DODATEČNÉ INFORMACE dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DODATEČNÉ INFORMACE dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách"

Transkript

1 DODATEČNÉ INFORMACE dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Zadavatel tímto poskytuje dodavatelům v souladu s 49 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách dodatečné informace k veřejné zakázce s názvem FNUSA - ICRC Automatický systém pro zobrazování buněk se střední až vyšší propustností, ev. č. ve VVZ tohoto znění: Zadavatel mění v čl. 4.1 zadávací dokumentace odstavec pojmenovaný Stručný popis a stanovení účelu použití: takto: Sestava dvou plně automatizovaných mikroskopických systémů pro snímání a analýzu velkého objemu obrazových dat pokročilými metodami multiparametrické počítačové analýzy, rekonstrukce a vícerozměrné vizualizace, sestávající ze dvou vzájemně komplementárních jednotek: 1) Plně automatizovaný systém pro snímání a analýzu velkého objemu obrazových dat umožňující skenování vzorků pomocí mnohobarevné laserové konfokální mikroskopie. Přístroj je určen k analýzám a vyhodnocení velkého množství nativních i fixovaných preparátů, tkáňových řezů, buněčných a tkáňových kultur včetně třírozměrných mikrosfér, bead arrays i celých organismů a to jak na mikroskopických sklech, v širokém spektru formátů kultivačních destiček, ale také komůrkách mikrofluidních systémů. Systém bude používán po akvizici 2D, 3D i časosběrných dat. 2) Plně automatizovaný systém pro snímání a analýzu velkého množství obrazových dat v procházejícím světle s fázovým kontrastem a pomocí mnohobarevné fluorescence s nízkou fototoxicitou. Je určen k jednorázové i extrémně dlouhodobé akvizici velkého množství obrazových dat z živých i fixovaných vzorků pomocí transmisní a epifluorescenční mikroskopie. Preparáty budou pozorovány jak na mikroskopických sklech, tak v nejširším spektru formátů kultivačních destiček. Umožňuje automatizované přidávání různých roztoků v rozdílných koncentracích do vzorků během nepřetržitého pozorování okamžité reakce sledovaných vzorků s možností velmi rychlého záznamu mnoha snímků za sekundu při současně udržovaných kultivačních podmínkách (teplota, etc.). Oba systémy budou využívány pro mnohobarevnou kvantitativní i kvalitativní analýzu fluorescence, separaci emise fluorochromů, analýzu kvantitativních, kvalitativních i morfologických parametrů v populaci a subpopulacích buněk (struktur), analýzu ko-lokalizace, translokace, signalizace, morfologickou analýzu, analýzu vnořených struktur a analýzu vzájemných vztahů vnořených struktur ve 2D i 3D a v závislosti na čase. Oba systémy budou propojeny na databázový software umožňující vysokokapacitní vytěžování dat z obou systémů, jejich vzájemnou korelaci a zpětnou kompatibilitu se softwarem pro mnohoparametrickou kvantitativně-kvalitativní statistickou i obrazovou analýzu. Stránka 1 z 13

2 Zadavatel s ohledem na výše uvedenou změnu účelu použití poptávané technologie mění některé minimální technické požadavky, jež byly přílohou zadávací dokumentace. Nová tabulka s aktuálními minimálními technickými požadavky je uvedena v příloze těchto dodatečných informací a zcela nahrazuje tabulku minimálních technických požadavků, jež byla zveřejněna jako příloha zadávací dokumentace. Zadavatel s ohledem na změny zadávacích podmínek provedené těmito dodatečnými informacemi prodlužuje v souladu s 40 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách lhůtu pro podání nabídek do do 11:00 h. Martin Ondroušek za zadavatele Stránka 2 z 13

3 Minimální technické požadavky Systém pro snímání a analýzu velkého množství obrazů buněčných kultur pomocí konfokální mikroskopie: Popis parametru Zadavatelem požadovaná hodnota Dodavatel x Výrobce x Typ/model x Excitace fluorochromů (DAPI, Hoechst, FITC, egfp, TxRed, R- - min. 4 vlnové délky pro excitaci PE, APC, Alexa 640, fluorochromu zahrnující (DAPI, Rhodamine/TRITC, TxRed, Cy5 ) Hoechst) + (FITC, egfp) + sadou vysoce výkonných (TxRed, R-PE, Rhodamine, pevnolátkových laserů na 4 TRITC) + (Alexa 640, APC, Cy5) vlnových délkách tak, aby účinnost excitace dosahovala minimálně - výkony alespoň 150mW pro 80% maxima fluorochromu, tedy UV/near-UV oblast excitace, například 405, 488, 561 a 640 nm o 120mW pro modrou oblast dosažitelném výkonu alespoň excitace, 275mW pro zelenou 150mW pro UV/near-UV oblast oblast excitace a 80mW pro excitace, 120mW pro modrou červenou/oranžovou oblast oblast excitace, 275mW pro excitace zelenou oblast excitace a 80mW pro červenou/oranžovou oblast excitace Simultánní detekce emise alespoň 4 fluorochromů zahrnující (DAPI, Filtry pro detekci fluorochromů Hoechst) + (FITC, egfp) + (DAPI, Hoechst) + (FITC, egfp) + (TxRed, R-PE, Rhodamine, TRITC) (TxRed, R-PE, Rhodamine, + (Alexa 640, APC, Cy5) TRITC) + (Alexa 640, APC, Cy5) Možnost snadné výměny filtrů a objektivů uživatelem Soustavu detektorů představují 4 fotonásobiče, s 16-bitovou - alespoň 4 fotonásobiče digitalizací dat s alespoň 16-bitovou digitalizací dat Uchazečem nabízená hodnota Závaznost Stránka 3 z 13

4 Systém umožňuje jak simultánní tak sekvenční skenování jednotlivých barevných kanálů Plně softwarem kontrolovaný systém, včetně softwarového nastavení průměru konfokální apertury, softwarového řízení měniče objektivů a filtrů Pravý plně konfokální point-to point skener s možností nastavení min skenovacích řádků pro jedno pole a rozlišením alespoň 0,2 um/pixel nebo lepším při použití 40x objektivu Automatizované procesy kontroly a optimalizace nastavení zaměření laserového paprsku ve skeneru (alingment laseru) před spuštěním akvizice dat na každém jednotlivém kultivačním plastu, resp. skle Objektivy typu planfluoritové, plan apochromatové či lepší alespoň 3 pro daná zvětšení s uvedenou minimální numerickou aperturou a pracovní vzdáleností o 10x NA 0,5, WD > 1mm o 20x NA 0,75 o 40x NA 0,95 Systém umožňuje rozšíření o další objektivy v rozsahu zvětšení 1x až 100x Systém vybavený držákem pro formát vícejamkových destiček v rozsahu alespoň jamek, umožňující provádět analýzu přímo z těchto destiček Systém vybavený držákem pro standardní mikroskopická skla (umožní vložení 1-3 skel současně), umožňující provádět analýzu nativních i fixovaných preparátů přímo na sklech min skenovacích řádků - rozlišení min. 0,2 um/pixel nebo lepší při použití 40x objektivu - uveďte požadované parametry objektivů: o o 20x NA 0,75 o 40x NA 0,95 10x NA 0,5, WD > 1mm Stránka 4 z 13

