TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY"

Transkript

1 V e s t a v n é s p o t ř e b i č e P l y n o v á v a r n á d e s k a P G 6 4 0,, P G 6 4 4,, P M 74 1 S V,, P G 7 5 0,, P G 2 D I n s t a l a c e,, p o u ž i t í,, ú d r ž b a

2

3 Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním použitím výrobku si pozorně přečtěte přiložený český návod, který společnost CANDY ČR s.r.o. dodává, a důsledně se jím řiďte. Návod, který jste obdržel, vychází z všeobecné výrobkové řady a z tohoto důvodu může dojít k situaci, že některé funkce, ovládací prvky a příslušenství nejsou určeny pro Váš výrobek. Děkujeme za pochopení. OBSAH TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY PŘEDPIS PRO INSTALACI, SEŘÍZENÍ A MONTÁŽNÍ PRÁCE INSTRUKCE PRO KVALIFIKOVANÉ OSOBY, FIRMY, AUT. SERVISY - INSTALACE MÍSTNOST VHODNÁ PRO INSTALACI ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ PŘIPOJENÍ PLYNU PŘIZPŮSOBENÍ PRO RŮZNÉ TYPY PLYNŮ NASTAVENÍ HOŘÁKŮ NASTAVENÍ MINIMÁLNÍHO PLAMENE INSTRUKCE PRO UŽIVATELE POUŽITÍ VARNÉ DESKY INSTRUKCE PRO POUŽÍVÁNÍ GRILU OVLÁDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ VARNÝCH ZÓN ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ SERVISNÍ ASISTENČNÍ STŘEDISKO ZÁKAZNÍKŮ

4 TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY PG 640 PG 644 PM 741 SV PG 750 PG 2D 640 VARNÉ DESKY A B C D E Plotny 4 plynové 4 plynové 4 plynové 5 plynových 4 plynové 1 elektrická Zabezp. proti úniku plynu ne ano ano ano ano Hořák pro přípravu ryb PES - 1 Dvojitý přívod plynu 1 DC prům. 110 mm Velmi rychlý hořák UR prům. 110 mm Polorychlý hořák SR prům. 51 mm Rychlý hořák R prům. 71 mm Plotna pro přípravu bifteků ano Elektrická plotna 160x265 PE 1 Instalovaný plynový výkon: G20/20 mbar* (zemní plyn) 8,95 kw 8,95 kw 8,95 kw 11,6 kw 8,95 kw G30/28-30 mbar (propan butan) 649 g/h 649 g/h 649 g/h 842 g/h 649 g/h Třída instalace Napětí/frekvence 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz Instalovaný elektrický výkon 2000 W Elektronické zapínání ano ano ano ano ano Rozměry š d (mm) * Připraveno pro připojení již z výroby na rozvod zemního plynu G20. Kategorie spotřebiče II2H3B/P 2

5 A - PG 640 C - PM 741 SV B - PG 644 D - PG 750 E - PG 2D 640 Toto zřízení bylo vyrobeno a zkonstruováno pro použití v domácnostech, ne však pro profesionální používání. 3

6 PŘEDPIS PRO INSTALACI, SEŘÍZENÍ A MONTÁŽNÍ PRÁCE Ke každému sporáku nebo varnému panelu přikládáme tento předpis, určený především pracovníkům opravárenských organizací. Doporučujeme Vám, abyste ve vlastním zájmu celý předpis pečlivě prostudovali. Posouzení shody bylo provedeno dle zákona o technických požadavcích na výrobky č. 22/1997 a příslušných nařízení vlády. Sporáky a varné panely byly přezkoušeny podle norem. ČSN EN Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost ČSN EN Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost ČSN Požární bezpečnost lokálních spotřebičů a zdrojů tepla ČSN EN Prostředí pro elektrická zařízení ČSN EN Bezpečnost el. spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Všeobecné požadavky ČSN EN Zvláštní požadavky pro sporáky, vařiče, trouby apod. spotřebiče pro domácnost Technické požadavky, bezpečnost a metody zkoušení. ČSN Požárně technické vlastnosti hmot Stupeň hořlavosti stavebních hmot 8 11, 13 zák. 34/1996 a 10 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech Instalace sporáků a varných panelů musí být provedena dle norem: ČSN Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů ČSN-EN 1775 Zásobování plynem, plynovody v budovách Důležité upozornění Při jakékoliv manipulaci se sporákem nebo varným panelem mimo běžné použití je nutno uzavřít kohout v přívodu plynu před spotřebičem a vytáhnout přívodní flexošňůru ze zásuvky. V případě pevného připojení vypněte hlavní vypínč nebo jistič. Po přestavbě na jiný druh plynu proveďte výměnu štítku se správným označením plynu. Pozn.: spotřebič je z výroby označen na štítku druhem plynu. Trysky a štítek pro přestavbu na jiný druh plynu jsou v příslušenství spotřebiče. 4

7 INSTRUKCE PRO KVALIFIKOVANÉ OSOBY, FIRMY, AUT. SERVISY INSTALACE Instalace je na náklady kupujícího. Výrobce je od této služby osvobozen. Na eventuální zákroky požadované po výrobci, které jsou následkem nesprávné instalace, se nevztahuje záruka. Vestavěné varné desky jsou připraveny pro instalaci na horní stranu kuchyňského pultu vyrobeného z jakéhokoliv materiálu, který však musí odolávat teplotě 100 C, tloušťka pultu se může pohybovat mezi 25 až 45 mm. Rozměry otvoru pro vestavění musejí odpovídat rozměrům uvedeným na Obr. 1. Pokud je varná deska vestavěna tak, že po pravé i levé stranu je vertikální stěna další vedlejší skříňky, musí být vzdálenost od okraje varné desky a vertikální stěny alespoň 15 cm (Obr. 2); vzdálenost od okraje varné desky a zadní stěny musí být nejméně 5,5 cm (Obr. 7); vzdálenost mezi varnou deskou a eventuálním dalším zařízením (např. odsávací digestoř) umístěným nad varnou deskou musí být alespoň 70 cm (Obr. 2). Pokud je pod varnou deskou umístěn další přístupný úložný prostor, musí být mezi varnou desku a tento prostor vložena rozdělovací stěna z izolačního materiálu (dřevo apod.). Tato stěna musí být nejméně 10 mm od varné desky (Obr. 3). DOLEŽITÉ: Níže uvedený obrázek zobrazuje, jak má být nanesena lepicí-těsnicí látka. Upevnění varné desky k nábytku je pomocí upevňovacích držáků, které jsou dodávány ve výbavě varné desky. Ve spodní části desky jsou již připraveny otvory, do kterých mají být upevňovací držáky namontovány. Přístupný prostor Obr. 1 Obr. 3 Obr. 2 5

