Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011"

Transkript

1 Základní škola T. G. Masaryka a mateřská škola - przedszkole Komorní Lhotka, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 3. Přehled pracovníků školy 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 10. Základní údaje o hospodaření školy 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 12. Údaje o projektech financovaných z cizích zdrojů 13. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi

2 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Adresa: Právní forma: Základní škola T.G.Masaryka a mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka, příspěvková organizace Komorní Lhotka 203, Hnojník příspěvková organizace IČO: Kontakty: ZŠ , MŠ ŠJ Identifikátor : E- mail: www: Ředitel školy: Mgr.Gabriela Palarčíková Typ školy: Základní, neúplná 1.2 Zřizovatel Zřizovatel: Obec Komorní Lhotka, Komorní Lhotka 27, Hnojník, tel.: Starosta: Miloslav Hampel Telefon: E mail: www: Součásti školy Základní škola T. G. Masaryka Komorní Lhotka a mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka, příspěvková organizace je organizována jako škola neúplná a malotřídní. Její součástí je od 1. ledna 2003 školní jídelna a mateřská škola przedszkole, od školní jídelna výdejna, od 1.září 2006 školní družina. Od je MŠ-przedszkole organizována jako dvojtřídní. 1.4 Základní údaje o součástech školy ( k ) Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola , stupeň ZŠ 3 Školní jídelna ZŠ x 39 x Školní jídelna - x 40 x výdejna Školní družina

3 1.5. Materiálně - technické podmínky školy Kmenové učebny Ostatní učebny Sportovní zařízení Žákovský nábytek Učební pomůcky, hračky,sportovní nářadí Učebnice a učební texty Audiovizuální a výpočetní technikou ZŠ: 3 kmenové učebny - I. třída ( 1. ročník) - II.třída ( 2.a 3. ročník) - III.třída (4.a 5 ročník) II.tř. slouží v odpoled.hodinách jako místnost ŠD keramická učebna pro výuku Vv a Pč odborná učebna výpočetní techniky tělocvična sportovní hala OÚ školní zahrada - využíváno ve výuce Tv, sportov.kroužkem,šd, volnočasové aktivity 3 kmenové třídy jsou vybaveny výškově nastavitelným nábytkem Každoročně jsou zastaralé nebo poškozené učeb.pomůcky doplňovány novými ( výukové programy PC, didaktické hry, učebnice) Výuka probíhá podle učebnic nakladatelství Alter, Prodos, Nová škola,dialog,spn s platnou doložkou MŠMT, Nevyhovující a poškozené učebnice jsou nahrazovány novými 7 ks PC PC učebna 1 ks PC ředitelna 1 ks PC sborovna - žáci i pedagogové mají přístup k internetu Škola je rovněž vybavena televizory s videorekordéry,dvd přehrávači radiomagnetofony 2 interaktivní tabule (z Projektu EU peníze školám) 2 notebooky pro učit. (z Projektu EU peníze školám) 3

4 1.6. Údaje o školské radě Datum zřízení Členové Ing.Sylva Tillová ( předsedkyně) MUDr. Dagmar Indráková Monika Kopřivová 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy Kód Obor vzdělání Zařazené třídy C/01 ŠVP pro ZV Cesta ke ročník vzdělávání C/001 Základní škola č.j / ročník 2.1. Základní vzdělávání Ve školním roce se vyučovalo v ročníku podle ŠVP pro ZV Cesta ke vzdělávání, v5. ročníku probíhala výuka podle vzdělávacího programu Základní škola č.j / žák -SPÚ vyučován podle IVP (program Základní škola čj /96-2).Spolupráci s poradenskými zařízeními ( PPP Frýdek- Místek) lze hodnotit jako velmi dobrou Předškolní vzdělávání Mateřská škola pracuje podle rámcového vzdělávacího programu Úsměv", zaměřeného na prožití aktivního a šťastného dětství v souladu se zdravým životním stylem a v ekologickém prostředí (viz Výroční zpráva o činnosti mateřské školy- przedszkole Komorní Lhotka). 3. Přehled pracovníků školy Pedagogický sbor ZŠ tvoří ředitelka školy, 3 učitelky a 2 vychovatelky.ředitelka školy současně vykonává funkci správce ICTa 1 učitelka plní funkci školního metodika prevence, 1 učitelka je výchovný poradce. Pedagogický sbor MŠ tvoří vedoucí učitelka a 3 učitelky Základní údaje o pracovnících školy: Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2010 /2011 Ředitelka školy : Mgr.Gabriela Palarčíková Učitelé ZŠ- interní prac. : fyzický počet osob: 4 přepočtený počet: 3,636 1.Mgr.Gabriela Palarčíková ředitelka školy 100 %, VŠ učitelství 1.st.ZŠ 2. Bc.Lucie Kornutová učitelka 100 %, VŠ bakalář.program: česká literatura 3. Ing.Sylva Tillová učitelka 100% VŠ ( VUT, DPS učitelství,studující PF Ostrava) 4. Mgr.Petra Stypková učitelka 63,63 %, VŠ učitelství SŠ ( Čj a ZSV) 4

