Přehled akcí na měsíc srpen - září 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled akcí na měsíc srpen - září 2007"

Transkript

1 1/ září Přehled akcí na měsíc srpen - září Galerie na schodech Elektrárna dominanta města a, fotografie Mgr. A. Salajky a Minigalerie Vzpomínka na akademického malíře Vladimíra Vašíčka Studium Koordinátor ŠVP 28. srpna 2007 Základy první pomoci pro učitelský sbor MŠ a ZŠ Veselí nad Moravou, Kollárova 28. srpna 2007 Monitorování vztahů ve třídě pro učitelský sbor ZŠ Dubňany 29. srpna 2007 Moderní modely projektové vyučování pro učitelský sbor ZŠ, Vančurova 30. srpna 2007 Základy první pomoci pro učitelský sbor MŠ a ZŠ J. A. Komenského Veselí nad Moravou 30. srpna 2007 P2 - Aktivizující práce s textem 1. část 10. září 2007 Studium Asistent pedagoga 14. září 2007 Zákony, vyhlášky a paragrafy v ředitelské praxi 15. září 2007 Přírodní perličky z Jižní Moravy 17. září 2007 Skupinová dynamika 19. září 2007 Vzdělávací strategie a profesní dovednosti učitele 19. září 2007 Pravidla a kritéria hodnocení žáků 20. září 2007 Studium Koordinátor ŠVP 20. září 2007 P2 - Hudba ve škole 21. září 2007 Instrumentální hrátky 24. září 2007 Studium Asistent pedagoga 24. září 2007 P2 - Aktivizující práce s textem 2. část 24. září 2007 Kudy z nudy výuka českého jazyka podle RVP- 1. stupeň ZŠ, 1. skupina 24. září 2007 P1 - Vzdělávání specialistů v oblasti specifické primární prevence šikanování 1. část 25. září 2007 P1 - Vzdělávání specialistů v oblasti specifické primární prevence šikanování 2. část 25. září 2007 Kudy z nudy výuka českého jazyka podle RVP- 2. stupeň ZŠ 26. září 2007 Kudy z nudy výuka českého jazyka podle RVP- 1. stupeň ZŠ, 2. skupina 27. září 2007 Studium Koordinátor ŠVP 1. října 2007 Studium Asistent pedagoga 2. října 2007 Školení vedoucích pracovníků o požární ochraně 3. října 2007 Zahájení kurzu Podíl učitele matematiky ZŠ na tvorbě ŠVP - ESF

2 1/ září Vážení kolegové, s novým školním rokem k vám přichází i nová nabídka vzdělávacích akcí na školní rok 2007/2008. Spolu s metodiky vedoucími jednotlivých kabinetů jsme ji připravovali již od června. Jejich výčet najdete jednak tradičně v Informačních zpravodajích, z nichž první právě dostáváte, ale zároveň i na našich webových stránkách kde vás seznamujeme s připravovanými semináři s výhledem minimálně půl roku. Ve školním roce 2007/2008 bude realizátorem těchto projektů: Projekt P1 Vzdělávání specialistů v oblasti specifické primární prevence šikanování Projekt P2 Zpřístupnění DVPP základním školám s ročníky 1. stupně Dále budeme otvírat další ročníky těchto studií: Koordinátor ŠVP (v rozsahu 250 hodin) Studium pro asistenty pedagoga (v rozsahu 120 hodin) Protože nás zajímá, jaké další vzdělávání školy a jednotlivci potřebují, připravili jsme si dotazník, kterým budeme do konce roku 2007 zjišťovat vaše vzdělávací potřeby. Má-li některý z ředitelů škol zájem využít tento dotazník pro potřebu vlastní školy, neváhejte mě kontaktovat. Vážení kolegové, jménem všech pracovníků Vám přeji, aby Vám nový školní rok přinesl uspokojení a radost z vlastní práce - ať učíte na kterémkoliv typu škol. K tomu Vám přeji hodně tvůrčích nápadů, trpělivost a hlavně pohodové lidi kolem Vás. Máte-li jakékoliv připomínky, dotazy a náměty, můžete tak učinit ústně, telefonem ( ) i elektronicky Hana Krojzlová

