Héra a Zeus. Cíl hry Héra zvítězí, pokud najde Arguse a osvobodí ho. Zeus zvítězí, pokud najde Io a osvobodí ji.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Héra a Zeus. Cíl hry Héra zvítězí, pokud najde Arguse a osvobodí ho. Zeus zvítězí, pokud najde Io a osvobodí ji."

Transkript

1 Héra a Zeus Když se hádají bohové, země se třese. Zeus, otec bohů a jeho žena Héra se často neshodnou na věcech pozemských i olympských. A často tato neshoda přejde v hádku, kdy si oba z bohů přivolávají na pomoc ostatní bohy i pozemské bytosti, aby je podpořili. Kyklopové, amazonky, medůzy, hydry, pegasové a jiní se připojují k jejich sporu. A oba z nejvyšších bohů vzali tomu druhému někoho jako rukojmí (Zeus Arguse a Héra Io). Hráči na sebe berou role Dia a Héry a musí použít svou strategii a mazanost aby s pomocí svých spojenců osvobodili rukojmí. Vítěz získá kontrolu nad Olympem. Cíl hry Héra zvítězí, pokud najde Arguse a osvobodí ho. Zeus zvítězí, pokud najde Io a osvobodí ji. Obsah 86 karet (každý hráč má balíček 43 karet) 1 žeton Dia 1 žeton Héry 2 karty s přehledem Příprava hry Hráči se posadí naproti sobě. Jeden z hráčů se zhostí role Héry a vezme si fialový balíček karet. Druhý hráč má roli Dia a vezme si zelený balíček karet. Každý hráč si vezme žeton svého boha nebo bohyně a položí si ji zatím na svou stranu stolu. Každý hráč si vezme kartu s přehledem. Ten ve zkratce popisuje speciální vlastnosti karet a počet příslušných karet v balíčku Každý hráč zamíchá svůj balíček karet, položí jej rubem nahoru a vezme si horních 9 karet na ruku (jejíž obsah je samozřejmě skrytý před druhým hráčem). Poté odloží balíček karet vedle žetonu svého boha/bohyně. Pokud na začátku má hráč na ruce kartu rukojmího (Argus nebo Io) jako jednu ze startovacích 9 karet, ukáže ji protihráči, vezme si z balíčku jinou kartu a kartu rukojmího zamíchá zpět do balíčku. Karty Každý hráč má k dispozici balíček 43 karet. Většina karet má v rozích číslo od 0 do 7. Toto číslo představuje sílu bytosti na kartě při výzvě. Čím je číslo vyšší, tím silnější tato bytost je. Tyto karty se pokládají rubem nahoru na stůl, když jsou poprvé zahrány. Některé karty mají pod číslem mytologický symbol. Tyto karty mají kromě síly i speciální schopnost. Můžou být zahrány na stůl (jako v předchozím bodě) a některé mohou být zahrány pro použití speciální vlastnosti a poté vyřazeny. Speciální vlastnosti karet jsou vysvětleny na konci pravidel a na přehledových kartách. Několik málo karet má jen mytologický symbol v horních rozích. Tyto karty nejdou nikdy zahrát na stůl, vždy musí být zahrány pro své speciální vlastnosti a poté vyřazeny. Speciální vlastnosti karet jsou vysvětleny na konci pravidel a na přehledových kartách. Hrací pole Každý hráč vybere ze své počáteční ruky 3 karty a položí je rubem nahoru do řady (řadu tvoří tak aby byly karty směrem zleva doprava ne od sebe k protihráči obrázek hrací plochy kde je to vidět je na straně 3 v německých pravidlech) před sebe na stůl. Tím hráč vytvořil první řadu hracího pole. V průběhu hry budou hráči přidávat další a další karty na hrací pole. Každý hráč může pokládat karty do tří dalších řad tak, aby v každé byly maximálně 3 karty. Tyto tři další řady se pokládají za první řadu která vznikla na počátku hry (pokládají se směrem k hráči, opět viz obrázek). Hráč tedy před sebou může během hry mít 3 sloupce karet, kdy v každém sloupci je 0-4 karty. Hráč může mít na stole vyloženo maximálně 12 karet (čtyři řady po třech kartách)

2 Hra Hráči se střídají po kolech. Začíná Héra, nebo hráč který prohrál minulou hru. Ve svém kole má hráč k dispozici tolik akčních bodů, kolik má na začátku kola na stole sloupců karet. Pokud má hráč ve hře žeton Dia nebo Héry (bude vysvětleno později) má 4 akční body. Hráč má k dispozici následující akce, každá stojí 1 akční bod: 1) dobrání jedné karty 2) zahrání karty na hrací pole (tedy na stůl) 3) vyzvání protivníkovy karty 4) zahrání karty se speciální vlastností (s mytologickým symbolem) Hráč může tyto akce provádět v libovolném počtu a pořadí, pokud na to má dostatek akčních bodů. (například pokud má hráč 3 akční body, může dobrat kartu, vyzvat protivníkovu kartu a pak opět dobrat kartu) Hráč musí utratit všechny své akční body které v daném kole má. Nejde je šetřit do dalšího kola ani nepoužít.) Poznámka: pokud hráč na počátku kola nemá před sebou žádnou karty (tedy 0 sloupců karet), pak prohrál! (viz. část Konec hry ) Popis akcí: 1. Dobrání karty Hráč si vezme horní kartu ze svého balíčku. Hráč může mít na ruce maximálně 12 karet. Pokud hráči dojdou karty v balíčku už dále nemůže používat tuto akci. 2. Zahrání karty na hrací pole Hráč vždy pokládá právě zahranou kartu rubem vzhůru na svou stranu hracího pole. Hráč může hrát kartu před, za nebo mezi karty, které už na stole leží. Pokud hráč chce hrát kartu na místo kde už nějaká leží, posunou se už ležící karty zpět (směrem k hráči). Po zahrání karty musí být ve sloupci karty vedle sebe, nesmí mezi nimi být prázdné místo. Při hraní karet musí byt za chován rozměr hracího pole hráče (tedy maximálně 4 řady po 3 kartách každá). Hráč nemusí mít zaplněnu celou řadu kartami, aby mohl zahrát kartu do další řady. Taktéž nemusí mít plný sloupec aby zahrál kartu do dalšího sloupce Hráč nemůže nikdy dobrovolně odebrat nějakou svou kartu z hracího pole, je tedy potřeba dobře plánovat každé zahrání karty na stůl. Jak bylo napsáno výše, hráč ale může posouvat už ležící karty zahraním nové karty. Také Dionýsus mu umožní svou speciální schopností měnit pořadí karet ve sloupci/sloupcích. Důležité: Hrací pole každého z hráčů má jen 4 řady a 3 sloupce a tyto počty nesmí překročit. Hráč se může na své karty položené lícem dolů na hracím poli kdykoliv podívat 3. Vyzvání protivníkovy karty Tuto akci můžou hráči používat až od začátku druhého kola hry.. Pokud jsou v proti sobě ležících sloupcích hráčů karty, je možné provést výzvu. Výzva se nesmí provádět diagonálně (tj. na kartu z vedlejšího sloupce. viz obrázek na straně 5). Hráč není povinen provádět výzvu ve svém kole. Jedině v případě kdy nemůže provádět žádnou jinou akci musí výzvu provést. Výzvu můžou provádět jen karty v první řadě. Taktéž cílem výzvy mohou být jen karty v první řadě (výjimku z toho pravidla tvoří Pegas, viz popis jeho speciálních vlastností). Io, Argus, Medusa, Pandora a žetony Héry a Dia nesmí nikdy vyzývat. Hráč, který inicioval výzvu posune vyzývající kartu dopředu (směrem k vyzývané kartě), otočí ji lícem vzhůru (pokud předtím byla vzhůru rubem) a ohlásí sílu karty. Protivník otočí lícem vzhůru vyzývanou kartu (pokud předtím byla vzhůru rubem) a taktéž ohlásí její sílu. Karta s vyšší silou vítězí. Hráč jehož karta prohrála ji vezme z hrací plochy a odloží ji lícem vzhůru na kupku svých odhozených karet. Pak posune zbytek sloupce tak, aby se zaplnilo vzniklé místo v první řadě karet. Vítězná karta zůstává lícem vzhůru v první řadě. Pokud mají karty stejnou sílu, jsou vyřazeny obě. (a oba hráči posunou sloupce karet aby zaplnili prázdné místo)

