Hospodářský výsledek /N-V/ - v příjmové části rozpočtu. Příjmy města 0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hospodářský výsledek /N-V/ - v příjmové části rozpočtu. Příjmy města 0"

Transkript

1 Bytové hospodářství - byty pod správou SSMS - Sociální služby města Sušice Penzion, Na Baště / org. 248/ tis. Kč org. 248 Výnosy / účtováno na spec. účtu bytového hospodářství/ výnosy nájemné byty Výnosy celkem SSMS příloha č. 2 Náklady /účtováno na spec. účtu bytového hospodářství/ běžné opravy a údržba celkem 250 Náklady celkem 250 SSMS Hospodářský výsledek /N-V/ - v příjmové části rozpočtu Příjmy města Příjmy 0 Příjmy Výdaje města výdaje na neobsazené byty voda, energie, teplo 6 Výdaje města - běžné celkem/ ve výdaj. části rozpočtu/ 6 Výdaje Výnosy celkem Náklady celkem 250 Příjmy města 0 Výdaje města celkem 6 Rekapitulace - čistý zisk z byt. hospodářství pod správou SSMS /výnosy-náklady+příjmy-výdaje/ Rozpočet zisku Skutečný zisk Rozdíl /skutečnost-rozpočet/ 146

2 Rozpočet bytového hospodářství pro rok 2011 /Bytservis/ /ORG. 284, 7111,2005,2228/ v tis. Kč org. 284 org.2005 org org Výnosy - účtováno na spec. účtu byt. hospodářství rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost výnosy nájemné byty (vč. inval.) + vestavby /org. 284/ nájemné č.p b.j./org.2005/ nájemné č.p b.j./org. 2228/ nájemné č.p b.j./org.7111/ příloha č. 2 nájemné nebyt, prost. /org. 284/ garáže 96 b.j. /org. 2228/ ostat. Fin. Výnosy 566 Výnosy celkem Bytservis Náklady /účtováno na spec. účtu byt. hospodářství/ Spoje,revize,protipož. výbava, dezinsekce 950 běžné opravy a údržba celkem / viz přiložený seznam/ Náklady celkem Bytservis Hosp. výsledek /N-V/ -v příjmové části rozpočtu Příjmy Příjmy města Příjmy Výdaje města / hrazené z hospodářského výsledku/ Mandátní odměna org. 284 / bez 96 b.j./ Výdaje Mandátní odměna - 96 b.j Výdaje výdaje na neobsazené byty voda, energie, teplo Výdaje Zákružných Výdaje opravy Výdaje vratka nájmu za předplacené nájemné 224 Výdaje úhrada úvěru úrok Výdaje úhrada úvěru jistina / financování/ Financování Výdaje města - běžné celkem / ve výdaj. části rozpočtu/ Výdaje města velké opravy a investice do byt.hospodářství org Vodní dokončení 820 Výdaje org výměna oken Výdaje org U kapličky Výdaje Výdaje města - velké opravy a investice do byt.hospodářství Výdaje

3 Rekapitulace org. 284 org.2005 org org v tis. Kč rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost Výnosy celkem Náklady celkem Příjmy města Výdaje města celkem vč. Financování -splátky hypoték Rekapitulace - čistý zisk z byt. hospodářství - pod správou Bytservisu / výnosy-náklady+příjmy-výdaje/ Rozpočet zisku Skutečný zisk Rozdíl /skutečnost-rozpočet/ 7 239

4 ROZPOČET 2011 schválený rozpočet 2011 čerpání rozpočtu 2011 MŠ a ŠJ SMETANOVA dětí příjmy výdaje z fondů příjmy výdaje z fondů org. položka text MŠ školné OON sociální pojištění zdravotní pojištění DHIM-lehátka na 1 budovu DHIM-vysavače 3 ks DHIM-nábytek do kanceláře DHIM-domeček na zahradu (vyřazen) DHIM-uzamyk. skříňky pro 7. tř.-rm č.u materiál-školné materiál (+deky,polštáře) voda teplo-rm č.usn el. energie poh. hmoty poštovné telefon pojištění služby+účetnictví+web běžná údržba zastřešení pískovišť oprava krytů na třídách nátěry radiátorů odpisy RO č ZM odvod z IF RO č ZM odvod z IF 60 celkem MŠ ŠJ stravné potraviny potraviny DHIM-nádobí DHIM-nářezový stroj DHIM-transportní vozík DHIM-myčka do kuchyně HIM-konvektomat materiál služby pošt nákup služeb běžná údržba celkem ŠJ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ CELKEM Z TOHO PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE Rekapitulace: rozpočet plnění Příjmy celkem: Výdaje celkem: Úroky z banky: 0 Příspěvek poskytnutý - příspěvek vyčerpaný: úspora celkem -477 čas. rozlišení Čerpání přísně zúčtovatelných položek rozpočtu: rozpočet plnění mzdové prostředky voda elektrická energie teplo úspora energií -292

