Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2010"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2010 VŠMIE květen 2011

2 Obsah str.2 1. Úvod Základní údaje Organizační schéma VŠMIE Složení orgánů VŠMIE Zastoupení VŠMIE v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních a profesních organizacích Akreditované studijní programy nebo jejich části, uskutečňované mimo město, ve kterém má vysoká škola své sídlo Zastoupení žen v akademických orgánech VŠMIE 7 2. Kvalita a excelence akademických činností Počty akreditovaných studijních programů Přehled počtu kurzů celoživotního vzdělávání na VŠMIE Přehled počtu účastníků kurzů celoživotního vzdělávání na VŠMIE Zájem o studium na VŠMIE Studenti v akreditovaných studijních programech Absolventi VŠMIE - uplatnění absolventů na trhu práce hodnocení nabídky studijních programů z hlediska této uplatnitelnosti, spolupráce VŠMIE s jejími absolventy Přehled počtu neúspěšných studentů v akreditovaných studijních programech VŠMIE v období od do Využívání kreditového systému, vč.získávání Diploma Suplement Label a ECTS Label Odborná spolupráce VŠMIE s regionem, propojení teorie a praxe a spolupráce s odběratelskou sférou Akademičtí pracovníci VŠMIE Kvalifikační a věková struktura akademických pracovníků Vzdělávání zaměstnanců VŠMIE (akademických i ostatních) Rozvoj výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠMIE a posílení vazby mezi činností vzdělávací a touto činností Infrastruktura VŠMIE (materiální, technické a informační zajištění), dostupnost informačních zdrojů a rozvoj informační infrastruktury Kvalita a kultura akademického života Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců Poradenství Znevýhodněné skupiny uchazečů/studentů na VŠMIE Partnerství a spolupráce Ubytovací a stravovací služby VŠMIE Využívání stipendijního fondu Internacionalizace Strategie VŠMIE v oblasti mezinárodní spolupráce, prioritní oblasti Zapojení VŠMIE do mezinárodních vzdělávacích programů a programů výzkumu a vývoje Nabídka studia v cizích jazycích Zajišťování kvality činností realizovaných na VŠMIE Systém hodnocení kvality vzdělávání na VŠMIE vnitřní hodnocení Systém hodnocení kvality vzdělávání na VŠMIE - vnější hodnocení Hodnocení vzdělávací činnosti mimo sídlo školy Údaje o finanční kontrole Závěr Přehled tabulek..35 2

3 1 ÚVOD 1.1 Základní údaje Název vysoké školy: Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Používaná zkratka: VŠMIE Adresa: Vltavská 14/585 Praha 5 Smíchov Kraj Praha Telefon: Fax: http: Datum a č.j. udělení stát. souhlasu: 29. ledna 2002, č.j / Nejvyšší představitel: prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc., rektor 1.2 Organizační schéma VŠMIE 3

4 1.3 Složení orgánů vysoké školy Rektor Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. Prorektoři Doc. Ing. Jiří Beck, CSc. prorektor pro pedagogickou činnost Prof. JUDr. Stanislav Zdobinský, CSc. prorektor pro rozvoj školy (do července 2010) Kvestor a ředitel Radek Řechka Akademická rada Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. Doc. Ing. Jiří Beck, CSc. Ing. Vlastimil Čejp RNDr. Edita Kopincová, CSc. Doc. Ing. Jaromír Makovec, CSc. RNDr. Oldřich Petránek Ing. Miroslav Hübner RNDr. Miroslav Škaloud RNDr. Michal Bejček, Ph.D. RNDr. Roman Vaculín, Ph.D. Doc. Ing. Eduard Souček, CSc. Prof. Ing. Jiří Kodeš, DrSc. Ing. Jiří Klečka, Ph.D. Ing. Michal Pola Bc. Vít Šrámek Prof. JUDr. Stanislav Zdobinský, CSc. (do července 2010) Doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D. Prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. PaedDr. Josef Novotný Ing. Miluše Bartoňková, Ph.D. Představenstvo (stav k ) Předseda představenstva: Místopředseda představenstva: Člen představenstva: Dozorčí rada (stav k ) Radek Řechka Ing. Vlastimil Čejp doc. Ing.Jiří Beck, CSc. Předseda dozorčí rady: Bc. Martin Stránský (do ) prof.ing.jiří Dvořák, Dr.Sc. (od ) Člen dozorčí rady: Mgr. Dana Sobotová Člen dozorčí rady: Lenka Řechková 4

5 Řízení VŠMIE Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky je řízena rektorem, který je jmenován představenstvem vysoké školy. Je v čele akademické rady, jmenuje a odvolává členy akademické rady, jmenuje a odvolává prorektory a vedoucí kateder. Poradními orgány rektora jsou vedení VŠMIE (prorektoři, kvestor, případně další přizvaní pracovníci VŠMIE) a kolegium rektora (vedení VŠMIE, prorektoři a vedoucí kateder). 1.4 Zastoupení vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních a profesních organizacích Od září 2005 je VŠMIE akreditována jako LCNNA Lokální Cisco Akademie. Síťová akademie Cisco, jejíž činnost byla celosvětově zahájena v roce 1997, si klade za cíl dlouhodobě vychovávat specialisty a tak systematicky uspokojovat požadavky trhu práce v uvedené oblasti. Více informací najdete na VŠMIE je partnerem firmy Microsoft a je součástí systému Microsoft IT akademií. V rámci výuky programování v.net jsou studenti připravováni na jednu ze zkoušek MCP. Členství v tomto programu a v programu MSDN AA umožňuje studentům v rámci studia snadný přístup k software Microsoft. V roce 2009 VŠMIE zahájila spolupráci se softwarovou společností Cleverlance Enterprise Solutions a.s. Tato spolupráce vede ke zkvalitnění výuky a umožňuje studentům VŠMIE získat praktické znalosti a zkušenosti již během studia na škole a tím snadnější přechod do praxe po úspěšném ukončení studia. Zástupce VŠMIE je členem předsednictva Rady vysokých škol a rektor je členem ČKR. Tabulka 1 Zastoupení VŠMIE v mezinárodních profesních organizacích Organizace Stát Status Česká konference rektorů ČR Členství Rada vysokých škol ČR Člen předsednictva CISCO academy ČR + svět Testovací a školící středisko IT Academy - Microsoft ČR + svět Testovací a školící středisko ECDL ČR + Evropa Testovací a školící středisko Hospodářská komora hl. m. ČR + svět Členství Prahy V r získala VŠMIE akreditaci střediska k provozování ECDL testů. Zástupcem ECDL v České republice je Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI). ECDL testy představují počítačový řidičský průkaz a jejich absolvování může umožnit uživatelům počítačové techniky výrazně zvýšit jejich produktivitu. Zatímco u studentů informatického směru jsou znalosti převyšující požadavky těchto testů součástí výuky, u studentů manažerské ekonomiky mohou 5

