Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání"

Transkript

1 Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Informační brožurka Čím budu? přehled oborů středních škol Plzeňského kraje pro školní rok 2014/2015 [0]

2 OBSAH 1. VYSVĚTLIVKY INFORMACE O AKCÍCH OKRES PLZEŇ MĚSTO OKRES PLZEŇ SEVER OKRES PLZEŇ JIH OKRES ROKYCANY OKRES DOMAŽLICE OKRES KLATOVY OKRES TACHOV INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY Kontakty 51 [1]

3 Vysvětlivky a použité zkratky Typ školy: ST státní škola Cizí jazyk: AJ anglický jazyk SO soukromá škola NJ německý jazyk CI církevní škola FJ francouzský jazyk ŠJ španělský jazyk Jiné: PLP povinná lékařská prohlídka RJ ruský jazyk OZP osoby zdravotně znevýhodněné nebo se zdravotním IJ italský jazyk postižením L latina ŠVP školní vzdělávací program : PŠD žáci s dokončenou povinnou školní docházkou Ukončení : MT maturita ZŠ5 žáci 5. tříd ZŠ VL výuční list ZŠ7 žáci 7. tříd ZŠ A absolutorium DZŠ dospělí se základním vzděláním JI jiné VYU vyučenci MAT maturanti : NA nástavbové : DE denní VO vyšší odborné (pomaturitní) DA dálkové ZVL zkrácené s výučním listem DI distanční (dříve externí) ZM zkrácené s maturitou VE večerní KS kombinované AJ anglický jazyk M matematika PT pohybové testy : CJ cizí jazyk OSP obecné studijní předpoklady TV tělesná výchova Č český jazyk PO pohovor TZ talentová zkouška F fyzika PS psychologické testy VZ test všeobecných znalostí ZSV společenské vědy spěch udává pouze orientační průměrný prospěch žáka, který škola doporučuje k přihlášení na daný obor. Dosažený prospěch však nemusí znamenat automatické přijetí na školu. Některé školy tento údaj neudávají. přihl / odevzdáno ZL počet přihlášených uchazečů do 1.kola PZ / počet vrácených zápisových lístků PZ v minulém školním roce počet přijatých v minulém školním roce za všechna přijímací kola počty žáků, které škola plánuje přijmout [2]

4 INFORMAČNÍ AKCE PRO RODIČE A ŽÁKY V PLZEŇSKÉM KRAJI PLZEŇ: PERSPEKTIVA TECHNICKÉHO A ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI koná se , SOU stavební, Borská 55, Plzeň, pořádá RHK Plzeňského kraje, kontaktní osoba: Mgr. Radka Štruncová, tel.: STOD : VELETRH PERSPEKTIVY ŘEMESEL koná se v Kulturním domě ve Stodě, Nádražní 477, OHK Plzeňjih, kontaktní osoba: Ing. Holečková, tel.: DOMAŽLICE: OD VZDĚLÁNÍ K ZAMĚSTNÁNÍ koná se v MKS Domažlice dne , pořádá OHK Domažlice, kontaktní osoba: pí. Votavová, tel.: KLATOVY: AKADEMIE ŘEMESEL koná se dne v kulturním domě DRUŽBA v Klatovech, pořádá OHK Klatovy, Kontaktní osoba: Ing. Kolářová, tel.: TACHOV: KAM NA ŠKOLU, KAM DO UČENÍ, KAM ZA VZDĚLÁNÍM koná se v kulturně společenském areálu MŽE v Tachově dne , pořádá MKS Tachov, kontaktní osoba: pí. Maroszová, tel.: [3]

5 OKRES PLZEŇ MĚSTO str. Gymnázium, Mikulášské nám Gymnázium Luďka Pika Masarykovo gymnázium Sportovní gymnázium Gymnázium Františka Křižíka a Základní škola, s.r.o Církevní gymnázium Konzervatoř Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček, s.r.o Obchodní akademie Plzeňská obchodní akademie, s.r.o VOŠ a Střední průmyslová škola elektrotechnická Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara Střední průmyslová škola dopravní Střední průmyslová škola stavební Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s.r.o Sportovní a podnikatelská střední škola, s.r.o (Střední odborná škola profesora Švejcara) škola sloučena. 17 Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu Střední škola informatiky a finančních služeb Hotelová škola Akademie hotelnictví a cestovního ruchu, s.r.o Integrovaná střední škola živnostenská Střední odborné učiliště elektrotechnické Střední odborné učiliště stavební Odborná škola výrovy a služeb (dříve Odborné učiliště a praktická škola)...23 Střední odborné učiliště obchodu a řemesel s.r.o. Starý Plzenec...24 Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o [4]

