Německo: šance na trhu pro české exportéry

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Německo: šance na trhu pro české exportéry"

Transkript

1 Německo: šance na trhu pro české exportéry Teritoriální konference MPO ČR, Praha, DITTRICHOVA PRAHA 2 ZELENÁ LINKA PRO EXPORT

2 Obchodní vztahy ČR - SRN Německo - průmyslová proexportní ekonomika, 30% HDP export (srovnání s ČR otevřená ekonomika export 80%/HDP) SRN - tradiční světový šampion v exportu, konkurenční trh provázanost ekonomik ČR a SRN (cca. 30% CZ Exp./D Imp.) aktivní saldo vzájemného obchodu mezi ČR a SRN stejné komoditní složení hlavních položek vzájemné obchodní výměny (stroje a zařízení, elektrotechnické výrobky a motorová vozidla + díly) 2

3 Německá ekonomika 82,53 mil. obyvatel, rozloha ,22 km2 16 rozdílně hospodářsky vyvinutých spolkových zemí 90 % exportu do SRN do 6 spolkových zemí 63 % vývozu do SRN tvoří spolkové země: Bavorsko, Severní Porýní-Vestfálsko a Bádensko-Würtembersko 23 % ve vývozu do SRN tvoří spolkové země: Sasko, Dolní Sasko a Hesensko 3

4 Konjunkturální prognóza SRN Indikátor HDP -4,7 3,6 3,0 2,5 Nezaměstnanost 8,2 7,7 7,3 6,8 Export -14,3 14,3 9,4 8,7 Import -9,4 13,4 9,5 10,5 Spotřebitelské ceny 0,4 1,1 1,8 1,8 Spotřeba -0,2 0,5 1,5 1,8 Kapitálové investice -10,1 6,1 8,7 7,0 Zdroj: Commerzbank, únor 2011

5 Německá ekonomika SRN netrpí následky úvěrové bubliny a na trhu nemovitostí (vs. VB, ŠP, IR) Nižší míra zadluženosti než ostatní země EU Realizace hospodářských reforem v minulých letech: o Hartz zvýšení motivace na trhu práce deregulace otevření možností na trhu práce pro méně kvalifikované o Zlepšení cenové konkurenceschopnosti německých firem uplynulá dekáda: růst mezd v SRN o 22,4% průměr EU růst 37%, GR 42%, ŠP 47% o Pomalý růst vedlejších mzdových nákladů 9,5% (průměr EU 38,5) Německý pracovní trh reaguje na konjunkturální signály rychleji než dříve! Růst investic impuls z růstu exportu na nákup investičních statků (2010: kvartálně 4%) další růst podpoří degresivní odpisy investoři se vrací do SRN (spálili si prsty v krizových zemí EU) německé banky poskytují více úvěrů doma, nižší riziko 5

6 Německá ekonomika výrobní kapacity vytížené téměř na doraz nízké úroky investice, výhodné hypotéky nezaměstnanost dobré vyhlídky, počet zaměstnaných roste růst německé kupní síly 2011: EUR (o 500 EUR více než 2010) růst HDP tažený exportem podíl: 12% Asie vs. 5,4% PIIGS investicemi Poroste-li světové hospodářství SRN čekají zlaté roky! pozitivní vliv na českou ekonomiku! 6

7 Německá ekonomika 7 anketa institutu IFO v Mnichově: plány německých firem na rok podniků průmysl, obchod, služby, stavebnictví 85% přesvědčeno, že růst potrvá (19% počítá s urychlením tempa expanze, 66% očekává slabší dynamiku) 53% plánuje investovat obdobně, 29% více investovat, 17% méně motiv investic: 57% náhrada zařízení, 28% rozšíření kapacit, 27% racionalizace zaměstnanost: 70% udržení stabilní, 21% zvýšení, 8% snížení plánovaná forma vytvoření pracovních poměrů: 60% na dobu neurčitou, 41% omezené smlouvy, 16% zkrácený pracovní úvazek Jaké rizikové faktory představují hrozby pro podnikání v 2011?*: 59% - růst cen surovin 53% - vyhrocení dluhové krize v EU 34% - růst domácích mezd a platů 31% - růst úrokové míry 29% - stagnace domácí spotřeby 29% - oslabení zahraniční poptávky 13% - světová vlna protekcionismu *možno více odpovědí