3 1/ září INFORMACE Poznatky ústřední poroty ze soutěže v anglickém jazyce Soutěž v anglickém jazyce se zaměřuje na poslech s porozuměním a na konverzaci na zadané téma bez přípravy. Do vyšších postupových kol jsou posíláni soutěžící, kteří vynikají pasivním doplňováním gramatických testů a neovládají anglický jazyk aktivně. Zadaná konverzační témata jsou v ústředním kole formulována jako problém, který soutěžící žák s porotou řeší z různých pohledů. Je tedy hodnocena slovní zásoba, úroveň výslovnosti, gramatická správnost, jazyková pohotovost a kreativita a schopnost dodržet zadané téma konverzace. Doporučení a podněty pro zkvalitnění výuky v anglickém jazyce. Poslech s porozuměním vyžaduje hodně praxe, odposlouchat desítky až stovky hodin autentických textů Ve výuce využívat rozhlasové a televizní pořady, autentické videokazety apod., to přináší reálný svět do třídy a výraznou motivaci žáků Trénink možno provádět i doma text písní, sledování filmů v krátkodobém časovém intervalu 5 10 minut nepřerušeného poslechu, několikrát týdně Konverzace lze natrénovat tak, že učitel bude svým žákům zadávat konkrétní role a pověřovat je obhajobou konkrétních názorů, které zadaná role vyžaduje. Počátečním cílem výuky není přesnost, ale schopnost komunikace v cizím jazyce. Základním pravidlem v této fázi je ignorování gramatických chyb a nepřesností ve slovní zásobě. Učitel by měl mluvit pomalu a svůj projev prokládat několikavteřinovými pauzami, aby žákům dopřál čas na porozumění a uvědomění si smyslu anglického sdělení. Učení se cizím jazykům není napodobování, ale vytváření něčeho nového. Mezinárodní titul Ekoškola v regionu v prostorách Senátu Parlamentu ČR proběhlo slavnostní předávání mezinárodních titulů Ekoškola. Nad akcí převzalo záštitu MŠMT a MŽP ČR. Do programu Ekoškola je zapojeno škol z 38 zemí světa, v ČR je zapojeno 120 škol. O titul žádalo 30 škol z celé České republiky. Titul bylo udělen 21 školám. Titul Ekoškola je platný po dobu dvou let a v našem regionu ho získala ZŠ, Vančurova a Purkyňovo gymnázium Strážnice. Blahopřejeme všem učitelům a žákům, kteří se do projektu zapojili. DVPP ve školním roce 2007/2008 na svých webových stránkách (www.ssshodonin.cz) opět zveřejňuje nabídku vzdělávacích akcí pro školní rok 2007/2008. Můžete se přihlásit v předtermínu, pokud je u nabídky již přiřazeno datum konání. Termíny akcí doplňujeme průběžně vždy po domluvě s lektory. Zájemci mohou využít on-line přihlášku, doplnit potřebné údaje a budou mít přednost při zařazování do vzdělávacích akcí. Na webových stránkách budou také vyznačeny změny v datu nebo místu konání akce.

4 1/ září Kulturní vystoupení na XI. veletrhu vzdělávání nabízí SŠ, ZŠ, ale i MŠ možnost prezentovat svoji školu, případně svůj studijní obor v rámci tradičního kulturního vystoupení na XI. veletrhu vzdělávání. Prosíme zájemce z řad škol, aby se v případě zájmu přihlásili do 15. září Budou jim poskytnuty veškeré informace. Telefon: nebo Kurzy anglického jazyka Od září - října 2007 organizuje opět kurzy výuky anglického jazyka. Novinkou je kurz pro učitelky MŠ Jazyky hrou v rozsahu 75 hodin. Dále nabízíme kurz Anglického jazyka 2. ročník a Jazykově-konverzační kurz 4. ročník. Pro uskutečnění kurzu je nutný určitý počet zájemců. Proto dodržte termín přihlášení do 15. září Podrobnosti a přihlášky najdete na konci tohoto IZ. Kurzy práce s počítačem Od listopadu 2007 připravuje ve spolupráci se ZŠ, Vančurova opět kurzy práce s počítačem. Postupně budeme nabízet kurzy WORD I. a II., EXCEL I. a II., PowerPoint I. a II., a další. Bližší informace najdete v příštím Informačním zpravodaji nebo na telefonu p. Zdenka Brennerová. Městská knihovna Kyjov a Vzdělávací oblast Člověk a společnost Vás zve do své čítárny a studovny na Komenského ulici v Kyjově na zajímavé představení učebnice dějepisu PREZENTACE UČEBNICE PRAVĚKU A STAROVĚKU pro 6. ročníky ZŠ a příslušných ročníků gymnázií 20. září 2007 v hodin Program: Kulturní program s malým pohoštěním pro učitele, žáky, studenty a ostatní zájemce Prezentace učebnice jejími autory Jarmila Bednaříková, Libor Kysučan a Marie Fejfušová Diskuze k učebnicím Prezentací bude provázet Jaroslava Klementová, ředitelka Městské knihovny Kyjov

