STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ, PLZEŇ KLATOVSKÁ 109. Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ, PLZEŇ KLATOVSKÁ 109. Výroční zpráva"

Transkript

1 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ, PLZEŇ KLATOVSKÁ 109 Výroční zpráva

2 I. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Výroční zpráva je zpracována podle 7 vyhl. MŠMT č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy v návaznosti na 10 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. 1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, právní forma Střední průmyslová škola strojnická, Plzeň, Klatovská 109, Právní forma: příspěvková organizace IČO: Identifikátor zařízení: Zřizovatel školy: Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň. Škola jako právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: Střední škola: IZO místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 1. Klatovská 109, Plzeň 2. Tylova 57, Plzeň. Školní jídelna-výdejna: IZO , místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Klatovská 109, Plzeň Svářečská škola: IZO , místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Majerova 3, Plzeň 1.2 Údaje o vedení školy: Ředitel školy: Ing. Ladislav Vízner, tel , fax , Zástupci ředitele: Mgr. Josef Houška statutární zástupce Ing. Josef Gruber Mgr. Izabela Macnerová 1.3 Adresa pro dálkový přístup: 1.4 Kontakty Tel , , fax , 1

3 1.5 Údaje o školské radě Předseda školské rady: Bc. Milan Topinka Členové jmenovaní zřizovatelem školy: Mgr. Jiřina Kdýrová, Bc. Milan Topinka Členové zvoleni zákonnými zástupci žáků a zletilými žáky: Ing. Jiří Janeček, Vladimír Ančinec Členové zvolení pedagogickými pracovníky: Mgr. Izabela Macnerová, Bc. Martin Škoula 1.6 Přehled vyučovaných oborů vzdělání Obory vzdělání s maturitní zkouškou pro žáky základních škol M/001 Strojírenství M/001 Technické lyceum M/003 Mechatronika M/003 Strojírenská technická administrativa L/001 Mechanik seřizovač L/001 Mechanik strojů a zařízení Obory vzdělání s maturitní zkouškou denní nástavbové vzdělávání L/506 Provozní technika L/502 Technickohospodářské a správní činnosti Obory vzdělání s maturitní zkouškou dálkové nástavbové vzdělávání L/506 Provozní technika L/502 Dřevařská a nábytkářská výroba Obory vzdělání s maturitní zkouškou distanční vzdělávání M/001 Strojírenství M/003 Strojírenská technická administrativa Obory vzdělání s výučním listem H/001 Obráběč kovů H/001 Zámečník H/001 Strojní kovář H/001 Truhlář H/001 Modelář 2. Přehled pracovníků školy 2.1 Pedagogičtí pracovníci Ing. Ladislav Vízner ředitel školy, vyučoval mechaniku Mgr. Josef Houška zástupce ředitele pro praktické vyučování, vyučoval strojírenskou technologii Ing. Josef Gruber zástupce ředitele pro teoretické vyučování, vyučoval technickou mechaniku 2

4 Mgr. Izabela Macnerová Dagmar Auterská RNDr. Blanka Bartošková Štěpán Biskup Mgr. Hana Blažková Ing. Hana Boulová Ing. Věra Brichtová Jaromír Čapek Mgr. Ivana Černá PaedDr. Lubomír Čihák Jiří Diviš Bc. Hana Divišová Josef Dobrý PaedDr. Miroslav Dvořák PhDr. Eva Grausová Ing. Jiří Hájek Petr Halama Mgr. Hana Hamouzová Mgr. Ivana Harmadyová Hlaváč Miroslav Ing. Petr Hlávka Jaroslav Hort Ing. Miroslav Hůrka Mgr. Blanka Janotová Bořivoj Janoušek Ing. Petr Jiřík Petr Kaminietz Ladislav Kašpar Mgr. Václav Klaus Jaromír Kohout Václav Kohout Jiří Kolovský Hana Korimová Robert Korsa Mgr. Helena Koubková, Ph.D. Mgr. Králová Michaela Mgr. Vladimíra Krampolová Jaroslav Krásný Mgr. Eva Krauzová Ing. Marie Krňoulová Ing. Jana Le Jan Líbenek Ing. Jiří Lokajíček Mgr. Helena Lokajíčková Mgr. Marie Mádlová Mgr. Lenka Martincová Ing. Jiří Mařík Ing. Marie Mašková Ing. Petra Mašková Mgr. Ľubica Matásková Josef Morávek Mgr. Alena Motáňová Běla Müllerová Ing. Milan Nechanický, Ph.D. Ing. Jiří Nekola Ing. et Bc. Zdeněk Němeček František Novák Ladislav Pakandl Mgr. Marcela Podlipská PaedDr. Rudolf Podlipský Josef Raboň a technologické procesy zástupkyně ředitele pro teoretické výučování, vyučovala anglický jazyk francouzský jazyk anglický jazyk, matematika, fyzika německý jazyk, hospodářský zeměpis programování NC strojů stavba a provoz strojů, CAD systémy, informační a komunikační technologie tělesná výchova německý jazyk deskriptivní geometrie, matematika, fyzika, tvorba rozvrhu hodin strojírenské předměty ekonomické a administrativní předměty, management praxe, strojírenské předměty, odborné předměty v oborech zpracování dřeva fyzika, chemie, základy ekologie technická měření fyzika, matematika německý jazyk, ruský jazyk, občanská nauka český jazyk učitel praxe, odborné předměty odborné předměty v oboru mechatronika, praxe strojírenské předměty, mechatronika, automatizace, tvorba rozvrhu hodin biologie odborné předměty, praxe strojírenské předměty, vedoucí svářečské školy vedoucí praxe, strojírenské předměty, programování NC strojů matematika, fyzika český jazyk, občanská nauka všeobecné předměty český jazyk, občanská nauka matematika ekonomické předměty strojírenské předměty tělesná výchova technické kreslení fyzika anglický jazyk matematika elektrotechnika deskriptivní geometrie, strojírenské předměty strojírenské předměty matematika, chemie tělesná výchova, český jazyk německý jazyk elektrotechnické předměty, informační a komunikační technologie odborné předměty strojírenské předměty, informační a komunikační technologie anglický jazyk průmyslové výtvarnictví, praxe 3