6 představovat vhodné doplnění jejich znalostí. Současně je možné přípravu na tyto testy a jejich absolvování nabízet širší veřejnosti v rámci celoživotního vzdělávání. Ke konci roku 2008 podepsala VŠMIE smlouvu o spolupráci se společností Oracle a zapojila se tak do celosvětově uznávaného projektu Oracle Academy. Svým studentům i učitelům tak jejím prostřednictvím nabízíme možnost využít vysoce odborná školení, která jsou zaměřená na byznys a technologie. Jeho účastníci budou moci využívat zdarma produkty Oracle a vzdělávat se podle kurzů připravených odborníky z této firmy. Projekty společnosti Oracle a nadace Oracle Education Foundation oslovují více než milión studentů po celém světě. Oracle Academy podporuje přes 655 tisíc studentů v 86 zemích světa. Prostřednictvím spolupráce se školami, úřady a ministerstvy pomáhá Oracle Academy studentům rozvíjet technologické a obchodní schopnosti potřebné pro úspěšné budování kariéry v 21. století. Zúčastněné instituce mohou do svých kurzů integrovat špičkový software a výukové materiály Oracle a zpřístupňovat svým pedagogům prvotřídní možnosti profesionálního rozvoje. V rámci nově akreditovaného studijního programu Právní specializace navázala VŠMIE spolupráci se společností ATLAS consulting spol. s r.o. Tato společnost kromě jiného poskytuje VŠMIE a jejím studentům právní software a jeho pravidelné aktualizace. 1.5 Akreditované studijní programy nebo jejich části, uskutečňované mimo město, ve kterém má vysoká škola své sídlo Od roku 2008 má VŠMIE otevřeno výukové středisko v Karlovarském kraji, ve městě Sokolov. Výuka klíčových předmětů je zajišťována převážně pedagogy z Prahy, mj. i s využitím telemostu. Výuka některých předmětů ( matematika, jazyky, základy informatiky) je zajišťována kvalifikovanými místními pedagogy. 6

7 Tabulka 1a Akreditované studijní programy nebo jejich části, uskutečňované mimo město, ve kterém má vysoká škola své sídlo, s výjimkou odborné praxe Název a sídlo výukového střediska VŠMIE, kde probíhá výuka akreditovaných studijních programů nebo jejich částí VŠMIE výukové středisko Sokolov Náměstí Budovatelů Názvy akreditovaných studijních programů nebo jejich částí, uskutečňovanýc h mimo město, ve kterém má VŠMIE sídlo Ekonomika a management 655, Sokolov Ekonomika a management Typ studijního programu nebo jeho části bakalářský bakalářský Názvy studijních oborů uskutečňovaných mimo město, ve kterém má VŠMIE sídlo Aplikovaná informatika Manažerská ekonomika Forma studijního oboru, která je uskutečňovaná mimo město, ve kterém má VŠMIE sídlo Kombinovaná NE Kombinovaná NE Probíhají ve výukovém středisku obhajoby Probíhajíce výukovém středisku státní závěrečné zkoušky NE NE 1.6 Zastoupení žen v akademických orgánech vysoké školy Akademická rada: RNDr. Edita Kopincová, CSc. Ing.Miluše Bartoňková, Ph.D. Kolegium rektora: RNDr. Edita Kopincová, CSc.: vedoucí katedry doprovodných předmětů Ing. Miluše Bartoňková, Ph.D.: ředitelka střediska v Sokolově 7

8 2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ 2.1 Počty akreditovaných studijních programů a prostupnost mezi obory a programy studia Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky je přístupná pro všechny zájemce o studium, kteří úspěšně absolvovali maturitu a jsou schopni studovat v českém jazyce. Přijímací řízení má formu pohovoru, jehož cílem je ujasnit zájem studenta o studium, upřesnit volbu studovaného oboru a specializace a jazyka, který chce studovat vedle povinného studia angličtiny. Má-li student zájem, může absolvovat písemné testy, které však nemají vliv na rozhodnutí o jeho přijetí. Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky měla v roce 2010 akreditováno 5 studijních oborů ve dvou bakalářských studijních programech: 1. Ekonomika a management, v rámci kterého studenti mají možnost studovat dva obory: obor aplikovaná informatika a obor manažerská ekonomika. Obor management ochrany životního prostředí nebyl otevřen. Forma studia byla u oborů aplikovaná informatika a manažerská ekonomika jak prezenční, tak i kombinovaná. 2. Právní specializace, v rámci kterého studenti mohou studovat obory právo v podnikání a právo ve veřejné správě. Tento studijní program byl akreditován v dubnu 2008 v prezenční formě studia a v červnu roku 2009 také pro formu kombinovanou. Tabulka 2a Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy Studijní programy Celkem Skupiny studijních programů (STUDPROG) bak. mag. mag. studijních programů navazující P K P K P K - Ekonomika a management Právo, právní a veřejnosprávní činnost Celkem U oboru aplikovaná informatika se realizují dvě specializace, mezi nimiž je vysoká prostupnost; stejně tak je zachována prostupnost mezi oborem aplikovaná informatika a manažerská ekonomika. Studenti mohou v průběhu studia změnit obor, musí si však doplnit povinné a povinně volitelné předměty oboru, který na škole chtějí dokončit. Kreditový systém studia, který je na škole aplikován, umožňuje studentům individuální řazení předmětů, takže přechod studenta z jednoho oboru na druhý neznamená automaticky prodloužení doby studia. 8

