2. Úvodní slovo ředitelky organizace - Ing. Ivany Humlové

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. Úvodní slovo ředitelky organizace - Ing. Ivany Humlové"

Transkript

1 1. Základní údaje Název organizace: Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO, příspěvková organizace 1 Sídlo organizace: Revoluční 1845/30 a 1846/32, Litoměřice Statutární zástupce: Ing. Ivana Humlová, ředitelka Zástupce ředitelky: Zdeňka Gärtnerová Zřizovatel: Město Litoměřice IČO: Telefon: (420) , E- mail: Webové stránky: Číslo účtu: / Úvodní slovo ředitelky organizace - Ing. Ivany Humlové Dne Zastupitelstvo města Litoměřice na základě doporučení Rady města Litoměřice schválilo Dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne příspěvkové organizace Města Litoměřice Centrum SRDÍČKO. V rámci uvedeného dodatku je od předmět činnosti navazující na hlavní účel organizace služba péče pro děti ve věku od 18 měsíců do 3 let v denním režimu včetně poskytování stravovacích služeb po dobu pobytu dítěte v organizaci. Zřizovatel uvedenou službu schválil jako alternativu jeslí, které Centrum SRDÍČKO provozovalo a na základě zákona ust. 124 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění posledních předpisů, musí být provoz jeslí jako zdravotnického zařízení k ukončen. Péče o děti předškolního věku zajišťována touto formou, je poskytována pouze v režimu obecných právních předpisů bez konkrétního právního podkladu. V praxi to znamená, že žádný zvláštní právní předpis nestanoví podmínky provozování a poskytování služby. Stanovení těchto podmínek poskytování služby je čistě na poskytovateli této služby, neboť mu takovou povinnost žádný právní předpis neukládá.

2 Vzhledem ke shora uvedenému byly radou města schváleny Pravidla provozu a poskytování služby péče pro děti ve věku od 18 měsíců do 3 let věku v denním režimu. Jsem ráda, že zřizovatel naslouchal a tím mohla být schválena varianta, která umožnila poskytovat službu pro děti tak nízkého věku. V uplynulém roce 2014 bylo mnoho úsilí vloženo do správného uchopení a nastavení služby, a to včetně Plánu výchovy a péče. Zajistit kvalitní poskytování tak specifické služby bylo, je a bude pro mne prioritou a kladná zpětná vazba příjemců služby, tj. od dětí a jejich zákonných zástupců či veřejnosti mne jen utvrzuje v tom, že jdeme správným směrem. Jedna z věcí, na které poskytování kvalitní služby bezesporu stojí, je pracovní tým lidí, kteří táhnou za jeden provaz a své zaměstnání vnímají jako poslání. Velmi mě těší, že náš pracovní tým je již druhým rokem stabilní a odvádí skvělou práci, čehož si nesmírně vážím. Mé přání je, aby Centrum SRDÍČKO mělo stabilně dobré jméno ve společnosti, aby příjemci služeb mohli hodnotit naše služby pochvalně a byli maximálně spokojeni a zaměstnanci byli hrdi na to, že pracují v Centru SRDÍČKO. Ing. Ivana Humlová 2 3. Úvodní slovo vedoucí služby, Zdeňky Gärtnerové Velmi si vážíme důvěry, s kterou nám rodiče svěřují své dítě a snažíme se svým přístupem, chováním a vztahem k dětem i k rodičům tuto důvěru nezklamat. Naše práce je ve své podstatě posláním a oceněním jsou šťastné a spokojené děti a kladné hodnocení ze strany rodičů. 4. Základní informace o službě Druh sociální služby: ambulantní Místo poskytování : Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO Revoluční 1845/30, Litoměřice Kapacita zařízení: Věková struktura: Pracovní doba: Cílová skupina: Maximálně 20 dětí Určena dětem ve věku od 18 měsíců do 3 let V pracovní dny od 7:00 hodin do 16:00 hodin Zdravé dětí v určené věkové struktuře, které mají souhlasné potvrzení od dětského lékaře se vstupem do kolektivu Jedná se o činnost spočívající v hlídání a pravidelné péči o svěřené dítě, která je poskytována v kolektivu dětí a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností,

