Meziroční změna salda ZO s Polskem Ministerstvo průmyslu a obchodu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Meziroční změna salda ZO s Polskem. 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu"

Transkript

1 Meziroční změna salda ZO s Polskem Ministerstvo průmyslu a obchodu

2 Zahraniční obchod s Polskem celkem v mld. Kč Saldo Vývoz Dovoz Ministerstvo průmyslu a obchodu

3 Podíl dovoz z Polska na celkovém dovozu a bazický index dovozu z Polska (rok 3 =%) Podíl na dovozu celkem Bazický index (3 = %) 7.% 6.% 6.% 4.% 5.%.%.% 4.% 8.% 3.% 6.%.% 4.%.%.%.% % 3 Ministerstvo průmyslu a obchodu

4 Struktura dovozu z Polska SITC,,4 SITC.3 SITC 5 SITC 6 SITC 7 SITC % % % 3% 4% 5% 6% 7% 8% % % 4 Ministerstvo průmyslu a obchodu

5 Podíl vývozu do Polska na celkovém vývozu a bazický index vývozu do Polska (rok 3 =%) Podíl na vývozu celkem Bazický index (3 = %) 7.% 6.% 6.% 4.% 5.%.%.% 4.% 8.% 3.% 6.%.% 4.%.%.%.%.% 5 Ministerstvo průmyslu a obchodu

6 Struktura vývozu do Polska SITC,,4 SITC.3 SITC 5 SITC 6 SITC 7 SITC % % % 3% 4% 5% 6% 7% 8% % % 6 Ministerstvo průmyslu a obchodu

7 Změna salda (mld. Kč). 8. oproti. 8. oproti 8 Celkem..3 Potraviny a živá zvířata Nápoje a tabák Surové materiály, nepoživatelné s vyjímkou paliv Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky Chemikálie a přibuzné výrobky j.n Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu Stroje a dopravní prostředky.6. 8 Průmyslové spotřební zboží.5. Komodity a předměty jinde nezatříděné Ministerstvo průmyslu a obchodu

8 SITC 7 Stroje a dopravní prostředky (mld. Kč) Saldo Vývoz Dovoz Ministerstvo průmyslu a obchodu

9 Změna /8 nejvýznamnějších dovozních položek SITC 7 (mil. Kč) Dovoz celkem 66 Motory pístové s vnitřním spalováním a díly jn. 73 Monitory, projektory; televiz.přijímače,i kombinované 634 Zařízení manipulační mechanická a díly k nim jn. 4 Díly a příslušenství vozidel motorových 38 Stroje, zaříz. ost. pro určitá odvětví průmyslu, díly 4 Zař.telekom.,přísl.pro záznam,reprodukci zvuku,obrazu 35 Zařízení elektrická a mechanická pro domácnost jn. 54 Automobily osobní aj. vozidla pro dopravu osob 7 Stroje kancelářské 5 Zařízení k automat. zpracování dat, jednotky perifer. 7 Přístroje elektrické jn. (baterie, žárovky ap.) 4 Prostředky k rozvodu elektrické energie jn Ministerstvo průmyslu a obchodu

10 Změna.-8./ nejvýznamnějších dovozních položek SITC 7 (mil. Kč) Dovoz celkem 4 47 Prostředky k rozvodu elektrické energie jn. 347 Monitory, projektory; televiz.přijímače,i kombinované 844 Zař.telekom.,přísl.pro záznam,reprodukci zvuku,obrazu 66 Vozidla motor. silniční (k dopr. veřejné, traktory) 3 Díly a příslušenství vozidel motorových 338 Zařízení k automat. zpracování dat, jednotky perifer. Přístroje elektrické jn. (baterie, žárovky ap.) 86 Motory pístové s vnitřním spalováním a díly jn. 78 Stroje, zaříz. ost. pro určitá odvětví průmyslu, díly 338 Zařízení manipulační mechanická a díly k nim jn Ministerstvo průmyslu a obchodu

11 Změna /8 nejvýznamnějších vývozních položek SITC 7 (mil. Kč) Vývoz celkem Zař.telekom.,přísl.pro záznam,reprodukci zvuku,obrazu Monitory, projektory; televiz.přijímače,i kombinované 57 3 Prostředky k rozvodu elektrické energie jn. Přístr. elek. ke spínání ap. obvodů elek., odpory aj. Díly a příslušenství vozidel motorových Stroje, zaříz. ost. pro určitá odvětví průmyslu, díly Vozidla železniční a zařízení související Motory pístové s vnitřním spalováním a díly jn. Traktory Stroje kancelářské Přístroje elektrické jn. (baterie, žárovky ap.) Elektronky, rentgenky, diody, tranzistory ap., díly Zařízení k ohřevu a chlazení a jejich díly jn. Automobily osobní aj. vozidla pro dopravu osob Zařízení k automat. zpracování dat, jednotky perifer Ministerstvo průmyslu a obchodu

12 Změna.-8./ nejvýznamnějších vývozních položek SITC 7 (mil. Kč) Vývoz celkem 5 48 Automobily osobní aj. vozidla pro dopravu osob 45 Zařízení k automat. zpracování dat, jednotky perifer. 74 Čerpadla a dopravníky na kapaliny a jejich díly Prostředky k rozvodu elektrické energie jn. Stroje točivé elektrické a jejich díly jn. Traktory Zařízení k ohřevu a chlazení a jejich díly jn. Přístroje elektrické jn. (baterie, žárovky ap.) Čerpadla (ne na kapaliny), kompresory, ventilátory ap Zaříz. strojní neelekt. ost., nářadí, přístroje mech Vozidla železniční a zařízení související Monitory, projektory; televiz.přijímače,i kombinované Stroje kovoobráběcí třískové Elektronky, rentgenky, diody, tranzistory ap., díly Zař.telekom.,přísl.pro záznam,reprodukci zvuku,obrazu Ministerstvo průmyslu a obchodu

13 SITC Potraviny a živá zvířata (mld. Kč) Saldo Vývoz Dovoz Ministerstvo průmyslu a obchodu

14 Změna /8 nejvýznamnějších dovozních položek SITC (mil. Kč) Dovoz celkem 447 Maso ostatní (ne hovězí) a vnitřnosti poživatelné 53 Maso hovězí čerstvé, chlazené nebo zmrazené 85 Káva a náhražky kávové 44 Maso a vnitřnosti připravené nebo konzervované jn. Čokoláda a ost. potravinářské přípravky s kakaem jn. 6 Mléko, smetana a mléčné výrobky (ne máslo a sýry) 75 Sýry a tvaroh 56 Výrobky, přípravky jedlé jn. (omáčky, kečup, ocet ap) 5 Krmiva pro zvířata (kromě nemletých obilnin) 34 Vejce a žloutky čerstvé, sušené aj. konzerv., bílek Výrobky z obilnin, mouky, ze škrobu z ovoce, zeleniny 3 Zelenina č erstvá, chlazená, zmrazená, kořeny, hlízy Ministerstvo průmyslu a obchodu

