Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2010"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2010 VŠMIE květen 2011

2 Obsah str.2 1. Úvod Základní údaje Organizační schéma VŠMIE Složení orgánů VŠMIE Zastoupení VŠMIE v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních a profesních organizacích Akreditované studijní programy nebo jejich části, uskutečňované mimo město, ve kterém má vysoká škola své sídlo Zastoupení žen v akademických orgánech VŠMIE 7 2. Kvalita a excelence akademických činností Počty akreditovaných studijních programů Přehled počtu kurzů celoživotního vzdělávání na VŠMIE Přehled počtu účastníků kurzů celoživotního vzdělávání na VŠMIE Zájem o studium na VŠMIE Studenti v akreditovaných studijních programech Absolventi VŠMIE - uplatnění absolventů na trhu práce hodnocení nabídky studijních programů z hlediska této uplatnitelnosti, spolupráce VŠMIE s jejími absolventy Přehled počtu neúspěšných studentů v akreditovaných studijních programech VŠMIE v období od do Využívání kreditového systému, vč.získávání Diploma Suplement Label a ECTS Label Odborná spolupráce VŠMIE s regionem, propojení teorie a praxe a spolupráce s odběratelskou sférou Akademičtí pracovníci VŠMIE Kvalifikační a věková struktura akademických pracovníků Vzdělávání zaměstnanců VŠMIE (akademických i ostatních) Rozvoj výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠMIE a posílení vazby mezi činností vzdělávací a touto činností Infrastruktura VŠMIE (materiální, technické a informační zajištění), dostupnost informačních zdrojů a rozvoj informační infrastruktury Kvalita a kultura akademického života Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců Poradenství Znevýhodněné skupiny uchazečů/studentů na VŠMIE Partnerství a spolupráce Ubytovací a stravovací služby VŠMIE Využívání stipendijního fondu Internacionalizace Strategie VŠMIE v oblasti mezinárodní spolupráce, prioritní oblasti Zapojení VŠMIE do mezinárodních vzdělávacích programů a programů výzkumu a vývoje Nabídka studia v cizích jazycích Zajišťování kvality činností realizovaných na VŠMIE Systém hodnocení kvality vzdělávání na VŠMIE vnitřní hodnocení Systém hodnocení kvality vzdělávání na VŠMIE - vnější hodnocení Hodnocení vzdělávací činnosti mimo sídlo školy Údaje o finanční kontrole Závěr Přehled tabulek..35 2

3 1 ÚVOD 1.1 Základní údaje Název vysoké školy: Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Používaná zkratka: VŠMIE Adresa: Vltavská 14/585 Praha 5 Smíchov Kraj Praha Telefon: Fax: http: Datum a č.j. udělení stát. souhlasu: 29. ledna 2002, č.j / Nejvyšší představitel: prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc., rektor 1.2 Organizační schéma VŠMIE 3

4 1.3 Složení orgánů vysoké školy Rektor Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. Prorektoři Doc. Ing. Jiří Beck, CSc. prorektor pro pedagogickou činnost Prof. JUDr. Stanislav Zdobinský, CSc. prorektor pro rozvoj školy (do července 2010) Kvestor a ředitel Radek Řechka Akademická rada Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. Doc. Ing. Jiří Beck, CSc. Ing. Vlastimil Čejp RNDr. Edita Kopincová, CSc. Doc. Ing. Jaromír Makovec, CSc. RNDr. Oldřich Petránek Ing. Miroslav Hübner RNDr. Miroslav Škaloud RNDr. Michal Bejček, Ph.D. RNDr. Roman Vaculín, Ph.D. Doc. Ing. Eduard Souček, CSc. Prof. Ing. Jiří Kodeš, DrSc. Ing. Jiří Klečka, Ph.D. Ing. Michal Pola Bc. Vít Šrámek Prof. JUDr. Stanislav Zdobinský, CSc. (do července 2010) Doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D. Prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. PaedDr. Josef Novotný Ing. Miluše Bartoňková, Ph.D. Představenstvo (stav k ) Předseda představenstva: Místopředseda představenstva: Člen představenstva: Dozorčí rada (stav k ) Radek Řechka Ing. Vlastimil Čejp doc. Ing.Jiří Beck, CSc. Předseda dozorčí rady: Bc. Martin Stránský (do ) prof.ing.jiří Dvořák, Dr.Sc. (od ) Člen dozorčí rady: Mgr. Dana Sobotová Člen dozorčí rady: Lenka Řechková 4

