Všechny značky musí být vzájemně správně vnořeny špatně správně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všechny značky musí být vzájemně správně vnořeny špatně správně"

Transkript

1 1 Tvorba WWW stránek Každá Internetová stránka (WWW stránka) je vytvořena pomocí programovacího jazyka HTML (Hypertext Markup Language). Mohou být použité i jiné programovací jazyky jako XML, XHTML apod. Jednotlivým příkazům jazyka HTML se říká tagy (elementy) a vytvářený soubor může mít podobu dokumentu bez formátovacích značek. Podle tagů prohlížeč zobrazuje příslušné části dokumentu. Tag může být buď párový stejná značka je na začátku i na konci (koncová je doplněna o symbol / - ukončení) nebo nepárový má pouze jednu značku. Některé typy prohlížečů si poradí s chybějícím ukončení tagů, jiné mají potíže při jejich zobrazení. Snažte se, aby vaše internetové stránky byly bezchybné tzn. validní. Pro ověření bezchybnosti vašeho napsaného kódu lze použít tzv. validátory. Nejznámější je validátor z konsorcia W3C Výhodou je, že vám validítor zobrazí, na kterém programovém řádku máte chybu. V další části se budeme zabývat značkovacím jazykem XHTML. XHTML je zkratkou EXtensible HyperText Markup Language XHTML je vyvinut coby nástupce HTML XHTML je téměř shodný se značkovacím jazykem HTML 4.01 XHTML je přísnější a čistější než jazyk HTML XHTML je HTML definované jako aplikace XML Podmínky pro používání značkovacího jazyka XHTML Všechny značky musí být vzájemně správně vnořeny <i><b>špatně</i></b> <i><b>správně</b></i> Všechny značky musí být ukončené koncovou značkou <p>špatně <p>správně</p> U značek, u kterých není uzavírací značka, musíme danou značku uzavřít nejlépe způsobem <značka /> např.: <area /> <base /> <basefont /> <br /> <col /> <frame /> <hr /> <img /> <input /> <isindex /> <link /> <meta /> <param /> Všechny značka musíme psát malými písmeny <A HREF="pokus.html">špatně</A> <a href="pokus.html">správně</a> Hodnoty atributů musí být v uvozovkách <td colspan=2>špatně</td> <td colspan="2">správně</td> Používat externí skripty a šablony stylů <script language="javascript" src="pokus.js" type="text/javascript"></script> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="index.css" /> 1

2 Přísně oddělujte obsah stránek od formátování. 1.1 DTD DTD (Document Type Definition) je jinými slovy návod pro prohlížeč zpracovávající dokument. Říká mu, jaké elementy dokument používá a jak s nimi zacházet. Jazyk XHTML má tři definice DTD, korespondující s definicemi pro HTML 4.01: Strict (striktní) Transitional (přechodnou) Frameset (s podporou frames - rámců) Každá z těchto definic definuje jinou sadu XHTML tagů. Element DOCTYPE není součástí XHTML dokumentu, není elementem XHTML a nemusí mít tedy koncovou značku. Strict Tato definice obsahuje pouze plně podporované značky (události, atributy...) a jsou z ní vypuštěné všechny ty nedoporučované. Přicházíme tak o řadu prvků pro formátování textu. Toto formátování je možné nahradit pomocí kaskádových stylů (CSS) Cascading Style Sheets. Striktní definice se deklaruje takto: <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-strict.dtd"> Transitional Toto je definice nejméně bolestivá při přechodu do standardu XML. Definuje naprostou většinu elementů HTML 4.01, tedy i ty nedoporučované. Její výhodou je možnost uplatnit v maximální možné míře znalosti jazyka HTML, ale hlavně dostatečná podpora současných prohlížečů. Přechodná definice se deklaruje takto: <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-transitional.dtd"> Frameset Tuto definici je nutné použít, pokud pracujeme s frames (s rámečky). Ostatní elementy jsou téměř totožné jako v definici Transitional. Definice s podporou rámů se deklaruje takto: <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-frameset.dtd"> 2

3 1.1.1 Seznam značek definovaných v jednotlivých DTD pro XHTML 1.0. (sloupec DTD strict s, transitional t, frameset f) Značka Funkce Kategorie DTD <html> vymezuje dokument struktura dokumentu stf <head> definuje záhlaví dokumentu záhlaví dokumentu stf <title> definuje titulek dokumentu záhlaví dokumentu stf <base /> určuje základní adresu pro relativní odkazy záhlaví dokumentu stf <meta /> definuje doplňující informace o dokumentu záhlaví dokumentu stf <link /> připojí jiný dokument záhlaví dokumentu stf <style> definuje styl formátující dokument záhlaví dokumentu stf <script> definuje v dokumentu skript záhlaví dokumentu stf <noscript> text uvnitř se zobrazí, když není podpora skriptů záhlaví dokumentu stf <frameset> definuje skupinu rámců rámce f <frame /> definuje rámec rámce f <iframe> vloží do dokumentu rámec rámce tf <noframes> text uvnitř se zobrazí, když není podpora rámců rámce tf <body> definuje tělo dokumentu tělo dokumentu stf <div> vytvoří nový oddíl dokumentu tělo dokumentu stf <p> vymezuje odstavec odstavce stf <h1> text uvnitř značky je nadpis úrovně 1 nadpisy stf <h2> text uvnitř značky je nadpis úrovně 2 nadpisy stf <h3> text uvnitř značky je nadpis úrovně 3 nadpisy stf <h4> text uvnitř značky je nadpis úrovně 4 nadpisy stf <h5> text uvnitř značky je nadpis úrovně 5 nadpisy stf <h6> text uvnitř značky je nadpis úrovně 6 nadpisy stf <ul> definuje seznam s odrážkami seznamy stf <ol> definuje číslovaný seznam seznamy stf <menu> definuje seznam nabídek seznamy tf <dir> definuje seznam souborů či adresářů seznamy tf <li> vytvoří položku seznamu seznamy stf <dl> definuje seznam definicí seznamy stf <dt> uzavírá definici v seznamu definic seznamy stf <dd> uzavírá popis definice v seznamu definic seznamy stf <address> říká že text uvnitř je adresa adresy stf <hr /> vloží do dokumentu vodorovný oddělovač vodorovný oddělovač stf <pre> zobrazí text přesně tak, jak je zapsán uvnitř předformátované texty stf <blockquote> označuje citaci bloku textu bloky citace stf <center> zarovná text uvnitř značky na střed zarovnání textu tf <ins> označí text uvnitř značky jako vložený text vložené/smazané texty stf <del> označuje odstraněnou část textu vložené/smazané texty stf <a> definuje propojení k jinému dokumentu kotvy stf <span> slouží pro určení stylu textu uvnitř značky přímo vložené elementy stf <bdo> mění směr zobrazení textu ve značce přímo vložené elementy stf <br /> zalomí řádek - odřádkuje přímo vložené elementy stf <em> zvýrazní text uvnitř značky přímo vložené elementy stf <strong> vypíše text uvnitř značky tučně přímo vložené elementy stf <dfn> označuje první výskyt pojmu v dokumentu přímo vložené elementy stf <code> text uvnitř značky je programový kód přímo vložené elementy stf <samp> označuje ukázku nebo příklad přímo vložené elementy stf <kbd> označuje text zapsaný na klávesnici přímo vložené elementy stf <var> text uvnitř značky je proměnná přímo vložené elementy stf <cite> text uvnitř značky je citace přímo vložené elementy stf <abbr> říká že text uvnitř je zkratka přímo vložené elementy stf <acronym> říká že text uvnitř je složené slovo přímo vložené elementy stf <q> označuje citaci přímo vložené elementy stf <sub> zobrazí text uvnitř značky jako dolní index přímo vložené elementy stf <sup> zobrazí text uvnitř značky jako horní index přímo vložené elementy stf 3

