Přehled akcí na měsíc srpen - září 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled akcí na měsíc srpen - září 2007"

Transkript

1 1/ září Přehled akcí na měsíc srpen - září Galerie na schodech Elektrárna dominanta města a, fotografie Mgr. A. Salajky a Minigalerie Vzpomínka na akademického malíře Vladimíra Vašíčka Studium Koordinátor ŠVP 28. srpna 2007 Základy první pomoci pro učitelský sbor MŠ a ZŠ Veselí nad Moravou, Kollárova 28. srpna 2007 Monitorování vztahů ve třídě pro učitelský sbor ZŠ Dubňany 29. srpna 2007 Moderní modely projektové vyučování pro učitelský sbor ZŠ, Vančurova 30. srpna 2007 Základy první pomoci pro učitelský sbor MŠ a ZŠ J. A. Komenského Veselí nad Moravou 30. srpna 2007 P2 - Aktivizující práce s textem 1. část 10. září 2007 Studium Asistent pedagoga 14. září 2007 Zákony, vyhlášky a paragrafy v ředitelské praxi 15. září 2007 Přírodní perličky z Jižní Moravy 17. září 2007 Skupinová dynamika 19. září 2007 Vzdělávací strategie a profesní dovednosti učitele 19. září 2007 Pravidla a kritéria hodnocení žáků 20. září 2007 Studium Koordinátor ŠVP 20. září 2007 P2 - Hudba ve škole 21. září 2007 Instrumentální hrátky 24. září 2007 Studium Asistent pedagoga 24. září 2007 P2 - Aktivizující práce s textem 2. část 24. září 2007 Kudy z nudy výuka českého jazyka podle RVP- 1. stupeň ZŠ, 1. skupina 24. září 2007 P1 - Vzdělávání specialistů v oblasti specifické primární prevence šikanování 1. část 25. září 2007 P1 - Vzdělávání specialistů v oblasti specifické primární prevence šikanování 2. část 25. září 2007 Kudy z nudy výuka českého jazyka podle RVP- 2. stupeň ZŠ 26. září 2007 Kudy z nudy výuka českého jazyka podle RVP- 1. stupeň ZŠ, 2. skupina 27. září 2007 Studium Koordinátor ŠVP 1. října 2007 Studium Asistent pedagoga 2. října 2007 Školení vedoucích pracovníků o požární ochraně 3. října 2007 Zahájení kurzu Podíl učitele matematiky ZŠ na tvorbě ŠVP - ESF

2 1/ září Vážení kolegové, s novým školním rokem k vám přichází i nová nabídka vzdělávacích akcí na školní rok 2007/2008. Spolu s metodiky vedoucími jednotlivých kabinetů jsme ji připravovali již od června. Jejich výčet najdete jednak tradičně v Informačních zpravodajích, z nichž první právě dostáváte, ale zároveň i na našich webových stránkách kde vás seznamujeme s připravovanými semináři s výhledem minimálně půl roku. Ve školním roce 2007/2008 bude realizátorem těchto projektů: Projekt P1 Vzdělávání specialistů v oblasti specifické primární prevence šikanování Projekt P2 Zpřístupnění DVPP základním školám s ročníky 1. stupně Dále budeme otvírat další ročníky těchto studií: Koordinátor ŠVP (v rozsahu 250 hodin) Studium pro asistenty pedagoga (v rozsahu 120 hodin) Protože nás zajímá, jaké další vzdělávání školy a jednotlivci potřebují, připravili jsme si dotazník, kterým budeme do konce roku 2007 zjišťovat vaše vzdělávací potřeby. Má-li některý z ředitelů škol zájem využít tento dotazník pro potřebu vlastní školy, neváhejte mě kontaktovat. Vážení kolegové, jménem všech pracovníků Vám přeji, aby Vám nový školní rok přinesl uspokojení a radost z vlastní práce - ať učíte na kterémkoliv typu škol. K tomu Vám přeji hodně tvůrčích nápadů, trpělivost a hlavně pohodové lidi kolem Vás. Máte-li jakékoliv připomínky, dotazy a náměty, můžete tak učinit ústně, telefonem ( ) i elektronicky Hana Krojzlová

