Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR"

Transkript

1 3/2011 Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR

2 OBSAH Úvodník Událost měsíce...4 Demonstrace zdravotně postižených proti navrhovaným zákonům...4 Prohlášení SNN..6 Co vytýkají zdravotně postižení plánům sociální reformy?...7 Nechceme ministerstvo asociálních věcí. Postiženým vadí chystané reformy..8 Nejsme roboti a ekonomické jednotky, kritizuje Krása sociální reformu 11 Co se událo...12 Ceny Mosty 2010, Kroměříž Seminář v ČKTZJ...15 Slavnostní zahájení činnosti Telekomunikačního centra neslyšících..17 Co se chystá XVI. Otevřeno.. 18 Ukažte, co umíte v Pardubicích na Abilympiádě.20 Prohlídka výstavy Staré pověsti české v ČZJ..22 Non handicap Co se děje v terénu..23 Březnové akce v CDS.. 23 Dubnové akce v CDS...24 Tvoříme bez bariér...25 Nabídka 25 Nabídka videotelefonu pro neslyšící Metodické listy zpravodaj Vydává: Svaz neslyšících a nedoslýchavých v České republice pro interní potřebu. Toto číslo vyšlo?.? Adresa redakce: Karlínské nám.12, Praha 8 Karlín Tel./fax: , Členové redakční rady: Mgr. Šárka Prokopiusová, Veronika Tichá, Monika Boháčková, Jaroslav Paur, Denisa Lincová Nevyžádané materiály se nevracejí. Kopírování pro vnitřní potřeby SNN v ČR povoleno. Převzaté materiály a zaslané příspěvky nemusejí vyjadřovat názor SNN v ČR ani redakce Metodických listů. Výtisk zdarma. Povoleno Ministerstvem kultury pod č.reg. E SNN v ČR 2010, 3/2011 2

3 ÚVODNÍK Vážení čtenáři, máme za sebou náročný měsíc plný vyjednávání, diskutování a dohadování. V průběhu března probíhalo připomínkovací řízení k návrhům sociální reformy, která obnáší celkem 4 zákony se konal Kulatý stůl na MPSV na který byli pozváni zejména zástupci organizací zastupující osoby se zdravotním postižením. Jednání trvalo 3 hodiny a v podstatě se jednalo o diskusi, vysvětlování ze strany MPSV a připomínky ze strany organizací. Toto jednání se zdálo víceméně konstruktivní, vypadalo to, že se s ministerstvem podaří některé změny vyjednat. Nicméně, jak určitě víte, v úterý proběhl protest osob se zdravotním postižením před budovou MPSV, minireportáž z této akce uvidíte uvnitř tohoto čísla ML. Následné reakce na tento protest v tisku byly pozitivní, náhle se vyjadřovali opoziční i koaliční politici o tom, že navrhovaná reforma je špatná a že budou žádat podrobnosti od MPSV. Nicméně ve čtvrtek proběhlo připomínkové řízení, kterého se zúčastni zástupci všech krajů a také zástupci jiných resortů vlády (ministerstvo financí, zdravotnictví, vnitra apod.). A na tomto velmi chaotickém, a jak se vyjádřil pan Krása, téměř nedůstojném jednání se ukázalo, že MPSV své návrhy nemá projednané ani s ostatními resorty, např. ministerstvo financí poukazovalo na zcela jiné propočty úspor a nákladů a především připomínkovalo, že návrhy nebyly vůbec projednány. Zástupce Ministerstva vnitra dokonce odešel hned na začátku jednání na protest tomu, že pan náměstek Šiška z MPSV připomínkovací řízení zahájil větou: nebudeme se tady zdržovat podrobnostmi Zkrátka se ukázalo, že MPSV se snaží své návrhy protlačit silou a není ochotno akceptovat většinu jiných názorů. Svědčí o tom i odpověď na otázku co bude, pokud se nepodaří nalézt shodu: návrhy zákonů prostě půjdou do vlády, se shodou nebo bez ní Vážení přátelé, zdá se, že bude zapotřebí protestovat ještě hlasitěji a výrazněji než tomu bylo již zmiňovaného 22. března. Prozatím je plánována další akce na sobotu , tentokrát na Václavském náměstí v Praze. V příštím čísle ML Vás budeme podrobně informovat o aktuální informaci. Jinak už konečně začalo dlouho očekávané jaro a s ním sluníčko, proto Vám všem přeji, abyste si ho užili vrchovatými doušky a hlavně abyste měli dost času na zastavení se nad rozkvetlými tulipány a narcisky. Mgr. Šárka Prokopiusová ředitelka sekretariátu SNN v ČR 3

4 UDÁLOST MĚSÍCE DEMONSTRACE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH PROTI NAVRHOVANÝM ZÁKONŮM V úterý jsme aktivně podpořili demonstraci zdravotně postižených před MPSV, kteří protestovali proti připravované reformě. Ministerstvo chystá upravit zákon o dávkách a novelu zákona o zaměstnanosti. 4

5 Stejně jako demonstrující vozíčkáři, nevidomí, hluchoslepí a další skupiny zdravotně postižených jsme požadovali stažení návrhů, nebo alespoň předložení kompromisního řešení. Na demonstraci se sjeli neslyšící z Olomouce, Hradce Králové, Semil, Hodonína, Uherského Hradiště, Plzně a dalších koutů České republiky. 5

6 Autor: Veronika Tichá PROHLÁŠENÍ SNN SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR, organizace neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých osob s více jak 5,5 tisíci členy a působící na celém území České republiky projednal na zasedání svého výkonného výboru 11. března 2011 návrhy zákonů předaných MPSV do vnějšího připomínkového řízení a přijal toto usnesení : Celá řada připravovaných zákonů se negativně ekonomicky dotkne osob se sluchovým postižením a budou mít bezprostřední dopad na jejich pracovní, společenské uplatnění a jejich sociální postavení. Návrh zcela bezdůvodně likviduje některé dávky a výhody, které mají pro jednotlivé skupiny občanů s těžkým zdravotním postižením zcela zásadní význam. Jejich zrušením dojde k masivnímu zhoršení jejich sociální situace a bude zásadně ohrožena jejich mobilita - dojíždění do zaměstnání, k lékaři, do společnosti osob se stejným postižením, za tlumočníkem apod. Stanou se tak bez svého zavinění skutečně imobilní, společensky a komunikačně izolovaní. Zrušení průkazů ZTP a ZTP/P bude největším zásahem do zajištění alespoň částečné mobility občanů s těžkým zdravotním postižením za posledních 65 let. Zhorší se tím možnosti jejich pracovního uplatnění, protože doprava do zaměstnání se stane pro ně ekonomicky nepřístupná. 6