3 dovedností, kulturních a hygienických návyků. Cílem je spokojené, všestranně se rozvíjející dítě, které je ve 3 letech připraveno pro vstup do MŠ. S dětmi pracujeme dle vypracovaných měsíčních a týdenních výchovných plánů, jejichž cílem je rozvoj tělesných a duševních schopností dítěte, hudebně pohybových projevů, upevňování hygienických návyků, rozvíjení sebeobsluhy, stolování a příprava na přechod do MŠ. Měsíční plány jsou rozděleny na plán výchovy a obsah péče. Plán výchovy obsahuje výchovu rozumovou, pracovní, hudební, výtvarnou a tělesnou. Během týdne každá dětská skupina prostřídá denně jednu složku výchovy. Ukázky dětských prací vystavujeme formou výstavky a nástěnek v přijímací místnosti. Při odchodu dítěte ze zařízení informujeme rodiče o průběhu dne. Velkou pozornost věnujeme zdravému tělesnému vývoji a otužování formou denního pobytu venku na zahradě nebo na vycházce. Denně sledujeme stav ovzduší a pouze za nepříznivých povětrnostních a rozptylových podmínek omezíme pobyt venku Vzdělávání pracovníků v roce 2014 Zaměstnanci střediska v rámci zvyšování kvality poskytování služby se zúčastnili různých školicích akcí. Zejména paní Prudká, která má na starosti sestavování jídelníčků a zavádění nových poznatků do praxe se zúčastnila několika školení pracovníků stravovacích provozů. 6. Události uskutečněné v roce 2014 V měsíci lednu 2014 přišly do skupiny 3 nové děti, v březnu, dubnu a květnu po jednom dítěti. Dne se uskutečnil den otevřených dveří pro rodiče dětí, které nastoupí od září. Byly jim předány informace o nástupu, průběhu zvykání, seznámení s provozem a byly jim předány Smlouvy o smlouvě budoucí, evidenční listy, potvrzení o zdravotním stavu a dotazníky. Zároveň byl domluven přesný termín nástupu dítěte do zařízení. Dne oslavily děti svůj svátek výletem výletním vláčkem po Litoměřicích. Na konci měsíce června 2014 jsme se rozloučili s částí dětí a po dovolené začaly postupně nastupovat nové děti. Na konci měsíce srpna 2014 se rozloučily zbylé děti a od měsíce září 2014 byla kapacita doplněna na 20 nových dětí, které si postupně zvykaly na nové prostředí, tety a kamarády. Pro většinu dětí je nástup do zařízení první zkušenost s pobytem mimo rodinu a ve větším kolektivu vrstevníků. To sebou nese větší psychickou zátěž a větší sklon k prvním respiračním onemocněním. Proto musí být přístup personálu ke každému dítěti obzvlášť citlivý a profesionální. Od měsíce listopadu 2014 se děti začaly seznamovat s dalšími prostory Snoezelen a místnost s interaktivní tabulí. V měsíci prosinci 2014 jsme pozvali rodiče na společné posezení při kterém si děti pod stromečkem rozbalily nové hračky a pomůcky.

4 V měsíci prosinci 2014 přišel na organizace Mikuláš s nadílkou, zazpívala nám skupina Křešičanka a bylo zajištěno vánoční posezení s rodiči, při kterém si děti pod stromečkem rozbalily nové dárky. Dne 15. prosince 2014 proběhla zábavná akce Andělské vánoce a následně dne 19. prosince byl uspořádán Den otevřených dveří. 7. Přehled uskutečněných akcí v roce divadlo Kašpárkův svět divadlo Mlsná pohádka divadlo Pohádky ovčí babičky zpívání studentek PgŠ divadlo Příběhy z boudy Mikulášská nadílka spojená s pohádkou a písničkami studentek PgŠ předvánoční posezení s Křešičankou Andělské vánoce Den otevřených dveří 4 8. Personální obsazení služby Zdeňka Gartnerová - vedoucí střediska, pracovnice v přímé péči Danuše Pakandlová - pracovnice v přímé péči Iveta Prudká - pracovnice v přímé péči Jaroslava Fejfarová - uklízečka, v únoru 2014 odchod do starobního důchodu Milena Kokšálová uklízečka od března 2014 nástup do pracovního poměru Libuše Pilzová uklízečka od září 2014 nástup do pracovního poměru Jitka Valentová uklízečka do září 2014 přesun do jiné pracovní pozice Lenka Stehlíková - hlavní účetní Jaroslava Chvapilová hlavní kuchařka Dana Syndulová - pomocná kuchařka Josef Šidák - údržba MUDr. Jan Balcar - odborný garant 9. Ohlédnutí pracovníků služby péče o děti ve věku od 18 měsíců do 3 let za uplynulým rokem 2014 V roce 2014 jsme se s dětmi zúčastnili několika kulturních akcí, divadelních představení a svezli se vláčkem. Zařízení bylo dovybaveno novým nábytkem, hračkami a pomůckami. Na zahradu děti dostaly nová odstrkávadla a další hračky.

