Strategy Runner V2.2. Uživatelská příručka od A Z

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategy Runner V2.2. Uživatelská příručka od A Z"

Transkript

1 Strategy Runner V2.2 Uživatelská příručka od A Z

2 Obsah Kapitola 1. (stažení a instalace programu)... 5 Spuštění platformy... 5 Hlavní obchodní okno (rozdělení)... 5 Okno možností... 6 Hlavní lišta příkazů... 6 Nabídka a nastavení obchodních strategií... 7 Skrytí a zobrazení tabulky obchodních strategií... 7 Okno grafů... 7 Grafy a jejich úpravy... 7 Tabulka posledních zrealizovaných pokynů a pracujících pokynů... 8 Okno s historickými grafy... 8 Tabulka doplňujících pokynů... 8 Kapitola 2. kontrakty a jejich nastavení... 8 Nastavení pracovního okna kontraktů (komodit)... 9 Přidání kontraktu do pracovního okna Odkaz na EXCELovský soubor pro stažení reálných dat pro vybrané komodity Kapitola 3. Obchodní strategie a jejich nastavení...12 Nastavení okna obchodních strategií Zobrazení strategií (úprava detailů) Kapitola 4. Zadání pokynu nastavení...16 The order ticket okno pro zadávání pokynů Jednoduché (zrychlené) zadání pokynu do platformy Modifikace pracujících (working) pokynů Zrušení pokynů Uložení předdefinovaných pokynů (Parking orders) Aktivace předdefinovaných pokynů Návod k držení pozic přes noc a nastavení časových parametrů Pozice držené přes noc Výstupy z trhů: scale outs, brackets a trailing stops (inteligentní limit, závorkování, posuvný stop loss) Brackets (závorkování) Bracket & Trailing Stop Exit Market on Time & Trailing Stop výstupy z trhu v různých časech a posouvání stop hodnot Scale Out with 2 Targets & Break Even Scale Out with 2 Targets & Break Even Scale Out with 3 targets & Break Even Scale Out with 3 targets & Trailing Stop Výstupy z trhů spojené se vstupní hodnotou a odpojené od vstupní hodnoty Standardní nastavení obchodního portfolia Kapitola 5. Obchodování podle hloubky trhu...34 Tabulka s hloubkou trhu Obchodování podle tabulky ukazující hloubku trhu Zadávání pokynů do tabulky s hloubkou trhu Rušení pokynů zadaných do tabulky s hloubkou trhu Modifikace (úprava) pokynů z tabulky s hloubkou trhu Obchodování jedním kliknutím

3 Hot Keys (klávesy rychlé volby) Nastavení tabulky s hloubkou trhu Nastavení druhů pokynů Nastavení pokynů Stop Limit Zrušení pokynů v závislosti na Reverse (obratu) a Trade Out Kapitola 6. Obchodní okno (nastavení obchodního portfolia)...43 Obecné nastavení obchodního okna Osobní nastavení obchodního okna - manual Trading Mode Kombinované nastavení obchodního okna Kapitola 7. Kontrola (monitorování) vašeho obchodování...44 Pracující pokyny (working pokyny) Nastavení okna working orders (pracujících pokynů) Poslední realizované pokyny Tabulka posledních realizovaných pokynů Nastavení tabulky posledních realizovaných pokynů Okno realizovaných pokynů Nastavení tabulky realizovaných pokynů Informace a dodatky Messages (zprávy) Online Kapitola 8. Real Time aktuální, živé grafy a historické grafy...52 Okno s aktuálními a živými grafy Okno s historickými grafy Nastavení časového rozpětí od-do u historických grafů Modifikace (úprava) rozlišení historických grafů Kapitola 9. Výpis z klientského účtu...59 The Account Report výpis z účtu Zobrazení Vašeho výpisu v notepadu Exportování vašeho Výpisu z účtu Money management Nastavení denních limitů Profit Management Kapitola 10 Úprava grafického nastavení...63 Grafická nastavení a jejich úprava Úprava barev Úprava Fontů (stylu písma) Návrat do původního nastavení systému