8 Pokud je pod varnou deskou pouze otvor bez chladicího ventilátoru, je nutné provést otvory v nábytku, do kterého má být varná deska nainstalována, aby byla umožněna správná cirkulace vzduchu. Tyto otvory musí zajišťovat volný prostor alespoň 300 cm 2 a musí být rozděleny tak, jak je uvedeno na následujícím obrázku 4. Obr cm cm 2 MÍSTNOST VHODNÁ PRO INSTALACI Použití varné plynové desky znamená zvýšení teploty a vlhkosti v dané místnosti. Proto v místnosti zajistěte dobré větrání, nechte otevřenou přirozenou ventilaci anebo instalujte odsávací digestoř s odpovídajícím odvodem (Obr. 2). Intenzivní a dlouhodobé používání zařízení může vyžadovat doplňkovou ventilaci, např. otevření okna anebo zvýšení mechanického odsávání. V případě, že není zařízení vybaveno termočlánkem (bezpečnostní zařízení), musí mít otvor pro ventilaci na Obr. 2 velikost nejméně 200 cm 2. V případě, že není možno instalovat odsávací digestoř, je nutné pro zajištění řádné ventilace použít elektroventilátor, instalovaný ve vnější stěně místnosti, anebo na okně. Elektroventilátor musí mít takový výkon, aby zajistil výměnu vzduchu v kuchyni alespoň 3-5 V za hodinu. Instalace musí odpovídat platným normám. ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ PROVEDE POUZE KVALIFIKOVANÁ OSOBA POPŘÍPADĚ AUTORIZOVANÝ SERVIS Na výrobním štítku, který je umístěn na vnější spodní části zařízení, se ujistěte, zda nominální napětí elektrické síťě a výkon odpovídají hodnotám uvedeným na tomto výrobním štítku. Před provedením připojení k elektrické síti, zkontrolujte funkčnost uzemnění. Uzemnění zařízení je povinné ze zákona. Výrobce se zříká jakékoliv zodpovědnosti za škody na věcech, či za zranění osob, která by byla způsobena nedodržením této normy. Pro některé modely, které eventuálně nejsou vybaveny zástrčkou, namontujte na konec kabelu zástrčku, která odpovídá normám a která je schopna přenášet výkon uvedený na výrobním štítku zařízení. Kabel uzemnění má žluto-zelenou barvu. V každém případě musí být k této zástrčce umožněn snadný přístup. Pokud chcete provést připojení přímo do elektrické sítě, je nutné vložit mezi zařízení a elektrickou síť vícepólový spínač, který má vzdálenost kontaktů alespoň 3 mm cm cm 2

9 Pokud je přívodní kabel napájení elektrickou energií poškozen, musí být vyměněn přímo výrobcem autorizovaným servisem, nebo osobou, která je vzdělaná v odpovídajícím oboru, aby bylo zamezeno jakýmkoliv rizikům. Vodič uzemnění (žluto-zelený) musí mít povinně minimální délku o 10 mm delší neř pracovní vodiač (modrý, hnědý). Průměr vodičů musí odpovídat absorbovanému výkonu varné desky (viz výrobní štítek). NAPÁJENÍ FÁZE L UZEMNĚNÍ NULOVÝ VODIČ N HNĚDÝ VODIČ ŽLUTO-ZELENÝ VODIČ MODRÝ VODIČ Části spotřebiče, které přícházejí do styku s potravinami, odpovídají směrnici EEC 89/109 a vyhlášce č. 38/2001 Sb. Tento spotřebič vyhovuje směrnicím 89/336/EU, 90/396/EU, 73/23/EU a jejich následným změnám. Na výrobek bylo vydáno ES prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb. PŘIPOJENÍ PLYNU MUSÍ BÝT PROVEDENO KVALIFIKOVANOU OSOBOU NEBO AUTORIZOVANÝM SERVISEM Informace jsou určeny pro personál autorizovaný k instalaci zařízení podle platných norem a předpisů. Jakýkoliv zákrok může být prováděn pouze pokud je zařízení odpojeno od zdroje elektrické energie. Na pracovní ploše-desce je na štítcích uveden typ plynu, na který je varná deska vyrobena. Je však možné použití jakéhokoliv plynu, avšak po jednoduchých úpravách (Viz následující indikace). Připojení zařízení-varné desky k přívodu plynu, nebo k plynové bombě, musí být provedeno podle platných norem a pouze poté, co jste se ujistili, že je zařízení pro tento typ plynu vhodné. Pokud tomu tak není, proveďte operace uvedené v odstavci "Provoz na různé druhy plynů". V případě použití kapalného plynu z bomby, použijte regulátory tlaku odpovídající platným normám. Důležité: pro zajištění bezpečné funkce, pro zajištění adekvátní spotřeby energie a pro zabezpečení větší životnosti zařízení, se ujistěte, že tlak přívodu plynu odpovídá hodnotám uvedeným v tabulce spotřeby plynů. Používejte pouze trubice a hadice odpovídající normám a těsnění, které odpovídají platné normě. Používejte pouze hadice, jejichž délka při jejich maximálním natažení není větší než 2m. DŮLEŽITÉ: po dokončení montáže zkontrolujte pomocí roztoku vody a saponátu PERFEKTNÍ TĚSNOST všech spojek, NIKDY PRO KONTROLU NEPOUŽÍVEJTE PLAMENE. Dále se ujistěte, že hadice nedochází do styku s pohyblivými částmi nábytku (např. se šuplíkem) a že se nenachází v místech, kde by mohla být poškozena. Aby nebylo zařízení poškozeno, doporučujeme připojení k přívodu plynu provést následujícím způsobem: 7 KABEL NAPÁJENÍ /SPOTŘEBIČ

10 1/2 GAS (PLYN) CYLINDRICKÝ (VÁLCOVÝ) 1) Sešroubujte zobrazené součásti v následujícím pořadí: A) Připojovací trubice B) Těsnění C) Nastavitelná spojka 2) Pomocí osmiúhelníkového klíče spojky dobře utáhněte, dbejte přitom na správné otočení spojky požadovaným směrem. 3) Spojku C připojte k přívodní síti plynu pomocí měděné trubice, nebo pomocí ocelové hadice. POZOR: Některé modely jsou vybaveny dvěmi typy spojek: jeden typ válcový (cylindrický) A, druhý kuželovitý (kónický) B Obr. 5. Typ spojky zvolte podle státu, kde má být zařízení instalováno. Obr. 5 VÁLCOVÝ (CYLINDRICKÝ) TYP PŘIZPŮSOBENÍ PRO RŮZNÉ TYPY PLYNŮ MUSÍ BÝT PROVEDENO KVALIFIKOVANOU OSOBOU NEBO AUTORIZOVANÝM SERVISEM Pokud chcete přizpůsobit varnou desku k provozu na jiné druhy plynů, než na které je vyrobena, proveďte dále popsané operace v přesném pořadí: - vyjměte rošt a hořák - vložte nástrčný osmiúhelníkový klíč do držáku hořáku (Obr. 6). (Osmiúhelníkový nástrčný klíč je ve výbavě varné desky). - vyšroubujte trysku a vyměňte ji za trysku odpovídající typu plynu, který má být použit (viz tabulka spotřeby plynů). - proveďte nastavení hořáku. Osmiúhelníkový klíč 8 KUŽELOVITÝ (KÓNICKÝ) TYP Obr. 6

11 Tabulka spotřeby plynů NASTAVENÍ HOŘÁKŮ MUSÍ BÝT PROVEDENO KVALIFIKOVANOU OSOBOU NEBO AUTORIZOVANÝM SERVISEM Po provedení výměny trysek je nutné provést nastavení primárního přívodu vzduchu podle hodnoty-vzdálenosti "X" uvedené v tabulce spotřeby plynů a obrázku 7. Pozor: hodnota "X" závisí na typu hořáku a na typu použitého plynu. Správný plamen musí být přímý a musí mít střední délku (Obr. 8B); v případě přílišného přívodu vzduchu je plamen malý a krátký (Obr. 8C): je tedy nutné povytáhnout regulační trubičku z těla hořáku, v případě, že je plamen nerovný, plápolající a příliš dlouhý (Obr. 8A), je nutné vsunout regulační trubičku dovnitř těla hořáku. Proto, aby bylo možné pohybovat regulační trubičkou přívodu vzduchu, je nutné uvolnit upevňovací šroubek (Obr. 7). Pro velikost hodnoty X viz tabulka spotřeby plynů KRYCÍ PLOTÝNKA HOŘÁKU HOŘÁK UPEVŇOVACÍ ŠROUBEK REGULAČNÍ TRUBIČKA PŘÍVODU VZDUCHU DVOJITÝ PŘÍVOD PLYNU VELMI RYCHLÉ HOŘENÍ 1 W = 0,860 kcal/hod Vzdálenost X v závislosti na typu použitého plynu G20/G25 G30/G31 G20 20 mbar G25 G20 G30 G25 G31 G30 29 mbar G31 37 mbar Funkce hořáku trysky trysky Qn l/h g/h g/h Qn l/h Qmin Nast. Nast. Nast. Nast. 1/100 mm 1/100 mm kw G20 G30 G31 kw G25 kw vzd. vzd. vzd. vzd. rychlý , , ,650 4 mm 2 mm 4 mm 5 mm polorychlý , , ,380 2 mm 5 mm 2 mm 7 mm s dvojitým 2 x 94 2 x 65 3, , , mm 0 mm 13 mm 15 mm přívodem velmi rychlý 2 x 94 2 x 65 3, , , mm 0 mm 15 mm 15 mm RYCHLÉ A POLORYCHLÉ HOŘENÍ Obr. 7 Obr. 8 NASTAVENÍ MINIMÁLNÍHO PLAMENE MUSÍ BÝT PROVEDENO KVALIFIKOVANOU OSOBOU NEBO AUTORIZOVANÝM SERVISEM Zapněte hořáky tak, že umístíte kohout do polohy minimálního přívodu plynu a sejměte ovladače (pouhým vytažením, protože jsou pouze namáčknuty). Pomocí malého šroubováčku nastavte regulační šroubek přívodu plynu (Obr. 9) následujícím způsobem: pokud chcete zvýšit přívod plynu, otáčejte regulačním šroubkem proti směru chodu hodinových ručiček, pokud chcete přívod snížit, otáčejte regulační šroubek po směru chodu hodinových ručiček. Plamen by měl mít délku 3-4 mm. Při použití propan-butanu (v bombě), musí být regulační šroubek přívodu plynu zašroubován po směru chodu hodinových ručiček až na doraz - uzavřen. Šroubek nastavení minimálního plamene - kohoutu přívodu plynu (pro různé modely) Obr. 9 9