5 Ing. Jitka Roubalová Mgr. Anna Rysková Ing. Ondřej Řežábek Ing. Iva Řežábková PhDr. Eva Sedlecká Mgr. Kateřina Sekyrová Ing. Ivana Schmiederová Ing. Jiří Slavík Mgr. Petr Slavík Mgr. Miloš Smolík Mgr. Jan Sojka Zora Sommerová Ing. Pavel Steininger Mgr. Vladimír Straka Mgr. Dana Strnadová Ing. Petr Svoboda Ing. Jaromír Šavel Karel Šilhan Bc. Martin Škoula Mgr. Dagmar Špalová Hana Šrámková Ing. Jaroslav Štěrba, CSc. Stanislav Thomayer Mgr. Iveta Tomášková Ing. Zdeněk Trmota Miluše Tykalová Ing. et Bc. Petr Vlček Jaroslav Vodák Václav Vogel Vladimír Vondryska Jan Vospálek Karel Žižkovský informační a komunikační technologie, CAD systémy, metodička ICT německý jazyk technická dokumentace, informační a komunikační technologie strojírenské předměty, programování NC strojů český jazyk, občanská nauka český jazyk strojírenské předměty, programování NC strojů, informační a komunikační technologie strojírenské předměty matematika, výchovný poradce matematika český jazyk, dějepis český jazyk strojírenské předměty, programování NC strojů elektrotechnické předměty tělesná výchova, zeměpis, základy ekologie ekonomické předměty strojírenské předměty praxe, technologie, programování NC strojů, strojírenská technologie, odborné předměty zpracování dřeva matematika, fyzika ekonomické a administrativní předměty elektrotechnické předměty všeobecné předměty anglický jazyk, německý jazyk ekonomické a administrativní předměty informační a komunikační technologie praxe, praxe, praxe 2.2 Správní zaměstnanci Šárka Čiháková Miroslava Jeřábková Josef Veringer Ilona Tůmová Jaroslava Havlová Olga Malá Jana Pikrtová Ing. Karel Pešek Andrea Macnerová Ing. Lukáš Svoboda Jaroslav Eismann Václav Hlaváč Josef Švec Helena Štýsová Štefan Dúc Ing. Milan Mužík Anna Ciroková Hana Bacigálová Jindřiška Ďuráková Jitka Hricová Eva Kastnerová Naděžda Kloudová Marie Kosmatová Iveta Mašátová Marie Opatrná sekretářka, pracovnice podatelny a archivu vedoucí ekonomického oddělení správce budov provozní účetní mzdová účetní pracovnice ekonomického úseku pracovnice ekonomického úseku správce počítačové sítě pracovnice knihovny interní auditor údržbář, pracovník ve výdejně nářadí školník školník vrátná vrátný energetik školy 4

6 Marie Pobjecká Marie Poláková Emilie Rumlová Alena Volfová Jolana Kadlecová Jaroslava Viedemannová Iveta Mašátová školní jídelna školní jídelna školní jídelna 2.3 Centrum praktického vyučování Vladimír Karas vedoucí služeb Ján Kamenský mistr údržby Jiří Odehnal mechanik Josef Mareška elektromontér Rudolf Puhan údržbář Irena Procházková, Ivana Krejčová skladové dělnice Miroslav Kopenec nástrojař Zdeňka Puhanová svačinářka Jolana Havlová uklízečka 3. Údaje o přijímacím řízení 3.1 Údaje o přijímacím řízení podle jednotlivých oborů vzdělání Denní vzdělávání včetně nástavbového Kód oboru Název oboru Počet přihlášených Počet přijatých H/001 Modelář L/001 Mechanik strojů a zařízení L/002 Mechanik seřizovač H/001 Zámečník H/003 Obráběč kovů H/001 Strojní kovář H/001 Truhlář L/502 Technickohospodářské a správní činnosti M/001 Strojírenství (denní) L/506 Provozní technika (denní) M/003 Strojírenská technická administrativa M/003 Mechatronika M/001 Technické lyceum Celkem Ostatní formy vzdělávání Kód oboru Název oboru Počet přihlášených Počet přijatých L/503 Dřevařská a nábytkářská výroba nábytkářství a čalounictví (dálkové) M/001 Strojírenství (distanční) L/507 Provozní technika (dálkové) M/003 Strojírenská technická administrativa (distanční) 9 9 Celkem