5 Fondy a jejich použití MěÚ vlastní dary rezervní - počáteční zůstatek k přírůstek - rozdělení HV čerpání 61 8 konečný zůstatek k investiční - počáteční zůstatek k čerpání 299 přírůstky 159 odpisy 116 konečný zůstatek k

6 ROZPOČET 2011 schválený rozpočet 2011 čerpání rozpočtu 2011 MŠ a ŠJ Tylova dětí příjmy výdaje z fondů příjmy výdaje z fondů org. pol. text MŠ školné OON sociální pojištění zdravotní pojištění DHIM-lehátka 3. tř DHIM- psací stoly a židle DHIM-skříňky na ručníky DHIM-nábytek do tříd materiál-školné materiál voda teplo el. energie PHM - sněhová fréza poštovné telefon, internet pojištění služby+účetnictví běžná údržba dovybavení zahrady MŠ lino do skladu odpisy celkem MŠ ŠJ stravné potraviny potraviny DHIM-nádobí DHIM-chladící skříň DHIM-odkládací stůl 3. a 6. tř materiál nákup plynu nákup služeb běžná údržba malování kuchyně vzduchotechnika do kuchyně celkem ŠJ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ CELKEM Rekapitulace: rozpoče plnění Příjmy celkem: Výdaje celkem: Příspěvek poskytnutý - příspěvek vyčerpaný: úspora celkem -346 časové rozliš Čerpání přísně zúčtovatelných položek rozpočtu: rozpoče plnění mzdové prostředky voda elektrická energie teplo úspora energií -245

7 Fondy a jejich použití MěÚ vlastní dary rezervní - počáteční zůstatek k přírůstek - rozdělení HV čerpání 97 konečný zůstatek k investiční - počáteční zůstatek k čerpání 132 odpisy 95 konečný zůstatek k

8 ROZPOČET 2011 schválený rozpočet 2011 čerpání rozpočtu 2011 ŠJ Nuželická strávníků příjmy výdaje z fondů příjmy výdaje z fondů org. pol. text ŠJ stravné potraviny potraviny OON sociální pojištění zdravotní pojištění noviny a časopisy DHIM-nádobí, hrnce, talíře DHIM-spisová skříň DHIM-nábytek do kuchyně materiál voda teplo plyn el. energie služby pošt telefon pojištění služby + účetnictví opravy a údržba odpisy PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ CELKEM Rekapitulace: rozpočet plnění Příjmy celkem: Výdaje celkem: Příspěvek poskytnutý - příspěvek vyčerpaný: úspora celkem -276 Hospodářská činnost: náklady výnosy tržby - obědy -723 potraviny 288 mzdy + odvody 286 další náklady 142 celkem: Výsledek hospodářské činnosti: -7 Výsledek hospodaření celkem: = 283 Čerpání přísně zúčtovatelných položek rozpočtu: rozpočet plnění mzdové prostředky voda elektrická energie teplo úspora energií -127 Fondy a jejich použití MěÚ vlastní dary rezervní - počáteční zůstatek k přírůstek - rozdělení HV čerpání 5 24 konečný zůstatek k investiční - počáteční zůstatek k čerpání 0 odpisy 12 konečný zůstatek k

9 ROZPOČET 2011 schválený rozpočet 2011 čerpání rozpočtu 2011 ZŠ Komenského žáků příjmy výdaje z fondů příjmy výdaje z fondů org. pol. text ZŠ školné OON sociální pojištění zdravotní pojištění DHIM-výškově stav. židle k PC DHIM-dovybavení tříd lavicemi-khs DHIM-vybavení šatny prov. zaměst DHIM-4 prac. stoly pro učitele DHIM-skříně do 2 tříd DHIM-tabule do 1 třídy DHIM-regály do kabin. Tv materiál materiál - školné voda teplo el. energie poštovné telefon pojištění správa informačních technologií služby+účetnictví běžná údržba malování tříd,chodeb,nátěr radiát úprava šatnového koutu pro učitele nátěry oken - vnější strana výměna umyvadel baterií - 3 třídy výměna lina pronájem zimního stadionu vybavení podle ICT Standard granty odpisy RO č. 17-ZM odvod z IF 40 0 celkem ZŠ RO č. 50-ZM EU peníze školám 740 ŠJ stravné potraviny potraviny noviny DHIM-nádobí DHIM- vybavení šatny ŠJ DHIM-příslušenství k robotu DHIM-kancelářská židle DHIM-hliník. rozkládací štafle DHIM-laserová tiskárna DHIM-notebook materiál služby pošt telefon nákup služeb běžná údržba+malování nátěry oken celkem ŠJ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ CELKEM

