CONTENTS. Část A... 2 Část B Část C Část D Část M

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CONTENTS. Část A... 2 Část B... 235 Část C... 286 Část D... 307 Část M... 309"

Transkript

1 CONTENTS Část A... 2 Část B Část C Část D Část M... 39

2 ČÁST A A /11/28 ENVINEERS TOGNUM AG Maybachplatz Friedrichshafen Bauer, Gerhard Weidenröschenweg Stuttgart EN 7 - Spalovací motory a jejich části (s výjimkou pro pozemní vozidla) Spalovací motory a jejich části pro pozemní vozidla Opravy a Údržba vnitřních spalovacích motorů a Jejich dílů. 4 - Zpracování materiálů s ohledem na spalovací motory a jejich části Inženýrské služby v oblasti čištění výfukových plynů a následné úpravy výfukových plynů u spalovacích motorů /6/21 EVERFRESH Everfresh AB Långebergavägen Helsingborg SE ADVOKATBYRÅN GULLIKSSON AB Studentgatan Malmö SE SV EN Zákaznické informace v souvislosti s maloobchodními službami na internetu;prodej ovoce a zeleniny na internetu;maloobchodní služby vztahující se k ovoci a zelenině /9/21 SWIFT ID HID Global Corporation 1537 Barranca Parkway Irvine, CA US COHAUSZ & FLORACK PATENT- UND RECHTSANWÄLTE PARTNERSCHAFTSGESELLSCHAFT Bleichstr Düsseldorf EN 16 - Papír, lepenka a výrobky z těchto materiálů, které nejsou zařazeny do jiných tříd; Tiskárenské výrobky; Brožury, potřeby pro knižní vazby; Fotografie; Papírenské zboží; Lepidla pro papírenství nebo domácnost; Materiál pro umělce; Štětce; Psací stroje a kancelářské potřeby (vyjímaje nábytek); Učební a vyučovací pomůcky s výjimkou přístrojů; Plastické obaly (nezařazené do jiných tříd); Tiskařské typy; Štočky. US - 31/3/ /12/21 Customizing Print ADAM GmbH Vichystraße Bruchsal LEMCKE, BROMMER & PARTNER Bismarckstr /6 2

3 Část A.1. CTM Karlsruhe EN 35 - Propagační činnost, reklama; Služby reklamní agentury, Zejména vývoj reklamních a marketingových konceptů; Plánování a tvorba reklamních strategií,zejména rozhlasová a Televizní reklama; Organizační konzultační služby a Vedení podniků v oboru marketingu a Propagační činnost, reklama; Kancelářské práce; Průzkum trhu,zejména v digitálních sítích; Šíření reklam; Služby reklamních textařů;poradenství s ohledem na použití marketingových nástrojů;poradenství a vývoj vzhledu firmy (firemní identity a firemního stylu) pro podniky; Poradenství zaměřené na reklamu;analýzy strategických marketingových a reklamních opatření, podnikové a marketingové strategické poradenství; Účetnictví; Přijímání objednávek, dodavatelské a fakturační služby; Styk s veřejností;empirické vyhodnocování pro statistické a reklamní účely; Průzkum trhu,zejména prostřednictvím mediálních analýz;dotazování zákazníků (průzkum veřejného mínění); Získávání zákazníků a péče o zákazníky prostřednictvím zásilkové reklamy (mailing); Publikování tiskárenských výrobků (také v elektronické formě) pro reklamní účely; Reklamní materiály (rozšiřování-) zákazníkům (letáky,prospekty,tisky,vzorky); Obchodní reklama (pro třetí osoby- ); Aktualizace reklamních materiálů; Návrh úpravy pro reklamní účely; Prezentace zboží v komunikačních médiích pro maloobchod; Předvádění zboží; Zprostředkování obchodních a hospodářských kontaktů, rovněž prostřednictvím internetu; Zprostředkování a uzavírání obchodů pro třetí strany, také v rámci internetového obchodu; Zprostředkování smluv o nákupu a prodeji zboží pro třetí strany; Zprostředkování smluv o poskytování služeb pro třetí strany; Zprostředkování smluv o reklamě pro třetí strany; Organizační projektový management v oblasti elektronického zpracování dat; Pomoc obchodním či průmyslovým společnostem v řízení jejich podnikatelské činnosti; Správní zpracování objednávek;marketingové služby v oblasti podnikání, Reklama a podpora prodeje,vždy rovněž prostřednictvím internetu, prostřednictvím teleshoppingu, prostřednictvím on-line nebo Služby v oblasti poštovních objednávek na dobírku; Elektronické ukládaní dat; Konzultace v oblasti počítačů Spoje (komunikace); Telekomunikace prostřednictvím platforem a portálů na internetu; Poskytování přístupu k počítačovým programům v datových sítích; Zajišťování přístupu k databázím; Poskytování přístupu k celosvětové počítačové síti; Poskytování přístupu k informacím na internetu; Předávání informací všeho druhu na internetové adresy (web-messaging) Doprava; Balení a skladování zboží; Doručování zboží; Dopravci [přeprava zboží]; Uskladňovací a skladovací služby zboží; Kurýrní služby (dokumenty nebo zboží); Transportní, logistické služby; Doručení (dodání) zboží prostřednictvím zásilkové služby Poradenství v oblasti počítačů; Analýzy počítačových systémů; Tvorba počítačových systémů; Elektronické zabezpečení dat;správa dat na serverech (správa serverů);programování pro elektronické zpracování informací pro zákazníky; Poradenství v oblasti počítačového hardwaru a softwaru; Implementace programů elektronického zpracování dat v sítích; Konfigurace počítačových sítí softwarem; Konverze počítačových programů a dat, s výjimkou fyzické změny; Obnova počítačových dat; Návrhy, Výpisy a Vývoj počítačových programů a Software,Zejména marketingového managementového systému pro služby v oboru marketingu a reklamy; Kopirovací služby, Instalační služby, Aktualizace, Pronájem, Údržbářské služby, Pečovatelské služby,implementování a přizpůsobování specifických požadavků zákazníka pro počítačové programy a software; Technické poradenství v oboru tvorby, vývoje, použití a aplikace počítačových programů a softwaru;technická správa projektu v oblasti elektronického zpracování dat; Pronájem a údržba paměťových míst k použití jako webové stránky pro druhé (hosting); Poskytování nebo pronájem elektronických paměťových míst na internetu (webspace); Instalace webových stránek na internet pro třetí osoby /12/21 Energetische Aufrichtung Müller-Dambier, Patricia Merler Bahn Meckenheim EN 9 - Přístroje, zařízení a nosiče pro záznam, reprodukci, přenos, ukládání, zpracování, manipulaci, přenášení, vysílání, vyhledávání a reprodukci hudby, zvuku, obrazu, textu, signálu, softwaru, informací, dat a kódu;obaly a předměty pro uchovávání a nádoby pro kazety, gramofonové desky, digitální hudbu (ke stažení), poskytovanou prostřednictvím internetu; Elektronické pohlednice [pohlednice k zasílání online]; Kreslené filmy Trhací kalendáře; Obtisky (obtisky na hladké povrchy); Oznámení (rodinné události) (papírnické výrobky); Samolepky (papírnické výrobky); Dopisní papír;papír, lepenka a výrobky z těchto materiálů, které nejsou zařazeny do jiných tříd; Papírenské zboží Organizování a pořádání kulturních akcí; Pořádání a vedení koncertů;zábava, pobavení; Organizování výstav pro kulturní účely /12/21 PUSH-TO-PASS VOLKSWAGEN AG Brieffach Wolfsburg Volkswagen AG Freiberg, Florian Brieffach 11/ Wolfsburg EN 7 - Strojní zvedáky pro vozidla. 9 - Sluneční brýle, pouzdra na brýle; Zapalovače cigaret pro automobily; Poplašná zařízení proti vloupání, Výstražná zabezpečovací zařízení proti krádeži, Požární poplašné přístroje, Kouřové poplašné přístroje, Výstražné přístroje při úniku plynu; Přístroje pro navigaci, Antény, Rádia, Televizní přístroje, Telefonní přístroje, Videotelefony, Mobilní telefony; Hasicí přístroje,žhavicí svíčky pro vznětové motory Samolepicí gumové záplaty pro opravy duší pneumatik, Přívěsy (tažná zařízení pro vozidla) Hrací karty, Měkké hračky a Ostatní plyšové hračky, Koloběžky (dětská vozidla); Stroje na videohry Lakýrnické práce na vozidlech /12/21 212/6 3