3 4. Zahrání karty se speciální vlastností (mytologickou) Hráč kartu po zahrání odloží na kupku svých odhozených karet. Následuje popis speciálních vlastností karet: Héra a Zeus Zahrání těchto karet hráče nestojí žádný akční bod. Zahráním do hry vstupují žetony Héry/Dia V kole kdy Héra nebo Zeus vstupuje do hry má hráč, který kartu zahrál, 4 akce. (počítáno 4 akce od začátku kola, ne od okamžiku kdy kartu zahrál!) Karta Dia nebo Héry je po zahrání odložena na kupku odhozených karet. Žeton příslušného boha/bohyně je pak položen do první řady a karty v příslušném sloupci jsou posunuty o jednu dozadu. Žeton tedy nejde položit do sloupce, kde už jsou 4 karty. Pokud má hráč 4 karty ve všech 3 sloupcích, nemůže kartu Dia/Héry zahrát! Žeton Héry / Dia nejde zahrát do prázdného sloupce! Když je jednou žeton Héry/Dia položen, už s ním není možné pohnout, ani s pomocí Dionýsa Žádný hráč nemůže vyvolat výzvu ve sloupci kde je žeton Héry/Dia Dokud má hráč žeton Héry/Dia ve své první řadě, má v každém kole 4 akční body nezávisle na počtu sloupců zaplněných kartami. Žeton Héry/Dia z první řady hráče je možné odstranit výzvou Pegasem z ruky. Pokud to hráč udělá, zahodí kartu Pegasa a protivník musí odebrat žeton Héry/Dia z první řady a dá jej vedle svého hracího pole, je možné jej později znovu použít. Nyní posune karty ve sloupci tak, aby zaplnily místo vzniklé po žetonu. Hráč může za jeden akční bod odebrat z hrací plochy svůj žeton Héry/Dia. Volitelné pravidlo: Hráč může odebrat svůj žeton Héry/Dia zahráním karty Pegasa ze své ruky. Karta pegasa je zahozena a hráč odebere žeton z hracího pole. Medusa Medusa může být na hracím poli ve výzvě poražena pouze Amazonkou nebo Hrdinou (Amazone nebo Held) Pokud nějaká jiná karta než hrdina (Hero, Held) nebo amazonka (Amazone) vyzve medůzu, karta automaticky prohrává a je odstraněna. Medusa zůstává na hracím poli (lícem vzhůru). Pokud hrdina nebo amazonka vyzve medůzu, medůza prohrává a je odstraněna. Hrdina/Amazonka zůstává na hracím poli (lícem vzhůru). Medůza je silná pasivní karta. Medůze nesmí nikdy vyvolat výzvu. Amazonka and Hrdina (Amazone, Held) Amazonka a Hrdina mohou porazit medůzu. Když hrdina nebo amazonka vyzve medůzu, medůza prohrává a je odstraněna. Hrdina/Amazonka zustává na hracím poli (lícem vzhůru) Pandora Pandora, se svou proslulou skříňkou je velmi nebezpečná karta pro oba hráče. Když nějaká karta vyzve Pandoru, všechny karty v příslušném sloupci jsou vyřazeny. Každý hráč určuje pořadí, v jakém jsou jeho karty odloženy na jeho kupku odhozených karet. Pokud byl ve vyřazených kartách Argus nebo Io, hráč který Arguse / Io ztratil prohrál hru. Pokud hráč vyzve Pegasem kartu na protivníkově ruce a tou kartou je Pandora, vyzvaný hráč ztrácí všechny karty, které měl na ruce. Odkládá je na svou kupku odhazovacích karet v pořadí, jaké si vybere. Pokud mezi odhozenými kartami byl Argus/Io, prohrál hru. Pandora nikdy nesmí vyvolat výzvu. Pegasus Ve výzvě má Pegas sílu pouze 1. Jeho skutečná síla je v tom, že hráči slouží jako průzkumník. Pegasus může být použit několika způsoby: 1. Pegasus vyzve kartu na protivníkově ruce Za jeden akční bod můžete použít Pegase, aby vyzval kartu na protivníkově ruce. Odložíte Pegase na kupku odložených karet a vyberete náhodně kartu na protivníkově ruce. Pokud je vybraná karta Io/Argus, pak hra končí a hráč který právě zahrál pegase je vítěz (viz Konec hry )!

4 Poznámka: Není tedy vhodné držet kartu Io/Argus příliš dlouho na ruce! Pokud má zvolená karta mytologický symbol (jedna z následujících Medusa, Pythia, Héra, Zeus, Sirenen, Hades, Persephone, Dionysus ) odloží protivník tuto kartu na svou kupku odhozených karet. Pokud je zvolená karta Pandora, protivník musí zahodit celou ruku, pořadí karet v kupce si volí sám. Pokud má zvolená karta sílu 1 (Pegasus), je odložena na kupku odhozených karet. Pokud má zvolená karta sílu 2 až 7, (včetně Amazonky a Hrdiny), položí ji hráč který hrál Pegase do první řady protivníkova hracího pole. Nemůže ji položit do sloupce, kde už jsou 4 karty. Pokud má protivník 4 karty ve všech sloupcích, pak je tato karta zahozena na kupku odhozených karet. 2. Pegasus vyzve protivníkovu kartu nebo žetonu v první řadě jeho hracího pole Za jeden akční bod může hráč použít Pegase k vyzvání protivníkovy karty nebo žetonu Dia/Héry v protivníkově první řadě. Hráč ihned zahodí kartu Pegase. Protivník otočí vyzývanou kartu, pokud byla otočena lícem dolů. Pokud je vybraná karta Io nebo Argus, hra končí a hráč, který zahrál Pegasa je vítěz (viz. Konec hry ) Pokud má vyzvaná karta sílu 0 nebo 1, je odložena na kupku odhozených karet. Výjimku tvoří Medusa, tu může porazit jen Hrdina nebo Amazonka. Pokud byla odkrytou kartou Pandora, všechny karty v příslušném sloupci jsou ztraceny.. Pokud měla karta sílu 2 až 7 zůstava na místě otočená lícem vzhůru. Pokud byl Pegasus použit k výzvě žetonu Héry/Dia, je tento žeton odložen stranou hracího pole. Poznámka: za jeden akční bod může hráč použít Pegase aby odkryl protihráčovu kartu v první řadě. Hráči nesmí použít speciální schopnosti Pegase k výzvě v prvním kole. 3. Pegasa je možné zahrát na hrací pole Hráč může zahrát Pegasa lícem dolů na své hrací pole (jako ostatní karty, které mají nějakou sílu). Je možné to použít k blafování, protivník si může myslet že na jeho místě je mnohem silnější karta. Pokud je Pegas v první řadě, může být použít pro obyčejnou výzvu. Když už je jednou Pegasus zahrán na hrací pole, není možné použít jeho speciální schopnosti. Pythia Pythia může sloužit jako špion protivníkových karet a je to jediná karta silnější než Nemesis a Poseidon. Pythia může být použita několika způsoby: 1. Odhalení protivníkovy ruky Za jeden akční bod může hráč použít Pythii aby donutil protivníka ukázat mu všechny karty, které má na ruce. Zahráním hrající Pythii ji po zahrání okamžitě odloží na kupku odhozených karet. Pokud má protivník na ruce Nemesis nebo Poseidona, musí je z ruky odložit na kupku svých odhozených karet. Pokud Pythia na ruce najde Io/Arguse nebo Pandoru, nic se neděje, ale hráč může použít tuto informaci ke své výhodě (Pegasus? :) 2. Vyzvání Poseidona nebo Nemesis Pythia může být použita k výzvě protivníkovy karty. Tak jako při obvyklé výzvě musí být v první řadě karet a vyzývaný protivník v protivníkově první řadě ve stejném sloupci. Pokud Pythia vyzve Nemesis nebo Poseidona, vítězí. Pokud vyzvala jakoukoliv jinou kartu pokračuje se normálně podle pravidel pro výzvu. Pokud jiná karta vyzve Pythii (i Nemesis nebo Poseidon) Pythie prohrává a je vyřazena. 3. Odkrytí karty v protivníkově sloupci Za jeden akční bod může hráč použít Pythii aby odkryl všechny karty v jednom sloupci v protivníkově části hracího pole. Tento sloupec vybírá hráč který Pythii zahrál. Tento hráč také okamžitě odloží kartu Pythie na svou kupku odhozených karet. Poznámka: použítí Pythia na odkrytí karet Pandora, Io, Argus, Nemesis nebo Poseidon nemá žádný další efekt tj. karty jsou pouze odkryty. Sirenen Hráč může použít Sirény aby svedl protivníkovy spojence na svou stranu. Za jeden akční bod může hráč použít Sirény, aby si vzal horní kartu z protivníkovy odhazovací kupky. Může si tuto kartu vzít jen pokud má sílu 1 až 7. Vezme si ji na ruku a kdykoliv později (v tomto nebo jiném kole) ji může použít jako by to byla jeho karta. Kartu Sirén hráč okamžitě po zahrání odloží na svou kupku odhazovacích karet. Poznámka: zadní strany karet jsou odlišné, takže protivník vždy rozezná svou kartu na ruce hráče který si ji vzal.