6 Škola: G Y M N Á Z I U M, P l z e ň, M i k u l á š s k é n á m. 23 Adresa: Mikulášské náměstí 23, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Mgr. Petr Mazanec Pracovník pro informace: Mgr. Tomáš Otava Tel: Fax: Typ školy: ST Ubytování: ano Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, RJ Stravování: ano WWW: Den otevřených dveří: 10. a Ubytování lze zajistit v DM Částkova ul., Plzeň. Stravování je zajištěno podle ročníků v jídelně 12. ZŠ (nižší stupeň) a Církevního gymnázia (vyšší stupeň). P o z n á m k y pro s PŠD, ZŠ5 a ZŠ7: Ve čtyřletém studiu bude otevřena 1 třída se zaměřením všeobecným a 1 třída se zaměřením matematika a přírodní vědy. V osmiletém studiu bude jedna třída se všeobecným zaměřením. V šestiletém studiu bude otevřena 1 třída se zaměřením matematika a přírodní vědy. se konají formou SCIO testů. Podrobné informace budou zveřejněny na internetových stránkách školy. P o z n á m k y k distančnímu studiu: K distančnímu studiu mohou být přijati uchazeči s nedokončenou střední školou i do vyššího ročníku. Kód oboru Název oboru RVP Název ŠVP Délka spěch OZP PLP plán 7941K/41 Gymnázium Vzdělání brána do života 4 MT 91 / Č, M, OSP DE PŠD Ne 7941K/61 Gymnázium Vzdělání brána do života 6 MT 56 / Č, M, OSP DE ZŠ7 Ne 7941K/81 Gymnázium Vzdělání brána do života 8 MT 139 / Č, M, OSP DE ZŠ5 Ne 7941K/41 Gymnázium (distanční studium) Vzdělání brána do života 45 MT 10 / Č, M DI DZŠ Ne Škola: G Y M N Á Z I U M L U Ď K A P I K A, P l z e ň, O p a v s k á 21 Adresa: Opavská 21, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Mgr. Aleš Janoušek Pracovník pro informace: Mgr. Miroslava Fenclová Tel: Fax: Typ školy: ST Ubytování: ano Cizí jazyky: AJ, FJ, L, NJ, RJ, ŠJ Stravování: ano 26, Kč/oběd (nižší stupeň) WWW: 28, Kč/oběd (vyšší stupeň) Den otevřených dveří: do oboru osmiletého (7941K/81) konají všichni uchazeči formou SCIO testů. všech oborů budeme otevírat přípravné, event. vyrovnávací kurzy od února Podle kritérií, která zveřejníme do konce ledna 2014, předpokládáme, že nejméně polovina uchazečů čtyř a šestiletého oboru bude přijata bez přijímacích zkoušek. Do všech typů oborů budou přijímáni jen uchazeči, kteří se učí anglický jazyk. Obor 7941K/610 Gymnázium je bilingvní studium s vybranými předměty ve španělském jazyce (není požadována ani základní znalost španělštiny). Ubytování lze zajistit v DM Koterovská 85, Plzeň (4 stanice autobusem) tel Cena ubytování: 1100, Kč/měs. (samostatný pokoj 1 400, Kč/ měs.). Kód oboru Název oboru RVP Název ŠVP Délka spěch OZP PLP 7941K/41 Gymnázium Učit se pro život, ne pro školu 4 MT 103 / OSP DE PŠD Ne 7941K/610 Gymnázium vybrané Otevřený svět 6 MT 45 / OSP DE ZŠ7 Ne předměty v cizím jazyce 7941K/81 Gymnázium Učíš se pro sebe 8 MT 151 / Č, M DE ZŠ5 Ne [5]

7 Škola: M A S A R Y K O V O G Y M N Á Z I U M, P l z e ň, P e t á k o v a 2 Adresa: Petákova č.p. 2055/2, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Ing. Olga Matějková Pracovník pro informace: Mgr. Kloudová, Mgr. Drahokoupilová Tel: Fax: Typ školy: ST Ubytování: DM jiných škol Cizí jazyky: AJ, NJ, FJ, RJ Stravování: ano 27, Kč/oběd WWW: Den otevřených dveří: v 15:30 a v 16:30 pro zájemce o 8leté studium v 15:30 a v 16:30 pro zájemce o 4leté studium Ubytování lze zajistit v domovech mládeže jiných škol (VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Částkova 58, Plzeň, SPŠ dopravní a SOU dopravní, Karlovarská 99, Plzeň). Stravování ve výdejně jídel gymnázia. Kód oboru Název oboru RVP Název ŠVP Délka spěch OZP PLP 7941K/41 Gymnázium Všestranným vzděláním proti 4 MT 82 / Č, M DE PŠD Ne průměrnosti 7941K/41 Gymnázium Jazykovým vzděláním proti 4 MT 52 / Č, M DE PŠD Ne průměrnosti 7941K/81 Gymnázium Všestranným vzděláním proti 8 MT 111 / Č, M DE ZŠ5 Ne průměrnosti 7941K/81 Gymnázium Jazykovým vzděláním proti průměrnosti 8 MT 62 / Č, M DE ZŠ5 Ne [6]

8 Škola: S P O R T O V N Í G Y M N Á Z I U M, P l z e ň, T á b o r s k á 28 Adresa: Táborská 28, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Mgr. Milena Majerová Pracovník pro informace: Mgr. Svášková, Mgr. Lintimer Tel: Fax: Typ školy: ST Ubytování: ano 1 100, Kč/měs. Cizí jazyky: AJ, NJ, FJ, RJ, ŠJ Stravování: ano 85, Kč/celodenní WWW: 27, Kč/oběd P o z n á m k y ke škole Zdravotní prohlídka se vyžaduje pouze na formulářích školy (ne na přihlášce). Na přihlášku je nutné připsat sport, který uchazeč vykonává. Od uchazečů požadujeme sportovní dotazník. Oba formuláře uchazečům škola zašle na základě došlé přihlášky. Obor 7942K/41 Gymnázium se sportovní přípravou čtyřletý obor s talentovou zkouškou (třídy A) z 9. tříd ZŠ Sportovní zaměření: atletika, judo, plavání, střelba, tenis, volejbal (dívky) Den otevřených dveří: Termín odevzdání přihlášky: do z Č a M a talentové : leden (Přesné termíny budou zveřejněny na webových stránkách školy.) Přijetí bez přijímacích zkoušek z Č a M: do průměru 1,70 (bez známky 4) ve sledovaných obdobích ( I. a II. pol. 8. tř.). Talentové konají všichni uchazeči. Obor 7941K/81 Gymnázium osmiletý obor z 5. tříd ZŠ Den otevřených dveří: Termín odevzdání přihlášky: do z Č a M a pohybové testy: duben (Přesné termíny budou zveřejněny na webových stránkách školy.) Všichni uchazeči konají přijímací Č, M a pohybové testy. Obor 7941K/41 Gymnázium čtyřletý obor (třídy B) z 9. tříd ZŠ Den otevřených dveří: Termín odevzdání přihlášky: do z Č a M a pohybové testy: duben (Přesné termíny budou zveřejněny na webových stránkách školy.) Přijetí bez přijímacích zkoušek z Č a M do průměru 1,30 (bez známky 3) ve sledovaných obdobích ( II. pol. 8. tř. a I. pol. 9. tř.). Pohybové testy konají všichni uchazeči. V rámci přijímacího řízení budeme přijímat žáky z 9. tříd ZŠ do 5. ročníku (kvinty) osmiletého gymnázia Obor 7941K/81 Gymnázium osmiletý obor vyšší stupeň z 9. tříd ZŠ Den otevřených dveří: Termín odevzdání přihlášky: do z Č a M a pohybové testy: duben (Přesné termíny budou zveřejněny na webových stránkách školy.) Přijetí bez přijímacích zkoušek z Č a M do průměru 1,50 (bez známky 3) ve sledovaných obdobích ( II. pol. 8. tř. a I. pol. 9. tř.). Pohybové testy konají všichni uchazeči. Předpokládáme 6 volných míst. Předpokladem je studium 2 cizích jazyků (kombinace AJ NJ). ý cizí jazyk naši žáci studují třetím rokem v týdenní dotaci 2 hodin. Kód oboru Název oboru RVP Název ŠVP Délka spěch OZP PLP 7942K/41 Gymnázium se sportovní přípravou Gymnázium vstupní brána na vysokou školu 7941K/41 Gymnázium Gymnázium vstupní brána na vysokou školu 7941K/81 Gymnázium Gymnázium vstupní brána na vysokou školu 7941K/81 Gymnázium Gymnázium vstupní brána na vysokou školu 4 MT 35 / Č, M, TZ DE PŠD 1,7 Ne 4 MT 38 / Č, M, PT DE PŠD 1,3 Ne 8 MT 94 / Č, M, PT DE ZŠ5 1,2 Ne 8 MT 5 / Č, M, PT DE PŠD 1,5 Ne [7]