3 1/ září INFORMACE Poznatky ústřední poroty ze soutěže v anglickém jazyce Soutěž v anglickém jazyce se zaměřuje na poslech s porozuměním a na konverzaci na zadané téma bez přípravy. Do vyšších postupových kol jsou posíláni soutěžící, kteří vynikají pasivním doplňováním gramatických testů a neovládají anglický jazyk aktivně. Zadaná konverzační témata jsou v ústředním kole formulována jako problém, který soutěžící žák s porotou řeší z různých pohledů. Je tedy hodnocena slovní zásoba, úroveň výslovnosti, gramatická správnost, jazyková pohotovost a kreativita a schopnost dodržet zadané téma konverzace. Doporučení a podněty pro zkvalitnění výuky v anglickém jazyce. Poslech s porozuměním vyžaduje hodně praxe, odposlouchat desítky až stovky hodin autentických textů Ve výuce využívat rozhlasové a televizní pořady, autentické videokazety apod., to přináší reálný svět do třídy a výraznou motivaci žáků Trénink možno provádět i doma text písní, sledování filmů v krátkodobém časovém intervalu 5 10 minut nepřerušeného poslechu, několikrát týdně Konverzace lze natrénovat tak, že učitel bude svým žákům zadávat konkrétní role a pověřovat je obhajobou konkrétních názorů, které zadaná role vyžaduje. Počátečním cílem výuky není přesnost, ale schopnost komunikace v cizím jazyce. Základním pravidlem v této fázi je ignorování gramatických chyb a nepřesností ve slovní zásobě. Učitel by měl mluvit pomalu a svůj projev prokládat několikavteřinovými pauzami, aby žákům dopřál čas na porozumění a uvědomění si smyslu anglického sdělení. Učení se cizím jazykům není napodobování, ale vytváření něčeho nového. Mezinárodní titul Ekoškola v regionu v prostorách Senátu Parlamentu ČR proběhlo slavnostní předávání mezinárodních titulů Ekoškola. Nad akcí převzalo záštitu MŠMT a MŽP ČR. Do programu Ekoškola je zapojeno škol z 38 zemí světa, v ČR je zapojeno 120 škol. O titul žádalo 30 škol z celé České republiky. Titul bylo udělen 21 školám. Titul Ekoškola je platný po dobu dvou let a v našem regionu ho získala ZŠ, Vančurova a Purkyňovo gymnázium Strážnice. Blahopřejeme všem učitelům a žákům, kteří se do projektu zapojili. DVPP ve školním roce 2007/2008 na svých webových stránkách (www.ssshodonin.cz) opět zveřejňuje nabídku vzdělávacích akcí pro školní rok 2007/2008. Můžete se přihlásit v předtermínu, pokud je u nabídky již přiřazeno datum konání. Termíny akcí doplňujeme průběžně vždy po domluvě s lektory. Zájemci mohou využít on-line přihlášku, doplnit potřebné údaje a budou mít přednost při zařazování do vzdělávacích akcí. Na webových stránkách budou také vyznačeny změny v datu nebo místu konání akce.

4 1/ září Kulturní vystoupení na XI. veletrhu vzdělávání nabízí SŠ, ZŠ, ale i MŠ možnost prezentovat svoji školu, případně svůj studijní obor v rámci tradičního kulturního vystoupení na XI. veletrhu vzdělávání. Prosíme zájemce z řad škol, aby se v případě zájmu přihlásili do 15. září Budou jim poskytnuty veškeré informace. Telefon: nebo Kurzy anglického jazyka Od září - října 2007 organizuje opět kurzy výuky anglického jazyka. Novinkou je kurz pro učitelky MŠ Jazyky hrou v rozsahu 75 hodin. Dále nabízíme kurz Anglického jazyka 2. ročník a Jazykově-konverzační kurz 4. ročník. Pro uskutečnění kurzu je nutný určitý počet zájemců. Proto dodržte termín přihlášení do 15. září Podrobnosti a přihlášky najdete na konci tohoto IZ. Kurzy práce s počítačem Od listopadu 2007 připravuje ve spolupráci se ZŠ, Vančurova opět kurzy práce s počítačem. Postupně budeme nabízet kurzy WORD I. a II., EXCEL I. a II., PowerPoint I. a II., a další. Bližší informace najdete v příštím Informačním zpravodaji nebo na telefonu p. Zdenka Brennerová. Městská knihovna Kyjov a Vzdělávací oblast Člověk a společnost Vás zve do své čítárny a studovny na Komenského ulici v Kyjově na zajímavé představení učebnice dějepisu PREZENTACE UČEBNICE PRAVĚKU A STAROVĚKU pro 6. ročníky ZŠ a příslušných ročníků gymnázií 20. září 2007 v hodin Program: Kulturní program s malým pohoštěním pro učitele, žáky, studenty a ostatní zájemce Prezentace učebnice jejími autory Jarmila Bednaříková, Libor Kysučan a Marie Fejfušová Diskuze k učebnicím Prezentací bude provázet Jaroslava Klementová, ředitelka Městské knihovny Kyjov