4 Značka Funkce Kategorie DTD <tt> zobrazí text neproporcionálním písmem přímo vložené elementy stf <i> text uvnitř značky zobrazí kurzívou přímo vložené elementy stf <b> zobrazí text uvnitř značky tučně přímo vložené elementy stf <big> zvětší velikost písma o jednu úroveň přímo vložené elementy stf <small> zmenší velikost písma o jednu úroveň přímo vložené elementy stf <u> zobrazí text uvnitř značky podtržený přímo vložené elementy tf <s> vypíše text uvnitř přeškrtnutý čárou přímo vložené elementy tf <strike> vypíše text uvnitř přeškrtnutý čárou přímo vložené elementy tf <basefont /> určuje základní font dokumentu přímo vložené elementy tf <font> nastaví vzhled písma přímo vložené elementy tf <object> vloží do dokumentu objekt objekty stf <param /> definuje parametr značky objekty stf <applet> slouží ke stažení a spuštění appletu java applet tf <img /> vloží do dokumentu obrázek obrázky stf <map> definuje obrázkovou mapu obrázkové mapy stf <area /> definuje oblast v obrázkové mapě obrázkové mapy stf <form> vymezuje v dokumentu formulář formuláře stf <label> definuje popisek ovládacího prvku formuláře formuláře stf <input /> vytvoří prvek formuláře formuláře stf <select> vytvoří ve formuláři nabídku formuláře stf <optgroup> vymezuje skupinu voleb nabídky formuláře stf <option> definuje položku nabídky formuláře stf <textarea> vytvoří textové pole ve formuláři formuláře stf <fieldset> vytvoří skupinu prvků ve formuláři formuláře stf <legend> definuje legendu ovládacích prvků formuláře formuláře stf <button> zobrazí tlačítko formuláře formuláře stf <isindex /> zobrazí pole pro vyhledávání formuláře tf <table> vymezuje v dokumentu tabulku tabulky stf <caption> definuje titulek tabulky tabulky stf <thead> vymezuje záhlaví tabulky tabulky stf <tfoot> vymezuje zápatí tabulky tabulky stf <tbody> definuje skupiny řádků tabulky tabulky stf <colgroup> definuje skupinu sloupců tabulky stf <col /> definuje sloupec ve skupině sloupců tabulky stf <tr> definuje řádek buněk v tabulce tabulky stf <th> vytváří buňku v záhlaví tabulky tabulky stf <td> vytváří buňku tabulky tabulky stf Vybrané atributy značek Atribut style="" class="" id="" lang="" dir="" title="" Funkce Definuje přímo vložený styl obsahu značky Definuje třídu stylu, specifikovanou uvnitř dokumentu pomocí značky <style></style>, nebo v externím souboru stylů připojeným značkou <link /> Definuje pro značku unikátní identifikátor (jméno), na který je později možné se odvolávat JavaScriptem Definuje jazyk obsahu značky. Uvdává se jako dvouznakový kód jazyka Udává směr zobrazení textu. Po našem "ltr", nebo zprava doleva "rtl" Definuje titulek značky 4

5 1.1.2 Základní struktura XHTML dokumentu Základní strukturu XHTML dokumentu můžeme rozdělit na hlavičku, kde najdete údaje o pozadí stránky, autorovi, obsažených slovech, použitých barvách a jiné. Druhou částí je tělo dokumentu to obsahuje texty, obrázky, odkazy, tabulky a další zobrazované části dokumentu. Pro oživení se ještě používají například skripty jakési jednoduché programy. Při zápisu tagů musíte používat malá písmena. Aby vytvořená stránka byla přístupná na internetu, musíte hotovou stránku nahrát na internetový server. Pokud nemáte vlastní internetový server, můžete využít nabízené servery, které dávají prostor pro placené i neplacené služby, včetně domény, pod kterou bude vaše stránka přístupná. Placené služby většinou nabízí vyšší spolehlivost funkčnosti serveru, větší diskový prostor pro uložení vašich internetových stránek, dokumentů a fotografií, pokročilé techniky PHP, MySQL, ASP a další. Ve freewarové verzi většinou máte k dispozici 10 MB diskového prostoru, omezenou správu a bez možnosti používat databáze nebo skriptovací jazyky. Pro tvorbu internetových stránek je ideální používat například program PSPad. Drobnou nevýhodou pro méně zkušené uživatele je, že se musíte umět orientovat v kódu XHTML. Velkou výhodou je, že programový kód máte pod svou kontrolou. Další možností je použít program typu Wysiwyg například Microsoft Front Page (placený program), Microsoft Expression Web (placený program), KompoZer (neplacený program). S těmito porgramy se pracuje podobně jako textovém editoru. Programový kód vygenerují za vás. Bohužel ne vždy je programový kód bezchybný (validní) a optimalizovaný. Optimální zápis základní struktury XHTML dokumentu <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs"> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /> <meta name="description" content="... obsah dokumentu.." /> <meta name="author" content="vaše jméno" /> <title>základní struktura</title> <link rel="stylesheet" href="styl.css" type="text/css" /> </head> <body> </body> </html> Popis <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> (verze XHTML) <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-strict.dtd"> ( DTD) 5

6 <html> (začátek HTML dokumentu) <head> (začátek záhlaví - hlavičky) <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /> (tzv. Meta informace - kódování textu) <meta name="description" content="... obsah dokumentu.." /> (tzv. Meta informace - obsah dokumentu) <meta name="author" content="vaše jméno" /> (tzv. Meta informace - autor stránek) <title>základní struktura</title> (titulek v prohlížeči) <link rel="stylesheet" href="styl.css" type="text/css" /> (odkaz na externí stylopis) </head> (konec záhlaví) <body> (začátek těla schránky) </body> </html> (konec těla schránky) (konec HTML dokumentu) Vytvořená www stránka by měla být bez chyb tzn. validní a dle příslušných norem. Dále musíte každou stránku optimalizovat pro nejpoužívanější internetové prohlížeče. Bohužel ne vždy se bezchybně napsaná stránka zobrazí korektně v různých prohlížečích. Důvodem je nedodržování standardů výrobci internetový prohlížečů. Validaci (bezchybnost) svých stránek si nejlépe ověříte pomocí validátoru, např. na stránkách Na těchto stránkách zadáte adresu vaší www stránky nebo na druhé záložce cestu k vašemu www souboru. Po stisknutí tlačítka Check dojde ke kontrole souboru. Pokud nejsou v souboru nalezeny žádné chyby, zobrazí se hlášení o bezchybnosti. V tomto případě máte právo na svých stránkách použít ikony validátoru, které značí, že stránky neobsahují chyby. Pokud je na stránce nalezena nějaká chyba, validátor tuto chybu vypíše spolu s popisem chyby a místem nalezení chyby. Tím lze nalezené chyby snadno opravit. 6

