Hanáci z blízkého i vzdáleného okolí míří do Prostějova!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hanáci z blízkého i vzdáleného okolí míří do Prostějova!"

Transkript

1 Ročník 14 Číslo 8 ZDARMA 28. srpna 2013 Hanáci z blízkého i vzdálného okolí míří do Prostějova! Foto: Archiv MMPv

2 Proč do Lázní Slatinic? Za zdravou kůží do Slatinic Sirné minrální vody mají obcně dzinfkční, protizánětlivý a vazodilatační (cévy rozšiřující) účink, a proto jsou přdvším vhodné při léčbě kožních onmocnění. Základm léčby jsou koupl v sirovodíkové vodě, světloléčba UVB clotělovou lampou a monochromatickou bioptronovou lampou. Bud o Vás pčovat odborný prsonál s garancí drmatologa. Lázně Slatinic s spcializují na léčbu: lupénky, atopického kzému, toxické kontaktní drmatitis, chronické drmatózy nragující na ambulantní léčbu, stavů po popálninách a po rkonstrukčních výkonch Víc info o wlnss a ozdravných pobytch zaměřných njn na kožní onmocnění nalznt na Lázně Slatinic a.s., , Slatinic 29, tl.: mail: Přdání grafického zpracování k korktuř: VáM SDìLUJE, ŽE ZLATNICTVí KALáBOVá + K V PROSTìJOVì NENí NAŠí POBOèKOU ANI OBCHODNíM PARTNEREM. Firma LICEA Prostějov, místní nádraží nabízí k prodji: - kvalitní konzumní brambory z Hané i Vysočiny - čské ovoc i zlninu cna od 10,90 Kč / kg - od zahajuj prodj brambor a cibul na uskladnění - od září pravidlné akční slvy na brambory Informac na tl nbo www. lica.cz 8 Výhradní partnr Kooprativa pojišťovny, a.s., VIG a Pojišťovny Čské spořitlny, a.s., VIG SPOŘENÍ NA PENZI STAVEBNÍ SPOŘENÍ

3 ZPRÁVY Z MĚSTA 4-11 Město získalo dotaci na biopoplnic Nabídnět městu vánoční strom Rkonstrukc oblisku v Smtanových sadch Prohlédnět si návrhy loga města Město kontroluj odstavné plochy INFORMACE strany Muzum slaví kulaté výročí Mariánský sloup na náměstí T.G.Masaryka KULTURA strany Hanácké slavnosti Program kina METRO 70 Program hvězdárny Prostějovská knihovna Proběhl další úspěšný filmový tábor SPOLEČNOST, KALEIDOSKOP strany Cipísk zahajuj školní rok Děti přivítané do života Blahopřjm jubilantům ČSOP IRIS zv na zářijové akc SPORT strany Přijďt na aktovkový běh Cyklisté sklízjí úspěchy Vdní města Prostějova si spolčně s zástupci Armády Čské rpubliky, Polici Čské rpubliky, městské polici, kulturních, sportovních a spolčnských organizací, pamětníky a všmi přítomnými občany připomnulo 45.výročí srpnových událostí roku Radnièní listy Měsíčník pro statutární město Prostějov vydává spolčnost Haná Prss, s.r.o., Olomoucká 10, Prostějov, tl: , -mail: pv.cz. Distribuováno zdarma do každé domácnosti. Rdaktor: Jana Gáborová, -mail: tl: Bzplatná informační linka magistrátu Inzrc: Sazba: Haná Prss, s.r.o., Tisk: MAFRA a.s., Pavlkova 7, Olomouc. Rgistrační číslo: MK ČR E ISSN distribuci zajišťuj Čská pošta, a.s. V případě problémů s doručováním tiskoviny do domácností voljt na tlfon Čí só hod 14. a 15. září 2013 opět ožij prostějovské náměstí vystoupními hanáckých souborů a ukázkami lidových řmsl v rámci XXXI. Hanáckých slavností pořádaných městm. Poprvé proběhly v Kolářových sadch. Mají tdy již třictiltou tradici. Opět s můžm těšit na přhlídku toho njlpšího z našho folkloru v pořadch Jaro na Hané a Čí só hod za průvodního slova lidové vypravěčky Mari Pachtové. Ltošní Hanácké slavnosti budou obohacny další akcí 4. stkáním Hanáků s hjtmanm Olomouckého kraj Jiřím Rozbořilm. Po Vlké Bystřici, Doloplazích a Tovačově proběhn tato akc organizovaná Hanáckým folklorním sdružním v našm městě. Jjí součástí bud průvod městm, sčítání krojovaných Hanáků, ntradiční soutěž zástupců jdnotlivých kolktivů, tanční vystoupní souborů a nově komponovaný pořad Hanácká dožatá. K našmu folklornímu hnutí s ltos vážou další dvě výročí výročí narozní tovačovské učitlky a národopisné pracovnic Františky Xavry Běhálkové ( ), sběratlky hanáckých krojů, výšivk a kramiky. Právě ona dala podnět k zakládání prvních hanáckých souborů. Jjí písmná pozůstalost j uložna v Muzu Prostějovska v Prostějově. Přd 120 lty proběhla v Prostějově (v budově dívčí školy na Komnského ulici č. 4) Národopisná, průmyslová a umělcká výstava. Iniciovala ji zdjší Průmyslová jdnota a byla vlastně přípravou na Národopisnou výstavu čskoslovanskou konanou v roc 1895 v Praz. Jjí součástí byly ukázky hanácké svatby, dožaté a hanáckého práva v podání krojovaných Hanáků z okolních obcí. Uvdná výročí bzpochyby podnítila zájm o hanácký folklor, jmuž s věnovala clá řada osobností. Patřili mzi ně například lšanský řídící učitl a sběratl Jan Zbořil, znalci krojů Josf Klvaňa, Jan Svozil a Marta Čížková, znalci tanců a zvyků Františk Novotný- -Smržický, Zdna Jlínková a Ludmila Mátlová-Uhrová, sběratlé písní a hudbníci Josf Vaca a Jan Poláčk, litráti a písmáci Ondřj Přikryl a Jan Vyhlídal. Etnograf a autor publikac Lidové umění na Hané (1941) Jan Rudolf Bčák napsal: Svérázný život Hané uhasínal přd 80 lty. Stává s minulostí, ktrá pomalu dohasíná i v vzpomínkách našich stařčků a stařnk. Milujm svůj rodný kraj i jho minulost. Láska opravdová a vroucí j dána poznáním. Na tato Bčákova slova navazují i dnšní člnové souborů a všichni ti, ktrým učarovala krása hanáckých krojů, písní, tanců a mluvného slova. Rozvíjjí a uchovávají nám tímto dědictví našich přdků. Hana Bartková

4 Zprávy z města Srpnové události v Prostějově Ltos uplynulo přsně 45 lt od vpádu vojsk Varšavské smlouvy do naší změ. Thdjší intrnacionální pomoc měla ukončit a prakticky ukončila snahy o dmokratizaci naší spolčnosti. V Prostějově si srpnové události roku 1968 vyžádaly dokonc tři lidské životy. Toto smutné výročí jsm si připomnuli vzpomínkovým aktm na náměstí T. G. Masaryka, podívjm s však na něktrá historická fota z roku Fotografi: Muzum Prostějovska Rozstřílná výloha lékárny. Protstní nápisy s objvovaly po clém městě. Pohřb tří obětí - Ladislava Langa, Marty Říhovské a Josfa Boháč. Místo, kd přišla o život jdna z obětí. Jdn z okupačních tanků. 4 Intrvnční vojska na náměstí TGM přd radnicí.

5 Léto pomalu končí, a tak prostějovská radnic začíná pátrat po vánočním stromu, ktrý by byl hlavní dominantou vánoční výzdoby na nám. T. G. Masaryka. Pokud mát na svém pozmku vhodný strom (njlép smrk o výšc Zprávy z města Statutární město Prostějov obdržlo dotaci na pořízní nových 440 sběrných nádob na bioodpad. Informoval o tom Jiří Pospíšil, první náměstk primátora. Obyvatlé města mohou nyní žádat o jjich zapůjční; město nádoby poskytn zdarma. Získali jsm dotaci 570 tisíc korun, což j dvadsát procnt z clkových nákladů projktu. Město dofinancuj zbývajících dst procnt, tdy 57 tisíc korun, vypočítal Jiří Pospíšil. Stjně jako v roc 2011 do Prostějova zamíří pníz z Opračního programu Životní prostřdí a Státního fondu životního prostřdí ČR. V roc 2011 bylo za přispění dotac pořízno 600 bionádob o objmu 140 l a 700 ks kompostérů o objmu 400 l. Ltos bud nových 400 stočtyřictilitrových nádob určno pro občany žijící v rodinných domch. Dalších 40 kusů kontjnrů o objmu 770 litrů rozšíří stanoviště tříděného odpadu hlavně na sídlištích a u škol, vysvětlil první náměstk primátora. Přdpokládaný výdj nádob, ktrý proběhn na sběrných Nabídnět Prostějovu vánoční strom cca 20m), ozvět s do 31. října Město zajistí příslušné povolní včtně kácní a transportu. Své nabídky zasíljt na adrsu: Odbor správy a údržby majtku města, Magistrát města Prostějova, nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov nbo na tl , , případně na -mail: -rd- Zastupitlstvo města schválilo v útrý 30. črvnc na návrh rady města výstavbu obratiště pro autobusy městské hromadné dopravy v průmyslové zóně. Rozpočtovým opatřním v výši 70 tisíc bud zabzpčno zpracování projktové dokumntac. Provozovatl městské hromadné dopravy, spolčnost First Transport Lins, a.s. s obrátila na vdní města s požadavkm výstavby točny pro linku č. 9 jzdící od zastávky v průmyslové zóně B k nmocnici. Dosud s autobusy na končné stanici otáčly vycouváním. V posldní době s zvyšuj počt cstujících z důvodu rozšiřujícího s provozu jdné z firm v průmyslové zóně. Dopravc oprávněně upozorňuj na možné ohrožní bzpčnosti cstujících při couvání autobusu, Obratiště j z důvodu dodržní bzpčnostních přdpisů nutností, vysvětlila Alna Rašková, náměstkyně primátora. Město z dotac pořídí další nádoby na bioodpad E-aukc pro domácnosti V útrý 30. črvnc 2013 uskutčnila spolčnost -Cntr další -aukci na výběr dodavatl nrgií pro občany a firmy. Jdnalo s o dosud njvětší agrgaci domácností, kdy s do boj o njnižší možnou cnu lktřiny zapojilo clkm 4330 domácností, u plynu to pak v součtu činilo 2623 odběrných míst. S vším všudy s jdnalo o clkový objm nrgií za ,- Kč. A to j hodnota, o ktrou již dodavatlům stojí za to bojovat, což s potvrdilo clkovou úsporou 30,54 %, v pnězích ,- Kč. O tuto hodnotu s podařilo zúčastněným domácnostm snížit jjich výdaj za tyto npostradatlné komodity, konstatoval obchodní manažr spolčnosti E-cntr Oldřich Janků. Také pro prostějovské domácnosti připravuj -Cntr -aukci na nrgi a těší na stkání s občany dn od 17. hodin v přdnáškovém sál Národního domu. Zd získají lidé prvotní informac o tomto projktu. Násldovat budou konzultační dny, a to v dnch , , , , a vždy od hodin v DUZE na Školní ulici. Věřím, ž také v Prostějově s zúčastní co njvětší počt občanů, abychom tak získali dostatčnou sílu a byli pro současné dodavatl co njzajímavější, dodává Janků. Mgr. Jana Gáborová, mluvčí Magistrátu města Prostějova dvorch, bud uskutčněn přibližně koncm ltošního roku. Zájmci z řad obyvatl města si mohou výpůjčku rzrvovat už nyní na Odboru správy a údržby majtku města u pí. Ilony Kovaříkové na tl nbo mailm: (prosím zájmc o uvdní jména, adrsy a tlfonního čísla). Výpůjčka j od města zdarma na základě smlouvy. Vyvážní nádob nní zpoplatněno samostatně, al j součástí stávajících poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu, kdy bioodpad j vytříděná složka komunálního odpadu. Sběrné bionádoby s v Prostějově stkaly s vlkým ohlasm a zájmm občanů. Evidujm sznam žadatlů, na ktré s minul ndostalo. J aktuální, zájmci o biopoplnici nmusí proto žádat znovu, informovala Jana Gáborová, mluvčí prostějovské radnic. O průběhu a trmínch výdj bionádob budou občané informováni v místních priodicích a na stránkách města. Mgr. Jana Gáborová, mluvčí Magistrátu města Prostějova Autobusová točna v průmyslové zóně Vybudování autobusové točny si vyžádá náklady v výši 1,5 až 2 miliony korun. Vdní města oslovilo všchny firmy v průmyslové zóně, zda by s mohly podílt na spolufinancování projktu. Z sdmnácti obslaných podnikatlských subjktů s účastnilo prvního spolčného jdnání na magistrátu osm zástupců firm. Všichni přislíbili finanční spoluúčast. Věřím, ž najdm pochopní i u dalších spolčností, ktré sídlí v průmyslové zóně, dodala Alna Rašková. Mgr. Jana Gáborová, mluvčí Magistrátu města Prostějova INZERCE 5

6 Rada města uložila Odboru správy a údržby majtku města, aby v spolupráci s okrskovými strážníky Městské polici Prostějov průběžně prověřoval a kontroloval budování nových odstavných ploch na úzmí města a v případě zjištění nlgálně vybudované odstavné plochy požadoval uzavřní smlouvy o nájmu, případně odstranění plochy a uvdní do původního stavu. Vdní města uložilo pracovníkům magistrátu provést kontrolu V souvislosti s připravovanými oslavami 100 lt budovy nové radnic, ktré proběhnou v příštím roc, finišují v těchto dnch přípravy závěrčných rkonstrukčních akcí. Po opravě budovy B dojd k opravě nádvoří, fasády a střchy. Rada města na posldní schůzi 30. črvnc 2013 schválila vypsání zadávacího řízní na stavbní prác v otvřném podlimitním řízní s názvm všch odstavných ploch pro vozidla vybudovaných na zlni na úzmí clého města, včtně místních částí. Cílm kontroly bylo zjistit clkový počt odstavných ploch pro vozidla v městě a porovnat j s vidncí platných nájmních smluv, vysvětlil Jiří Pospíšil, první náměstk primátora. Kontrolou bylo zjištěno, ž na úzmí města j 408 odstavných ploch, přičmž město viduj pouz 98 platných nájmních smluv. Z clkového počtu odhadujm, ž asi Zprávy z města Přípravy posldních rkonstrukčních prací na radnici vrcholí Nová radnic Prostějov oprava fasády a střchy. Tato akc zahrnuj clkovou opravu fasády a střchy budovy. Dojd k izolaci balkonů, sanaci krovů budovy, rkonstrukci střchy a opravě člní fasády, včtně fasády a střchy věž a do dvorního traktu. Přdběžný rozpočtovaný objm prací j 26 milionů korun a přpokládaný trmín ukonční ralizac j stanovn na dubn příštího roku, vysvětlil Zdněk Fišr, náměstk primátora. 200 ploch, tdy padsát procnt, bylo vybudováno podl stáří povrchu a obrubníků přd rokm Thdjší lgislativa řšila zřizování odstavných ploch pravděpodobně prostým souhlasm bz nájmní smlouvy a poplatku za nájm. Jlikož s jdná o zálžitosti staré i několik dsítk lt, budou tyto skutčnosti těžc zjistitlné a dohldatlné, uvdl Jiří Pospíšil. Při vidnci bylo zjištěno, ž asi stovka dalších ploch byla vybudována nlgálně. V případě zjištění nlgálně vybudované odstavné plochy bud majitl přilhlé nmovitosti vyzván k uzavřní příslušné nájmní smlouvy nbo vyzván k odstranění plochy a uvdní do původního stavu, dodal první náměstk primátora. Kontrola dál odhalila, ž nzandbatlná část vozidl, přdvším v místních částch města (Žšov, Domamyslic) parkuj trval na Vzhldm k faktu, ž při přípravě projktové dokumntac nbyly z objktivních časových a konomických důvodů provdny hloubkové průzkumy, j pravděpodobné, ž při ralizaci rkonstrukc nastan potřba dodatčných prací, nutných k dokonční rkonstrukc. Zběžným průzkumm bylo zjištěno, ž rkonstrukc balkonů a říms spojná s jjich kotvním bud složitější a s njvětší pravděpodobností si vyžádá další vícnáklady, podotkl Zdněk Fišr. V současné době probíhají rkonstrukční prác na budově B radnic. Všchny podlahy byly dmontovány, trámy a dsky s musly vyměnit. S totální rkonstrukcí j spojna úplná výměna rozvodů lktrické nrgi a dalších inžnýrských sítí v budově. Mgr. Jana Gáborová, mluvčí Magistrátu města Prostějova Město rviduj všchny odstavné plochy v Prostějově travnatých plochách. Řšní těchto přstupků patří do působnosti Městské polici Prostějov. V případě zřizování nových odstavných ploch budm důsldně kontrolovat, zda má majitl uzavřnou platnou nájmní smlouvu, řkl závěrm Jiří Pospíšil. Mgr. Jana Gáborová, mluvčí Magistrátu města Prostějova Katastrální úzmí Zjištěný počt odstavných ploch Počt vidovaných nájmních smluv Prostějov Čchovic 34 2 Domamyslic 25 0 Krasic 5 3 Vrahovic 41 2 Čchůvky 8 0 Žšov 17 2 CELKEM: Zadávací řízní na dodavatl nrgtických štítků budov Statutárnímu městu Prostějovu vyplývá v souladu s platnou právní lgislativou a vropskými směrnicmi povinnost označit objkty v jho majtku průkazm nrgtické náročnosti budov, ktrý stanoví nrgtické náklady konkrétní nmovitosti. Doposud s opatřní týkalo pouz novostavb a větších rkonstrukcí budov, od 1. črvnc tohoto roku j označní nrgtickým štítkm povinné pro objkty vlastněné a užívané orgánm vřjné moci s clkovou nrgticky vztažnou plochou větší nž 500 m 2 a od 1. črvnc 2015 s clkovou nrgticky vztažnou plochou větší nž 250 m 2. Město vypsalo zadávací řízní na dodavatl zpracování průkazů nrgtické náročnosti budov a na své schůzi 30. črvnc 2013 rada města rozhodla o výběru njvhodnější nabídky. V zadávacím řízní bylo přdložno dst nabídk, z nichž dvě byly vyřazny pro nsplnění podmínk. Rada s ztotožnila s výběrm hodnotící komis, ktrá jako njvýhodnější určila nabídku IR INSPECTI- ONS, s.r.o. s průměrnou cnou korun na jdnu budovu. S tímto dodavatlm bud uzavřna rámcová smlouva, uvdl Jiří Pospíšil, první náměstk primátora. Průkaz nrgtické náročnosti bud v příštích ltch podl platné lgislativy nutno pořídit pro 120 nmovitostí v majtku města. Výčt nmovitostí v majtku města s nrgticky vztažnou plochou do 500 m 2 31 budov 500 m m 2 34 budov 1001 m m 2 11 budov 1501 m m 2 21 budov nad 2000 m 2 23 budov Mgr. Jana Gáborová, mluvčí Magistrátu města Prostějova MĚSTO BUDE PEČOVAT O HROB AKADEMICKÉHO MALÍŘE ALOISE DOLEŽELA Místo posldního odpočinku akadmického malíř a prostějovského rodáka Alois Dolžla bud zařazno mzi významné hroby na městském hřbitově, o ktré pčuj město. Rozhodla o tom rada města na základě žádosti rodiny, ktrá bydlí v Praz. Statutární město Prostějov provádí na městském hřbitově údržbu a úklid významných 6 hrobů. Jdná s o hroby významných osobností a památníky historických událostí, uvdl Jiří Pospíšil, první náměstk primátora. Hroby významných osobností j možno rozdělit na tzv. čstné hroby, u ktrých nní dl zápisů v hřbitovních knihách majtkoprávní vztah řšn nájmní smlouvou a hroby význačných osobností, ktré jsou pronajaty řádnou nájmní smlouvou. Mzi čstné hroby bz uzavřné nájmní smlouvy patří např. hroby manžlů Vojáčkových, manžlů Přikrylových, Stanislava Manharda a Jiřího Wolkra. K významným hrobům, u ktrých jsou uzavřné nájmní smlouvy, patří např. hroby gnrálů Josfa Dudy, Vlastimila Vslého a Viléma Sachra. Mzi historické hroby a pomníky, k ktrým njsou v hřbitovních knihách žádné zápisy, patří například spolčný hrob vojáků padlých v 1. světové válc, spolčný hrob památc nvinným, spolčný hrob ltců padlých v 2. světové válc, spolčný hrob sdmi osob, ktré zahynuly při stavbě gymnázia a hlavní kříž. Finanční prostřdky na zajištění činností, týkajících s údržby a úklidu těchto hrobů jsou pro rok 2013 rozpočtovány částkou 308 tisíc korun, doplnil Jiří Pospíšil. Mgr. Jana Gáborová, mluvčí Magistrátu města Prostějova

