Hospodářský výsledek /N-V/ - v příjmové části rozpočtu. Příjmy města 0

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hospodářský výsledek /N-V/ - v příjmové části rozpočtu. Příjmy města 0"

Transkript

1 Bytové hospodářství - byty pod správou SSMS - Sociální služby města Sušice Penzion, Na Baště / org. 248/ tis. Kč org. 248 Výnosy / účtováno na spec. účtu bytového hospodářství/ výnosy nájemné byty Výnosy celkem SSMS příloha č. 2 Náklady /účtováno na spec. účtu bytového hospodářství/ běžné opravy a údržba celkem 250 Náklady celkem 250 SSMS Hospodářský výsledek /N-V/ - v příjmové části rozpočtu Příjmy města Příjmy 0 Příjmy Výdaje města výdaje na neobsazené byty voda, energie, teplo 6 Výdaje města - běžné celkem/ ve výdaj. části rozpočtu/ 6 Výdaje Výnosy celkem Náklady celkem 250 Příjmy města 0 Výdaje města celkem 6 Rekapitulace - čistý zisk z byt. hospodářství pod správou SSMS /výnosy-náklady+příjmy-výdaje/ Rozpočet zisku Skutečný zisk Rozdíl /skutečnost-rozpočet/ 146

2 Rozpočet bytového hospodářství pro rok 2011 /Bytservis/ /ORG. 284, 7111,2005,2228/ v tis. Kč org. 284 org.2005 org org Výnosy - účtováno na spec. účtu byt. hospodářství rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost výnosy nájemné byty (vč. inval.) + vestavby /org. 284/ nájemné č.p b.j./org.2005/ nájemné č.p b.j./org. 2228/ nájemné č.p b.j./org.7111/ příloha č. 2 nájemné nebyt, prost. /org. 284/ garáže 96 b.j. /org. 2228/ ostat. Fin. Výnosy 566 Výnosy celkem Bytservis Náklady /účtováno na spec. účtu byt. hospodářství/ Spoje,revize,protipož. výbava, dezinsekce 950 běžné opravy a údržba celkem / viz přiložený seznam/ Náklady celkem Bytservis Hosp. výsledek /N-V/ -v příjmové části rozpočtu Příjmy Příjmy města Příjmy Výdaje města / hrazené z hospodářského výsledku/ Mandátní odměna org. 284 / bez 96 b.j./ Výdaje Mandátní odměna - 96 b.j Výdaje výdaje na neobsazené byty voda, energie, teplo Výdaje Zákružných Výdaje opravy Výdaje vratka nájmu za předplacené nájemné 224 Výdaje úhrada úvěru úrok Výdaje úhrada úvěru jistina / financování/ Financování Výdaje města - běžné celkem / ve výdaj. části rozpočtu/ Výdaje města velké opravy a investice do byt.hospodářství org Vodní dokončení 820 Výdaje org výměna oken Výdaje org U kapličky Výdaje Výdaje města - velké opravy a investice do byt.hospodářství Výdaje

3 Rekapitulace org. 284 org.2005 org org v tis. Kč rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost Výnosy celkem Náklady celkem Příjmy města Výdaje města celkem vč. Financování -splátky hypoték Rekapitulace - čistý zisk z byt. hospodářství - pod správou Bytservisu / výnosy-náklady+příjmy-výdaje/ Rozpočet zisku Skutečný zisk Rozdíl /skutečnost-rozpočet/ 7 239

4 ROZPOČET 2011 schválený rozpočet 2011 čerpání rozpočtu 2011 MŠ a ŠJ SMETANOVA dětí příjmy výdaje z fondů příjmy výdaje z fondů org. položka text MŠ školné OON sociální pojištění zdravotní pojištění DHIM-lehátka na 1 budovu DHIM-vysavače 3 ks DHIM-nábytek do kanceláře DHIM-domeček na zahradu (vyřazen) DHIM-uzamyk. skříňky pro 7. tř.-rm č.u materiál-školné materiál (+deky,polštáře) voda teplo-rm č.usn el. energie poh. hmoty poštovné telefon pojištění služby+účetnictví+web běžná údržba zastřešení pískovišť oprava krytů na třídách nátěry radiátorů odpisy RO č ZM odvod z IF RO č ZM odvod z IF 60 celkem MŠ ŠJ stravné potraviny potraviny DHIM-nádobí DHIM-nářezový stroj DHIM-transportní vozík DHIM-myčka do kuchyně HIM-konvektomat materiál služby pošt nákup služeb běžná údržba celkem ŠJ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ CELKEM Z TOHO PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE Rekapitulace: rozpočet plnění Příjmy celkem: Výdaje celkem: Úroky z banky: 0 Příspěvek poskytnutý - příspěvek vyčerpaný: úspora celkem -477 čas. rozlišení Čerpání přísně zúčtovatelných položek rozpočtu: rozpočet plnění mzdové prostředky voda elektrická energie teplo úspora energií -292

