krajinářská architektura.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "krajinářská architektura."

Transkript

1 ZÁPIS Z VII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE ČAS OD DO 17,30 HODIN Přítomni:, M. Košař, J. Panna, J. Šafer, M. Volf, I. Plicka, P. Martinek, K. Salzmann, J. Sapák, R. Kolařík, L. Kuba (od 11 hod.) Omluven: P. Hnilička, R. Václavík Hosté: J. Šebek, P. Rada M. Holubec, J. Kaštánková, D. Mikulášek, M. Rusina k bodu webové stránky ČKA P. Janda, M. Smrčková k bodu webové stránky ČKA P. Velička k bodu rozsah oprávnění autorizovaného architekta obor krajinářská architektura. Kancelář: V. Těšitelová, Z. Hošková, D. Rybková 1. Kontrola přítomnosti a schopnosti usnášení se Představenstvo zahájil a řídil I. Plicka. Konstatoval, že představenstvo je s přítomností 9 členů usnášeníschopné. 2. Schválení struktury programu VII. zasedání představenstva Program: I. ÚVOD II. KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ III. DISCIPLINÁRNÍ KAUZY IV. AGENDA ČKA V. PRACOVNÍ SKUPINY ČKA VI. NOVÉ BODY - RŮZNÉ I. ÚVOD II. KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ Úkol VI/V/2014 pro Kancelář zajistit u J. Straky zpracování návrhu kvalitního a reprezentativního diplomu. Úkol plněn průběžně stanoven J. Strakovi termín srpen Úkol VII/V/2014 pro Kancelář zaurgovat zpětnou vazbu MK ohledně spolupráce. Zpracovat dopis na osobní setkání s MK. Zaurgováno, bez odezvy, bude i nadále řešeno cestou všech kontaktů na MK. Úkol XI/V/2014 pro Kancelář zrekapitulovat zástupce ČKA v orgánech a organizacích za ČKA, T: červen Úkol splněn. Seznam k doplnění rozeslán. 1/8 navrhla: Vladimíra Těšitelová , doplnil a schválil: Ivan Plicka

2 III. DISCIPLINÁRNÍ KAUZY 1) Rozhodnutí o odvolání 1. Bude řešeno s ohledem na zprávu odvolacího senátu. 2) Rozhodnutí o odvolání 2. Bude řešeno s ohledem na zprávu odvolacího senátu. Oba body odloženy. 3) Postoupení odvolání proti rozsudku Stavovského soudu spisová značka DR Představenstvo vzalo na vědomí. IV. AGENDA ČKA 1) Vzdání se autorizace a) Žadatel: Ing. arch. Bohumil Loučka, Kunčičky u Bašky 335, Baška, číslo autorizace Žádost: doručena na ČKA dne /1230 Věc: vzdání se autorizace na vlastní žádost k datu hlasování představenstva ze dne Návrh usnesení: Představenstvo usnesením schválilo odnětí autorizace Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0 b) Žadatel: Ing. arch. Bohdan Sova, Dlouhá 33, České Budějovice, číslo autorizace Žádost: doručena na ČKA dne /1252 Věc: vzdání se autorizace na vlastní žádost k datu hlasování představenstva ze dne Návrh usnesení: Představenstvo usnesením schválilo odnětí autorizace Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0 c) Žadatel: Ing. arch. Ludvík Fabián, Kozinova 22, České Budějovice, číslo autorizace Žádost: doručena na ČKA dne /1287 Věc: vzdání se autorizace na vlastní žádost k datu hlasování představenstva ze dne Návrh usnesení: Představenstvo usnesením schválilo odnětí autorizace Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0 Úkol pro Kancelář vyškrtnout ze Seznamu autorizovaných osob Bohumila Loučku, Bohdana Sovu, Ludvíka Fabiána. T: ihned. 2/8 navrhla: Vladimíra Těšitelová , doplnil a schválil: Ivan Plicka