4 CTM Část A E-Healthbook BG - E- ES - E- CS - E- DA - E- - E- ET - E- EL - E- EN - The element "E-" FR - E- IT - E- LV - E- LT - E- HU - E- MT - E- NL - E- PL - E- PT - E- RO - E- SK - E- SL - E- FI - E- SV - E- Teper, Vince Lortzingstr Senden EN 35 - Propagační činnost, reklama; Publikace inzertních textů; Služby reklamní agentury; Reklamní a marketingové služby; Pronájem reklamních ploch; Průzkum trhu; Služby v oblasti průzkumu trhu; Průzkum veřejného mínění; Zkoumání v oblasti počítačových souborů [pro třetí osobu]; Spotřebitelský průzkum; Inzeráty (šíření reklamních materiálů); Příprava a umísťování reklam; Příprava reklam pro jiné firmy a osoby; Umisťování reklam pro jiné firmy a osoby; Šíření reklamních inzerátů; Šíření reklamních inzerátů; Správa a kompilace počítačových databází; Zařizování předplatného pro publikace druhých Spoje (komunikace); Elektronické zprostředkování inzerátů [telekomunikace]; Elektronická pošta, zasílání zpráv; Přenos zpráv; Služby zasílání zpráv; On-line služby zasílání zpráv; Služby okamžitého dodávání elektronických zpráv; Poskytování internetových konferenčních místností; Konferenční místnosti (poskytování internetu); Telekonferenční služby; Vysílání programů přes Internet; Poskytování uživatelského přístupu k Internetu; Poskytování chat-linky s použitím Internetu; Poskytování přístupu k počítačovým sítím a k Internetu; Služby připojení k Internetu pro domácnost a podniky; Internetové telefonní služby; Živé přenosy přístupné přes domovské stránky na Internetu (Webcam); Služby přístupu k Internetu; Zajišťování přístupu k databázím na Internetu; Předávání informací všeho druhu na internetové adresy (web-messaging); Poskytování přístupu k Internetu; Poskytování komunikačního vybavení pro vnitřní výměnu dat elektronickými prostředky; Elektronické služby na vnitřní výměnu dat; Výměna zpráv prostřednictvím počítačového přenosu; Poskytování telekomunikačních připojení ke globální počítačové síti nebo databázím; Zajišťování přístupu k databázím na Internetu; Zajišťování přístupu k počítačovým databázím Výchova; Zábava; Digitální zpracování obrazu Služby v oblasti informačních technologií pro farmaceutický průmysl a zdravotnictví; Návrhy, údržba a aktualizace telekomunikačního síťového vyhledávače; Hosting internetových stránek; Vývoj databank; Lékařský výzkum; Rešerše a vývoj ve vztahu k novým výrobkům pro třetí strany Péče o hygienu a krásu osob a zvířat; Poskytování informací vztahujících se ke zdraví; Zdravotní péce; Zdravotní péče; Zdravotní poradenství a informace /2/211 ENAMEL RENEW Fresh Breath Limited Units EFG, Caxton Court, Caxton Way, Watford Business Park Watford WD18 8RH MARKS & CLERK LLP Alpha Tower Suffolk Street Queensway Birmingham B1 1TT EN FR 16 - Papírové zboží, tiskoviny, grafiky a publikace /2/211 GreenSpec Patience, Alexander 2 Bainton Close Beverley, East Yorkshire HU17 7DL EN FR 35 - Reklama prostřednictvím internetu; Kompilování reklam k použití jako webové stránky na Internetu; Šíření reklamy pro druhé prostřednictvím online komunikační sítě po internetu; Šíření reklamy pro druhé přes internet; Reklamní služby poskytované přes internet; Reklamní služby poskytované přes internet; Najímání reklamního prostoru na internetu; Reklama prostřednictvím elektronických médií a zejména internetu;poradenství zaměřené na zákaznické služby a řízení výrobků a ceny na internetových stránkách ve spojitosti s nákupy přes internet; Pořádání dražeb na Internetu; Obchodní administrační služby v oblasti internetových dražeb; Kompilování reklam k použití na internetových webových stránkách; Sestavování reklam k použití na Internetu; Manipulace, průzkum a analýza trhu, prostřednictvím internetu nebo jinak; Online obchodování, v rámci něhož prodávající vystaví výrobky, které mají být vydraženy a přihazování se děje prostřednictvím internetu; Organizování internetových aukcí; Poskytování a pronajímání reklamního prostoru na internetu; Pronajímání reklamního prostoru na Internetu; Předplácení telematických, telefonních nebo počítačových služeb [internet] Tvorba internetové platformy pro elektronické obchodování; Tvorba elektronicky uložených webových stránek pro online služby a internet; Tvorba internetových webových stránek; Navrhování a vývoj webových stránek na Internetu; Vývoj softwarových řešení pro poskytovatele a uživatele Internetu; Poskytování prostoru na internetu pro webové blogy; Počítačové programování ve prospěch internetu; Návrh, tvorba, hosting a údržba internetových stránek pro třetí strany; Návrhy, výkresy a zakázková tvorba, vše pro účely sestavení webových stránek na Internetu; Grafické návrhy webových stránek na Internetu; Grafické návrhy, výkresy a zakázková tvorba pro účely sestavování webo /6