5 Fondy a jejich použití MěÚ vlastní dary rezervní - počáteční zůstatek k přírůstek - rozdělení HV čerpání 61 8 konečný zůstatek k investiční - počáteční zůstatek k čerpání 299 přírůstky 159 odpisy 116 konečný zůstatek k

6 ROZPOČET 2011 schválený rozpočet 2011 čerpání rozpočtu 2011 MŠ a ŠJ Tylova dětí příjmy výdaje z fondů příjmy výdaje z fondů org. pol. text MŠ školné OON sociální pojištění zdravotní pojištění DHIM-lehátka 3. tř DHIM- psací stoly a židle DHIM-skříňky na ručníky DHIM-nábytek do tříd materiál-školné materiál voda teplo el. energie PHM - sněhová fréza poštovné telefon, internet pojištění služby+účetnictví běžná údržba dovybavení zahrady MŠ lino do skladu odpisy celkem MŠ ŠJ stravné potraviny potraviny DHIM-nádobí DHIM-chladící skříň DHIM-odkládací stůl 3. a 6. tř materiál nákup plynu nákup služeb běžná údržba malování kuchyně vzduchotechnika do kuchyně celkem ŠJ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ CELKEM Rekapitulace: rozpoče plnění Příjmy celkem: Výdaje celkem: Příspěvek poskytnutý - příspěvek vyčerpaný: úspora celkem -346 časové rozliš Čerpání přísně zúčtovatelných položek rozpočtu: rozpoče plnění mzdové prostředky voda elektrická energie teplo úspora energií -245

7 Fondy a jejich použití MěÚ vlastní dary rezervní - počáteční zůstatek k přírůstek - rozdělení HV čerpání 97 konečný zůstatek k investiční - počáteční zůstatek k čerpání 132 odpisy 95 konečný zůstatek k

8 ROZPOČET 2011 schválený rozpočet 2011 čerpání rozpočtu 2011 ŠJ Nuželická strávníků příjmy výdaje z fondů příjmy výdaje z fondů org. pol. text ŠJ stravné potraviny potraviny OON sociální pojištění zdravotní pojištění noviny a časopisy DHIM-nádobí, hrnce, talíře DHIM-spisová skříň DHIM-nábytek do kuchyně materiál voda teplo plyn el. energie služby pošt telefon pojištění služby + účetnictví opravy a údržba odpisy PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ CELKEM Rekapitulace: rozpočet plnění Příjmy celkem: Výdaje celkem: Příspěvek poskytnutý - příspěvek vyčerpaný: úspora celkem -276 Hospodářská činnost: náklady výnosy tržby - obědy -723 potraviny 288 mzdy + odvody 286 další náklady 142 celkem: Výsledek hospodářské činnosti: -7 Výsledek hospodaření celkem: = 283 Čerpání přísně zúčtovatelných položek rozpočtu: rozpočet plnění mzdové prostředky voda elektrická energie teplo úspora energií -127 Fondy a jejich použití MěÚ vlastní dary rezervní - počáteční zůstatek k přírůstek - rozdělení HV čerpání 5 24 konečný zůstatek k investiční - počáteční zůstatek k čerpání 0 odpisy 12 konečný zůstatek k

