PLÁN PRÁCE na školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLÁN PRÁCE na školní rok 2009-2010"

Transkript

1 PLÁN PRÁCE na školní rok

2 OSNOVA: 1. Identifikační údaje 2. Hlavní úkoly 3. Personální zabezpečení 4. Plán oprav a technické zabezpečení budovy 5. Pravidelná činnost 6. Příležitostná činnost 7. Spontánní činnost 8. Letní činnost tábory a pobytové akce 9. Soutěže 10. Protidrogová prevence 11. Spolupráce s jinými organizacemi 12. Sponzorství 13. Kontrolní činnost 14. Závěr 15. Rámcový měsíční plán - 2 -

3 1. Identifikační údaje Název: Dům dětí a mládeže Kamarád, Třemošná, okres Plzeň sever, příspěvková organizace Adresa: Tyršova 916, Třemošná Tel./fax : Web: IČO: IZO: Právní forma: příspěvková organizace Kapacita: 900 Ředitelka zařízení: Bc. Ilona Křížková Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb odloučená pracoviště: - Školní 197, Zruč Senec - U stadionu 964, Třemošná - Třída 1.máje 497, Horní Bříza - Trnová 222, Ledce 15, Školní 1 093, Třemošná - 3 -

4 Název a adresa zřizovatele: Město Třemošná, sídliště 992, , obec, IČO: Datum posledního zařazení do sítě škol: Turistické základny: letní táborová základna Klenovice Doplňková činnost: - realitní činnost - správa a údržba nemovitostí - pořádání kulturních akcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě - pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí - hostinská činnost - provozování tělovýchovných a sportovních zařízení sloužících regeneraci a rekondici Základní informace: Ředitelství DDM Kamarád sídlí na centrálním pracovišti v Třemošné v Tyršově ulici 916. Zajišťuje veškerou ekonomickou a administrativní činnost pro všechna pracoviště. Zároveň je významným zázemím v rámci pedagogických aktivit, včetně určování priorit pro další období. Dále zajišťuje činnost kontrolní, metodickou, letní činnost atp

5 2. Hlavní úkoly na příslušný školní rok Nabídku zájmové činnosti na příslušný školní rok obdrží děti v ZŠ a MŠ Třemošná, Horní Bříza, Zruč Senec, Trnová, Ledce a dále i ostatní školská zařízení na okrese Plzeň sever a některé školy v Plzni na Lochotíně. Obsahuje celou škálu zájmových aktivit pro všechny věkové skupiny. Tato nabídka obsahuje mimo jiné i předběžnou nabídku připravovaných akcí a další důležité informace. Nejdůležitější úkoly v daném školním roce: nadále rozvíjet dosavadní aktivity zájmového vzdělávání, stále rozšiřovat nabídku pravidelné, ale především příležitostné činnosti, rozšířit metodickou činnost pro MŠ a ZŠ také na odloučených pracovištích a stále zkvalitňovat pedagogický a odborný dozor. Na odloučených pracovištích dále rozvíjet nabídku pravidelné, ale i příležitostné a metodické činnosti ve spolupráci s pedagogickým sborem na daných školách. Dalšími úkoly jsou: klást důraz na svědomité přípravy zájmových kroužků na různé vyhlášené soutěže rozvíjet práci s talentovanými dětmi a mládeží - úroveň a úspěchy soutěžících zabezpečovat akce, soutěže ve spolupráci s jinými organizacemi a hledat další zdroje jejich financování zapojit pracovníky DDM do různých mimo kroužkových aktivit, zviditelnit jejich práci - motivovat je k účasti na přehlídkách, soutěžích, výstavách apod. zkvalitňovat odbornou přípravu pedagogů, a to především jejich účastí na vzdělávacích programech v rámci DVPP nadále zkvalitňovat práci s externími a dobrovolnými pracovníky a podporovat jejich další vzdělávání více prosadit připravované projekty a přesvědčit komise o jejich důležitosti, realizovat další vybrané projekty dále stabilizovat financování DDM a posílit rozpočet jak z prostředků zřizovatele, vlastních tržeb, tak i získávat prostředky na činnost a vybavení z jiných zdrojů - 5 -

6 postupně realizovat plánované opravy a technické zázemí pro zabezpečení budovy na základě přiděleného rozpočtu získávat nové investory - sponzory a prohlubovat spolupráci s ostatními organizacemi trvale posilovat vnímání DDM u široké veřejnosti a to dle jednotlivých specializací jeho středisek dále posilovat propagační strategii s důrazem na návratnost vložených prostředků vyhledávat konkurenční výhody a nevýhody v oblasti nabízených aktivit nadále pokračovat ve spolupráci s Domovem v Bystřici na Úhlavou vyřešit problematiku státní dotace přidělené dle normativu pro volnočasové aktivity aktivně spolupracovat se SPDDM aktivní účastí ředitelky ve sdružení zapojit pracovníky DDM do veřejného života města v místech působnosti převzít ve spolupráci s BESIPEM zabezpečení dopravní výchovy na okrese Plzeň-sever další úkoly jsou v plánech činnosti u jednotlivých středisek dokončit obnovení fasády objektu centrálního pracoviště a terénní úpravy zahrady - 6 -