7 4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 4.1 Výsledky maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek Maturitní zkouška: počet žáků ve třídě žáci, konající zkoušky celkem prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli M/001Strojírenství M/001Strojírenství (distanční) M/001 Technické lyceum M/003 Mechatronika L/506 Provozní technika (denní) L/506 Provozní technika (dálková) M/003 Strojírenská technická administrativa (denní) M/003 Strojírenská technická administrativa (distanční) L/001 Mechanik strojů a zařízení L/001 Mechanik seřizovač L/502 Technickohospodářské a správní činnosti L/502 Dřevařská a nábytkářská výroba(dálková) Celkem Závěrečná zkouška: H/001 Modelář H/001 Zámečník H/001 Strojní kovář H/001 Obráběč kovů H/001 Truhlář Celkem Řešení stížností počet stížností z toho celkem oprávněných částečně neoprávněných neoprávněných

8 5. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 5.1 Vzdělávání vedoucích pracovníků Vzdělávání: Funkční studium pro ředitele škol a školských zařízení Počet účastníků: Další vzdělávání pedagogických pracovníků Název školení Počet účastníků Učitel střední školy a tvorba ŠVP celostátní setkání učitelů matematiky 2 Tvorba webových stránek s CSS 1 Projekty-moderní způsob financování, moderní způsob práce 1 Jak získat grant na zahraniční stáž a na mezinárodní spolupráci - Comenius 1 Příprava projektu I 1 Příprava projektu II 1 Vedení programové výuky 1 Ideas taht Work Kurz angličtiny pro začátečníky I 1 Studium pro vých.poradce - 3.semestr 1 Zajímavosti ze sluneční soustavy 1 Aktivizace učebních činností žáků v hodinách zeměpisu 1 Provoz podniku 1 Mzdy a platy aktuálně 1 Rozpočet projektu 1 Nová úprava přijímacího řízení na střední školy a správní řád 1 Strategie rozvoje školy v kontextu RVP a ŠVP 3 Microsoft PowerPoint Powerpointové prezentace pro výuku OBK 1 Junior Achievement - školení 1 Německá obchodní korespondence 1 Použití maker v Excelu při výuce a praxi 1 Finanční gramotnost 1 Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 4 2 Den učitelů dějepisu 1 Profesní únava hlasu a možnost nápravy 1 Nová maturita z chemie 1 Kurz inventor Professional Novela školského zákona 1 Studium pro vých.poradce - 4.semestr 1 Řízení projektů - praktické zkušenosti 1 Cestománie 1 Anglická obchodní korespondence 1 7

9 6. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 6.1 Hodnocení výsledků výchovného poradenství Na začátku školního roku byli monitorováni žáci prvních ročníků s poruchami učení. Po konzultacích následovalo stanovení postupů řešení těchto problémů. V rámci prevence sociálně patologických jevů se první ročníky zúčastnily besedy s pplk. Dočekalem na téma Realita v kriminalitě mládeže. Se stejnou tématikou se žáci mohli setkat v rámci předmětu Občanská nauka. V průběhu obou pololetí byly realizovány programy Specifické primární prevence pro studenty prvních a druhých ročníků ve spolupráci s organizací Teen Challenge Plzeň. Tato aktivita obsahuje podstatné informace o drogové problematice, umožňuje pochopení příčin užívání omamných látek a učí odolávat tlaku vrstevníků. Vše probíhalo v rámci tří setkání. Byla provedena sociometrická sonda v prvních ročnících zaměřená na odhalení problémů v nových kolektivech. Vše prodiskutováno a zpětně vyhodnoceno pro třídní učitele i žáky. V závěru roku byl navázán kontakt s novými oblastními metodiky prevence sociálně patologických jevů Mgr. Michalem Slivkou a Mgr. Vlaďkou Kovářovou. Byla domluvena spolupráce v rámci projektu KPZ Komplexní zajištění primárních a intervenčních aktivit realizovaného v rámci OPVK operačního programu pro vzdělávání a konkurence schopnost, který je spolufinancován z Evropských strukturálních fondů a státního rozpočtu České republiky. Pokračoval vzdělávací program S Tebou o Tobě pro žákyně 1. až 4. ročníků, který umožňuje dívkám chápat fyzické a psychické změny, kterými budou procházet nebo již procházejí, a uvědomit si, že tyto změny jsou běžnou součástí jejich vývoje. Škola se ve školním roce 2008/2009 zúčastnila dvou charitativních akcí. V září 2008 to byl projekt Světluška na pomoc zrakově postiženým ( šest dvojic ). V květnu 2009 se dvanáct studentů podílelo na veřejné sbírce pořádané organizací ADRA. V rámci kariérového poradenství výchovný poradce ve spolupráci s třídními učiteli posledních ročníků nabídl žákům potřebné informace pro jejich orientaci na trhu práce. Byla také navázána spolupráce s Informačním centrem Úřadu práce v Plzni. Dále proběhly besedy s výchovným poradcem, kde formou testu a jeho následného vyhodnocení získali žáci chybějící znalosti a rady, týkající se možností jejich dalšího studia ( VŠ, VOŠ, jazykové školy, zahraniční studium). Probíhala práce s talentovanými žáky, kteří v různých soutěžích ( SOČ, soutěž odborných dovedností oboru modelář, svařování atd.) dosahovali výborných výsledků i na republikové úrovni. 8