5 1/ září Vážené paní ředitelky, páni ředitelé, stejně jako každý rok připravujeme ve spolupráci s autorizovanými osobami řadu školení a kurzů se speciálním osvědčením. Vycházíme Vám vstříc a zveřejňujeme přehled s přibližnými termíny jejich konání. Protože nebudou v příslušném školním roce opakovány znovu, prosíme Vás, abyste si včas zkontrolovali konec platnosti stávajících osvědčení. Bude naší snahou, aby tyto termíny byly dodrženy i v příštích letech. PŘEHLED ŠKOLENÍ, PLÁNOVANÝCH NA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Termín konání: Název Určeno Platnost osvědčení: 2. října 2007 Školení vedoucích pracovníků o požární ochraně vedení školy 10. října 2007 Odborná příprava preventistů požární ochrany požární preventista listopad 2007 Školení vedoucích pracovníků v oblasti BOZP vedení školy ledna Základní a doškolovací kurz pro instruktory instruktoři škol školního lyžování a snowboardingu ního lyžování a snowboardingu únor 2008 O chemických látkách a chemických příprav - chemici - odborně cích změny v zákonech způsobilí březen 2008 Školení vedoucích pracovníků v oblasti BOZP vedení školy a PO duben 2008 Školení řidičů 3 roky 1 rok 3 roky 5 let 3 roky květen 2008 červen 2008 Základy první pomoci - doškolovací kurz (5 hodin) Školení o přezkoušení odborné způsobilosti v elektronice absolventům ZPP ( 12 hodin) 2 roky 3 roky

6 1/ září akreditace č. j / zve ředitele a jejich zástupce ze všech typů škol na seminář Zákony, vyhlášky a paragrafy v ředitelské praxi Odměňování ve školství podle nového zákoníku práce. Odborná kvalifikace pro výkon přímé pedagogické činnosti. Změny týkající se vedoucích pracovníků možnosti odvolání z funkce. Pracovní doba, přesčasová práce, náhrada mzdy. Aktuality k datu konání semináře. Zákony a vyhlášky, které se ruší a čím jsou nahrazeny. Řešení konkrétních problémů ze školní praxe. Lektorka: Termín: Čas: Místo: Kurzovné: JUDr. Hana Poláková, vedoucí OŠ KÚ Jihomoravského kraje 14. září 2007 (pátek) hodin (přezůvky s sebou) 420,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: Závazná přihláška: Zákony, vyhlášky a paragrafy v ředitelské praxi Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:... Otázky pro lektorku:.. (Pokud nestačí místo, přidejte přílohu) * Nehodící se škrtněte.

7 1/ září akreditace č. j. 4485/ zve učitele ZŠ a SŠ na 1. část semináře Skupinová dynamika Cílem vzdělávací akce je ukázat, že základní kompetence lze nabýt pouze ve skupinách, při vzájemném kontaktu a jednání s ostatními. Učení ve skupině tak umožňuje jednotlivci rozšiřovat si oblast prožitků a zkušeností a zprostředkovávat si tak nové poznání. Seminář je veden interaktivními metodami výuky. Obsah: hry pro představování a poznávání komunikace a vytváření skupin pozorování a vnímání prosazování a sebeprosazování zpětná vazba Výukové metody a formy: interaktivní metody krátké teoretické vstupy lektora modelové situace diskuse, reflexe účastníků testy Lektorka: Termín: Čas: Místo: Kurzovné: Mgr. Dana Forýtková 17. září 2007 (pondělí) hodin (přezůvky s sebou) 590,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: Závazná přihláška: Skupinová dynamika Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:..telefon/ . *Nehodící se škrtněte.

8 1/ září akreditace č. j / zve učitele 1. a 2. stupně ZŠ a SŠ na seminář Vzdělávací strategie a profesní dovednosti učitele Chcete se naučit hledat cesty k získání klíčových dovedností? Chcete se dovědět v čem spočívají podstatné proměny současné didaktiky, metodiky a evaluace? Potřebujete se seznámit s důležitými poznatky z oblasti pedagogické diagnostiky, psychofyzického nalaďování nebo motivace? Odpovědi se dovíte právě na tomto semináři od zkušeného praktika. Témata: Co jsou to vzdělávací strategie Smysl vzdělávací strategie Dispozice učitele k učení Psychofyzické naladění učitele Motivace učitelů Kooperace a kooperativní techniky Ověřování svých domněnek a vědecké metody pokus, pozorování, poměřování, třídění apod. Projekty ve vzdělávací strategii Vzdělávací strategie hrou, typy her Integrace vytváření skupin a propojování obsahu různých předmětů, tvoření funkčních celků Lektor: Termín: Čas: Místo: Kurzovné: Mgr. Zdeněk Bělecký 19. září 2007 (středa) hodin (přezůvky s sebou) 450,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: Závazná přihláška: Vzdělávací strategie a profesní dovednosti učitele Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:..telefon/ . *Nehodící se škrtněte.

