Strategy Runner V2.2. Uživatelská příručka od A Z

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategy Runner V2.2. Uživatelská příručka od A Z"

Transkript

1 Strategy Runner V2.2 Uživatelská příručka od A Z

2 Obsah Kapitola 1. (stažení a instalace programu)... 5 Spuštění platformy... 5 Hlavní obchodní okno (rozdělení)... 5 Okno možností... 6 Hlavní lišta příkazů... 6 Nabídka a nastavení obchodních strategií... 7 Skrytí a zobrazení tabulky obchodních strategií... 7 Okno grafů... 7 Grafy a jejich úpravy... 7 Tabulka posledních zrealizovaných pokynů a pracujících pokynů... 8 Okno s historickými grafy... 8 Tabulka doplňujících pokynů... 8 Kapitola 2. kontrakty a jejich nastavení... 8 Nastavení pracovního okna kontraktů (komodit)... 9 Přidání kontraktu do pracovního okna Odkaz na EXCELovský soubor pro stažení reálných dat pro vybrané komodity Kapitola 3. Obchodní strategie a jejich nastavení...12 Nastavení okna obchodních strategií Zobrazení strategií (úprava detailů) Kapitola 4. Zadání pokynu nastavení...16 The order ticket okno pro zadávání pokynů Jednoduché (zrychlené) zadání pokynu do platformy Modifikace pracujících (working) pokynů Zrušení pokynů Uložení předdefinovaných pokynů (Parking orders) Aktivace předdefinovaných pokynů Návod k držení pozic přes noc a nastavení časových parametrů Pozice držené přes noc Výstupy z trhů: scale outs, brackets a trailing stops (inteligentní limit, závorkování, posuvný stop loss) Brackets (závorkování) Bracket & Trailing Stop Exit Market on Time & Trailing Stop výstupy z trhu v různých časech a posouvání stop hodnot Scale Out with 2 Targets & Break Even Scale Out with 2 Targets & Break Even Scale Out with 3 targets & Break Even Scale Out with 3 targets & Trailing Stop Výstupy z trhů spojené se vstupní hodnotou a odpojené od vstupní hodnoty Standardní nastavení obchodního portfolia Kapitola 5. Obchodování podle hloubky trhu...34 Tabulka s hloubkou trhu Obchodování podle tabulky ukazující hloubku trhu Zadávání pokynů do tabulky s hloubkou trhu Rušení pokynů zadaných do tabulky s hloubkou trhu Modifikace (úprava) pokynů z tabulky s hloubkou trhu Obchodování jedním kliknutím

3 Hot Keys (klávesy rychlé volby) Nastavení tabulky s hloubkou trhu Nastavení druhů pokynů Nastavení pokynů Stop Limit Zrušení pokynů v závislosti na Reverse (obratu) a Trade Out Kapitola 6. Obchodní okno (nastavení obchodního portfolia)...43 Obecné nastavení obchodního okna Osobní nastavení obchodního okna - manual Trading Mode Kombinované nastavení obchodního okna Kapitola 7. Kontrola (monitorování) vašeho obchodování...44 Pracující pokyny (working pokyny) Nastavení okna working orders (pracujících pokynů) Poslední realizované pokyny Tabulka posledních realizovaných pokynů Nastavení tabulky posledních realizovaných pokynů Okno realizovaných pokynů Nastavení tabulky realizovaných pokynů Informace a dodatky Messages (zprávy) Online Kapitola 8. Real Time aktuální, živé grafy a historické grafy...52 Okno s aktuálními a živými grafy Okno s historickými grafy Nastavení časového rozpětí od-do u historických grafů Modifikace (úprava) rozlišení historických grafů Kapitola 9. Výpis z klientského účtu...59 The Account Report výpis z účtu Zobrazení Vašeho výpisu v notepadu Exportování vašeho Výpisu z účtu Money management Nastavení denních limitů Profit Management Kapitola 10 Úprava grafického nastavení...63 Grafická nastavení a jejich úprava Úprava barev Úprava Fontů (stylu písma) Návrat do původního nastavení systému

4 DOPORUČUJEME VŠEM UŽIVATELŮM DŮKLADNÉ PROSTUDOVÁNÍ TOHOTO NÁVODU A PŘEJEM HODNĚ ÚSPĚCHŮ V BOJI S TRHY! 4

5 Kapitola 1. (stažení a instalace programu) Spuštění platformy Ke stažení a nainstalování obchodní platformy proveďte následující, tak jak je popsáno v jednotlivých krocích: Nejdříve klikněte kurzorem myši na následující odkaz: Následně během několika pár vteřin začne automaticky stahování souboru ConsolePaperSetup230.exe. Pokud tomu tak není, Váš přístup pro stahování byl zablokován a odemknete jej v horní části okna, kde je v úzké liště napsáno pop-up blocked (okno blokováno). Stačí jen na lištu kliknout pravým tlačítkem myši a v menu zvolit download file, soubor se začne automaticky stahovat. Soubor uložte na vámi zvolené místo ve vašem počítači (doporučuji plocha). 2x klikněte kurzorem myši na uložený soubor ConsolePaperSetup.exe a začne instalace programu, stále klikejte na ikonu next, než se instalace dokončí. Po jejím dokončení opět 2x klikněte kurzorem myši na ikonu s názvem Strategy Runner- Paper a na monitoru se objeví tabulka s prázdnými políčky. Nejdříve klikněte na políčko settings a vyplňte Naming Service a Server Name tak, jak je předepsáno v průvodním dopise od společnosti Colosseum; podotýkáme, že tyto přístupová hesla vyplňujete pouze jednou, příště již na ně nebudete dotazováni. Dále vyplňte váš login a password tak, jak je uvedeno v průvodním dopise od společnosti Colosseum. Pokud je váš computer připojen k internetu, otevře se před vámi přednastavené obchodní okno platformy Strategy Runner. Hlavní obchodní okno (rozdělení) Pracovní plocha je rozdělena do více části tak, jak ji označuje obrázek 1-1 na straně 6. Skládá se z následujících částí: 1. Hlavní lišta příkazů slouží k ovládání hlavních funkcí platformy. 2. Lišta nástrojů obsahuje ikony pro rychlé zadání nejpoužívanějších funkcí. 3. Zobrazení jednotlivých kontraktů (komodit) zobrazuje aktuální kurz dané komodity, otevírací kurz na začátku obchodní seance, změnu od otevíracího kurzu k aktuálnímu, aktuální bid a offer, tedy prodej, nákup, profit/loss a další. 4. Okno jednotlivých obchodních strategií seznam strategií pro jednotlivé kontrakty a jejich detaily (profit, loss) a další. 5. Okno grafů zobrazuje grafy, aktuální kurzy, indikátory, analýzy, working/completed (pracující/zrealizované) pokyny. 6. Okno historických grafů zobrazuje historický graf i několik let nazpět, studie, analýzy, indikátory 7. Okno pro realizaci nákupu/prodeje za aktuální cenu na trhu (market). 8. Okno pro working orders - pracující pokyny v trhu (část okna kontraktů viz číslo 3 na obrázku) zobrazuje pracující pokyny v trhu, které zatím nebyly zrealizovány. 9. Okno posledních zrealizovaných pokynů zobrazuje poslední zrealizované pokyny. 10. Lišta dalších nástrojů obsahuje okno zrealizovaných pokynů, zpráv a poskytuje informace o připojení platformy k internetu. 5