10 6.2 Účast školy na rozvojových programech vyhlášených MŠMT, krajem případně jiným subjektem Název projektu Upřesnění Vyhlašovatel Finanční dotace Poznámka European Automations Network of Traning Systems (e-ants) Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti mládeže - rok 2008 Podpora aktivit k technickému vzdělávání Projekt LLP-Leonardo - mobility (probíhal od roku 2007 do ledna 2009) Spolufinancování projektu LLP - Leonardo EU - Národní agentura pro evropské vzdělávací programy EUR Projekt ukončen v lednu 2009, doplatek dotace poskytnut v červenci Plzeňský kraj Kč Vyčerpáno v r Modernizace robota Město Plzeň Kč Projekt ukončen v prosinci Účast žáků v soutěžích Středoškolská odborná činnost Do krajského kola Středoškolské odborné činnosti 2008/2009 se probojoval Miroslav Pecl, žák třídy 4 ME se svou prací Model řízení kolejiště v oboru 09 - strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design. Konzultantem práce byl Miroslav Hůrka. M. Pecl se v práci zaměřil na problematiku modernizace zabezpečovacích systémů a jejich částí. Na modelu nádraží s několika kolejemi předváděl pomocí elektronických obvodů zabezpečení proti možnosti současného vpuštění dvou vlaků na jednu kolej. Práce skončila na třetím místě. V okresním kole Středoškolské odborné činnosti soutěžil dále Jan Říha z téže třídy (práce Zesilovač v oboru elektrotechnika, elektronika a telekomunikace). Ve čtvrtek získala v celostátní soutěži České hlavičky hlavní cenu Merkur trojice loňských absolventů Vladimír Minczér, Radek Trunec a Stanislav Zýka ze SPŠ strojnické, Plzeň (cena VŠE za oblast technických a přírodních věd s ekonomickým aspektem). Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo na tiskové konferenci a na galavečeru v Brně. Česká televize natáčela celý večer, z něhož pak připravila speciální hodinový televizní pořad pod názvem České hlavičky Porota tak ocenila týmovou práci Pásový dopravník pro dovedné skloubení strojírenství, elektrotechniky, elektroniky a číslicového řízení pomocí programovatelného automatu prostřednictvím průmyslové sběrnice Profibus. S prací získali 7. místo v oboru Strojírenství na celostátní přehlídce Středoškolské odborné činnosti ve Varnsdorfu Další odborné soutěže V celostátní soutěži odborných dovedností oboru Modelář, která se konala v dubnu 2009 na Střední škole technické Ostrava-Hrabůvka, dosáhl vynikajícího úspěchu žák třídy 2 ZM Petr Sainer, který zvítězil v kategorii jednotlivců. Další soutěžící Martin Korbelík (3 TM) se umístil na 7. místě, v soutěži družstev obsadili žáci 2. místo. Talentovanému Petru Sainerovi dále udělil uznání v přehlídce České ručičky 2009 (1. ročník) Jihomoravský kraj ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvem zemědělství ČR a Hospodářskou komorou ČR. 9