3 2) Záštity Veletrh THEATRE TECH Typ akce: 1. ročník veletrhu divadelní a jevištní techniky THEATRE TECH. Veletrh je svým zaměřením unikátní a první v České republice. Nabízí propojení prezentací firem, obchodních setkání, prezentací nových studijních crossoborů technických vysokých škol a akademií múzických umění. Jeho součástí je řada odborných workshopů nejen vystavujících firem, ale i předních odborníků jevištní technologie a dalších oborů. Cílovou skupinou návštěvníků budou ředitelé divadel, kin, kulturních domů a klubů, scénografové, divadelní architekti, projektanti, stavební inženýři a další. Termín konání: Místo konání: Organizátor: Výstaviště v Brně BVV Veletrhy Brno, a.s. Doporučení I. Plicky : Nedoporučuje. 4. hlasování představenstva ze dne Návrh usnesení: Představenstvo souhlasí s udělením záštity akci veletrh Theatre Tech PRO: 0 PROTI:8 ZDRŽEL SE: 1 3) Přehled členů, zastupujících ČKA Úkol pro Kancelář doplnit do seznamu zda členství vzniklo nominací ČKA, doporučením ČKA, nominace třetím subjektem. Doplnit lhůtu mandátu, resp. datum vypršení mandátu. Nahrát na GD. T: průběžně. V. PRACOVNÍ SKUPINY ČKA 5. hlasování představenstva ze dne Protinávrh usnesení J. Panny : Představenstvo bude hlasovat separátně o jednotlivých členech pracovních skupin a programu jejich činnosti PRO: 2 PROTI: 5 ZDRŽEL SE: 2 1) Ad hoc PS pro komunikaci 6. hlasování představenstva ze dne /8 navrhla: Vladimíra Těšitelová , doplnil a schválil: Ivan Plicka

4 Návrh usnesení: Představenstvo schvaluje předložené personální složení ad hoc PS pro komunikaci. P. Janda, M. Smrčková, I. Plicka (předseda) PRO: 8 PROTI:0 ZDRŽEL SE:1 2) PS Zahraniční aktivity 7. hlasování představenstva ze dne Protinávrh usnesení J. Panny: Vzhledem k tomu, že podklady k programu a plány cest PS pro zahraničí aktivity nebyly představenstvu předloženy k předstihu, bude o tomto bodu hlasováno na příštím zasedání představenstva. PRO: 1 PROTI: 7 ZDRŽEL SE: 1 8. hlasování představenstva ze dne Návrh usnesení: Představenstvo schvaluje předložené personální složení PS Zahraniční aktivity (J. Smutný, P. Martinek, D. Borák, J. Šafer - předseda), předloženou specifikaci zaměření a činnosti PS Zahraniční aktivity a předložený program činnosti pro 2. pololetí 2014 PS Zahraniční aktivity. PRO: 7 PROTI: 1 ZDRŽEL SE: 2 3) PS Krajinářská architektura 9. hlasování představenstva ze dne Návrh usnesení: Představenstvo schvaluje předložené personální složení PS Krajinářská architektura (R. Fingerová, Š. Špoula, I. Kovačevič, J. Pyšková, I. Škrovová, K. Salzmann předsedkyně), předloženou specifikaci zaměření a činnosti PS Krajinářská architektura a předložený program činnosti pro 2. pololetí 2014 PS Krajinářská architektura. PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 4) PS Standardy 10. hlasování představenstva ze dne Návrh usnesení: Představenstvo bere na vědomí vyhodnocení aktuálního stavu rozpracovanosti standardů a schvaluje předloženou specifikaci zaměření a činnosti PS Standardy a předložený program činnosti pro 2. pololetí 2014 PS Standardy. Představenstvo ukládá předsedovi PS předložit personální složení PS Standardy. Úkol: P. Martinek Termín: PRO: 9 PROTI: 1 ZDRŽEL SE: 0 4/8 navrhla: Vladimíra Těšitelová , doplnil a schválil: Ivan Plicka

5 IV. AGENDA ČKA 4) Webové stránky ČKA (vypořádání připomínek členů ČKA) 11. hlasování představenstva ze dne Návrh usnesení L. Kuba : Představenstvo pověřuje DR, aby prošetřila, zda bylo plněno usnesení VH 2013 ohledně webových stránek Komory PRO: 3 PROTI: 3 ZDRŽEL SE: hlasování představenstva ze dne Návrh usnesení: Představenstvo ukládá I. Plickovi předložit návrh dalšího postupu dokončení přechodu ze starých webových stránek na nové. Úkol: I. Plicka Termín: PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2 Diplomy.cz 13. hlasování představenstva ze dne Návrh usnesení: Představenstvo souhlasí se zachováním samostatné webové stránky která bude provázána vzájemným proklikem s PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: hlasování představenstva ze dne Návrh usnesení: Představenstvo ukládá I. Plickovi předložit návrh postupu faceliftu T: PRO: 10 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 (nepřítomen P. Hnilička, R. Václavík) 15. hlasování představenstva ze dne Návrh usnesení J. Panny: Vzhledem k tomu, že "přehled od členů ČKA došlých připomínek k novým webovým stránkám a jejich vypořádání dle požadavku VH 2013" nebylo hotovo k datu ostrého spuštění nových stránek na adrese cka.cz a představenstvo přehled připomínek obdrželo až 30.6., a tomu, že na nových stránkách na adrese cka.cz nejsou doposud přeneseny všechny informace z původních webových stránek na adrese cka.cc. Představenstvo rozhodlo o návratu k původním webovým stránkám na adrese cka.cc a dopracování beta verze nových www stránek na adrese cka.cz. PRO: 1 PROTI: 3 ZDRŽEL SE: 6 5/8 navrhla: Vladimíra Těšitelová , doplnil a schválil: Ivan Plicka

