2) Informace o realizaci SPL ( výzva)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2) Informace o realizaci SPL (1. - 3. výzva)"

Transkript

1 Prezentace pro VS MAS Partnerství Moštěnka, KuH Program 1. Úvod, volba zapisovatele a ověřovatelů 2. Informace o realizaci SPL (MM) 3. Informace o projektech spolupráce PRV IV.2.1. (LB / LK) 4. Projednání nových projektů spolupráce (TSu) a) Kroje našich krajů (LB, LK) b) Moravské a slezské ovocné stezky (LK) c) Průvodce po vašich cestách (LB) d) Po formanských stezkách (ICh) 5. Informace o auditu hospodaření SPL a MAS v roce 2009 (ICh) 6. Zpráva kontrolní komise k hospodaření SPL a MAS v roce 2009 (ICh) 7. Změna stanov (v souvislosti s auditem a současným stavem) 8. Informace o hospodaření v roce 2010 (I. etapa) (LB) 9. Informace o připravované 4. výzvě MAS-PM (TSu) 10. Informace o dalších aktivitách MAS POV MMR, ZŽ (TSu) 11. Plán aktualizace integrované strategie MAS "My a svět (TSu) 12. Různé 2) Informace o realizaci SPL ( výzva) (Marie Mlčáková; tel ; Vybrané projekty 1. výzva

2 Vybrané projekty 2. výzva 2009 Vybrané projekty 3. výzva 2010 MISAP Monitorovací Informační Systém Administrace Projektů vlastní software tří MAS 3) Informace o realizaci projektů spolupráce (LB / LK) 2

3 Představení projektu Společně a každý zvlášť po stezkách Ing. Lenka Klimková tel.: Projekt spolupráce zaměřený na: tvorbu pěších tras a hipostezek přípravu soupisů a map kulturního dědictví venkova Zapojené území: MAS Partnerství Moštěnka (koordinační MAS) MAS Společná cesta MAS Nízký Jeseník Financování projektu PRV, opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce Rozpočet projektu: Celkové způsobilé výdaje Vlastní zdroje MAS Dotace MAS-PM MAS Nízký Jeseník MAS Společná cesta Celkem Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Hlavní výstup projektu I. Realizace stezek MAS - PM Vybudování pěší stezky na rozmezí dvou krajů. Olomouckého a Zlínského kraje Výstupy projektu Harmonogram projektu MAS Společná cesta Vybudování hippstezky s umístěním salaší pro odpočinek koní, směrovek, tabulí atd. MAS Nízký Jeseník Zaměřuje svoji pěší stezku na poznávání přírodních zajímavostí vulkanitů v okolí Slezské Harty. Součástí stezky budou informační tabule, rozcestníky a lavičky. Další výstupy projektu: II. Vytvoření soupisů kulturních památek MAS PM, MAS Společná cesta I. Propagační materiály (letáky) II. Soubor map s vyznačením nových pěších tras a hipostezky Datum Akce První setkání koordinační pracovní skupiny (Kostelec u Holešova) Podpis dohody na RO SZIF Zpracování soupisu kulturních památek MAS-PM a MAS SC Druhé setkání koordinační pracovní skupiny (Horní Benešov) Příprava zadávací dokumentace na značení pěších tras a hipostezky Tvorba brožury informace o projektu a výstupech MAS Tvorba propagačních materiálů, které budou obsahovat nejzajímavější části ze soupisů kulturního dědictví venkova pro širokou veřejnost. Zpracování map s vyznačením pamětihodností Realizace pěších stezek a hipostezky 2010 Tvorba propagačních materiálů - soubor map s vyznačením nových pěších tras a hipostezky 3

4 Kraj pod Hostýnem ožívá Žadatelem: MAS Podhostýnska, o. s. Partnerem: MAS Partnerství Moštěnka, o. s. Kraj pod Hostýnem ožívá Lenka Baďurová tel.: Kraj pod Hostýnem ožívá webový portál turistické informace převzaty z webu a - informace o kulturních, sportovních a společenských akcích v obcích - web bude informace přebírat z webových stránek obcí, neziskových organizací a podnikatelů - během měsíců června a července se uskuteční setkání se starosty a provozovateli webových stránek - je nutné upravit webové stránky tak, aby byly kompatibilní s a nemusely se informace vkládat 2 krát - na webu bude také umístěn rezervační systém pro půjčování zázemí pro společenské akce. Podmínky pro půjčování budou vypracovány a včas budou všichni členové MAS informováni a obesláni. 4) Projednání nových projektů spolupráce - podpora kulturních a společenských akcí v sousedních regionech - vybudování kamenného informačního centra se zasedací místností na zámku v Dřevohosticích Za MAS PM bude pořízeno: - 1 velkoprostorový stan - 1 set ozvučovací techniky - 1 dřevěné rozkládací pódium - 5 ks dřevěných stánků - 1 nůžkový stan - 1 skákací hrad Kraj pod Hostýnem ožívá nyní nás čeká - dodavatel na počítačovou techniku, webové online kamery, tvorbu portálu a ozvučovací techniku je již vybrán.dat, s. r. o. - zadávací řízení na zbytek aktivit projektu nákup zázemí, vybavení informačního centra a zasedací místnosti na zámku v Dřevohosticích bude vyhlášeno - Na realizaci projektu si MAS PM vzala investiční úvěr, za který se zaručil městys Dřevohostice, ve výši ,- Kč. - Úvěr poskytne Volksbank CZ, a. s. V nejbližší době dojde k podpisu Smlouvy o poskytnutí úvěru. Moravské a slezské ovocné stezky Ing. Lenka Klimková tel.: (TSu / LB / LK / ICh) 4

5 Moravské a slezské ovocné stezky Společný projekt 7 MAS Navazuje na úspěšný projekt Ovoce k lidem lidé do sadů Koordinační: MAS Nízký Jeseník schůzka v Hustopečích nad Bečvou Náklady MAS PM do Kč. Realizace: únor 2011 květen 2012 Cíl projektu - Propagovat a obohatit stávající ovocnářské akce - Uspořádat některé nové akce - Zvýšit povědomí o významu ovocných stromů - Zmapovat staré a krajové odrůdy ovocných stromů - Zlepšit schopnosti péče o ovocné stromy - Zvýšit informovanost o službách, které jsou s ovocnými stromy i plody spojeny (ovocné školky, výkupny ovoce, moštárny, palírny atd.) Aktivity projektu Aktivity projektu Aktivity projektu 1 Mapování Zaměřené na: mapování ovocných stromů, sadů., starých a krajových odrůd ovoce, zpracovatele ovoce (moštárny, palírny ) Nutno nají místní aktéry mapování. 2 Webová stránka RegTIM Webová stránka Informační aplikace RegTIM do mobilních telefonů 3 Propagační publikace, panely a plakáty Společná publikace, vázaná kniha Informační skládačka o projketu, 46 Kvarteto starých odrůd Rolovací baner s mapou pro prozentaci Papírový strom s kapsama pro propagační materiály Zvací plakát na akci Aktivity projektu 4 Propagační akce Podpora a propagace 5 stávajících akcí a vytvoření 1 nové akce. Vlkoš Vlkošksá baňka Beňov Slivkošt Další akce -? 5 Exkurze 6 Ovocnářský kurz 7 Pracovní setkání 10 pravidelných schůzek v rámci koordinace projektu U nás se uskuteční 2x Lipová, Ludslavice 8 Závěrečný seminář Kroje našich krajů Kroje našich krajů Lenka Baďurová tel.: Žadatel: MAS Partnerství Moštěnka, o. s. Partneři: MAS Podhostýnska, o. s. Moravská cesta (Litovelsko Pomoraví), o. s. MAS Malohont (SK) Aktivity projektu: 1) POŘÍZENÍ KROJŮ v případě MAS PM: soubor hanáckých krojů pro Kyselovice a pro Vlkoš soubor záhorských krojů pro Dřevohostice 2) PODPORA FOLKLÓRNÍCH AKCÍ 3) PROPAGACE SPOJENÁ S PROJEKTEM - bannery s popisy jednotlivých krojů - panenky oblečené do jednotlivých krojů - publikace, letáky o projektu 5