9 Škola: G Y M N Á Z I U M F R A N T I Š K A K Ř I Ž Í K A A Z Á K L A D N Í Š K O L A, s. r. o. Adresa: Sokolovská 54, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Mgr. Šárka Chvalová Pracovník pro informace: H. Strnadová, I. Kubíčková Tel: , , Fax: Typ školy: SO Ubytování: ne Cizí jazyky: AJ, NJ, FJ, L, ŠJ Stravování: ano 660, Kč/měsíc (prima kvarta), 700, Kč/měsíc (kvinta. oktáva) WWW: Den otevřených dveří: Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám pro zájemce o čtyřleté studium: únor březen Přesný termín na webových stránkách školy. Zkoušky nanečisto pro 8leté studium: únor Přesný termín na webových stránkách školy. Posílena výuka AJ. Vyučuje se předmět osobnostní výchova. Kód oboru Název oboru RVP Název ŠVP Délka roční spěch OZP PLP 7941K/41 Gymnázium Vzdělání na míru 4 MT 9 / , Č, M, AJ, PO, DE PŠD 1,80 Ne PS 7941K/81 Gymnázium Vzdělání na míru 8 MT 47 / , PO, PS DE ZŠ5 1,50 Ne Škola: C Í R K E V N Í G Y M N Á Z I U M P l z e ň Adresa: Mikulášské nám. 15, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Mgr. Daniel Petříček Pracovník pro informace: Eva Svejkovská Tel: / 14 Fax: Typ školy: CI Ubytování: není Cizí jazyky: AJ, NJ, FJ, L, ŠJ, RJ Stravování: ano 32, Kč/oběd nižší gymnázium WWW: 33, Kč/oběd vyšší gymnázium Den otevřených dveří: od hod. P o z n á m k y pro ZŠ5: Zaměření gymnázia je všeobecné, důraz se klade na výuku cizích jazyků. Od 1. ročníku výuka dvou cizích jazyků AJ + NJ nebo AJ + FJ, v 5. a 6. ročníku latina. Od 7. ročníku dělení na větev přírodovědnou a společenskovědní, volitelné předměty RJ, ŠJ, L, IF a laboratorní práce, vyučuje se předmět religionistika. P o z n á m k y pro obory dálkového : Dálkové 4leté studium bez přijímacích zkoušek, školné , Kč/rok (6 000,Kč/1 pololetí). Výuka probíhá 1x za 14 dní v sobotu ( hod.). Kód oboru Název oboru RVP Název ŠVP Délka roční spěch OZP PLP 7941K/81 Gymnázium Kompas 1, 2 8 MT 231 / Č, M DE ZŠ5 Ne 7941K/41 Gymnázium Kompas 3 4 MT 7 / , DA DZŠ, VYU Ne [8]

10 Škola: K O N Z E R V A T O Ř, P l z e ň, K o p e c k é h o s a d y 10 Adresa: Kopeckého sady 10, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Miroslav Brejcha Pracovník pro informace: M. Chocholoušková Tel: , Fax: Typ školy: ST Ubytování: ano 1100, Kč/měs. Cizí jazyky: AJ, NJ, IJ Stravování: ano 36, Kč/oběd, 94, Kč celodenní stravné WWW: Týden otevřených dveří: Přihlášky se podávají do na ředitelství školy. P o z n á m k y pro s PŠD: studium zpěvu je nutný lékařský posudek foniatra. Talentové se konají ze hry na nástroj nebo zpěvu (dle oboru) a z hudební teorie. V rámci oboru Hudba lze studovat zaměření na skladbu, dirigování a hru na elektronické klávesové nástroje. Ve školním roce se bude otevírat ročník kombinované (dálkové) formy vzdělávání. Kód oboru Název oboru RVP Název ŠVP Délka spěch OZP PLP 8244P/01 Hudba ŠVPKPHudba 6 A 48 / TZ DE VO PŠD Ne Ne 8245P/01 Zpěv ŠVPKPZpěv 6 A 19 / TZ DE VO PŠD Ne 8244P/01 Hudba ŠVPKPHudba 6 A / 27 0 TZ KS VO PŠD Ne Ne 8245P/01 Zpěv ŠVPKPZpěv 6 A / 3 0 TZ KS VO PŠD Ne [9]