6 Návrh usnesení: Představenstvo ukládá Kanceláři ČKA zajistit redesign webu O tom, jakým způsobem bude redesign zadán grafikovi J. Strakovi rozhodne komise složená ze zástupců představenstva. Na základě požadavků této komise následně J. Straka vypracuje cenovou nabídku, která bude předložena představenstvu. PRO: PROTI: ZDRŽEL SE: NEHLASOVÁNO. hlasování představenstva ze dne Návrh usnesení : Představenstvo souhlasí se složením výše zmíněné komise pro redesign serveru Jejími členy budou... PRO: PROTI: ZDRŽEL SE: NEHLASOVÁNO. V. PRACOVNÍ SKUPINY ČKA 5) PS soutěže Žádost o udělení výjimky z 12 Soutěžního řádu ČKA - výše cen a odměn nedosahuje požadované 1% z plánovaných nákladů stavby. město Litomyšl. 16. hlasování představenstva ze dne Návrh usnesení: Představenstvo schvaluje udělení výjimky z 12 Soutěžního řádu ČKA - výše cen a odměn nedosahuje požadované 1% z plánovaných nákladů stavby. město Litomyšl a ukládá Kanceláři, aby byly žádosti o výjimky doloženy dostatečnými podklady (např. soutěžní podmínky, situace zadavatele). Úkol: Kancelář Termín: Odůvodnění: viz příloha PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2 6) PS krajinářská architektura Rozsah oprávnění autorizovaného architekta obor krajinářská architektura. Viz příloha. 17. hlasování představenstva ze dne Návrh usnesení: Představenstvo ukládá Kanceláři připravit podklad pro technickou novelu zákona č. 360/1992 pro MMR týkající se 17 písm. c) tak, aby byla umožněna činnost krajinářského architekta v rozsahu vypracování dokumentace pro územní řízení PRO: 10 PROTI:0 ZDRŽEL SE: 0 6/8 navrhla: Vladimíra Těšitelová , doplnil a schválil: Ivan Plicka

7 VI. RŮZNÉ 1) elektronická komunikace + volby orgánů ČKA 18. hlasování představenstva ze dne Návrh usnesení: Představenstvo ukládá Kanceláři připravit podklad pro diskuzi na intranetu na téma distančního hlasování T: PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 (nepřítomen P. Hnilička, R. Václavík, J. Sapák) 2) předběžné peněžní kauce při podání DR, zpětné uhrazení výloh StS 19. hlasování představenstva ze dne Návrh usnesení: Představenstvo ukládá Kanceláři připravit podklad pro diskuzi na téma podání DR a StS T: PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2 3) CEC 5 Představenstvo vzalo na vědomí předloženou zprávu. 4) Stanovisko MMR žádost o zpracovaní Kritéria pro vyhodnocení ekonomické výhodnosti pro výběr zhotovitele územního plánu viz příloha Představenstvo vzalo na vědomí předloženou objednávku a pověřuje PS UÚP jejím zpracováním. 5) OTTA Představenstvo vzalo na vědomí zápis z posledního fora OTTA tvoří přílohu tohoto zápisu. 6) Zveřejnění hlasování na VH 20. hlasování představenstva ze dne Návrh usnesení: Představenstvo ukládá Kanceláři zveřejnit výsledky hlasování z posledních 5 Valných hromad na webových stránkách Komory T: PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: hlasování představenstva ze dne Návrh usnesení: Představenstvo ukládá předsedovi I. Plickovi předložit personální složení RR T: PRO: 10 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 7/8 navrhla: Vladimíra Těšitelová , doplnil a schválil: Ivan Plicka

