Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR"

Transkript

1 3/2011 Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR

2 OBSAH Úvodník Událost měsíce...4 Demonstrace zdravotně postižených proti navrhovaným zákonům...4 Prohlášení SNN..6 Co vytýkají zdravotně postižení plánům sociální reformy?...7 Nechceme ministerstvo asociálních věcí. Postiženým vadí chystané reformy..8 Nejsme roboti a ekonomické jednotky, kritizuje Krása sociální reformu 11 Co se událo...12 Ceny Mosty 2010, Kroměříž Seminář v ČKTZJ...15 Slavnostní zahájení činnosti Telekomunikačního centra neslyšících..17 Co se chystá XVI. Otevřeno.. 18 Ukažte, co umíte v Pardubicích na Abilympiádě.20 Prohlídka výstavy Staré pověsti české v ČZJ..22 Non handicap Co se děje v terénu..23 Březnové akce v CDS.. 23 Dubnové akce v CDS...24 Tvoříme bez bariér...25 Nabídka 25 Nabídka videotelefonu pro neslyšící Metodické listy zpravodaj Vydává: Svaz neslyšících a nedoslýchavých v České republice pro interní potřebu. Toto číslo vyšlo?.? Adresa redakce: Karlínské nám.12, Praha 8 Karlín Tel./fax: , Členové redakční rady: Mgr. Šárka Prokopiusová, Veronika Tichá, Monika Boháčková, Jaroslav Paur, Denisa Lincová Nevyžádané materiály se nevracejí. Kopírování pro vnitřní potřeby SNN v ČR povoleno. Převzaté materiály a zaslané příspěvky nemusejí vyjadřovat názor SNN v ČR ani redakce Metodických listů. Výtisk zdarma. Povoleno Ministerstvem kultury pod č.reg. E SNN v ČR 2010, 3/2011 2

3 ÚVODNÍK Vážení čtenáři, máme za sebou náročný měsíc plný vyjednávání, diskutování a dohadování. V průběhu března probíhalo připomínkovací řízení k návrhům sociální reformy, která obnáší celkem 4 zákony se konal Kulatý stůl na MPSV na který byli pozváni zejména zástupci organizací zastupující osoby se zdravotním postižením. Jednání trvalo 3 hodiny a v podstatě se jednalo o diskusi, vysvětlování ze strany MPSV a připomínky ze strany organizací. Toto jednání se zdálo víceméně konstruktivní, vypadalo to, že se s ministerstvem podaří některé změny vyjednat. Nicméně, jak určitě víte, v úterý proběhl protest osob se zdravotním postižením před budovou MPSV, minireportáž z této akce uvidíte uvnitř tohoto čísla ML. Následné reakce na tento protest v tisku byly pozitivní, náhle se vyjadřovali opoziční i koaliční politici o tom, že navrhovaná reforma je špatná a že budou žádat podrobnosti od MPSV. Nicméně ve čtvrtek proběhlo připomínkové řízení, kterého se zúčastni zástupci všech krajů a také zástupci jiných resortů vlády (ministerstvo financí, zdravotnictví, vnitra apod.). A na tomto velmi chaotickém, a jak se vyjádřil pan Krása, téměř nedůstojném jednání se ukázalo, že MPSV své návrhy nemá projednané ani s ostatními resorty, např. ministerstvo financí poukazovalo na zcela jiné propočty úspor a nákladů a především připomínkovalo, že návrhy nebyly vůbec projednány. Zástupce Ministerstva vnitra dokonce odešel hned na začátku jednání na protest tomu, že pan náměstek Šiška z MPSV připomínkovací řízení zahájil větou: nebudeme se tady zdržovat podrobnostmi Zkrátka se ukázalo, že MPSV se snaží své návrhy protlačit silou a není ochotno akceptovat většinu jiných názorů. Svědčí o tom i odpověď na otázku co bude, pokud se nepodaří nalézt shodu: návrhy zákonů prostě půjdou do vlády, se shodou nebo bez ní Vážení přátelé, zdá se, že bude zapotřebí protestovat ještě hlasitěji a výrazněji než tomu bylo již zmiňovaného 22. března. Prozatím je plánována další akce na sobotu , tentokrát na Václavském náměstí v Praze. V příštím čísle ML Vás budeme podrobně informovat o aktuální informaci. Jinak už konečně začalo dlouho očekávané jaro a s ním sluníčko, proto Vám všem přeji, abyste si ho užili vrchovatými doušky a hlavně abyste měli dost času na zastavení se nad rozkvetlými tulipány a narcisky. Mgr. Šárka Prokopiusová ředitelka sekretariátu SNN v ČR 3

4 UDÁLOST MĚSÍCE DEMONSTRACE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH PROTI NAVRHOVANÝM ZÁKONŮM V úterý jsme aktivně podpořili demonstraci zdravotně postižených před MPSV, kteří protestovali proti připravované reformě. Ministerstvo chystá upravit zákon o dávkách a novelu zákona o zaměstnanosti. 4

5 Stejně jako demonstrující vozíčkáři, nevidomí, hluchoslepí a další skupiny zdravotně postižených jsme požadovali stažení návrhů, nebo alespoň předložení kompromisního řešení. Na demonstraci se sjeli neslyšící z Olomouce, Hradce Králové, Semil, Hodonína, Uherského Hradiště, Plzně a dalších koutů České republiky. 5

6 Autor: Veronika Tichá PROHLÁŠENÍ SNN SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR, organizace neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých osob s více jak 5,5 tisíci členy a působící na celém území České republiky projednal na zasedání svého výkonného výboru 11. března 2011 návrhy zákonů předaných MPSV do vnějšího připomínkového řízení a přijal toto usnesení : Celá řada připravovaných zákonů se negativně ekonomicky dotkne osob se sluchovým postižením a budou mít bezprostřední dopad na jejich pracovní, společenské uplatnění a jejich sociální postavení. Návrh zcela bezdůvodně likviduje některé dávky a výhody, které mají pro jednotlivé skupiny občanů s těžkým zdravotním postižením zcela zásadní význam. Jejich zrušením dojde k masivnímu zhoršení jejich sociální situace a bude zásadně ohrožena jejich mobilita - dojíždění do zaměstnání, k lékaři, do společnosti osob se stejným postižením, za tlumočníkem apod. Stanou se tak bez svého zavinění skutečně imobilní, společensky a komunikačně izolovaní. Zrušení průkazů ZTP a ZTP/P bude největším zásahem do zajištění alespoň částečné mobility občanů s těžkým zdravotním postižením za posledních 65 let. Zhorší se tím možnosti jejich pracovního uplatnění, protože doprava do zaměstnání se stane pro ně ekonomicky nepřístupná. 6