9 Předměty v programu Právní specializace jsou již pak svým profilem absolventa a zaměřením jednotlivých oborů ve většině případů zcela odlišné od předmětů v programu Ekonomika a management, proto prostupnost mezi obory různých studijních programů je velmi malá, přechod z jednoho programu na druhý v podstatě znamená pro studenta začít studium v tomto oboru znova. Pro studenty je však výhodou, že si mohou vybírat volitelné předměty i volitelné bloky i z druhého studijního programu, než který studují, což výrazně zvyšuje jejich možnosti volby. Existuje rovněž možnost uznání společných předmětů v obou programech, jako např. cizích jazyků. Prostupnost je zachována i mezi prezenční a kombinovanou formou studia u oborů aplikovaná informatika a manažerská ekonomika, neboť obsahově jsou obě formy zcela totožné, na obou formách studia jsou podmínky zápočtů a zkoušek stejné. Rozdíly jsou pouze v některých případech v řazení předmětů ve standardním studijním programu. Přechod mezi oběma formami studia nečiní proto vážných problémů. 2.2 Přehled počtu kurzů celoživotního vzdělávání na VŠMIE Tabulka 2e Přehled počtu kurzů celoživotního vzdělávání na VŠMIE Skupina studijních kurzy orientované na výkon kurzy zájmové Celkem programů povolání (STUDPROG) do 15 hod. do 100 hod. více do 15 hod. do 100 hod. více Ekonomie Celkem Přehled počtu účastníků kurzů celoživotního vzdělávání na VŠMIE Tabulka 2f Přehled počtu účastníků kurzů celoživotního vzdělávání na VŠMIE Skupina studijních kurzy orientované na výkon kurzy zájmové Celkem programů povolání (STUDPROG) do 15 hod. do 100 hod. více do 15 hod. do 100 hod. více Ekonomie Celkem Vysoká škola má ve svém dlouhodobém programu organizaci kurzů v rámci programu celoživotního vzdělávání. Jedná se o krátkodobé kurzy ve vybraných oblastech, jako jsou specializované kurzy pro management podniků, přenosy dat a počítačové sítě, operační systémy, databázové systémy, grafické systémy a vzdělávání pracovníků státní správy. Vedle specializovaných kurzů v rámci programu celoživotního vzdělávání je možné studovat samostatně jednotlivé předměty 9

10 standardního studijního programu. Pro tyto studenty platí stejné požadavky pro zakončení předmětu jako pro řádné studenty. Takto absolvované předměty lze pak uznat v případě nástupu do studia. Uznávání se řídí příslušnými zákonnými předpisy a vnitřními předpisy VŠMIE. 2.4 Zájem o studium na VŠMIE V porovnání s r.2009 poněkud poklesl zájem o studium ekonomicky orientovaných oborů. Naopak výrazně (více než o 100%) stoupl zájem o právně orientovaný obor. Ustálený zájem je o studium na středisku Sokolov. Tabulka 3 Zájem uchazečů o studium na vysoké škole Počet Skupiny studijních programů (STUDPROG) Podaných přihlášek 1) Přihlášenýc h 2) přijetí 3) přijatých 4) zapsaných 5) Celkem Ekonomika a management Právo, právní a veřejnosprávní činnost ) Počet všech přihlášek, které VŠMIE obdržela. 2) Počet uchazečů o studium, kteří se zúčastnili přijímacího řízení. 3) Počet všech kladně vyřízených přihlášek. 4) Počet přijatých uchazečů. Údaj celkem vyjadřuje počet fyzických osob, ve skupinách oborů jsou zahrnuti vícenásobně přijatí. 5) Počet přijatých studentů, kteří se zapsali ke studiu. Násobnost přihlášek: 1x: 181 2x: 39 3x: 18 10

11 2.5 Studenti v akreditovaných studijních programech Tabulka 4 Přehled počtu studentů v akreditovaných studijních programech vysoké školy (k ) Skupiny studijních programů (STUDPROG) Studenti ve studijním programu Celkem bak. mag mag. studentů navazující P K P K P K P K Ekonomika a management Právo, právní a veřejnosprávní činnost Celkem Celkem k : 1268 studentů (dle údajů SIMS) Nárůst v roce 2010 oproti roku 2009 je minimální (z 1165 studentů na 1268). VŠMIE tak naplnila své kapacity a do dalších let se již nepředpokládá další výrazný nárůst studentů, jako tomu bylo v roce Výjimkou by mohla být situace, kdy by VŠMIE fúzovala s jinou vysokou školou. I nadále je škola schopna individuálního přístupu ke každému studentovi průměrný počet studentů na jednoho pedagoga se pohybuje okolo Absolventi VŠMIE - uplatnění absolventů na trhu práce hodnocení nabídky studijních programů z hlediska této uplatnitelnosti, spolupráce VŠMIE s jejími absolventy Tabulka 5 Přehled počtu absolventů akreditovaných studijních programů vysoké školy v období od do Absolventi ve studijním programu Celkem Skupiny studijních programů (STUDPROG) bak. mag mag. absolventů navazující P K P K P K P K Ekonomika a management Právo, právní a veřejnosprávní činnost Celkem Zatímco v roce 2009 byl počet absolventů 107 (prezenčních 52, kombinovaných 55), došlo v roce 2010 k výraznému poklesu na 57 (prezenčních 31, kombinovaných 26). 11