5 Řízení VŠMIE Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky je řízena rektorem, který je jmenován představenstvem vysoké školy. Je v čele akademické rady, jmenuje a odvolává členy akademické rady, jmenuje a odvolává prorektory a vedoucí kateder. Poradními orgány rektora jsou vedení VŠMIE (prorektoři, kvestor, případně další přizvaní pracovníci VŠMIE) a kolegium rektora (vedení VŠMIE, prorektoři a vedoucí kateder). 1.4 Zastoupení vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních a profesních organizacích Od září 2005 je VŠMIE akreditována jako LCNNA Lokální Cisco Akademie. Síťová akademie Cisco, jejíž činnost byla celosvětově zahájena v roce 1997, si klade za cíl dlouhodobě vychovávat specialisty a tak systematicky uspokojovat požadavky trhu práce v uvedené oblasti. Více informací najdete na VŠMIE je partnerem firmy Microsoft a je součástí systému Microsoft IT akademií. V rámci výuky programování v.net jsou studenti připravováni na jednu ze zkoušek MCP. Členství v tomto programu a v programu MSDN AA umožňuje studentům v rámci studia snadný přístup k software Microsoft. V roce 2009 VŠMIE zahájila spolupráci se softwarovou společností Cleverlance Enterprise Solutions a.s. Tato spolupráce vede ke zkvalitnění výuky a umožňuje studentům VŠMIE získat praktické znalosti a zkušenosti již během studia na škole a tím snadnější přechod do praxe po úspěšném ukončení studia. Zástupce VŠMIE je členem předsednictva Rady vysokých škol a rektor je členem ČKR. Tabulka 1 Zastoupení VŠMIE v mezinárodních profesních organizacích Organizace Stát Status Česká konference rektorů ČR Členství Rada vysokých škol ČR Člen předsednictva CISCO academy ČR + svět Testovací a školící středisko IT Academy - Microsoft ČR + svět Testovací a školící středisko ECDL ČR + Evropa Testovací a školící středisko Hospodářská komora hl. m. ČR + svět Členství Prahy V r získala VŠMIE akreditaci střediska k provozování ECDL testů. Zástupcem ECDL v České republice je Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI). ECDL testy představují počítačový řidičský průkaz a jejich absolvování může umožnit uživatelům počítačové techniky výrazně zvýšit jejich produktivitu. Zatímco u studentů informatického směru jsou znalosti převyšující požadavky těchto testů součástí výuky, u studentů manažerské ekonomiky mohou 5

6 představovat vhodné doplnění jejich znalostí. Současně je možné přípravu na tyto testy a jejich absolvování nabízet širší veřejnosti v rámci celoživotního vzdělávání. Ke konci roku 2008 podepsala VŠMIE smlouvu o spolupráci se společností Oracle a zapojila se tak do celosvětově uznávaného projektu Oracle Academy. Svým studentům i učitelům tak jejím prostřednictvím nabízíme možnost využít vysoce odborná školení, která jsou zaměřená na byznys a technologie. Jeho účastníci budou moci využívat zdarma produkty Oracle a vzdělávat se podle kurzů připravených odborníky z této firmy. Projekty společnosti Oracle a nadace Oracle Education Foundation oslovují více než milión studentů po celém světě. Oracle Academy podporuje přes 655 tisíc studentů v 86 zemích světa. Prostřednictvím spolupráce se školami, úřady a ministerstvy pomáhá Oracle Academy studentům rozvíjet technologické a obchodní schopnosti potřebné pro úspěšné budování kariéry v 21. století. Zúčastněné instituce mohou do svých kurzů integrovat špičkový software a výukové materiály Oracle a zpřístupňovat svým pedagogům prvotřídní možnosti profesionálního rozvoje. V rámci nově akreditovaného studijního programu Právní specializace navázala VŠMIE spolupráci se společností ATLAS consulting spol. s r.o. Tato společnost kromě jiného poskytuje VŠMIE a jejím studentům právní software a jeho pravidelné aktualizace. 1.5 Akreditované studijní programy nebo jejich části, uskutečňované mimo město, ve kterém má vysoká škola své sídlo Od roku 2008 má VŠMIE otevřeno výukové středisko v Karlovarském kraji, ve městě Sokolov. Výuka klíčových předmětů je zajišťována převážně pedagogy z Prahy, mj. i s využitím telemostu. Výuka některých předmětů ( matematika, jazyky, základy informatiky) je zajišťována kvalifikovanými místními pedagogy. 6

7 Tabulka 1a Akreditované studijní programy nebo jejich části, uskutečňované mimo město, ve kterém má vysoká škola své sídlo, s výjimkou odborné praxe Název a sídlo výukového střediska VŠMIE, kde probíhá výuka akreditovaných studijních programů nebo jejich částí VŠMIE výukové středisko Sokolov Náměstí Budovatelů Názvy akreditovaných studijních programů nebo jejich částí, uskutečňovanýc h mimo město, ve kterém má VŠMIE sídlo Ekonomika a management 655, Sokolov Ekonomika a management Typ studijního programu nebo jeho části bakalářský bakalářský Názvy studijních oborů uskutečňovaných mimo město, ve kterém má VŠMIE sídlo Aplikovaná informatika Manažerská ekonomika Forma studijního oboru, která je uskutečňovaná mimo město, ve kterém má VŠMIE sídlo Kombinovaná NE Kombinovaná NE Probíhají ve výukovém středisku obhajoby Probíhajíce výukovém středisku státní závěrečné zkoušky NE NE 1.6 Zastoupení žen v akademických orgánech vysoké školy Akademická rada: RNDr. Edita Kopincová, CSc. Ing.Miluše Bartoňková, Ph.D. Kolegium rektora: RNDr. Edita Kopincová, CSc.: vedoucí katedry doprovodných předmětů Ing. Miluše Bartoňková, Ph.D.: ředitelka střediska v Sokolově 7