7 Převedení kompetencí ke stanovení finančních úlev v dopravě na Ministerstvo dopravy považujeme za zcela scestné, protože tento rezort nemá k dispozici žádné lékaře, kteří by mohli objektivně posoudit rozsah a typ postižení žadatele o slevy ve veřejné hromadné dopravě. Zrušením kategorie osob zdravotně znevýhodněných nebudou již zaměstnavatelé vůbec motivováni osoby se zdravotním postižením zaměstnávat. Opatření je nepochopitelné, povede ke zvýšení nezaměstnanosti mimo jiné také neslyšících a neoslýchavých. Již dnes mnoho kvalifikovaných neslyšících těžko hledá práci. Nepřehlédnutelná investice státu do jejich vzdělávání tak přichází vniveč. Také snížením příspěvku pro zaměstnavatele na zaměstnané osoby se zdravotním postižením na Kč bude dosaženo jen toho, že dále vzroste počet nezaměstnaných z řad těchto osob. Praktické zrušení příspěvků na kompenzační a rehabilitační pomůcky, respektive stanovení minimální hodnoty pomůcky od které je možné příspěvek žádat na ,- Kč úplně vylučuje celou kategorii sluchově postižených, kteří jsou v komunikační izolaci ve většinové společnosti. Dnešní technický pokrok umožňuje bezproblémovou vizuální komunikaci pomocí PC a moderních mobilních telefonů. Vzhledem k cenám této techniky však na její pořízení nebudou poskytovány žádné příspěvky a celá řada nezaměstnaných osob a starobních důchodců se sluchovým postižením tak bude uvržena do komunikační izolace. Výkonný výbor SNN v ČR považuje připravované sociální zákony nejen za sociálně necitlivé, ale především za špatně a nesystémově připravené. Výkonný výbor podporuje plně stanovisko NRZP návrhy zákonů odmítnout jako celek a požadovat jejich kompletní přepracování za účasti zástupců z řad postižených. Výkonný výbor SNN v ČR vyzývá své členy i ostatní osoby se sluchovým postižením k účasti na protestní manifestaci 22. března 2011 ve 12.00h. před Ministerstvem práce a sociálních věcí, jejímž cílem je vyjádření protestu vůči připravovaným restriktivním zákonům. Za výkonný výbor Jaroslav Paur, prezident SNN CO VYTÝKAJÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ PLÁNŮM SOCIÁLNÍ REFORMY? Zdravotně postižení budou 22. března protestovat před ministerstvem práce a sociálních věcí proti navrhované sociální reformě. Požadují stažení návrhů, nebo alespoň předložení kompromisního řešení. Mimo jiné kritizují následující věci: 1. Změny v průkazech ZTP. 2. Zánik příspěvku na zakoupení motorového vozidla a v důsledku toho i na osvobození od DPH. 3. Zánik příspěvku na bezbariérový byt a garáž. 4. Podmínky příspěvku na mobilitu - prý vůbec nepočítají se zdravotní péčí, s nákupy, obstaráváním osobních záležitostí, kulturními a sociálními potřebami osob se zdravotním postižením. 5. Povinnost pravidelného čtvrtletního hlášení výše příjmu nejen žadatele, ale i společně posuzovaných osob. 6. Omezení výše příspěvku na mobilitu jen do šestinásobku životního minima. 7. Omezení příspěvku na zvláštní pomůcky minimální cenou 35 tisíc Kč a maximálním příjmem ve výši šestinásobku životního minima. 7

8 8. Limitaci příspěvku na pomůcky částkou 350 tisíc korun a dvacetiprocentní spoluúčastí. 9. Změny v hodnocení zdravotního stavu osob se zdravotním postižením. V současnosti je hodnoceno 36 oblastí, podle plánů MPSV by se mělo hodnotit deset základních životních potřeb. 10. Zrušení příspěvku na péči pro děti mezi jedním až třemi roky věku. U těžce zdravotně postižených to prý bude znamenat ztrátu až 5400 Kč měsíčně. 11. Zánik nároku na rodičovský příspěvek u dětí, které nesplňují podmínky pro přiznání příspěvku na péči v I. stupni. Jde podle NRZP o děti trpící postižením, které bezpodmínečně vyžaduje dietní stravování (fenylketonurie, celiakie, a další metabolické poruchy), děti onkologicky nemocné, děti trpící jinými závažnými interními chorobami. 12. Zrušení finančního limitu 25 procent příjmu, který musí zůstat lidem s postižením. 13. Zrušení kategorie zdravotně znevýhodněných osob v oblasti zaměstnanosti. 14. Zrušení kategorie chráněných pracovních dílen. 15. Snížení příspěvku na zaměstnávání osob se zdravotním postižením z 8000 na 6000 Kč. 16. Zrušení takzvaného náhradního plnění, tedy povinnosti firem odebírat namísto zákone stanoveného počtu zdravotně postižených zaměstnanců výrobky a služby od firem, které handicapované zaměstnávají. Zdroj: 7. března 2011 NECHCEME MINISTERSTVO ASOCIÁLNÍCH VĚCÍ. POSTIŽENÝM VADÍ CHYSTANÉ REFORMY Zdravotně postižení protestovali v Praze a Brně proti připravované reformě. Obávají se, že se jim výrazně sníží prostředky na péči a požadují, aby ministerstvo návrhy zákonů stáhlo. Ministr Drábek garantuje, že se dávky nesníží, ale naopak zpřehlední. 8

9 Ministerstvo chystá upravit zákon o dávkách, změnový zákon a novelu zákona o zaměstnanosti. "Protestující se sešli na prostranství mezi ministerstvem zdravotnictví a ministerstvem práce a sociálních věcí. Pískali a měli transparenty," informoval z místa reportér idnes.cz. Na transparenty si protestující napsali hesla "Nechceme ministerstvo asociálních věcí", "O nás bez nás" či "Nevidíme, neslyšíme, ale cítíme, jak to tu páchne". Kromě vozíčkářů dorazila na demonstraci i početná skupina hluchoněmých. Někteří demonstranti mají na transparentech napsáno, odkud přijeli: Semily, Hodonín, Olomouc, Hradec. Počet účastníků postupně určitě přesáhl tisícovku. Odhad pořadatelů, že dorazily 3 až 4 tisíce, se však zdál přehnaný. "Přijela jsem proto, že co naše vláda chystá, je likvidační. Chtěla jsem podpořit ostatní a vyjádřit obavy, co bude dál," řekla vozíčkářka Jarmila Valtová, která dorazila z Brna. Na protestu zazněla i hymna, někteří zpívali. Mezi lidmi kolovala dnes spuštěná petice určená premiérovi Petru Nečasovi, aby se návrhy ministerstva stáhly. Na dvě stě postižených se sešlo i v Brně. "Atmosféra byla značně pobouřená a dost emotivní, lidem se chystané změny velmi nelíbí. Někteří přinesli i transparenty s hesly Novela zákona = veřejná euthanázie postižených lidí," popsala atmosféru reportérka idnes.cz. V Brně popisovali handicapovaní své životní příběhy a v čem jim chystaná novela uškodí. Akce se neúčastnili pouze vozíčkáři, ale i lidé o berlích, slepí lidé či autisté. Jedna z mluvčích uvedla, že když se zpřísní vyplácení příspěvku na nákup auta, část lidí na něj nedosáhne, a zůstane tak bez vozu, což bude znamenat sociální izolaci. "Budou jen sedět doma na chátrajícím invalidním vozíku," cituje jí ČTK. 9

10 Jeden z nevidomých zase namítal, že změna předpisů by dopravcům umožnila odmítnout nechat nevidomého cestovat s vodícím psem. "Autobusové společnosti už vám nepřepraví ani chlup," řekl. Drábek: Garantuji, že se přístup státu k postiženým nezhorší Podle ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka, který na protestu v Praze vystoupil, se dávky nebudou snižovat, pouze se zpřehlední systém. "S plnou odpovědností garantuji, že mimořádné výhody zůstanou zachovány. Nedopustím zhoršení přístupu státu ke zdravotně postiženým," prohlásil ministr. Drábkova slova potvrdil ministr zdravotnictví Leoš Heger. I podle něho na tom postižení nebudou kvůli reformě hůř. A přidej do toho boxu aj tenhle výkřik VV pls. "VV žádají vytvoření vyjednávacího týmu koalice s veřejností, aby společně projednali podmínky sociální reformy. VV nesouhlasí s některými body. Mezi řečníky byl i předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása, který uvedl, že v předchozích dnech s Drábkovým rezortem jednali. "V některých věcech jsme dosáhli ústupku, ale ne změny ideového pojetí navrhovaných zákonů," zdůraznil. 10