6 Okno možností Obrázek 1-1: hlavní okno platformy Hlavní lišta příkazů Hlavní lišta obsahuje pokyny pro ovládání hlavních funkcí platformy. Zde naleznete jejich funkci (a to od levé strany doprava): Uložit a vytisknout Vaše portfolio Ovládat a nastavit kontrakty a strategie Nastavit platformu a grafy a jejich funkce dle uvážení Nastavit limity u profit/loss, zisky/ztráty v jednotlivých trzích a kdykoliv zobrazit stav Vašeho účtu Zobrazit jednotlivá potvrzení provedených obchodů Uložení okna obchodní platformy Přidání obchodní strategie Odstranění strategie Aktivování strategie Zastavení aktivní strategie Likviditu (počet) kontraktů obchodní strategie Zobrazí detaily jednotlivých obchodních strategií Slouží k nastavení platformy dle Vašeho vkusu Zobrazí podrobný výpis z Vašeho obchodního účtu Zobrazí přijaté zprávy Pomoc v nesnázích 6

7 Nabídka kontraktů a jednotlivých druhů komodit Okno kontraktů zobrazuje všechny kontrakty, které jsou součástí vašeho portfolia a všechny informace o jejich stavu tedy aktuální kurz, profit/loss apod. Nabídka a nastavení obchodních strategií Okno strategií zobrazuje všechny druhy obchodních strategií spojených s vybranými kontrakty a informace o každé aktivní strategii. Skrytí a zobrazení tabulky obchodních strategií Pokud budete chtít skrýt obchody, pro které nemáte nastaveny automatizované obchodní strategie a budete si chtít ve vašem pracovním okně ponechat pouze ty obchody ve vašem portfoliu, které obchodních strategií využívají a nebo naopak, proveďte následující: Pro zobrazení okna strategií v každém případě následujte tyto pokyny: 1. V horní části obchodního okna - hlavní nabídce platformy klikněte kurzorem myši na tlačítko Settings, dále pak zvolte z menu System Options. Objeví se tabulka s přehledem nastavení. 2. V tabulce s přehledem nastavení zvolte záložku Tables dále záložku Strategies v tabulce Strategies, klikněte na ikonu Always. 3. Dále zvolte Apply nebo-li aplikovat a save (uložit). Pro skrytí okna strategií následujte tyto pokyny: 1. V horní části průvodního okna platformy v liště s příkazy klikněte kurzorem myši na tlačítko Settings, dále pak zvolte z menu System Options, objeví se tabulka s přehledem nastavení. 2. V tabulce s přehledem nastavení zvolte záložku Tables dále záložku Strategies v tabulce strategies klikněte na tlačítko Show Strategies Table. 3. Dále stiskněte ikonu Apply (aplikovat), nebo zvolte button Ok a save (uložit). Okno grafů Okno grafů naleznete v hlavním obchodním okně platformy v dolní části, zobrazuje aktuální informace o vašich otevřených pozicích pro zvolené kontrakty na aktuálních a živých grafech. Dále také obsahuje grafické znázornění vašich provedených obchodů. Grafy a jejich úpravy Místo v němž se objevují grafy je na levé straně okna s grafy. Tato plocha zobrazuje graf, pro vámi zvolenou komoditu (kontrakt), vaši obchodní strategii a vaše pokyny zadané do obchodní platformy. Dále máte k dispozici si v horní části vybrat z funkcí jako jsou: 1. změna typu grafu (bar chart, candle stick) 2. zobrazení indikátoru 3. kreslení trendových čar a další Detailní vysvětlení jednotlivých funkcí najdete na straně 52 v části Real Time chart (aktuální a živý graf). 7

8 Tabulka posledních zrealizovaných pokynů a pracujících pokynů Okno pracujících a posledních zrealizovaných pokynů naleznete napravo od okna grafů. Tato část zobrazuje aktivní pokyny zadané do platformy. Také vám umožňuje nastavené aktivní pokyny různě upravovat. Okno posledních zrealizovaných pokynů je zobrazeno bezprostředně pod oknem aktivních pokynů. Ukazuje nejposlednější zrealizované pokyny během vašeho obchodování. Pro další detaily ohledně pracujících a zrealizovaných pokynů jděte na stránku 44. Okno s historickými grafy Okno s historickými grafy naleznete v dolní části hlavního obchodního okna, zobrazuje historická data (a to i o několik let nazpět) pro vámi zvolené kontrakty a druhy komodit. Podrobnější vysvětlení, jak jednotlivé grafy nastavit, najdete na straně 63 tohoto manuálu. Tabulka doplňujících pokynů Tabulka doplňujících pokynů je umístěna podélně, hned vedle okna znázorňujícího grafy. Obsahují tabulku zrealizovaných pokynů (viz strana 47), dále potom zprávy a okno zobrazující připojení (viz strana 55). Kapitola 2. kontrakty a jejich nastavení Pokud spustíte program Strategy Runner, objeví se před vámi hlavní obchodní okno platformy, zobrazující vaše portfolio, ve kterém jsou zobrazeny ať už přednastavené, nebo vámi zvolené druhy komodit, jejich stav apod. Okno s kontrakty zobrazuje aktivní kontrakty (viz obrázek 2-1 dole). Tabulku kontraktů si můžete nastavit dle vašeho uvážením ať už přidáním nových komodit nebo odstraněním stávajících. Také máte možnost velikost jednotlivých řádků s komoditami přenastavit. Přidávání a mazání vámi vybraných kontraktů je jediné, co vám toto okno nabízí. Měnit data obsahující jednotlivé řádky sdělující aktuální stavy komodit nelze. Obrázek 2-1: okno kontraktů Následující informace vysvětlují co jednotlivá data uvedená v okně znamenají: Id Identifikační číslo kontraktu Contract name Název komodity (kontraktu) Bid volume Počet prodejních nabídek Bid Aktuální prodejní kurz Ask Aktuální nákupní kurz Ask volume Počet nákupních nabídek Last Poslední aktuální kurz Vol (volume) Počet obchodů celkem (prodej+nákup) 8