12 Po provedení tohoto nastavení vyměňte na krytu Vaší varné desky štítek s uvedeným typem plynu a vytárováním za štítek, kde je uveden nově použitý typ plynu, nový štítek je ve výbavě varné desky. INSTRUKCE PRO UŽIVATELE POUŽITÍ VARNÉ DESKY Toto zařízení je určeno pouze pro použití, ke kterému je zkonstruováno, tedy pro vaření v domácnosti. Jakékoliv jiné používání se považuje za nepovolené a tedy nebezpečné. Výrobce nemůže být považován za zodpovědného za eventuální škody způsobené nepovoleným, nesprávným a nevhodným použitím. POUŽÍVÁNÍ HOŘÁKŮ Pro zapnutí plynových hořáků na varné desce přibližte plamen k hořáku a poté zatlačte a otočte odpovídající ovladač proti směru chodu hodinových ručiček, až do polohy maximálního plamene. Pokud nebyly hořáky po delší dobu používány, počkejte před jejich zažehnutím několik sekund, aby bylo umožněno vypuštění vzduchu přítomného v přívodních trubicích. U varných desek vybavených elektronickým zapalováním postupujte podle následujícího popisu: - zatlačte a otočte odpovídající ovladač proti směru chodu hodinových ručiček až do polohy pro jeho zapnutí (hvězdička) *. - zmáčkněte odpovídající tlačítko pro zažehnutí hořáku. U varných desek vybavených automatickým zapalováním stačí zatlačit a otočit odpovídající ovladač do polohy pro jeho zapnutí (hvězdička) *. Generátor bude tvořit sérii výbojů po celou dobu pokud bude ovladač zatlačen. Pokud nedojde do 5-ti sekund k zažehnutí plamene, otočte ovladač do polohy 0 a celou operaci opakujte. Některé varné desky jsou vybaveny bezpečnostními ventilovými kohouty (které automaticky přeruší přívod plynu v případě náhodného zhasnutí plamene). Hořáky se zažehují tak jak je uvedeno výše, je však nutné i po zažehnutí hořáků držet ovladač zatlačený na doraz po dobu asi 5-ti až 6-ti sekund i po zažehnutí plamene. Po uplynut této doby, která slouží pro aktivaci bezpečnostního zařízení, bude plamen hořet zcela normálně. POZOR: Před zažehnutím plamenů se ujistěte, že jsou správně umístěny hořáky a zážehová zařízení. Jejich poloha směrem k zářezu je velmi důležitá kvůli zamezení poškození hořáků. Pro nejlepší využití hořáků doporučujeme používání nádob-hrnců odpovídajícího průměru vzhledem k velikosti hořáku. Viz obrázek na straně 3. 10

13 Typ varné desky Umístění hořáku prům. nádoby/hrnce (cm) A,B,C,D,E Přední pravý hořák A,B,C,D,E Přední levý hořák A,B,D,E Zadní pravý hořák C Zadní pravý hořák A,B,E Zadní levý hořák C,D Zadní levý hořák D Prostřední hořák 24-28, max. 18,5x33, min. 15x24 C Sklokeramická plotýnka nepřekračujte rámeček plotýnky V případě použití nádob (pánví nebo hrnců) o malém průměru (kávovary, čajové konvice atd.), upravte intenzitu plamene odpovídajícího hořáku tak, aby plameny nevycházely zpod nádoby. UPOZORNĚNÍ: V případě náhodného zhasnutí plamene hořáku zavřete ovladač a nejméně po dobu jedné minuty nezapínejte žádný z hořáků. Před uzavřením krytu varné desky je, z důvodu ochrany temperovaného skla před velkými teplotními výkyvy, nutné vyčkat vychladnutí hořáků. Je možné, že časem dojde u některých plynových ovladačů k jejich ztíženému otáčení - ovládání, v tomto případě je nutné provést jejich promazání. Tato pracovní operace musí být prováděna výhradně kvalifikovanými pracovníky Servisního asistenčního střediska. Některé modely jsou vybaveny malou plotýnkou pro přípravu bifteků, tuto plotýnku používejte pouze na POLORYCHLÝCH HOŘÁCÍCH. U varných desek vybavených doplňkovou elektrickou plotýnkou ( 80 mm) je ve výbavě dodávána děrovaná podložka, aby byly nádoby ukládány výhradně na plotýnku. Tato děrovaná podložka nesmí být nikdy používána na plynové hořáky. Pozor: U varných desek vybavených doplňkovou elektrickou plotýnkou zvolte nádoby pro použití na této plotýnce pouze poté, co jste se seznámili s odstavcem "Používání elektrických ploten". 11

14 INSTRUKCE PRO POUŽÍVÁNÍ GRILU PRO PŘÍPRAVU BIFTEKŮ (viz Obr. D) Obrázek 10 - klidová poloha Gril pro přípravu bifteků musí být v klidové poloze uložen tak, jak je uvedeno na obrázku 10. Obr. 10 Obrázek 11 - funkční poloha Gril pro přípravu bifteků musí být při používání položen na předních hořácích. Správná poloha musí být taková, jaká je zobrazena no obrázku 11, tato poloha je zabezpečena zářezy na grilu. Tento gril je vyroben pro přípravu potravin na přímém ohni, nepokládejte na něj Obr. 11 hrnce, pánve, kafetiéry atd. POZOR: Gril pro přípravu bifteků dosahuje vysokých teplot, manipulujte s ním pouze za pomocí odpovídajícího držáku, který je dodáván ve výbavě. 12