7 Převedení kompetencí ke stanovení finančních úlev v dopravě na Ministerstvo dopravy považujeme za zcela scestné, protože tento rezort nemá k dispozici žádné lékaře, kteří by mohli objektivně posoudit rozsah a typ postižení žadatele o slevy ve veřejné hromadné dopravě. Zrušením kategorie osob zdravotně znevýhodněných nebudou již zaměstnavatelé vůbec motivováni osoby se zdravotním postižením zaměstnávat. Opatření je nepochopitelné, povede ke zvýšení nezaměstnanosti mimo jiné také neslyšících a neoslýchavých. Již dnes mnoho kvalifikovaných neslyšících těžko hledá práci. Nepřehlédnutelná investice státu do jejich vzdělávání tak přichází vniveč. Také snížením příspěvku pro zaměstnavatele na zaměstnané osoby se zdravotním postižením na Kč bude dosaženo jen toho, že dále vzroste počet nezaměstnaných z řad těchto osob. Praktické zrušení příspěvků na kompenzační a rehabilitační pomůcky, respektive stanovení minimální hodnoty pomůcky od které je možné příspěvek žádat na ,- Kč úplně vylučuje celou kategorii sluchově postižených, kteří jsou v komunikační izolaci ve většinové společnosti. Dnešní technický pokrok umožňuje bezproblémovou vizuální komunikaci pomocí PC a moderních mobilních telefonů. Vzhledem k cenám této techniky však na její pořízení nebudou poskytovány žádné příspěvky a celá řada nezaměstnaných osob a starobních důchodců se sluchovým postižením tak bude uvržena do komunikační izolace. Výkonný výbor SNN v ČR považuje připravované sociální zákony nejen za sociálně necitlivé, ale především za špatně a nesystémově připravené. Výkonný výbor podporuje plně stanovisko NRZP návrhy zákonů odmítnout jako celek a požadovat jejich kompletní přepracování za účasti zástupců z řad postižených. Výkonný výbor SNN v ČR vyzývá své členy i ostatní osoby se sluchovým postižením k účasti na protestní manifestaci 22. března 2011 ve 12.00h. před Ministerstvem práce a sociálních věcí, jejímž cílem je vyjádření protestu vůči připravovaným restriktivním zákonům. Za výkonný výbor Jaroslav Paur, prezident SNN CO VYTÝKAJÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ PLÁNŮM SOCIÁLNÍ REFORMY? Zdravotně postižení budou 22. března protestovat před ministerstvem práce a sociálních věcí proti navrhované sociální reformě. Požadují stažení návrhů, nebo alespoň předložení kompromisního řešení. Mimo jiné kritizují následující věci: 1. Změny v průkazech ZTP. 2. Zánik příspěvku na zakoupení motorového vozidla a v důsledku toho i na osvobození od DPH. 3. Zánik příspěvku na bezbariérový byt a garáž. 4. Podmínky příspěvku na mobilitu - prý vůbec nepočítají se zdravotní péčí, s nákupy, obstaráváním osobních záležitostí, kulturními a sociálními potřebami osob se zdravotním postižením. 5. Povinnost pravidelného čtvrtletního hlášení výše příjmu nejen žadatele, ale i společně posuzovaných osob. 6. Omezení výše příspěvku na mobilitu jen do šestinásobku životního minima. 7. Omezení příspěvku na zvláštní pomůcky minimální cenou 35 tisíc Kč a maximálním příjmem ve výši šestinásobku životního minima. 7

8 8. Limitaci příspěvku na pomůcky částkou 350 tisíc korun a dvacetiprocentní spoluúčastí. 9. Změny v hodnocení zdravotního stavu osob se zdravotním postižením. V současnosti je hodnoceno 36 oblastí, podle plánů MPSV by se mělo hodnotit deset základních životních potřeb. 10. Zrušení příspěvku na péči pro děti mezi jedním až třemi roky věku. U těžce zdravotně postižených to prý bude znamenat ztrátu až 5400 Kč měsíčně. 11. Zánik nároku na rodičovský příspěvek u dětí, které nesplňují podmínky pro přiznání příspěvku na péči v I. stupni. Jde podle NRZP o děti trpící postižením, které bezpodmínečně vyžaduje dietní stravování (fenylketonurie, celiakie, a další metabolické poruchy), děti onkologicky nemocné, děti trpící jinými závažnými interními chorobami. 12. Zrušení finančního limitu 25 procent příjmu, který musí zůstat lidem s postižením. 13. Zrušení kategorie zdravotně znevýhodněných osob v oblasti zaměstnanosti. 14. Zrušení kategorie chráněných pracovních dílen. 15. Snížení příspěvku na zaměstnávání osob se zdravotním postižením z 8000 na 6000 Kč. 16. Zrušení takzvaného náhradního plnění, tedy povinnosti firem odebírat namísto zákone stanoveného počtu zdravotně postižených zaměstnanců výrobky a služby od firem, které handicapované zaměstnávají. Zdroj: 7. března 2011 NECHCEME MINISTERSTVO ASOCIÁLNÍCH VĚCÍ. POSTIŽENÝM VADÍ CHYSTANÉ REFORMY Zdravotně postižení protestovali v Praze a Brně proti připravované reformě. Obávají se, že se jim výrazně sníží prostředky na péči a požadují, aby ministerstvo návrhy zákonů stáhlo. Ministr Drábek garantuje, že se dávky nesníží, ale naopak zpřehlední. 8