9 ROZPOČET 2011 schválený rozpočet 2011 čerpání rozpočtu 2011 ZŠ Komenského žáků příjmy výdaje z fondů příjmy výdaje z fondů org. pol. text ZŠ školné OON sociální pojištění zdravotní pojištění DHIM-výškově stav. židle k PC DHIM-dovybavení tříd lavicemi-khs DHIM-vybavení šatny prov. zaměst DHIM-4 prac. stoly pro učitele DHIM-skříně do 2 tříd DHIM-tabule do 1 třídy DHIM-regály do kabin. Tv materiál materiál - školné voda teplo el. energie poštovné telefon pojištění správa informačních technologií služby+účetnictví běžná údržba malování tříd,chodeb,nátěr radiát úprava šatnového koutu pro učitele nátěry oken - vnější strana výměna umyvadel baterií - 3 třídy výměna lina pronájem zimního stadionu vybavení podle ICT Standard granty odpisy RO č. 17-ZM odvod z IF 40 0 celkem ZŠ RO č. 50-ZM EU peníze školám 740 ŠJ stravné potraviny potraviny noviny DHIM-nádobí DHIM- vybavení šatny ŠJ DHIM-příslušenství k robotu DHIM-kancelářská židle DHIM-hliník. rozkládací štafle DHIM-laserová tiskárna DHIM-notebook materiál služby pošt telefon nákup služeb běžná údržba+malování nátěry oken celkem ŠJ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ CELKEM

10 Rekapitulace: rozpočet plnění Příjmy celkem: Výdaje celkem: Úroky banky+bonus Vodafone -1 Příspěvek poskytnutý - příspěvek vyčerpaný úspora celkem -646 časové rozliš Hospodářská činnost: náklady výnosy tržby -340 potraviny 142 mzdy + odvody 86 další náklady 104 celkem Výsledek hospodářské činnosti: -8 Výsledek hospodaření celkem: = 254 Čerpání přísně zúčtovatelných položek rozpočtu: rozpočet plnění mzdové prostředky voda elektrická energie teplo úspora energií -346 Fondy a jejich použití MěÚ vlastní dary rezervní - počáteční zůstatek k přírůstek - rozdělení HV čerpání konečný zůstatek k investiční - počáteční zůstatek k čerpání 40 odpisy 92 konečný zůstatek k změna v čerpání rozpočtu: č dovybavení tříd lavicemi - z fondů 60 tis. výškově stav. židle+lavice - z rozpočtu 80 tis.

11 ROZPOČET 2011 schválený rozpočet 2011 čerpání rozpočtu 2011 ZŠ Lerchova žáků příjmy výdaje z fondů příjmy výdaje z fondů org. pol. text ZŠ školné školné DDM - RO č OON, tvorba webových stránek sociální pojištění zdravotní pojištění DHIM-hasicí přístroje DHIM-stoly, židle DHIM-skříně do 3 tříd 1. stupeň DHIM-skříně do 2 kabinetů DHIM-obnova uklízecí techniky DHIM-kancel. doplň. nábytek HIM-keramická pec - RO č software-kanceláře materiál materiál-školné materiál - DDM materiál DDM - školné - RO č voda voda - DDM teplo-fa Bytservis teplo (plyn) - DDM plyn konvektomat el. energie el. energie - DDM pohon. hmoty poštovné telefon ZŠ telefon jazyková škola provz elektrické signal internetové služby internet + telefon - DDM pojištění odpovědnosti nájemné - DDM služby služby - DDM správa inform. technologií běžná údržba a opravy běžná údržba a opravy - DDM oprava parapetů ve třídách, kryty topení nástřik barvy chodba obnova a údržba školního hřiště-škvára oprava plotu obnova tabulí obnova dveří-nátěry malování tříd malování kabinetů lino ve třídách lino do kabinetů údržba a renovace školní zahrady sportovní třídy-sportoviště,oprava, revize projekt Socrates mezinárodní spolupráce granty odpisy pronájem zimního stadionu celkem ZŠ

12 RO č. 51-ZM EU peníze školám 1595 ŠJ stravné potraviny stravné-rež. nákl. ciz. strávníků potraviny DHIM-ubrusy,gastronádoby,nádobí DHIM-pekáče, hrnce, kastroly DHIM-židle (pro MŠ) 4 ks+stoly DHIM-mixer DHIM-nerezové stoly DHIM-digestoř - 2ks HIM-elektr.varný kotel 85 L HIM-smart tabule RM č.usn materiál telefony služby software - ŠJ běžná údržba malování-kuchyně, sklady malování-přípravna, bramborárna nátěr soklů, dveří oprava hygien.zázemí pro žáky 5 0 celkem ŠJ PŘÍSPĚVEK CELKEM Z TOHO PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE Rekapitulace: rozpočet plnění Příjmy celkem: Výdaje celkem: Úroky z banky: -9 úspora celkem Příspěvek poskytnutý - příspěvek vyčerpaný Časové rozlišení /přísp. poskytnutý minus příspěvek vyčerpaný/ Hospodářská činnost: náklady výnosy tržby -637 potraviny 146 mzdy + odvody 130 další náklady 207 celkem Výsledek hospodářské činnosti: -154 Výsledek hospodaření celkem: = 163 Čerpání přísně zúčtovatelných položek rozpočtu: rozpočet plnění mzdové prostředky voda elektrická energie teplo úspora energií Fondy a jejich použití MěÚ dary zahran. e-learn. rezervní - počáteční zůstatek k přírůstek - rozdělení HV čerpání zůstatek k investiční - počáteční zůstatek k čerpání 262 přírůstky 250 odpisy 180 konečný zůstatek k