11 Škola: S O U K R O M Á S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A Z Á M E Č E K, s.r.o. Adresa: Pod Vinicemi 82, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Mgr. Renata Šindelářová Pracovník pro informace: Mgr. K. Žáková Tel: , Fax: Typ školy: SO Ubytování: ano Cizí jazyky: AJ, NJ Stravování: ano WWW: Den otevřených dveří: Na základě telefonické domluvy prohlídka školy kdykoliv. Konzultační den Ukaž, co umíš Ubytování internátní ubytování v Plzni. Stravování každodenní dovoz rychlého občerstvení, k dispozici mikrovlnné trouby, varné konvice a lednice, automaty na pití a občerstvení. P o z n á m k y pro s PŠD: Termín podání přihlášek Na přihlášce uvést vždy i druhou variantu studijního oboru, o který by uchazeč měl zájem. talentové studijní kresba, kreativní test, specifický úkol dle oboru. Požaduje se předložení domácích prací (10 20 ks): studijní kresba, volná tvorba dle volby oboru. Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám od poloviny září Možnost slevy na školném! 5 nejúspěšnějších studentů v ročníku (ne v oboru) sleva , až , Kč. Obsah vzdělávání u všech oborů posílen o fotografii a odborné využití informačních a komunikačních technologií. Kód oboru Název oboru RVP Název ŠVP Délka spěch OZP PLP roční 8241M/01 Užitá malba Malba v umění, designu a 4 MT 16 / , TZ DE PŠD Ne architektuře 8241M/05 Grafický design Grafický design a média 4 MT 9 / , TZ DE PŠD Ne 8241M/16 Kamenosochařství storový design a sochařství 8241M/02 Užitá fotografie a média Užitá fotografie a audiovizuální tvorba 8242M/01 Konzervátorství a Konzervátorství a restaurátorství restaurátorství kamene 4 MT 0 / , TZ DE PŠD Ne 4 MT 5 / , TZ DE PŠD Ne 4 MT 1 / , TZ DE PŠD Ne 8241M/ M/ M/05 Kamenosochařství Užitá malba Grafický design storový design a sochařství Malba v umění, designu a Architektuře Grafický design a média MT MT MT 0 / 0 / / , , , TZ TZ TZ DE DE DE ZM ZM ZM MAT MAT MAT Ne Ne Ne 8241M/ M/01 Užitá fotografie a média Konzervátorství a restaurátorství Užitá fotografie a audiovizuální tvorba Konzervování a restaurování kamene 2 2 MT MT / / , , TZ TZ DE DE ZM ZM MAT MAT Ne Ne [10]

12 Škola: O B C H O D N Í A K A D E M I E, P l z e ň, n á m. T. G. M a s a r y k a 13 Adresa: nám. T. G. Masaryka 13, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Mgr. Miloslav Skuhravý Pracovník pro informace: Mgr. Miloslav Skuhravý Tel: Fax: Typ školy: ST Ubytování: není Cizí jazyky: AJ, NJ, FJ, RJ Stravování: není WWW: Den otevřených dveří: v hod. a v hod. P o z n á m k y pro s PŠD: Žáci nebudou konat přijímací. přijetí bude rozhodující klasifikace za 1. a 2. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy ZŠ. Bližší informace budou zveřejněny na úřední desce školy v termínu daným zákonem. Studenti oboru Obchodní akademie si od 3. ročníku vybírají z patnácti volitelných předmětů a tím získávají jedno ze dvou zaměření: 1) příprava na vysoké školy, 2) příprava na praxi. Vzdělávací program oboru Ekonomické lyceum je založen na širším všeobecně vzdělávacím základě. Součástí tohoto programu je i odborné vzdělávání opírající se o obecné ekonomické disciplíny a klíčové dovednosti, vytvářející profil ekonomicky orientovaného vysokoškolského vzdělání. Absolventi oboru se tedy mohou snáze rozhodovat o dalším vysokoškolském vzdělání a budou se lépe adaptovat na podmínky především ekonomicky orientovaného vysokoškolského. Kód oboru Název oboru RVP Název ŠVP Délka spěch OZP PLP 6341M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie, Plzeň 4 MT 261 / DE PŠD Ne 7842M/02 Ekonomické lyceum Ekonomické lyceum, Plzeň 4 MT 126 / DE PŠD Ne Škola: P L Z E Ň S K Á O B C H O D N Í A K A D E M I E, s.r.o. Adresa: Politických vězňů 5, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Mgr. Lenka Čáková Pracovník pro informace: Bc. D. Pašková Tel: Fax: není Typ školy: SO Ubytování: není Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ Stravování: není WWW: Den otevřených dveří: , , a vždy od do hodin. Stravování ve škole formou školního bufetu. Ubytování škola spolupracuje s domovy mládeže v Plzni. P o z n á m k y pro s PŠD: V průběhu si žáci mohou zvolit obor Cestovní ruch, Multimediální tvorba, Sociálněprávní a Obchod a podnikání. Kód oboru Název oboru RVP Název ŠVP Délka roční spěch OZP PLP 6341M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie 4 MT 9 / , DE PŠD Ne 6341M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie 5 MT 4 / , DA DZŠ Ne [11]