7 1.1.3 Metainformace XHTML dokumentu Metainformace podávají dplňující informace o dokumentu. Je to velmi významný element, který by v žádném dokumentu neměl chybět. Základní meta informace Informace o typu dokumentu a použité znakové sadě <meta http-equiv= content-type content= text/html; charset= windows-1250 /> (Pro správné zobrazení českých znaků se doporučuje používat znakovou sadu utf-8 nebo windows-1250) Anotace dokumentu <meta name= description content=... obsah dokumentu.. /> Klíčová slova <meta name="keywords" content="klíčová slova" /> Informace o autorovi <meta name="author" content="vaše jméno" /> Přesměrování na jinou stránku <meta http-equiv= refresh content= 5; url=http://www.sosvaz.cz /> Zaindexování dokumentu vyhledávacím robotem <meta name= robots content= index /> Layout (rozvržení) stránky Pro rozvržení stránky se dříve nejčastěji používala tabulka, protože jazyk HTML neměl žádné univerzální značky pro tuto činnost. Při tvorbě rozvržení stránky pomocí CSS pozicování byly vymezeny značky div a span. Tyto dva elementy jsou univerzální, můžeme obsah uvnitř nich formátovat jakoukoliv vlastností CSS. Tabulky nebyly, nejsou a nebudou určeny na rozvržení stránky. Tabulky se mají používat pro formátování tabulkových údajů, jako jsou například různé statistiky nebo seznamy. Další nevýhodou používání tabulek pro layout stránky je jejich pomalejší načítání. Značka DIV 7

8 Tato značka nám ohraničí nějakou část stránky, která bude mít společné vlastnosti nadefinované v CSS pomocí nějaké třídy. Do značky div můžeme vložit další (vnořený) div. Značka div je bloková a hodí se nejlépe pro rozvržení stránky. Značka DIV před sebou a za sebou udělá konec řádku. Dvousloupcový layout se záhlavím a zápatím pomocí CSS Vlastní www stránka <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs"> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /> <meta name="description" content="... obsah dokumentu.." /> <meta name="author" content="vaše jméno" /> <title>layout stránky</title> <link rel="stylesheet" href="styl.css" type="text/css" /> </head> <body> <div class="zahlavi"> <h1>nadpis celé stránky</h1> </div> <div class="obsah"> <div class="levy"> <ul> <li><a href="zaklad.html">položka</a></li> 8

9 <li><a href="zaklad.html">položka</a></li> <li><a href="zaklad.html">položka</a></li> <li><a href="zaklad.html">položka</a></li> </ul> </div> <div class="pravy"> <h2>nadpis</h2> </div> <div class="zapati"> <p> Ing. Blábolil</p> </div> </div> </body> </html> Externí stylopis (styl.css) body { background-color: #BFBFBF; font-size: 0.8em; font-family: arial, helvetica, sans-serif;.zahlavi { margin: 5px auto 5px auto; width: 890px; border: 1px solid black; background-color: #FFFFFF; padding: 5px;.obsah { margin: 0px auto 5px auto; width: 900px; border: 1px solid black; background-color: #FFA500;.levy { float: left; width: 100px;.levy ul { margin: 0px; padding: 0px; 9

10 .levy li { list-style-type: none; border-bottom: 1px solid black; padding: 0px; background-color: yellow;.levy a { display: block; color: black; font-weight: bold; text-decoration: none; padding: 5px;.levy a:hover { background-color: #E5E5E5;.pravy { padding: 0px 10px 0px 10px; float: right; width: 779px; background-color: white; border-left: 1px solid black;.zapati { border-top: 1px solid black; background-color: white; clear: both;.zapati p { padding: 5px; margin: 0px; text-align: center; font-size: 0.8em; 10

11 Třísloupcový layout se záhlavím a zápatím pomocí CSS Vlastní www stránka <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs"> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /> <meta name="description" content="... obsah dokumentu.." /> <meta name="author" content="vaše jméno" /> <title>layout stránky</title> <link rel="stylesheet" href="styl2.css" type="text/css" /> </head> <body> <div class="zahlavi"> <h1>nadpis celé stránky</h1> </div> <div class="obsah"> <div class="levy"> <ul> <li><a href="zaklad.html">položka</a></li> <li><a href="zaklad.html">položka</a></li> <li><a href="zaklad.html">položka</a></li> <li><a href="zaklad.html">položka</a></li> </ul> </div> <div class="stredni"> <h2>nadpis</h2> 11

12 </div> </body> </html> 12 </div> <div class="pravy"> </div> <div class="zapati"> <p> Ing. Blábolil</p> </div> Externí stylopis (styl2.css) body { background-color: #BFBFBF; font-size: 0.8em; font-family: arial, helvetica, sans-serif;.zahlavi { margin: 5px auto 5px auto; width: 890px; border: 1px solid black; background-color: #FFFFFF; padding: 5px;.obsah { margin: 0px auto 5px auto; width: 900px; border: 1px solid black; background-color: #FFA500;.levy { float: left; width: 100px;.levy ul { margin: 0px; padding: 0px;.levy li { list-style-type: none; border-bottom: 1px solid black;

13 padding: 0px; background-color: yellow;.levy a { display: block; color: black; font-weight: bold; text-decoration: none; padding: 5px;.levy a:hover { background-color: #E5E5E5;.stredni { padding: 0px 10px 0px 10px; float: left; width: 678px; background-color: white; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;.pravy { float: right; width: 80px; background-color: yellow; padding: 0px 10px 0px 10px;.zapati { border-top: 1px solid black; background-color: white; clear: both;.zapati p { padding: 5px; margin: 0px; text-align: center; font-size: 0.8em; Značka SPAN Značka span není značkou blokovou, ale značkou řádkovou.. Pomocí této značky můžeme formátovat určitou část textu (viz. kapitola Filtry ). Značka SPAN nemůže v sobě obsahovat blokové značky. Tuto značku použijeme například tehdy, pokud budete chtít mít kousek textu, nad kterým se při přejetí myši zobrazí nápověda. To se dělá pomocí atributu title. Příklad: 13

14 Normální text a najednou <span title="text bubliny">text, který má bublinu</span>. 1.2 Kaskádové styly - CSS Kaskádové styly (CSS Cascading Style Sheets) jsou prostředkem, který zajišťuje jednotný vzhled publikovaných stránek. Technologii CSS podporují prohlížeče od verze IE 4.0. CSS vzniklo někdy kolem roku Je to kolekce metod pro grafickou úpravu webových stránek. Výhodou je, že lze oddělit formátování stránky do samostatného souboru. Nástin možností CSS 14 Nastavení libovolné a přesné velikost písma, prokládání, kapitálek; Odsazení prvního řádku odstavce, zvětšení řádkování; Zrušení nebo zvětšení prázdného prostoru po odstavci; Automatické formátování nadpisů; Zvýrazňování odkazů po přejetí myší; Automaticky grafické odrážky; Zneviditelnění, zprůhlednění nebo nezobrazení určité části textu; Předefinování grafického významu běžných tagů; Nastavení pozadí čehokoliv; Umístění libovolného objektu kamkoliv do stránky; Přidání rolovacích lišt; Orámování a nastavení okrajů; Dynamické prvky na stránce. CSS styl můžete definovat třemi způsoby: 1) in-line zápis (přímý zápis) slouží k nastavení parametrů konkrétní značky. Za požadovanou značkou se použije parametr STYLE=. Hodnotou tohoto parametru je seznam atributů, které tuto značku ovlivní. <p style="color: red">tento odstavec bude červený.</p> 2) stylopis zapisuje se v hlavičce HTML stránky párovou značkou <style>. Uvnitř této značky se definuje značka, kterou chcete nastavit a ve složených závorkách za touto značkou je seznam atributů. Jednotlivé atributy se oddělují středníkem. Tento stylopis se používá pro nastavení jedné WWW stránky. <style> p { color: red; h1 { font-size: 20pt; color: blue; </style> 3) externí stylopis používá se pro více WWW stránek. Na těchto stránkách je zaručen stejný vzhled. Tento stylopis je tvořen externím souborem (např. styl.css), vněmž je styl definován. WWW stránka musí obsahovat link na tento soubor. Pro přehlednost a budoucí úpravy vytvořených stránek se doporučuje používat externí stylopis. Pro více stránek může být jeden stylopis (Stránka vždy musí obsahovat příslušný link) nebo každá stránka může mít stylopis v jiném souboru.

