Přehled akcí na měsíc srpen - září 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled akcí na měsíc srpen - září 2007"

Transkript

1 1/ září Přehled akcí na měsíc srpen - září Galerie na schodech Elektrárna dominanta města a, fotografie Mgr. A. Salajky a Minigalerie Vzpomínka na akademického malíře Vladimíra Vašíčka Studium Koordinátor ŠVP 28. srpna 2007 Základy první pomoci pro učitelský sbor MŠ a ZŠ Veselí nad Moravou, Kollárova 28. srpna 2007 Monitorování vztahů ve třídě pro učitelský sbor ZŠ Dubňany 29. srpna 2007 Moderní modely projektové vyučování pro učitelský sbor ZŠ, Vančurova 30. srpna 2007 Základy první pomoci pro učitelský sbor MŠ a ZŠ J. A. Komenského Veselí nad Moravou 30. srpna 2007 P2 - Aktivizující práce s textem 1. část 10. září 2007 Studium Asistent pedagoga 14. září 2007 Zákony, vyhlášky a paragrafy v ředitelské praxi 15. září 2007 Přírodní perličky z Jižní Moravy 17. září 2007 Skupinová dynamika 19. září 2007 Vzdělávací strategie a profesní dovednosti učitele 19. září 2007 Pravidla a kritéria hodnocení žáků 20. září 2007 Studium Koordinátor ŠVP 20. září 2007 P2 - Hudba ve škole 21. září 2007 Instrumentální hrátky 24. září 2007 Studium Asistent pedagoga 24. září 2007 P2 - Aktivizující práce s textem 2. část 24. září 2007 Kudy z nudy výuka českého jazyka podle RVP- 1. stupeň ZŠ, 1. skupina 24. září 2007 P1 - Vzdělávání specialistů v oblasti specifické primární prevence šikanování 1. část 25. září 2007 P1 - Vzdělávání specialistů v oblasti specifické primární prevence šikanování 2. část 25. září 2007 Kudy z nudy výuka českého jazyka podle RVP- 2. stupeň ZŠ 26. září 2007 Kudy z nudy výuka českého jazyka podle RVP- 1. stupeň ZŠ, 2. skupina 27. září 2007 Studium Koordinátor ŠVP 1. října 2007 Studium Asistent pedagoga 2. října 2007 Školení vedoucích pracovníků o požární ochraně 3. října 2007 Zahájení kurzu Podíl učitele matematiky ZŠ na tvorbě ŠVP - ESF

2 1/ září Vážení kolegové, s novým školním rokem k vám přichází i nová nabídka vzdělávacích akcí na školní rok 2007/2008. Spolu s metodiky vedoucími jednotlivých kabinetů jsme ji připravovali již od června. Jejich výčet najdete jednak tradičně v Informačních zpravodajích, z nichž první právě dostáváte, ale zároveň i na našich webových stránkách kde vás seznamujeme s připravovanými semináři s výhledem minimálně půl roku. Ve školním roce 2007/2008 bude realizátorem těchto projektů: Projekt P1 Vzdělávání specialistů v oblasti specifické primární prevence šikanování Projekt P2 Zpřístupnění DVPP základním školám s ročníky 1. stupně Dále budeme otvírat další ročníky těchto studií: Koordinátor ŠVP (v rozsahu 250 hodin) Studium pro asistenty pedagoga (v rozsahu 120 hodin) Protože nás zajímá, jaké další vzdělávání školy a jednotlivci potřebují, připravili jsme si dotazník, kterým budeme do konce roku 2007 zjišťovat vaše vzdělávací potřeby. Má-li některý z ředitelů škol zájem využít tento dotazník pro potřebu vlastní školy, neváhejte mě kontaktovat. Vážení kolegové, jménem všech pracovníků Vám přeji, aby Vám nový školní rok přinesl uspokojení a radost z vlastní práce - ať učíte na kterémkoliv typu škol. K tomu Vám přeji hodně tvůrčích nápadů, trpělivost a hlavně pohodové lidi kolem Vás. Máte-li jakékoliv připomínky, dotazy a náměty, můžete tak učinit ústně, telefonem ( ) i elektronicky Hana Krojzlová