4 DOPORUČUJEME VŠEM UŽIVATELŮM DŮKLADNÉ PROSTUDOVÁNÍ TOHOTO NÁVODU A PŘEJEM HODNĚ ÚSPĚCHŮ V BOJI S TRHY! 4

5 Kapitola 1. (stažení a instalace programu) Spuštění platformy Ke stažení a nainstalování obchodní platformy proveďte následující, tak jak je popsáno v jednotlivých krocích: Nejdříve klikněte kurzorem myši na následující odkaz: Následně během několika pár vteřin začne automaticky stahování souboru ConsolePaperSetup230.exe. Pokud tomu tak není, Váš přístup pro stahování byl zablokován a odemknete jej v horní části okna, kde je v úzké liště napsáno pop-up blocked (okno blokováno). Stačí jen na lištu kliknout pravým tlačítkem myši a v menu zvolit download file, soubor se začne automaticky stahovat. Soubor uložte na vámi zvolené místo ve vašem počítači (doporučuji plocha). 2x klikněte kurzorem myši na uložený soubor ConsolePaperSetup.exe a začne instalace programu, stále klikejte na ikonu next, než se instalace dokončí. Po jejím dokončení opět 2x klikněte kurzorem myši na ikonu s názvem Strategy Runner- Paper a na monitoru se objeví tabulka s prázdnými políčky. Nejdříve klikněte na políčko settings a vyplňte Naming Service a Server Name tak, jak je předepsáno v průvodním dopise od společnosti Colosseum; podotýkáme, že tyto přístupová hesla vyplňujete pouze jednou, příště již na ně nebudete dotazováni. Dále vyplňte váš login a password tak, jak je uvedeno v průvodním dopise od společnosti Colosseum. Pokud je váš computer připojen k internetu, otevře se před vámi přednastavené obchodní okno platformy Strategy Runner. Hlavní obchodní okno (rozdělení) Pracovní plocha je rozdělena do více části tak, jak ji označuje obrázek 1-1 na straně 6. Skládá se z následujících částí: 1. Hlavní lišta příkazů slouží k ovládání hlavních funkcí platformy. 2. Lišta nástrojů obsahuje ikony pro rychlé zadání nejpoužívanějších funkcí. 3. Zobrazení jednotlivých kontraktů (komodit) zobrazuje aktuální kurz dané komodity, otevírací kurz na začátku obchodní seance, změnu od otevíracího kurzu k aktuálnímu, aktuální bid a offer, tedy prodej, nákup, profit/loss a další. 4. Okno jednotlivých obchodních strategií seznam strategií pro jednotlivé kontrakty a jejich detaily (profit, loss) a další. 5. Okno grafů zobrazuje grafy, aktuální kurzy, indikátory, analýzy, working/completed (pracující/zrealizované) pokyny. 6. Okno historických grafů zobrazuje historický graf i několik let nazpět, studie, analýzy, indikátory 7. Okno pro realizaci nákupu/prodeje za aktuální cenu na trhu (market). 8. Okno pro working orders - pracující pokyny v trhu (část okna kontraktů viz číslo 3 na obrázku) zobrazuje pracující pokyny v trhu, které zatím nebyly zrealizovány. 9. Okno posledních zrealizovaných pokynů zobrazuje poslední zrealizované pokyny. 10. Lišta dalších nástrojů obsahuje okno zrealizovaných pokynů, zpráv a poskytuje informace o připojení platformy k internetu. 5

6 Okno možností Obrázek 1-1: hlavní okno platformy Hlavní lišta příkazů Hlavní lišta obsahuje pokyny pro ovládání hlavních funkcí platformy. Zde naleznete jejich funkci (a to od levé strany doprava): Uložit a vytisknout Vaše portfolio Ovládat a nastavit kontrakty a strategie Nastavit platformu a grafy a jejich funkce dle uvážení Nastavit limity u profit/loss, zisky/ztráty v jednotlivých trzích a kdykoliv zobrazit stav Vašeho účtu Zobrazit jednotlivá potvrzení provedených obchodů Uložení okna obchodní platformy Přidání obchodní strategie Odstranění strategie Aktivování strategie Zastavení aktivní strategie Likviditu (počet) kontraktů obchodní strategie Zobrazí detaily jednotlivých obchodních strategií Slouží k nastavení platformy dle Vašeho vkusu Zobrazí podrobný výpis z Vašeho obchodního účtu Zobrazí přijaté zprávy Pomoc v nesnázích 6

7 Nabídka kontraktů a jednotlivých druhů komodit Okno kontraktů zobrazuje všechny kontrakty, které jsou součástí vašeho portfolia a všechny informace o jejich stavu tedy aktuální kurz, profit/loss apod. Nabídka a nastavení obchodních strategií Okno strategií zobrazuje všechny druhy obchodních strategií spojených s vybranými kontrakty a informace o každé aktivní strategii. Skrytí a zobrazení tabulky obchodních strategií Pokud budete chtít skrýt obchody, pro které nemáte nastaveny automatizované obchodní strategie a budete si chtít ve vašem pracovním okně ponechat pouze ty obchody ve vašem portfoliu, které obchodních strategií využívají a nebo naopak, proveďte následující: Pro zobrazení okna strategií v každém případě následujte tyto pokyny: 1. V horní části obchodního okna - hlavní nabídce platformy klikněte kurzorem myši na tlačítko Settings, dále pak zvolte z menu System Options. Objeví se tabulka s přehledem nastavení. 2. V tabulce s přehledem nastavení zvolte záložku Tables dále záložku Strategies v tabulce Strategies, klikněte na ikonu Always. 3. Dále zvolte Apply nebo-li aplikovat a save (uložit). Pro skrytí okna strategií následujte tyto pokyny: 1. V horní části průvodního okna platformy v liště s příkazy klikněte kurzorem myši na tlačítko Settings, dále pak zvolte z menu System Options, objeví se tabulka s přehledem nastavení. 2. V tabulce s přehledem nastavení zvolte záložku Tables dále záložku Strategies v tabulce strategies klikněte na tlačítko Show Strategies Table. 3. Dále stiskněte ikonu Apply (aplikovat), nebo zvolte button Ok a save (uložit). Okno grafů Okno grafů naleznete v hlavním obchodním okně platformy v dolní části, zobrazuje aktuální informace o vašich otevřených pozicích pro zvolené kontrakty na aktuálních a živých grafech. Dále také obsahuje grafické znázornění vašich provedených obchodů. Grafy a jejich úpravy Místo v němž se objevují grafy je na levé straně okna s grafy. Tato plocha zobrazuje graf, pro vámi zvolenou komoditu (kontrakt), vaši obchodní strategii a vaše pokyny zadané do obchodní platformy. Dále máte k dispozici si v horní části vybrat z funkcí jako jsou: 1. změna typu grafu (bar chart, candle stick) 2. zobrazení indikátoru 3. kreslení trendových čar a další Detailní vysvětlení jednotlivých funkcí najdete na straně 52 v části Real Time chart (aktuální a živý graf). 7