8 Zahraniční obchod ČR Období Vývoz CZK(tis.) Dovoz CZK(tis.) Bilance CZK(tis.) Zdroj: ČSÚ

9 Vývoz České republiky do Německa, 2008 Hlavní komodity českého exportu do SRN (2008) Komodita Stat. hodnota CZK (tis.) Stroje a dopravní prostředky (silniční vozidla celkem 16% vývozu) Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu (železo, ocel, plasty) Průmyslové spotřební zboží (elektrotechnické výrobky) Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály Potraviny a živá zvířata Nápoje a tabák Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky Zdroj: ČSÚ 2009

10 Příležitosti pro české exportéry zakázková výroba, kooperace a subdodávky napříč zpracovatelským průmyslem zejména: automobilový strojírenský elektrotechnický kovozpracující plastikářský ekologické technologie dodávky pro investiční celky (stavebnictví, energetika) rostoucí význam oblasti služeb (IT, vývoj softwaru, logistika) 10

11 Vybrané perspektivní obory Strojírenství Energetika Služby Logistika GreenTech Zdravotnická technika Stavebnictví a stavební materiály 11

12 12 Perspektivní obory: Strojírenství autoprůmysl 2009: více jak 10% propad odbytu (šrotovné VW, Fiat, Hyundai..) 2010: 23% růst vývozu nových vozů 2011: prognóza 5% růst vývozu (4,4 mil. nových aut) Automobilverband VDA Rostoucí poptávka po německých vozech v rozvíjejících se ekonomikách Trend: malé a ekologické vozy (investice 12 mld. EUR do výzkumu) výroba strojů krize: velký propad, aktuálně na úrovni roku 2006 (stroj. -26%) 2010: 7% oživení - nejdříve vnější, pak vnitřní poptávky 2011: prognóza 8% růst růst tažen vnější poptávkou z Asie očekává se další navyšování stavu zaměstnanců Německé firmy těží z dobré zaměstnanecké politiky během krize (krátký pracovní týden dokázaly si udržet odborníky - využití při zpracovávání nových zakázek) - zatím však neobnovena úroveň produkce z roku 2008 pozitivní signály pro české subdodavatele Soucing Day Tschechien Plzeň

13 13 Perspektivní obory: Energetika závislost ekonomického růstu na dostatečných energetických kapacitách odběr proudu úroveň roku 2009, zaměstnanost konstantní další růst cen elektřiny o 5-6% (povinné odvody na OZE) investice do obnovitelných zdrojů energie: energetická efektivita, výzkum a vývoj, inovace (snižování závislosti na dovozu konvenčních paliv, růst podílu OZE) podíl na OZE na spotřebě energie: 2000: 3,9% 2009: 10,1% plán zvýšit tento podíl do roku 2020 na 18% zvýšení do roku 2050 na 60% čistý ekonomický vliv na růst HDP (dle studií vyšší než bez investic do změny struktury energetiky) a zaměstnanost díky investicím do OZE každoroční přírůstek 0,7% k HDP (v roce 2030 celkový příspěvek o 2,9%). růst segmentu výrobců a exportérů technologií prostor pro importní potřeby a spolupráci na třetích trzích potenciál pro uplatnění českých firem trend rostoucí poptávky po biomase, výstavba elektráren na biomasu; dále výstavba windparků, solární podpora klesá (od o 13%)

14 14 Perspektivní obory: Služby - Logistika na sektor služeb připadá cca. 70% tvorby přidané hodnoty v celé ekonomice šance: zejména logistika, shared services, software, zpracování dat, multimedia, zdravotnictví Logistika 2009: 13% propad, 12% poklesu světového obchodu 2010: 9% růst obratu logistiky 2011: prognóza 5% růst - hlavní motor průmysl a zahraniční obchod - dosažení předkrizové úrovně obratu segmentu: 218 mld. EUR - modernizace vozových parků - WB ocenila SRN jako Nr. 1 logistickou lokaci dlouhodobé dobré růstové vyhlídky další dekáda průměrný růst logistiky 4% v SRN (hl. faktory: poptávka po německém zboží, poloha ve středu Evropy dopravní uzel, diverzifikovaná struktura průmyslu včetně vysokého stupně industrializace, vysoká otevřenost ekonomiky) - hrozby do budoucna: nedostatek odborníků, výkyvy eura, rostoucí náklady na zvyšování bezpečnosti