6 Průvodce po našich cestách Průvodce po vašich cestách Lenka Baďurová tel.: Žadatel: MAS Podhostýnska, o. s. Partneři: MAS Partnerství Moštěnka, o. s. MAS Valašsko Horní Vsacko MAS Střední Vsetínsko Aktivity projektu: 1) ZMAPOVÁNÍ TURISTICKÝCH TRAS, TURISTICKÝCH MÍST A ZAJÍMAVOSTÍ SPOJENÝCH S CESTOVNÍM RUCHEM A HISTORIÍ NA ÚZEMÍ PARTNERSKÝCH REGIONŮ 2) PŘENESENÍ TĚCHTO INFORMACÍ DO DATABÁZOVÉHO SOFTWARU turista i obyvatel bude mít možnost si tento software stáhnout např. z webových stránek do mobilu a pomocí GPS bude vždy informován o historii objektu, u kterého se nachází, nebo o aktuální nabídce akcí a zajímavostí v okolí Projekt spolupráce Po formanských stezkách Ing. Ivana Chytilová tel.: Název projektu: Po formanských stezkách křížem krážem Moštěnkou a Hříběcími horami Žadatel: MAS Hříběcí hory o.s. Partner: MAS Partnerství Moštěnka o.s. Realizace jezdeckých stezek napříč regiony Projekt spolupráce Rozpočet projektu: 5 mil. Kč. (MAS PM 1 mil. Kč) Aktivity projektu: Směrové značení, mapy, odpočívky a úvaziště podél stezky Vytvoření webové stránky rozcestník pro jezdecké aktivity s napojením na další internetové aplikace na podporu cestovního ruchu Vytvoření interaktivní mapy (GPS navigace) Tištěné i elektronické mapy Podpora několika akcí jezdeckých sdružení 6

7 Audit hospodaření 5) Audit hospodaření SPL a MAS v roce 2009 (ICh) Firma Müller-audit spol. s r. o., Schwaigrovo nám. 621, Bystřice pod Hostýnem Provedla na konci května 2010 ověření účetní závěrky za rok 2009 Výrok auditora Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace občanského sdružení MAS - Partnerství Moštěnka, o.s., IČO k a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2009 v souladu s českými účetními předpisy. Ing. Jiří Müller, Osvědčení číslo 527 Kontrolní komise 6) Zpráva kontrolní komise k hospodaření SPL a MAS 2009 Dne jednání kontrolní komise: Výsledky hospodaření: Bankovní účty a pokladna k Volksbank / ,29 Kč Volksbank / ,01 Kč Česká spořitelna /0800 0,- Kč Účet České spořitelny byl zrušen dne Zůstatek k v pokladně ,- Kč (ICh) Kontrolní komise Výsledky hospodaření: Náklady 2009: ,43 Kč Kontrolní komise Výsledky hospodaření: Výnosy 2009: ,75 Kč I. Spotřebované nákupy celkem ,44 II. Služby celkem ,34 III. Osobní náklady celkem ,50 IV. Ostatní náklady celkem ,65 V. Odpisy, prodaný majetek, tvorba ,00 rezerv a opravných položek celkem VII. Poskytnuté příspěvky celkem ,00 I. Tržby za vl. výk. a za zboží celkem ,00 II. Ostatní výnosy celkem ,15 III. Přijaté příspěvky celkem ,00 I. Přijaté příspěvky (dary) ,00 II. Přijaté členské příspěvky ,00 IV. Provozní dotace celkem ,60 Výsledek hospodaření ,32 7

8 Změna stanov 7) Změna stanov (v souvislosti s auditem a skutečností) (TSu / ICh) Stanovy jsou z roku 2005, od té doby se neměnily! Smyslem změn je reagovat na uplatňovanou praxi a vymezit okruhy činností pro účetnictví: Hlavní změny: - Rozšíření působnosti - tj. i na MR Holešovsko a okolí - Rozšíření a upřesnění cílů a hlavní činnosti (čl. 2, pís. 1, 4 a 5a) - Definování orgánů sdružení (čl. 5) - Upřesnění úkolů Výboru partnerství (zřizování komisí, projektových týmů a kanceláře MAS) (čl. 7 / písm. 5 a 6) - zrušení článku 8) Jednatel - nový článek 8) Předseda MAS (definuje úkoly) - nový článek 10) Kancelář MAS (vymezuje postavení) I. etapa 8) Hospodaření v roce 2010 (I. etapa SPL) (LB / ICh) Plán Skutečnost Aktualizace SPL ,- 0,- Kancelářské potřeby , ,- Spoje , ,- Služby nájem , ,- Kancelářské vybavení 0, ,- Vzdělávání členů MAS 2.000, ,- Vzdělávací akce MAS 6.000, ,- Osobní náklady , ,- Propagace SPL a MAS , ,- Poradenské a ostatní služby , ,- Výměna zkušeností 5.000, ,- celkem , ,- II. etapa Dary a členské příspěvky Plán Skutečnost Aktualizace SPL 0,- Kancelářské potřeby ,- Spoje ,- Služby nájem ,- Kancelářské vybavení ,- Vzdělávání členů MAS 2.000,- Vzdělávací akce MAS 6.000,- Osobní náklady ,- Propagace SPL a MAS ,- Poradenské a ostatní služby ,- Výměna zkušeností 5.000,- Celkem: , ,- Členské příspěvky: K bylo uhrazeno za členské příspěvky na rok 2010: ,- Kč z celkových ,- Kč (do ) Dary: Uhrazeno dle darovacích smluv ,- Kč z celkových ,- Kč (do ) Celkem: ,- Kč 8