9 Ministerstvo chystá upravit zákon o dávkách, změnový zákon a novelu zákona o zaměstnanosti. "Protestující se sešli na prostranství mezi ministerstvem zdravotnictví a ministerstvem práce a sociálních věcí. Pískali a měli transparenty," informoval z místa reportér idnes.cz. Na transparenty si protestující napsali hesla "Nechceme ministerstvo asociálních věcí", "O nás bez nás" či "Nevidíme, neslyšíme, ale cítíme, jak to tu páchne". Kromě vozíčkářů dorazila na demonstraci i početná skupina hluchoněmých. Někteří demonstranti mají na transparentech napsáno, odkud přijeli: Semily, Hodonín, Olomouc, Hradec. Počet účastníků postupně určitě přesáhl tisícovku. Odhad pořadatelů, že dorazily 3 až 4 tisíce, se však zdál přehnaný. "Přijela jsem proto, že co naše vláda chystá, je likvidační. Chtěla jsem podpořit ostatní a vyjádřit obavy, co bude dál," řekla vozíčkářka Jarmila Valtová, která dorazila z Brna. Na protestu zazněla i hymna, někteří zpívali. Mezi lidmi kolovala dnes spuštěná petice určená premiérovi Petru Nečasovi, aby se návrhy ministerstva stáhly. Na dvě stě postižených se sešlo i v Brně. "Atmosféra byla značně pobouřená a dost emotivní, lidem se chystané změny velmi nelíbí. Někteří přinesli i transparenty s hesly Novela zákona = veřejná euthanázie postižených lidí," popsala atmosféru reportérka idnes.cz. V Brně popisovali handicapovaní své životní příběhy a v čem jim chystaná novela uškodí. Akce se neúčastnili pouze vozíčkáři, ale i lidé o berlích, slepí lidé či autisté. Jedna z mluvčích uvedla, že když se zpřísní vyplácení příspěvku na nákup auta, část lidí na něj nedosáhne, a zůstane tak bez vozu, což bude znamenat sociální izolaci. "Budou jen sedět doma na chátrajícím invalidním vozíku," cituje jí ČTK. 9

10 Jeden z nevidomých zase namítal, že změna předpisů by dopravcům umožnila odmítnout nechat nevidomého cestovat s vodícím psem. "Autobusové společnosti už vám nepřepraví ani chlup," řekl. Drábek: Garantuji, že se přístup státu k postiženým nezhorší Podle ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka, který na protestu v Praze vystoupil, se dávky nebudou snižovat, pouze se zpřehlední systém. "S plnou odpovědností garantuji, že mimořádné výhody zůstanou zachovány. Nedopustím zhoršení přístupu státu ke zdravotně postiženým," prohlásil ministr. Drábkova slova potvrdil ministr zdravotnictví Leoš Heger. I podle něho na tom postižení nebudou kvůli reformě hůř. A přidej do toho boxu aj tenhle výkřik VV pls. "VV žádají vytvoření vyjednávacího týmu koalice s veřejností, aby společně projednali podmínky sociální reformy. VV nesouhlasí s některými body. Mezi řečníky byl i předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása, který uvedl, že v předchozích dnech s Drábkovým rezortem jednali. "V některých věcech jsme dosáhli ústupku, ale ne změny ideového pojetí navrhovaných zákonů," zdůraznil. 10

11 "Zákony jsou vedené snahou na nás co nejvíce šetřit. Vrací nás to před rok 89," dodal Krása. Navrhované zákony z pódia odsoudil i šéf odborové centrály ČMKOS Jaroslav Zavadil a vyzval vládu, aby je přepracovala. Podle Krásy jsou předložené zákony ponižující. Narušují zachování důstojnosti osob se zdravotním postižením, možnost uplatnění ve společnosti a udržení přijatelné životní úrovně. Ministr Jaromír Drábek protesty nepovažuje za vhodné řešení, úpravám návrhů se nebrání, řekl už dříve. Reforma počítá například s tím, že se bude jinak posuzovat stav postiženého kvůli příspěvku na péči. Někteří lidé by tak o peníze mohli přijít. Zrušit se mají i některé z příspěvků na pomůcky či auto. Dávky pro osoby se zdravotním postižením se podle Krásy sníží zhruba o polovinu. Zdroj: 22. března 2011 NEJSME ROBOTI A EKONOMICKÉ JEDNOTKY, KRITIZUJE KRÁSA SOCIÁLNÍ REFORMU Ministerstvo práce a sociálních věcí považuje zdravotně postižené jen jako ekonomické jednotky a nepřihlíží k jejich konkrétním potřebám. V reakci na připravovanou sociální reformu to v rozhovoru pro idnes.cz uvedl předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása. Který z návrhů ministerstva práce a sociálních věcí by měl největší dopad na osoby se zdravotním postižením? Ministerstvo navrhuje především snížit u dávkových systémů podporu asi o padesát procent. Dále navrhuje, aby například u příspěvku na péči došlo k velmi složitému administrativnímu procesu, který by znemožnil, aby si lidé sami rozhodovali, kdo jim poskytne péči. Restriktivní kroky navrhuje i v oblasti nezaměstnanosti. Základní problém je, že celý přístup ministra je 11

12 ekonomický. Dívají se na člověka jen jako na ekonomickou jednotku a příjemce dávky a vůbec neberou v potaz jeho další potřeby a schopnosti. Člověk není robot, ale živý organismus. Pokud by návrhy prošly, měly by dopad na všechny osoby se zdravotním postižením, nebo by byly nějaké skupiny ohroženy více? Měly by dopad na všechny skupiny lidí se zdravotním postižením. Jak na rodiny s malými dětmi se zdravotním postižením, na lidi, kteří pobírají invalidní důchody a další dávky, tak na zaměstnance. Na 22. března jste ohlásili demonstraci. S jakým cílem na ni půjdete? Náš cíl je jednoznačně daný. Budeme usilovat o to, aby ministerstvo práce a sociálních věcí stáhlo navržené zákony a přepracovalo je. Domníváme se, že návrhy jsou v takové podobě, že je není možné připomínkovat, ale pouze nově udělat. Jakou očekáváte účast? Předpokládám, že dorazí pět set až tisíc lidí. Musíme si ale uvědomit, že pro lidi se zdravotním postižením je to obtížné. Pro člověka, který je handicapovaný a má jet ze Zlína do Prahy, někde postát venku a jet zpátky, je to opravdu náročné. Proto dorazí především lidé z Prahy a okolí. Máte reakce od lidí se zdravotním postižením na chystané změny? Máme možná stovky reakcí, které jsou velmi spontánní. Lidé odmítají návrhy ministerstva a mají strach, co s nimi bude. Cítí se být slabí a vydání na milost a nemilost ministerstva. Jste momentálně s ministerstvem v kontaktu? V kontaktu samozřejmě jsme. Nechceme jednání uzavřít. Předpokládám, že ministerstvo na dnešní rozhodnutí republikového výboru bude nějak reagovat a pokud by projevilo opravdu závaznou snahu, že jednotlivé atributy budou změněny tak, jak si představujeme, jsme připraveni jednat. Kvůli návrhům ministerstva jste požádal o schůzku premiéra Petra Nečase. Už víte, kdy se sejdete? Jsme v kontaktu a termín schůzky se zatím domlouvá. Chci jej požádat, aby nám pomohl v tlaku na ministerstvo, aby změnilo filozofii přípravy těchto zákonů. To si myslím, je velmi důležité. Zdroj: 7. března 2011 CO SE UDÁLO CENY MOSTY 2010, KROMĚŘÍŽ Krajská knihovna Karlovy Vary, Škoda Auto, Jiří Jiroudek a Petr Bouda získali výroční ceny Národní rady osob se zdravotním postižením ČR MOSTY 2010 na slavnostním předání, které se uskutečnilo 17. března pod záštitou a za účasti paní Livie Klausové v Kroměříži. 12