15 Změna.-8./ nejvýznamnějších dovozních položek SITC (mil. Kč) Dovoz celkem 76 Výrobky, přípravky jedlé jn. (omáčky, kečup, ocet ap) 65 Výrobky z obilnin, mouky, ze škrobu z ovoce, zeleniny 33 Sýry a tvaroh 6 Maso a vnitřnosti připravené nebo konzervované jn. 5 Cukr, melasa a med 83 Mléko, smetana a mléčné výrobky (ne máslo a sýry) 6 Margarin a pokrmové tuky 68 Ovoce konzervované a výrobky ovocné (ne šťávy) 65 Máslo a ostatní tuky a oleje odvozené z mléka 5 Maso hovězí čerstvé, chlazené nebo zmrazené 7 Čokoláda a ost. potravinářské přípravky s kakaem jn Ministerstvo průmyslu a obchodu

16 Změna /8 nejvýznamnějších vývozních položek SITC (mil. Kč) Vývoz celkem 84 Pšenice (vč. špaldy) a sourež nemleté 43 Výrobky z obilnin, mouky, ze škrobu z ovoce, zeleniny 35 Zvířata živá (dobytek, drůbež, ovce, kozy, koně ap.) 8 Krmiva pro zvířata (kromě nemletých obilnin) 7 Čokoláda a ost. potravinářské přípravky s kakaem jn. 3 Zelenina čerstvá, chlazená, zmrazená, kořeny, hlízy Výrobky, přípravky jedlé jn. (omáčky, kečup, ocet ap) Kukuřice (ne sladká) nemletá 85 Mléko, smetana a mléčné výrobky (ne máslo a sýry) 75 Cukrovinky 7 Cukr, melasa a med Káva a náhražky kávové Ministerstvo průmyslu a obchodu

17 Změna.-8./ nejvýznamnějších vývozních položek SITC (mil. Kč) Vývoz celkem 76 Výrobky, přípravky jedlé jn. (omáčky, kečup, ocet ap) 65 Výrobky z obilnin, mouky, ze škrobu z ovoce, zeleniny 33 Sýry a tvaroh 6 Maso a vnitřnosti připravené nebo konzervované jn. 5 Cukr, melasa a med 83 Mléko, smetana a mléčné výrobky (ne máslo a sýry) 6 Margarin a pokrmové tuky 68 Ovoce konzervované a výrobky ovocné (ne šťávy) 65 Máslo a ostatní tuky a oleje odvozené z mléka 5 Maso hovězí čerstvé, chlazené nebo zmrazené 7 Čokoláda a ost. potravinářské přípravky s kakaem jn Ministerstvo průmyslu a obchodu

18 SITC 3 Minerální paliva a maziva (mld. Kč). Saldo Vývoz Dovoz Ministerstvo průmyslu a obchodu

19 Změna /8 nejvýznamnějších dovozních položek SITC 3 (mil. Kč) Dovoz celkem 3 6 Uhlí, případně mleté, ne však aglomerované 53 Produkty zbytkové z ropy jn. a příbuzné materiály 7 Koks, polokoks (vč. dřevěného) z uhlí, rašeliny 88 Energie elektrická 3 Oleje ropné,oleje z ner. živičných(ne surové),odpadní Ministerstvo průmyslu a obchodu

20 Změna.-8./ nejvýznamnějších dovozních položek SITC 3 (mil. Kč) Dovoz celkem 3 Koks, polokoks (vč. dřevěného) z uhlí, rašeliny 63 Oleje ropné,oleje z ner. živičných(ne surové),odpadní 676 Uhlí, případně mleté, ne však aglomerované 4 Produkty zbytkové z ropy jn. a příbuzné materiály 3 Energie elektrická Ministerstvo průmyslu a obchodu

21 Změna /8 nejvýznamnějších vývozních položek SITC 3 (mil. Kč) Vývoz celkem 6 47 Oleje ropné,oleje z ner. živičných(ne surové),odpadní 3 74 Uhlí, případně mleté, ne však aglomerované 76 Koks, polokoks (vč. dřevěného) z uhlí, rašeliny 7 Propan a butan zkapalněný 6 Produkty zbytkové z ropy jn. a příbuzné materiály 5 Plyny z ropy a ostatní plynné uhlovodíky jn. Brikety, uhlí hnědé, rašelina 8 Energie elektrická Ministerstvo průmyslu a obchodu

22 Změna.-8./ nejvýznamnějších vývozních položek SITC 3 (mil. Kč) Vývoz celkem 6 Uhlí, případně mleté, ne však aglomerované Oleje ropné,oleje z ner. živičných(ne surové),odpadní 33 Produkty zbytkové z ropy jn. a příbuzné materiály 6 Koks, polokoks (vč. dřevěného) z uhlí, rašeliny 54 Energie elektrická Ministerstvo průmyslu a obchodu

23 SITC 6 Tržní výrobky tříděné podle materiálu (mld. Kč) Saldo Vývoz Dovoz Ministerstvo průmyslu a obchodu

24 Změna /8 nejvýznamnějších dovozních položek SITC 6 (mil. Kč) Dovoz celkem 8 7 Měď Tyče, pruty, úhelníky, profily ap. železné, ocelové Výr. ploché válc. z železa, neleg. oceli,ne plátované 437 Papír a lepenka Hliník Papír, lepenka řezané na určitý rozměr, tvar, výrobky Roury, trubky, profily duté, fitinky železné, ocelové Výrobky z kovů základních jn. Staviva z hlíny a staviva žáruvzdorná Sklo Výrobky kaučukové jn. (zdravotn. aj, kaučuk tvrdý ap) Pneumatiky pryžové a duše Konstrukce vč. částí jn. ze železa, oceli, hliníku Příze textilní Ministerstvo průmyslu a obchodu

25 Změna.-8./ nejvýznamnějších dovozních položek SITC 6 (mil. Kč) Dovoz celkem 8 4 Měď 7 Hliník Tyče, pruty, úhelníky, profily ap. železné, ocelové Výr. ploché válc. z železa, neleg. oceli,ne plátované Konstrukce vč. částí jn. ze železa, oceli, hliníku Sklo Olovo Ocel, železo v ingotech aj. odlitcích, polotovary Pneumatiky pryžové a duše Papír, lepenka řezané na určitý rozměr, tvar, výrobky Roury, trubky, profily duté, fitinky železné, ocelové Výrobky nožířské Výr. ploché válcované ze železa, oceli plátované ap. Výrobky z nerostů jn Ministerstvo průmyslu a obchodu