15 OVLÁDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ VARNÝCH ZÓN U PM 741 SV Ovládání zdvojené varné zóny je zabezpečeno centrálním ovladačem na předním panelu. VÝKON PLOTEN PŘI RŮZNÝCH POLOHÁCH OVLADAČE Poloha 0 vypnuto 1 zapne obě zóny pro funkci ohřátí nebo udržování teploty 2 zapne pouze malou, kruhovou zónu pro funkci běžného vaření 3 zapne obě zóny (oválné) pro funkci běžného vaření 4 zapne obě zóny (oválné) na maximální výkon Spuštění plotny je signalizováno odpovídající kontrolkou. U varných desek vybavených doplňkovou elektrickou plotýnkou ( 80 mm) je její spuštění možné pomocí odpovídajícího tlačítka 0/I. Tato elektrická plotýnka má pouze jednu funkční polohu. Při používání elektrických ploten doporučujeme pouze používání nádob se zcela rovným dnem a o průměru, který se co nejvíce blíží průměru zvolené plotny, nikdy však průměr nádoby nesmí být menší než je plotna (Obr. 12). Doporučujeme vždy dobře osušit dno nádoby, zamezit vyvření a dále nikdy nenechávejte plotnu zapnutou bez nádoby anebo s prázdnou nádobou. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ Před jakoukoliv demontáží či čištěním odpojte varnou desku od zdroje elektrické energie, anebo zdroj ANO NE NE NE NE elektrické energie vypněte pomocí hlavního spínače. Poté vyčkejte, až varná deska vychládne. Smaltované, lakované či chromované části čistěte vlažnou vodou a čisticím prostředkem, který nezpůsobuje korozi. Kovové části čistěte alkoholem anebo vhodnými čisticími prostředky, které jsou k dostání na trhu. Hliníkové profily a panely čistěte pomocí bavlněného hadříku namočeného v rostlinném oleji nebo ve vazelíně. Vše řádně očistěte a přetřete alkoholem. Na čištění nikdy nepoužívejte brusné látky, korozní čisticí prostředky, louhy nebo kyseliny. Na smaltované, lakované či nerezové části zamezte přístupu kyselin či zásad (citrónová šťáva, ocet atd.). 13

16 Hořáky čistěte vodou a saponátem: pokud chcete zachovat jejich původní lesk, stačí použít speciálních prostředků pro čištění hliníkových slitin. Po provedení čištění hořáky řádně osušte a umístěte je do svých uložení. Po provedení čištění varné desky se ujistěte, že jsou správně umístěny hořáky a zážehová zařízení. Jejich poloha směrem k zářezu je velmi důležitá, mohlo by dojít k vážným anomáliím při hoření. SERVISNÍ ASISTENČNÍ STŘEDISKO ZÁKAZNÍKŮ Předtím, než zavoláte Autorizované servisní středisko: V případě, že Vám varná deska nefunguje, doporučujeme: - zkontrolujte, že je řádně vložena zástrčka do zásuvky přívodu elektrické energie; - zkontrolujte, zda je řádně přiváděn plyn. V případě, že zjistíte nesprávnou funkci zařízení, odpojte je od přívodu napájení elektrickou energií, zařízení nerozmontovávejte a přivolejte Servisní asistenční středisko. ZÁRUČNÍ LIST Záruční list musí být řádně vyplněn a uschován a v případě zákroku Autorizovaného servisního střediska musí být prezentován včetně platného daňového dokladu prodejce o zakoupení zboží. Na daňovém dokladu musí být uvedeno jméno prodejce, datum dodání, označení výrobku a prodejní cena. ZÁVADY A ŠPATNÁ FUNKCE: NA KOHO SE OBRÁTIT? Asistenční středisko zákazníkům je vždy k Vaší plné dispozici. Pokud však zařízení nefunguje a chcete se obrátit na Autorizované servisní středisko, proveďte prosím výše uvedené kontroly. 14

17 VÝROBNÍ ČÍSLO ZAŘÍZENÍ: KDE SE NACHÁZÍ? Pokud komunikujete s Autorizovaným servisním střediskem, je nutné, abyste pracovníkům oznámili označení výrobku a výrobní číslo (16 znaků začínající číslem 3), které se nachází na záručním listu, anebo na výrobním štítku umístěném pod jedním z hořáků varné desky. Tím zamezíte zbytečným výjezdům techniků a nákladům s nimi spojenými. Rošty a chromované kryty: Rošty a chromované kryty mají při používání tendenci černat. Jedná se o zcela normální jev, kterému není možno zamezit, ale který nemá vůbec žádný vliv na funkci zařízení. 15

18 Výrobce nezodpovídá za případné nepřesnosti, tiskové chyby a za chyby v překladu obsažené v tomto návodu. Výrobce si vyhrazuje právo na úpravy, které považuje za nutné či účelné i pro uživatele a to bez toho, aniž by byly ovlivněny funkční charakteristiky a bezpečnost provozu zařízení.

19

20 Dováží a dodává: Candy ČR s.r.o. Karmelitská Praha 1

DV 320 MS. Plynová varná deska. Návod k instalaci a použití

DV 320 MS. Plynová varná deska. Návod k instalaci a použití DV 320 MS Plynová varná deska Návod k instalaci a použití DV 320 MS Plynová varná deska Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici,

Více

Vestavný vařič. Obsah DZ 20 (IX)/HA DZ 20 S GH/HA DZ 10ST GH/HA DZ 20S (IX)/HA DZ 2VS (IX)/HA ELEKTRO-PLYN

Vestavný vařič. Obsah DZ 20 (IX)/HA DZ 20 S GH/HA DZ 10ST GH/HA DZ 20S (IX)/HA DZ 2VS (IX)/HA ELEKTRO-PLYN Vestavný vařič ELEKTRO-PLYN Obsah Návod k použití Instalace, 10 Používání, 10 Údržba, 10 DZ 20 (IX)/HA DZ 20 S GH/HA DZ 10ST GH/HA DZ 20S (IX)/HA DZ 2VS (IX)/HA Pokyny pro instalaci Instalace, 12 Připojení

Více

PZ 640 PZ 640 GH PZ 640 T PZ 640 T GH

PZ 640 PZ 640 GH PZ 640 T PZ 640 T GH PZ 640 PZ 640 GH PZ 640 T PZ 640 T GH Vestavná varná deska Návod k instalaci a obsluze PZ 640 PZ 640 GH PZ 640 T PZ 640 T GH Vestavná varná deska Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Kamna na PB KOMBI elektr./plyn Přečtěte si tyto pokyny před použitím tohoto spotřebiče! Ochranná zástěna tohoto spotřebiče má zabránit riziku požáru nebo zranění způsobenému popálením

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu PLYNOVÉ STOLIČKY

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu PLYNOVÉ STOLIČKY Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu PLYNOVÉ STOLIČKY MODELY H P/G-15 Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 2 1. INSTALACE 1.1. Rozměry 1.2. Umístění Umístění a připojení přístrojů

Více

ELEKTRICKÁ VARNÁ DESKA B34, B35SS, B36SS B37SS, B38SS, B39SS

ELEKTRICKÁ VARNÁ DESKA B34, B35SS, B36SS B37SS, B38SS, B39SS ELEKTRICKÁ VARNÁ DESKA B34, B35SS, B36SS B37SS, B38SS, B39SS Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem

Více

3cz53251b.fm5 Page 4 Friday, April 11, 2003 12:42 PM JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE

3cz53251b.fm5 Page 4 Friday, April 11, 2003 12:42 PM JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE 3cz53251b.fm5 Page 4 Friday, April 11, 2003 12:42 PM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM VARNÉ DESKY RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE PÉČE A ÚDRŽBA

Více

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY V e s t a v n é s p o t ř e b i č e P l y n o v é v a r n é d e s k y ř a d a P G a P M U ž i v a t e l s k ý n á v o d Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR

Více

XENON modely 223, 225, 227 a 229

XENON modely 223, 225, 227 a 229 PLYNOVÝ GRIL XENON modely 223, 225, 227 a 229 Návod k použití CZ VAROVÁNÍ Nenechávejte děti obsluhovat Váš gril. Vnější části grilu, které jsou volně přístupné, mohou být horké. Zamezte pohybu dětí v blízkosti

Více

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŢBĚ DŮLEŢITÉ INFORMACE, ZÁVAZNÉ POKYNY A DOPORUČENÍ

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŢBĚ DŮLEŢITÉ INFORMACE, ZÁVAZNÉ POKYNY A DOPORUČENÍ NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŢBĚ Vážený zákazníku, zakoupil jste si výrobek z naší nové řady plynových sporáků. Je naším přáním, aby Vám náš výrobek dobře sloužil. Doporučujeme Vám prostudovat tento návod a výrobek