12 Ke konci roku 2010 tak měla VŠMIE 250 absolventů. VŠMIE je neustále ve spojení se svými absolventy, kterých je za necelých 10 let fungování školy cca 260, prozatím jen ve studijním programu Ekonomika a management. V roce 2010 proběhla anketa mezi všemi absolventy, kde dotazovaní hodnotili zpětně své vysokoškolské studium. VŠMIE nejčastěji popisovali jako školu s vysokými nároky na znalosti studentů, současně však oceňovali uplatnění těchto poznatků v praxi. Bývalí studenti zároveň vyzdvihovali flexibilitu a komfortní studijní podmínky, které soukromá škola nabízí. Většina absolventů se uplatňuje na manažerských pozicích a v IT oboru. V průzkumu VŠMIE absolventi dále hodnotili podmínky studia, využitelnost znalostí v praxi nebo přístup školy ke studentům. Ožehavým tématem se stalo srovnání kvality vzdělávání a náročnosti studia mezi dalšími školami, které bývalí studenti absolvovali. Celkovou úroveň studia na VŠMIE považovali ve většině případů ve srovnání se státními či jinými soukromými školami za nadstandardní. Nejčastěji dodávali, že škola je na další studium připravila dobře a jejich znalosti mnohdy přesahovaly očekávanou úroveň. 2.7 Přehled počtu neúspěšných studentů v akreditovaných studijních programech vysoké školy v období od do Tabulka 6 Přehled počtu neúspěšných studentů v akreditovaných studijních programech vysoké školy v období od do Neúspěšní studenti ve studijním programu Celkem Skupiny studijních programů (STUDPROG) bak. mag mag. studentů navazující P K P K P K P K Ekonomika a management Právo, právní a veřejnosprávní činnost Celkem Příčiny předčasného ukončení studia zůstávají v podstatě stejné u studentů v kombinované formě studia je to zejména pracovní zatížení a také rodinné důvody. V neposlední řadě se však u studentů kombinované formy projevuje špatný odhad náročnosti studia při jeho zahájení, což má za následek později nezvládnutí náročného studia a jeho předčasné ukončení. U studentů prezenční formy důvody předčasného ukončení studia spočívají spíše v přecenění svých studijních možností, nebo ve špatné přizpůsobivosti náročnému způsobu studia na vysoké škole. Týká se to jak studentů, kteří na školu přicházejí po ukončení střední školy, tak i studentů, kteří na školy přicházejí po neúspěšném studiu na některé z veřejných vysokých škol. V neposlední řadě studenti mají velmi slabé znalosti z předmětů vyučovaných na 12

13 středních školách, zejména z matematiky, což jim znesnadňuje zvládat témata, kde se tyto základní znalosti předpokládají. Škola proto nabízí studentům dodatečné kurzy z matematiky, kterých se v hojné míře zúčastňují studenti kombinované formy. Studenti kombinované formy studia uvítali možnost rozvrhnout studium do 7 semestrů, na které je sestavován rozvrh. Díky kreditovému systému hodnocení výsledků studia studenti mohou svoje studium dokončit jak ve standardní době 6 semestrů, tak i v prodloužené době 7 semestrů. V roce 2010 byly dokončeny práce na e-learningových materiálech pro kombinovanou formu studia, což pro studenty představuje významnou podporu při zvládání obsahu studia. 2.8 Využívání kreditového systému, vč. získávání Diploma Suplement Label a ECTS Label Studijní program všech oborů Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky je založen na kreditovém systému. Student má za povinnost v rámci bakalářského programu získat minimálně 180 kreditů. Některé změny ve studijních programech způsobují, že počet kreditů se o něco málo zvyšuje (např. právní obory mají povinnost získat 181 kreditů, obor manažerská ekonomiky 180 kreditů, aplikovaná informatika 183 kreditů). Většina studentů při ukončení studia získává požadovaný minimální počet kreditů, jsou však i studenti, kteří za doby studia získávají vyšší počet kreditů, což je většinou způsobeno jejich přechodem mezi obory studia. Mezi povinné předměty jsou zahrnuty i kredity za jazyky anglický jazyk je povinný a druhý jazyk si student volí z jazyků: německý jazyk, francouzský jazyk, španělský jazyk a ruský jazyk. Pět kreditů získává student za volitelné předměty a 10 až 14 kreditů za volitelný blok. Seminář k bakalářské práci je hodnocen 10 kredity, za samotnou bakalářskou práci student kredity nezískává. Součástí povinností studenta na všech oborech studia je praxe v rozsahu 8 týdnů, která je hodnocena 8 kredity. Praxi, kterou si zajišťuje sám student, musí odpovídat studijnímu oboru, který student studuje a zaměstnavatel potvrzuje dobu trvání a pracovní pozici studenta, kterého zaměstnal. Praxe se setkává u studentů s pozitivní odezvou, neboť pro mnohé studenty prezenční formy je to první setkání s reálným zaměstnáním a tedy šancí získat první pracovní zkušenosti. U studentů kombinované formy je praxe realizována vlastním zaměstnáním studenta. Počet kreditů, které student získá nad povinný počet 180 resp. 181 kreditů, není ničím limitován a není zpoplatněn. Generování dodatku k diplomu dle standardů a doporučení Evropské unie je součástí informačního systému školy. Každý absolvent současně s diplomem v jazyce českém a anglickém automaticky dostává i tento dodatek. Dodatek je dvojjazyčný v češtině a v angličtině a obsahuje i stručný popis vzdělávacího systému v České republice. 13