7 3. Personální zabezpečení Hlavním úkolem je prosazení finančního vylepšení normativu na mimoškolní činnost, především prostředků na OPPP přerozdělování mzdových prostředků. Velký důraz bude stále kladen na kvalifikaci jak pedagogickou, tak odbornou, popřípadě na její doplnění u všech pracovníků DDM. Neustále vybírat kvalifikované pedagogy a vedoucí zájmových kroužků pro nové aktivity. Důležitá je návaznost a spolupráce s účetními. 4. Plán oprav a technický stav budovy hospodaření na daný školní rok 2009 / 2010 Všechny plánované úkoly budou postupně realizovány na základě přiděleného rozpočtu od zřizovatele. V návrhu na tento školní rok bude předloženo několik požadavků. Jedná se především: o nákup hmotného majetku na vybavení jednotlivých kroužků o další postupné dovybavení prostorů odloučeného pracoviště Sport Centrum Chanos jedná se především o další sportovní a tělocvičné vybavení, zkvalitnění Klubu, Bambina a zvelebení interiéru. Další nezbytné finance bychom potřebovali především na opravy a provozní zabezpečení, např. výměnu oken, dovymalování interiéru a další zprovoznění nevyužitých místností. V období zimy plánujeme připravit prostory na výměnu podlahové krytiny v hale a dokončit vybavení šatny o dovybavení nového pavilónu přístavku pro loutkoherecké zázemí loutkářského souboru z poskytnuté dotace od zřizovatele v období letních prázdnin dořešit venkovní plochu s posezením mezi dvěma pavilóny pevným a dobře udržovatelným povrchem o požadavek na novou dlažbu na chodbách na centrálním pracovišti v Třemošné o další drobné opravy,které se budou realizovat během roku podle potřeby a dle rozpočtu - 7 -

8 5. Pravidelná činnost Centrální pracoviště Tyršova 916 Tanečák Škrtinky - od 6 let úterý 17,30-18,30 hod vedoucí: Anežka Kyvířová, Alena Kulová cena na pololetí: 400,- Kč Tanečák Škrtt - od 10 let úterý 18,30-20,00 hod vedoucí: Anežka Kyvířová cena na pololetí: 500,- Kč Dětský aerobic - od 6 let vedoucí: Kamila Potužáková Junior aerobic - od 10 let vedoucí: Kamila Potužáková Bowling pro začátečníky úterý 15,00 16,30 hod vedoucí: Mgr. Lucie Karbanová trenér: Ladislav Vokroj cena na pololetí: 500,- Kč Bowling pro pokročilé úterý 16,30 18,00 hod vedoucí: Andrea Kuttová trenér: Ladislav Vokroj cena na pololetí: 500,- Kč Stolní tenis pro děti čtvrtek 16,30 18,00 hod vedoucí: Michal Křížek ml. Stolní tenis pro dospělé čtvrtek 18,00 20,00 hod Loutkářský soubor - od 9 do 99 let sobota 1x za 14 dnů vedoucí: Radek Koňařík Dívka roku přípravné kurzy na soutěž Dívka roku dívky let pátek 17,00-19,00 hod vedoucí: Bc. Ilona Křížková, Mgr. Lucie Karbanová jednorázový poplatek: 1 000,- Kč Beruška přípravné kurzy na soutěž Miss Beruška - dívky 7 9 let pátek 17,00 19,00 hod vedoucí: Bc. Ilona Křížková, Mgr. Lucie Karbanová jednorázový poplatek: 500,- Kč Keramika I. - od 6 let pondělí 17,00 18,30 hod vedoucí: Ivana Valdhansová cena na pololetí: 650,- Kč Keramika II. - od 6 let středa 17,00 18,30 hod vedoucí: Ivana Valdhansová cena na pololetí: 650,- Kč Keramika pro dospělé pátek 17,00 19,00 hod vedoucí: Ivana Valdhansová cena za lekci: 50,- Kč Keramicko-výtvarný kroužek od 5 let čtvrtek 17,00 18,30 hod vedoucí: Ivana Valdhansová cena na pololetí: 500,- Kč Rybářský kroužek - od 6 let ve spolupráci s MO ČRS úterý 18,00-19,00 hod vedoucí: Jan Bělohradský Hasičský kroužek - od 6 let ve spolupráci s SDH Angličtina pro předškoláky úterý 16,30 17,30 hod vedoucí: Marcela Bártová Angličtina pro nejmenší školáky Středa 16,30 18,00 hod vedoucí: Vlaďka Dohrmannová Šachy pro začátečníky i pokročilé trenéři s licencí ČŠS: Marek Pokrupa, Michal Novák Soutěžní aerobic - od 10 let vedoucí: Lada Valentová Mladý zálesák - od 8 let vedoucí: Mgr. Jiří Bulín Keramicko-výtvarný kroužek od 6 let čtvrtek 13,00-14,30 hod vedoucí: Ivana Valdhansová cena na pololetí: 500,-Kč Kluci v akci - vaření - od 8 let úterý 17,00 18,30 hod vedoucí: Filip Kutta, Michal Křížek cena na pololetí: 300,-Kč (poplatky na nákup potravin dle náročnosti pokrmu) In-line bruslení pro děti pátek 16,30-18,00 hod (jaro a podzim) vedoucí: Michal Štrunc, Mgr. Filip Linhart - 8 -