15 15 Perspektivní obory: Služby - Logistika příležitost pro české logistické firmy: veletrh Transport Logistic 2011, Intralogistika specifický, dynamicky se rozvíjející segment příležitost pro české firmy: veletrh CEMAT 2011, skladištní vozíky, vysokozdvižné vozíky, zdvihací prostředky, jeřábní technika, zdvižné plošiny, technika pohybu materiálu, skladovací technika, řídící systémy, dopravní technika, vnitropodnikové transportní systémy, příslušenství, komponenty, software, hardware, balící technika, transportní technika, služby prezentace novinek jako reakce na současný tlak na zvyšování efektivity, optimalizace systémů a automatizace s cílem snižovat náklady v globálním konkurenčním boji

16 16 Perspektivní obory: GreenTech Dynamicky se rozvíjející segment v následujících 11 letech očekávaný nárůst podílu tohoto segmentu na celkové tvorbě přidané hodnoty v průmyslu ze 4 na 16%, velký podíl MSP působících v globálním měřítku (dnes odhadován objem světového trhu na 1000 Mld. EUR, v roce 2020 na 2200 Mld. EUR) 2004: zaměstnáno 160 tisíc lidí; 2010: 340 tisíc; do 10 let 1 mil. (srovnání autoprůmysl cca. 800 tisíc) Investice a Inovace do zelených technologií směřuje 16x více rizikového kapitálu než v roce 2001 (cíl: MSP, start-ups) Šance překrývání oborů (strojírenství, energetika, elektronika) - výhody: možnost zapojení firem z různých branží, nutnost inovací, prostor pro mezery na trhu uplatnění pro české firmy jako subdodavatelé, v kooperacích s německými společnostmi, možnost spolupráce na třetích trzích růst firem v rámci GreenTech mezi 5 až 30%; SRN - světový leader : jednička na světovém trhu v zelených technologiích, 16% světového trhu v rámci CleanTech

17 17 Perspektivní obory: Zdravotnická technika nové vnímání segmentu hospodářství zaměřeného na zdravotnictví v souvislosti s demografickým vývojem silně rostoucí sektor s relativní nezávislostí odvětví na hospodářském cyklu, jeden z pilířů německé ekonomiky v poslední dekádě roční průměrný růst segmentu medicínské techniky 5%, růstový potenciál: elektromedicína třetinový podíl (dvojciferný růst) mechanická zdravotnická technika 70% podíl (jednociferný růst, nižší hodnoty) růst tažený exportem (podíl 66%) prostor pro subdodávky, kooperace, spolupráce v rámci reexportu příležitost pro české firmy: veletrh Medica 2011,

18 18 Perspektivní obory: Stavebnictví a stavební materiály : implementace protikrizového balíčku opatření na zajištění zaměstnanosti a posílení růstu ve stavebnictví 80 mld. EUR zrychlení investic do dopravní infrastruktury, sanace a zvýšení energetické efektivity budov, šetrnost k životnímu prostředí 2010: - 1,5% 2011: prognóza pokles 1% nedostatek privátních i státních zakázek zaměstnanost konstantní, dobré vyhlídky v oblasti bytové výstavby perspektivní: subdodávky, komponenty pro stavebnictví od liberalizace pohybu pracovních sil ročně odchod 18 tisíc do důchodu 11 tisíc začíná studium/učení v oboru

19 19 Volný pohyb pracovních sil od Volný pohyb osob, volné poskytování služeb Riziko nebo šance pro německé firmy? záleží na konkrétním oboru IAB Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung očekává po 1.5. cca 100 tisíc Východoevropanů obrana proti mzdovému dumpingu minimální mzdy ochráněno zákonem: pokrývači, elektrikáři, malíři, lakýrníci, odpad. hospodářství, úklid budov pokles mezd se očekává pouze v příhraničí (náklady na logistiku, ubyt., do 183 prac. dnů v SRN neplatí se vedlejší mzdové náklady = 40%) pohostinství krátkodobý efekt, sezónní práce (aktuálně 1/3) zdravotní péče požehnání (chybí pracovní síla) 2030: potřeba o 50% více pečovatelů 90% ambulancí, stacionární péče nedostatek odborného personálu spedice vs. logistika (vítá levnější řidiče, cca. o 30% x obava mzdová spirála směrem dolů) dočasný efekt (max. 2 roky jako VB, Skand.) současně lepší podmínky nabízí VB, Dán., Holand., Skand.