14 2.9 Odborná spolupráce VŠ s regionem, propojení teorie a praxe a spolupráce s odběratelskou sférou VŠMIE působí především na území páté pražské městské části od roku Za dobu své existence navázala celou řadu kontaktů jak s dalšími akademickými institucemi, tak s odbornou praxí. V rámci programu transferu technologií vyvíjených a testovaných na katedře informatiky byla navázána spolupráce se společností e-invent s.r.o., která rovněž sídlí na Praze 5. V rámci této spolupráce bylo realizováno několik projektů: webová aplikace typu CMS manažerský informační systém, MIS. Oba projekty byly oceněny v soutěži IT projekt roku, kterou organizuje společnost Cacio (Cacio je Česká asociace manažerů úseků informačních technologií, která sdružuje vrcholové vedoucí oblastí informačních technologií. Byla založena v červnu 1998 a v současné době má 101 členů, kteří representují nejvyšší vedoucí v oblasti IT pro jednotlivé podniky.) Dále pak spolupráce se spol. e-invent zahrnuje i tyto projekty: Návrh a implementace procesního systému pro řízení výrobních procesů (Dorotka) Návrh koncepce řízení servisních procesů (portál datoveschranky.info) Efektivní algoritmy pro sémantické vyhledávání Návrh a implementace systémové integrace a konsolidace dat a revitalizace legacy aplikací (Facililty systém NEMO) Dále škola spolupracuje se společností Relsie, s.r.o. (Ta se zabývá konzultačními a auditními službami, mezi které patří audity shody s požadavky zákazníka a audity dle norem ISO 9001, ISO a ISO , provozuje certifikační orgán výrobků ATS-Relsie a inspekční orgán A-TEST. Oba tyto orgány jsou akreditovány u národního akreditačního orgánu - Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. Atestační středisko pro ISVS se zabývá atestacemi informačních systémů veřejné správy dle zákona č. 365/2000 Sb., na základě Pověření MV ČR.) Na naší škole zajišťuje výuku předmětu Testování software a její pracovníci se také podílí na vedení bakalářských prací. Dále spolupracujeme se společností Aspectworks (AspectWorks je softwarová společnost, specializující se na vývoj špičkových řešení pro podnikovou sféru, vyžadujících nadstandardní znalost technologií. Nabízí vývoj softwaru na míru, outsourcing IT služeb, kontrolu kvality softwaru, služby v oblasti procesní analýzy a workflow a pořádáme odborná školení.), odborníci z této společností nabízí studentům témata bakalářských prací. Do oblasti propojení teorie a praxe a spolupráce s odběratelskou sférou patří i kooperace s těmito subjekty: Komerční banka, a.s. (pobočka Praha Smíchov) - nový produkt studentské půjčky optimalizovaný pro studenty VŠMIE. Kontaktní osoba: Dalibor Jurič, ředitel. Raiffeisenbank a. s. - nový produkt studentské půjčky optimalizovaný pro studenty VŠMIE. 14

15 Casablanca INT, s.r.o. - Tato společnost pro VŠMIE zajišťuje konektivitu k internetu a využíváme i její hostingové centrum, kde máme k dispozici servery připojené k internetu. Současně připravujeme projekt testovaní levných optických datových spojů jako alternativu k WiFi sítím. Na spolupráci se podílejí i dva studenti druhého ročníku VŠMIE. Kontakní osoba: Martin Kanda, ředitel. Hewlett-Packard Projekt eteaching využití PC tabletů při výuce a prodej dotovaných zařízení studentům VŠMIE. Přednášky odborníků z firmy HP v předmětech Marketing a Business a ICT. Úřad městské části Praha 5 organizujeme za podpory tzv. informatických grantů vzdělávání zájemců z řad veřejnosti v oblasti informačních technologií. Vědecký inkubátor ČVUT realizovali jsme program vzdělávání v oblasti ekonomiky a managementu a spoluúčastnili se při tvorbě a provozu webového informačního portálu inkubátoru. Asociace inovačního podnikání - funkce viceprezidenta, člena redakční rady, člena komise pro vzdělávání, příprava učebních pomůcek. Česká společnost pro kybernetiku a informatiku - Vybudování testovacího střediska ECDL na VŠMIE. Pražská energetika, a.s. A Vzdělávání kmenových pracovníků PRE v rámci Bc. programu - 45 studentů. Příprava výběrových předmětů z oblasti energetiky. IBM - Příprava e-learningového programu, zavádění nejnovějších SW IBM technologií do výuky. Cisco Akreditace VŠMIE jako Cisco akademie, 3 pracovníci katedry informatiky vyškoleni jako testeři. Zapojení studentů do kurzů CNNA v r. 2010: Kurz Přihlášeno Absolvovalo CNNA CNNA CNNA CNNA Microsoft škola je zapojena do projektu Microsoft IT akademie, a další aktivity rozvíjí prostřednictví své dceřiné společnosti Digi Akademie Digi Akademie v r založila škola dceřinou společnost Digi Akademie, která se specializuje na odborná školení především v oblasti ICT. Tato společnost získala akreditaci Microsoft Certified Partner for Learning Solutions jako jedna z 20 společností v ČR. Současně byla tato společnost zařazeno do mezinárodní sítě PROMETRIC test centre Oracle škola se získala statut Oracle akademie, má tak přístup k licencím, technologiím a studijním materiálům, které se využívají ve výuce předmětů, zaměřených na databázové systémy. Pracoviště školy v Sokolově též rozvíjí kontakty v rámci regionu 15