5 Automatická hardwarová fokusace, například pomocí IR laseru, udržující nastavenou požadovanou vzdálenost preparátu a objektivu bez ohledu na zaostření objektu Automatická softwarová fokusace pomocí analýzy obrazu na základě optimálního doostření obrazu Polohování a relokalizace stolku ve všech třech osách X, Y, Z s přesností min. 100 nm Pracovní stanice (min. požadavky: vícejádrový procesor, 4GB RAM, 1TB HDD, OS Win7, dva monitory 24" LCD) Funkce pro automatické naskenování preparátu s nízkým zvětšením, nalezení objektů zájmu, reskenování objektů s vysokým zvětšením přesnost min. 100 nm Min. požadavky: vícejádrový procesor, 4GB RAM, 1TB HDD, OS Win7, dva monitory 24" LCD) Skenování předvoleného počtu objektů 3D rekonstrukce obrazů, 4D prohlížení (závislost v čase) 3D dekonvoluce Vícerozměrná (2D + čas) analýza pohybu objektů (buněk, jader, organel) Automatizované softwarové moduly umožňující automatizovanou 2D/3D/4D analýzu: počtu, životaschopnosti a morfologie buněk nebo subcelulárních struktur charakterizace kolonií buněk buněčného cyklu a mitózy angiogeneze/formování endoteliální trubice aktivace/inhibice signálních drah a fosforylace proteinů diferenciace buněk granularity v jádře a cytoplazmě, Stránka 5 z 13

6 analýza jadérek cytotoxicity, apoptózy/nekrózy lokalizace a kolokalizace proteinů s rozlišením oblastí nukleární, perinukleární, v cytoplasmě a na membránách efektivita a dynamika internalizace povrchových struktur efektivity transfekce migrace buněk a analýza pohybu objektů růstu axonů detekce monopolárního vřeténka akumulace mastných kyselin a adipogeneze lokalizace, kvantifikace mitochondrií v buňce Softwarové i hardwarové vybavení umožňující uložit, archivovat a přesunovat data v databázi na serveru Databázový software pro vytváření a zpracování databáze obrazů a metainformací, umožňující zpracování dat na víceprocesorovém serveru (ukládání/správa/analýza) a to včetně všech licencí pro nezbytný podpůrný software Softwarové vybavení pro vytěžování a statistické zpracování dat z databáze experimentů s přímým propojením na software pro obrazovou analýzu umožňující: Hierarchické klastrování a klastrovou analýzu Seskupovací heat-mapy 3D scatter ploty Curve-fitting K-Meany a K-Mediány Tvorbu dendrogramů Stránka 6 z 13

7 Skriptování např. pomocí VBScript, JavaScript, nebo ActiveX objektů Obousměrné interaktivní propojení výsledků analýz databáze (hodnot v tabulkach, hodnot v bodových grafech) s původním obrazem a objektem v obrazové analýze Možnost vyznačení/zobrazení objektu nebo knihoven objektů v původním obraze zpětně z analyzovaných dat Možnost offline analýzy Multilicence pro min. 3 uživatele k ovládání serveru ze vzdáleného počítače Zaškolení pro obsluhu systému Možnost rozšíření systému o funkční spojeni a synchronizaci s robotizovaným podavačem kultivačního plastu Rozměry přístroje (V x Š x H) Uveďte: rozměry Informativní položka Hmotnost přístroje Uveďte: hmotnost Informativní položka Požadavky na napájení Uveďte: - napětí [V] - příkon [W] Informativní položka Další požadavky V dodávce budou obsaženy přístroje, příslušenství i spotřební materiál (který je součástí dodávky) ve verzi, která je pro daný typ výrobku aktuální (poslední) Předvedení přístroje a ověření parametrů u objednavatele na vyžádání Na vyžádání Stránka 7 z 13

8 Systém pro snímání živých buněk a analýzu velkého objemu obrazů - High Content Screening (Automatizovaný mikroskop): Popis parametru Dodavatel Výrobce Typ/model Pevnolátkový (polovodičový) zdroj světla pokrývajícím spektrálním rozsah excitací od 400 do 640 nm s délkou provozu min hodin s možností nastavení intenzity světla Automatizovaný měnič kostek s min. 5 filtry pro pozorování DAPI, egfp, Rhodamine/TRITC, TxRed, Cy5 Možnost výměny objektivů a kostek s filtry uživatelem Vybavení pro skenování preparátů v procházejícím světle i s fázovým kontrastem Kondenzor pro pozorování preparátů v procházejícím světle s fázovým kontrastem Systém umožňuje rozšíření o další objektivy v rozsahu zvětšení 1x až 100x Objektivy planfluoritové, nebo planapochromátové či lepší s definovanými nebo vyššími hodnotami pro NA a WD: o 10x NA 0,3 o 20x NA 0,45, WD > 6 mm o 40x NA 0,6, WD > 2 mm Zadavatelem požadovaná hodnota x x x Uveďte: dobu provozu (min hodin) - spektrální rozsah excitací min. od 400 do 640 nm Uveďte: počet filtrů (min. 5 filtrů pro pozorování DAPI, egfp, Rhodamine/TRITC, TxRed, Cy5.) Uveďte: rozsah zvětšení (min. 1x-100x) - uveďte parametry objektivů: o 10x NA 0,3 o 20x NA 0,45, WD > 6 mm 40x NA 0,6, WD > 2 mm Uchazečem nabízená hodnota Závaznost Stránka 8 z 13