3 1/ září INFORMACE Poznatky ústřední poroty ze soutěže v anglickém jazyce Soutěž v anglickém jazyce se zaměřuje na poslech s porozuměním a na konverzaci na zadané téma bez přípravy. Do vyšších postupových kol jsou posíláni soutěžící, kteří vynikají pasivním doplňováním gramatických testů a neovládají anglický jazyk aktivně. Zadaná konverzační témata jsou v ústředním kole formulována jako problém, který soutěžící žák s porotou řeší z různých pohledů. Je tedy hodnocena slovní zásoba, úroveň výslovnosti, gramatická správnost, jazyková pohotovost a kreativita a schopnost dodržet zadané téma konverzace. Doporučení a podněty pro zkvalitnění výuky v anglickém jazyce. Poslech s porozuměním vyžaduje hodně praxe, odposlouchat desítky až stovky hodin autentických textů Ve výuce využívat rozhlasové a televizní pořady, autentické videokazety apod., to přináší reálný svět do třídy a výraznou motivaci žáků Trénink možno provádět i doma text písní, sledování filmů v krátkodobém časovém intervalu 5 10 minut nepřerušeného poslechu, několikrát týdně Konverzace lze natrénovat tak, že učitel bude svým žákům zadávat konkrétní role a pověřovat je obhajobou konkrétních názorů, které zadaná role vyžaduje. Počátečním cílem výuky není přesnost, ale schopnost komunikace v cizím jazyce. Základním pravidlem v této fázi je ignorování gramatických chyb a nepřesností ve slovní zásobě. Učitel by měl mluvit pomalu a svůj projev prokládat několikavteřinovými pauzami, aby žákům dopřál čas na porozumění a uvědomění si smyslu anglického sdělení. Učení se cizím jazykům není napodobování, ale vytváření něčeho nového. Mezinárodní titul Ekoškola v regionu v prostorách Senátu Parlamentu ČR proběhlo slavnostní předávání mezinárodních titulů Ekoškola. Nad akcí převzalo záštitu MŠMT a MŽP ČR. Do programu Ekoškola je zapojeno škol z 38 zemí světa, v ČR je zapojeno 120 škol. O titul žádalo 30 škol z celé České republiky. Titul bylo udělen 21 školám. Titul Ekoškola je platný po dobu dvou let a v našem regionu ho získala ZŠ, Vančurova a Purkyňovo gymnázium Strážnice. Blahopřejeme všem učitelům a žákům, kteří se do projektu zapojili. DVPP ve školním roce 2007/2008 na svých webových stránkách (www.ssshodonin.cz) opět zveřejňuje nabídku vzdělávacích akcí pro školní rok 2007/2008. Můžete se přihlásit v předtermínu, pokud je u nabídky již přiřazeno datum konání. Termíny akcí doplňujeme průběžně vždy po domluvě s lektory. Zájemci mohou využít on-line přihlášku, doplnit potřebné údaje a budou mít přednost při zařazování do vzdělávacích akcí. Na webových stránkách budou také vyznačeny změny v datu nebo místu konání akce.

4 1/ září Kulturní vystoupení na XI. veletrhu vzdělávání nabízí SŠ, ZŠ, ale i MŠ možnost prezentovat svoji školu, případně svůj studijní obor v rámci tradičního kulturního vystoupení na XI. veletrhu vzdělávání. Prosíme zájemce z řad škol, aby se v případě zájmu přihlásili do 15. září Budou jim poskytnuty veškeré informace. Telefon: nebo Kurzy anglického jazyka Od září - října 2007 organizuje opět kurzy výuky anglického jazyka. Novinkou je kurz pro učitelky MŠ Jazyky hrou v rozsahu 75 hodin. Dále nabízíme kurz Anglického jazyka 2. ročník a Jazykově-konverzační kurz 4. ročník. Pro uskutečnění kurzu je nutný určitý počet zájemců. Proto dodržte termín přihlášení do 15. září Podrobnosti a přihlášky najdete na konci tohoto IZ. Kurzy práce s počítačem Od listopadu 2007 připravuje ve spolupráci se ZŠ, Vančurova opět kurzy práce s počítačem. Postupně budeme nabízet kurzy WORD I. a II., EXCEL I. a II., PowerPoint I. a II., a další. Bližší informace najdete v příštím Informačním zpravodaji nebo na telefonu p. Zdenka Brennerová. Městská knihovna Kyjov a Vzdělávací oblast Člověk a společnost Vás zve do své čítárny a studovny na Komenského ulici v Kyjově na zajímavé představení učebnice dějepisu PREZENTACE UČEBNICE PRAVĚKU A STAROVĚKU pro 6. ročníky ZŠ a příslušných ročníků gymnázií 20. září 2007 v hodin Program: Kulturní program s malým pohoštěním pro učitele, žáky, studenty a ostatní zájemce Prezentace učebnice jejími autory Jarmila Bednaříková, Libor Kysučan a Marie Fejfušová Diskuze k učebnicím Prezentací bude provázet Jaroslava Klementová, ředitelka Městské knihovny Kyjov

