Vážený čtenáři, vážená čtenářko,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážený čtenáři, vážená čtenářko,"

Transkript

1 Výroční zpráva 2010

2 Vážený čtenáři, vážená čtenářko, právě jste nahlédli do výroční zprávy společnosti, která se v posledních letech věnuje zejména vzdělávání sociálně znevýhodněných osob v oblastech informačních technologií a jejich podpoře při návratu na trh práce. Mohu s potěšením říci, že i v roce 2010 byly naše výsledky a aktivity ve vzácně vyvážené shodě mezi zdroji finančních prostředků, potřebami klientů a prací, která nás baví a naplňuje. Rok 2010 byl prostřední částí z obvykle dvouletých cyklů, ve kterých se naše fungování pohybuje. Měli jsme tedy poměrně stabilní podmínky a mohli se plně soustředit na poskytování služeb. V této výroční zprávě naleznete základní informace pojaté v minimalistické grafické úpravě a vztahující se pouze k roku Zájemcům o barevný pohled na naše aktivity a výsledky doporučuji nahlédnou do projektových novin, které jsme vydali v řijnu 2010 (jsou volně k dispozici na Toto číslo je výjimečné tím, že mapuje posledních 10 let naší činnosti a přináší téměř kompletní obraz o našich službách, výsledcích a ohlasech na ně. Zdeněk Klouda ředitel 30. dubna 2011 Attavena, o.p.s. výroční zpráva

3 Základní údaje o společnosti Attavena, o.p.s. Datum vzniku: 15. července 1999 (zápis v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl O, vložka 52) IČ: , DIČ: CZ číslo bankovního účtu: / Druh poskytovaných služeb (platné znění v roce 2010) 1. Posláním společnosti Attavena je vzdělávání a rozvoj neziskových organizací v České republice a střední a východní Evropě, podpora a vzdělávání sociálně znevýhodněných osob a podpora kulturních a uměleckých aktivit v oblasti užité grafiky. Toto poslání bude naplňováno poskytováním veřejně prospěšných služeb zejména obecně prospěšným společnostem, veřejnoprávním institucím, občanským sdružením, sdružení dětí a mládeže a nadacím (dále jen neziskové organizace ) nebo jejím zakladatelům a dále osobám s omezenou dostupností vzdělávání. 2. Poskytované služby jsou: a) organizace kurzů, školení, seminářů, konferencí b) poskytování služeb na téma: I) získávání financí pro činnost neziskové organizace II) budování image neziskové organizace III) strategické plánování neziskové organizace IV) obsah a zpracování informačních materiálů V) sestavení a tvorba výroční zprávy organizace VI) elektronické publikování a práce s Internetem c) publikační a vydavatelská činnost 3. Doplňkovou činností obecně prospěšné společnosti je: a) pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti b) grafické práce a kresličské práce Attavena, o.p.s. výroční zpráva

4 Hlavní aktivity v roce 2010 V roce 2010 jsme pokračovali v realizaci našeho dosud největšího projektu V práci jako doma, abychom ho v říjnu úspěšně zakončili. Naplno jsme také rozvinuli činnosti a nabídky projektů Lehké motivačno a Umanutý zavináč, ke kterým od poloviny roku přibyl ještě projekt Jak se neztratit. Všechny čtyři projekty jsou zaměřeny na podporu rodičů s dětmi do 15 let vracejících se na trh práce. Ve zbývajícím čase a s využitím volných zdrojů jsme se věnovali také následujícím mimoprojektovým činnostem: - Vzdělávacím aktivitám v oblasti informačních technologií: organizace a realizace počítačových kurzů prostřednictvím mobilní počítačové učebny nebo na počítačích klienta. - Grafickým službám: grafické zpracování a zprostředkování tisku plakátů, brožur, publikací, propagačních a prezenčních materiálů. Grafické služby se z kapacitních a personálních důvodů staly v roce 2010 zcela okrajové. Attavena, o.p.s. výroční zpráva