8 8/8 navrhla: Vladimíra Těšitelová , doplnil a schválil: Ivan Plicka

ZÁPIS Z VI. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 17.6. 2014 ČAS OD 10.00 DO 18,00 HODIN

ZÁPIS Z VI. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 17.6. 2014 ČAS OD 10.00 DO 18,00 HODIN ZÁPIS Z VI. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 17.6. 2014 ČAS OD 10.00 DO 18,00 HODIN Přítomni: P. Hnilička, M. Košař, J. Panna, J. Šafer, R. Václavík, M. Volf, I. Plicka, P. Martinek, K. Salzmann, J. Sapák

Více

I. ÚVOD Předseda přivítal přítomné, a konstatoval, že je představenstvo usnášeníschopné.

I. ÚVOD Předseda přivítal přítomné, a konstatoval, že je představenstvo usnášeníschopné. ZÁPIS Z IV. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 9. 4. 2013 ČAS 10.00 18.00 HODIN Přítomni: T. Bezpalec, P. Hnilička P. Janda, M. Košař (do 17:00), P. Lešek, D. Mareš (do 16:30), V. Milunić, J. Panna, J. Sapák

Více

Praha únor 2015 NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ NA ROK 2015

Praha únor 2015 NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ NA ROK 2015 Praha únor 2015 NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ NA ROK 2015 Představenstvo ČKA projednalo návrh rozpočtu pro rok 2015 na svém XII. zasedání 2. 12. 2014 a schválilo I. zasedání 21. 1. 2015. Návrh

Více

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín. Zápis č.

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín. Zápis č. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 5/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 25. 5.

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven

z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven sdružení zaměstnavatelů v bankovnictví a pojišťovnictví ve smyslu 9a zák. 83/1990 Sb. DIČ: CZ 45249334 Na Příkopě 33, 110 00 Praha 1 www.sbap.cz Z á p i s z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven Místo

Více

Zápis z 3. zasedání prezidia a dozorčí rady CTI ČR konané dne 25.9.2014 od 13.00hod místo konání

Zápis z 3. zasedání prezidia a dozorčí rady CTI ČR konané dne 25.9.2014 od 13.00hod místo konání . C E C H T O P E N Á Ř Ů A I N S T A L A T É R Ů Č R AUTORIZOVANÉ SPOLEČENSTVO Zápis z 3. zasedání prezidia a dozorčí rady CTI ČR konané dne 25.9.2014 od 13.00hod místo konání v sídle společnosti ALMEVA

Více

Zápis č. 37-11/2009. Komínková

Zápis č. 37-11/2009. Komínková Zápis č. 37-11/2009 ze zasedání zastupitelstva obce konané v pondělí, dne 9.11.2009, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod Zasedání zastupitelstva obce svolal, (zasláním pozvánek vč.

Více

Z á p i s č. 15/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 8. 3. 2012

Z á p i s č. 15/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 8. 3. 2012 Z á p i s č. 15/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 8. 3. 2012 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov Čas konání: od: 19:00 do: 22:00 Přítomni: František Bouček,

Více

Statut Státního fondu kinematografie

Statut Státního fondu kinematografie Statut Státního fondu kinematografie I. Obecná ustanovení 1. Státní Fond kinematografie (dále jen Fond ) je právnickou osobou se sídlem v Praze. 2. Fond byl zřízen zákonem č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních

Více

I. ŘÁD PRO PŘÍPRAVU VÝROČNÍHO ZASEDÁNÍ PIONÝRA 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ PŘÍPRAVY JEDNÁNÍ

I. ŘÁD PRO PŘÍPRAVU VÝROČNÍHO ZASEDÁNÍ PIONÝRA 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ PŘÍPRAVY JEDNÁNÍ s. 1/10 I. ŘÁD PRO PŘÍPRAVU VÝROČNÍHO ZASEDÁNÍ PIONÝRA 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Řád pro přípravu Výročního zasedání Pionýra (dále jen VZP) upravuje postupy přípravy VZP na všech organizačních úrovních

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 17 v mandátním období 2010 2014

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 17 v mandátním období 2010 2014 Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 17 v mandátním období 2010 2014 Místo a termín: Praha-Strahov, 17. 2. 2013; čas jednání 9:00-16:00 Přítomni: J. Kozel, V. Řezáč, J. Badzik, J. Donauschachtl, P. Falta,