13 Smyslem cen MOSTY je ocenit akt, projekt či osobnost, které se významným způsobem podílejí na zlepšení postavení osob se zdravotním postižením v ČR. Do letošního ročníku bylo nominováno 54 projektů a osobností, v loňském roce jich bylo 91. Mezi nominovanými v kategorii Osobnosti hnutí se zdravotním postižením byli také naši dlouholetí spolupracovníci, paní RNDr. Eva Maršounová a pan Mojmír Janků. Velkým oceněním je již samotná nominace, neboť v této kategorii se sešlo celkem 12 návrhů, z nichž bylo vybráno pět nominovaných. Cenu Mosty nakonec získal pan Jiří Jiroudek za zmapování přístupnosti Jizerských a Lužických hor pro vozíčkáře a následně vydání turistických map s vyznačenými trasami pro vozíčkáře. Ostatním nominovaným byla předána krásná pamětní plaketa. Oběma našim spolupracovníků blahopřejeme. Cenu pro instituce veřejné správy, kde odborná porota vybírala ze sedmi návrhů, získala Krajská knihovna Karlovy Vary. Porota ohodnotila veřejné aktivity oddělení pro osoby s handicapem zpřístupněné neslyšícím osobám a speciální vzdělávací aktivity v českém znakovém jazyce. Máme z tohoto ocenění velkou radost, neboť s touto knihovnou dlouhodobě spolupracuje tlumočnice znakového jazyka SNN v ČR Monika Boháčková, která se tak významně podílí na těchto oceněných aktivitách. Pracovnicím knihovny blahopřejeme a přejeme mnoho elánu do další práce. Cenu pro nestátní neziskové subjekty získala Škoda Auto, která byla vybrána mezi 22. návrhy. Porota ocenila komplexní projekt Škoda Auto Handy, který se věnuje rozvoji dopravní mobility osob se zdravotním postižením v Česku. 13

14 Ze 13 návrhů na Zvláštní cenu porota vybrala Petra Boudu, který zachránil dívku a jejího psa při požáru v bezbariérovém domě v Plzni loni v lednu. Oceněný se předávání nezúčastnil, neboť svůj čin považuje za něco normálního, co by přece udělal každý. Cenu za něj převzal předseda Národní rady zdravotně postižených Václav Krása, který mu ji předá. V této kategorii se mezi nominované dostal i projekt zaměřený na problematiku osob se sluchovým postižením, konkrétně byl nominován pan Jaroslav Winter za projekt Odstraňování diskriminace osob se sluchovým postižením při soudním jednání. Blahopřejeme. Předávání cen bylo provázeno kulturním programem. Vystoupil mimo jiné pěvecký sbor Střední pedagogické školy Kroměříž, houslista Václav Hudeček či zpěvák Ladislav Kerndl s dcerou Terezou. Akci moderoval Jakub Železný. Atmosféra předávání byla velmi milá a přátelská, stejně jako následný raut, který dal prostor k vzájemným setkáním zúčastněných. Autor: Šárka Prokopiusová 14

15 SEMINÁŘ V ČKTZJ Nároky na tlumočníky (jednotlivce i v týmu) ve Velké Británii Lektor: John Walker je vedoucím oboru Deaf studies na universitě v Brightonu (Sussex, Anglie). Podílel se na rozvoji Deaf studies od počátečních několika málo kurzů až do dnešní podoby centra, zahrnující projekty, výzkum a výuku. Mezi jeho hlavní objekty zájmu patří rozvoj možností pro vzdělávání tlumočníků tlumočících mezi dvěma znakovými jazyky (projekt EuroSing Interpreter). V roce 2007 absolvoval postgraduální studium v oboru tlumočení znakového jazyka na universitě v Durhamu. Zajímá se také o evropské znakové jazyky a o mezinárodní znakový systém (převzato z John Walker byl také účastníkem mezinárodní konference pořádané Českou komorou tlumočníků znakového jazyka v prosinci 2010 v Praze. Již na podzim roku 2010 jsem se účastnila semináře Způsoby práce, sebereflexe a sebevzdělávání v týmovém tlumočení u nás a v Německu, přednesené prof. Rathmanem z Hamburku. Informace byly velmi zajímavé a nyní se ráda podělím o získané informace z výše uvedeného semináře, kterého jsem se zájmem účastnila dne Obsah semináře byl zaměřen na legislativní ukotvení tlumočnické profese v Anglii, zákonné požadavky na tlumočníky BSL, zkušenosti a doporučení s neslyšícím tlumočníkem v tlumočnickém týmu a na způsoby profesního růstu tlumočníků BSL. Zajímala mě otázka legislativního ukotvení, neboť v české legislativě neexistuje profese tlumočník znakového jazyka, neexistuje samostatné studium na SŠ nebo VŠ zaměřené na tlumočnictví jako je tomu u mluvených jazyků. A samozřejmě jsem chtěla porovnat i mé zkušenosti s týmovým tlumočením s neslyšícím kolegou se zkušenostmi ze zahraničí. U nás tento typ tzv. relay tlumočení ještě není rozšířen, ale mnou vyzkoušené situace, a to jak v tlumočení komunitním, konferenčním, u soudu, na Policii ČR nebo u znalce, jen a jen potvrdily přítomnost neslyšícího kolegy jako pozitivní, jak pro mě coby slyšícího tlumočníka, tak i pro neslyšícího účastníka komunikace. Seminář byl praktický, pracovalo se ve dvojicích nebo skupinách a více se zaměřoval na komunitu, kulturu a jazyk neslyšících. Mezi úkoly se objevila taková témata jako jak se pozná profesionální tlumočník nebo co spojuje tlumočníka a neslyšícího. Tlumočník znakového jazyka prolíná mezi třemi hlavními oblastmi - jazykem, kulturou a komunitou, jejímž středem je identita. Každý národ, menšina, ale i třeba lidé z určité oblasti vytváří komunitu s vlastními rysy. Komunitu spojuje stejná filosofie, v jejím rámci vznikají bližší přátelství, lidé uvnitř komunity se vzájemně podporují a pomáhají si, svou vytvořenou kulturu si předávají. Mnohdy bývá spojována s určitým symbolem. V Anglii je vzdělávání v regionech rozděleno do tří odlišných samostatných systémů. Je jiný systém vzdělávání ve Skotsku a jiný v Anglii, Walesu a Severním Irsku. Vzdělávání je stupňováno, tzn., že je očíslovaáno L1, L2, L3 až po L6, na které navazuje specializované 15