8 Tabulka posledních zrealizovaných pokynů a pracujících pokynů Okno pracujících a posledních zrealizovaných pokynů naleznete napravo od okna grafů. Tato část zobrazuje aktivní pokyny zadané do platformy. Také vám umožňuje nastavené aktivní pokyny různě upravovat. Okno posledních zrealizovaných pokynů je zobrazeno bezprostředně pod oknem aktivních pokynů. Ukazuje nejposlednější zrealizované pokyny během vašeho obchodování. Pro další detaily ohledně pracujících a zrealizovaných pokynů jděte na stránku 44. Okno s historickými grafy Okno s historickými grafy naleznete v dolní části hlavního obchodního okna, zobrazuje historická data (a to i o několik let nazpět) pro vámi zvolené kontrakty a druhy komodit. Podrobnější vysvětlení, jak jednotlivé grafy nastavit, najdete na straně 63 tohoto manuálu. Tabulka doplňujících pokynů Tabulka doplňujících pokynů je umístěna podélně, hned vedle okna znázorňujícího grafy. Obsahují tabulku zrealizovaných pokynů (viz strana 47), dále potom zprávy a okno zobrazující připojení (viz strana 55). Kapitola 2. kontrakty a jejich nastavení Pokud spustíte program Strategy Runner, objeví se před vámi hlavní obchodní okno platformy, zobrazující vaše portfolio, ve kterém jsou zobrazeny ať už přednastavené, nebo vámi zvolené druhy komodit, jejich stav apod. Okno s kontrakty zobrazuje aktivní kontrakty (viz obrázek 2-1 dole). Tabulku kontraktů si můžete nastavit dle vašeho uvážením ať už přidáním nových komodit nebo odstraněním stávajících. Také máte možnost velikost jednotlivých řádků s komoditami přenastavit. Přidávání a mazání vámi vybraných kontraktů je jediné, co vám toto okno nabízí. Měnit data obsahující jednotlivé řádky sdělující aktuální stavy komodit nelze. Obrázek 2-1: okno kontraktů Následující informace vysvětlují co jednotlivá data uvedená v okně znamenají: Id Identifikační číslo kontraktu Contract name Název komodity (kontraktu) Bid volume Počet prodejních nabídek Bid Aktuální prodejní kurz Ask Aktuální nákupní kurz Ask volume Počet nákupních nabídek Last Poslední aktuální kurz Vol (volume) Počet obchodů celkem (prodej+nákup) 8

9 Exch. Time Aktuální čas na burze Orders Počet vámi zadaných pokynů do platformy Pos (position) Směr pozice v trhu (nákup/prodej) Avg (average) Průměrný kurz více pozic v trhů Points Zobrazují počet bodů nahoru/modrá dolů/červená P & L cum. Kumulativně přepočítaný intradenní profit loss P & L open Současný profit loss vámi držených pozic P & L Denní profit loss celkem Low Nejnižší intradenní kurz High Nejvyšší intradenní kurz Open Otevírací kurz ze začátku obchodní seance Prev. Close Zavírací kurz předchozí obchodní seance Nastavení pracovního okna kontraktů (komodit) Jednotlivé kontrakty můžete dle vlastního uvážení nastavit. Máte tedy možnost buď komodity přidat, nebo naopak odebrat. Dále také můžete změnit velikost jednotlivých políček a přeskládat je např. dle jednotlivých komoditních sektorů. Zde je podrobný manuál, jak vše provést: Pro přidání nebo odebrání jednotlivých komodit proveďte následující: 1. V levé horní části úvodního okna platformy stiskněte ikonu Settings, dále zvolte možnost systém options. Následně se vám objeví tabulka. 2. V tabulce zvolte možnost Tables, dále pak Contracts a dále si zvolte dle výše uvedených možností, jaké informace chcete v jednotlivých oknech zobrazit. (Naprosto ideální nastavení pro můj účel je např. směrem od leva doprava: bid vol., bid, ask, ask vol., last, vol, exch. time, low, high, open, prev. clos., change, orders, pos., avg., points, open P & L.) 3. Klikněte na tlačítko Apply pro aplikování zvoleného nastavení, dále pak Save, pro uložení. Pro změnu velikosti proveďte následující: Umístěte značku pro rozšíření vždy na úplný okraj okna, které chcete změnit držte levé tlačítko myši a posouvejte jím směrem doprava, nebo doleva dle vašeho uvážení a vkusu. 9

10 Pro změnu rozmístění: Klikněte na název (nadpis) sloupce, podle kterého chcete aby se vám jednotlivé komodity seřadily. Např. Id, vol., bid., ask a pod. Pokud chcete vše vrátit zpět, opět klikněte na nadpis jednotlivého sloupce a vše se seřadí do původní podoby. Přidání kontraktu do pracovního okna Všechny kontrakty jsou předem připravené pro stažení přímo ze zdrojového serveru platformy Strategy Runner. Následujícím způsobem si můžete do pracovního okna přidat jednotlivé druhy komodit. Pro přidání kontraktu proveď následující: 1. V hlavní nabídce v horní části pracovní plochy zvolte Contract, dále klikněte na tlačítko add contract (manage contract). Po chvíli se objeví tabulka jednotlivých burz (viz obrázek). Obrázek 2-2 : výběr druhu komodity 10