9 Vysoce citlivá digitální kamera s rozlišením alespoň 4,5 MPix, velikostí chipu 6,45um, rychlostí záznamu alespoň 100 snímků za sekundu, 16 bitovým A/D převodníkem signálu, dynamickým rozsahem alespoň 1:20 000, nízkou hladinou šumu alespoň 1.4 elektronu/pixel Systém vybavený držákem pro formát vícejamkových destiček v rozsahu jamek, umožňující provádět analýzu přímo z těchto destiček Systém vybavený držákem pro standartní mikroskopická skla (umožní vložení 1-3 skel současně), umožňující provádět analýzu nativních i fixovaných preparátů přímo na sklech Automatická hardwarová fokusace například pomocí IR laseru udržující nastavenou požadovanou vzdálenost preparátu a objektivu bez ohledu na zaostření objektu Automatická softwarová fokusace pomocí analýzy obrazu na základě optimálního doostření obrazu Udržení optimálních podmínek pro pozorování živých buněk po dobu alespoň 7 dní Automatizované řízení teploty do 40 C s max. odchylkou Uveďte: - rozlišení (min. 4,5 MPx, 6,45 μm) - rychlostí záznamu alespoň 100 snímků za sekundu, - alespon 16 bitový A/D převodník signálu, - dynamickým rozsahem alespoň 1:20 000, - hladinou šumu alespoň 1.4 elektronu/pixel Uveďte: počet dní (min. 7 dní) - nastavení teploty Stránka 9 z 13

10 ±0,5 C alespoň do 40 C - odchylka ±0,5 C Udržování vlhkosti v okolí kultivační misky pro minimalizaci odpařování média v průběhu kultivace Inkubační jednotka s uživatelem nastavitelnou koncentrací CO2 (tj % CO2), nebo alespoň možností připojení předmíchaného CO2 Robotizovaný pipetor umožňující přidávání roztoků a výměnu média v jednotlivých jamkách kultivačních misek o objemech v rozsahu alespoň μl, bez nutnosti vyjmutí kultivačního plastu z mikroskopu a přerušení měření. Možnost přidávaní různých roztoků v počtu min. 96. Polohování stolku v osách X, Y, Z s přesností min. 100 nm Uveďte: přesnost Pracovní stanice (počítač) (min. požadavky: vícejádrový procesor, 4GB RAM, 1TB HDD, OS Win7, dva monitory 24" LCD) Funkce pro automatické naskenování preparátu s nízkým zvětšením, nalezení objektů zájmu, reskenování objektů s vysokým zvětšením Skenování předvoleného počtu objektů Analýza pohybu objektů v (min. 100 nm) Uveďte: parametry pracovní stanice čase 3D dekonvoluce Vícerozměrná (3D) analýza Stránka 10 z 13

11 pohybu objektů Automatizované softwarové moduly umožňující automatizovanou 2D/3D/4D analýzu: počtu, životaschopnosti a morfologie buněk nebo subcelulárních struktur charakterizace kolonií buněk buněčného cyklu a mitózy angiogeneze/formování endoteliální trubice aktivace/inhibice signálních drah a fosforylace proteinů diferenciace buněk granularity v jádře a cytoplazmě, analýza jadérek cytotoxicity, apoptózy/nekrózy lokalizace a kolokalizace proteinů s rozlišením oblastí nukleární, perinukleární, v cytoplasmě a na membránách efektivita a dynamika internalizace povrchových struktur efektivity transfekce migrace buněk a analýza pohybu objektů růstu axonů detekce monopolárního vřeténka akumulace mastných kyselin a adipogeneze lokalizace, kvantifikace mitochondrií v buňce Softwarové i hardwarové vybavení umožňující uložit, archivovat a přesunovat data v databázi na serveru Stránka 11 z 13

12 Databázový software pro vytváření a zpracování databáze obrazů a metainformací, umožňující zpracování dat na víceprocesorovém serveru (ukládání/správa/analýza) a to včetně všech licencí pro nezbytný podpůrný software Softwarové vybavení pro vytěžování a statistické zpracování dat z databáze experimentů s přímým propojením na software pro obrazovou analýzu umožňující: Hierarchické klastrování a klastrovou analýzu Seskupovací heat-mapy 3D scatter ploty Curve-fitting K-Meany a K-Mediány Tvorbu dendrogramů Skriptování např. pomocí VBScript, JavaScript, nebo ActiveX objektů Obousměrné interaktivní propojení výsledků analýz databáze (hodnot v tabulkach, hodnot v bodových grafech) s původním obrazem a objektem v obrazové analýze Možnost vyznačení/zobrazení objektu nebo knihoven objektů v původním obraze zpětně z analyzovaných dat Možnost offline analýzy Multi-licence pro min. 3 uživatele k ovládání serveru ze vzdáleného počítače Uveďte: počet uživatelů (min. 3) Možnost rozšíření systému o funkční spojení a Stránka 12 z 13

13 synchronizaci s robotizovaným podavačem kultivačního plastu Rozměry přístroje (V x Š x H) Uveďte: rozměry Informativní položka Hmotnost přístroje Uveďte: hmotnost Informativní položka Požadavky na napájení Uveďte: požadované napětí (V) a příkon (W) Informativní položka Další požadavky V dodávce budou obsaženy přístroje, příslušenství i spotřební materiál (který je součástí dodávky) ve verzi, která je pro daný typ výrobku aktuální (poslední) Předvedení přístroje a ověření parametrů u objednavatele na vyžádání Na vyžádání Datum:.. Jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné za dodavatele jednat: Podpis osoby oprávněné za dodavatele jednat: Stránka 13 z 13

Ústav molekulární a translační medicíny LF UP - cytometry

Ústav molekulární a translační medicíny LF UP - cytometry ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a v souladu s podmínkami pro zadávání veřejných zakázek v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj

Více

Principy a instrumentace

Principy a instrumentace Průtoková cytometrie Principy a instrumentace Ing. Antonín Hlaváček Úvod Průtoková cytometrie je moderní laboratorní metoda měření a analýza fyzikálních -chemických vlastností buňky během průchodu laserovým

Více

Standardizace v průtokové cytometrii. Hana Glier, Martin Špryngar Konference Analytická cytometrie VII Mikulov, 2013

Standardizace v průtokové cytometrii. Hana Glier, Martin Špryngar Konference Analytická cytometrie VII Mikulov, 2013 Standardizace v průtokové cytometrii Hana Glier, Martin Špryngar Konference Analytická cytometrie VII Mikulov, 2013 Osnova 1. Standardizace měření - co a proč standardizovat 2. Platforma BD CS&T modul

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky, zadávanou podle 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) s názvem Dodávka badatelského

Více

Technické parametry příloha č. 2 k veřejné zakázce s názvem: Mikroskopy pro Centrum modelových organismů

Technické parametry příloha č. 2 k veřejné zakázce s názvem: Mikroskopy pro Centrum modelových organismů Technické parametry příloha č. 2 k veřejné zakázce s názvem: Mikroskopy pro Centrum modelových organismů Část 1 veřejné zakázky: Super-rezoluční mikroskop s možností zobrazování živých dějů - invertovaný

Více

Příloha C. zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku Mikroskopy pro LF MU 2013. TECHNICKÉ PODMÍNKY (technická specifikace)