16 vzdělávání pro tlumočníky v několika stupních. Po zvládnutí jednotlivých stupňů vždy následuje zkouška. Kurzy označované L1 L6 jsou jazykové, pořádají je VŠ, různé organizace, jazykové školy i firmy. Důležitá je samotná zkouška, která se pak provádí v nezávislé organizaci Signature (http://www.signature.org.uk/). Pro účastníky jsou určeny výstupní dovednosti, zkoušku z těchto úrovní skládá nejen tlumočník, ale každý, kdo chce pracovat se znakovým jazykem a znakový jazyk je také předpokladem pro jeho vzdělání. Náročnost zkoušky je pro slyšící i neslyšící tlumočníky stejná. Nestačí mít jen kurz a projít zkouškou, ale absolvent musí být i součástí komunity neslyšících. Postupuje se nejprve po jazykových úrovních ve znakovém jazyce L1 - L6, pro postup do další úrovně je nutné složit zkoušku. Po L6 navazují tlumočnické kurzy a různé stupně kvalifikace vždy ukončené zkouškou. Tyto zkoušky jsou ukazatelem pro zařazení do jednotlivých kategorií. Úspěšní tlumočníci získávají certifikovanou nejvyšší kvalifikaci, poté mohou být registrováni. Neúspěšní tlumočníci mohou tlumočit, ale za dohledu služebně zkušenějšího tlumočníka (již se žlutou kvalifikací, tzn. v registru), protože mají jen obecné jazykové znalosti, dovednosti a dále se vzdělávají, aby úspěšně složili zkoušku (tzv.junior tlumočník, označován visačkou zelené barvy). Pokročilý tlumočník má visačku modré barvy a již ovládá nějakou specializaci a dále se vzdělává, aby dosáhl více specializací, úspěšně složil zkoušku a mohl být profesionálně registrovaným tlumočníkem s visačkou žluté barvy. Podmínkou pro přijetí do systému registrace je složení slibu (přísahy), podpis etického kodexu, životopis, čistý trestní rejstřík, pojištění a teprve poté je uzavřena pracovní smlouva nebo může tlumočník pracovat na živnostenský list. Je možné absolvovat i doktorandské studium. Každý tlumočník dokládá každoročně v rámci kreditního systému další vzdělávání. Mezi požadavky patří zejména jazykové dovednosti na vysoké úrovni u obou jazyků (znakového i mluveného), tlumočník musí být citlivý na danou situaci či daného klienta a musí se umět se velmi dobře přizpůsobovat. Dále je velmi důležitá důvěryhodnost, respekt, flexibilita, sympatie. Zajímavé byly některé příklady přizpůsobování a jejich vhodné využití. John Wolker je neslyšící a tak nebylo nezajímavé sledovat tlumočnický tým 3 neslyšících tlumočníků, kteří zrcadlově tlumočili z mezinárodního znakového systému (MZS) do českého znakového jazyka a zpět. Celý seminář probíhal v českém znakovém jazyce a nebyl tlumočen do českého jazyka, neboť všichni účastníci semináře byli tlumočníci českého znakového jazyka (slyšící i neslyšící). Těm z Vás, kteří ještě nenavštívili semináře nebo praktické kurzy Komory, je vřele doporučuji především vzhledem k jejich vysoké úrovni. Autor: Monika Boháčková 16

17 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ČINNOSTI TELEKOMUNIKAČNÍHO CENTRA NESLYŠÍCÍCH Tisková konference dne 21. února 2011 v Operátorském centru TKCN TKCN je součástí projektu Minimalizace komunikační bariery při vstupu neslyšících na trh práce realizovaného v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, pod registračním číslem projektu CZ.1.04/3.3.05/ , Cílem tohoto projektu je pomoci překlenout bariéru, která osobám se sluchovým postižením dlouhodobě brání v plném začlenění do většinové společnosti a jejím uplatnění na trhu práce. Telekomunikační centrum neslyšících umožní sluchově postiženým osobám maximálně eliminovat komunikační bariéru mezi nimi a většinovou populací. Jedná se o zcela novou, vysoce technicky sofistikovanou službu. Tato služba kombinuje propojení všech momentálně dostupných komunikačních kanálů (mobilní i pevné telefony, faxy, internetovou telefonii, psací telefony, on-line tlumočení do znakového jazyka, atd. ) s asistenční činností slyšících, speciálně vyškolených operátorů komunikačních asistentů. V praxi služba probíhá tak, že neslyšící osoba se spojí pomocí některého komunikačního kanálu s komunikačním asistentem TKCN, který požadavek neslyšícího klienta tlumočí slyšící straně, převezme odpověď a předá ji zpět neslyšícímu adresátovi v písemné formě. Komunikační asistenti jsou schopni prostřednictvím internetové telefonie přetlumočit i zprávu, dotaz apod. ve znakovém jazyce do českého jazyka a obráceně. Je třeba vyzdvihnout fakt, říká vedoucí manažer projektu Ing. Pavel Löffelmann, že funkci operátorů (komunikačních asistentů) TKCN vykonávají osoby se zdravotním postižením. Jedná se o slyšící pracovníky s takovým druhem handicapu, který jim nezabraňuje funkci operátorů účinně zastávat. TKCN tak umožnilo vytvořit 4 nová pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením. Je to praktický příklad uplatnění osob se zdravotním postižením na trhu práce formou služby pro osoby s jiným druhem postižení, doplňuje Pavel Löffelmann. Více informací o Telekomunikačním centru neslyšících i o celém projektu vč. jeho partnerů a realizačního týmu je možno najít na Kontakt: Ivan Poláček, Unie neslyšících Brno, o.s., Palackého třída 120, Brno. Telefon, fax: , mobil: , Zdroj. CO SE CHYSTÁ 17