15 Soubor styl.css p { color: red; h1 { font-size: 20pt; color: blue; WWW stránka musí obsahovat link na jméno souboru stylopisu: <link rel="stylesheet" href="styl.css" type="text/css" /> Pro větší přehlednost stylopisu je vhodné používat komentáře. Tyto komentáře jsou zapsány mezi oddělovače /* komentář */. Parametry a hodnoty jsou psány písmeny malými. Pokud potřebujeme nastavit společnou vlastnost pro více značek (selektrorů) najednou, musí se značky od sebe oddělovat čárkou. h1, h2, h3, h4 { color: red; Je nutné všimnout si, kde se používají uvozovky, dvojtečky, složené závorky, středníky a čárky. Pokud si některé znaménko popleteme, nebude to pravděpodobně fungovat. Příklad správného zápisu: h2 {color: green; font-style: italic; h2 je selektor = jméno tagu, jehož formátování se mění { složené závorky vymezují deklaraci formátu onoho selektoru color je vlastnost a blue jeho hodnota (barva: modrá), vlastnost a hodnota jsou odděleny dvojtečkou a mezerou font-style je další vlastnost a italic je její hodnota (řez-fontu: kurzíva) dvě deklarace se oddělují středníkem Třídy Třídy umožňují ve stylopisech vytvářet několik různých stylů pro jednu značku. Tyto definované styly se liší jménem své třídy. Tyto třídy jsou tzv. regulární, které mohou být použity napřklad pro různé druhy odstavců. p.velke { text-align: left; font-size: 30pt; color: blue; p.male { text-align: center; font-size: 10pt; color: red; Ve vlastním kódu WWW stránky použijeme parametr class= název třídy, který uvedeme u značky. <p class= velke > Kromě regulárních tříd lze také definovat třídy generické, které lze použít u libovolné značky..cervena { color: red; 15

16 Tuto generickou třídu používáme stejným způsobem jako třídu regulární. <h1 class= cervena > U kaskádových stylů existují ještě tzv. pseudotřídy, které se používají k definici stylu zobrazení pro určité stavy značek. Jméno značky se odděluje od názvu pseudotřídy dvojtečkou. Jednotlivé názvy tříd jsou předdefinovány, takže nemůžeme vytvářet další pseudotřídy. Nejpoužívanější pseudotřídy u odkazů a odstavců: a:link - pro nenavštívený odkaz a:active - pro odkaz, který je právě vyvoláván a:visited - pro navštívený odkaz a:hover - pro odkaz, nad nímž se právě nachází kurzor myši p:first-line - pro zvýraznění prvního řádku odstavce p:first-letter - pro zvýraznění prvního znaku odstavce Příklad externího stylopisu: 1. soubor styl.css body { background-color: yellow; h1 { color: #000000; text-align: left; font-size: 25px; font-style: italic; h4 { color: red; text-align: center; font-size: 14px; font-style: italic; /*nastavení barvy pozadí na žlutou*/ /*stylopis, barva textu černá, zarovnávání vlevo*/ /*velikost písma*/ /*kurzíva*/ /*stylopis, barva textu červená, zarovnávání na střed*/ /*velikost písma*/ /*kurzíva*/ 2. soubor vlastní WWW stránka <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs"> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /> <meta name="description" content="... obsah dokumentu.." /> <meta name="author" content="vaše jméno" /> <title>layout stránky</title> <link rel="stylesheet" href="styl.css" type="text/css" /> </head> <body> <h1>obor: Mechanizace a služby</h1> <h4>zaměření: Zemědělská mechanizace a služby</h4> <h1>obor: Veterinářství</h1> <h1>obor: Zahradnictví</h1> </body> </html> 16

17 Délkové jednotky používané v CSS stylech: px in pt pc cm mm em ex Absolutní jednotky Relativní jednotky Popis Pixel (1 pixel = 1 bod obrazovky) Palec (1 palec = 2,54cm = 72pt) Bod (1 bod = 1/72in = 1/12pc) Pica (1 pica = 12pt) Centimetry Milimetrry šířka velkého písmene M výška malého písmene x Jednotka, která je tvořena dvojicí písmen musí být připojena ihned za číslem (bez mezery). Jednotky em a ex mění svou velikost v závislosti na aktuální velikosti písma. Aktuální velikost písma může být ovlivněna jednak nadřazeným nastavením stylu (font-size), formátovacími značkami (<big> a pod.) a také volbou uživatele. Barvy používané CSS stylech: Při zápisu barvy můžete pužívat několik způsobů. První možností je použití anglického názvu barvy a druhou možností je zápis barvy ve formátu RGB (červená, zelená, modrá). Pokud zadáváte barvu číslem musíme před číslo vložit znak #. Zápis Popis #rrggbb pro každou barvu číslo 1-16 hexadecimálně #rgb pro každou barvu číslo 1-16 hexadecimálně rgb(r, g, b) r, g, b jsou od 0 do 255 rgb(r%, g%, b%) r, g, b jsou od 0 do

18 Například zápisy body { background-color: blue; a body { background-color: #0000ff; jsou shodné. V zápisu 0000FF značí první dvě hexadecimální čísla barvu červenou (R), druhá dvě čísla barvu zelenou (G) a třetí dvě čísla barvu modrou (B). Při používání barev na internetových stránkách se řiďte barevnými modely. Stránky musí být kontrastní a dobře čitelné. Příklady barev základních 16 odstínů (VGA): jasná bílá white FFFFFF jasná žlutá yellow FFFF00 jasná fialová fuschia FF00FF jasná červená red FF0000 jasná tyrkysová aqua 00FFFF jasná zelená lime 00FF00 jasná modrá blue 0000FF šedá gray stříbrná silver C0C0C0 olivová olive purpurová purple základní červená maroon základní tyrkysová teal základní zelená green námořnická modř navy černá black Nejpoužívanější atributy CSS stylů Vlastnosti písma Popis Atribut Možné hodnoty Rodina písma font-family: seznam dostupných písem Styl písma font-style: normal italic oblique Varianta písma font-variant: normal small-caps Tučnost písma font-weight: normal bold bolder lighter Velikost písma font-size: xx-small x-small small medium large x-large xx-large 18