Příloha C. zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku Mikroskopy pro LF MU 2013. TECHNICKÉ PODMÍNKY (technická specifikace) Příloha C zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku Mikroskopy pro LF MU 2013 TECHNICKÉ PODMÍNKY (technická specifikace) 1. část VZ: Laboratorní mikroskop s digitální kamerou a PC Položka č.1

Více

Příloha č. 1 ROZPOČET (slepý)

Příloha č. 1 ROZPOČET (slepý) Příloha č. 1 ROZPOČET (slepý) Název veřejné zakázky: ZATRAKTIVNĚNÍ VÝUKY PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ PROSTŘEDNICTVÍM EXPERIMENTŮ Zadavatel: Základní škola a Mateřská škola, Náklo 126, 783 32 Náklo, IČ: 750

Více

Základy světelné mikroskopie

Základy světelné mikroskopie Základy světelné mikroskopie Kotrba, Babůrek, Knejzlík: Návody ke cvičením z biologie, VŠCHT Praha, 2006. zvětšuje max. 2000 max. 1 000 000 cca 0,2 mm stovky nm až desetiny nm rozlišovací mez = nejmenší

Více

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky předmětu veřejné zakázky Příloha č. 1c Zadavatel požaduje, aby předmět veřejné zakázky, resp. přístroje odpovídající jednotlivým částem veřejné zakázky splňovaly minimálně níže uvedené parametry. Část

Více

Ústav molekulární a translační medicíny LF UP holografický transmisní mikroskop

Ústav molekulární a translační medicíny LF UP holografický transmisní mikroskop ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu ust. 156 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a v souladu s ust. 2 až 8 vyhlášky č. č. 232/2012 Sb. (dále jen vyhláška) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Více

Konfokální mikroskop vybavený FLIM modulem pro detekci interakce molekul u živých buněk

Konfokální mikroskop vybavený FLIM modulem pro detekci interakce molekul u živých buněk Písemná zpráva zadavatele zpracovaná podle ust. 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Veřejná zakázka na dodávky, ev. č. 527942 zadávaná podle 21 odst. 1 písm.

Více

METODY VYŠETŘOVÁNÍ BUNĚČNÉ IMUNITY. Veřejné zdravotnictví

METODY VYŠETŘOVÁNÍ BUNĚČNÉ IMUNITY. Veřejné zdravotnictví METODY VYŠETŘOVÁNÍ BUNĚČNÉ IMUNITY Veřejné zdravotnictví METODY VYŠETŘOVÁNÍ BUNĚČNÉ IMUNITY průtoková cytometrie metody stanovení funkční aktivity lymfocytů testy fagocytárních funkcí Průtoková cytometrie

Více

Fragment Analyzer UNIKÁTNÍ KAPILÁROVÝ FRAGMENTAČNÍ ANALYZÁTOR VÝBORNÉ VÝSLEDKY UNIKÁTNÍ VLASTNOSTI

Fragment Analyzer UNIKÁTNÍ KAPILÁROVÝ FRAGMENTAČNÍ ANALYZÁTOR VÝBORNÉ VÝSLEDKY UNIKÁTNÍ VLASTNOSTI Fragment Analyzer UNIKÁTNÍ KAPILÁROVÝ FRAGMENTAČNÍ ANALYZÁTOR VÝBORNÉ VÝSLEDKY UNIKÁTNÍ VLASTNOSTI Výborný přístroj, výborné výsledky Fragmentační analyzátor je automatizovaný kapilárový systém s CE značkou

Více

1. Teorie mikroskopových metod

1. Teorie mikroskopových metod 1. Teorie mikroskopových metod A) Mezi první mikroskopové metody patřilo barvení biologických preparátů vhodnými barvivy, což způsobilo ovlivnění amplitudy světla prošlého preparátem, který pak byl snadno

Více

EUROPattern automatický fluorescenční mikroskop

EUROPattern automatický fluorescenční mikroskop EUROPattern automatický fluorescenční mikroskop vizuální hodnocení IIFT hodnocení obvykle dělá vizuálně mikroskopicky a výsledky jsou poznamenány na list papíru. Tento proces je uživatelsky nepohodlný,

Více

METODY STUDIA PROTEINŮ

METODY STUDIA PROTEINŮ METODY STUDIA PROTEINŮ Mgr. Vlasta Němcová vlasta.furstova@tiscali.cz OBSAH PŘEDNÁŠKY 1) Stanovení koncentrace proteinu 2) Stanovení AMK sekvence proteinu Hmotnostní spektrometrie Edmanovo odbourávání

Více

Dodávka termovizních kamer s příslušenstvím

Dodávka termovizních kamer s příslušenstvím Dodávka termovizních kamer s příslušenstvím Název veřejné zakázky: část 1 - Dodávka termovizních kamer pro laboratoř zpracování obrazu a pro výuku stavební diagnostiky část 2 - Dodávka termovizní kamery

Více

Dodatečné informace č. 1. Učíme se, vzděláváme se, bádáme moderně, efektivně, pro život - pomůcky s registračním číslem CZ.1.10/2.1.00/30.

Dodatečné informace č. 1. Učíme se, vzděláváme se, bádáme moderně, efektivně, pro život - pomůcky s registračním číslem CZ.1.10/2.1.00/30. Dodatečné informace č. 1 1) Název zadavatele Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace 2) Název zakázky: Učíme se, vzděláváme se, bádáme moderně, efektivně, pro život

Více

Specifikace předmětu

Specifikace předmětu Specifikace předmětu 1. Přenosný disperzní Ramanův spektrometr: - spektrální rozsah měření Ramanova posunu: minimálně 250 až 2800 cm 1, - spektrální rozlišení minimálně nebo lepší než 11 cm 1v celém spektrálním

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Zadavatel: název: Mikrobiologický ústav AV ČR,v.v.i. sídlo: Vídeňská 1083, 142 00 Praha 4 IČ: 61388971 DIČ: CZ61388971 zastoupený: RNDr. Martinem Bilejem,

Více

Viková, M. : MIKROSKOPIE II Mikroskopie II M. Viková

Viková, M. : MIKROSKOPIE II Mikroskopie II M. Viková II Mikroskopie II M. Viková LCAM DTM FT TU Liberec, martina.vikova@tul.cz Osvětlovac tlovací soustava I Výsledkem Köhlerova nastavení je rovnoměrné a maximální osvětlení průhledného preparátu, ležícího

Více

Technická specifikace předmětu zakázky

Technická specifikace předmětu zakázky Příloha č. 1 Technická specifikace předmětu zakázky zakázky Zadavatel Měřící přístroje pro fyziku Gymnázium Cheb, Nerudova 2283/7, 350 02 Cheb Položka 1 Stanoviště pro práci s teplotou Počet kusů 6 6 chemicky