13 ROZPOČET 2011 schválený rozpočet 2011 čerpání rozpočtu 2011 ZŠ TGM ž. + ZŠ Nuželická 41 ž. příjmy výdaje z fondů příjmy výdaje z fondů org. pol. text ZŠ školné OON, RM 27.6.usn.č.506(+30 tis.) sociální pojištění zdravotní pojištění knihy, tisk, zákony knihy, tisk, zákony -ZŠ Nuželická DHIM-školné DHIM-vybavení tělocvičny a dílen DHIM-vybavení tělocvičny a dílen-zš Nuž DHIM-stoly,skříně do kabin. a tříd DHIM-dílna školníka-doplnění nářadí DHIM-PC dle standardu SIPVZ DHIM-PC-ZŠ Nuž materiál materiál - ZŠ Nuž voda voda - ZŠ Nuž teplo-plyn teplo-plyn - ZŠ Nuž el. energie, RM 27.6.usn.č.506(-30 tis.) el. energie - ZŠ Nuž poštovné poštovné - ZŠ Nuž telefon telefon - ZŠ Nuž internet internet - ZŠ Nuž pojištění pojištění - ZŠ Nuž služby+účetnictví služby+účetnictví - ZŠ Nuž správa inform.technologií správa inform.technologií - ZŠ Nuž pronájem zimního stadionu pronájem zimního stadionu - ZŠ Nuž běžná údržba běžná údržba - ZŠ Nuž etapa opravy oken-nátěr etapa opravy oken-gumotěs závěr. etapa opravy hradby opravy podlah. krytin v šatnách-1.etapa oprava zdí - zednické práce, malování oprava zdí-zed. práce,malování-zš Nuž lino lino - ZŠ Nuž domov.kamera+otev.školy z ředitelny kulturní a sportovní akce kulturní a sportovní akce - ZŠ Nuž diplomy a plakety přeshraniční spolupráce granty odpisy celkem ZŠ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ CELKEM RO č. 52-ZM EU peníze do škol

14 Rekapitulace: rozpočet plnění Příjmy celkem: Výdaje celkem: Úroky banky: 0 Příspěvek poskytnutý - příspěvek vyčerpaný: úspora celkem -278 časové rozlišení Hospodářská činnost: náklady výnosy tržby -80 mzdy + odvody 15 Výsledek hospodářské činnosti: -65 Výsledek hospodaření celkem: = 293 Čerpání přísně zúčtovatelných položek rozpočtu: rozpočet plnění mzdové prostředky voda elektrická energie teplo úspora energií -261 Fondy a jejich použití MěÚ vlastní dary rezervní - počáteční zůstatek k přírůstek - rozdělení HV čerpání konečný zůstatek k investiční - počáteční zůstatek k čerpání odpisy 149 konečný zůstatek k

15 Rozpočet MKS - plnění 2011 střediska org. pol. text 2011 rozpočet 2011 plnění fondy MKS příjmy výdaje příjmy výdaje 2011 kino kino - vstupné mzdy OON sociální pojištění zdravotní pojištění kino - materiál DHM hlásič kotelna kino - voda kino - topení kino - el. energie kino - poštovné kino - telefon propagace, kopírování, výlep dopravné filmy kino-půjčovné filmy údržba běžná služby-popelnice,osa, DPH 8 26 DPH revize střežení HLS cestovné 3 2 kino celkem knihovna Čtenářské poplatky RF příjem kopírování mzdy OON sociální pojištění zdravotní pojištění knihovna - kniž. fond DHM-počítač, čtečka knihovna-materiál knihovna - voda knihovna-topení knihovna - el. energie knihovna - poštovné telefony, radio Drobná údržba knihovna - cestovné školení Služby-popelnice, údržba PC, DPH DPH revize poplatek internet střežení HLS DDNM SW Clavius 0 20 knihovna celkem Regionální knihovna mzdy sociální pojištění zdravotní pojištění sociální náklady materiál včetně knižního fondu služby regionální knihovna celkem kulturní akce, kurzy Kulturní akce vstupné příjem za reklamu 1. JVS,Ingem ples příjmy za reklamu na kult. akcích zájezdy vlastní