19 larger smaller délka % Vlastnosti pro nastavení barev Popis Atribut Možné hodnoty Barva popředí color: barva Barva pozadí background-color: barva transparent Obrázek na pozadí background-image: URL none Směr opakování obrázku na pozadí background-repeat: repeat repeat-x repeat-y no-repeat Pohyb obrázku (se stránkou, nebo fixovaný) background-attachment: scroll fixed Poloha obrázku na pozadí background-position: % délka top center bottom left right Vlastnosti textu Popis Atribut Možné hodnoty Velikost mezer mezi slovy word-spacing: normal délka Velikost mezer mezi písmeny letter-spacing: normal délka Čáry a blikání text-decoration: none underline overline line-trough blink Vertikální zarovnávání vertical-align: baseline sub super top text-top middle bottom text-bottom % Kapitálky, malá a velká text-transform: capitalize 19

20 písmena uppercase lowercase none Zarovnání textu text-align: left right center justify Odsazení první řádky odstavce text-indent: délka % Výška řádky line-height: normal délka % Vlastnosti boxů Popis Atribut Možné hodnoty Velikost horního okraje margin-top: délka % auto Velikost pravého okraje margin-right: délka % auto Velikost spodního okraje margin-bottom: délka % auto Velikost levého okraje margin-left: délka % auto Velikost vnitřního horního okraje padding-top: délka % Velikost vnitřního pravého okraje padding-right: délka % Velikost vnitřního spodního okraje padding-bottom: délka % Velikost vnitřního levého okraje padding-left: délka % Šířka horní části rámečku border-top-width: thin medium thick délka Šířka pravé části rámečku border-right-width: thin medium thick délka Šířka spodní části rámečku border-bottom-width: thin medium thick délka Šířka levé části rámečku border-left-width: thin medium 20

21 thick délka Barva rámečku border-color: barva Nastavení tvaru rámečku border-style: none dotted dashed solid double groove ridge Nastavenívlastností horní části rámečku Nastavenívlastností pravé části rámečku Nastavenívlastností spodní části rámečku Nastavenívlastností levé části rámečku border-top: border-right: border-bottom: border-left: Šířka width: délka % auto Výška height: délka auto Plovoucí objekt float: left right none Skončení plovoucího objektu clear: none left right both Blokový model v CSS: inset, outset border-top-width border-style barva border-top-width border-style barva border-top-width border-style barva border-top-width border-style barva Klasifikační vlastnosti - odrážky Popis Atribut Možné hodnoty Druh elementu display: block inline list-item none 21

22 Práce s mezerami white-space: normal pre nowrap Druh odrážek v seznamech list-style-type: disc circle square decimal lower-roman upper-roman Obrázek jako odrážka list-style-image: v seznamu umístění odrážky list-style-position: inside outside lower-alpha; upper-alpha; none URL none Řízení pozice Popis Atribut Možné hodnoty Způsob pozicování elementu position: absolute relative static Posunutí elementu vpravo left: délka % auto Posunutí elementu dolů top: délka % auto Šířka elementu width: délka % auto Výška elementu height: délka % auto Definice obdelníkové části, která bude viditelná clip: auto rect Způsob zobrazení elementu overflow: none clip scroll Pozice elementu na pseudoose Z z-index: auto číslo Viditelnost elementu visibility: inherit visible hidden 22

23 1.2.3 Typografické a formátovací značky Pokud chcete profesionální internetové stránky, nahraďte formátovací značky správnými zápisy do stylopisu. Formátování se snažte vždy oddělit od obsahu stránky. Zajistíte tím přehlednest vašeho kódu a možnost rychlé úpravy stránky, pokud budete chtít změnit barvy, velikost textu... (formát stránky). <br /> - konec řádky, zalomení řádky (nepárový tag) <hr /> - vodorovná čára (nepárový tag) <p> </p> - nový odstavec <pre> </pre> - předformátovaný text, nesmí se použít jiné HTML tagy <h číslo > </h číslo > - hlavička nadpis (číslo může být od 1 do 6 např. <h2> Nadpis </h2>) <b> </b> - tučný text <i> </i> - text kurzíva <u> </u> - podtržený text <s> </s> - přeškrtnutý text <sub> </sub> - dolní index <sup> </sup> - horní index <small> </small> - menší písmo než normální velikost <big> </big> - větší písmo než normální velikost <font> </font> - velikost písma (číslo může být od 1 do 7) <span></span> - určí styl textu uvnitř značky <em></em> - zvýrazní text uvnitř značky <strong> </strong> - tučný text <code> </code> - text uvnitř značky je programový kód <samp> </samp> - označuje ukázku nebo příklad <kbd> </kbd> - označuje text psaný na klávesnici <var></var> - text uvnitř značky je proměnná <cite></cite> - text uvnitř značky je citace <abbr></abbr> - říká že text uvnitř je zkratka <acronym></acronym> - říká že text uvnitř je složené slovo <q></q> - označuje citaci <tt></tt> - zobrazí text neproporcionálním písmem <strike></strike> - vypíše text uvnitř přeškrtnutý čárou Příklad: Zapište pozdrav Ahoj tučně, větším písmem. Nedoporučovaný zápis pomocí formátovacích značek dvě varianty <p><b><font size="4">ahoj</font></b></p> <p><b><big>ahoj</big></b></p> Doporučovaný zápis pomocí stylopisu (ještě lepší možnost je pomocí externího stylopisu) <p style="font-size: large; font-weight: bold">ahoj</p> 23

24 1.2.4 Seznamy <ul> položky seznamu </ul> <li> </li> <lh> </lh> <ol> položky seznamu </ol> <menu></menu> - neuspořádaný seznam - položka seznamu - záhlaví seznamu - uspořádaný seznam - definuje seznam nabídek Seznam definic <dl> položky seznamu </dl> <dt> </dt> <dd> <dd> - seznam definic - pojem - definice pojmu Příklad: Vytvořte neuspořádaný seznam, uspořádaný seznam a seznam definic. Řešení: stylopisem vloženým ke značce <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs"> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /> <meta name="description" content="... obsah dokumentu.." /> <meta name="author" content="vaše jméno" /> <title>seznamy</title> </head> <body> <h3>neuspořádaný seznam</h3> <ul style="list-style-type: circle"> <li>mechanizační obor</li> <li>veterinární obor</li> <li>zahradnický obor</li> </ul> <h3>uspořádaný seznam</h3> <ol style="list-style-type: upper-roman"> <li>mechanizační obor</li> <li>veterinární obor</li> <li>zahradnický obor</li> </ol> <h3>seznam definic</h3> <dl> <dt>mechanizační obor</dt> <dd>vše o strojích</dd> <dt>veterinární obor</dt> <dd>vše o zvířatech</dd> <dt>zahradnický obor</dt> <dd>vše o kytkách</dd> </dl> </body> </html> 24

25 Řešení: externím stylopisem <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs"> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /> <meta name="description" content="... obsah dokumentu.." /> <meta name="author" content="vaše jméno" /> <title>seznamy</title> <link rel="stylesheet" href="styl.css" type="text/css" /> </head> <body> <h3>neuspořádaný seznam</h3> <ul> <li>mechanizační obor</li> <li>veterinární obor</li> <li>zahradnický obor</li> </ul> <h3>uspořádaný seznam</h3> <ol> <li>mechanizační obor</li> <li>veterinární obor</li> <li>zahradnický obor</li> </ol> <h3>seznam definic</h3> <dl> <dt>mechanizační obor</dt> <dd>vše o strojích</dd> <dt>veterinární obor</dt> <dd>vše o zvířatech</dd> <dt>zahradnický obor</dt> <dd>vše o kytkách</dd> </dl> </body> </html> 25