9 Sport Centrum Chanos Cycling I. - pro dospělé pondělí 19,00-20,00 hod cvičitel: Mgr. Jiří Kronych cena za lekci: 70,- Kč Cycling II. -pro dospělé úterý 18,00-19,00 hod cvičitel: Mgr. Jiří Kronych cena za lekci: 70,- Kč Cycling III. - pro dospělé středa 19,00-20,00 hod cvičitelka: Bc. Kateřina Beranová cena za lekci: 70,- Kč Cycling IV. - pro dospělé čtvrtek 19,00-20,00 hod cvičitel: Bc. Ilona Křížková cena za lekci: 70,- Kč Cycling V. - pro dospělé neděle 17,30-19,00 hod cvičitelka: Bc. Markéta Caltová cena za lekci: 80,- Kč Dětský cycling pro děti od výšky 150 cm cvičitelky: Bc. Ilona Křížková, Bc. Kateřina Beranová cena: 50,- Kč Bosu cardio - pro dospělé pondělí 18,00-19,00 hod cvičitelka: Lada Valentová cena za lekci: 50,- Kč Bosu - pro dospělé čtvrtek 20,00 21,00 hod cvičitelka: Lada Valentová cena za lekci: 50,- Kč Fitbally I. - pro dospělé pondělí 20,00 21,00 hod cvičitelka: Věra Týzlová cena za lekci: 50,- Kč Fitbally II. - pro dospělé čtvrtek 17,00 18,00 hod cvičitelka: Petra Třísková cena za lekci: 50,- Kč Jóga- pro dospělé úterý 19,00 20,30 hod cvičitelka: Gabriela Beránková cena za lekci: 40,- Kč Tae-bo - pro dospělé středa 18,00-19,00 hod cvičitelka: Petra Šedivá cena za lekci: 50,- Kč Jumping I. - pro dospělé středa 20,00-21,00 hod cvičitel: Radek Mulač cena za lekci: 60,- Kč Jumping II. - pro dospělé neděle 19,00-20,30 hod cvičitelka: Lada Valentová cena za lekci: 70,- Kč Cvičení pro ženy čtvrtek: 18,00-19,00 hod cvičitelka: Mgr. Miroslava Vokounová cena za lekci: 40,- Kč Sportování se zvířátky pro 1.stupeň ZŠ středa 16,30-17,30 hod vedoucí: Mgr. Filip Linhart Tradiční a netradiční sporty pro 2. stupeň ZŠ vedoucí: Filip Linhart Výtvarný ateliér pro děti i dospělé čtvrtek 16,00-18,00 hod vedoucí: Rudolf Novotný cena na pololetí: 650,- Kč Logopedie středa 13,00-19,00 vedoucí: Mgr. Ivana Radová cena za lekci: 50,- Kč Bambino klub pro maminky s dětmi na MD úterý, čtvrtek 9,30-11,30 hod vedoucí: Mgr. Lucie Karbanová, Eva Vojáčková cena za lekci: 60,- Kč Sportovci nabídka pro sportovní kluby cvičitelé: Bc. Ilona Křížková, Mgr. Jiří Kronych, Bc. Katka Beranová cena: 50,- Kč/hod/osobu Fitness pro ženy i muže cena: 35,- Kč/hod Klub - spontánní činnost pro neorganizované děti 10,-Kč/hod/osoba - herna - kulečník, stolní fotbal, šipky, - počítačová kavárna První kroky s počítačem základní seznámení s PC středa 13,00-13,45 hod vedoucí: Mgr. Jiří Bulín Tvorba webových stránek pro kluky a holky, kteří kompletně ovládají Windows. Programování www stránek.středa 14,00-15,30 hod vedoucí: Mgr. Jiří Bulín cena na pololetí: 400,- Kč - 9 -