11 2. Zaškrtněte vámi zvolený druh komodity a klikněte na tlačítko Add (přidat). Vybraná komodita se následně objeví mezi ostatními v hlavním obchodním okně platformy. Upozornění!!!: Pokud chcete aby se vámi zvolený kontrakt nadále objevoval v platformě i potom co váš počítač vypnete, nezapomeňte vaše portfolio uložit!!! (Tlačítko Save portfolio) Pro uložení vašeho portfolia proveďte následující: V levé horní části hlavního obchodního okna Strategy Runner stiskněte tlačítko File. Dále vyberte možnost Save portfolio a vaše nastavení se automaticky uloží, takže při dalším spuštění platformy zůstane vše uloženo, tak jak jste si nastavili nebo v liště nástrojů (je umístěna bezprostředně pod nabídkou hlavních pokynů) stiskněte obrázek. Odkaz na EXCELovský soubor pro stažení reálných dat pro vybrané komodity DDE Excel Odkaz na stahování Real-Time (aktuálních) dat Kontraktů: Tento odkaz vám umožní stahování realtimeových dat jednotlivých druhů komodit do EXCELovského souboru. 1. Pro připojení proveďte následující: v horní části okna, v listě nastavení zvolte ikonu Settings, dále System Options. Objeví se tabulka s nabídkou více možností. Vy zvolte Misc. tab, zvolte název této plochy v části Worksheet Name box (přednastavený název je sheet1). 2. Stiskněte tlačítko Connect (spojit), čímž se vám během chvíle stáhnou z DDE serveru aktuální data k jednotlivým kontraktům. 3. Zkontrolujte jestli je aktivní Auto-Connect, abyste po každém spuštění platformy měli vždy data k dispozici a tento soubor se vždy obnovil. Zobrazená data obsahují následující údaje: název kontraktu, nákupní kurz, počet nákupních pokynů, prodejní kurz, počet prodejních pokynů, poslední kurz, objem nákupů+prodejů, aktuální čas burzy, nejnižší prodejní kurz během obchodní seance, nejvyšší prodejní kurz během obchodní seance, otevírací kurz, předchozí zavírací kurz, změna od otevíracího kurzu, pokyny, pozice v trhu, průměr mezi jednotlivými pozicemi, počet bodů, otevřený profit/loss, kumulativní profit/loss, celkový profit/loss. 11

12 Kapitola 3. Obchodní strategie a jejich nastavení Pokud zvolíte nějaký kontrakt v tabulce s kontrakty umístěné v hlavním obchodním okně vašeho portfolia, objeví se tabulka Strategií pro jednotlivé kontrakty (pouze reálný účet) ukazující seznam vámi nastavených Strategií pro jednotlivé trhy. Každá z řádek ukazuje relevantní data, která jsou implicitně propojena s každou strategií. (Jak ukazuje obrázek 3-1 pod textem). V určitých částech se dají provádět úpravy. Následující údaje vysvětlují co znázorňují jednotlivé sloupce v tabulce: Název Vysvětlení Možnost úpravy Enter End time strategie zastaví vkládání nových pokynů NE Status current stav strategie možnosti stanby, running, stopped, ANO nebo chyba Losses current počet ztrátových obchodů pro tuto strategii NE Orders current počet probíhajících pokynů v této strategii NE Wins current počet ziskových obchodů pro probíhající NE obchodní strategii Pos. current počet pracujících pokynů pro zvolenou strategii NE Points current počet získaných/ztrátových bodů pro vybranou NE strategii Open P&L profit/loss (zisk/ztráta) v aktuálních pozicích pro NE zvolenou strategii Cum P&L kumulativní profit/loss (zisk/ztráta) uzavřených NE pozic v trhu P&L total celkový profit loss během jednoho dne pro NE vybranou strategii Obrázek 3-1: Tabulka strategií Nastavení okna obchodních strategií V okně strategií si můžete libovolně nastavit podobu vaší pracovní plochy strategií přidáváním a nebo odstraněním jednotlivých sloupců tabulky. Pro přidání nebo odstranění sloupců proveďte následující: 1. Klikněte kurzorem v horní části Nastavení (Settings), dále pak System Options. Objeví se tabulka s dalšími volbami. 2. V tabulce klikněte na odkaz Strategies tab. (tabulka strategií). Objeví se tato tabulka: 12

13 3. V této tabulce si můžete vybrat jednotlivé sloupce, které chcete v okně strategií zobrazit, nebo naopak, které chcete odstranit. Buď je tedy proškrtnete pro zobrazení, nebo je ponecháte prázdné, pro odstranění. 4. Na závěr klikněte na tlačítko Apply pro aplikování a Save pro uložení, nebo pouze Ok pro uložení a výstup. Pro přenastavení velikosti rámečků tabulky proveďte následující: Obrázek 3-2: Tabulka pro nastavení okna strategií Umístěte značku pro rozšíření vždy na ohraničení okna, držte levé tlačítko myši a posouvejte jím směrem doprava, nebo doleva dle Vašeho uvážení a vkusu. Pro srovnání jednotlivých strategií v tabulce: Klikněte na nadpis jednotlivého sloupce podle jakého chcete tabulku zarovnat. Tabulka je nyní zarovnána podle vámi zvolené vlastnosti např. (profit/loss). U nadpisu tabulky se objeví malá šipka, po jejímž stisknutí se vše srovná a to jak vzestupně tak i sestupně. Pro návrat stiskněte nadpis tabulky znovu. Pro detailní vysvětlení si prohlédněte obrázek 3-1 na stránce 14. Zobrazení strategií (úprava detailů) Jednotlivé strategie v platformě jsou vyvíjeny společností Strategy Runner; jsou i takové, které v platformě nenajdete a můžete si je zakoupit. Odkaz naleznete na internetových stránkách Strategy Runner, nebo si je také můžete pronajmout a nebo si je dokonce vytvořit sami. 13

14 Pro zobrazení detailů obchodních strategií: V hlavním obchodním okně, v horní liště s nastavením zvolte odkaz Strategy menu, dále Strategy details (detaily strategií). Nebo v liště nástrojů klikněte kurzorem na tlačítko Strategy Details. Nebo v hlavním obchodním okně dvakrát klikněte na vámi vybranou strategii. Otevře se před vámi tato tabulka s detaily nastavení. Obrázek 3-3: Tabulka detailů obchodních strategií V tabulce detailů obchodních strategií můžete zjistit podrobný popis a historickou úspěšnost jednotlivých obchodních strategií. Také máte možnost nahlédnout do definic jednotlivých strategií. Pro zobrazení popisu strategie a historických statistik proveďte následující: V tabulce detailů obchodních strategií, stiskněte tlačítko Description (popis) a Statistics (statistiky). Budete automaticky připojeni k serveru společnosti Strategy Runner, odkud vám budou požadované informace sděleny. Pro zobrazení definic obchodních strategií: V levém okně tabulky klikněte na značku +, která se nachází hned vedle názvu, otevře se vám obsah definic. Název parametru a jeho vlastností se objeví v pravém okně tabulky. Informace pod textem vysvětlují parametry. Základ definice Název Vysvětlení Vtrader description název strategie notes poznámky package name strategie template name název počáteční strategie Counts losses max. počet povolených ztrát total celkový počet ziskových nebo ztrátových obchodů 14