5 1/ září Vážené paní ředitelky, páni ředitelé, stejně jako každý rok připravujeme ve spolupráci s autorizovanými osobami řadu školení a kurzů se speciálním osvědčením. Vycházíme Vám vstříc a zveřejňujeme přehled s přibližnými termíny jejich konání. Protože nebudou v příslušném školním roce opakovány znovu, prosíme Vás, abyste si včas zkontrolovali konec platnosti stávajících osvědčení. Bude naší snahou, aby tyto termíny byly dodrženy i v příštích letech. PŘEHLED ŠKOLENÍ, PLÁNOVANÝCH NA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Termín konání: Název Určeno Platnost osvědčení: 2. října 2007 Školení vedoucích pracovníků o požární ochraně vedení školy 10. října 2007 Odborná příprava preventistů požární ochrany požární preventista listopad 2007 Školení vedoucích pracovníků v oblasti BOZP vedení školy ledna Základní a doškolovací kurz pro instruktory instruktoři škol školního lyžování a snowboardingu ního lyžování a snowboardingu únor 2008 O chemických látkách a chemických příprav - chemici - odborně cích změny v zákonech způsobilí březen 2008 Školení vedoucích pracovníků v oblasti BOZP vedení školy a PO duben 2008 Školení řidičů 3 roky 1 rok 3 roky 5 let 3 roky květen 2008 červen 2008 Základy první pomoci - doškolovací kurz (5 hodin) Školení o přezkoušení odborné způsobilosti v elektronice absolventům ZPP ( 12 hodin) 2 roky 3 roky

6 1/ září akreditace č. j / zve ředitele a jejich zástupce ze všech typů škol na seminář Zákony, vyhlášky a paragrafy v ředitelské praxi Odměňování ve školství podle nového zákoníku práce. Odborná kvalifikace pro výkon přímé pedagogické činnosti. Změny týkající se vedoucích pracovníků možnosti odvolání z funkce. Pracovní doba, přesčasová práce, náhrada mzdy. Aktuality k datu konání semináře. Zákony a vyhlášky, které se ruší a čím jsou nahrazeny. Řešení konkrétních problémů ze školní praxe. Lektorka: Termín: Čas: Místo: Kurzovné: JUDr. Hana Poláková, vedoucí OŠ KÚ Jihomoravského kraje 14. září 2007 (pátek) hodin (přezůvky s sebou) 420,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: Závazná přihláška: Zákony, vyhlášky a paragrafy v ředitelské praxi Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:... Otázky pro lektorku:.. (Pokud nestačí místo, přidejte přílohu) * Nehodící se škrtněte.

7 1/ září akreditace č. j. 4485/ zve učitele ZŠ a SŠ na 1. část semináře Skupinová dynamika Cílem vzdělávací akce je ukázat, že základní kompetence lze nabýt pouze ve skupinách, při vzájemném kontaktu a jednání s ostatními. Učení ve skupině tak umožňuje jednotlivci rozšiřovat si oblast prožitků a zkušeností a zprostředkovávat si tak nové poznání. Seminář je veden interaktivními metodami výuky. Obsah: hry pro představování a poznávání komunikace a vytváření skupin pozorování a vnímání prosazování a sebeprosazování zpětná vazba Výukové metody a formy: interaktivní metody krátké teoretické vstupy lektora modelové situace diskuse, reflexe účastníků testy Lektorka: Termín: Čas: Místo: Kurzovné: Mgr. Dana Forýtková 17. září 2007 (pondělí) hodin (přezůvky s sebou) 590,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: Závazná přihláška: Skupinová dynamika Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:..telefon/ . *Nehodící se škrtněte.

8 1/ září akreditace č. j / zve učitele 1. a 2. stupně ZŠ a SŠ na seminář Vzdělávací strategie a profesní dovednosti učitele Chcete se naučit hledat cesty k získání klíčových dovedností? Chcete se dovědět v čem spočívají podstatné proměny současné didaktiky, metodiky a evaluace? Potřebujete se seznámit s důležitými poznatky z oblasti pedagogické diagnostiky, psychofyzického nalaďování nebo motivace? Odpovědi se dovíte právě na tomto semináři od zkušeného praktika. Témata: Co jsou to vzdělávací strategie Smysl vzdělávací strategie Dispozice učitele k učení Psychofyzické naladění učitele Motivace učitelů Kooperace a kooperativní techniky Ověřování svých domněnek a vědecké metody pokus, pozorování, poměřování, třídění apod. Projekty ve vzdělávací strategii Vzdělávací strategie hrou, typy her Integrace vytváření skupin a propojování obsahu různých předmětů, tvoření funkčních celků Lektor: Termín: Čas: Místo: Kurzovné: Mgr. Zdeněk Bělecký 19. září 2007 (středa) hodin (přezůvky s sebou) 450,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: Závazná přihláška: Vzdělávací strategie a profesní dovednosti učitele Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:..telefon/ . *Nehodící se škrtněte.