8 2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ 2.1 Počty akreditovaných studijních programů a prostupnost mezi obory a programy studia Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky je přístupná pro všechny zájemce o studium, kteří úspěšně absolvovali maturitu a jsou schopni studovat v českém jazyce. Přijímací řízení má formu pohovoru, jehož cílem je ujasnit zájem studenta o studium, upřesnit volbu studovaného oboru a specializace a jazyka, který chce studovat vedle povinného studia angličtiny. Má-li student zájem, může absolvovat písemné testy, které však nemají vliv na rozhodnutí o jeho přijetí. Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky měla v roce 2010 akreditováno 5 studijních oborů ve dvou bakalářských studijních programech: 1. Ekonomika a management, v rámci kterého studenti mají možnost studovat dva obory: obor aplikovaná informatika a obor manažerská ekonomika. Obor management ochrany životního prostředí nebyl otevřen. Forma studia byla u oborů aplikovaná informatika a manažerská ekonomika jak prezenční, tak i kombinovaná. 2. Právní specializace, v rámci kterého studenti mohou studovat obory právo v podnikání a právo ve veřejné správě. Tento studijní program byl akreditován v dubnu 2008 v prezenční formě studia a v červnu roku 2009 také pro formu kombinovanou. Tabulka 2a Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy Studijní programy Celkem Skupiny studijních programů (STUDPROG) bak. mag. mag. studijních programů navazující P K P K P K - Ekonomika a management Právo, právní a veřejnosprávní činnost Celkem U oboru aplikovaná informatika se realizují dvě specializace, mezi nimiž je vysoká prostupnost; stejně tak je zachována prostupnost mezi oborem aplikovaná informatika a manažerská ekonomika. Studenti mohou v průběhu studia změnit obor, musí si však doplnit povinné a povinně volitelné předměty oboru, který na škole chtějí dokončit. Kreditový systém studia, který je na škole aplikován, umožňuje studentům individuální řazení předmětů, takže přechod studenta z jednoho oboru na druhý neznamená automaticky prodloužení doby studia. 8

9 Předměty v programu Právní specializace jsou již pak svým profilem absolventa a zaměřením jednotlivých oborů ve většině případů zcela odlišné od předmětů v programu Ekonomika a management, proto prostupnost mezi obory různých studijních programů je velmi malá, přechod z jednoho programu na druhý v podstatě znamená pro studenta začít studium v tomto oboru znova. Pro studenty je však výhodou, že si mohou vybírat volitelné předměty i volitelné bloky i z druhého studijního programu, než který studují, což výrazně zvyšuje jejich možnosti volby. Existuje rovněž možnost uznání společných předmětů v obou programech, jako např. cizích jazyků. Prostupnost je zachována i mezi prezenční a kombinovanou formou studia u oborů aplikovaná informatika a manažerská ekonomika, neboť obsahově jsou obě formy zcela totožné, na obou formách studia jsou podmínky zápočtů a zkoušek stejné. Rozdíly jsou pouze v některých případech v řazení předmětů ve standardním studijním programu. Přechod mezi oběma formami studia nečiní proto vážných problémů. 2.2 Přehled počtu kurzů celoživotního vzdělávání na VŠMIE Tabulka 2e Přehled počtu kurzů celoživotního vzdělávání na VŠMIE Skupina studijních kurzy orientované na výkon kurzy zájmové Celkem programů povolání (STUDPROG) do 15 hod. do 100 hod. více do 15 hod. do 100 hod. více Ekonomie Celkem Přehled počtu účastníků kurzů celoživotního vzdělávání na VŠMIE Tabulka 2f Přehled počtu účastníků kurzů celoživotního vzdělávání na VŠMIE Skupina studijních kurzy orientované na výkon kurzy zájmové Celkem programů povolání (STUDPROG) do 15 hod. do 100 hod. více do 15 hod. do 100 hod. více Ekonomie Celkem Vysoká škola má ve svém dlouhodobém programu organizaci kurzů v rámci programu celoživotního vzdělávání. Jedná se o krátkodobé kurzy ve vybraných oblastech, jako jsou specializované kurzy pro management podniků, přenosy dat a počítačové sítě, operační systémy, databázové systémy, grafické systémy a vzdělávání pracovníků státní správy. Vedle specializovaných kurzů v rámci programu celoživotního vzdělávání je možné studovat samostatně jednotlivé předměty 9

10 standardního studijního programu. Pro tyto studenty platí stejné požadavky pro zakončení předmětu jako pro řádné studenty. Takto absolvované předměty lze pak uznat v případě nástupu do studia. Uznávání se řídí příslušnými zákonnými předpisy a vnitřními předpisy VŠMIE. 2.4 Zájem o studium na VŠMIE V porovnání s r.2009 poněkud poklesl zájem o studium ekonomicky orientovaných oborů. Naopak výrazně (více než o 100%) stoupl zájem o právně orientovaný obor. Ustálený zájem je o studium na středisku Sokolov. Tabulka 3 Zájem uchazečů o studium na vysoké škole Počet Skupiny studijních programů (STUDPROG) Podaných přihlášek 1) Přihlášenýc h 2) přijetí 3) přijatých 4) zapsaných 5) Celkem Ekonomika a management Právo, právní a veřejnosprávní činnost ) Počet všech přihlášek, které VŠMIE obdržela. 2) Počet uchazečů o studium, kteří se zúčastnili přijímacího řízení. 3) Počet všech kladně vyřízených přihlášek. 4) Počet přijatých uchazečů. Údaj celkem vyjadřuje počet fyzických osob, ve skupinách oborů jsou zahrnuti vícenásobně přijatí. 5) Počet přijatých studentů, kteří se zapsali ke studiu. Násobnost přihlášek: 1x: 181 2x: 39 3x: 18 10