5 Pokud horní karta protivníkovy odhazovací kupky nemá sílu 1-7 není možné Sirény zahrát. Hades Hráč může použít Hádese aby si vzal zpátky kartu z kupky odhozených karet. Za jeden akční bod může hráč zahrát kartu Hádese, aby prohledal svou kupku odhozených karet a vybral si na ruku jednu kartu. Tuto kartu může ještě v tomto kole zahrát. Hráč nemusí říct nebo ukázat protivníkovi, kterou kartu si vzal. Poté hráč okamžitě odloží kartu Hádes na svou kupku odhozených karet. Persephone Hráč může použít Persefonu aby získal zpět kartu Pegase z kupky odhozených karet. Za jeden akční bod může hráč použít Persefonu aby si vzal na ruku až 3 Pegasy z kupky odhozených karet. Získané karty může použít v tomto nebo příštích kolech. Pokud nemá v odhazovací kupce 3 Pegasy, vezme si jen kolik může. Limit 12 platí po celou dobu. Poté okamžitě odloží kartu Persefony na kupku odhozených karet. Dionysus Hráš může použít Dionýsa aby změnil pořadí karet na své straně hracího pole. Za jeden akční bod může hráč použít Dionýsa aby přesunul jednu kartu na své straně hracího pole do jiného sloupce. Může umístit přesouvanou kartu před, za nebo mezi karty které už ve sloupci jsou. Protože hráč nesmí mít v jednou sloupci víc jak 4 karty, nemůže přesunout kartu do sloupce, kde už 4 karty jsou. Taktéž nemůže použít Dionýsa aby přesunul žeton Héry/Dia. Hráč taktéž může použít Dionýsa aby přesunul jednu kartu v rámci sloupce ve kterém se přesouvaná karta nachází. Po zahrání hráč okamžitě odloží kartu Dionýsa na svou kupku odhozených karet. Konec hry Hra může skončit několika způsoby: Pokud hráč nemůže použít všechny své akční body, protihráč vyhrál. Pokud hráč nemá na začátku svého kola žádné karty na své straně hracího pole, protivník vyhrál. Pokud hráč vyzve kartu v protivníkově první řadě a touto kartou je Io nebo Argus, hráč vyhrál. Pokud hráč použije Pegase aby vyzval kartu na protivníkově ruce a touto kartou je Io nebo Argus, hráč vyhrál. Pokud hráč použije Pegase aby vyzval kartu na protivníkově ruce, touto kartou je Pandora, a Io nebo Argus je mezi kartami na ruce, které musí protivník zahodit, vyhrál hráč. Pokud hráč vyzve Pandoru a protivník má ve stejném sloupci jako je Pandora Io nebo Arguse, hráč vyhrál. Pokud mají ve stejném sloupci Io/Arguse oba hráči, vyhrál protivník (hráč který vyzval Pandoru prohrál ) Tipy: Karty které hráči umísti do první řady na začátku hry mají velký vliv na hru. Jedna nebo dvě silné karty v první řadě na začátku jsou dobrý nápad, ale hráč který ztratí silné karty příliš brzy je hodně oslaben. Přestože se mohou dít výzvy už od druhého kola, je lepší pokud si hráči vybudují na své straně hracího pole dobré pozice, než začnou provádět výzvy. Medůza v první řadě chrání karty ve svém sloupci, ale zmenšuje hráčovu schopnost vyzývat protivníkovy karty. Pegasus je dobrá karta na odkrývaní protivníkových karet, ale také jediný způsob jak odstranit protivníkův žeton Héry/Dia. Držením karty Io / Argus se sice oddaluje její získání protivníkem na hracím poli, ale přesto je tu nebezpečí odkrytím Pegasem, ať už přímo nebo odhalením Pandory. Zahráním Héry/Dia si hráč sice zvýši počet akčních bodů, ale ne vždy je to vhodné. (obzvláště ne na začátku hry..) Karty s mytologickým symbolem jsou silné, ale hráč je musí hrát z ruky a většinou mají efekt jen na jedno použití. The Hrdina (Held) a Amazonka (Amazonen) jsou důležité zbraně proti Medůze v pozdější fázi hry. Pandora je velmi nebezpečná a nepředvídatelná karta Obranné boje často končí tím, že hráč nemůže použít všechny své akce.

Samuraj & Katana HERNÍ PRAVIDLA 1. CÍL HRY 2. POČET HRÁČŮ 3. OBSAH 4. PŘÍPRAVA KE HŘE

Samuraj & Katana HERNÍ PRAVIDLA 1. CÍL HRY 2. POČET HRÁČŮ 3. OBSAH 4. PŘÍPRAVA KE HŘE Samuraj & Katana HERNÍ PRAVIDLA Samuraj & Katana je diplomatická a strategická hra odehrávající se v Japonsku 16tého století, uprostřed SENGOKU-JIDAI ( věku země ve válce ), který trval od Onin válek (1477)

Více

Hráč, který je na tahu musí vyložit předem daný počet karet z ruky. Počet karet je určen počtem symbolů

Hráč, který je na tahu musí vyložit předem daný počet karet z ruky. Počet karet je určen počtem symbolů EMANUELLE ORNELLA OLTRE MARE BENÁTŠTÍ OBCHODNÍCI MEZI ORIENTEM A ZÁPADEM HERNÍ MATERIÁL 98 karet zboží sedmi druhů (8x drahokamy, 10x svitky, 12x hedvábí, 14x sůl, 16x keramika, 18x olivy, 20x obilí) 1

Více

TAJ MAHAL MOCNÍ MAHARADŽOVÉ HONOSNÉ PALÁCE

TAJ MAHAL MOCNÍ MAHARADŽOVÉ HONOSNÉ PALÁCE TAJ MAHAL MOCNÍ MAHARADŽOVÉ HONOSNÉ PALÁCE Indie začátkem 18 století. Téměř 200 let trvající vláda Velkých mogulů se očividně rozpadá. Toho využívají ve svůj prospěch maharadžové a kmenoví vládci na severozápadě

Více

Před první hrou setřiďte karty podle přiloženého pořadníku do drážek v krabici. 500 karet 130 karet peněz Název

Před první hrou setřiďte karty podle přiloženého pořadníku do drážek v krabici. 500 karet 130 karet peněz Název Něco visí ve vzduchu. Správce vypadá, jako by skrýval tajemství. Tvůj věrný sluha tě však varuje. Chystá se spiknutí. Tohle si přece nenecháš líbit. Vymysli vlastní plán, využij svého vlivu a známostí.

Více

Sumatra ostrov mnoha vzácných druhů zvířat 2 4 hráči, 30 45 minut, věk 8+ Obsah krabice. větvení (na jedné straně každého dílku cesty)

Sumatra ostrov mnoha vzácných druhů zvířat 2 4 hráči, 30 45 minut, věk 8+ Obsah krabice. větvení (na jedné straně každého dílku cesty) Sumatra ostrov mnoha vzácných druhů zvířat 2 4 hráči, 30 45 minut, věk 8+ Vysláni nejslavnějšími zoologickými zahradami Západního Světa, vydávají se týmy lovců zvěře do džunglí Sumatry, aby chytily a přivezly

Více

ANDREAS SEYFARTH CÍL HRY HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA HRY PRŮBĚH HRY

ANDREAS SEYFARTH CÍL HRY HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA HRY PRŮBĚH HRY ANDREAS SEYFARTH San Juan Zlatokop nebo guvernér, radní nebo stavitel? Ať už v Novém světě hrajete jakoukoliv roli, máte jen jeden cíl: dosáhnout co největšího blahobytu a věhlasu! Kdo bude vlastnit nejvýnosnější

