předmětu POJIŠŤOVNICTVÍ 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "předmětu POJIŠŤOVNICTVÍ 1"

Transkript

1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tematického celku: Úvod do pojišťovnictví a význam pojišťovnictví v odvětví ekonomiky Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je seznámit posluchače s úvodem do pojišťovnictví a významu pojišťovnictví v odvětví ekonomiky. Tento tematický celek je rozložen do následujících dílčích témat: 1. Úvod do pojišťovnictví 2. Význam pojišťovnictví v odvětví ekonomiky První část kapitoly 5, ze skript "POJIŠŤOVNICTVÍ", VŠE Praha, autorka: Ducháčková E. Ekonomické prosperity ČR, Česká pojišťovna, a.s., 1994, úvodní pasáž - charakteristika pojišťovnictví, - specifické odvětví pojišťovnictví, - předmět pojišťovnictví jako odvětví ekonomiky, - dodržování správného podnikání v pojišťovnictví, - instituce zabývající se komerčním pojištěním. Dobře si zapamatujte vymezení a charakteristiku těchto základních pojmů: - charakteristika pojišťovnictví, - co je komerční pojišťovnictví, - jak chápat pojišťovnictví. Po prostudování uvedené doporučené literatury byste měli: 1. Dobře porozumět a vysvětlit předmět pojišťovnictví, 2. Správně chápat pojišťovnictví, 3. Uspokojivě vysvětlit význam pojišťovnictví v odvětví ekonomiky a spolupráce. 1. Co si představujete pod předmětem pojišťovnictví? 2. Význam pojišťovnictví v odvětví ekonomiky?

2 Metodický list pro druhé soustředění kombinovaného studia Název tematického celku: Jak správně chápat pojišťovnictví a vzájemná spolupráce pojišťoven Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je seznámit posluchače, jak správně chápat pojišťovnictví a vzájemná spolupráce pojišťoven. Tento tematický celek je rozložen do následujících témat: 1. Jak správně chápat pojišťovnictví 2. Vzájemná spolupráce pojišťoven Druhou část kapitoly 5, ze skript "POJIŠŤOVNICTVÍ", VŠE Praha, autorka: Ducháčková E. Ekonomické prosperity ČR, Česká pojišťovna, a.s. 1994, druhá část úvodní pasáže Základy pojišťovnictví, ČAP 1999, úvodní pasáž - členění pojišťoven, - specializování pojišťoven, - zajišťovny, - kaptivní pojišťovny, - frontingová společnost, - vzájemné pojišťovny, - akciové společnosti, - kategorie zprostředkovatelů, - makléři. Dobře si zapamatujte vymezení a charakteristiku těchto základních pojmů: - členění pojišťoven, - exkluzivní jednatel, - nezávislý zprostředkovatel, - makléř, - pojišťovací zprostředkovatelé. 1. Dobře porozumět vymezení výše uvedených hlavních problémů, 2. Uspokojivě vysvětlit výše uvedené základní pojmy. 1. Jak se člení pojišťovny? 2. Jaký je význam zajišťoven?

3 Metodický list pro třetí soustředění kombinovaného studia Název tematického celku: První a druhá etapa vývoje pojištění Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je seznámit posluchače s historickým vývojem světového a našeho pojištění v první a druhé etapě. Tento tematický celek je rozložen do následujících témat: 1. První etapa vývoje pojištění, která se datuje od: /Již let před našim letopočtem přes starověk až do konce 18. století/ 2. Druhá etapa vývoje pojištění, která se datuje od: / Zahrnuje 19. století/ Stopadesát let českého pojišťovnictví, Praha 1977, kapitoly 1 a 2; Ducháčková E.: Pojišťovnictví, VŠE Praha 1995, první kapitola; Škopová V.: Pojistné právo, VŠE 1995, s co přináší období roku let př.n.l. v pojišťovnictví, - co přináší období roku let př.n.l. v pojišťovnictví, - co přináší období roku let př.n.l. v pojišťovnictví, - čím se vyznačoval starověk v pojišťovnictví, - čím se vyznačoval středověk v pojišťovnictví, - co je význačné pro počátek novověku v pojišťovnictví, - počátek pojištění v českých zemích, - počátek pojištění v českých zemích za Rakouska-Uherska, - první české vzájemné pojišťovny, - zakladatelské vlna 2. poloviny 19. Století. Dobře si zapamatujte vymezení těchto základních pojmů: - členění jednotlivých podetap ve vývoji pojišťovnictví. - uspokojivě pohovořit k historickému vývoji prvních dvou etap vývoje pojišťovnictví; - co přináší období roku let př.n.l. až do období roku let př.n.l. v pojišťovnictví - čím se vyznačoval starověk a novověk v pojišťovnictví - počátek pojištění v českých zemích - počátek pojištění v českých zemích za Rakouska-Uherska - první české vzájemné pojišťovny a zakladatelské vlna 2. poloviny 19. století