11 "Zákony jsou vedené snahou na nás co nejvíce šetřit. Vrací nás to před rok 89," dodal Krása. Navrhované zákony z pódia odsoudil i šéf odborové centrály ČMKOS Jaroslav Zavadil a vyzval vládu, aby je přepracovala. Podle Krásy jsou předložené zákony ponižující. Narušují zachování důstojnosti osob se zdravotním postižením, možnost uplatnění ve společnosti a udržení přijatelné životní úrovně. Ministr Jaromír Drábek protesty nepovažuje za vhodné řešení, úpravám návrhů se nebrání, řekl už dříve. Reforma počítá například s tím, že se bude jinak posuzovat stav postiženého kvůli příspěvku na péči. Někteří lidé by tak o peníze mohli přijít. Zrušit se mají i některé z příspěvků na pomůcky či auto. Dávky pro osoby se zdravotním postižením se podle Krásy sníží zhruba o polovinu. Zdroj: 22. března 2011 NEJSME ROBOTI A EKONOMICKÉ JEDNOTKY, KRITIZUJE KRÁSA SOCIÁLNÍ REFORMU Ministerstvo práce a sociálních věcí považuje zdravotně postižené jen jako ekonomické jednotky a nepřihlíží k jejich konkrétním potřebám. V reakci na připravovanou sociální reformu to v rozhovoru pro idnes.cz uvedl předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása. Který z návrhů ministerstva práce a sociálních věcí by měl největší dopad na osoby se zdravotním postižením? Ministerstvo navrhuje především snížit u dávkových systémů podporu asi o padesát procent. Dále navrhuje, aby například u příspěvku na péči došlo k velmi složitému administrativnímu procesu, který by znemožnil, aby si lidé sami rozhodovali, kdo jim poskytne péči. Restriktivní kroky navrhuje i v oblasti nezaměstnanosti. Základní problém je, že celý přístup ministra je 11

12 ekonomický. Dívají se na člověka jen jako na ekonomickou jednotku a příjemce dávky a vůbec neberou v potaz jeho další potřeby a schopnosti. Člověk není robot, ale živý organismus. Pokud by návrhy prošly, měly by dopad na všechny osoby se zdravotním postižením, nebo by byly nějaké skupiny ohroženy více? Měly by dopad na všechny skupiny lidí se zdravotním postižením. Jak na rodiny s malými dětmi se zdravotním postižením, na lidi, kteří pobírají invalidní důchody a další dávky, tak na zaměstnance. Na 22. března jste ohlásili demonstraci. S jakým cílem na ni půjdete? Náš cíl je jednoznačně daný. Budeme usilovat o to, aby ministerstvo práce a sociálních věcí stáhlo navržené zákony a přepracovalo je. Domníváme se, že návrhy jsou v takové podobě, že je není možné připomínkovat, ale pouze nově udělat. Jakou očekáváte účast? Předpokládám, že dorazí pět set až tisíc lidí. Musíme si ale uvědomit, že pro lidi se zdravotním postižením je to obtížné. Pro člověka, který je handicapovaný a má jet ze Zlína do Prahy, někde postát venku a jet zpátky, je to opravdu náročné. Proto dorazí především lidé z Prahy a okolí. Máte reakce od lidí se zdravotním postižením na chystané změny? Máme možná stovky reakcí, které jsou velmi spontánní. Lidé odmítají návrhy ministerstva a mají strach, co s nimi bude. Cítí se být slabí a vydání na milost a nemilost ministerstva. Jste momentálně s ministerstvem v kontaktu? V kontaktu samozřejmě jsme. Nechceme jednání uzavřít. Předpokládám, že ministerstvo na dnešní rozhodnutí republikového výboru bude nějak reagovat a pokud by projevilo opravdu závaznou snahu, že jednotlivé atributy budou změněny tak, jak si představujeme, jsme připraveni jednat. Kvůli návrhům ministerstva jste požádal o schůzku premiéra Petra Nečase. Už víte, kdy se sejdete? Jsme v kontaktu a termín schůzky se zatím domlouvá. Chci jej požádat, aby nám pomohl v tlaku na ministerstvo, aby změnilo filozofii přípravy těchto zákonů. To si myslím, je velmi důležité. Zdroj: 7. března 2011 CO SE UDÁLO CENY MOSTY 2010, KROMĚŘÍŽ Krajská knihovna Karlovy Vary, Škoda Auto, Jiří Jiroudek a Petr Bouda získali výroční ceny Národní rady osob se zdravotním postižením ČR MOSTY 2010 na slavnostním předání, které se uskutečnilo 17. března pod záštitou a za účasti paní Livie Klausové v Kroměříži. 12

13 Smyslem cen MOSTY je ocenit akt, projekt či osobnost, které se významným způsobem podílejí na zlepšení postavení osob se zdravotním postižením v ČR. Do letošního ročníku bylo nominováno 54 projektů a osobností, v loňském roce jich bylo 91. Mezi nominovanými v kategorii Osobnosti hnutí se zdravotním postižením byli také naši dlouholetí spolupracovníci, paní RNDr. Eva Maršounová a pan Mojmír Janků. Velkým oceněním je již samotná nominace, neboť v této kategorii se sešlo celkem 12 návrhů, z nichž bylo vybráno pět nominovaných. Cenu Mosty nakonec získal pan Jiří Jiroudek za zmapování přístupnosti Jizerských a Lužických hor pro vozíčkáře a následně vydání turistických map s vyznačenými trasami pro vozíčkáře. Ostatním nominovaným byla předána krásná pamětní plaketa. Oběma našim spolupracovníků blahopřejeme. Cenu pro instituce veřejné správy, kde odborná porota vybírala ze sedmi návrhů, získala Krajská knihovna Karlovy Vary. Porota ohodnotila veřejné aktivity oddělení pro osoby s handicapem zpřístupněné neslyšícím osobám a speciální vzdělávací aktivity v českém znakovém jazyce. Máme z tohoto ocenění velkou radost, neboť s touto knihovnou dlouhodobě spolupracuje tlumočnice znakového jazyka SNN v ČR Monika Boháčková, která se tak významně podílí na těchto oceněných aktivitách. Pracovnicím knihovny blahopřejeme a přejeme mnoho elánu do další práce. Cenu pro nestátní neziskové subjekty získala Škoda Auto, která byla vybrána mezi 22. návrhy. Porota ocenila komplexní projekt Škoda Auto Handy, který se věnuje rozvoji dopravní mobility osob se zdravotním postižením v Česku. 13

14 Ze 13 návrhů na Zvláštní cenu porota vybrala Petra Boudu, který zachránil dívku a jejího psa při požáru v bezbariérovém domě v Plzni loni v lednu. Oceněný se předávání nezúčastnil, neboť svůj čin považuje za něco normálního, co by přece udělal každý. Cenu za něj převzal předseda Národní rady zdravotně postižených Václav Krása, který mu ji předá. V této kategorii se mezi nominované dostal i projekt zaměřený na problematiku osob se sluchovým postižením, konkrétně byl nominován pan Jaroslav Winter za projekt Odstraňování diskriminace osob se sluchovým postižením při soudním jednání. Blahopřejeme. Předávání cen bylo provázeno kulturním programem. Vystoupil mimo jiné pěvecký sbor Střední pedagogické školy Kroměříž, houslista Václav Hudeček či zpěvák Ladislav Kerndl s dcerou Terezou. Akci moderoval Jakub Železný. Atmosféra předávání byla velmi milá a přátelská, stejně jako následný raut, který dal prostor k vzájemným setkáním zúčastněných. Autor: Šárka Prokopiusová 14