11 Tomáš Kydlíček a Pavel Šimera (tř. 2 OT) se zúčastnili soutěže žáků oboru Truhlář, pořádané SOU Domažlice. Tomáš Kydlíček předvedl v teoretické i praktické části vynikající výkon a obsadil 1. místo. V 15. ročníku celostátní soutěže Autodesk ACADEMIA DESIGN v Praze (SPŠ na Třebešíně) reprezentoval Jan Kořínek (3 SB) a obsadil 10. místo. Žáci oboru Strojní kovář (tř. 3 ZK) Jan Pešík a Karel Fischer se zúčastnili v září celostátní soutěže v kovářských dovednostech, která se konala v Českých Budějovicích. V krajské soutěži v psaní na klávesnici PC obsadili žáci tř. 2 TS Ivana Rampasová 13. místo, Jiří Hanyk 23. místo a Milan Faist 24. místo (celkem soutěžili 32 žáci). Sportovní soutěže Atletický pohár Corny Družstvo ve složení Hladík, Plzák, Král, Nosek, Tampa, Hucl, Voit, Šimek, Macur a Leider obsadilo druhé místo. Fotbalový turnaj středních škol Po slušných výkonech ve skupině skončila cesta našeho družstva v semifinále. Okresní přebor a krajské finále v přespolním běhu Dívky ve složení Pechová, Říhová, Fantová, Čiperová, Kratochvílová a Němcová obsadily v okresním přeboru vynikající druhé místo. Družstvo chlapců ve složení Matěj Plzák, Matěj Král, Václav Nosek, Miloslav Štýs a Jan Michálek postoupilo po vítězství v okresním kole do kola krajského, kde rovněž zvítězilo. Okresní přebor v košíkové Dne proběhl turnaj, ve kterém družstvo chlapců naší školy obsadilo třetí místo. Školu reprezentovali Valíček, Smeták, Štýs, Štícha, Šašek, Fiala, Hromíř a Volín. Plavání Dne se družstva dívek a chlapců pod vedením Mgr. Čapka výše uvedeného krajského finále. Děvčata ve složení Pospíšilová, Pelcová, Gyebrovszká, Kratochvílová, Šamšulová a Pomahačová obsadila 3. místo. Chlapci ve složení Pivoňka, Hasch, Soukup, Galdun, Král a Rada obsadili 1. místo a postoupili do celostátního finále. To se konalo 8. a v Jihlavě a chlapci v sestavě Hasch, Pivoňka, Král, Soukup, Plzák a Rada obsadili výborné 7. místo ze 14 družstev. Okresní přebor v hokejbalu 7. a proběhl okresní přebor v hokejbalu, kde velmi dobře bojovalo naše družstvo. Ve finálové skupině obsadilo 3. místo. Školu reprezentovali: Silovský, Špeta, Šoul, Krejsa, Ančinec, Červenka, Chlad, Man, Korda, Hampejs, Bočan, Jícha, Černík, Hucl, Šimek, Rybář, Majer. Volejbalový turnaj smíšených družstev plzeňských středních škol proběhl tradiční turnaj na našem školním hřišti. Družstvo SPŠ strojnické skončilo na 2. místě (sestava Kiesenbauer, Kašová, Svoboda, Týml, Hasch, Herzog, Šulaj. 10

12 6.4 Aktivity žáků v mezinárodních programech Učitelé a žáci Střední průmyslové školy strojnické, Plzeň byli partnery projektu, který byl po 18 měsících slavnostně zakončen v bavorském Ambergu. Bavorská vláda jej ocenila jako nejlepší projekt roku Na projektu s názvem e-ants, evropská síť výukových systémů, pracovali plzeňští žáci spolu s kolegy a žáky ze Staatliche Berufsschule & Berufsfachschule Amberg a EDV-Schulen Wiesau v rámci programu EU Leonardo da Vinci. Jeho věcným zaměřením byla výroba robotu a třídicího automatu, jejich programování a ovládání přes internet. Smyslem je zhotovení učebních pomůcek ovladatelných odkudkoli, kde je internetové připojení. Neméně důležitým cílem bylo však i osobní seznámení s životem, kulturou a tradicemi sousední země a zdokonalení v jazyce partnerů včetně odborné slovní zásoby. Na celém projektu pracovaly smíšené skupiny žáků při vzájemných výměnných pobytech. Žáci, účastníci projektu, splnili požadavky pro získání Europassu, dokumentu, který jim může usnadnit vstup na pracovní trh EU. Projekt ocenila i bavorská ministryně pro spolkové a evropské záležitosti paní Emilia Müller, která byla nejvýznamnějším hostem slavnostního zakončení v pátek Hlavním koordinátorem za plzeňskou průmyslovku byl Ing. Petr Hlávka, učitel SPŠS. 6.5 Prezentace školy na veřejnosti Dny otevřených dveří 28. listopadu 2008 se konal den otevřených dveří v Centru praktického vyučování. Ve škole byl otevřených dveří uspořádán o den později 29. listopadu Návštěvníci mohli zhlédnout výukové prostory v budově školy na Klatovské třídě a dílny SPŠ. V odborných učebnách asistovali žáci a předváděli práci s rozmanitým odborným hardwarovým i softwarovým vybavením a učebními pomůckami (CNC stroje, dotykové tabule, simulace elektronických obvodů, počítačová podpora konstruování aj.). Den otevřených dveří byl zopakován v menším rozsahu Věda a technika v ulicích Na tradiční zářijové přehlídce jsme vystavovali robotickou ruku, práci žáků v oboru Mechatronika. StreTech 2009 Střední průmyslová škola strojnická, Plzeň se i v letošním roce úspěšně prezentovala na přehlídce práce středních škol StreTech, kterou každoročně pořádá ČVUT Praha. Na přehlídce StreTech jsme prezentovali ve zkratce výstupy projektu e-ants, uskutečnili jsme ukázku internetového přenosu činnosti robotického jeřábu, vytvořeného v rámci projektu, ze školy a jako "lákadlo" jsme měli u stánku jinou práci našich mechatroniků - počítačem (i dálkově přes internet) řízenou robotickou ruku, kterou kompletně od mechanických částí po řídící program vytvořili žáci, dnes již absolventi (v nedávné době s ní byli velmi úspěšní v odborných soutěžích). Jeden z návštěvníků se vyjádřil, že naše robotická ruka je tím nejlepším, co je na přehlídce k vidění. Školu v Praze reprezentovali Ing. Petr Hlávka, Ing. Josef Gruber a žáci třetího ročníku Lukáš Veg a Tadeáš Kalvas. Cestopisné prezentace pro veřejnost Pořádá Ing. Petr Vlček jako charitativní akce pro Fond ohrožených dětí. 11