5 ŠD fyzický počet osob: 1 přepočtený počet: Iva Jelenová vychovatelka 100 %, SŠ pedagog vol.času-doplň.studium PF Ostrava Simona Vávrová vychovatelka 35,71% SŠ Vedení zájmového útvaru - dohody o provedení práce: Učitelé ZŠ- externí prac. : fyzický počet osob: 2 přepočtený počet: Mgr. R.P. Wentland křesťanská výchova 0.045, VŠ katolická teologie 2.Mgr.Renáta Firlová křesťanská výchova 0.045, VŠ evangelická teologie Učitelé MŠ interní prac.: fyzický počet osob: 4 přepočtený počet: Michaela Walachová vedoucí učitelka, 100 % SPgŠ 2.Soňa Vrábelová učitelka, 80,64 % SŠ studující PF Ostrava 3.Kateřina Skupinová učitelka, 100% SOŠ, studující UP Olomouc 4.Naděžda Rzymanová učitelka, 80,64% SŠ, pedagog vol.času-doplň.studium PF Ostrava Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2010 / 2011 Pracovníci ZŠ: fyzický počet osob: 2 přepočtený počet: Dagmar Molendová školnice, 60 % uklízečka, 25 % od Lucie Šimíková 2. Zdeněk Holovenčuk údržbář, 10% topič, 12,5% Pracovníci ŠJ: fyzický počet osob: 3 přepočtený počet: Barbara Gillová vedoucí ŠJ, kuchařka 83,7 % 2.Felicie Janeczková kuchařka 100 % 3.Dana Vilčková prac.výdejny 37,5 % Pracovníci MŠ: fyzický počet osob: 1 přepočtený počet: Dana Vilčková školnice 67,5 % Všichni nepedagogičtí pracovníci jsou pracovníky interními. 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání do středních škol 4.1. Zápis k zahájení povinné školní docházky se uskutečnil Počet prvních Počet dětí Z toho děti po Počet odkladů pro tříd přijatých odkladu šk.r.2011/

6 4.2. Ve školním roce 2010/ 2011 se žádný žák 5. ročníku nehlásil ke studiu na střední školu Mateřská škola : Zápis probíhá formou pohovorů a seznámení s prostředím na základě písemných přihlášek ( viz Výroční zpráva o činnosti mateřské školy- przedszkole Komorní Lhotka). 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školním vzdělávacím programem 5.1. Výchovně vzdělávací proces: Ve školním roce 2010 / 2011 se vyučovalo v ročníku podle ŠVP pro ZV Cesta ke vzdělávání, v 5. ročníku probíhala výuka podle vzdělávacího programu Základní škola č.j /96-2. Žáci 3.a 5. ročníku zúčastnili testování Stonožka společnosti Scio. Ve 3.ročníku proběhlo testování žáků ( viz souhrnná zpráva): český jazyk,- průměrné výsledky matematika- lepší průměrné výsledky anglický jazyk nadprůměrné výsledky člověk a jeho svět nadprůměrné výsledky klíčové kompetence špičkové výsledky 5.ročník : ( viz souhrnná zpráva): český jazyk průměrné výsledky matematika nadprůměrné výsledky OSP( obecné studijní předpoklady ) v ČJ optimální úroveň výsledků. OSP( obecné studijní předpoklady ) v MA - optimální úroveň výsledků Třídy a žáci podle ročníků: ( k ) Ročník Počet žáků Chlapci Dívky 1. ročník ročník ročník ročník ročník Celkem