16 Prodej, inzerce SN kurzovné mzdy OON sociální pojištění zdravotní pojištění Materiál vč. Fotodokumentace Výroba SN honoráře kult.akce, kurzy, zájezdy příspěvek SDS odvod DPH příspěvky na letní akce propagace, kopírování, výlep cestovné poštovné Příspěvek na soubory DHM voda topení - plyn el.energie zabezpečení HLS revize služby-popelnice,prádlo, čiš.odpadů Drobná údržba celkem akce zřizované soubory OON 0 33 vstupné dotace příspěvek Fialka, granty Ostatní příjmy nájemné materiál + DHM doprava energie 15 4 honoráře - kult. akce zřizované soubory celkem provoz MKS mzdy sociální pojištění zdravotní pojištění OON školení pojištění + zákonné pojištění zajištění PO a BOZP sociální fond stravenky telefony, radio, televize, internet odpisy bank.poplatky, silniční daň, DPH DPH cestovné poštovné Služby údržba programů materiál vč. propagace grant Plzeň příspěvek Fialka příjmy - úroky 2 provoz MKS celkem celkem MKS Příspěvek celkem 6 587

17 Doplňková činnost cestovní agentura, pronájem nebytových prostor plnění příjmy výdaje příjmy výdaje zájezdy vlastní zájezdy zprostředkované pronájem jednorázový mzdy sociální pojištění zdravotní pojištění materiál náklady na topení el. energie voda údržba běžná služby + odvod DPH cestovné náklady na zájezdy 6 2 celkem rozpočet skutečnost R-S mzdy zaměstnanců OON tis. soubory celkem mzdy celkem energie tis. Kč rozpočet plnění příjmy hl. činnost hospodářská činnost příjmy vlastní příspěvek granty 0 10 příjmy celkem náklady hl. činnost hospodářská činnost náklady celkem hospodářský výsledek 35

18 Sociální služby Města Sušice příjmy-plán příjmy výdaje -plán výdaje org. pol. text 2011 k Dotace MPSV - plán Příjmy ostatní Příjmy ostatní - kiosek Příjmy VZP Úhrady + PnP Platby PS stravné - kuchyně ost. Přijmy DPS - přeúč služby obyv dotace ÚP 418 čerp.fondu z HV 93 Celkem příjmy Mzdy Přípl.so+ne,noční, svátky OON Sociální pojištění Zdravotní pojištění Náhrady - nemoc Stravné - klienti domov Potraviny Prádlo, obuv Materiál Voda Plyn,teplo domov Teplo, TUV,plyn DPS El. energie PHM Poštovné + ostatní spoje Telefon,radio Pojištění,fin.služby Právní služby-povinný audit Školení Nákup služeb ost. Služby Opravy a udržování Cestovné Sociální fond Odpisy Leasing-osobní automobil DHIM(konvektomat,myčka DD,DPS DNIM 19 granty 4 4 Nákup zboží kiosek 414 Celkem výdaje a příjmy: Příspěvek na provoz celkem Příspěvek na provoz po rozpočtových opatřeních 2011 Krácený odpočet DPH 513 příjmy-plán příjmy výdaje -plán výdaje 2011 k

19 Stavy fondů k vč. odpisů rezervní 116 tis. Kč rezerv.-dary 93 tis. Kč reprodukční tis. Kč Přijmy kiosek - v rozpočtu bylo plánováno jen se ziskem z kiosku, v plnění jsou přijmy i náklady na kiosek Ostatní přijmy DPS - jedná se o přeúčtování energií provozovnám v DPS, které byly v roce 2010 odúčtovány z nákladů na energie Právní služby, audit - je zde zahrnuto vedení účetnictví externí firmou Nákup služeb - zahrnuje i náklady na nový program a vybavení k vedení externího účetnictví a mezd z roku účtováno na náklady příštích období dále náklady na zakoupení nového programu z HV r viz HV z r náklady na externího správce sítí, servis programů Vzdělávání ESF - není zahrnuto v rozpočtu Náklady materiál 12 tis. Kč kurzy, semináře 292 služby 8 mzdy 100 celkem 412 Výnosy dotace 412 tis. Kč