9 1/ září akreditace č. j / zve učitele 1. a 2. stupně ZŠ a SŠ na seminář Pravidla a kritéria hodnocení žáků Cílem vzdělávací akce je seznámit se s formulacemi hodnocení, se sdělováním hodnocení a různými příklady hodnotících výroků. Obsah: Pedagogická diagnostika Typy a struktura kritérií hodnocení Vzdělávací cíle a kritéria hodnocení Tvorba a praktické ukázky kritérií hodnocení Pravidla pro hodnocení Hodnocení skupinové práce Využití klíčových kompetencí a očekávaných výstupů Jak napsat výstupní hodnocení, formální náležitosti Praktické ukázky hodnocení žáků Lektor: Termín: Čas: Místo: Kurzovné: Mgr. Zdeněk Bělecký 19. září 2007 (středa) hodin (přezůvky s sebou) 450,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: Závazná přihláška: Pravidla a kritéria hodnocení žáků Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:..telefon/ . *Nehodící se škrtněte.

10 1/ září akreditace č. j. 4485/ zve učitelky 1. stupně a vychovatelky ŠD na praktický seminář z projektu P2 Zpřístupnění DVPP málotřídním a neúplným ZŠ Hudba ve škole Učitelé si vyzkoušejí, jak propojit hudbu s rytmem, pohybem, slovem a fantazií. Zjistí, jak pozitivně hudba ovlivňuje nejen učitele, ale i žáka a jak s vlivem hudby na emoce svých žáků pracovat. Tématické náměty: Pozitivní účinky hudby a její působení na člověka Vliv hudby na emoce žáků Nabídka her, metod a technik pro rozvoj muzikálnosti Praktická ukázka práce s dětmi Lektorka: Termín: Čas: Lena Frézová 20. září 2007 (čtvrtek) hodin Místo: ZŠ, Mírové náměstí 7 volných míst pro zájemce i z úplných škol! S sebou: pohodlné oblečení, karimatky Kurzovné: 450,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: Závazná přihláška: Hudba ve škole Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:. telefon/ .. * Nehodící se škrtněte.

11 1/ září akreditace č. j. 4485/ Kabinet MŠ a kabinet VMV zvou učitelky MŠ a vychovatelky ŠD na praktický seminář Instrumentální hrátky Učitelky MŠ a vychovatelky ŠD získají nový a zajímavý náhled na instrumentální hru dětí v MŠ nebo ve ŠD a její přirozené zařazení do výchovně vzdělávacích celků. Hlavní témata: Základní pravidla hry na jednoduché hudební nástroje Improvizace a drobné etudy Motivace a práce s písněmi Využití instrumentální hry k pohybu, ke hrám a práci s textem Lektorka: Termín: Čas: Místo: Kurzovné: Lena Freyová 21. září 2007 (pátek) hodin ŠD při ZŠ, Vančurova 450,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: Závazná přihláška: Instrumentální hrátky Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:. telefon/ .. * Nehodící se škrtněte.

12 1/ září akreditace č. j / Kabinet 1. stupně zve učitele 1. stupně na pokračování praktického semináře Kudy z nudy výuka českého jazyka podle RVP na 1. stupni ZŠ Cílem seminářů je inspirovat učitele jak motivovat učivo, navodit ve třídě kladnou atmosféru, docílit dobrovolné účasti žáků při získávání poznatků, jak učit neformálně, hravě, tudíž zábavně. Semináře obsahují praktické ukázky her od drobných, časově nenáročných, až po větší bloky. Účastníci obdrží pracovní listy k jednotlivým hrám. Hlavní témata: Projektové vyučování Mezipředmětové vztahy v mluvnici, slohu i literatuře Jazyk a jazyková komunikace Mediální výchova (práce s tiskem, filmem, pořady televize ) Dramatická výchova Hry k tématickým celkům Souhrnné poučení o slohu formou her Lektorka: Termín: Mgr. Květoslava Ječná 24. září 2007 (pondělí) 1. skupina - na ZŠ, Očovská 26. září 2007 (středa) 2. skupina - na Čas: Kurzovné: hodin 480,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: Závazná přihláška: Kudy z nudy výuka českého jazyka podle RVP - pro 1. stupeň ZŠ Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:. telefon/ .. Mám zájem termín: skupina skupina * Nehodící se škrtněte.

13 1/ září akreditace č. j / Kabinet českého jazyka zve učitele jazyka českého 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázia na pokračování praktického semináře Kudy z nudy výuka českého jazyka podle RVP na 2. stupni ZŠ Cílem seminářů je inspirovat učitele jak motivovat učivo, navodit ve třídě kladnou atmosféru, docílit dobrovolné účasti žáků při získávání poznatků, jak učit neformálně, hravě, tudíž zábavně. Semináře obsahují praktické ukázky her od drobných, časově nenáročných, až po větší bloky. Účastníci obdrží pracovní listy k jednotlivým hrám. Hlavní témata: Projektové vyučování Mezipředmětové vztahy v mluvnici, slohu i literatuře Jazyk a jazyková komunikace Mediální výchova (práce s tiskem, filmem, pořady televize ) Dramatická výchova Tvorba čítanky (pokračování 8., 9. roč.) Souhrnné poučení o slohu formou her Lektorka: Termín: Čas: Místo: Kurzovné: Mgr. Květoslava Ječná 25. září 2007 (úterý) hodin 480,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: Závazná přihláška: Kudy z nudy výuka českého jazyka podle RVP 2. stupeň ZŠ, Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:. telefon/ .. * Nehodící se škrtněte.