10 DDM Kamarád - Horní Bříza Taneční soubor Unlimited pro začátečníky úterý, čtvrtek 15,30-17,00 hod neděle 14,00-15,30 hod vedoucí: Patrik Philipp cena na pololetí: 1.000,- Kč Taneční soubor Unlimited pro pokročilé pondělí, čtvrtek 17,00-19,00 hod neděle 15,30-17,30 hod vedoucí: Zdeňka Špaltová cena na pololetí: 1.000,- Kč Break dance - od 10 let úterý, čtvrtek 17,00 19,00 hod vedoucí: Martin Jiran cena na pololetí: 500,- Kč Latinsko-americké tance chlapci i dívky od 4 let pátek 15,00-16,00 hod vedoucí: Eva Gribovová cena na pololetí: 400,- Kč Pohybovky pondělí 16,00-17,00 hod vedoucí: Lenka Jansová Exotické tance - pro dospělé úterý 19,00 20,00 hod vedoucí: Mgr. Lucie Kepková Exotické tance - pro dospělé středa 19,00-20,00 hod vedoucí: Mgr. Lucie Kepková Pohybově-dramatický kroužek středa 16,00 17,00 hod vedoucí: Iveta Vodicová Minikopaná - děti 6-10 let úterý 16,30-18,00 hod vedoucí: Mgr. Filip Linhart cena na pololetí: 200,- Kč Keramika čtvrtek 16,00-17,30 hod vedoucí: Andrea Kuttová cena na pololetí: 650,- Kč Výtvarně-aranžérský kroužek úterý 16,00 17,30 hod vedoucí: Irena Zemanová cena na pololetí: 500,- Kč Letecký modelář pondělí 16,30 18,30 hod vedoucí: Jaroslav Tauer Rybářský kroužek středa 15,30 18,00 hod (1x za 14 dní) vedoucí: Petr Kokoška Angličtina pro MŠ vedoucí: Lucie Školová Bambino klub pro maminky s dětmi na MD středa 9,30-11,30 hod vedoucí: Andrea Kuttová, Irena Zemanová cena za lekci: 60,- Kč Šachy pro začátečníky i pokročilé trenéři s licencí ČŠS: Marek Pokrupa, Michal Novák In-line bruslení - pro děti pátek 16,30-18,00 (jaro a podzim) vedoucí: Michal Štrunc, Mgr. Filip Linhart Ledce Hip hop, disko dance úterý 17,00-18,00hod vedoucí: Lucie Rumlová Clogging, Line dance úterý 18,00-19,00hod vedoucí: Mgr. Milena Genttnerová Country tance úterý 13,00-14,00hod pátek 16,30-18,00hod vedoucí: Mgr. Milena Genttnerová cena na pololetí: 500,- Kč Flétna čtvrtek 13,00-14,00hod vedoucí: Mgr. Milena Genttnerová Výtvarný kroužek pondělí 14,00-15,00hod vedoucí: Hana Oplová cena na pololetí: 400,- Kč Angličtina vedoucí: Mgr. Ivana Kropíková Počítačový kroužek vedoucí: Ladislav Čech Trnová Aerobic vedoucí: Mgr. Šárka Wiesnerová cena na pololetí: 200,- Kč Keramika středa 13,30-16,30 vedoucí: Pavla Čásová cena na pololetí: 650,- Kč

11 DDM Kamarád Zruč-Senec Keramika pro děti čtvrtek 14,00-15,30 hod vedoucí: Eva Vojáčková cena na pololetí: 650,- Kč Výtvarně-keramický kroužek I. pro děti čtvrtek 15,30-17,30 hod vedoucí: Eva Vojáčková cena na pololetí: 600,- Kč Výtvarně-keramický kroužek II. od 5 let pátek 13,30-15,00 hod vedoucí: Mgr. Marcela Jarolímová cena na pololetí: 600,-Kč Logopedie vedoucí: Eliška Beránková cena za lekci: 50,- Kč Pohybovky - pro 1. stupeň Junior aerobic - dle zájmu ANP = asistent nápravné péče pro 1. stupeň ZŠ vedoucí: Mgr. Markéta Kubíková cena na pololetí: 200,- Kč ANP = asistent nápravné péče pro 2. stupeň ZŠ vedoucí: Mgr. Marie Mattasová cena na pololetí: 200,- Kč Šachy pro začátečníky i pokročilé trenéři s licencí ČŠS: Marek Pokrupa, Michal Novák In-line bruslení pro děti pátek 16,30-18,00 (jaro a podzim) vedoucí: Michal Štrunc, Mgr. Filip Linhart

12 6. Příležitostná činnost - formou společné měsíční nabídky akcí všech pracovišť. Rozvoj příležitostných a programových aktivit pro neorganizovanou mládež je přímo spjat s programy grantové podpory, protože z těchto aktivit v drtivé většině neplynou organizaci žádné příjmy. Mnoho aktivit je provázáno mezi jednotlivými středisky, ta se budou podílet na přípravě příležitostných akcích společně. Příležitostné akce jsou velice různorodé od akcí malého rozsahu, přes programové bloky (dny otevřených dveří), akce náborové, až po akce regionálního významu s dalším postupem do národních kol. Akce pravidelné loutková představení pro děti Hrajeme na přání pořad pro důchodce Akce zaměřené k významným svátkům Den dětí Halloween Velikonoční tradice Vánoční tradice Den matek Mikulášská nadílka Masopustní průvod Pálení čarodějnic Akce pohybových činností víkendové maratóny fičáky 7 hodinové cvičení sportovní turnaje a soutěže cycling pro sportovní kluby lyžařský výcvik na horách výlety na kolech vodácký víkend rodinné sportovní hry