Více

Fluorescenční mikroskopie

Fluorescenční mikroskopie Luminiscence jev, kdy látka vysílá do prostoru světlo chemická reakce chemiluminiscence (např. světluška) světlo fotoluminiscence fluorescence (emisní záření jen krátkou dobu po skončení exitačního záření)

Více

Ústav molekulární a translační medicíny LF UP fluorescenční laserový mikrodisektor s laserovou pinzetou

Ústav molekulární a translační medicíny LF UP fluorescenční laserový mikrodisektor s laserovou pinzetou ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu ust. 156 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a v souladu s ust. 2 až 8 vyhlášky č. č. 232/2012 Sb. (dále jen vyhláška) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Více

Využití a princip fluorescenční mikroskopie

Využití a princip fluorescenční mikroskopie Využití a princip fluorescenční mikroskopie fyzikálně chemický děj Fluorescence typem luminiscence (elektroluminiscence, fotoluminiscence, radioluminiscence a chemiluminiscenci) patří mezi fotoluminiscenční

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele o veřejné zakázce zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ). Veřejná zakázka Název: Mikroskopy Část 4 VZ: Sestava pro fluorescenční

Více

F l u o r e s c e n c e

F l u o r e s c e n c e F l u o r e s c e n c e Fluorescenční mikroskopie Luminiscence jev, kdy látka vysílá do prostoru světlo chemická reakce chemiluminiscence světlo fotoluminiscence Vyvolávající záření exitační fluorescence

Více

Fluorescenční mikroskopie

Fluorescenční mikroskopie Fluorescenční mikroskopie Pokročilé biofyzikální metody v experimentální biologii Ctirad Hofr 1 VYUŽITÍ FLUORESCENCE, PŘÍMÁ FLUORESCENCE, PŘÍMÁ A NEPŘÍMA IMUNOFLUORESCENCE, BIOTIN-AVIDINOVÁ METODA IMUNOFLUORESCENCE

Více

Metoda Live/Dead aneb využití fluorescenční mikroskopie v bioaugmentační praxi. Juraj Grígel Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi

Metoda Live/Dead aneb využití fluorescenční mikroskopie v bioaugmentační praxi. Juraj Grígel Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi Metoda Live/Dead aneb využití fluorescenční mikroskopie v bioaugmentační praxi Juraj Grígel Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi Co je to vlastně ta fluorescence? Některé látky (fluorofory)

Více

Mikroskopická obrazová analýza

Mikroskopická obrazová analýza Návod pro laboratorní úlohu z měřicí techniky Práce O1 Mikroskopická obrazová analýza 0 1 Úvod: Tato laboratorní úloha je koncipována jako seznámení se s principy snímání mikroskopických obrazů a jejich

Více

Základní pojmy. Je násobkem zvětšení objektivu a okuláru

Základní pojmy. Je násobkem zvětšení objektivu a okuláru Vznik obrazu v mikroskopu Mikroskop se skládá z mechanické části (podstavec, stojan a stolek s křížovým posunem), osvětlovací části (zdroj světla, kondenzor, clona) a optické části (objektivy a okuláry).

Více

Mikroskopy. Světelný Konfokální Fluorescenční Elektronový

Mikroskopy. Světelný Konfokální Fluorescenční Elektronový Mikroskopy Světelný Konfokální Fluorescenční Elektronový Světelný mikroskop Historie 1590-1610 - Vyrobeny první přístroje, které lze považovat za použitelný mikroskop (Hans a Zaccharis Janssenové z Middleburgu

Více

Kameru lze připojit k Full HD či HD Ready monitoru pro vynikající rozlišení a skvělého obrazu.

Kameru lze připojit k Full HD či HD Ready monitoru pro vynikající rozlišení a skvělého obrazu. dodavatel vybavení provozoven firem www.abetec.cz Full HD inspekční systém W10-x OP-009 003 Obj. číslo: 106001451 Výrobce: Optilia Popis Profesionální inspekční kamera s 10x optickým zoomem. Velká pracovní

Více

Více vidět pomocí termokamery testo 880

Více vidět pomocí termokamery testo 880 Budoucnost zavazuje Více vidět pomocí termokamery testo 880 Nyní: s automatickou detekcí teplého a studeného bodu (Hot-Cold-Spot) a s novým profesionálním softwarem 4 Termografie ve stavebnictví Podlahové

Více

TOP5. Kameru lze snadno připojit k Full HD nebo HD ready monitoru nebo TV příslušné velikosti.

TOP5. Kameru lze snadno připojit k Full HD nebo HD ready monitoru nebo TV příslušné velikosti. dodavatel vybavení provozoven firem www.abetec.cz ESD Full HD kamera FreeSight W30x-HD OP-209 015 Obj. číslo: 106001776 TOP5 Výrobce: Optilia Popis Full HD optická kamera v ESD provedení. S výkonným 30x

Více

Zoologická mikrotechnika - FLUORESCENČNÍ MIKROSKOPIE

Zoologická mikrotechnika - FLUORESCENČNÍ MIKROSKOPIE Fluorescence Fluorescence je jev, kdy látka absorbuje ultrafialové záření nebo viditelné světlo s krátkou vlnovou délkou a emituje viditelné světlo s delší vlnovou délkou než má světlo absorbované Emitace

Více

Modul IB. Histochemie. CBO Odd. histologie a embryologie. MUDr. Martin Špaček

Modul IB. Histochemie. CBO Odd. histologie a embryologie. MUDr. Martin Špaček Modul IB Histochemie CBO Odd. histologie a embryologie MUDr. Martin Špaček Histochemie Histologická metoda užívaná k průkazu různých látek přímo v tkáních a buňkách Histochemie Katalytická histochemie

Více

Fakultní nemocnice Hradec Králové Sokolská tř. 581 500 05 Hradec Králové

Fakultní nemocnice Hradec Králové Sokolská tř. 581 500 05 Hradec Králové ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací řízení Zakázka zadaná v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon Název veřejné zakázky

Více

Bioscience Imaging Centre

Bioscience Imaging Centre Bioscience Imaging Centre (Středisko mikroskopie) zajišťujeme moderní mikroskopické zařízení a softwary pro analýzu obrazu poradíme s plánováním experimentů (histologie, detekce proteinů a mrna) pomůžeme

Více

Budoucnost zavazuje. testo 845

Budoucnost zavazuje. testo 845 Budoucnost zavazuje Infra-teploměr s označením snímané plochy Přepínání optiky pro velkou a malou vzdálenost pro optimalizaci velikosti snímané plochy. Současně je možné měřit i vlhkost. testo 845 C %