26 Externí stylopis styl.css ul {list-style-type: circle ol {list-style-type: upper-roman Pomocí seznamů a stylopisu lze vytvořit elegantní menu. Nebudete muse ve svých stránkách použít potenciálně nebezpečný JavaScript. Příklad:Pomocí značek seznamu a stylopisu vytvořte jednoduché nerozevírací menu podle předlohy. V kódu stránky jsou použity značky a href, které jsou vysvětleny v další kapitole. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs"> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /> <meta name="description" content="... obsah dokumentu.." /> <meta name="author" content="vaše jméno" /> <title>menu</title> <link rel="stylesheet" href="menu.css" type="text/css" /> </head> <body> <ul> <li><a href="#">odkaz1</a></li> <li><a href="#">odkaz2</a></li> <li><a href="#">odkaz3</a></li> <li><a href="#">odkaz4</a></li> </ul> </body> </html> Externí stylopis menu.css li { float: left; display: inline; a { display: block; padding: px; background: #dcdcdc; a:hover { background: #bcbcbc; 26

27 Příklad: Pomocí značek seznamu a stylopisu vytvořte jednoduché rozevírací menu podle předlohy. V kódu stránky jsou použity značky a href, které jsou vysvětleny v další kapitole. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs"> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /> <meta name="description" content="... obsah dokumentu.." /> <meta name="author" content="vaše jméno" /> <title>menu</title> <link rel="stylesheet" href="menu.css" type="text/css" /> </head> <body> <ul class="hlavni"> <li><a href="#">odkaz1</a> <ul> <li><a href="#">odkaz1.1</a></li> <li><a href="#">odkaz1.2</a></li> </ul> </li> <li><a href="#">odkaz2</a> <ul> <li><a href="#">odkaz2.1</a></li> <li><a href="#">odkaz2.2</a></li> <li><a href="#">odkaz2.3</a></li> <li><a href="#">odkaz2.4</a></li> </ul> </li> <li><a href="#">odkaz3</a></li> <li><a href="#">odkaz4</a></li> </ul> </body> </html> Externí stylopis menu2.css.hlavni ul { margin-top: 3px; padding-left: 0px;.hlavni li { float:left; padding:6px; width:120px; list-style: none;.hlavni a { color:black; background-color: #dcdcdc; display:block; border:2px; border-style: solid; text-decoration: none; padding-left: 5px;.hlavni a:hover, ul a:hover {background-color:#bcbcbc;.hlavni ul { visibility: hidden;.hlavni li:hover ul { visibility:visible;.hlavni li li { padding: 0 0 1px 0; 27

28 1.2.5 Odkazy Odkazy jsou většinou označeny barevně a podtrženy. Pokud na odkaz najede kurzorem myši, změní se kurzor myši na kurzor znázorňující ruku nebo se odkaz barevně změní. Odkaz na jiný soubor (WWW stránku) <a href= url > </a> - odkaz na url <a href= url ><img src= obrázek.gif ></a> - odkaz na url, který je tvořen obrázkem <a href= url target= _blank > </a> - odkaz do nového okna <a href= url target = _self > </a> - odkaz do toho samého okna <a href= url target = _parent > </a> - odkaz do nejbližšího rámu <a href= url target = _top > </a> - odkaz do celého okna zruší rámy Odkaz na část dokumentu <a name= návěští > </a> - označí část dokumentu <a href= #návěští > </a> - odkaz v tomtéž dokumentu <a href= index.html#návěští > </a> - odkaz z jiného dokumentu <a href= #návěští target= _blank > </a> - odkaz do nového okna <a href= #návěští target= _self > </a> - odkaz do toho samého okna <a href= #návěští target= _parent > </a> - odkaz do nejbližšího rámu <a href= #návěští target= _top > </a> - odkaz do celého okna zruší rámy Odkaz na <a href= > </a> - odkaz na <a href= > </a> - odkaz na s vyplněným subjektem (předmětem) <a href= den > </a> - odkaz na s vyplněným tělem u <a href= den > </a> - odkaz na s vyplněným subjektem (předmětem) a tělem dopisu Příklad: 28

29 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs"> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /> <meta name="description" content="... obsah dokumentu.." /> <meta name="author" content="vaše jméno" /> <title>odkazy</title> </head> <body> <h3>odkaz na školu</h3> <a href="http://www.sosvaz.cz"> SOŠ veterinární a zemědělská</a> <h3>odkaz v textu na obor Zahradnictví</h3> <a href="#zahr"> Zahradnictví</a> <br /><br /> <h5>obory:</h5> <h5>mechanizace a služby</h5> <h5>veterinářství</h5> <h5><a name="zahr">zahradnictví</a></h5> </body> </html> Obrázky Na stránkách WWW lze používat různé formáty obrázků. Nejčastěji se používají: *.JPG (komprimované obrázky ztrátová komprese) *.GIF (animace, transparentní pozadí, komprimované obrázky neztrátová komprese) *.PNG (obdoba jako GIF) <img src= url alt= text /> <img lowsrc= url src= url alt= text /> - zobrazení obrázku salternativním textem - zobrazení počátečního obrázku s nízkým rozlišením, než bude načten obrázek s plným rozlišením Obrázek lze zarovnat například vlevo od textu nebo vpravo. left right - horizontální zarovnání vlevo na stránce, text obtéká zprava - horizontální zarovnání vpravo na stránce, text obtéká zleva 29

30 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs"> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /> <meta name="description" content="... obsah dokumentu.." /> <meta name="author" content="vaše jméno" /> <title>obrázky</title> <link rel="stylesheet" href="styl.css" type="text/css" /> </head> <body> <img class="left" src="rybnik.gif" alt="rybník" /> <p>zarovnání vlevo zarovnání vlevo zarovnání vlevo zarovnání vlevo zarovnání vlevo zarovnání vlevo zarovnání vlevo zarovnání vlevo zarovnání vlevo zarovnání vlevo zarovnání vlevo zarovnání vlevo zarovnání vlevo zarovnání vlevo zarovnání vlevo zarovnání vlevo</p> <img class="right" src="rybnik.gif" alt="rybník" /> <p>zarovnání vpravo zarovnání vpravo zarovnání vpravo zarovnání vpravo zarovnání vpravo zarovnání vpravo zarovnání vpravo zarovnání vpravo zarovnání vpravo zarovnání vpravo zarovnání vpravo zarovnání vpravo zarovnání vpravo zarovnání vpravo zarovnání vpravo zarovnání vpravo</p> </body> </html> Externí stylopis.left {float: left.right {float: right Jiné způsoby zarovnání obrázku proveďte pomocí tabulky. Obrázek vložte do příslušné buňky tabulky a požadovaný text do další buňky Tabulky <table> </table> <caption> </caption> <tr> </tr> <td> </td> <th> </th> - tabulka - nadpis tabulky - řádek tabulky - datová buňka tabulky - hlavička tabulky Příklad: 30