20 20 Volný pohyb pracovních sil od Očekávaný nedostatek personálu v následujících 2 letech dle oborů: 90% - zdravotní péče 78% - inženýrské profese 65% - vychovatelé 64% - sociální pracovníci 62% - řidiči z povolání 55% - kuchaři 51% - pohostinství 37% - informační služby 29% - prodavači 13% - kancelářské práce * více možných odpovědí Zdroj: IAB Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, 2010

21 21 Další perspektivní obory: Chemie + Retail Chemický průmysl 2010: růst 17,5% - pomalý návrat do předkrizové úrovně prognóza 2011: růst 4% (svaz chem. průmyslu) motor vnější poptávka (Asie, Jižní Amerika) lehký růst zaměstnanosti Retail Obchod: 10,2% podíl na tvorbě přidané hodnoty (218,6 mld. EUR) 2009: pokles -0,2% 2010: slabé oživení 0,5% prognóza 2011: růst privátní spotřeby o 2% signál 2010: na významu získávají online obchody (2ciferný růst, obrat 18 mld. EUR)

22 Tipy pro úspěšný export 22 základem konkurenceschopnosti na německém trhu je kvalita a schopnost inovací nízká cena a nižší mzdové náklady nemohou být dlouhodobě základním kritériem úspěchu vysoce konkurenční trh nutná aktivní propagace a profesionální marketing přítomnost na trhu výhodou založení vlastní pobočky (reprezentační kancelář), nárůst využívání služeb obchodních zástupců šetření nákladů vysoké požadavky německých odběratelů: jazyková vybavenost obchodního partnera základním předpokladem (NJ, AJ s ohledem na konkrétní branži, NJ výhodou důvěryhodnost) zajištění logistiky od českého exportéra zajištění poprodejního servisu garance záruk za výrobek či službu předpoklad držení certifikátů a licencí i když nejsou formální nutností

23 Obchodování s Německem pragmatičnost, dochvilnost nenechat se odradit zdánlivou odměřeností aktivní přístup důraz na dodržení slova, dohodnutých termínů důraz na kvalitu reference (nejlépe od německé firmy / EU) komunikaci em nebo poštou vhodné kombinovat telefonickou komunikací využívání veletržní účasti, matchmakingových akcí a každé dobré příležitosti k networkingu 23

24 24 Rozdíly v chování mezi českými a německými obchodními partnery Němci jsou spíše věcně orientovaní pracují a přemýšlí velmi strukturovaně, činí jedno po druhém přístup k obchodním partnerům je často extrémně odosobněný jsou přímí, nebojí se jít do konfliktu mají stabilní sebevědomí

25 25 Rozdíly v chování mezi českými a německými obchodními partnery Češi jsou spíše osobně orientovaní pracují méně strukturovaně, často improvizují a vykonávají více věcí najednou při jednání neoddělují osobnostní charakteristiky vyjadřují se raději nepřímo, snaží se vyvarovat konfliktům mají kolísavé sebevědomí

26 Informační zdroje CzechTrade Souhrnná teritoriální informace Německo základní ekonomické informace podmínky pro uplatnění českého zboží na francouzském trhu perspektivní obory pravidelně aktualizované informace Exportní příležitosti aktuální poptávky německých firem ze všech sektorů 26

27 Informační zdroje: SRN 1 Business portál Insolvenční rejstřík Německo Obchodní rejstřík Německo https://www.handelsregister.de Firemní databáze a informace o firmách z Německa https://www.unternehmensregister.de (Některé informace poskytovány zdarma, jiné po registraci a zaplacení poplatku) 27

28 Informační zdroje: SRN 2 Poštovní směrovací čísla v SRN Info o německých firmách, dtb zdroje Germany Trade and Invest Vyhledávání veletrhů nejen v Německu 28

29 Informační zdroje: SRN 3 Sdružení německých obchodních zástupců: Spolkový statistický úřad Institut für Wirtschaftsforschung München Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung Berlin Institut pro zahraniční vztahy 29