13 ü Škola: V O Š A S T Ř E D N Í P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A E L E K T R O T E C H N I C K Á, P l z e ň, K o t e r o v s k á 85 Adresa: Koterovská 85, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Ing. Naděžda Mauleová, MBA Pracovník pro informace: SPŠE Mgr. Syřínek, Mgr. Müllerová VOŠ Ing. Zikmundová Tel: , Fax: Typ školy: ST Ubytování: ano SPŠE: 1100, Kč/měs., VOŠ: 1200, Kč/měs. Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ, FJ, ŠJ Stravování: ano 26, Kč snídaně, 36, Kč oběd, 32, Kč večeře WWW: Den otevřených dveří: ( hod.), ( hod.) a ( hod.) Bezbariérový přístup do školy i školní jídelny. Výuka FJ, ŠJ a RJ jen při dostatečném počtu zájemců (min. 12) a jen jako druhý jazyk pro začátečníky. Ubytování v Domově mládeže v areálu školy. Stravování ve školní jídelně. P o z n á m k y pro s PŠD: V průběhu si žáci oboru Elektrotechnika vybírají slaboproudý nebo silnoproudý směr se zaměřením na předměty např. Automatizační technika, Telekomunikace, Výpočetní technika, Zabezpečovací systémy, Elektroenergetika. V oboru Technické lyceum si žáci vybírají zaměření na předměty např. Počítačové sítě, Grafika a multimédia, Webdesign a tvorba webových aplikací, Elektrotechnika nebo Aplikovaná ekonomika. V oboru Informační technologie je třeba zaměření zapsat do přihlášky (Počítačové sítě a webdesign, Informatika v ekonomice a cestovním ruchu). Uchazeči budou přijímáni bez přijímacích zkoušek dle prospěchu na ZŠ a výrazných úspěchů ve vyšších kolech olympiád. P o z n á m k y pro obory VOŠ: se platí ve dvou splátkách ročně. řízení se koná poslední týden v červnu (1. kolo) a poslední týden v srpnu (2. kolo). Studenti budou přijímáni podle výsledků ze SŠ (1. pololetí 4. ročníku). Přihlášky na předepsaných tiskopisech nejpozději do pro 1. kolo a do pro 2. kolo. Kód oboru Název oboru RVP Název ŠVP Délka přihl./ odevzdáno ZL roční spěch OZP PLP 7842M/01 Technické lyceum Technické lyceum 4 MT 55 / DE PŠD Ne 1820M/01 Informační technologie Informační technologie správa sítí a tvorba webových 4 MT 0 DE PŠD Ne 120 aplikací a počítačová grafika 234 / M/01 Informační technologie Informační technologie 4 MT 0 DE informatika v ekonomice a PŠD Ne cestovním ruchu 2641M/01 Elektrotechnika Elektrotechnika 4 MT 158 / DE PŠD Ne Ne 2647N/05 Informační a 3 A 40 / , DE VO MAT Ne komunikační technologie 3641N/04 Stavebnictví 3 A 18 / , DE VO MAT Ne 6341N/03 Marketing 3 A 119 / , DE VO MAT Ne 3741N/ N/ N/04 voz a ekonomika dopravy Elektrotechnika v inteligentních stavbách Veřejnosprávní činnosti A A A / 13 / / , 3000, 3000, DE DE DE VO VO VO MAT MAT MAT Ne Ne Ne [12]

14 Škola: S P Š S T R O J N I C K Á a S O Š P R O F E S O R A Š V E J C A R A, P l z e ň, K l a t o v s k á 109 Adresa: Klatovská 109, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Ing. Rostislav Študent Pracovník pro informace: Mgr. Nina Strejčková Tel: Fax: Typ školy: ST Ubytování: není Cizí jazyky: AJ, NJ, FJ, RJ Stravování: ano 31, Kč/ oběd WWW: Den otevřených dveří: a (Klatovská školní dílny v Majerově ulici + Centrum praktického vyučování, Tylova 57, vchod 5. bránou Škodovky). V oboru Obráběč kovů zaměření soustružení, frézování a broušení. V oboru Pedagogické lyceum a Informační služby se bude vyučovat anglický a německý jazyk, v ostatních oborech anglický jazyk. O přijetí rozhoduje průměrný prospěch z osmé a deváté třídy. Ubytování si žáci zajišťují sami v Domově mládeže Hotelové školy, SOU stavebního nebo VOŠ a SPŠ elektrotechnické. Stravování ve školní jídelně pouze obědy. U oborů zakončených maturitní zkouškou požadujeme úspěšně ukončené základní vzdělání. Kód oboru Název oboru RVP Název ŠVP Délka spěch OZP PLP Obory technické 2341M/01 Strojírenství Strojírenství 4 MT 66 / DE PŠD Ne 2641M/01 Elektrotechnika Elektrotechnika Mechatronika 4 MT 72 / DE PŠD Ne 2344L/01 Mechanik strojů a Mechanik strojů a zařízení 4 MT 22 / DE PŠD Ne zařízení 2345L/01 Mechanik seřizovač Mechanik seřizovač 4 MT 91 / DE PŠD Ne 2153H/01 Modelář Modelář 3 VL 8 / DE PŠD Ne 2351H/01 Strojní mechanik Strojní mechanik Zámečník 3 VL 43 / DE PŠD Ne 2356H/01 Obráběč kovů Obráběč kovů 3 VL 80 / DE PŠD Ne 2357H/01 Kovář Strojní kovář 3 VL 2 / DE PŠD Ne 3356H/01 Truhlář Truhlář 3 VL 21 / DE PŠD Ne 2343L/51 vozní technika vozní technika 2 MT 13 / DE NA VYU Ne Obory humanitní 6843M/01 Veřejnosprávní činnost Veřejnosprávní činnost 4 MT 105 / DE PŠD Ne 7241M/01 Informační služby Informační služby knihovnictví 4 MT 38 / DE PŠD Ne 7541M/01 Sociální činnost Sociální činnost 4 MT 77 / DE PŠD Ne 7842M/03 Pedagogické lyceum Pedagogické lyceum humanitní 4 MT 40 / DE PŠD Ne 7842M/03 Pedagogické lyceum Pedagogické lyceum tělesná výchova 4 MT 31 / DE PŠD Ne [13]