10 Rekapitulace: rozpočet plnění Příjmy celkem: Výdaje celkem: Úroky banky+bonus Vodafone -1 Příspěvek poskytnutý - příspěvek vyčerpaný úspora celkem -646 časové rozliš Hospodářská činnost: náklady výnosy tržby -340 potraviny 142 mzdy + odvody 86 další náklady 104 celkem Výsledek hospodářské činnosti: -8 Výsledek hospodaření celkem: = 254 Čerpání přísně zúčtovatelných položek rozpočtu: rozpočet plnění mzdové prostředky voda elektrická energie teplo úspora energií -346 Fondy a jejich použití MěÚ vlastní dary rezervní - počáteční zůstatek k přírůstek - rozdělení HV čerpání konečný zůstatek k investiční - počáteční zůstatek k čerpání 40 odpisy 92 konečný zůstatek k změna v čerpání rozpočtu: č dovybavení tříd lavicemi - z fondů 60 tis. výškově stav. židle+lavice - z rozpočtu 80 tis.

11 ROZPOČET 2011 schválený rozpočet 2011 čerpání rozpočtu 2011 ZŠ Lerchova žáků příjmy výdaje z fondů příjmy výdaje z fondů org. pol. text ZŠ školné školné DDM - RO č OON, tvorba webových stránek sociální pojištění zdravotní pojištění DHIM-hasicí přístroje DHIM-stoly, židle DHIM-skříně do 3 tříd 1. stupeň DHIM-skříně do 2 kabinetů DHIM-obnova uklízecí techniky DHIM-kancel. doplň. nábytek HIM-keramická pec - RO č software-kanceláře materiál materiál-školné materiál - DDM materiál DDM - školné - RO č voda voda - DDM teplo-fa Bytservis teplo (plyn) - DDM plyn konvektomat el. energie el. energie - DDM pohon. hmoty poštovné telefon ZŠ telefon jazyková škola provz elektrické signal internetové služby internet + telefon - DDM pojištění odpovědnosti nájemné - DDM služby služby - DDM správa inform. technologií běžná údržba a opravy běžná údržba a opravy - DDM oprava parapetů ve třídách, kryty topení nástřik barvy chodba obnova a údržba školního hřiště-škvára oprava plotu obnova tabulí obnova dveří-nátěry malování tříd malování kabinetů lino ve třídách lino do kabinetů údržba a renovace školní zahrady sportovní třídy-sportoviště,oprava, revize projekt Socrates mezinárodní spolupráce granty odpisy pronájem zimního stadionu celkem ZŠ

12 RO č. 51-ZM EU peníze školám 1595 ŠJ stravné potraviny stravné-rež. nákl. ciz. strávníků potraviny DHIM-ubrusy,gastronádoby,nádobí DHIM-pekáče, hrnce, kastroly DHIM-židle (pro MŠ) 4 ks+stoly DHIM-mixer DHIM-nerezové stoly DHIM-digestoř - 2ks HIM-elektr.varný kotel 85 L HIM-smart tabule RM č.usn materiál telefony služby software - ŠJ běžná údržba malování-kuchyně, sklady malování-přípravna, bramborárna nátěr soklů, dveří oprava hygien.zázemí pro žáky 5 0 celkem ŠJ PŘÍSPĚVEK CELKEM Z TOHO PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE Rekapitulace: rozpočet plnění Příjmy celkem: Výdaje celkem: Úroky z banky: -9 úspora celkem Příspěvek poskytnutý - příspěvek vyčerpaný Časové rozlišení /přísp. poskytnutý minus příspěvek vyčerpaný/ Hospodářská činnost: náklady výnosy tržby -637 potraviny 146 mzdy + odvody 130 další náklady 207 celkem Výsledek hospodářské činnosti: -154 Výsledek hospodaření celkem: = 163 Čerpání přísně zúčtovatelných položek rozpočtu: rozpočet plnění mzdové prostředky voda elektrická energie teplo úspora energií Fondy a jejich použití MěÚ dary zahran. e-learn. rezervní - počáteční zůstatek k přírůstek - rozdělení HV čerpání zůstatek k investiční - počáteční zůstatek k čerpání 262 přírůstky 250 odpisy 180 konečný zůstatek k