14 1/ září akreditaci dodáme za finanční podpory JmK nabízí odborným pracovníkům školských poradenských zařízení a poradenských pracovišť, školním psychologům a speciálním pedagogům, školním metodikům prevence a ostatním zájemcům Projekt P1 Vzdělávání specialistů v oblasti specifické primární prevence šikanování Motto: ZLO SE ŠÍŘÍ NIKOLI SILOU ZLÝCH, ALE SLABOSTÍ DOBRÝCH. Medializované případy brutálního násilí mezi žáky jsou jenom špičkou ledovce s názvem šikanování. Tyto projevy násilí jsou jen posledním vykřičníkem za trápením, které začalo mnohdy zcela nevinně lhostejnost, bezradnost a zbabělost okolí (malých i velkých) umožní vývoj šikany do těch nejzrůdnějších podob. Alarmující skutečností zůstává, že skoro každé třetí dítě se setkalo s šikanováním (téměř 41%). Ať bolí tělo nebo duše, šikanování způsobuje mnohdy nevratná zranění nejzákladnějších psychologických potřeb člověka: důvěry a bezpečí. Na místě jsou tedy nejen otázky, ale i hledání účinných opatření. o Jakými způsoby a prostředky je možné zabránit vývoji takových kauz, které otřesou i těmi nejotrlejšími? o Jakým způsobem je možné rozpoznat šikanu v jejím počátku a použít účinné prostředky? o Kolik specialistů si skutečně umí poradit se šikanou a kde je hledat? o Jakým způsobem je postaráno o aktéry šikany, ať o oběti, o agresory nebo o ostatní -přihlížející? Cílem projektu P1 je: vytvořit síť specialistů odborníků na problematiku specifické primární prevence šikanování naučit se vypracovat pro školu krizové scénáře pro společný postup pedagogů při šikaně ve škole naučit se realizovat a využívat užší spolupráci mezi servisními organizacemi a školou Pokračování na následující straně.

15 1/ září Pokračování z předchozí strany. Obsah vzdělávacího cyklu: I. blok o prohloubení základních znalostí o hlubší pohled na patologický jev o rozvoj komunikačních a krizových kompetencí o strategie, formy, metody a techniky získávání informací o získání a prohloubení odborných kompetencí k monitorování, diagnostice, vyšetřování a řešení šikany o posílení dovedností a metod pozorování, interpretace a vnímání sociálního kontextu jevu II. blok o schopnost rychlé orientace a zhodnocení závažnosti a rozsahu jevu o kritéria volby a přístupu diferenciální diagnostiky o principy a struktura intervenčních programů pro skupinu v závislosti na závažnosti a fázi jevu III.blok o práce s diagnostickými nástroji o odborné zaškolení získání osvědčení k využívání standardizovaných testů o přehled dostupných metod ukázky, odkazy o tvorba vlastních dotazníků zásady tvorby, pravidla administrace, způsob a formy vyhodnocování, interpretace IV. blok o cíl, struktura, zásady a vlastní příprava krizových scénářů (1. monitoring, 2. pro řešení počáteční šikany 3. pro pokročilé šikany 4. havarijní plán pro výbuch skupinového násilí lynč 5. intervenční program) o zásady záznamu, zpracování, poskytování a předávání informací o získání dovedností v strategii a metodách vyšetřování o nácvik rozhovorů s aktéry šikany, s rodiči aktérů, se spolupracujícími subjekty, s médii V. blok o příprava podkladů a způsob zpracování závěrečné zprávy a doporučení o rizika, komplikace a překážky ve vyšetřování a řešení šikany jejich identifikace a vyřešení legislativní opory a jejich právní síla o statut a limity (kompetence) specialisty a podmínky součinnosti dotčených subjektů VI. blok o etika práce se zjištěnými výsledky profesionální přístup o způsob realizace výchovných opatření o struktura jednání výchovné komise o metodika dlouhodobého konsolidačního programu pro třídu po ukončení a vyřešení případu šikany Pokračování na následující straně.