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN 1 2013 Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 Vogel Jiří Ing. ZPRAVODAJ pro člleny ČKAIIT obllast Hradec Krállové,, obllastníí pobočky ČSSII Hradec Krállové a SPS Hradeckého a Pardubiického krajje OBSAH POZVÁNKA

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 121. schůze konané dne 14.10.2013. Usnesení č. 121/1932/2013 121/1959/2013

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 121. schůze konané dne 14.10.2013. Usnesení č. 121/1932/2013 121/1959/2013 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 121. schůze konané dne 14.10.2013. Usnesení č. 121/1932/2013 121/1959/2013 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 25. 05. 2015 od 16:00

Více

Zápis z 9. jednání Rady České televize ze dne 3. 6. 2009

Zápis z 9. jednání Rady České televize ze dne 3. 6. 2009 Zápis z 9. jednání Rady České televize ze dne 3. 6. 2009 Přítomni: J. Baumruk, J. Brandejs, J. Dědič, H. Fibingerová, D. Makrlíková, R. Mezuláník, J. Kratochvíl, P. Koutný, J. Pavlata, J. Presl, J. Prokeš,

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ ZA ROK 2014 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ ZA ROK Únor 2015 1 1. ÚVOD, VÝROK AUDITORA K ÚČETNÍ UZÁVĚRCE Zpráva o hospodaření České komory architektů (dále také jen ČKA nebo Komora) za rok je zpracována

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Zápis z jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Termín pátek 10. ledna 2014 v 10:30 (po jednání k RegionTouru) 14:30 hodin Místo Středočeský kraj, jednací místnost Zastupitelstva kraje č. 1096, I. patro

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Tomáš Čapek, Michal Kohout 18.00 21:52 hod.

Tomáš Čapek, Michal Kohout 18.00 21:52 hod. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy dne 28. 01. 2015 od 18.00 hod. Místo konání: Přítomni: Omluveni: 0 Ověřovatelé: Doba trvání: Program: Hasičský dům Veltrusy Ing. Marta Baránková, Tomáš

Více

Návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 - pracovní verze vytvořená dne 16. 12. 2014 určená k připomínkování široké veřejnosti

Návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 - pracovní verze vytvořená dne 16. 12. 2014 určená k připomínkování široké veřejnosti Vážení, materiál, který se Vám dostává do rukou jako návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 (dále i návrh Akčního plánu MČ P10), je prováděcím dokumentem ke Střednědobému plánu rozvoje

Více

Z Á P I S z 10. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 15. ledna 2009 v Brně

Z Á P I S z 10. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 15. ledna 2009 v Brně Z Á P I S z 10. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 15. ledna 2009 v Brně Přítomní členové Rady AKČR : 1. Mgr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje

Více

Z á p i s. ze 41. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Z á p i s. ze 41. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Z á p i s ze 41. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Datum a místo zasedání Dne 28. března 2014 v budově Ministerstva práce a sociálních věcí od 9:30 hod. do 12:30 hod. Přítomni

Více

Organizační řád. České sledge hokejové asociace. Článek I Úvodní ustanovení

Organizační řád. České sledge hokejové asociace. Článek I Úvodní ustanovení Organizační řád České sledge hokejové asociace Článek I Úvodní ustanovení 1. Organizační řád České sledge hokejové asociace (dále jen ČSHA) upravuje činnost VV ČSHA, předsedy ČSHA, odborných komisí ČSHA

Více

informace âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù

informace âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù ZPRÁVYVYDÁNO 23. 3. 2007 PRO âleny âkait informace âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù 1 20 07 Praha místo Shromáždění delegátů ČKAIT dne 24. března 2007. Nový pohled na

Více

Z á p i s. z 12. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 14. ledna 2014

Z á p i s. z 12. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 14. ledna 2014 Z á p i s z 12. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 14. ledna 2014 Zasedání Akademické rady AV ČR z pověření předsedy AV ČR zahájil a řídil místopředseda AV ČR P. Baran. Úvodem omluvil neúčast

Více

Úkol 1/28: Rozpracování koncepce výstav a navrhnout variantní řešení Výboru NS MAS ČR.

Úkol 1/28: Rozpracování koncepce výstav a navrhnout variantní řešení Výboru NS MAS ČR. Hanušovice, 30.1.2012 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: V. Pošmurný, P. Kulíšek Jednání zahájeno v 10:00 Pořízen audio záznam Zahájení jednání provedl předseda

Více