CONTENTS. Část A... 2 Část B Část C Část D Část M

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CONTENTS. Část A... 2 Část B... 235 Část C... 286 Část D... 307 Část M... 309"

Transkript

1 CONTENTS Část A... 2 Část B Část C Část D Část M... 39

2 ČÁST A A /11/28 ENVINEERS TOGNUM AG Maybachplatz Friedrichshafen Bauer, Gerhard Weidenröschenweg Stuttgart EN 7 - Spalovací motory a jejich části (s výjimkou pro pozemní vozidla) Spalovací motory a jejich části pro pozemní vozidla Opravy a Údržba vnitřních spalovacích motorů a Jejich dílů. 4 - Zpracování materiálů s ohledem na spalovací motory a jejich části Inženýrské služby v oblasti čištění výfukových plynů a následné úpravy výfukových plynů u spalovacích motorů /6/21 EVERFRESH Everfresh AB Långebergavägen Helsingborg SE ADVOKATBYRÅN GULLIKSSON AB Studentgatan Malmö SE SV EN Zákaznické informace v souvislosti s maloobchodními službami na internetu;prodej ovoce a zeleniny na internetu;maloobchodní služby vztahující se k ovoci a zelenině /9/21 SWIFT ID HID Global Corporation 1537 Barranca Parkway Irvine, CA US COHAUSZ & FLORACK PATENT- UND RECHTSANWÄLTE PARTNERSCHAFTSGESELLSCHAFT Bleichstr Düsseldorf EN 16 - Papír, lepenka a výrobky z těchto materiálů, které nejsou zařazeny do jiných tříd; Tiskárenské výrobky; Brožury, potřeby pro knižní vazby; Fotografie; Papírenské zboží; Lepidla pro papírenství nebo domácnost; Materiál pro umělce; Štětce; Psací stroje a kancelářské potřeby (vyjímaje nábytek); Učební a vyučovací pomůcky s výjimkou přístrojů; Plastické obaly (nezařazené do jiných tříd); Tiskařské typy; Štočky. US - 31/3/ /12/21 Customizing Print ADAM GmbH Vichystraße Bruchsal LEMCKE, BROMMER & PARTNER Bismarckstr /6 2

3 Část A.1. CTM Karlsruhe EN 35 - Propagační činnost, reklama; Služby reklamní agentury, Zejména vývoj reklamních a marketingových konceptů; Plánování a tvorba reklamních strategií,zejména rozhlasová a Televizní reklama; Organizační konzultační služby a Vedení podniků v oboru marketingu a Propagační činnost, reklama; Kancelářské práce; Průzkum trhu,zejména v digitálních sítích; Šíření reklam; Služby reklamních textařů;poradenství s ohledem na použití marketingových nástrojů;poradenství a vývoj vzhledu firmy (firemní identity a firemního stylu) pro podniky; Poradenství zaměřené na reklamu;analýzy strategických marketingových a reklamních opatření, podnikové a marketingové strategické poradenství; Účetnictví; Přijímání objednávek, dodavatelské a fakturační služby; Styk s veřejností;empirické vyhodnocování pro statistické a reklamní účely; Průzkum trhu,zejména prostřednictvím mediálních analýz;dotazování zákazníků (průzkum veřejného mínění); Získávání zákazníků a péče o zákazníky prostřednictvím zásilkové reklamy (mailing); Publikování tiskárenských výrobků (také v elektronické formě) pro reklamní účely; Reklamní materiály (rozšiřování-) zákazníkům (letáky,prospekty,tisky,vzorky); Obchodní reklama (pro třetí osoby- ); Aktualizace reklamních materiálů; Návrh úpravy pro reklamní účely; Prezentace zboží v komunikačních médiích pro maloobchod; Předvádění zboží; Zprostředkování obchodních a hospodářských kontaktů, rovněž prostřednictvím internetu; Zprostředkování a uzavírání obchodů pro třetí strany, také v rámci internetového obchodu; Zprostředkování smluv o nákupu a prodeji zboží pro třetí strany; Zprostředkování smluv o poskytování služeb pro třetí strany; Zprostředkování smluv o reklamě pro třetí strany; Organizační projektový management v oblasti elektronického zpracování dat; Pomoc obchodním či průmyslovým společnostem v řízení jejich podnikatelské činnosti; Správní zpracování objednávek;marketingové služby v oblasti podnikání, Reklama a podpora prodeje,vždy rovněž prostřednictvím internetu, prostřednictvím teleshoppingu, prostřednictvím on-line nebo Služby v oblasti poštovních objednávek na dobírku; Elektronické ukládaní dat; Konzultace v oblasti počítačů Spoje (komunikace); Telekomunikace prostřednictvím platforem a portálů na internetu; Poskytování přístupu k počítačovým programům v datových sítích; Zajišťování přístupu k databázím; Poskytování přístupu k celosvětové počítačové síti; Poskytování přístupu k informacím na internetu; Předávání informací všeho druhu na internetové adresy (web-messaging) Doprava; Balení a skladování zboží; Doručování zboží; Dopravci [přeprava zboží]; Uskladňovací a skladovací služby zboží; Kurýrní služby (dokumenty nebo zboží); Transportní, logistické služby; Doručení (dodání) zboží prostřednictvím zásilkové služby Poradenství v oblasti počítačů; Analýzy počítačových systémů; Tvorba počítačových systémů; Elektronické zabezpečení dat;správa dat na serverech (správa serverů);programování pro elektronické zpracování informací pro zákazníky; Poradenství v oblasti počítačového hardwaru a softwaru; Implementace programů elektronického zpracování dat v sítích; Konfigurace počítačových sítí softwarem; Konverze počítačových programů a dat, s výjimkou fyzické změny; Obnova počítačových dat; Návrhy, Výpisy a Vývoj počítačových programů a Software,Zejména marketingového managementového systému pro služby v oboru marketingu a reklamy; Kopirovací služby, Instalační služby, Aktualizace, Pronájem, Údržbářské služby, Pečovatelské služby,implementování a přizpůsobování specifických požadavků zákazníka pro počítačové programy a software; Technické poradenství v oboru tvorby, vývoje, použití a aplikace počítačových programů a softwaru;technická správa projektu v oblasti elektronického zpracování dat; Pronájem a údržba paměťových míst k použití jako webové stránky pro druhé (hosting); Poskytování nebo pronájem elektronických paměťových míst na internetu (webspace); Instalace webových stránek na internet pro třetí osoby /12/21 Energetische Aufrichtung Müller-Dambier, Patricia Merler Bahn Meckenheim EN 9 - Přístroje, zařízení a nosiče pro záznam, reprodukci, přenos, ukládání, zpracování, manipulaci, přenášení, vysílání, vyhledávání a reprodukci hudby, zvuku, obrazu, textu, signálu, softwaru, informací, dat a kódu;obaly a předměty pro uchovávání a nádoby pro kazety, gramofonové desky, digitální hudbu (ke stažení), poskytovanou prostřednictvím internetu; Elektronické pohlednice [pohlednice k zasílání online]; Kreslené filmy Trhací kalendáře; Obtisky (obtisky na hladké povrchy); Oznámení (rodinné události) (papírnické výrobky); Samolepky (papírnické výrobky); Dopisní papír;papír, lepenka a výrobky z těchto materiálů, které nejsou zařazeny do jiných tříd; Papírenské zboží Organizování a pořádání kulturních akcí; Pořádání a vedení koncertů;zábava, pobavení; Organizování výstav pro kulturní účely /12/21 PUSH-TO-PASS VOLKSWAGEN AG Brieffach Wolfsburg Volkswagen AG Freiberg, Florian Brieffach 11/ Wolfsburg EN 7 - Strojní zvedáky pro vozidla. 9 - Sluneční brýle, pouzdra na brýle; Zapalovače cigaret pro automobily; Poplašná zařízení proti vloupání, Výstražná zabezpečovací zařízení proti krádeži, Požární poplašné přístroje, Kouřové poplašné přístroje, Výstražné přístroje při úniku plynu; Přístroje pro navigaci, Antény, Rádia, Televizní přístroje, Telefonní přístroje, Videotelefony, Mobilní telefony; Hasicí přístroje,žhavicí svíčky pro vznětové motory Samolepicí gumové záplaty pro opravy duší pneumatik, Přívěsy (tažná zařízení pro vozidla) Hrací karty, Měkké hračky a Ostatní plyšové hračky, Koloběžky (dětská vozidla); Stroje na videohry Lakýrnické práce na vozidlech /12/21 212/6 3