26 Změna /8 nejvýznamnějších vývozních položek SITC 6 (mil. Kč) Vývoz celkem 836 Tyče, pruty, úhelníky, profily ap. železné, ocelové 3 73 Výr. ploché válc. z železa, neleg. oceli,ne plátované 58 Roury, trubky, profily duté, fitinky železné, ocelové 844 Sklo Dráty železné nebo ocelové Příze speciální, textilní materiály speciální ap. výr Výrobky z kovů základních jn. Papír a lepenka Konstrukce vč. částí jn. ze železa, oceli, hliníku Hliník Konstrukce kovové ke skladování a přepravě Papír, lepenka řezané na určitý rozměr, tvar, výrobky 7 7 Pneumatiky pryžové a duše Ministerstvo průmyslu a obchodu

27 Změna.-8./ nejvýznamnějších vývozních položek SITC 6 (mil. Kč) Vývoz celkem 3 75 Tyče, pruty, úhelníky, profily ap. železné, ocelové 765 Pneumatiky pryžové a duše Měď Železo surové, houbovité, zrcadlovina, feroslitiny ap Hliník Výr. ploché válc. z železa, neleg. oceli,ne plátované Roury, trubky, profily duté, fitinky železné, ocelové Výrobky pryžové (lepidla, desky, pláty, tyče aj.) Ocel, železo v ingotech aj. odlitcích, polotovary Papír, lepenka řezané na určitý rozměr, tvar, výrobky Výrobky drátěné (ne vodiče izol. elektr.), pletivo Výrobky z nerostů jn Papír a lepenka Kolejnice, materiál konstrukční pro železnice Ministerstvo průmyslu a obchodu

28 SITC 8 Průmyslové spotřební zboží (mld. Kč). Saldo Vývoz Dovoz Ministerstvo průmyslu a obchodu

29 Změna /8 nejvýznamnějších dovozních položek SITC 8 (mil. Kč) Dovoz celkem 76 Výrobky techniky osvětlovací jn. 33 Kočárky dětské, hračky, hry a potřeby sportovní Nástroje hudební, díly, příslušenství, desky, pásky 4 Součásti oděvní z materiálu textilního i pletené ap. 5 Obuv 3 Oděvy a prádlo dámské, dívčí (ne pletené, háčkované) 5 Předměty z hmot plastických jn. 333 Nábytek, díly, žíněnky, matrace aj. nábytek čalouněný Ministerstvo průmyslu a obchodu

30 Změna.-8./ nejvýznamnějších dovozních položek SITC 8 (mil. Kč) Dovoz celkem 386 Předměty z hmot plastických jn. 4 Kočárky dětské, hračky, hry a potřeby sportovní Tiskoviny Nástroje hudební, díly, příslušenství, desky, pásky 5 Obuv 4 Výrobky ost. jn. (květiny umělé, svíčky, deštníky ap) 4 Oděvy a prádlo dámské, dívčí (ne pletené, háčkované) Oděvy a prádlo pánské, chlapecké (ne pletené, háčk.) Ministerstvo průmyslu a obchodu

31 Změna /8 nejvýznamnějších vývozních položek SITC 8 (mil. Kč) Vývoz celkem 3 3 Přístroje měřicí, kontrolní, analyzační, řídicí jn. 5 Nábytek, díly, žíněnky, matrace aj. nábytek čalouněný 34 Předměty z hmot plastických jn. 4 Nástroje hudební, díly, příslušenství, desky, pásky 466 Tiskoviny 46 Budovy prefabrikované Ministerstvo průmyslu a obchodu

32 Změna.-8./ nejvýznamnějších vývozních položek SITC 8 (mil. Kč) Vývoz celkem 44 Kočárky dětské, hračky, hry a potřeby sportovní 34 Předměty z hmot plastických jn. 5 Nábytek, díly, žíněnky, matrace aj. nábytek čalouněný 8 Budovy prefabrikované 75 Zařízení, přístroje pro účely lékařské, veterinární 66 Tiskoviny 58 Nástroje hudební, díly, příslušenství, desky, pásky 76 Oděvy a prádlo dámské, dívčí (ne pletené, háčkované) Obuv Oděvy a prádlo pánské, chlapecké (ne pletené, háčk.) Ministerstvo průmyslu a obchodu

33 SITC 5 Chemikálie a příbuzné výrobky j.n. (mld. Kč). Saldo Vývoz Dovoz Ministerstvo průmyslu a obchodu

34 Změna /8 nejvýznamnějších dovozních položek SITC 5 (mil. Kč) Dovoz celkem 774 Chemikálie organické ostatní 8 Pigmenty, hmoty, laky nátěrové a příbuzné materiály 7 Mýdla, přípravky čisticí a lešticí Trubky, potrubí a hadice z hmot plastických 6 Alkoholy, fenoly, fenolalkoholy a jejich deriváty 68 Polyacetáty, polyetery a pryskyřice epoxidové 6 Léčiva (vč. léčiv veterinárních) Pláty, desky, blány, fólie a pásy z hmot plastických Prvky, kysličníky anorganické chemické, soli halové 57 Uhlovodíky jn. a jejich deriváty 63 Hnojiva umě lá (ne hnojiva strojená surová) O statní položky Ministerstvo průmyslu a obchodu

35 Změna.-8./ nejvýznamnějších dovozních položek SITC 5 (mil. Kč) Dovoz celkem 86 Uhlovodíky jn. a jejich deriváty 448 Pláty, desky, blány, fólie a pásy z hmot plastických 43 Léčiva (vč. léčiv veterinárních) 345 Chemikálie organické ostatní 6 Pigmenty, hmoty, laky nátěrové a příbuzné materiály 6 Polymery vinylchloridu aj. olefínů halogenovaných 6 Soli kovové, peroxosoli kyselin anorganických Ministerstvo průmyslu a obchodu

36 Změna /8 nejvýznamnějších vývozních položek SITC 5 (mil. Kč) Vývoz celkem 3 Mýdla, přípravky čisticí a lešticí 36 Chemikálie organické ostatní 5 Polymery styrénu v prvotní formě Pláty, desky, blány, fólie a pásy z hmot plastických 6 Hnojiva umělá (ne hnojiva strojená surová) 3 Alkoholy, fenoly, fenolalkoholy a jejich deriváty Prvky, kysličníky anorganické chemické, soli halové 7 Polymery etylénu v prvotní formě Voňavky, přípravky kosmetické a toaletní (bez mýdel) 4 Léčiva (vč. léčiv veterinárních) Ministerstvo průmyslu a obchodu

37 Změna.-8./ nejvýznamnějších vývozních položek SITC 5 (mil. Kč) Vývoz celkem 3 7 Uhlovodíky jn. a jejich deriváty 46 Léčiva (vč. léčiv veterinárních) 54 Sloučeniny organicko anorganické, heterocyklické 34 Prvky, kysličníky anorganické chemické, soli halové Hmoty plastické ostatní v prvotních formách Pláty, desky, blány, fólie a pásy z hmot plastických Polymery styrénu v prvotní formě Polyacetáty, polyetery a pryskyřice epoxidové Polymery etylénu v prvotní formě Výrobky chemické různé jn. Chemikálie organické ostatní 68 5 Výbušniny a výrobky pyrotechnické 8 Alkoholy, fenoly, fenolalkoholy a jejich deriváty Ministerstvo průmyslu a obchodu