9 1/ září akreditace č. j / zve učitele 1. a 2. stupně ZŠ a SŠ na seminář Pravidla a kritéria hodnocení žáků Cílem vzdělávací akce je seznámit se s formulacemi hodnocení, se sdělováním hodnocení a různými příklady hodnotících výroků. Obsah: Pedagogická diagnostika Typy a struktura kritérií hodnocení Vzdělávací cíle a kritéria hodnocení Tvorba a praktické ukázky kritérií hodnocení Pravidla pro hodnocení Hodnocení skupinové práce Využití klíčových kompetencí a očekávaných výstupů Jak napsat výstupní hodnocení, formální náležitosti Praktické ukázky hodnocení žáků Lektor: Termín: Čas: Místo: Kurzovné: Mgr. Zdeněk Bělecký 19. září 2007 (středa) hodin (přezůvky s sebou) 450,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: Závazná přihláška: Pravidla a kritéria hodnocení žáků Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:..telefon/ . *Nehodící se škrtněte.

10 1/ září akreditace č. j. 4485/ zve učitelky 1. stupně a vychovatelky ŠD na praktický seminář z projektu P2 Zpřístupnění DVPP málotřídním a neúplným ZŠ Hudba ve škole Učitelé si vyzkoušejí, jak propojit hudbu s rytmem, pohybem, slovem a fantazií. Zjistí, jak pozitivně hudba ovlivňuje nejen učitele, ale i žáka a jak s vlivem hudby na emoce svých žáků pracovat. Tématické náměty: Pozitivní účinky hudby a její působení na člověka Vliv hudby na emoce žáků Nabídka her, metod a technik pro rozvoj muzikálnosti Praktická ukázka práce s dětmi Lektorka: Termín: Čas: Lena Frézová 20. září 2007 (čtvrtek) hodin Místo: ZŠ, Mírové náměstí 7 volných míst pro zájemce i z úplných škol! S sebou: pohodlné oblečení, karimatky Kurzovné: 450,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: Závazná přihláška: Hudba ve škole Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:. telefon/ .. * Nehodící se škrtněte.

11 1/ září akreditace č. j. 4485/ Kabinet MŠ a kabinet VMV zvou učitelky MŠ a vychovatelky ŠD na praktický seminář Instrumentální hrátky Učitelky MŠ a vychovatelky ŠD získají nový a zajímavý náhled na instrumentální hru dětí v MŠ nebo ve ŠD a její přirozené zařazení do výchovně vzdělávacích celků. Hlavní témata: Základní pravidla hry na jednoduché hudební nástroje Improvizace a drobné etudy Motivace a práce s písněmi Využití instrumentální hry k pohybu, ke hrám a práci s textem Lektorka: Termín: Čas: Místo: Kurzovné: Lena Freyová 21. září 2007 (pátek) hodin ŠD při ZŠ, Vančurova 450,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: Závazná přihláška: Instrumentální hrátky Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:. telefon/ .. * Nehodící se škrtněte.

12 1/ září akreditace č. j / Kabinet 1. stupně zve učitele 1. stupně na pokračování praktického semináře Kudy z nudy výuka českého jazyka podle RVP na 1. stupni ZŠ Cílem seminářů je inspirovat učitele jak motivovat učivo, navodit ve třídě kladnou atmosféru, docílit dobrovolné účasti žáků při získávání poznatků, jak učit neformálně, hravě, tudíž zábavně. Semináře obsahují praktické ukázky her od drobných, časově nenáročných, až po větší bloky. Účastníci obdrží pracovní listy k jednotlivým hrám. Hlavní témata: Projektové vyučování Mezipředmětové vztahy v mluvnici, slohu i literatuře Jazyk a jazyková komunikace Mediální výchova (práce s tiskem, filmem, pořady televize ) Dramatická výchova Hry k tématickým celkům Souhrnné poučení o slohu formou her Lektorka: Termín: Mgr. Květoslava Ječná 24. září 2007 (pondělí) 1. skupina - na ZŠ, Očovská 26. září 2007 (středa) 2. skupina - na Čas: Kurzovné: hodin 480,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: Závazná přihláška: Kudy z nudy výuka českého jazyka podle RVP - pro 1. stupeň ZŠ Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:. telefon/ .. Mám zájem termín: skupina skupina * Nehodící se škrtněte.

13 1/ září akreditace č. j / Kabinet českého jazyka zve učitele jazyka českého 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázia na pokračování praktického semináře Kudy z nudy výuka českého jazyka podle RVP na 2. stupni ZŠ Cílem seminářů je inspirovat učitele jak motivovat učivo, navodit ve třídě kladnou atmosféru, docílit dobrovolné účasti žáků při získávání poznatků, jak učit neformálně, hravě, tudíž zábavně. Semináře obsahují praktické ukázky her od drobných, časově nenáročných, až po větší bloky. Účastníci obdrží pracovní listy k jednotlivým hrám. Hlavní témata: Projektové vyučování Mezipředmětové vztahy v mluvnici, slohu i literatuře Jazyk a jazyková komunikace Mediální výchova (práce s tiskem, filmem, pořady televize ) Dramatická výchova Tvorba čítanky (pokračování 8., 9. roč.) Souhrnné poučení o slohu formou her Lektorka: Termín: Čas: Místo: Kurzovné: Mgr. Květoslava Ječná 25. září 2007 (úterý) hodin 480,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: Závazná přihláška: Kudy z nudy výuka českého jazyka podle RVP 2. stupeň ZŠ, Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:. telefon/ .. * Nehodící se škrtněte.