13 ROZPOČET 2011 schválený rozpočet 2011 čerpání rozpočtu 2011 ZŠ TGM ž. + ZŠ Nuželická 41 ž. příjmy výdaje z fondů příjmy výdaje z fondů org. pol. text ZŠ školné OON, RM 27.6.usn.č.506(+30 tis.) sociální pojištění zdravotní pojištění knihy, tisk, zákony knihy, tisk, zákony -ZŠ Nuželická DHIM-školné DHIM-vybavení tělocvičny a dílen DHIM-vybavení tělocvičny a dílen-zš Nuž DHIM-stoly,skříně do kabin. a tříd DHIM-dílna školníka-doplnění nářadí DHIM-PC dle standardu SIPVZ DHIM-PC-ZŠ Nuž materiál materiál - ZŠ Nuž voda voda - ZŠ Nuž teplo-plyn teplo-plyn - ZŠ Nuž el. energie, RM 27.6.usn.č.506(-30 tis.) el. energie - ZŠ Nuž poštovné poštovné - ZŠ Nuž telefon telefon - ZŠ Nuž internet internet - ZŠ Nuž pojištění pojištění - ZŠ Nuž služby+účetnictví služby+účetnictví - ZŠ Nuž správa inform.technologií správa inform.technologií - ZŠ Nuž pronájem zimního stadionu pronájem zimního stadionu - ZŠ Nuž běžná údržba běžná údržba - ZŠ Nuž etapa opravy oken-nátěr etapa opravy oken-gumotěs závěr. etapa opravy hradby opravy podlah. krytin v šatnách-1.etapa oprava zdí - zednické práce, malování oprava zdí-zed. práce,malování-zš Nuž lino lino - ZŠ Nuž domov.kamera+otev.školy z ředitelny kulturní a sportovní akce kulturní a sportovní akce - ZŠ Nuž diplomy a plakety přeshraniční spolupráce granty odpisy celkem ZŠ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ CELKEM RO č. 52-ZM EU peníze do škol

14 Rekapitulace: rozpočet plnění Příjmy celkem: Výdaje celkem: Úroky banky: 0 Příspěvek poskytnutý - příspěvek vyčerpaný: úspora celkem -278 časové rozlišení Hospodářská činnost: náklady výnosy tržby -80 mzdy + odvody 15 Výsledek hospodářské činnosti: -65 Výsledek hospodaření celkem: = 293 Čerpání přísně zúčtovatelných položek rozpočtu: rozpočet plnění mzdové prostředky voda elektrická energie teplo úspora energií -261 Fondy a jejich použití MěÚ vlastní dary rezervní - počáteční zůstatek k přírůstek - rozdělení HV čerpání konečný zůstatek k investiční - počáteční zůstatek k čerpání odpisy 149 konečný zůstatek k

15 Rozpočet MKS - plnění 2011 střediska org. pol. text 2011 rozpočet 2011 plnění fondy MKS příjmy výdaje příjmy výdaje 2011 kino kino - vstupné mzdy OON sociální pojištění zdravotní pojištění kino - materiál DHM hlásič kotelna kino - voda kino - topení kino - el. energie kino - poštovné kino - telefon propagace, kopírování, výlep dopravné filmy kino-půjčovné filmy údržba běžná služby-popelnice,osa, DPH 8 26 DPH revize střežení HLS cestovné 3 2 kino celkem knihovna Čtenářské poplatky RF příjem kopírování mzdy OON sociální pojištění zdravotní pojištění knihovna - kniž. fond DHM-počítač, čtečka knihovna-materiál knihovna - voda knihovna-topení knihovna - el. energie knihovna - poštovné telefony, radio Drobná údržba knihovna - cestovné školení Služby-popelnice, údržba PC, DPH DPH revize poplatek internet střežení HLS DDNM SW Clavius 0 20 knihovna celkem Regionální knihovna mzdy sociální pojištění zdravotní pojištění sociální náklady materiál včetně knižního fondu služby regionální knihovna celkem kulturní akce, kurzy Kulturní akce vstupné příjem za reklamu 1. JVS,Ingem ples příjmy za reklamu na kult. akcích zájezdy vlastní