4. Zbožová struktura vývozu jednotlivých krajů České republiky

4. Zbožová struktura vývozu jednotlivých krajů České republiky 4. Zbožová struktura vývozu jednotlivých krajů České republiky Zastoupení jednotlivých tříd SITC, rev. 4 na celkovém vývozu České republiky Postavení jednotlivých tříd SITC, rev. 4 ve vývozu jednotlivých

Více

VÝVOZ ZBOŽÍ JEDNOTLIVÝCH KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2009

VÝVOZ ZBOŽÍ JEDNOTLIVÝCH KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2009 Kód: w-6009-10 Praha, 30. června 2010 VÝVOZ ZBOŽÍ JEDNOTLIVÝCH KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2009 Obsah strana Úvod 1 Metodická poznámka 2 1. Hlavní charakteristiky celkového České republiky 3 2. Vývoz

Více

SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 10 Výroba potravinářských výrobků 10.1 Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků 10.11 Zpracování a konzervování masa, kromě drůbežího 10.12 Zpracování a

Více

Návrh. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2005, o přepočtech finančních částek na českou měnu

Návrh. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2005, o přepočtech finančních částek na českou měnu Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2005, o přepočtech finančních částek na českou měnu Vláda nařizuje podle 151 odst. 1 zákona č. /2005 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen zákon ) k provedení 12 odst. 2 písm.

Více

SEKCE G VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL A MOTOCYKLŮ

SEKCE G VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL A MOTOCYKLŮ SEKCE G VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL A MOTOCYKLŮ 45 Velkoobchod a maloobchod s motorovými vozidly a motocykly, jejich opravy 45.1 Obchod s motorovými vozidly 45.11 Obchod

Více

Ceník odpadů povolených k odstranění na skládce EKODEPON s.r.o. Kladruby pro rok 2016

Ceník odpadů povolených k odstranění na skládce EKODEPON s.r.o. Kladruby pro rok 2016 Ceník odpadů povolených k odstranění na skládce EKODEPON s.r.o. Kladruby pro rok 2016 Seznam odpadů je shodný s odpady povolenými k odstranění na skládce Kladruby dle provozního řádu schváleného Integrovaným

Více

Příloha č. 2 Seznam povolených odpadů

Příloha č. 2 Seznam povolených odpadů Příloha č. 2 Seznam povolených odpadů Kat.č. odpadu Název druhu odpadu Pozn. 1 ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ A KAMENE 01 01 Odpady z těžby nerostů 01 01 01

Více

PŘÍLOHA II. Opracování nebo zpracování nepůvodních materiálů, nezbytné pro získání statusu původu

PŘÍLOHA II. Opracování nebo zpracování nepůvodních materiálů, nezbytné pro získání statusu původu PŘÍLOHA II, Číslo HS kapitola 1 Živá zvířata Všechna zvířata kapitoly 1 musí být zcela získána kapitola 2 Maso a poživatelné droby Výroba, v níž musí být všechny použité materiály kapitol 1 a 2 zcela kapitola

Více

06 01 04* Kyselina fosforečná a kyselina fosforitá 06 01 05* Kyselina dusičná a kyselina dusitá 06 01 06* Jiné kyseliny 06 02 Odpady z výroby,

06 01 04* Kyselina fosforečná a kyselina fosforitá 06 01 05* Kyselina dusičná a kyselina dusitá 06 01 06* Jiné kyseliny 06 02 Odpady z výroby, Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při

Více

Příloha č. 1. k zákonu ČNR č. 588/1992 Sb.

Příloha č. 1. k zákonu ČNR č. 588/1992 Sb. Příloha č. 1 k zákonu ČNR č. 588/1992 Sb. ve znění zákona č. 10322/2003 Sb. Seznam zboží podléhajícího snížené sazbě Číselný kód Název zboží Harmonizovaného sazebníku 01 - Živá zvířata 02 - Maso a poživatelné

Více

Seznam zařízení k využívání, odstraňovaní, sběru nebo výkupu odpadů.

Seznam zařízení k využívání, odstraňovaní, sběru nebo výkupu odpadů. Seznam zařízení k využívání, odstraňovaní, sběru nebo výkupu odpadů. V souladu s ustanovením 39 odst. 10 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE MEŠNO č. 2/2012

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE MEŠNO č. 2/2012 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE MEŠNO č. 2/2012 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VČETNĚ SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM Zastupitelstvo

Více

A. Podporované ekonomické činnosti

A. Podporované ekonomické činnosti Příloha č. 2: CZ NACE A. Podporované ekonomické činnosti Oddíl Skupina Název SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 08 Ostatní těžba a dobývání 08.1 Dobývání kamene, písků a jílů 08.11 Dobývání kamene pro výtvarné

Více

Historický vývoj zemědělské produkce a spotřeby potravin

Historický vývoj zemědělské produkce a spotřeby potravin Zpracoval: ČSÚ odbor statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí Historický vývoj zemědělské produkce a spotřeby potravin Příspěvek k 2. výročí ustavujícího sněmu Agrární komory České republiky

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Datum přijetí: 6. září 2000 Datum účinnosti od: 1. července 2001

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Datum přijetí: 6. září 2000 Datum účinnosti od: 1. července 2001 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil předpisu: Titul předpisu: Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví řady jmenovitých hmotností a jmenovitých objemů přípustných pro některé druhy

Více

SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ. 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti

SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ. 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti 01.1 Pěstování plodin jiných než trvalých 01.11 Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin

Více

SEKCE G VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL

SEKCE G VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL SEKCE G VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL Tato sekce zahrnuje velkoobchod a maloobchod (tj. nákup a prodej bez dalšího zpracování) jakéhokoliv druhu zboží a poskytování služeb

Více

Bioodpad. Nepatří sem: Do kontejneru patří:

Bioodpad. Nepatří sem: Do kontejneru patří: Bioodpad listí, tráva, plevel zbytky ovoce, zeleniny čajové sáčky kávová sedlina hlína z květináčů skořápky ořechů a vajec piliny dřevní štěpka z větví stromů a keřů zbytky jídel (gastroodpad) jedlé oleje

Více

05 01 03 * Kaly ze dna nádrží na ropné látky N. 06 01 02 * Kyselina chlorovodíková N. 06 01 03 * Kyselina fluorovodíková N. 06 01 06 * Jiné kyseliny N

05 01 03 * Kaly ze dna nádrží na ropné látky N. 06 01 02 * Kyselina chlorovodíková N. 06 01 03 * Kyselina fluorovodíková N. 06 01 06 * Jiné kyseliny N Příloha č. 1 k rozhodnutí Č.j. 29431/2015/OZZL, Sp.zn. 9528/2015/mají ze dne 21.4.2015 Seznam odpadů kategorie - objekt SO 02 zařízení Dopravní, skladovací a třídící středisko Marius Pedersen a.s., Borovany.