15 SEMINÁŘ V ČKTZJ Nároky na tlumočníky (jednotlivce i v týmu) ve Velké Británii Lektor: John Walker je vedoucím oboru Deaf studies na universitě v Brightonu (Sussex, Anglie). Podílel se na rozvoji Deaf studies od počátečních několika málo kurzů až do dnešní podoby centra, zahrnující projekty, výzkum a výuku. Mezi jeho hlavní objekty zájmu patří rozvoj možností pro vzdělávání tlumočníků tlumočících mezi dvěma znakovými jazyky (projekt EuroSing Interpreter). V roce 2007 absolvoval postgraduální studium v oboru tlumočení znakového jazyka na universitě v Durhamu. Zajímá se také o evropské znakové jazyky a o mezinárodní znakový systém (převzato z John Walker byl také účastníkem mezinárodní konference pořádané Českou komorou tlumočníků znakového jazyka v prosinci 2010 v Praze. Již na podzim roku 2010 jsem se účastnila semináře Způsoby práce, sebereflexe a sebevzdělávání v týmovém tlumočení u nás a v Německu, přednesené prof. Rathmanem z Hamburku. Informace byly velmi zajímavé a nyní se ráda podělím o získané informace z výše uvedeného semináře, kterého jsem se zájmem účastnila dne Obsah semináře byl zaměřen na legislativní ukotvení tlumočnické profese v Anglii, zákonné požadavky na tlumočníky BSL, zkušenosti a doporučení s neslyšícím tlumočníkem v tlumočnickém týmu a na způsoby profesního růstu tlumočníků BSL. Zajímala mě otázka legislativního ukotvení, neboť v české legislativě neexistuje profese tlumočník znakového jazyka, neexistuje samostatné studium na SŠ nebo VŠ zaměřené na tlumočnictví jako je tomu u mluvených jazyků. A samozřejmě jsem chtěla porovnat i mé zkušenosti s týmovým tlumočením s neslyšícím kolegou se zkušenostmi ze zahraničí. U nás tento typ tzv. relay tlumočení ještě není rozšířen, ale mnou vyzkoušené situace, a to jak v tlumočení komunitním, konferenčním, u soudu, na Policii ČR nebo u znalce, jen a jen potvrdily přítomnost neslyšícího kolegy jako pozitivní, jak pro mě coby slyšícího tlumočníka, tak i pro neslyšícího účastníka komunikace. Seminář byl praktický, pracovalo se ve dvojicích nebo skupinách a více se zaměřoval na komunitu, kulturu a jazyk neslyšících. Mezi úkoly se objevila taková témata jako jak se pozná profesionální tlumočník nebo co spojuje tlumočníka a neslyšícího. Tlumočník znakového jazyka prolíná mezi třemi hlavními oblastmi - jazykem, kulturou a komunitou, jejímž středem je identita. Každý národ, menšina, ale i třeba lidé z určité oblasti vytváří komunitu s vlastními rysy. Komunitu spojuje stejná filosofie, v jejím rámci vznikají bližší přátelství, lidé uvnitř komunity se vzájemně podporují a pomáhají si, svou vytvořenou kulturu si předávají. Mnohdy bývá spojována s určitým symbolem. V Anglii je vzdělávání v regionech rozděleno do tří odlišných samostatných systémů. Je jiný systém vzdělávání ve Skotsku a jiný v Anglii, Walesu a Severním Irsku. Vzdělávání je stupňováno, tzn., že je očíslovaáno L1, L2, L3 až po L6, na které navazuje specializované 15

16 vzdělávání pro tlumočníky v několika stupních. Po zvládnutí jednotlivých stupňů vždy následuje zkouška. Kurzy označované L1 L6 jsou jazykové, pořádají je VŠ, různé organizace, jazykové školy i firmy. Důležitá je samotná zkouška, která se pak provádí v nezávislé organizaci Signature (http://www.signature.org.uk/). Pro účastníky jsou určeny výstupní dovednosti, zkoušku z těchto úrovní skládá nejen tlumočník, ale každý, kdo chce pracovat se znakovým jazykem a znakový jazyk je také předpokladem pro jeho vzdělání. Náročnost zkoušky je pro slyšící i neslyšící tlumočníky stejná. Nestačí mít jen kurz a projít zkouškou, ale absolvent musí být i součástí komunity neslyšících. Postupuje se nejprve po jazykových úrovních ve znakovém jazyce L1 - L6, pro postup do další úrovně je nutné složit zkoušku. Po L6 navazují tlumočnické kurzy a různé stupně kvalifikace vždy ukončené zkouškou. Tyto zkoušky jsou ukazatelem pro zařazení do jednotlivých kategorií. Úspěšní tlumočníci získávají certifikovanou nejvyšší kvalifikaci, poté mohou být registrováni. Neúspěšní tlumočníci mohou tlumočit, ale za dohledu služebně zkušenějšího tlumočníka (již se žlutou kvalifikací, tzn. v registru), protože mají jen obecné jazykové znalosti, dovednosti a dále se vzdělávají, aby úspěšně složili zkoušku (tzv.junior tlumočník, označován visačkou zelené barvy). Pokročilý tlumočník má visačku modré barvy a již ovládá nějakou specializaci a dále se vzdělává, aby dosáhl více specializací, úspěšně složil zkoušku a mohl být profesionálně registrovaným tlumočníkem s visačkou žluté barvy. Podmínkou pro přijetí do systému registrace je složení slibu (přísahy), podpis etického kodexu, životopis, čistý trestní rejstřík, pojištění a teprve poté je uzavřena pracovní smlouva nebo může tlumočník pracovat na živnostenský list. Je možné absolvovat i doktorandské studium. Každý tlumočník dokládá každoročně v rámci kreditního systému další vzdělávání. Mezi požadavky patří zejména jazykové dovednosti na vysoké úrovni u obou jazyků (znakového i mluveného), tlumočník musí být citlivý na danou situaci či daného klienta a musí se umět se velmi dobře přizpůsobovat. Dále je velmi důležitá důvěryhodnost, respekt, flexibilita, sympatie. Zajímavé byly některé příklady přizpůsobování a jejich vhodné využití. John Wolker je neslyšící a tak nebylo nezajímavé sledovat tlumočnický tým 3 neslyšících tlumočníků, kteří zrcadlově tlumočili z mezinárodního znakového systému (MZS) do českého znakového jazyka a zpět. Celý seminář probíhal v českém znakovém jazyce a nebyl tlumočen do českého jazyka, neboť všichni účastníci semináře byli tlumočníci českého znakového jazyka (slyšící i neslyšící). Těm z Vás, kteří ještě nenavštívili semináře nebo praktické kurzy Komory, je vřele doporučuji především vzhledem k jejich vysoké úrovni. Autor: Monika Boháčková 16