7 Zprávy z města Prostějov hldá logo, rozhodnout můžt i vy! Propagační matriály města Prostějova a další upomínkové přdměty by měly být v budoucnu opatřny logm, jhož podobu nyní radnic hldá. Pět vybraných autorů, ktří postoupili do druhého kola, zpracovali své návrhy pro další praktické využití loga. Hlasovat dl Vašho názoru pro njlpší logo můžt až do 30. září 2013 v naší anktě na wbových stránkách města nbo pomocí hlasovacích lístků, ktré obdržít na Rgionálním informačním cntru (v zámku), kd lístk zárovň odvzdát, říká náměstkyně primátora Ivana Hmrková (na snímku). Přdkládám Vám ukázky jdnotlivých logotypů včtně možné aplikac na konkrétních propagačních přdmětch a také charaktristiku jdnotlivých návrhů tak, jak j přdstavili jjich autoři: Logo č. 1 Značka j jdnoduchá, dobř aplikovatlná, barvností odkazuj k hraldic města Logo č. 2 Piktogram v znaku črvné mříž složné z dvou pásů s šstihranným hřbm na mřížní v podobě hvězdy vychází z hraldického znaku a tradic. Logo č. 3 Optimisticky zaškrtnuté písmno J (fajfka) symbolizuj stav harmonicky fungujících vztahů v organismu města. Zkrátka OK. Logo č. 4 J to zajímavá a pro město vlmi typická struktura z historického znaku. Připomíná strukturu tkaniny, ktrá odkazuj na slavnou tradici Prostějova. Logo č. 5 Návrh s inspiruj významnou prostějovskou budovou rnsančním muzm, dřív radnicí. Počt oblouků budovy odpovídá počtu písmn slova Prostějov 7

8 Zprávy z města Průzkum spokojnosti Prostějovanů s životm v městě Stjně jako v uplynulých pěti ltch byl i ltos ralizován průzkum spokojnosti Prostějovanů s životm v městě. Z vyhodnocní dotazníkového štřní vyplývá, ž v Prostějově výrazně přvládá počt spokojných občanů. S Prostějovm jako místm pro život a bydlní j spokojno 84 % rspondntů. Indx průměrné spokojnosti za rok 2013 j 7,1. J na stjné výši jako v loňském roc a dosáhl tak njvyšší hodnoty od roku 2008, kdy proběhlo první štřní. Průzkum probíhá podl standardizované mtodiky, ktrou s měří subjktivní pocit spokojnosti občanů v 150 městch v clé Evropě. Míra spokojnosti občanů s vybranými kritérii s blíží k njlép hodnocným městům v Čské rpublic. Spokojnost vyjádřná v procntch j za sldované období od roku 2008 druhá njvyšší a dosáhla 84 % procnt, v roc 2011 byla jn o jdno procnto vyšší, uvdla Alna Rašková, náměstkyně primátora. Lidé jsou s životm v Prostějově dlouhodobě spokojni, přstož u něktrých kritérií došlo k mírnému poklsu v srovnání s rokm Tyto výsldky mohou odrážt dlouhodobě ngativní vlivy souvisjící s pokračující konomickou krizí a s tím spojné aspkty, ktré na úrovni města nmůžm ovlivnit, nastínila Alna Rašková. V hodnocní konomických ukazatlů dosáhla nnižšího indxu úrovň nzaměstnanosti, v srovnání s minulým rokm j na stjné úrovni možnost dobré rkvalifikac. Oproti roku 2012 naopak došlo k zlpšní hodnocní spokojnosti s invstičními akcmi města a hospodařní s majtkm města. V dtailnějším hodnocní vřjných služb dosáhla njvyššího ohodnocní spokojnost občanů Prostějova s komunálními službami, njnižší indx spokojnosti j u sociálních služb. 56 % Prostějovanů hodnotí vřjný pořádk jako lpší nž v jiných městch. Jdná s o njlpší hodnocní od začátku sldování v roc Dlouhodobě jsou kladně hodnocny svoz komunálních odpadů, čištění ulic, kvalita parků a zlně, uvdla Alna Rašková. Osadní výbor Vrahovic chválí Na několika místch v Vrahovicích s objvily nové lavičky. Užitčné a občany jistě vítané zlpšní využití vřjného prostranství j výsldkm spoluprác osadního výboru a Odboru správy a údržby majtku města. Námět byl v vlmi krátké době ralizován a zaměstnanci magistrátu si zaslouží za dobrou práci poděkování. Podobné podněty s bohužl nzřídka stkávaly i s kritikou obyvatl, ktří v blízkosti takových vřjných prostranství vlastnili nmovitost, protož v okolí lavičk s často začínaly objvovat odhozné odpadky a jjich užívání bývalo spojno i s kritikou hlučného a obtěžujícího chování mládž. Osadní výbor věří, ž podobné projvy závadového chování budou výjimčné, a ž umístění lavičk vrahovská vřjnost ocní. Milada Galářová, přdsda osadního výboru Nově instalované lavičky v Vrahovicích přijl zkontrolovat i 1.náměstk primátora Jiří Pospíšil, ktrý mtodicky řídí Odbor správy a údržby majtku města. 8 Co s týká kulturního, spolčnského a sportovního vyžití, v srovnání s rokm 2012 indxy spokojnosti u všch sldovaných oblastí mírně poklsly. Njkvalitněji j hodnocna činnost knihovny a sportovních zařízní. Průměrný indx spokojnosti klsl pod hodnotu 7 pouz u hodnocní kulturního domu. Dotazníkové štřní proběhlo na vybraném vzorku 800 občanů Prostějova. Byl použit standardizovaný dotazník, ktrý byl upravn pro potřby města Prostějova. Štřní proběhlo v črvnu 2013 formou řízného rozhovoru. Proškolní tazatlé náhodně oslovovali obyvatl města podl daných věkových katgorií. Výsldky byly zpracovány Střdní odbornou školou podnikání a obchodu. Průzkum proběhl v rámci ralizac projktu Zdravé město a místní Agndy 21 a postupu dl oficiální sady Kritérií místní Agndy 21 sldování A1 - Spokojnost občanů s místním spolčnstvím, indikátoru z sady Spolčných vropských indikátorů a dohodu o partnrství s Týmovou iniciativou pro místní udržitlný rozvoj (TIMUR). Kompltní výsldk dotazníkového štřní nalznt na v skci Občan - Zdravé město. -rd- Vdní města ctí odkaz přdků, zajistilo rkonstrukci památčního oblisku Vzhldm k probíhající rkonstrukci Smtanových sadů vznsl primátor města Miroslav Pišťák požadavk na obnovu oblisku v Smtanových sadch, ktrý byl vyrobn v roc 1825 jako pocta zakladatli parku. Pískovcový oblisk věnovali prostějovští měšťané Janu Spanimu, ktrý nchal na městských valch u hradb v roc 1823 vysázt akátovou alj, první organizovanou zlň v této části města, čímž položil základ k dnšním Smtanovým sadům. Jan Spani byl městským syndikm (písař, úřdník, zabzpčující agndu městského úřadu). Samotný park vznikl péčí Sadařského a okrašlovacího spolku v posldní čtvrtině 19. stoltí. Postupná úprava clého prostoru v sady vyvrcholila v ltch Původně byl oblisk vztyčn v západní části parku, v roc 1934 byl přsunut směrm k Národnímu domu, kd ho můžm vidět dodns. Na jho původním místě byl v roc 1935 postavn pomník Bdřicha Smtany prostějovského sochař Jana Třísky a v stjném roc byly původně Jungmannovy sady přjmnovány na Smtanovy. Na přmístěný oblisk zvaný Spaniův památník byly instalovány čtyři bronzové dsky, ktré nahradily původní němcky psané dsky zinkové, uvdla Ivana Hmrková, náměstkyně primátora. Na základě záměru Odboru rozvoj a invstic magistrátu města bylo vypsáno výběrové řízní na zhotovitl rstaurátorských prací, v ktrém njvhodnější nabídku přdložil olomoucký kamnosochař Tomáš Hořínk, a to v výši Kč vč. DPH. Rstaurátorské prác probíhají právě v těchto dnch, dokončny budou za zhruba dva týdny. Mgr. Jana Gáborová, mluvčí Magistrátu města Prostějova

9 Zprávy z města Projkty prvnc kriminality v městě Prostějově v ltch 2012 a 2013 Stjně jako léta přdchozí, tak i v ltch 2012 a 2013 byly v rámci Programu prvnc kriminality v městě Prostějově přdložny Ministrstvu vnitra ČR dílčí projkty s žádostmi o podpořní státní účlovou dotací. Programy prvnc kriminality jsou ralizovány Statutárním městm Prostějov a Městskou policií Prostějov a jjich příprava probíhá v součinnosti manažra prvnc kriminality, vdní městské polici a Komis prvnc kriminality Rady města Prostějova. V roc 2012 byly z clkového počtu sdmi přdložných projktů dotací podpořny čtyři projkty clkovou částkou v výši Kč. Dva projkty byly z oblasti sociální prvnc Ltní dětský tábor a Víkndové výlty a dva projkty z oblasti situační prvnc Modrnizac a rozšířní monitorovacího pracoviště MKDS a Rozšířní a zvýšní kapacity vidozáznamu MKDS. Dva posldní jmnované byly připravovány v součinnosti s Policií ČR a odbornými pracovníky dodavatlských firm, ktré byly vybrány v intrním výběrovém řízní. Projkty byly podány v návaznosti na městský kamrový dohlížcí systém (MKDS), ktrý Městská polici Prostějov buduj a provozuj již od roku 2000 a jho 13lté fungování vyžaduj vynaložní značných finančních částk tak, aby byl udržn provoz clého systému a zachována jho funkčnost. Opravy a údržba jsou nzbytné rovněž v tchnologickém zázmí městského kamrového dohlížcího systému, nboť záznamová zařízní pracují npřtržitě 24 hodin dnně. V rámci projktu Modrnizac a rozšířní monitorovacího pracoviště MKDS byly instalovány 4 vlkoplošné LED monitory, ktré nahradily zastaralé CRT monitory, čímž došlo k rozšířní a zkvalitnění monitorovacího pracoviště. Tato invstic činila clkm Kč, z toho byla MVČR poskytnuta dotac v výši Kč a zbývajících Kč byl povinný podíl města. Druhý z projktů situační prvnc Rozšířní a zvýšní kapacity vidozáznamu MKDS umožnil navýšit kapacitu vidozáznamu z kamr o 12TB, tdy z stávajících 4TB na 16TB. Tato invstic činila clkm Kč, z toho dotac z MVČR Kč a povinný podíl města Kč. Oba projkty byly zaměřny na zkvalitnění a obnovu tchnického zařízní opračního střdiska městské polici v souvislosti s nástupm nových tchnologií. Na opravy a údržbu MKDS bylo v roc 2012, mimo již uvdné výdaj, vynaložno clkm Kč z rozpočtu města Prostějova z kapitoly městské polici. Nustál s také pracuj na vylpšní přnosových tras a dalších tchnologických zařízní kamrového systému, na budování IT infrastruktury, opravách vysílacích a přijímacích zařízní, údržbě záznamu, tak aby městský kamrový dohlížcí systém co njfktivněji pomáhal k zvýšní pocitu bzpčí občanů města a k vytvořní koridoru tzv. Bzpčná lokalita v místě umístění kamr. Pobyt v Čském Ráji. V ltošním roc byly MVČR schválny dotac na dva projkty (z clkového počtu 7 přdložných), ktré částčně navazují na loňské ralizované projkty v rámci situační prvnc. Na projkt Kontrolr vlkoplošných monitorů pro MKDS byla přiznána dotac v výši Kč. Záměrm tohoto projktu j instalac 2 ks kontrolrů na dvou pracovištích MKDS pro multiplxní zobrazní na čtyřch vlkoplošných monitorch, čímž bud možné sstavit obrazy z kamr dl požadavku oprátorů do matic o různé vlikosti a získat lpší přhld a dtail obrazu v případě události monitorované na místě. Clkově s zlpší a zfktivní prác oprátorů s kamrovým systémm a záznamovým zařízním. Na druhý z projktů Infrarflktory pro kamrové místo Hlavní nádraží byla poskytnuta dotac v výši Kč. Zd budou u kamrového místa přd Hlavním nádražím v Prostějově instalovány 4 ks vysoc svítivých infrarflktorů s možností ovládání pomocí tlmtri kamry z monitorovacího pracoviště MKDS, čímž vznikn další lép monitorovatlná zóna frkvntovaného místa v městě s možností fktivnějšího sldování osob pohybujících s u hlavního nádraží zjména v včrních a nočních hodinách, tdy v době zhoršné viditlnosti. Projkty si, stjně jako v přdchozích ltch, kladou za cíl další zlpšní bzpčnosti občanů na vřjném prostranství. Zvýšným dohldm pak mohou uvdné invstic pomoci zamzit páchání trstné činnosti a dalšího závadového jdnání, příp. napomoci k zvýšní pravděpodobnosti odhalní pachatlů trstné činnosti a další jiné protiprávní činnosti na monitorovaném místě. A jaký j plánovaný další rozvoj? V příštích ltch plánujm nasazování kamr v vyšším rozlišní FULL HD, chcm ralizovat projkt mobilní kamry a přípravu MKDS na IP tchnologii. Nákup a instalac nových tchnologií nní lvná zálžitost a vš s bud odvíjt od dostupnosti finančních prostřdků. Jak již bylo v úvodu zmíněno, v roc 2012 byly ralizovány také projkty sociální prvnc, ktré v loňském roc MVČR podpořilo státními účlovými dotacmi. Na dětský ltní tábor a víkndové výlty byla črpána dotac v clkové výši Kč, povinný podíl města činil Kč a podíl účastníků ltního dětského tábora Kč. Obě tyto aktivity jsou určny dětm v věku od 6 do 18 lt, ktré jsou v vidnci Odboru sociálních věcí Magistrátu města Prostějova. Víkndové výlty byly s ohldm na spcifika cílové skupiny a jjich zázmí zaměřny na pobyt v přírodě a poznávání naší rpubliky. Ltní dětské tábory jsou pravidlně ralizovány již od roku 2003, uskutčnily s např. v Protivanově, na Horní Bčvě, v Dštném v Orlických horách, v Novém dvoř na Šumavě, v jsnickém Sobotíně. V roc 2012 byla ralizac tábora podpořna dotací MVČR a týdnní tábor pro 35 dětí proběhl v črvnci loňského roku v Svojanově. Projkt na ralizaci tábora v roc 2013 nbyl z strany MVČR podpořn dotací. Zájm o tuto akci z strany rodičů i samotných dětí j však opakovaně vlký. Ralizac tdy byla zajištěna z finančních prostřdků Statutárního města Prostějov určných na prvnci kriminality a z podílu účastníků tábora a tak 35 dětí z cílové skupiny, ktré mají vlmi omzné možnosti účasti na jiných ltních dětských táborch a kvalitním využití volného času obcně, vhodně a smysluplně strávilo črvncový týdnní pobyt v Čském Ráji v Vsci na úpatí Kozákova. Ralizac tábora j náročná njn po stránc finanční, al zjména organizační. Od samého počátku j pořádán v spolupráci s Sportcntrm-DDM Prostějov a zjména díky obětavosti jho pracovníků, ktří mají bohaté zkušnosti s prací s dětmi, j jjich zásluhou zajištění bzproblémového průběhu všch dosavadních akcí a za to jim bzpochyby patří obdiv a poděkování. Vzhldm k výsldkům ltošních poskytnutých dotací lz přdpokládat, ž těžiště prvntivní prác s přsouvá z primární či sociální prvnc spíš do oblasti prvnc situační, což jistě zohldním v Plánu prvnc kriminality v městě Prostějově na léta , ktrý připravujm. Přsto s však pokusím, bud-li to možné, věnovat i aktivitám pro děti z cílové skupiny. Bc. Gabrila Ptržlová manažrka prvnc kriminality Statutárního města Prostějova PhDr. Libor Šbstík zástupc řditl Městské polici Prostějov Přhld odchycných psů v Prostějově, ktré j možné si osvojit Voříšk - útulk pro psy, adrsa: Samota 133, , Čchy pod Kosířm. Tlfon: wbové stránky: Evid. č. 553/13 (Sting) ps, křížnc Evid. č. 552/13 (Sisi) fnka, jorkšírský triér 9 Evid. č. 550/13 (Jacki) fnka, křížnc