16 Gymnázium Cheb spoluřešitel a partner evropského grantového projektu Brána na vysokou školu Městský úřad Sokolov finančně podporuje budování knihovního fondu na pracovišti v Sokolově Systém Net Line, s.r.o. (zajišťuje dodávky, instalace, servis a správu IS; výstavbu a provoz telekomunikačních sítí; dodávky, instalace a servis záložních napájení a motorgenerátorů) nám poskytuje za symbolickou cenu internetové připojení výměnou za odborné konzultace našich pedagogů z oboru ICT. Momentive Specialty Chemicals, a.s. (výroba průmyslových chemikálií - výroba základních organických chemických látek) vzděláváme jejich pracovníky a společnost sponzoruje pracoviště dodávkou HW. A ICT vybavení Plzni. Tři pracovníci VŠMIE působí jako školitelé doktorandů na VŠE v Praze a ZČU v 2.10 Akademičtí pracovníci VŠ a jejich přepočtené stavy Tabulka 7a Akademičtí pracovníci vysokých škol přepočtené stavy celkem profesoři docenti Akademičtí pracovníci odborní asistenti asistenti lektoři Vědečtí pracovníci 71,4 3 8,6 45,6 4,2 2 8 Tabulka 7b Akademičtí pracovníci vysokých škol fyzické počty celkem profesoři docenti Akademičtí pracovníci odborní asistenti asistenti lektoři Vědečtí pracovníci Kvalifikační a věková struktura akademických pracovníků Tabulka 7c Věková struktura akademických pracovníků vysoké školy Akademičtí pracovníci Vědečtí Věk profesoři Docenti odb. asist. asistenti lektoři pracovníci celk. ženy celk. ženy celk. ženy celk. ženy celk. ženy celk. ženy do 29 let let let let let nad 70 let Celkem

17 Tabulka 7d Přehled o počtu akademických pracovníků na vysoké škole k Personální zabezpečení celkem prof. doc. ost. DrSc., CSc., Dr., Ph.D., Th.D. Rozsahy úvazků akad. Pracovníků do 30 % do 50 % do 70 % do 100 % U počtu akademických pracovníků došlo v porovnání s předcházejícím rokem k nárůstu až na 124 úvazků. Tento vzestup lze především přičíst rozvoji programu Právní specializace. Bohužel došlo v r.2010 ke snížení počtu profesorů v souvislosti s úmrtím prof.zdobinského v červenci Počet profesorů, docentů a odborných asistentů za vysokou školu jako celek je zárukou kvalitního uskutečňování studijních programů. Nedaří se zatím řešit problém věkové struktury v kategorii docentů a profesorů. Pokud bychom uváděli strukturu pracovníků podle studijních oborů, ukázalo by se slabé místo u počtu pracovníků na trvalý pracovní poměr především u právní specializace, kde je zapotřebí zvýšit jejich počet. Totéž platí i u pracovníků zaměřených na ekonomické disciplíny, kde narůstá věkový průměr vyučujících Vzdělávání zaměstnanců VŠMIE (akademických i ostatních) V roce 2010 se účastnilo doktorandského studia pět pedagogů, jeden pedagog studium již úspěšně ukončil. V uplynulém roce nedošlo ke jmenování nových profesorů a docentů Rozvoj výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠMIE a posílení vazby mezi činností vzdělávací a touto činností VŠMIE se aktivně zapojuje do projektů tvůrčí, výzkumné i vědecké činnosti ať jako nositel nebo spoluřešitel. Zaměřuje se hlavně na projekty, které souvisí s tím, čím se odborníci působící na škole resp. jednotlivé katedry zabývají. Důležité je pro nás také to, že práce na výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti lze využít i ve výuce profilových předmětů a obohatit tak učební program. Snažíme se zapojovat do 17

18 projektů i studenty, což se podařilo např. při zapojení studentů pobočky Sokolov do řešení projektu Brána na VŠ a při řešení projektu egovernment. Charakter aplikovaného výzkumu mělo řešení mezinárodního grantového projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pod označením 1P05ME816 "Příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání", jehož odpovědným řešitelem se stala VŠMIE od r a do jehož řešení byli rovněž zapojeni studenti při shromažďování faktografických údajů na internetu. Tento grant byl zpracováván ve spolupráci s institucemi v Ruské federaci a s Asociací inovačního podnikání ČR. V RF byla původně partnerskou organizací Státní univerzita řízení v Moskvě, která byla nahrazena Státní Mendělejevovou universitou v Moskvě. Na zasedání smíšené česko-ruské komise pro oblast vědecko-technické spolupráce v říjnu 2009 bylo přijato usnesení pokračovat v řešení problematiky přípravy odborníků pro inovační podnikání i v letech V návaznosti na toto rozhodnutí byla podána přihláška projektu do programu KONTAKT Vyhodnocování poznatků a koordinovaná příprava výukových a metodických materiálů pro přípravu odborníků v inovační oblasti, která ale v soutěži neuspěla. Škola velmi úzce spolupracuje s městskou částí Praha 5 a Magistrátem Hlavního města Prahy a každý rok se účastní výběrových řízení a několik grantů již získala. Mezi naše úspěšné projekty patří Internet bez tajemství (kurz základů internetu pro seniory), Internetové aplikace a tvorba webu formou e-learningu (výuka tvorby webových stránek pro širokou veřejnost), projekt Generace on-line pro seniory a rodiče na mateřské dovolené, kurzy Komunikace a Bezpečnost o využívání Internetu a bezpečném chování v prostředí Internetu. V rámci grantu ÚMČ P5, který jsme získali říjnu 2010, aktuálně přednášíme ve spolupráci s hospodářskou komorou podnikatelské veřejnosti o problematice datových schránek. V dalších oblastech tvůrčí činnosti se v oboru informatiky zaměřujeme na softwarové projekty především v oblasti vývoje software využitelného v praxi, např. pro řízení, e-learning apod. Převážně se jedná o distribuované webové technologie. V roce 2010 VŠMIE uspořádala mezinárodní konferenci pod názvem Úloha inovací v hospodářském cyklu, která navazovala na předchozí program vědeckotechnické práce J-PO5ME816 uskutečňovaný ve spolupráci s Ruskou chemicko-technologickou univerzitou v Moskvě. Konference se aktivně zúčastnilo 30 pracovníků vysokých škol a hospodářské praxe, z toho 3 ze zahraničí. 18