30 Informační zdroje: SRN 4 Německá hospodářská komora Spolkové ministerstvo pro hospodářství a technologii Spolkové ministerstvo financí Spolkové ministerstvo dopravy, stavebnictví a rozvoje měst Virtuální kooperační burza před veletrhy: 30

31 Informační zdroje: SRN 5 Německý internetový vyhledávač: NRW.Invest: Invest in Bavaria: Invest in Saxony: 31

32 Nejčastější služby v teritoriu Ověření zájmu o výrobek / službu Vyhledání obchodních kontaktů (bez / s ověřením) Prezentace firem na stánku CzechTrade na veletrzích a výstavách Zjištění bonity firem Asistenční služby 32

33 Příklady úspěšné spolupráce aktivní asistence ZK Německo při sourcingu pro koncern AREVA vyhledávání českých firem podle konkrétního zadání dlouhodobá spolupráce projekty po celém světě databáze českých potencionálních subdodavatelů pro Areva unikátní příležitost pro CZ firmy perfektní reference 33

34 Příklady úspěšné spolupráce Česká kamna hřejí německé sousedy: Díky kvalitní cenově konkurenceschopné produkci a flexibilitě uspěl český výrobce krbů, kamen a kompletního příslušenství, firma HS Flamingo, na náročném německém trhu. Její obchodní ředitel pro export Přemysl Valášek oceňuje také pomoc německé kanceláře CzechTrade: "Velice oceňuji váš individuální přístup a hlavně neustálou komunikaci mezi vámi a naší společností v průběhu celé akce. Podíl exportu naší společnosti se podle současných odhadů i díky spolupráci s vámi zdvojnásobí. Myslím tedy, že investice do projektu v Německu nebyla v žádném případě zbytečná, ušetřila naší společnosti nemalé náklady, a co je nejdůležitější, ušetřila nám spoustu času. V současné době plánuji další projekt pro propagaci našich výrobků vněmecku a v každém případě hodlám využít vašich služeb." BAUMA je cesta k obchodům: Účast na společném stánku českých firem na veletrhu BAUMA pod hlavičkou vládní agentury na podporu obchodu pro nás byla pozitivní zkušeností. Díky profesionální organizaci a asistenci pracovníků CzechTrade byla naše účast velmi efektivní a podařilo se nám tak získat řadu nových obchodních partnerů, uvádí Petr Kábele, šéf exportu společnosti FILAMOS. 34

35 DĚKUJI ZA POZORNOST A TĚŠÍM SE NA VAŠE DOTAZY Vít Bruner CzechTrade Německo CzechTrade Düsseldorf Martin-Luther-Platz 28 D Düsseldorf Tel: Fax: Mob:

Služby CzechTrade pro exportéry

Služby CzechTrade pro exportéry Služby CzechTrade pro exportéry Ing. Milan Ráž Ředitel sekce služeb pro exportéry milan.raz@czechtrade.cz 29. 4. 2015, Plzeň www.czechtrade.cz Služby CzechTrade Znalosti, zkušenosti a kontakty ve 48 zemích,

Více

Průzkum trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských subjektů v Ústeckém kraji

Průzkum trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských subjektů v Ústeckém kraji Průzkum trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských subjektů v Ústeckém kraji Závěrečná zpráva připravila společnost Prosinec 2012 Projekt Průzkum trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských

Více

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ Metodická příručka

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ NÁRODNÍHO PROGRAMU REFOREM ČR 2008-2010

ZPRÁVA O PLNĚNÍ NÁRODNÍHO PROGRAMU REFOREM ČR 2008-2010 ZPRÁVA O PLNĚNÍ NÁRODNÍHO PROGRAMU REFOREM ČR 2008-2010 ČR říjen 2009 OBSAH OBSAH...2 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...4 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ...6 I. ÚVOD...7 II. VÝVOJ ČESKÉ EKONOMIKY...9 III. MAKROEKONOMICKÁ

Více

Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR. Analýza podkladových dokumentů. Pracovní verze 0.2

Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR. Analýza podkladových dokumentů. Pracovní verze 0.2 Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR Analýza podkladových dokumentů Pracovní verze 0.2 16. září 2008 2 OBSAH 1. Úvod...3 1.1. Účel dokumentu...3 1.2. Postup přípravy dokumentu...3 2. Informace,