4 CTM Část A E-Healthbook BG - E- ES - E- CS - E- DA - E- - E- ET - E- EL - E- EN - The element "E-" FR - E- IT - E- LV - E- LT - E- HU - E- MT - E- NL - E- PL - E- PT - E- RO - E- SK - E- SL - E- FI - E- SV - E- Teper, Vince Lortzingstr Senden EN 35 - Propagační činnost, reklama; Publikace inzertních textů; Služby reklamní agentury; Reklamní a marketingové služby; Pronájem reklamních ploch; Průzkum trhu; Služby v oblasti průzkumu trhu; Průzkum veřejného mínění; Zkoumání v oblasti počítačových souborů [pro třetí osobu]; Spotřebitelský průzkum; Inzeráty (šíření reklamních materiálů); Příprava a umísťování reklam; Příprava reklam pro jiné firmy a osoby; Umisťování reklam pro jiné firmy a osoby; Šíření reklamních inzerátů; Šíření reklamních inzerátů; Správa a kompilace počítačových databází; Zařizování předplatného pro publikace druhých Spoje (komunikace); Elektronické zprostředkování inzerátů [telekomunikace]; Elektronická pošta, zasílání zpráv; Přenos zpráv; Služby zasílání zpráv; On-line služby zasílání zpráv; Služby okamžitého dodávání elektronických zpráv; Poskytování internetových konferenčních místností; Konferenční místnosti (poskytování internetu); Telekonferenční služby; Vysílání programů přes Internet; Poskytování uživatelského přístupu k Internetu; Poskytování chat-linky s použitím Internetu; Poskytování přístupu k počítačovým sítím a k Internetu; Služby připojení k Internetu pro domácnost a podniky; Internetové telefonní služby; Živé přenosy přístupné přes domovské stránky na Internetu (Webcam); Služby přístupu k Internetu; Zajišťování přístupu k databázím na Internetu; Předávání informací všeho druhu na internetové adresy (web-messaging); Poskytování přístupu k Internetu; Poskytování komunikačního vybavení pro vnitřní výměnu dat elektronickými prostředky; Elektronické služby na vnitřní výměnu dat; Výměna zpráv prostřednictvím počítačového přenosu; Poskytování telekomunikačních připojení ke globální počítačové síti nebo databázím; Zajišťování přístupu k databázím na Internetu; Zajišťování přístupu k počítačovým databázím Výchova; Zábava; Digitální zpracování obrazu Služby v oblasti informačních technologií pro farmaceutický průmysl a zdravotnictví; Návrhy, údržba a aktualizace telekomunikačního síťového vyhledávače; Hosting internetových stránek; Vývoj databank; Lékařský výzkum; Rešerše a vývoj ve vztahu k novým výrobkům pro třetí strany Péče o hygienu a krásu osob a zvířat; Poskytování informací vztahujících se ke zdraví; Zdravotní péce; Zdravotní péče; Zdravotní poradenství a informace /2/211 ENAMEL RENEW Fresh Breath Limited Units EFG, Caxton Court, Caxton Way, Watford Business Park Watford WD18 8RH MARKS & CLERK LLP Alpha Tower Suffolk Street Queensway Birmingham B1 1TT EN FR 16 - Papírové zboží, tiskoviny, grafiky a publikace /2/211 GreenSpec Patience, Alexander 2 Bainton Close Beverley, East Yorkshire HU17 7DL EN FR 35 - Reklama prostřednictvím internetu; Kompilování reklam k použití jako webové stránky na Internetu; Šíření reklamy pro druhé prostřednictvím online komunikační sítě po internetu; Šíření reklamy pro druhé přes internet; Reklamní služby poskytované přes internet; Reklamní služby poskytované přes internet; Najímání reklamního prostoru na internetu; Reklama prostřednictvím elektronických médií a zejména internetu;poradenství zaměřené na zákaznické služby a řízení výrobků a ceny na internetových stránkách ve spojitosti s nákupy přes internet; Pořádání dražeb na Internetu; Obchodní administrační služby v oblasti internetových dražeb; Kompilování reklam k použití na internetových webových stránkách; Sestavování reklam k použití na Internetu; Manipulace, průzkum a analýza trhu, prostřednictvím internetu nebo jinak; Online obchodování, v rámci něhož prodávající vystaví výrobky, které mají být vydraženy a přihazování se děje prostřednictvím internetu; Organizování internetových aukcí; Poskytování a pronajímání reklamního prostoru na internetu; Pronajímání reklamního prostoru na Internetu; Předplácení telematických, telefonních nebo počítačových služeb [internet] Tvorba internetové platformy pro elektronické obchodování; Tvorba elektronicky uložených webových stránek pro online služby a internet; Tvorba internetových webových stránek; Navrhování a vývoj webových stránek na Internetu; Vývoj softwarových řešení pro poskytovatele a uživatele Internetu; Poskytování prostoru na internetu pro webové blogy; Počítačové programování ve prospěch internetu; Návrh, tvorba, hosting a údržba internetových stránek pro třetí strany; Návrhy, výkresy a zakázková tvorba, vše pro účely sestavení webových stránek na Internetu; Grafické návrhy webových stránek na Internetu; Grafické návrhy, výkresy a zakázková tvorba pro účely sestavování webo /6