15 Time end time stanovený čas kdy strategie zavírá pozice, ruší enter end enter start start time pokyny a na závěr stopy je bod, kdy platforma již nepřijme žádný pokyn bod kdy strategie začne posílat pokyny do trhu od tohoto času strategie započne sledovat kontrakt Close Positron limit výběrní limit (v % z ceny) stop stop loss (v % z ceny) Wait after entrance strategie nějakou dobu počká after loss after win Strategy name název open positron než zrealizuje pokyn od začátku obchodní seance strategie po zrealizování ztráty nějakou dobu počká strategie po zrealizování zisku nějakou dobu počká nastavení hodnoty vstupu na signálu nákupu/prodeje Ve chvíli, kdy už si nepřejte dále nahlížet do detailů obchodních strategií, klikněte na ikonu close (zavřít). 15

16 Kapitola 4. Zadání pokynu nastavení Platforma Strategy Runner umožňuje více možností, kterak zadávat pokyny do trhů. Jednak tedy zadání přímo do tabulky s hloubkou trhu (tzv. one click trading), nebo vkládat vaše pokyny do okna order ticket (což je přímo tabulka pro zadávání pokynů) a v neposlední řadě také inteligentnější verze vstupů do trhů, jako je třeba závorkování (bracketing), kde budete mít možnost si jednotlivé vstupy nadefinovat. Dále si můžete otevřít více pokynů v trhu pro různé kontrakty, tak abyste mohli obchodovat s více kontrakty paralelně najednou. The order ticket okno pro zadávání pokynů Nad tabulkou s grafy po pravé straně se nachází dva buttony pro nákup a prodej. Buy a Sell. Pokud kliknete myší na jeden z nich objeví se tabulka pro zadávání pokynů.(viz níže, obrázky 4-1). obrázky 4-1: 16

17 Všimněte si, že nákupní okno má barvu modrou a okno prodejní barvu červenou. Nákupní okno zobrazuje vámi v portfoliu vybranou komoditu a dále následuje počet kontraktů, nebo pozic a počet kontraktů, které v danou chvíli již zaujímáte v trhu. Pokud stlačíte ikonu none, objeví se před vámi tabulka, která znázorňuje obchodní strategie pro váš kontrakt, tak jak je znázorněno na těchto obrázcích pod textem. Obrázek 4-2 : Nákupní a prodejní okna (celkový náhled) Částečné zobrazení tabulky pro zadávání pokynů je naprosto dostačující pro pokyny jako jsou např. market, stop, limit. Tedy těch, které jsou důležité pro obchodování. Co se týká nastavení jednotlivých obchodních strategií jako je např. bracketing (závorkování). Zde nyní naleznete vysvětlení, jak s tabulkou pro nastavení pracovat. Tabulka nastavení je rozdělena do několika částí, tak jak je popsáno v této tabulce: Části tabulky Použití Poznámky Type (druh pokynu) Market aktuální cena na trhu Stop nákup/ prodej na stopu Limit nákup prodej za limit Stop/Limit stop s limitem MIT Market if Touched dle serveru Strategy Runner Details (detaily) Lots pro zadání počtu kontraktů Stop nastavení stop hodnoty Limit nastavení limitní hodnoty Stop/Limit nastavení stop/limit hodnoty Action (změna) slouží ke změně mezi prodejem/nákupem Bid prodejní kurz slouží pouze k zjištění nelze přepisovat Ask nákupní kurz slouží pouze k zjištění nelze přepisovat Price aktuální cena slouží pouze k zjištění 17

18 Jednoduché (zrychlené) zadání pokynu do platformy Postup pro předpřipravení Nákupních a Prodejních pokynů do okna pro zadávání pokynů je naprosto identický. Následujte stejný postup jako při zadávání nákupního nebo prodejního pokynu. 1. Klikněte na jednu z ikon buď tedy BUY nebo SELL v řádku nástrojů po pravé straně nad oknem s grafy. Nebo v horním okně nastavení klikněte kurzorem na tlačítko Trade a otevře se Vám seznam možností, vy zvolte směr pohybu tedy Buy/Sell. Objeví se před Vámi okno pro zadávání pokynů. 2. V okně označeném Type area zvolte tlačítko pro požadovaný typ pokynu. 3. V části nadepsané Details area, označte hodnoty související s typem pokynu tak jak je popsáno v následující tabulce: Typ pokynu Market Lots Limit Lots MIT Lots Stop Lots Stop Limit Lots Vyberte následující hodnoty Limit price Price Stop price Stop price Stop Limit price 4. Pro umístění pokynu do trhu, klikněte na tlačítko Buy (nákup) nebo Sell (prodej) v dolní části tabulky. Tím se dále objeví malá tabulka pro potvrzení nákupu/prodeje po zvolení Yes se vše zrealizuje. (Pokud nechcete aby se vám tato tabulka pro potvrzování již více neukazovala, podívejte se na stranu 39.) 5. V potvrzovacím okně, stiskněte Yes. Pokyn se objeví v okně pracujících (working) pokynů a dále potom na grafu. Upozornění: Pokud chcete zadat pokyn tímto způsobem, ujistěte se, zda je panel výstupů zavřený a zároveň prázdný. Modifikace pracujících (working) pokynů Okno pracujících (working) pokynů se objeví v právě dolní části, jednotlivé pokyny se dají upravovat, také rušit apod. Jejich vstupní hodnota se dá taktéž upravovat. Také počet kontraktů můžete upravit. Pokyny můžete také poupravit z tabulky s hloubkou trhu. (viz strana 47.) Pro úpravu počtu kontraktů a změnu vstupní hodnoty proveďte následující: 1. V okně pracujících (working) pokynů zvolte pokyn, který chcete upravit, tím že na něj kliknete. 2. Dále v horní části okna naleznete odkaz označený Modify (nebo-li uprav). Objeví se okno pro zadávání pokynů. 3. V tomto okně můžete upravit počet kontraktů a taktéž vstupní hodnotu. 4. Stiskněte tlačítko Buy/Sell. V okně pracujících pokynů (working) se objeví nově upravená cena a počet kontraktů. Nebo 1. V okně pracujících (working) pokynů klikněte na rámeček s cenou pro vámi zvolený kontrakt. Objeví se rolovací menu s různými cenami v nichž můžete zvolit cenu novou. 18