10 Rada města s na posldní schůzi zabývala problmatikou měřní rychlosti v Prostějově. Vzali na vědomí informační matriál, ktrý přdložil Jan Nagy, řditl Městské polici Prostějov. O průběhu jdnání a dalším postupu informovala Alna Rašková, náměstkyně primátora pro dopravu. Spolčnost Czch Radar bud vyzvána, aby odstranila svá měřící zařízní. V věci měřní rychlosti bud ustavna pracovní skupina, v ktré vdl zastupitlů zasdnou zástupci Polici ČR a Městské polici Prostějov. Pracovní skupina navrhn další postup, uvdla Alna Rašková. Město již dvakrát zrušilo zadávací řízní na měřič rychlosti. Přd vyhlášním nového zadávacího řízní na dodavatl systému měřní rychlosti vozidl v městě Prostějově zpracujm clkovou dlouhodobou analýzu možností a způsobů řšní clé problmatiky, vysvětlila náměstkyně Alna Rašková. Na stol j nyní jdnou z variant i provozování stacionárních radarů samotným městm. Pracovní skupina s bud zabývat také možnostmi změn lokalit vntuálního umístění stacionárních radarů. První radar byl v Prostějově instalován v roc 2005 a další o tři roky později. Za tu dobu s změnily poměry v dopravě a například radar v Brněnské ulici směrm do cntra od kruhové křižovatky s Okružní s jví jako nadbytčný, podotkla Alna Rašková. Zprávy z města Měřní rychlosti v městě bud řšit pracovní skupina Na rkonstrukci Milíčovy ulic město uštří Rada města na schůzi konané 30. črvnc 2013 schválila výsldky zadávacího řízní na dodavatl rkonstrukc Milíčovy ulic. Rozhodla o vítězi soutěžna formou zjdnodušného podlimitního řízní, ktrým s na základě doporuční výběrové komis stala akciová spolčnost Skanska. Pracovní skupina bud projdnávat také možnost instalac tzv. intligntních smaforů. Jdná s o světlné signalizační zařízní s zabudovaným radarm. Pokud vozidlo jd přdpsanou rychlostí, přpn s trval svítící črvná na zlnou. V případě přkroční rychlosti zůstan na smaforu črvná, ktrá trvá tak dlouho, dokud řidič nzpomalí na požadovanou rychlost. Intligntní smafory fungují již na třch místch Olomouckého kraj. Jsou vhodným řšním zajištění bzpčnosti silničního provozu pro dlouhé rovné úsky na vjzdch do měst, poznamnala závěrm náměstkyně Rašková. Mgr. Jana Gáborová, mluvčí Magistrátu města Prostějova výměna Osvědční o odborné způsobilosti pro provozování silniční motorové dopravy Odpovědný zástupc dopravc výměna dosavadních osvědční: Novla zákona o silniční dopravě spolu s Nařízním ES 1071/2009 sjdnocují pro clý prostor Evropské uni vydávaná osvědční na jdnotný vzor. Proto vyzývám všchny odpovědné zástupc, ktří drží osvědční vydané přd 4. prosincm 2011, buď jště bývalým Okrsním úřadm, nbo již vydaná Krajským úřadm; al pouz na bílém papíř s vodoznakm Olomouckého kraj (rsp. Okrsního úřadu), aby si tito požádali o bzplatnou výměnu dosavadních osvědční Přdpokládaná hodnota vřjné zakázky činila 5,58 milionů korun. Vítězná nabídka vyhověla všm podmínkám zadávacího řízní a byla podl hodnotících kritérií vyhodnocna jako konomicky njvýhodnější. Obsahovala jako jdiná záruku za jakost díla v maximální požadované době, tdy 120 Upozornění za jdnotný typ dl vzoru EU. Nové osvědční j formátu A4, světl hnědé barvy s vodoznakm v tvaru krychlí. Odpovědné zástupc, ktří však nabsolvovali žádnou zkoušku odborné způsobilosti v dřívější době např. na Okrsním úřadě nbo jim byly pouz uznány něktré přdměty stanovné zkoušky jn na základě dosažného střdoškolského nbo vysokoškolského vzdělání a nvyměnili si jště své dosavadní osvědční za typ dl vzoru EU, vyzývám, aby tak učinili nprodlně, nboť tato možnost bzplatné výměny j časově měsíců s cnou 2,95 milionů korun. Oproti přdpokladu tak město uštří 47 procnt nákladů, vypočítal Zdněk Fišr, náměstk primátora. Trmín zahájní prací j dl zadávací dokumntac stanovn na 1. srpna 2013, dokonční clého díla pak njpozději do 31. října Přdmětm zakázky j kompltní rkonstrukc ulic. Zahrnuj opravu kanalizačního potrubí, dmolici a kompltní opravu chodníků, silnic a dalších zpvněných ploch. Dál pak krajinné úpravy, včtně kácní a vysazování stromů, zatravňovacích a zahradnických služb. Mgr. Jana Gáborová, mluvčí Magistrátu města Prostějova omzna jn do 31. května 2014, a pokud tak odpovědný zástupc nučiní do stanovného trmínu, pak jho odborná způsobilost bzpodmínčně zanikn! K žádosti o vydání osvědční na základě vzdělání j nutné průkazně doložit, ž tnto odpovědný zástupc aktivně tuto činnost nustál a npřtržitě vykonává. Bližší informac podá na Krajském úřadě Olomouckého kraj odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělní silniční dopravy, Jrmnkova 40a, Olomouc, kontakt: Ptr Slanina tl.č.: rd- Vícúčlové hřiště u základní školy v Čchovicích Rada města schválila 30. črvnc 2013 zahájní zadávacího řízní podlimitní vřjné zakázky na stavbní prác zadávané v zjdnodušném podlimitním řízní projktu Vícúčlové hřiště v arálu ZŠ Čchovic. Přdpokládaná hodnota projktu j v výši 8,498 milionů korun. Na tuto akci jsm požádali na ministrstvu školství a tělovýchovy o dotaci s přdpokládanou výší 40 procnt z ralizované cny. V rozpočtu města pro rok 2013 j na tuto akci schválna částka 6 milionů korun, uvdl Jiří Pospíšil, první náměstk primátora. Podl jho slov vznikn u čchovické základní školy vícúčlové hřiště o clkové vlikosti 67 x 39 m 10 Město opraví hasičskou zbrojnici v Žšově Rada města schválila rozpočtové opatřní, ktrým zajistí rkonstrukci zbrojnic dobrovolných hasičů v Žšově. V rámci projktu bud provdna oprava člní strany fasády objktu včtně natřní okn. Požadavk na opravu fasády vzšl od osadního výboru v průběhu ltošního roku, proto nbyly finanční prostřdky na opravu zahrnuty v rozpočtu města Prostějova na rok 2013, dl projktové dokumntac s umělým povrchm pro tnis, voljbal, basktbal a fotbal. V dopoldních hodinách bud sportoviště sloužit pro výuku tělsné výchovy, odpoldn pak uvdl Zdněk Fišr, náměstk primátora odpovědný za invstic. Výš rozpočtového opatřní vzšla z poptávkového řízní, v němž njvýhodnější nabídku přdložila stavbní firma Tělupil s nabídkovou cnou Kč. S touto firmou bud uzavřna smlouva na ralizaci díla s trmínm ukonční do 31. srpna Mgr. Jana Gáborová, mluvčí Magistrátu města Prostějova bud otvřno pro vřjnost a pro potřby mládžnických fotbalových týmů TJ Sokol Čchovic, doplnil Jiří Pospíšil. Mgr. Jana Gáborová, mluvčí Magistrátu města Prostějova Ilustrační foto

11 Mobilní sběr podzim 2013 Statutární město Prostějov, prostřdnictvím spolčnosti.a.s.a.ts Prostějov, s.r.o. zajistí dn v níž uvdných okrajových částch města mobilní sběr odpadu: a / nbzpčný odpad jdná s o odpad jdovatý, výbušný nbo jinak nbzpčný např. olj, tuky, barvy, fotochmikáli, léky, agrochmický odpad včtně obalů. b / pnumatiky jdná s o pnumatiky z osobních vozidl. c / objmný odpad jdná s o odpad z domácností, ktrý j rozměrný a nní možno ho umístit do poplnic. Jsou to např. staré kobrc, linola, starý nábytk, vyřazné oblční apod. d / vyřazné lktrozařízní jdná s o lktrozařízní používané v domácnostch. Jsou to např. ldničky, tlviz, rádia, počítač, DVD přhrávač, mikrovlnné trouby, rychlovarné konvic, batri, zářivky, výbojky apod Popl a běžný domovní odpad s likviduj při pravidlných týdnních svozch komunálního odpadu. Žádám proto občany, aby nám tyto druhy odpadů na mobilní sběry npřinášli. Mimo výš uvdný trmín j možné nbzpčný a objmný odpad odvést na: sběrný dvůr u Svaté Anny (tl ) Provozní doba na sběrném dvoř: útrý sobota a hod., pondělí a nděl zavřno sběrný dvůr ul. Průmyslová (tl ) Provozní doba na sběrném dvoř: čtvrtk pondělí a hod., útrý a střda zavřno. Z důvodů vyšší kapacity, využívjt víc tnto sběrný dvůr! Děkujm! Jn přsným tříděním odpadu lz dosáhnout potřbnou kvalitu matriálů pro násldné využití a také co njpříznivějších cn za uložní či jiné znškodnění odpadů, ktré nlz jinak zužitkovat. S odpady s nakládá způsobm vyhovujícím současným lgislativám a kologickým normám. Časový harmonogram pro přdání odpadů: Čas přdání Stanoviště ( obc ) odpadu a lktrozařízní 1. Vrahovic M. Pujmanové u mostu 10:45-10:55 2. Vrahovic ul. J. Suka 11:00-11:10 3. Vrahovic ul. M. Alš 11:15-11:25 4. Vrahovic ul. K. Světlé 11:30-11:40 5. Čchůvky točna 11:45-11:55 6. Domamyslic u samoobsluhy 12:15-12:30 7. Čchovic u pošty 12:35-12:50 8. Žšov u pomníku 13:15-13:30 Zprávy z města Podzimní úklid proběhn v Prostějově stjně jako loni v měsíci říjnu. Bud zahájn v útrý dn Počínaj tímto dnm budou po městě rozmisťovány vlkoobjmové vany v trmínch níž uvdného sznamu. Stjně jako každý rok s bud odpad třídit na vlkoobjmový (jdná s o odpad z domácností, ktrý j rozměrný a nní možno ho umístit do poplnic např. staré kobrc, linola, starý nábytk, vyřazné oblční, txtil a obuv) a biologický (odpad z zahrad), ktrý s bud odkládat do spciálních pytlů. Kontjnry vany budou na místě vždy v určný dn od hod do naplnění, njdél však do hod. Naplňování každé vany odpadm bud sldováno a třídění odpadu kontrolováno pověřným pracovníkm svozové firmy.a.s.a.ts Prostějov, s.r.o., jlikož jsou určny pouz pro vlkoobjmový a zahradní odpad. Do těchto van nní možné odkládat odpad nbzpčný (barvy, řdidla, akumulátorové batri, pnumatiky) a žádný průmyslový nbo živnostnský odpad. Dál nní povolno dávat do van větší množství inrtního odpadu (rumisko, hlína) sídl. Hloučla C. Boudy sídl. Hloučla Ant. Slavíčka sídl. Hloučla V. Špály sídl. Hloučla J. Zrzavého sídl. Svobody u staré bnziny sídl. Svobody na okruhu Šmralova proti tplárně Šmralova dál k rybníku Waitova Dr. Horáka Mozartova Okružní ul. za hostincm U posldního haléř B. Němcové Rkonstrukc v Národním domě V rozpočtu města byla na rok 2013 schválna akc Národní dům jvištní tchnika, rkonstrukc kotlny a zábradlí, v výši 800 tisíc korun. V výběrovém řízní na zhotovitl stavby přdložila njvýhodnější nabídku olomoucká spolčnost ELEKTRO BAU, s.r.o. s nabídkou Kč včtně DPH. V ltošním roc již byly ralizovány stavbní prác na zábradlí u přdprodj vstupnk a byla zpracována projktová dokumntac na jvištní tchniku a kotlnu v Národním domě v hodnotě cca 168 tisíc korun, vypočítal Zdněk Fišr, náměstk primátora. V souladu s rozpočtovou skladbou j nadál nutné dofinancovat rkonstrukci scénického osvětlní a ozvuční rozpočtovým opatřním v výši 340 tisíc z fondu rzrv. Mgr. Jana Gáborová, mluvčí Magistrátu města Prostějova PODZIMNÍ ÚKLID Čská-Máchova Rigrova - Drozdovic u trafiky - Vícovská V.Škracha (kompltní v příštích RL) harmonogram Informac o odvozu vlkoobjmových van můžt získat u spolčnosti.a.s.a.ts Prostějov, s.r.o. na tl nbo p. Kostlán a Magistrátu města Prostějova na Oboru správy a údržby majtku města na tl pí. Kovaříková. Vyšlapané cstičky s změní v rgulérní chodníky Zastupitlstvo města schválilo na základě doporuční rady rozpočtové opatřní v výši 200 tisíc korun, za ktré s na místě vyšlapaných cst v zlni vybudují chodníky. Požadavk vzšl od obyvatl sídliště Hloučla. Chodníky vzniknou na dvou místch v lokalitě ulic Emila Králíka mzi panlovými domy. Finanční prostřdky jsou určny na přípravu projktové dokumntac a samotnou výstavbu, uvdl Zdněk Fišr, náměstk primátora. Mgr. Jana Gáborová, mluvčí Magistrátu města Prostějova Harmonogram blokového čištění města Prostějova v září Čchovická, Lipová, 5. května (Čchovická Družbní), Na Blatch (Čchovická Družbní), V Zahrádkách, Růžová, Jasanová, Javorová (Žitná 5.května), Jčná, Ovsná, Kaštanová, Habrová Na Blatch (Družní Domamyslická), 5.května (Družbní Domamyslická), Žitná cyklostzka, Žitná, Borová, Družbní, Karafiátová, Šípková, Šříková, Jasmínová, V Loučkách, Na Splávku, Za Humny, Pod Vinohrádkm, Domamyslic u kapličky, Ořchová, Akátová, Lísková, Olšová, Domamyslická, Zlchovská, Na Okraji, Kosířská, Na Vyhlídc, Lgionářská, Wichtrlova, gn. Sachra, gn. Duby, gn. Duby a gn. Sachra spojka, Hloučlní, J. Lady (Plumlovská Mathonova), Plumlovská (kruh. objzd J. Lady Intrpar), K. Svolinského (Kpt. O. Jaroš V. Špály), K. Svolinského parkoviště (Kpt. O. Jaroš V. Špály), V. Špály, J. Zrzavého, K. Svolinského (V. Špály - Billa), A. Slavíčka, K. Svolinského parkoviště (V. Špály Billa), Kpt. O. Jaroš (K. Svolinského průchod), A. Fišárka, B. Dvorského, C. Boudy, S. Suchardy, Kpt. O. Jaroš parkoviště, C. Boudy parkoviště Mlantrichova (Břzinova Polská), E. Králíka, Polská, Ruská, Dělnická, Břzinova, Dykova, Bzručovo nám., průchod Florián. nám. Dykova (Staroržná), Cyklostzka Floriánské nám. Dykova (Staroržná) Fandrlíkova (Kostlcké Fandrlíkova 37), J. B. Pcky, Krapkova, Krapkova vnitroblok a u garáží, Floriánské nám., Hliníky, J. B. Pcky parkoviště, J. B. Pcky vnitroblok, Krapkova parkoviště (vpravo k U Stadionu), Fandrlíkova 11 parkoviště (Fandrlíkova 17 21), Krapkova zálivka (vlvo k U Stadionu), Rsslova Prnštýnské nám., Kravařova, Fügnrova, Skálovo nám., Školní, Šrhovní (Vápnic Školní), Kramářská, Blahoslavova, Vápnic, Smtanovy sady, Jiráskovo nám Palackého, Palackého cyklostzka, Podjzd, Podjzd cyklostzka, Vodní parkoviště (parkoviště u Mlýna), Vodní, Vodní cyklostzka, průchod Vodní - Žranovská, Žranovská, Žranovská vnitroblok, Knihařská, U Spořitlny, Žižkovo nám., Žižkovo nám. parkoviště, Poděbradovo nám. parkoviště přd KB Komnského cyklostzka, Komnského, Nám. T. G. M, Duklská Brána, Křížkovského, Lutinovova, Filipcovo nám., nám. Sv. Čcha, Dmlova, Hradbní, Kostlní, Úprkova, Kožluhova, Křížkovského vč. Parkoviště, Šrhovní (Školní Duklská brána) Poděbradovo nám., Wollkrova, Na Spojc, Ntušilova, Hlaváčkovo nám., Hlaváčkovo nám parkoviště, Vojáčkovo nám.