13 7. Údaje o spolupráci s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 7.1. Spolupráce s firmou Festo Didaktic Od roku 2007 je na naší škole v provozu odborná učebna pro výuku mechatroniky a automatizace. Byla vybudována spoluprácí mezi firmou Festo s naší školou. Učebna plní své poslání, zaměřené na podporu výuky našich žáků a externí semináře pro zájemce z firem, které ve výrobě používají pneumatické a elektropneumatické systémy Festo. Doposud proběhlo pět seminářů zaměřených na pneumatické a elektropneumatické řídící systémy. Ve školním roce 2008/09 byly semináře na naší škole organizované firmou Festo rozšířeny o nabídku programování NC strojů. Seminář probíhal částečně učebně Festo a PNCu, praktická část pak v CPV školy. V příští školním roce má naše škola v nabídce i semináře na programování PLC automatů FESTO a TEKOMAT. Máme v úmyslu i semináře senzoriky, o které běžně nemají zřejmě z důvodu náročnost ve školících střediscích Festo zájem (pouze SPŠ a SOU Lanškroun), což by mohlo mít i regionální význam v propagaci naší školy. Vybavení odborné učebny doplnila firma Festo modernizovaným simulačním programem Fluid SIM 4.0. v počtu šesti licencí. Umožňuje modelování pneumatických a elektropneumatických pracovních a řídících obvodů včetně grafického oživení. Rádi bychom získali i vybavení Easy Port, umožňující vymodelovaný obvod funkčně propojit s reálným zapojením prvků. Jeho zařazení do výuky by podstatně přispělo k modernizaci výuky zvýšením názornosti a pochopení problematiky tekutinových mechanismů Spolupráce s firmami při zajišťování praktického vyučování (odborného výcviku) Škola spolupracuje při zabezpečování odborného výcviku pro žáky čtyřletých oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou a tříletých oborů vzdělání zakončených závěrečných zkouškou s následujícími firmami: K.H.A. s.r.o. BRUSH SEM s.r.o. STREICHER, spol. s r.o. ŠKODA HOLDING a.s. ŠKODA MACHINE TOOL. a.s. TS PLZEŇ a.s. ŠKODA ELECTRIC a.s. ŠKODA POWER a.s. ASTRO KOVO PLZEŇ s.r.o. HOFMEISTER s.r.o. GÜHRING s.r.o. ŠKODA JS a.s. CZECH PRECISION FORGE a.s. PRECISION CASTPARTS CZ s.r.o.. ENSINGER s.r.o. G-TEAM, a.s. LEKOV, a.s. CHRIST CAR WASH s.r.o. PILSEN TOOLS Group s.r.o. SANKYO Oilless Industry, spol. s.r.o. 12

14 GTW BEARINGS s.r.o MOVO spol. s r.o EKA KOMPLET s.r.o. MOLINS, s.r.o. PILSEN STEEL s.r.o. SWA, s.r.o. 8. Údaje o spolupráci s odborovou organizací Ve školním roce 2008/2009 pokračovala spolupráce ZO ČMOS a ZO KOVO s vedením školy. Byly změněny a doplněny některé body kolektivní smlouvy. Obě organizace se podílely na zajišťování akcí pro zaměstnance školy (oslava dne učitelů, vánoční posezení s bývalými zaměstnanci školy). Dále byly pro zaměstnance po dohodě s vedením školy zajištěny různé kulturní a sportovní akce. Naši zaměstnanci oceňují především pomoc v sociální oblasti (příspěvky na stravování, penzijní připojištění, půjčky v případě sociální nouze). Předseda ZO OS KOVO se pravidelně zúčastňoval jednání rady sekce učňovských zařízeních v Praze a Ostravě. Jako místopředseda rady sekce UZ OS KOVO se zúčastnil několika jednání mezi OS KOVO a sdružením učňovských zařízení o kolektivních smlouvách. 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Ve školním roce 2008/2009 se konala jedna kontrola ze strany ČŠI. Jejím předmětem bylo ukončování středního vzdělávání s maturitní zkouškou u oboru vzdělání M/003 Mechatronika a M/001 Strojírenství podle zákona 442/1991Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění pozdějších předpisů. Při kontrole nebyla zjištěna žádná porušení ustanovení předpisů. 10. Zpráva o hospodaření za rok 2008 (Údaje v tis. Kč) a) Příjmy Druh příjmů Hlavní činnost Doplňková činnost CELKEM P Ř Í J M Y C E L K E M Příjmy investiční celkem Investiční dotace od Plz.kraje na rekonstrukci svařovny Investiční dotace od m. Plzně na popisovací zařízení pro CPV Příjmy neinvestiční celkem