5 Na konci školního roku přešly děti do mateřské školy a od září se opět naplnila kapacita zařízení novými dětmi. Každoročně se stává, že děti přicházející z domova do kolektivu se setkávají s prvními virózami a než získají imunitu, častěji onemocní. Proto i letošní konec roku se se nesl ve zvýšené nemocnosti a nižším využití. Na závěr roku se s pracovnicemi služby uskutečnilo předvánoční posezení s rodiči a dětmi, kde jsme si s rodiči mohly pohovořit o naší práci a byly jsme potěšeny jejich kladným hodnocením 10. Finanční zpráva 5 Přehled nákladů a výnosů od do Náklady celkem Materiál Energie Opravy a údržba Cestovné Reprezentace Ostatní služby celkem Mzdové náklady Odvody z mezd Dlouhodobý majetek Ostatní ,48 Kč ,98 Kč ,00 Kč ,00 Kč 516,00 Kč 973,00 Kč ,50 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 7 665,00 Kč Výnosy celkem Platby uživatelé Platby-stravné zaměstnanci Příspěvek město Litoměřice Ostatní Zisk ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 1 201,00 Kč ,48 Kč

6 6

7 11. Fotografie 7

8 8

9 9

10 10

DOMOV SENIORŮ NOVÉ STRAŠECÍ a DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM, poskytovatel sociálních služeb, příspěvková organizace

DOMOV SENIORŮ NOVÉ STRAŠECÍ a DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM, poskytovatel sociálních služeb, příspěvková organizace DOMOV SENIORŮ NOVÉ STRAŠECÍ a DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM, poskytovatel sociálních služeb, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření za rok 2012 OBSAH: 1. Základní údaje o zpracovateli

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Čechova 1523/1 Výroční zpráva za školní rok 213/214 Ve Velkém Meziříčí dne: Zpracovala: 27. 1. 214 Mgr. Božena Suchánková, ředitelka Obsah ZÁKLADNÍ

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

PROVOZNÍ A VZDĚLÁVACÍ PLÁN ČINNOSTI NAŠEHO PŘEDŠKOLNÍHO ZAŘÍZENÍ MINIŠKOLKA/JESLIČKY MILÍSEK

PROVOZNÍ A VZDĚLÁVACÍ PLÁN ČINNOSTI NAŠEHO PŘEDŠKOLNÍHO ZAŘÍZENÍ MINIŠKOLKA/JESLIČKY MILÍSEK PROVOZNÍ A VZDĚLÁVACÍ PLÁN ČINNOSTI NAŠEHO PŘEDŠKOLNÍHO ZAŘÍZENÍ MINIŠKOLKA/JESLIČKY MILÍSEK Školní rok 2015/2016 Motto: Vytvářet školičku s laskavým prostředím a mnoha podněty takovou, která působí příjemně,

Více

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Roháčova 2968 544 01 Dvůr Králové nad Labem IČ: 194964 Tel.: 499 391 891-3 č. ú. : KB 24230-601/0100 E-mail:reditel@domovdknl.cz www.domovdknl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

ZPRÁVA VÝROČNÍ DOMOV ROŽĎALOVICE ROK 289 34 ROŽĎALOVICE POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SE SÍDLEM U BARBORKY 1. předkládá Miroslava Zajíčková,

ZPRÁVA VÝROČNÍ DOMOV ROŽĎALOVICE ROK 289 34 ROŽĎALOVICE POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SE SÍDLEM U BARBORKY 1. předkládá Miroslava Zajíčková, ZPRÁVA VÝROČNÍ ROK 2012 DOMOV ROŽĎALOVICE POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SE SÍDLEM U BARBORKY 1 289 34 ROŽĎALOVICE předkládá Miroslava Zajíčková, zástupce ředitelky 1 Únor 2013 OBSAH: I. A. Plnění úkolů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Čtyřlístek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Čtyřlístek VÝROČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Čtyřlístek Domažlická 1656, Říčany Detašované pracoviště Kolovratská 1704, Říčany 251 01 Školní rok 2013/14 VYPRACOVALA: Šárka Skůpová ředitelka MŠ Čtyřlístek V ŘÍČANECH DNE:

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Sídlo organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2011 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v roce 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v roce 2014 DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, p. o. Plzeňská 345, 331 41 KRALOVICE IČO 49748190 tel. 373 301 111, e-mail: podatelna@dspkralovice.cz, http://www.dspkralovice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v

Více

Výroční zpráva 2010. Zámecká 1, 391 55 Chýnov příspěvková organizace IČ: 75011204

Výroční zpráva 2010. Zámecká 1, 391 55 Chýnov příspěvková organizace IČ: 75011204 Zámecká 1, 391 55 Chýnov příspěvková organizace IČ: 75011204 Výroční zpráva 2010 Domov pro seniory Chýnov je příspěvkovou organizací Jihočeského kraje 2 str. 3 str. 5 str. 6 str. 8 str. 10 str. 13 str.