12 Uprostřd našho města stojí na náměstí T. G. Masaryka cnná barokní památka, mariánský sloup. Pro město ho nchal zhotovit v roc 1714 prostějovský rodák a měšťan Karl Antonín Schllnbrgr ( ), advokát moravské provinci v Brně a majitl Obcního dvora na východním přdměstí přd olomouckou bránou, na jhož pozmku byl v druhé třtině 18. stoltí postavn kláštr řádu Milosrdných bratří s nmocnicí a kostlm sv. Jana Npomuckého. Známý historik MUDr. Jaroslav Mathon napsal, ž s vyplatí každému uměnímilovnému cizinci přijt do Prostějova, aby zhlédl skvostnou skupinu starobylých budov na hlavním náměstí, sstávající z staré rnsanční radnic (dnšní muzum), gotického farního chrámu s jho ušlchtil do výš s pnoucí věží a v popřdí barokním mariánským sloupm. Ano, tři různé stavbní slohy, rprzntující Počínaj listopadm ltošního roku si bud Muzum Prostějovska připomínat několik násldujících lt výročí spjatá s jho vznikm a vývojm. K těm stěžjním patří násldující v listopadu 1893 založila Průmyslová jdnota skutčné muzum, v květnu 1894 bylo otvřno pro vřjnost v místnostch prostějovského zámku, v září 1905 s po přstěhování zpřístupnily jho sbírky v upravné budově staré radnic, jjíž prostory s od října 1908 rozšířily přístavbou druhého patra. Mnoho dalších mzníků s najd i v násldujících ltch. Průmyslová jdnota vznikla v Prostějově 29. črvna 1883 s cílm povznést stav řmslnický a živnostnský. První prostějovskou, víc hospodářskou nž muzjní výstavu, uspořádala právě Průmyslová jdnota v dnch 5. črvnc až 1. září Kromě výrobků zdjších živnostníků s na ní návštěvníci mohli obdivovat několika stům přdmětů zapůjčných z Moravského průmyslového zmského muza v Brně. Tato výstava zavdala podnět k založní místního průmyslového muza, ktré schválila Průmyslová jdnota 28. břzna V dubnu 1886 s spolk přstěhoval do zadních místností dvorního traktu v Waitově domě na dnšním Žižkově náměstí č. 13 tři různá období histori města vytvářjí nuvěřitlně ladnou silutu, pro ktrou stojí za to do Prostějova přijt. Jjí krás podlhl i malíř a ilustrátor Cyril Bouda ( ) profsor na Karlově univrzitě. Při návštěvě Prostějova, tuto skupinu historických budov s mariánským sloupm namaloval. Tato významná barokní památka, městm pčlivě udržovaná, j však současným návštěvníkům města zcla ukryta. V době minulého ržimu byly v bzprostřdní blízkosti sloupu vysazny dva stromy, ktré již jako vzrostlé, sloup zcla zakrývají. Takž nikdo nmůž zhlédnout onu malbnou skupinu, jak ji popisuj Jaroslav Mathon. Naopak, musí tnto dřív ústřdní bod náměstí hldat. Vzpomínám si, jak jsm v září 1989, při obnově zlacní sochy Panny Mari na sloupu jdn včr tajně odstraňovali větv těchto stromů, ktré s sloupu přímo dotýkaly a při větru ho poškozovaly. Po Informac Mariánský sloup a úprava náměstí T. G. Masaryka dvacti třch ltch od pádu komunistického ržimu s bohužl situac nzměnila. Tnto barokní skvost j nadál zakryt stromy a město jakoby s za tuto památku, ktrou by jí mohla mnohá města závidět, stydělo. Nyní s připravuj rkonstrukc náměstí a já s přimlouvám za to, aby tato památka znovu tvořila z všch stran viditlnou dominantu náměstí. J třba vykáct ony dva stromy v jjí bzprostřdní blízkosti, ktré sloup cloní a poškozují. Místo nich j možné vysadit jiné okrasné stromy nbo kř v větší vzdálnosti. Na místě vykácných stromů j možné založit záhony květin. Věřím, ž v příštím roc 2014, kdy si budm připomínat tří sté výročí jho postavní, s dočkám nápravy a prostějovský mariánský sloup bud opět volně dýchat uprostřd záhonů květin a odmění všchny občany města i jho návštěvníky svou dns utajovanou krásou. Karl Kavička 120. výročí založní Muza Prostějovska v Prostějově Přdchůdci muza a jho založní roku 1893 Muzjní xpozic zbraní a cchů v prostějovském zámku na přlomu 19. a 20. stoltí nboli do Bsdy. Po několikré změně data otvřla Průmyslová jdnota právě tam muzum pro vřjnost v nděli 4. září Zahájní s sic zúčastnil i c. k. okrsní hjtman Salomon, al člnové Jdnoty s dostavili jn v npatrném počtu. Muzum bylo přístupno každou nděli, později i v pondělí a v čtvrtk. Vystavovaly s jdnak současné výrobky místních řmslníků i s cnou, za niž j bylo možné zakoupit, al také starožitnosti, získané pro trvalé uchování v muzu darm nbo koupí. Stav, vzhld a fungování muza však časm začala charaktrizovat slova zvřjněná v létě roku 1893: u nás ovšm byl archiv i musum také, místnosti však svou lgancí jn vyvolným molům a myškám přístup dovolovaly. V září 1888 s sloučily všchny dosavadní odbory Jdnoty v dva odbor muzjní a výstavní a odbor pro pořádání bsídk a přdnášk. Po rozsáhlé a vlmi úspěšné národopisné, průmyslové a umělcké výstavě uspořádané v Prostějově na přlomu črvna a črvnc 1893, ktrá vlastně sloužila jako místní gnrálka na připravovanou clonárodní národopisnou výstavu v Praz roku 1895, vznikl v rámci Průmyslové jdnoty nový muzjní odbor. Jho hlavním úkolm bylo sbírat a udržovat umělcké, přírodovědné a archologické přdměty. Přdměty, ktré s podařilo nashromáždit k národopisné 12 výstavě, s poté buď darm nbo koupí staly základm nově zřízného muza. Dn 19. listopadu 1893 schválila Průmyslová jdnota rozšířní své činnosti a založní národopisného, archologického a průmyslového muza pro město a okolí. Spolk začal užívat názvu Muzjní a průmyslová jdnota. Pro potřby muza získala čtyři vlké místnosti v prostějovském zámku, ktrý thdy vlastnil Úvěrní spolk záložna a zastavárna. Poprvé muzum v zámku zpřístupnili vřjnosti 27. května Zámcké xpozic s těšily mnohm větší návštěvnosti nž původní místnosti v zastrčném dvoř na Žižkově náměstí, al ani tu s provoz nobšl bz problémů a potíží. Místnosti s ndaly vytápět, chyběl patřičný nábytk a vitríny. Sluha musjní měl za úkol kromě osobních posluh pracovníků[m] chytati myši a moly, s čímž jsm všichni měli potíž nobyčjné... stěžoval si jdn z thdjších dobrovolných pracovníků muza. Kustodm muza s stal P. Josf Slavíčk, ktrý začal pracovat na prvním muzjním katalogu. Tn pak zvřjnili v Věstníku Muzjní a průmyslové jdnoty vydaném roku Podl dnšních hldisk byl popis sbírkových přdmětů značně núplný a ndokonalý, al tnto přhld dal podnět k další vidnci a provdl vlastně první rozdělní do 13 věcných skupin, mzi nimiž byly zastoupny i archivní matriály a knihovna. Při svém odchodu z muzjních služb shrnul P. Josf Slavíčk své několikalté zkušnosti z muzjní prác v mmorandu na rozloučnou. Kustos musjní musí býti jdn hlavní, ktrý by měl povšchnou vidnci změn a prací musjních. Ostatní kustodové musí pracovati každý v svém oboru. Výhodou pro musum by bylo, kdyby kustos nměl žádných sbírk privátních musum naš j tak rozsáhlé, ž by potřbovalo ustavičného pracovníka čili člověka, ktrý by nměl na práci nic jiného nž konsrvovati, prparovati, pořádati, upravovati atd. přdměty musjní, v čas vhodný cstovati po okrs, míti přdnášky a sbírati matriál, nboť dospěl jsm toho přdsvědční, ž vzácných přdmětů pro musum dostati lz jn thdy, když člověk vyjd mzi lidi a osobně věci vymáhá. Jst k tomu ovšm třba času, pněz a fidélní povahy, by si člověk získal sympathií. Hlavním rysm povahy kustodovy musí býti nstrannost k různým osobním názorům a rozporům jdnotlivců a hlavně sbzapřní, by s ndal osobními zálžitostmi odvrátiti od vznšného cíl jdnoty a od prác pro ni. Mari Dokoupilová, Muzum Prostějovska v Prostějově, p. o. (pokračování příště)

13 Na svém posldním zasdání, konaném dn 30. črvnc, schválili zastupitlé výstavbu dalších cyklostzk v městě. Zastupitlé umožnili přijtím rozpočtových opatřní zahájní první tapy stavby cyklostzky v směru od Dolní ulic směrm na Kralickou a přípravu projktové dokumntac cyklostzky v Okružní ulici. Zastupitlstvo dál schválilo přijtí dotac z Rgionálního opračního programu rgionu soudržnosti Střdní Morava (ROP) na projkt Na kol biokoridorm Hloučla v Prostějově. Radní dál urgntně řší napojní stzky od místního nádraží na Kostlc na Hané. V výběrovém řízní na zhotovitl stavby první tapy cyklostzky z Dolní ulic do průmyslové zóny přdložila njvýhodnější nabídku spolčnost STRABAG a. s., Praha s nabídkou 1,66 milionu korun včtně DPH. Stzka povd od Mojmírovy ulic k křižovatc u Rodnů, jjí clková délka j 300 mtrů. Trmín dokonční ralizac j přdběžně určn na září toho roku. Náš život j noddělitlně spjat s vodou, bz vody nní života. Voda j hlavní součástí našho těla, proto hlavně tď, v horkém létě, by nikdo nměl zapomínat na nzbytné doplnění tkutin. Tím njpřiroznějším nápojm, ktrý odpovídá potřbám našho organismu a nzatěžuj trávní, j čistá voda. V současném panujícím horkém ltním počasí s naštěstí žádné potíž s zdroji vody na Olomoucku nvyskytly a všud j našim odběratlům dodávána voda bz omzní. V Olomouckém kraji j voda dodávaná vřjnými vodovody vlmi dobré kvality. Protož j v nustálém pohybu, proudí v chladu a tmnu vodovodního potrubí a j průběžně odpouštěna, můžm s tdy spolhnout na jjí črstvost. Voda z vřjných vodovodů podléhá přísné kontrol jakosti zajišťované provozovatlm vřjného zásobování podl vyhlášky č.252/2004 Sb., v platném znění, ktrou s stanoví hyginické požadavky na pitnou a tplou vodu a čtnost a rozsah kontroly pitné vody a j rovněž pod dozorm orgánu ochrany vřjného zdraví tj. místně příslušné hyginické stanic. U vody z kohoutku j kontrolován clý procs výroby a distribuc pitné vody, včtně kontroly přímo na kohoutku u spotřbitlů. Požadavky na jakost pitné vody a jjí kontrolu v zákoně o ochraně vřjného zdraví vycházjí v zásadě z vropské Směrnic Rady 98/83/ES o jakosti vody určné pro lidskou spotřbu. Čská lgislativa má např. o 15 ukazatlů víc, nž j udáno v Směrnici Rady 98/83/ES, a na něktré ukazatl jsou přísnější limity (např. měď, TOC, chloroform, atd.). Pitná voda pro město Olomouc pochází výhradně z kvalitních podzmních zdrojů. Jsou to pramniště Litovl a Snic na Hané s vysoc Informac Plánovaná délka cyklistické stzky v svrozápadní části města Prostějova podél vodního toku Hloučla j 2 km, šířka 3,0 m. Výš dotac na projkt Na kol biokoridorm Hloučla v Prostějově činí max ,71 Kč, kvalitní vodou bz nutnosti jjí úpravy. Další pramniště, ktrá s podíljí na zásobování města Olomouc, jsou Pňovic I. III. a Břzové, z ktrých s voda upravuj na úpravně vody Příkazy. Dál pak pramniště Štěpánov, Moravská Hůzová, Chomoutov a Črnovír, z ktrých s zas voda upravuj na úpravně vody Črnovír. Na těchto úpravnách j z vody odstraňován agrsivní kysličník uhličitý, žlzo a mangan. Kysličník uhličitý má korozivní účinky na kovové trubní matriály vodovodní sítě a u žlza a manganu j snižována hodnota na ukazatl podl již výš zmíněné vyhlášky č.252/2004 Sb. Náročnost úpravy podzmních vod j obcně mírně nižší v srovnání s úpravou povrchových vod, al vždy zálží na kvalitě upravované surové vody. Na základě současných informací o plánovaném rozvoji krajského 13 tj. 85 % z clkových způsobilých výdajů projktu. Trasa cyklistické stzky j variantním řšním Jantarové stzky vdné přs město Prostějov. V roc 2012 byla za přispění dotac z ROP zralizována rkonstrukc prostoru přd místním nádražím, v jjímž rámci byla vybudována i cyklistická stzka, ktrá j prozatím ukončná v polovině východní části ulic Martinákova. Rada města na své posldní schůzi konané 30. črvnc schválila přípravu projktové dokumntac pokračování cyklostzky směrm do ulic Pod Kosířm. Co njdřív chcm vybudovat města v rámci přípravy aktualizac úzmního plánu a dosavadního trndu vývoj spotřby pitné vody j možno přdpokládat, ž zásoby vody na Olomoucku jsou dostatčné minimálně na dalších 20 lt. Njvětší počt obyvatl na Prostějovsku, zásobovaných z Skupinového vodovodu Prostějov, pij vodu z kohoutku, ktrá s jímá z podzmních zdrojů (Brodk u Prostějova, Smržic, Dubany) jn hyginicky zabzpčných nbo z podzmních zdrojů, ktré mají vyšší obsah žlza a manganu (pramniště Hrdibořic), a proto j nutno tuto vodu dál upravit odstranit větší množství těchto látk na úpravně vody Hrdibořic. Další část obyvatlstva tohoto bývalého okrsu Prostějov, například Konicko, pij kohoutkovou vodu, ktrá pochází také z vysoc kvalitních podzmních zdrojů (pramniště Hvozd, Malé Hradisko), ktré nní nutno již dál upravovat. Kontrola Město pokračuj v výstavbě cyklostzk Dvě aplikac pro chytré tlfony zdarma Pro své zákazníky, majitl chytrých tlfonů s ios nbo Android OS, připravila spolčnost Volia Voda mobilní aplikaci Moj VodaPlus, díky níž získají zákazníci npřtržitý a zabzpčný přístup k svému lktronickému zákaznickému účtu. Druhá aplikac, nazvaná Moj voda, j určna široké spotřbitlské vřjnosti. Obě aplikac jsou k stažní v AppStoru i Android marktu zdarma. Spolčnost MORAVSKÁ VO- DÁRENSKÁ a.s. nabízí svým zákazníkům přístup k jjich datům již několik lt na intrntových stránkách prostřdnictvím osobního zákaznického účtu. Nyní si mohou zákazníci nainstalovat do svých chytrých tlfonů aplikaci Moj vodaplus, ktrá jim přístup k osobním datům umožní i v situaci, kdy nmají k dispozici počítač. V aplikaci Moj vodaplus najdou zákazníci čtyři základní záložky Můj účt, Faktury a odčty, Požadavky a Změna údajů. Získají zd přhldné informac o smlouvě i aktuální spotřbě vody a mohou rychl a pohodlně nahlásit stav svého vodoměru, změnit kontaktní údaj nbo změnit způsob úhrady a zasílání faktur. Dál s prostřdnictvím aplikac zákazník dozví aktuální cnu vody, informac o fakturách i platbách atd. V prostřdí aplikac mohou zákazníci také odsílat různé požadavky a sldovat stav jjich vyřizování. Zákazníci, ktří nmají intrntový zákaznický účt, si jj mohou vytvořit na intrntových stránkách svého dodavatl vody. Přístupové jméno a hslo pro vstup do aplikac Moj VodaPlus obdrží doporučným dopism na základě rgistrac k intrntovému účtu. Pro širokou vřjnost (koncové odběratl i bz smlouvy s dodavatlm vody) j určna vrz Moj voda, ktrá nabízí všm zájmcům zobrazní odstávk vody a aktuálních havárií přímo v mapách s uvdním přdpokládaného obnovní dodávk vody. Moj voda nabídn také základní údaj o kvalitě vody, jjích paramtrch a vlivu na zdraví nbo přhldnou kalkulačku spotřby vody v domácnosti nbo kalkulačku uhlíkové stopy. MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s cyklostzku z Martinákovy do ulic Bratří Čapků s napojním na hojně využívanou cyklistickou stzku směrm na Kostlc na Hané, uvdl náměstk primátora Zdněk Fišr. V další tapě pak dojd k propojní cyklostzky ulicí Pod Kosířm na Smržic. Naším cílm j další rozšiřování infrastruktury pro cyklistickou dopravu na úzmí města. Cyklostzky vdl přínosu pro turistický ruch a rkrační vyžití současně plní funkci bzpčné csty, dodal Zdněk Fišr. Mgr. Jana Gáborová, mluvčí Magistrátu města Prostějova Evropské pníz na rkonstrukci odborných učbn prostějovských základních škol Zastupitlstvo města Prostějova schválilo dn 30. črvnc 2013 na návrh Rady města Prostějova přijtí dotac z Rgionálního opračního programu rgionu (ROP) soudržnosti Střdní Morava na projkt Rkonstrukc učbn pro výuku přírodovědných přdmětů na prostějovských základních školách. Cílm projktu j provdní clkové rkonstrukc a modrnizac clkm patnácti odborných učbn na šsti prostějovských základních školách. Jdná s o ZŠ Palackého, ZŠ Mlantrichova, ZŠ Majakovského, ZŠ Kollárova, ZŠ E. Valnty a Rálné gymnázium a základní školu města Prostějova. Přdmětm rkonstrukc a modrnizac jsou odborné učbny sloužící k výuc přírodovědných přdmětů fyziky, chmi, přírodopisu a změpisu. Stavbní úpravy budou zahrnovat zásahy do podlah, datové rozvody, rozvody pro napojní kanalizac a vody, nové slaboproudé rozvody, rozvody lktřiny, síťové propojní od katdry učitl k jdnotlivým lavicím žáků, doplnění zatmňovací tchniky okn, bud provdna úprava povrchů. Co s týč vybavní, v odborných učbnách dojd k pořízní dmonstrační tabul s pracovním multimdiálním místm, klasické a intraktivní tabul. V rámci projktu budou instalovány lavic v provdní pro daný typ učbny a pracovní stoly v chmické laboratoři, vysvětlila Ivana Hmrková, náměstkyně primátora. Clkové přdpokládané maximální způsobilé náklady činí 15 milionů korun, přičmž výš vropské dotac prostřdnictvím ROP j schválna v výši 85% z výdajů projktu, tdy přs 13 milionů Kč. Mgr. Jana Gáborová, mluvčí Magistrátu města Prostějova Voda nad zlato anb odkud tč naš kohoutková? všch pramnišť a upravné vody j dána zákonm č. 258/2000 Sb. a všmi prováděcími vyhláškami k tomuto zákonu. Další kontroly na zdrojích či pramništích vody s provádí podl zákona č. 274/2001 Sb. a prováděcími vyhláškami k tomuto zákonu jsou kontrolovány dostatčně často a v rozsahu daném zákonm a také na základě vnitřních přdpisů provozovatl u každého zdroj, úpravny vody, vodojmu a u spotřbitl a jsou prováděny nad rámc, ktrý udává lgislativa. Pokud mají naši zákazníci zájm vědět, jaké paramtry má voda právě v jjich domácnosti, můžou využít našich stránk, kd pravidlně každé čtvrtltí aktualizujm údaj o složní pitné vody v jdnotlivých zdrojích a jimi zásobovaných oblastch. MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s