Více

Kód SKP N á z e v HS/CN G OBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL, VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST

Kód SKP N á z e v HS/CN G OBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL, VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST G OBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL, VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST 50 OBCHOD, OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL; MALOOBCHODNÍ PRODEJ POHONNÝCH HMOT Poznámka: Do tohoto oddílu

Více

kapitola 16 poznámky ke kapitole

kapitola 16 poznámky ke kapitole K A P I T O L A 16 PŘÍPRAVKY Z MASA, RYB NEBO KORÝŠŮ, MĚKKÝŠŮ NEBO JINÝCH VODNÍCH BEZOBRATLÝCH Poznámky 1. Do této kapitoly nepatří maso, droby, ryby, korýši, měkkýši nebo jiní vodní bezobratlí, připravení

Více

764 telekomunikační zařízení, příslušenství přístrojů pro záznam, reprodukci zvuku, obrazu

764 telekomunikační zařízení, příslušenství přístrojů pro záznam, reprodukci zvuku, obrazu Tabulka 8 Hlavní SITC na tři místa ve vývozu krajů v roce 2010 Hlavní město Praha 14,9% 10,3% 6,1% 5,9% 5,6% 752 zařízení k automatizovanému zpracování dat 343 zemní plyn, případně zkapalněný 764 telekomunikační

Více

5. Zbožová struktura vývozu krajů

5. Zbožová struktura vývozu krajů 5. Zbožová struktura vývozu krajů Zastoupení jednotlivých tříd SITC na celkovém vývozu Ve zbožové struktuře celkového vývozu si i v roce 2009 udržely dominantní postavení stroje a dopravní prostředky,

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.9 Materiály v automobilovém průmyslu Kapitola

Více

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží červen 2014

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží červen 2014 Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží červen 2014 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Indexy cen zemědělských výrobců

Více

5 Zbožová struktura zahraničního obchodu s Německem

5 Zbožová struktura zahraničního obchodu s Německem 5 Zbožová struktura zahraničního obchodu s Německem 5.1 Zbožová struktura vývozu do Německa podle tříd 1 Růst vývozu do Německa zaznamenaly v letech 25 až 211 všechny třídy (tabulky 15 a 16). Nadprůměrný

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 11.11.2015 L 294/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2002 ze dne 10. listopadu 2015, kterým se mění přílohy IC a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě

Více

4. Zbožová struktura vývozu jednotlivých krajů České republiky

4. Zbožová struktura vývozu jednotlivých krajů České republiky 4. Zbožová struktura vývozu jednotlivých krajů České republiky Zastoupení jednotlivých tříd SITC, rev. 4 na celkovém vývozu ČR Ve zbožové struktuře celkového vývozu České republiky si svoje dominantní

Více

TECHNICKÁ NORMALIZACE KDE JE MOŽNO NALÉZT POTŘEBNÉ NORMY PRO OBLAST CHEMIE

TECHNICKÁ NORMALIZACE KDE JE MOŽNO NALÉZT POTŘEBNÉ NORMY PRO OBLAST CHEMIE TECHNICKÁ NORMALIZACE KDE JE MOŽNO NALÉZT POTŘEBNÉ NORMY PRO OBLAST CHEMIE Vypracováno kolektivem autorů České společnosti pro technickou normalizaci Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní

Více

A. Vybrané neobtěžující a nerušící činnosti

A. Vybrané neobtěžující a nerušící činnosti A. Vybrané neobtěžující a nerušící činnosti A.3. Zpracovatelský průmysl (Pouze pokud se nejedná živnosti provozované průmyslovým způsobem) Podskupina A.3.1 Výroba ovocných a zeleninových nápojů Výroba

Více

Statutární město Přerov. Nařízení města Přerova č. 1/2016, kterým se vydává tržní řád

Statutární město Přerov. Nařízení města Přerova č. 1/2016, kterým se vydává tržní řád Statutární město Přerov Nařízení města Přerova č. 1/2016, kterým se vydává tržní řád Rada města Přerova se na své 45. schůzi konané dne 2.6.2016 usnesením č. 1634/45/10/2016 usnesla vydat na základě ustanovení

Více

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005 OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy a třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Horní Bojanovice,

Více

CΟ ESKEΒ REPUBLIKY OBSAH:

CΟ ESKEΒ REPUBLIKY OBSAH: RocΟnυΒk 1997 SBIΒRKA ZAΒ KONUΚ CΟ ESKEΒ REPUBLIKY CΟ aβstka 40 RozeslaΒna dne 27. kveοtna 1997 Cena KcΟ 44,30 OBSAH: 114. VyhlaΒ sο ka Ministerstva obrany o naβlezοitostech zοaβdosti o udeοlenυβ uβrοednυβho

Více

Kód SKP N á z e v HS/CN D VÝROBKY ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU

Kód SKP N á z e v HS/CN D VÝROBKY ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU D VÝROBKY ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU DI OSTATNÍ NEKOVOVÉ MINERÁLNÍ VÝROBKY 26 OSTATNÍ NEKOVOVÉ MINERÁLNÍ VÝROBKY A SOUVISEJÍCÍ PRÁCE 26.1 Sklo a skleněné výrobky 26.11 Ploché sklo 26.11.1 Ploché sklo 26.11.11

Více

Příloha J.6 Seznam odpadů kategorie ostatní a odpadů z azbestu ukládaných na skládce podskupiny S-OO3

Příloha J.6 Seznam odpadů kategorie ostatní a odpadů z azbestu ukládaných na skládce podskupiny S-OO3 Příloha J.6 Seznam odpadů kategorie ostatní a odpadů z azbestu ukládaných na skládce podskupiny S-OO3 Na skládku je zakázáno ukládat odpady uvedené ve vyhlášce č. 294/2005 Sb. příloha č. 5 a 341/2008 příloha

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1 /2011

Obecně závazná vyhláška č. 1 /2011 Obecně závazná vyhláška č. 1 /2011 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikající na území obce Tursko a systém nakládání se stavebním odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 ; MĚSTO BECHYNĚ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru,

Více

Teze prováděcího právního předpisu. N á v r h. VYHLÁŠKA ze dne. o rozsahu a způsobu poskytování naturálních náležitostí vojákům v záloze

Teze prováděcího právního předpisu. N á v r h. VYHLÁŠKA ze dne. o rozsahu a způsobu poskytování naturálních náležitostí vojákům v záloze Teze prováděcího právního předpisu N á v r h VYHLÁŠKA ze dne o rozsahu a způsobu poskytování naturálních náležitostí vojákům v záloze Ministerstvo obrany stanoví podle 22 zákona č. Sb., o službě vojáků

Více

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2013

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2013 Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2013 TÚ 12 (4224) Výstup č. 4 Odpovědný řešitel: Spoluřešitelé: Ing. Karina Pohlová Ing. Karla Trdlicová CSc. Praha, listopad 2013 Metodické poznámky

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2011R0142 CS 14.12.2012 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011,

Více

kapitola 27 - tabulková část

kapitola 27 - tabulková část 2700 00 00 00/80 NEROSTNÁ PALIVA, MINERÁLNÍ OLEJE A PRODUKTY JEJICH DESTILACE; ŽIVIČNÉ LÁTKY; MINERÁLNÍ VOSKY 2701 00 00 00/80 Černé uhlí; brikety, bulety a podobná tuhá paliva vyrobená z černého uhlí

Více

V únoru odstartuje 6. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova

V únoru odstartuje 6. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova Vážení příznivci venkova a Moravského krasu, v dalším tomto čísle zpravodaje naleznete informace ze světa rozvoje venkova a dotací tentokrát o dalším kole příjmu žádostí Programu rozvoje venkova a OP Rybářství.