5 1/ září Vážené paní ředitelky, páni ředitelé, stejně jako každý rok připravujeme ve spolupráci s autorizovanými osobami řadu školení a kurzů se speciálním osvědčením. Vycházíme Vám vstříc a zveřejňujeme přehled s přibližnými termíny jejich konání. Protože nebudou v příslušném školním roce opakovány znovu, prosíme Vás, abyste si včas zkontrolovali konec platnosti stávajících osvědčení. Bude naší snahou, aby tyto termíny byly dodrženy i v příštích letech. PŘEHLED ŠKOLENÍ, PLÁNOVANÝCH NA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Termín konání: Název Určeno Platnost osvědčení: 2. října 2007 Školení vedoucích pracovníků o požární ochraně vedení školy 10. října 2007 Odborná příprava preventistů požární ochrany požární preventista listopad 2007 Školení vedoucích pracovníků v oblasti BOZP vedení školy ledna Základní a doškolovací kurz pro instruktory instruktoři škol školního lyžování a snowboardingu ního lyžování a snowboardingu únor 2008 O chemických látkách a chemických příprav - chemici - odborně cích změny v zákonech způsobilí březen 2008 Školení vedoucích pracovníků v oblasti BOZP vedení školy a PO duben 2008 Školení řidičů 3 roky 1 rok 3 roky 5 let 3 roky květen 2008 červen 2008 Základy první pomoci - doškolovací kurz (5 hodin) Školení o přezkoušení odborné způsobilosti v elektronice absolventům ZPP ( 12 hodin) 2 roky 3 roky

6 1/ září akreditace č. j / zve ředitele a jejich zástupce ze všech typů škol na seminář Zákony, vyhlášky a paragrafy v ředitelské praxi Odměňování ve školství podle nového zákoníku práce. Odborná kvalifikace pro výkon přímé pedagogické činnosti. Změny týkající se vedoucích pracovníků možnosti odvolání z funkce. Pracovní doba, přesčasová práce, náhrada mzdy. Aktuality k datu konání semináře. Zákony a vyhlášky, které se ruší a čím jsou nahrazeny. Řešení konkrétních problémů ze školní praxe. Lektorka: Termín: Čas: Místo: Kurzovné: JUDr. Hana Poláková, vedoucí OŠ KÚ Jihomoravského kraje 14. září 2007 (pátek) hodin (přezůvky s sebou) 420,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: Závazná přihláška: Zákony, vyhlášky a paragrafy v ředitelské praxi Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:... Otázky pro lektorku:.. (Pokud nestačí místo, přidejte přílohu) * Nehodící se škrtněte.

7 1/ září akreditace č. j. 4485/ zve učitele ZŠ a SŠ na 1. část semináře Skupinová dynamika Cílem vzdělávací akce je ukázat, že základní kompetence lze nabýt pouze ve skupinách, při vzájemném kontaktu a jednání s ostatními. Učení ve skupině tak umožňuje jednotlivci rozšiřovat si oblast prožitků a zkušeností a zprostředkovávat si tak nové poznání. Seminář je veden interaktivními metodami výuky. Obsah: hry pro představování a poznávání komunikace a vytváření skupin pozorování a vnímání prosazování a sebeprosazování zpětná vazba Výukové metody a formy: interaktivní metody krátké teoretické vstupy lektora modelové situace diskuse, reflexe účastníků testy Lektorka: Termín: Čas: Místo: Kurzovné: Mgr. Dana Forýtková 17. září 2007 (pondělí) hodin (přezůvky s sebou) 590,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: Závazná přihláška: Skupinová dynamika Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:..telefon/ . *Nehodící se škrtněte.

8 1/ září akreditace č. j / zve učitele 1. a 2. stupně ZŠ a SŠ na seminář Vzdělávací strategie a profesní dovednosti učitele Chcete se naučit hledat cesty k získání klíčových dovedností? Chcete se dovědět v čem spočívají podstatné proměny současné didaktiky, metodiky a evaluace? Potřebujete se seznámit s důležitými poznatky z oblasti pedagogické diagnostiky, psychofyzického nalaďování nebo motivace? Odpovědi se dovíte právě na tomto semináři od zkušeného praktika. Témata: Co jsou to vzdělávací strategie Smysl vzdělávací strategie Dispozice učitele k učení Psychofyzické naladění učitele Motivace učitelů Kooperace a kooperativní techniky Ověřování svých domněnek a vědecké metody pokus, pozorování, poměřování, třídění apod. Projekty ve vzdělávací strategii Vzdělávací strategie hrou, typy her Integrace vytváření skupin a propojování obsahu různých předmětů, tvoření funkčních celků Lektor: Termín: Čas: Místo: Kurzovné: Mgr. Zdeněk Bělecký 19. září 2007 (středa) hodin (přezůvky s sebou) 450,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: Závazná přihláška: Vzdělávací strategie a profesní dovednosti učitele Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:..telefon/ . *Nehodící se škrtněte.