5 Část A.1. CTM vských stránek na internetu; Hosting digitálního obsahu na internetu; Hosting internetových stránek; Instalace webových stránek na internetu pro druhé; Instalace webových stránek na internetu pro druhé; Služby internetových kaváren (pronájem počítačů); Přístup k předdefinovaným internetovým stránkám ("walled garden"); Návrhy webových stránek na internetu (služby); Údržba softwaru pro internetové přístupy; Provozování internetových vyhledávačů; Poskytování dočasného použití počítačového softwaru pro přípravu faktur prostřednictvím počítačových sítí, intranetů a internetu bez možnosti stažení; Poskytování dočasného použití počítačového softwaru pro přípravu přepravních dokladů prostřednictvím počítačových sítí, intranetů a internetu bez možnosti stažení; Poskytování dočasného použití počítačového softwaru bez možnosti stažení pro zpracování přepravy prostřednictvím počítačových sítí, intranetů a internetu; Poskytování dočasného použití počítačového softwaru bez možnosti stažení pro sledování nákladu prostřednictvím počítačových sítí, intranetů a internetu; Poskytování dočasného použití počítačového softwaru bez možnosti stažení pro sledování zásilek prostřednictvím počítačových sítí, intranetů a internetu; Poskytování internetové platformy pro sociální síťové služby; Vyhledávače (jejich poskytování) pro internet; Poskytování vyhledávačů pro internet /3/211 SWELLDRIED Lefrançois, Jean Le domaine d'eole, Route de La Ferté Fresnel 6155 Saint Evroult Notre Dame du Bois FR Lefrançois, Victor Le domaine d'eole, Route de La Ferté Fresnel 6155 Saint Evroult Notre Dame du Bois FR FR EN 35 - Propagační činnost, reklama; Pomoc při řízení obchodní činnosti; Obchodní administrativa; Kancelářské práce;poradenství při řízení a vedení obchodní činnosti;konzultace v oblasti řízení obchodní činnosti;konzultace pro výdělečnou činnost ve specializovaných profesích;odborné posudky týkající se obchodní činnosti;obchodní informace;průzkum (obchodní-);obchodní informace; Venkovní reklama; Inzertní agentury; Šíření reklamních inzerátů;zásobování druhých [nákup zboží a služeb pro jiné firmy];administrativní správa nákupních objednávek;obchodní poradenství (informace a-) pro spotřebitele; Předvádění zboží;asistence pro obchodní a průmyslový management;poradenství při řízení obchodní činnosti;pronájem prodejních automatů;reklamní materiály (aktualizování- );Kopírování nebo rozmnožování (reprodukce) dokumentů, dokladů apod;rozšiřování vzorků (zboží);organizování komerčních a propagačních výstav; Hromadění dat do hlavního souboru; Systémové uspořádání dat v hlavním souboru; Počítačový management dokumentů;organizování komerčních nebo propagačních veletrhů;dovozní a vývozní kanceláře;informační kanceláře (komerční-); Vyhledávání informací pro druhé v počítačových souborech;licence na výrobky a služby pro třetí osoby (jejich obchodní administrativa); Pronajímání reklamního času na všech komunikačních prostředcích;předvádění (služby modelek) pro reklamní účely a podporu prodeje;průzkumy trhu; Lámání reklamních stránek;průzkum veřejného mínění;poradenství při řízení obchodní činnosti;vyhledávání sponzorů; Ekonomické prognózy;porovnávání cen; Obchodní činnost (pomoc při řízení-);reklamní zásilky;šíření reklamních materiálů [letáků, prospektů, tiskovin, vzorků];pronájem reklamních materiálů;pronájem reklamních prostor;reklamní texty (vydávání, zveřejňování, oznámení, vyhlášení, publikování-); Propagační činnost, reklama; Reklama on line v počítačové síti; Poštovní reklama; Rozhlasová reklama; Televizní reklama;styky s veřejností;subdodavatelství [obchodní pomoc];vytváření statistik;psaní reklamních textů;prezentace výrobků v komunikačních médiích pro maloobchod;prodeje (propagace -) pro třetí osoby;aranžování výkladů Výchova;Zábava; Sportovní a kulturní aktivity;půjčování pásek s videozáznamy; Videofilmy (výroba-);prázdninové tábory [zábava]; Kluby [zábava nebo vzdělávání]; Kluby zdraví (služby);organizování sportovních soutěží; Organizování vzdělávacích a zábavných soutěží;zábava; Informace o možnostech zábavy; Televizní zábava; Výchova;Informace o výchově a vzdělávání; Zvukové nahrávací zařízení (pronájem-); Výuka; Testování znalostí (zkoušení); Online využívání elektronických publikací, které nejsou ke stažení;organizování kulturních nebo vzdělávacích výstav;filmová tvorba;pronájem kinematografických filmů;promítání kinematografických filmů; Cvičení (praktické-);digitální obraz; Akademie (vzdělávání); Online hry dostupné prostřednictvím počítačové sítě;půjčování knih;vydávání knih; Pronájem sportovního zařízení, s výjimkou vozidel;organizování loterií; Pořádání soutěží krásy; Pořádání a řízení pracovních seminářů (školení); Fotografování;Fotoreportáže; Elektronické online publikace periodických časopisů a knih; Rozhlasová zábava;plánování recepcí [zábava]; Informace o rekreacích;semináře (organizování a vedení-); Tvorba představení;sympozia (organizování a vedení- ); Vydávání textů, s výjimkou reklamních textů;psaní textů, s výjimkou reklamních Navrhování a vývoj počítačového hardwaru a softwaru; Analýzy pro instalaci počítačových systémů;grafický design; Rekonstrukce databází;tvorba počítačových systémů; Kontrola kvality; Převádění dat a počítačových programů (s výjimkou fyzického převodu); Převádění dat nebo dokumentů z hmotného nosiče do elektronického nosiče;poradenství zaměřené na úsporu energie; Dárkové balení;tvorba a správa webových stránek pro druhé; Inženýrské práce (expertizy); Vedení WWW serverů jako hostitel;průmyslový design; Inženýrské služby;konzultace v oboru softwaru;návrhy a vývoj počítačového softwaru;instalování softwaru; Aktualizace počítačových programů;správa softwaru;software (pronájem počítačového- );Výzkum v oboru strojírenství;poskytování internetových vyhledávačů;počítačové programování;kopírování počítačových programů;technické projektové studie;ochrana životního prostředí (výzkum v tomto oboru);průzkum (technický-);pronájem webových serverů; Navrhování (průmyslový design) /3/211 ENGINEERED FLUTED PAPER CORE Design Force AB Hanholmsvägen Norrköping SE Stora Enso AB Nilsson, Katarina Sommargatan 11A, Box Karlstad SE SV EN 16 - Tiskárenské výrobky; Potřeby pro knižní vazby; Fotografie; Lepidla pro papírenství nebo domácnost; Štětce; Psací stroje; Plastické obaly (nezařazené do jiných tříd); Tiskařské typy; Štočky. 212/6 5

6 CTM Část A Výrobky nejmenované v jiných třídách ze dřeva, korku, rákosu, vrbového proutí, z rohu, kosti, slonoviny, z kostic, želvoviny, jantaru, perleti, mořské pěny, náhražky všech těchto materiálů nebo náhražky z plastických hmot Propagační činnost, reklama; Pomoc při řízení obchodní činnosti; Obchodní administrativa;kancelářské práce, franšízingové služby Návrhářské služby, návrh a plánování interiérů a zařízení prodejen;služby v oboru interiérového designu;výše uvedené služby nezahrnují služby vztahující se k papíru a zboží vyrobenému/navrženému z vlnitého papíru určeného pro použití jako vnitřní část krabic a/nebo zboží, jehož jádro tvoří vlnitý papír /4/211 BizPad Fujitsu Technology Solutions Intellectual Property GmbH Mies-van-der-Rohe-Str München EPPING HERMANN FISCHER PATENTANWALTSGESELLSCHAFT MBH Ridlerstr München EN 9 - Přístroje a nástroje vědecké, námořní, geodetické, fotografické, filmové, optické, přístroje pro vážení, měření, signalizaci, kontrolu (inspekci), záchranu a přístroje pro vyučování; Přístroje a nástroje pro vedení, přepínání, přeměnu, akumulaci, regulaci nebo řízení elektrického proudu; Magnetické nosiče záznamů, automatické distributory a mechanismy pro přístroje na mince; Registrační pokladny, počítací stroje (kalkulačky) /4/211 SUPERFEED NYSE Group, Inc. 11 Wall Street New York, New York 15 US BUGNION S.P.A. Viale Lancetti, Milano IT EN IT 9 - Počítačové programy a počítačový software pro elektronické obchodování s cennými papíry; Nenahrané digitální a nedigitální nosiče dat; Nahrané digitální a nedigitální nosiče dat zaměřené na informace o finančních cenných papírech Finanční průzkum organizace a fungování finančních trhů; Výpočet, vytváření, zaznamenávání, sestavování, shromaždování a systematizace akciových burzovních indexů, burzovních indexů komodit, termínových obchodů a derivátů a všech indexových čísel vztahujících se k burzovním sazbám akcií, komodit, termínovaných obchodů, k finančním nástrojům a cenným papírům, jmenovitě poskytování informací o trzích s akciemi, komoditami, termínovanými obchody a deriváty a cennými papíry; Obchodování a kotace na burze s akciemi, komoditami, termínovanými obchody a/nebo deriváty, jmenovitě makléřství akcií, komodit, termínovaných obchodů a derivátů a služby burzovní kotace a záznamu na burze pro akcie, komodity, termínované obchody a deriváty; Jakož i zprostředkování,kotace a clearing finančních nástrojů, Jmenovitě, Finanční zúčtovací ústavy; Správa peněžních prostředků; Operace společnosti pro finanční opatrovnictví; Organizace a realizace trhů s akciemi, komoditami, termínovanými obchody a deriváty, jmenovitě organizace burz s akciemi, komoditami, termínovanými obchody a deriváty pro obchodování s akciemi, komoditami, termínovanými obchody a deriváty a s jinými finančními hodnotami; Burzovní poradenství ohledně akcií, komodit, termínovaných obchodů a derivátů ve formě investičního poradenství; Finanční konzultace; Akcie, Komodity, Futures,A burzovní informační služby zaměřené na deriváty a Poskytnutí finanční informace; Agentury pro obchodování s termínovanými obchody na komodity zaměřené na smlouvy o termínovaných obchodech pro neskladovatelné výrobky, jmenovitě pro uhlíkové emise; Investiční řízení zaměřené na vytváření finančního portfolia pro druhé a řízení investic na trzích s termínovanými obchody pro klimatické a ekologické deriváty v oborech obchodování s oxidem uhličitým a s finančními produkty, které se vztahují k ochraně životního prostředí, zachování přírodních zdrojů a udržitelnému rozvoji. Burzovní služby s emisemi skleníkových plynů, které umožňují obchodování nebo prodej povolenek a zápočtů pro emise oxidu uhličitého a jiných skleníkových plynů a rovněž smlouvy o termínovaných obchodech a jiné finanční nástroje mezi podnikatelskými účastníky a jinými tržními účastníky Údržba počítačových strojů Poskytování času pro přístup do počítačových databází, počítačových sítí a na internet Počítačové systémové analýzy /5/211 deluxe-marken LUXE-MARKEN GmbH & Co. Kg Delmenhorster Str Stuhr BEUKENBERG RECHTSANWÄLTE Uhlemeyerstr Hannover EN 35 - Propagační činnost, reklama; Pomoc při řízení obchodní činnosti; Obchodní administrativa; Kancelářské práce /5/211 pureburrito Mueller & Wallendorf GbR Lindwurmstr Muenchen EN 6 212/6