9 Exch. Time Aktuální čas na burze Orders Počet vámi zadaných pokynů do platformy Pos (position) Směr pozice v trhu (nákup/prodej) Avg (average) Průměrný kurz více pozic v trhů Points Zobrazují počet bodů nahoru/modrá dolů/červená P & L cum. Kumulativně přepočítaný intradenní profit loss P & L open Současný profit loss vámi držených pozic P & L Denní profit loss celkem Low Nejnižší intradenní kurz High Nejvyšší intradenní kurz Open Otevírací kurz ze začátku obchodní seance Prev. Close Zavírací kurz předchozí obchodní seance Nastavení pracovního okna kontraktů (komodit) Jednotlivé kontrakty můžete dle vlastního uvážení nastavit. Máte tedy možnost buď komodity přidat, nebo naopak odebrat. Dále také můžete změnit velikost jednotlivých políček a přeskládat je např. dle jednotlivých komoditních sektorů. Zde je podrobný manuál, jak vše provést: Pro přidání nebo odebrání jednotlivých komodit proveďte následující: 1. V levé horní části úvodního okna platformy stiskněte ikonu Settings, dále zvolte možnost systém options. Následně se vám objeví tabulka. 2. V tabulce zvolte možnost Tables, dále pak Contracts a dále si zvolte dle výše uvedených možností, jaké informace chcete v jednotlivých oknech zobrazit. (Naprosto ideální nastavení pro můj účel je např. směrem od leva doprava: bid vol., bid, ask, ask vol., last, vol, exch. time, low, high, open, prev. clos., change, orders, pos., avg., points, open P & L.) 3. Klikněte na tlačítko Apply pro aplikování zvoleného nastavení, dále pak Save, pro uložení. Pro změnu velikosti proveďte následující: Umístěte značku pro rozšíření vždy na úplný okraj okna, které chcete změnit držte levé tlačítko myši a posouvejte jím směrem doprava, nebo doleva dle vašeho uvážení a vkusu. 9

10 Pro změnu rozmístění: Klikněte na název (nadpis) sloupce, podle kterého chcete aby se vám jednotlivé komodity seřadily. Např. Id, vol., bid., ask a pod. Pokud chcete vše vrátit zpět, opět klikněte na nadpis jednotlivého sloupce a vše se seřadí do původní podoby. Přidání kontraktu do pracovního okna Všechny kontrakty jsou předem připravené pro stažení přímo ze zdrojového serveru platformy Strategy Runner. Následujícím způsobem si můžete do pracovního okna přidat jednotlivé druhy komodit. Pro přidání kontraktu proveď následující: 1. V hlavní nabídce v horní části pracovní plochy zvolte Contract, dále klikněte na tlačítko add contract (manage contract). Po chvíli se objeví tabulka jednotlivých burz (viz obrázek). Obrázek 2-2 : výběr druhu komodity 10

11 2. Zaškrtněte vámi zvolený druh komodity a klikněte na tlačítko Add (přidat). Vybraná komodita se následně objeví mezi ostatními v hlavním obchodním okně platformy. Upozornění!!!: Pokud chcete aby se vámi zvolený kontrakt nadále objevoval v platformě i potom co váš počítač vypnete, nezapomeňte vaše portfolio uložit!!! (Tlačítko Save portfolio) Pro uložení vašeho portfolia proveďte následující: V levé horní části hlavního obchodního okna Strategy Runner stiskněte tlačítko File. Dále vyberte možnost Save portfolio a vaše nastavení se automaticky uloží, takže při dalším spuštění platformy zůstane vše uloženo, tak jak jste si nastavili nebo v liště nástrojů (je umístěna bezprostředně pod nabídkou hlavních pokynů) stiskněte obrázek. Odkaz na EXCELovský soubor pro stažení reálných dat pro vybrané komodity DDE Excel Odkaz na stahování Real-Time (aktuálních) dat Kontraktů: Tento odkaz vám umožní stahování realtimeových dat jednotlivých druhů komodit do EXCELovského souboru. 1. Pro připojení proveďte následující: v horní části okna, v listě nastavení zvolte ikonu Settings, dále System Options. Objeví se tabulka s nabídkou více možností. Vy zvolte Misc. tab, zvolte název této plochy v části Worksheet Name box (přednastavený název je sheet1). 2. Stiskněte tlačítko Connect (spojit), čímž se vám během chvíle stáhnou z DDE serveru aktuální data k jednotlivým kontraktům. 3. Zkontrolujte jestli je aktivní Auto-Connect, abyste po každém spuštění platformy měli vždy data k dispozici a tento soubor se vždy obnovil. Zobrazená data obsahují následující údaje: název kontraktu, nákupní kurz, počet nákupních pokynů, prodejní kurz, počet prodejních pokynů, poslední kurz, objem nákupů+prodejů, aktuální čas burzy, nejnižší prodejní kurz během obchodní seance, nejvyšší prodejní kurz během obchodní seance, otevírací kurz, předchozí zavírací kurz, změna od otevíracího kurzu, pokyny, pozice v trhu, průměr mezi jednotlivými pozicemi, počet bodů, otevřený profit/loss, kumulativní profit/loss, celkový profit/loss. 11

12 Kapitola 3. Obchodní strategie a jejich nastavení Pokud zvolíte nějaký kontrakt v tabulce s kontrakty umístěné v hlavním obchodním okně vašeho portfolia, objeví se tabulka Strategií pro jednotlivé kontrakty (pouze reálný účet) ukazující seznam vámi nastavených Strategií pro jednotlivé trhy. Každá z řádek ukazuje relevantní data, která jsou implicitně propojena s každou strategií. (Jak ukazuje obrázek 3-1 pod textem). V určitých částech se dají provádět úpravy. Následující údaje vysvětlují co znázorňují jednotlivé sloupce v tabulce: Název Vysvětlení Možnost úpravy Enter End time strategie zastaví vkládání nových pokynů NE Status current stav strategie možnosti stanby, running, stopped, ANO nebo chyba Losses current počet ztrátových obchodů pro tuto strategii NE Orders current počet probíhajících pokynů v této strategii NE Wins current počet ziskových obchodů pro probíhající NE obchodní strategii Pos. current počet pracujících pokynů pro zvolenou strategii NE Points current počet získaných/ztrátových bodů pro vybranou NE strategii Open P&L profit/loss (zisk/ztráta) v aktuálních pozicích pro NE zvolenou strategii Cum P&L kumulativní profit/loss (zisk/ztráta) uzavřených NE pozic v trhu P&L total celkový profit loss během jednoho dne pro NE vybranou strategii Obrázek 3-1: Tabulka strategií Nastavení okna obchodních strategií V okně strategií si můžete libovolně nastavit podobu vaší pracovní plochy strategií přidáváním a nebo odstraněním jednotlivých sloupců tabulky. Pro přidání nebo odstranění sloupců proveďte následující: 1. Klikněte kurzorem v horní části Nastavení (Settings), dále pak System Options. Objeví se tabulka s dalšími volbami. 2. V tabulce klikněte na odkaz Strategies tab. (tabulka strategií). Objeví se tato tabulka: 12