7 5.3. Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 1.pololetí : (46 žáků) Třída Prospěli s vyznam. Prospěli Neprospěli Slovní hod. I II III IV V pololetí : (46 žáků) Třída Prospěli s vyznam. Prospěli Neprospěli Slovní hod. I II III IV V Přehled chování za školní rok 2010 / 2011 Třída Pochvala TU Pochvala ŘŠ NTU Důtka TU Důtka ŘŠ I II III IV V Důtka TU udělena za opakovanou krádež Údaje o zameškaných hodinách Absence žáků byla řádně omluvena rodiči nebo ošetřujícím lékařem u všech žáků. I. pololetí Třída Počet oml. Průměr Počet neoml. I ,07 - II III IV V ,67 - Celkem : ,74-7

8 II. pololetí Třída Počet oml. Průměr Počet neoml. I ,14 - II ,8 - III ,8 - IV ,7 - V ,1 - Celkem : , Výsledky výchovně-vzdělávacího procesu Organizace výchovně-vzdělávacího procesu Rozvrh hodin Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - byl sestaven dle zásad psychohygieny a byla využita aprobovanost vyučujících - spojeny 2. a 3.ročník, 4.a 5 ročník, 1. ročník samostatně ( na Aj samostatně 3. ročník) - výchovné předměty spojeny roč. 3., 4.a 5. roč. - ve výuce jsou respektována doporučení PPP, úzce spolupracujeme s rodiči - žák se spec.vzdělávacími potř. Školní řád - pravidla chování žáků ve škole i mimo ni jsou uvedena ve školním řádu, se kterým jsou žáci seznamováni ma začátku škol.roku - zásady hodnocení žáků blíže určuje klasifikační řád,jež je součástí školního řádu Informační systém - Třídní schůzky - Konzultační odpoledne - Individuální jednání s rodiči - Den otevřených dveří - Společné akce SRPŠ Klima školy - pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy, žáci i rodiče se podílejí na udržení přátelské spolupráce a vzájemné důvěře 8

9 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů V průběhu školního roku proběhla setkání a besedy s pracovnicemi org. Karavana s názvem Preventivní program proti šikaně. Na škole pracuje preventista sociálně patologických jevů, ve výuce byly využívány školní materiály s touto problematikou ( video, literatura). Škola má vypracován Minimální preventivní program. 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy Tillová Sylva, Ing. Walachová Michaela Palarčíková Gabriela, Mgr. Tillová Sylva, Ing. Skupinová Kateřina Kornutová Lucie,Bc. Skupinová Kateřina Walachová Michaela Tillová Sylva, Ing. Palarčíková Gabriela, Mgr. Walachová Michaela Palarčíková Gabriela, Mgr. Anglická gramatika hrou Zlobivé děti Český jazyk v třídě Prožitková angličtina Paní učitelko, kdy už bude angličtina? Vzdělávací program v oblasti prevencesoc.patol.jevů Informatorium školy mateřské - ŠVP v praxi mateřských škol z pohledu ČŠI Informatorium školy mateřské - ŠVP v praxi mateřských škol z pohledu ČŠI Šablony, šablonky a jejich kouzla Role informatika v projektu EU peníze školám Metodická poradna Metodická poradna Dopravní prostředky v pohybových hrách s hudbou Pedagogové se účastnili DVPP, což byla zejména účast na kurzech a seminářích pořádaných zejména Krajským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Pedagogové absolvovali školení,dílny a kurzy k obohacování jejich teoretických i praktických zkušeností. Vybírali si především podle svých zájmů a potřeb.limitujícím a stále přetrvávajícím faktorem pro DVPP zůstávají finanční prostředky,kterých je na DVPP vyčleněno nedostatečné množství. Nových vědomostí pak využívali ve výchovně vzdělávacím procesu v mateřské a základní škole. 2 učitelky studium učitelství pro 1.stupeň ZŠ,paní vychovatelka absolvovala doplňující studium spec.pedagogika pro vychovatele. 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8.1. Soutěže Turnaj v minikopané ve Smilovicích 9