5 Část A.1. CTM vských stránek na internetu; Hosting digitálního obsahu na internetu; Hosting internetových stránek; Instalace webových stránek na internetu pro druhé; Instalace webových stránek na internetu pro druhé; Služby internetových kaváren (pronájem počítačů); Přístup k předdefinovaným internetovým stránkám ("walled garden"); Návrhy webových stránek na internetu (služby); Údržba softwaru pro internetové přístupy; Provozování internetových vyhledávačů; Poskytování dočasného použití počítačového softwaru pro přípravu faktur prostřednictvím počítačových sítí, intranetů a internetu bez možnosti stažení; Poskytování dočasného použití počítačového softwaru pro přípravu přepravních dokladů prostřednictvím počítačových sítí, intranetů a internetu bez možnosti stažení; Poskytování dočasného použití počítačového softwaru bez možnosti stažení pro zpracování přepravy prostřednictvím počítačových sítí, intranetů a internetu; Poskytování dočasného použití počítačového softwaru bez možnosti stažení pro sledování nákladu prostřednictvím počítačových sítí, intranetů a internetu; Poskytování dočasného použití počítačového softwaru bez možnosti stažení pro sledování zásilek prostřednictvím počítačových sítí, intranetů a internetu; Poskytování internetové platformy pro sociální síťové služby; Vyhledávače (jejich poskytování) pro internet; Poskytování vyhledávačů pro internet /3/211 SWELLDRIED Lefrançois, Jean Le domaine d'eole, Route de La Ferté Fresnel 6155 Saint Evroult Notre Dame du Bois FR Lefrançois, Victor Le domaine d'eole, Route de La Ferté Fresnel 6155 Saint Evroult Notre Dame du Bois FR FR EN 35 - Propagační činnost, reklama; Pomoc při řízení obchodní činnosti; Obchodní administrativa; Kancelářské práce;poradenství při řízení a vedení obchodní činnosti;konzultace v oblasti řízení obchodní činnosti;konzultace pro výdělečnou činnost ve specializovaných profesích;odborné posudky týkající se obchodní činnosti;obchodní informace;průzkum (obchodní-);obchodní informace; Venkovní reklama; Inzertní agentury; Šíření reklamních inzerátů;zásobování druhých [nákup zboží a služeb pro jiné firmy];administrativní správa nákupních objednávek;obchodní poradenství (informace a-) pro spotřebitele; Předvádění zboží;asistence pro obchodní a průmyslový management;poradenství při řízení obchodní činnosti;pronájem prodejních automatů;reklamní materiály (aktualizování- );Kopírování nebo rozmnožování (reprodukce) dokumentů, dokladů apod;rozšiřování vzorků (zboží);organizování komerčních a propagačních výstav; Hromadění dat do hlavního souboru; Systémové uspořádání dat v hlavním souboru; Počítačový management dokumentů;organizování komerčních nebo propagačních veletrhů;dovozní a vývozní kanceláře;informační kanceláře (komerční-); Vyhledávání informací pro druhé v počítačových souborech;licence na výrobky a služby pro třetí osoby (jejich obchodní administrativa); Pronajímání reklamního času na všech komunikačních prostředcích;předvádění (služby modelek) pro reklamní účely a podporu prodeje;průzkumy trhu; Lámání reklamních stránek;průzkum veřejného mínění;poradenství při řízení obchodní činnosti;vyhledávání sponzorů; Ekonomické prognózy;porovnávání cen; Obchodní činnost (pomoc při řízení-);reklamní zásilky;šíření reklamních materiálů [letáků, prospektů, tiskovin, vzorků];pronájem reklamních materiálů;pronájem reklamních prostor;reklamní texty (vydávání, zveřejňování, oznámení, vyhlášení, publikování-); Propagační činnost, reklama; Reklama on line v počítačové síti; Poštovní reklama; Rozhlasová reklama; Televizní reklama;styky s veřejností;subdodavatelství [obchodní pomoc];vytváření statistik;psaní reklamních textů;prezentace výrobků v komunikačních médiích pro maloobchod;prodeje (propagace -) pro třetí osoby;aranžování výkladů Výchova;Zábava; Sportovní a kulturní aktivity;půjčování pásek s videozáznamy; Videofilmy (výroba-);prázdninové tábory [zábava]; Kluby [zábava nebo vzdělávání]; Kluby zdraví (služby);organizování sportovních soutěží; Organizování vzdělávacích a zábavných soutěží;zábava; Informace o možnostech zábavy; Televizní zábava; Výchova;Informace o výchově a vzdělávání; Zvukové nahrávací zařízení (pronájem-); Výuka; Testování znalostí (zkoušení); Online využívání elektronických publikací, které nejsou ke stažení;organizování kulturních nebo vzdělávacích výstav;filmová tvorba;pronájem kinematografických filmů;promítání kinematografických filmů; Cvičení (praktické-);digitální obraz; Akademie (vzdělávání); Online hry dostupné prostřednictvím počítačové sítě;půjčování knih;vydávání knih; Pronájem sportovního zařízení, s výjimkou vozidel;organizování loterií; Pořádání soutěží krásy; Pořádání a řízení pracovních seminářů (školení); Fotografování;Fotoreportáže; Elektronické online publikace periodických časopisů a knih; Rozhlasová zábava;plánování recepcí [zábava]; Informace o rekreacích;semináře (organizování a vedení-); Tvorba představení;sympozia (organizování a vedení- ); Vydávání textů, s výjimkou reklamních textů;psaní textů, s výjimkou reklamních Navrhování a vývoj počítačového hardwaru a softwaru; Analýzy pro instalaci počítačových systémů;grafický design; Rekonstrukce databází;tvorba počítačových systémů; Kontrola kvality; Převádění dat a počítačových programů (s výjimkou fyzického převodu); Převádění dat nebo dokumentů z hmotného nosiče do elektronického nosiče;poradenství zaměřené na úsporu energie; Dárkové balení;tvorba a správa webových stránek pro druhé; Inženýrské práce (expertizy); Vedení WWW serverů jako hostitel;průmyslový design; Inženýrské služby;konzultace v oboru softwaru;návrhy a vývoj počítačového softwaru;instalování softwaru; Aktualizace počítačových programů;správa softwaru;software (pronájem počítačového- );Výzkum v oboru strojírenství;poskytování internetových vyhledávačů;počítačové programování;kopírování počítačových programů;technické projektové studie;ochrana životního prostředí (výzkum v tomto oboru);průzkum (technický-);pronájem webových serverů; Navrhování (průmyslový design) /3/211 ENGINEERED FLUTED PAPER CORE Design Force AB Hanholmsvägen Norrköping SE Stora Enso AB Nilsson, Katarina Sommargatan 11A, Box Karlstad SE SV EN 16 - Tiskárenské výrobky; Potřeby pro knižní vazby; Fotografie; Lepidla pro papírenství nebo domácnost; Štětce; Psací stroje; Plastické obaly (nezařazené do jiných tříd); Tiskařské typy; Štočky. 212/6 5