11 2.5 Studenti v akreditovaných studijních programech Tabulka 4 Přehled počtu studentů v akreditovaných studijních programech vysoké školy (k ) Skupiny studijních programů (STUDPROG) Studenti ve studijním programu Celkem bak. mag mag. studentů navazující P K P K P K P K Ekonomika a management Právo, právní a veřejnosprávní činnost Celkem Celkem k : 1268 studentů (dle údajů SIMS) Nárůst v roce 2010 oproti roku 2009 je minimální (z 1165 studentů na 1268). VŠMIE tak naplnila své kapacity a do dalších let se již nepředpokládá další výrazný nárůst studentů, jako tomu bylo v roce Výjimkou by mohla být situace, kdy by VŠMIE fúzovala s jinou vysokou školou. I nadále je škola schopna individuálního přístupu ke každému studentovi průměrný počet studentů na jednoho pedagoga se pohybuje okolo Absolventi VŠMIE - uplatnění absolventů na trhu práce hodnocení nabídky studijních programů z hlediska této uplatnitelnosti, spolupráce VŠMIE s jejími absolventy Tabulka 5 Přehled počtu absolventů akreditovaných studijních programů vysoké školy v období od do Absolventi ve studijním programu Celkem Skupiny studijních programů (STUDPROG) bak. mag mag. absolventů navazující P K P K P K P K Ekonomika a management Právo, právní a veřejnosprávní činnost Celkem Zatímco v roce 2009 byl počet absolventů 107 (prezenčních 52, kombinovaných 55), došlo v roce 2010 k výraznému poklesu na 57 (prezenčních 31, kombinovaných 26). 11

12 Ke konci roku 2010 tak měla VŠMIE 250 absolventů. VŠMIE je neustále ve spojení se svými absolventy, kterých je za necelých 10 let fungování školy cca 260, prozatím jen ve studijním programu Ekonomika a management. V roce 2010 proběhla anketa mezi všemi absolventy, kde dotazovaní hodnotili zpětně své vysokoškolské studium. VŠMIE nejčastěji popisovali jako školu s vysokými nároky na znalosti studentů, současně však oceňovali uplatnění těchto poznatků v praxi. Bývalí studenti zároveň vyzdvihovali flexibilitu a komfortní studijní podmínky, které soukromá škola nabízí. Většina absolventů se uplatňuje na manažerských pozicích a v IT oboru. V průzkumu VŠMIE absolventi dále hodnotili podmínky studia, využitelnost znalostí v praxi nebo přístup školy ke studentům. Ožehavým tématem se stalo srovnání kvality vzdělávání a náročnosti studia mezi dalšími školami, které bývalí studenti absolvovali. Celkovou úroveň studia na VŠMIE považovali ve většině případů ve srovnání se státními či jinými soukromými školami za nadstandardní. Nejčastěji dodávali, že škola je na další studium připravila dobře a jejich znalosti mnohdy přesahovaly očekávanou úroveň. 2.7 Přehled počtu neúspěšných studentů v akreditovaných studijních programech vysoké školy v období od do Tabulka 6 Přehled počtu neúspěšných studentů v akreditovaných studijních programech vysoké školy v období od do Neúspěšní studenti ve studijním programu Celkem Skupiny studijních programů (STUDPROG) bak. mag mag. studentů navazující P K P K P K P K Ekonomika a management Právo, právní a veřejnosprávní činnost Celkem Příčiny předčasného ukončení studia zůstávají v podstatě stejné u studentů v kombinované formě studia je to zejména pracovní zatížení a také rodinné důvody. V neposlední řadě se však u studentů kombinované formy projevuje špatný odhad náročnosti studia při jeho zahájení, což má za následek později nezvládnutí náročného studia a jeho předčasné ukončení. U studentů prezenční formy důvody předčasného ukončení studia spočívají spíše v přecenění svých studijních možností, nebo ve špatné přizpůsobivosti náročnému způsobu studia na vysoké škole. Týká se to jak studentů, kteří na školu přicházejí po ukončení střední školy, tak i studentů, kteří na školy přicházejí po neúspěšném studiu na některé z veřejných vysokých škol. V neposlední řadě studenti mají velmi slabé znalosti z předmětů vyučovaných na 12