Více

TZ 751 S K/HA TQ 640K GH/HA TQ 640K X/HA TQ 751K X/HA TQ 751K GH/HA

TZ 751 S K/HA TQ 640K GH/HA TQ 640K X/HA TQ 751K X/HA TQ 751K GH/HA Návod k obsluze TD 640 IX/HA TD 631 S IX/HA TD 640 S IX/HA TD 640 S GH/HA TD 641 S IX/HA TD 750 S IX/HA TD 751 S GH/HA TQ 640 S GH/HA TQ 751 S GH/HA TZ 640 S /HA TZ 751 S /HA TQ 751 S IX/HA TQ 640 S IX/HA

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KONVEKČNÍCH KAMEN NÁVOD K OBSLUZE A INŠTÁLÁCII KONVEKČNEJ PECE CZ, SK

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KONVEKČNÍCH KAMEN NÁVOD K OBSLUZE A INŠTÁLÁCII KONVEKČNEJ PECE CZ, SK NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KONVEKČNÍCH KAMEN NÁVOD K OBSLUZE A INŠTÁLÁCII KONVEKČNEJ PECE CZ, SK KONVEKČNÍ KAMNA KONVEKČNÉ PECE BETA BETA NO 25/05 Vážený zákazníku, jsme rádi, že jste se rozhodl pro spotřebič

Více

POPIS INSTALACE MONTÁŽ

POPIS INSTALACE MONTÁŽ V e s t a v ě n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C I S D 9 4 X N á v o d n a i n s t a l a c i a p o u ž i t í POPIS Tento odsavač je možno použít ve verzi recirkulační nebo

Více

TD 640 IX/HA TD 631 S IX/HA TD 640 S IX/HA TD 641 S IX/HA TD 750 S IX/HA TD 751 S GH/HA TQ 640 S GH/HA TQ 751 S GH/HA TZ 640 S /HA TZ 751 S /HA

TD 640 IX/HA TD 631 S IX/HA TD 640 S IX/HA TD 641 S IX/HA TD 750 S IX/HA TD 751 S GH/HA TQ 640 S GH/HA TQ 751 S GH/HA TZ 640 S /HA TZ 751 S /HA TD 640 IX/HA TD 631 IX/HA TD 640 IX/HA TD 641 IX/HA TD 750 IX/HA TD 751 GH/HA TQ 640 GH/HA TQ 751 GH/HA TZ 640 /HA TZ 751 /HA Vestavná varná deska Návod k instalaci a obsluze TD 640 IX/HA TD 631 IX/HA

Více

Kuchyňský odsavač par DIC 2440. Návod k obsluze

Kuchyňský odsavač par DIC 2440. Návod k obsluze Kuchyňský odsavač par DIC 2440 Návod k obsluze 2 Před instalaci a použitím spotřebiče si prosím důkladně přečtěte tento návod k obsluze. Vážený zákazníku, doufáme, že Vám tento výrobek, vyrobený v moderních

Více

Vestavné spotřebiče. Jednodveřová chladnička CRU 164 A CRU 160. Návod k použití cz

Vestavné spotřebiče. Jednodveřová chladnička CRU 164 A CRU 160. Návod k použití cz Vestavné spotřebiče Jednodveřová chladnička CRU 164 A CRU 160 Návod k použití cz 2 INSTALACE Správnou instalaci spotřebiče, díky které dosáhnete dobrých výkonů, proveďte pečlivě podle následujících pokynů:

Více

INSTRUKCE K INSTALACI A POUŽÍVÁNÍ

INSTRUKCE K INSTALACI A POUŽÍVÁNÍ V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K o m b i n o v a n ý o d s a v a č p a r C E C 6 1 X N á v o d n a m o n t á ž a p o u ž i t í Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu TUNELOVÁ KOŠOVÁ ELEKTRICKÁ MYČKA MODELY FI - 160 FI - 200 FI - 200 H Obr. 1 A1: přívod vody do myčky A2: přívod vody do plynového bojleru D1: odpad myčky

Více

Sada pro přestavbu plynu

Sada pro přestavbu plynu Sada pro přestavbu plynu 8 719 002 394 0 1 Tryska 2 Podložka 3 Podložka 6 720 608 562 CZ (2007.01) RA Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a symboly / Použité symboly 3 1.1 Bezpečnostní pokyny 3 1.2 Použité

Více

VIMITEX POKYNY PRO INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBU. STOVE TOP Series 0200

VIMITEX POKYNY PRO INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBU. STOVE TOP Series 0200 VIMITEX GEORGIOS D. LAZARIDIS & Co E.V.E.E. adresa: StreetP.O.BOX 50167, 54013 THESSALONIKI, GREECE Tel + 30.2310.688020 Fax + 30.2310.688021 e-mail: vimitex@vimitex.gr http://www.vimitex.gr POKYNY PRO

Více

Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ POPIS Jednotka je k dispozici ve verzi recirkulačního odsavače, odsavače s odtahem a odsavače s vnějším motorem. U recirkulačních odsavačů s filtrací (obr.1)

Více

PLYNOVÉ A ELEKTRICKÉ VARNÉ DESKY

PLYNOVÉ A ELEKTRICKÉ VARNÉ DESKY PLYNOVÉ A ELEKTRICKÉ VARNÉ DESKY Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu / faktuře: Model Výrobní

Více

OBSAH. uživatelské instrukce instalace...2 používání...2 údržba...2 instrukce k instalaci instalace...5 umístění...5 elektrické připojení...

OBSAH. uživatelské instrukce instalace...2 používání...2 údržba...2 instrukce k instalaci instalace...5 umístění...5 elektrické připojení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e E l e k t r i c k á,, l i t i n o v á,, v a r n á p l o t n a ( d e s k a ) k v a ř e n í P D E 3 2 X I n s t a l a c e - p o u ž i t í - ú d r ž b a Vážený zákazníku,

Více

Uvádí zakázaný úkon či postup. Uvnitř nebo u kruhu je znázorněna konkrétní situace z praxe, které je nutno zamezit.

Uvádí zakázaný úkon či postup. Uvnitř nebo u kruhu je znázorněna konkrétní situace z praxe, které je nutno zamezit. Děkujeme Vám za výběr měchového čerpadla typu KBR. Tento návod slouží k zajištění správné a bezpečné obsluhy a údržby čerpadla. K maximálnímu využití čerpadla a zajištění jeho bezpečného, dlouhodobého

Více

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ DŮLEŽITÉ INFORMACE, ZÁVAZNÉ POKYNY A DOPORUČENÍ

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ DŮLEŽITÉ INFORMACE, ZÁVAZNÉ POKYNY A DOPORUČENÍ NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Vážený zákazníku, zakoupil jste si výrobek z naší nové řady plynových sporáků. Je naším přáním, aby Vám náš výrobek dobře sloužil. Doporučujeme Vám prostudovat tento návod a výrobek

Více

ELEKTRICKÉ SPORÁKY S ELEKTRICKOU TROUBOU

ELEKTRICKÉ SPORÁKY S ELEKTRICKOU TROUBOU Návod k použití a údržbě ELEKTRICKÉ SPORÁKY S ELEKTRICKOU TROUBOU 28.11.2004 Strana 1 (celkem 13) TECNOINOX 5410.256.00 CE Prohlášení o shodě Se směrnicemi 73/23/EEC až 93/68/EEC O nízkonapěťových zařízeních.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouby Efesto

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouby Efesto NÁVOD K POUŽITÍ Trouby Efesto ÚVODNÍ INFORMACE Tato příručka by měla být pečlivě uschována v dosahu zařízení pro její případné použití. Dodržováním instrukcí obsažených v této příručce zajistíte bezpečnost

Více

VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ. Zařízení odpovídá Evropským nařízením 89/336/CEE, 73/23/CEE a následujícím dodatkům.

VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ. Zařízení odpovídá Evropským nařízením 89/336/CEE, 73/23/CEE a následujícím dodatkům. S p o r á k V e s t a v n é s p o t ř e b i č e F L C 6 0 X,, F L C 2 0 X P V S 6 0 4 X p r o k o m b i n a c i s N á v o d k p o u ž i t í VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu.