14 Jak už jsm s mohli dočíst, školy v Prostějově nspí ani o prázdninách a probíhají, alspoň na těch městských masívní rkonstrukční prác. Na jdné z škol, jjímž zřizovatlm j Olomoucký kraj, s al o prázdninách dokonc i vyučovalo. Jdnalo s konkrétně o prostějovskou Střdní zdravotnickou školu, kd od 29. črvnc až do 9. srpna probíhal intnzívní jazykový kurz, jnž má názv SUMMER SPEAK (ltní povídání) a proběhl na základě domluvy vdní školy a agntury AIESEC. Cílm nní ono klasické biflování anglických slovíčk a pilování skloňování a časování, ktrým žactvo doslova trpí běhm školního roku, al naopak odbourat ostych a naučit Informac Pilovali angličtinu i o prázdninách Rkvalifikační kurz Tvorba www stránk Cntrum cloživotního uční při Cyrilomtodějském gymnáziu připravuj na podzim otvřní kurzu Tvorba www stránk. Obsahm kurzu bud tvorba wbových stránk pomocí HTML a CSS. Účastníci s sznámí s základními pojmy, naučí s značkovací jazyk HTML pro tvorbu plně funkčních stránk a sznámí s s kaskádovými styly (jazykm pro popis způsobu zobrazní stránk), ktrý využijí při tvorbě vzhldu wbu. Navíc budou na kurzu probrány základy PHP, ktré tvůrcům umožní obohatit wbové stránky o intraktivní prvky (funkc pro práci s formuláři, funkc pro práci s datm a časm, atd.). s komunikovat o njrůznějších tématch a to přímo s cizinci, ktří přijíždějí na základě pozvání agntury a hovoří také anglicky. Na škol s tdy postupně prostřídali ruská lktorka Káťa, David z Austráli, Mohamd z Egypta, Samantha z Mxika a Ons z Tuniska. Po počátčním vzájmném oťukávání s ldy prolomily a obě strany s rozpovídaly. Témata byla různá, od politiky až přs sport, byly přdstavny jdnak rodné změ a rodná města v nich a vzhldm k tomu, ž s jdnalo o čtrnáctidnní kurz a čtyři hodiny dnně a vnku panovalo xkluzívní ltní počasí, probíhala vzájmná konvrzac i na jiných místch, takž pokud jst i vy potkali někd v Prostějově brbntící skupinku anglicky, byli to právě člnové kurzu SUMMER SPEAK z prostějovské zdravky s svými lktory. Pochopitlně si žáci rádi poslchli i rodné jazyky svých lktorů a tak kromě angličtiny, bylo možno slyšt i ruštinu, španělštinu a arabštinu. Kurz dá účastníkům potnciál vytvořit vlastní kvalitní wbové stránky. Minimální počt účastníků pro otvřní kurzu j pět. Výuka bud probíhat minimálně dvakrát týdně, al končné trmíny budou upřsněny až koncm srpna. Přdpokládané zahájní kurzu j začátkm října. V případě vašho zájmu můžt přihlásit u Ing. Markéty Novotné, tl: , mailm na adrs cz nbo osobně na Cyrilomtodějském gymnáziu, Komnského 17, Prostějov. Víc informací nalznt také v závěru srpna na wbových stránkách: Jak uvdla Ptra Němcová z pořádající agntury, probíhá tnto projkt po clé rpublic a zálží jn na zájmu škol, zda do nich své studnty přihlásí nbo n. K tomu dodala řditlka školy Mari Dostálová, ž studnti školy s přihlásili mimo jiné z důvodu, aby odbourali zábrany při styku s cizinci, nboť v svém budoucím povolání v zdravotnických zařízních narazí na cizí státní příslušníky již dns vclku běžně a rychlá komunikac můž pomoci vyřšit zdravotní problém, n-li přímo zachránit život. Na závěr kurzu s uskutčnila rozlučková párty a lktoři obdržli drobné dárky, ktré propagují město Prostějov, nboť prostějovská zdravka j dlouhodobým odborným partnrm projktu Prostějov - Zdravé město. -mm- Pozvánka Klub sniorů ČSSD Prostějov zv širokou, hlavně sniorskou vřjnost na přdnášku s bsdou na téma: Umít si poradit s vlastní bzpčností? A jak s nzadlužit či vymanit z dluhů. pořádanou dn v 15. hod. v přdnáškovém sál Národního domu Přijďt si poslchnout či poradit s s zástupci městské polici a odborníky s Poradny pro finanční tísň o problémch, ktré silně pálí občany hlavně staršího věku (al i podstatně mladší) v dnšní nlhké době. Vstup volný. Za Klub sniorů ČSSD Jiří Schlsingr přdsda. Poděkování Chtěla bych touto cstou poděkovat statutárnímu městu Prostějovu za přidělní vřjné finanční podpory. Díky ní s mohla uskutčnit akc Bílý dn. Zuzana Znojilová, pracovnic TyfloCntra v Prostějově 14

15 Expdici Loš Šimánka s podařil čin, ktrý doposud nmá obdoby na nafukovacích člunch obplout západní pobřží Kanady a Aljašky. Nově sstavná diashow, doplněná zatím nzvřjněnými fotografimi, dokumntuj třtí, závěrčnou tapu této zcla nobvyklé plavby. Na panoramatickém plátně uvádí Loš Šimánk nskutčně zajímavý svět lidskou rukou ndotčnou přímořskou divočinu. Z vod Tichého ocánu s zvdají nbtyčné hory pokryté ldovci. Stékají z jjich úbočí, ld s lám do nsčtných fjordů a kry vyplouvají hustě zalsněnou krajinou na otvřné moř. Fjordy s zařzávají hluboko do pobřží, jsou rjdištěm mořských vydr, tulňů, lvounů, dravých kosatk a vlryb, ktré tam mají úžasné množství potravy. Do řk s táhnou rok co rok hjna lososů, Kultura kd na ně číhají mdvědi a spolčně s bělohlavými orly j loví. Loš Šimánk vyrazil do aljašské divočiny již tradičně s manžlkou, synm a dcrou, tntokrát doprovázni dvojicí přátl. Clé krátké svrské léto člnové xpdic strávili v přírodě, jaká nní nikd jind na světě! Diashow doplňuj vydání fotografické knihy POBŘEŽÍ PACI- FIKU - Na nafukovacích člunch z Kanady na Aljašku, ktrou vydal Loš Šimánk v svém nakladatlství ACTION-PRESS. Víc o autorovi, jho diashow a knihách (včtně intrntového knihkupctví) na wbových stránkách: LEOŠ ŠIMÁNEK UVÁDÍ VELKOPLOŠNOU PANORAMATICKOU LIVE-DIASHOW SE SEDMI PROJEKTORY ALJAŠKA Pobřží Pacifiku - Na člunch pannskou přírodou Svrní Amriky Orlic vzdá hold někdjšímu sbormistrovi Mužský pěvcký sbor Orlic si připomíná v těchto dnch dsáté výročí úmrtí svého dlouholtého sbormistra Otakara Hanzlky. Sboru věnoval víc nž sdmdsát lt svého života njprv jako řadový pěvc, později jako sólový tnorista a sbormistr. Orlic vzdá hold Otakaru Hanzlkovi v pátk 13. září v 15 hodin na Městském hřbitově v Prostějově. -rd- Osm dní mluvily v Sobotíně kolty Pětapadsát dětí v věku od 9 do 17 lt s ltos nchalo inspirovat wstrnovými filmy. Ltošní, už dvátý ročník, filmového tábora v Sobotíně, ktrý každoročně pořádá Gymnázium Jiřího Wolkra, byl plný kovbojů, indiánů, vůně střlného prachu a po zásluz potrstaných padouchů. Pstrý program připravili člnové Divadla Point a nnchali s zaskočit ani xtrémně horkými tplotami. Zkušně střídali práci na plac při natáční a odpočink u řky nbo v bazéně. Ti njodvážnější účastníci s dokonc vypravili na 1311 m vysokou Jlní studánku. Běžný dn filmař juniora startoval půlhodinovou rozcvičkou a pak násldovalo buď natáční, nbo účast v něktré z tří díln tanční, výtvarné a hrcké. Odpoldní sista patřila útěku přd pálícím sluncm a pak s opět pokračovalo v natáční a práci v dílnách workshopch. A po včři násldovala zábava někdy to byla soutěž v spolčnském tanci, jindy zas zpívání u ohně nbo karaok. Pochopitlně nchyběla ani stzka odvahy, ktrou tntokrát připravili vdoucí spolčně s njstaršími účastníky. Závěrčný včr byl tntokrát naprosto v rukou účastníků, ktří si připravili pásmo písničk, scénk, soutěž v divadlní improvizaci a hudbní vystoupní. To bylo v první části včra, kdy asi stovka diváků čkala na pořádnou tmu, aby s mohlo začít promítat v táborovém ltním kině. Víc nž patnáct filmových projktů s tématm Kd kolty mluví, zaznamnalo obrovský úspěch. Ocnil j i 1. náměstk hjtmana Olomouckého kraj Mgr. Alois Mačák, MBA, ktrý tábor tradičně zaštiťoval. Mladí filmaři mu přdali symbolický kovbojský klobouk a táborové tričko výměnou za filmový dort. Spoluprác pořádajícího Gymnázia Jiřího Wolkra s Městskou knihovnou Prostějov, Divadlm Point, statutárním městm Prostějovm, spolčnosti Gaudamus o.p.s., Thing Big Tlfonica Nadac, Nadac rozvoj občanské spolčnosti a Tomi Rmont o.p.s. ltos přispěla k výbornému výsldku a pomohla dětm strávit bájčný týdn na filmovém táboř. -js- PROSTĚJOV , a hod. Městské divadlo, Vojáčkovo náměstí 1 Přdprodj: Městské divadlo, Vojáčkovo náměstí 1, tl.: MOVIE FACTORY 2013 v Sobotíně Úspěšný filmový kmp pro mládž zakončili mladí filmaři v vlkém stylu. Njn, ž do Sobotína na finálový včr dorazil obří nafukovací Biograf Láska, kd s promítaly filmy účastníků, al také mohli diváci shlédnout inspirační film Alois Nbl. To však jště nbylo všchno. Účastníky kmpu přijl pozdravit hrc, ržisér a přdstavitl Alois Nbla Miroslav Krobot. Miroslav Krobot spolčně s starostkou Sobotína Ivtou Fojtíkovou popřáli mladým filmařům hodně zdaru a lánu do další prác. Čtyřict mladých lidí v věku 18 až 26 lt z Estonska, Finska, Slovnska, Slovinska a Čské rpubliky měli běhm kmpu možnost sznámit s s filmovými postupy. A to jak v tortické, tak i v praktické části. A protož s zd stkali úplní začátčníci s vlmi pokročilými, docházlo stál k vzájmnému přkvapování. Mnoho chyb začátčníků posloužilo k názorné dmonstraci a naopak profsionální postupy těch zkušných sloužily jako motivac. Ovšm nzůstalo jn u natáční. Vš s muslo jště sstříhat, opatřit hudbou, titulky a tak dál. Za týdn vzniklo dohromady přs hodinu filmových klipů, dokumntů, animovaných filmů a dalších matriálů. A přs to jště zbyl čas na horské výlty, tanční tréninky, noční sit spcific, ochutnávky národních spcialit, opékání špkáčků a koupání v bazénu. Záštitu přvzal 1. náměstk hjtmana Olomouckého kraj Mgr. Alois Mačák. Projkt Film Camp z programu Mládž v akci, pořádalo Gymnázium Jiřího Wolkra v spolupráci s Městskou knihovnou Prostějov a Divadlm Point. Tnto projkt byl ralizován za finanční podpory Evropské uni. Akc s konala za finanční podpory statutárního města Prostějova, Gaudamus o.p.s, Tomi Rmont s.r.o, Thing Big - Tlfonica Nadac a Nadac rozvoj občanské spolčnosti. -js-