9 Časový plán 4. výzvy 9) Připravovaná 4. výzva (TSu) Datum Akce Červenec 2010 Vyhlášení výzvy Seminář pro žadatele Konzultační den pro žadatele Příjem žádostí Pá Uzávěrka příjmu projektů Seminář pro členy výběrové komise Programový výbor, pravidla, losování VK Veřejné slyšení žadatelů prezentace Jednání výběrové komise hodnocení Programový výbor schválení výběru Valné shromáždění členů MAS-PM Fiche 4. výzvy Zůstatek alokace: = Kč pro 4. výzvu 4. Výzva (srpen září 2010): plán 30% zůstává 25,4% F1: Pohledné vesnice krásnější region (III ) F2: Pestrý život u nás doma na venkově (III ) - pouze projekty do Kč dotace F4: Nové příležitosti podnikání a agroturistiky (III.1.3.) F5: Zemědělské hospodaření uspořádaná krajina (I.1.1.1) F6: Pravidla moštárny síla chuti (I ) F1 F2 F3 F4 PRV/EAFRD LEADER IV.1.2. Naplňování fichí Název Pohledné vesnice krásnější region (III ) Pestrý život u nás doma na venkově (III ) Cesty k oživení místních tradic (III.2.2.) Nové příležitosti podnikání a agroturistiky (III.1.3.) F5 Zemědělské hospodaření uspořádaná krajina (I ) F6 F7 F7b Pravidla moštárny síla chuti (I.1.3.) Krok za krokem po zelené (II % / 100%) 1V 8k 7 /9 2 /2 2V 8k 9 /11 3V 9k 7 /12 3 /3 PS 10k 4V 11k x x PS 12k 5V 13k 6V 14k 0 0? x V 10. a 12. kole PRV bude MAS-PM podávat Projekty spolupráce IV.2.1. x Akce 2010 (I.- V.) 10) Další aktivity MAS (TSu) 4. 3.: KS NS MAS OK, Olomouc : Valná hromada NS MAS ČR, Mělník : Společný seminář MAS StM /SZIF, Přerov 2. 4.: Setkání partnerů CSV ZK, Zlín 7. 4.: Valná hromada SPOV OK, Bouzov 9. 4.: Setkání partnerů, Beňov 23.4.: Křížem krážem Moštěnkou, Horní Moštěnice 30.4.: Setkání partnerů PS KPHO, BpH : Konference UNIVES, Olomouc : Konference Partnerství LEADER 2010, Olomouc a 1.6. TPSL MZe + SZIF + NS MAS, Praha 4.6.: Setkání partnerů PS SPS, Horní Benešov : Vize venkova 2013, NS MAS, Říčany 9

10 Podané projekty Plán 2010 Žadatel: MAS-PM: OP LZZ 3.4.: Podnikatelská líheň na venkově OP LZZ 3.4.: Začínáme, přidejte se k nám MAS-PM jako partner : NAZV : Rybníky spolupráce s PřF UP Olomouc Připravujeme: OPŽP : pomoc v projektu protipovodňové plánování OP VpK 3.2. ZK: Mladí pro venkov II. (UTB, DSO MRH ) OP LZZ 4.1: Pomáháme malým obcím (Výzva č. 62) Zde jsou uvedeny proejkty a akce mimo IV. osu PRV června (středa pátek): Studijní cesta do MAS Podlipansko a MAS Krajina srdce (POV) 26. června: Sportovní hry mikroregionu Moštěnka, Obec Čechy srpna: Země živitelka, České Budějovice Červenec srpen: Soutěž 112 MAS (bonusy) samostatně Červenec srpen: Aktualizace integrované strategie My a svět : a) Vyhodnocení (červen / červenec) b) Nová územní studie po přistoupení nových obcí (srpen) c) Katalog záměrů obcí a členů (1. kolo červenec - srpen 2. kolo listopad prosinec, po KV) Strategie rozvoje 11) Aktualizace integrované strategie "My a svět (TSu) LEADER IV.1.2. Naplňování ISRÚ /P1 Naplňování ISRÚ /P2 PRIORITA 1: Rozvoj turistiky a služeb cestovního ruchu 1.1. Rozvoj cykloturistiky, hipoturistiky a návazných služeb cestovního ruchu 1.2. Obnova památek s ohledem na rozvoj cestovního ruchu 1.3. Zajištění ubytovacích a stravovacích kapacit 1.4. Informační a turistické centrum venkova PS IV.2.1. Společně a každý zvlášť po stezkách (SPS) PS IV.2.1. Po formanských stezkách (P) PS IV.2.1. Průvodce po vašich cestách (P) ROP StM Páteřní cyklostezka MR Moštěnka Centrum hliněného stavitelství pro východní Evropu (Rymice) (plán PS 2011, 12. kolo) (individuální žadatelé, využití stávající nabídky) PS IV.2.1. Kraj pod Hostýnem ožívá (KPO) : zámek Dřevohostice PRIORITA 2: Rozvoj života v obcích 2.1. Podpora spolků na vesnicích a zkvalitňování občanské vybavenosti 2.2. Zvyšování atraktivity veřejných prostranství v obcích 2.3. Modernizace škol a podpora aktivit dětí a mládeže 2.4. Zajištění rozvoje bydlení ve venkovských obcích PS IV.2.1. Kraj pod Hostýnem ožívá (KPO) (individuální žadatelé, využití stávající nabídky) (individuální žadatelé, využití stávající nabídky) Dříve: Naše škola na vesnici (FM EHP/Norsko) (individuální žadatelé, využití stávající nabídky) 10

11 Naplňování ISRÚ /P3 Naplňování ISRÚ /P4 PRIORITA 3: Péče o krajinu a energetické zdroje 3.1. Obnova původního rázu krajiny 3.2. Rozvoj využití a zpracování biomasy 3.3. Zavádění obnovitelných zdrojů energie PS IV.2.1. Ovocné stezky (P) OPŽP Protipovodňové plánování (Ekotoxa) - Poradenství Zelená úsporám (LEADERUS) PRIORITA 4: Podpora venkovského podnikání a zemědělství 4.1. Rozvoj malého a středního podnikání venkovského charakteru 4.2. Podpora místních produktů 4.3. Podpora rozvoje zemědělství a zkvalitňování technologií OP LZZ: Podnikatelská líheň na venkově OP LZZ: Začínáme, přidejte se k nám Nová fiche od 13. kola: III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje PS IV.2.1. Ovocné stezky (P) (individuální žadatelé, využití stávající nabídky) Naplňování ISRÚ /P5 Naplňování ISRÚ /P6 PRIORITA 5: Technická, dopravní a informační infrastruktura 5.1. Spoluprací partnerů k modernizaci technického fondu údržby 5.2. Zlepšení dopravní infrastruktury 5.3. Internetizace a využití nových informačních technologií LeaderČR IOP - CzechPoint PS IV.2.1. Kraj pod Hostýnem ožívá (KPO) PRIORITA 6: Management rozvoje místního partnerství 6.1. Zlepšování spolupráce partnerů v regionu a mezi MAS 6.2. Propagace území a činnosti MAS 6.3. Zajištění pracovních skupin a projektových týmů 6.4. Zajištění stabilního managementu rozvoje MAS Projekty spolupráce Konference Venkov 2009 Konference UNIVES Konference Partnerství Leader 2010 KS NS MAS OK: PMARV (PRV III.3.1.) NS MAS, CSV OK a ZK, SPOV PS, Konference Zpravodaj MAS SMARV: PRV III.3.1. Společně měníme a rozvíjíme venkov OP VpK 3.2. ZK: Mladí pro venkov II. K O N T A K T Jsme z venkova, pracujeme pro venkov. Pomůžeme získat peníze na vaše projekty! 12) Různé Tomáš Šulák Středomoravská agentura rozvoje venkova, o.p.s. tel: MAS Partnerství Moštěnka, o.s. Kancelář:

1. Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období (uveďte klíčové aktivity uskutečněné ve sledovaném období):

1. Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období (uveďte klíčové aktivity uskutečněné ve sledovaném období): Název: Monitorovací zpráva o činnosti MAS č. 4 (I. etapa leden-duben 2012) Číslo: MAS-PM_TSu-160D_MZ4 Datum: 23. 5. 2012 Zpráva za období: leden - duben 20121 Název MAS: MAS Partnerství Moštěnka, o. s.

Více

SMARV. Středomoravská agentura rozvoje. SMARV Partnerství SMARV LEADER 22.11.2009. Projekt Mladí pro venkov Nové síly pro oživení vesnic.

SMARV. Středomoravská agentura rozvoje. SMARV Partnerství SMARV LEADER 22.11.2009. Projekt Mladí pro venkov Nové síly pro oživení vesnic. SMARV Prezentace, Dřevohostice, 18. 11. 2009 Středomoravská agentura rozvoje venkova SMARV Partnerství SMARV LEADER Animace venkova ( vč. vzdělávání, propagace, veřejných projednávání) Dotační poradenství

Více

MAS v 1. kole (OK) MAS podle krajů. MAS v 1. kole (ZK) Leader ČR 2007. Obsah: 22.12.2008

MAS v 1. kole (OK) MAS podle krajů. MAS v 1. kole (ZK) Leader ČR 2007. Obsah: 22.12.2008 KS NS MAS ČR v OK Jednání Krajského sdružení Národní sítě MAS v Olomouckém kraji Prezentace, 18. 12. 2008, Olomouc Obsah: 1) Informace z jednání výboru NS MAS, ustavení Monitorovacího výboru NS MAS a jednání

Více

Vytvoření strategie MAS Moravská cesta 2014-2020 spolufinancuje Olomoucký kraj Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Moravská cesta

Vytvoření strategie MAS Moravská cesta 2014-2020 spolufinancuje Olomoucký kraj Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Moravská cesta Vytvoření strategie MAS Moravská cesta 2014-2020 spolufinancuje Olomoucký kraj Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Moravská cesta Julie Zendulková předsedkyně MAS Moravská cesta Ing. Miloslava Hrušková

Více

Moravská cesta (Litovelsko - Pomoraví), o. s. Setkání s certifikovanými výrobci HANÁ regionální produkt Litovel, 6. listopad 2013

Moravská cesta (Litovelsko - Pomoraví), o. s. Setkání s certifikovanými výrobci HANÁ regionální produkt Litovel, 6. listopad 2013 Moravská cesta (Litovelsko - Pomoraví), o. s. Setkání s certifikovanými výrobci HANÁ regionální produkt Litovel, 6. listopad 2013 Julie Zendulková předsedkyně MAS Moravská cesta Datum vzniku MAS: prosinec

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Zpráva za období: 26. května 2012 19. září 2012 Název MAS: MAS LAG Strakonicko, o.s. Zpracovatel zprávy: Ing. Václav Ouška manažer kontrol MAS Kontakt:

Více

Možnosti a limity rozvoje venkovských. Možnosti a limity rozvoje venkovských obcí

Možnosti a limity rozvoje venkovských. Možnosti a limity rozvoje venkovských obcí Možnosti a limity rozvoje venkovských Možnosti a limity rozvoje venkovských obcí oblastí, Tetčice 9. 9. 2010 1 Praktická aplikace nástrojů na rozvoj venkova Tetčice 9. 9. 2010 GaREP, spol. s r. o. 2 SMARV

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: 3. etapa: září 2012 prosinec 2012 Název MAS: MAS Podhostýnska, o. s. zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Ing. Kateřina Buzková - asistent

Více

MAS Partnerství Moštěnka 2009

MAS Partnerství Moštěnka 2009 Prezentace pro akci SMARV, BpH, 23. 6. 2009 MAS Partnerství Moštěnka 2009 Prezentace pro akci v rámci projektu Společně Měníme a Rozvíjíme Venkov SMARV Bystřice pod Hostýnem, 23. 6. 2009 Výsledky Leader

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: 09-12/2013 Název MAS: MAS Rokytná, o.p.s. zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce):robert Kubala, ředitel a manažer MAS kontakt: e-mail: kubala@iecc.cz

Více

Národní síť místních akčních skupin ČR SPOLEČNÉ ŠKOLENÍ MAS A RO SZIF ÚNOR 2011

Národní síť místních akčních skupin ČR SPOLEČNÉ ŠKOLENÍ MAS A RO SZIF ÚNOR 2011 Národní síť místních akčních skupin ČR Pracovní skupina LEADER SPOLEČNÉ ŠKOLENÍ MAS A RO SZIF ÚNOR 2011 Pracovní skupiny NS MAS apod. / 1 PS pro realizaci programu LEADER (PS LEADER) Statut PS schválen

Více

Veřejné projednání strategie MAS na období 2014 2020 24.10.2014

Veřejné projednání strategie MAS na období 2014 2020 24.10.2014 Veřejné projednání strategie MAS na období 2014 2020 24.10.2014 Zhodnocení uplynulého období Priority MAS Valašská tradiční vesnice pohoda života na Valašsku a pohoda při trávení volného času. Zvýšení

Více

MAS v ČR. Obsah: Strategický plán Leader Hanáci se rozkévale

MAS v ČR. Obsah: Strategický plán Leader Hanáci se rozkévale Obsah: Strategický plán Leader Hanáci se rozkévale Prezentace pro Valné shromáždění MCLP, Červenka, 21. 5. 2008 1) MAS v ČR a výsledky Leader IV.1.1. 2) SPL Moravská cesta Fiche typy projektů Výzvy časový

Více

1. Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období (uveďte klíčové aktivity uskutečněné ve sledovaném období):

1. Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období (uveďte klíčové aktivity uskutečněné ve sledovaném období): Název: Monitorovací zpráva o činnosti MAS č. 5 (II. etapa květen-srpen 2012) Číslo: MAS-PM_TSu-160E_MZ5 Datum: 16. 9. 2012 Zpráva za období: květen - srpen 2012 Název MAS: MAS Partnerství Moštěnka, o.