9 1/ září akreditace č. j / zve učitele 1. a 2. stupně ZŠ a SŠ na seminář Pravidla a kritéria hodnocení žáků Cílem vzdělávací akce je seznámit se s formulacemi hodnocení, se sdělováním hodnocení a různými příklady hodnotících výroků. Obsah: Pedagogická diagnostika Typy a struktura kritérií hodnocení Vzdělávací cíle a kritéria hodnocení Tvorba a praktické ukázky kritérií hodnocení Pravidla pro hodnocení Hodnocení skupinové práce Využití klíčových kompetencí a očekávaných výstupů Jak napsat výstupní hodnocení, formální náležitosti Praktické ukázky hodnocení žáků Lektor: Termín: Čas: Místo: Kurzovné: Mgr. Zdeněk Bělecký 19. září 2007 (středa) hodin (přezůvky s sebou) 450,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: Závazná přihláška: Pravidla a kritéria hodnocení žáků Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:..telefon/ . *Nehodící se škrtněte.

10 1/ září akreditace č. j. 4485/ zve učitelky 1. stupně a vychovatelky ŠD na praktický seminář z projektu P2 Zpřístupnění DVPP málotřídním a neúplným ZŠ Hudba ve škole Učitelé si vyzkoušejí, jak propojit hudbu s rytmem, pohybem, slovem a fantazií. Zjistí, jak pozitivně hudba ovlivňuje nejen učitele, ale i žáka a jak s vlivem hudby na emoce svých žáků pracovat. Tématické náměty: Pozitivní účinky hudby a její působení na člověka Vliv hudby na emoce žáků Nabídka her, metod a technik pro rozvoj muzikálnosti Praktická ukázka práce s dětmi Lektorka: Termín: Čas: Lena Frézová 20. září 2007 (čtvrtek) hodin Místo: ZŠ, Mírové náměstí 7 volných míst pro zájemce i z úplných škol! S sebou: pohodlné oblečení, karimatky Kurzovné: 450,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: Závazná přihláška: Hudba ve škole Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:. telefon/ .. * Nehodící se škrtněte.

11 1/ září akreditace č. j. 4485/ Kabinet MŠ a kabinet VMV zvou učitelky MŠ a vychovatelky ŠD na praktický seminář Instrumentální hrátky Učitelky MŠ a vychovatelky ŠD získají nový a zajímavý náhled na instrumentální hru dětí v MŠ nebo ve ŠD a její přirozené zařazení do výchovně vzdělávacích celků. Hlavní témata: Základní pravidla hry na jednoduché hudební nástroje Improvizace a drobné etudy Motivace a práce s písněmi Využití instrumentální hry k pohybu, ke hrám a práci s textem Lektorka: Termín: Čas: Místo: Kurzovné: Lena Freyová 21. září 2007 (pátek) hodin ŠD při ZŠ, Vančurova 450,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: Závazná přihláška: Instrumentální hrátky Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:. telefon/ .. * Nehodící se škrtněte.

12 1/ září akreditace č. j / Kabinet 1. stupně zve učitele 1. stupně na pokračování praktického semináře Kudy z nudy výuka českého jazyka podle RVP na 1. stupni ZŠ Cílem seminářů je inspirovat učitele jak motivovat učivo, navodit ve třídě kladnou atmosféru, docílit dobrovolné účasti žáků při získávání poznatků, jak učit neformálně, hravě, tudíž zábavně. Semináře obsahují praktické ukázky her od drobných, časově nenáročných, až po větší bloky. Účastníci obdrží pracovní listy k jednotlivým hrám. Hlavní témata: Projektové vyučování Mezipředmětové vztahy v mluvnici, slohu i literatuře Jazyk a jazyková komunikace Mediální výchova (práce s tiskem, filmem, pořady televize ) Dramatická výchova Hry k tématickým celkům Souhrnné poučení o slohu formou her Lektorka: Termín: Mgr. Květoslava Ječná 24. září 2007 (pondělí) 1. skupina - na ZŠ, Očovská 26. září 2007 (středa) 2. skupina - na Čas: Kurzovné: hodin 480,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: Závazná přihláška: Kudy z nudy výuka českého jazyka podle RVP - pro 1. stupeň ZŠ Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:. telefon/ .. Mám zájem termín: skupina skupina * Nehodící se škrtněte.