15 Dotace z MŠMT na přímé náklady Dotace od Plz.kraje na provozní náklady Neinv.dotace od MŠMT na zvýšení platů pedagogů Neinv.dotace z EU na projekt LLP-Leonardo (vyčerpaná část) Neinv.dotace od m.plzně na projekt Modernizace robota Dotace od Plz.kraje na podporu mezinárodní spolupráce Příjmy z pronájmů Příjmy z produktivní činnosti v rámci výuky Přijaté pojistné náhrady (živelné události) 0 0 Ostatní příjmy z hlavní činnosti (bank.úroky, prodej učebnic, opisy vysvědčení apod.) Příjmy z doplňkové činnosti (odborné kurzy) Aktivace vnitropodnikových nákladů (účtuje se do příjmů) Užití vlastních fondů (účtuje se do příjmů) b) Výdaje V Ý D A J E C E L K E M Výdaje investiční - celkem Rekonstrukce budovy Rekonstrukce svařovny Instalace rolet v jídelně Popisovací zařízení pro CPV (z dotace) Zabezpečovací zařízení pro CPV Výdaje neinvestiční - celkem Platy zaměstnanců Ostatní platby za provedené práce (vč.proj.llp Leonardo) OPPP - odměny žáků Zdravotní a soc.pojištění, odvody na FKSP Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele Náklady závodního stravování Cestovné (vč.zahranič.-projekt Leonardo) Vzdělávání DVPP Vzdělávání ostatní Ochr.prac.pomůcky, hyg.potřeby apod Učební pomůcky - celkem 235 tis., z toho: 14

16 Učební pomůcky hrazené z přímé dotace - nářadí, projekční plátno, dataprojektor, interaktivní tabule, server, 2 počítače Učební pomůcky hrazené z účelového daru - nářadí pro CPV 23 Učební pomůcky hrazené z vlastních zdrojů - výroba modelu bezp.dveří 2 2 Učební pomůcky hrazené z dotace od m. Plzně na projekt Modernizace robota: regulátor, měnič, moduly, počítač, programovatelný automat Software pro výuku Odborná literatura pro výuku Energie Opravy a údržba Nájemné Odpisy majetku Drobný majetek - nákup: židle 42 ks, pračka, chladnička, 2 konvice rychlovarné, telef.ústředna, bezdrátový telefon pro svařovnu, stůl mycí ekolog.pro CPV (z účel.daru), vlastní výroba: 13 stolů pod počítače Telekomunikační služby Softwarové práce - údržba a aktualizace Služby konzultační a poradenské Stočné Ostatní provozní náklady - různý materiál, odpad, ochrana majetku, poštovné, pojištění, posudky, různé služby, bankovní aj.poplatky) c) Hospodářský výsledek Hlavní činnost Doplňková činnost CELKEM Hospodářský výsledek před zdaněním Daň z příjmů (z pronájmů a doplňk.činnosti) Hospodářský výsledek po zdanění Protože příspěvek na provoz pro rok 2008 byl jako obvykle nepostačující, počítali jsme s tím, že velkou část neinvestiční údržby budov budeme financovat z investičního fondu. To ale nebylo možné - zabránily nám v tom nečekaně velké investiční výdaje, které jsme museli z investičního fondu hradit přednostně. Na rekonstrukci budovy 43 (CPV) jsme z vlastního investičního fondu uhradili 656 tis. Kč (z toho zvlášť nutná byla izolace topného systému v částce 450 tis.), na rekonstrukci svařovny jsme vynaložili ze svého 106 tis.kč. Kromě toho bylo nezbytné pro budovu CPV pořídit zabezpečovací zařízení v ceně 221 tis. Kč. Problémem byla pro nás i velmi studená zima, která znamenala značný nárůst nákladů na teplo - 15

17 oproti roku 2007 o 432 tis. Kč. Vzhledem ke zvýšení ceny jsme platili o 156 tis. víc i za elektrickou energii apod. To vše pro nás znamenalo, že pro dosažení alespoň nulového hospodářského výsledku jsme museli ze svého rezervního fondu pro financování běžných provozních nákladů použít částku 439 tis., takže do dalších let nám zbývá na rezervním fondu jen částka 370 tis. (z toho 227 tis. Kč jsou dary od firem). Ve financování nám dále pomohly též velké příjmy z pronájmů a z produktivní činnosti, a dále i odborné kurzy, které pořádáme v rámci doplňkové činnosti. 11. Informace o výsledcích kontrol hospodaření: Datum kontroly Druh kontroly Kontrolující orgán Výsledek kontroly Kontrola plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění - r Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR - Benešová Přeplatek Kč - vzniklý vinou p. P. Slavíka, který nenahlásil, že změnil pojišťovnu. (Důvodem kontroly byla naše žádost o vrácení tohoto přeplatku.) Jinak bez závad Inventarizace majetku a závazků (z r.2008) Odbor školství KÚ Plz. kraje, Bc. Říhová a Bc. Holubová Bez závad Datum zpracování zprávy: Datum schválení Školskou radou SPŠS: 30. září Ing. Rostislav Študent ředitel školy 16