Více

Standardní revize cenové statistiky v oblasti cen zahraničního obchodu

Standardní revize cenové statistiky v oblasti cen zahraničního obchodu Standardní revize cenové statistiky v oblasti cen zahraničního obchodu Český statistický úřad připravil standardní revizi výpočtu indexů cen zahraničního obchodu. Počínaje cenovými indexy za referenční

Více

381/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí

381/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí 381/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů

Více

Včas umět a znát je napořád Předškolní vzdělávání základ pro zdravý a bezpečný život EKOLOGICKÁ VÝCHOVA

Včas umět a znát je napořád Předškolní vzdělávání základ pro zdravý a bezpečný život EKOLOGICKÁ VÝCHOVA Včas umět a znát je napořád Předškolní vzdělávání základ pro zdravý a bezpečný život EKOLOGICKÁ VÝCHOVA = environmentální výchova, vzdělávání, osvěta (ekologická výchova) DEFINICE EVVO Výchova, osvěta

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001,

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001, č. 381/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu

Více

kapitola 76 - tabulková část

kapitola 76 - tabulková část 7600 00 00 00/80 HLINÍK A VÝROBKY Z NĚHO 7601 00 00 00/80 Netvářený (surový) hliník 7601 10 00 00/80 - Nelegovaný hliník - 3 7601 20 00 00/80 - Slitiny hliníku: 7601 20 20 00/80 - - Ploštiny a ingoty:

Více

DODATEK II Opracování nebo zpracování nepůvodních materiálů, nezbytné pro získání statusu původu

DODATEK II Opracování nebo zpracování nepůvodních materiálů, nezbytné pro získání statusu původu DODATEK II Opracování nebo zpracování nepůvodních materiálů, nezbytné Chile / str. 23 kapitola 01 Živá zvířata Všechna zvířata kapitoly 1 musí být zcela získána kapitola 02 Maso a poživatelné droby Výroba,

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu

Více

KATEGORIE I (zám ry vdy podléhající posouzení) ZÁM R Sloupec A Sloupec B 1.1 Trvalé odlesn ní nebo zalesn ní nelesního pozemku o ploe od 25 ha.

KATEGORIE I (zám ry vdy podléhající posouzení) ZÁM R Sloupec A Sloupec B 1.1 Trvalé odlesn ní nebo zalesn ní nelesního pozemku o ploe od 25 ha. KATEGORIE I (zám ry vdy podléhající posouzení) P íloha. 1 k zákonu. 100/2001 Sb. ZÁM R Sloupec A Sloupec B 1.1 Trvalé odlesn ní nebo zalesn ní nelesního pozemku o ploe od 25 ha. 1.2 Odb r vody nebo pevod

Více

Zahraniční obchod ČR po vstupu do EU

Zahraniční obchod ČR po vstupu do EU Zahraniční obchod ČR po vstupu do EU Podklad pro seminář odboru 31 MF Smilovice 17. 12. 24 Ladislav Prokop odbor vnějších ekonomických vztahů ČNB Charakteristiky vývoje obchodní bilance v období květen

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_ Y_52_INOVACE_ 2_INOVACE_ZBP1_5164VAL Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: V/2 Datum

Více

Tabulka 9 Vybrané 351 elektrická položky energie SITC vývozu kraj s nejv tším podílem na jejich celkovém 25,1

Tabulka 9 Vybrané 351 elektrická položky energie SITC vývozu kraj s nejv tším podílem na jejich celkovém 25,1 podílem na celkovém vývozu uvedené položky potvrzují podíly vybraných položek vývozu kraj na jejich celkovém eském vývozu uvedené v tabulce 9. Ve vývozu všech kraj bylo ve vybraných položkách SITC na t

Více

R O Z B O R. Základní údaje o událostech: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R O Z B O R. Základní údaje o událostech: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R O Z B O R požárů a technických zásahů územního odboru P ř e r o v za rok 2 0 0 7 Základní údaje o událostech: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Počet požárů - Celkem 242 Přímá škoda v

Více

Příloha k Rozhodnutí o částečném zrušení osvědčení o akreditaci Přehled vyjmutých položek a pracovníků:

Příloha k Rozhodnutí o částečném zrušení osvědčení o akreditaci Přehled vyjmutých položek a pracovníků: List 1 z 6 Zkoušky podepisuje: Ing. Vendula Prokorátová Ph.D. Vedoucí sekce chemie (pouze metody 051-262) MVDr. Slávka Musilová Vedoucí sekce mikrobiologie (pouze metody 001-049) Alena Doležalová Zástupce

Více

Třídíte odpad? Ne? Nevíte jak na to?

Třídíte odpad? Ne? Nevíte jak na to? Třídíte odpad? Ne? Nevíte jak na to? Proč třídit odpad? Tříděné odpady se zpracovávají v třídírnách a recyklačních závodech a nekončí na skládkách. Tříděním odpadu šetříte obecní rozpočet. Čím více odpadu

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU 2002

Ministerstvo průmyslu a obchodu PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU 2002 Ministerstvo průmyslu a obchodu PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU 2002 Praha 2003 Zpracovaly: sekce průmyslu a stavebnictví a sekce paliv, energetiky a hutnictví MPO, odbor potravinářské výroby MZe, VÚZE Redaktor:

Více

Změny v seznamu CZ-PRODCOM 2013

Změny v seznamu CZ-PRODCOM 2013 Na padesáém 81 182 00 Praha 10 Odbor saisiky průmyslu, savebnicví a energeiky Změny v seznamu CZ-PRODCOM 2013 Seznam CZ-PRODCOM 2013, kerého se změny ýkají, je využíván pro výkaz Prům 2-01 za rok 2013.