5 Projekty z let 2003 až 2009, na které naše aktivity v roce 2010 volně navazovaly Myš není pro kočku! posílení šancí a motivace sociálně znevýhodněných občanů nad 50 let věku v menších obcích regionu prostřednictvím mobilních IT rekvalifikačních kurzů; realizace motivačních přednášek, 30 rekvalifikačních kurzů, lekce Orientace na trhu práce, provoz veřejných internetových pracovišť; příprava a vydání publikace Jak se neztratit II (ISBN: ): CZ / /2318; realizace říjen 2006 až červen 2008; administrátor: MPSV; rozpočet: Kč; zdroj: (OP RLZ, opatření opatření 2.1 Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí); cílová skupina: osoby v produktivním věku starší 50 let. Celkem 330 unikátních klientů. O krok dál komplexní vzdělávání lektorů IT a mobilní středisko ECDL; vyškolení 5 lektorů Attaveny na testery ECDL (European Computer Driving License), vytvoření testovacího střediska ECDL (ID CZ162), vývoj rekvalifikačního programu Lektor kurzů výpočetní techniky; vyškolení 10 lektorů IT; zajištění praxe nových lektorů realizací 20 rekvalifikačních kurzů.; číslo projektu: CZ / /0023; realizace říjen 2006 až červen 2008; administrátor: Jihočeský kraj; rozpočet: Kč; zdroj: (OP RLZ, opatření 3.3 Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání); cílová skupina: lektoři IT, osoby v produktivním věku starší 50 let, úředníci malých obecních úřadů. Celkem 229 unikátních klientů. O-sto-myš! Posílení šancí na trhu práce sociálně znevýhodněných skupin mobilním vzděláváním IT rekvalifikačních kurzů a podpora vzniku pracovních míst zejména v nepodnikatelských subjektech; realizace rekvalifikačních počítačových kurzů, motivačních přednášek a dalších podpůrných aktivit (zajištění provozu internetových pracovišť) a vytváření a podpora nových pracovních míst; číslo projektu: CZ / /0003; realizace říjen 2006 až červen 2008; administrátor: Úřad práce v Českých Budějovicích; rozpočet: Kč; zdroj: (OP RLZ, opatření 1.1: Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání); cílová skupina: maminky na mateřské/rodičovské dovolené (tatínci v obdobné situaci), osoby pečující o děti ve věku od 3 do 15 let. Celkem 275 unikátních klientů. I myš může být kamarádka! podpora rovných příležitostí pro ženy mobilním vzděláváním v oblasti IT; realizace rekvalifikačních počítačových kurzů, motivačních přednášek a dalších podpůrných aktivit (zajištění provozu internetových pracovišť, Průzkum potřeb a znalostí žen v práci s PC a internetem) pro ženy vracející se na trh práce); číslo projektu: CZ / /0068; realizace prosinec 2005 až listopad 2007; administrátor: NVF, o.p.s.; rozpočet: Kč; zdroj: MPSV (OP RLZ, opatření 2.2 Podpora rovných příležitostí žena mužů na trhu práce). Celkem 352 unikátních klientů. Nebojte se myši, mámo! vzdělávání žen vracejících se na trh práce v oblasti informačních technologií; realizace rekvalifikačních počítačových kurzů, motivačních přednášek a dalších podpůrných aktivit (zajištění provozu internetových pracovišť a vydání publikace) pro ženy vracející se na trh práce; číslo projektu: 1.1./109; období realizace: květen 2005 až červenec 2006; administrátor: NVF, o.p.s.; rozpočet: , vklad Attaveny 5000, zdroj: MPSV (Phare 2003 RLZ Posílení aktivní politiky zaměstnanosti). Celkem 326 unikátních klientů. Attavena, o.p.s. výroční zpráva

6 Rozvojová podpora vzdělávání s využitím IT na multietnickém gymnáziu v Gradačacu v Bosně a Hercegovině ; vybavení školy výpočetní technikou a vzdělávání učitelů a žáků školy v oblasti IT; období realizace: ; Trilit. CIDA a MZČR; administrátor: RS ÚMV. Klikněte pravým, dědo! ; projekt o vzdělávání seniorů v práci s IT a zvýšení dostupnosti PC a internetu pro seniory; číslo projektu: CZ 2002/ , realokace / ; období realizace: ; Phare; administrátor: NROS, rozpočet 3,4 mil.; cílová skupina: senioři. Attavena o.p.s. cesta k finanční soběstačnosti; číslo projektu: CZ2002/ / ; období realizace: ; Phare; administrátor: NROS; rozpočet: 1.mil; cílová skupina: Attavena, o.p.s. Rozvoj dovedností neziskových organizací prezentovat se a pracovat s informačními technologiemi; číslo projektu: Phare / ; období realizace: ; Phare; administrátor: NROS; rozpočet: 1 mil., cílové skupiny: nestátní, neziskové organizace. Attavena, o.p.s. výroční zpráva

7 Projekty v roce 2010 V PRÁCI JAKO DOMA podpora souladu rodinného a pracovního života a návratu na trh práce pro osoby pečující o malé děti mobilním poradenstvím a vzděláváním v oblastech ICT a podnikání zdroj: Operační program Praha adaptabilita, prioritní osa 2 číslo projektu: CZ.2.17/2.1.00/31617 administrátor: Magistrát hlavního města Prahy rozpočet: ,22 Kč realizace: listopad 2008 až říjen 2010 umístění: Praha Projekt volně navazuje na předchozí projekty zaměřené na rodiče (maminky) s malými dětmi. Těžiště projektu je v základních a specializovaných kurzech počítačových dovedností doplněné o skupinu volně volitelných dalších aktivit motivačních a vzdělávacích aktivit. Průběžné výsledky v roce 2010: Výuka a aktivity probíhaly v částech Prahy Čakovice, Zbraslav, Slivenec, Libuš, Vinoř, Radotín. Realizovali jsme 7 rekvalifikačních kurzů Základy práce s PC a Orientace na trhu práce (vstoupilo 84 a úspěšně dokončilo 77 klientů/tek); z pokročilých kurzů 6x Tvorba www stránek, 4x MS Powerpoint, 3x MS Publisher, 1x MS Access (vstoupilo 137 a úspěšně dokončilo 124 klientů/tek); 2 kurzy pokročilé práce s PC zakončený ECDL testem (vstoupilo 25 a úspěšně dokončilo 20 klientů/tek); 7x Příprava na testy ECDL start (vstoupilo 73 a úspěšně dokončilo 57 klientů/tek); 2x kurz Základy podnikání (vstoupilo 24 a úspěšně dokončilo 23 klientek); 1x kurz Obchodně komunikační dovednosti (vstoupilo 12 a úspěšně dokončilo 12 klientek); 6x kurz Jak se neztratit při návratu na trh práce (vstoupilo 78 a úspěšně dokončilo 7 klientů/tek); 3 motivační a informační schůzky pro celkem 46 zájemců. Realizované aktivity (za celý projekt): 15 rekvalifikačních kurzů Základy práce s PC a Orientace na trhu práce (60 hod/kurz) pro 178 osob; 3 kurzy pokročilé práce s PC zakončené ECDL testem (60 hod/kurz) pro 37 osob; 23 pokročilých kurzů s tématy Tvorba www stránek, MS Publisher, MS Powerpoint, MS Access, OpenOffice (30 hod/kurz) pro 241 osob; 7 pokročilých kurzů Příprava na testy ECDL start (15 hod/kurz) pro 73 osob; 2+1 kurz Základy podnikání a Obchodně-komunikační dovednosti (60 hod/kurz) pro 36 osob. Uskutečnění individuálního profesního poradenství pro 20 osob; realizace 6 kurzů Jak se neztratit (18 hod/kurz, 6 různých hostů) pro 78 osob; zpracování, vydání a distribuce ks publikace Obrazy ze života ženy (100 stran, ISBN: ). Doprovodnou avšak klíčovou aktivitou bylo hlídání účastnic aktivit v průběhu jejich účasti na aktivách projektu. Pro více informací viz Projektové noviny na Attavena, o.p.s. výroční zpráva