19 2. Zvolte novou cenu. Objeví se Okno pro zadávání pokynů. Pokud chcete, můžete změnit počet kontraktů. 3. Zvolte Buy/Sell. Nová cena nebo počet kontraktů se objeví v tabulce pracujících pokynů. Upozornění: Pokud chcete upravit pokyn bracketing (závorkování), úprava funguje následně. Pokud změníte počet kontraktů pro jeden z propojených (OCO) pokynů (např. Profit Target) a bude to bráno jako částečný pokyn, potom počet kontraktů pro druhou stranu (např. Stop Loss) je taktéž změněn ve stejném množství tak, aby zůstal zachován stejný počet kontraktů. Zrušení pokynů Pracující pokyny, které zadáte přímo do platformy a to jak do okna pro zadávání pokynů nebo do tabulky s hloubkou trhu (viz strana 43), mimo obchodní strategie, můžete následně zrušit. Nikdy však market pokyn (market order). Upozornění: Pracující pokyny nastavené pro automatizované obchodní strategie zrušit nelze, dokud nezrušíte strategii samotnou. Pro zrušení pokynu: 1. V okně pracujících pokynů zvolte pokyn, který chcete zrušit. 2. V horní části okna pracujících pokynů zvolte tlačítko Cancel. Objeví se malá tabulka, v níž se vás ptají, jestli skutečně chcete zrušit tento pokyn. 3. Klikněte na ikonu Yes pro potvrzení zrušení, ne pro nepotvrzení zrušení. Pro zrušení všech pokynů: 1. V horní části pracujících pokynů klikněte kurzorem na odkaz Cancel all (zrušit všechno). Objeví se potvrzovací tabulka. 2. Klikněte na tlačítko Yes pro potvrzení, nebo No pro nepotvrzení zrušení. Uložení předdefinovaných pokynů (Parking orders) Pokyny jsou tedy vkládány přímo do obchodních oken a nebo jiným způsobem např. závorkováním (bracketing) jsou do trhů umísťovány přímo. Pokud si ovšem chcete pokyn předdefinovat tak, abyste jej mohli vložit okamžitě, budete v budoucnosti potřebovat znát následující postup: Pro uložení předdefinovaného pokynu: 1. Do obchodního okna po vložení všech potřebných dat a to tedy počet lotů, realizační cena apod., namísto tlačítka Buy/Sell zvolte ikonu Park umístěnou taktéž v okně pro zadávání pokynů. Předdefinovaný pokyn se objeví uložený v okně pracujících (working) pokynů a bude označen písmenem P. Aktivace předdefinovaných pokynů Pro aktivaci předdefinovaných pokynů proveďte následujíc: 1. V okně pracujících pokynů (working orders) označte uložený předdefinovaný pokyn. 2. Nad oknem pracujících pokynů klikněte na tlačítko Active. Stav úštu se tím změní z P (placed) na W (working). Upozornění: Pokud je pokyn propojený (bracketing), pak je tento pokyn zrealizovaný a oba propojené pokyny jsou taktéž zaktivovány. 19

20 Návod k držení pozic přes noc a nastavení časových parametrů Pozice držené přes noc Pro všechny pokyny zadávané do platformy je předdefinován systém User_ trader. Tento systém zachová vaše otevřené pozice přes noc a zůstanou vám otevřeny do začátku další obchodní seance. Pokud blíže specifikujete zavírací čas vašich pozic v trhu, otevřené pozice v trhu vám budou automaticky zavřeny. Stejně tak fungují MOT Market on Close aj. Pro bližší specifikaci času uzavření Vašich pozic: 1. V tabulce strategií, zvolte End Time odkaz u strategie pojmenované User_Trader. Objeví se tabulka s ověřením - nadepsána Keep overnight and time setting (zachovej noční a časové nastavení). 2. Nebo zvolte Uncheck the Keep overnight checkbox and select end time. Což znamená, uzavři otevřené pozice v daném čase, které si můžete definovat. Všechny otevřené pozice vám budou uzavřeny za market, tedy za aktuální cenu na trhu. Výstupy z trhů: scale outs, brackets a trailing stops (inteligentní limit, závorkování, posuvný stop loss) V obou typech oken pro zadávání pokynů a v okně se znázorňující hloubkou trhu si můžete libovolně nastavit různé výstupy z trhů. (viz obrázek 4-2 str. 17). Různé strategie výstupů z trhů, Vám umožňují nastavit hladinu výběrních profitů a nebo ovládnutí funkce zadávání stop lossů. Následující tabulka vysvětluje typy výstupů z trhu: Způsob výstupu Funkce výstupu Název Bracket-(závorka 1 profit) Nastaví výběrní limit a stop loss. Brackets Po realizaci jednoho s pokynů, se počet kontraktů nastaví podobně. Brackets (závorka) a Funkce trailing stop je další možností Bracket (with Trailing stop (posuvný stop) doplňující bracketing. Slouží k okamžité trailing stop změně hodnoty stop lossu, podle toho jak checked) se mění cena, také napomáhá redukovat potenciální stop loss. Výstup z trhu v nastaveném Tato funkce vám umožní okamžitou změnu Exit_MOT_TS Čase a Trailing Stop hodnoty stop lossu podle toho jak se vyvíjí cena. Dále nabízí možnost uzamčení profitu. Způsob výstupu Funkce výstupu Název a nebo redukci Vaší potenciální ztráty.dále také výstup z trhu na hodnotě Stop loss nebo Market v předem nastaveném čase. 20