16 Rzrvac vyzvdnět njpozději 1 dn přd projkcí!!!! NEDĚLE 1. ZÁŘÍ Elysium amrické akční sci-fi Vítjt v roc 2159! V hl. rolích: M. Damon, J. Fostrová, D. Luna. Rži: Nill Blomkamp, 109 mimn, čské titulky, prmiéra, pro mládž do 12 lt nvhodný, vstupné 140 Kč Kick Ass 2 amrická akční komdi Vlastní osud nporazíš. V hl. rolích: Ch. Grac Mortzová, A. Taylor- -Johnson, J. Carry, J. Lguizamo aj. Rži: Jff Wadlow, 113 min, čské titulky, prmiéra, mládži do 15lt npřístupný, vstupné 110 Kč PONDĚLÍ 2. ZÁŘÍ Millrovi na tripu am. komdi V hl. rolích: J. Annistonová, J. Sudikids, E. Hlms, E. Robrtsová, W.Pouttr aj. Rži: R. Marshall, 111 min, čské titulky, prmiéra, pro mládž do 12 lt nvhodný, vstupné 100 Kč Millrovi na tripu ÚTERÝ 3. ZÁŘÍ Millrovi na tripu Život té druhé franc. tragikomdi N každé ranní procitnutí přináší radostné poznání. V hl. rolích: J. Binochová, M. Kassovitz, D. Lbrunová, 97 min, čské titulky, prmiéra pro mládž do 12 lt nvhodný, vstupné 95 Kč, STŘEDA 4. ZÁŘÍ Millrovi na tripu Život té druhé ČTVRTEK 5. ZÁŘÍ Rvival čská filmová komdi Nikdy to nkončí V hl. rolích: B. Polívka, M. Krobot aj. Rži: Alic Nllis, 116 minut, prmiéra, pro mládž do 12 lt nvhodný, vstupné 100 Kč Riddick am. akční sci-fi thrillr Vin Disl s vrací v slavné roli antihrdiny nbzpčného trstanc Riddicka! V hl. roli: Vin Disl, Rži: Dawid Twohy, 119 min, čské titulky, prmiéra, pro mládž do 12 lt nvhodný, vstupné 110 Kč. PÁTEK 6. ZÁŘÍ Šmoulové 2 am. anim. rodinná kom. Vlký návrat Šmoulů i Gargamla! Rži: Raja Gosnll, 105 min, čský dabing, prmiéra, mládži přástupný, vstupné 100,- Kč Rvival Riddick SOBOTA 7. ZÁŘÍ Šmoulové Rvival Riddick NEDĚLE 8. ZÁŘÍ Šmoulové Rvival Riddick PONDĚLÍ 9. ZÁŘÍ On Dirction: This is us 3D am. hud. film O momntálně njslavnější chlapcké popové skupině! Rži: Morgan Spurlock, 92 min, čské titulky, prmiéra, mládži přístupný, vstupné 175,- Kč, pro děti do 15 lt 145 Kč On Dirction: This is us 3D Kultura - program kina Kino Mtro 70 Školní 1, Prostějov, tl.: ÚTERÝ 10. ZÁŘÍ Pěna dní francouzský film Podl kultovního díla Boris Viana! V hl. rolích: A. Tautouová, R. Duris, O. Sy, aj. Rži: Michal Gondry, 125 min, čské titulky, rpríza, pro mládž do 12 lt nvhodný, vstupné 100 Kč On Dirction: This is us 3D STŘEDA 11. ZÁŘÍ Pěna dní On Dirction: This is us 3D ČTVRTEK 12. ZÁŘÍ Coltt koprodukční film Strhující příběh o lásc silnější nž smrt. Podl stjnojmnné novly Arnošta Lustiga! V hl. rolích: J. Mádl, C. Thiolyová, aj. Rži: Milan Cislar, 126 min, čská vrz, prmiéra, pro mládž do 12 lt nvhodný, vstupné 100 Kč Mortal Instrumnts: Město z kostí amrický akční film Všchno, co jst slyšli o nstvůrách, nočních běsch, lgndy, ktré s šptají u zář ohně všchny ty historky jsou pravdivé. V hl. rolích: L. Collinsová, J. Cmpllová Bowrová, aj. Rži: Harald Zwart, čské titulky, prmiéra, mládži přístupný, vstupné 100 Kč PÁTEK 13. ZÁŘÍ Coltt Mortal Instrumnts: Město z kostí STŘEDA 14. ZÁŘÍ Mortal Instrumnts: Město z kostí Coltt NEDĚLE 15. ZÁŘÍ-Z provozních důvodů nhrajm! Nový Bijásk j znovu tady!!!! PONDĚLÍ 16. ZÁŘÍ Bijásk Kačnka a strašidla ČR/SRN 1992, 84 min rži: Jindřich Polák Wolvrin am. akční fantasy film Když j njzranitlnější, j njnbzpčnější! V hl. rolích: H. Jackmann, H. Sanada, aj. Rži: Jams Mangold, 126 min, čské titulky, pro mládž do 12 lt nvhodný, prmiéra, vstupné 100 Kč Wolvrin ÚTERÝ 17. ZÁŘÍ Kačnka a strašidla ČR/SRN 1992, 84 min rži: Jindřich Polák Wolvrin Njvyšší nabídka it. rom. filmové drama Láska k krás můž být zničující. V hl. rolích: G. Rush, J.Sturgss, aj. Rži: Giuspp Tornator, 124 min, čské titulky, prmiéra, pro mládž do 12 lt nvhodný, vstupné 100 Kč STŘEDA 18. ZÁŘÍ Wolvrin Njvyšší nabídka ČTVRTEK 19. ZÁŘÍ Jako nikdy čské psych. drama Konc léta znamná také konc života V hl. rolích: P.Špalková, J. Schmitzr, T. Mdvcká, M. Němc, M. Taclík aj. Rži Zdněk Tyc, 93 minut, prmiéra, mládži přístupný, vstupné 140 Kč Jako nikdy PÁTEK 20. ZÁŘÍ Justin: Jak s stát rytířm šp. anim. film I kluci v střdověku měli své touhy: Justin s rozhodl být rytířm. Rži: Manul Sicilia, 96 minut, čský dabing, mládži přístupný, vstupné 100 Kč Jako nikdy Očista amrický horor Jdnu noc v roc jsou všchny zločiny povolné. Přžijt li. V hl. rolích: E. Hawk, L. Hadyová Rži: Jams DMonaco; 85 min, čské titulky, prmiéra, mládži do 15 lt npřístupný, vstupné 100 Kč SOBOTA 21. ZÁŘÍ Justin: Jak s stát rytířm Jako nikdy Očista NEDĚLE 22. ZÁŘÍ Justin: Jak s stát rytířm Justin: Jak s stát rytířm Jako nikdy PONDĚLÍ 23. ZÁŘÍ Bijásk- Snížk, bílý kožíšk Španělsko 2012, 90 min Rži: A. G. Schar Diana anglický životopisný film Lgnda j vždy jn část pravdy. V hl. roli: N. Wattsová Rži: Olivr Hirschbigl, čský dabing, prmiéra, mládži přístupný, vstupné 100 Kč Diana ÚTERÝ 24. ZÁŘÍ Bijásk - Snížk, bílý kožíšk Španělsko 2012, 90 min Rži: A. G. Schar Diana Futurologický kongrs Art film izralské sci-fi V hl. rolích: R. Wrightová, H. Kitl, P. Giamatti aj. Rži: Ari Folman, 120 min, čské titulky, prmiéra, mládži přístupný, vstupné 95 Kč STŘEDA 25. ZÁŘÍ Diana Diana ČTVRTEK 26. ZÁŘÍ Donšajni čská filmová komdi Ntrpělivě očkávaná nová komdi Jiřího Mnzla. Hvězdné hrcké obsazní! V hl. rolích: J. Hartl, L. Šafránková aj. Rži Jiří Mnzl, prmiéra, mládži přístupný, vstupné 100 Kč Donšajni PÁTEK 27. ZÁŘÍ Donšajni Hra na hraně amrický thrillr Hraj. Nbo si s tbou pohrajou. V hl. rolích: B. Afflck, J. Timbrlak, aj. Rži: Brad Furman, čské titulky, prmiéra, mládži do 15 lt npřístupný, vstupné 110 Kč SOBOTA 28. ZÁŘÍ Hra na hraně Donšajni NEDĚLE 29. ZÁŘÍ Donšajni Hra na hraně PONDĚLÍ 30. ZÁŘÍ Mak your mov 3D am.-jihokor. tan. film Dva tančníci, ktří vyrůstali v odlišných podmínkách s potkají v práci v nočním baru v Nw Yorku! Rži: Duan Adlr, 107 min, čský dabing, prmiéra, pro mládž do 12 lt nvhodný, vstupné 100 Kč Hra na hraně Změna programu a výš vstupného vyhrazna! DUHA Kulturní klub Školní 4, PV, tl.: Přdprodj vstupnk vždy hodinu přd začátkm přdstavní v kult. klubu DUHA, rzrvac pouz tlfonicky po -čt hodin pá hodin na tl Objdnané vstupnky j nutné odbrat njpozději půl hodiny přd začátkm projkc. SOBOTA 7. ZÁŘÍ Šmjdi Skryté kamry zachytily drsné prostřdí přdváděcích akcí.. Rži: Silvi Dymáková,78 min, rpríza, mládži přístupný, vstup volný Šmjdi Po projkci bsda s dluhovým poradcm Muž, ktrý s směj franc. film Na motivy stjnojmnné knihy Victora Huga, film s natáčl také v ČR a hrají v něm i čští hrci... V hl.rolích G. Dpardiu, E. Signrová. Rži: Jan-Pirr Améris, 95 min, čské titulky, prmiéra, Mládži přístupný, vstupné 80 Kč SOBOTA 21. ZÁŘÍ Prázdniny s Minkou čský film Pamětnický dětský film, ktrý s v roc 1962 natáčl v ndalkých Výšovicích. Rži: Josf Pinkava, 87 minut, mládži přístupný, rpríza, vstupné 20 Kč Příběh mého syna italsko-španělské filmové drama O Láska, válka a odhalná tajmství. V hl.rolích P. Cruzová, E. Hirsch aj. Rži: Srgio Castllito, 127 min, prmiéra, mládži do 15 lt nvhodný, vstupné 80 Kč Příběh mého syna vstupné 80 Kč STŘEDA 25. ZÁŘÍ Bio Snior Nadějné vyhlídky UK/USA 2012, 112 min, rži: Mik Nwll. Vstupné: 35,-- SOBOTA 28. ZÁŘÍ Za kamarády z tlviz VII. pásmo pohádk vstupné 20 Kč Královský víknd anglická komdi Przidnt, první dáma, král, královna a.. milnka. V hl.rolích B. Murray, L. Linnyová, S. Ws, O. Williamsová aj. Rži: Rogr Michll, 94 min, čské titulky, rpríza, pro mládž do 12 lt nvhodný, vstupné 80 Kč Královský víknd vstupné: 80 Kč

17 Millrovi na tripu Kultura - rcnz filmů Rži: Rawson Marshall Thurbr V zajtí démonů Rži: Sylvi Tstud David Burk j bzvýznamný dalr marihuany, jhož klintlu tvoří šéfkuchaři a matky v domácnosti. Takž co by s tak asi mohlo zvrtnout? Všchno. Sic s snaží z pochopitlných důvodů být spíš nnápadný, vymstí s mu jdn dobrý skutk: pokusí s totiž pomoci několika místním pubrťákům, al jho samotného nakonc přpadn trojic pouličních grázlů. Okradou ho o všchny pníz včtně ulitých rzrv a on najdnou dluží spoustu pněz svému dodavatli Bradovi. Aby si napravil rputaci a udržl svou důvěryhodnost musí s David stát pašrákm drog a přivézt z Mxika Bradovu posldní zásilku. Vymyslí jdnoduchý plán a k jho uskutčnění přmluví své sousdy cynickou striptérku Ros, rádoby zákazníka Knnyho a protřlou pottovanou pubrťačku s pircingm Casy. A tak s Millrovi" falšná manžlka a dvě falšné děti vydávají v obrovském nablýskaném karavanu na víknd za jižní hranici, aby tam oslavili Dn nzávislosti. A můžm si být jisti, ž malér j nodvratný. Příběh začíná stkáním Mari a Paula, ktří prožívají lásku na první pohld. Naplánují a učiní si výlt na pláž a vášnivá noc můž začít. Al druhý dn ráno s Mari vzbudí a s hrůzou zjistí, ž si ndokáž vzpomnout na posldních dst lt svého života. Přkvapná s dozvídá, ž s provdala za Paula a jjich manžlství j v krachu. Zjistí, ž j matkou citlivého malého chlapc, ž řídí mocnou nadnárodní spolčnost s cnnými papíry a ž j majitlkou pohádkového bytu s romantickým výhldm na Eifflovu věž. Stál však ntuší, jak s to všchno mohlo stát a jak k tomu všmu došlo. Příběh zkoumá Mariinu amnézii až do chvíl, kdy si začn uvědomovat, jakou byla kdysi svobodnou dívkou, ltící světm s lhkostí motýla, a jakou žnou s postupně po ltch manžlství a matřství stala. Rvival Rži: Alic Nllis Riddick Rži: David Twohy Zrazn vlastními druhy a ponchán napospas smrti na pusté plantě. Riddick bojuj o přžití proti cizím prdátorům a stává s silnějším a nbzpčnějším, nž kdykoliv přdtím. Brzy na to s lovci odměn z clé galaxi nvědomky stávají pěšáky v jho plánu na cstě za pomstou. S jho npřátli, přsně tam, kd j chc mít, rozpoutá Riddick brutální útok pomsty přd návratm na svou rodnou plantu Furya, aby ji zachránil přd zničním. Jště jdnou si pořádně..." Smok, to byli čští Rolling Stons. Za njasných okolností s al v roc 1972 rozpadli a každý z čtyř bývalých muzikantů s s údělm rockra v výslužbě vyrovnal po svém. Každý z nich má tď za sbou svůj život a svůj vlastní příběh. A taky jjich pohnutky k oživní kaply Smok jsou různé - pníz, touha po ztracné slávě, touha pomoci kamarádovi, anbo s jště jdnou pořádně odvázat. Jjich světy s potkávají a oni si začínají užívat hudby, kamarádství a života na pódiu i za ním. Njn člny kaply, i všchny okolo ovšm čká spousta zábavy a často vlmi přkvapivých a komických situací. A také s končně podaří rozluštit jdno vlké tajmství proč s vlastně skupina rozpadla. On Dirction 3D: This is Us Rži: Morgan Spurlock Mortal Instrumnts: Město z kostí Rži: Haral Zwart Hudbní 3D film o momntálně njslavnější chlapcké popové skupině On Dirction natočil Morgan Spurlock, tvůrc kultovního dokumntu Supr Siz M. Fanoušky a hlavně fanynky této britské kaply čkají strhující záběry z koncrtních pódií i z zákulisí vlkolpých show. Chybět nbud ani komorní pohld do soukromí pětic sympatických mladíků. Skupina On Dirction v roc 2010 patřila mzi favority britské talntové soutěž X Factor, do ktré s mladíci přihlásili individuálně a ž v jjím průběhu vytvořili skupinu. Dns patří pětic Niall, Zayn, Liam, Harry a Louis mzi njvětší hvězdy mzinárodní hudbní scény, prodali na 30 miliónů dsk a jjich zatím posldní album Tak M Hom" s umístilo na první příčc hitparád v 37 zmích. 17 Clary j obyčjná patnáctiltá holka, ktrá žij v Nw Yorském Brooklynu s svou mámou. Má poklidný život jako ostatní, až do okamžiku, kdy s včr v klubu stan vražda a ona j jdiná, ktrá ji v zaplněném klubu vidí. Tělo zavražděného s navíc hnd vypaří. Clary začn vidět to, co ostatní n a slyšt to, co ostatní n. Hnd na to po náhlém a nvysvětlitlném zápas s podivným stvořním zmizí i jjí máma. Při pátrání po ní začíná Clary odhalovat tmná tajmství o skrytém světě stínů, ktrý oddávna xistuj hnd vdl toho našho. Potkává bojovníky Lovc stínů - napůl lidi a napůl anděly, ktří po staltí plní roli strážců a ochraňují lidstvo přd dalšími obyvatli jjich světa. Přd vlkodlaky, upíry a dalšími démony a silami zla. Tváří v tvář všm lgndárním tvorům hrůzy s Clary přidává k Lovcům stínů a objvuj v sobě odvahu, sílu a schopnosti, o nichž nměla dosud njmnší tušní. Stojí přd ní úkol najít dávný pohár, jnž by měl být klíčm k nalzní jjí mámy. Zjišťuj, ž jjí máma také bývala Lovcm stínů a ona sama do skrytého světa démonů a andělů patří. Clary a jjí noví přátlé a spojnci navíc zjišťují, ž člí hrozbě, ktrá můž rovnováhu mzi dobrm a zlm přvážit na stranu tmna.