8 UMANUTÝ ZAVINÁČ podpora souladu rodinného a pracovního života a návratu na trh práce pro osoby pečující o malé děti mobilním poradenstvím a vzděláváním v oblastech ICT a podnikání zdroj: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, Sociální integrace a rovné příležitosti číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/ administrátor: MPSV rozpočet: Kč realizace: srpen 2009 až červenec 2011 umístění: Jihočeský, Plzeňský a Středočeský kraj Projekt volně navazuje na předchozí projekty zaměřené na rodiče (maminky) s malými dětmi. Těžiště projektu je v základních a specializovaných kurzech počítačových dovedností. Plánované aktivity: 30 rekvalifikačních kurzů Základy práce s PC (43 hod/kurz) pro 330 osob; Minikurzy Orientace na trhu práce (12 hod/kurz) pro 270 osob; 60 kurzy pokročilé práce s PC (9 hod/kurz) pro 540 osob (témata: Pokročilý MS Word, Pokročilý MS Excel, Základy databází v MS Access, Webové stránky jednoduše, Prezentace v MS Powerpoint, Úprava fotografií v Zoner Photo Studio). Design projektu je velmi jednoduchý. Soustředíme se na to, přinést výše uvedené služby co nejvíce lidem i z menších obcí zájmového území. Průběžné výsledky v roce 2010: Výuka a aktivity ukončené do konce roku probíhaly v Plzni, Horažďovicích, Volyni, Vimperku, Sušici, Kašperských Horách, Nýrsku a Přešticích. Realizovali jsme 15 rekvalifikačních kurzů Základy práce s PC (vstoupilo 163 a úspěšně dokončilo 145 klientů/tek); z pokročilých kurzů 7x Pokročilý MS Word, 4x Pokročilý MS Excel, 6x Prezentace v MS Powerpoint a 12x Úprava fotografií v Zoner Photo Studio, 1x Webové stránky jednoduše (vstoupilo 299 a úspěšně dokončilo 268 klientů/tek); 15 kurzů Orientace na trhu práce (vstoupilo 147 a úspěšně dokončilo 131 klientů/tek). Dále jsme uskutečnili 12 motivační a informačních schůzek pro celkem 162 zájemců. Projekt se vyvíjí podle očekávání. Směřujeme k naplnění a překročení původních cílů. Pro více informací viz Projektové noviny na Attavena, o.p.s. výroční zpráva

9 LEHKÉ MOTIVAČNO podpora souladu rodinného a pracovního života a návratu na trh práce pro osoby pečující o malé děti mobilním poradenstvím a vzděláváním v oblastech ICT a hraním simulačních her zdroj: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, Sociální integrace a rovné příležitosti číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/ administrátor: MPSV rozpočet: Kč realizace: srpen 2009 až červenec 2011 umístění: Jihočeský kraj, Středočeský kraj a kraj Vysočina Projekt volně navazuje na předchozí projekty zaměřené na rodiče (maminky) s malými dětmi. Těžiště projektu je v základních a aplikovaných kurzech počítačových dovedností a v přípravě a realizaci simulačních her. Plánované aktivity: 14 rekvalifikačních kurzů Základy práce s PC (43 hod/kurz) pro 140 osob; 10 pokročilých kurzů ICT efektivně v životě matky (60 hod/kurz) pro 100 osob; osobní simulační hry zaměřené na životní etapu, ve které se propojují mateřská, partnerská a pracovní role ženy (20 her rozdělených do 3 témat pro 3 hodinách) pro celkem 240 osob; desková verze simulační hry v podobě společenské hry (1000 ks) a webová verze simulační hry pro celkem 128 osob; individuální profesní poradenství pro 20 osob. Průběžné výsledky v roce 2010: Výuka a aktivity ukončené do konce roku 2010 probíhaly v Čáslavi, Zbraslavicích, Světlé nad Sázavou, Ždírci nad Doubravou, Českých Budějovicích, Havlíčkově Brodě a v Uhlířských Janovicích. Realizovali jsme 12 rekvalifikačních kurzů Základy práce s PC (vstoupilo 140 a úspěšně dokončilo 130 klientů/tek); 6 kurzů ICT efektivně v životě matky (vstoupilo 70 a úspěšně dokončilo 65 klientů/tek); 10 simulačních her pro maminky s malými dětmi (vstoupilo 99 a úspěšně dokončilo 97 klientek);. Realizovali jsme 10 motivačních a informačních schůzek pro celkem 162 zájemců. Projekt se vyvíjí podle očekávání. Směřujeme k naplnění a překročení původních cílů. Pro více informací viz Projektové noviny na Attavena, o.p.s. výroční zpráva