17 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ČINNOSTI TELEKOMUNIKAČNÍHO CENTRA NESLYŠÍCÍCH Tisková konference dne 21. února 2011 v Operátorském centru TKCN TKCN je součástí projektu Minimalizace komunikační bariery při vstupu neslyšících na trh práce realizovaného v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, pod registračním číslem projektu CZ.1.04/3.3.05/ , Cílem tohoto projektu je pomoci překlenout bariéru, která osobám se sluchovým postižením dlouhodobě brání v plném začlenění do většinové společnosti a jejím uplatnění na trhu práce. Telekomunikační centrum neslyšících umožní sluchově postiženým osobám maximálně eliminovat komunikační bariéru mezi nimi a většinovou populací. Jedná se o zcela novou, vysoce technicky sofistikovanou službu. Tato služba kombinuje propojení všech momentálně dostupných komunikačních kanálů (mobilní i pevné telefony, faxy, internetovou telefonii, psací telefony, on-line tlumočení do znakového jazyka, atd. ) s asistenční činností slyšících, speciálně vyškolených operátorů komunikačních asistentů. V praxi služba probíhá tak, že neslyšící osoba se spojí pomocí některého komunikačního kanálu s komunikačním asistentem TKCN, který požadavek neslyšícího klienta tlumočí slyšící straně, převezme odpověď a předá ji zpět neslyšícímu adresátovi v písemné formě. Komunikační asistenti jsou schopni prostřednictvím internetové telefonie přetlumočit i zprávu, dotaz apod. ve znakovém jazyce do českého jazyka a obráceně. Je třeba vyzdvihnout fakt, říká vedoucí manažer projektu Ing. Pavel Löffelmann, že funkci operátorů (komunikačních asistentů) TKCN vykonávají osoby se zdravotním postižením. Jedná se o slyšící pracovníky s takovým druhem handicapu, který jim nezabraňuje funkci operátorů účinně zastávat. TKCN tak umožnilo vytvořit 4 nová pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením. Je to praktický příklad uplatnění osob se zdravotním postižením na trhu práce formou služby pro osoby s jiným druhem postižení, doplňuje Pavel Löffelmann. Více informací o Telekomunikačním centru neslyšících i o celém projektu vč. jeho partnerů a realizačního týmu je možno najít na Kontakt: Ivan Poláček, Unie neslyšících Brno, o.s., Palackého třída 120, Brno. Telefon, fax: , mobil: , Zdroj. CO SE CHYSTÁ 17

18 XVI. OTEVŘENO Národní přehlídka pantomimy a pohybového divadla v Kolíně pod záštitou České komise pro UNESCO za finanční podpory Ministerstva kultury ČR Středočeského kraje Městského úřadu v Kolíně GENERÁLNÍ PARTNER PŘEHLÍDKY TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o dubna 2011 Městské divadlo Kolín, Smetanova KOLÍN Pořadatelé Evropské centrum pantomimy neslyšících o.s. NIPOS-ARTAMA Městské divadlo v Kolíně Přehlídka bude šestnáctým, společným setkáním souborů pracujících v oblasti pantomimy a pohybového divadla handicapované i běžné populace. Navazuje na předchozí ročníky přehlídek v Kolíně a někdejší národní přehlídky amatérské pantomimy, které se do r konaly v Litvínově Posláním otevřené přehlídky je podporovat a rozvíjet novou tradici a přispět tak k oživení České pantomimy. V letech generálním sponzorem přehlídky OTEVŘENO Československá obchodní banka a.s. Od roku 2004 generálním parterem přehlídky firma TOTAL Česká republika s.r.o. Národní přehlídka pantomimy a pohybového divadla pod názvem OTEVŘENO je jedinou integrovanou přehlídkou, kde vedle sebe vystupují, inspirují se a spolupracují slyšící a neslyšící, děti a dospělí, profesionálové i amatéři. Pravidelně se účastní i křesťanské divadlo. Po všech vstoupeních se konají rozborové semináře za přítomnosti lektorského sboru složeného z předních odborníků pantomimy, pohybového divadla a scénického tance. Dále jsou divákům a účastníkům nabízena inspirativní představení, která jsou součástí přehlídky. 18

19 Přehlídky OTEVŘENO se pravidelně účastní účastníků. Přehlídkové představení a slavnostní galavečer shlédne několik set diváků. ZÁMĚR - Podařil se původní záměr oživit českou pantomimu a současně pořádat integrovanou přehlídku otevřenou opravdu všem. Neslyšící dosahují v této činnosti mimořádných výsledků. Tím roste jejich zdravé sebevědomí. Zájmová seberealizace odstraňuje pocit společenské izolovanosti těžce sluchově postižených. Projekt a jeho výsledky má vysoký kredit. Setkání na těchto festivalech a přehlídkách má pro sluchově postižené osobní, společensky i umělecky mimořádný význam. DRAMATURGIE Otevřeno je koncipované jako nesoutěžní přehlídka se širokým přesahem do pohybového divadla a tance. Pořadatelé chtějí podpořit současné zejména výtvarné pojetí těchto žánrů. Důležitým článkem přehlídky jsou rozborové semináře, kde se klade důraz na oboustrannou diskusi. Dále přehlídka má doprovodné programy pro účastníky formou inspirativních představení. To jsou představení, která v minulém roce byla zajímavá a inspirující. Pořadatelé plánují na XII. OTEVŘENO opět pracovní setkání (dílnu) se zaměřením na formy a způsoby práce. včetně režijních postupů pantomimických a pohybových představení. HOSTÉ PŘEHLÍDKY: V minulých ročnících se přehlídky zúčastnili: Daniel Gulko z Kanady, John Mowet z Anglie, Nola Rae z Anglie, Pierre Byland ze Švýcarska, Rames Meyyappan ze Singapuru, Drake Neninger z Kuby, Ruben Peguero z Dominikánské republiky ale také Boleslav Polívka, Divadlo CONTINUO, Boris Hybner, skupina Cvoci, Miřenka Čechová s Radimem Vizváry a další Zdroj: UKAŽTE, CO UMÍTE V PARDUBICÍCH NA ABILYMPIÁDĚ! V ČEZ aréně mohou soutěžit lidé s jakýmkoli zdravotním postižením V pardubické ČEZ aréně se ve dnech května uskuteční 19. národní abilympiáda. Jde o soutěžní přehlídku pracovních i volnočasových dovedností a schopností, do níž se mohou zapojit dospělí lidé s jakýmkoli zdravotním postižením. Záštitu nad dvoudenní akcí, kterou pořádá Česká abilympijská asociace (CAA), převzali ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek, hejtman Pardubického kraje Radko Martínek a primátorka města Štěpánka Fraňková. Abilympiáda má dva hlavní cíle. Soutěžícím dodává sebevědomí a chuť do života. Zdravým návštěvníkům ukazuje, co všechno se dá zvládnout na vozíku nebo třeba beze zraku. Vyhlášeny jsou tyto soutěžní obory: aranžování květin ikebana aranžování květin západní styl aranžování suchých květin batika cukrářství drátování origami paličkování patchwork pletení počítačová editace textu počítačová sazba a grafika 19