Více

Výroční zpráva za rok 2011. Organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Výroční zpráva za rok 2011. Organizace zřizovaná Jihočeským krajem Výroční zpráva za rok 2011 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem Obsah 3 Úvod 4 Základní informace, poslání a charakteristika činnosti Poslání organizace Charakteristika činnosti a cílová skupina 6 Poskytování

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-511/13-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace Sídlo: 687

Více

Výroční zpráva rok 2012

Výroční zpráva rok 2012 Sociální služby Semily Příspěvková organizace města Výroční zpráva rok 2012 Sociální služby Semily, Bavlnářská 523, 513 01 Semily IČ: 00854930, KB Semily: 51-7129300217/0100 Telefon: 481 621 811, 481 624

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 2 Výroční zpráva o činnosti Dětského domova Zlín V souladu s ustanovením 10, odst. 3, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní rok 2012/2013 Mateřská škola Zbraslavice 328, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní rok 2012/2013 Mateřská škola Zbraslavice 328, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní rok 2012/2013 Mateřská škola Zbraslavice 328, příspěvková organizace Vypracovala: Petra Zdeňková, ředitelka MŠ Zbraslavice 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

Putování světem poznání

Putování světem poznání Č.j. 03/2012 Mateřská škola HALENKOV, okres Vsetín Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování světem poznání Mateřská škola Halenkov, okres Vsetín, Halenkov 603, 756 05 Halenkov Platnost

Více

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Líštná Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010 Zřizovatel: Město Třinec Právní forma: Příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Studénka č.j. MŠ 634/2013HO. Mateřská škola Studénka. Se sídlem Studénka Komenského 700, 742 13 Studénka

Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Studénka č.j. MŠ 634/2013HO. Mateřská škola Studénka. Se sídlem Studénka Komenského 700, 742 13 Studénka Mateřská škola Studénka Se sídlem Studénka Komenského 700, 742 13 Studénka IČO 00848671. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Č.j. MŠ 634 /2014 HO OBSAH Výroční zpráva o činnosti za školní

Více

Úsměv je světlo, které při pohledu do očí naznačí, že srdce je doma.

Úsměv je světlo, které při pohledu do očí naznačí, že srdce je doma. Výroční zpráva příspěvkové organizace G-centrum Mikulov za rok 2010 Úsměv je světlo, které při pohledu do očí naznačí, že srdce je doma. Vypracovali: Ing. Pavel Rous, Anna Červinková, Lenka Vítová, Dana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Nemile, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 2.1

Více

Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace

Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i z a š k o l n í r o k 2 0 11 2 0 1 2 Zpracovala: Mgr. Šárka Chobotová

Více

Země je náš kamarád. Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Země je náš kamarád. Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Země je náš kamarád Motto: Jen si děti všimněte, co je krásy na světě Aktualizace dne 27. 8. 2014 Č. j MŠ/ 206 /2014

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace Klášterní 2, 403 23 Velké Březno 1 OBSAH: 1. Úvodní slovo ředitele Domova 2. Domov pro seniory Velké Březno v roce 2014

Více

DOMOV PRO SENIORY BAŽANTNICE, příspěvková organizace Tř. Bří Čapků 1, Hodonín

DOMOV PRO SENIORY BAŽANTNICE, příspěvková organizace Tř. Bří Čapků 1, Hodonín DOMOV PRO SENIORY BAŽANTNICE, příspěvková organizace Tř. Bří Čapků 1, Hodonín Zpracovala: Vladimíra Křížková 1 Dobrý den, každý rok v organizaci začíná z hlediska ekonomického a managementu čekáním na

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Základní škola a mateřská škola, Praskačka, okres Hradec Králové Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Předkladatel: Libuše Ježková Verze k 1. 9. 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 CORPORATE GRAPHICS AND COMMUNICATIONS Výroční zpráva Základní škola Javorník, okres Jeseník Školní 72 Javorník 790

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013 Základní škola a Mateřská škola Lišov Nová 611/14, Lišov, 373 72 Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Lišov za školní rok 2012/2013 byla projednána

Více

za školní rok 2012 2013

za školní rok 2012 2013 Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva Mateřské školy Napajedla za školní rok 2012 2013 Vypracovala: Martina Švandová, ředitelka Mateřské školy Napajedla

Více

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Výroční zpráva za rok 2013 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled o činnosti 4

Více