Více

Olomoucké vysoké školství partnerem moravského venkova. reg. č.: CZ.1.07/2.4.00/12.0065

Olomoucké vysoké školství partnerem moravského venkova. reg. č.: CZ.1.07/2.4.00/12.0065 Olomoucké vysoké školství partnerem moravského venkova reg. č.: CZ.1.07/2.4.00/12.0065 Moravská cesta (Litovelsko Pomoraví) 26. září 2012, Olomouc Občanská participace na venkově Julie Zendulková předsedkyně

Více

Zápis ze zasedání Valné hromady místní akční skupiny MAS Podchlumí, z. s. ze dne 1. 12. 2015, 17:00, Hořice

Zápis ze zasedání Valné hromady místní akční skupiny MAS Podchlumí, z. s. ze dne 1. 12. 2015, 17:00, Hořice Zápis ze zasedání Valné hromady místní akční skupiny MAS Podchlumí, z. s. ze dne 1. 12. 2015, 17:00, Hořice Usnášeníschopnost Valné hromady Podchlumí o.s. : ANO (dle přílohy prezenční listina 23 osob,

Více

Úkol delegovat členy do komise spolupráce a medializace zástupci KO ( do konce září ) - schůzky budou probíhat v září

Úkol delegovat členy do komise spolupráce a medializace zástupci KO ( do konce září ) - schůzky budou probíhat v září Zápis z 6. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Krajský úřad Jihočeského kraje, České Budějovice, 31.8..2009 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: Ing. Lucie Krumpholcová, Mze Ing. F.

Více

Místní akční skupina ORLICKO. 564 01 Žamberk, Masarykovo náměstí 166 M A S

Místní akční skupina ORLICKO. 564 01 Žamberk, Masarykovo náměstí 166 M A S Místní akční skupina ORLICKO 564 01 Žamberk, Masarykovo náměstí 166 M A S ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 Obsah: 1. Aktivity v roce 2008 3 2. Hospodaření MAS ORLICKO v roce 2008 8 Zpracoval:

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: 1. 1. 2013 30. 4. 2013 Název MAS: Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP Zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): - Ing. Jaromír

Více

Místní akční skupina Orlicko Veřejná diskuse. Valná hromada. M A S Co je to MAS? 18.12.2007 M A S LEADER

Místní akční skupina Orlicko Veřejná diskuse. Valná hromada. M A S Co je to MAS? 18.12.2007 M A S LEADER Místní akční skupina Orlicko Veřejná diskuse Valná hromada Co je to MAS? 18.12007 LEADER Valná hromada 18.12007 LEADER LEADER doposud: 2006: založení Místní akční skupiny ORLICKO (MAS ORLICKO) na území

Více

VH MR Hranicko 29. listopadu 2012, městský úřad Potštát

VH MR Hranicko 29. listopadu 2012, městský úřad Potštát VH MR Hranicko 29. listopadu 2012, městský úřad Potštát Přítomní: dle prezenční listiny Alena Veličková, obec Horní Újezd Karel Galas, město Potštát Marta Koubková, obec Polom Marcela Tomášová, obec Všechovice

Více

Obec Veselíčko. Zápis a Usnesení 10/2012. ze zasedání Zastupitelstva obce Veselíčko (dále jen ZOV ), čtvrtek 13. 12. 2012 v 18 hodin na obecním úřadě

Obec Veselíčko. Zápis a Usnesení 10/2012. ze zasedání Zastupitelstva obce Veselíčko (dále jen ZOV ), čtvrtek 13. 12. 2012 v 18 hodin na obecním úřadě Zápis a Usnesení 10/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Veselíčko (dále jen ZOV ), čtvrtek 13. 12. 2012 v 18 hodin na obecním úřadě Přítomni: pp. Gogela, Motyka, Panáková, Pospíšil, Suchánek, Šulák Nepřítomni:

Více

9. výzva MAS k předkládání projektů pro 18. kolo příjmu žádostí SZIF

9. výzva MAS k předkládání projektů pro 18. kolo příjmu žádostí SZIF 9. výzva MAS k předkládání projektů pro 18. kolo příjmu žádostí SZIF 1. Číslo výzvy 9 Program: Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013/ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) Osa: Opatření:

Více

Výroční zpráva MAS Znojemské vinařství, o.s. za rok 2010

Výroční zpráva MAS Znojemské vinařství, o.s. za rok 2010 Impulsy pro novou kvalitu života na venkově SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ - EVROPSKÝM FONDEM PRO ROZVOJ VENKOVA: EVROPA INVESTUJE DO VENKOVSKÝCH OBLASTÍ 1 Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Strážnicko MAS Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 10 Rozvoj kulturního dědictví Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III. Název opatření resp.podopatření:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Úvod Rok 2008 byl pro naše sdružení důležitým ve smyslu schválení našeho Strategického plánu Leader s názvem Nejen společná řeka. Sdružení začalo plně fungovat od 1.7.2008 kdy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2012 MAS Litomyšlsko o.p.s. Červen 2013 1 Obsah 1. PŘEDSTAVENÍ MAS LITOMYŠLSKO O.P.S.... 4 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 5 Zakladatelé... 5 Ředitel... 6 Správní rada... 6 Dozorčí rada...

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) 2.Číslo Fiche.Název Fiche 7 D.1 Stezky, pěšiny a mosty mezi lidmi.vymezení Fiche Zvyšovat atraktivitu a vybavenost území pro cestovní ruch.

Více

STŘEDNĚDOBÉ HODNOCENÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER

STŘEDNĚDOBÉ HODNOCENÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER STŘEDNĚDOBÉ HODNOCENÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER SUDETY MÍSTO K SETKÁVÁNÍ MAS ČESKÝ ZÁPAD MÍSTNÍ PARTNERSTVÍ PRACOVNÍ VERZE 24. 3. 2011 Zpracovali: Jan Florian, Ing. Markéta Frouzová 1. ÚVOD Název MAS: Český

Více

II. VÝZVA MAS HRADECKÝ VENKOV O. P. S. číslo výzvy 2010/1

II. VÝZVA MAS HRADECKÝ VENKOV O. P. S. číslo výzvy 2010/1 MAS Hradecký venkov o.p.s. Husovo nám. 83, 503 15 Nechanice www.hradeckyvenkov.cz IČO: 275 17 730 Místní akční skupina Hradecký venkov o.p.s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem Leader Místní akční

Více

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2013 Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2013 Činnost společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. je zaměřena na podporu rozvoje regionu naplňovaném pomocí dotačního titulu Programu

Více

M A S R e g i o n H A N Á

M A S R e g i o n H A N Á M A S R e g i o n H A N Á vyhlašuje 3. VÝZVU k předkládání projektů V souladu se strategií Strategický plán LEADER Region HANÁ a v souladu s pravidly Programu rozvoje venkova, osa IV LEADER 1. Identifikace