6 CTM Část A Výrobky nejmenované v jiných třídách ze dřeva, korku, rákosu, vrbového proutí, z rohu, kosti, slonoviny, z kostic, želvoviny, jantaru, perleti, mořské pěny, náhražky všech těchto materiálů nebo náhražky z plastických hmot Propagační činnost, reklama; Pomoc při řízení obchodní činnosti; Obchodní administrativa;kancelářské práce, franšízingové služby Návrhářské služby, návrh a plánování interiérů a zařízení prodejen;služby v oboru interiérového designu;výše uvedené služby nezahrnují služby vztahující se k papíru a zboží vyrobenému/navrženému z vlnitého papíru určeného pro použití jako vnitřní část krabic a/nebo zboží, jehož jádro tvoří vlnitý papír /4/211 BizPad Fujitsu Technology Solutions Intellectual Property GmbH Mies-van-der-Rohe-Str München EPPING HERMANN FISCHER PATENTANWALTSGESELLSCHAFT MBH Ridlerstr München EN 9 - Přístroje a nástroje vědecké, námořní, geodetické, fotografické, filmové, optické, přístroje pro vážení, měření, signalizaci, kontrolu (inspekci), záchranu a přístroje pro vyučování; Přístroje a nástroje pro vedení, přepínání, přeměnu, akumulaci, regulaci nebo řízení elektrického proudu; Magnetické nosiče záznamů, automatické distributory a mechanismy pro přístroje na mince; Registrační pokladny, počítací stroje (kalkulačky) /4/211 SUPERFEED NYSE Group, Inc. 11 Wall Street New York, New York 15 US BUGNION S.P.A. Viale Lancetti, Milano IT EN IT 9 - Počítačové programy a počítačový software pro elektronické obchodování s cennými papíry; Nenahrané digitální a nedigitální nosiče dat; Nahrané digitální a nedigitální nosiče dat zaměřené na informace o finančních cenných papírech Finanční průzkum organizace a fungování finančních trhů; Výpočet, vytváření, zaznamenávání, sestavování, shromaždování a systematizace akciových burzovních indexů, burzovních indexů komodit, termínových obchodů a derivátů a všech indexových čísel vztahujících se k burzovním sazbám akcií, komodit, termínovaných obchodů, k finančním nástrojům a cenným papírům, jmenovitě poskytování informací o trzích s akciemi, komoditami, termínovanými obchody a deriváty a cennými papíry; Obchodování a kotace na burze s akciemi, komoditami, termínovanými obchody a/nebo deriváty, jmenovitě makléřství akcií, komodit, termínovaných obchodů a derivátů a služby burzovní kotace a záznamu na burze pro akcie, komodity, termínované obchody a deriváty; Jakož i zprostředkování,kotace a clearing finančních nástrojů, Jmenovitě, Finanční zúčtovací ústavy; Správa peněžních prostředků; Operace společnosti pro finanční opatrovnictví; Organizace a realizace trhů s akciemi, komoditami, termínovanými obchody a deriváty, jmenovitě organizace burz s akciemi, komoditami, termínovanými obchody a deriváty pro obchodování s akciemi, komoditami, termínovanými obchody a deriváty a s jinými finančními hodnotami; Burzovní poradenství ohledně akcií, komodit, termínovaných obchodů a derivátů ve formě investičního poradenství; Finanční konzultace; Akcie, Komodity, Futures,A burzovní informační služby zaměřené na deriváty a Poskytnutí finanční informace; Agentury pro obchodování s termínovanými obchody na komodity zaměřené na smlouvy o termínovaných obchodech pro neskladovatelné výrobky, jmenovitě pro uhlíkové emise; Investiční řízení zaměřené na vytváření finančního portfolia pro druhé a řízení investic na trzích s termínovanými obchody pro klimatické a ekologické deriváty v oborech obchodování s oxidem uhličitým a s finančními produkty, které se vztahují k ochraně životního prostředí, zachování přírodních zdrojů a udržitelnému rozvoji. Burzovní služby s emisemi skleníkových plynů, které umožňují obchodování nebo prodej povolenek a zápočtů pro emise oxidu uhličitého a jiných skleníkových plynů a rovněž smlouvy o termínovaných obchodech a jiné finanční nástroje mezi podnikatelskými účastníky a jinými tržními účastníky Údržba počítačových strojů Poskytování času pro přístup do počítačových databází, počítačových sítí a na internet Počítačové systémové analýzy /5/211 deluxe-marken LUXE-MARKEN GmbH & Co. Kg Delmenhorster Str Stuhr BEUKENBERG RECHTSANWÄLTE Uhlemeyerstr Hannover EN 35 - Propagační činnost, reklama; Pomoc při řízení obchodní činnosti; Obchodní administrativa; Kancelářské práce /5/211 pureburrito Mueller & Wallendorf GbR Lindwurmstr Muenchen EN 6 212/6