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu. 31055026aCZ.fm Page 16 Tuesday, June 27, 2006 6:13 PM NÁVOD K POUŽITÍ INSTALACE...17 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ... 20 UPOZORNĚNÍ... 20 PŘED POUŽITÍM TROUBY... 21 PŘÍSLUŠENSTVÍ TROUBY... 22 ÚDRŽBA

Více

Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335

Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335 UK Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335 2 1 3 Děkujeme za koupi indukční varné desky CANDY. Přečtěte si návod k použití pozorně před použitím a odložte si jej na bezpečném místě. 1

Více

Návod k obsluze. Kuchyňský odsavač par DR-90

Návod k obsluze. Kuchyňský odsavač par DR-90 Návod k obsluze Kuchyňský odsavač par DR-90 Vážený zákazníku, gratulujeme Vám k výběru našeho výrobku. Jsme si jisti, že tento moderní a praktický spotřebič, vyrobený s použitím materiálů nejvyšší kvality,

Více

Sirocco. automatický pohon pro křídlová vrata s koncovými mikrospínači. autorizovaný prodejce

Sirocco. automatický pohon pro křídlová vrata s koncovými mikrospínači. autorizovaný prodejce Sirocco automatický pohon pro křídlová vrata s koncovými mikrospínači autorizovaný prodejce AUTOMATIZOVANÝ SYSTÉM SIROCCO 2. POPIS Automatizovaný systém SIROCCO pro křídlové brány je elektromechanický

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI VESTAVNÉ ELEKTRICKÉ TROUBY KT 670 DX, KT 668 DX NO 37/06 VŠEOBECNÉ INFORMACE Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral náš spotřebič. Prosíme, před použitím spotřebiče

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BL150

NÁVOD K POUŽITÍ BL150 NÁVOD K POUŽITÍ BL150 OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén, atd. ) a zlikvidujte je podle místních

Více

AH S2 AM E. Odsavač par. Návod k instalaci a obsluze

AH S2 AM E. Odsavač par. Návod k instalaci a obsluze AH S2 AM E Odsavač par Návod k instalaci a obsluze AH S2 AM E Odsavač par Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním použitím výrobku si pozorně přečtěte přiložený

Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním použitím výrobku si pozorně přečtěte přiložený M i k r o v l n n á t r o u b a M I C 2 0 2 X N á v o d k p o u ž i t í M o n t á ž n í n á v o d Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním použitím

Více

electrolux Vítejte ve světě Electroluxu

electrolux Vítejte ve světě Electroluxu 28 electrolux Vítejte ve světě Electroluxu Vybrali jste si prvotřídní výrobek Electrolux, který si, jak věříme, v budoucnu velmi oblíbíte. Electrolux si klade za cíl nabízet široký sortiment výrobků, které

Více

[cs] Návod k použití. Plynový sporák

[cs] Návod k použití. Plynový sporák [cs] Návod k použití Plynový sporák 1 Mřížky 2 Regulační knoflíky 3 Pomocný hořák s maximálním výkonem 1 kw 4 Středně rychlý hořák s maximálním výkonem 1,75 kw 5 Hořák pro rychlý ohřev s maximálním výkonem

Více

ARTEMIS. Distributor: firma Dalap

ARTEMIS. Distributor: firma Dalap ARTEMIS Distributor: firma Dalap BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 1. Tento spotřebič není určen pro užívání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem

Více

17.12.2006 1 z 20 5410.299.00

17.12.2006 1 z 20 5410.299.00 17.12.2006 1 z 20 5410.299.00 17.12.2006 2 z 20 5410.299.00 VŠEOBECNÉ POKYNY přečtěte si pozorně pokyny v této příručce, obsahují důležitá upozornění ohledně bezpečnosti instalace a údržby přístroje tuto

Více

Návod k použití: model 4204 parní čistič

Návod k použití: model 4204 parní čistič Návod k použití: model 4204 parní čistič Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste zakoupil výrobek firmy Ariete. Model, který jste si vybrali, patří k sérii Vaporì sortiment čistících produktů pro domácnost,

Více

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35 KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35 Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu / faktuře: Model Výrobní číslo

Více

OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE

OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE UPOZORNĚNÍ ČESKY OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: 1- Pro úspěšnou instalaci si nejprve přečtěte celý návod a projděte si všechny nákresy. 2- Abyste se vyvarovali možného zásahu elektrickým

Více

ELEKTRICKÁ VESTAVNÁ TROUBA B240

ELEKTRICKÁ VESTAVNÁ TROUBA B240 ELEKTRICKÁ VESTAVNÁ TROUBA B240 Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu / faktuře: Model Výrobní

Více

NÁVOD K OBSLUZE MODEL: CXS 7204 A

NÁVOD K OBSLUZE MODEL: CXS 7204 A NÁVOD K OBSLUZE MODEL: CXS 7204 A 1 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE. Přečtěte si všechny pokyny před použitím. UPOZORNĚNÍ! Tato varování jsou pro Vaší bezpečnost. Před instalací spotřebiče se ujistěte,

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze

MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Propan-butanový dvouhořákový vařič ORLÍK Propan-butanový dvouhořákový vařič RIGA 2 Propan-butanový trojhořákový vařič RIGA 3 Propan-butanový dvouhořákový vařič

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Z Á R U Č N Í P O D M Í N K Y ELEKTROCENTRÁLY MGC 1101. UPOZORNĚNÍ! Před nastartováním generátoru si pozorně přečtěte tento návod!

NÁVOD K POUŽITÍ Z Á R U Č N Í P O D M Í N K Y ELEKTROCENTRÁLY MGC 1101. UPOZORNĚNÍ! Před nastartováním generátoru si pozorně přečtěte tento návod! Z Á R U Č N Í P O D M Í N K Y Záruční list je průkazem práva uživatele ve smyslu 620 občanského zákoníku. Ve vlastním zájmu je proto pečlivě uschovejte. V souladu s ustanovením 619 627 a za podmínek dodržení

Více

Návod k obsluze, zabudování a připojení. Návod na obsluhu, zabudovanie a pripojenie. Használati, beszerelési és csatlakoztatási utasítás

Návod k obsluze, zabudování a připojení. Návod na obsluhu, zabudovanie a pripojenie. Használati, beszerelési és csatlakoztatási utasítás CZ SK HU Návod k obsluze, zabudování a připojení Návod na obsluhu, zabudovanie a pripojenie Használati, beszerelési és csatlakoztatási utasítás Vestavná plynová varná deska Plynová vstavaná varná doska

Více

JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE

JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE 3cz53661.fm Page 9 Monday, November 25, 2002 12:21 PM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY INSTALACE PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

Návod k použití LC 66651 S-189-01

Návod k použití LC 66651 S-189-01 Návod k použití LC 66651 S-189-01 2 Při čtení návodu sledujte poslední stránky s obrázky. Popis odsavače Druhy provozu Toho lze dosáhnout tehdy, když neuzavíratelnými otvory, např. ve dveřích, oknech,

Více

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112 Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Vestavná elektrická varná deska se spínači

Vestavná elektrická varná deska se spínači PES 3... Název v katalogu: PE 0420 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Vestavná elektrická varná deska se spínači Dvouplotýnková elektrická varná deska je kvalitní výrobek, který splňuje technické normy a předpisy

Více

H562 IX H562 WH H562 BK H572 IX H592 IX

H562 IX H562 WH H562 BK H572 IX H592 IX H562 IX H562 WH H562 BK H572 IX H592 IX Odsavač par Návod k obsluze H562 IX H562 WH H562 BK H572 IX H592 IX Odsavač par Návod k obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti

Více

Používání a údržba. Před prvním použitím spotřebiče. Pokyny pro používání dotykových ovladačů

Používání a údržba. Před prvním použitím spotřebiče. Pokyny pro používání dotykových ovladačů Používání a údržba Před prvním použitím spotřebiče Před zapojením spotřebiče do elektrické sítě zkontrolujte, zda napětí a frekvence odpovídá údajům na typovém štítku varné desky, který je umístěn na spodní

Více

POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL STRANA 13

POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL STRANA 13 6cz33013.fm5 Page 10 Thursday, February 8, 2001 6:03 PM CZ NÁVOD K POUŽITÍ POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 VÝMĚNA ŽÁROVKY STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STRANA

Více

S1200HP Návod pro uïívání a údrïbu

S1200HP Návod pro uïívání a údrïbu S1200HP Návod pro uïívání a údrïbu Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení výrobku Dé Longhi, světové jedničky na poli výroby přenosných klimatizačních zařízení. Roky zkušeností z celého světa nám

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Dekorativní odsavač par AD 1079X

NÁVOD K OBSLUZE. Dekorativní odsavač par AD 1079X NÁVOD K OBSLUZE Dekorativní odsavač par AD 1079X 2 Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil spotřebič značky Brandt. Abychom zpříjemnili každodenní přípravu jídel, vytvořili jsme pro Vás novou gene

Více

Všeobecná upozornění.