Více

Zpracovatelský tým: Centrum EP, Oddělení rozvoje

Zpracovatelský tým: Centrum EP, Oddělení rozvoje Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 MONITORING Monitorovací zpráva za rok 2009 červen 2010 Zpracovatelský tým: Centrum EP, Oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec Králové tel.: +420

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice čp. 1 Přítomni: dle prezenční listiny Zápis ze společného zasedání valné hromady a programového výboru, konaného ve školící

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Jemnicko, o.p.s.,husova 103, 675 31 Jemnice Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche 3.Název Fiche 4 Cestovní ruch - šetrná turistika - nové příležitosti Přiřazení Fiche k opatření PRV

Více

Výzvu 01-09 k předkládání žádostí o dotaci

Výzvu 01-09 k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Hrubý Jeseník Zámecké nám. 19/4, 792 01 Bruntál 1 IČ: 27028640 Místní akční skupina Hrubý Jeseník (dále MAS HJ) s územní působností katastrálních území obcí a měst Bruntál, Široká

Více

10. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ NA REALIZACI PROJEKTŮ

10. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ NA REALIZACI PROJEKTŮ V souladu se Strategickým plánem LEADER Místní akční skupiny Blanský les Netolicko o.p.s. pro období 2007-2013 MAS Blanský les Netolicko, čertovsky hezké místo (registrační číslo MAS: 07/002/41100/231/000066)

Více

NOVINKY LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ

NOVINKY LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ NOVINKY LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ 2/2011 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY MAS Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou zpravodaj obecně prospěšné společnosti Luhačovské Zálesí, ve kterém se snažíme rekapitulovat poslední

Více

Analýza výsledků PRV/EAFRD III. Osa v OK a ZK

Analýza výsledků PRV/EAFRD III. Osa v OK a ZK Analýza výsledků Programu rozvoje venkova (PRV/EAFRD) v první výzvě pro III. osu (2. kolo PRV) - Střední Morava (Olomoucký a Zlínský kraj) V první výzvě Programu rozvoje venkova bylo uspokojeno 111 žadatelů,

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO / MASiF

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO / MASiF KDO JSME Místní akční skupina Mikroregionu Frýdlantsko (MASiF) vznikla na konci roku 2004 jako občanské sdružení. Je otevřené pro obce, města a jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace,

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: září - prosinec 2011 Název MAS: MAS Boskovicko PLUS, o.s. zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Olga Ondráčková, manažerka, Marcela Hamerská,

Více

Zápis z jednání Rady MAS

Zápis z jednání Rady MAS Zápis z jednání Rady MAS Místo konání: Zasedací místnost MAS, Žamberk Dne: 12.2.2010 Účastníci: Hosté: Zapisovatelka: Ověřovatel: Ing. Oldřich Žďárský Ing. Josef Paďour Ing. Dana Hubálková Jan Vych Vladimír

Více

Registrační číslo projektu CZ.1.08/3.2.00/14.00176

Registrační číslo projektu CZ.1.08/3.2.00/14.00176 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014-2020 Místní akční skupiny Blanský les Netolicko o.p.s. Vznik SCLLD MAS BLN byl podpořen v rámci Operačního programu Technická pomoc Registrační

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Zpráva za období: 22. května 2013 24. září 2013 Název MAS: MAS LAG Strakonicko, o.s. Zpracovatel zprávy: Ing. Václav Ouška manažer kontrol MAS Kontakt:

Více

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2010 Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2010 Činnost společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. je zaměřena na podporu rozvoje regionu naplňovaném pomocí dotačního titulu Programu

Více

Střednědobé hodnocení Strategického plánu LEADER

Střednědobé hodnocení Strategického plánu LEADER Střednědobé hodnocení Strategického plánu LEADER 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Obsah Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche.Název Fiche 1 A.1 Upravený venkov - vlídná tvář našeho regionu Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření III.

Více

Vyhlášení výzvy. Strategický plán Leader MAS Hornolidečska na období 2007-2013 SPL_MASH_5. VÝZVA

Vyhlášení výzvy. Strategický plán Leader MAS Hornolidečska na období 2007-2013 SPL_MASH_5. VÝZVA Vyhlášení výzvy Místní akční skupina Hornolidečska, o.s. v souladu se Strategickým plánem Leader MAS Hornolidečska na období 2007-2013 vyhlašuje 5. výzvu k předkládání žádostí v následujících prioritách:

Více

Zápsis z VH Krajského sdružení NS MAS ČR Zlínského kraje

Zápsis z VH Krajského sdružení NS MAS ČR Zlínského kraje Krajské sdružení Národní sítě Místních akčních skupin České republiky Zlínského kraje kraje Zápsis z VH Krajského sdružení NS MAS ČR Zlínského kraje Termín: 3.2.2015 Místo: Slovácký dvůr Ostrožská Nová

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Sokolovsko o. p. s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche 3.Název Fiche 3 Kulturní dědictví a tradice našeho venkova Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III.

Více

Místní akční skupina Český sever, z. s.

Místní akční skupina Český sever, z. s. Místní akční skupina Český sever, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Význam MAS MAS Český sever, založený v roce 2004, je spolkem podle zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Spolek je otevřené

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. Číslo Fiche.Název Fiche 8 D. Lesy pro odpočinek a pro lidi Fiche opatření (dále jen Fiche) Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název).hlavní opatření II.. Název opatření

Více

Nový povrch pro aktivní děti

Nový povrch pro aktivní děti Nový povrch pro aktivní děti - rekonstrukce podlahové plochy v Kulturním domě Dolní Újezd Žadatel: Obec Dolní Újezd Partner: Základní škola v Dolním Újezdě TJ Sokol Dolní Újezd Strana 1 (11) Popis projektu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

jednání Valné hromady KS MAS Středočeského

jednání Valné hromady KS MAS Středočeského Zápis z jednání Valné hromady KS MAS Středočeského Termín pátek 21. února 2014 v 9:30 h 14:00 h Místo MAS Vyhlídky, Mělník, Zasedací sál MěÚ /přízemí/, Nám. Míru čp. 51 Program Valné hromady: 1. Zahájení

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Rozvoj Krnovska o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 3 Občanské vybavení a služby na území MAS Rozvoj Krnovska Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: od 1. 5. 2013 do 31. 8. 2013 Název MAS: Zpracovatel zprávy: (jméno, příjmení, funkce) Havlíčkův kraj o.p.s. Jaroslava Hájková, ředitelka MAS Kontakt:

Více

ZÁPIS z veřejného 80. zasedání (6/2010) Mikroregionu Český ráj konaného dne 18.11.2010 v hotelu Králíček, Obec Kacanovy

ZÁPIS z veřejného 80. zasedání (6/2010) Mikroregionu Český ráj konaného dne 18.11.2010 v hotelu Králíček, Obec Kacanovy ZÁPIS z veřejného 80. zasedání (6/2010) Mikroregionu Český ráj konaného dne 18.11.2010 v hotelu Králíček, Obec Kacanovy Přítomni: viz. presenční listina Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková Soldátová,

Více

Předseda seznámil přítomné s programem. Vyzval členy výboru NS MAS k případnému doplnění.