Více

Souhrn. Cíl hry. Autoři: Marco Rusowski a Marcel Süßelbeck

Souhrn. Cíl hry. Autoři: Marco Rusowski a Marcel Süßelbeck Biskup očekává velmi váženou návštěvu, ale bohužel velká freska - malba na stropě katedrály - zoufale volá po zrestaurování. Souhrn Autoři: Marco Rusowski a Marcel Süßelbeck pro 2-4 hráče od 10 let Proslulí

Více

NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče

NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče Cíl hry: Každý hráč si na začátku vylosuje kartu s tajným kódem (vzorem rozložení kuliček). V průběhu partie hráči pokládají na desku nové kuličky nebo přemisťují stávající

Více

Strana 1. Vysoké napětí FACTORY MANAGER / Ředitel továrny FRIEDEMANN FRIESE

Strana 1. Vysoké napětí FACTORY MANAGER / Ředitel továrny FRIEDEMANN FRIESE Strana 1 Vysoké napětí FACTORY MANAGER / Ředitel továrny FRIEDEMANN FRIESE 1 Strana 2 Předmluva Vítejte ve světě podnikatelů. Ve hře Vysoké napětí - Factory Manager se každý z hráčů vžije do role majitele

Více

Hra obsahuje: Příprava na hru: Desková hra pro odvážné dobrodruhy s chladnou hlavou č e s k ý n á v o d

Hra obsahuje: Příprava na hru: Desková hra pro odvážné dobrodruhy s chladnou hlavou č e s k ý n á v o d Desková hra pro odvážné dobrodruhy s chladnou hlavou č e s k ý n á v o d Počet hráčů: 2-4 Věk hráčů: 10-99 let Hra obsahuje: 1 herní plán 36 šestiúhelníkových tabulek, znázorňujících prostor, odhalovaný

Více

Jak se stíny prodlužují, do koutů se vkrádá tma, už ze skříně vykukují příšerky a strašidla! K posteli se tiše plíží, oči poulí, špulí ret, nám však

Jak se stíny prodlužují, do koutů se vkrádá tma, už ze skříně vykukují příšerky a strašidla! K posteli se tiše plíží, oči poulí, špulí ret, nám však Jak se stíny prodlužují, do koutů se vkrádá tma, už ze skříně vykukují příšerky a strašidla! K posteli se tiše plíží, oči poulí, špulí ret, nám však pranic neublíží zaženem je zpátky hned! KOOPERATIVNÍ

Více

Eufrat a Tigris HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA NA HRU. Sestavení monumentů. Příprava hrací desky. Výběr dynastie

Eufrat a Tigris HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA NA HRU. Sestavení monumentů. Příprava hrací desky. Výběr dynastie HRACÍ MATERIÁL Eufrat a Tigris 1 hrací deska 153 civilizačních kartiček - 30 černých osady - 57 červených chrámy - 36 modrých farmy - 30 zelených tržiště 8 kartiček katastrof 4 spojovací kartičky 4 kartičky

Více

Princes of Florence - Pro Ludo

Princes of Florence - Pro Ludo Princes of Florence - Pro Ludo Die Fürsten von Florenz Pravidla pro rozšíření (Pro Ludo) Pravidla pro 2 hráče Při hře 2 hráčů použijte následující pravidla: Peníze do začátku: 2500 Florinů Základní cena

Více

Alchymie je 2. rozšíření k Dominionu. Přidává 12 nových karet království a nové platidlo elixír.

Alchymie je 2. rozšíření k Dominionu. Přidává 12 nových karet království a nové platidlo elixír. Kdo by nechtěl proměnit olovo ve zlato či získat kámen mudrců? V podzemních laboratořích se pracuje bez ustání a věda se rozvíjí rychlým tempem Alchymisté s vážnou tváří odměřují tekutiny ve zkumavkách

Více

O soutěži MaSo. Co je to MaSo? Třinácté MaSo, 78 družstev, 46 škol. Organizace. maso.mff.cuni.cz. o dvakrát za rok o nejen počítání o soutěž družstev

O soutěži MaSo. Co je to MaSo? Třinácté MaSo, 78 družstev, 46 škol. Organizace. maso.mff.cuni.cz. o dvakrát za rok o nejen počítání o soutěž družstev MaSo jaro 2013 Co je to MaSo? o dvakrát za rok o nejen počítání o soutěž družstev O soutěži MaSo spolupráce, komunikace, týmová hra Třinácté MaSo, 78 družstev, 46 škol Praha + 10 Organizace o studenti

Více

www.blackfire.cz IV. HERNÍ SYSTÉM Pravidla k deskové høe V. HRANÍ HRY I. OBSAH HRY Attack! stolní hra obsahuje následující èásti: VI.

www.blackfire.cz IV. HERNÍ SYSTÉM Pravidla k deskové høe V. HRANÍ HRY I. OBSAH HRY Attack! stolní hra obsahuje následující èásti: VI. IV. HERNÍ SYSTÉM Pravidla k deskové høe Systém Attacku! je navržen tak, aby vám umožnil poøídit si základní sadu pravidel a èástí, se kterými si mùžete užít tuto hru jako samostatný produkt. Až budete

Více

KUBA. Pravidla přeložil Bednin (připomínky posílejte na Bednin@email.cz)

KUBA. Pravidla přeložil Bednin (připomínky posílejte na Bednin@email.cz) KUBA Pravidla přeložil Bednin (připomínky posílejte na Bednin@email.cz) Za nepříznivých okolností se vesnice na ostrově snaží získat nezávislost, vliv a bohatství.kdo bude schopen nejvýhodněji prodávat

Více

MARE NOSTRUM MYTOLOGIE (Mythology Expansion)

MARE NOSTRUM MYTOLOGIE (Mythology Expansion) MARE NOSTRUM MYTOLOGIE (Mythology Expansion) Serge Laget Úvod Rozšíření MYTOLOGIE dodává hře MARE NOSTRUM mytologický rozměr. Nechává vstoupit na scénu lid Atlantidy, a tak umožňuje hru v šesti hráčích.

Více

Zaklínač. 4. Karty Karty se dělí podle rozdílných rubů a funkcí ve hře.

Zaklínač. 4. Karty Karty se dělí podle rozdílných rubů a funkcí ve hře. 4. Karty Karty se dělí podle rozdílných rubů a funkcí ve hře. Zaklínač Dobrodružná karetní hra je určena pro skupinu hráčů od 2 do 4 osob. Doba hry je 30-90 minut (závisí na počtu hráčů). Překlad: Lumirius

Více

strategická desková hra pro dva hráče

strategická desková hra pro dva hráče strategická desková hra pro dva hráče Hrací potřeby: Sada 10 hracích kamenů pro každého hráče: 2 Pěšáci, 2 Rytíři, 1 Věž, 1 Zvěd, 1 Generál, 1 Katapult, 1 Lučištník, 1 Král 1 kámen se symbolem vlajky 4

Více

Ž ivá karetní hra. Úvod. Popis hry

Ž ivá karetní hra. Úvod. Popis hry Úvod Ž ivá karetní hra Dobře jsi udělal, že jsi přišel, pronesl Elrond. Dnes uslyšíš všechno, co potřebujete pro pochopení Nepřítelova záměru. Nemůžete udělat nic než vzdorovat, s nadějí nebo bez ní. Nestojíte

Více

Doom Rozšíření Děkujeme, že jsi si zakoupil rozšíření ke hře DOOM: DESKOVÁ HRA. Toto rozšíření rozvíjí hru DOOM: DESKOVÁ HRA

Doom Rozšíření Děkujeme, že jsi si zakoupil rozšíření ke hře DOOM: DESKOVÁ HRA. Toto rozšíření rozvíjí hru DOOM: DESKOVÁ HRA Expansion Set PRAVIDLA POPLACH! POPLACH! POPLACH! DŮLEŽITÝ DODATEK! Hlášení veškerému personálu UAC. Identifikovaly se nové druhy útočníků. Tito noví útočníci mají mocné schopnosti a členové personálu by

Více

Napínavé soutěžení pro 2 až 4 hráče od 9 let.

Napínavé soutěžení pro 2 až 4 hráče od 9 let. CZ Napínavé soutěžení pro 2 až 4 hráče od 9 let. Autoři: Günter urkhardt a Wolfgang Kramer Ilustrace: Franz Vohwinkel Design: DE Ravensburger, KniffDesign (playing instructions) Editorial work: Philipp

Více

Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY CÍL HRY

Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY CÍL HRY Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY 104 hracích karet s čísly 1 104, pravidla hry CÍL HRY Na všech kartách jsou symboly krav. Každá kráva, kterou během hry vezmete, znamená jeden minusový bod.