16 1/ září Pokračování z předchozí strany. VII. blok o orientace ve speciálním programu proti šikanování monitorování míry deficitů jednotlivých komponent a jejich důsledky i možnosti nápravy o struktura a zásady při zpracování kazuistiky - identifikace klíčových momentů /rizikových faktorů/ o kompetenční mapa řešení šikany VIII. blok o orientace v právním minimu o detekce kultury školy způsob komunikace mezi vedením a podřízenými, mezi učiteli a žáky, mezi žáky, mezi pedagogy a ostatními zaměstnanci IX. blok bonus o psychohygiena Jde o cyklus seminářů založených na vyváženém poměru teoretických poznatků a nácviku potřebných odborných dovedností. Praxe bude realizována přímo na školách účastníků. Účastníci obdrží manuál pro prevenci šikanování. Poskytovatelem části finančních prostředků je Jihomoravský kraj. Hodinová dotace: 50 hodin semináře: 5 x 6 hodin realizace na náslech a nácvik dovedností v přímé práci: 4 x 5 hodin realizace přímo ve školách účastníků 16 hodin supervize Výstup: zpracování kazuistiky s doložením použitých metod Lektoři: Supervizor: Termíny: PaedDr. Michal Kolář, Mgr. Renata Ježková, Mgr. Milena Mikulková, Mgr. Helena Adamusová PaedDr. Michal Kolář 24. a (semináře) 10. a (semináře) (seminář) , , (praxe) Čas: Kurzovné: hodin 3 900,- Kč Pokračování na následující straně.

17 1/ září Pokračování z předchozí strany. Celková cena kurzu je 7 900,- Kč. Poskytovatelem části finančních prostředků (4000,- Kč na účastníka) je Jihomoravský kraj prostřednictvím dotačního programu JmK Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními. Počet účastníků je omezen, skupinu bude tvořit pouze 15 osob z celého Jihomoravského kraje. Ještě 3 volná místa! Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem nejpozději do 15. září 2007 na adresu: Závazná přihláška: Vzdělávání specialistů v oblasti specifické primární prevence šikanování Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:. telefon/ .. * Nehodící se škrtněte.

18 1/ září neakreditováno zve vedoucí pracovníky ze všech typů škol na Školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně Informace o změnách nových právních předpisů a doplnění povinností fyzických a právnických osob na úseku PO. Lektor : Termín: Čas: Místo: Kurzovné: PaedDr. Ivo Kurz, akreditovaný lektor PO 2. října 2007 (úterý) hodin (přezůvky s sebou) 300,- Kč Cena zahrnuje i zpracování tematického plánu a časového rozvrhu školení PO požadovaná dokumentace PO, metodický materiál k zajištění PO ve školských objektech. Účastníci školení obdrží osvědčení, které má platnost 3 roky. Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 15. září 2007 na adresu: Závazná přihláška: Školení vedoucích pracovníků o požární ochraně Titul, jméno a příjmení: Datum narození:. Škola:. telefon/ ... Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na akci organizované. * Nehodící se škrtněte.

19 1/ září akreditace č. j. 3891/ Kabinet 1. stupně zve všechny učitele z 1. stupně ZŠ a přihlášené učitele do projektu P2 na praktický seminář Stromy projektové vyučování Mimořádná nabídka Cílem semináře je seznámit učitele interaktivní formou se zajímavými metodami práce a propojením mezi jednotlivými předměty výuky na 1. stupni ZŠ. Čerpá z průřezových témat environmentální výchovy a slouží k rozvoji osobnosti žáka. Obsah: praktická ukázka projektového dne mezipředmětové vztahy, využití projektů v praxi tvoření kurikula, metody RWCT (prožitková pedagogika, kritické myšlení, komunikativní dovednosti, kooperativní vyučování). Lektorka: Termín: Čas: Místo: Mgr. Jana Smrčková 4. října 2007 (čtvrtek) hodin (přezůvky s sebou) Kurzovné: 380,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 15. září 2007 na adresu: Několik volných míst i pro učitele mimo projekt P2! Závazná přihláška: Stromy projektové vyučování Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:. telefon/ . * Nehodící se škrtněte.

20 1/ září neakreditováno Kabinet výchovy mimo vyučování zve všechny zájemce na tradiční akci pro vychovatelky ŠD a ŠK Vstupenkou na Burzu nápadů pro každou vychovatelku je alespoň jeden nejzdařilejší výrobek za školní rok 2006/ Termín: Čas: Místo: 9. října 2007 (úterý) hodin ŠD při ZŠ, Vančurova Program: Informace o vzdělávání vychovatelek ve školním roce 2007/ 2008 Burza nápadů předání zkušeností Prohlídka ZŠ a školní družiny mezinárodní Ekoškola Kurzovné: 50,- Kč (bude vybíráno u prezence) Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 15. září 2007 na adresu: Závazná přihláška: Burza nápadů Titul, jméno a příjmení: Škola:. telefon/ ..