10 JAK SE NEZTRATIT podpora zaměstnatelnosti osob pečujících o dítě do 15 let věku mobilním poradenstvím, vzděláváním, praxí ve virtuální firmě a hraním simulačních her v NUTS CZ031. zdroj: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, Posílení aktivních politik zaměstnanosti číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/ administrátor: MPSV rozpočet: Kč realizace: červenec 2010 až červen 2012 umístění: Jihočeský kraj Projekt velmi volně navazuje na předchozí projekty zaměřené na rodiče (maminky) s malými dětmi. Cílovou skupinou jsou zájemci o zaměstnání pečující o děti do 15 let. Těžiště projektu tkví v sebepoznání svých očekávání, možností a příležitostí doplněné o trénink dovedností ve virtuální firmě a základní i pokročilé ovládnutí práce na PC.. Plánované aktivity: 8 rekvalifikačních kurzů Základy práce s PC (43 hod/kurz) pro 96 osob; Pokročilá práce s PC pro 64 osob; profesní poradenství a bilanční diagnostika pro 96 osob; odborná praxe ve virtuální firmě pro 64 osob; Workshopy obchodně komunikačních dovedností pro 64 osob; simulační hry a orientace na trhu práce pro 64 osob. Průběžné výsledky v roce 2010: Projetk se naplno rozběhl až v říjnu 2010 v Českých Budějovicích. Realizovali jsme 2 rekvalifikační kurzy Základy práce s PC (vstoupilo 28 a úspěšně dokončilo 26 klientů/tek); připravili jsme koncept a velkou část obsahu virtuální firmy a všech dalších aktivit. Realizovali jsme 2 motivační a informační schůzky pro celkem 27 zájemců. Projekt se vyvíjí podle očekávání. Směřujeme přinejměnším k naplnění očekávaných cílů. Attavena, o.p.s. výroční zpráva

11 Senioři komunikují zdroj: Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových program: Senioři komunikují rozpočet: Kč realizace: červenec 2010 až srpen 2010 umístění: Jihočeský kraj, Stedočeský kraj a kraj Vysočina Senioři byli našimi klienty i v roce V rámci projektu Senioři komunikují Nadačního fondu Livie a Václava Klausových jsme uskutečnili 7 čtrnáctihodinových počítačových kurzů pro 79 seniorů. Během kurzu se účastníci seznámili se základní obsluhou PC, s používáním elektronické pošty a s psaním textu. Dále se senioři učili používat mobilní telefon a platební kartu. Kurzy se uskutečnily v těchto městech a obcích: Žirovnice, Vyšší Brod, Benešov nad Černou, Žleby, Hospříz, Chýnov, Beroun. Attavena, o.p.s. výroční zpráva

12 Vzdělávací mimoprojektové aktivity V souvislosti s rozvojem našeho technického i znalostního zázemí, rozšiřujících se zkušeností a praxe v oblasti vzdělávání v práci s informačními technologiemi jsme i v roce 2010 pokračovali v nabídce a realizaci neprojektových služeb. Celkový obrat mimoprojektové výuky činil Kč (bez kurzů Senioři komunikují). ECDL (European Computer Driving Licence) je mezinárodně uznávaná, objektivní a standardizovaná metoda pro ověřování počítačové gramotnosti. Zjišťuje pomocí praktických testů schopnost libovolné osoby využívat základní informační a komunikační technologie alespoň na takové úrovni, která odpovídá mezinárodně dohodnuté definici počítačové gramotnosti (ECDL Sylabus). V našem testovacím středisku ECDL jsme uskutečnili testování 47 klientů ve 114 ECDL modulech bez klientů projektu V práci jako doma a 203 klientů v 616 modulech v rámci projektu V práci jako doma.. Hlavními rysy naší výuky jsou: - úprava obsahu podle přání klienta: při preferenci nízké ceny probíhá výuka podle osnov připravených kurzů; při potřebě zohlednit individuální požadavky upravujeme obsah kurzu podle přání klientů. - mobilita: prostřednictvím mobilní učebny lze výuku realizovat kdekoli ve vhodných prostorách; zájemcům z Českých Budějovic je k dispozici učebna v sídle Attaveny. - asistence: při výuce obvykle lektorovi pomáhá zaškolený asistent; jeho rolí je vyrovnávání rozdílů ve skupině a pomoc s doplněním látky po absenci klienta na předchozí lekci. - tištěné vzdělávací materiály: klientům zpravidla poskytujeme naše vlastní výukové materiály, které značně zvyšují efektivitu výuky. - individuální přizpůsobení: metodiku výuky přizpůsobujeme typu cílové skupiny, tak aby si předávané zkušenosti mohl klient maximálně osvojit. V případě potřeby používáme doprovodná opatření dle potřeb a požadavků klientů (hlídání dětí maminkám, uzpůsobení průběhu kurzu časovým a dalším omezením klientů,...) Grafické a prezentační služby V roce 2010 tvořily grafické služby ustupující součást našich aktivit. S přesunem pozornosti na vzdělávací aktivity a se změnami v týmu souviselo postupné a cílené omezování těchto služeb. Grafické a prezentační dovednosti dále využíváme hlavně pro potřeby našich vlastních projektů a vzdělávacích aktivit. Naší specializací byly tvorba plakátových vědeckých sdělení (posterů), tabulí pro naučné stezky, letáků a vydávání výročních zpráv, brožur a publikací. V roce 2010 jsme realizovali 2 samostatné zakázky s celkovým obratem korun. Attavena, o.p.s. výroční zpráva