19 Tabulka 8 Přehled grantů, výzkumných projektů, patentů a dalších tvůrčích aktivit vysoké školy Název grantů, výzkumných projektů, patentů nebo dalších tvůrčích aktivit Zdroj Mobile learning jako nejmodernější forma výuky (CZ.2.17/3.1.00/32620) Ostatní - MHMP, ESF 1P05ME816 "Příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání". CZ.2.17/3.1.00/30250 Integrovaný personalizovaný e-learningový systém na VŠMIE CZ 1.07/1.1.11/ Brána na vysokou školu Finanční podpora (tis.kč) 3700 A (MŠMT) 1700 Ostatní - MHMP, ESF Ostatní - Karlovarský kraj. ESF e8granty Praha , 2007,2008 a 2009 Ostatní - ÚMČ P5 MHMPG/OMZ/IIIG716/01/Jel, DAG/67/04/ Multimediální výukové aplikace pro předškolní a školní mládež a internetová interaktivní logická hra s tématikou třídění odpadů FDGK3/028 Informační systém průmyslových podniků Vývoj CMS Ostatní - MHMP C (MPO, Svaz průmyslu a dopravy) Ostatní -einvent K aktivitám je nutno též přičíst realizaci Telemostu, nahravání videopřednášek a jejich zpracování do formátu použitelného na chytrých telefonech nebo nově připravovanou výuku ve virtuálních třídách ve stylu projektu second live. Konference a odborné semináře VŠMIE každoročně organizuje řadu seminářů, pracovních setkání, workshopů apod. Tradičně probíhá spolupráce se sdružením Cacio (Česká asociace manažerů úseků informačních technologií), která sdružuje vrcholové manažery z oblastí informačních technologií. Od září 2007 VŠMIE oficiálně vede kancelář České asociace manažerů úseků informačních technologií CACIO, což je dalším dokladem úzkého propojení školy s praxí. Na odborné přednášky a semináře zveme odborníky z praxe i dalších vysokých škol, několik z nich působí i v akademické radě VŠMIE. 19

20 Realizovali jsme sérii vice jak 40 otevřených přednášek za poslední 4 roky na různá většinou informatická nebo ekonomická témata viz V roce 2010 proběhlo 10 takových akcí, mimo jiné proběhly dvě konference zaměřené na tématiku jakosti řízení ve spolupráci s ISQ Praha a ve Zlenicích a konference dokonce s mezinárodním obsazením na téma Úloha inovací v hospodářském cyklu 16. září Pracovníci kateder informatiky a ekonomiky jsou zapojeni do vědeckého života formou členství v radách pro obhajoby doktorských disertačních prací, působí jako oponenti výzkumných úkolů a doktorských disertací, vedou a oponují diplomové práce na dalších vysokých školách, jsou zapojeni v předsednictví habilitační komise a v dalších oblastech, jako je např. redakční rada, funkce viceprezidenta Asociace inovačního podnikání apod. Za pozitivní jev považujeme skutečnost, že projekty jsou řešeny především kmenovými pracovníky VŠMIE a že se do řešení některých projektů daří zapojovat i studenty Infrastruktura VŠMIE Během roku 2010 proběhly další investice do ICT infrastruktury školy. Vedle vybudování studijních koutků na chodbách to je kompletní výměna PC ve studovně včetně oddělení prostor příčkou tak, aby do knihovny i studovny byly samostatné vchody a příchozí se navzájem nerušili. Výrazně byla posílena serverová infrastruktura především díky grantovým projektům a partnerům školy. Nyní je přímo ve škole 10 nových serverů, je vyměněno příslušenství jako IPKVM switch apod, a je vybudována nová klimatizace serverovny. V roce 2010 též proběhl přechod na novou technologii IPv6, takže nyní může škola současně využívat IPv4 i IPv6 na r je naplánován upgrade centrálního routeru, firewallu a technologická inovace systému LDAP. Pro výuku je na každé učebně k dispozici projekční technika na promítání z videa, PC i fólií. Novinkou je elektronická interaktivní tabule řešená formou velkoplošné plazmové TV, která je současně zapojena na projekci. Dále se využívá propracovaná infrastruktura školní sítě včetně rozsáhlé bezdrátové části WiFi standardu a/b/g. Přednášková místnost a další učebny mají nově realizovaní kompletní rozvody 100 Mbit/s ke každému pracovnímu 20

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy Příloha č. 1 Úvod Tabulková část Tabulka 1 Zastoupení vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních a profesních organizacích - Organizace Stát Status Pozn.: Status postavení

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2008 Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2008 VŠMIE květen 2009 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název Vysoké školy: Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007 Třebíč, květen 2008 Zpracoval: Ing. Jakub John, předseda správní rady ZMVŠ Ing.

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip Ostravská univerzita v Ostravě Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip Proč studovat informatiku Pochopení problematiky moderního a stále se rozvíjejícího oboru. Široké uplatnění v rámci informatických

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006 Třebíč, květen 2007 Zpracoval: Ing. Jakub John, předseda správní rady ZMVŠ RNDr.

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy pracovní skupina Akreditační komise pro neuniverzitní vysoké školy & sekretariát Akreditační komise Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy schváleno Akreditační komisí

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010 Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010 Výroční zpráva vyjadřuje naplňování Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium Účinnost dokumentu od: 17. 4. 2013 ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 17. dubna 2013 Řízená kopie č.:

Více

Tab. 3.1 - Akreditované studijní programy (počty)

Tab. 3.1 - Akreditované studijní programy (počty) správní, o.p.s. Fakulta 1 (název)* Navazující Bakalářské Magisterské magisterské P K/D P K/D P K/D Doktorské přírodní vědy a nauky 11-18 1 1 0 0 1 1 0 4 technické vědy a nauky 21-39 0 0 0 0 0 0 0 0 nauky

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014. Přerov říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Univerzitní informační systém

Univerzitní informační systém Univerzitní informační systém komplexní informační systém pro řízení studijního a vědecko-výzkumného procesu VŠ IS4U, s. r. o. info@is4u.cz Představení komplexní informační systém pro hlavní činnost univerzity