10 Florbalový turnaj v Třanovicích Přehlídka divadelních souborů Děti před oponou v Třanovicích Pěvecká soutěž Rozvíjej se poupátko Keramická soutěž ve Stříteži Festival kreslení v Komorní Lhotce s mezinárodní účastí ( Zabrze, Jaworze, Borónow, Strečno ). Atletický trojboj v Dolních Tošanovicích Z důvodu nízkého počtu žáků jsme se nemohli zúčastnit některých sportovních soutěží ( přehazovaná, vybíjená) Spolupráce s rodiči a s veřejností Rozvoj spolupráce s rodiči je jedním z prvořadých úkolů naší školy. Snažíme se nacházet přijatelné způsoby, jak do školních aktivit zapojit i rodiče. Spolupráce s rodiči a se Sdružením rodičů při ZŠ a MŠ v Komorní Lhotce je velmi dobrá. Ředitelka školy i vedoucí učitelka MŠ jsou členkami výboru SRPDŠ. Sdružení tradičně zajišťuje balíčky na Mikuláše, organizuje školní karneval a dětské radovánky, přispívá dětem na plavecký výcvik, na školní výlety ( ZŠ i MŠ), na sportovní vybavení, na hračky a pomůcky pro ŠD. Rovněž uhradilo dopravu na kulturní akce ( DLO), předplatné dětského časopisu Sluníčko v MŠ, přispívá na sladkosti a odměny na školní akce (Nocování,Den dětí, soutěže). Děti MŠ a žáci naší školy rovněž vystoupily několikrát během školního roku pro veřejnost - Vánoční koncert,velikonoční výstava spolupráce s Občanským sdružením Klíč. Vánoční a jarní vystoupení pro důchodce a postižené občany v Integrovaném sociálním ústavu v Komorní Lhotce. Ve spolupráci s kulturní komisí OÚ se uskutečnila 2 setkání se seniory obce, na kterých vystoupili žáci školy s programem sestaveným p.řed. G. Palarčíkovou a M.Walachovou.Nově se uskutečnilo Vítání občánků,kde se rovněž prezentovaly děti MŠ a pěvecký kroužek ZŠ. Škola se zapojila do projektu kulturních a sportovních akcí mikroregionu Stonávky, v jehož rámci uspořádala s OÚ Komorní Lhotka XI. ročník mezinárodního festivalu kreslení. Tuto náročnou akc ise podařilo realizovat díky sponzorského daru RWE Ostrava a Nadace OKD. Nadále probíhala spolupráce s Místní knihovnami v Komorní Lhotce a v Hnojníku ( knihovnické lekce, výtvarné dílny, soutěže) Každoročně spolupracuje MŠ i ZŠ s Mysliveckým sdružením ( sběr žaludů a kaštanů, beseda s myslivci, návštěva krmelce ) Akce ZŠ během školního roku 2010 / 2011 IX. Zahájení ekosoutěží Recyklohraní Soutěžíme s panem Popelou Podzimní výstavka ovoce a zeleniny Vítání podzimu projektový den Filmové představení - ŠD X. Sběr kaštanů a žaludů,beseda s myslivci Drakiáda Filmové představení - ŠD Ekoprogram sdružení VITA 10

11 Knihovnické hodiny- Týden knihoven Veřejná vystoupení pro malé občánky a pro jubilanty XI. Turnaj v minikopané ve Smilovicích Filmové představení- ZŠ Beseda s P.Braunovou Hudební pořad Já nic, já muzikant Nocování ŠD ve škole XII. Čertovský turnaj v kuželkách Mikulášská nadílka vánoční program a předávání balíčků dětem Návštěva ZŠ v Borónowě - Mikulášská nadílka Preventivní program proti šikaně Vánoční koncert v KD Vánoční zpívání v ISÚ Divadelní představení v MŠ Vánoční besídka v MŠ I. Florbalový turnaj v Třanovicích Zápis do 1.ročníku Den otevřených dveří Školní kolo recitační soutěže II. Okrskové kolo recitační soutěže Karneval Filmové představení - ŠD III. Školní projekt Březen měsíc knihy Preventivní program proti šikaně Beseda v knihovně v Hnojníku Veřejná sbírka Adra Kulturní vystoupení pro jubilanty Knihovnické lekce v knihovně v Komorní Lhotce Beseda s Thomasem Graumannem Dvakrát zachráněné dítě IV. Noc s Andersenem knihovna Komorní Lhotka Plavecký výcvik všech žáků Děti před oponou v Třanovicích Den Země ekologicky zaměřené dopoledne Pěvecká a keramická soutěž Poupátko ve Stříteži Beseda Karavana Vztahy ve třídě Velikonoční výstava 11