13 Kulturní či jiná vystoupení taneční soutěže a vystoupení pěvecká vystoupení ukázky z činností DDM Den otevřených dveří, Ahoj prázdniny maškarní karnevaly návštěvy divadel, výstav apod. Ostatní akce výtvarné techniky výukové zájezdy Dívka roku postupová soutěž Beruška Bambiriáda výlety do aquaparku výstavy výrobků z činnosti DDM návštěvy klientů z Domova v Bystřici pozdrav Ježíškovi Jednorázové akce pedagogů s dětmi Jednorázové akce pedagogů s dětmi se týká především práce s talenty, kteří jsou připravováni na různé významné či prestižní soutěže. Jedná se např. o přípravu na soutěž Dívka a Beruška, na soutěže v aerobicu nebo i jiných pohybových aktivitách, sportovní postupové soutěže nebo také umělecké. Dále děti využívají pomoc pedagogů např. k přípravě k přijímacím či talentovým zkouškách apod. Návštěvy kulturních akcí Tyto akce využívají nejen děti, ale i dospělí a nebo převážně rodiče s dětmi. Velmi oblíbené jsou zájezdy do pražských divadel např. představení Spejbla a Hurvínka či návštěva muzikálů, galerií, vernisáží, výstav apod. Akce uspořádané pro obec a veřejnost Akce, které jsou pořádané pro město Třemošná jsou připravovány ve spolupráci s kulturními pracovníky města a za podpory zřizovatele. Jedná se především o velmi oblíbené pravidelné akce pro důchodce, o kulturní pořady pro děti a o maškarní karneval, který pravidelně pořádáme v KD v Záluží. Dále město využívá naše vystoupení při různých oslavách a výročích města a aktivně spolupracujeme při jejich přípravách a organizaci

14 Akce pro MŠ, ZŠ a ŠD Akce probíhají převážně formou metodické činnosti viz. metodická činnost. Činnost je zaměřená tématicky, pro děti jsou připravovány rukodělné činnosti k danému významnému svátku např. Vánoc, Velikonoc, Dnu matek apod. Další akce, které pořádáme pro MŠ a ZŠ jsou akce kulturní. Školská zařízení využívají prostory našeho sálu a navštěvují hlavně naše loutková představení. Další akce jsou např: výstavy spojené s výtvarnými činnostmi, kulturní vystoupení umělců apod. Další plánované aktivity Z dalších činností se DDM nadále neformálně podílí na kooperaci a částečně i koordinaci při některých činnostech všech pracovišť. V rámci této spolupráce se pokusíme v následujícím školním roce opět obnovit vydávání čtvrtletníku Zpravodaj DDM, dále vydávat další zajímavé nabídky, letáky,další propagační materiály a upoutávky. Po celý rok se upravuje a aktualizuje internetová podoba stránek DDM Kamarád. Pro naše členy, hosty, příznivce a především sponzory připravujeme různé dárky, upomínkové předměty a samolepky s naším logem. Organizace se také podílí na přípravě společných akcí ve městě. V průběhu školního roku budou realizovány jak tradiční lyžařské kurzy pro děti a mládež, popřípadě dospělé, tak další výlety např. do pražských divadel apod. V letošním školním roce plánujeme pořádání vodáckého kurzu pro děti i dospělé. Dále bychom se chtěli více zaměřit na jednorázové sportovní akce a na společné akce pro matky s dětmi. Také budeme pokračovat v pořádání pobytových akcí na Šumavě pro matky s malými dětmi

15 7. Spontánní činnost Spontánní činnost pro neorganizovanou mládež realizovanou prostřednictvím otevřených klubů se díky grantové podpoře KÚ PK stala nedílnou součástí aktivit mimoškolních zařízeních. Jejich další rozvoj, je vzhledem k vysokým nákladům na jejich realizaci, na této podpoře plně závislý. V těchto otevřených klubech spolu s dalšími pedagogickými pracovníky se postupně vytváří další nová zaměření, činnosti, informace, které přilákají co nejvíce zájemců z řad neorganizované mládeže. Ke spontánní činnosti slouží především Klub pro neorganizované děti na odloučeném pracovišti Sport Centrum Chanos, kde je pro tyto účely vybavena internetová kavárna a herna. Děti i dospělí je mohou využívat v odpoledních a večerních hodinách dle rozpisu a provozu pracoviště. Tento Klub postupně vybavujeme za pomocí dotace KÚ PK Kluby otevřených dveří a našeho zřizovatele. Smysluplná náplň spontánních aktivit je hlavním cílem pro příští období a to včetně zkvalitnění propagace a další případné integrace návštěvníků klubu do dalších činností DDM. V poslední době zaznamenáváme veliký zájem ze strany rómské komunity. Plánujeme tento zájem plně využít a stále více rozšiřovat a zkvalitňovat činnost stávajícího Klubu

16 8. Letní činnost Tábory (pobytové akce ) Tak, jako každým rokem jsou plánovány pobytové akce v době hlavních prázdnin. Další aktivity připravujeme i o prázdninách podzimních, jarních, pololetních apod. Některá střediska zůstanou po celou dobu prázdnin alespoň částečně otevřená. Hlavním úkolem je nabídnout možnost tuzemských, ale i zahraničních pobytů a zlepšit přípravu táborů. Aby mohlo být zajištěno kvalitní personální obsazení, bude kladen důraz na vznik pracovních skupin z řad externích a dobrovolných pracovníků - táborových týmů, které se budou pod neformálním vedením interních pracovníků dlouhodobě na daný tábor připravovat. Hlavním cílem je stále pečovat o naší táborovou základnu, obnovovat její vybavení a následně nabídnou dalším zájemcům její letní pronájem. Dále pokračovat v pestré nabídce i dalších táborů jako je rybářský tábor, příměstský tábor a keramické sympozium. Další konkrétní plánovaná nabídka se bude týkat ozdravného pobytu u moře. Na letošní školní rok je v dalším plánu a nabídce nově vodácký víkend pro rodiče s dětmi