13 Hospodaření v roce 2010 Účetní jednotka: Attavena, o.p.s. (Husova 45, České Budějovice); IČ: , DIČ: CZ ; účtujeme v podvojném účetnictví; v roce 2010 jsme byli plátci DPH. Číslo našeho účtu je /0300 (ČSOB). Naše účetnictví prochází každoročním nezávislým auditem. Každý náš projekt nad tři milióny korun prochází samostatným auditem (kromě projektu V práci jako doma ). Attavena, o.p.s. má pouze rezervní fond, do kterého každoročně převádí svůj hospodářský výsledek. Stav rezervního fondu k byl ,36 Kč. Stav majetku a závazků obecně prospěšné společnosti k rozvahovému dni viz následující tabulky. Rozvaha Aktiva (v tis.) k k Dlouhodobý majetek celkem Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek celkem Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému majetku celkem Oprávky k ostatnímu dlouhodob. nehm. majetku Oprávky k sam. mov. věcem a souborům mov. věcí Oprávky k ostatnímu dlouhodob. hmot. majetku Krátkodobý majetek celkem Pohledávky celkem Odběratelé 0 18 Poskytnuté provozní zálohy Dohadné účty aktivní Krátkodobý finanční majetek celkem Pokladna Účty v bankách Jiná aktiva celkem Náklady příštích období Aktiva celkem Pasiva (v tis.) k k Vlastní zdroje celkem Jmění celkem Fondy Výsledek hospodaření celkem 13 1 Účet výsledku hospodaření 13 1 Cizí zdroje celkem Krátkodobé závazky celkem Dodavatelé Přijaté zálohy Zaměstnanci Závazky k institucím SZ a veřejného ZP Daň z příjmu Daň z přidané hodnoty 5 7 Ostatní daně a poplatky 4 7 Jiné závazky 0 6 Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé finanční výpomoci Jiná pasiva celkem Výnosy v příštích období Pasiva celkem Attavena, o.p.s. výroční zpráva

14 Srovnání předchozích let Rok Výnosy (v tis.) Náklady (v tis.) Hospodářský výsledek (%) předchozího roku Výnosy Náklady Výkaz zisku a ztráty 2010 Náklady (v tis.) Hlavní Doplňková Činnost celkem Spotřebované nákupy celkem Spotřeba materiálu Spotřeba energie Služby celkem Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Osobní náklady celkem Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Daně a poplatky celkem Daň silniční Ostatní daně a poplatky Ostatní náklady celkem Ostatní pokuty a penále Úroky Jiné ostatní náklady Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Náklady celkem Výnosy (v tis.) Hlavní Doplňková Činnost celkem Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Ostatní výnosy celkem Úroky Jiné ostatní výnosy Provozní dotace celkem Provozní dotace Výnosy celkem Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmu Výsledek hospodaření po zdanění Attavena, o.p.s. výroční zpráva

15 Výnosy dle zdrojů Projekt V práci jako doma ,61 Projekt Umanutý zavináč ,53 Projekt Lehké motivačno ,98 Projekt Jak se neztratit ,73 Projekt Senioři komunikují ,00 Hlavní činnost vzdělávací služby ,49 Hlavní činnost grafické služby ,00 Režie ,66 Doplňková činnost ,04 CELKEM ,24 Poznámka: identifikace projektů a zdrojů veřejných prostředků viz popisy projektů na předchozích stranách. Attavena, o.p.s. výroční zpráva

16 Závěrečný výrok auditora k účetní závěrce za rok 2010 Attavena, o.p.s. výroční zpráva

17 Attavena, o.p.s. výroční zpráva

18 Lidé v Attaveně v roce 2010 Všem, kdo svou prací přispěli k fungování Attaveny a jejích služeb, patří naše vřelé poděkování. Zakladatelé: Mgr. Lenka Barčiová, Mgr. Zdeněk Klouda, Mgr. Miroslava Toušová Správní rada: Mgr. Gronský Roman (předseda), Ing. Marek Lešičko, Mgr. Jiří Kovalovský Dozorčí rada: Mgr. Uhlířová Michaela, Mgr. Jedličková Olga, Mgr. Broumová Věra Základní tým Attaveny (zaměstnanci, bez titulů): Klouda Zdeněk (ředitel) Kloudová Jana (na MD/RD) Hořejší Lenka (na MD/RD) Šimková Jitka Kabele Vladimír Klouda Zdeněk, st. Maule Jan Kloudová Alena Škarda Tomáš Štěrbová Kateřina Brácha Bohumír Černá Iva (do ) Korbelová Lenka (do ) Bacúšanová Veronika (od ) Trpáková Olga (od ) Suchánek Jan (od do ) Externí odborní spolupracovníci (bez titulů) Pilát Jan Bolfová Kamila Holub Milan Jachanova Doleželová Alexandra Jonášová Kateřina Klárová Dagmar Kryllová Kateřina Lakomá Lenka Velechovská Michaela Šlajsová Lenka Pokorný Jiří Vaněk Vladimír Mladějovský Tomáš Tuláček Vladimír Černíková Natálie Gottwaldová Marie Hrabětová Martina Třeštíková Marie Vydrová Hana Štádlerová Jitka Attavena, o.p.s. výroční zpráva