Předseda seznámil přítomné s programem. Vyzval členy výboru NS MAS k případnému doplnění. Zápis z 12. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Zlín, 23.4.2010 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: zástupce KZAV Zlínského kraje Ověřovatelé zápisu: Kulíšek, Haš Zápis: Eva Hamplová

Více

Místní akční skupina Valašsko Horní Vsacko, o.s.

Místní akční skupina Valašsko Horní Vsacko, o.s. k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Valašsko Horní Vsacko (dále jen MASVHV) vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem Leader na období 2008 2013 s názvem My zme Valaši, jedna rodina 2.

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Labské skály Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 1 CESTOVNÍ RUCH A VOLNÝ ČAS Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření III. Název opatření resp.podopatření:

Více

Priority a opatření SCLLD MAS Moravská brána

Priority a opatření SCLLD MAS Moravská brána MAS Moravská brána si stanovila na základě veřejných projednávání a analýzy území šest prioritních oblastí, které řeší problémové okruhy. 1. Cesty za poznáním krajiny a historie regionu 2. Zlepšování technické

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Místní akční skupina Mikulovsko, o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) 2.Číslo Fiche 3.Název Fiche 6 Rozvoj lidských zdrojů - další odborné vzdělávání a informační činnost v oblasti diverzifikace

Více

Obsah: Úvodem. Charakteristika společnosti. Orgány a management MAS. Přehled činností v roce 2010. Změny stanov a ve složení orgánů MAS

Obsah: Úvodem. Charakteristika společnosti. Orgány a management MAS. Přehled činností v roce 2010. Změny stanov a ve složení orgánů MAS Obsah: Úvodem Charakteristika společnosti Orgány a management MAS Přehled činností v roce 2010 Změny stanov a ve složení orgánů MAS Zpráva o hospodaření Úvodem: Rok 2010 byl pro naší MAS charakteristický

Více

Vyhlášení výzvy. Strategický plán Leader MAS Hornolidečska na období 2007-2013 SPL_MASH_2009_2

Vyhlášení výzvy. Strategický plán Leader MAS Hornolidečska na období 2007-2013 SPL_MASH_2009_2 Vyhlášení výzvy Místní akční skupina Hornolidečska, o.s. v souladu se Strategickým plánem Leader MAS Hornolidečska na období 2007-2013 vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí v následujících prioritách:

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Platnost Fiche pro: 16. kolo příjmu Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 2 Obnova a rozvoj vesnic Vymezení Fiche

Více

Termíny příjmu žádostí

Termíny příjmu žádostí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Podještědí o.s. Vyhlašuje 7. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI z Programu rozvoje venkova ČR

Více

Dotační příležitosti v oblasti CESTOVNÍHO RUCHU

Dotační příležitosti v oblasti CESTOVNÍHO RUCHU Dotační příležitosti v oblasti CESTOVNÍHO RUCHU Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Resumé dotačních příležitostí Program

Více

Aktivity regionálního rozvoje. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 23. 9. 2015, Olomouc

Aktivity regionálního rozvoje. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 23. 9. 2015, Olomouc Aktivity regionálního rozvoje Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 23. 9. 2015, Olomouc Obsah prezentace: Aktuální informace z regionálního rozvoje kraje A. Koncepční oblast B. Oblast energetiky

Více

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 2. prosince 2014 v Klubu Střelnice ve Varnsdorfu

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 2. prosince 2014 v Klubu Střelnice ve Varnsdorfu Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER Z á p i s z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 2. prosince 2014 v Klubu Střelnice ve

Více

Luhačovské Zálesí, o.p.s. Prezentace aktivit společnosti

Luhačovské Zálesí, o.p.s. Prezentace aktivit společnosti Luhačovské Zálesí, o.p.s. Prezentace aktivit společnosti ÚVOD Obecně prospěšná společnost Luhačovské Zálesí, o.p.s. byla založena v roce 2007 Jediným zakladatelem společnosti je Mikroregion Luhačovské

Více

Pokyny pro žadatele o dotaci z PRV v rámci 9. výzvy

Pokyny pro žadatele o dotaci z PRV v rámci 9. výzvy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Tento projekt je financován Evropskou unií Pokyny pro žadatele o dotaci z PRV v rámci 9. výzvy Realizace projektů v

Více

Zhodnocení Konceptu rozvoje o.p.s. Region Pošembeří. Pošembeřívroce 2011. Mgr. Miloslav Oliva, ředitel o.p.s. Jednání SR a DR, Český Brod 19.4.

Zhodnocení Konceptu rozvoje o.p.s. Region Pošembeří. Pošembeřívroce 2011. Mgr. Miloslav Oliva, ředitel o.p.s. Jednání SR a DR, Český Brod 19.4. Zhodnocení Konceptu rozvoje o.p.s. Region Pošembeří Hlavní úkoly o.p.s. Region Pošembeřívroce 2011 Mgr. Miloslav Oliva, ředitel o.p.s. Jednání SR a DR, Český Brod 19.4. 2011 1 Oblasti působení ředitele

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Ing. Oto Onderek

ÚVODNÍ SLOVO. Ing. Oto Onderek ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, rok 2013 byl posledním rokem programového období Evropské unie 2007 2013. Zdálo by se, že tedy skončil i Program rozvoje venkova ČR 2007 2013. Ve skutečnosti tomu tak není,

Více

STŘEDNĚDOBÉ HODNOCENÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU LEADER. NAD ORLICÍ, o.p.s. 51 41 Kostelecké Horky 57 27513823 www.nadorlici.cz

STŘEDNĚDOBÉ HODNOCENÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU LEADER. NAD ORLICÍ, o.p.s. 51 41 Kostelecké Horky 57 27513823 www.nadorlici.cz STŘEDNĚDOBÉ HODNOCENÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU LEADER NAD ORLICÍ, o.p.s. 51 41 Kostelecké Horky 57 27513823 www.nadorlici.cz 29. prosince 2011 Zpracovali: Ing. Kateřina Loučková Bc. Martina Lorencová Mgr. Petr

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Místní akční skupina Pomalší o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche 3.Název Fiche 7 Kulturní dědictví Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III. Název opatření

Více

- Rozvoj. venkova (LEADER, EQUAL, INTERREG, POV, PRV) - Strategické. plánování. - Komunitní. plánování soc. služeb. - Zapojování.