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO 1. ÚVOD Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ): SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Používaná zkratka názvu SVŠ: SVŠE Adresa SVŠ: Loucká 656 /21, Znojmo 669 02 Adresa studijního střediska

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů

Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů Účinnost dokumentu od: 7. 6. 2010 Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů Řízená kopie č.: Razítko:

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Na základě ustanovení 5 zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění uveřejňuji následující informaci:

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

Institucionální rozvojový plán

Institucionální rozvojový plán Institucionální rozvojový plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 30. 10. 2012 Institucionální rozvojový

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014 Den platnosti: 1. 11. 2014 Den účinnosti: 1. 11. 2014 Předkládá: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc., prorektor pro vzdělávací činnost

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

Koncepce rozvoje knihovny na léta 2008-210

Koncepce rozvoje knihovny na léta 2008-210 Koncepce rozvoje knihovny na léta 2008-210 Činnost knihoven je veřejnou službou a knihovny jsou považovány za instituce veřejného zájmu. Jsou nástrojem základního lidského práva na rovný přístup k informacím,

Více

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Evropská integrace Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Pedagogická činnost. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. v roce 2002

Pedagogická činnost. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. v roce 2002 Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2002 Opava, březen 2003 1. Studijní programy Matematický ústav v Opavě, Slezské univerzity v Opavě garantuje a zajišťuje

Více

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola Prezentace školy 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj Veřejná vysoká škola Spolupráce MU s podniky Spolupráce s podniky Výzkum a vývoj Studenti Další vzdělávání Ostatní

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Seznam úloh v rámci Interního grantového systému EPI

Seznam úloh v rámci Interního grantového systému EPI Evropský polytechnický institut, s.r.o. Kunovice Seznam úloh v rámci Interního grantového systému I rok/p ořadí Číslo úlohy Název Obor 2008 B1/2008 Vývojové tendence globalizujícího se podnikatelského

Více

Přerov. projednáno a schváleno Akademickou radou VŠLG

Přerov. projednáno a schváleno Akademickou radou VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2015. Přerov projednáno a schváleno Akademickou radou

Více

Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Slezská univerzita v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na rok 2014 Opava, říjen 2013 Úplný název Aktualizace Dlouhodobého

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Rozhodnutí děkana č. 10/2015. Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí

Rozhodnutí děkana č. 10/2015. Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí č.j. 09/0072/15 Vodňany, 12.2.2015 Rozhodnutí děkana č. 10/2015 Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí Cílem tohoto rozhodnutí

Více

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka E-learning v cestovním ruchu Josef Zelenka E-learning v CR - důvody Cena Flexibilita změny oboru Dostupnost vzdělávání (celoživotního) Jistota dostupnosti podkladů pro studium Možnost přizpůsobit se různým

Více

Lidské zdroje na trhu práce

Lidské zdroje na trhu práce Lidské zdroje na trhu práce Vzdělávání a trh práce v ČR Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV)

Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV) Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV) Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Studium je poskytováno jako program celoživotního

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno. Výroční zpráva

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno. Výroční zpráva Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové za rok 2008 Obsah: Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové

Více

Ekonomika podnikání v obchodě a službách

Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní program Ekonomika a management NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ Studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu.

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 VŠMIE květen 2012 Obsah 1. Úvod 3 2. Základní údaje 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

WiFi síť nejen pro multimediální výuku

WiFi síť nejen pro multimediální výuku WiFi síť nejen pro multimediální výuku Ing. Jan Vaculín Projektový konzultant 2015/4/7 Agenda Trendy ICT ve školství Co je důležité pro fungující WiFi síť? Služby na WiFi sítích Dostupná WiFi řešení Případové

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Doporučená kritéria pro habilitační a profesorská na VFU Brno schválená VR VFU Brno dne 3. 12. 2012, účinná od 1. 2. 2013 Habilitační Uchazeč o jmenování docentem musí splňovat předpoklady pro jmenování

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2010 Vysoká škola obchodní a hotelová (VŠOH) vypracovala

Více

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Obor UROSPRÁVA UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Historie výuka v oboru Eurospráva zahájena v roce 1996/1997 prvních 30 absolventů v roce 2000/2001 radikální změny v roce 2004 se vstupem ČR do EU

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o.

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o. Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání NET University s.r.o. Proč e-learning na VŠ? Řízené ONLINE vzdělávání VŠ má mnoho vzdělávacího obsahu, know-how z

Více

IRP 2012 Oponentní řízení projektů FROV JU PaedDr. Jiří Koleček 10. 1. 2013

IRP 2012 Oponentní řízení projektů FROV JU PaedDr. Jiří Koleček 10. 1. 2013 PaedDr. Jiří Koleček 10. 1. 2013 IRP 2012 na FROV JU Rozpočet celkem: 2 388 800,- Kč (čerpáno 2 383 739,- Kč) P 03: Projektové řízení VaV záměrů FROV JU garant: doc. Ing. Tomáš Policar, Ph.D. P 07: Posílení

Více

Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014

Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014 Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 4/2013 ve dnech

Více

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ a mezinárodních vztahů (VŠVSMV, ) vznikla jako obecně prospěšná společnost v roce 2001 a patří

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová

Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová Výchozí zdroje dokumentu Diverzita pro OZP (multimediální CD) Manuál pro lektory školení Jak se stát lektorem

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vnitřní norma VŠCHT Praha č. 20.32/13 V Praze, 27.11.2013 Čj. 965/13/2013 Grantový řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Čl. 1 Základní ustanovení

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. dubna 2006 pod

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013 V souladu s čl. 25 Statutu Univerzity Hradec Králové se bude přijímací

Více

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství představuje ve studijním konceptu fakulty informatiky

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vyhodnocení přijímacího řízení na navazující magisterské studijní obory akademický rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Vlasta Ditrichová Ing. Romana Lamačová Předkládá:

Více