Více

PRAVIDLA HRY S VÝKLADEM...

PRAVIDLA HRY S VÝKLADEM... 1 Obsah OBSAH PRAVIDLA HRY S VÝKLADEM... 3 1. Obecné pokyny... 3 2. Zahájení partie... 4 3. Braní zajatců... 5 4. Zákaz sebevraždy... 7 5. Výjimka ze zákazu sebevraždy... 8 6. Pravidlo kó... 10 7. Pravidlo

Více

OPERACE: Work the Angles

OPERACE: Work the Angles OPERACE: Work the Angles Briefing: Říše objevila záhadný objekt, který by mohl znamenat porážku Unie. Unie musí zabránit kurýrovi v předání předmětu do rukou Císaře. Říše musí dostat předmět k agentovi

Více

Příprava hry. Centrální karty

Příprava hry. Centrální karty Jak se má chovat pravý viktoriánský gentleman? Měl by starostlivě pečovat o svůj majetek, účastit se opulentních hostin, dělat dojem na vlivné osoby Jinými slovy, pravý viktoriánský gentleman je nesnesitelně

Více

TENKRÁT V ORIENTU (Da geht was ab im Morgenland)

TENKRÁT V ORIENTU (Da geht was ab im Morgenland) TENKRÁT V ORIENTU (Da geht was ab im Morgenland) Mark Krimsu Sienholz Obsah: 110 karet: = 15 karet pokladů (Schatz(-kammer)-Karten): 5 odznaků moci (Insignien der Macht), 10 cenností (Kostbarkeiten)) +

Více

Wars of the Reformation 1517 1555 1. Reformační války 1517-1555. Ed Beach PRAVIDLA. 2. vydání

Wars of the Reformation 1517 1555 1. Reformační války 1517-1555. Ed Beach PRAVIDLA. 2. vydání Wars of the Reformation 1517 1555 1 Reformační války 1517-1555 Ed Beach PRAVIDLA 2. vydání GMT Games, LLC P.O. Box 1308, Hanford, CA 93232-1308 www.gmtgames.com 2010 Games, LLC 0512 2 1. OBSAH... 3 2.

Více

Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut

Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut Herní materiál 65 karet přísad na pizzu (13 od každého druhu: olivy, papričky, žampiony, salám a ananas) 40 karet s objednávkami (8 od každé v 5 barvách

Více

Habermaaß-hra 4089 CZ

Habermaaß-hra 4089 CZ CZ Habermaaß-hra 4089 Schuhbidu Dvě barevné hry rozvíjející pozorování a reakci pro 2-4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Autoři: Christian Barnikel & Heike Rosskopf Ilustrace: Clara Suetens Délka hry: cca.

Více

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno.

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno. Josefína Ukázková Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA Milá Josefíno. Výše jsou pro Vás vyloženy všechny karty, které Vám utvářejí Vaše cesty v nejbližší budoucnosti. Je potřeba

Více

Obsah herní sady: 40x dřevěný kámen hrací deska návod

Obsah herní sady: 40x dřevěný kámen hrací deska návod Obsah herní sady: 40x dřevěný kámen hrací deska návod www.shogi.cz info@shogi.cz /Shogicz Online návod: http://www.shogi.cz/zviratkanavod.pdf CZ Rychlá pravidla 1 Rozestavění kamenů 3 Hrací kameny a pohyb

Více

Notre Dame. Stefan Feld

Notre Dame. Stefan Feld HRACÍ MATERIÁL Notre Dame Stefan Feld 5 částí hrací desky (městské čtvrti) 3 kartičky Notre Dame (po jedné trojúhelníkové, čtvercové a pětiúhelníkové) 45 akčních karet (nemocnice, rezidence, klášterní

Více

ZÁCHRANÁŘI - BOJ S OHNĚM

ZÁCHRANÁŘI - BOJ S OHNĚM VELKOMĚSTO ZÁCHRANÁŘI - BOJ S OHNĚM ROZŠÍŘENÍ ZÁCHRANÁŘI BOJ S OHNĚM NELZE HRÁT SAMOSTATNĚ. 8 595558 301393 Obsah: oboustranný herní plán, nová karta specializace, pravidla hry Autor hry: Travis Worthington

Více

Xenobiologie pro začátečníky Agricola rozšíření X deck

Xenobiologie pro začátečníky Agricola rozšíření X deck Xenobiologie pro začátečníky Agricola rozšíření X deck Na farmě bývají klidné noci, ale bylo tomu tak vždy? Po dlouhém dni na polích farmy, poté co jsi snědl plný talíř dobré polévky, zahrál si partičku

Více

CAESAR & KLEOPATRA (Caesar & Cleopatra)

CAESAR & KLEOPATRA (Caesar & Cleopatra) CAESAR & KLEOPATRA (Caesar & Cleopatra) Wolfgang Lüdtke Caesar a Kleopatra jsou ve sporu. Jedná se o nezávislost Egypta. Pomocí šikovného nasazení povolených a méně povolených prostředků se oba snaží získat

Více

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice CZ Habermaaß-hra 4280 Nešikovná čarodějnice Nešikovná čarodějnice Okouzlující sledovací hra podporující rychlé rozhodování, pro 2 až 4 hráče ve věku od 5 do 99 let. Hra má FEX efekt pro zvýšení stupně

Více

Ach, peníze! Není přece nic krásnějšího, než cinkot mincí ve vlastních rukou. Zní mnohem lépe než cinkání mincí v rukou někoho jiného.

Ach, peníze! Není přece nic krásnějšího, než cinkot mincí ve vlastních rukou. Zní mnohem lépe než cinkání mincí v rukou někoho jiného. Ach, peníze! Není přece nic krásnějšího, než cinkot mincí ve vlastních rukou. Zní mnohem lépe než cinkání mincí v rukou někoho jiného. Námaha...ta je nyní za tebou. Život byl k tobě přívětivý. Před několika

Více

Pravidla hry 1. Nalejvárna (pro 1 hráče) 2. Nalejvárna ve dvou (pro 2 hráče)

Pravidla hry 1. Nalejvárna (pro 1 hráče) 2. Nalejvárna ve dvou (pro 2 hráče) návod blackbox BlackBox Právě jste otevřeli BlackBox. Jedná se o stolní karetní hru, která by vám měla pomoci zorientovat se v oboru informačních studií a knihovnictví. Hra se skládá z celkem 17 odborných

Více

Habermaaß-hra 3389A /4521N. Počítání s piráty (mini verze)

Habermaaß-hra 3389A /4521N. Počítání s piráty (mini verze) CZ Habermaaß-hra 3389A /4521N Počítání s piráty (mini verze) Počítání s piráty mini verze Vzdělávací hra pro 2 až 4 piráty ve věku od 6 do 99 let. Obsahuje variantu pro jednoho hráče. Autor: Wolfgang Dirscherl

Více

13 CZ kat.4. Herní ukazatelé: Kredit: aktuální stav kreditu, zde jsou zobrazeny hodnoty všech vhozených mincí a vložených bankovek

13 CZ kat.4. Herní ukazatelé: Kredit: aktuální stav kreditu, zde jsou zobrazeny hodnoty všech vhozených mincí a vložených bankovek 13 Všechny výherní kombinace jsou zobrazeny ve výherní tabulce. Výherní tabulka zobrazuje výhry se zvolenou sázkou a počtem linií. Budou vyplaceny jen nejvyšší výhry z každé ze zvolených výherních linií,

Více

ČAS LÉTAT Evoluce: O původu druhů rozšíření

ČAS LÉTAT Evoluce: O původu druhů rozšíření ČAS LÉTAT Evoluce: O původu druhů rozšíření Vážení přátelé, máte před sebou rozšíření hry Evoluce. Před tím, než začnete tuto hru hrát, spojte oba balíčky karet základní a rozšíření - a pořádně je zamíchejte.