31 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs"> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /> <meta name="description" content="... obsah dokumentu.." /> <meta name="author" content="vaše jméno" /> <title>tabulka</title> <link rel="stylesheet" href="styl.css" type="text/css" /> </head> <body> <h3>vytvořená tabulka</h3> <table style="border-style: double; background-color:yellow"> <caption> Spotřeba PHM </caption> <tr> <th style="border-style: solid">leden 2001</th> <th style="border-style: solid">leden 2002</th> </tr> <tr> <td style="border-style: solid">25 litrů</td> <td style="border-style: solid">46 litrů</td> </tr> <tr> <td style="border-style: solid; text-align:center">78 litrů</td> <td style="border-style: solid; text-align:center">86 litrů</td> </tr> </table> </body> </html> Varianta s externím stylopisem <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs"> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /> <meta name="description" content="... obsah dokumentu.." /> <meta name="author" content="vaše jméno" /> <title>tabulka</title> <link rel="stylesheet" href="styl.css" type="text/css" /> </head> <body> <h3>vytvořená tabulka</h3> <table> <caption> Spotřeba PHM </caption> <tr> <th>leden 2001</th> <th>leden 2002</th> </tr> <tr> <td class="tableft">25 litrů</td> <td class="tableft">46 litrů</td> </tr> <tr> <td class="tabcenter">78 litrů</td> <td class="tabcenter">86 litrů</td> 31

32 </tr> </table> </body> </html> Externí stylopis table {border-style: double; background-color: yellow th {border-style: solid.tableft {border-style: solid.tabcenter {border-style: solid; text-align: center Ke značkám pro tvorbu tabulky je možno použít velké množství různých atributů. Tyto běžně používané atributy se doporučuje nahradit CSS styly Symboly Zapisování Některých vybraných symbolů: < < > > pevná mezera & & Zvuk a video Pro validní stránky v XHTML formátu se doporučuje používat formát Flash. <a href= zvuk.wav > </a> - odkaz na zvukový soubor <a href= video.avi > </a> - odkaz na videosoubor Rámy Pro rozdělení stránky na více částí se již nepoužívají. Je lépe se použití rámů vyhnout. U DTD-s a DTD-t nebudou stránky validní. S výhodou se v dnešní době používá pouze tzv. vnořený rám iframe. Pomocí něho lze vytvořit například statické menu a dynamickou změnu stránky v oblasti iframu. <iframe></iframe> - vnořený rám Všechny moderní prohlížeče podporují tag <iframe>. Ten umožňuje vložit do stránky rám přesné velikosti a zobrazit v něm jinou stránku. Je to pak hodně podobné obrázku, akorát že obsah může být zcela libovolný (textový a rolovaný). 32

33 Příklad:Vytvořte stránky tak, aby se při kliknutí na odkaz změnila pouze daná část stránky a menu zůstalo zachováno. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs"> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /> <meta name="description" content="... obsah dokumentu.." /> <meta name="author" content="vaše jméno" /> <title>iframe</title> <link rel="stylesheet" href="styl.css" type="text/css" /> </head> <body> <div> <a href="support.html" target="content">hlavní stránka</a> <a href="download.html"target="content">download</a><br /><br /> </div> <div style="left: 0px; top: 55px"> <iframe width="100%" height="300px" name="content" frameborder="1" src="support.html"> </iframe> </div> </body> </html> Formuláře <form> </form> <form action= mailto: > </form> <form method= post (get) > </form> - formulář - definice ové adresy - způsob zakódování dat Formuláře uzavíráme do elemntů <form> a </form>. Element form má několik atributů, z nichž nejdůležitější jsou dva: - action - method 33

34 Atribut action určuje URL aplikace, která se stará o zpracování výsledku formuláře. Atribut method určuje způsob, jakým jsou data z formuláře zaslána. Možnými hodnotami jsou get a post. Pokud nezadáte atribut action odešle výsledky formulář sám na sebe (do stejného souboru). Prvky formuláře - input type="" name="" value="" size="" maxlength="" (aktivní prvek) - type="text" - textové pole - type="password" - heslo - type="checkbox" - zaškrtávací políčko - type="radio" - přepínač - type="hidden" - skryté pole - type="submit" - odesílání - type="reset" - výmaz zadaných hodnot - type="image" - obrázek jako tlačítko - type="file" - přenos souborů - u form je třeba zadat enctype="multipart/form-data" - type="button" - obecné tlačítko - select name="" size="" multiple(vícenásobný výběr) (výběr) - option value="" - option value="" - textarea cols="" rows="" name="" (textové pole) Příklad: Vytvořte formulář podle předlohy. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs"> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /> <meta name="description" content="... obsah dokumentu.." /> <meta name="author" content="vaše jméno" /> <title>iframe</title> <link rel="stylesheet" href="styl.css" type="text/css" /> </head> <body> <form action="zpracuj.php" method="post"> <table> <tr><td><b>jméno:</b></td><td><input type="text" name="jmeno" size="30" maxlength="50"></td></tr> <tr><td><b>telefon:</b></td><td><input type="text" name="telefon" size="10" maxlength="10"></td></tr> 34

Tvorba www stránek v HTML a CSS

Tvorba www stránek v HTML a CSS Tvorba www stránek v HTML a CSS Publikace vznikla v rámci projektu OPVK Vyškolený pedagog záruka kvalitní výuky na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s právem

Více

Tvorba webových aplikací pomocí AJAX

Tvorba webových aplikací pomocí AJAX Tvorba webových aplikací pomocí AJAX Publikace vznikla v rámci projektu OPVK Vyškolený pedagog záruka kvalitní výuky na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s

Více

Jak vytvořit jednoduché webové stránky.

Jak vytvořit jednoduché webové stránky. Jak vytvořit jednoduché webové stránky. Od vynálezu protokolu HTTP pro přenos dokumentů a jazyka HTML pro jejich popis již uběhlo více než 17 let. Za tu dobu se vyvíjel jak protokol, tak i jazyk. Od původního

Více

XHTML a tvorba webu. 1. Historie a základní struktura. HTML HyperText Markup Language

XHTML a tvorba webu. 1. Historie a základní struktura. HTML HyperText Markup Language XHTML a tvorba webu 1. Historie a základní struktura HTML HyperText Markup Language - HTML 0.9 první verze 1991 - Značkovací jazyk pro zápis dokumentů na webu - Vkládání do textu obrázků, hypertextových

Více

MODUL 7: TVORBA WEBOVÝCH APLIKACÍ

MODUL 7: TVORBA WEBOVÝCH APLIKACÍ Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 7: TVORBA WEBOVÝCH APLIKACÍ Studijní opora Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK Výukový modul TWS_03a Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. UNIV 2 - KRAJE Osnova výukového modulu TWS_03a 1. Úvod do značkovacích jazyků HTML a XHTML 2. Struktura webové stránky, popis částí

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha 4 tel. 272770378, lyceum@wspj.cz Projekt Vzdělávání pro adaptabilitu Registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/32274 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Mimochodem, co je CSS? Formátování HTML. Drobný problém. Základy práce se styly. Trojí použití CSS. Přímo (in-line)

Mimochodem, co je CSS? Formátování HTML. Drobný problém. Základy práce se styly. Trojí použití CSS. Přímo (in-line) Mimochodem, co je CSS? CSS vzniklo někdy kolem roku 1997. Je to kolekce metod pro grafickou úpravu webových stránek. Ta zkratka znamená Cascading Style Sheets, česky "kaskádové styly". Kaskádové, protože

Více

Návrh webového obchodu

Návrh webového obchodu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh webového obchodu Bakalářská práce Autor: Alyabyev Alexandr Informační technologie Vedoucí práce: Ing. Bohuslav Růžička,