20 drhání dřevořezba elektronická montáž fotografování háčkování keramika košíkářství malba na hedvábí malba na sklo malování na kameny mechanická montáž montáž počítače návrh plakátu programování recyklace odpadu studená kuchyně šití dámského oděvu technická ilustrace tvorba webových stránek ubrousková technika výroba nábytku výroba svíček výroba šperku z korálků vyřezávání ovoce a zeleniny vyšívání zdobení kraslic zpracování dat Přihlásit se můžete maximálně do třech disciplín, jednu musíte označit za hlavní. Elektronický formulář je od 1. března zveřejněn na stránkách kde najdete i obecné pokyny, pravidla a zadání. Noví zájemci o účast v abilympijských soutěžích si musí nejprve zvolit uživatelské jméno a heslo, zatímco ostatní použijí oba tyto údaje z loňska či předloňska. Přihlášku je nutné vyplnit nejpozději 1. dubna. Na dotazy odpoví a potřebné informace poskytne Alena Krpálková na u či telefonu Pozor! Všichni soutěžící v počítačových disciplínách mají šanci získat kvalitní notebook: výherce bude určen losováním. Pro všechny, kdo se umístí na medailové pozici, budou připraveny hodnotné ceny. Účastnický poplatek, který zahrnuje ubytování a stravu od čtvrtečního odpoledne do nedělního dopoledne, je stanoven na 600 Kč pro soutěžícího i pro doprovod. Kdo chce zajistit jen stravu, zaplatí 300 Kč. Poplatek je nutné uhradit do 1. dubna. Všichni účastníci se mohou těšit na pestrý doprovodný program. Bojové scénky sehrají Rytíři Černého vlka, skupina historického šermu. Sdružení Helppes předvede exhibici vycvičených psů. Hlavním tahákem bude koncert skupiny Čechomor v pátek večer v malé hale. Agentura Parexpo ve velké hale uspořádá výstavu ABI-REHA, zaměřenou na rehabilitační a kompenzační pomůcky. Její součástí budou i stánky s ručními výrobky chráněných dílen. Ukázkovou disciplínou k vidění i vyzkoušení bude síťování. V sobotu dopoledne se i vozíčkáři budou moci vydat na výlet do chrudimského Muzea loutkářských kultur. Aktuality o národní abilympiádě se objevují na stránkách Neváhejte a přijeďte na konci května do města perníku! Abilympiáda není jen o soutěžení: Zažijete na ní příjemné chvíle, potkáte se s přáteli, poznáte zajímavé lidi. A nasbíráte poznatky pro spokojenější život. Zdroj: Autor: Miloš Pelikán, 20

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

Tichá linka. Tichá linka. Tichá linka. Tichá linka. I neslyšící si občas potřebuje zatelefonovat

Tichá linka. Tichá linka. Tichá linka. Tichá linka. I neslyšící si občas potřebuje zatelefonovat Tichá linka CENTRUM ONLIN PRO OSOBY SE SLUCH Tichá linka Tichá linka I neslyšící si občas potřebuje zatelefonovat CENTRUM ONLIN PRO OSOBY SE SLUCH Tichá linka CENTRUM ONLINE KOMUNIKACE PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM

Více

VI. Pardubické zdravotnické dny Člověk s handicapem mezi námi a naopak

VI. Pardubické zdravotnické dny Člověk s handicapem mezi námi a naopak Pardubická krajská nemocnice, a.s. Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků Česká abilympijská asociace, s.r.o. si Vás dovolují pozvat na mezinárodní

Více

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS ZÁPIS SETKÁNÍ Pracovní skupina Číslo zápisu: 2 Datum: 25. listopadu 2008 Místo setkání: místnost 153, 1.patro, Malinovské nám. 3 Program: 1. přivítání, představení programu, prezence 2. analýza sociálních

Více

Výroční zpráva 2014. SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň. Mobil 1 602 616 785 Mobil 2 776 038 463. Tylova 405/14 Plzeň 301 00

Výroční zpráva 2014. SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň. Mobil 1 602 616 785 Mobil 2 776 038 463. Tylova 405/14 Plzeň 301 00 Výroční zpráva 2014 SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň Mobil 1 602 616 785 Mobil 2 776 038 463 Tylova 405/14 Plzeň 301 00 www.snplzen.cz spolek@snplzen.cz Obsah Obsah Spolek neslyšících Plzeň se představuje

Více

Svět neslyšících je krásný, bohatý, jen tichý.

Svět neslyšících je krásný, bohatý, jen tichý. Svět neslyšících je krásný, bohatý, jen tichý. Když člověk neslyší, neznamená to, že je nešťastný. Dívá se na svět očima a těma vidí krásu světa. Veronika Chladová, Tiché zprávy Vznik a poslání Zahájili

Více

Svaz účetních regionální organizace

Svaz účetních regionální organizace Svaz účetních regionální organizace Po té, co jsme si v našem seriálu ke 45. výročí založení Svazu účetních udělali procházku historií, mezinárodními vztahy a jeho celorepublikovým významem, podíváme se

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

PROGRAM ÚNOR 2007. Přejeme vše nejlepší!!! 27. 2. Lukášková Marie 60 let. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM ÚNOR 2007. Přejeme vše nejlepší!!! 27. 2. Lukášková Marie 60 let. Své narozeniny oslaví: Denní stacionář služeb sluchově postiženým v Brně a okolí zakládající člen a sídlo Českomoravské jednoty neslyšících Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, psací tel.: 541238685, IČO: 65761201,

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc

Oblastní unie neslyšících Olomouc Oblastní unie neslyšících Olomouc Regional Union of the Deaf Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Tel: 585 225 597,

Více

Simultánní přepis online pro osoby se sluchovým postižením Transkript online s.r.o.

Simultánní přepis online pro osoby se sluchovým postižením Transkript online s.r.o. Simultánní přepis online pro osoby se sluchovým postižením Transkript online s.r.o. Jan Zelenka, zelenka@transkript.cz Transkript online s.r.o. Sociální firma Propojení akademické, komerční a sociálně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Centrum denních služeb Praha. Úvodní slovo ředitele Centra denních služeb

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Centrum denních služeb Praha. Úvodní slovo ředitele Centra denních služeb Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Centrum denních služeb Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Úvodní slovo ředitele Centra denních služeb Proběhlý rok 2013 hodnotím jako uspokojivý. Za úspěšný bych ho považoval,

Více

Vždyť si to přečtou...

Vždyť si to přečtou... Vždyť si to přečtou... Neslyšící děti v muzeích a galeriích mariana.koutska@gmail.com Přístupnost muzeí a galerií pro neslyšící Problematika sluchového postižení Neslyšící a kulturní práva Kulturní politika

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Usnesení. ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy.

Usnesení. ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy. Usnesení ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy. Přítomni : viz prezenční listina, která je přiložena k originálu této

Více

Centrum denních služeb SNN. Výroční zpráva 2008. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Centrum denních služeb SNN. Výroční zpráva 2008. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Den otevřených dveří, 140. výročí založení PSN a Mezinárodní den neslyšících Centrum denních služeb SNN Cíle a poslání: Výroční zpráva 2008 Jak se k nám dostanete:

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

OBSAH. Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2013 2

OBSAH. Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2013 2 Výroční zpráva 2013 OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní údaje společnosti 4 3. Představení společnosti 5 4. Služby společnosti 6 5. Významní partneři 7 6. Vybrané ekonomické ukazatele 8 7. Ostatní

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 265 93 661 č.ú.: 182796256/0300 www.krcentrum.cz info@krcentrum.cz Výroční zpráva za rok 2012 Odborné sociální

Více

Dopad sociální reformy

Dopad sociální reformy Dopad sociální reformy Zaměstnanost Státní sociální podpora Sociální služby Dávky osobám zdravotně postiženým Daně a pojistné odvody Oblast zaměstnanosti Přehled zásadních změn: redukce státní podpory

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé

pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé Unie neslyšících Brno, o.s. zakládající člen a sídlo Českomoravské jednoty neslyšících Palackého tř. 114, 612 00 Brno, tel., fax: 541 245 321, mob.: 725 605 216, IČO: 65761201, DIČ: CZ65761201 www.neslysici.net,

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Erika Konupčíková Plzeň, 6.11.2014 Představení AIVD ČR, o.s. největší sdružení ve vzdělávání dospělých založena v roce 1990

Více

PROGRAM LISTOPAD 2009

PROGRAM LISTOPAD 2009 Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, psací

Více

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR K R A J S K É O R G A N I Z A C E Ú S T E C K É H O K R A J E Z A R O K 2 0 1 0

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR K R A J S K É O R G A N I Z A C E Ú S T E C K É H O K R A J E Z A R O K 2 0 1 0 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR K R A J S K É O R G A N I Z A C E Ú S T E C K É H O K R A J E Z A R O K 2 0 1 0 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Základní údaje Občanské sdružení

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ENERSOL 2006 Co o této soutěži víme a jak probíhala? ENERSOL 2006 je soutěž, která byla vyhlášena MŠMT. Regionálním vzdělávacím centrem (RVC) pro obnovitelné

Více

Vážení přátelé, Partnerem projektu Colours bez bariér je Nadace OKD.