Více

Vícebarevná průtoková cytometrie v klinice

Vícebarevná průtoková cytometrie v klinice Vícebarevná průtoková cytometrie v klinice EXBIO seminář 21.5.2014 Miroslav Benko EXBIO Praha a.s. Nad Safinou II Vestec Vícebarevná průtoková cytometrie v klinice EXBIO seminář 21.5.2014 Miroslav Benko

Více

Optický emisní spektrometr Agilent 725 ICP-OES

Optický emisní spektrometr Agilent 725 ICP-OES Optický emisní spektrometr Agilent 725 ICP-OES Popis systému: Přístroj, včetně řídicího softwaru a počítače, určený pro plně simultánní stanovení prvků v širokém koncentračním rozmezí (ppm až %), v nejrůznějších

Více

Dodávka přístrojů do přírodovědných předmětů

Dodávka přístrojů do přírodovědných předmětů Příloha č. 2 Technická specifikace položek Dodávka přístrojů do přírodovědných předmětů Pokud se ve výzvě a podkladech výzvy vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení,

Více

Příloha č. 1 - Technické podmínky Rastrovací elektronový mikroskop pro aktivní prostředí

Příloha č. 1 - Technické podmínky Rastrovací elektronový mikroskop pro aktivní prostředí Příloha č. 1 - Technické podmínky Rastrovací elektronový mikroskop pro aktivní prostředí 1. Kupující v zadávacím řízení poptal dodávku zařízení vyhovujícího následujícím technickým požadavkům: Číslo Technické

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA S NÁZVEM: Mikroskopy

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA S NÁZVEM: Mikroskopy ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu ust. 156 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a v souladu s ust. 2 až 8 vyhlášky č. č. 232/2012 Sb. (dále jen vyhláška) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky: Název programu: Operační program Vzdělávání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Notebook. Příloha č. 1 k zakázce č. 1/2011

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Notebook. Příloha č. 1 k zakázce č. 1/2011 Příloha č. 1 k zakázce č. 1/2011 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Notebook Počet: 22 Rozměry displeje: 15-16 HDD: alespoň 500 GB Klávesnice s numerickou částí Grafická karta: alespoň 1 GB, nutná podpora i v minoritních

Více

Termokamery pro termografii budov 7,5 C

Termokamery pro termografii budov 7,5 C Budoucnost zavazuje Termokamery pro termografii budov 7,5 C 5,0 2,5 0,0-2,5 Více vidět. Větší flexibilita. Větší jistota. -4,9 C Více vidět větší flexibilita větší jistota Termokamery Testo pro každodenní

Více

Stereomikroskop. Stativ pro dopadající světlo

Stereomikroskop. Stativ pro dopadající světlo Stereomikroskop Konstrukční typ Greenough Apochromaticky korigovaná optika Zoomovací poměr min. 8:1 Rozsah celkového zvětšení 10x 80x nebo větší (včetně uvedených hodnot, s 10x okuláry, bez předsádky)

Více

Dodávka průtokového cytometru

Dodávka průtokového cytometru ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V SOULADU S VYHL. Č. 232/2012 SB., O PODROBNOSTECH ROZSAHU ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

Makroskopická obrazová analýza pomocí digitální kamery

Makroskopická obrazová analýza pomocí digitální kamery Návod pro laboratorní úlohu z měřicí techniky Práce O3 Makroskopická obrazová analýza pomocí digitální kamery 0 1 Úvod: Cílem této laboratorní úlohy je vyzkoušení základních postupů snímání makroskopických

Více

Série OS Měřící zařízení

Série OS Měřící zařízení Série OS Měřící zařízení MAX PRESS: 16 BAR MAX PRESS: 16 BAR MAX PRESS: 16 BAR 2 Měřící zařízení pro stlačený vzduch Měřící zařízení pro stlačený vzduch Stlačený vzduch je jednou z nejpoužívanějších, ale

Více

Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ. Vlnová délka vhodná pro plánované aplikace.

Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ. Vlnová délka vhodná pro plánované aplikace. Název ve ejné zakázky: Laserový mikroobráb cí systém pro fotovoltaické aplikace Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Od vodn ní LASER: Pulzní laser

Více

vede sice ke zvýšení kontrastu, zároveň se ale snižuje rozlišení a ostrost obrazu (Obr. 46).

vede sice ke zvýšení kontrastu, zároveň se ale snižuje rozlišení a ostrost obrazu (Obr. 46). 4. cvičení Metody zvýšení kontrastu obrazu (1. část) 1. Přivření kondenzorové clony nebo snížení kondenzoru vede sice ke zvýšení kontrastu, zároveň se ale snižuje rozlišení a ostrost obrazu (Obr. 46).

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K čj : 440-3/2013/DP - ÚVN ZADÁVACÍ DOKUMENTACE V Praze dne 6.9.2013 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 11 na jednací řízení bez uveřejnění dle 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Fluorescenční mikroskopie. -fluorescenční mikroskopie -konfokální mikroskopie

Fluorescenční mikroskopie. -fluorescenční mikroskopie -konfokální mikroskopie Fluorescenční mikroskopie -fluorescenční mikroskopie -konfokální mikroskopie Fluorescence a fluorofory Schéma konvenčního fluorescenčního mikroskopu -Na fluorescenčně značený vzorek dopadá pouze světlo

Více

Optická konfokální mikroskopie a mikrospektroskopie. Pavel Matějka

Optická konfokální mikroskopie a mikrospektroskopie. Pavel Matějka Optická konfokální mikroskopie a Pavel Matějka 1. Konfokální mikroskopie 1. Princip metody - konfokalita 2. Instrumentace metody zobrazování 3. Analýza obrazu 2. Konfokální 1. Luminiscenční 2. Ramanova

Více

Technická specifikace předmětu zakázky

Technická specifikace předmětu zakázky Příloha č. 1 Technická specifikace předmětu zakázky zakázky: Zadavatel: Dodávka ICT vybavení Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, Ruská 355, 353 69 Mariánské Lázně POLOŽKA č. 1 PC SESTAVA 34

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Srovnávací tabulka infračervených teploměrů

Srovnávací tabulka infračervených teploměrů Digitální teploměry Pro vyhledávání poruch v systémech, kde teplota je kritickým parametrem, vám poskytují naše digitální teploměry laboratorní přesnost právě tam, kde to potřebujete. Nabízíme vám výběr

Více

442 Modré elektrické nářadí pro profesionály. Měřicí technika

442 Modré elektrické nářadí pro profesionály. Měřicí technika 442 Modré elektrické nářadí pro profesionály Modré elektrické nářadí pro profesionály 443 Přesnější, jednodušší, rychlejší Měřicí přístroje Bosch Firma Bosch stále znovu úspěšně stanoví nové laťky, také