17 9. Soutěže Důležitá oblast plánování se týká také soutěží. Klademe velký důraz na úroveň organizace jednotlivých soutěží. Velmi svědomitě plánujeme přípravy ve všech oblastech činností. Jak v tanečních soutěžích, tak i v soutěži Dívka, která se během let dostala do podvědomí jako velmi významná kulturní událost a proslavila nás i v národním kole. Dalším úkolem je příprava talentů na keramické soutěže, příprava děvčat na soutěže dívčích klubů apod. Dále připravujeme účastníky do soutěží např. v aerobicu, rybářských, výtvarných apod. Důležitá je příprava našich zájmových útvarů na účast i v drobných vyhlášených soutěžích. Důraz bude kladen na další přípravu nových akcí, především na akce sportovní a soutěže ve spolupráci s dalšími organizacemi a školami např: školní soutěž bowlingu apod. Plánujeme rozšíření této soutěže i do dalšího okolí a zapojit nejen školy, ale i DDM a SVČ v Plzeňském kraji. Našim úkolem je neustále vylepšovat umístění v soutěžích a tím dobře reprezentovat naše zařízení. Zaměřit se tak především na pečlivou přípravu a práci s talenty

18 10. Protidrogová prevence Jako každý rok bude vypracován plán protidrogové prevence na všech pracovištích, v kterém se především zaměřujeme na akce pro děti pořádané v duchu prevence proti negativním vlivům. V této oblasti poskytujeme veřejnosti informační služby, a to konkrétně prostřednictvím informačních nástěnek na všech pracovištích.obsahují všechny důležité telefonní spojení na různá krizová centra, linky bezpečí apod. V duchu protidrogové prevence jsou dále vyhlašovány velké akce a soutěže pro děti a mládež nap: soutěž Dívka, celoroční žákovská liga v bowlingu apod. Tuto oblast prevence zařazujeme každoročně i do dalších akcí, především do letní činnosti, kdy ve spolupráci s Policií ČR připravujeme pro děti ukázky bojových umění, výcviku psa, seznámení s drogami apod

19 11. Spolupráce s jinými organizacemi Velmi důležitá je spolupráce s jinými organizacemi, a to především z naším zřizovatelem, s ostatními školskými institucemi, s městem Horní Bříza a Zruč Senec, kde působí naše odloučená pracoviště. Dále na ostatních pracovištích v Trnové a v Ledcích budeme intenzivněji spolupracovat s řediteli škol a pedagogickým sborem. V neposlední řadě pokračovat ve spolupráci s Bowlingem Třemošná v celoroční pravidelné činnosti, ale také pořádáním různých akcí, soutěží, turnajů apod. Významná je spolupráce s ostatními DDM v okolí při pořádání společných akcí atd. Za přínosnou považujeme také spolupráci s komisí pro soc. právní ochranu dětí a školskou komisí v Horní Bříze, a to konkrétně členstvím jednotlivých pracovníků DDM v těchto komisích. Důležitou spolupráci vnímáme také jako členství pracovníků DDM v zastupitelstvu města Třemošná. V neposlední řadě chceme prohloubit spolupráci s rodiči a více je zapojit do všech aktivit. Velice důležitá je spolupráce se sponzory a dalšími institucemi

20 12. Sponzorství Nedílnou součástí úspěšnosti naší činnosti je celoroční spolupráce se sponzory. Této manažersky důležité oblasti, se věnuje především ředitelka DDM. Příležitostně jsou pověřeni i ostatní pracovníci, a to především na méně obsáhlejší akce. Jedná se převážně o shánění finančních prostředků na jednotlivé akce, ale také o různé dary, cukrovinky apod. Dále se snažíme o prohlubování vzájemných vztahů se sponzory. A to např. blahopřání k různým výročím, svátkům, pravidelné zasílání našeho Zpravodaje, informační služby, pozvánky na různé významné akce apod

21 13. Kontrolní činnost Kontrolní pedagogická činnost interních pracovníků je svěřena zástupkyni DDM a ostatní hospitační činnost externích pracovníků vykonávají pověření vedoucí na odloučených pracovištích. Dle organizační struktury jsou tito pracovníci k těmto úkonům plně kompetentní a za práci svých svěřenců následně odpovědni ředitelce DDM. Kontrolní činnost ředitelky se týká všech podřízených pracovníků dle organizační struktury, dále pak dalších oblastí jako je BOZP, oblast financování a rozpočtu, majetku atd

22 14. Závěr Tento plán byl vytvořen pro práci všech středisek DDM a další materiál tvoří plány činnosti jednotlivých pracovišť včetně přehledů připravovaných aktivit. Plán činnosti byl projednán na poradě vedení dne Bc. Ilona Křížková ředitelka DDM Kamarád