Více

Německá ekonomika v září 2014

Německá ekonomika v září 2014 1 Německá ekonomika v září 2014 1. AKTUÁLNÍ EKONOMICKÝ VÝVOJ S. 1 2. VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ VZTAHY S. 3 3. PODNIKATELSKÉ A PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ, VÝZNAMNÉ FIREMNÍ AKTIVITY S. 3 4. ENERGETIKA S. 4 5. GRAF/TÉMA MĚSÍCE

Více

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 ANALÝZA ROZVOJOVÝCH CHARAKTERISTIK A POTENCIÁLU KARLOVARSKÉHO KRAJE 2012 Zadavatel: Karlovarský kraj Zpracovatel: Berman Group BermanGroup, 2012

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

Krajská příloha k národní RIS3 za kraj Liberecký

Krajská příloha k národní RIS3 za kraj Liberecký Krajská příloha k národní RIS3 za kraj Liberecký Zpracovatel regionální přílohy Strategie inteligentní specializace České republiky pro území Libereckého kraje: Mgr. Jan Marek Poděkování Na přípravě a

Více

Turecko ve třetím tisíciletí. aneb Svezte se na vlně ekonomického rozmachu str. 12 17 NOVINKY

Turecko ve třetím tisíciletí. aneb Svezte se na vlně ekonomického rozmachu str. 12 17 NOVINKY NOVINKY 3 / 2012 Turecko ve třetím tisíciletí aneb Svezte se na vlně ekonomického rozmachu str. 12 17 Kazachstán: země s rostoucím ratingem a nečekanými možnostmi str. 26 31 Když to šlo v Cambridge, proč

Více

Souhrnná teritoriální informace Slovensko

Souhrnná teritoriální informace Slovensko Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bratislavě () ke dni 01.06.2015 Seznam kapitol souhrnné teritoriální informace: 1. Základní charakteristika teritoria,

Více

Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009-2020

Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009-2020 Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009-2020 AKTUALIZACE FINÁLNÍ VERZE 2.0 Vedoucí zpracovatelského týmu: Ing. Petr Zahradník Obsah 1. Úvod... 4 2. Hodnocení hlavního cíle strategie... 5 2.1. Makroekonomické

Více

Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR

Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR ČÁST MPO zpracovatelský průmysl na bázi dřeva Dřevozpracující průmysl v ČR Odvětví dřevozpracujícího průmyslu

Více

Export na Slovensko. manuál pro exportéry. Autoři Pavel Buchta Hildegarda Horská

Export na Slovensko. manuál pro exportéry. Autoři Pavel Buchta Hildegarda Horská : Export na Slovensko manuál pro exportéry Zastupitelský úřad ČR v Bratislavě 2012 Autoři Pavel Buchta Hildegarda Horská Vážení podnikatelé, Slovensko zůstává pro podnikání - i přes změny v důsledku dluhové

Více

Souhrnná teritoriální informace Rakousko

Souhrnná teritoriální informace Rakousko Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR ve Vídni () ke dni 01.06.2015 Seznam kapitol souhrnné teritoriální informace: 1. Základní charakteristika teritoria,

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 2012 OBSAH ÚVOD... 3 PRINCIP PARTNERSTVÍ PŘI PŘÍPRAVĚ KONCEPCE MSP 2014+...

Více

Souhrnná teritoriální informace Rakousko

Souhrnná teritoriální informace Rakousko Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR ve Vídni () ke dni 01.06.2015 Seznam kapitol souhrnné teritoriální informace: 1. Základní charakteristika teritoria,

Více

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova?

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova? SMARTstavebnictví Strategický Management Analýzy Rozhovory Trendy červen 2011 Jak zelená je vaše budova? Zelené budovy developerům peníze vydělávají a uživatelům šetří str. 12 Hledání nových trhů jako

Více

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M FS Podnikatelský inkubátor Fiktivní cvičná případová studie! Tento dokument obsahuje cvičnou případovou studii proveditelnosti fiktivního projektu. Všechny uvedené části mají sloužit jen jako příklady

Více

Technologický foresight šesti progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

Technologický foresight šesti progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací TECHNOLOGICKÉ CENTRUM HRADEC KRÁLOVÉ O.P.S BERMAN GROUP, S.R.O. Technologický foresight šesti progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací OBSAH ÚVOD... 6 1. STROJÍRENSTVÍ