Všeobecná upozornění. V e s t a v n é s p o t ř e b i č e S a m o s t a t n á m u l t i f u n k č n í t r o u b a F P 8 2 7 N á v o d k p o u ž i t í Všeobecná upozornění. Děkujeme Vám, že jste si zvolili jeden z našich výrobků.

Více

12.4.2007 1 z 16 5410.296.00

12.4.2007 1 z 16 5410.296.00 12.4.2007 1 z 16 5410.296.00 A E ROZMĚRY PŘÍSTTROJE A UMÍSTĚNÍ PŘÍVODŮ připojení vody Ø 12 mm připojovací svorka pro přívod elektrického proudu 12.4.2007 2 z 16 5410.296.00 OVLÁDACÍ KOHOUT PRO NAPLŇOVÁNÍ

Více

Vážený zákazníku! Návod k použití. Návod k připojení. Typový štítek

Vážený zákazníku! Návod k použití. Návod k připojení. Typový štítek CZ Vážený zákazníku! Tento plynový sporák s integrovaným elektrickým zapalováním je vyroben pro použití v domácnosti. Naše spotřebiče jsou baleny do ekologických materiálů, které lze recyklovat, ukládat

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu i na spotřebiči samotném můžete najít důležitá

Více

R-760. Návod k použití VARNÁ KONVICE S NASTAVITELNOU TEPLOTOU. česky. Varná konvice s nastavitelnou teplotou R-760

R-760. Návod k použití VARNÁ KONVICE S NASTAVITELNOU TEPLOTOU. česky. Varná konvice s nastavitelnou teplotou R-760 Návod k použití VARNÁ KONVICE S NASTAVITELNOU TEPLOTOU R-760 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu

Více

Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BTC376SS-EU Nástěnný odsavač par (35cm široký)

Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BTC376SS-EU Nástěnný odsavač par (35cm široký) Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BTC376SS-EU Nástěnný odsavač par (35cm široký) POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace včetně bodů k bezpečnosti a instalaci,

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE INTEX

PÍSKOVÁ FILTRACE INTEX Aktualizováno 22.1.2013 PÍSKOVÁ FILTRACE INTEX NÁVOD K POUŽITÍ 1 Důležité bezpečnostní zásady Před instalací a použitím tohoto výrobku je nutné si pozorně přečíst, porozumět a řídit se veškerými pokyny.

Více

PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A POUŽITÍ PRO ELEKTRICKÉ PÁNVE S PODSTAVCEM

PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A POUŽITÍ PRO ELEKTRICKÉ PÁNVE S PODSTAVCEM PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A POUŽITÍ PRO ELEKTRICKÉ PÁNVE S PODSTAVCEM 16.8.2009 1 z 8 ZSL2508 OBSAH 1. INSTALACE... 2 1.1 DŮLEŽITÉ INFORMACE... 2 1.2 UMÍSTĚNÍ... 3 1.3 PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉMU PROUDU A UZEMNĚNÍ...

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, POKYNY A DOPORUČENÍ

DŮLEŽITÉ INFORMACE, POKYNY A DOPORUČENÍ Vážený zákazníku, zakoupil jste si výrobek z naší nové řady kombinovaných sporáků. Je naším přáním, aby Vám náš výrobek dobře sloužil. Doporučujeme Vám prostudovat tento návod a výrobek obsluhovat podle

Více

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200 Návod k použití MINI TROUBA R-200 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH

Více

NÁVOD K POUŽITÍ platný od 1.1.2011

NÁVOD K POUŽITÍ platný od 1.1.2011 NÁVOD K POUŽITÍ platný od 1.1.2011 ELEKTRICKÝ SPORÁK NEHP4-75MRT, NEHP8-75MRT ELEKTRICKÝ SPORÁK S ELEKTRICKOU TROUBOU NEHP8-75OVMRT/E, NEHP12-75OVMRT/E OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 3 ZÁKLADNÍ INFORMACE 3 BEZPEČNOSTNÍ

Více

Návod k obsluze Plynový sporák. 50x60 Model: ZCG 5060

Návod k obsluze Plynový sporák. 50x60 Model: ZCG 5060 Návod k obsluze Plynový sporák 50x60 Model: ZCG 5060 0 OBSAH Pokyny pro uživatele Pokyny pro instalatéra Výstražná upozornění 2 Bezpečnostní pokyny 13 Technické vlastnosti 4 Instalace 14 Popis spotřebiče

Více

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Návod k obsluze ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Čtěte prosím tento návod pozorně a uchovejte jej pro další použití. Umístění Dbejte na to, aby byl přístroj zapojen do správného zdroje

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, POKYNY A DOPORUČENÍ

DŮLEŽITÉ INFORMACE, POKYNY A DOPORUČENÍ Vážený zákazníku, zakoupil jste si výrobek z naší nové řady elektroplynových sporáků. Je naším přáním, aby Vám náš výrobek dobře sloužil. Doporučujeme Vám prostudovat tento návod a výrobek obsluhovat podle

Více

NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00

NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00 Akumulátorová vrtačka s nastavením příklepu Obj. č.: 82 76 81 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze! Jestliže

Více

Návod k použití. Obsah AVSL 100 X PRAÈKA

Návod k použití. Obsah AVSL 100 X PRAÈKA Návod k použití PRAÈKA Èeský AVSL 100 X Obsah Instalace, 26-27 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy, 26 Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody, 26-27 První prací cyklus, 27 Technické údaje,

Více

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití Vinotéka Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití 1 ČÁSTI A FUNKCE 1. Ovládací panel a displej 2. Skříňka 3. Nožička k vyvážení 4. Přihrádka na víno 5. Skleněná dvířka

Více

Obsah. Montážní schéma

Obsah. Montážní schéma 2 7 Obsah Montážní schéma Úvod 1 Ekologicky vhodná likvidace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Ovládání odsávače 3 Instalace odsávače 4 Sestavení odsávače 4 Připojení odsávače 4 Sestavení komínu 5 Výměna žárovky

Více

Indukční varná deska. Návod k obsluze HPI 430 BLA

Indukční varná deska. Návod k obsluze HPI 430 BLA Indukční varná deska Návod k obsluze HPI 430 BLA 1 Všeobecná varování PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TYTO POKYNY PRO MAXIMÁLNÍ VYUŽITÍ VAŠÍ VARNÉ DESKY. Doporučujeme, abyste si návod k obsluze uschovali pro případné

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele MIKROVLNNÁ TROUBA Model: BM1240AX Příručka pro uživatele Tyto pokyny si pečlivě přečtěte dříve, než budete mikrovlnnou troubu instalovat a používat. Do místa níže zapište VÝROBNÍ Č., které najdete na štítku

Více

Kabel nenechávejte viset přes okraj stolu nebo pracovní plochy a zajistěte, aby se nedotýkal horkých povrchů.