13 1/ září akreditace č. j / Kabinet českého jazyka zve učitele jazyka českého 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázia na pokračování praktického semináře Kudy z nudy výuka českého jazyka podle RVP na 2. stupni ZŠ Cílem seminářů je inspirovat učitele jak motivovat učivo, navodit ve třídě kladnou atmosféru, docílit dobrovolné účasti žáků při získávání poznatků, jak učit neformálně, hravě, tudíž zábavně. Semináře obsahují praktické ukázky her od drobných, časově nenáročných, až po větší bloky. Účastníci obdrží pracovní listy k jednotlivým hrám. Hlavní témata: Projektové vyučování Mezipředmětové vztahy v mluvnici, slohu i literatuře Jazyk a jazyková komunikace Mediální výchova (práce s tiskem, filmem, pořady televize ) Dramatická výchova Tvorba čítanky (pokračování 8., 9. roč.) Souhrnné poučení o slohu formou her Lektorka: Termín: Čas: Místo: Kurzovné: Mgr. Květoslava Ječná 25. září 2007 (úterý) hodin 480,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: Závazná přihláška: Kudy z nudy výuka českého jazyka podle RVP 2. stupeň ZŠ, Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:. telefon/ .. * Nehodící se škrtněte.

14 1/ září akreditaci dodáme za finanční podpory JmK nabízí odborným pracovníkům školských poradenských zařízení a poradenských pracovišť, školním psychologům a speciálním pedagogům, školním metodikům prevence a ostatním zájemcům Projekt P1 Vzdělávání specialistů v oblasti specifické primární prevence šikanování Motto: ZLO SE ŠÍŘÍ NIKOLI SILOU ZLÝCH, ALE SLABOSTÍ DOBRÝCH. Medializované případy brutálního násilí mezi žáky jsou jenom špičkou ledovce s názvem šikanování. Tyto projevy násilí jsou jen posledním vykřičníkem za trápením, které začalo mnohdy zcela nevinně lhostejnost, bezradnost a zbabělost okolí (malých i velkých) umožní vývoj šikany do těch nejzrůdnějších podob. Alarmující skutečností zůstává, že skoro každé třetí dítě se setkalo s šikanováním (téměř 41%). Ať bolí tělo nebo duše, šikanování způsobuje mnohdy nevratná zranění nejzákladnějších psychologických potřeb člověka: důvěry a bezpečí. Na místě jsou tedy nejen otázky, ale i hledání účinných opatření. o Jakými způsoby a prostředky je možné zabránit vývoji takových kauz, které otřesou i těmi nejotrlejšími? o Jakým způsobem je možné rozpoznat šikanu v jejím počátku a použít účinné prostředky? o Kolik specialistů si skutečně umí poradit se šikanou a kde je hledat? o Jakým způsobem je postaráno o aktéry šikany, ať o oběti, o agresory nebo o ostatní -přihlížející? Cílem projektu P1 je: vytvořit síť specialistů odborníků na problematiku specifické primární prevence šikanování naučit se vypracovat pro školu krizové scénáře pro společný postup pedagogů při šikaně ve škole naučit se realizovat a využívat užší spolupráci mezi servisními organizacemi a školou Pokračování na následující straně.

15 1/ září Pokračování z předchozí strany. Obsah vzdělávacího cyklu: I. blok o prohloubení základních znalostí o hlubší pohled na patologický jev o rozvoj komunikačních a krizových kompetencí o strategie, formy, metody a techniky získávání informací o získání a prohloubení odborných kompetencí k monitorování, diagnostice, vyšetřování a řešení šikany o posílení dovedností a metod pozorování, interpretace a vnímání sociálního kontextu jevu II. blok o schopnost rychlé orientace a zhodnocení závažnosti a rozsahu jevu o kritéria volby a přístupu diferenciální diagnostiky o principy a struktura intervenčních programů pro skupinu v závislosti na závažnosti a fázi jevu III.blok o práce s diagnostickými nástroji o odborné zaškolení získání osvědčení k využívání standardizovaných testů o přehled dostupných metod ukázky, odkazy o tvorba vlastních dotazníků zásady tvorby, pravidla administrace, způsob a formy vyhodnocování, interpretace IV. blok o cíl, struktura, zásady a vlastní příprava krizových scénářů (1. monitoring, 2. pro řešení počáteční šikany 3. pro pokročilé šikany 4. havarijní plán pro výbuch skupinového násilí lynč 5. intervenční program) o zásady záznamu, zpracování, poskytování a předávání informací o získání dovedností v strategii a metodách vyšetřování o nácvik rozhovorů s aktéry šikany, s rodiči aktérů, se spolupracujícími subjekty, s médii V. blok o příprava podkladů a způsob zpracování závěrečné zprávy a doporučení o rizika, komplikace a překážky ve vyšetřování a řešení šikany jejich identifikace a vyřešení legislativní opory a jejich právní síla o statut a limity (kompetence) specialisty a podmínky součinnosti dotčených subjektů VI. blok o etika práce se zjištěnými výsledky profesionální přístup o způsob realizace výchovných opatření o struktura jednání výchovné komise o metodika dlouhodobého konsolidačního programu pro třídu po ukončení a vyřešení případu šikany Pokračování na následující straně.