MetaTrader PRO. Mini terminal Trade terminal. X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/22

MetaTrader PRO. Mini terminal Trade terminal. X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/22 MetaTrader PRO Mini terminal Trade terminal 1/22 Obsah 1. Získání rozšířené platformy MetaTrader... 3 1.1 Instalace programu... 3 1.2 Registrace a otevření nového (demo) účtu... 3 1.3 Forex STP... 4 2.

Více

Patria Forex. Uživatelský manuál

Patria Forex. Uživatelský manuál Patria Forex Uživatelský manuál Obsah O PATRIA FOREX... - 4 - ÚVOD... - 5 - STAŽENÍ APLIKACE... - 6 - AKTUALIZACE APLIKACE... - 9 - VKLAD A VÝBĚR FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ... - 10 - VKLAD FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ...

Více

Patria Forex. Uživatelský manuál pro mobilní aplikaci

Patria Forex. Uživatelský manuál pro mobilní aplikaci Patria Forex Uživatelský manuál pro mobilní aplikaci Obsah O PATRIA FOREX... - 3 - ÚVOD... - 4 - STAŽENÍ APLIKACE... - 5 - AKTUALIZACE APLIKACE...- 6 - VKLAD A VÝBĚR FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ... - 7 - VKLAD

Více

Obsah 1. Získání obchodní aplikace... 3 2. Pracovní prostředí v obchodní aplikaci Metatrader 5... 7 3. Obchodování..... 35

Obsah 1. Získání obchodní aplikace... 3 2. Pracovní prostředí v obchodní aplikaci Metatrader 5... 7 3. Obchodování..... 35 1 Obsah 1. Získání obchodní aplikace... 3 1.1 Instalace programu... 3 1.2 Registrace demo účtu... 5 1.3 Přihlášení k již existujícímu účtu (demo/real)... 6 2. Pracovní prostředí v obchodní aplikaci Metatrader

Více

I. PRO RYCHLÝ START... 5. Přihlášení... 5. Kompatibilita s Windows Vista... 5. Zobrazení Dealing Rates... 5. Uskutečnění obchodu...

I. PRO RYCHLÝ START... 5. Přihlášení... 5. Kompatibilita s Windows Vista... 5. Zobrazení Dealing Rates... 5. Uskutečnění obchodu... Goldstarway.com Goldstarway Trading = Vaše rychlé připojení na burzu. Pro své obchodování nebo spekulace na nejlikvidnější burze světa můžete používat špičkový software Goldstar AtcForex Wintrader. Tato

Více

ÁST 2: INDICATOR BUILDER

ÁST 2: INDICATOR BUILDER 1 ČÁST 1: FUNKCE A SOUČÁSTI 2 I. Úvod 2 1. Přehled 2 2. Začínáme 2 3. Spuštění a ukončení programu 2 4. Pracovní plocha 3 II. Funkce systému 3 1. Zadání příkazu 3 2. Příkazy Limit a Stop 4 3. Panel VT

Více

e-broker manuál internetové aplikace pro obchodování s akciemi

e-broker manuál internetové aplikace pro obchodování s akciemi e-broker manuál internetové aplikace pro obchodování s akciemi Obsah KAPITOLA 1. O APLIKACI E-BROKER........ 3 1.1 Požadavky na systém 4 1.2 Bezpečnost........4 KAPITOLA 2. ZÁHLAVÍ... 5 2.1 Trhy ČR, USA,

Více

Začínáme s programem MEDICUS

Začínáme s programem MEDICUS Začínáme s programem MEDICUS Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 30.5.2014 Obsah Úvod...7 Použité...8 formátování textu Požadavky...8 na hardware Zálohování...9 Instalace...11

Více

Obchodování na platformě Cyrrus Online

Obchodování na platformě Cyrrus Online Obchodování na platformě Cyrrus Online Společnost Cyrrus zavádí svou vlastní elektronickou platformu pro obchodování. Platforma Cyrrus Online přináší výhody aplikací Direct Market Access (přímý přístup

Více

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice Microsoft EXCEL 2010 Elektronická učebnice Marie Schäferová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Úvod... 5 1.1 Prostředí programu...

Více

Map Explorer. 2011... MapFactor s.r.o.

Map Explorer. 2011... MapFactor s.r.o. Map Explorer I Manuál Map Explorer Obsah 0 4 Část I Úvod 1 Instalace software... 4 2 První spuštění... 4 3 Otevření mapy... 7 4 Ukončení programu... 8 Část II Práce s Map Explorerem 1 Přehled 10... 10

Více

NASTAVUJEME DEMO PLATFORMU A OBCHODUJEME

NASTAVUJEME DEMO PLATFORMU A OBCHODUJEME 3. část kurzu: NASTAVUJEME DEMO PLATFORMU A OBCHODUJEME Jiří Mazur autor kurzu, lektor, trader, TOP10 infopodnikatel NASTAVUJEME DEMO PLATFORMU A OBCHODUJEME 2 Nastavujeme Demo platformu a obchodujeme

Více

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25.