16 Prodej, inzerce SN kurzovné mzdy OON sociální pojištění zdravotní pojištění Materiál vč. Fotodokumentace Výroba SN honoráře kult.akce, kurzy, zájezdy příspěvek SDS odvod DPH příspěvky na letní akce propagace, kopírování, výlep cestovné poštovné Příspěvek na soubory DHM voda topení - plyn el.energie zabezpečení HLS revize služby-popelnice,prádlo, čiš.odpadů Drobná údržba celkem akce zřizované soubory OON 0 33 vstupné dotace příspěvek Fialka, granty Ostatní příjmy nájemné materiál + DHM doprava energie 15 4 honoráře - kult. akce zřizované soubory celkem provoz MKS mzdy sociální pojištění zdravotní pojištění OON školení pojištění + zákonné pojištění zajištění PO a BOZP sociální fond stravenky telefony, radio, televize, internet odpisy bank.poplatky, silniční daň, DPH DPH cestovné poštovné Služby údržba programů materiál vč. propagace grant Plzeň příspěvek Fialka příjmy - úroky 2 provoz MKS celkem celkem MKS Příspěvek celkem 6 587

17 Doplňková činnost cestovní agentura, pronájem nebytových prostor plnění příjmy výdaje příjmy výdaje zájezdy vlastní zájezdy zprostředkované pronájem jednorázový mzdy sociální pojištění zdravotní pojištění materiál náklady na topení el. energie voda údržba běžná služby + odvod DPH cestovné náklady na zájezdy 6 2 celkem rozpočet skutečnost R-S mzdy zaměstnanců OON tis. soubory celkem mzdy celkem energie tis. Kč rozpočet plnění příjmy hl. činnost hospodářská činnost příjmy vlastní příspěvek granty 0 10 příjmy celkem náklady hl. činnost hospodářská činnost náklady celkem hospodářský výsledek 35

18 Sociální služby Města Sušice příjmy-plán příjmy výdaje -plán výdaje org. pol. text 2011 k Dotace MPSV - plán Příjmy ostatní Příjmy ostatní - kiosek Příjmy VZP Úhrady + PnP Platby PS stravné - kuchyně ost. Přijmy DPS - přeúč služby obyv dotace ÚP 418 čerp.fondu z HV 93 Celkem příjmy Mzdy Přípl.so+ne,noční, svátky OON Sociální pojištění Zdravotní pojištění Náhrady - nemoc Stravné - klienti domov Potraviny Prádlo, obuv Materiál Voda Plyn,teplo domov Teplo, TUV,plyn DPS El. energie PHM Poštovné + ostatní spoje Telefon,radio Pojištění,fin.služby Právní služby-povinný audit Školení Nákup služeb ost. Služby Opravy a udržování Cestovné Sociální fond Odpisy Leasing-osobní automobil DHIM(konvektomat,myčka DD,DPS DNIM 19 granty 4 4 Nákup zboží kiosek 414 Celkem výdaje a příjmy: Příspěvek na provoz celkem Příspěvek na provoz po rozpočtových opatřeních 2011 Krácený odpočet DPH 513 příjmy-plán příjmy výdaje -plán výdaje 2011 k

19 Stavy fondů k vč. odpisů rezervní 116 tis. Kč rezerv.-dary 93 tis. Kč reprodukční tis. Kč Přijmy kiosek - v rozpočtu bylo plánováno jen se ziskem z kiosku, v plnění jsou přijmy i náklady na kiosek Ostatní přijmy DPS - jedná se o přeúčtování energií provozovnám v DPS, které byly v roce 2010 odúčtovány z nákladů na energie Právní služby, audit - je zde zahrnuto vedení účetnictví externí firmou Nákup služeb - zahrnuje i náklady na nový program a vybavení k vedení externího účetnictví a mezd z roku účtováno na náklady příštích období dále náklady na zakoupení nového programu z HV r viz HV z r náklady na externího správce sítí, servis programů Vzdělávání ESF - není zahrnuto v rozpočtu Náklady materiál 12 tis. Kč kurzy, semináře 292 služby 8 mzdy 100 celkem 412 Výnosy dotace 412 tis. Kč

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

Zpráva o plnění rozpočtu příspěvkových organizací za rok 2012

Zpráva o plnění rozpočtu příspěvkových organizací za rok 2012 Zpráva o plnění rozpočtu příspěvkových organizací za rok 2012 Sušické kulturní centrum /SKC/ Sociální služby města Sušice /SSMS/ Při hodnocení hospodaření příspěvkových organizací vycházím ze schválených

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k provoznímu rozpočtu na rok 2014

Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k provoznímu rozpočtu na rok 2014 Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k provoznímu rozpočtu na rok 2014 Základní škola Provozní dotace celkem 1 417 500 Kč 2014 0 plnění Knihy, učební pomůcky, tisk 30 000 24 817 82,72 nástěnné obrazy,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2008 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2008 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Rozbor hospodaření rok 2013

Rozbor hospodaření rok 2013 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2013 Projednáno pedagogickou radou, dne 12.3. 2014 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 14.3.