7 Část A.1. CTM Oděvy, obuv, kloboučnické zboží Dočasné ubytování /5/211 LE PAIN BOULANGER Banette SAS Le Moulin à Vent 4525 Briare FR SCHMIT CHRETIEN 16, rue de la Paix 752 Paris FR FR EN 41 - Odborné vzdělávání (školení a zdokonalování) v pekařském a cukrářském řemesle, a zejména ve výrobních, prodejních a obchodně správních postupech těmto řemeslům vlastním, odborné školení spojené s přípravou mouky, chleba a pečiva Franšízing spojený s přípravou mouky, chleba a pečiva, jmenovitě pouze udělování licencí k duševnímu vlastnictví. FR - 21/1/ /6/211 hycleaner TG hylift GmbH Am Königsweg Gronau-Epe HABBEL & HABBEL Am Kanonengraben Münster EN 7 - Jeřáby, Mostové jeřáby, Věžové jeřáby;dopravníky, zvedáky (stroje); Výtahová zařízení Maloobchodní a velkoobchodní služby, poskytované rovněž prostřednictvím internetu a také prostřednictvím zásilkového obchodu, zaměřené na následující zboží: jeřáby, pojízdné jeřáby, věžové otočné jeřáby, dopravníky, zvedáky (stroje), zvedací zařízení Pronájem jeřábů (stavební stroje);instalace, údržba a čištění jeřábů /6/211 MAILARCHIVER GFI Software Ltd Romasco Place 1, P.O.Box 314, Road Town Tortola VG GFI Software Ltd Noel, Geraldine c/o GFI Software Development Ltd GFI House San Andrea Street Malta SGN 1612 San Gwann MT EN FR 9 - Přídavné obvodové desky pro připojení počítačů k síťovému softwaru; Krabice upravené pro ukládání disků s počítačovým softwarem; Krabice upravené pro přepravu disků s počítačovým softwarem; Karty kódované na vstup do počítačového softwaru; Cartridge [software] pro použití s počítači; Dětský vzdělávací software; Čisticí disky pro počítačový software; Počítačový software pro elektronické obchodování; Software počítačových her; Zábavní software s počítačovými hrami; Počítačové herní programy [software]; Počítačové herní programy stažené přes internet [software]; Počítačové herní programy pro simulaci obchodování s finančními cennými papíry [software]; Počítačové herní programy [software]; Počítačové herní programy stažené prostřednictvím internetu [software]; Počítačové herníprogramy zapsané na pásce [software]; Software počítačových her; Software pro počítačovou grafiku; Počítačový hardware pro použití v počítačem ovládaném softwarovém inženýrství; Software počítačového rozhraní; Počítačové programy nahrané na datová média (software) navržená pro použití při konstrukci a automatizované výrobě (CAD/CAM); Počítačový software na vyhledávání; Počítačový software a počítačový hardware, všechny pro výrobu videoefektů; Počítačový software jako algoritmy pro přípravu faktur za dopravu; Počítačový software jako algoritmy pro přípravu cenových nabídek pro dopravu; Počítačový software jako informační databáze pro přípravu faktur za dopravu; Počítačový software jako informační databáze pro přípravu cenových nabídek pro dopravu; Počítačový software spojený se vzděláváním dětí; Počítačový software vytvořený pro interakci smart karet s terminály a čtečkami; Počítačový software navržený pro odhadování nákladů; Počítačový software navržený pro odhadování zdrojových požadavků; Nástroje na vývoj počítačového softwaru; Počítačový software pro účetní systémy; Počítačový software pro analýzu souborů s adresami; Počítačový software pro analýzy tržních informací; Počítačový software pro analýzu souborů se jmény a adresami; Počítačový software pro analýzu souborů se jmény; Počítačový software pro aplikační a databázovou integraci; Počítačový software pro pomoc při návrhu sportovního vybavení; Pocítacový software pro zvukovou kontrolu pocítace a její provoz; Počítačový software pro autorizaci přístupu do databází; Počítačový software pro biometrické systémy pro identifikaci a autentifikaci/ověřování osob; Počítačový software pro ovládání buněk; Počítačový software pro komunikační účely mezi mikropočítači; Počítačový software pro komunikaci s uživateli ručních počítačů; Počítačový software pro komunikaci mezi počítačovými procesy; Počítačový software pro komunikaci mezi počítači v místní síti; Počítačový software počítačový vývoj software; Počítačový software pro kontrolu a řízení přístupu k aplikacím serverů; Počítačový software pro ovládání samoobslužných terminálů; Počítačový software na vytváření dynamických webových stránek; Počítačový software pro kódování; Počítačový software pro tvorbu typů písma a fontů; Počítačový software pro mezisíťové účtování v oblasti telekomunikací; Počítačový software pro analýzu otisků prstů nebo dlaní; Počítačový software k organizování a prohlížení digitálních obrazů a fotografií; Počítačový software pro zpracování souborů s adresami; Počítačový software pro zpracování tržních informací; Počítačový software pro zpracování souborů se jmény a adresami; Počítačový software pro zpracování souborů se jmény; Počítačový software pro vytváření finančních modelů; Počítačový software pro skenování obrazů a dokumentů; Počítačový software pro analýzu defektů prostřednictvím vířivého proudu; Počítačový software pro řízení času; Počítačový software pro použití při kontrolování počítačového přístupu; Počítačový 212/6 7