14 1/ září akreditaci dodáme za finanční podpory JmK nabízí odborným pracovníkům školských poradenských zařízení a poradenských pracovišť, školním psychologům a speciálním pedagogům, školním metodikům prevence a ostatním zájemcům Projekt P1 Vzdělávání specialistů v oblasti specifické primární prevence šikanování Motto: ZLO SE ŠÍŘÍ NIKOLI SILOU ZLÝCH, ALE SLABOSTÍ DOBRÝCH. Medializované případy brutálního násilí mezi žáky jsou jenom špičkou ledovce s názvem šikanování. Tyto projevy násilí jsou jen posledním vykřičníkem za trápením, které začalo mnohdy zcela nevinně lhostejnost, bezradnost a zbabělost okolí (malých i velkých) umožní vývoj šikany do těch nejzrůdnějších podob. Alarmující skutečností zůstává, že skoro každé třetí dítě se setkalo s šikanováním (téměř 41%). Ať bolí tělo nebo duše, šikanování způsobuje mnohdy nevratná zranění nejzákladnějších psychologických potřeb člověka: důvěry a bezpečí. Na místě jsou tedy nejen otázky, ale i hledání účinných opatření. o Jakými způsoby a prostředky je možné zabránit vývoji takových kauz, které otřesou i těmi nejotrlejšími? o Jakým způsobem je možné rozpoznat šikanu v jejím počátku a použít účinné prostředky? o Kolik specialistů si skutečně umí poradit se šikanou a kde je hledat? o Jakým způsobem je postaráno o aktéry šikany, ať o oběti, o agresory nebo o ostatní -přihlížející? Cílem projektu P1 je: vytvořit síť specialistů odborníků na problematiku specifické primární prevence šikanování naučit se vypracovat pro školu krizové scénáře pro společný postup pedagogů při šikaně ve škole naučit se realizovat a využívat užší spolupráci mezi servisními organizacemi a školou Pokračování na následující straně.

15 1/ září Pokračování z předchozí strany. Obsah vzdělávacího cyklu: I. blok o prohloubení základních znalostí o hlubší pohled na patologický jev o rozvoj komunikačních a krizových kompetencí o strategie, formy, metody a techniky získávání informací o získání a prohloubení odborných kompetencí k monitorování, diagnostice, vyšetřování a řešení šikany o posílení dovedností a metod pozorování, interpretace a vnímání sociálního kontextu jevu II. blok o schopnost rychlé orientace a zhodnocení závažnosti a rozsahu jevu o kritéria volby a přístupu diferenciální diagnostiky o principy a struktura intervenčních programů pro skupinu v závislosti na závažnosti a fázi jevu III.blok o práce s diagnostickými nástroji o odborné zaškolení získání osvědčení k využívání standardizovaných testů o přehled dostupných metod ukázky, odkazy o tvorba vlastních dotazníků zásady tvorby, pravidla administrace, způsob a formy vyhodnocování, interpretace IV. blok o cíl, struktura, zásady a vlastní příprava krizových scénářů (1. monitoring, 2. pro řešení počáteční šikany 3. pro pokročilé šikany 4. havarijní plán pro výbuch skupinového násilí lynč 5. intervenční program) o zásady záznamu, zpracování, poskytování a předávání informací o získání dovedností v strategii a metodách vyšetřování o nácvik rozhovorů s aktéry šikany, s rodiči aktérů, se spolupracujícími subjekty, s médii V. blok o příprava podkladů a způsob zpracování závěrečné zprávy a doporučení o rizika, komplikace a překážky ve vyšetřování a řešení šikany jejich identifikace a vyřešení legislativní opory a jejich právní síla o statut a limity (kompetence) specialisty a podmínky součinnosti dotčených subjektů VI. blok o etika práce se zjištěnými výsledky profesionální přístup o způsob realizace výchovných opatření o struktura jednání výchovné komise o metodika dlouhodobého konsolidačního programu pro třídu po ukončení a vyřešení případu šikany Pokračování na následující straně.