19 Externí spolupracovníci (bez titulů, seznam nezahrnuje mnoho dalších osob ze spolupracujících institucí): Abrman Kristián, Bartoňová Jana, Beková Kateřina, Bendlová Eva, Benešová Karolína, Beránková Dana, Bláhová Jana, Blažková Alla, Bodnárová Petra, Boháčová Hana, Boudová Lucie, Bouchalová Radka, Bouchnerová Libuše, Břicháčková Alena, Budinová Dagmar, Burešová Šárka, Burkhardová Miluše, Caltová Kateřina, Cibulková Alena, Čápová Markéta, Čečáková Marcela, Černá Kamila, Černá Marcela, Danielová Jana, Děd Tomáš, Dolénková Petra, Donátová Kristýna, Dubědová Alice, Dvořáková Marcela, Eiderna Marek, Filipová Šárka, Gažáková Michaela, Habdáková Helena, Hakimi Masuma, Hamsová Dana, Havrlantová Vendula, Hintermüllerová Olga, Hodač Jiří, Holá Martina, Hornová Kateřina, Houlíková Jana, Hrachová Jana, Hubená Kateřina, Hulíková Miroslava, Huněk Lukáš, Chalupová Barbora, Charouzová Sára, Janáková Marcela, Jančiga Viliam, Jančigová Júlia, Janků Alena, Jordánová Václava, Juřicová Hana, Kačányová Barbora, Kálalová Zuzana, Kaleta Kamil, Kalousová Lucie, Káplová Miroslava, Káplová Veronika, Kashpurová Liudmila, Klímová Lenka, Klímová Vladislava, Knetlová Markéta, Koblenc Václav, Kocmanová Kateřina, Komrsková Pavla, Konvalinka Michal, Kopecký Jan, Kopecký Přemysl, Kotrbová Gabriela, Kovářová Ladislava, Kreuzová Martina, Kubinčiak Jan, Kubů Romana, Kuchyňová Daniela, Kulhánková Michaela, Kutílková Alena, Lepša Jan, Levorová Marcela, Mácová Zuzana, Madziová Denisa, Madziová Monika, Malečková Jana, Másilková Veronika, Mikolášková Adéla, Míšek Robert, Míšková Dana, Mlynaříková Hana, Moravcová Žaneta, Motalová Dana, Mráz Michael, Mráz Marcel, Nádvorník Jan, Němcová Daniela, Neprašová Kamila, Neumannová Michaela, Nižníková Kateřina, Nová Alena, Nováková Zuzana, Novotná Alena, Opletalová Eva, Orálková Dagmar, Oulická Dominika, Palečková Andrea, Pecháček Ondřej, Pechová Radka, Petrášek Lukáš, Pokorná Pavla, Poláková Iva, Prokešová Jana, Pyková Eva, Rezlerová Lucie, Rutová Zora, Říhová Iveta, Samek Jiří, Schmiedlová Martina, Siková Taťána, Skrbková Edita, Smetanová Renáta, Sochůrková Věra, Srnský Pavel, Straková Štěpánka, Strnadová Zuzana, Sýkorová Žaneta, Šabacká Miroslava, Šaranič Lilia, Šebková Alena, Šimková Anna, Šímová Barbora, Šmídová Petra, Štěpánková Michaela, Švejnohová Marta, Tomešová Kateřina, Turečková Zuzana, Tvrdíková Vendula, Tylová Šárka, Uhlířová Stanislava, Vaněk Michal, Vlčková Radka, Vlková Věra, Vojáček Václav, Voldřichová Alena, Votřelová Zuzana, Vraná Květa, Zdeňková Ilona, Zdichyncová Petra, Zemanová Jana, Zimmelová Martina, Zlámalová Klára, Zvelebilová Lucie. Partneři a spolupracující organizace v roce 2010 Za spolupráci při organizaci jednotlivých aktivit děkujeme těmto institucím a firmám, tedy především jejich zástupcům a statutárním představitelům, kteří spolupráci fakticky naplnili a/nebo podpořili: Nestátní neziskové organizace (mimo MC) Jihočeská krajská organizace Pionýra, České Budějovice Občanské sdružení Semafor volnočasové centrum pro děti a mládež, Veselí nad Lužnicí Salesiánské hnutí mládeže Klub Uhříněves Kolovraty, Praha Evangelická církev metodistická, Plzeň 1 Lochotín Občanské sdružení Ratejna o.s. Nízkoprahové centrum pro děti a mládež, Světlá nad Sázavou Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje, pobočka Kutná Hora-Vnitřní Město Oblastní charita Kutná Hora Oblastní charita Havlíčkův Brod Attavena, o.p.s. výroční zpráva

20 Mateřská centra MC Kvítek Písek MC Beruška Strakonice MC Máj České Budějovice Komunitní a mateřské centrum Jílovice MC Duha Vodňany MC Cirkus, Praha Čakovice MC Kuřátko, Praha Libuš Rodinné centrum PEXESO, Praha Zbraslav Rodinné centrum Pecka, Praha Slivenec Korunka o. s., Praha Radotín Klub Slunečnice, Praha Letňany RC Baráček, Praha Šeberov KMC Barrandov, Praha Hlubočepy MC Sušice-Medvídek o.s. MC Kopretina, Čáslav MC Rolnička, Světlá nad Sázavou MC Zvoneček, Havlíčkův Brod Obecní a městské úřady Obec Zbraslavice Obec Benešov nad Černou Obec Žleby Obec Hospříz Obec Vrdy Město Mladá Vožice Město Vyšší Brod Město Čáslav Město Světlá n/s. Město Zruč n/s. Město Žirovnice Město Chýnov Město Beroun Město Kašperské Hory Město Nýrsko Město Uhlířské Janovice Město Ždírec nad Doubravou Město Ronov n/d. Magistrát Hl. M. Prahy Úřad městské části Praha Čakovice Úřad městské části Praha Zbraslav Úřad městské části Praha Slivenec Úřad městské části Praha Vinoř Úřady práce Úřad práce Kutná Hora Čáslav Attavena, o.p.s. výroční zpráva