15 Škola: S T Ř E D N Í P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A D O P R A V N Í, P l z e ň, K a r l o v a r s k á 99 Adresa: Karlovarská 99, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Ing. Jiří Svoboda Pracovník pro informace: Ing. Nováková (Karlovarská) Tel: , ; Fax: Ing. Kašpar (Křimice) , ; Typ školy: ST Ubytování: ano 1100, Kč/měs. Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ Stravování: ano do 23, Kč snídaně, 30, Kč oběd, 24, Kč večeře WWW: Den otevřených dveří: od do hod., od 8.00 do hod. a od do hodin. Ubytování ve vlastních domovech mládeže Plzeň Karlovarská a PlzeňKřimice. P o z n á m k y pro s PŠD: se na žádný obor vzdělání konat nebudou. Pořadí přijímaných žáků je dáno prospěchem ze ZŠ dle stanovených kritérií: hodnotí se prospěch z profilových předmětů (u oboru vzdělání voz a ekonomika dopravy je to ČJ a CJ, u oboru vzdělání Podnikání je to M, ČJ, CJ, u ostatních oborů vzdělání M, F) a průměry za 8.a 9.ročník ZŠ. Zaměření je nutné uvést na přihlášku. Všichni uchazeči musí splňovat zdravotní předpoklady pro daný obor vzdělání. Počty přihlášených žáků v tabulce jsou ovlivněny možností dvou přihlášek. Všichni žáci, kteří projevili skutečný zájem o naši školu, byli přijati (včetně odvolání). Kód oboru Název oboru RVP Název ŠVP Délka spěch OZP PLP 2345M/01 Dopravní prostředky Diagnostika a opravy vozidel 4 MT 40 / DE PŠD Ne 3741M/01 voz a ekonomika Silniční doprava 4 MT 39 / DE PŠD Ne dopravy 3741M/01 voz a ekonomika Dopravní služby v EU 4 MT 8 / DE PŠD Ne dopravy 3741M/01 voz a ekonomika Letecká doprava 4 MT 20 / DE PŠD Ne dopravy 3741M/01 voz a ekonomika dopravy Logistika a zasilatelství 4 MT 50 / DE PŠD 4145M/01 Mechanizace a služby Požární prevence 4 MT 39 / DE PŠD Ne 4145M/01 Mechanizace a služby Ekologie 4 MT 27 / DE PŠD Ne 3941L/01 Autotronik Autotronik 4 MT 52 / DE PŠD Ne 2355H/02 Karosář Autoklempíř 3 VL 9 / DE PŠD Ne 2361H/01 Autolakýrník Autolakýrník 3 VL 16 / DE PŠD Ne 2368H/01 Mechanik opravář Automechanik 3 VL 85 / DE PŠD Ne motorových vozidel 3359H/01 Čalouník Čalouník 3 VL 3 / DE PŠD 3752H/01 Železničář Železničář 3 VL 8 / DE PŠD Ne 6441L/51 Podnikání Podnikání v dopravě 2 MT 39 / DE NA VYU Ne [14]

16 Škola: S T Ř E D N Í P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A S T A V E B N Í, P l z e ň, C h o d s k é n á m. 2 Adresa: Chodské nám. 2, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Ing. Ivana Raunerová Pracovník pro informace: Mgr. Petr Kravec, J. Fedorová, Tel: , Fax: Typ školy: ST Ubytování: ano 1000, Kč Cizí jazyky: AJ, NJ Stravování: ano 31, Kč/oběd WWW: Den otevřených dveří: ( hod.), ( ) a ( hod.). Škola má bezbariérový přístup. Ubytování lze zajistit v DM při VOŠ a SPŠE Plzeň, Částkova ul. nebo v DM při SPŠ dopravní Plzeň, Karlovarská 99. Otevřeny obory Stavebnictví se zaměřením Pozemní stavby a Inženýrské stavby. Zaměření je nutné uvést na přihlášku. Uchazeči budou přijímáni dle výsledků ze základní školy. Kód oboru Název oboru RVP Název ŠVP Délka roční spěch OZP PLP 7842M/01 Technické lyceum Technické lyceum 4 MT 40 / DE PŠD Ne 3647M/01 Stavebnictví Pozemní stavby Stavebnictví 4 MT 0 DE PŠD Ne pozemní stavby 95 / M/01 Stavebnictví Inženýrské stavby Stavebnictví Inženýrské stavby 4 MT 0 DE PŠD Ne 3646M/01 Geodézie Katastr nemovitostí Geodézie a katastr nemovitostí 4 MT 31 / DE PŠD Ne Škola: S T Ř E D N Í Z D R A V O T N I C K Á Š K O L A A V Y Š Š Í O D B O R N Á Š K O L A Z D R A V O T N I C K Á, P l z e ň, K a r l o v a r s k á 99 Adresa: Karlovarská 99, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: PhDr. Ivana Křížová Pracovník pro informace: Zuzana Radová Tel: Fax: není Typ školy: ST Ubytování: ano 1300,Kč Cizí jazyky: AJ, NJ Stravování: ano 68, Kč/den WWW: Den otevřených dveří: Ubytování a stravování poskytuje SPŠ dopravní, Karlovarská 99, Plzeň. P o z n á m k y pro s PŠD: Studenti budou přijati na základě výsledků ze základní školy. Kód oboru Název oboru RVP Název ŠVP Délka spěch OZP PLP roční 7842M/04 Zdravotnické lyceum Zdravotnické lyceum 4 MT 89 / DE PŠD Ne 5341M/01 Zdravotnický asistent Zdravotnický asistent 4 MT 90 / DE PŠD Ne 5343M/ M/03 Laboratorní asistent Asistent zubního technika Laboratorní asistent Asistent zubního technika 4 4 MT MT 69 / 29 0 / DE DE PŠD PŠD 5341M/01 Zdravotnický asistent (večerní studium) Zdravotnický asistent (večerní studium) 5 MT 0 / VE PŠD Ne 5341N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář 3 A 30 / , B DE VO MAT Ne 5341N/31 Diplomovaná dentální hygienistka 3 A 44 / , B DE VO MAT Ne 5341N/41 Diplomovaný nutriční terapeut 3 A 33 / , B, CH DE VO MAT Ne 5343N/11 Diplomovaný farmaceutický asistent 3 A 35 / , CH DE VO MAT Ne 5343N/21 Diplomovaný zdravotní laborant 3 A 18 / , CH DE VO MAT Ne 7532N/ N/11 Sociální práce Diplomovaná všeobecná sestra 3 3 A A 59 / 78 / , 3 000, ZSV B DE DE VO VO MAT MAT Ne Ne [15]