13 středních školách, zejména z matematiky, což jim znesnadňuje zvládat témata, kde se tyto základní znalosti předpokládají. Škola proto nabízí studentům dodatečné kurzy z matematiky, kterých se v hojné míře zúčastňují studenti kombinované formy. Studenti kombinované formy studia uvítali možnost rozvrhnout studium do 7 semestrů, na které je sestavován rozvrh. Díky kreditovému systému hodnocení výsledků studia studenti mohou svoje studium dokončit jak ve standardní době 6 semestrů, tak i v prodloužené době 7 semestrů. V roce 2010 byly dokončeny práce na e-learningových materiálech pro kombinovanou formu studia, což pro studenty představuje významnou podporu při zvládání obsahu studia. 2.8 Využívání kreditového systému, vč. získávání Diploma Suplement Label a ECTS Label Studijní program všech oborů Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky je založen na kreditovém systému. Student má za povinnost v rámci bakalářského programu získat minimálně 180 kreditů. Některé změny ve studijních programech způsobují, že počet kreditů se o něco málo zvyšuje (např. právní obory mají povinnost získat 181 kreditů, obor manažerská ekonomiky 180 kreditů, aplikovaná informatika 183 kreditů). Většina studentů při ukončení studia získává požadovaný minimální počet kreditů, jsou však i studenti, kteří za doby studia získávají vyšší počet kreditů, což je většinou způsobeno jejich přechodem mezi obory studia. Mezi povinné předměty jsou zahrnuty i kredity za jazyky anglický jazyk je povinný a druhý jazyk si student volí z jazyků: německý jazyk, francouzský jazyk, španělský jazyk a ruský jazyk. Pět kreditů získává student za volitelné předměty a 10 až 14 kreditů za volitelný blok. Seminář k bakalářské práci je hodnocen 10 kredity, za samotnou bakalářskou práci student kredity nezískává. Součástí povinností studenta na všech oborech studia je praxe v rozsahu 8 týdnů, která je hodnocena 8 kredity. Praxi, kterou si zajišťuje sám student, musí odpovídat studijnímu oboru, který student studuje a zaměstnavatel potvrzuje dobu trvání a pracovní pozici studenta, kterého zaměstnal. Praxe se setkává u studentů s pozitivní odezvou, neboť pro mnohé studenty prezenční formy je to první setkání s reálným zaměstnáním a tedy šancí získat první pracovní zkušenosti. U studentů kombinované formy je praxe realizována vlastním zaměstnáním studenta. Počet kreditů, které student získá nad povinný počet 180 resp. 181 kreditů, není ničím limitován a není zpoplatněn. Generování dodatku k diplomu dle standardů a doporučení Evropské unie je součástí informačního systému školy. Každý absolvent současně s diplomem v jazyce českém a anglickém automaticky dostává i tento dodatek. Dodatek je dvojjazyčný v češtině a v angličtině a obsahuje i stručný popis vzdělávacího systému v České republice. 13

14 2.9 Odborná spolupráce VŠ s regionem, propojení teorie a praxe a spolupráce s odběratelskou sférou VŠMIE působí především na území páté pražské městské části od roku Za dobu své existence navázala celou řadu kontaktů jak s dalšími akademickými institucemi, tak s odbornou praxí. V rámci programu transferu technologií vyvíjených a testovaných na katedře informatiky byla navázána spolupráce se společností e-invent s.r.o., která rovněž sídlí na Praze 5. V rámci této spolupráce bylo realizováno několik projektů: webová aplikace typu CMS manažerský informační systém, MIS. Oba projekty byly oceněny v soutěži IT projekt roku, kterou organizuje společnost Cacio (Cacio je Česká asociace manažerů úseků informačních technologií, která sdružuje vrcholové vedoucí oblastí informačních technologií. Byla založena v červnu 1998 a v současné době má 101 členů, kteří representují nejvyšší vedoucí v oblasti IT pro jednotlivé podniky.) Dále pak spolupráce se spol. e-invent zahrnuje i tyto projekty: Návrh a implementace procesního systému pro řízení výrobních procesů (Dorotka) Návrh koncepce řízení servisních procesů (portál datoveschranky.info) Efektivní algoritmy pro sémantické vyhledávání Návrh a implementace systémové integrace a konsolidace dat a revitalizace legacy aplikací (Facililty systém NEMO) Dále škola spolupracuje se společností Relsie, s.r.o. (Ta se zabývá konzultačními a auditními službami, mezi které patří audity shody s požadavky zákazníka a audity dle norem ISO 9001, ISO a ISO , provozuje certifikační orgán výrobků ATS-Relsie a inspekční orgán A-TEST. Oba tyto orgány jsou akreditovány u národního akreditačního orgánu - Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. Atestační středisko pro ISVS se zabývá atestacemi informačních systémů veřejné správy dle zákona č. 365/2000 Sb., na základě Pověření MV ČR.) Na naší škole zajišťuje výuku předmětu Testování software a její pracovníci se také podílí na vedení bakalářských prací. Dále spolupracujeme se společností Aspectworks (AspectWorks je softwarová společnost, specializující se na vývoj špičkových řešení pro podnikovou sféru, vyžadujících nadstandardní znalost technologií. Nabízí vývoj softwaru na míru, outsourcing IT služeb, kontrolu kvality softwaru, služby v oblasti procesní analýzy a workflow a pořádáme odborná školení.), odborníci z této společností nabízí studentům témata bakalářských prací. Do oblasti propojení teorie a praxe a spolupráce s odběratelskou sférou patří i kooperace s těmito subjekty: Komerční banka, a.s. (pobočka Praha Smíchov) - nový produkt studentské půjčky optimalizovaný pro studenty VŠMIE. Kontaktní osoba: Dalibor Jurič, ředitel. Raiffeisenbank a. s. - nový produkt studentské půjčky optimalizovaný pro studenty VŠMIE. 14