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ, PLZEŇ KLATOVSKÁ 109. Výroční zpráva

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ, PLZEŇ KLATOVSKÁ 109. Výroční zpráva STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ, PLZEŇ KLATOVSKÁ 109 Výroční zpráva 2009-2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Výroční zpráva je zpracována podle 7 vyhl. MŠMT č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů,

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ, PLZEŇ KLATOVSKÁ 109. Výroční zpráva

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ, PLZEŇ KLATOVSKÁ 109. Výroční zpráva STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ, PLZEŇ KLATOVSKÁ 09 Výroční zpráva 200-20 I. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Výroční zpráva je zpracována podle 7 vyhl. MŠMT č. 5/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů,

Více

Sigmundova SŠs, Lutín

Sigmundova SŠs, Lutín Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, J. Sigmunda 242, 783 49 Lutín V Lutíně dne 25. září 2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Mgr. Pavel Michalík ředitel Schválena školskou

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2013/2014 I. Výroční zpráva o činnosti školy 1.Charakteristika školy 1.1.Název školy Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého

Více

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009-1 - Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30 Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Ostrava: září 2009 Ing.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Žižkova 1501, 583 01 Chotěboř, P.O.Box 2 569 623 854, fax: 569 623 854, IČ: 67441351 e-mail: admin@souch.cz, http://www.souch.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Vypracoval: Mgr.

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Zlín, srpen 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 IČO: 25318390 Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 1 Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2007/2008. Vypracoval: Mgr. Luděk Benák Schválil: Ing. František Hruška

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2007/2008. Vypracoval: Mgr. Luděk Benák Schválil: Ing. František Hruška Žižkova 1501, 583 01 Chotěboř, P.O.BOX 2 569 623 854, fax: 569 623 854, IČO: 67441351 e-mail: admin@souch.cz, http://www.souch.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Vypracoval: Mgr.

Více

Střední průmyslová škola Rakovník

Střední průmyslová škola Rakovník Střední průmyslová škola Rakovník Gen. Kholla 2501/II, 269 01 Rakovník Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009-2010 Strana 1 (celkem 13) 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Střední průmyslová

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/14

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/14 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Zlín, září 2014 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Střední škola technická a zemědělská Mohelnice V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ROK 203/204 a O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 203 Osnova: Základní údaje o škole 2 Seznam studijních a učebních oborů 3 Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola automobilní Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval kolektiv pracovníků Střední školy automobilní Jihlava 2 z 25 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo,

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni Výroční zpráva 2005-2006 Redakční rada : Jazyková korektura: Grafická sazba: Mgr. Jana Hošková, Ing. Karel Hajžman Mgr. Jana Műllerová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ŠKOLA ŽELEZNIČNÍ A STAVEBNÍ ŠUMPERK, BULHARSKÁ 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012-2013 (Zpracováno v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., 10, odst. 3, vyhláškou MŠMT č. 15/2005 Sb., včetně novely

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Přerov, 5. října 2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 4 3. Statistické údaje o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14 OBSAH Základní údaje o škole 1 Přehled oborů vzdělání 7 Personální zabezpečení 11 Přijímací řízení 13 Výsledky vzdělávání 15 Prevence sociálně patologických

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006-2007

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006-2007 Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské, Hranice, Studentská 1384 Příloha č. 08_12 Strana 17/32 Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1

Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA / ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2013/2014 Projednáno školskou radou dne 14.10.2014 Mgr. Zdeňka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání 3. Personální a materiální zabezpečení činnosti školy

Více

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013 Střední škola obchodní Havlíčkova 42, Kolín IV Výroční zpráva 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59 za školní rok 2013/2014 2014 A. Základní údaje o škole Název organizace Střední škola polytechnická, České Budějovice,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 2 / 2 0 1 3 1 2 Výroční zpráva 1. Základní údaje

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2011/2012. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20.

Výroční zpráva. Školní rok 2011/2012. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Výroční zpráva Školní rok 2011/2012 Nymburk 15.10.2012 PhDr. Dagmar Sitná, PhD. ředitelka školy Strana 1 (celkem 33) Obsah:

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Střední školy elektrotechniky a strojírenství, Jesenická 1, Praha 10 podle 10 odst. (3) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A INTEGROVANÁ STŘENÍ ŠKOLA CHEB OBRNĚNÉ BRIGÁY 6, 350 11 CHEB VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Phr. Bc. Miroslav Liška V Chebu dne 14. 10. 2011 Razítko školy: Podpis

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2005 Sb. (a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.) Název školy: Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 Sídlo školy: Blatná,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, LIBEREC 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Masarykova 3, 460 84 Liberec 1, tel. 485 100 113, fax 485 100 063, e-mail sekretariat@pslib.cz,

Více