13 3. V této tabulce si můžete vybrat jednotlivé sloupce, které chcete v okně strategií zobrazit, nebo naopak, které chcete odstranit. Buď je tedy proškrtnete pro zobrazení, nebo je ponecháte prázdné, pro odstranění. 4. Na závěr klikněte na tlačítko Apply pro aplikování a Save pro uložení, nebo pouze Ok pro uložení a výstup. Pro přenastavení velikosti rámečků tabulky proveďte následující: Obrázek 3-2: Tabulka pro nastavení okna strategií Umístěte značku pro rozšíření vždy na ohraničení okna, držte levé tlačítko myši a posouvejte jím směrem doprava, nebo doleva dle Vašeho uvážení a vkusu. Pro srovnání jednotlivých strategií v tabulce: Klikněte na nadpis jednotlivého sloupce podle jakého chcete tabulku zarovnat. Tabulka je nyní zarovnána podle vámi zvolené vlastnosti např. (profit/loss). U nadpisu tabulky se objeví malá šipka, po jejímž stisknutí se vše srovná a to jak vzestupně tak i sestupně. Pro návrat stiskněte nadpis tabulky znovu. Pro detailní vysvětlení si prohlédněte obrázek 3-1 na stránce 14. Zobrazení strategií (úprava detailů) Jednotlivé strategie v platformě jsou vyvíjeny společností Strategy Runner; jsou i takové, které v platformě nenajdete a můžete si je zakoupit. Odkaz naleznete na internetových stránkách Strategy Runner, nebo si je také můžete pronajmout a nebo si je dokonce vytvořit sami. 13

14 Pro zobrazení detailů obchodních strategií: V hlavním obchodním okně, v horní liště s nastavením zvolte odkaz Strategy menu, dále Strategy details (detaily strategií). Nebo v liště nástrojů klikněte kurzorem na tlačítko Strategy Details. Nebo v hlavním obchodním okně dvakrát klikněte na vámi vybranou strategii. Otevře se před vámi tato tabulka s detaily nastavení. Obrázek 3-3: Tabulka detailů obchodních strategií V tabulce detailů obchodních strategií můžete zjistit podrobný popis a historickou úspěšnost jednotlivých obchodních strategií. Také máte možnost nahlédnout do definic jednotlivých strategií. Pro zobrazení popisu strategie a historických statistik proveďte následující: V tabulce detailů obchodních strategií, stiskněte tlačítko Description (popis) a Statistics (statistiky). Budete automaticky připojeni k serveru společnosti Strategy Runner, odkud vám budou požadované informace sděleny. Pro zobrazení definic obchodních strategií: V levém okně tabulky klikněte na značku +, která se nachází hned vedle názvu, otevře se vám obsah definic. Název parametru a jeho vlastností se objeví v pravém okně tabulky. Informace pod textem vysvětlují parametry. Základ definice Název Vysvětlení Vtrader description název strategie notes poznámky package name strategie template name název počáteční strategie Counts losses max. počet povolených ztrát total celkový počet ziskových nebo ztrátových obchodů 14

15 Time end time stanovený čas kdy strategie zavírá pozice, ruší enter end enter start start time pokyny a na závěr stopy je bod, kdy platforma již nepřijme žádný pokyn bod kdy strategie začne posílat pokyny do trhu od tohoto času strategie započne sledovat kontrakt Close Positron limit výběrní limit (v % z ceny) stop stop loss (v % z ceny) Wait after entrance strategie nějakou dobu počká after loss after win Strategy name název open positron než zrealizuje pokyn od začátku obchodní seance strategie po zrealizování ztráty nějakou dobu počká strategie po zrealizování zisku nějakou dobu počká nastavení hodnoty vstupu na signálu nákupu/prodeje Ve chvíli, kdy už si nepřejte dále nahlížet do detailů obchodních strategií, klikněte na ikonu close (zavřít). 15

16 Kapitola 4. Zadání pokynu nastavení Platforma Strategy Runner umožňuje více možností, kterak zadávat pokyny do trhů. Jednak tedy zadání přímo do tabulky s hloubkou trhu (tzv. one click trading), nebo vkládat vaše pokyny do okna order ticket (což je přímo tabulka pro zadávání pokynů) a v neposlední řadě také inteligentnější verze vstupů do trhů, jako je třeba závorkování (bracketing), kde budete mít možnost si jednotlivé vstupy nadefinovat. Dále si můžete otevřít více pokynů v trhu pro různé kontrakty, tak abyste mohli obchodovat s více kontrakty paralelně najednou. The order ticket okno pro zadávání pokynů Nad tabulkou s grafy po pravé straně se nachází dva buttony pro nákup a prodej. Buy a Sell. Pokud kliknete myší na jeden z nich objeví se tabulka pro zadávání pokynů.(viz níže, obrázky 4-1). obrázky 4-1: 16

17 Všimněte si, že nákupní okno má barvu modrou a okno prodejní barvu červenou. Nákupní okno zobrazuje vámi v portfoliu vybranou komoditu a dále následuje počet kontraktů, nebo pozic a počet kontraktů, které v danou chvíli již zaujímáte v trhu. Pokud stlačíte ikonu none, objeví se před vámi tabulka, která znázorňuje obchodní strategie pro váš kontrakt, tak jak je znázorněno na těchto obrázcích pod textem. Obrázek 4-2 : Nákupní a prodejní okna (celkový náhled) Částečné zobrazení tabulky pro zadávání pokynů je naprosto dostačující pro pokyny jako jsou např. market, stop, limit. Tedy těch, které jsou důležité pro obchodování. Co se týká nastavení jednotlivých obchodních strategií jako je např. bracketing (závorkování). Zde nyní naleznete vysvětlení, jak s tabulkou pro nastavení pracovat. Tabulka nastavení je rozdělena do několika částí, tak jak je popsáno v této tabulce: Části tabulky Použití Poznámky Type (druh pokynu) Market aktuální cena na trhu Stop nákup/ prodej na stopu Limit nákup prodej za limit Stop/Limit stop s limitem MIT Market if Touched dle serveru Strategy Runner Details (detaily) Lots pro zadání počtu kontraktů Stop nastavení stop hodnoty Limit nastavení limitní hodnoty Stop/Limit nastavení stop/limit hodnoty Action (změna) slouží ke změně mezi prodejem/nákupem Bid prodejní kurz slouží pouze k zjištění nelze přepisovat Ask nákupní kurz slouží pouze k zjištění nelze přepisovat Price aktuální cena slouží pouze k zjištění 17