15 Casablanca INT, s.r.o. - Tato společnost pro VŠMIE zajišťuje konektivitu k internetu a využíváme i její hostingové centrum, kde máme k dispozici servery připojené k internetu. Současně připravujeme projekt testovaní levných optických datových spojů jako alternativu k WiFi sítím. Na spolupráci se podílejí i dva studenti druhého ročníku VŠMIE. Kontakní osoba: Martin Kanda, ředitel. Hewlett-Packard Projekt eteaching využití PC tabletů při výuce a prodej dotovaných zařízení studentům VŠMIE. Přednášky odborníků z firmy HP v předmětech Marketing a Business a ICT. Úřad městské části Praha 5 organizujeme za podpory tzv. informatických grantů vzdělávání zájemců z řad veřejnosti v oblasti informačních technologií. Vědecký inkubátor ČVUT realizovali jsme program vzdělávání v oblasti ekonomiky a managementu a spoluúčastnili se při tvorbě a provozu webového informačního portálu inkubátoru. Asociace inovačního podnikání - funkce viceprezidenta, člena redakční rady, člena komise pro vzdělávání, příprava učebních pomůcek. Česká společnost pro kybernetiku a informatiku - Vybudování testovacího střediska ECDL na VŠMIE. Pražská energetika, a.s. A Vzdělávání kmenových pracovníků PRE v rámci Bc. programu - 45 studentů. Příprava výběrových předmětů z oblasti energetiky. IBM - Příprava e-learningového programu, zavádění nejnovějších SW IBM technologií do výuky. Cisco Akreditace VŠMIE jako Cisco akademie, 3 pracovníci katedry informatiky vyškoleni jako testeři. Zapojení studentů do kurzů CNNA v r. 2010: Kurz Přihlášeno Absolvovalo CNNA CNNA CNNA CNNA Microsoft škola je zapojena do projektu Microsoft IT akademie, a další aktivity rozvíjí prostřednictví své dceřiné společnosti Digi Akademie Digi Akademie v r založila škola dceřinou společnost Digi Akademie, která se specializuje na odborná školení především v oblasti ICT. Tato společnost získala akreditaci Microsoft Certified Partner for Learning Solutions jako jedna z 20 společností v ČR. Současně byla tato společnost zařazeno do mezinárodní sítě PROMETRIC test centre Oracle škola se získala statut Oracle akademie, má tak přístup k licencím, technologiím a studijním materiálům, které se využívají ve výuce předmětů, zaměřených na databázové systémy. Pracoviště školy v Sokolově též rozvíjí kontakty v rámci regionu 15

16 Gymnázium Cheb spoluřešitel a partner evropského grantového projektu Brána na vysokou školu Městský úřad Sokolov finančně podporuje budování knihovního fondu na pracovišti v Sokolově Systém Net Line, s.r.o. (zajišťuje dodávky, instalace, servis a správu IS; výstavbu a provoz telekomunikačních sítí; dodávky, instalace a servis záložních napájení a motorgenerátorů) nám poskytuje za symbolickou cenu internetové připojení výměnou za odborné konzultace našich pedagogů z oboru ICT. Momentive Specialty Chemicals, a.s. (výroba průmyslových chemikálií - výroba základních organických chemických látek) vzděláváme jejich pracovníky a společnost sponzoruje pracoviště dodávkou HW. A ICT vybavení Plzni. Tři pracovníci VŠMIE působí jako školitelé doktorandů na VŠE v Praze a ZČU v 2.10 Akademičtí pracovníci VŠ a jejich přepočtené stavy Tabulka 7a Akademičtí pracovníci vysokých škol přepočtené stavy celkem profesoři docenti Akademičtí pracovníci odborní asistenti asistenti lektoři Vědečtí pracovníci 71,4 3 8,6 45,6 4,2 2 8 Tabulka 7b Akademičtí pracovníci vysokých škol fyzické počty celkem profesoři docenti Akademičtí pracovníci odborní asistenti asistenti lektoři Vědečtí pracovníci Kvalifikační a věková struktura akademických pracovníků Tabulka 7c Věková struktura akademických pracovníků vysoké školy Akademičtí pracovníci Vědečtí Věk profesoři Docenti odb. asist. asistenti lektoři pracovníci celk. ženy celk. ženy celk. ženy celk. ženy celk. ženy celk. ženy do 29 let let let let let nad 70 let Celkem

17 Tabulka 7d Přehled o počtu akademických pracovníků na vysoké škole k Personální zabezpečení celkem prof. doc. ost. DrSc., CSc., Dr., Ph.D., Th.D. Rozsahy úvazků akad. Pracovníků do 30 % do 50 % do 70 % do 100 % U počtu akademických pracovníků došlo v porovnání s předcházejícím rokem k nárůstu až na 124 úvazků. Tento vzestup lze především přičíst rozvoji programu Právní specializace. Bohužel došlo v r.2010 ke snížení počtu profesorů v souvislosti s úmrtím prof.zdobinského v červenci Počet profesorů, docentů a odborných asistentů za vysokou školu jako celek je zárukou kvalitního uskutečňování studijních programů. Nedaří se zatím řešit problém věkové struktury v kategorii docentů a profesorů. Pokud bychom uváděli strukturu pracovníků podle studijních oborů, ukázalo by se slabé místo u počtu pracovníků na trvalý pracovní poměr především u právní specializace, kde je zapotřebí zvýšit jejich počet. Totéž platí i u pracovníků zaměřených na ekonomické disciplíny, kde narůstá věkový průměr vyučujících Vzdělávání zaměstnanců VŠMIE (akademických i ostatních) V roce 2010 se účastnilo doktorandského studia pět pedagogů, jeden pedagog studium již úspěšně ukončil. V uplynulém roce nedošlo ke jmenování nových profesorů a docentů Rozvoj výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠMIE a posílení vazby mezi činností vzdělávací a touto činností VŠMIE se aktivně zapojuje do projektů tvůrčí, výzkumné i vědecké činnosti ať jako nositel nebo spoluřešitel. Zaměřuje se hlavně na projekty, které souvisí s tím, čím se odborníci působící na škole resp. jednotlivé katedry zabývají. Důležité je pro nás také to, že práce na výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti lze využít i ve výuce profilových předmětů a obohatit tak učební program. Snažíme se zapojovat do 17