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Informační brožurka Čím budu? přehled oborů středních škol Plzeňského kraje pro školní rok 2015/2016 [0] OBSAH

Více

INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO VOLBU POVOLÁNÍ I N F O R M A C E. o studijních a učebních oborech na středních školách v okresech

INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO VOLBU POVOLÁNÍ I N F O R M A C E. o studijních a učebních oborech na středních školách v okresech INFORMAČNÍ A PORANSKÉ STŘEDISKO PRO VOLBU POVOLÁNÍ I N F O R M A C E o studijních a učebních oborech na středních školách v okresech a vybrané školy z okresů Určeno žákům vycházejícím v roce 2 Vydal Úřad

Více

INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO VOLBU POVOLÁNÍ I N F O R M A C E. o studijních a učebních oborech na středních školách v okresech

INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO VOLBU POVOLÁNÍ I N F O R M A C E. o studijních a učebních oborech na středních školách v okresech INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO VOLBU POVOLÁNÍ I N F O R M A C E o studijních a učebních oborech na středních školách v okresech a vybrané školy z okresů Určeno žákům vycházejícím v roce 2014 Vydal

Více

Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014

Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014 Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014 Obsah Předmluva... 3 Harmonogram přijímacího řízení na střední a vyšší odborné

Více

Ing. Jana Pernicová náměstkyně hejtmana Pardubického kraje členka Rady pro školství, kulturu a památkovou péči

Ing. Jana Pernicová náměstkyně hejtmana Pardubického kraje členka Rady pro školství, kulturu a památkovou péči Obsah: Úvodní slovo Ing. Jany Pernicové náměstkyně hejtmana Pardubického kraje... 3 Seznam používaných zkratek... 4 Přehlídky středních škol... 5 Seznam informačních a poradenských středisek úřadů práce...

Více

Prospěch OZP Pov. lék. prohlídka 65-41-L/01 Gastronomie 4,0 MT 47 23 30 DZ DE - PŠD Ano Ano 29-51-H/01 Výrobce potravin (Výroba. 2013/2014 plánovano

Prospěch OZP Pov. lék. prohlídka 65-41-L/01 Gastronomie 4,0 MT 47 23 30 DZ DE - PŠD Ano Ano 29-51-H/01 Výrobce potravin (Výroba. 2013/2014 plánovano Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14 Adresa: Štursova č.p. 904/14, Olomouc - Hodolany, 77900 IČ: 00577448 Ředitel: PhDr. Ladislav Pochyla, 585 200 212 Ubytování: není REDIZO: 600017061

Více

ČESKOBUDĚJOVICKO. Ukonč. studia. Délka studia

ČESKOBUDĚJOVICKO. Ukonč. studia. Délka studia ČESKOBUDĚJOVICKO (GYM) #109000021 Tab. 1 Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní základní škola Obec: České Budějovice Okres: CB Jirsíkova 5, 370 21 České Budějovice IČ: 00666122 Ubytování: 800 Kč/měsíc

Více

Ing. Jana Pernicová náměstkyně hejtmana Pardubického kraje členka Rady pro školství, kulturu a památkovou péči

Ing. Jana Pernicová náměstkyně hejtmana Pardubického kraje členka Rady pro školství, kulturu a památkovou péči Obsah: Úvodní slovo Ing. Jany Pernicové náměstkyně hejtmana Pardubického kraje... 3 Seznam používaných zkratek... 4 Seznam informačních a poradenských středisek úřadů práce... 5 Seznam pedagogicko-psychologických

Více

AHOL - Střední odborná škola, s.r.o.

AHOL - Střední odborná škola, s.r.o. AHOL Střední odborná škola, s.r.o. Adresa: náměstí Jiřího z Poděbrad č.p. 1/26, Ostrava Vítkovice, 73 IČ: 25379569 Ředitel: Ing. Radmila Sosnová, tel. 597 57 53 Kontakt: Pavlína Karešová, tel. 597 57 42

Více

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2014/2015

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2014/2015 Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2014/2015 Předmluva Podle školského zákona kraj zajišťuje podmínky pro uskutečňování středního vzdělávání.

Více

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 Předmluva Podle školského zákona kraje zajišťují podmínky pro uskutečňování středního vzdělávání.

Více

støedních a vyšších odborných škol pro školní rok 2014/2015 v Libereckém kraji

støedních a vyšších odborných škol pro školní rok 2014/2015 v Libereckém kraji støedních a vyšších odborných škol pro školní rok 2014/2015 v Libereckém kraji Seznam použitých zkratek FORMA STUDIA DA dálkové DE denní DI distanèní KS kombinované PR prezenèní VE veèerní JI jiné DRUH

Více

støedních a vyšších odborných škol pro školní rok 2015/2016 v Libereckém kraji

støedních a vyšších odborných škol pro školní rok 2015/2016 v Libereckém kraji støedních a vyšších odborných škol pro školní rok 2015/2016 v Libereckém kraji Seznam použitých zkratek FORMA STUDIA DA dálkové DE denní DI distanèní KS kombinované PR prezenèní VE veèerní JI jiné DRUH

Více

Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce. Demokritos

Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce. Demokritos Obsah: Úvodní slovo Ing. Jany Pernicové členky Rady Pardubického kraje... 2 Seznam používaných zkratek... 3 Přehlídky středních škol... 4 Seznam informačních a poradenských středisek úřadů práce... 5 Seznam

Více

Šťasten je národ, který oplývá dobrými školami, dobrými knihami a dobrými předpisy nebo zvyky ve výchově mládeže. J. A. Komenský, Štěstí národa

Šťasten je národ, který oplývá dobrými školami, dobrými knihami a dobrými předpisy nebo zvyky ve výchově mládeže. J. A. Komenský, Štěstí národa 2 Obsah: Úvodní slovo Ing. Jany Pernicové členky Rady Pardubického kraje... 2 Seznam používaných zkratek... 3 Přehlídky středních škol... 4 Seznam informačních a poradenských středisek úřadů práce... 5