Více

Chemie. 3. období 9. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník:

Chemie. 3. období 9. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník: Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Chemie 3. období 9. ročník Základy praktické chemie pro 9. ročník ZŠ učebnice (Beneš, Pumpr, Banýr Fortuna) Základy praktické chemie pro 9. ročník ZŠ pracovní

Více

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM (IZS)

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM (IZS) INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM (IZS) Základními složkami Integrovaného záchranného systému (IZS) jsou Hasičský záchranný sbor ČR, Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární

Více

NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE. (Příloha č. 3)

NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE. (Příloha č. 3) NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE (Příloha č. 3) CZ-NACE předmětu projektu nepodporované sektory u aktivity a) ELEKTROMOBILITA Oddíl Název SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 01 Rostlinná a živočišná

Více

Vybrané úseky národního hospodářství České republiky v srpnu a září 2007

Vybrané úseky národního hospodářství České republiky v srpnu a září 2007 Vybrané úseky národního hospodářství České republiky v srpnu a září 2007 SRPEN Průmysl Průmyslová produkce sezónně očištěná byla v srpnu 2007 meziměsíčně nižší o 0,8 %. Meziroční index průmyslové produkce

Více

Příloha č. 1 Podporované CZ-NACE dle oprávněných žadatelů

Příloha č. 1 Podporované CZ-NACE dle oprávněných žadatelů Příloha č. 1 Podporované CZ-NACE dle oprávněných žadatelů Oprávněný žadatel: Odbor implementace fondů EU MPSV ČR Sekce C Zpracovatelský průmysl 25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě

Více

KOKS, RAFINÉRSKÉ ROPNÉ VÝROBKY A JADERNÁ PALIVA

KOKS, RAFINÉRSKÉ ROPNÉ VÝROBKY A JADERNÁ PALIVA DF KOKS, RAFINÉRSKÉ ROPNÉ VÝROBKY A JADERNÁ PALIVA 23 KOKS, RAFINÉRSKÉ ROPNÉ VÝROBKY A JADERNÁ PALIVA; 23.1 Produkty koksárenské 23.10 Produkty koksárenské N: koksárenský plyn (40.21.10) 23.10.1 Koks a

Více

SEKCE B TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ

SEKCE B TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ SEKCE B TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ Zahrnuje získávání nerostných surovin, které se v přírodě vyskytují v pevném (uhlí a rudy), kapalném (ropa) nebo plynném (zemní plyn) skupenství. Těžba těchto surovin se provádí

Více

Slévání. Technologie - třískové. - netřískové slévání svařování tváření

Slévání. Technologie - třískové. - netřískové slévání svařování tváření Slévání Technologie - třískové - netřískové slévání svařování tváření Slévárenství - vývoj Slévárenská výroba Hutní Tvarové odlitky Slévání hutní Ingot polotovar pro tváření za tepla Kokila kovová forma

Více

íloha . 1: Charakteristika hlavních daní eských zemí v období feudalismu íloha . 2: Da ová soustava SR v roce 1928

íloha . 1: Charakteristika hlavních daní eských zemí v období feudalismu íloha . 2: Da ová soustava SR v roce 1928 Příloha č. 1: Charakteristika hlavních daní českých zemí v období feudalismu 1. Daň majetková základ daně se liší u vrchnosti a poddaných. Zatímco u svobodného obyvatelstva dani podléhají jen nemovitosti

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Štatistika vyplnenosti databázy Európskej databanky

Štatistika vyplnenosti databázy Európskej databanky Štatistika vyplnenosti databázy Európskej databanky www.edb.sk JÚN 2011 Významné firmy Slovenska január 11 február 11 marec 11 apríl 11 máj 11 jún 11 64136 64198 64233 64352 64441 64459 64500 64450 64400

Více

Přehled oddílů klasifikace

Přehled oddílů klasifikace Přehled oddílů klasifikace 01 Potraviny a nealkoholické nápoje 02 Alkoholické nápoje, tabák a narkotika 03 Odívání a obuv 04 Bydlení, voda, energie, paliva 05 Bytové vybavení, zařízení domácnosti; opravy

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 22/2012 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Článek 1 Předmět a působnost. Článek 2 Základní pojmy

Článek 1 Předmět a působnost. Článek 2 Základní pojmy Obecně závazná vyhláška číslo 16/2012, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Uherský Brod

Více

U nás ušetříte každý den!

U nás ušetříte každý den! U nás ušetříte každý den! max. 20 ks /1 den Jihočeský jogurt 200 g = 7,45 Kč 14 90-28 % 20,90/ Zlatá kukuřice Bonduelle 170 g = 8,50 Kč 11 90-38 % 19,50/ Recept týdne Krolewski 45% v supermarketech s obsluhovaným

Více

Katalog výrobků. 2. s máslovým krémem

Katalog výrobků. 2. s máslovým krémem Katalog výrobků Cukrářské výrobky jsou rozděleny do 5 skupin a to: 1. s lehkým máslovým krémem - náplň vzniká vyšleháním základního krému s čerstvým máslem, přičemž obsah másla činí nejméně 30% v sušině

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Městyse Nové Veselí č.1/2009

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Městyse Nové Veselí č.1/2009 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Městyse Nové Veselí č.1/2009 Zastupitelstvo městyse Nové Veselí se na svém zasedání dne 12.3.2009 usnesením č. 14, usneslo vydat na základě 17 odst.2 zákona č. 185/2001., o odpadech

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 22/2012 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Fototermika a fotovoltaika [1]

Fototermika a fotovoltaika [1] Fototermika a fotovoltaika [1] Číslo projektu Název školy Předmět CZ.1.07/1.5.00/34.0425 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, 256 01 Benešov BIOLOGIE A EKOLOGIE Tematický okruh

Více

Micro plus nádoba. Zpracovala: Simona VRABCOVÁ

Micro plus nádoba. Zpracovala: Simona VRABCOVÁ Micro plus nádoba Mikrovlnná trouba (dále jen MT) (osvětové okénko) Mikrovlny nemají ionizující účinek (jako rentgenové záření) proto nedochází k rozbíjení chemických vazeb a ani změně nutričních hodnot.

Více

Tab. 1 - Vývoj AZO R a AZO EU 25 v letech 2001 až 2005 (mil. EUR) EU 25 R Ukazatel 2000 2001 2002 2003 2004 2005 dovoz vývoz bilance obrat obrat Pramen: EUROSTAT Zpracoval: K. Pohlová 221 940,0 236 454,9

Více

Jihovýchodní Evropa - hospodářství

Jihovýchodní Evropa - hospodářství Jihovýchodní Evropa - hospodářství Mgr. Lukáš Kučera Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně Sexta, 2. ročník VG Tento produkt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

PŘÍLOHA II Seznam A. 0403 Máslo Výroba z mléka nebo smetany. 0702 Zelenina (též vařená), zmrazená Mražení zeleniny

PŘÍLOHA II Seznam A. 0403 Máslo Výroba z mléka nebo smetany. 0702 Zelenina (též vařená), zmrazená Mražení zeleniny PŘÍLOHA II Seznam A Seznam opracování nebo zpracování, mající za následek změnu sazebního čísla, výrobkům, na kterých probíhají takovéto operace, anebo udělují tento status jen za určitých podmínek Číslo

Více

Kontrolovaná osoba: Správa pamětihodností s.r.o. sídlo: Šachetní 135, 356 01, Královské Poříčí, IČ: 26407493

Kontrolovaná osoba: Správa pamětihodností s.r.o. sídlo: Šachetní 135, 356 01, Královské Poříčí, IČ: 26407493 K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 Kontrolní

Více

Sada 2 Klempířská technologie 31. Svařování plamenem I.