Více

Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k provoznímu rozpočtu na rok 2011

Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k provoznímu rozpočtu na rok 2011 Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k provoznímu rozpočtu na rok 2011 Základní škola Provozní dotace celkem 1 262 500 Kč 2011 0 plnění Knihy, učební pomůcky, tisk 20 000 8 372 41,86 Školství, Informatorium,

Více

ROZPOČET 2016 - návrh / v tis. Kč/

ROZPOČET 2016 - návrh / v tis. Kč/ ROZPOČET 2016 - návrh / v tis. Kč/ ORG Název org. RN 2016 1 Správní poplatky - svatební 30 2 Správ.popl.-rybářské a myslivost 80 3 Správ.popl.-stavební 500 5 Správ.popl.- stavební povolení ŽP 50 7 Správní

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Stránka č. 1 z 7 ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Příjmy Tř. 1 v Kč Daňové příjmy 20000000 Správní poplatky 600000 Místní poplatky psi 55000 veř. prostr. 30000 automaty 400000 Tř. 2 kom. odpady 1400000 Tř. 4

Více

[2013] Plnění rozpočtu Ing. Lukáš Hamák Sportoviště města Sušice, p.o. Stránka 0 z 9 Obsah Středisko Zimní stadion - Rozpočet organizace SmS... 2 Středisko Vedení, správa - Rozpočet organizace SmS... 4

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12.2014 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 44.629.109,00 Kč 8.849.587,78

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2009. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2009. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2009 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2009 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2011. Příspěvková organizace měla v roce 2011 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2011. Příspěvková organizace měla v roce 2011 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2011 Příspěvková organizace měla v roce 2011 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

Komentář k rozboru hospodaření za 1. pololetí 2015

Komentář k rozboru hospodaření za 1. pololetí 2015 Komentář k rozboru hospodaření za 1. pololetí Mateřská škola Klatovy je příspěvkovou organizací, která sdružuje deset mateřských škol a devět školních jídelen s jednou výdejnou. Hlavní činností organizace

Více

Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194

Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 Škola spravuje majetek města v hodnotě 96 985 674 Kč. Jedná se o budovy Plánická 194/I, Komenského 134/IV, tělocvična a sportovní areál Na Vodojemu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, o.p.s. 2015

DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, o.p.s. 2015 DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, o.p.s. 2015 Rekapitulace Skutečnost 2012 Skutečnost 2013 Rozpočet 2014 Správa Senior klub Pečovatelsk Pečovatelská společnosti Vyšehrad Za Soudem Senior klub HČ á služba MÚ

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2014 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 1.Příjmy provozní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

NÁKLADY. ZÁVAZNÉ UKAZATELE náklady financ. z příspěvku zřizovatele náklady financ. z tržeb a z dalších výnosů

NÁKLADY. ZÁVAZNÉ UKAZATELE náklady financ. z příspěvku zřizovatele náklady financ. z tržeb a z dalších výnosů ROZBOR HOSPODAŘENÍ za leden - prosinec 2014 Zařízení: Mateřská škola Maxe Švabinského Bílina NEZÁVAZNÉ UKAZATELE 1 potraviny 567 000 566 103,42 100% 2 noviny, časopisy 19 000 18 576,93 98% #DIV/0! 3 učební

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2010

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2010 Hlavní stránka NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2010 1) Návrh rozpočtu na rok 2010 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu

Více

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 Příjmy schválený rozpočet 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 700 000 Kč 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 80 000 Kč 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 190 000 Kč

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Daňové příjmy: 8,772.869,83 Nedaňové příjmy: 230.885,31 Kapitálové

Více

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr.

Více

.po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník

.po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník .po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník dne: 27.01.2011 Účet Název V období Konečný stav NÁKLADY 501002 Čistící a úklidové prostředky

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2015 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1950 2200 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 110 50 dle

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o hospodaření školy Základní umělecká škola, Nejdek, Dvořákova 367, 362 21, tel.: 353925125, e-mail: zusnejdek@volny.cz Výroční zpráva o hospodaření školy Rok 2003 Vypracoval Miloš Baumgärtl, ředitel ZUŠ Pro: ČŠI, Karlovarský