8 CTM Část A.1. software pro použití v systémech pro podporu lékařského rozhodování; Počítačový software pro použití při přecházení mezi odlišnými počítačovými sítovými operačními systémy; Počítačový software pro použití při programování faxových přístrojů; Počítačový software pro použití v souvislosti s digitální animací a speciálními efekty obrazů; Počítačový software pro použití při monitorování vzdálených měřičů; Počítačový software pro použití při čtení vzdálených měřičů; Počítačový software pro bezdrátovou dodávku obsahu; Počítačový software v oblasti elektronického publikování; Počítačové softwarové programy pro použití v profesionálním vývoji a vzdělávání; Počítačové softwarové programy pro správu tabulek; Počítačový software týkající se kódování dat, signálu, obrazu a zvuku; Počítačový software, spojený s finanční historií; Počítačový software týkající se bezpečného vysílání a příjmu dat, signálu, obrazu a zvuku; Počítačový software, týkající se řízení finančních transakcí; Počítačový software asistující počítačům při rozmísťování paralelních aplikací a provádění paralelních výpočetních operací; Počítačový software umožňující hraní her; Počítačový software pro automatické ukládání dat; Počítačový software pro ovládání a zlepšování kvality zvuku počítačových a zvukových zařízení; Počítačový software umožňující vyhledávání dat; Počítačový software umožňující vyhledávání dat; Počítačový software umožňující přenos fotografií do mobilních telefonů; Počítačový software pro posílení audiovizuálních možností multimediálních aplikací; Počítačové programy pro zlepšení audiovizuálních vlastnostní multimediálních aplikací, jmenovitě pro tvorbu textu, audio nahrávek, grafů, obrazů a animací; Software pro počítačovou telefonii; Počítačový software pro analýzu defektů ve strukturách; Integrační software pro řízení segmentů; Ovládací software pro počítačové tiskárny; Software pro prověřování úvěrů; Nosiče dat pro počítače s nahraným softwarem; Software pro přenos dat; Software na zpracování dat; Software pro zpracování dat pro grafické prezentace; Software pro zpracování dat pro definování tabulek; Software pro zpracování dat pro zpracování textu; Software pro dekodéry; Software pro elektronické publikování; Digitální telefonní platformy a software; Vzdělávací software; Software na elektronické hry; Tovární automatizační software; Software pro správu financí; Cartridge pro počítačové hry [software]; Videoherní cartridge [software]; Software na hry; Herní software pro počítače; Software grafického uživatelského rozhraní; Softwarové počítačové programy pro průmyslové uplatnění; Průmyslové ovládače zahrnující software; Software pro řízení průmyslových procesů; Integrované softwarové balíčky pro použití při automatizaci laboratoří; Interaktivní softaware; Interaktivní zábavní software pro použití s počítači; Interaktivní zábavní software pro použití s osobními počítači; Interaktivní video software; Počítačový přepojovací software; Operační software pro LAN [místní počítačové sítě]; Magnetické karty s počítačovým softwarem; Magnetické platformy pro software; Magnetická podpora pro počítačový software; Magnetické pásky pro ukládání softwarových programů do paměti; Software pro návrh mikrovlnné techniky; Multimediální software zaznamenaný na CD-ROM; Software pro skládání hudby; Operační software serverů pro přístup k síti; Operační a uživatelské instrukce uložené v digitální formě pro počítače a počítačový software na disketách nebo CD-ROMu; Operační a uživatelské instrukce uložené v digitální podobě pro počítače a počítačový software, zejména na disketách nebo CD-RO- Mech; Osobní počítače zahrnující počítačový software pro pomoc při dietě; Software pro manipulační program tiskárny; Software pro ovládání procesu; Programované videohry [software]; Programované videohry umístěné na cartridgích [software]; Software pro fotointerpretaci satelitních obrazů; Simulační software pro použití v digitálních počítačích; Software [strojově čitelný] pro počítačem podporované vkládání titulů; Software [strojově čitelný] pro aplikace počítačové grafiky; Software [strojově čitelný] pro spravování záznamů kabelového rozmístění; Software [strojově čitelný] pro manipulaci s daty biomedikální geometrie; Software [strojově čitelný] pro správu výplatních listin; Software [strojově čitelný] pro přípravu dat biomedikální geometrie; Software [strojově čitelný] pro zpracování dat biomedikální geometrie; Software [strojově čitelný] pro programování forem pro laserové tiskárny; Software [strojově čitelný] pro použití v počítačové grafice; Software [strojově čitelný] pro použití při řízení výrobní haly; Softwarové [strojově čitelné] programy pro kontrolu telefonních hovorů; Software [strojově čitelný] pro osobní finanční analýzu; Softwarové ovladače; Software pro čtečky karet; Software pro obchodování v globální komunikační síti; Software pro vedení valných hromad; Software pro obnovování zadlužení; Software pro účely dozimetrie v oboru radioterapie; Software pro umožnění bezpečných transakcí s kreditními karet; Software pro interaktivní televizi; Software pro on line posílání zpráv; Software pro rozpoznání optických znaků; Software ke zpracování obrazu, grafiky a textu; Software pro provozní řízení přenosných magnetických a elektronických karet; Software propojující digitální video a audio média s globální počítačovou informační sítí; Softwarově programovatelné mikroprocesory; Softwarové programy pro video hry; Softwarové programy pro video hry; Software pro ovládání a zlepšování kvality zvuku zvukových zařízení; Software pro ovládání stavebních, ekologických, přístupových a bezpečnostních systémů; Tabulkový reprezentační software; Počítačový software na fonty písma; Software UPI [univerzální rozhraní periferních zařízení]; Operační software USB [univerzální sériové rozhraní]; Software videoher; Videohry na discích [počítačový software]; Videohry na páscích [počítačový software]; Programy videoher [počítačový software]; Softwarové programy pro video hry; Herní software pro virtuální realitu; Software virtuální reality; Operační software VPN [virtuálních privátních sítí]; Operační software pro WAN [dálkové počítačové sítě]; Software pro vývoj webových stránek Vědecké služby a výzkumné práce, jakož i související navrhování; Analytické a výzkumné služby v průmyslu /6/211 MAILESSENTIALS GFI Software Ltd Romasco Place 1, P.O.Box 314, Road Town Tortola VG GFI Software Ltd Noel, Geraldine c/o GFI Software Development Ltd GFI House San Andrea Street Malta SGN 1612 San Gwann MT EN FR 9 - Přídavné obvodové desky pro připojení počítačů k síťovému softwaru; Krabice upravené pro ukládání disků s počítačovým softwarem; Krabice upravené pro přepravu disků s počítačovým softwarem; Karty kódované na vstup do počítačového softwaru; Cartridge [software] pro použití s počítači; Dětský vzdělávací software; Čisticí disky pro počítačový software; Počítačový software pro elektronické obchodování; Software počítačových her; Zábavní software s počítačovými hrami; Počítačové herní programy [software]; Počítačové herní programy stažené přes internet [software]; Počítačové herní programy pro simulaci obchodování s finančními cennými papíry [software]; Počítačové herní programy [software]; Počítačové herní programy stažené prostřednictvím internetu [software]; Počítačové herníprogramy zapsané na pásce [software]; Software počítačových her; Software pro počítačovou grafiku; Počíta /6

ČESKÁ REPUBLIKA ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ O ZÁPISU OCHRANNÉ ZNÁMKY ~1::~ přt>d5cdj. Cřadu průmyslov(>ho vldc.tntctvr

ČESKÁ REPUBLIKA ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ O ZÁPISU OCHRANNÉ ZNÁMKY ~1::~ přt>d5cdj. Cřadu průmyslov(>ho vldc.tntctvr ČESKÁ REPUBLIKA ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ O ZÁPISU OCHRANNÉ ZNÁMKY ~1::~ přt>d5cdj Cřadu průmyslov(>ho vldc.tntctvr Úřad průmyslového vlastnictví zapsal podle 28 odst. I zákona č. 441 /2003 Sb., v

Více

Smlouva / objednávka číslo :

Smlouva / objednávka číslo : Smlouva / objednávka číslo : 2016/04138/OSV/DS B X o o 2 4 G I C * KUOLXOOZ4G1C 1 / 1 03.10.201610:47:53 Příloha č. 1 ČESKÁ REPUBLIKA ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Výpis z rejstříku ochranných známek

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 816 282 635 150 Adresa 635 212 635 184 Tel. 173 117 138 815

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ŘÍJEN 2010

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ŘÍJEN 2010 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ŘÍJEN 2010 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 381590 381276 Adresa 381070 381070 Tel. 93601 73006 Fax

Více

Tab. H.2 Ekonomické subjekty podle převažující činnosti CZ-NACE ve Středočeském kraji a jeho okresech k

Tab. H.2 Ekonomické subjekty podle převažující činnosti CZ-NACE ve Středočeském kraji a jeho okresech k Celkem 328 029 25 049 22 260 35 261 22 365 16 429 24 149 27 311 23 723 47 894 41 630 30 045 11 913 v tom: A Zemědělství, lesnictví a rybářství 14 706 1 901 933 1 084 929 1 006 1 245 1 048 1 193 1 464 1

Více

SEKCE J INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SLUŽBY

SEKCE J INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SLUŽBY SEKCE J INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SLUŽBY 58 Vydavatelské služby 58.1 Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské služby 58.11 Vydávání knih 58.11.1 Knihy v tištěné podobě 58.11.11 Učebnice

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 380463 380169 Adresa 379967 379967 Tel. 128763 101540 Fax

Více

ČISTÁ PENĚŽNÍ VYDÁNÍ CELKEM

ČISTÁ PENĚŽNÍ VYDÁNÍ CELKEM STATISTIKA RODINNÝCH ÚČTŮ Tab. 7b Úplné rodiny a ostatní domácnosti podle vzdělání Skupiny peněžních vydání - průměry na osobu v Kč za rok, struktura v % Domácnosti celkem z toho úplné rodiny 1 - základní

Více

Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod

Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod Registrační číslo projektu : Číslo DUM : CZ.1.07./1.5.00/34.0639 VY_32_INOVACE_04.02 Tématická oblast : Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ÚNOR 2010

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ÚNOR 2010 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ÚNOR 2010 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 370335 368681 Adresa 368479 368447 Tel. 100687 78686 Fax

Více

Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi

Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi Potenciál SEKCE C Zpracovatelský průmysl 19 10 Výroba potravinářských výrobků 20 13 Výroba textilií 2 14 Výroba oděvů 15 Výroba usní a souvisejících výrobků 16 Zpracování dřeva, výroba dřevařských, korkových,

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 1 :

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 1 : Souhrn programu Program Marketing podporuje pořízení služeb pro malé a střední podniky zaměřených na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy. Podporované aktivity Usnadnění

Více

45.32 Maloobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství

45.32 Maloobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství Příloha č. 1: Klasifikace ekonomických činností sekce G SEKCE G - VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL 45 Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel 45.1 Obchod s motorovými

Více

Nízkouhlíkové technologie 2015

Nízkouhlíkové technologie 2015 Nízkouhlíkové technologie 2015 Příjem žádostí je červen - září 2015. Podporované aktivity: Zavádění inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové dopravy (elektromobilita silničních vozidel), pilotní