7 Část A.1. CTM Oděvy, obuv, kloboučnické zboží Dočasné ubytování /5/211 LE PAIN BOULANGER Banette SAS Le Moulin à Vent 4525 Briare FR SCHMIT CHRETIEN 16, rue de la Paix 752 Paris FR FR EN 41 - Odborné vzdělávání (školení a zdokonalování) v pekařském a cukrářském řemesle, a zejména ve výrobních, prodejních a obchodně správních postupech těmto řemeslům vlastním, odborné školení spojené s přípravou mouky, chleba a pečiva Franšízing spojený s přípravou mouky, chleba a pečiva, jmenovitě pouze udělování licencí k duševnímu vlastnictví. FR - 21/1/ /6/211 hycleaner TG hylift GmbH Am Königsweg Gronau-Epe HABBEL & HABBEL Am Kanonengraben Münster EN 7 - Jeřáby, Mostové jeřáby, Věžové jeřáby;dopravníky, zvedáky (stroje); Výtahová zařízení Maloobchodní a velkoobchodní služby, poskytované rovněž prostřednictvím internetu a také prostřednictvím zásilkového obchodu, zaměřené na následující zboží: jeřáby, pojízdné jeřáby, věžové otočné jeřáby, dopravníky, zvedáky (stroje), zvedací zařízení Pronájem jeřábů (stavební stroje);instalace, údržba a čištění jeřábů /6/211 MAILARCHIVER GFI Software Ltd Romasco Place 1, P.O.Box 314, Road Town Tortola VG GFI Software Ltd Noel, Geraldine c/o GFI Software Development Ltd GFI House San Andrea Street Malta SGN 1612 San Gwann MT EN FR 9 - Přídavné obvodové desky pro připojení počítačů k síťovému softwaru; Krabice upravené pro ukládání disků s počítačovým softwarem; Krabice upravené pro přepravu disků s počítačovým softwarem; Karty kódované na vstup do počítačového softwaru; Cartridge [software] pro použití s počítači; Dětský vzdělávací software; Čisticí disky pro počítačový software; Počítačový software pro elektronické obchodování; Software počítačových her; Zábavní software s počítačovými hrami; Počítačové herní programy [software]; Počítačové herní programy stažené přes internet [software]; Počítačové herní programy pro simulaci obchodování s finančními cennými papíry [software]; Počítačové herní programy [software]; Počítačové herní programy stažené prostřednictvím internetu [software]; Počítačové herníprogramy zapsané na pásce [software]; Software počítačových her; Software pro počítačovou grafiku; Počítačový hardware pro použití v počítačem ovládaném softwarovém inženýrství; Software počítačového rozhraní; Počítačové programy nahrané na datová média (software) navržená pro použití při konstrukci a automatizované výrobě (CAD/CAM); Počítačový software na vyhledávání; Počítačový software a počítačový hardware, všechny pro výrobu videoefektů; Počítačový software jako algoritmy pro přípravu faktur za dopravu; Počítačový software jako algoritmy pro přípravu cenových nabídek pro dopravu; Počítačový software jako informační databáze pro přípravu faktur za dopravu; Počítačový software jako informační databáze pro přípravu cenových nabídek pro dopravu; Počítačový software spojený se vzděláváním dětí; Počítačový software vytvořený pro interakci smart karet s terminály a čtečkami; Počítačový software navržený pro odhadování nákladů; Počítačový software navržený pro odhadování zdrojových požadavků; Nástroje na vývoj počítačového softwaru; Počítačový software pro účetní systémy; Počítačový software pro analýzu souborů s adresami; Počítačový software pro analýzy tržních informací; Počítačový software pro analýzu souborů se jmény a adresami; Počítačový software pro analýzu souborů se jmény; Počítačový software pro aplikační a databázovou integraci; Počítačový software pro pomoc při návrhu sportovního vybavení; Pocítacový software pro zvukovou kontrolu pocítace a její provoz; Počítačový software pro autorizaci přístupu do databází; Počítačový software pro biometrické systémy pro identifikaci a autentifikaci/ověřování osob; Počítačový software pro ovládání buněk; Počítačový software pro komunikační účely mezi mikropočítači; Počítačový software pro komunikaci s uživateli ručních počítačů; Počítačový software pro komunikaci mezi počítačovými procesy; Počítačový software pro komunikaci mezi počítači v místní síti; Počítačový software počítačový vývoj software; Počítačový software pro kontrolu a řízení přístupu k aplikacím serverů; Počítačový software pro ovládání samoobslužných terminálů; Počítačový software na vytváření dynamických webových stránek; Počítačový software pro kódování; Počítačový software pro tvorbu typů písma a fontů; Počítačový software pro mezisíťové účtování v oblasti telekomunikací; Počítačový software pro analýzu otisků prstů nebo dlaní; Počítačový software k organizování a prohlížení digitálních obrazů a fotografií; Počítačový software pro zpracování souborů s adresami; Počítačový software pro zpracování tržních informací; Počítačový software pro zpracování souborů se jmény a adresami; Počítačový software pro zpracování souborů se jmény; Počítačový software pro vytváření finančních modelů; Počítačový software pro skenování obrazů a dokumentů; Počítačový software pro analýzu defektů prostřednictvím vířivého proudu; Počítačový software pro řízení času; Počítačový software pro použití při kontrolování počítačového přístupu; Počítačový 212/6 7