Více

Lesy odd par zvýšení snížení poznámka

Lesy odd par zvýšení snížení poznámka RO č. 2/2007 Lesy odd par zvýšení snížení poznámka Mzdy* 1031 5011 70000 Sociální pojištění* 1031 5031 5200 Zdravotní pojištění* 1031 5032 1800 Zalesňování brigády 1031 5021 33376 Ochranné pomůcky pro

Více

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz č.j. 517 2014 A7 Jeř A 10 V Praze dne 27. března 2014 Předkládá: Mgr. et Bc. Daniel Kaiser (ředitel) Zpracovala:

Více

Tab. č.1 - Plnění finančního plánu zdaňované činnosti celé městské části Praha 2 za rok 2013

Tab. č.1 - Plnění finančního plánu zdaňované činnosti celé městské části Praha 2 za rok 2013 Příloha č. 3 k usnesení RMČ č. 407 ze dne 12.5.2014 Tab. č.1 - Plnění finančního plánu zdaňované činnosti celé městské části Praha 2 za rok 2013 v tis. Kč SU/AU NÁKLADY plán na rok 2013 skutečnost k 31.12.2013

Více

Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace. Základní škola a Mateřská škola Archlebov. za rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace. Základní škola a Mateřská škola Archlebov. za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Archlebov příspěvková organizace, 696 33 Archlebov 357 IČ : 70993297 Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Archlebov za rok

Více

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 IČ: 00276758 R O Z P O Č E T NA ROK 2015 Třída 1 - daňové příjmy PŘÍJMY Kapit.Položka v tis.kč ----------------------------------------------------------------- daň

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRADČOVlCE VÝROČNÍ zprá VA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRADČOVlCE VÝROČNÍ zprá VA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRADČOVlCE VÝROČNÍ zprá VA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 PŘÍJMY 1. Dotace od státu za rok 2012 EU-šablony pro ZŠ Příspěvek od zřizovatele za rok 2012 Celkem 2. Příjmy za ŠD-částeč.úhrada neinv.nákladů

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12. 2012 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 46.707.488,52 Kč 8.625.684,12

Více

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení Rozpočet na rok 2005 Příjmy : Daňové příjmy 18010 Nedaňové příjmy 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení 1 Základní škola 2,8 Bytové a nebytové hospodářství

Více

Rozbor hospodaření OS ČLK Kladno za rok 2012

Rozbor hospodaření OS ČLK Kladno za rok 2012 Výnosy Rozbor hospodaření OS ČLK Kladno za rok 2012 761 111,38 celkem Výnosové účty Částka Rozbor účtu 602001 Ostatní výnosy 2881,39 přeregistracelékařů,telefon pře)čtovaný OSK,použití kanc.techniky pro

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr. Lubomír

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

11,00 11,00 33,6 33,6 3 694,64 644 10 Úroky z běžných účtů 2 000,00

11,00 11,00 33,6 33,6 3 694,64 644 10 Úroky z běžných účtů 2 000,00 Nákladové účetnictví 1.- 9. 2009 + plán nákladů/výnosů pro rok 2010 Příloha č. 4 Upr. nákl. Sch. nákl. uprav. schv. Skutečnost Výnosový, 2009 2009 nákl. nákl. 1. - 9. 2009 nákladový Předmět účtování (

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

VÝDAJE rok 2013. Chodníky 311000,00 vyhrnování chodníků - PHM 5 000,00 fréza-údržba 10 000,00 oprava chodníků 10 000,00 chodník v Rohozné 286 000,00

VÝDAJE rok 2013. Chodníky 311000,00 vyhrnování chodníků - PHM 5 000,00 fréza-údržba 10 000,00 oprava chodníků 10 000,00 chodník v Rohozné 286 000,00 ROZPOČET NA ROK 2013 VÝDAJE rok 2013 Rozhledna 75600,00 nájem 12 000,00 mzdy 30 000,00 elektrická energie 3 600,00 opravy 5 000,00 turistické známky, štítky, odznaky 25 000,00 Doprava - místní komunikace

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005 je zpracován v souladu s ustanovením 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Návrh rozpočtu pro rok 2011. Výpis dle paragrafů, položek a UZ

Návrh rozpočtu pro rok 2011. Výpis dle paragrafů, položek a UZ Návrh rozpočtu pro rok 2011 P Ř Í J M Y Par. Pol. Popis rozpočet návrh ke schválení 0 1111 daň z příjmu FO ZČ 3 500 000 1112 daň z příjmu OSVČ 850 000 1113 daň z příjmů FO z kapitál. 300 000 1121 daň z

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2011. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2011. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2011 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2011 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Schválený rozpočet na rok 2013 činil v příjmech 6 953 000,- Kč a ve výdajích, včetně dlouhodobého financování, 6 953 000,- Kč. Po konečných úpravách činil