Více

Žádost o zařazení uchazeče do DNS na dodávky IT pro UHK. čestně a pravdivě prohlašuje, že:

Žádost o zařazení uchazeče do DNS na dodávky IT pro UHK. čestně a pravdivě prohlašuje, že: Příloha č. 1 Žádost o zařazení uchazeče do DNS na dodávky IT pro UHK Uchazeč [obchodní firma nebo název; sídlo; IČO]: Jednající [jméno, příjmení, funkce]: IČ: který samostatně/společně s jinou osobou/společně

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 425/2013 ze dne: 25.7.2013. List 1 z 16

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 425/2013 ze dne: 25.7.2013. List 1 z 16 Akreditovaný subjekt podle /IEC 17021:2011: List 1 z 16 1 7 Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru Výroba výrobků z papíru a lepenky 2 12 Výroba chemických látek, přípravků a chemických vláken Výroba

Více

Společné prohlášení o společné praxi týkající se obecných označení ze záhlaví tříd Niceského třídění v1.1, 20. února 2014

Společné prohlášení o společné praxi týkající se obecných označení ze záhlaví tříd Niceského třídění v1.1, 20. února 2014 Společné prohlášení o společné praxi týkající se obecných označení ze záhlaví tříd Niceského třídění v1.1, 1 20. února 2014 Dne 19. 6. 2012 vydal Soudní dvůr rozsudek ve věci C-307/10 IP Translator, v

Více

Údaje pro mezinárodní srovnání pocházejí z datových zdrojů Eurostatu.

Údaje pro mezinárodní srovnání pocházejí z datových zdrojů Eurostatu. Data uvedená v této kapitole pocházejí z výsledků statistických šetření ČSÚ o využívání informačních a komunikačních technologií a elektronického obchodování u ekonomických subjektů podnikatelského sektoru

Více

71 PRONÁJEM STROJŮ A PŘÍSTROJŮ BEZ OBSLUHY, PRONÁJEM VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST. Kód SKP N á z e v HS/CN

71 PRONÁJEM STROJŮ A PŘÍSTROJŮ BEZ OBSLUHY, PRONÁJEM VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST. Kód SKP N á z e v HS/CN Poznámka: V tomto oddílu není klasifikován finanční leasing (65.21.10). 71.1 Pronájem osobních a lehkých dodávkových automobilů do 3,5 tuny 71.10 Pronájem osobních a lehkých dodávkových automobilů do 3,5

Více

Název položky Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin.

Název položky Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin. POPIS ČÍSELNÍKU Kód: BA0051 NACE rev.2 Název: Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE Charakteristika: Klasifikace ekonomických činností odpovídající druhé úrovni, tj. oddílům Klasifikace ekonomických

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

IČO:62136011Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1. IČO:46297758Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1

IČO:62136011Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1. IČO:46297758Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 půjčka online ihned bez registru boris becker. Aleš Horák IČO:63430851Výroba, obchod a s v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, Zprostředkování obchodu a služeb, Velkoobchod a maloobchodaleš Horák IČO:62136011Výroba,

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Skupiny a podskupiny elektrozařízení dle přílohy vyhlášky č. 352/2005 Sb., které může společnost PARTR spol. s r.o. přijímat v rámci zpětného odběru

Skupiny a podskupiny elektrozařízení dle přílohy vyhlášky č. 352/2005 Sb., které může společnost PARTR spol. s r.o. přijímat v rámci zpětného odběru Skupiny a podskupiny elektrozařízení dle přílohy vyhlášky č. 352/2005 Sb., které může společnost PARTR spol. s r.o. přijímat v rámci zpětného odběru Skupina 1 - Velké domácí spotřebiče 1.1 Velká chladicí

Více

Ceník NetRex platný od 1. 2. 2009

Ceník NetRex platný od 1. 2. 2009 104-003 104-001 102-004 102-003 102-002 102-001 101-003 101-002 101-001 120-001 119-002 119-001 Ceník NetRex platný od 1. 2. 2009 AXIS kamery ID Název Popis Objektiv Vstup/ výstup AXIS M1011 Základní model

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od 1. 9. 2012 do 30. 6. 2013 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

Tržní aspekty segmentu elektrotechnika

Tržní aspekty segmentu elektrotechnika Tržní aspekty segmentu elektrotechnika Přednášející: Ing. Jiří Tupa, Ph.D. Jiří Tupa EK 414 kl. 4531 tupa@ket.zcu.cz home.zcu.cz/~tupa/tase Konzultace po domluvě Rámcová osnova přednášek Úvod do předmětu,

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

Vymezení způsobilých výdajů II. výzva programu Spolupráce Klastry

Vymezení způsobilých výdajů II. výzva programu Spolupráce Klastry Vymezení způsobilých výdajů II. výzva programu Spolupráce Klastry Kategorie způsobilého výdaje dle metodiky způsobilých výdajů INVESTIČNÍ NEINVESTIČNÍ Hmotný Nehmotný Služby Osobní Dodávky 1 nákup pozemků

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 :

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 : Souhrn programu Cílem této výzvy programu Technologie pro mikropodniky je podpora zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících mikropodniků přispívajících k rozvoji regionů

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu V.9.3. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Inormatika a informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Ročník: 1. ročník + kvinta chápe a používá základní termíny

Více

Předchozí období = 100 Previous period = 100. poč. roku. Avg monthly rate of growth from the begin. of the year. Number of representatives

Předchozí období = 100 Previous period = 100. poč. roku. Avg monthly rate of growth from the begin. of the year. Number of representatives B,C,D,E ÚHRN / TOTAL 5221 99,6 99,6 99,8 98,4 98,4 96,3 97,1 96,8 96,6 96,6 B TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 137 100,3 99,8 100,0 94,9 94,9 99,4 99,5 99,4 93,4 93,4 B 05 Černé a hnědé uhlí a lignit 34 100,4 100,0 100,1

Více

Předchozí období = 100 Previous period = 100. Prům. měsíční. tempo růstu od poč. roku

Předchozí období = 100 Previous period = 100. Prům. měsíční. tempo růstu od poč. roku 2015 2015 B,C,D,E ÚHRN / TOTAL 5238 99,8 98,4 99,4 100,0 99,2 96,8 96,6 96,0 95,5 96,0 B TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 137 100,0 94,9 99,8 99,8 98,1 99,4 93,4 93,9 93,5 93,6 B 05 Černé a hnědé uhlí a lignit 34 100,1

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM SLUŽEB A JEJICH CEN 1. Rozložení subjektů Počet počítačů Počet organizací % malé subjekty 100 6200 97 střední subjekty 1000 180 2.5 velké subjekty 10000 30 0.5 Úroveň

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_04 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

Sankce: EU versus Rusko. Rizika přímých a nepřímých dopadů oboustranných sankcí. David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic

Sankce: EU versus Rusko. Rizika přímých a nepřímých dopadů oboustranných sankcí. David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic Sankce: EU versus Rusko Rizika přímých a nepřímých dopadů oboustranných sankcí David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic Přehled Přímé dopady Sankce EU proti Rusku 3 Sankce Ruska proti EU 4 Nepřímé

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od 2. 9. 2013 do 27. 6. 2014 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Tabulka č. 1 - Rozpočet v třídění dle položek a paragrafů Příjmy celkem

Více

SPOTŘEBNÍ KOŠ ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

SPOTŘEBNÍ KOŠ ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště SPOTŘEBNÍ KOŠ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_INOVACE_EKO0819 Autor Ing. Lenka Gabrielová Datum 11. února

Více

IČO:66513600Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1. IČO:43719805Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1

IČO:66513600Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1. IČO:43719805Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 půjčka online zabřeh sms jokes. Kristián Bašta IČO:87546795Výroba, obchod a služby neuv v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, Zprostředkování obchodu a služeb, Poradenská a konzultační činnost, zpracování

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

D Podniky. Poznámky: Více o informačních technologií v podnicích naleznete na:

D Podniky. Poznámky: Více o informačních technologií v podnicích naleznete na: Již od roku 2002 sleduje Český statistický úřad (ČSÚ) pravidelně rozvoj a využívání informačních technologií v podnikatelském sektoru prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Šetření

Více

D Podniky. Více o informačních technologií v podnicích naleznete na:

D Podniky. Více o informačních technologií v podnicích naleznete na: Již od roku 2002 sleduje Český statistický úřad (ČSÚ) pravidelně rozvoj a využívání informačních technologií v podnikatelském sektoru prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Šetření

Více

nás kontaktovat. Proto máme své profesionální odhadce a jejich poskytneme. Na dotazy vložené do Poradny standardně odpovídáme do

nás kontaktovat. Proto máme své profesionální odhadce a jejich poskytneme. Na dotazy vložené do Poradny standardně odpovídáme do půjčky online bez registru vrchlabi krajnik. Pokud byste chtěli využít i našich dalších služeb nás kontaktovat. Proto máme své profesionální odhadce a jejich práce patří rovněž do našich služeb, které

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Nákup strojního vybavení dílenské víceúčelové haly

Nákup strojního vybavení dílenské víceúčelové haly Technické podmínky Veřejné zakázky Nákup strojního vybavení dílenské víceúčelové haly Obecné technické podmínky platné pro celou dodávku Kvalitní a spolehlivé stroje. Součástí dodávky budou všechny komponenty

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

Inovační vouchery s Univerzitou Hradec Králové. doc. Ing. Mgr. Petra Marešová, Ph.D. Ing. Richard Cimler

Inovační vouchery s Univerzitou Hradec Králové. doc. Ing. Mgr. Petra Marešová, Ph.D. Ing. Richard Cimler Inovační vouchery s Univerzitou Hradec Králové doc. Ing. Mgr. Petra Marešová, Ph.D. Ing. Richard Cimler Úvod Hlavní směry výzkumu: = Informační technologie = Bioinformatika = Ekonomika a management = Vzdělávání

Více

Předchozí období = 100 Previous period = 100. Měsíc. Month. Avg monthly rate of growth from the begin. of the year

Předchozí období = 100 Previous period = 100. Měsíc. Month. Avg monthly rate of growth from the begin. of the year B,C,D,E ÚHRN / TOTAL 4802 100,3 99,8 99,9 99,9 100,5 101,2 105,5 105,4 105,7 105,7 B TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 119 100,7 100,1 98,1 99,5 100,7 105,7 108,7 106,9 107,5 108,4 B 05 Černé a hnědé uhlí a lignit 28 100,9

Více

15:30 16:00 příchod hostů 16:00 17:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 17:00 19:00 raut a ochutnávka vína

15:30 16:00 příchod hostů 16:00 17:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 17:00 19:00 raut a ochutnávka vína 15:30 16:00 příchod hostů 16:00 17:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 17:00 19:00 raut a ochutnávka vína JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420

Více

2.10 Vnější paměti. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu

2.10 Vnější paměti. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Vývoz - datum propuštění = 01. 02. 2013 až 28. 02. 2013

Vývoz - datum propuštění = 01. 02. 2013 až 28. 02. 2013 Vývoz - datum propuštění = 01. 02. 2013 až 28. 02. 2013 Celní deklarace Země Datum výstupu zboží do Datum propuštění Statistická hodnota Zboží Krátký popis zbožového kódu KN určení zahraničí Výstup kompletně

Více

Moderní multimediální elektronika (U3V)

Moderní multimediální elektronika (U3V) Moderní multimediální elektronika (U3V) Prezentace č. 4 Interaktivní služby DVB-T MHP Prof. Ing. Václav Říčný, CSc. Ústav radioelektroniky, FEKT VUT v Brně Interaktivní služby DVB-T T MHP (Multimedia Home

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo první výzvy v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurence schopnost (OPPIK) Již od 1. 6. 2015 je možno podat žádost o dotace na projekty podporující

Více

Definice a vymezení ICT služeb

Definice a vymezení ICT služeb Definice a vymezení ICT služeb Definice služeb v oblasti informačních a komunikačních technologii (dále jen ICT služby) vychází z definice OECD pro ICT produkty, která říká, že hlavní funkcí ICT zboží

Více

Veřejné za ká zk y pod lupou

Veřejné za ká zk y pod lupou Veřejné za ká zk y pod lupou Poskytovatelé APUeN Poskytovatel B2B Centrum, a. s., Praha CLANROY, a. s., Praha ecentre, a. s., Ostrava ECONOMY.CZ, s. r. o., Praha eeebid.com Inc., o. s., Praha NAR marketing,

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost primárně zaměřen na podporu podnikání (zejména MSP) Navazuje na Operační program

Více

Marketing Marketingový informační systém

Marketing Marketingový informační systém Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Marketing Marketingový

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE (OPPI) Výzva č. III: ICT V PODNICÍCH - DOTACE NA POŘÍZENÍ FIREMNÍHO SOFTWARE A HARDWARE

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE (OPPI) Výzva č. III: ICT V PODNICÍCH - DOTACE NA POŘÍZENÍ FIREMNÍHO SOFTWARE A HARDWARE OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE (OPPI) Výzva č. III: ICT V PODNICÍCH - DOTACE NA POŘÍZENÍ FIREMNÍHO SOFTWARE A HARDWARE NA CO LZE DOTACI ZÍSKAT? Program umožňuje získat finanční podporu (DOTACI) na

Více

Pojmenuje a ovládá základní funkce počítače, seznámí se s jednoduchou historií vývoje počítačů. Pojmenuje a ovládá základní funkce počítače

Pojmenuje a ovládá základní funkce počítače, seznámí se s jednoduchou historií vývoje počítačů. Pojmenuje a ovládá základní funkce počítače Informatika PŘEDMĚT: Informatika Ročník: 5. RVP Výstup Ročníkový výstup Doporučené učivo Průřezová témata ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM 1. Využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie

Více

Aktuální stav elektronizace veřejných zakázek v České republice

Aktuální stav elektronizace veřejných zakázek v České republice ELEKTRONICKÁ TRŽIŠTĚ NOVĚ Aktuální stav elektronizace veřejných zakázek v České republice Poskytovatelé APUeN Poskytovatel B2B Centrum, a. s., Praha CLANROY, a. s., Praha ecentre, a. s., Ostrava ECONOMY.CZ,

Více

Obsah. Úvod 9 Komu je kniha určena 11 Konvence použité v knize 11

Obsah. Úvod 9 Komu je kniha určena 11 Konvence použité v knize 11 Úvod 9 Komu je kniha určena 11 Konvence použité v knize 11 KAPITOLA 1 Instalace a úvod do Windows Vista 13 Instalace z disku DVD 14 Volba uživatelského účtu 16 První kroky v grafickém rozhraní 18 Práce

Více

O výrobci AT Computers

O výrobci AT Computers Petr Rakus O výrobci AT Computers Největší lokální výrobce počítačů v ČR (r. 2012 cca 30.000 ks) IT distributor s obratem 10 mld Kč (rok 2012) Výrobce počítačů v regionu CZ, SK a PL Značky PC Autocont,

Více

www.macte.cz www.supplypro.com

www.macte.cz www.supplypro.com AUTOMATIZOVANÉ SKLADOVÉ SYSTÉMY Listopad 2012 Kdo jsme. MACTE, spol. s r.o. Lautnerova 3171/4 787 01 ŠUMPERK CZECH REPUBLIC Naše společnost působí na trhu více než 20 let: Produkty: - distributor ochranných

Více

Pravidla způsobilosti výdajů zvláštní část pro program PROSPERITA režim nezakládající veřejnou podporu

Pravidla způsobilosti výdajů zvláštní část pro program PROSPERITA režim nezakládající veřejnou podporu Pravidla způsobilosti výdajů zvláštní část pro program PROSPERITA režim nezakládající 1. Zkratky MSP malý a střední podnik VP Velký podnik 2. Způsobilé výdaje pro program Zakládání a rozvoj VTP Zakládání

Více

Ceník služeb platný k 26.1.2012

Ceník služeb platný k 26.1.2012 Ceník služeb platný k 26.1.2012 Kód Produkt Cena Poznámka Vhodné nabídky S01 Konzultace rentability opravy 0Kč Jedná se o základní posouzení, podle typu zařízení a sdělené závady s ohledem na její stáří

Více

ti/7/?.~' J' Ing. Ivo Korduliak vedoucí živnostenského úradu v zastoupení Jana Binková Výpis Z živnostenského

ti/7/?.~' J' Ing. Ivo Korduliak vedoucí živnostenského úradu v zastoupení Jana Binková Výpis Z živnostenského ZURZPI18868/08fBIJ/6 IdentífIkacní císlo: Živnostenské oprávneni c. 1 Predmet podnikání: Vývoj, výroba, opravy, úpravy, preprava, nákup, prodej, pujcování, uschovávání, znehodnocování a nicení zbraní a