8 CTM Část A.1. software pro použití v systémech pro podporu lékařského rozhodování; Počítačový software pro použití při přecházení mezi odlišnými počítačovými sítovými operačními systémy; Počítačový software pro použití při programování faxových přístrojů; Počítačový software pro použití v souvislosti s digitální animací a speciálními efekty obrazů; Počítačový software pro použití při monitorování vzdálených měřičů; Počítačový software pro použití při čtení vzdálených měřičů; Počítačový software pro bezdrátovou dodávku obsahu; Počítačový software v oblasti elektronického publikování; Počítačové softwarové programy pro použití v profesionálním vývoji a vzdělávání; Počítačové softwarové programy pro správu tabulek; Počítačový software týkající se kódování dat, signálu, obrazu a zvuku; Počítačový software, spojený s finanční historií; Počítačový software týkající se bezpečného vysílání a příjmu dat, signálu, obrazu a zvuku; Počítačový software, týkající se řízení finančních transakcí; Počítačový software asistující počítačům při rozmísťování paralelních aplikací a provádění paralelních výpočetních operací; Počítačový software umožňující hraní her; Počítačový software pro automatické ukládání dat; Počítačový software pro ovládání a zlepšování kvality zvuku počítačových a zvukových zařízení; Počítačový software umožňující vyhledávání dat; Počítačový software umožňující vyhledávání dat; Počítačový software umožňující přenos fotografií do mobilních telefonů; Počítačový software pro posílení audiovizuálních možností multimediálních aplikací; Počítačové programy pro zlepšení audiovizuálních vlastnostní multimediálních aplikací, jmenovitě pro tvorbu textu, audio nahrávek, grafů, obrazů a animací; Software pro počítačovou telefonii; Počítačový software pro analýzu defektů ve strukturách; Integrační software pro řízení segmentů; Ovládací software pro počítačové tiskárny; Software pro prověřování úvěrů; Nosiče dat pro počítače s nahraným softwarem; Software pro přenos dat; Software na zpracování dat; Software pro zpracování dat pro grafické prezentace; Software pro zpracování dat pro definování tabulek; Software pro zpracování dat pro zpracování textu; Software pro dekodéry; Software pro elektronické publikování; Digitální telefonní platformy a software; Vzdělávací software; Software na elektronické hry; Tovární automatizační software; Software pro správu financí; Cartridge pro počítačové hry [software]; Videoherní cartridge [software]; Software na hry; Herní software pro počítače; Software grafického uživatelského rozhraní; Softwarové počítačové programy pro průmyslové uplatnění; Průmyslové ovládače zahrnující software; Software pro řízení průmyslových procesů; Integrované softwarové balíčky pro použití při automatizaci laboratoří; Interaktivní softaware; Interaktivní zábavní software pro použití s počítači; Interaktivní zábavní software pro použití s osobními počítači; Interaktivní video software; Počítačový přepojovací software; Operační software pro LAN [místní počítačové sítě]; Magnetické karty s počítačovým softwarem; Magnetické platformy pro software; Magnetická podpora pro počítačový software; Magnetické pásky pro ukládání softwarových programů do paměti; Software pro návrh mikrovlnné techniky; Multimediální software zaznamenaný na CD-ROM; Software pro skládání hudby; Operační software serverů pro přístup k síti; Operační a uživatelské instrukce uložené v digitální formě pro počítače a počítačový software na disketách nebo CD-ROMu; Operační a uživatelské instrukce uložené v digitální podobě pro počítače a počítačový software, zejména na disketách nebo CD-RO- Mech; Osobní počítače zahrnující počítačový software pro pomoc při dietě; Software pro manipulační program tiskárny; Software pro ovládání procesu; Programované videohry [software]; Programované videohry umístěné na cartridgích [software]; Software pro fotointerpretaci satelitních obrazů; Simulační software pro použití v digitálních počítačích; Software [strojově čitelný] pro počítačem podporované vkládání titulů; Software [strojově čitelný] pro aplikace počítačové grafiky; Software [strojově čitelný] pro spravování záznamů kabelového rozmístění; Software [strojově čitelný] pro manipulaci s daty biomedikální geometrie; Software [strojově čitelný] pro správu výplatních listin; Software [strojově čitelný] pro přípravu dat biomedikální geometrie; Software [strojově čitelný] pro zpracování dat biomedikální geometrie; Software [strojově čitelný] pro programování forem pro laserové tiskárny; Software [strojově čitelný] pro použití v počítačové grafice; Software [strojově čitelný] pro použití při řízení výrobní haly; Softwarové [strojově čitelné] programy pro kontrolu telefonních hovorů; Software [strojově čitelný] pro osobní finanční analýzu; Softwarové ovladače; Software pro čtečky karet; Software pro obchodování v globální komunikační síti; Software pro vedení valných hromad; Software pro obnovování zadlužení; Software pro účely dozimetrie v oboru radioterapie; Software pro umožnění bezpečných transakcí s kreditními karet; Software pro interaktivní televizi; Software pro on line posílání zpráv; Software pro rozpoznání optických znaků; Software ke zpracování obrazu, grafiky a textu; Software pro provozní řízení přenosných magnetických a elektronických karet; Software propojující digitální video a audio média s globální počítačovou informační sítí; Softwarově programovatelné mikroprocesory; Softwarové programy pro video hry; Softwarové programy pro video hry; Software pro ovládání a zlepšování kvality zvuku zvukových zařízení; Software pro ovládání stavebních, ekologických, přístupových a bezpečnostních systémů; Tabulkový reprezentační software; Počítačový software na fonty písma; Software UPI [univerzální rozhraní periferních zařízení]; Operační software USB [univerzální sériové rozhraní]; Software videoher; Videohry na discích [počítačový software]; Videohry na páscích [počítačový software]; Programy videoher [počítačový software]; Softwarové programy pro video hry; Herní software pro virtuální realitu; Software virtuální reality; Operační software VPN [virtuálních privátních sítí]; Operační software pro WAN [dálkové počítačové sítě]; Software pro vývoj webových stránek Vědecké služby a výzkumné práce, jakož i související navrhování; Analytické a výzkumné služby v průmyslu /6/211 MAILESSENTIALS GFI Software Ltd Romasco Place 1, P.O.Box 314, Road Town Tortola VG GFI Software Ltd Noel, Geraldine c/o GFI Software Development Ltd GFI House San Andrea Street Malta SGN 1612 San Gwann MT EN FR 9 - Přídavné obvodové desky pro připojení počítačů k síťovému softwaru; Krabice upravené pro ukládání disků s počítačovým softwarem; Krabice upravené pro přepravu disků s počítačovým softwarem; Karty kódované na vstup do počítačového softwaru; Cartridge [software] pro použití s počítači; Dětský vzdělávací software; Čisticí disky pro počítačový software; Počítačový software pro elektronické obchodování; Software počítačových her; Zábavní software s počítačovými hrami; Počítačové herní programy [software]; Počítačové herní programy stažené přes internet [software]; Počítačové herní programy pro simulaci obchodování s finančními cennými papíry [software]; Počítačové herní programy [software]; Počítačové herní programy stažené prostřednictvím internetu [software]; Počítačové herníprogramy zapsané na pásce [software]; Software počítačových her; Software pro počítačovou grafiku; Počíta /6