16 1/ září Pokračování z předchozí strany. VII. blok o orientace ve speciálním programu proti šikanování monitorování míry deficitů jednotlivých komponent a jejich důsledky i možnosti nápravy o struktura a zásady při zpracování kazuistiky - identifikace klíčových momentů /rizikových faktorů/ o kompetenční mapa řešení šikany VIII. blok o orientace v právním minimu o detekce kultury školy způsob komunikace mezi vedením a podřízenými, mezi učiteli a žáky, mezi žáky, mezi pedagogy a ostatními zaměstnanci IX. blok bonus o psychohygiena Jde o cyklus seminářů založených na vyváženém poměru teoretických poznatků a nácviku potřebných odborných dovedností. Praxe bude realizována přímo na školách účastníků. Účastníci obdrží manuál pro prevenci šikanování. Poskytovatelem části finančních prostředků je Jihomoravský kraj. Hodinová dotace: 50 hodin semináře: 5 x 6 hodin realizace na náslech a nácvik dovedností v přímé práci: 4 x 5 hodin realizace přímo ve školách účastníků 16 hodin supervize Výstup: zpracování kazuistiky s doložením použitých metod Lektoři: Supervizor: Termíny: PaedDr. Michal Kolář, Mgr. Renata Ježková, Mgr. Milena Mikulková, Mgr. Helena Adamusová PaedDr. Michal Kolář 24. a (semináře) 10. a (semináře) (seminář) , , (praxe) Čas: Kurzovné: hodin 3 900,- Kč Pokračování na následující straně.

17 1/ září Pokračování z předchozí strany. Celková cena kurzu je 7 900,- Kč. Poskytovatelem části finančních prostředků (4000,- Kč na účastníka) je Jihomoravský kraj prostřednictvím dotačního programu JmK Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními. Počet účastníků je omezen, skupinu bude tvořit pouze 15 osob z celého Jihomoravského kraje. Ještě 3 volná místa! Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem nejpozději do 15. září 2007 na adresu: Závazná přihláška: Vzdělávání specialistů v oblasti specifické primární prevence šikanování Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:. telefon/ .. * Nehodící se škrtněte.

18 1/ září neakreditováno zve vedoucí pracovníky ze všech typů škol na Školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně Informace o změnách nových právních předpisů a doplnění povinností fyzických a právnických osob na úseku PO. Lektor : Termín: Čas: Místo: Kurzovné: PaedDr. Ivo Kurz, akreditovaný lektor PO 2. října 2007 (úterý) hodin (přezůvky s sebou) 300,- Kč Cena zahrnuje i zpracování tematického plánu a časového rozvrhu školení PO požadovaná dokumentace PO, metodický materiál k zajištění PO ve školských objektech. Účastníci školení obdrží osvědčení, které má platnost 3 roky. Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 15. září 2007 na adresu: Závazná přihláška: Školení vedoucích pracovníků o požární ochraně Titul, jméno a příjmení: Datum narození:. Škola:. telefon/ ... Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na akci organizované. * Nehodící se škrtněte.

19 1/ září akreditace č. j. 3891/ Kabinet 1. stupně zve všechny učitele z 1. stupně ZŠ a přihlášené učitele do projektu P2 na praktický seminář Stromy projektové vyučování Mimořádná nabídka Cílem semináře je seznámit učitele interaktivní formou se zajímavými metodami práce a propojením mezi jednotlivými předměty výuky na 1. stupni ZŠ. Čerpá z průřezových témat environmentální výchovy a slouží k rozvoji osobnosti žáka. Obsah: praktická ukázka projektového dne mezipředmětové vztahy, využití projektů v praxi tvoření kurikula, metody RWCT (prožitková pedagogika, kritické myšlení, komunikativní dovednosti, kooperativní vyučování). Lektorka: Termín: Čas: Místo: Mgr. Jana Smrčková 4. října 2007 (čtvrtek) hodin (přezůvky s sebou) Kurzovné: 380,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 15. září 2007 na adresu: Několik volných míst i pro učitele mimo projekt P2! Závazná přihláška: Stromy projektové vyučování Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:. telefon/ . * Nehodící se škrtněte.

20 1/ září neakreditováno Kabinet výchovy mimo vyučování zve všechny zájemce na tradiční akci pro vychovatelky ŠD a ŠK Vstupenkou na Burzu nápadů pro každou vychovatelku je alespoň jeden nejzdařilejší výrobek za školní rok 2006/ Termín: Čas: Místo: 9. října 2007 (úterý) hodin ŠD při ZŠ, Vančurova Program: Informace o vzdělávání vychovatelek ve školním roce 2007/ 2008 Burza nápadů předání zkušeností Prohlídka ZŠ a školní družiny mezinárodní Ekoškola Kurzovné: 50,- Kč (bude vybíráno u prezence) Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 15. září 2007 na adresu: Závazná přihláška: Burza nápadů Titul, jméno a příjmení: Škola:. telefon/ ..