Více

SOUHRNNÁ ČÁST PODROBNÁ ČÁST PŘÍLOHA

SOUHRNNÁ ČÁST PODROBNÁ ČÁST PŘÍLOHA PLATEBNÍ BILANCE 1999 2 OBSAH SOUHRNNÁ ČÁST 3 PODROBNÁ ČÁST 8 1. BĚŽNÝ ÚČET PLATEBNÍ BILANCE 8 1.1. Obchodní bilance 8 1.1.1. Faktory ovlivňující výši deficitu obchodní bilance 10 1.1.2. Směnné relace

Více

Za zakázkami do fotbalového ráje str. 11 14. Proč Česká republika nehraje ligu mistrů? str. 9 10. Technistone versus brazilská žula str.

Za zakázkami do fotbalového ráje str. 11 14. Proč Česká republika nehraje ligu mistrů? str. 9 10. Technistone versus brazilská žula str. 2 / 2010 Za zakázkami do fotbalového ráje str. 11 14 Proč Česká republika nehraje ligu mistrů? str. 9 10 Technistone versus brazilská žula str. 15 Vytvářet hračku je hra, ale není to hračka str. 22 23

Více

REGIONÁLNÍ REŠERŠE OLOMOUCKÝ KRAJ. Autoři: PhDr. Jiří Pospíšil, expert regionálního zastoupení SP ČR. Mgr. Richard Koubek, poradce za SP ČR

REGIONÁLNÍ REŠERŠE OLOMOUCKÝ KRAJ. Autoři: PhDr. Jiří Pospíšil, expert regionálního zastoupení SP ČR. Mgr. Richard Koubek, poradce za SP ČR REGIONÁLNÍ REŠERŠE OLOMOUCKÝ KRAJ Autoři: PhDr. Jiří Pospíšil, expert regionálního zastoupení SP ČR Mgr. Richard Koubek, poradce za SP ČR Mgr. Jitka Janečková Moťková, poradce pro regionální RLZ Jiří Šafář,

Více

Souhrnná teritoriální informace Švédsko

Souhrnná teritoriální informace Švédsko Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR ve Stockholmu () ke dni 01.06.2015 Seznam kapitol souhrnné teritoriální informace: 1. Základní charakteristika teritoria,

Více

červen 2013 vydává červen Střední 2013 podnikatelský stav ÚspEšná Odborné vzdělávání: nastal čas pro činy

červen 2013 vydává červen Střední 2013 podnikatelský stav ÚspEšná Odborné vzdělávání: nastal čas pro činy vydává červen Střední 2013 podnikatelský stav f irma NIKDO NENÍ T AK ÚSP EŠNÝ, ABY NEMOHL BÝT ÚSP EŠNEJŠÍ Odborné vzdělávání: nastal čas pro činy NSK: přísliby pro český trh práce Rozhodčí soud posílil

Více

KOMPLEXNÍ STUDIE PROGRESIVNÍCH ODVĚTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

KOMPLEXNÍ STUDIE PROGRESIVNÍCH ODVĚTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ TECHNOLOGICKÉ CENTRUM HRADEC KRÁLOVÉ O.P.S BERMAN GROUP, S.R.O. KOMPLEXNÍ STUDIE PROGRESIVNÍCH ODVĚTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ PŘÍLOHA Č. 2 - ČÁST C TECHNOLOGICKÝ FORESIGHT

Více

Analýza inovačního potenciálu firem Karlovarského kraje

Analýza inovačního potenciálu firem Karlovarského kraje Analýza inovačního potenciálu firem Karlovarského kraje Terénní průzkum Závěrečná zpráva Projekt: SRKKK Průzkum inovačního potenciálu firem KVK Zadavatel: Karlovarský kraj, odbor regionálního rozvoje,

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 Kvita, Pawlita & Partneři, s. r.o. Olbrachtova 1334/27, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava Zapsaná v Obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 6941. ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 VE VĚCI URČENÍ ZPENĚŽITELNÉ

Více

Národní protikrizový plán

Národní protikrizový plán Národní protikrizový plán Obsah 1. Předkládací zpráva... 3 2. Realizovaná a schválená opatření... 8 3. Navrhovaná opatření... 23 4. Dlouhodobá a jiná opatření... 30 5. Shrnutí... 32 2 1. Předkládací zpráva

Více