16 1/ září Pokračování z předchozí strany. VII. blok o orientace ve speciálním programu proti šikanování monitorování míry deficitů jednotlivých komponent a jejich důsledky i možnosti nápravy o struktura a zásady při zpracování kazuistiky - identifikace klíčových momentů /rizikových faktorů/ o kompetenční mapa řešení šikany VIII. blok o orientace v právním minimu o detekce kultury školy způsob komunikace mezi vedením a podřízenými, mezi učiteli a žáky, mezi žáky, mezi pedagogy a ostatními zaměstnanci IX. blok bonus o psychohygiena Jde o cyklus seminářů založených na vyváženém poměru teoretických poznatků a nácviku potřebných odborných dovedností. Praxe bude realizována přímo na školách účastníků. Účastníci obdrží manuál pro prevenci šikanování. Poskytovatelem části finančních prostředků je Jihomoravský kraj. Hodinová dotace: 50 hodin semináře: 5 x 6 hodin realizace na náslech a nácvik dovedností v přímé práci: 4 x 5 hodin realizace přímo ve školách účastníků 16 hodin supervize Výstup: zpracování kazuistiky s doložením použitých metod Lektoři: Supervizor: Termíny: PaedDr. Michal Kolář, Mgr. Renata Ježková, Mgr. Milena Mikulková, Mgr. Helena Adamusová PaedDr. Michal Kolář 24. a (semináře) 10. a (semináře) (seminář) , , (praxe) Čas: Kurzovné: hodin 3 900,- Kč Pokračování na následující straně.

17 1/ září Pokračování z předchozí strany. Celková cena kurzu je 7 900,- Kč. Poskytovatelem části finančních prostředků (4000,- Kč na účastníka) je Jihomoravský kraj prostřednictvím dotačního programu JmK Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními. Počet účastníků je omezen, skupinu bude tvořit pouze 15 osob z celého Jihomoravského kraje. Ještě 3 volná místa! Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem nejpozději do 15. září 2007 na adresu: Závazná přihláška: Vzdělávání specialistů v oblasti specifické primární prevence šikanování Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:. telefon/ .. * Nehodící se škrtněte.

18 1/ září neakreditováno zve vedoucí pracovníky ze všech typů škol na Školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně Informace o změnách nových právních předpisů a doplnění povinností fyzických a právnických osob na úseku PO. Lektor : Termín: Čas: Místo: Kurzovné: PaedDr. Ivo Kurz, akreditovaný lektor PO 2. října 2007 (úterý) hodin (přezůvky s sebou) 300,- Kč Cena zahrnuje i zpracování tematického plánu a časového rozvrhu školení PO požadovaná dokumentace PO, metodický materiál k zajištění PO ve školských objektech. Účastníci školení obdrží osvědčení, které má platnost 3 roky. Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 15. září 2007 na adresu: Závazná přihláška: Školení vedoucích pracovníků o požární ochraně Titul, jméno a příjmení: Datum narození:. Škola:. telefon/ ... Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na akci organizované. * Nehodící se škrtněte.

19 1/ září akreditace č. j. 3891/ Kabinet 1. stupně zve všechny učitele z 1. stupně ZŠ a přihlášené učitele do projektu P2 na praktický seminář Stromy projektové vyučování Mimořádná nabídka Cílem semináře je seznámit učitele interaktivní formou se zajímavými metodami práce a propojením mezi jednotlivými předměty výuky na 1. stupni ZŠ. Čerpá z průřezových témat environmentální výchovy a slouží k rozvoji osobnosti žáka. Obsah: praktická ukázka projektového dne mezipředmětové vztahy, využití projektů v praxi tvoření kurikula, metody RWCT (prožitková pedagogika, kritické myšlení, komunikativní dovednosti, kooperativní vyučování). Lektorka: Termín: Čas: Místo: Mgr. Jana Smrčková 4. října 2007 (čtvrtek) hodin (přezůvky s sebou) Kurzovné: 380,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 15. září 2007 na adresu: Několik volných míst i pro učitele mimo projekt P2! Závazná přihláška: Stromy projektové vyučování Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:. telefon/ . * Nehodící se škrtněte.