21 1/ září neakreditováno Víte, že: mezi základní povinnosti všech právnických a podnikajících fyzických osob (bez ohledu na míru požárního nebezpečí) patří m.j. pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby, technika požární ochrany nebo preventisty požární ochrany dodržování předpisů o PO a neprodleně odstraňovat zjištěné závady? preventista PO vykonává činnost pouze na základě absolvování odborné přípravy? preventista PO je oprávněn provádět školení zaměstnanců o PO i u činností se zvýšeným požárním nebezpečím? preventista PO je oprávněn označovat pracoviště příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k PO? Pokud ne, tak právě pro Vás pořádáme Odbornou přípravu preventistů požární ochrany Lektor: Termín: Čas: Místo: Kurzovné: PaedDr. Ivo Kurz, osoba odborně způsobilá v PO 10. října 2007 (středa) hodin (přezůvky s sebou) 300,- Kč (cena zahrnuje i zpracování tematického plánu a časového rozvrhu odborné přípravy požárních preventistů požadovaná dokumentace PO, metodické pokyny k práci požárního preventisty) Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 15. září 2007 na adresu: Závazná přihláška: Odborná příprava preventistů PO Titul, jméno a příjmení: Datum narození:. Škola:. telefon/ . Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na akci organizované. * Nehodící se škrtněte.

22 1/ září akreditace č. j / Kabinet MŠ zve ředitelky a učitelky MŠ a učitele 1. stupně ZŠ na seminář z cyklu Zdravotní potíže dětí v MŠ a ZŠ 1. a 2. část Záchvatová onemocnění, epilepsie, bolesti hlavy a kolapsové stavy spojené s dýchacími potížemi. Umíte pomoci dítěti, u kterého se objeví zcela znenadání některé z výše uvedených onemocnění? Jak laik pozná příznaky těchto onemocnění? Jak může pedagog předcházet nebo pomáhat při jejich ataku? Jak zmírnit bolest? Jaké má pedagog kompetence? Jak postupovat při komunikaci s rodiči a lékaři? Jak řešit problémy související s nemocí v kolektivu třídu po stránce bezpečnostní a psychické? Lektorka: Termín: Čas: Místo: Kurzovné: MUDr. Marie Hudečková 11. října 2007 (čtvrtek) hodin SMŠ, Sídlištní 210,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 15. září 2007 na adresu: Závazná přihláška: Zdravotní potíže dětí v MŠ a ZŠ Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:. telefon/ . * Nehodící se škrtněte.

23 1/ září akreditace č. j / Kabinet fyziky zve učitele fyziky na praktický seminář Burza nápadů tentokrát pro učitele fyziky Chcete vědět jak se vyučuje na jiné škole? Chcete nabídnout své zkušenosti, nápady, pomůcky a zpestření do hodin fyziky? Zajímá vás začlenění fyziky ve ŠVP na jiné škole? Vstupenkou je aktivní zapojení na neformálním setkání fyziků. Cílem semináře je: vyměnit si zkušenosti z výuky fyziky, nabídnout učitelům svůj pohled na efektivní, zajímavou, interaktivní vyučovací hodinu, na uplatnění průřezových témat v hodinách fyziky, ukázka využití nových pomůcek ve výuce fyziky, prezentace společnosti EDUXE, která prezentuje vzdělávací program LEGO MINDSTORMS Education dánské společnosti LEGO Education a LogIT edukační materiály anglické společnosti DCP Microdevelopments. Oba produkty jsou novinkami v českém školství, ocenění získaly na předních světových výstavách učebních pomůcek. Řadí se mezi komplexní pomůcky s metodickými materiály, uživatelským servisem a podporou na internetu. Využívají moderní technická řešení a vycházejí ze současných trendů ve vzdělávání. Ve školském prostředí nacházejí uplatnění napříč přírodovědnými předměty včetně integrace předmětů dalších. První zkušenosti z jejich využití na českých školách jsou velmi dobré. Lektorka: Prezentace: Termín: Čas: Místo: Mgr. Karla Surá Mgr. Vlastimil Omasta 16. října 2007 (úterý) hodin Klvaňovo gymnázium Kyjov Kurzovné: 50,- Kč bude vybíráno u prezence Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 15. září 2007 na adresu: Závazná přihláška: Burza nápadů tentokrát pro učitele fyziky Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:. telefon/ . * Nehodící se škrtněte.

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Hana Krojzlová. Přehled akcí na měsíc červen 2007. Vážení kolegové,

Hana Krojzlová. Přehled akcí na měsíc červen 2007. Vážení kolegové, 10/ 2007-1 - červen Přehled akcí na měsíc červen 2007 1. 6. 30. 8. 2007 Galerie na schodech a Minigalerie Kresba a malba Martiny Malárové a Veroniky Juráskové, absolventky SPUŠ a VOŠ Hodonín 4. června

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o. p. s. Žižkova 6, České Budějovice NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ (další vzdělávání podle 1 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Centrum celoživotního učení při Cyrilometodějském gymnáziu a MŠ v Prostějově bylo založeno s cílem podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Nabídka kurzů Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Přehled kurzů: Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL 1) Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

MŠ, ZŠ a školská zařízení

MŠ, ZŠ a školská zařízení Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 MŠ, ZŠ a školská zařízení Nabídka vzdělávacích programů DVPP na

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov Komenského 47, 394 68 Žirovnice Identifikátor školy: 600 061 531 Termín konání inspekce: 7.