Více

PROPOZICE A ORGANIZACE ORGANIZAČNÍ TÝM

PROPOZICE A ORGANIZACE ORGANIZAČNÍ TÝM SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ JIHOČESKÉHO KRAJE PROPOZICE A ORGANIZACE Organizátorem Sportovních her seniorů Jihočeského kraje (dále jen hry) je občanské sdružení AKADEMICKÝ KLUB TŘETÍHO VĚKU AKTIV ve spolupráci

Více

C06223 GALAXY-XT 3v1

C06223 GALAXY-XT 3v1 C06223 GALAXY-XT 3v1 Seznam dodaných dílů: 06-003K-1 kulečník 05-003-K2 pravá noha 05-003K-3 levá noha 06-003K-4 šroub 06-003K-5 podložka 06-003K-6 hrací plocha ping-pong/hokej 06-003K-7 puk na hokej 06-003K-8

Více

FOOLBALL.paragrafy Proč? HLAVA PRVNÍ Kapitola první technické podmínky Kapitola druhá počet hráčů Oddíl první

FOOLBALL.paragrafy Proč? HLAVA PRVNÍ Kapitola první technické podmínky Kapitola druhá počet hráčů Oddíl první 1 FOOLBALL.paragrafy Proč? Pravidla této hry jsem vymyslel proto, že se myslím, že na fotbalovém hřišti se dají provozovat i jiné hry než je fotbal. Podle nových pravidel půjde o hru, která nebude svázaná

Více

UPPSALA. Herní materiál. Cíl hry. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let

UPPSALA. Herní materiál. Cíl hry. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let UPPSALA Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Uppsala! Proč právě Uppsala? Že se v evropských městech skvěle vyznáte? Ale kde je zrovna Uppsala? Zřejmě leží na západ od Sankt Petersburgu. Leží ale na východ, nebo

Více

Doporučení pro posunovací soutěž Železniční puzzle

Doporučení pro posunovací soutěž Železniční puzzle Doporučení pro posunovací soutěž Železniční puzzle Zpracoval: Michal Zlatníček Datum: 3.3.2012 Poslední revize: 7.12.2014 Obsah: 1. HISTORIE... 3 2. ÚVOD... 3 3. TYP POSUNU... 3 4. ZPŮSOB POSUNU... 3 5.

Více

VYZNÁTE SE VE SVĚTĚ? Pro 2 6 hráčů od 10 let.

VYZNÁTE SE VE SVĚTĚ? Pro 2 6 hráčů od 10 let. KDE LEŽÍ Honolulu VYZNÁTE SE VE SVĚTĚ? Pro 2 6 hráčů od 10 let. Honolulu! Proč právě Honolulu? Že se v evropských, asijských, amerických, či afrických městech skvěle vyznáte? Ale kde leží Honolulu? Zřejmě

Více

Aquaretto. Hra pro 2 až 5 hráčů, od 10ti let, délka hry cca 45 minut

Aquaretto. Hra pro 2 až 5 hráčů, od 10ti let, délka hry cca 45 minut Aquaretto Hra pro 2 až 5 hráčů, od 10ti let, délka hry cca 45 minut Každý hráč vlastní jednu vodní zoologickou zahradu. Hráči se snaží přilákat do svého vodní parku co nejvíce návštěvníků. Snaží se proto

Více

Doufáme, že si s rozrůstajícím se světem Dominionu užijete spoustu zábavy!

Doufáme, že si s rozrůstajícím se světem Dominionu užijete spoustu zábavy! Připravte si mapy a zásoby, výprava do neznámých krajin právě začíná! Kdo ví, co se nachází za hustou džunglí, nad níž každé ráno vychází slunce? Jen málo je známo a je na čase tato místa prozkoumat. Věštba

Více

Autoři: David V. H. Peters a Harry Wu. hra pro 2-5 hráčů

Autoři: David V. H. Peters a Harry Wu. hra pro 2-5 hráčů Bohaté obchodnické rodiny táhnou se svou karavanou po Hedvábné stezce, aby uzavřely lukrativní obchody. Hráči se vžijí do rolí obchodníků, Obsah hry 1 hrací deska znázorňuje mapu s políčky. Na horním a

Více

Kvadromino se zlomky. Tipy. Kvadromino se zlomky. -------------------------------------------------------------- Materiál: karty na kvadromino

Kvadromino se zlomky. Tipy. Kvadromino se zlomky. -------------------------------------------------------------- Materiál: karty na kvadromino Kvadromino Informace pro učitele Třída:. 6. Hráči: Materiál: šablona s. 9 Tipy Tuto hru je vhodné použít, pokud máme k dispozici určité souvislosti nebo hodnoty, které je možné vyjádřit ve čtyřech variantách.

Více

Pravidla hry. Herní materiál

Pravidla hry. Herní materiál Průmyslovou revoluci v Americe by si bez železnice snad ani nikdo nedokázal představit. Rozvíjet tak velkou zemi bez možnosti přepravovat potřebný materiál na velké vzdálenosti zkrátka nejde. Železniční

Více

KINGSBURG. ukazatel armád (Heeresanzeige) znázorněný štíty, přímo pod ním 5 polí pořadí tahů

KINGSBURG. ukazatel armád (Heeresanzeige) znázorněný štíty, přímo pod ním 5 polí pořadí tahů KINGSBURG Andrea Chiarvesio Luca Iennaco Ve fantastické říši Kingsburg král Tritus právě jmenoval slibné guvernéry (hráče), kteří mají rozvíjet v jeho jménu provincie na okraji říše. Svou provincii budete

Více

Mlýnek (typový výrobek)

Mlýnek (typový výrobek) Mlýnek (typový výrobek) Popis: Středověká a dodnes oblíbená desková hra, známá po celé Evropě (například u Velkomoravanů). Hra je určena pro dva hráče. Počet žetonů celkem: 9 vs. 9 Parametry: Čtvercová

Více

Habermaaß-hra 8679A /4716N. Hrad Strašidlákov karetní hra

Habermaaß-hra 8679A /4716N. Hrad Strašidlákov karetní hra CZ Habermaaß-hra 8679A /4716N Hrad Strašidlákov karetní hra Hrad Strašidlákov karetní hra Roztřesená hra pro 2-4 malé duchy ve věku 4 do 99 let. Autoři: Kai Haferkamp & Markus Nikisch Ilustrace: Sabine

Více

O HŘE HERNÍ MATERIÁL

O HŘE HERNÍ MATERIÁL Autor: Stefan Feld hra pro 2-5 hráčů od 10 let na 45-60 minut V první verzi českých pravidel se bohužel vyskytlo několik chyb. Byly způsobeny především chybami v původních německých pravidlech. Přesto

Více

Možná umístění karet: Tento příklad nabízí pět možných umístění, kam je možné zahrát kartu Švýcarska. Německo Braniborská brána, Berlín

Možná umístění karet: Tento příklad nabízí pět možných umístění, kam je možné zahrát kartu Švýcarska. Německo Braniborská brána, Berlín VE ZKRATCE Pokud se hráč v průběhu kola stane jediným hráčem, který se zbavil své poslední karty, stává se vítězem hry. Když je hráč na tahu, musí se snažit umístit jednu ze svých karet na správné místo.

Více

PAŠÁK. Chcete-li zahrát tuto kartu, položte ji na stůl před sebe. KORUNA. Koruna PAŠÁK. Chcete-li zahrát tuto kartu, položte ji na stůl před sebe.

PAŠÁK. Chcete-li zahrát tuto kartu, položte ji na stůl před sebe. KORUNA. Koruna PAŠÁK. Chcete-li zahrát tuto kartu, položte ji na stůl před sebe. PAŠÁK SUKNĚ A PODPRSENKA Sukně a podprsenka PAŠÁK KINDER VAJÍČKO Kinder vajíčko PAŠÁK KORUNA KOŠER VÍNO Koruna PAŠÁK Košer víno PAŠÁK MĚŠEC BRAMBORAČKA Měšec PAŠÁK Bramboračka PAŠÁK ACHAŠVEROŠ Achašveroš

Více

AMERICAN POKER V- 300

AMERICAN POKER V- 300 AMERICAN POKER V- 300 Hra simulující karetní hru POKER a vycházející z jeho pravidel. Rozdává se 5 karet ze souboru 53 standardních hracích karet (soubor hracích karet obsahuje jednoho Jokera). Při každém

Více

Uwe Rosenberg 2006 NOMINACE

Uwe Rosenberg 2006 NOMINACE Uwe Rosenberg HRA ROKU 2006 NOMINACE Uwe Rosenberg Počet hráčů: 3-5 Věk: od 12 let Doba trvání: ca. 45 minut Obsah: 104 hracích karet 6 karet 3. fazolové pole 1 návod ke hře CÍL HRY Každý hráč obchoduje

Více

PRAVIDLA FOTBALU 1) HRACÍ PLOCHA. Rozměry hrací plochy. Pokutové území

PRAVIDLA FOTBALU 1) HRACÍ PLOCHA. Rozměry hrací plochy. Pokutové území PRAVIDLA FOTBALU 1) HRACÍ PLOCHA Rozměry hrací plochy Hrací plocha musí mít tvar obdélníku. Délka hrací plochy musí být větší než šířka. Délka: minimum 25 m, maximum 42 m Šířka: minimum 15 m, maximum 25