CONTENTS. Část A... 2 Část B... 282 Část C... 307 Část D... 333 Část M... 335

CONTENTS. Část A... 2 Část B... 282 Část C... 307 Část D... 333 Část M... 335 CONTENTS Část A... 2 Část B... 282 Část C... 37 Část D... 333 Část M... 335 ČÁST A A.1. 3 9569831 2/12/21 TRUFFES PRESTIGE FADI PRESTIGE 66, avenue des Champs Elysées 758 Paris FR BUREAU CASALONGA & JOSSE

Více

CONTENTS. Část A... 2 Část B... 159 Část C... 179 Část D... 213 Část M... 235

CONTENTS. Část A... 2 Část B... 159 Část C... 179 Část D... 213 Část M... 235 CONTENTS Část A... 2 Část B... 159 Část C... 179 Část D... 213 Část M... 235 ČÁST A A.1. 9868126 5/4/211 Glossy Bags Panthera Europe GmbH Grashofstr. 3 8995 München EN 9 - Přístroje a nástroje vědecké,

Více

CONTENTS. Část A... 2 Část B... 142 Část C... 176 Část D... 202 Část M... 204

CONTENTS. Část A... 2 Část B... 142 Část C... 176 Část D... 202 Část M... 204 CONTENTS Část A... 2 Část B... 142 Část C... 176 Část D... 22 Část M... 24 ČÁST A A.1. 8834 26/1/21 EXTEND MOBILITY SPX Corporation 13515 Ballantyne Corporate Place Charlotte, NC 28277 US MARKS & CLERK

Více

CONTENTS. Část A... 2 Část B... 208 Část C... 240 Část D... 263 Část M... 265

CONTENTS. Část A... 2 Část B... 208 Část C... 240 Část D... 263 Část M... 265 CONTENTS Část A... 2 Část B... 28 Část C... 24 Část D... 263 Část M... 265 ČÁST A A.1. 8861825 5/2/21 DC-SIM KBC ADVANCED TECHNOLOGIES PLC KBC House 42-5 Hersham Road Walton on Thames, Surrey KT12 1RZ

Více

CONTENTS. Část A... 2 Část B... 54 Část C... 68 Část D... 85 Část M... 87

CONTENTS. Část A... 2 Část B... 54 Část C... 68 Část D... 85 Část M... 87 CONTENTS Část A... 2 Část B... 54 Část C... 68 Část D... 85 Část M... 87 ČÁST A A.1. 22 27 8112146 18/2/29 CARTRIDGE SAVE Cartridge Save Limited Units 1&2 Oadby Place, Leicester Street Stockport, Cheshire

Více

OBSAH CONTENTS. 297 vyobrazení

OBSAH CONTENTS. 297 vyobrazení OBSAH Číselné kódy pro označování bibliografických dat 2 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 3 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 4 Přehled zápisů ochranných známek 129 Zápisy ochranných

Více

CONTENTS. Část A... 2 Část B... 139 Část C... 155 Část D... 174 Část M... 181

CONTENTS. Část A... 2 Část B... 139 Část C... 155 Část D... 174 Část M... 181 CONTENTS Část A... 2 Část B... 139 Část C... 155 Část D... 174 Část M... 181 ČÁST A A.1. 22 27 22 98814 1/3/211 VENACIL GLOBACHEM, naamloze vennootschap Leeuwerweg 138 383 Sint-Truiden (Wilderen) BE BUREAU

Více

Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek

Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 1 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek Přihlášky ochranných známek, které byly na základě výsledků formálního a věcného průzkumu provedeného Úřadem shledány schopné zápisu do rejstříku ochranných

Více

CONTENTS. Část A... 2 Část B... 227 Část C... 353 Část D... 365 Část M... 427

CONTENTS. Část A... 2 Část B... 227 Část C... 353 Část D... 365 Část M... 427 CONTENTS Část A... 2 Část B... 227 Část C... 353 Část D... 365 Část M... 427 ČÁST A A.1. 001607332 12/04/2000 CLUBBER'S GUI TO... Ministry of Sound Holdings Limited 103 Gaunt Street London SE1 6DP CHERT

Více

CONTENTS. Část A... 2 Část B... 157 Část C... 167 Část D... 189 Část M... 191

CONTENTS. Část A... 2 Část B... 157 Část C... 167 Část D... 189 Část M... 191 CONTENTS Část A... 2 Část B... 157 Část C... 167 Část D... 189 Část M... 191 ČÁST A A.1. 22 27 944 21/4/21 TrailerConnect Cargobull Telematics GmbH Johann-Krane-Weg 27 48149 Münster DR. HOFFMEISTER & BISCHOF