12 V. Zápis do MŠ Den matek - výtvarné dílny s maminkami Krajina kolem nás - festival v kreslení s mezinárodní účastí v Komorní Lhotce Zpívání v ISÚ ke Dni matek Školní výlet Praha ( 4.a 5.ročník) VI. Divadelní představení Malenka Atletický trojboj Den s integrovaným záchranným systémem Dětské radovánky Školní výlet ( ročník) Výšlap na Prašivou 8.4. Zájmové útvary ZŠ Keramika - mladší žáci Keramika - starší žáci Sportovní kroužek Pěvecký kroužek Dramatický kroužek P.Mlčochová Š. Przeczková Bc.L.Kornutová Mgr. G.Palarčíková Mgr.Petra Stypková Zdravotnický kroužek I.Jelenová 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ĆŠI Ve školním roce 2010/ 2011 nebyla provedena inspekční činnost. 10. Základní údaje o hospodaření školy 9.1. Čerpání rozpočtu v roce 2010 Příspěvky na přímé neinvestiční náklady celkem ,- v tom: přímé náklady na vzdělání celkem ,- v tom: a) na platy ,- b) OPPP ,- c) FKSP + ONIV + pojistné ,- ÚZ č.j / ,- Příspěvky od zřizovatele ,- Příspěvky za stravné ,- 12

13 Přijaté úroky z KB 122,32 Úplata za vzdělání MŠ ,- ŠD ,- Nájem byt + SMP ,50 Dary celkem ,- v tom: Sdružení Klíč 1.000,- Prosystem spol. s r.o ,- Ing. Dyrčík 4.500,- SRPŠ ,- SMP, a.s ,- Jiné ostatní výnosy (např. opravy hrazené z prostř. fondů) ,50 Celkem příjmy ,32 Výdaje neinvestiční Přímé nákl. na vzděl.: příjmy: ,- čerpání: ,- Provozní: příjmy: ,32 čerpání: ,70 Celkem: příjmy: ,32 čerpání: ,70 Hospodářský výsledek: , Čerpání rozpočtu do přímé nákl. na vzděl.: ,- čerpáno doposud 62,5 % celkových příjmů pro r provozní náklady: ,- čerpáno doposud 55,2 % celkových příjmů pro r

14 10. Základní údaje o hospodaření školy přímé nákl. na vzděl.: ,- čerpáno doposud 63,5 % celkových příjmů pro r provozní náklady: ,- čerpáno doposud 57,8 % celkových příjmů pro r Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Organizace čerpala finanční prostředky ze 2 vyhlášených rozvojových programů MŠMT Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků s ohledem na kvalitu jejich práce ( ÚZ 33005) a Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků ( ÚZ 33016). U všech pracovníků ZŠ a MŠ tak došlo k nárůstu nenárokových složek platů.celková výše ÚZ činila ,- Kč a ÚZ ,-Kč. Zapojení organizace do projektu Zlepšení podmínek vzdělávání na základních školách, ( EU peníze školám) prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkové výši ,- Kč. Projekt zahrnuje vybavení učeben 2 interaktivními tabulemi s příslušenstvím, dataprojektory, 3 notebooky, DVPP. 13. Údaje o projektech financovaných z jiných zdrojů. ZŠ se zapojila do projektu SZIF Ovoce do škol, jehož cílem je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny.( dodavatel Ovocentrum V+V s.r.o. Valašské Meziříčí) Žáci prvních až pátých ročníků základních škol dostávaly po celý rok jedenkrát v týdnu ovoce a zeleninu zdarma. 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi V ZŠ a MŠ- przedszkole Komorní Lhotka nepůsobí odborová organizace.. Komorní Lhotka Mgr.Gabriela Palarčíková ředitelka školy 14

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009 Základní škola Zeleneč Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2010/2011 Č.j.: S24/11 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008 Základní škola Zeleneč Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Charakteristika školy Naše škola se nachází v centru obce Neznašov, 3 km od Týna nad Vltavou.