18 Jednoduché (zrychlené) zadání pokynu do platformy Postup pro předpřipravení Nákupních a Prodejních pokynů do okna pro zadávání pokynů je naprosto identický. Následujte stejný postup jako při zadávání nákupního nebo prodejního pokynu. 1. Klikněte na jednu z ikon buď tedy BUY nebo SELL v řádku nástrojů po pravé straně nad oknem s grafy. Nebo v horním okně nastavení klikněte kurzorem na tlačítko Trade a otevře se Vám seznam možností, vy zvolte směr pohybu tedy Buy/Sell. Objeví se před Vámi okno pro zadávání pokynů. 2. V okně označeném Type area zvolte tlačítko pro požadovaný typ pokynu. 3. V části nadepsané Details area, označte hodnoty související s typem pokynu tak jak je popsáno v následující tabulce: Typ pokynu Market Lots Limit Lots MIT Lots Stop Lots Stop Limit Lots Vyberte následující hodnoty Limit price Price Stop price Stop price Stop Limit price 4. Pro umístění pokynu do trhu, klikněte na tlačítko Buy (nákup) nebo Sell (prodej) v dolní části tabulky. Tím se dále objeví malá tabulka pro potvrzení nákupu/prodeje po zvolení Yes se vše zrealizuje. (Pokud nechcete aby se vám tato tabulka pro potvrzování již více neukazovala, podívejte se na stranu 39.) 5. V potvrzovacím okně, stiskněte Yes. Pokyn se objeví v okně pracujících (working) pokynů a dále potom na grafu. Upozornění: Pokud chcete zadat pokyn tímto způsobem, ujistěte se, zda je panel výstupů zavřený a zároveň prázdný. Modifikace pracujících (working) pokynů Okno pracujících (working) pokynů se objeví v právě dolní části, jednotlivé pokyny se dají upravovat, také rušit apod. Jejich vstupní hodnota se dá taktéž upravovat. Také počet kontraktů můžete upravit. Pokyny můžete také poupravit z tabulky s hloubkou trhu. (viz strana 47.) Pro úpravu počtu kontraktů a změnu vstupní hodnoty proveďte následující: 1. V okně pracujících (working) pokynů zvolte pokyn, který chcete upravit, tím že na něj kliknete. 2. Dále v horní části okna naleznete odkaz označený Modify (nebo-li uprav). Objeví se okno pro zadávání pokynů. 3. V tomto okně můžete upravit počet kontraktů a taktéž vstupní hodnotu. 4. Stiskněte tlačítko Buy/Sell. V okně pracujících pokynů (working) se objeví nově upravená cena a počet kontraktů. Nebo 1. V okně pracujících (working) pokynů klikněte na rámeček s cenou pro vámi zvolený kontrakt. Objeví se rolovací menu s různými cenami v nichž můžete zvolit cenu novou. 18

19 2. Zvolte novou cenu. Objeví se Okno pro zadávání pokynů. Pokud chcete, můžete změnit počet kontraktů. 3. Zvolte Buy/Sell. Nová cena nebo počet kontraktů se objeví v tabulce pracujících pokynů. Upozornění: Pokud chcete upravit pokyn bracketing (závorkování), úprava funguje následně. Pokud změníte počet kontraktů pro jeden z propojených (OCO) pokynů (např. Profit Target) a bude to bráno jako částečný pokyn, potom počet kontraktů pro druhou stranu (např. Stop Loss) je taktéž změněn ve stejném množství tak, aby zůstal zachován stejný počet kontraktů. Zrušení pokynů Pracující pokyny, které zadáte přímo do platformy a to jak do okna pro zadávání pokynů nebo do tabulky s hloubkou trhu (viz strana 43), mimo obchodní strategie, můžete následně zrušit. Nikdy však market pokyn (market order). Upozornění: Pracující pokyny nastavené pro automatizované obchodní strategie zrušit nelze, dokud nezrušíte strategii samotnou. Pro zrušení pokynu: 1. V okně pracujících pokynů zvolte pokyn, který chcete zrušit. 2. V horní části okna pracujících pokynů zvolte tlačítko Cancel. Objeví se malá tabulka, v níž se vás ptají, jestli skutečně chcete zrušit tento pokyn. 3. Klikněte na ikonu Yes pro potvrzení zrušení, ne pro nepotvrzení zrušení. Pro zrušení všech pokynů: 1. V horní části pracujících pokynů klikněte kurzorem na odkaz Cancel all (zrušit všechno). Objeví se potvrzovací tabulka. 2. Klikněte na tlačítko Yes pro potvrzení, nebo No pro nepotvrzení zrušení. Uložení předdefinovaných pokynů (Parking orders) Pokyny jsou tedy vkládány přímo do obchodních oken a nebo jiným způsobem např. závorkováním (bracketing) jsou do trhů umísťovány přímo. Pokud si ovšem chcete pokyn předdefinovat tak, abyste jej mohli vložit okamžitě, budete v budoucnosti potřebovat znát následující postup: Pro uložení předdefinovaného pokynu: 1. Do obchodního okna po vložení všech potřebných dat a to tedy počet lotů, realizační cena apod., namísto tlačítka Buy/Sell zvolte ikonu Park umístěnou taktéž v okně pro zadávání pokynů. Předdefinovaný pokyn se objeví uložený v okně pracujících (working) pokynů a bude označen písmenem P. Aktivace předdefinovaných pokynů Pro aktivaci předdefinovaných pokynů proveďte následujíc: 1. V okně pracujících pokynů (working orders) označte uložený předdefinovaný pokyn. 2. Nad oknem pracujících pokynů klikněte na tlačítko Active. Stav úštu se tím změní z P (placed) na W (working). Upozornění: Pokud je pokyn propojený (bracketing), pak je tento pokyn zrealizovaný a oba propojené pokyny jsou taktéž zaktivovány. 19

20 Návod k držení pozic přes noc a nastavení časových parametrů Pozice držené přes noc Pro všechny pokyny zadávané do platformy je předdefinován systém User_ trader. Tento systém zachová vaše otevřené pozice přes noc a zůstanou vám otevřeny do začátku další obchodní seance. Pokud blíže specifikujete zavírací čas vašich pozic v trhu, otevřené pozice v trhu vám budou automaticky zavřeny. Stejně tak fungují MOT Market on Close aj. Pro bližší specifikaci času uzavření Vašich pozic: 1. V tabulce strategií, zvolte End Time odkaz u strategie pojmenované User_Trader. Objeví se tabulka s ověřením - nadepsána Keep overnight and time setting (zachovej noční a časové nastavení). 2. Nebo zvolte Uncheck the Keep overnight checkbox and select end time. Což znamená, uzavři otevřené pozice v daném čase, které si můžete definovat. Všechny otevřené pozice vám budou uzavřeny za market, tedy za aktuální cenu na trhu. Výstupy z trhů: scale outs, brackets a trailing stops (inteligentní limit, závorkování, posuvný stop loss) V obou typech oken pro zadávání pokynů a v okně se znázorňující hloubkou trhu si můžete libovolně nastavit různé výstupy z trhů. (viz obrázek 4-2 str. 17). Různé strategie výstupů z trhů, Vám umožňují nastavit hladinu výběrních profitů a nebo ovládnutí funkce zadávání stop lossů. Následující tabulka vysvětluje typy výstupů z trhu: Způsob výstupu Funkce výstupu Název Bracket-(závorka 1 profit) Nastaví výběrní limit a stop loss. Brackets Po realizaci jednoho s pokynů, se počet kontraktů nastaví podobně. Brackets (závorka) a Funkce trailing stop je další možností Bracket (with Trailing stop (posuvný stop) doplňující bracketing. Slouží k okamžité trailing stop změně hodnoty stop lossu, podle toho jak checked) se mění cena, také napomáhá redukovat potenciální stop loss. Výstup z trhu v nastaveném Tato funkce vám umožní okamžitou změnu Exit_MOT_TS Čase a Trailing Stop hodnoty stop lossu podle toho jak se vyvíjí cena. Dále nabízí možnost uzamčení profitu. Způsob výstupu Funkce výstupu Název a nebo redukci Vaší potenciální ztráty.dále také výstup z trhu na hodnotě Stop loss nebo Market v předem nastaveném čase. 20

MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ

MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ 1 OBSAH Instalace 3 Přihlášení 4 Trh 5 Symboly 4 Graf 6 Vlastnosti grafu 7 Nový pokyn okamžitá realizace 7 Nový pokyn čekající 8

Více

METATRADER 4 PRŮVODCE ZAČÁTEČNÍKA

METATRADER 4 PRŮVODCE ZAČÁTEČNÍKA METATRADER 4 PRŮVODCE ZAČÁTEČNÍKA OBSAH Stažení MetaTrader 4 3 První přihlášení k MetaTrader 4 7 Přihlášení k MetaTrader 4 7 Změna jazyka 8 Změna vašeho hesla 9 Zapomenuté heslo 9 Obchodování s MetaTrader

Více

xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/12

xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/12 xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál 1/12 Návod xmobile OS Android Přihlášení... 3 Trh... 3 Symboly... 4 Graf... 5 Vlastnosti grafu... 6 Obchod... 6 Nový pokyn okamžitá realizace... 7 Nový

Více

Up & Down opce. Manuál. Obsah

Up & Down opce. Manuál. Obsah Up & Down opce Manuál Obsah 1 Přihlášení do platformy... 2 2 Rozhraní platformy... 4 2.1 Změna modulu z Forex na Opce... 4 2.2 Market Watch... 5 2.3 Up-Down Opce... 9 2.4 Okno Obchodního portfólia... 11

Více

xmobile Mobilní telefony iphone Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/14

xmobile Mobilní telefony iphone Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/14 xmobile Mobilní telefony iphone Uživatelský manuál 1/14 Návod xmobile iphone Přihlášení... 3 Trh... 4 Seznam symbolů... 5 Graf... 6 Vlastnosti grafu... 7 Obchod... 8 Nový pokyn - okamžitý... 9 Nový pokyn

Více

Up & Down Opce. Manuál. Obsah

Up & Down Opce. Manuál. Obsah Up & Down Opce Manuál Obsah 1 Přihlášení do platformy... 2 2 Rozhraní platformy... 3 2.1 Změna modulu z Forex na Opce... 3 2.2 Market Watch... 4 2.3 Click & Trade okno... 7 2.4 Okno Obchodního portfolia...

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

Návod uživatele. Obchodní platformy BOSSAFX Multiterminál. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Návod uživatele. Obchodní platformy BOSSAFX Multiterminál. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Návod uživatele Obchodní platformy BOSSAFX Multiterminál Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Uživatelské instrukce obchodní platformy BOSSAFX Multiterminal Strana 2 Obsah ÚVODNÍ INFORMACE... 3

Více

nastavení real-time PCR cykléru icycler iq5 Multi-Color Real-Time PCR Detection System

nastavení real-time PCR cykléru icycler iq5 Multi-Color Real-Time PCR Detection System Verze: 1.0 Datum poslední revize: 2.1.2014 nastavení real-time PCR cykléru icycler iq5 Multi-Color Real-Time PCR Detection System (BioRad) generi biotech OBSAH: 1. Spuštění již existujícího či nastavení

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů,

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, sloučení dokumentů Sekretářka společnosti Naše Zahrada napsala článek věnovaný kompostování a nechala jej zkontrolovat majitelce společnosti.

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

6. Formátování: Formátování odstavce

6. Formátování: Formátování odstavce 6. Formátování: Formátování odstavce Obrázek 1: Formát / Odstavec Odstavec je text mezi dvěma znaky konce odstavce. Konec odstavce je skrytý znak a vkládáme jej během psaní při každém stisknutí klávesy

Více

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Přihlášení do systému Na adrese http://helpdesk.remax-czech.cz, viz. obr., vyplněním příslušného uživatelského jména a hesla.

Více

X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA,

X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Profil investora Založení Profilu investora Profil investora, jehož prostřednictvím můžete spravovat své účty, registrovat se na semináře, stahovat obchodní aplikace a školící materiály, si můžete založit

Více

Rozvodnice design verze 3.1

Rozvodnice design verze 3.1 Rozvodnice design verze 3.1 (rozvodnice Opale, Pragma a Kaedra) Leden 2007 1 Úvod Program Rozvodnice design je určen pro rychlý návrh a specifikaci rozvodnic MiniOpale, MiniPragma, Pragma a Kaedra Popis

Více

Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG)

Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG) Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG) I. Instalace TV DIGITAL OnGuide Pokud máte aplikaci TVCenter 6 nainstalovanou z originálního CD, vložte tento disk do mechaniky Vašeho PC a počkejte

Více

051.WG.V3.28.05.2012. Orientace Ve Webové Platformě

051.WG.V3.28.05.2012. Orientace Ve Webové Platformě 051.WG.V3.28.05.2012 Orientace Ve Webové Platformě OBSAH Následující dokument vás seznámí s podstatnými funkcemi obchodní platformy ONE Web. Přečtěte si ho prosím a neváhejte nás kontaktovat s jakýmikoliv

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Manuál pro Registrované uživatele / Klienty

Manuál pro Registrované uživatele / Klienty Manuál pro Registrované uživatele / Klienty OBSAH 1. Přihlášení klienta web stránka, region, jméno a heslo 2. Po přihlášení klienta vysvětlení jednotlivých položek 2.1. Přidávání a odebírání staveb z oblíbených

Více

Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy

Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy (Uživatelská příručka) Obsah 1. Představení programu Gluco Diary a. Uživatelská příručka b. Zákaznický servis 2. Součásti programu Gluco Diary 3. Požadavky

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

Obsah TradeMaster. Obchodování...2. Analyzer...11. Automatické strategie...22. Další možnosti...29. Kontaktní údaje...30

Obsah TradeMaster. Obchodování...2. Analyzer...11. Automatické strategie...22. Další možnosti...29. Kontaktní údaje...30 i Obsah TradeMaster Obchodování.... Okno měnových párů........ Informační okno o účtu......4 Statistické okno účtu...5 Křivkové okno....6 Umístění příkazů Vytvořit tržní pokyn / zavřít...7 Vytvořit Stop

Více

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace.

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Profesis on-line 20.1.2015 Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace (včetně

Více

Asset Management Suite. RBroker. User Manual. Date: září 19, 2013. 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8

Asset Management Suite. RBroker. User Manual. Date: září 19, 2013. 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8 Asset Management Suite User Manual Date: září 19, 2013 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8 Table of Contents 1 Úvod... 3 2 Podporované prohlížeče... 3 3 Přihlášení... 3 4 Jazyk aplikace... 4 5 Aplikace... 4

Více

BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD. 1. Obsah. 2. Aktivace účtu

BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD. 1. Obsah. 2. Aktivace účtu BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Aktivace účtu... 1 3. První přihlášení... 2 4. Práce se zásilkami... 2 4.1. Vkládání zásilek... 2 4.2. Editace zásilek... 3 4.3. Uzavírání dávek... 4 4.4. Tisk

Více

ÚČTOVÁNÍ úvodní nastavení

ÚČTOVÁNÍ úvodní nastavení ÚČTOVÁNÍ úvodní nastavení Postup: V hlavním menu zvolte Vyúčtování Všechna nastavení týkající se účtování, jsou pod tímto odkazem, účetní v podstatě nepotřebuje operovat pod jiným odkazem v menu. otevře

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Návod k použití. O 2 TV Nahrávání

Návod k použití. O 2 TV Nahrávání Návod k použití O 2 TV Nahrávání Pomocí Tv Pomocí internetu Pomocí telefonu Pomocí iphone O 2 TV Nahrávání nastavení nahrávání přes mobil 1. Úvodní stránka Pro nastavení nahrávání přes mobil jděte na stránky

Více

1 Úvod. 2 Registrace a přihlášení. Registrace). Zobrazí se stránka, kde budete mít na výběr ze dvou možností. Můžete vytvořit nové či.