21 Knihovny IKS Městská knihovna Třeboň Městská knihovna Nová Bystřice Obecní knihovna Benešov nad Černou Městská knihovna Nýrsko Kulturní a informační centra Kulturní dům Veselí nad Lužnicí Městské kulturní středisko Vodňany Městské kulturní středisko Vyšší Brod U Koruny KS Radotín, Praha Radotín Vincent, Vinořské kulturní a vzdělávací centrum, Praha Vinoř Kulturní a komunitní centrum Přeštice Kulturní zařízení města Ždírec nad Doubravou Školy Střední škola Vimperk ZŠ Komenského, Světlá nad Sázavou ZŠ Nuselská, Havlíčkův Brod Domovy pro seniory, kluby důchodců apod. Domov pro seniory Chýnov Klub důchodců Beroun Domov penzion pro důchodce Beroun Sociální služby Sociální služby Města Sušice Domovy dětí a DDM Dětský domov Kašperské Hory Firmy a ostatní subjekty Galileo reklama spol. s r.o. Tiskárna Protisk Jiří Ptáčník autoškola Elzy, spol. s r.o. Perseus, personální agentura Plzeň AHA PR Agency, s.r.o. SIGNUM, agentura pro vzdělávání a tembuilding Záchranná služba Asociace samaritánů ČR, Praha Zbraslav Výroční zpráva Attavena, o.p.s. Husova 45, České Budějovice Attavena, o.p.s. výroční zpráva

Vážený čtenáři, vážená čtenářko,

Vážený čtenáři, vážená čtenářko, Výroční zpráva 2008 Vážený čtenáři, vážená čtenářko, do vašeho zorného pole se vám právě dostala výroční zpráva Attaveny, o.p.s. za rok 2008. Než se začtete do událostí, které v tomto roce potkaly naši

Více

Základní údaje o společnosti Attavena, o.p.s. Druh poskytovaných služeb (platné znění v roce 2013)

Základní údaje o společnosti Attavena, o.p.s. Druh poskytovaných služeb (platné znění v roce 2013) Výroční zpráva 2014 Základní údaje o společnosti Attavena, o.p.s. Datum vzniku: 15. července 1999 (zápis v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl

Více

Výroční zpráva 2014 GENDER STUDIES O.P.S.

Výroční zpráva 2014 GENDER STUDIES O.P.S. Výroční zpráva 2014 GENDER STUDIES O.P.S. 1 Obsah Gender Studies v roce 2014................ 3 3 Shrnutí činnosti......................... 12 1 Tematické okruhy aktivit............... 4 4 Lidé Gender Studies...................

Více

V ý ro č n í z p r áv a

V ý ro č n í z p r áv a Výroční zpráva 07 O bsah Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Struktura společnosti... 7 Aktivity v roce 2007 Naše aktivity v oblasti ochrany přírodního a kulturního dědictví... 10 Naše aktivity v

Více

Výroční zpráva 2005. Registrace: Rejstřík obecně prospěšných společností u Městského soudu v Praze oddíl O, vložka 271. Zápis byl učiněn 7. 10. 2002.

Výroční zpráva 2005. Registrace: Rejstřík obecně prospěšných společností u Městského soudu v Praze oddíl O, vložka 271. Zápis byl učiněn 7. 10. 2002. Výroční zpráva 2005 TyfloCentrum Praha, o. p. s. Krakovská 21, 110 00 Praha 1 Telefon: 221 462 492 e-mail: praha@tyflocentrum.cz IČO: 26 72 77 65 Bankovní spojení: ČSOB 180555432/0300 http://praha.tyflocentrum.cz

Více

PARTNERS CZECH, o. p. s. VIZE POSLÁNÍ PARTNERS CZECH, o. p. s.

PARTNERS CZECH, o. p. s. VIZE POSLÁNÍ PARTNERS CZECH, o. p. s. [výročnízpráva] 2006 1 PARTNERS CZECH, o. p. s. je nevládní nezisková organizace, která působí více než deset let v oblasti vzdělávacích programů pro nejrůznější skupiny osob, především pro učitele, příslušníky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Rytmus Benešov, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Rytmus Benešov, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Rytmus Benešov, o.p.s. Rytmus Benešov, o.p.s. Aktivity Rytmus Benešov, o.p.s. jsou financovány Středočeským krajem v rámci projektu Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji

Více

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Poslání a cíle... 6 Poslání TyfloCentra Praha, o. p. s.... 6 Cíle... 6 Historie... 7 Pracovní tým... 8 Služby TyfloCentra Praha... 10

Více

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s.

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. 2012 výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. Prolog o organizaci Vážení čtenáři výroční zprávy, vážení přátelé POHODY, předkládáme Vám k přečtení, pro získání informací i k zamyšlení Výroční zprávu

Více

SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI

SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI 2005 SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI výroční zpráva 15 let profesionální rané péče pro rodiny dětí se zrakovým postižením v ČR Annual Report www.ranapece.cz Služby rané péče Alternativní komunikace Canisterapie

Více

VÝROČNÍ Z P R Á VA2005

VÝROČNÍ Z P R Á VA2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA25 Úvodem Rok 25 byl pro naši organizaci QUIP - Společnost pro změnu přelomovým. Z malého, na dobrovolné práci založeného sdružení, které si pronajímalo jen externí pracovníky, se v roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA GENDER STUDIES, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA GENDER STUDIES, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA GENDER STUDIES, O.P.S. Na rovné šance v životě a v práci má každý právo, bez ohledu na pohlaví. Příležitosti žen a mužů jsou na sobě závislé spojité nádoby, jedna ovlivňuje druhou. CHCEME

Více

ÚVODNÍ SLOVO POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE

ÚVODNÍ SLOVO POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA FOKUS TÁBOR JE NESTÁTNÍ NEZISKOVÁ ORGANIZACE, ZAMĚŘENÁ NA ODBORNOU POMOC LIDEM S VÁŽNÝM DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM, JAKO JE SCHIZOFRENIE A DALŠÍ DUŠEVNÍ PORUCHY PSYCHOTICKÉHO RÁZU. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 ČERVEN 2013 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

obsah Poslání Nadace Eurotel... 1 Dlouhodobá podpora vybraným projektům... 30 Úvodem... 2 Pomáháme dětem v nemocnicích... 31 Slovo zřizovatele...

obsah Poslání Nadace Eurotel... 1 Dlouhodobá podpora vybraným projektům... 30 Úvodem... 2 Pomáháme dětem v nemocnicích... 31 Slovo zřizovatele... 200 V 5 ýroční zpráva obsah Poslání Nadace Eurotel.......................... 1 Úvodem.............................................. 2 Slovo zřizovatele................................ 6 Lidé v Nadaci....................................