20 1/ září neakreditováno Kabinet výchovy mimo vyučování zve všechny zájemce na tradiční akci pro vychovatelky ŠD a ŠK Vstupenkou na Burzu nápadů pro každou vychovatelku je alespoň jeden nejzdařilejší výrobek za školní rok 2006/ Termín: Čas: Místo: 9. října 2007 (úterý) hodin ŠD při ZŠ, Vančurova Program: Informace o vzdělávání vychovatelek ve školním roce 2007/ 2008 Burza nápadů předání zkušeností Prohlídka ZŠ a školní družiny mezinárodní Ekoškola Kurzovné: 50,- Kč (bude vybíráno u prezence) Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 15. září 2007 na adresu: Závazná přihláška: Burza nápadů Titul, jméno a příjmení: Škola:. telefon/ ..

21 1/ září neakreditováno Víte, že: mezi základní povinnosti všech právnických a podnikajících fyzických osob (bez ohledu na míru požárního nebezpečí) patří m.j. pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby, technika požární ochrany nebo preventisty požární ochrany dodržování předpisů o PO a neprodleně odstraňovat zjištěné závady? preventista PO vykonává činnost pouze na základě absolvování odborné přípravy? preventista PO je oprávněn provádět školení zaměstnanců o PO i u činností se zvýšeným požárním nebezpečím? preventista PO je oprávněn označovat pracoviště příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k PO? Pokud ne, tak právě pro Vás pořádáme Odbornou přípravu preventistů požární ochrany Lektor: Termín: Čas: Místo: Kurzovné: PaedDr. Ivo Kurz, osoba odborně způsobilá v PO 10. října 2007 (středa) hodin (přezůvky s sebou) 300,- Kč (cena zahrnuje i zpracování tematického plánu a časového rozvrhu odborné přípravy požárních preventistů požadovaná dokumentace PO, metodické pokyny k práci požárního preventisty) Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 15. září 2007 na adresu: Závazná přihláška: Odborná příprava preventistů PO Titul, jméno a příjmení: Datum narození:. Škola:. telefon/ . Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na akci organizované. * Nehodící se škrtněte.

22 1/ září akreditace č. j / Kabinet MŠ zve ředitelky a učitelky MŠ a učitele 1. stupně ZŠ na seminář z cyklu Zdravotní potíže dětí v MŠ a ZŠ 1. a 2. část Záchvatová onemocnění, epilepsie, bolesti hlavy a kolapsové stavy spojené s dýchacími potížemi. Umíte pomoci dítěti, u kterého se objeví zcela znenadání některé z výše uvedených onemocnění? Jak laik pozná příznaky těchto onemocnění? Jak může pedagog předcházet nebo pomáhat při jejich ataku? Jak zmírnit bolest? Jaké má pedagog kompetence? Jak postupovat při komunikaci s rodiči a lékaři? Jak řešit problémy související s nemocí v kolektivu třídu po stránce bezpečnostní a psychické? Lektorka: Termín: Čas: Místo: Kurzovné: MUDr. Marie Hudečková 11. října 2007 (čtvrtek) hodin SMŠ, Sídlištní 210,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 15. září 2007 na adresu: Závazná přihláška: Zdravotní potíže dětí v MŠ a ZŠ Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:. telefon/ . * Nehodící se škrtněte.

23 1/ září akreditace č. j / Kabinet fyziky zve učitele fyziky na praktický seminář Burza nápadů tentokrát pro učitele fyziky Chcete vědět jak se vyučuje na jiné škole? Chcete nabídnout své zkušenosti, nápady, pomůcky a zpestření do hodin fyziky? Zajímá vás začlenění fyziky ve ŠVP na jiné škole? Vstupenkou je aktivní zapojení na neformálním setkání fyziků. Cílem semináře je: vyměnit si zkušenosti z výuky fyziky, nabídnout učitelům svůj pohled na efektivní, zajímavou, interaktivní vyučovací hodinu, na uplatnění průřezových témat v hodinách fyziky, ukázka využití nových pomůcek ve výuce fyziky, prezentace společnosti EDUXE, která prezentuje vzdělávací program LEGO MINDSTORMS Education dánské společnosti LEGO Education a LogIT edukační materiály anglické společnosti DCP Microdevelopments. Oba produkty jsou novinkami v českém školství, ocenění získaly na předních světových výstavách učebních pomůcek. Řadí se mezi komplexní pomůcky s metodickými materiály, uživatelským servisem a podporou na internetu. Využívají moderní technická řešení a vycházejí ze současných trendů ve vzdělávání. Ve školském prostředí nacházejí uplatnění napříč přírodovědnými předměty včetně integrace předmětů dalších. První zkušenosti z jejich využití na českých školách jsou velmi dobré. Lektorka: Prezentace: Termín: Čas: Místo: Mgr. Karla Surá Mgr. Vlastimil Omasta 16. října 2007 (úterý) hodin Klvaňovo gymnázium Kyjov Kurzovné: 50,- Kč bude vybíráno u prezence Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 15. září 2007 na adresu: Závazná přihláška: Burza nápadů tentokrát pro učitele fyziky Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:. telefon/ . * Nehodící se škrtněte.