Více

Herní materiál. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let

Herní materiál. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Kotěhůlky! Proč právě Kotěhůlky? Že se v českých, moravských a slezských městech skvěle vyznáte? Ale kde jsou zrovna Kotěhůlky? On je to vlastně takový chyták. Kotěhůlky na mapě

Více

P1 Formule ve sněhu. P2 Double Cola

P1 Formule ve sněhu. P2 Double Cola P1 Formule ve sněhu Jak je obecně známo, losi mají spoustu různých zálib. Není tedy velkým překvapením, že existují losi, kteří se vyžívají v matematických prapodivnostech. Jeden takový los přišel s následující

Více

ZAZVOŇ A VYHRAJ! Počet hráčů: 2 6 osob Věk: od 6 let Délka hry: cca 20 minut

ZAZVOŇ A VYHRAJ! Počet hráčů: 2 6 osob Věk: od 6 let Délka hry: cca 20 minut ZAZVOŇ A VYHRAJ! Počet hráčů: 2 6 osob Věk: od 6 let Délka hry: cca 20 minut Obsah: 72 hracích karet - 64 karet s ovocem, 3 karty se slonem, 3 karty s opicí, 2 karty s prasátkem 1 zvonek 1 pravidla hry

Více

18 tabulek 6 ostrovů 6 pirátských lodí 6 domorodých vesnic 30 žetonů mincí 20 žetonů embarga 26 podkladových karet

18 tabulek 6 ostrovů 6 pirátských lodí 6 domorodých vesnic 30 žetonů mincí 20 žetonů embarga 26 podkladových karet Zde je tvá loď a posádka, co netrpělivě čeká na svého kapitána... Konečně můžeš vyplout na širé moře. Čeká tě dlouhá a náročná cesta ke vzdáleným přístavům. Během plavby budeš čelit nástrahám pirátů, kteří

Více

Habermaaß-hra 4931. Koza s motýlkem

Habermaaß-hra 4931. Koza s motýlkem CZ Habermaaß-hra 4931 Koza s motýlkem Koza s motýlkem Kombinační hra pro 2-6 hráčů ve věku od 5 do 99let. S "Fex efektem" pro větší zábavu a větší namáhání mozkových závitů! Autoři: Christiane Hüpper,

Více

Oficiální pravidla tenisu ITF Dvorec

Oficiální pravidla tenisu ITF Dvorec Oficiální pravidla tenisu ITF Dvorec Dvorec je obdélník 23,77 m dlouhý a 8,23 m široký. Uprostřed je předělen sítí zavěšenou na provaze nebo na kovovém laně o průměru maximálně 0,8 cm. Jeho konce jsou

Více

Na počátku hry nemáš nic než trochu peněz a malé pozemky. Dominion svět plný napínavých dobrodružství.

Na počátku hry nemáš nic než trochu peněz a malé pozemky. Dominion svět plný napínavých dobrodružství. Na počátku hry nemáš nic než trochu peněz a malé pozemky. Avšak brány světa jsou ti otevřeny dokořán, neboť svou říši si můžeš budovat stavbou vesnic, založením tržiště či postavením trůnního sálu. Ale

Více

Regionální kolo soutěže Mladý programátor 2013, kategorie A, B

Regionální kolo soutěže Mladý programátor 2013, kategorie A, B Pokyny: 1. Kategorie A řeší jen úlohy 1, 2, 3 a kategorie B jen úlohy 2, 3, 4! 2. Řešení úloh ukládejte do složky, která se nachází na pracovní ploše počítače. Její název je stejný, jako je kód, který

Více

Starodávné relikvie dřímají od nepaměti v nejtemnějších koutech džungle. Jakmile však praskne, že byly objeveny, vyrazí kdejaký rádoby archeolog

Starodávné relikvie dřímají od nepaměti v nejtemnějších koutech džungle. Jakmile však praskne, že byly objeveny, vyrazí kdejaký rádoby archeolog Starodávné relikvie dřímají od nepaměti v nejtemnějších koutech džungle. Jakmile však praskne, že byly objeveny, vyrazí kdejaký rádoby archeolog Vysloužilý universitní profesor, nabubřelý průzkumník, hbitá

Více

(Koně a dostavník) 40' 2-6 10+ http://www.coltexpress.ludonaute.fr

(Koně a dostavník) 40' 2-6 10+ http://www.coltexpress.ludonaute.fr (Koně a dostavník) 40' 2-6 10+ http://www.coltexpress.ludonaute.fr Železnice spojující města Des Moines a Bismarck na pláních sleduje starou cestu. Dostavníky se tu řítí bok po boku železného oře v oblacích

Více

Pat a Mat na výletě 3.4 Na hracím plánu jsou dvě takové dopravní

Pat a Mat na výletě 3.4 Na hracím plánu jsou dvě takové dopravní Hra obsahuje: Hrací plán, hrací kostka. Hra je určena pro dva až čtyři hráče, ve hře tak mohou být dvě postavičky Pata a dvě Mata, které jsou odlišeny barvou podstavce. Příprava hry 1.1 Hráči si vyberou

Více

Karty Prší. Anotace: Abstract: Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 předmět Programování, vyučující Tomáš Obdržálek

Karty Prší. Anotace: Abstract: Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 předmět Programování, vyučující Tomáš Obdržálek Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 předmět Programování, vyučující Tomáš Obdržálek Karty Prší ročníkový projekt, Tomáš Krejča 1E květen 2014 Anotace: Mým cílem bylo vytvořit simulátor karetní hry prší. Hráč

Více

Habermaaß-hra 4530. Terra Kids Země světa

Habermaaß-hra 4530. Terra Kids Země světa CZ Habermaaß-hra 4530 Terra Kids Země světa Terra kids Země světa Vzrušující poznávací hra pro 2-4 cestovatele ve věku od 8 do 99 let. Herní nápad: zaměstnanci Haba Ilustrace: Albert Kokai Délka hry: cca.

Více

ÚVOD DO HRY PRINCIP HRY

ÚVOD DO HRY PRINCIP HRY Počet hráčů: 2-6 Věk: od 6 let Délka hry: cca 20 min. Obsah: 66 hracích karet: 45 karet s čísly (hodnota 0 8 čtyřikrát, hodnota 9 devětkrát), 21 speciálních karet (9 karet Výměna, 7 karet Špehuj, 5 karet

Více

Edice 2013/2014. Pravidla RFL

Edice 2013/2014. Pravidla RFL Edice 2013/2014 Pravidla RFL Pravidla RFL (zkrácená a zjednodušená verze)... 4 1 Herní specifikace... 4 1.1 Hrací plocha... 4 1.1.1 Rozměry hřiště... 4 1.1.2 Brány... 4 1.1.3 Prostor pro střídání... 4

Více

karty nestvůr bojové karty karty diváků sázecí žetony

karty nestvůr bojové karty karty diváků sázecí žetony ÚVODEM Vítejte u hry Colossal Arena! Pro všeobecnou zábavu dnes mezi sebou bojuje v aréně osm divokých nestvůr v zápase na pět kol. Přišli jste vsadit na tyto gladiátory své těžce vydělané zlato s nadějí

Více

Pravidla turnaje v malé kopané. O pohár starosty obce Dolní Lánov

Pravidla turnaje v malé kopané. O pohár starosty obce Dolní Lánov Pravidla turnaje v malé kopané O pohár starosty obce Dolní Lánov Pravidlo 1 Hrací plocha I. Hrací plocha malého fotbalu 5 + 1 (dále jen MF) má tvar obdélníku: délka 44 54 m, šířka 22 30 m. II. Brankové

Více

Obsah hry. Cíl hry. Hra od Dirka Henna pro 2-6 hráčů

Obsah hry. Cíl hry. Hra od Dirka Henna pro 2-6 hráčů Hra od Dirka Henna pro 2-6 hráčů V malém městečku Alhambra se přední středověcí stavitelé z Evropy a Arábie rozhodli postavit obrovské paláce a nádherné zahrady. Staňte se jedním ze stavitelů, najměte

Více

CATE VLT HERNÍ PLÁN - NÁVOD PRO HRU

CATE VLT HERNÍ PLÁN - NÁVOD PRO HRU CATE VLT HERNÍ PLÁN - NÁVOD PRO HRU Queen Bee CAMPANULA spol.s r.o. 28. října 892/11 790 01 Jeseník Česká republika IČ: 561207 DIČ: CZ00561207 Verze: 1.00.0.0 CZ 1 / 7 CAMPANULA spol.s r.o. Obsah Historie

Více

Gymnázium, Praha 6, Arabská 14. Loydova patnáctka. Dokumentace ročníkového projektu. Předmět: Programování Vyučující: Ing. Tomáš Obdržálek Třída: 1.