Více

Výpočetní technika pro město Moravská Třebová

Výpočetní technika pro město Moravská Třebová Město Moravská Třebová nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová vydává podle vnitřního předpisu č. 4/2011, Směrnice rady města Moravská Třebová pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu výzvu

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČ: 61383082 Sídlo/místo

Více

Operační systém (OS) Porty. PC zdroj Instalace. Podmínka Záruka

Operační systém (OS) Porty. PC zdroj Instalace. Podmínka Záruka Příloha č. 4 - Technické podmínky OPVK 1.4 Stolní počítač žákovský- učebna Platný název zařízení Název výrobce Platný webový odkaz (link) na stránky výrobce Platný webový odkaz (link) na stránky dovozce

Více

Analýza směsí, kvantitativní NMR spektroskopie a využití NMR spektroskopie ve forenzní analýze

Analýza směsí, kvantitativní NMR spektroskopie a využití NMR spektroskopie ve forenzní analýze Analýza směsí, kvantitativní NMR spektroskopie a využití NMR spektroskopie ve forenzní analýze Analýza směsí a kvantitativní NMR NMR spektrum čisté látky je lineární kombinací spekter jejích jednotlivých

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Systém pro nukleofekci buněk 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE

Více

MIKROSKOPIE JAKO NÁSTROJ STUDIA MIKROORGANISMŮ

MIKROSKOPIE JAKO NÁSTROJ STUDIA MIKROORGANISMŮ Mikroskopické techniky MIKROSKOPIE JAKO NÁSTROJ STUDIA MIKROORGANISMŮ Slouží k vizualizaci mikroorganismů Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723) Čočka zvětšující 300x Různé druhy mikroskopů, které se liší

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Počet: 30

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Počet: 30 Příloha č. 1 - Technické podmínky I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Technické zadání zakázky na dodávku výpočetní techniky pro Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště, Moravské

Více

Písemná zpráva zadavatele dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. A. Identifikační údaje zadavatele

Písemná zpráva zadavatele dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. A. Identifikační údaje zadavatele Písemná zpráva zadavatele dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách A. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o. Sídlo: Holovousy

Více

Několika kliknutími k diagnostice topení. testo 320. Vysoce efektivní analyzátor spalin.

Několika kliknutími k diagnostice topení. testo 320. Vysoce efektivní analyzátor spalin. Několika kliknutími k diagnostice topení. testo 320. Vysoce efektivní analyzátor spalin. testo 320 Efektivní měření pouze s jedním přístrojem. Přístroj testo 320 je Váš spolehlivý partner pro efektivní

Více

Výběrové řízení pro projekt: Svět práce v každodenním životě. Příloha č. 3 výzvy

Výběrové řízení pro projekt: Svět práce v každodenním životě. Příloha č. 3 výzvy Výběrové řízení pro projekt: Svět práce v každodenním životě. Příloha č. 3 výzvy Položka KS Hodnota Splněno PC sestava typ All in one 17 Procesor Passmark CPU Mark min 2830, Operační paměť min. 2GB, min.

Více

Gymnázium Cheb. 1) Název akce. 2) Klasifikace dodávek, které jsou předmětem plnění této veřejné zakázky. 3) Identifikační údaje zadavatele

Gymnázium Cheb. 1) Název akce. 2) Klasifikace dodávek, které jsou předmětem plnění této veřejné zakázky. 3) Identifikační údaje zadavatele Gymnázium Cheb ve smyslu 38 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona) tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku zadávanou dle 21 odst. 1

Více

Příloha č. 1. Technická specifikace

Příloha č. 1. Technická specifikace Technická specifikace Dodávka výpočetní techniky a zařízení v rámci realizace projektu Elearning na střední zdravotnické škole 2, registrační číslo CZ.1.07/1.1.26/02.0077 Technické parametry a jakostní

Více

Nákup ICT pro VUT v Brně rámcové smlouvy

Nákup ICT pro VUT v Brně rámcové smlouvy DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 07 Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně Sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305 Zastoupený osobou oprávněnou jednat: Ing. Vladimírem

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník v platném znění mezi:

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník v platném znění mezi: KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 409 a následujících zákona č. 53/99 Sb. obchodní zákoník v platném znění mezi:. Kupujícím: a název: Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Více

Ústav molekulární a translační medicíny LF UP mikroskopy II

Ústav molekulární a translační medicíny LF UP mikroskopy II ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu ust. 156 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a v souladu s ust. 2 až 8 vyhlášky č. č. 232/2012 Sb. (dále jen vyhláška) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k projektu s názvem: K environmentální výchově moderní terénní výukou Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.16/02.0001 Název zakázky: Dodávka měřících senzorů Identifikační údaje

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele o veřejné zakázce zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ). Veřejná zakázka Název: Dokumentační systémy Druh veřejné zakázky:

Více

cobas 8000 série modulárních analyzátorů Inteligentní a výkonné řešení laboratoře

cobas 8000 série modulárních analyzátorů Inteligentní a výkonné řešení laboratoře cobas 8000 série modulárních analyzátorů Inteligentní a výkonné řešení laboratoře cobas 8000 modulární analyzátor Stručný přehled 1 2 3 4 4 5 6 7 7 7 7 1 cobas 8000 data manager zobrazení softwaru analyzátoru

Více

PŘÍSTROJOVÁ TECHnIKA PRO VYBAVENÍ VETERINÁRnÍCH AMBULANCÍ A KLINIK

PŘÍSTROJOVÁ TECHnIKA PRO VYBAVENÍ VETERINÁRnÍCH AMBULANCÍ A KLINIK PŘÍSTROJOVÁ TECHnIKA PRO VYBAVENÍ VETERINÁRnÍCH AMBULANCÍ A KLINIK diagnostické ultrazvuky Veterinární monitory Veterinární EKG mikroskopy elektrokautery sterilizace lasery magnetoterapie a další BTL zdravotnická

Více

BEZDOTYKOVÉ MĚŘENÍ TEPLOTY

BEZDOTYKOVÉ MĚŘENÍ TEPLOTY BEZDOTYKOVÉ MĚŘENÍ TEPLOTY Termovize je procesem spočívajícím v přeměně infračerveného záření, čili tepla vydávaného objekty, na viditelný objekt, což umožňuje ohodnotit rozložení teploty na povrchu pozorovaného

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodavatele technického vybavení k projektu Zvýšení odborných kompetencí pedagogických pracovníků prostřednictvím dalšího vzdělávání registrační číslo projektu

Více

Návod k obsluze. WIND-SOLAR hybrid regulátor nabíjení

Návod k obsluze. WIND-SOLAR hybrid regulátor nabíjení Návod k obsluze WIND-SOLAR hybrid regulátor nabíjení Před instalací a zprovozněním tohoto výrobku si pozorně přečtěte tento návod. Verze 1.0 Dovoz a distribuce: Solar energy PCE s.r.o., Drahelická 53,

Více

Uvedená fokální vzdálenost kolimační čočky je nejběžnější používaná v

Uvedená fokální vzdálenost kolimační čočky je nejběžnější používaná v Název veřejné zakázky: Příslušenství k laseru pro povlakování I. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ být kompatibilní s laserem TruDisk 8002, kterým je vybaveno pracoviště

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V SOULADU S VYHL. Č. 232/2012 SB., O PODROBNOSTECH ROZSAHU ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky.

Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky. Věc: Oznámení o zahájení výběrového řízení a výzva k podání nabídky Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky. 1. Zadavatel:

Více

SLEPÝ ROZPOČET Název zakázky Zadavatel Celkem položka množ. cena/mj (Kč) Tabule na pylon Tabule na pylon Tabule na zeď

SLEPÝ ROZPOČET Název zakázky Zadavatel Celkem položka množ. cena/mj (Kč) Tabule na pylon Tabule na pylon Tabule na zeď SLEPÝ ROZPOČET Název zakázky: ŠKOLA DĚTEM PRO BUDOUCNOST Zadavatel: Základní škola Mohelnice, Mlýnská 1, 789 85 Mohelnice, IČ: 008 52 970 1 položka MJ množ. cena/mj Tabule na pylon Tabule pro popis křídou

Více

Optika v počítačovém vidění MPOV

Optika v počítačovém vidění MPOV Optika v počítačovém vidění MPOV Rozvrh přednášky: 1. osvětlení 2. objektivy 3. senzory 4. další související zařízení Princip pořízení a zpracování obrazu Shoda mezi výsledkem a realitou? Pořízení obrazu

Více

Hmotnostní spektrometrie

Hmotnostní spektrometrie Hmotnostní spektrometrie Podstatou hmotnostní spektrometrie je studium iontů v plynném stavu. Tato metoda v sobě zahrnuje tři hlavní části:! generování iontů sledovaných atomů nebo molekul! separace iontů

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek pro zakázku malého rozsahu na dodávky zadanou v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Nejedná se o zadávací řízení

Více

MORE THAN A VISION NA INTELIGENTNÍ OTÁZKY NEEXISTUJE POUZE JEDNA ODPOVĚĎ. Naše řešení pro akreditovanou inspekci.

MORE THAN A VISION NA INTELIGENTNÍ OTÁZKY NEEXISTUJE POUZE JEDNA ODPOVĚĎ. Naše řešení pro akreditovanou inspekci. MORE THAN A VISION NA INTELIGENTNÍ OTÁZKY NEEXISTUJE POUZE JEDNA ODPOVĚĎ Naše řešení pro akreditovanou inspekci. MORE THAN A VISION More than a vision MORE THAN A VISION Bezpečné a spolehlivé snímání reality

Více

Zadávací dokumentace. Výběrové řízení na dodavatele čidel do biologie, chemie a fyziky

Zadávací dokumentace. Výběrové řízení na dodavatele čidel do biologie, chemie a fyziky Zadávací dokumentace Dvořákovo gymnázium a SOŠE, Kralupy nad Vltavou Výběrové řízení na dodavatele čidel do biologie, chemie a fyziky Číslo zakázky : CZ.1.07/1.1.06/03.0057 2/6 Název projektu: e-vim (výuka

Více

Protokol PT#V/5/2012 Stanovení mikroskopického obrazu v přírodních koupalištích, stanovení sinic a stanovení chlorofylu-a

Protokol PT#V/5/2012 Stanovení mikroskopického obrazu v přírodních koupalištích, stanovení sinic a stanovení chlorofylu-a Protokol Stanovení mikroskopického obrazu v přírodních koupalištích, stanovení sinic a stanovení chlorofylu-a Pokud jsou některé údaje chybné, neúplné nebo zastaralé, prosíme opravte je. Vyplňují se pouze

Více

Pokročilé biofyzikální metody v experimentální biologii

Pokročilé biofyzikální metody v experimentální biologii Pokročilé biofyzikální metody v experimentální biologii Ctirad Hofr 1/1 Proč biofyzikální metody? Biofyzikální metody využívají fyzikální principy ke studiu biologických systémů Poskytují kvantitativní

Více

Senzory v inteligentních budovách

Senzory v inteligentních budovách Senzory v inteligentních budovách Pavel Ripka Katedra měření ČVUT FEL v Praze ripka@fel.cvut.cz http://measure.feld.cvut.cz/ Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Aplikace

Více

Příloha č. 1. Požadavek. 5 let. 3 roky (3 roky) max. 79 000,- Kč max. 94 800,- Kč

Příloha č. 1. Požadavek. 5 let. 3 roky (3 roky) max. 79 000,- Kč max. 94 800,- Kč Příloha č. 1 softwarem pro rok 2011 na SPŠD Plzeň a na odloučeném pracovišti SPŠD v Plzni Křimicích. Vymezení předmětu zakázky Projekt Nauč se a vytvoř!, reg. číslo: CZ.1.07/1.1.12 / 03.0011 Projekt Podpora

Více

Vyřizuje/tel. Ing. Miroslav Haman / 545 135 252 V Brně, dne 25.8.2014

Vyřizuje/tel. Ing. Miroslav Haman / 545 135 252 V Brně, dne 25.8.2014 Všem zájemcům o veřejnou zakázku Vyřizuje/tel. Ing. Miroslav Haman / 545 135 252 V Brně, dne 25.8.2014 Věc: Veřejná zakázka: Rámcová smlouva na dodávku spotřebních laboratorních materiálů rozděleno na

Více

"SUSEN - dodávky základního hardware a základního software, etapa III.

SUSEN - dodávky základního hardware a základního software, etapa III. Příloha č. 1 - Specifikace a ceny jednotlivých položek "SUSEN - dodávky základního hardware a základního software, etapa III. Specifikace a ceny jednotlivých položek číslo položky Název typ Cena v Kč (bez

Více

FIA fluorescenční imunoanalýza (fluorescence immuno-assay) CIA chemiluminiscenční imunoanalýza

FIA fluorescenční imunoanalýza (fluorescence immuno-assay) CIA chemiluminiscenční imunoanalýza FIA a CIA FIA fluorescenční imunoanalýza (fluorescence immuno-assay) CIA chemiluminiscenční imunoanalýza Značky pro antigeny a protilátky: radioizotop enzym fluorescenční sonda luminiscenční sonda kovové

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Číslo zakázky 1 030/2010 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.08/02.0106 Název projektu: Posílení jazykových

Více