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Nabídka kurzů Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Přehled kurzů: Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL 1) Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL

Více

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově za podpory německé organizace Renovabis vybudovalo Centrum celoživotního učení církevních škol

Více

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Centrum celoživotního učení při Cyrilometodějském gymnáziu a MŠ v Prostějově bylo založeno s cílem podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) 6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) Výsledkem autoevaluace školy je strategický plán na pětileté období, který je též samostatnou přílohou ŠVP a je každoročně vyhodnocován

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Praktické kompetence pro začínající učitele v roce 2012 akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Dalšího vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Veletrh vzdělávání Hodonín 7. 8. 10. 2015

Veletrh vzdělávání Hodonín 7. 8. 10. 2015 pracoviště HODONÍN, Dobrovolského 4, 695 01 donín, info@ssshodonin.cz, www.ssshodonin.cz Přehled vzdělávacích akcí ČERVEN 1. 6. 2. 6. 4. 6. 23. 6. 25. 6. ZÁŘÍ 23. 9. 23. 9. 24. 9. 30. 9. Bř Práva a povinnosti

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář k odborné práci Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět je zařazen jako podpůrný předmět při zpracování odborné práce BOČ (Botičská odborná činnost). Studenti získají kompetence

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Objednejte si svůj seminář pro pedagogy nebo dílny/lekce pro děti Seminář Vám připravíme po domluvě ve Vašich

Více

Já a svět kolem mě. (k průřezovému tématu Mediální výchova ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou. Autor projektu: Kateřina Jonáková.

Já a svět kolem mě. (k průřezovému tématu Mediální výchova ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou. Autor projektu: Kateřina Jonáková. 1 Příloha č.6 k ŠVP Škola hrou Projekt P7 Já a svět kolem mě (k průřezovému tématu Mediální výchova ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou Autor projektu: Kateřina Jonáková Přílohy: Schválila dne Mgr.Charlotta Kurcová

Více

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu.

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu. Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín Praha, 17.září 2013 www.vzdelavanipedagogu.cz 1 Projekt Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Projekt je zaměřen na rozvoj odborných i pedagogických kompetencí učitelů ve středním

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

KOMPETENCE PRO ŽIVOT. Informační seminář o projektu. Festival vzdělávání LABYRINT. 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava Rozdíl je v lidech

KOMPETENCE PRO ŽIVOT. Informační seminář o projektu. Festival vzdělávání LABYRINT. 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava Rozdíl je v lidech KOMPETENCE PRO ŽIVOT Festival vzdělávání LABYRINT Informační seminář o projektu 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava ZROD NÁPADU 1997 Inspirace z USA Competence at Work 2002 Inspirace ze Skotska

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Mgr. Jana Kadlecová Ing.

KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Mgr. Jana Kadlecová Ing. KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování Mgr. Jana Kadlecová Ing. Michaela Šilhavá VÝCHODISKA činnost P-centra, střediska primární prevence CPPT,

Více

4.1 Učební plán pro 1.stupeň

4.1 Učební plán pro 1.stupeň 4. Učební plán Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9.ročníku. ŠVP rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období zahrnuje 1.-3. ročník, 2.období 4.-5. ročník, 3. období 6.-9. ročník. ŠVP vymezuje závazné kompetence

Více

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Číslo výzvy: 21 Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec 384 21 Husinec, Kostnická 227 / IČO 47 258 365 / tel.388 331 234/ E-mail: reditel@zshusinec.cz/ Web: www.zshusinec.cz / Registrační

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. O b s a h

UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. O b s a h UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA O b s a h DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 1 2 DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 2 4 PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE 6 PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Radvanice, okres Trutnov Adresa: 542 12 Radvanice v Čechách 171 Identifikátor školy: 650 060 831 Vedoucí týmu: Mgr. Pavel

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů Zavádění vybraných průřezových témat do ŠVP základních škol prostřednictvím projektového vyučování v Moravskoslezském kraji aneb Lesníci pomáhají vzdělávat žáky základních škol v úctě k přírodě Prezentace

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Základní škola Škvorec Tyršova 130, 250 83 Škvorec Identifikátor školy: 600 052 231 Zřizovatel: obec Škvorec Školský úřad Praha-východ,

Více