Vážení přátelé, Partnerem projektu Colours bez bariér je Nadace OKD. Vážení přátelé, v rámci projektu Colours bez bariér, který je pořádán v rámci 12. ročníku hudebního festivalu Colours of Ostrava (18. 21. července) již potřetí, si Vás dovolujeme informovat o servisu,

Více

ISSS 2015 DOPROVODNÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE V4DIS 13. 14. DUBNA 2015 HRADEC KRÁLOVÉ 18. ROČNÍK KONFERENCE

ISSS 2015 DOPROVODNÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE V4DIS 13. 14. DUBNA 2015 HRADEC KRÁLOVÉ 18. ROČNÍK KONFERENCE 18. ROČNÍK KONFERENCE 1,0 ISSS 2015 DOPROVODNÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE V4DIS 13. 14. DUBNA 2015 HRADEC KRÁLOVÉ WWW.ISSS.CZ, WWW.V4DIS.EU KONGRESOVÉ CENTRUM ALDIS ELIŠČINO NÁBŘEŽÍ 375 KONFERENCE ISSS Konference

Více

Hradec Králové město přátelské rodině

Hradec Králové město přátelské rodině Hradec Králové město přátelské rodině Ing. Anna Maclová, náměstkyně primátora pro oblast školství, sociální věci a zdravotnictví PhDr. Marek Šimůnek, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Seminář

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji. Slovo úvodem Vážení, dovoluji si Vám představit nově založenou společnost poskytující sociální služby

Více

120, 612 00 541245321, 725 605 216, IČO:

120, 612 00 541245321, 725 605 216, IČO: Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace

Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace 2008 Spolek neslyšících Plzeň Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Obsah Komu jsou průkazky ZTP a ZTP/P

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

NÁVŠTĚVNÍCI MUZEÍ SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI NESLYŠÍCÍ NAĎA HYNKOVÁ DINGOVÁ. 1.10.2013, Praha

NÁVŠTĚVNÍCI MUZEÍ SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI NESLYŠÍCÍ NAĎA HYNKOVÁ DINGOVÁ. 1.10.2013, Praha NÁVŠTĚVNÍCI MUZEÍ SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI NESLYŠÍCÍ NAĎA HYNKOVÁ DINGOVÁ 1.10.2013, Praha POSKYTOVÁNÍ TLUMOČNICKÝCH SLUŽEB V SOUČASNOSTI Dne 21. května 1998 byl prezidentem Václavem Havlem podepsán zákon

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

INFORMAČNÍ POLOLETNÍK ČUN PRAHA

INFORMAČNÍ POLOLETNÍK ČUN PRAHA INFORMAČNÍ POLOLETNÍK ČUN PRAHA Česká unie neslyšících, oblastní organizace Praha Czech Union of the Deaf, Prague Adresa: Dlouhá třída 37, 110 00, Praha 1 Fax: (0042) 224 827 111 Tel./Fax: (0042) 224 827

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

V Praze dne 12. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011

V Praze dne 12. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011 Tisková informace Praha 10. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011 V Praze dne 12. ledna 2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Nabídka kurzů pro migranty a migrantky. jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR. www.ekscr.cz www.facebook.

Nabídka kurzů pro migranty a migrantky. jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR. www.ekscr.cz www.facebook. Nabídka kurzů pro migranty a migrantky jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR evropská kontaktní skupina www.ekscr.cz www.facebook.com/ekscr Evropská kontaktní skupina

Více

MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU

MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální reformy. Z velké většiny by měly nabýt účinnost od 1.

Více

INFO OUN na leden 2011

INFO OUN na leden 2011 Oblastní unie neslyšících Olomouc Regional Union of the Deaf Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Tel: 585 225 597,

Více

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2. Z á p i s z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: PaedDr. Jindřich

Více

WORKSHOP - POSTAVENÍ NEVIDOMÝCH A PŘÍSTUPNOST PROSTŘEDÍ PRO TUTO SKUPINU OBYVATELSTVA

WORKSHOP - POSTAVENÍ NEVIDOMÝCH A PŘÍSTUPNOST PROSTŘEDÍ PRO TUTO SKUPINU OBYVATELSTVA WORKSHOP - POSTAVENÍ NEVIDOMÝCH A PŘÍSTUPNOST PROSTŘEDÍ PRO TUTO SKUPINU OBYVATELSTVA Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant pro zpřístupňování prostředí osobám se zrakovým

Více

Komunikace na úřadech s osobami se sluchovým postižením

Komunikace na úřadech s osobami se sluchovým postižením Komunikace na úřadech s osobami se sluchovým postižením Ing. Martin Novák, Jaroslav Winter Centrum zprostředkování simultánního přepisu prepis@cun.cz www.eprepis.cz ISSS, Hradec Králové 4.4.2011 Nejsme

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

Pobočka Darwinova 24, Praha 12 Modřany

Pobočka Darwinova 24, Praha 12 Modřany Pobočka Darwinova 24, Praha 12 Modřany Telefon: 255 713 261, Fax: 241 774 757 Provozní doba: Po Čt: 8-18, Pá: 8 12 Pobočka Darwinova 24, Praha 12 Modřany http://www.cnn-ops.cz Pavel Šturm - vedoucí pobočky

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

záměr uložit povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu:

záměr uložit povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu: Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný správní orgán podle 108 odst. 1 písm. d) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon

Více

PERSONÁLNÍ PROJEKT ABSOLVENT Veletrh pracovních a studijních příležitostí Kam po střední?

PERSONÁLNÍ PROJEKT ABSOLVENT Veletrh pracovních a studijních příležitostí Kam po střední? Veletrh pracovních a studijních příležitostí Kam po střední? 28. dubna 2008 (10:00 16:00) DK Peklo - dům kultury města Plzně Pobřežní 10, Plzeň centrum Pořádá: Stavovská unie studentů ZČU v Plzni Tylova

Více

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností (dále jen výcvik) je jednou z klíčových

Více

NABÍDKA FIREMNÍ PREZENTACE

NABÍDKA FIREMNÍ PREZENTACE NABÍDKA FIREMNÍ PREZENTACE KONFERENCE DIPLOMAT HOTEL PRAGUE, Evropská 15, Praha 6 Termín konání: 27. 11. 2014 Partnerem akce je Unie zaměstnavatelských svazů ČR 2 Zdravotnictví 2015 V České republice unikátní

Více

Soutěžit mohou děti od 6 do 15 let, které chtějí předvést své výtvarné či pěvecké nadání nejen odborné porotě

Soutěžit mohou děti od 6 do 15 let, které chtějí předvést své výtvarné či pěvecké nadání nejen odborné porotě Soutěžit mohou děti od 6 do 15 let, které chtějí předvést své výtvarné či pěvecké nadání nejen odborné porotě Vás srdečně zve na Můžete se těšit na dětská pěvecká vystoupení, výstavu soutěžních výtvarných