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. systémová příručka Autor: Bronislav Ceh Aktualizace: Jiří Mutina Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. září 2014 SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA Obsah 1. Úvod 3 1.1 Základní popis 3 1.2 Průběh instalace 3

Více

PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA VIZUALIZAČNÍ SYSTÉM PROCOP 2.1 PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA R ALFA MIKROSYSTÉMY SPOL. S R. O. OSTRAVA 2003 HELLO Process Monitor 2.1 Uživatelská příručka Copyright 2003 ALFA Mikrosystémy s.r.o.

Více

MS Excel 2003. Mgr. Silvie Bečvářová

MS Excel 2003. Mgr. Silvie Bečvářová Mgr. Silvie Bečvářová Obsah 1 Úvod... 6 2 Spuštění Excelu... 6 3 Pracovní prostředí... 6 4 Soubor uložení, otevření... 7 4.1 Uložení souboru... 7 4.2 Otevření souboru... 7 5 Základní dovednosti... 9 5.1

Více

Příručka k programu. verze 2013. Ing. Bronislav Gabryš ml., dr. h. c. Konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. Kbel 26 Benátky nad Jizerou 294 71

Příručka k programu. verze 2013. Ing. Bronislav Gabryš ml., dr. h. c. Konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. Kbel 26 Benátky nad Jizerou 294 71 Příručka k programu Ing. Bronislav Gabryš ml., dr. h. c. Konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. Kbel 26 Benátky nad Jizerou 294 71 telefon: +420 777 654 223 internet: http://www.solicad.com e-mail: info@solicad.com

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Obsah Obsah 2 1. Co je to NAVIGAL? 3 2. Nároky na systém 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu NAVIGAL? 3 2.2. Co všechno

Více

Integrované překladatelské prostředí Příručka pro začínající uživatele

Integrované překladatelské prostředí Příručka pro začínající uživatele Integrované překladatelské prostředí Příručka pro začínající uživatele 2004-2011 Kilgray Translation Technologies. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah Obsah... 2 1. Začínáme... 3 Překladatelské prostředí...

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

Práce s těmito programy je snadná a brzy zjistíte, že se tvorba webových stránek stane spíše hrou než náročnou prací.

Práce s těmito programy je snadná a brzy zjistíte, že se tvorba webových stránek stane spíše hrou než náročnou prací. Úvod Děkujeme za důvěru v produkty firmy 3D3. Vybrali jste si jeden z nejjednodušších a nejsilnějších nástrojů pro tvorbu webových stránech a internetových obchodů. Vytvořené stránky mohou sloužit vám

Více

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s.

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s. Sticky Password 5.0 manuál 2012 Lamantine Software, a.s. 2 Sticky Password 5.0 manuál Obsah Kapitola I Sticky Password 4 Kapitola II Rozhraní Sticky Password 4 1 Tlačítko... rychlého spouštění 5 2 Okno

Více

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY SAFESCAN TA-Software / TA -Software PROGRAM PRO ZÁZNAM DOCHÁZKY OBSAH ÚVOD A NÁVOD K POUŽITÍ 1. ZÁKLADY 1.1 Minimální požadavky

Více

HOTEL TIME, a.s. Manuál systému HotelTime pro provoz na recepci

HOTEL TIME, a.s. Manuál systému HotelTime pro provoz na recepci HOTEL TIME, a.s. Manuál systému HotelTime pro provoz na recepci OBSAH 1. Úvod... 4 2. O systému... 4 2.1. Hardwarové a softwarové nároky... 5 2.2. Demoverze a uživatelská podpora... 5 2.3. Uživatelská

Více

Průvodce aplikací e-broker

Průvodce aplikací e-broker Finanční skupina Fio průvodce základními úkony a možnostmi aplikace pro nové uživatele www.fio.cz Obsah 1. Jak se poprvé přihlásit do aplikace e-broker...3 2. Jak odblokovat on-line kurzy pro USA a SRN...4

Více

Jak nejrychleji zvládnout program DesignCAD Express v23 CZ / US

Jak nejrychleji zvládnout program DesignCAD Express v23 CZ / US Jak nejrychleji zvládnout program DesignCAD Express v23 CZ / US Zdravím Vás. Tento dokument je určen především začínajícím uživatelům. Seznámím Vás zde postupně s instalací, nastavením, principem ovládání

Více

TRIFID 2014 STANDARD

TRIFID 2014 STANDARD TRIFID 2014 STANDARD Instalace a nastavení Výpočetní systém pro obchod (c) 2014 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis instalace a nastavení

Více

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE WASHER MANAGEMENT SOFTWARE PROGRAMOVACÍ MANUÁL 523353 D Datum vydání: 18.9.2013 1. OBSAH 1. OBSAH... 3 2. VÝSTRAHY... 5 2.1. VÝSTRAHY... 5 3. TRACE-TECH...5 3.1. ROZSAH... 5 4.

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

CZ doplněk k anglickému originálu

CZ doplněk k anglickému originálu CHATEAU V-GUARD Důležitá upozornění úvodem: CZ doplněk k anglickému originálu - tento manuál, resp. tento je český doplněk, byl vytvořen k hardwarovým verzím VG4C-XP, VG4C-XP-V, VG8C-XP-TV, VG4C-RT4 a

Více

HOTEL TIME, a.s. Manuál Start verze systému HotelTime

HOTEL TIME, a.s. Manuál Start verze systému HotelTime HOTEL TIME, a.s. Manuál Start verze systému HotelTime OBSAH 1. Úvod... 4 1.1. Jak začít... 4 1.2. Přihlášení do systému... 5 1.3. Odhlášení ze systému... 6 1.4. Demoverze... 7 1.5. Minimální a doporučené

Více