18 ww w. pr os tj o v. u Kultura 18

19 VÝSTAVA BONSAJÍ PROSTĚJOV v dnch září 2013 v rajské zahradě kostla Povýšní sv.kříž. Otvřno od hodin. V pátk pro školy zdarma, jinak vstupné dobrovolné. Poradnská služba, ukázky tvarování i bonsají donsných návštěvníky. Srdčně zvou pěstitlé z BK Haná při ZO ČZS Prostějov 1. Kontakt: Kultura - akc HLAVNÍ BUDOVA MUZEA, nám. T.G. Masaryka KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Výstava hračk z soukromé sbírky Miroslavy Pcháčkové pro všchny, ktří si rádi hrají. Bránu do světa dětských hr otvírá hračka a po skoční prázdnin j tady hravá výstava s vlkým souborm historických i současných hračk. K vidění budou klukovské i holčičí hračky rozvíjjící cit, fantazii, motoriku, přdstavivost, logické myšlní či stratgii. Hračky jsou člněny podl zaměřní a jjich výchovného významu do jdnotlivých tmatických clků. Součástí instalac budou hrací koutky, kd si děti mohou mnohé vyzkoušt a pohrát si. Hanácké folklorní sdružní, HSPT Klas Kralic na Hané, o. s. Folklorum Olomouc, Olomoucký kraj a Statutární město Prostějov Vás zvou na SOBOTA 14. ZÁŘÍ 2013 PROSTĚJOV Akc s koná pod záštitou hjtmana Olomouckého kraj Ing. Jiřího Rozbořila HLAVNÍ PROGRAM 8:00 Sčítání krojovaných účastníků Zámk 8:00 Slavnostní mš s svěcním dožínkových věnců a zpěvy Hanáckého mužského sboru Rovina kostl Povýšní sv. Kříž 9:30 Krojovaný průvod s hanáckými dchovkami po tras Zámk Vápnic Národní dům Duklská brána nám. T. G. Masaryka 10:15 Fanfáry a slavnostní zahájní nám. T. G. Masaryka 10:40 Spolčný přípitk krojovaných Hanáků Bl sm a bodm nám. T. G. Masaryka 11:10 Vystoupní folklorních souborů, Hanácké pohádkové pětiboj zábavné soutěž nám. T. G. Masaryka 14:00 Dožatá folklorní program, účinkují: Klas Kralic na Hané, Mladá Haná z Vlké Bystřic, Hanácký mužský sbor Rovina, divadlní spolk Větřák a mlátička WiKov z Pivína nám. T. G. Masaryka 15:15 Vyhlášní výsldků Hanáckého pohádkového pětiboj nám. T. G. Masaryka 15:45 Tanční divadlo BUFO budoucnost folkloru z Prahy nám. T. G. Masaryka 17:30 Milokraj Marta Töpfrová s kaplou s písničkami inspirovanými njn Moravou nám. T. G. Masaryka DOPROVODNÝ PROGRAM Lidově-řmslný jarmark Vstup na radniční věž zdarma od 14:00 Křst publikac Haná, moja milovaná Prohlídka historické mlátičky Wikov Výstava fotografií z uplynulých ročníků Stkání Hanáků Nabídka publikací a nosičů folklorních souborů Bohaté občrstvní NEDĚLE XXXI. Prostějovské hanácké slavnosti a VI. Dožínky Olomouckého kraj Hodový jarmark bohatý program po clý dn nám. T. G. Masaryka, Prostějov víc na 19 stkani-hanaku_plakat_a5.indd :37: Studio Palc rklama grafika tisk PUTOVÁNÍ PO MORAVSKÝCH A SLEZSKÝCH SOPKÁCH Pozvání na tuto výstavu, ktrá bud zahájna v Muzu Prostějovska 12. září 2013, znamná pro návštěvníka jdinčnou možnost sznámit s s výbušnou historií Moravy a Slzska. J těžké uvěřit, ž i na naši na pohld klidnou krajinu s vylévala žhavá láva, krátry čtných sopk vyvrhovaly sopčné pumy, mračna ohnivého popla a z úbočí s valily smrtící bahnotoky. Přsto tomu tak bylo, a to v době dokonc gologicky ndávné,běhm třtihor a čtvrtohor. Důkazy o sopčné činnosti na čtných lokalitách v Nízkém Jsníku, na Drahanské vrchovině a také v okolí Uhrského Hradiště přdstaví naš výstava. Historické informac o njvětších světových katastrofách, ktré mají na svědomí právě sopky, jsou doplněny také údaji o současných vulkanicky aktivních oblastch. Součástí výstavy j i vzdělávací program pro dětského návštěvníka. Běhm výstavy připravujm přdnáškový cyklus o sopkách njn u nás, al i v světě. Výstava potrvá do 24. listopadu Přijďt s podívat do muza, co všchno s můž stát, když Změ zatopí v magmatickém krbu! Sloupcovitá odlučnost čdič v lomu Mzina u Bruntálu. Foto: Pavl Karasinski Divadlní spolk Historia za finanční podpory Statutárního města Prostějova vás zv na v tomto roc posldní promnádu - nabízí vám chvíli ztišní v kostl Povýšní sv. Kříž na hodovou nděli / / spojnou s krátkým ntradičním povídáním o oltářích a koncrtm. Na varhany bud hrát Ondřj Mucha, zazpívá Lnka Hadová. Sraz v 16,00 hodin přd kostlm.

20 Kultura - akc MUZEUM PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ, p.o. ZÁŘÍ HLAVNÍ BUDOVA MUZEA, nám. T.G. Masaryka 2 VÝSTAVY do 8.9. (výstava o týdn prodloužna) KOUZLO VĚJÍŘŮ Výstava přdstaví návštěvníkům 80 xponátů z sbírk Západočského muza v Plzni od období baroka až po 50. léta 20. stoltí. Připomn historický vývoj tohoto umělckého artfaktu z různých matriálů a zajímavých konstrukcí, s rozličnými zdobnými tchnikami i náměty na listch. Návštěvníci si budou moci prohlédnout vějíř francouzské, italské, anglické i holandské provninc. do 8.9. JIŘÍ TRNKA VE SLUŽBÁCH IMAGINACE Panlová výstava doplněná ukázkami loutk připravná Čskými cntry k ndožitému 100. výročí umělc (2012), přdstavuj rprzntativní výběr z Trnkovy rozsáhlé tvorby. Diváci s sznámí pomocí sknovaných originálů a fotografií s klíčovými návrhy a ralizacmi knižní tvorby a užité grafiky, volné tvorby a samozřjmě loutkářské, divadlní a filmové tvorby. Výstavní projkt, ktrý putuj téměř po clém světě, j také doplněn o filmovou projkci dokumntu o umělci. MUZEJNÍ PODVEČERY 8. září (nděl) v 17. hodin MÁTE VĚJÍŘ PO BABIČCE ANEB Bsda s autorkou výstavy Kouzlo vějířů Bc. Ludmilou Kotorovou z Západočského muza v Plzni, ktrá bud doplněna případnou konzultací s sběratli. 16. září (pondělí) v hodin VĚDA A VÍRA Přdnáška rnomovaného čského popularizátora vědy v oblasti astronomi a astrofyziky a mnohokrát ocněného vědc RNDr. Jiřího Grygara ŠPALÍČEK, Úprkova 18 do VOJENSKÝ PROSTOR VSTUP ZAKÁZÁN! Výstava si klad za úkol přiblížit tajmnou historii dnšního Vojnského újzdu Břzina, uzavřného úzmí, ktré j již bzmála osm dsítk lt pod správou obranných složk státu. Dlouhodobá npřístupnost této oblasti zapříčinila všobcnou nznalost jjí histori a vdla k vzniku mnoha npodložných lgnd. Naopak něktré dějinné události spojné s prvním dstiltím xistnc výcvikového prostoru byly téměř zapomnuty. Snahou autorů, člnů Vojnského historického sdružní Stříbrná o.s., j tuto nznalost alspoň částčně napravit a sznámit vřjnost prostřdnictvím fotografií, rprodukcí archívních matriálů, mapk a samozřjmě autntických trojrozměrných xponátů s něktrými dosud málo známými a vzrušujícími skutčnostmi. Přhld bohoslužb církví v Prostějově: Apoštolská církv Prostějov, Raisova 1159 za matřskou školou: - bohoslužby v nděli v hodin (mimo 1. nděli v měsíci) Církv advntistů, Šafaříkova 9: - sobota v hodin studium Bibl, v hodin bohoslužby Církv bratrská, Šárka 10a: - bohoslužby v nděli v hodin Církv čskoslovnská husitská, Dmlova 1: - bohoslužby 1. nděl v měsíci v hodin, ostatní nděl vždy v hodin Čskobratrská církv vanglická, Kollárova ul.: - bohoslužby v nděli v hodin Křsťanský sbor Prostějov, Sádky 2: - bohoslužby v nděli v hodin Pravoslavná církv Prostějov, Dmlova 2: -bohoslužby v nděli v hodin Svědkové Jhovovi, sál Království, Husovo náměstí 43: - přdnášky v nděli v hodin, od 9.30 rozbor Strážné věž; studium Bibl a tokratická škola probíhá vždy v čtvrtk od hodin. 20

Ročník 14 Číslo 3 ZDARMA 27. března 2013. Den Země. Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova

Ročník 14 Číslo 3 ZDARMA 27. března 2013. Den Země. Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova Ročník 14 Číslo 3 ZDARMA 27. břzna 2013 Dn Změ Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova PŘIJMEME KADEŘNICI JARNÍ NABÍDKA SALONU NAISY NAISY KOSMETICKÉ A KADEŘNICKÉ STUDIO KOSMETIKA kromě naší stálé nabídky

Více

Údržba zeleně, dětských, sportovních hřišť a mobiliáře v majetku Statutárního města Prostějov

Údržba zeleně, dětských, sportovních hřišť a mobiliáře v majetku Statutárního města Prostějov Údržba zeleně, dětských, sportovních hřišť a mobiliáře v majetku Statutárního města Prostějov probíhá na základě uzavřené smlouvy s.a.s.a. TS Prostějov, s.r.o., Průmyslová 1b, 796 01 Prostějov, která vykonává

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Dubn 2008 č. 8 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Město má nabídku na fotbalový arál Tak už j to oficiálně na stol. Spolčnost ArclorMittal Frýdk-Místk,

Více

PŘÍKLAD 2 1. STANOVENÍ ÚSPOR TEPLA A ROČNÍ MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA 1.1. GEOMETRICKÉ VLASTNOSTI BUDOVY 1.2. CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

PŘÍKLAD 2 1. STANOVENÍ ÚSPOR TEPLA A ROČNÍ MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA 1.1. GEOMETRICKÉ VLASTNOSTI BUDOVY 1.2. CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PŘÍKLAD 2 1. STANOVENÍ ÚSPOR TEPLA A ROČNÍ MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA pro clkové zatplní panlového domu Běhounkova 2457-2462, Praha 5 Objkt má dvět nadzmní podlaží a jdno podlaží podzmní, částčně pod trénm. Objkt

Více

Zákazové značky. Název, význam a užití. Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech. Zákaz vjezdu všech vozidel

Zákazové značky. Název, význam a užití. Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech. Zákaz vjezdu všech vozidel Příloha č. 3 k vyhlášc č. 294/2015 Sb. Zákazové značky Číslo Bl Vyobrazní o Zákaz vjzdu všch vozidl v obou směrch Značka zakazuj vjzd všm druhům vozidl. B2 B3 B4 Zákaz vjzdu všch vozidl Značka zakazuj

Více

SPOLUPRÁCE SBĚRAČE S TRAKČNÍM VEDENÍM

SPOLUPRÁCE SBĚRAČE S TRAKČNÍM VEDENÍM SPOLUPRÁCE SBĚRAČE S TRAKČNÍM VEDENÍM Josf KONVIČNÝ Ing. Josf KONVIČNÝ, Čské dráhy, a. s., Tchnická ústřdna dopravní csty, skc lktrotchniky a nrgtiky, oddělní diagnostiky a provozních měřní, nám. Mickiwicz

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Črvn 2008 č. 11 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Radnic dmonstrovala na průtahu Mnohalté čkání na obchvat Frýdku-Místku spolu s rozhodnutím soudu,

Více

Z á p i s ze 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30. 08. 2011

Z á p i s ze 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30. 08. 2011 Z á p i s z 7. zasdání Zastupitlstva Librckého kraj konaného dn 30. 08. 2011 Přítomno: Omluvni: Ověřovatlé zápisu: Zapisovatlka: 40 člnů zastupitlstva kraj (dl přiložné listiny) Mgr. Václav Horáčk, Ing.

Více

Ročník 14 Číslo 10 ZDARMA 30. října 2013. Revitalizované Smetanovy sady slavnostně otevřeny

Ročník 14 Číslo 10 ZDARMA 30. října 2013. Revitalizované Smetanovy sady slavnostně otevřeny Ročník 14 Číslo 10 ZDARMA 30. října 2013 Rvitalizované Smtanovy sady slavnostně otvřny Foto: Archiv MMPv Silvstrovský pobyt v Lázních Slatinic 3 dnní pobyt 30. 12. 2013-1. 1. 2014 v cně 3450 Kč / osoba

Více

Ročník 14 Číslo 6 ZDARMA 26. června 2013. V botanické zahradě je v teplých dnech rušno. Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova

Ročník 14 Číslo 6 ZDARMA 26. června 2013. V botanické zahradě je v teplých dnech rušno. Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova Ročník 14 Číslo 6 ZDARMA 26. črvna 2013 V botanické zahradě j v tplých dnch rušno Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova Vám sděluj, ž zlatnictví Kalábová + K v Prostějově nní naší pobočkou ani obchodním

Více

ROZPIS soutěží X. GRAND PRIX Hradec Králové

ROZPIS soutěží X. GRAND PRIX Hradec Králové ROZPIS soutěží X GRAND PRIX Hradc Králové Základní údaj Katgori B Pořadatl : Hradcký jzdcký klub, Hradčnic 99 9 Hradc Králové tl: 6349, 669 Číslo závodů : 9F 3 Datum konání : - 3 srpna 4 Místo konání :

Více

Drozdovický rybník revitalizován

Drozdovický rybník revitalizován Ročník 14 Číslo 7 ZDARMA 31. črvnc 2013 Drozdovický rybník rvitalizován Foto: Archiv MMPv VáM SDìLUJE, ŽE ZLATNICTVí KALáBOVá + K V PROSTìJOVì NENí NAŠí POBOèKOU ANI OBCHODNíM PARTNEREM. Ing. Jana Jančková

Více

Druh přestupku : Počet přestupků ostatních : Místo 50/1a - krádež 152 Okružní 50/1a - krádež 86 Konečná 50/1a - krádež 44 Vrahovická 50/1a - krádež 42 Žižkovo nám. 50/1a - krádež 40 Plumlovská 50/1a -

Více

1. Okrajové podmínky pro tepeln technické výpo ty

1. Okrajové podmínky pro tepeln technické výpo ty 1. Okrajové podmínky pro tpln tchncké výpo ty Správné stanovní okrajových podmínk j jdnou z základních součástí jakéhokol tchnckého výpočtu. Výjmkou njsou an tplně tchncké analýzy. V násldující kaptol

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Trvalé změny PID od 15. 6. 2014. Den Pražské integrované dopravy ve Štěchovicích. Číslo 12 / 2014 Vyšlo 13. 6. 2014.

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Trvalé změny PID od 15. 6. 2014. Den Pražské integrované dopravy ve Štěchovicích. Číslo 12 / 2014 Vyšlo 13. 6. 2014. INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 12 / 2014 Vyšlo 13. 6. 2014 Obsah Trvalé změny PID od 15. 6. 2014... 1 Dn Pražské intrované dopravy v Štěchovicích... 1 Přdprázdninový a prázdninový provoz PID: spoj pojdou častěji

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Květn 2007 č. 9 Ročník XVII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Lískovcký most nbud uzavřn Doprava v městě Frýdku- -Místku j dlouholtým problémm. Na výstavbu obchvatu

Více

akce místo 25 999.- -23 1. Šatní skříň, místo 15 499,- 8 999,2. Postel, místo 6 499,- 3 599,- 3. Noční stolek, místo 1 499,- 849,-/ks

akce místo 25 999.- -23 1. Šatní skříň, místo 15 499,- 8 999,2. Postel, místo 6 499,- 3 599,- 3. Noční stolek, místo 1 499,- 849,-/ks LET 11/12 26 16. 7. 158-0086/82, 158-0087/51 158-0086/10, 158-0087/06 rozkládací s úložným prostorm, š/v/h: 315 x 95 x 216 cm, plocha lůžka 118 x 260 cm, vlký výběr příplatkových potahů. Cna včtně podhlavníků.

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Ročník 14 Číslo 1 ZDARMA 30. ledna 2013. S novým rokem nový kabát Radničních listů

Ročník 14 Číslo 1 ZDARMA 30. ledna 2013. S novým rokem nový kabát Radničních listů Ročník 14 Číslo 1 ZDARMA 30. ldna 2013 S novým rokm nový kabát Radničních listů Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova j ZPRÁVY Z MĚSTA strany 3-9 Nominac na Cny města Prostějova Nová sazba poplatku

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Do lavic prostějovských prvních tříd usedlo přes pět stovek školáků

Do lavic prostějovských prvních tříd usedlo přes pět stovek školáků Ročník 14 Číslo 9 ZDARMA 25. září 2013 Do lavic prostějovských prvních tříd usdlo přs pět stovk školáků Foto: Archiv MMPv VáM SDìLUJE, ŽE ZLATNICTVí KALáBOVá + K V PROSTìJOVì NENí NAŠí POBOèKOU ANI OBCHODNíM

Více

4. PRŮBĚH FUNKCE. = f(x) načrtnout.

4. PRŮBĚH FUNKCE. = f(x) načrtnout. Etrém funkc 4. PRŮBĚH FUNKCE Průvodc studim V matmatic, al i v fzic a tchnických oborch s často vsktn požadavk na sstrojní grafu funkc K nakrslní grafu funkc lz dns většinou použít vhodný matmatický softwar.