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE -ADOBE DREAMWEAVER-

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE -ADOBE DREAMWEAVER- Název projektu: Registrační číslo projektu: Zlepšení podmínek pro využívání ICT ve výuce CZ.1.07/1.1.02/01.0135 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE -ADOBE DREAMWEAVER- Zpracoval: Ing. Zdeněk Železný Obsah:

Více

Tvorba WWW stránek s využitím technologií (X)HTML, CSS, PHP a databází

Tvorba WWW stránek s využitím technologií (X)HTML, CSS, PHP a databází Tvorba WWW stránek s využitím technologií (X)HTML, CSS, PHP a databází Dosedla Martin HTML Úvod do (X)HTML Tagy značky. Slouží ke strukturování dokumentu (párové a nepárové)

Více

HTML javascript css PHP DOM

HTML javascript css PHP DOM HTML javascript css PHP DOM ZÁKLADY TVORBY WWW STRÁNEK A JEDNODUCHÝCH WWW APLIKACÍ Studijní text Kristýna Kubrická Jan Kubrický OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 4 1 ÚVOD DO STUDIA... 6 INTERNET... 6 PRINCIP ČINNOSTI

Více

Skripta obsahují části textů a náměty ze zdrojů: wikipedia.org, w3schools.com a ukázky příkladů z volně dostupných zdrojů.

Skripta obsahují části textů a náměty ze zdrojů: wikipedia.org, w3schools.com a ukázky příkladů z volně dostupných zdrojů. Úvod Skripta Tvorba www stránek jsou určena pro všechny, kteří si chtějí rozšířit své IT znalosti v oblasti tvorby a webových stránek. Skripta jsou určena pro začátečníky a pokrývají standardy HTML5, CSS3,

Více

absolutní (úplná) začíná lomítkem http:// nebo https:// pouze v odkazech na jiný web. relativní popisuje cestu od html stránky k cílovému souboru.

absolutní (úplná) začíná lomítkem http:// nebo https:// pouze v odkazech na jiný web. relativní popisuje cestu od html stránky k cílovému souboru. Základy www Jak vytvořit webové stránky Návody a příklady najdete na adrese webowebu.phorum.cz Podrobný popis a další možnosti najdete na stránkách owebu.org Potřebný software Html editor PSPad, který

Více

aneb vytváříme vlastní webové stránky

aneb vytváříme vlastní webové stránky JAZYK HTML aneb vytváříme vlastní webové stránky WWW (World Wide Web) je jednou ze služeb internetu. Internet je z technického hlediska tvořen miliony počítačů zapojených v sítích. Počítače v síti internet

Více

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY CZ.1.07/1.1.06/01.0043 Tento projekt je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. SOŠ informatiky a

Více

CO je to? WWW, HTML, CSS

CO je to? WWW, HTML, CSS CO je to? WWW, HTML, CSS Jak vytvořit vlastní webovou stránku Potřebujete: Webový prohlížeč (Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox nebo Google Chrome. Připojení na internet není nutné v první fázi.

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědecká fakulta Ústav informatiky DIPLOMOVÁ PRÁCE

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědecká fakulta Ústav informatiky DIPLOMOVÁ PRÁCE SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědecká fakulta Ústav informatiky DIPLOMOVÁ PRÁCE Pavol Hudran 2007 OPAVA SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědecká fakulta Ústav informatiky Pavol

Více

Tvorba webu. Kaskádové styly (CSS) Martin Urza

Tvorba webu. Kaskádové styly (CSS) Martin Urza Tvorba webu Kaskádové styly (CSS) Martin Urza Motivace Proč používat kaskádové styly k formátování HTML? Dovolují více možností formátování než klasické HTML atributy a stále přibývají další (možnosti).

Více

Microsoft Office SharePoint Server 2007

Microsoft Office SharePoint Server 2007 Microsoft Office SharePoint Server 2007 Příručka pro uživatele Úvod do HTML a CSS Verze 1.1 Stav k 7.4. 2009 Středisko komunikačních a informačních systému Univerzita obrany Brno 2009 2008 Středisko komunikačních

Více

Úvod do tvorby webových stránek

Úvod do tvorby webových stránek Úvod do tvorby webových stránek Ing. Aleš Kastner, CSc. Recenzovali: Prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc., fakulta informačních technologií, Vysoké učení technické Brno prom. mat. Vladimír Vrabec Tato učebnice

Více

Zá klady HTML. Tag HTML Párová značka, který definuje webovou stránku. Obsah stránky končí značkou

Zá klady HTML. Tag HTML <HTML> Párová značka, který definuje webovou stránku. Obsah stránky končí značkou Zá klady HTML Jazyk HTML (Hypertext Markup Language) - jedná se o souhrn pravidel pro formatování textu, obrázků atd. pro použítí na webových stránekách. Webovou stránku tvoří prvky, které jsou definovány

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Tvorba WWW stránek. Petr Novák

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Tvorba WWW stránek. Petr Novák Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Tvorba WWW stránek Petr Novák Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Tvorba WWW stránek Mgr. Ing. Petr Novák Vědecký redaktor: Ing. Jan Popelka,

Více

Tvorba internetových stránek pomocí HTML, CSS a JavaScriptu

Tvorba internetových stránek pomocí HTML, CSS a JavaScriptu OL { list-style-type : upper-alpha }.vnitrni { list-style-position : inside } i i i li ě 00 5px; operace s proměnnou } Tvorba internetových stránek pomocí HTML, CSS a JavaScriptu Martin Domes Nakladatelství

Více

ISBN 80-86097-64-1. 07 - PCWorld Edition HTML tipy a triky od profesionálů. Obsah

ISBN 80-86097-64-1. 07 - PCWorld Edition HTML tipy a triky od profesionálů. Obsah Obsah Nulové okraje stránky v Internet Exploreru 3 Nulové okraje stránky v Netscape Navigátoru 3 Nulové okraje stránky v Opeře 4 Využití atributu TITLE ve stránkách 5 Jak na klávesové zkratky v HTML stránce?

Více

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 Jan Chlumský

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 Jan Chlumský PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce 2005 Jan Chlumský PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Nad Rokoskou 111/7, Praha 8 Obor: Aplikace výpočetní

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Tvorba webových stránek HTML Hypertext Markup Language jazyk pro tvorbu webových stránek Rozšíření: JavaScript, CSS Dynamické stránky: PHP, ASP(X), JSP Prohlížeče: IE, Firefox, Opera, Google Chrome mohou

Více

Informační systémy Teorie. Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz

Informační systémy Teorie. Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz Informační systémy Teorie Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz Informační systém (IS) je komplex informací, lidí, použitých informačních technologií, organizace

Více

Tvorba webových stránek pomocí HTML kódu v příkladech. M. Seménka, 2014

Tvorba webových stránek pomocí HTML kódu v příkladech. M. Seménka, 2014 Tvorba webových stránek pomocí HTML kódu v příkladech podpůrný text pro výuku M. Seménka, 2014 na příkladech se studenti seznámí se základními postupy tvorby www stránek Příklady je třeba důkladně prostudovat

Více

Dokumenty umístěné na počítačových serverech jsou adresovány pomocí URL (Uniform Resource Locator).

Dokumenty umístěné na počítačových serverech jsou adresovány pomocí URL (Uniform Resource Locator). Koncepce webu Základní pojmy Internet a jeho služby Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí. Počítače mezi sebou komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Internet poskytuje

Více