Gymnázium, Praha 6, Arabská 14. Loydova patnáctka. Dokumentace ročníkového projektu. Předmět: Programování Vyučující: Ing. Tomáš Obdržálek Třída: 1. Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 Loydova patnáctka Dokumentace ročníkového projektu Předmět: Programování Vyučující: Ing. Tomáš Obdržálek Třída: 1.E Jan Zaoral květen 2014 1. Úvod 1.1. Anotace Česky Cílem

Více

Po obrazovce přejede formule, před kterou se budou postupně objevovat písmena slova formule.

Po obrazovce přejede formule, před kterou se budou postupně objevovat písmena slova formule. Formule Po obrazovce přejede formule, před kterou se budou postupně objevovat písmena slova formule. Objeví se Baltíkův domeček s cestou, Baltík otevře dveře a přejde po cestě do další scény. V další scéně

Více

Habermaaß-hra 8680A /4732N. Opič se po opici karetní hra

Habermaaß-hra 8680A /4732N. Opič se po opici karetní hra CZ Habermaaß-hra 8680A /4732N Opič se po opici karetní hra Opič se po opici - hra rozvíjející obličejovou mimiku Kooperativní paměťové hry pro 2-6 dětí ve věku od 3 do 8 let. Obsahuje soutěžní variantu.

Více

NÁVOD. SPOJUJ SLŮVKA téma: DŮM. vzdělávací hra ve 2 variantách od 7 let

NÁVOD. SPOJUJ SLŮVKA téma: DŮM. vzdělávací hra ve 2 variantách od 7 let NÁVOD SPOJUJ SLŮVKA téma: DŮM vzdělávací hra ve 2 variantách od 7 let Dílky s obrázky a anglickými slovíčky, které popisující obsah těchto obrázků jsou jednoduchou a atraktivní formou výuky pro nejmladší.

Více

MAGIC GAMES II 750 NEXT GENERATION HERNÍ PLÁN

MAGIC GAMES II 750 NEXT GENERATION HERNÍ PLÁN HERNÍ PLÁN Přístroj přijímá mince v hodnotě 10 Kč a bankovky v hodnotě 100 Kč, 200 Kč, 500 Kč a 1000 Kč. Za každých 10 Kč obdrží hráč 10 kreditů. Kredit Může hráč získat také prostřednictvím obsluhy pomocí

Více

PRAVIDLA HRY / PRAVIDLÁ HRY

PRAVIDLA HRY / PRAVIDLÁ HRY PRAVIDLA HRY / PRAVIDLÁ HRY Francesco Rotta Andrea Femerstrand 1 7+ 15 2 4 min Obsah hry 16 dílků pastvin 64 žetonů ovcí: 16 od každé barvy STÁLE NA POUTI ZA ZELENĚJŠÍMI PASTVINAMI Naše malé stádečko ovcí

Více

PROPOZICE pro starší a mladší přípravky v roč. 2014-2015

PROPOZICE pro starší a mladší přípravky v roč. 2014-2015 PROPOZICE pro starší a mladší přípravky v roč. 2014-2015 Systém soutěže: OP - starší: OP - mladší: turnajově turnajově Starší: 4 skupiny A-B-C-D dvoukolový systém turnajů (podzim) Mladší: 6 skupin A-B-C-D-E-F

Více

Pravidla florbalu a jejich výklad

Pravidla florbalu a jejich výklad Pravidla florbalu a jejich výklad Pravidla florbalu a jejich výklad podle oficiálních pravidel florbalu IFF HRACÍ PLOCHA Rozměry hřiště Hřiště má rozměry 40 x 20 m povolená tolerance 36-44 x 18-22 m, ohraničeno

Více

FOTBAL herní činnosti

FOTBAL herní činnosti FOTBAL herní činnosti Hrací plocha - tvar obdélníku, pomezní čára je delší než branková. Délka hřiště 90-120m a šířka 45-90m. Branka má rozměry 7,32 x 2,44m. Hra rukou - žádný hráč kromě brankáře nesmí

Více

1. HRACÍ PLOCHA. 102 Značky na hřišti. 104 Prostory pro střídání. 105 Trestné lavice a zapisovatelský stolek. 106 Kontrola hřiště

1. HRACÍ PLOCHA. 102 Značky na hřišti. 104 Prostory pro střídání. 105 Trestné lavice a zapisovatelský stolek. 106 Kontrola hřiště 1. HRACÍ PLOCHA 102 Značky na hřišti 6. Body pro vhazování jsou vyznačeny na středové čáře a na pomyslných prodloužených brankových čarách, 1,5 m od dlouhých stran hřiště a nepřesahují v průměru 30 cm.

Více

aneb Mizerný nekromant

aneb Mizerný nekromant KOSTLIVEC aneb Mizerný nekromant Pravidla hry Úvod Kostlivec je desková/karetní hra, jejímž cílem je postavit ze souboru kostí a různých doplňků kostlivce, který bude schopen porazit kostlivce postaveného

Více

Hra pro 3 4 hráče od 8 let, hrací doba: 45-60 min.

Hra pro 3 4 hráče od 8 let, hrací doba: 45-60 min. Autor: Sébastien Pauchon Illustrationen: Arnaud Demaegd Layout: Cyril Demaegd Yspahan FAQ & Forum: http://www.ystari.com Překlad: CAULY přeloženo pro www.svet-deskovych-her.cz Hra pro 3 4 hráče od 8 let,

Více

Zažijte opravdové vzrušení s tenisovou karetní hrou!

Zažijte opravdové vzrušení s tenisovou karetní hrou! Zažijte opravdové vzrušení s tenisovou karetní hrou! Tvrdé podání ven z kurtu, které soupeř odvrací skvělým returnem. Následuje nepodařený lob a výměnu ukončuje nekompromisní smeč! Na cestě k vítězství

Více

Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2004 Illustrations Jan Smolík, 2004 ISBN 80-7178-874-0

Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2004 Illustrations Jan Smolík, 2004 ISBN 80-7178-874-0 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Hermochová, Soňa Hry do kapsy V : sociálně psychologické, motorické a kreativní hry / Soňa Hermochová, Jan Neuman ; ilustrace Jan Smolík. -- Vyd. 1. -- Praha

Více

AUTOHYPNÓZA A REGRESNÍ TERAPIE

AUTOHYPNÓZA A REGRESNÍ TERAPIE AUTOHYPNÓZA A REGRESNÍ TERAPIE Budeme-li vycházet ze skutečnosti, že váš nejlepší osobní hypnotizér sídlí ve vašem nitru, lze předpokládat, že se na tohoto vnitřního odborníka zaměří i nejúčinnější regresní

Více

Habermaaß-hra 3615A /4714N. Kartová hra Najdi správný pár

Habermaaß-hra 3615A /4714N. Kartová hra Najdi správný pár CZ Habermaaß-hra 3615A /4714N Kartová hra Najdi správný pár Kartová hra Najdi správný pár Monstrózně rychlá vyhledávací hra pro 2 až 6 hráčů ve věku od 4 do 99 let. Zahrnuje variantu pro experty na sbírání

Více

Kapitola 1: Úvodní strana PARTICLER

Kapitola 1: Úvodní strana PARTICLER Kapitola 1: Úvodní strana PARTICLER OBSAH Úvod 1.O Particleru 2.Popis programu 2.1 Hlavní okno programu 2.1.1 - Horní lišta 2.1.1.1 Soubor 2.1.1.2 Vzhled 2.1.1.3 - Nastavení 2.1.1.4 - Pomoc 2.1.2 - Pracovní

Více

Rituál. Potřebné vybavení. Terén. Rozestavení. Speciální pravidla. Zahájení hry. Ukončení hry

Rituál. Potřebné vybavení. Terén. Rozestavení. Speciální pravidla. Zahájení hry. Ukončení hry Rituál Někdo se pokouší vyvolat odporného démona. Takže je potřeba mu to zatrhnout, ať už proto, že je to zlo, nebo proto, že je to konkurence Potřebné vybavení Přírodní terén Terén Uprostřed bojiště je

Více