1 Úvod. 2 Registrace a přihlášení. Registrace). Zobrazí se stránka, kde budete mít na výběr ze dvou možností. Můžete vytvořit nové či. 1 Úvod Aplikace XPERA Projects, která je určena pro sběr a řešení požadavků, přináší nový rozměr a efektivity mobilního klienta. Aplikace Xpera Projects pro ios znamená mít řešené případy stále s sebou.

Více

Naším cílem je Vaše spokojenost...

Naším cílem je Vaše spokojenost... Vážení zákazníci, Naším cílem je Vaše spokojenost... blahopřejeme Vám, že jste se rozhodli pro nákup nové telefonní ústředny řady ATEUS - NETSTAR od českého výrobce 2N TELEKOMUNIKACE a.s. Současně Vás

Více

Použití aplikace OmniPass a čtečky otisku prstů

Použití aplikace OmniPass a čtečky otisku prstů Použití aplikace OmniPass a čtečky otisku prstů Aplikaci OmniPass pro používání čtečky otisku prstů, si můžete stáhnout z tohoto odkazu: Windows Vista 32bit verze www.hardware-software.cz/data/techinfo/soft/omnipass/op_vista_32bit.zip

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU LOŠTICE Radek ZIMMERMANN Obsah 1 Úvod... 3 2 Přístup... 3 3 Přihlášení do systému... 4

Více

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Vypracovali: Datum: 14. 9. 2012 Jméno Michal Zeman Jan Košátko Jan Skýpala Funkce IT specialista Project Manager Service Desk Manager Kontakt helpdesk@algotech.cz

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Postup instalace síťové verze Mount Blue

Postup instalace síťové verze Mount Blue Postup instalace síťové verze Mount Blue Instalace na serveru 1. Stáhněte si instalační balíček pro server ze stránek Mount Blue na adrese: http://www.mountblue.cz/download/mountblue-server-setup.exe 2.

Více

Individuální nastavení počítače

Individuální nastavení počítače Individuální nastavení počítače Je pro vás systém Windows 7 nový? I když má tento systém mnoho společného s verzí systému Windows, kterou jste používali dříve, můžete potřebovat pomoc, než se v něm zorientujete.

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1 Uživatelský manuál Format Convert V3.1 Obsah Obsah 1 Kapitola 1 - Popis softwaru Systémové požadavky 2 Podporovaná zařízení a formáty 2 Odinstalace 3 Kapitola 2 - Ovládání Výběr formátu souboru 4 Výběr

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 2 1 Obsah Práce s listy v MS Excel 2010... 4 Výběr (volba) listu... 4 Skrýt/zobrazit listy... 5 Klik na záložky... 5 Skrýt list (využítí pásu

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

1. Administrace služby Bezpečný Internet přes webovou aplikaci WebCare GTS

1. Administrace služby Bezpečný Internet přes webovou aplikaci WebCare GTS 1. Administrace služby Bezpečný Internet přes webovou aplikaci WebCare GTS Pro přístup do administrace služby GTS Bezpečný Internet používejte zákaznický WebCare GTS Czech, který je přístupny přes webové

Více

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 EQAS Online DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 Co je program EQAS Online Nový program od Bio-Radu pro odesílání výsledků externího hodnocení kvality Přístupný je prostřednictvím

Více

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka)

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Semináře pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Hotline telefonická podpora +420 571 894 335 vzdálená správa informační email carat@technodat.cz Váš Tým Obsah Obsah... -2- Úvod...

Více

Návod pro LG E430 Optimus L3 II

Návod pro LG E430 Optimus L3 II 1 z 26 112013 12:42 Návod pro LG E430 Optimus L3 II 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Nápověda pro práci s PPP. Jak vytvořit nabídku?

Nápověda pro práci s PPP. Jak vytvořit nabídku? Nápověda pro práci s PPP Jak vytvořit nabídku? Otevřete si webovou stránku Platformy plánování akcí (PPP): *url* Zvolte jazyk. Přihlaste se pomocí vašeho uživatelského jména a hesla. Vyberte ze seznamu

Více

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační 1. 1 V programu Medicus Komfort a Medicus Profesionál je možné objednávat pacienty v nově přepracovaném objednávacím kalendáři. Volba Objednávky zpřístupňuje možnosti objednávání pacientů, nastavení pracovní

Více

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Power Point Metodický

Více

Interaktivní tabule SMART Notebook

Interaktivní tabule SMART Notebook Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 Interaktivní tabule

Více

APS Administrator.GS

APS Administrator.GS APS Administrator.GS Grafická nadstavba pro vizualizaci systémů APS (rozšiřující programový modul pro APS Administrator) Instalační a uživatelská příručka 2004 2015,TECH FASS s.r.o., www.techfass.cz, techfass@techfass.cz

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojování pomocí protokolu

Více

Connect Genius V2. Instalace programu.

Connect Genius V2. Instalace programu. Connect Genius V2 Program připojíte k PC přes RS 232. Instalace programu. Vložte CD do PC a automaticky se nabídne instalační program. Otevřete instalační program a klikněte dvojklikem na setup.exe a program

Více

Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial

Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial Ostrava, leden 2010 Obsah O programu:... 4 Přihlášení do programu:... 5 Nastavení uživatelských údajů:... 7 Vstup do aplikace:... 7 1. Zvolte si firmu... 9 2. Evidence...

Více

PROGRAM SKYPE. Návod Skype. www.workline.cz VERZE NÁVODU A PROGRAMU VYUŽITÍ PRO V TOMTO NÁVODU SE NAUČÍTE. STÁHNUTÍ A INSTALACE

PROGRAM SKYPE. Návod Skype. www.workline.cz VERZE NÁVODU A PROGRAMU VYUŽITÍ PRO V TOMTO NÁVODU SE NAUČÍTE. STÁHNUTÍ A INSTALACE PROGRAM SKYPE VERZE NÁVODU A PROGRAMU Verze 1 1.7.2008 Verze Skype 3.5.0.239 VYUŽITÍ PRO Telekonference pro více účastníků Videokonference pro 2 účastníky Instant Messaging (chat) Zasílání souborů V TOMTO

Více

Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu. Přepínejte tak často, jak chcete.

Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu. Přepínejte tak často, jak chcete. Kalendář Úvodní příručka Naplánování schůzky v Lyncu Setkejte se tváří v tvář a ušetřete si cestu díky online schůzce v Lyncu 2013. Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

Manuál pro žadatele OBSAH

Manuál pro žadatele OBSAH Manuál pro žadatele OBSAH 1. Úvod... 2 2. Registrace žadatele do systému... 3 3. Přihlášení... 5 4. Změna hesla... 6 5. Obnova zapomenutého hesla... 7 6. Vyplňování formuláře žádosti o dotaci... 8 6.1.

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

Manuál k ovládání aplikace INFOwin.

Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Základní práce s formuláři je ve všech modulech totožná. Vybereme tedy například formulář Pokladní kniha korunová na kterém si funkce ukážeme. Po zápisech se lze pohybovat

Více

Návod na zadávání nabídky na stránkách www.imalina.cz a orientace v administračním prostředí partnera krok za krokem. Je to jednoduché!

Návod na zadávání nabídky na stránkách www.imalina.cz a orientace v administračním prostředí partnera krok za krokem. Je to jednoduché! Návod na zadávání nabídky na stránkách www.imalina.cz a orientace v administračním prostředí partnera krok za krokem. Je to jednoduché! V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. Jsme Vám

Více

Používání sdíleného kalendáře v projektu Bioanalytické centrum

Používání sdíleného kalendáře v projektu Bioanalytické centrum Používání sdíleného kalendáře v projektu Bioanalytické centrum Google Kalendář Google Kalendář je dostupný z hlavní stránky www.google.cz, kde je odkaz Kalendář buď přímo v horní liště: Horní lišta www.google.cz

Více

Uživatelská příručka Colosseum, a.s.

Uživatelská příručka Colosseum, a.s. Uživatelská příručka Colosseum, a.s. Londýnská 59, 120 00 Praha 2, Czech Republic Tel.: +420 2460 888 88, Fax: +420 2460 888 89 info@colosseum.cz, Celkový přehled Colosseum MetaTrader 4 (Colosseum MT4)

Více

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3?

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Systém ESTOFAN je určen pro administraci a editaci webových stránek, které jsou provozovány reklamní agenturou PANKREA. 1. Přihlášení Po objednávce a vytvoření

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH Sentech AL 7000 C Instalace a ovládání programu BREATH Program BREATH slouží k ovládání detektoru alkoholu AL 7000C pomocí počítače. Umožňuje provádět měření, zaznamenávat je a exportovat do Excelu. Instalace

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

ppesystem Elektronický nástroj pro řízení firemních nákupních operací a veřejných zakázek modul B2B a VZ verze 1.01

ppesystem Elektronický nástroj pro řízení firemních nákupních operací a veřejných zakázek modul B2B a VZ verze 1.01 ppesystem Elektronický nástroj pro řízení firemních nákupních operací a veřejných zakázek modul B2B a VZ verze 1.01 Uživatelský manuál pro podepisování JAVOU Poslední aktualizace 10/2014 Centrum klientské

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

Registrace a nastavení účtů do Vodafone OneNet Samoobsluhy, Vodafone evyúčtování.

Registrace a nastavení účtů do Vodafone OneNet Samoobsluhy, Vodafone evyúčtování. Registrace a nastavení účtů do Vodafone OneNet Samoobsluhy, Vodafone evyúčtování. Úvod: Pro správu a přehled aktivovaných služeb slouží Vodafone OneNet Samoobsluha. Pro veškeré sledování vyúčtování (různé

Více

Desktopová aplikace pro tvorbu kartografických výstupů

Desktopová aplikace pro tvorbu kartografických výstupů Desktopová aplikace pro tvorbu kartografických výstupů Manuál na tvorbu kartografického výstupu 1. Aplikace po startu 2. Přiblížení na zájmovou oblast www.omapy.cz 3. Přepnutí mód aplikace na editaci www.omapy.cz

Více

T-Cloud Zakázka. Uživatelská příručka

T-Cloud Zakázka. Uživatelská příručka Uživatelská příručka Popis služby Služba T-Cloud ZAKÁZKA (dále jen ZAKÁZKA) poskytuje svým uživatelům informace o 99% veřejných zakázek vypsaných v České republice. Služba nabízí uživatelům následující

Více

Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava

Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava autor: OIKT 2015 Obsah Návod pro instalaci VPN... 3 Důležité upozornění... 3 Příprava na instalaci - stažení souborů...

Více

Tvorba dávek. Uživatelská příručka

Tvorba dávek. Uživatelská příručka Tvorba dávek Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 27.9.2013 Tento návod slouží jako ucelený pohled pro vytvoření dávek pro pojišťovny. Neklade si za cíl detailně popsat jednotlivá

Více

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Demeter Jurista 2007 16.12.2007 Obsah Obsah... 2 Instalace programu... 3 Spuštění programu... 3 Popis hlavního panelu... 4 Menu... 4 Panel Vinotéka...

Více

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 Průběh - uživatelská příručka Verze 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Kde hledat další informace... 3 1.2 Posloupnost kroků... 3 2 KROK 1 STAŽENÍ HESEL K TESTŮM... 4 2.1

Více

Porn Detection Stick. Návod k použití. Hlavní výhody produktu:

Porn Detection Stick. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: Porn Detection Stick Návod k použití Hlavní výhody produktu: Velmi snadné ovládání Umí vytáhnout podezřelé soubory s porno tématikou Žádný další software ani hardware není potřeba www.spionazni-technika.cz

Více

ACTIVATE HERE - FAQ. Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu.

ACTIVATE HERE - FAQ. Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu. ACTIVATE HERE - FAQ Co je to Activate-Here produkt? Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu. Součástí emailu je i odkaz, kde si můžete vybraný

Více

lindab comfort Krok za krokem manuál DIMcomfort 4.0

lindab comfort Krok za krokem manuál DIMcomfort 4.0 Krok za krokem manuál DIMcomfort 4.0 1 Obsah Úvod DIMcomfort 4.0 3 Nastavení místnosti 4 informace o místnosti 4 rozměry 5 komfortní zóna 6 způsob výpočtu 7 Výběr zařízení 8 hledání produktu 9 nastavení

Více

Uzávěrka časopisu PEXeso

Uzávěrka časopisu PEXeso Uzávěrka časopisu PEXeso Uživatelský manuál Verze 1.0.1. Vytvořeno: 20. 3. 2013 1 1. Úvod... 3 1.1. Technické požadavky... 3 2. Uzávěrka... 3 2.1. Kde provést uzávěrku časopisu?... 3 2.2. Postup tvorby

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

Tvorba šipek k vlastním písním do programu StepMania

Tvorba šipek k vlastním písním do programu StepMania Tvorba šipek k vlastním písním do programu StepMania V tomto návodu naleznete nejjednodušší způsob, jak vytvořit kroky (šipky) pro vaše oblíbené písně, abyste je mohli využít v programu StepMania. Cílem

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora zřizované organizace Vytvořeno dne: 30. 6. 2011 Aktualizováno: 17. 10. 2014 Verze: 2.1 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více