Více

Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek

Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 1 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek Přihlášky ochranných známek, které byly na základě výsledků formálního a věcného průzkumu provedeného Úřadem shledány schopné zápisu do rejstříku ochranných

Více

CONTENTS. Část A... 2 Část B... 35 Část C... 50 Část D... 76 Část M... 81

CONTENTS. Část A... 2 Část B... 35 Část C... 50 Část D... 76 Část M... 81 CONTENTS Část A... 2 Část B... 35 Část C... 5 Část D... 76 Část M... 81 ČÁST A A.1. 8581266 29/9/29 ECO-MÉLANGE Taylor Home Fashions Limited 7/F., Po Shau Center, 115 How Ming Street Kwun Tong Kowloon

Více

Zveřejněné přihlášky ochranných známek

Zveřejněné přihlášky ochranných známek VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 9-2004 - CZ, část B (zveřejněné přihlášky OZ) 3 Zveřejněné přihlášky ochranných známek Číselný přehled 140524, 158799, 168959, 175531, 182194, 182665, 185754, 187341,

Více

Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek

Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 1 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek Přihlášky ochranných známek, které byly na základě výsledků formálního a věcného průzkumu provedeného Úřadem shledány schopné zápisu do rejstříku ochranných

Více

INHALT. 3043 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 3043 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 2687 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 2688 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 2689 Přehled zápisů ochranných známek 2886

Více

Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek

Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 1 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek Přihlášky ochranných známek, které byly na základě výsledků formálního a věcného průzkumu provedeného Úřadem shledány schopné zápisu do rejstříku ochranných

Více

INHALT. 2285 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 2285 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 1925 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 1926 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 1927 Přehled zápisů ochranných známek 2121

Více

CONTENTS. Část A... 2 Část B... 249 Část C... 274 Část D... 290 Část M... 292

CONTENTS. Část A... 2 Část B... 249 Část C... 274 Část D... 290 Část M... 292 CONTENTS Část A... 2 Část B... 249 Část C... 274 Část D... 29 Část M... 292 ČÁST A A.1. 9354564 6/9/21 DIPARMA Orefici, Paolo Mario Plaza Marina Banus, Local 18 Puerto Banus 2966 Malaga ES IBERPATENT Félix

Více

Praha - 12. září 2007. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 12. září 2007. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 37 Praha - 12. září 2007 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

CONTENTS. Část A... 2 Část B... 36 Část C... 40 Část D... 50 Část M... 52

CONTENTS. Část A... 2 Část B... 36 Část C... 40 Část D... 50 Část M... 52 CONTENTS Část A... 2 Část B... 36 Část C... 4 Část D... 5 Část M... 52 ČÁST A A.1. 74 3 8555294 17/9/29 PROTECTOR Kongsberg Defence & Aerospace AS Postboks 13 361 Kongsberg NO PLESNER Amerika Plads 37

Více

CZ-NACE DO LAHVÍ 120000 VÝROBA TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ 130000 VÝROBA TEXTILIÍ 131000 ÚPRAVA A SPŘÁDÁNÍ TEXTILNÍCH VLÁKEN A PŘÍZE 132000 TKANÍ TEXTILIÍ

CZ-NACE DO LAHVÍ 120000 VÝROBA TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ 130000 VÝROBA TEXTILIÍ 131000 ÚPRAVA A SPŘÁDÁNÍ TEXTILNÍCH VLÁKEN A PŘÍZE 132000 TKANÍ TEXTILIÍ Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) - do elektronického formuláře pro DPH je nutné uvést číslo v 6-ti místném formátu (např.11400 zapíšete jako 114000): 10000 ROSTLINNÁ A ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA, MYSLIVOST

Více

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE):

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE): Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE): 10000 ROSTLINNÁ A ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA, MYSLIVOST A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI 11000 PĚSTOVÁNÍ PLODIN JINÝCH NEŽ TRVALÝCH 11100 PĚSTOVÁNÍ OBILOVIN (KROMĚ RÝŽE), LUŠTĚNIN

Více

T-Cloud Zakázka. T-Cloud Zakázka. Seznam dostupných oborů

T-Cloud Zakázka. T-Cloud Zakázka. Seznam dostupných oborů Seznam dostupných oborů Seznam dostupných oborů Leden 2015 Produkty zemědělství, hospodářské produkty, produkty akvakultury, lesnictví a související produkty Produkty zemědělství a zahradnictví Obiloviny,

Více

Obsahová náplň volných živností

Obsahová náplň volných živností Obsahová náplň volných živností 1. Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost Poskytování služeb nezemědělskými subjekty pro zemědělce zemědělskou technikou,

Více

NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU

NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Praha 2014 Úvod... 3 I. Kultura v ČR... 4 I. 1 Vymezení kultury (kulturního sektoru)... 5 I.1. 1 Hlavní kulturní oblasti - základní vymezení založené

Více

SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ

SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 08 Ostatní těžba a dobývání 08.1 Dobývání kamene, písků a jílů 08.11 Dobývání kamene pro výtvarné nebo stavební účely, vápence, sádrovce, křídy a břidlice 08.12 Provoz pískoven

Více

Katalog kurikul. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035

Katalog kurikul. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Katalog kurikul projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Úvodní slovo Kurikulum podle Zdeňka Palána je souhrnná informace o vzdělávacích záměrech, vypovídající komplexně o vyučování nebo o

Více

Katalog kurikul. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035

Katalog kurikul. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Katalog kurikul projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Úvodní slovo Kurikulum je prostředkem realizace hlavního vzdělávacího úkolu moderního vzdělávacího procesu. Ve vyspělých zemích světa

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB PŮSOBNOST HOLDINGU RUSKá federace - Филиал НВТ A.C. Velká Británie - NWT International Ltd. Česká republika - NWT A.S. - EMEA s.r.o. - PARZLICH s.r.o. Slovensko - NWT Slovakia

Více

Metodika pro zájemce o uplatnění v oblasti ICT

Metodika pro zájemce o uplatnění v oblasti ICT INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Metodika pro zájemce o uplatnění v oblasti ICT Mgr. Ing. Vladimír Očenášek, Ing. Jan Jarolímek, Ph.D., Ing. Jiří Vaněk, Ph.D. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.32/01.0004

Více