4 Metodický list pro čtvrté soustředění kombinovaného studia Název tematického celku: Třetí etapa vývoje pojišťovnictví Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je seznámit posluchače s vývojem našeho pojišťovnictví ve třetí etapě. Tento tematický celek je rozložen do následujících témat: 1/ Třetí etapa vývoje pojišťovnictví, která se datuje od: /konce 19. století do roku 1918/ dále od: /1918 do 1948/ dále od : /1948 do / Stopadesát let českého pojišťovnictví, Praha 1977, vybrané pasáže k tématu - vývoj pojištění na přelomu 19. a 20. století - rozmach pojišťovnictví po roce dozor nad pojišťovnami a vytváření pojišťovacích a zaměstnaneckých svazů - krach pojišťovny Fenix - válečné období - znárodněné pojišťovnictví - Československá pojišťovna, národní podnik - Rozdělení ČP, vznik SP - Vytváření pojistného trhu - Česká pojišťovna jako akciová společnost - Počátek vzniku nových pojistných subjektů v ČR Dobře si zapamatujte vymezení těchto základních pojmů: - členění jednotlivých podetap ve třetím vývoji pojišťovnictví - uspokojivě pohovořit k třetí etapě vývoje pojišťovnictví u nás; témata: - vývoj pojišťovnictví po roce válečné období - znárodněné pojišťovnictví - rozdělení ČP, vznik SP - vytváření pojistného trhu - počátek vzniku nových pojistných subjektů v ČR

5 Metodický list pro páté soustředění kombinovaného studia Název tematického celku: Slovníček základních pojmů z pojišťovnictví Cíl: Základním cílem tohoto tématu je seznámit studenty se základy slovních výrazů v pojišťovnictví. K tomuto tématu si prostudujte: Ekonomické prosperity České republiky, s Seznam pojmů antiselekce rizik, asociace pojišťoven, assistance, bezpečnostní přirážka, bolestné, bonifikace, bonus, brutto pojistné cese, certifikát havarijní, dispaš, doba pojistná, dozor nad pojišťovnictvím, dynamizace důchodů, excedent, franšíza, fond pojistný, fond rezervní, havárie společná, kalkulace pojistného, karta zelená, komisař havarijní, kritérium solventnosti pojišťovny, kvótování aktiv, likvidátor, Lloyds, malus, matematika pojistná, náhrada pojistná, netto pojistné, obmyšlený, odbytné, plnění pojistné, podmínky pojistné, podpojištění, pojistitel, pojistka, pojistná částka, pojistné, pojistné hrubé, pojistné rezervotvorné, pojistné rizikové, pojistné ryzí, pojistné tarifní, pojistník, pojištěnec, pojištění, pojištění cestovní, pojištění domácnosti, pojištění dopravní, pojištění důchodové, pojištění havarijní, pojištění kolektivní, pojištění léčebných výloh, pojištění mládeže, pojištění na plnou hodnotu, pojištění na pojistnou částku, pojištění na první riziko, pojištění námořního kaska, pojištění nové hodnoty, pojištění odpovědnosti za škody, pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel, pojištění odpovědnosti za výrobek, pojištění osob, pojištění plodin, pojištění sdružené, pojištění pro případ přerušení provozu, pojištění proti všem nebezpečím, pojištění průmyslových a podnikatelských rizik, pojištění soukromé, pojištění regres, regulativ pojišťovací, renta, retrocese, rezerva, rezervy pojistně-technické, risk management, rizika, riziko pojistné, riziko pojistně-technické, řízení rizika, samo-pojištění, služba vnější, služba vnitřní, smlouva pojistná, spolupojištění, spoluúčast, škoda nepojistitelná, technika pojistná, teorie daňová pojišťovací, teorie úhrady potřeb, trh pojistný, úroková míra technická, zábrana škod, zájem pojistný, zajistné, zajistitel, zajištění, zajištění excedentní, zajištění kvótové, zajištění nadměrku škodlivosti, zajištění škodného nadměrku, zajišťovna, zákon o pojišťovnictví, zillmerování, ztráta pojistně-technická. - uspokojivě znát odborné výrazy z pojišťovnictví.