18 XVI. OTEVŘENO Národní přehlídka pantomimy a pohybového divadla v Kolíně pod záštitou České komise pro UNESCO za finanční podpory Ministerstva kultury ČR Středočeského kraje Městského úřadu v Kolíně GENERÁLNÍ PARTNER PŘEHLÍDKY TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o dubna 2011 Městské divadlo Kolín, Smetanova KOLÍN Pořadatelé Evropské centrum pantomimy neslyšících o.s. NIPOS-ARTAMA Městské divadlo v Kolíně Přehlídka bude šestnáctým, společným setkáním souborů pracujících v oblasti pantomimy a pohybového divadla handicapované i běžné populace. Navazuje na předchozí ročníky přehlídek v Kolíně a někdejší národní přehlídky amatérské pantomimy, které se do r konaly v Litvínově Posláním otevřené přehlídky je podporovat a rozvíjet novou tradici a přispět tak k oživení České pantomimy. V letech generálním sponzorem přehlídky OTEVŘENO Československá obchodní banka a.s. Od roku 2004 generálním parterem přehlídky firma TOTAL Česká republika s.r.o. Národní přehlídka pantomimy a pohybového divadla pod názvem OTEVŘENO je jedinou integrovanou přehlídkou, kde vedle sebe vystupují, inspirují se a spolupracují slyšící a neslyšící, děti a dospělí, profesionálové i amatéři. Pravidelně se účastní i křesťanské divadlo. Po všech vstoupeních se konají rozborové semináře za přítomnosti lektorského sboru složeného z předních odborníků pantomimy, pohybového divadla a scénického tance. Dále jsou divákům a účastníkům nabízena inspirativní představení, která jsou součástí přehlídky. 18

19 Přehlídky OTEVŘENO se pravidelně účastní účastníků. Přehlídkové představení a slavnostní galavečer shlédne několik set diváků. ZÁMĚR - Podařil se původní záměr oživit českou pantomimu a současně pořádat integrovanou přehlídku otevřenou opravdu všem. Neslyšící dosahují v této činnosti mimořádných výsledků. Tím roste jejich zdravé sebevědomí. Zájmová seberealizace odstraňuje pocit společenské izolovanosti těžce sluchově postižených. Projekt a jeho výsledky má vysoký kredit. Setkání na těchto festivalech a přehlídkách má pro sluchově postižené osobní, společensky i umělecky mimořádný význam. DRAMATURGIE Otevřeno je koncipované jako nesoutěžní přehlídka se širokým přesahem do pohybového divadla a tance. Pořadatelé chtějí podpořit současné zejména výtvarné pojetí těchto žánrů. Důležitým článkem přehlídky jsou rozborové semináře, kde se klade důraz na oboustrannou diskusi. Dále přehlídka má doprovodné programy pro účastníky formou inspirativních představení. To jsou představení, která v minulém roce byla zajímavá a inspirující. Pořadatelé plánují na XII. OTEVŘENO opět pracovní setkání (dílnu) se zaměřením na formy a způsoby práce. včetně režijních postupů pantomimických a pohybových představení. HOSTÉ PŘEHLÍDKY: V minulých ročnících se přehlídky zúčastnili: Daniel Gulko z Kanady, John Mowet z Anglie, Nola Rae z Anglie, Pierre Byland ze Švýcarska, Rames Meyyappan ze Singapuru, Drake Neninger z Kuby, Ruben Peguero z Dominikánské republiky ale také Boleslav Polívka, Divadlo CONTINUO, Boris Hybner, skupina Cvoci, Miřenka Čechová s Radimem Vizváry a další Zdroj: UKAŽTE, CO UMÍTE V PARDUBICÍCH NA ABILYMPIÁDĚ! V ČEZ aréně mohou soutěžit lidé s jakýmkoli zdravotním postižením V pardubické ČEZ aréně se ve dnech května uskuteční 19. národní abilympiáda. Jde o soutěžní přehlídku pracovních i volnočasových dovedností a schopností, do níž se mohou zapojit dospělí lidé s jakýmkoli zdravotním postižením. Záštitu nad dvoudenní akcí, kterou pořádá Česká abilympijská asociace (CAA), převzali ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek, hejtman Pardubického kraje Radko Martínek a primátorka města Štěpánka Fraňková. Abilympiáda má dva hlavní cíle. Soutěžícím dodává sebevědomí a chuť do života. Zdravým návštěvníkům ukazuje, co všechno se dá zvládnout na vozíku nebo třeba beze zraku. Vyhlášeny jsou tyto soutěžní obory: aranžování květin ikebana aranžování květin západní styl aranžování suchých květin batika cukrářství drátování origami paličkování patchwork pletení počítačová editace textu počítačová sazba a grafika 19

20 drhání dřevořezba elektronická montáž fotografování háčkování keramika košíkářství malba na hedvábí malba na sklo malování na kameny mechanická montáž montáž počítače návrh plakátu programování recyklace odpadu studená kuchyně šití dámského oděvu technická ilustrace tvorba webových stránek ubrousková technika výroba nábytku výroba svíček výroba šperku z korálků vyřezávání ovoce a zeleniny vyšívání zdobení kraslic zpracování dat Přihlásit se můžete maximálně do třech disciplín, jednu musíte označit za hlavní. Elektronický formulář je od 1. března zveřejněn na stránkách kde najdete i obecné pokyny, pravidla a zadání. Noví zájemci o účast v abilympijských soutěžích si musí nejprve zvolit uživatelské jméno a heslo, zatímco ostatní použijí oba tyto údaje z loňska či předloňska. Přihlášku je nutné vyplnit nejpozději 1. dubna. Na dotazy odpoví a potřebné informace poskytne Alena Krpálková na u či telefonu Pozor! Všichni soutěžící v počítačových disciplínách mají šanci získat kvalitní notebook: výherce bude určen losováním. Pro všechny, kdo se umístí na medailové pozici, budou připraveny hodnotné ceny. Účastnický poplatek, který zahrnuje ubytování a stravu od čtvrtečního odpoledne do nedělního dopoledne, je stanoven na 600 Kč pro soutěžícího i pro doprovod. Kdo chce zajistit jen stravu, zaplatí 300 Kč. Poplatek je nutné uhradit do 1. dubna. Všichni účastníci se mohou těšit na pestrý doprovodný program. Bojové scénky sehrají Rytíři Černého vlka, skupina historického šermu. Sdružení Helppes předvede exhibici vycvičených psů. Hlavním tahákem bude koncert skupiny Čechomor v pátek večer v malé hale. Agentura Parexpo ve velké hale uspořádá výstavu ABI-REHA, zaměřenou na rehabilitační a kompenzační pomůcky. Její součástí budou i stánky s ručními výrobky chráněných dílen. Ukázkovou disciplínou k vidění i vyzkoušení bude síťování. V sobotu dopoledne se i vozíčkáři budou moci vydat na výlet do chrudimského Muzea loutkářských kultur. Aktuality o národní abilympiádě se objevují na stránkách Neváhejte a přijeďte na konci května do města perníku! Abilympiáda není jen o soutěžení: Zažijete na ní příjemné chvíle, potkáte se s přáteli, poznáte zajímavé lidi. A nasbíráte poznatky pro spokojenější život. Zdroj: Autor: Miloš Pelikán, 20

Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR 11/2011 Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR OBSAH Úvodník... 3 Co se událo... 4 Polský europoslanec Adam Kósa v Praze... 4-7 Tichá kavárna... 7 XXI. Mezinárodní festival pantomimy neslyšících...