23 15. Rámcový měsíční plán Září nábor nabídky, přihlášky příprava materiálního zabezpečení - nákup pedagogická rada příprava personálního zabezpečení dohody s externími pracovníky úklid kluboven nákup čistících a ochranných prostředků obnova nájemních smluv úpravy rozpočtů zpracování plánu činnosti na nový školní rok novelizace ŠVP aktualizace směrnic, řádů apod. výkaz o úrazovosti Říjen zahájení činnosti plán činnosti výkaz činnosti statistika, KEVIS poplatky za kroužky materiální vybavení zájmové činnosti nákupy aktualizace webu výkaznictví P 1 04, čtvrtletní rozvaha,výsledovka grantová politika Listopad kontrola objektu opravy příprava návrhu rozpočtu zřizovateli příprava návrhu rozpočtu na mzdové prostředky kontrola přihlášek a poplatků za kroužky podzimní prázdninová činnost statistický výkaz o činnosti Prosinec inventarizace návrhy rozpočtů na příští rok kontrola činnosti DDM BOZP Vánoční prázdninová činnost Vánoční posezení pracovníků Kontrola účetních dokladů Výkaz zisků a ztrát Účtový rozvrh Tabulka čerpání rozpočtu zřizovatele Leden pedagogická rada nové smlouvy nové poplatky za kroužky na druhé pololetí nové nájemní smlouvy kontrola objektu nutné opravy účetní uzávěrka kontrola pokladny kontrola čistících a ochranných prostředků plán akcí na 2 pololetí yžařský výcvik aktualizace webu vyúčtování grantových programů výkaznictví P 1 04, čtvrtletní rozvaha,výsledovka Únor příprava jarních soutěží kontrola dokumentace zaměření na hospitace kroužků kontrola a novelizace vnitřních směrnic jarní prázdninová činnost daňové přiznání finanční vypořádání dotací Březen soutěže, akce nabídka letní činnosti kontrola objektu nutné opravy výroční prověrka BOZP tvorba projektů podání Duben kontrola činnosti soutěže kontrola objektu a okolí DDM úprava zahrady kontrola dokumentace kontrola hmotného majetku úklid skladů výkaznictví P 1 04, čtvrtletní rozvaha,výsledovka Květen soutěže kontrola deníků externích pracovníků příprava letní činnosti přihlášky kontrola účetních dokladů soutěže a přehlídky tabulka čerpání rozpočtu zřizovatele Červen příprava tábora povolení,nájemní smlouvy kontrola dokumentace pedagogická rada ukončení šk.roku příprava výroční zprávy zabezpečení prázdninové činnosti proškolení vedoucích letní činnosti účetní uzávěrka zahraniční ozdravný pobyt Červenec letní stanový tábor rybářský letní stanový tábor v Klenovicích vodácký víkend generální úklid na Chanose výkaznictví P 1 04, čtvrtletní rozvaha,výsledovka nutné opravy a přestavby Srpen příměstský tábor keramické sympozium generální úklid na jednotlivých pracovištích nutné opravy a přestavby příprava nabídky na další školní rok prázdninové cvičení na Chanose aktualizace webu zpracování výroční zprávy za uplynulý školní rok

Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013

Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Obsah: Úvod... str. 4 1. Charakteristika zařízení... str. 5 2. Vedení organizace... str. 7 3. Hlavní úkloy DDM Kamarád... str. 8 4. Personální zabezpečení... str.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DDM MĚLNÍK ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Strana 1 (celkem 26) 1.ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SVČ Název organizace: Zřizovatel: Dům dětí a mládeže Mělník Se sídlem

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava. Brněnská 29, Jihlava

D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava. Brněnská 29, Jihlava D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava Brněnská 29, Jihlava PRO OBDOBÍ 2011-2012 Obsah I. Charakteristika zařízení:... 3 II. Cíle vzdělávání:... 3 III. Délka vzdělávání:... 4 IV. Formy a obsah vzdělávání:...

Více

Strana 1 (celkem 21)

Strana 1 (celkem 21) Strana 1 (celkem 21) Obsah: 1. Základní údaje o středisku volného času 3 2. Charakteristika střediska volného času.. 4 3. Činnost střediska volného času....6 4. Informace o žácích a studentech se speciálními

Více

Městský dům dětí a mládeže, Ostrov, Školní 231 Okres Karlovy Vary

Městský dům dětí a mládeže, Ostrov, Školní 231 Okres Karlovy Vary 1 Městský dům dětí a mládeže, Ostrov, Školní 231 Okres Karlovy Vary Plán zájmového vzdělávání 2013 2014 Plán vychází ze zákona číslo 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti DDM Neratovice ve školním roce 2011/2012 Základní údaje o středisku volného času Zřizovatel: Město Neratovice, okres Mělník se sídlem Neratovice,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ Sušice, Lerchova ul. - 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Čestmír Kříž, ředitel

Více

Dům dětí a mládeže Stříbro, příspěvková organizace Masarykovo náměstí 17, 349 01 Stříbro Výroční zpráva Školní rok 2013/2014