Více

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 (č.j. 107/2015) Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace Školní 125, 679 21 Bořitov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2014/2015 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Útvina adresa školy Útvina 153, 36401 Toužim právní forma příspěvková organizace IČO 60610751 Identifikátor 600067319 vedení

Více

Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy V Hrádku 1. 10. 2006 Zpracovala: Ivana K rková

Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy V Hrádku 1. 10. 2006 Zpracovala: Ivana K rková Záklladníí školla Hrádek u Sušiice,, okres Kllatovy V ýroční zpráva za školní rok 2005/2006 V Hrádku 1.. 10.. 2006 Zpracovalla: IIvana Kůrková Obsah: Základní údaje o škole...7 Další údaje o škole...3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/13

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/13 Z á k l a dn í š k o l a a m a t e ř s k á š k o l a Z l a t á O l e š n i c e, okres Jablonec n/n, příspěvková organizace 468 47 Zlatá Olešnice 34 IČO 70695849 e-mail :zszolesnice@ iol.cz tel :483769

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012 1 Základní údaje o škole 1.1 Název (podle zřizovací listiny): Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČO: 60611278 zřizovatel

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Svitávka 3. září 2012 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace za školní rok 2014/2015 Zákon 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje 1.1. Název školy Základní škola a Mateřská škola Svojšín, příspěvková organizace 1.2. Sídlo Svojšín 35, 349 01 Stříbro 1.3. Právní

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název školy právnické osoby (dle zápisu do školského rejstříku MŠMT ČR Rozhodnutí z 1.3.2006): Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace Právní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Čj.: 56/2015 Spisový znak: ŘŠ 2/4 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015 Část I. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hrabenov Sídlo: Hrabenov, Školní 175, 789 63 Ruda nad Moravou, okres Šumperk

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942 Výroční zpráva školy 2008/09 Základní škola U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj Základní data Sídlo školy: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizovatel: Statutární město Karviná Ředitel: Mgr.Tomas Vlachopulos

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Záklladníí školla Hrádek u Sušiice, okres Kllatovy Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 V Hrrádku 1.. 9.. 2009 Zprracoval la:: IIvana Kůrrková Základní údaje o škole název školy... Základní škola Hrádek

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008 Základní škola praktická a základní škola speciální Chodov,okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008 V Chodově dne 30. 9. 2008 zpracovala Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní školy a mateřské školy Ostrava Hrabůvka,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015) Základní škola a Mateřská škola Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Bílý Potok 220, 43 2 Hejnice Tel.: 482 322 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/201) Zprávu předkládá: Mgr.

Více

2008-2009. Základní škola. Vidlatá Seč

2008-2009. Základní škola. Vidlatá Seč VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009 Základní škola Vidlatá Seč 1. Charakteristika školy Základní škola Vidlatá Seč Příspěvková organizace Zřizovatel: Obecní úřad Vidlatá Seč Ředitelka školy: Mgr.Věra Rejsová E-mail:

Více

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Základní škola Jablůnka, okres setín ýroční zpráva o činnosti školy za šk.rok /8 ýroční zpráva o činnosti Základní školy Jablůnka, okres setín za školní rok /8. Základní údaje o škole. škola název školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY KYJOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZA ŠK. ROK 2009/2010 Osnova je v souladu s ustanovením 7 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,vyšším

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2010/2011

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2010/2011 Základní škola Zeleneč Školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 Základní škola Zeleneč, okr. Praha - východ Kasalova 454,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Dobrá Voda u Hořic, okres Jičín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Marcela Hudková, Stanislava Dundová Iva Jónová účetní organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa, právní forma, IZO, IČO, telefonní, e-mailové spojení, ředitel školy Základní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5 V Bukovci 20. srpna 2015 Zpracovala Mgr. Lucie Nožková Název: Sídlo: IČ: 75027283 Právní forma: Zřizovatel:

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 3. základní škola Malé náměstí 3 350 02 CHEB - 1 - Vlastní hodnocení školy Obsah: 1 Stanovené cíle... 3 2 Podklady pro zpracování:... 3 3 Oblasti hodnocení školy... 3 3.1 Podmínky

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-37/13-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace Sídlo: Švermova

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 Základní škola a mateřská

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162. Výroční zpráva. o činnosti. Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123

ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162. Výroční zpráva. o činnosti. Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162 Výroční zpráva o činnosti Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 za školní rok 2009/2010 1. Charakteristika školy a) název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: PaedDr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. 2.1. Úplnost a velikost školy, příspěvková organizace je úplnou základní školou s 1. až 9. ročníkem, která poskytuje základní vzdělání dětem z Lipůvky, ale i z jiných spádových obcí (Svinošice, Milonice,

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy Výroční zpráva za školní rok 2014/15 Vypracovaly ke dni 18.8.2015: MUDr. Darina Gurutidu, ředitelka projektu Mgr. Martina Schejbalová, ředitelka ZŠ a MŠ Perlička Č.j. 034/2015 a) Základní údaje o škole:

Více

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín K. H. Borovského 99, 507 03 Vysoké Veselí, IČO 75017075 Výroční zpráva školy 2009/2010 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatel: obec Vysoké Veselí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 V Přimdě 23. 9. 2010 Zpracovala: Mgr. Marcela Husáková Základní údaje o škole Název školy: Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2014 1997-2015 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012 / 2013 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 2. Přehled učebních plánů... 10

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY- 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY- 2014/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY- 2014/2015 Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PONIKLÁ, OKRES SEMILY čp. 148, 512 42 Poniklá IČO: 72743077 tel. 481585206 email: zs@ponikla.cz Charakteristika: Úplná základní škola- 9

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Běšiny, okres Klatovy, příspěvková organizace úplná adresa: Běšiny 2, 339 01 Klatovy

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-472/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-472/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-472/09-T Základní škola a mateřská škola Ostrava-Lhotka, příspěvková organizace Adresa: Těsnohlídkova 99, 725 28

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. Projednáno v pedagogické radě dne: 8.11.2007 Úvod Vlastní hodnocení školy je prováděno na základě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-73/13-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-73/13-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-73/13-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Smržovka, okres Jablonec nad Nisou - příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽENKLAVA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014 2015-1 - Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy

Více

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014 / 2015 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 2. Přehled učebních plánů... 10

Více

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015 Požadovaný podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-290/13-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-290/13-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA č. j. ČŠIJ-290/13-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Náměšť nad Oslavou, Husova 579 Sídlo: Husova 579,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY KYJOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZA ŠK. ROK 2011/2012 Osnova je v souladu s ustanovením 7 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,vyšším

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-245/14-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou,

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

2. základní škola Dobříš, Školní 1035, okres Příbram 2013-2014

2. základní škola Dobříš, Školní 1035, okres Příbram 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2. základní škola Dobříš, Školní 1035, okres Příbram 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Bohumila Pallagyová, ředitelka školy V Dobříši dne Výroční zpráva za rok 2013/2014 2. základní

Více

OSNOVA VÝROČNÍ ZPRÁVY

OSNOVA VÝROČNÍ ZPRÁVY OSNOVA VÝROČNÍ ZPRÁVY 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 4. Údaje o zápisu k povinné školní

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1434/14-H. Studnice 57, 547 48 Studnice skola.studnice@tiscali.