Více

ČEZ aréna bude v květnu opět patřit abilympiádě

ČEZ aréna bude v květnu opět patřit abilympiádě Ročník IX. číslo 1/2008 ČEZ aréna bude v květnu opět patřit abilympiádě Pozor, letos je uzávěrka přihlášek už 28. března! CAA by si ráda splnila letitý sen Česká abilympijská asociace (CAA) má za sebou

Více

ČEZ aréna bude v květnu opět patřit abilympiádě

ČEZ aréna bude v květnu opět patřit abilympiádě Ročník IX. číslo 1/2008 ČEZ aréna bude v květnu opět patřit abilympiádě Pozor, letos je uzávěrka přihlášek už 28. března! CAA by si ráda splnila letitý sen Česká abilympijská asociace (CAA) má za sebou

Více

Nabídka 17. národní abilympiády

Nabídka 17. národní abilympiády Ročník IX. číslo 6/2008 CAA: Rok 2008 byl úspěšný, aktivity přinesly novou kvalitu Česká abilympijská asociace má za sebou jedenáctý rok činnosti, v Praze byla založena v roce 1997. Letošní rok byl rokem

Více

a praktickou přípravu pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, zprostředkování, udržení a změnu zaměstnání, změnu povolání

a praktickou přípravu pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, zprostředkování, udržení a změnu zaměstnání, změnu povolání Vybíráme z obsahu Co přináší nový zákon o zaměstnanosti... str. 1 a 3 Pracovní rehabilitace je stále v plenkách, úřady práce nevědí, jak ji poskytovat... str. 2 a 5 Asistenční pes je velkým pomocníkem

Více

DO REALITY. speciální noviny o legislativě pro osoby se zdravotním postižením

DO REALITY. speciální noviny o legislativě pro osoby se zdravotním postižením SKOK číslo 2/2007 8. ročník DO REALITY speciální noviny o legislativě pro osoby se zdravotním postižením vydává Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (www.nrzp.cz) Uzavírání smluv o poskytování

Více

METODICKÉ LISTY. Info zpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 2/2012. Vážení čtenáři, SNN v ČR je členem Co se událo v SNN

METODICKÉ LISTY. Info zpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 2/2012. Vážení čtenáři, SNN v ČR je členem Co se událo v SNN METODICKÉ LISTY Info zpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 2/2012 Vážení čtenáři, vítám vás při čtení druhého čísla Metodických listů v roce 2012. Od posledního Sjezdu SNN v ČR v roce 2008 uběhly

Více

Při zavádění euroklíče hrají prim České dráhy a Středočeský kraj

Při zavádění euroklíče hrají prim České dráhy a Středočeský kraj Ročník IX. číslo 4/2008 Při zavádění euroklíče hrají prim České dráhy a Středočeský kraj Vlakové nádraží ve Strančicích u Prahy se v březnu stalo první stanicí, kde mohou lidé s tělesným postižením použít

Více

Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR 1/2011 Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR OBSAH Úvodník.......... 3 Co se událo 4 Výkonný výbor 14.1.2011...4 Členská schůze Centra denních služeb..4 Co se chystá.......4 Mezinárodní konference

Více

V jedenadvaceti disciplínách změří svoji dovednost 120 soutěžících

V jedenadvaceti disciplínách změří svoji dovednost 120 soutěžících Ročník XI., Speciál/2011 Vydává Česká abilympijská asociace, o. s. Vážení a milí přátelé, opět se setkáváme v Pardubicích a jsme rádi, že vás můžeme přivítat v ČEZ aréně, která se znovu stala dějištěm

Více

Asociace od podzimu nabízí zdravotně postiženým lidem volnočasové aktivity

Asociace od podzimu nabízí zdravotně postiženým lidem volnočasové aktivity Vybíráme z obsahu TICHÉ VZDĚLÁVÁNÍ seznamuje neslyšící osoby s počítači a jejich využitím... str. 2 Užitečný a také poutavý časopis (nejen) pro lidi se selháním ledvin... str. 3 Vlaštovky přinášejí změnu

Více

Šance pro každého, kdo chce zazářit. Přihlásit se lze do konce června

Šance pro každého, kdo chce zazářit. Přihlásit se lze do konce června Ročník XV., číslo 2/2014 Vydává Česká abilympijská asociace, o.s. Den plný zábavy Ojedinělé putování úplnou tmou Pozvání na výstavu o světě nevidomých Šance pro každého, kdo chce zazářit Přihlásit se lze

Více

Poradenské středisko se snaží o to, aby stavební bariéry vůbec nevznikaly

Poradenské středisko se snaží o to, aby stavební bariéry vůbec nevznikaly Ročník XVI., číslo 2/2015 Vydává Česká abilympijská asociace, o.s. Poradenské středisko se snaží o to, aby stavební bariéry vůbec nevznikaly Důstojná nástupkyně Jany Hrdé Představujeme práci a zaměření

Více

Společnosti C-M-T. zima 2009. Společnosti C-M-T. www.c-m-t.cz. Společnost C-M-T děkuje za podporu sponzorům: číslo 30 / zima 2009

Společnosti C-M-T. zima 2009. Společnosti C-M-T. www.c-m-t.cz. Společnost C-M-T děkuje za podporu sponzorům: číslo 30 / zima 2009 Společnost C-M-T děkuje za podporu sponzorům: Společnosti C-M-T číslo 30 / zima 2009 Společnosti C-M-T Bulletin připravuje redakční rada ve spoluprácí se členy výboru i dalšími členy Společnosti C-M-T.