18 projektů i studenty, což se podařilo např. při zapojení studentů pobočky Sokolov do řešení projektu Brána na VŠ a při řešení projektu egovernment. Charakter aplikovaného výzkumu mělo řešení mezinárodního grantového projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pod označením 1P05ME816 "Příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání", jehož odpovědným řešitelem se stala VŠMIE od r a do jehož řešení byli rovněž zapojeni studenti při shromažďování faktografických údajů na internetu. Tento grant byl zpracováván ve spolupráci s institucemi v Ruské federaci a s Asociací inovačního podnikání ČR. V RF byla původně partnerskou organizací Státní univerzita řízení v Moskvě, která byla nahrazena Státní Mendělejevovou universitou v Moskvě. Na zasedání smíšené česko-ruské komise pro oblast vědecko-technické spolupráce v říjnu 2009 bylo přijato usnesení pokračovat v řešení problematiky přípravy odborníků pro inovační podnikání i v letech V návaznosti na toto rozhodnutí byla podána přihláška projektu do programu KONTAKT Vyhodnocování poznatků a koordinovaná příprava výukových a metodických materiálů pro přípravu odborníků v inovační oblasti, která ale v soutěži neuspěla. Škola velmi úzce spolupracuje s městskou částí Praha 5 a Magistrátem Hlavního města Prahy a každý rok se účastní výběrových řízení a několik grantů již získala. Mezi naše úspěšné projekty patří Internet bez tajemství (kurz základů internetu pro seniory), Internetové aplikace a tvorba webu formou e-learningu (výuka tvorby webových stránek pro širokou veřejnost), projekt Generace on-line pro seniory a rodiče na mateřské dovolené, kurzy Komunikace a Bezpečnost o využívání Internetu a bezpečném chování v prostředí Internetu. V rámci grantu ÚMČ P5, který jsme získali říjnu 2010, aktuálně přednášíme ve spolupráci s hospodářskou komorou podnikatelské veřejnosti o problematice datových schránek. V dalších oblastech tvůrčí činnosti se v oboru informatiky zaměřujeme na softwarové projekty především v oblasti vývoje software využitelného v praxi, např. pro řízení, e-learning apod. Převážně se jedná o distribuované webové technologie. V roce 2010 VŠMIE uspořádala mezinárodní konferenci pod názvem Úloha inovací v hospodářském cyklu, která navazovala na předchozí program vědeckotechnické práce J-PO5ME816 uskutečňovaný ve spolupráci s Ruskou chemicko-technologickou univerzitou v Moskvě. Konference se aktivně zúčastnilo 30 pracovníků vysokých škol a hospodářské praxe, z toho 3 ze zahraničí. 18

19 Tabulka 8 Přehled grantů, výzkumných projektů, patentů a dalších tvůrčích aktivit vysoké školy Název grantů, výzkumných projektů, patentů nebo dalších tvůrčích aktivit Zdroj Mobile learning jako nejmodernější forma výuky (CZ.2.17/3.1.00/32620) Ostatní - MHMP, ESF 1P05ME816 "Příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání". CZ.2.17/3.1.00/30250 Integrovaný personalizovaný e-learningový systém na VŠMIE CZ 1.07/1.1.11/ Brána na vysokou školu Finanční podpora (tis.kč) 3700 A (MŠMT) 1700 Ostatní - MHMP, ESF Ostatní - Karlovarský kraj. ESF e8granty Praha , 2007,2008 a 2009 Ostatní - ÚMČ P5 MHMPG/OMZ/IIIG716/01/Jel, DAG/67/04/ Multimediální výukové aplikace pro předškolní a školní mládež a internetová interaktivní logická hra s tématikou třídění odpadů FDGK3/028 Informační systém průmyslových podniků Vývoj CMS Ostatní - MHMP C (MPO, Svaz průmyslu a dopravy) Ostatní -einvent K aktivitám je nutno též přičíst realizaci Telemostu, nahravání videopřednášek a jejich zpracování do formátu použitelného na chytrých telefonech nebo nově připravovanou výuku ve virtuálních třídách ve stylu projektu second live. Konference a odborné semináře VŠMIE každoročně organizuje řadu seminářů, pracovních setkání, workshopů apod. Tradičně probíhá spolupráce se sdružením Cacio (Česká asociace manažerů úseků informačních technologií), která sdružuje vrcholové manažery z oblastí informačních technologií. Od září 2007 VŠMIE oficiálně vede kancelář České asociace manažerů úseků informačních technologií CACIO, což je dalším dokladem úzkého propojení školy s praxí. Na odborné přednášky a semináře zveme odborníky z praxe i dalších vysokých škol, několik z nich působí i v akademické radě VŠMIE. 19