Více

NOVÁ DIMENZE INTERAKTIVNÍ ZÁBAVY

NOVÁ DIMENZE INTERAKTIVNÍ ZÁBAVY NOVÁ DIMENZE INTERAKTIVNÍ ZÁBAVY TV Filmy Internet Hudba Rádio Telefonní komunikace Pokojová služba Digitální informační systém ŘEŠENÍ IP KOMUNIKACE PŘIZPŮSOBENÉ VAŠIM POTŘEBÁM NEMOCNICE HOTELY ADMINISTRATIVNÍ

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_20 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

POKYN ředitele Státního oblastního archivu v Praze č. 6 ze dne , kterým se stanoví

POKYN ředitele Státního oblastního archivu v Praze č. 6 ze dne , kterým se stanoví POKYN ředitele Státního oblastního archivu v Praze č. 6 ze dne 1. 7. 2012, kterým se stanoví Sazebník služeb poskytovaných Státním oblastním archivem v Praze V souladu s vyhláškou č. 213/2012 Sb., kterou

Více

VÝDAJE NA POŘÍZENÍ SW, VČ. AGEND ÚŘADU VÝDAJ KDY ZPŮSOBILÝ KDY NEZPŮSOBILÝ Pořízení nového operačního systému

VÝDAJE NA POŘÍZENÍ SW, VČ. AGEND ÚŘADU VÝDAJ KDY ZPŮSOBILÝ KDY NEZPŮSOBILÝ Pořízení nového operačního systému Způsobilost níže uvedených výdajů byla schválena garantem oblasti intervence 2.1 Řídícího orgánu IOP. V případě potřeby bude přehled výdajů doplňován. Před předložením zadávací dokumentace ke kontrole

Více

Multimediální systémy

Multimediální systémy Multimediální systémy Jan Outrata KATEDRA INFORMATIKY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI přednášky Literatura Havaldar P., Medioni G.: Multimedia Systems: Algorithms, Standards, and Industry Practices. Course

Více

Modernizace systémů potravinářského chlazení

Modernizace systémů potravinářského chlazení Modernizace systémů potravinářského chlazení Základníúdaje o společnosti(1) je jednou z významných českých firem zabývající se: Automatizací procesů a technologií Průmyslovou informatikou Kvalifikační

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

Příloha č.1 - Krycí list k podání nabídky do VŘ

Příloha č.1 - Krycí list k podání nabídky do VŘ Příloha č.1 - Krycí list k podání nabídky do VŘ Zadavatel: Registrační číslo projektu: Název projektu: Střední škola Pohoda s.r.o., Na Vinici 2244, Litoměřice CZ.1.07/1.5.00/34.0613 Moderní škola Identifikační

Více

http://www.isvzus.cz/cs/form/showprintable

http://www.isvzus.cz/cs/form/showprintable Page 1 of 6 Evidenční číslo zakázky: 227192 Evidenční číslo formuláře: 7201011027192 Datum odeslání do TED: 07.08.2012 Typ: Řádný Evropská unie Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie Oddíl I:

Více

Technické lyceum - výběrové předměty

Technické lyceum - výběrové předměty Technické lyceum - výběrové předměty Zaměření 3.ročník 4.ročník Předmět Dotace Předmět Dotace Výpočetní technika Počítačové sítě (CNA) 4 Počítačové sítě (CNA) 4 Tvorba WWW stránek 2 Ekologie Monitorování

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Zadavatel požaduje dodávku 16 kusů serverů a 4kusů síťových datových úložišť. Servery se požadují bez dodání operačního systému. Specifikace minimálních

Více

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33 Obsah Předmluva...19 Stručný úvod... 19 Cílová skupina... 20 Cvičení a řešení... 20 Poděkování... 21 Zpětná vazba od čtenářů... 21 Errata... 21 KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23 Co

Více

Kickoff meeting Projekt AGENT. Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava Neulinger,

Kickoff meeting Projekt AGENT. Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava Neulinger, Kickoff meeting Projekt AGENT Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava Neulinger, 24. 2. 2010 PROJEKT AGENT PROJEKT AGENT Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: 2 Terciární vzdělávání,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Pokyn ředitele č. 2/ 2009

Pokyn ředitele č. 2/ 2009 Česká republika - Státní oblastní archiv v Zámrsku Pokyn ředitele č. 2/ 2009 Ceník služeb a úkonů poskytovaných Státním oblastním archivem v Zámrsku z 1. 7. 2009 Oddělení SOA a SOkA vykonávají zpoplatněné

Více

Phasec 3. - detektor z řady defektoskopů

Phasec 3. - detektor z řady defektoskopů Phasec 3 tel.: 222500101-105 - detektor z řady defektoskopů V Phasec 3 Series je defektoskop na bázi vířivých proudů a byl navržen k detekci chyby železných a neželezných kovů a je vhodný pro téměř všechny

Více

Elektronický obchod. Elektronické podnikání Electronic Business (E- Business) Elektronický obchod Electronic Commerce (E- Commerce)

Elektronický obchod. Elektronické podnikání Electronic Business (E- Business) Elektronický obchod Electronic Commerce (E- Commerce) Elektronické podnikání Electronic Business (E- Business) představuje využití elektronických komunikačních prostředků ve všech aspektech podnikatelské činnosti. Elektronický obchod Electronic Commerce (E-

Více

Zásady ochrany údajů v evropském regionu

Zásady ochrany údajů v evropském regionu Zásady ochrany údajů v evropském regionu Tyto zásady ochrany údajů v evropském regionu (dále jen Evropské zásady ) tvoří součást Zásad ochrany údajů společnosti Gates Corporation (dále jen Firemní zásady

Více

Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav

Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav P.č. 1 Stolní PC sestava + SW 17ks Procesor čtyř jádrový procesor, benchmark min. 3,350 Paměti min 4GB Grafická

Více

průmyslů v ČR a zahraničí

průmyslů v ČR a zahraničí Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR a zahraničí Odborný seminář Vymezení kulturních a kreativních průmyslů v ČR Martin Cikánek Ministerstvo kultury 30. 5. 2012 www.kreativniprumysly.cz schéma

Více

Aktuální dotační příležitosti

Aktuální dotační příležitosti Aktuální dotační příležitosti ICT a vzdělávání Tomáš Palko 7. 4. 2010 Struktura prezentace Představení PNO Consultants Služby PNO Consultants Dotační příležitosti ICT a vzdělávání Jiné zajímavé dotační

Více

Zadávací řízení na dodávku výpočetní a audiovizuální techniky

Zadávací řízení na dodávku výpočetní a audiovizuální techniky Základní škola praktická a základní škola speciální Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace Zadávací řízení na dodávku výpočetní a audiovizuální techniky Projekt: Učíme se, abychom se v životě uplatnili

Více

Informatika teorie. Vladimír Hradecký

Informatika teorie. Vladimír Hradecký Informatika teorie Vladimír Hradecký Z historie vývoje počítačů První počítač v podobě elektrického stroje v době 2.sv. války název ENIAC v USA elektronky velikost několik místností Vývoj počítačů elektronky

Více

Náš záměr je nepřetržitý vzdálený přístup a vzdálené ovládání kamery. Dynamic Transcoding

Náš záměr je nepřetržitý vzdálený přístup a vzdálené ovládání kamery. Dynamic Transcoding Náš záměr je nepřetržitý vzdálený přístup a vzdálené ovládání kamery Dynamic Transcoding 2 Dynamic Transcoding Nepřetržitý vzdálený přístup a vzdálené ovládání kdykoli a odkudkoli Do mobilních zařízení

Více

Ceník služeb 2015 ELVIA-PRO, spol. s r.o.

Ceník služeb 2015 ELVIA-PRO, spol. s r.o. Ceník služeb 2015, spol. s r.o. Popis služby 1. Základní doprava Doprava zboží na adresu dodání, předání zákazníkovi. Nezahrnuje instalaci. Dopravu provádí řidič, není přítomen technik. Při hodnotě účtenky

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 17 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut 16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Software a související služby

Software a související služby Software a související služby Webové technologie, přístup uživatele do systému přes webový prohlížeč Software na zakázku Webové stránky a e-shopy s plnou administrací Intranet, webové aplikace, informační

Více