Kabel nenechávejte viset přes okraj stolu nebo pracovní plochy a zajistěte, aby se nedotýkal horkých povrchů. Multifunkční vařič 99202 Gratulujeme ke koupi tohoto Multifunkčního vařiče. Toto je konečná podoba kuchyně s šesti odlišnými funkcemi: dušení, pečení, smažení, fritování, vaření a fondue. Nyní je možné

Více

Návod k použití LC 48650 LC 48950 S-574-01

Návod k použití LC 48650 LC 48950 S-574-01 Návod k použití LC 48650 LC 48950 S-574-01 Obr. 1 PLYN 2 Popis odsavače ELEKTRO Popis odsavače Osvětlení Druhy provozu Provoz s odvětráním Ventilátor odsavače nasává kuchyňské výpary a odvádí je přes tukový

Více

NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VENTILÁTORY GX 6 NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Axiální ventilátory s vestavěnou elektricky ovládanou klapkou, pro instalaci na zeď a do okna. Ovladače GX6 GX6T GX6HT GX6HT2 GXC6 GXC6T GXC6SC

Více

ZPŮSOBY VYUŽITÍ A LIKVIDACE OBALU MORA MORAVIA, a.s. se zapojila do integrovaného systému sběru komunálního odpadu ve spolupráci s firmou EKOKOM, a.s. Sběr obalů uložených na sběrných místech ve Vaší obci

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Multifunkční horkovzdušná trouba FE 1222 0 a b c d e 2 3 4 a,b,c,d,e b,c d,e b,c b,c b,c b,c b,c 5 6 Uživatelský manuál Důležité! Před použitím trouby si pečlivě přečtěte uživatelský

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

NÁVOD NA OBSLUHU INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PREPARING MEAT AND VEGETABLES NÁVOD NA OBSLUHU INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KROUHAČKA ZELENINY SZATKOWNICA WARZYW ZK www.rmgastro.com 06-0-0 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SOULADU S NORMAMI TECHNICKÁ DATA KONTROLA

Více

MONTÁŽ A NÁVOD K POUŽITÍ CBT 63 X/W

MONTÁŽ A NÁVOD K POUŽITÍ CBT 63 X/W CZ MONTÁŽ A NÁVOD K POUŽITÍ CBT 63 X/W CZ MONTÁŽ A NÁVOD K POUŽITÍ Vážení zákazníci: Jsme rádi, že jste si vybrali náš spotřebič. Jsme si jistí, že toto moderní, funkční a praktické zařízení vyrobené z

Více

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9 Mod. 2481 CZ Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Obr. 9 Obr. 10 Obr. 11 Obr. 12 Obr. 13 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 14 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD Návod k použití model: 58271 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží

Více

Návod na instalaci a použití. Masážní box ANABELL

Návod na instalaci a použití. Masážní box ANABELL Návod na instalaci a použití Masážní box ANABELL Prodejce: WellMall s.r.o. Brněnec 53 569 04 BRNĚNEC www.wellmall.cz, www-levna-koupelna-cz Pro více informací se obracejte na: tel.: 516 413 260, mobil:

Více

UNIVERZÁLNÍ NÁVOD K POUŽITÍ PRO PLYNOVÉ VARNÉ DESKY ZNAČKY PHILCO

UNIVERZÁLNÍ NÁVOD K POUŽITÍ PRO PLYNOVÉ VARNÉ DESKY ZNAČKY PHILCO UNIVERZÁLNÍ NÁVOD K POUŽITÍ PRO PLYNOVÉ VARNÉ DESKY ZNAČKY PHILCO Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto

Více

Návod k použití a údržbě Model: SPE OHŘÍVACÍ VANA

Návod k použití a údržbě Model: SPE OHŘÍVACÍ VANA Návod k použití a údržbě Model: SPE OHŘÍVACÍ VANA 15.8.2004 Strana 1 (celkem 9) TECNOINOX 5410.252.00 CE Prohlášení o shodě Se směrnicemi 73/23/EEC až 93/68/EEC O nízkonapěťových zařízeních. Se směrnicemi

Více

English... 3 Čeština... 13 Slovenčina... 23 Magyarul... 33 Polski... 43 Deutsch... 55 Español... 67 Français... 79 italiano... 91 Lietuvių...

English... 3 Čeština... 13 Slovenčina... 23 Magyarul... 33 Polski... 43 Deutsch... 55 Español... 67 Français... 79 italiano... 91 Lietuvių... FVC 4001-EK FVC 4002-EK 2 English... 3 Čeština... 13 Slovenčina... 23 Magyarul... 33 Polski... 43 Deutsch... 55 Español... 67 Français... 79 italiano... 91 Lietuvių... 103 Русский... 115 1 2 7 3 4 1 3

Více

Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu

Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu SPORÁKY PLYNOVÉ A KOMBINOVANÉ Model: CG7-20; CG7-20 H; CG7-40; CG7-40 H; CG7-41; CG7-41 H; CG7-61; CG7-61 H; CGB7-61; CGB7-61 H CG7-10 CG7-11 CG7-30-D; CG7-30-I;

Více

Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Käyttöohje. Brukerhåndbok User manual 1-24 25-48 49-72 73-96 2015-01

Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Käyttöohje. Brukerhåndbok User manual 1-24 25-48 49-72 73-96 2015-01 1-24 Betjeningsvejledning 25-48 Bruksanvisning 49-72 Käyttöohje 73-96 Brukerhåndbok Uživatelská příručka97-120 User manual 2015-01 Sériové číslo: Registrační číslo: Telefonní číslo servisu: Dodavatel:

Více

Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady:

Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady: Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady: 6kW 195210 9kW 195211 12kW 195212 15kW 195213 18kW 195214 SAPHO Hydro & Air s.r.o. Mělnická 87 250 65 Líbeznice

Více

DX200 DX200 DX200T vzdálený vypínač ON/OFF(přepínač MOS) X časový doběh časové oddálení zapnutí 2 - rychlostní X X "Trickle" minimální otáčky

DX200 DX200 DX200T vzdálený vypínač ON/OFF(přepínač MOS) X časový doběh časové oddálení zapnutí 2 - rychlostní X X Trickle minimální otáčky VENTILÁTORY DX 200 PREMIER NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Radiální odvodní ventilátor s vestavěnou přetlakovou klapkou, vhodný pro instalaci na stěnu, strop, nebo napojení na 100 mm potrubí.

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu VENTILÁTORY CF 40 PREMIER NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Radiální odvodní ventilátor s vestavěnou přetlakovou klapkou, vhodný pro instalaci na stěnu, strop, nebo napojení na 100 mm potrubí.

Více

INFORMAČNÍ LIST DŦLEŢITÉ INFORMACE, POKYNY A DOPORUČENÍ CZ 8 CZ 1

INFORMAČNÍ LIST DŦLEŢITÉ INFORMACE, POKYNY A DOPORUČENÍ CZ 8 CZ 1 Výrobce INFORMAČNÍ LIST MORA MODEL KS 100 M KS 110 M A Úspornější B C D E F G Méně úsporná Spotřeba energie (KWh) 0,94 0,94 Čas na upečení při standardní zátěži (min) 54,9 54,9 Spotřeba energie (KWh) /

Více

ELEKTRICKÉ SMAŽÍCÍ PÁNVE

ELEKTRICKÉ SMAŽÍCÍ PÁNVE Návod k použití a údržbě Model: FTLE-FTRE-FTCE ELEKTRICKÉ SMAŽÍCÍ PÁNVE 15.8.2004 Strana 1 (celkem 10) TECNOINOX 5410.250.00 CE Prohlášení o shodě Se směrnicemi 73/23/EEC až 93/68/EEC O nízkonapěťových

Více

BTC6740SS-EU/ BTC9740SS-EU Odsavač par

BTC6740SS-EU/ BTC9740SS-EU Odsavač par BTC6740SS-EU/ BTC9740SS-EU Odsavač par Návod k obsluze pro Váš Přístroj Baumatic BTC6740SS-EU BTC9740SS-EU Odsavač par 60 cm odsavač par s LCD displejem 90 cm odsavač par s LCD displejem Poznámka: Tato

Více