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1434/14-H. Studnice 57, 547 48 Studnice skola.studnice@tiscali. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1434/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Studnice,

Více

Výroční zpráva o činnosti. 1. základní škola T. G. Masaryka MILEVSKO

Výroční zpráva o činnosti. 1. základní škola T. G. Masaryka MILEVSKO Výroční zpráva o činnosti 1. základní škola T. G. Masaryka MILEVSKO Školní rok 1998/ 1999 Milevsko 15. 9. 1999 Zpracoval : PaedDr. Martin Hrych 1 Obsah výroční zprávy Charakteristika školy...2 Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

Výroční zpráva o činnosti - Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace, za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti - Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace, za školní rok 2009/2010 Č.j.:1/1609/09 Výroční zpráva o činnosti - Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace, za školní rok 2009/2010 OSNOVA 1. Charakteristika školy zaměření, vybavení,

Více

Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace 753 64 Bělotín 2, tel./fax: 581 612 127, e-mail: zsbelotin@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 a) základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2014/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2014/2015 Pedagogická rada schválila: 6. 10. 2015 Školská rada schválila: 8. 10. 2015 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti 1. základní škola T. G. Masaryka MILEVSKO Školní rok 1999/ 2000 Milevsko 15. 9. 2000 Zpracoval : PaedDr. Martin Hrych 1 Obsah výroční zprávy Charakteristika školy... 2 Přehled

Více

Základní škola a mateřská škola, Jaroměřice, okres Svitavy

Základní škola a mateřská škola, Jaroměřice, okres Svitavy Základní škola a mateřská škola, Jaroměřice, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2010-2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 3. Přehled

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2014 2015 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2014 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-438/12-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-438/12-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-438/12-U Název právnické osoby Základní škola Všehrdova 1, Lovosice vykonávající činnost školy: Sídlo: Všehrdova 1, 410 02 Lovosice IČO:

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola Roztoky u Jilemnice Výroční zpráva o činnosti základní školy 2014 2015 Č.j.: 103/2015 V Roztokách u Jilemnice 01.10.2015 A/ Základní údaje o škole Název: Základní škola

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Nové Dvory, okres Kutná Hora Masarykovo náměstí 1 Nové Dvory 285 31 Telefon 327 571262 e-mail: zsndvory@seznam.cz bankovní spojení: KB Kutná Hora, 51-6080480207/0100 IČ:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA U ŘÍČANSKÉHO LESA

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA U ŘÍČANSKÉHO LESA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA U ŘÍČANSKÉHO LESA Předkladatel: Mgr. Dalibor Dudek Zpracováno dle vyhlášky č. 15/2005 Sb. včetně novely č. 195/2012 Sb. s účinností k

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 3. základní škola Malé náměstí 3 350 02 Cheb a/ charakteristika školy b/ přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva c/ údaje o pracovnících

Více

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna)

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva Základní škola Praha - Běchovice za školní rok 2007/2008

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-320/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín,

Více

Vedení školy a učitelský sbor

Vedení školy a učitelský sbor Vedení školy a učitelský sbor VEDENÍ ŠKOLY Ředitel školy: Zástupce ředitele: Mgr. ŠTRUNC Roman Mgr. TOMANOVÁ Marie I. STUPEŇ Mgr. PLUNDRÁKOVÁ Petra, CHALABALOVÁ Renata, HORÁKOVÁ Dagmar, Mgr. VARAĎOVÁ Eleni,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY Školní rok: 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Jiřina Janovská, řed.školy V Karlštejně, dne 15.9.2013 Obsah: Charakteristika školy..3 Plnění učebních plánů a učebních osnov.... 4

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 033 141/98-2712 Inspektorát č.03 Praha východ INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jana Palanská obec Kly Mělník

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 033 141/98-2712 Inspektorát č.03 Praha východ INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jana Palanská obec Kly Mělník Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 033 141/98-2712 Inspektorát č.03 Praha východ Signatura: bc3cs101 Okresní pracoviště : Mělník INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým

Více

Základní škola a Mateřská škola Razová

Základní škola a Mateřská škola Razová V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Základní škola a Mateřská škola Razová ve školním roce 2008/9 I. Základní charakteristika školy a) Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Petr Stempěn Město Karviná ŠÚ Karviná, Mírová 1429, Karviná-Nové Město

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Petr Stempěn Město Karviná ŠÚ Karviná, Mírová 1429, Karviná-Nové Město Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 143 194/99-05044 Signatura: vn3cs101 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Karviná INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Základní škola Karviná-Mizerov

Více