Více

PROGRAM DUBEN 2011. UNB přeje krásné proţití svátků velikonočních

PROGRAM DUBEN 2011. UNB přeje krásné proţití svátků velikonočních Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

Více

O2 Hovor pro neslyšící

O2 Hovor pro neslyšící O2 Hovor pro neslyšící Alena Užachovová Operátorské asistenční služby Březen 2013 Obsah 01 02 03 04 05 06 07 08 Hlavní cíl služby Vznik nápadu Princip & Kontaktní údaje pro neslyšící i slyšící Moderní

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

U S N E S E N Í číslo: 98 ze dne: 4. března 2014 Nominace zástupce Asociace krajů ve Výboru regionů náhradníka člena informaci ze zasedání Výboru regionů, které konalo v termínu 30. 31. ledna 2014 v Bruselu,

Více

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Plzeň, 15. prosinec 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Plzeň, 15. prosinec 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Plzeň, 15. prosinec 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler strana 2 strana 3 strana 4 Obsah 1. Český institut interních auditorů 2. Základní činnosti 3. Členství 4. Co dělá ČIIA

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.04/3.1.03/22.00170 Zajištění základní kvalifikace pro osobní asistenty a start dalšího profesního vzdělávání asistentů

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Pravidla ES pro národní regionální pomoc z roku 1998 Nařízení Komise ES č. 68/2001 o aplikaci čl. 87 a 88 Smlouvy o založení ES na podporu školení

Pravidla ES pro národní regionální pomoc z roku 1998 Nařízení Komise ES č. 68/2001 o aplikaci čl. 87 a 88 Smlouvy o založení ES na podporu školení INVESTIČNÍ PODPORA PRO TECHNOLOGICKÁ CENTRA LEGISLATIVNÍ RÁMEC Usnesení vlády ze dne 5.června 2002, č. 573 k zabezpečení realizace Rámcového programu pro podporu strategických služeb a Rámcového programu

Více

DVĚ TVÁŘE PRAHY 8. ROČNÍK FOTO SOUTĚŽE

DVĚ TVÁŘE PRAHY 8. ROČNÍK FOTO SOUTĚŽE DVĚ TVÁŘE PRAHY 8. ROČNÍK FOTO SOUTĚŽE CÍLE FOTOSOUTĚŽE propagace Václavského náměstí v Praze jako největšího nákupního, společenského a zábavního centra České republiky konstruktivním způsobem poukázat

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

Centrum pro podporu zaměstnanc. stnanců. PhDr. Michaela Tureckiová,, CSc. Vedoucí Centra pro podporu zaměstnanc. Lenka Skabrouthová

Centrum pro podporu zaměstnanc. stnanců. PhDr. Michaela Tureckiová,, CSc. Vedoucí Centra pro podporu zaměstnanc. Lenka Skabrouthová Centrum pro podporu zaměstnanc stnanců PhDr. Michaela Tureckiová,, CSc. Lektor Centra pro podporu zaměstnanc stnanců Lenka Skabrouthová Vedoucí Centra pro podporu zaměstnanc stnanců Identifikace projektu

Více

Tisková zpráva. Počet firem, které nahlásily v únoru hromadné propouštění, je nejméně za poslední rok. Úřad práce ČR Generální ředitelství

Tisková zpráva. Počet firem, které nahlásily v únoru hromadné propouštění, je nejméně za poslední rok. Úřad práce ČR Generální ředitelství Praha, 17. 3. 2014 Počet firem, které nahlásily v únoru hromadné propouštění, je nejméně za poslední rok V únoru 2014 nahlásilo hromadné propouštění celkem 13 zaměstnavatelů. Tento krok se dotkne 593 jejich

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/1.2.12/01.0003 Název projektu Zlepšení výuky autoškoly u žáků se speciálními vzdělávacími

Více

Centrum denních služeb SNN. Výroční zpráva 2007. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR. Den otevřených dveří. Oslavy Mezinárodního dne neslyšících

Centrum denních služeb SNN. Výroční zpráva 2007. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR. Den otevřených dveří. Oslavy Mezinárodního dne neslyšících Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Den otevřených dveří Centrum denních služeb SNN Oslavy Mezinárodního dne neslyšících Výroční zpráva 2007 Cíle a poslání: Jak se k nám dostanete: Tram.č. 3, 17 a 21

Více

Nezisková společnost pro rozvoj a podporu sociálních služeb a osobnostního potenciálu člověka.

Nezisková společnost pro rozvoj a podporu sociálních služeb a osobnostního potenciálu člověka. Výroční zpráva 2014 Nezisková společnost pro rozvoj a podporu sociálních služeb a osobnostního potenciálu člověka. a) Předseda správní rady: Renzová Vendula b) Členové správní rady: Kačírková Hana Dušková

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Milí čtenáři, Mgr. Dolores Czudková předseda představenstva

Milí čtenáři, Mgr. Dolores Czudková předseda představenstva Milí čtenáři, Není lehké najít vhodná slova, krátce v pár řádcích popsat celý minulý rok, a přitom Vás nenudit. Takže vyberu jen nejdůležitější věci, které se v minulém roce odehrály a chci se společně

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE

PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE Ivana Švecová Setkáníředitelů středních škol Seč 28. 11. 2014 Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami na UPa se zdravotním

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ BRNO, 15. leden 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ BRNO, 15. leden 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ BRNO, 15. leden 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler strana 2 strana 3 strana 4 strana 5 Obsah 1. Český institut interních auditorů 2. Základní činnosti 3. Členství 4. Co dělá

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE. str. 3. 4. ČINNOST V ROCE 2009.. str. 4. 5. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK Krása v srdci o.s. o.s. Krása v srdci vzniklo dne 16. 3.

Více

ÚAMK- Automotoklub neslyšících Valašské Meziříčí. P r o p o z i c e

ÚAMK- Automotoklub neslyšících Valašské Meziříčí. P r o p o z i c e ÚAMK- Automotoklub neslyšících Valašské Meziříčí P r o p o z i c e Automobilové orientační soutěže s mezinárodní účastí 12. Bezpečné cesty Jízda zručností o Valašský pohár Hluk 28. 9.2013 Vážení motoristé,

Více

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Jihlava, 10. červen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Jihlava, 10. červen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Jihlava, 10. červen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler strana 2 strana 3 strana 4 Obsah 1. Český institut interních auditorů 2. Základní činnosti 3. Členství 4. Co dělá ČIIA

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1.

Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1. Sociální reforma Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1. 2012 Změny dalších zákonů s tím související Martina

Více

Soutěžní přehlídka řemesel. Předkládá: David Surmaj Manažer konferencí a soutěží Dne: 2.11.2009

Soutěžní přehlídka řemesel. Předkládá: David Surmaj Manažer konferencí a soutěží Dne: 2.11.2009 Soutěžní přehlídka řemesel Předkládá: David Surmaj Manažer konferencí a soutěží Dne: 2.11.2009 Něco z historie Nekomerční projekt, který od roku 1996 nabízí žákům stavebních oborů možnost zúčastnit se

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

European Legal Interpreters and Translators Association

European Legal Interpreters and Translators Association European Legal Interpreters and Translators Association EVROPSKÁ ASOCIACE OBHÁJCŮ Od svého založení v roce 1997 je ECBA renomovaným nezávislým sdružením obhájců ze všech zemí Rady Evropy. Cílem ECBA je

Více