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Výroční zpráva 2009 ISBN 978-80-86423-19-7. Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1. www.neziskovky.cz tel.

Výroční zpráva 2009 ISBN 978-80-86423-19-7. Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1. www.neziskovky.cz tel. Výroční zpráva ISBN 978-80-86423-19-7 Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1 www. tel.: +420 224 239 876 bankovní spojení: 204 207 265 / 0300 (v případě, že Neziskovky.cz chcete finančně

Více

I. slovo úvodem...1. II. nahlédněte do našeho kalendáře 2006...2. III. poslání a cíle SPRP...3. IV. organizační struktura...3

I. slovo úvodem...1. II. nahlédněte do našeho kalendáře 2006...2. III. poslání a cíle SPRP...3. IV. organizační struktura...3 Obsah I. slovo úvodem..................................................................1 II. nahlédněte do našeho kalendáře 2006.............................................2 III. poslání a cíle SPRP..............................................................3

Více

POHODA společnost pro normální život lidí s postižením. Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org

POHODA společnost pro normální život lidí s postižením. Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org výroční zpráva za rok 2011 POHODA společnost pro normální život lidí s postižením Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org Výroční zpráva 2011 obsah Kdo je POHODA Naše programy

Více

OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ

OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ obsah Poslání... 5 Slovo předsedkyně správní rady... 6 Úvodní slovo ředitelky... 8 Základní údaje... 10 Náš tým... 12 Vlastní aktivity v roce 2008... 15 Poděkování... 41 Hospodaření...

Více

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Obsah... 2 Poděkování... 4 Úvod... 5 1. Údaje o společnosti... 6 1.1. Kontaktní a identifikační data... 6 1.2. Struktura společnosti...

Více

ICN výroční zpráva 2005. Pomáháme těm, kteří pomáhají

ICN výroční zpráva 2005. Pomáháme těm, kteří pomáhají Pomáháme těm, kteří pomáhají v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 5 1 2 ICN výroční zpráva 2005 Ú v o d n í s l o v o Čtrnáctý rok fungování ICN rok 2005 byl pro celou organizaci velkou zkouškou. Právě v tomto

Více

Obsah. Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7

Obsah. Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 09 Obsah 09 Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7 Zasedání Správní rady v roce 2010 ve složení (zleva): Ing. Miroslav Weis, Bc. Radek Vonka, Ing. Vladislav Raška,

Více

Výroční zpráva 2012. Neziskovky.cz, o. p. s I pomáhat se musí umět!

Výroční zpráva 2012. Neziskovky.cz, o. p. s I pomáhat se musí umět! Výroční zpráva 2012 Neziskovky.cz, o. p. s I pomáhat se musí umět! OBSAH OBSAH...2 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 3 NEZISKOVKY.CZ STRUČNĚ, JASNĚ, VÝSTIŽNĚ... 4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 5 SPOLUPRÁCE A ČLENSTVÍ...

Více

I. slovo úvodem...1. II. nahlédněte do našeho kalendáře 2007...2. III. poslání a cíle SPRP...3. IV. organizační struktura...3

I. slovo úvodem...1. II. nahlédněte do našeho kalendáře 2007...2. III. poslání a cíle SPRP...3. IV. organizační struktura...3 Obsah I. slovo úvodem..................................................................1 II. nahlédněte do našeho kalendáře 2007.............................................2 III. poslání a cíle SPRP..............................................................3

Více

Výroční zpráva 2013 Praha 2014

Výroční zpráva 2013 Praha 2014 Výroční zpráva 2013 Praha 2014 RUBIKON Centrum: Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé a kolegové, RUBIKON Centrum má za sebou již 20 let působení v oblasti prevence kriminality. Za tu dobu jsme pomohli mnohým

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

Úvodní slovo. S díky Vladimíra Bohalová, ředitelka

Úvodní slovo. S díky Vladimíra Bohalová, ředitelka Výroční Zpráva 2010 Obsah Obsah 2 Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Poslání a cíle 5 4. Historie 6 5. Přehled zaměstnanců k 31.12.2010 7 6. Informace o změnách 8 7. Přehled činností a jejich zhodnocení

Více

OBSAH Poslání a hodnoty Sociální agentury Strategické cíle organizace Lidé v Sociální agentuře v roce 2010 Programová struktura služeb Job Centrum

OBSAH Poslání a hodnoty Sociální agentury Strategické cíle organizace Lidé v Sociální agentuře v roce 2010 Programová struktura služeb Job Centrum Výroční zpráva 2010 OBSAH Poslání a hodnoty Sociální agentury 2 Strategické cíle organizace 3 Lidé v Sociální agentuře v roce 2010 4 Programová struktura služeb 6 Job Centrum 7 Sociální služby 8 Pracovní

Více

Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně

Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně 2010 Slovo na úvod Nadace pro transplantace kostní dřeně vznikla v roce 1992 s cílem vybudovat v České republice program dobrovolného dárcovství kostní

Více