20 Realizovali jsme sérii vice jak 40 otevřených přednášek za poslední 4 roky na různá většinou informatická nebo ekonomická témata viz V roce 2010 proběhlo 10 takových akcí, mimo jiné proběhly dvě konference zaměřené na tématiku jakosti řízení ve spolupráci s ISQ Praha a ve Zlenicích a konference dokonce s mezinárodním obsazením na téma Úloha inovací v hospodářském cyklu 16. září Pracovníci kateder informatiky a ekonomiky jsou zapojeni do vědeckého života formou členství v radách pro obhajoby doktorských disertačních prací, působí jako oponenti výzkumných úkolů a doktorských disertací, vedou a oponují diplomové práce na dalších vysokých školách, jsou zapojeni v předsednictví habilitační komise a v dalších oblastech, jako je např. redakční rada, funkce viceprezidenta Asociace inovačního podnikání apod. Za pozitivní jev považujeme skutečnost, že projekty jsou řešeny především kmenovými pracovníky VŠMIE a že se do řešení některých projektů daří zapojovat i studenty Infrastruktura VŠMIE Během roku 2010 proběhly další investice do ICT infrastruktury školy. Vedle vybudování studijních koutků na chodbách to je kompletní výměna PC ve studovně včetně oddělení prostor příčkou tak, aby do knihovny i studovny byly samostatné vchody a příchozí se navzájem nerušili. Výrazně byla posílena serverová infrastruktura především díky grantovým projektům a partnerům školy. Nyní je přímo ve škole 10 nových serverů, je vyměněno příslušenství jako IPKVM switch apod, a je vybudována nová klimatizace serverovny. V roce 2010 též proběhl přechod na novou technologii IPv6, takže nyní může škola současně využívat IPv4 i IPv6 na r je naplánován upgrade centrálního routeru, firewallu a technologická inovace systému LDAP. Pro výuku je na každé učebně k dispozici projekční technika na promítání z videa, PC i fólií. Novinkou je elektronická interaktivní tabule řešená formou velkoplošné plazmové TV, která je současně zapojena na projekci. Dále se využívá propracovaná infrastruktura školní sítě včetně rozsáhlé bezdrátové části WiFi standardu a/b/g. Přednášková místnost a další učebny mají nově realizovaní kompletní rozvody 100 Mbit/s ke každému pracovnímu 20

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium Právo v podnikání Právo ve veřejné správě Naši partneři HP Invent nabízí IT infrastrukturu, osobní počítače a přístupová zařízení, globální služby, výrobky pro tisk a zobrazování. CASABLANCA INT, internet

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2012 Základní údaje o předkladateli Název předkladatele: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Praha únor 2010 O B S A H 1. Úvod 4 1.1 Úplný název soukromé vysoké školy, používaná zkratka názvu, adresa,

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Výroční zpráva O ČINNOSTI 2013 Cesta je cíl 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou Výroční zpráva o činnosti Vysoké

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Havířov červen 2014 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha

Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2008 Výroční zpráva MUP, o.p.s. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Výroční zpráva - za rok 2008 Zpracoval PhDr. Jan

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2011 Brno, květen 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2011 1 Úvod AKADEMIE STING, o.p.s., soukromá vysoká

Více

Obsah. Výroční zpráva 2011 1

Obsah. Výroční zpráva 2011 1 Obsah 1 Úvod... 2 2 Základní údaje o vysoké škole... 3 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 16 5 Absolventi... 20 6 Zájem o... 22 7 Akademičtí pracovníci... 24

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 PŘEDMLUVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 PŘEDMLUVA OBSAH Předmluva... 2 1 Úvod... 4 2 Kvalita a excelence akademických činností... 10 3 Kvalita a kultura akademického ţivota... 28 4 Internacionalizace... 33 5 Zajišťování kvality činností realizovaných

Více

Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady...

Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady... 1 Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady... 8 2.3 Zastoupení SVŠE v reprezentaci českých vysokých

Více

Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Duškova 7. 150 00 Praha 5

Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Duškova 7. 150 00 Praha 5 Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Duškova 7 150 00 Praha 5 Počet tabulek: 27 V Praze dne 20. května 2009 1 Úvod Vysoká škola zdravotnická, o. p. s., Duškova 7, Praha

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1. ÚVOD Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. byla založena jako soukromá společnost s ručením omezeným v roce 2007

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 KVĚTEN 2011 1. Úvod Tento dokument je zpracován ve smyslu ustanovení zákona

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 1 1. ÚVOD Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. byla založena jako soukromá společnost s ručením omezeným v roce 2007

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. pověřená rektorka 1

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Praha 2013 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. rektorka 1 Obsah Obsah

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti za rok Praha, červen 2013 1 Obsah 1 ÚVOD... 5 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 5 2.1 Úplný název vysoké školy, běžně užívaná zkratka, sídlo... 5 2.2 Organizační schéma vysoké

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2012 Říjen 2011 1. ÚVOD 1.1. Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s., se sídlem Nárožní 2600/9a,

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2013 ČESKÉ BUDĚJOVICE

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2013 ČESKÉ BUDĚJOVICE VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2013 ČESKÉ BUDĚJOVICE VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2013 Vzor citace: FEREBAUEROVÁ, R.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2009 Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice Vydavatel: Vysoká škola evropských a regionálních

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2015 Vzor citace: FEREBAUEROVÁ, R. a kol. Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy evropských a regionálních studií, o. p. s.,

Více