21 1/ září neakreditováno Víte, že: mezi základní povinnosti všech právnických a podnikajících fyzických osob (bez ohledu na míru požárního nebezpečí) patří m.j. pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby, technika požární ochrany nebo preventisty požární ochrany dodržování předpisů o PO a neprodleně odstraňovat zjištěné závady? preventista PO vykonává činnost pouze na základě absolvování odborné přípravy? preventista PO je oprávněn provádět školení zaměstnanců o PO i u činností se zvýšeným požárním nebezpečím? preventista PO je oprávněn označovat pracoviště příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k PO? Pokud ne, tak právě pro Vás pořádáme Odbornou přípravu preventistů požární ochrany Lektor: Termín: Čas: Místo: Kurzovné: PaedDr. Ivo Kurz, osoba odborně způsobilá v PO 10. října 2007 (středa) hodin (přezůvky s sebou) 300,- Kč (cena zahrnuje i zpracování tematického plánu a časového rozvrhu odborné přípravy požárních preventistů požadovaná dokumentace PO, metodické pokyny k práci požárního preventisty) Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 15. září 2007 na adresu: Závazná přihláška: Odborná příprava preventistů PO Titul, jméno a příjmení: Datum narození:. Škola:. telefon/ . Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na akci organizované. * Nehodící se škrtněte.

22 1/ září akreditace č. j / Kabinet MŠ zve ředitelky a učitelky MŠ a učitele 1. stupně ZŠ na seminář z cyklu Zdravotní potíže dětí v MŠ a ZŠ 1. a 2. část Záchvatová onemocnění, epilepsie, bolesti hlavy a kolapsové stavy spojené s dýchacími potížemi. Umíte pomoci dítěti, u kterého se objeví zcela znenadání některé z výše uvedených onemocnění? Jak laik pozná příznaky těchto onemocnění? Jak může pedagog předcházet nebo pomáhat při jejich ataku? Jak zmírnit bolest? Jaké má pedagog kompetence? Jak postupovat při komunikaci s rodiči a lékaři? Jak řešit problémy související s nemocí v kolektivu třídu po stránce bezpečnostní a psychické? Lektorka: Termín: Čas: Místo: Kurzovné: MUDr. Marie Hudečková 11. října 2007 (čtvrtek) hodin SMŠ, Sídlištní 210,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 15. září 2007 na adresu: Závazná přihláška: Zdravotní potíže dětí v MŠ a ZŠ Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:. telefon/ . * Nehodící se škrtněte.

23 1/ září akreditace č. j / Kabinet fyziky zve učitele fyziky na praktický seminář Burza nápadů tentokrát pro učitele fyziky Chcete vědět jak se vyučuje na jiné škole? Chcete nabídnout své zkušenosti, nápady, pomůcky a zpestření do hodin fyziky? Zajímá vás začlenění fyziky ve ŠVP na jiné škole? Vstupenkou je aktivní zapojení na neformálním setkání fyziků. Cílem semináře je: vyměnit si zkušenosti z výuky fyziky, nabídnout učitelům svůj pohled na efektivní, zajímavou, interaktivní vyučovací hodinu, na uplatnění průřezových témat v hodinách fyziky, ukázka využití nových pomůcek ve výuce fyziky, prezentace společnosti EDUXE, která prezentuje vzdělávací program LEGO MINDSTORMS Education dánské společnosti LEGO Education a LogIT edukační materiály anglické společnosti DCP Microdevelopments. Oba produkty jsou novinkami v českém školství, ocenění získaly na předních světových výstavách učebních pomůcek. Řadí se mezi komplexní pomůcky s metodickými materiály, uživatelským servisem a podporou na internetu. Využívají moderní technická řešení a vycházejí ze současných trendů ve vzdělávání. Ve školském prostředí nacházejí uplatnění napříč přírodovědnými předměty včetně integrace předmětů dalších. První zkušenosti z jejich využití na českých školách jsou velmi dobré. Lektorka: Prezentace: Termín: Čas: Místo: Mgr. Karla Surá Mgr. Vlastimil Omasta 16. října 2007 (úterý) hodin Klvaňovo gymnázium Kyjov Kurzovné: 50,- Kč bude vybíráno u prezence Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 15. září 2007 na adresu: Závazná přihláška: Burza nápadů tentokrát pro učitele fyziky Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:. telefon/ . * Nehodící se škrtněte.

Hana Krojzlová. Přehled akcí na měsíc červen 2007. Vážení kolegové,

Hana Krojzlová. Přehled akcí na měsíc červen 2007. Vážení kolegové, 10/ 2007-1 - červen Přehled akcí na měsíc červen 2007 1. 6. 30. 8. 2007 Galerie na schodech a Minigalerie Kresba a malba Martiny Malárové a Veroniky Juráskové, absolventky SPUŠ a VOŠ Hodonín 4. června

Více

Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře

Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře Pokud uvažujete, že přihlásíte sebe či své kolegy na kurz a nevíte který by nejvíce vyhovoval Vašim potřebám, nebo jsou pro Vás otevřené kurzy

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. z á ř í 2 0 1 4. č. 09 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. z á ř í 2 0 1 4. č. 09 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno z á ř í 2 0 1 4 č. 09 M Ě S Í Č N Í K Obsah Informatika... 4 Studium k výkonu specializovaných činností: koordinace

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 544, e-mail: vzsk@vzsk.cz, http://