Více

XVIII. VELETRH VZDĚLÁVÁNÍ Hodonín 8. 9. října 2014. Přehled akcí ČERVEN SRPEN 2014

XVIII. VELETRH VZDĚLÁVÁNÍ Hodonín 8. 9. října 2014. Přehled akcí ČERVEN SRPEN 2014 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, pracoviště donín Dobrovolského 4, 695 01 donín, tel. 518 353 295, 518 344 569, info@ssshodonin.cz, www.ssshodonin.cz

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Konverzační kurz anglického jazyka (40 h)

Konverzační kurz anglického jazyka (40 h) Progress Projekt je zaměřen na podporu: vzdělávání učitelů ke zvládnutí didaktických postupů, moderních výukových metod a forem práce ve výuce cizích jazyků, sdílení zkušeností a jejich aplikaci ve výuce

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) 6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) Výsledkem autoevaluace školy je strategický plán na pětileté období, který je též samostatnou přílohou ŠVP a je každoročně vyhodnocován

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

Brno, Koperníkova 2/4. držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST. školní rok 2010/2011

Brno, Koperníkova 2/4. držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST. školní rok 2010/2011 Příloha č. 8 Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST školní rok 2010/2011 Příloha č. 6 Ročního

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji

Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji Příloha č. 2: Základní informace o velkých projektech DV v LK str. 1 Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji

Více

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň PLACE HERE Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze 5 Škola, Slavětínská 00, 190 1 Praha 9 - Klánovice Název ŠVP Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Vzdělávací program Komunitní škola

Vzdělávací program Komunitní škola Vzdělávací program Komunitní škola Vzdělávací program Komunitní škola je určen pedagogickým pracovníkům základních a středních škol. Jediným předpokladem pro přijetí je vůle a ochota pracovat na principech

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu.

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu. Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín Praha, 17.září 2013 www.vzdelavanipedagogu.cz 1 Projekt Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

6 Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6 Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6 Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6.1 Hodnocení žáka 6.1.1 Cíl hodnocení žáka Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, prostřednictvím níž získá informace o tom, jak danou problematiku zvládá,

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ ZBRASLAVICE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková OBSAH: Společné vzdělávání a supervize Užší realizační tým Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu

Více

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. Úvodní ustanovení (1) Žákem a studentem

Více

Metodická zpráva č. 4 Analýza dat, kategorie metodici speciální pedagogové a psychologové

Metodická zpráva č. 4 Analýza dat, kategorie metodici speciální pedagogové a psychologové Metodická zpráva č. 4 Analýza dat, kategorie metodici speciální pedagogové a psychologové Hodnocení v současné škole zaměřené na hodnocení žáka i školy z pohledu školního psychologa a školního speciálního

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy Představení specifik ostatních šablon pro střední školy 1 II V VI VII VIII Cizí jazyky Odborné kompetence Finanční gramotnost Inkluze Mentoring 2 Šablony klíčových aktivit na podporu výuky cizích jazyků

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 Identifikátor: 600 044 122 Termín konání inspekce: 11. a 13. červen

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí v ŠVP Workshop: Hodnocení klíčových kompetencí

Rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí v ŠVP Workshop: Hodnocení klíčových kompetencí Rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí v ŠVP Workshop: Hodnocení klíčových kompetencí Lektor: PhDr. Josef Filouš, Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí KOMPETENCE K UČENÍ Individualizovat vyučovací metody

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400. Pionýrů 400, 738 02 Frýdek-Místek. Identifikátor: 600 133 796

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400. Pionýrů 400, 738 02 Frýdek-Místek. Identifikátor: 600 133 796 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 Pionýrů 400, 738 02 Frýdek-Místek Identifikátor: 600 133 796 Termín konání inspekce: 18. 19.

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy Příloha 2 Výběr metod a forem práce Základním kritériem pro výběr odpovídající metody je cíl výuky. Pedagog vybírá a přizpůsobuje metody a formy práce žáků podle dané oblasti výuky, podle připravenosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vodňany, Alešova 50, okr. Strakonice. Alešova 50, 389 01 Vodňany. Identifikátor školy: 600 063 861

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vodňany, Alešova 50, okr. Strakonice. Alešova 50, 389 01 Vodňany. Identifikátor školy: 600 063 861 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Vodňany, Alešova 50, okr. Strakonice Alešova 50, 389 01 Vodňany Identifikátor školy: 600 063 861 Termín konání inspekce: 9. 10.

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více