Sada 2 Klempířská technologie 31. Svařování plamenem I. S t ř e d n í š k o l a s t a v e b n í J i h l a v a Sada 2 Klempířská technologie 31. Svařování plamenem I. Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284

Více

TEZE DIPLOMOVÉ PRÁCE. Propojení zemědělských trhů: ČR Visegrad

TEZE DIPLOMOVÉ PRÁCE. Propojení zemědělských trhů: ČR Visegrad ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Katedra ekonomických teorií TEZE DIPLOMOVÉ PRÁCE Propojení zemědělských trhů: ČR Visegrad Vedoucí práce: Ing. Jaroslava Burianová Autor diplomové

Více

VYMEZENÉ ODVĚTVÍ PRO VEŘEJNOU PODPORU

VYMEZENÉ ODVĚTVÍ PRO VEŘEJNOU PODPORU VYMEZENÉ ODVĚTVÍ PRO VEŘEJNOU PODPORU Dokument: PŘÍLOHA J POKYNŮ PRO ŽADATELE Způsob realizace: Grantové schéma Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu MSP podopatření 4.1.2 MSP SROP Vyhlašovatel:

Více

S E Z N A M T Ř Í D S V Y S V Ě T L I V K A M I

S E Z N A M T Ř Í D S V Y S V Ě T L I V K A M I Niceské třídění (10. verze /2016) S E Z N A M T Ř Í D S V Y S V Ě T L I V K A M I V Ý R O B K Y TŘÍDA 1 Chemické výrobky určené pro průmysl, vědy a fotografii, jakož i pro zemědělství, zahradnictví a lesnictví;

Více

WAXOYL AG, BASEL / SWITZERLAND

WAXOYL AG, BASEL / SWITZERLAND TECHNICAL BULLETIN WAXOYL PROFESSIONAL 120-4 Využití: Dlouhodobá ochrana dutin osobních vozidel, dodávkových vozů, strojních zařízení, potrubních rozvodů, atd. Výrobek je založen na bázi upravených vosků

Více

O B E C Deštnice. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

O B E C Deštnice. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, O B E C Deštnice Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Deštnice Zastupitelstvo obce

Více

NABÍDKA STRAVOVÁNÍ. Vážení hosté, vítáme Vás!

NABÍDKA STRAVOVÁNÍ. Vážení hosté, vítáme Vás! NABÍDKA STRAVOVÁNÍ Vážení hosté, vítáme Vás! Jsme rádi, že jste si pro svůj pobyt zvolili naše zařízení a chtěli bychom Vám nabídnout výběr z pestré nabídky jídel v našem stravovacím provozu. Nabízíme:

Více

ROZLIŠENÍ ELEKTRICKÝCH OBVODŮ V LETADLECH

ROZLIŠENÍ ELEKTRICKÝCH OBVODŮ V LETADLECH ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ROZLIŠENÍ ELEKTRICKÝCH OBVODŮ V LETADLECH Praha (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ROZLIŠENÍ ELEKTRICKÝCH OBVODŮ V LETADLECH Základem pro tvorbu tohoto standardu byl následující

Více

Obsah a text 278/2008 Sb. - poslední stav textu

Obsah a text 278/2008 Sb. - poslední stav textu Příloha 4 Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností ------- Obor činnosti Obsahová náplň oboru činnosti ------- 1. Poskytování služeb pro Poskytování služeb nezemědělskými subjekty

Více

ZMĚNY v seznamu CZ-PRODCOM 2009

ZMĚNY v seznamu CZ-PRODCOM 2009 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD NA PADESÁTÉM 81, 100 82 PRAHA 10 ODBOR STATISTIKY PRŮMYSLU, STAVEBNICTVÍ A ENERGETIKY ZMĚNY v seznamu CZ-PRODCOM 2009 Seznam CZ-PRODCOM 2009, kterého se změny týkají, je využíván

Více

Sada 2 Klempířská technologie

Sada 2 Klempířská technologie S t ř e d n í š k o l a s t a v e b n í J i h l a v a Sada 2 Klempířská technologie 33. Svařování plamenem postup při svařování Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 8/05. Název materiálu: Přírodniny a lidské výtvory. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 8/05. Název materiálu: Přírodniny a lidské výtvory. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 8/05 Název materiálu: Přírodniny a lidské výtvory Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracovala: Mgr. Alena Přikrylová ANOTACE Škola: Vypracovala: Mgr. Alena Přikrylová

Více

OBEC SVOJŠíN. Obecně závazná vyhláška obce Svojšín č. 1/2015,

OBEC SVOJŠíN. Obecně závazná vyhláška obce Svojšín č. 1/2015, OBEC SVOJŠíN Obecně závazná vyhláška obce Svojšín č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

PROGRAM schválen Usnesením vlády č. 414/2004 dne 28.4.2004 ve verzi platné od 1. 7. 2005

PROGRAM schválen Usnesením vlády č. 414/2004 dne 28.4.2004 ve verzi platné od 1. 7. 2005 INFRASTRUKTURA PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ V PRŮMYSLU A PODNIKÁNÍ ŠKOLICÍ STŘEDISKA Tento program realizuje Opatření č. 1.3 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v průmyslu a podnikání, Priority 1.

Více

OBSAHOVÁ NÁPLŇ ŽIVNOSTÍ VOLNÝCH

OBSAHOVÁ NÁPLŇ ŽIVNOSTÍ VOLNÝCH OBSAHOVÁ NÁPLŇ ŽIVNOSTÍ VOLNÝCH Studijní materiál pro účastníky kurzu Začínající podnikatel pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu

Více

Dodatek II (a) Opracování nebo zpracování nepůvodních materiálů, nezbytné pro získání statusu původu

Dodatek II (a) Opracování nebo zpracování nepůvodních materiálů, nezbytné pro získání statusu původu Dodatek II (a) materiálů, Tato dohoda se nemusí vztahovat na všechny výrobky uvedené v seznamu. Je proto nezbytné přihlédnout k ostatním částem této dohody. Poznámka 1: Až do 31. prosince 2002 výjimka

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 14.10.2013

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY MÚ JESENICKÁ 31 ŠUMPERK SO.02.7 - Vybavení a mobiliář

STAVEBNÍ ÚPRAVY MÚ JESENICKÁ 31 ŠUMPERK SO.02.7 - Vybavení a mobiliář MÚ ŠUMPERK JESENICKÁ 31 PD PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE TEXTOVÁ ČÁST A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A.1.1 Údaje o stavbě Název stavby: Část: STAVEBNÍ ÚPRAVY MÚ JESENICKÁ 31 ŠUMPERK SO.02.7 - Vybavení

Více