6 Metodický list pro šesté soustředění kombinovaného studia Název tematického celku: Současná právní úprava I. okruh Cíl: Základním cílem tohoto tématu je podat výklad k zákonu č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví. K tomuto dílčímu tématu je třeba prostudovat: Zákon č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví - co je účelem tohoto zákona, - kdo může podnikat na území České republiky, - co je podle zákona předmět podnikání, - státní dozor nad pojišťovnictvím, - opatření dozorčího orgánu při porušení povinností pojišťovnou, - slučování a likvidace pojišťoven. Dobře si zapamatujte vymezení a charakteristiku těchto základních pojmů: - účel tohoto zákona, - co je předmět podnikání v pojišťovnictví, - kdo uděluje povolení k podnikání v pojišťovnictví, - co musí obsahovat žádost o udělení k podnikání, - co musí obsahovat Všeobecné pojistné podmínky, - v čem spočívá výkon státního dozoru. Znát jednotlivé části zákona č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví. - Mohou zahraniční osoby u nás založit pojišťovnu? - Co se rozumí zajišťovací činností? - K čemu směřují zprostředkovatelské smlouvy? - Jaké může uložit pokuty dozorčí orgán? - V čem spočívá výkon státního dozoru? - Co je povinna předkládat pojišťovna státnímu dozoru? - Jaké fondy vytváří pojišťovna?

NÁKLADY SPOJENÉ SE SILNIČNÍ DOPRAVOU

NÁKLADY SPOJENÉ SE SILNIČNÍ DOPRAVOU Moderní metody v dopravě a přepravě pro 21. století NÁKLADY SPOJENÉ SE SILNIČNÍ DOPRAVOU Určeno pro potřeby dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol Autor Ing. Vladimír Marák

Více

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Cílem této práce je analyzovat povinné ručení jako produkt, který ČPP, a.s. nabízí

Více

Soubor otázek k zajištění zkoušek odborné způsobilosti - vyšší kvalifikační stupeň

Soubor otázek k zajištění zkoušek odborné způsobilosti - vyšší kvalifikační stupeň Soubor otázek k zajištění zkoušek odborné způsobilosti - vyšší kvalifikační stupeň obsahuje otázky ze souboru základní stupeň a následující č. 301 429. 301. Lze udělit pojišťovně povolení k souběžnému

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Význam a možnosti pojištění pro management podnikatelských rizik Bc. Elli Carbolová Diplomová práce 2013 0 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vhodnost životního pojištění pro různé skupiny obyvatel Bc. Klára Břízová Diplomová práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně.

Více

Aktuální hodnota individuálního účtu Celkový počet podílových jednotek z jednotlivých finačních fondů, vynásobený prodejní cenou příslušných fondů.

Aktuální hodnota individuálního účtu Celkový počet podílových jednotek z jednotlivých finačních fondů, vynásobený prodejní cenou příslušných fondů. Akceptace návrhu smlouvy Přijetí návrhu smlouvy (např. pojistné); tímto jednostranným právním úkonem adresát návrhu projevuje vůči navrhovateli vůli uzavřít smlouvu. Aktuální hodnota individuálního účtu

Více

OPTIMALIZACE POJISTNÉHO KRYTÍ VYBRANÉHO SUBJEKTU

OPTIMALIZACE POJISTNÉHO KRYTÍ VYBRANÉHO SUBJEKTU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání OPTIMALIZACE POJISTNÉHO KRYTÍ VYBRANÉHO SUBJEKTU Optimization of Insurance Cover of a Selected Subject Diplomová práce

Více

Vývoj pojištění motorových vozidel a jejich doplňkových pojištění

Vývoj pojištění motorových vozidel a jejich doplňkových pojištění Bankovní institut vysoká škola Praha Vývoj pojištění motorových vozidel a jejich doplňkových pojištění Bakalářská práce Tomáš Strnad, DiS. červen 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS POJISTNÁ OCHRANA SENIOR CENTRA BLANSKO INSURANCE

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia PFO Metodické listy pro II.semestr 1. Rekapitulace, celkové shrnutí přednášek I.semestru, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění majetku živelní

Více

Rozbor právní úpravy ve výtce univerzitního předmětu pojišťovnictví vývoj pojistného práva

Rozbor právní úpravy ve výtce univerzitního předmětu pojišťovnictví vývoj pojistného práva Rozbor právní úpravy ve výtce univerzitního předmětu pojišťovnictví vývoj pojistného práva Vývoj pojistného práva do roku 1918 Pojištění je ve své podstatě způsob, jak se vypořádal s nahodilou událostí,

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Analýza pojistného trhu v segmentu povinného ručení Bc. Aneta Hývlová

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Analýza pojistného trhu v segmentu povinného ručení Bc. Aneta Hývlová Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Analýza pojistného trhu v segmentu povinného ručení Bc. Aneta Hývlová Diplomová práce 2009 ANOTACE Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu

Více

Analýza vybraných pojistných produktů se zaměřením na pojištění majetku. Jana Čechová

Analýza vybraných pojistných produktů se zaměřením na pojištění majetku. Jana Čechová Analýza vybraných pojistných produktů se zaměřením na pojištění majetku Jana Čechová Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je provedení analýzy vybraných pojistných produktů se zaměřením

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU Bakalářská

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Investiční životní pojištění jako forma spoření do budoucna