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště Frýdek-Místek INFORMACE

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště Frýdek-Místek INFORMACE Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště FrýdekMístek Informační a poradenské středisko pro volbu povolání INFORMACE o učebních a studijních oborech středních škol okresu FrýdekMístek

Více

Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2012/2013

Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2012/2013 Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2012/2013 Předmluva Podle školského zákona kraj zajišťuje podmínky pro uskutečňování

Více

Kam na školu ve Zlínském kraji

Kam na školu ve Zlínském kraji Kam na školu ve Zlínském kraji Vzdělávací nabídka středních škol a vyšších odborných škol pro školní rok 2009 2010 Upozornění: Údaje uvedené v této publikaci mají informativní charakter. V průběhu školního

Více

Kam na školu ve Zlínském kraji

Kam na školu ve Zlínském kraji Kam na školu ve Zlínském kraji Vzdělávací nabídka středních škol a vyšších odborných škol pro školní rok 2010 2011 Upozornění: Údaje uvedené v této publikaci mají informativní charakter. V průběhu školního

Více

Dny otevřených dveří pro školní rok 2015/16

Dny otevřených dveří pro školní rok 2015/16 Dny otevřených dveří pro školní rok 2015/16 Okres Plzeň - město Gymnázium Luďka Pika Opavská 21, Plzeň Mgr. Miroslava Fenclová Telefonní číslo: 377 183 314 13.1.2015 Masarykovo gymnázium Petákova 2, Plzeň

Více

Církevní konzervatoř Opava. Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace. Škola: Adresa: Beethovenova č.p. 235/1, Město, 746 01 Opava 1

Církevní konzervatoř Opava. Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace. Škola: Adresa: Beethovenova č.p. 235/1, Město, 746 01 Opava 1 Církevní konzervatoř Opava Adresa: Beethovenova č.p. 235/1, Město, 74 01 Opava 1 IČ: 8941811 Ředitel: MgA. Petr Rajnoha, Ph.D., tel. 553 7 257 Kontakt: PhDr. Jan Vomlela, Ph.D., tel. 731 25 797 Typ školy:

Více

Škola adresa REJSTŘÍK ŠKOL prezentace str.

Škola adresa REJSTŘÍK ŠKOL prezentace str. Škola adresa REJSTŘÍK ŠKOL prezentace str. Gymnázium a SOŠPg Čáslav, Masarykova 248, 286 26 Čáslav 2 SPŠ Kutná Hora, Masarykova 197, 284 11 Kutná Hora 2 VOŠ, SPŠ a OA Čáslav, Přemysla Otakara II. 938,

Více

Škola adresa REJSTŘÍK ŠKOL prezentace str.

Škola adresa REJSTŘÍK ŠKOL prezentace str. Škola adresa REJSTŘÍK ŠKOL prezentace str. Dívčí katolická střední škola, Legerova 28, 280 00 Kolín 3 2 SOŠ Český Brod - Liblice, Školní 145, 282 20 Český Brod 2 SOŠ a SOU stavební, Pražská 112, 280 00

Více

2013/2014 přijato. 2014/2015 plánováno

2013/2014 přijato. 2014/2015 plánováno Církevní konzervatoř Opava Beethovenova č.p. 235/1, Opava - Město, 74601 IČ: 68941811 Ředitel: Ing. Eva Bláhová, tel. 553 714 257 Ubytování: Cena: 1 500 Kč REDIZO: 610550659 Kontakt: Eva Steuerová, tel.

Více

Katalog škol. 79-41-K/41 Gymnázium 4,0 MT DE - PŠD 30 74/30 ČJ, M Ne Ano

Katalog škol. 79-41-K/41 Gymnázium 4,0 MT DE - PŠD 30 74/30 ČJ, M Ne Ano Katalog škol Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní základní škola Jirsíkova č.p. 420/5, České Budějovice - České Budějovice 1, 37001 Obvod: České Budějovice 1 IČ: 00666122 Ředitel: Mgr. Zdeněk

Více

Určeno žákům vycházejícím v roce 2014 2013

Určeno žákům vycházejícím v roce 2014 2013 GYMNÁZIA, STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY, STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ, ODBORNÁ UČILIŠTĚ, PRAKTICKÉ ŠKOLY, NÁSTAVBY I VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY ZA CELÝ OKRES PELHŘIMOV Určeno žákům vycházejícím v roce 214 213 ÚŘAD PRÁCE

Více

Určeno žákům vycházejícím v roce 2015 2014

Určeno žákům vycházejícím v roce 2015 2014 GYMNÁZIA, STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY, STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ, ODBORNÁ UČILIŠTĚ, PRAKTICKÉ ŠKOLY I NÁSTAVBY ZA CELÝ OKRES PELHŘIMOV Určeno žákům vycházejícím v roce 215 214 Krajská pobočka v Jihlavě Kontaktní

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání I N F O R M A C E

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání I N F O R M A C E Úřad práce Bruntál Květná 64 792 01 Bruntál Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání I N F O R M A C E o učebních a studijních oborech na středních školách v okrese Bruntál pro školní

Více

Čas vytvoření souboru: 10.9.2014 6:03:18

Čas vytvoření souboru: 10.9.2014 6:03:18 Čas vytvoření souboru: 10.9.2014 6:03:18 Kraj Okres Školy Součásti Obory Strana Hlavní město Praha Hlavní město Praha 192 194 743 2 Jihočeský České Budějovice 31 31 167 37 Jihočeský Český Krumlov 5 5 36

Více

Čtyřleté a osmileté gymnázium, s.r.o.

Čtyřleté a osmileté gymnázium, s.r.o. Čtyřleté a osmileté gymnázium, s.r.o. Adresa: Cihelní č.p. 41, Frýdek, 738 1 FrýdekMístek 1 IČ: 65142799 Ředitel: Mgr. Eva Zykmundová, tel. 558 433 572 Kontakt: Mgr. Olga Kotásková, tel. 558 441 387 Typ

Více