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 04 ÚNOR 2009 STRANA 2 & 4 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 & 5 ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ A ZLÍNSKÝ KRAJ

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 04 ÚNOR 2009 STRANA 2 & 4 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 & 5 ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ A ZLÍNSKÝ KRAJ SPECIÁLNĚ ZAMĚŘENO NA PŮLROK ČESKÉHO PŘEDSEDNICTVÍ ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 & 4 NOVINKY Z BRUSELU Několik akcí dostalo Zlínský kraj v Bruslu na scénu! Na jdn týdn si události připravné zastoupním monopolizovali

Více

základní pojmy základní pojmy teorie základní pojmy teorie základní pojmy teorie základní pojmy teorie

základní pojmy základní pojmy teorie základní pojmy teorie základní pojmy teorie základní pojmy teorie Tori v strojírnské tchnologii Ing. Oskar Zmčík, Ph.D. základní pojmy používaná rozdělní vztahy, dfinic výpočty základní pojmy žádnou součást ndokážm vyrobit s absolutní přsností při výrobě součásti dochází

Více

Vyhláška děkana č. 2D/2014 o organizaci akademického roku 2014/15 na FEL ZČU v Plzni

Vyhláška děkana č. 2D/2014 o organizaci akademického roku 2014/15 na FEL ZČU v Plzni Vyhláška děkana č. 2D/2014 o organizaci akadmického roku 2014/15 na FEL ZČU v Plzni 1/8 Plzň 12. 3. 2014 I. V souladu s harmonogramm akadmického roku na ZČU pro 2014/15 upřsňuji organizaci základních studijních

Více

Aplikace VAR ocenění tržních rizik

Aplikace VAR ocenění tržních rizik Aplkac VAR ocnění tržních rzk Obsah: Zdroj rzka :... 2 Řízní tržního rzka... 2 Měřní tržního rzka... 3 Modly... 4 Postup výpočtu... 7 Nastavní modlu a gnrování Mont-Carlo scénářů... 7 Vlčny vyjadřující

Více

Ročník 14 Číslo 12 ZDARMA 18. prosince 2013. Město Prostějov přeje všechno nejlepší v roce 2014. Foto: Jiří Andrýsek

Ročník 14 Číslo 12 ZDARMA 18. prosince 2013. Město Prostějov přeje všechno nejlepší v roce 2014. Foto: Jiří Andrýsek Ročník 14 Číslo 12 ZDARMA 18. prosinc 2013 Město Prostějov přj všchno njlpší v roc 2014 Foto: Jiří Andrýsk Dr.Max otvírá v Prostějově svou další lékárnu Už brzy s v Prostějově otvř čtvrtá Dr.Max lékárna,

Více

Článek 1. Předmět vyhlášky

Článek 1. Předmět vyhlášky Obecně závazná vyhláška města Žlutice o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebních odpadů č. 7/2003 Zastupitelstvo města Žlutice

Více

4.3.2 Vlastní a příměsové polovodiče

4.3.2 Vlastní a příměsové polovodiče 4.3.2 Vlastní a příměsové polovodič Přdpoklady: 4204, 4207, 4301 Pdagogická poznámka: Pokud budt postupovat normální rychlostí, skončít u ngativní vodivosti. Nní to žádný problém, pozitivní vodivost si

Více

ÚLOHY Z ELEKTŘINY A MAGNETIZMU SADA 4

ÚLOHY Z ELEKTŘINY A MAGNETIZMU SADA 4 ÚLOHY Z ELEKTŘINY A MAGNETIZMU SADA 4 Ptr Dourmashkin MIT 6, přklad: Vítězslav Kříha (7) Obsah SADA 4 ÚLOHA 1: LIDSKÝ KONDENZÁTO ÚLOHA : UDĚLEJTE SI KONDENZÁTO ÚLOHA 3: KONDENZÁTOY ÚLOHA 4: PĚT KÁTKÝCH

Více

Vývoj energetického hospodářství města Plzně

Vývoj energetického hospodářství města Plzně Magistrát města Plzně Odbor správy infrastruktury Vývoj hospodářství města Plzně Črvn 211 Vývoj nrgtické Vývojj nrgttiické hospodářsttvíí městta Pllzně Obsah 1. Úvod... 2 2. Enrgtika v ČR... 2 3. Enrgtické...

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Břzn 2007 č. 6 Ročník XVII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Zástupci města s sznámili s závody invstora Když s po przntaci spolčnosti Hanil E-Hwa na posldním zasdání

Více

Město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova

Město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova Město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova ÚPLNÉ ZNĚNÍ Obecně závazná vyhláška města č. 10 /2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství ve znění obecně závazné vyhlášky č.

Více

e C Ocenění za design Produktová řada PowerCube získala několik ocenění. Mezi nejvýznamnější

e C Ocenění za design Produktová řada PowerCube získala několik ocenění. Mezi nejvýznamnější porc b Po r r u b bu ur r Po Ocnění za dsign Produktová řada r získala několik ocnění. Mzi njvýznamnější řadím Rd Dot Dsign Aard. Uchytit kdkoliv Na stůl, pod stůl, na zď,... Jdnoduš kdkoliv mějt zásuvku

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku č. 5 Ročník XVII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Na radnici s diskutovalo o problému dětské kriminality Za účasti primátorky města Evy Richtrové, uvolněného radního

Více

Vánoce se kvapem blíží V pátek 29. listopadu rozsvítíme vánoční strom!

Vánoce se kvapem blíží V pátek 29. listopadu rozsvítíme vánoční strom! Ročník 14 Číslo 11 ZDARMA 27. listopadu 2013 Vánoc s kvapm blíží V pátk 29. listopadu rozsvítím vánoční strom! Foto: Archiv MMPv 5 Katalog nmovitostí ralitní kanclář DACHI, s.r.o. Mgr. Mark Novotný řditl

Více

Obecně závazná vyhláška č.1/2007

Obecně závazná vyhláška č.1/2007 Obecně závazná vyhláška č.1/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na katastrálním území obce Hnojice, včetně systému

Více

Fyzikální podstata fotovoltaické přeměny solární energie

Fyzikální podstata fotovoltaické přeměny solární energie účinky a užití optického zářní yzikální podstata fotovoltaické přměny solární nri doc. In. Martin Libra, CSc., Čská změdělská univrzita v Praz a Jihočská univrzita v Čských Budějovicích, In. Vladislav

Více

GRAFEN. Zázračný. materiál. Žádný materiál na světě není tak lehký, pevný a propustný,

GRAFEN. Zázračný. materiál. Žádný materiál na světě není tak lehký, pevný a propustný, VLASTNOSTI GRAFENU TLOUŠŤKA: Při tloušťc 0,34 nanomtru j grafn milionkrát tnčí nž list papíru. HMOTNOST: Grafn j xtrémně lhký. Kilomtr čtvrčný tohoto matriálu váží jn 757 gramů. PEVNOST: V směru vrstvy

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

INOVACE PŘEDNÁŠEK KURZU Fyzikální chemie, KCH/P401

INOVACE PŘEDNÁŠEK KURZU Fyzikální chemie, KCH/P401 Fakulta životního prostřdí v Ústí nad Labm INOVACE PŘEDNÁŠEK KURZU Fyzikální chmi, KCH/P401 - ZAVEDENÍ EXPERIMENTU DO PŘEDNÁŠEK Vypracovala Z. Kolská (prozatímní učbní txt, srpn 2012) K několika kapitolám

Více

Tisková zpráva. Bezpečnosti ve městě přispějí kamery nového dohledového centra.

Tisková zpráva. Bezpečnosti ve městě přispějí kamery nového dohledového centra. Tisková zpráva Bezpečnosti ve městě přispějí kamery nového dohledového centra. Brno, 11.9.2015 Ke zvýšení bezpečnosti v brněnských ulicích významně přispěje nové centrální pracoviště Městského kamerového

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Dne 3. 10. 2012 vyšla ve Sbírce zákonů tiskem změna pod číslem 318/2012 Sb. Platnost novely zákona je od 1. 1. 2013. Co je nového? Jen vybrané podstatné

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Stanovení koncentrace Ca 2+ a tvrdost vody

Stanovení koncentrace Ca 2+ a tvrdost vody Laboratorní úloha B/4 Stanovní koncntrac Ca 2+ a tvrdost vody Úkol: A. Stanovt koncntraci iontů Ca 2+ v mg/l v vzorku a určt tvrdost vody. Pomocí indikátoru a barvného přchodu stanovt bod kvivalnc (hodnota

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

STUDIUM DEFORMAČNÍCH ODPORŮ OCELÍ VYSOKORYCHLOSTNÍM VÁLCOVÁNÍM ZA TEPLA

STUDIUM DEFORMAČNÍCH ODPORŮ OCELÍ VYSOKORYCHLOSTNÍM VÁLCOVÁNÍM ZA TEPLA STUDIUM DEFORMAČNÍCH ODPORŮ OCELÍ VYSOKORYCHLOSTNÍM VÁLCOVÁNÍM ZA TEPLA Martin Radina a, Ivo Schindlr a, Tomáš Kubina a, Ptr Bílovský a Karl Čmil b Eugniusz Hadasik c a) VŠB Tchnická univrzita Ostrava,

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010 Město Obecně závazná vyhláška města č. 5/2010 o místním systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních ů, včetně systému nakládání se stavebním em na území Města,

Více

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 22. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 20.07.2015 od 15:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

Pivovarnictví v Krkonoších

Pivovarnictví v Krkonoších Pivovarnictví v Krkonoších 14. 8. Pivovarnictví v Krkonoších Brwing Br in th Krkonos Brauriwsn im Risngbirg Browarnictwo w Karkonoszach 1. Rudík 2. Žacléř 3. Jilmnic 4. Hostinné 5. Horní Maršov 6. Libč

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 23. zasedání dne 19. srpna 2015

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 23. zasedání dne 19. srpna 2015 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 23. zasedání dne 19. srpna 2015 Usnesení RM 1/23/15: s chvaluje 1. program zasedání Rady města Chropyně č. 23 a 2. přesunutí materiálu Nabídka na zavedení plateb přes

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

M ě ř e n í o d p o r u r e z i s t o r ů

M ě ř e n í o d p o r u r e z i s t o r ů M ě ř n í o d p o r u r z s t o r ů Ú k o l : Proměřt sadu rzstorů s nznámým odporm různým mtodam a porovnat přsnost jdnotlvých měřní P o t ř b y : Vz sznam v dskách u úlohy na pracovním stol Obcná část:

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001 OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Loukov č. 1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem v Loukově a m.

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 29. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 5.10.2015 ve 13:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

(1) Známe-li u vyšetřovaného zdroje závislost spektrální emisivity M λ

(1) Známe-li u vyšetřovaného zdroje závislost spektrální emisivity M λ Učbní txt k přdnáš UFY Tplné zářní. Zářní absolutně črného tělsa Tplotní zářní a Plankův vyzařovaí zákon Intnzita vyzařování (misivita) v daném místě na povrhu zdroj j dfinována jako podíl zářivého toku

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Vráto konaného dne 1. února 2012

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Vráto konaného dne 1. února 2012 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Vráto konaného dne 1. února 2012 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku č. 12 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Radnic nalzla možné řšní obchvatu Črvnové zasdání frýdcko-místckého zastupitlstva mělo znovu jako njožhavější

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Ing. Marta Novotná vedoucí oddělení regionálního rozvoje Krajský úřad Olomouckého kraje Koncepce zemědělsk lské politiky a rozvoje venkova Olomouckého kraje Důsledná

Více

2 e W/(m2 K) (2 e) = 0.74 0.85 0.2 1 (1 0.85)(1 0.2) = 0.193. Pro jednu emisivitu 0.85 a druhou 0.1 je koeficient daný emisivitami

2 e W/(m2 K) (2 e) = 0.74 0.85 0.2 1 (1 0.85)(1 0.2) = 0.193. Pro jednu emisivitu 0.85 a druhou 0.1 je koeficient daný emisivitami Tplo skrz okna pracovní poznámky Jana Hollana Přnos okny s skládá z přnosu zářním, vdním a prouděním. Zářivý přnos Zářivý výkon E plochy S j dl Stfanova-Boltzmannova vyzařovacího zákona kd j misivita plochy

Více

POŽADAVEK NA SNIŽOVÁNÍ ODTOKOVÝCH KONCENTRACÍ FOSFORU JE V BOJI PROTI EUTROFIZACI TOKŮ I U MALÝCH ČOV AKTUÁLNÍ.

POŽADAVEK NA SNIŽOVÁNÍ ODTOKOVÝCH KONCENTRACÍ FOSFORU JE V BOJI PROTI EUTROFIZACI TOKŮ I U MALÝCH ČOV AKTUÁLNÍ. POŽADAVEK NA SNIŽOVÁNÍ ODTOKOVÝCH KONCENTRACÍ FOSFORU JE V BOJI PROTI EUTROFIZACI TOKŮ I U MALÝCH ČOV AKTUÁLNÍ. Ing. Jan Follr, Martin Eyr, Vodárnská akciová spolčnost, a.s. OČEKÁVANÝ CÍLOVÝ STAV NORMY

Více

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves. Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.eu Obecně závazná vyhláška obce Veliká Ves č. 1/2015 o systému

Více

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod.

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. 1 / 2 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 2 Volba ověřovatelů a zapisovatelky. 3 / 2 Kontrola

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Břzn 2008 č. 6 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Téma zpravodaj otvřné dopisy Odpověď na otvřný dopis opozic Vážná kolgyně, vážní kolgové, vlmi nás

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová,

Více

Jakou cenu má pitná voda?

Jakou cenu má pitná voda? Jakou cenu má pitná voda? Odpověď na tuto otázku si pokládají snad všichni její spotřebitelé. Akciová společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí zajišťuje dodávku pitné vody, odvádění a čištění

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Test studijních předpokladů. (c) 2008 Masarykova univerzita. Varianta 18

Test studijních předpokladů. (c) 2008 Masarykova univerzita. Varianta 18 Tst studijních přdpokladů (c) 2008 Masarykova univrzita Varianta 18 Vrbální myšlní 1 2 3 4 5 Čský výraz hodinu označuj délku trvání události a lz ho přidat k něktrým čským větám: např. Ptr psal dopis hodinu.

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 )

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Stránka 1 z 6 Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ

Více

Demonstrace skládání barev

Demonstrace skládání barev Vltrh nápadů učitlů fyziky I Dmonstrac skládání barv DENĚK NAVRÁTIL Přírodovědcká fakulta MU Brno Úvod Studnti střdních škol si často stěžují na nzáživnost nzajímavost a matmatickou obtížnost výuky fyziky.

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Dubn 2008 č. 7 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Zastupitlstvo s těšilo mimořádné pozornosti Zjména lidé z oblasti Riviéry si našli cstu na pondělní

Více

Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013

Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013 Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1298/55/13 schvaluje program 55. schůze rady

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Fotografujeme módu. Móda. Móda v exteriéru v interiéru. černobíle. Jak na to

Fotografujeme módu. Móda. Móda v exteriéru v interiéru. černobíle. Jak na to Fotografujm módu Módní fotografi j všud kolm nás. Nalznm ji v katalozích, spolčnských magazínch i billboardch. Má mnohé skvělé autory, i když fotografování módy nní jdnoduché. Jd o jdno z njnáročnějších

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 30. srpna 2010 Cena Kč 30, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 30. srpna 2010 Cena Kč 30, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 89 Rozeslána dne 30. srpna 2010 Cena Kč 30, O B S A H : 246. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 464/2005 Sb., kterým se stanoví technické

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Základní pojmy

Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Základní pojmy Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: starosta@troubelice.cz www.troubelice.cz Obecně závazná vyhláška č: 2 Rok vydání: 2001 Datum účinnosti: 1. ledna 2002 Typ: platná

Více

Výlukový jízdní řád. SŽDC, s. o. / ČD, a. s. NAD 9000 9030 9002 109004 9004 9006 9008 9010 9012 9014 9016 9032 9018 9020 9022

Výlukový jízdní řád. SŽDC, s. o. / ČD, a. s. NAD 9000 9030 9002 109004 9004 9006 9008 9010 9012 9014 9016 9032 9018 9020 9022 platný v W od 18.10.2015, 0:00 hod. do 16.11.2015, 23:59 hod. platný v E a X j uvdn na samostatném listu. 210 (Praha -) Vrané nad Vltavou - Črčany, platí v W SŽDC, s. o. / ČD, a. s. Vlak 2001 9001 9003

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku č. 5 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Cny statutárního města přdány Nová scéna Vlast vytvořila důstojné kulisy slavnostnímu přdání Cn Statutárního

Více

FYZIKA 3. ROČNÍK. Nestacionární magnetické pole. Magnetický indukční tok. Elektromagnetická indukce. π Φ = 0. - magnetické pole, které se s časem mění

FYZIKA 3. ROČNÍK. Nestacionární magnetické pole. Magnetický indukční tok. Elektromagnetická indukce. π Φ = 0. - magnetické pole, které se s časem mění FYZKA 3. OČNÍK - magntické pol, ktré s s časm mění Vznik nstacionárního magntického pol: a) npohybující s vodič s časově proměnným proudm b) pohybující s vodič s proudm c) pohybující s prmanntní magnt

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2 0 1 3

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2 0 1 3 TECHNICKÉ SLUŽBY Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, Za Porážkou 1142, 751 31 Lipník nad Bečvou Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2 0 1 3 Lipník nad Bečvou 5. února 2014 Popis činnosti

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace 4/ NÁVRHOVÁ ČÁST - TEXTOVÁ 4.1 CHARAKTERISTIKA ÚPRAV ZÁKLADNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI Sídliště Dlouhá vzniklo jako důsledek extenzivního rozvoje města zejména v druhé polovině 20. století. Tehdejší urbanistické

Více

Postup tvorby studijní opory

Postup tvorby studijní opory Postup tvorby studijní opory RNDr. Jindřich Vaněk, Ph.D. Klíčová slova: Studijní opora, distanční studium, kurz, modl řízní vztahů dat, fáz tvorby kurzu, modl modulu Anotac: Při přípravě a vlastní tvorbě

Více

Zápis č. 2/2011. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově

Zápis č. 2/2011. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově Zápis č. 2/2011 z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Hejtmánek Oldřich, II\g. Homolka Josef, Mgr.

Více

POŘAD 34. schůze rady města konané dne 25. 1. 2016

POŘAD 34. schůze rady města konané dne 25. 1. 2016 POŘAD 34. schůze rady města konané dne 25. 1. 2016 1. Příjem z prodeje propagačních materiálů města v r. 2015 Vyúčtování příjmu z prodeje propagačních materiálů města v roce 2015 a doporučení zastupitelstvu

Více

MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009

MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009 MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009 O PLACENÉM PARKOVÁNÍ VE MĚSTĚ BRUNTÁLE Rada města Bruntálu se na svém zasedání dne 17. 2. 2009 usnesením č. 1892/50R/2009 usnesla vydat v souladu s ustanovením 11 odst.

Více

SilentPET. interiors. interiors

SilentPET. interiors. interiors intriors intriors Naším cílm j být vždy na vrcholu, být jdničkou v svém oboru a nabízt svým zákazníkům ty njkvalitnější služby. Jsm přsvědčni, ž pomocí této stratgi a plněním těch njpřísnějších požadavků

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku č. 10 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Přijd k nám Alphavill, njprv al folklór Město Frýdk-Místk spolčně s Rgionm Bskydy a Bskydským informačním cntrm

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více