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Investiční životní pojištění jako forma spoření do budoucna JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra aplikované matematiky a informatiky Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku BAKALÁŘSKÁ

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Pojistný trh havarijního pojištění v ČR. Bc. Roman Stuchlík

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Pojistný trh havarijního pojištění v ČR. Bc. Roman Stuchlík Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Pojistný trh havarijního pojištění v ČR Bc. Roman Stuchlík Diplomová práce 2011 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární

Více

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. března 2014,

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. března 2014, Třídící znak 2 0 9 1 4 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. března 2014, kterým se zveřejňují otázky, určené pro odborné zkoušky pro střední a vyšší kvalifikační stupeň odborné způsobilosti

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2013 Bc. Jan Čech Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko správní Vývojové trendy v pojištění odpovědnosti Bc. Jan Čech Diplomová práce 2013

Více

Komparace nabídky investičního životního pojištění a návrh pojistné ochrany prostřednictvím investičního životního pojištění pro konkrétního klienta

Komparace nabídky investičního životního pojištění a návrh pojistné ochrany prostřednictvím investičního životního pojištění pro konkrétního klienta Komparace nabídky investičního životního pojištění a návrh pojistné ochrany prostřednictvím investičního životního pojištění pro konkrétního klienta Bc. Jana Berková Diplomová práce 2011 ABSTRAKT V

Více

Mendelova univerzita v Brně & Česká komora samostatných likvidátorů pojistných událostí

Mendelova univerzita v Brně & Česká komora samostatných likvidátorů pojistných událostí I. 1. Zákon o pojišťovnictví upravuje: a) Pouze podmínky provozování zprostředkovatelské činnosti. b) Podmínky provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti a výkon dohledu v pojišťovnictví. c) Podmínky

Více

N_STFS 7. Pojišťovnictví a pojistné produkty. 13.11.2013 zimní semestr 2013 Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.

N_STFS 7. Pojišťovnictví a pojistné produkty. 13.11.2013 zimní semestr 2013 Ing. Arnošt Klesla, Ph.D. N_STFS 7. Pojišťovnictví a pojistné produkty 13.11.2013 zimní semestr 2013 Ing. Arnošt Klesla, Ph.D. Historie K největším neživotním rizikům patřila od starověku rizika spojená s námořní plavbou a požáry.

Více

Analýza vybraných produktů životního pojištění

Analýza vybraných produktů životního pojištění Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Analýza vybraných produktů životního pojištění Bakalářská práce Autor: Barbora Šimůnková Bankovní management Vedoucí práce: doc. RNDr. Jarmila

Více

Analýza konkurence České pojišťovny v oblasti pojištění motorových vozidel. Veronika Mikelová

Analýza konkurence České pojišťovny v oblasti pojištění motorových vozidel. Veronika Mikelová Analýza konkurence České pojišťovny v oblasti pojištění motorových vozidel Veronika Mikelová Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ AUTORABAKALÁŘSKÉPRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím

Více

Výpočet pojistného a technických

Výpočet pojistného a technických Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance Výpočet pojistného a technických rezerv v neživotním pojištění Pricing and reserving in non-life insurance Diplomová práce Vedoucí

Více

Pojištění cestovní kanceláře proti úpadku

Pojištění cestovní kanceláře proti úpadku Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra práva Diplomová práce Pojištění cestovní kanceláře proti úpadku Vypracovala: Bc. Kristýna Mrvíková Vedoucí práce: JUDr. Rudolf Hrubý

Více

Vývoj kasko pojištění motorových vozidel a jejich doplňkových pojištění

Vývoj kasko pojištění motorových vozidel a jejich doplňkových pojištění Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Vývoj kasko pojištění motorových vozidel a jejich doplňkových pojištění Bakalářská práce Autor: Josef Zelenka pojišťovnictví Vedoucí práce: doc.

Více

Cestovní pojištění a zdravotní pojištění cizinců

Cestovní pojištění a zdravotní pojištění cizinců Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví Cestovní pojištění a zdravotní pojištění cizinců Bakalářská práce Autor: Tereza Nováková Pojišťovnictví Vedoucí práce: Ing. Iva Málková Praha květen, 2009

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY. Bakalářská práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY Bakalářská práce Pojištění motorových vozidel v České republice (Motor insurance in Czech Republic)

Více

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla Analysis of third-party motor vehicle insurance

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla Analysis of third-party motor vehicle insurance Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla Analysis of third-party motor vehicle insurance Zuzana Palová Bakalářská práce 2009 Abstrakt Tato bakalářská práce na téma Analýza pojištění

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2006 Miriam Borýsková Jančářová

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2006 Miriam Borýsková Jančářová Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2006 Miriam Borýsková Jančářová Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Marketing a management zahraničního obchodu

Více