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009 M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009 Zpracoval: ekonomický odbor Dne: 9. 5. 2010 Strana 1 Komentář k plnění rozpočtu Města Litoměřice za rok 2009 Rozpočet obce Města Litoměřice

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2014

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah A) Základní údaje... 1 B) Vyhodnocení plnění úkolů... 3 C) Rozbor hospodaření... 3 1

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NA ROK 2013 Materiál pro jednání Zastupitelstva města Bechyně dne 19.12.2012 strana 1 textová část Návrh rozpočtu města Bechyně pro rok 2013 : Celkové příjmy rozpočtu ve výši

Více

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč 10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč Třída 1 - daňové příjmy 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 140 1361

Více

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MĚSTA NEJDEK ZA LEDEN AŽ PROSINEC 2008

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MĚSTA NEJDEK ZA LEDEN AŽ PROSINEC 2008 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MĚSTA NEJDEK ZA LEDEN AŽ PROSINEC 2008 v přílohách: 1) Komentář k výsledku hospodaření města Nejdek za leden až prosinec 2008 2) Sumář - plnění schváleného, popř. upraveného rozpočtu

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY I. P Ř Í J M Y Druh příjmů 31.12.v tis. Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 159 066,6 159 066,6 163 538 917,00 102,8 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 38 900,0 38 900,0 37

Více

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2014 (návrh údaje uváděné v tis. Kč) listopad 2013 Zpracoval: ekonomický odbor Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2013 Sejmuto: 13.12.2013 NÁVRH ROZPOČTU

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2013 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková

Více

PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00

PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 1 ROZPOČET MĚSTA LITOVEL NA ROK 2014 PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 Třída 8 - FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 Přijaté úvěry Krátkodobé úvěry 24 979 000,00 Dlouhodobý úvěr

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

POZVÁNKA. Majetkové záležitosti:

POZVÁNKA. Majetkové záležitosti: POZVÁNKA na 9. veřejné zasedání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 12.12.2013 od 16 hod. v kongresovém sále Gotického hradu se sídlem Tyršovo nám. 68 v Litoměřicích Program: I. Zahájení, jmenování

Více

Výnosy v tis. Kč. Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1

Výnosy v tis. Kč. Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1 1 / 2 Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1 V Ý N O S Y H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t Výnosy SÚ AÚ skutečnost skutečnost Tržby za vlastní

Více

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč.

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč. É ť š ěš í Ě ÝÚŘ ó ář Í K O M E N T Á Ř K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU MĚSTA CHRUDIM ZA ROK 2010 Zastupitelstvo města Chrudim schválilo na svém zasedání dne 14. prosince 2009 rozpočet města na rok 2010. Celkové zdroje

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

Příjmy Výdaje Poznámka kap. 02 - životní prostředí celkem kap. 02 - životní prostředí 5 785 000 19 623 201 kap. 10 - doprava

Příjmy Výdaje Poznámka kap. 02 - životní prostředí celkem kap. 02 - životní prostředí 5 785 000 19 623 201 kap. 10 - doprava Město Týnec nad Sázavou Rozpočet pro rok 2010 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 2132 příjmy z pronájmu 1 000 000 vodohospodářská infrastruktura 3122 přijaté příspěvky na vodovod 450

Více

P Ř Í J M Y - závazné ukazatele (v tis. Kč)

P Ř Í J M Y - závazné ukazatele (v tis. Kč) 1 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 201 P Ř Í J M Y - závazné () 10 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA Administrace Krajského programu obnovy venkova 2 3,00 Pojistné náhrady za poškození veřejného osvětlení a mobiliáře

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 1 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet města Žamberka ke dni 31. 12. 2011 I. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni

Více

Závěrečný účet - návrh

Závěrečný účet - návrh MĚSTO Č. j.: MUCL/43478/2015 Č.zveř.dokum.: 02 OF 2015 Závěrečný účet - návrh Rozbor a vyúčtování hospodaření města za rok 2014 Zveřejněno dne: 8. 6. 2015, sejmuto dne: 25. 6. 2015 Závěrečný účet v tištěné

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí xxx xxx 2310 - pitná voda xxx xxx -5171 opravy a udržování 200 000 izolace ve VDJ v Chrástě -5171 opravy a

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Licence: D204 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Hukvaldy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Údaje o organizaci identifikační číslo 00297194 název Obec Hukvaldy ulice, č.p. Hukvaldy 3 obec Hukvaldy

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2011

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více