Více

Nebývalý zájem o miniauto. Speciální vozidlo pro vozíčkáře se poprvé představilo na veletrhu v Brně

Nebývalý zájem o miniauto. Speciální vozidlo pro vozíčkáře se poprvé představilo na veletrhu v Brně Ročník X., číslo 6/2009 Vydává Česká abilympijská asociace, o.s. Kdy a kde budou abilympiády v roce 2010 Základní informace o nadcházejících soutěžních přehlídkách Nebývalý zájem o miniauto Speciální vozidlo

Více

DO REALITY. speciální noviny o legislativě. na osoby se zdravotním postižením

DO REALITY. speciální noviny o legislativě. na osoby se zdravotním postižením SKOK číslo 3/2007 8. ročník DO REALITY speciální noviny o legislativě pro osoby se zdravotním postižením vydává Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (www.nrzp.cz) Reforma veřejných financí a její

Více

2010 XIX. ROÈNÍK. www.ligavozic.cz

2010 XIX. ROÈNÍK. www.ligavozic.cz www.ligavozic.cz 1 2010 XIX. ROÈNÍK Výherkyně čtenářské soutěže Vozíčkáře 2009 pojede do Františkových Lázní Cestování bez bariér má na železnici zelenou Něco tvořit je jedinečné Časopis vychází s podporou

Více

Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR

Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR METODICKÉ LISTY Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 1/2012 Vážení čtenáři, máte před sebou první Metodické listy roku 2012. Do nového roku jsme jim nadělili novou podobu a doufáme, že se

Více

Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP 2003

Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP 2003 e-zin občanského sdružení ORFEUS ročník první rok 2003 měsíc květen - zvláštní číslo Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP

Více

SKOK. Změny v důchodovém pojištění od roku 2010

SKOK. Změny v důchodovém pojištění od roku 2010 Generální partner NRZP ČR SKOK Číslo 2 5 / 2009 / 2008 10. 9. ročník DO REALITY speciální noviny o legislativě pro osoby se zdravotním postižením Vydává Národní rada osob se zdravotním postižením ČR l

Více

www.vozickar.com XX. ROÈNÍK

www.vozickar.com XX. ROÈNÍK 3 2011 XX. ROÈNÍK V první řadě jsem plavec, říká úspěšný sportovec V Praze měl premiéru znamenitý dokument o hledání cest k porozumění Kladrubské hry www.vozickar.com LÉČEBNÉ POHYBOVÉ PŘÍSTROJE THERA TRAINER

Více

Jan Říha vylezl Macochu, myslí na Schody do nebe

Jan Říha vylezl Macochu, myslí na Schody do nebe Ročník XI., číslo 4/2010 Vydává Česká abilympijská asociace, o.s. Jak roste Kosatec Výstavba nového sídla České abilympijské asociace Abilympiáda obrazem i slovem Připomínka dvou květnových dnů Pomůcky,

Více

www.ligavozic.cz XIX. ROÈNÍK Liga vozíčkářů získala Zlatého Alberta Přisedni si! Případ Kociánka Časopis vychází s podporou MZ ČR

www.ligavozic.cz XIX. ROÈNÍK Liga vozíčkářů získala Zlatého Alberta Přisedni si! Případ Kociánka Časopis vychází s podporou MZ ČR www.ligavozic.cz 2 2010 XIX. ROÈNÍK Liga vozíčkářů získala Zlatého Alberta Přisedni si! Případ Kociánka Časopis vychází s podporou MZ ČR Přepřahání je periodikem registrovaným MK ÈR pod èíslem E 6250

Více

XXIII. ROÈNÍK. Rozhovor s ministryní práce a sociálních věcí Adopce i s hendikepem? Ohlédnutí za paralympiádou. www.vozickar.com

XXIII. ROÈNÍK. Rozhovor s ministryní práce a sociálních věcí Adopce i s hendikepem? Ohlédnutí za paralympiádou. www.vozickar.com 2 2014 XXIII. ROÈNÍK Rozhovor s ministryní práce a sociálních věcí Adopce i s hendikepem? Ohlédnutí za paralympiádou www.vozickar.com tel.: 582 360 558, fax: 582 301 244 zdarma 800 304 304 STROPNÍ ZVEDACÍ

Více

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s.

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Osobám zdravotním postižením jsou zdarma distribuovány Euroklíče a ve veřejně přístupných budovách jsou zdarma osazovány Eurozámky. Zmíněné prostory jsou uzamčeny a opatřeny

Více

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 12/2013. Vážení čtenáři,

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 12/2013. Vážení čtenáři, METODICKÉ LISTY Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 12/2013 Vážení čtenáři, vychází poslední číslo v letošním roce. Jdeme s dobou, technologie jde dopředu mílovými kroky a od příštího roku

Více

BŘEZEN 2012. Nenechte si ujít Běh pro Paraple Stolní tenis vozíčkářů Pozvání do Českého Švýcarska Ohlédnutí za lyžařskými kurzy

BŘEZEN 2012. Nenechte si ujít Běh pro Paraple Stolní tenis vozíčkářů Pozvání do Českého Švýcarska Ohlédnutí za lyžařskými kurzy BŘEZEN 2012 Nenechte si ujít Běh pro Paraple Stolní tenis vozíčkářů Pozvání do Českého Švýcarska Ohlédnutí za lyžařskými kurzy Č A S O P I S P R O K L I E N T Y A P Ř Á T E L E C E N T R A P A R A P L

Více

STÁHNĚTE SI ČASOPIS NA WWW.NEZISKOVKY.CZ / ODEBÍREJTE EMAILEM / INFORMUJTE O SOBĚ FOND JARMILY SCHULZOVÉ PRO POMOC DĚTEM V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI

STÁHNĚTE SI ČASOPIS NA WWW.NEZISKOVKY.CZ / ODEBÍREJTE EMAILEM / INFORMUJTE O SOBĚ FOND JARMILY SCHULZOVÉ PRO POMOC DĚTEM V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI INFORMACE PRO VÁS VI. ROČNÍK INFORMACE O VÁS 10 ŘÍJEN 2014 STÁHNĚTE SI ČASOPIS NA WWW.NEZISKOVKY.CZ / ODEBÍREJTE EMAILEM / INFORMUJTE O SOBĚ EDITORIAL Jak může spolupráce s neziskovými organizacemi pozitivně

Více

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 9 11. 9. 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PORADNA MY A SVĚT Změny, které zlepší situaci handicapovaných

Více

Do Kopřivnice se sjeli sportovci z celé republiky

Do Kopřivnice se sjeli sportovci z celé republiky TRANSPORTNÍ ZVEDÁKY JAK SE ŽIJE ZDR. POSTIŽ. VE ŠVÝCARSKU RADY, INSPIRACE A MOTIVACE PRO ŽIVOT NA VOZÍČKU VOZKA CYKLOSTEZKY VHODNÉ PRO VOZÍČKÁŘE 2/2012 Ročník XV. Severomoravský magazín pro vozíčkáře a

Více