Více

Přehled akcí DUBEN 2014

Přehled akcí DUBEN 2014 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, pracoviště donín Dobrovolského 4, 695 01 donín, tel. 518 353 295, 518 344 569, info@ssshodonin.cz, www.ssshodonin.cz

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0. /09 - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0. /09 - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0 /09 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 545, e-mail: vzsk@vzsk.cz,

Více

Praha a Stfiedoãesk kraj

Praha a Stfiedoãesk kraj 012_Praha 21.7.2009 19:06 Stránka 167 Praha a Stfiedoãesk kraj Krajské pracovi tû Kontakty Staropramenná 17, 150 00 Praha 5-Smíchov tel.: +420 257 315 470 fax: +420 257 315 470 e-mail: praha@nidv.cz vedoucí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Začněme spolu byl vytvářen

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s PROGRAMOVÁ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ leden 2010 červen 2010 Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s 1 SLOVO ÚVODEM Vážené kolegyně, vážení kolegové! Představujeme Vám novou nabídku

Více

INFORMÁTOR říjen 2 0 1 4

INFORMÁTOR říjen 2 0 1 4 INFORMÁTOR říjen 2 0 1 4 KVIC, odloučené pracoviště NOVÝ JIČÍN 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 1. Představujeme naše lektory... 3 2. Metodika řízení...

Více

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program RVP 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá zpracovaný podle: Forma studia: Denní forma studia

Více

Přehled akcí na měsíc květen 2012

Přehled akcí na měsíc květen 2012 Přehled akcí na měsíc květen 2012 Květen červen 2012 Výstava výtvarných prací studentů SPŠU Hodonín 2. 5. 2012 Náměty a projekty ve výtvarné výchově II. - Výtvarné objevy v přírodě 3. 5. 2012 Mluvíme,

Více

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

Přehled akcí na měsíc květen 2007

Přehled akcí na měsíc květen 2007 9/ 2007-1 - květen Přehled akcí na měsíc květen 2007 1. 5. 31. 5. 2007 Galerie na schodech a Minigalerie Kresba a malba Martiny Malárové a Veroniky Juráskové, absolventky SPUŠ a VOŠ Hodonín 2. května 2007

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky

Více

INFORMÁTOR LEDEN 2012. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

INFORMÁTOR LEDEN 2012. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace INFORMÁTOR LEDEN 2012 KVIC - odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic.cz Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a

Více

Školní vzdělávací program Základní škola praktická

Školní vzdělávací program Základní škola praktická Základní škola praktická a základní škola speciální, Krušnohorská 304, Ostrov Školní vzdělávací program Základní škola praktická Aktualizované údaje pro školní rok 2013/2014 Obsah: I. Identifikační údaje

Více

Od hraní k vědění Motto Moudrým se člověk nerodí, ale stává se jím

Od hraní k vědění Motto Moudrým se člověk nerodí, ale stává se jím Základní škola Tři Sekery, okres Cheb, příspěvková organizace Tři Sekery 79, 354 73 Tři Sekery, tel 354 694 680 IČO 709 78 611, e-mail: skolatrisek@seznam.cz Školní vzdělávací program základního vzdělávání

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

ŠVP Strana 1 (celkem 336)

ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLA V POHYBU Základní škola Kosmonosy, Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Platnost dokumentu od 1.9.2014 ŠVP Strana 2 (celkem

Více

ŠVP Strana 1 (celkem 326)

ŠVP Strana 1 (celkem 326) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP Strana 1 (celkem 326) ŠKOLA V POHYBU Základní škola Kosmonosy, Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Platnost dokumentu od 1.9.2013 ŠVP Strana 2 (celkem

Více

Charakteristika školy a ŠVP

Charakteristika školy a ŠVP Školní vzdělávací program Škola - krok k úspěšnému životu Charakteristika školy a ŠVP Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy...4 2.2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu Škola a život (rozšířená výuka cizích jazyků, rozšířená výuka tělesné výchovy) Název školy Základní škola Nový Jičín,

Více

ZDRAVÁ HORSKÁ ŠKOLA ŠKOLA RADOSTI, HRAVOSTI A BEZPEČÍ

ZDRAVÁ HORSKÁ ŠKOLA ŠKOLA RADOSTI, HRAVOSTI A BEZPEČÍ ZDRAVÁ HORSKÁ ŠKOLA ŠKOLA RADOSTI, HRAVOSTI A BEZPEČÍ Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání a vzdělávání žáků s LMP 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Úplnost

Více

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání

Více

LÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁ

LÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁŘ 33 56 H / 01 1 I. Úvodní identifikační údaje OSNOVA ŠVP II. III. Profil absolventa Charakteristika vzdělávacího programu 1. Identifikační údaje 2. Popis celkového pojetí

Více

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditací MŠMT pro další vzdělávání pedagogických

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ Školní vzdělávací program Gymnázia Česká Třebová zpracovaný podle RVP ZV Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970 1 Obsah

Více