- Rozvoj. venkova (LEADER, EQUAL, INTERREG, POV, PRV) - Strategické. plánování. - Komunitní. plánování soc. služeb. - Zapojování. Podpora NNO v Olomouckém kraji v souvislostech Prezentace pro jednání Výboru pro regiony Rady vlády pro NNO Olomouc, 7. března 2008, KÚOK (Jeremenkova 40a) Obsah 1) Představení CpKP 2) Významný projekt

Více

Program rozvoje venkova:

Program rozvoje venkova: MAS Krajina srdce bude v letech 2016-2023 podporovat tyto aktivity: Program rozvoje venkova: 1) I. Název opatření: 2.5.5. Profesionalizace producentů ovoce a další zahradnické produkce + vybrané zemědělské

Více

Obsah. Moravská cesta Region v srdci Olomouckého kraje. Litovelsko: Jsme tady! Moravská cesta (Litovelsko Pomoraví)

Obsah. Moravská cesta Region v srdci Olomouckého kraje. Litovelsko: Jsme tady! Moravská cesta (Litovelsko Pomoraví) Moravská (Litovelsko Pomoraví) 26. září 2012, Olomouc Občanská participace na venkově Julie Zendulková předsedkyně MAS Moravská Obsah 1) Představení, činnost a propagace MAS Moravská 2) MBE Projekty spolupráce

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: leden 2014 prosinec 2014 Název MAS: MAS Podhostýnska, z. s. zpracovatelé zprávy: Mgr. Eva Kubíčková hlavní manažer MAS, kubickova@mas-podhostynska.cz

Více

Výstupy z realizace ROP SM z pohledu Olomouckého kraje. 13-14. 11. 2014 Prostějov

Výstupy z realizace ROP SM z pohledu Olomouckého kraje. 13-14. 11. 2014 Prostějov Výstupy z realizace ROP SM z pohledu Olomouckého kraje 13-14. 11. 2014 Prostějov Regionální operační program Střední Morava ROP byl mezi prvními z operačních programů, který začal s vyhlašováním výzev

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova 2014 2020 23. 4. 2015, Velešín Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PRV 2014-2020 Rozpočet přesun 300 mil. EUR do koheze rozpočet

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Hlučínsko Číslo Fiche 3.Název Fiche 7 Péči o minulost tvoříme budoucnost Fiche opatření (dále jen Fiche) Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III. Název opatření

Více

Infolist venkova. Zprávy / Leader / Aktuální výzvy na dotace / PRV / ROP / Monitor

Infolist venkova. Zprávy / Leader / Aktuální výzvy na dotace / PRV / ROP / Monitor Zprávy / Leader / Aktuální výzvy na dotace / PRV / ROP / Monitor Infolist venkova Informační list Středomoravské agentury rozvoje venkova SMARV, o.p.s. / č. 12 / www.smarv.cz Vážení příznivci venkova,

Více

Výroční zpráva. Národní sítě Místních akčních skupin České republiky, o.s. za rok 2010

Výroční zpráva. Národní sítě Místních akčních skupin České republiky, o.s. za rok 2010 Výroční zpráva Národní sítě Místních akčních skupin České republiky, o.s. za rok 2010 Bc. František Winter Křtiny 17.3.2011 Stav členské základny k 31.12.2010 Počet fungujících MAS na území ČR : 145 z

Více

8. výzva k předkládání žádostí o dotace

8. výzva k předkládání žádostí o dotace Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Ekoregion Úhlava, o.s. 8. výzva k předkládání žádostí o dotace Strategický plán LEADER (SPL) Marketingová značka

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Vladař o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 2 Občanské vybavení a služby na území MAS Vladař Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III. Název

Více

16. Plénum MAS ad 4/ Integrovaná strategie rozvoje území

16. Plénum MAS ad 4/ Integrovaná strategie rozvoje území 16. Plénum MAS ad 4/ Integrovaná strategie rozvoje území 2014-2020 1) Informace ze SPL - sumář za 5 výzev MAS 2) ISRÚ kdy, co, jak a proč? 3) Co by obce a jejich území potřebovalo/nepotřebovalo/chtělo?

Více

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života Obsah: 1. Aktualizace místního programu obnovy venkova Obec Tršice Plánovací období 2011-2020 Touto aktualizací se mění místní program obnovy vesnice (plán rozvoje obce) schválen ZO dne 29.10.2003 po číslem

Více

Příprava integrované strategie rozvoje území 2014-2020 Východiska pro integrované strategie regionů 2014-2020

Příprava integrované strategie rozvoje území 2014-2020 Východiska pro integrované strategie regionů 2014-2020 Příprava integrované strategie rozvoje území 2014-2020 Východiska pro integrované strategie regionů 2014-2020 1 Dokumenty EU a ČR (Společný strategický rámec) 2 Venkov v Evropě Venkovské oblasti tvoří:

Více

Památky, cestovní ruch a dotace. Zhodnocení a možnosti stávajícího programovacího období, výhled do nadcházejících let

Památky, cestovní ruch a dotace. Zhodnocení a možnosti stávajícího programovacího období, výhled do nadcházejících let Památky, cestovní ruch a dotace Zhodnocení a možnosti stávajícího programovacího období, výhled do nadcházejících let Památky, cestovní ruch a dotace Osnova: Památky jako cíl dotačních příležitostí Bližší

Více

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŠUMAVA

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŠUMAVA SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŠUMAVA Návrh mechanismů podpory projektů ze zásobníku KIPR IImpllementtačníí sttrukttura KIIPR Implementační dokument KIPR je nedílnou součástí dokumentu

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: od 1. 1. 2012 do 30. 4. 2012 Název MAS: Zpracovatel zprávy: (jméno, příjmení, funkce) Havlíčkův kraj o.p.s. Jaroslava Hájková, ředitelka MAS Kontakt:

Více

MAS MORAVSKÁ BRÁNA, o.s.

MAS MORAVSKÁ BRÁNA, o.s. Tvorba integrované strategie MAS MORAVSKÁ BRÁNA, o.s. Prezentace na setkání MAS Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014 + KDY: středa, 13. listopadu 2013 KDE: hotel Pohoda, Pozlovice

Více

Zápis z VH Krajského sdružení NS MAS ČR Moravskoslezského kraje krajekkrajeolomouckého kraje

Zápis z VH Krajského sdružení NS MAS ČR Moravskoslezského kraje krajekkrajeolomouckého kraje Zápis z VH Krajského sdružení NS MAS ČR Moravskoslezského kraje krajekkrajeolomouckého kraje Termín 28. leden - čtvrtek Čas Místo 9:00 13:30 hod Lázeňský dům Libuše, Karlova Studánka Program jednání 1.

Více

Výzvu č. 6 (3. 21. 5. 2010)

Výzvu č. 6 (3. 21. 5. 2010) Místní akční skupina Vladař o. p. s. (dále jen MAS Vladař ) vyhlašuje Výzvu č. 6 (3. 21. 5. 2010) Výzva č. 6 k předkládání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, osy IV. LEADER,

Více

DOTAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016

DOTAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016 DOTAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016 1. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1. Název: Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016 1.2. Vyhlašovatel:

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Zobrazit části 1-1 Název MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche.Název Fiche B.2 Služby a život na venkově Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název).hlavní opatření III.

Více

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM. (stav k 10. 02. 2009)

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM. (stav k 10. 02. 2009) Bod č. 2 Tisk č.: 023-MV-09 P02 Zpráva o realizaci ROP Střední Morava za období 10/2008-02/2009 Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM za období 10/2008-02/2009 (stav k 10.

Více