Více

Výroční zpráva. o hospodaření školy. Základní škola T. G. Masaryka Vimperk, l. máje 268, okr. Prachatice

Výroční zpráva. o hospodaření školy. Základní škola T. G. Masaryka Vimperk, l. máje 268, okr. Prachatice Základní škola T. G. Masaryka Vimperk, l. máje 268, okr. Prachatice IČO : 47 259 132 Osvědčení o registraci u FÚ Vimperk - č. CZ 47259132 Výpis z registru ekonom. subjektů - CZ 0315 Prachatice Výroční

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2012

Zpráva o hospodaření v roce 2012 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2012 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží njiž zakoupeného - knihy Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy

Více

Rozbor hospodaření OS ČLK Liberec za rok 2012

Rozbor hospodaření OS ČLK Liberec za rok 2012 Výnosy Rozbor hospodaření OS ČLK Liberec za rok 2012 818 429,05 celkem Výnosové účty Částka Rozbor účtu 602001 Ostatní výnosy 650,00 výnos z poplatků za přeregistraci lékařů 602002 Prezentace firem, reklama

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE DUBENEC PRO ROK 2014. Návrh rozpočtu obce na r. 2014 v tis. Kč

NÁVRH ROZPOČTU OBCE DUBENEC PRO ROK 2014. Návrh rozpočtu obce na r. 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu obce na r. 2014 v tis. Kč paragraf položka položka příjmů/výdajů Návrh r.2014 PŘÍJMY 1111 Daň z př. FO ze záv. činnosti 1700,0 1112 Daň z příjmu FO - OSVČ 150,0 1113 Daň z příjmu FO z kap.

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 938 xxxx 1111 Daň z příjmů FO - OSVČ 80 xxxx 1112 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 44 xxxx 1113 Daň z příjmů právnických osob 1390

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Daňové příjmy - třída 1 v tis. Kč

Daňové příjmy - třída 1 v tis. Kč Daňové příjmy - třída 1 v tis. Kč Paragraf Položka TEXT Schválený rozpočet r. 2013 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 900 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti

Více

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč 2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč Výdaje na investice 27 730 000,00 Kč 2212org.612 dešťová kanalizace Šánovická 1 300 000,00 Kč 2219org.612

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 Na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice dne 22.12.2010 byla na rok 2011 pro ZŠ Brno, Pavlovská

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013 Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013 Příjmy Příjmy daňové tis. Kč 66 155 1 Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační)... 11 800 2 Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená)...665 3 Daň z příjmu FO......

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

Obec Dubenec IČ: 00277801 Návrh rozpočtu pro rok 2015 v tis. Kč, záv.ukazatel paragraf. pol. PŘÍJMY tis.kč

Obec Dubenec IČ: 00277801 Návrh rozpočtu pro rok 2015 v tis. Kč, záv.ukazatel paragraf. pol. PŘÍJMY tis.kč Obec Dubenec IČ: 00277801 Návrh rozpočtu pro rok 2015 v tis. Kč, záv.ukazatel paragraf pol. PŘÍJMY tis.kč 1111 Daň z př. FO ze záv. činnosti 1680,0 1112 Daň z příjmu FO - OSVČ 61,0 1113 Daň z příjmu FO

Více

Výdaje 2004. Návrh rozpočtu 2004. Nákup materiálu. Nákup služeb j.n. 260 220 fa protahování Opravy a. Výdaje na doprav.

Výdaje 2004. Návrh rozpočtu 2004. Nákup materiálu. Nákup služeb j.n. 260 220 fa protahování Opravy a. Výdaje na doprav. Návrh rozpočtu 24 Page 1 Výdaje 24 Položka PAR Název paragrafu Název položky Zimní údržba Zdravá MŠ 2212 Zimní údržba 2219 Komunikace 2221 591 2.Návrh rozpočtu 24 Poznámka Návrhy nezařazené 2 asf.drť,7štěrk,

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t

Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t Příloha č. 16 směrnice Zásady vztahů JMK k PO - Náklady N Á K L A D Y Příloha č. 2 Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace SÚ 2013 1) 2014 2) 4) 2013 1) 2014 2) Náklady v tis.kč Spotřebované

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012. Sválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012. Sválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012 Sválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012 Vyvěšeno na úřední desce dne 29.11.2011 Sejmuto 16.12.2011 Sumář rozpočtu na rok 2012 Návrh sumáře rozpočtu Schválený sumář rozpočtu na rok 2012 na

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více