Dům dětí a mládeže Stříbro, příspěvková organizace Masarykovo náměstí 17, 349 01 Stříbro Výroční zpráva Školní rok 2013/2014 Dům dětí a mládeže Stříbro, příspěvková organizace Masarykovo náměstí 17, 349 01 Stříbro IČO: 48 32 66 40 Tel.: + 420 374 622 277, Fax.: + 420 374 627 263 www.ddm-stribro, e-mail: dumdeti.stribro@seznam.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti. střediska volného času DDM Kolín. za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva o činnosti. střediska volného času DDM Kolín. za školní rok 2011-2012 Výroční zpráva o činnosti střediska volného času DDM Kolín za školní rok 2011-2012 Obsah: 1. Základní údaje o SVČ 2. Charakteristika SVČ 3. Řídící a kontrolní činnost 4. Struktura a personální obsazení

Více

Dům dětí a mládeže Olomouc. Výroční zpráva. o činnosti ve školním roce 2009/2010

Dům dětí a mládeže Olomouc. Výroční zpráva. o činnosti ve školním roce 2009/2010 Dům dětí a mládeže Olomouc Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2009/2010 Olomouc, listopad 2010 1 Obsah Obsah...2 A Základní údaje o školském zařízení...4 A. 1 Předkladatel výroční zprávy...4 A.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-14

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-14 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika hlavní cíle a jejich plnění struktura a personální obsazení řídící a kontrolní činnost vymezení hlavní a doplňkové činnosti

Více

Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU

Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU Rok 2007 Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Cíle vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti střediska volného času DDM Kolín za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti střediska volného času DDM Kolín za školní rok 2013-2014 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, KOLÍN, PRAŽSKÁ 161 Výroční zpráva o činnosti střediska volného času DDM Kolín za školní rok 2013-2014 Obsah: 1. Základní údaje o SVČ 2. Charakteristika SVČ 3. Řídící a kontrolní činnost

Více

Výroční zpráva o činnosti DDM v Kralupech nad Vltavou

Výroční zpráva o činnosti DDM v Kralupech nad Vltavou Výroční zpráva o činnosti DDM v Kralupech nad Vltavou školní rok 2013 2014 0 Výroční zpráva o činnosti střediska volného času DDM Kralupy nad Vltavou za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o středisku

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže Český Krumlov, Linecká 67, 381 01 Český Krumlov, IČO:00665711, tel. 380 716 407 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže Český Krumlov a pobočka Kaplice ve školním roce 2013/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Dům dětí a mládeže Větrník Riegrova 16, Liberec 1, 46001, telefon/fax: 482713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz, www.ddmliberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

Děti, mládež a volný čas v Olomouckém kraji

Děti, mládež a volný čas v Olomouckém kraji Děti, mládež a volný čas v Olomouckém kraji nabídka využití volného času dětí a mládeže středisky volného času, vybranými nestátními neziskovými organizacemi a informačními centry pro mládež v Olomouckém

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

HodnoTÍCí ZPRáva. za školní rok 2012 / 2013 HOBBY CENTRUM 4

HodnoTÍCí ZPRáva. za školní rok 2012 / 2013 HOBBY CENTRUM 4 HodnoTÍCí ZPRáva za školní rok 2012 / 2013 HOBBY CENTRUM 4 Vypracoval : PaedDr. Vladimír Bek Praha, září 2013 I. 1. Základní informace Identifikační údaje DDM (příspěvkové organizace): Název: Sídlo: IČ:

Více

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2007 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Městský dům dětí a mládeže Čelákovice

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Městský dům dětí a mládeže Čelákovice ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Městský dům dětí a mládeže Čelákovice Havlíčkova 691, 250 88 Čelákovice Identifikátor: 600 052 478 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ákladní škola T.G. Masaryka Podbořany, Husova 445, okres Louny VÝROČNÍ PRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK : 2011/2012 1.ákladní údaje o škole Název školy: Š T.G.Masaryka Podbořany, Husova 445,okres Louny

Více

Zahradní slavnost Kociánka 9. 6. 2013

Zahradní slavnost Kociánka 9. 6. 2013 Zahradní slavnost Kociánka 9. 6. 2013 Kroužky Adrenalin a Vodák dovádějí v bazénu - leden 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA šk. rok 2012/2013 OBSAH 1. Základní údaje... 3 2. Charakteristika zařízení... 3 3. Personální

Více

Dětský domov a Základní škola, Ledce 55

Dětský domov a Základní škola, Ledce 55 Dětský domov a Základní škola, Ledce 55 Výroční zpráva 2012-2013 OBSAH 1. Základní údaje o zařízení... 3 2. Charakteristika zařízení... 4 3. Školy a školská zařízení členění... 9 4. Souhrnné údaje o dětech/žácích...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 Ševčíkova 273/II, 383 01 Prachatice IČO 75 04 44 98 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM PRACHATICE Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 Sídlo organizace:

Více

Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, Litvínov

Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, Litvínov Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, Litvínov 20 LET SSZŠ Litvínov Škola v pohybu, škola respektovaná a vyhledávaná Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 OBSAH

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více