Velikonoční neděle začala v kostele sv. Mikuláše Mší svatou za hudebního a pěveckého doprovodu. Hvězdárna zahájila provoz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Velikonoční neděle začala v kostele sv. Mikuláše Mší svatou za hudebního a pěveckého doprovodu. Hvězdárna zahájila provoz"

Transkript

1 číslo 4 ročník 24 duben 2014 ZDARMA Pálení čarodějnic u Slovanského domu od hodin, zábavné odpoledne U Huberta Jízda velikonočních jezdců počtvrté. Před čtyřmi lety jsme tak trochu doufali, že tato dlouholetá tradice sahající do dávné minulosti se v našem městě obnoví. Dnes už to víme s naprostou jistotou a do budoucna se již těšíme na další sílení průvodu slavnostně oděných jezdců. V tom letošním se představilo úctyhodných šestadvacet jezdců na koních a samozřejmě stovky lidí v průvodu doprovodily sbor pěvců a hudebníků. Celý program začala Mše svatá v kostele sv. Mikuláše, při které zapěl Vilémovský chrámový sbor, Mikulášovický pěvecký sbor, jiřikovský sbor Komoráček. Pěvce doprovodil Orchestr Šluknovska. Děkuji panu Romanu Klingerovi a jeho spolupracovníkům za uspořádání velkolepé Velikonoční jízdy. Velikonoční slavnost proslavila naše město daleko široko. Přeji do dalších ročníků mnoho dalších spokojených návštěvníků. Ing. Miluše Trojanová Retro 1. máj u Slovanského domu, průvod vychází od penzionu Balnika v h. Koncert STO ZVÍŘAT 3. května 2014 od h. Slovanský dům Informace ZŠ str. 5 Velikonoční neděle začala v kostele sv. Mikuláše Mší svatou za hudebního a pěveckého doprovodu. Po pětaosmdesáti letech obnovila provoz mikulášovická hvězdárna. Prvnímu veřejnému pozorování hvězd novým dalekohledem předcházela odborná přednáška, která návštěvníky uvedla do děje tohoto zajímavého odvětví. Mezi posluchači byli mimo jiné také hvězdáři ze sousedního německého Sohlandu, řada návštěvníků přijela také ze sousedních obcí a měst. Do znovuotevřené hvězdárny zavítali také posluchači ze vzdálenějších míst, například Litoměřic. Jak již jsme mnohokrát uvedli, historie mikulášovické hvězdárny se začala psát v roce 1913, tedy před neuvěřitelnými 101 lety. Vybudoval ji místní lékárník a velký fanoušek astronomie Adolf Krause. Byl členem Světové astronomické společnosti a spolupracoval Velikonoční jízdu navštívili stovky návševníků. Hvězdárna zahájila provoz například s hvězdárnou v Berlíně. Bohužel hvězdárna neměla dlouhého trvání, Adolf Krause zemřel v roce 1939 a s jeho odchodem byla činnost místní rarity přerušena. Vybavení bylo koncem šedesátých let minulého století rozebráno a zničeno. Město nyní plánuje ve hvězdárně s pozorováním a také přednáškami pokračovat, výhledově se pak bude snažit získat finanční zdroje z případných dotací na rekonstrukci celé budovy. Na zajímavou přednášku o mikulášovické hvězdárně zvou všechny zájemce přátelé ze Sohlandu. Ve čtvrtek od hodin vás přivítá hvězdárna v německém Sohlandu, český překlad zajištěn. T.F. Běžci postoupili do ČP str. 8 Noc kostelů 23. května 2014 od h. První veřejné pozorování hvězd v mikulášovické hvězdárně přilákalo desítky návštěvníků.

2 strana 2 MIKULÁŠOVICKÉ NOVINY duben 2014 Mikulášovická kraslice 2014 je za námi Velikonoční tvoření ve školní jídelně V sobotu zorganizovali mikulášovičtí chovatelé již 5. soutěžní výstavu kraslic v Mikulášovicích. Za účasti 22 soutěžících a kolem 30 návštěvníků se autoři všech věkových kategorií předvedli se svými nápady a šikovností v této tradiční velikonoční disciplíně. Nejsilněji byla zastoupena kategorie ve věku let (8), za ní 18+ (5), dále 6-10 let a předškoláci (3), let (1) a k tomu dva soutěžící s upletenými pomlázkami z Mikulášovic a okolí. Krásné pamětní poháry si z výstavy odnesli: v nejmladší kategorii Anička Píchová, v kategorii 6-10 Alena Barnová, v kategorii let Eliška Rabišková, v kategorii let Dětský domov Lipová a v kategorii nejstarších 18+ byla nejúspěšnější paní Marie Koutková, která předvedla na výstavě originální domácí velikonoční perníky. Za úžasné a ukázkové pomlázky byl oceněn pohárem pan Jaromír Habr a za praktické košíky paní Jitka Brožová. Závěr akce patřil dražbě vystavených exponátů. Musíme uznat, že byla opravdu ukázková a v některých případech se dražitelé překonávali! Díky tomu po vyplacení autorských honorářů dětem, připočtení výtěžku z dobrovolného vstupného a výnosu tomboly zůstalo ve prospěch dalších podobných akcí celkem 2302Kč! Zvláštní poděkování patří Chráněné dílně Vilémov při IC Dolní Poustevna, která akci doplnila prodejem velikonočních kraslic, manželům Barnovým, kteŕí zajistili občerstvení pro účastníky a paní Eleně Jurové za připravení a prodej tomboly, o kterou byl tradičně velký zájem. Obvzvláště proto, že hlavní cenou byl živý papoušek Nandaj černohlavý a každý z losů vyhrával. A samozřejmě to vše díky podpoře města Mikulášovice, které tuto naši akci podpořilo. Tak nashledanou opět za rok v sobotu před Velikonocemi! Vlastimil Jura st. Každý, kdo přišel ve středu 9. dubna, měl možnost si vyrobit svůj originální věneček nebo hnízdečko z březového proutí. Také bylo možné si vytvořit ze sena slepičku nebo vajíčko. Kdo chtěl, vyškrabával nebo vyvrtával kraslice. Věříme, že každý účastník této akce odcházel spokojený a odnášel si i několik vlastnoručně vyrobených velikonočních a jarních výzdob. Pro nás organizátory to bylo velmi příjemné odpoledne. Především bych chtěla poděkovat za spolupráci Ditě Hentschelové, Katce Krohové, Romanu Klingerovi a hlavně kuchařkám ze školní jídelny. Romana Horvatovičová Účast byla hojná a radost z tvořivé práce byla nepřehlédnutelná. Knihovna Mikulášovice informuje Velikonoční zajíc z dílny Integrovaného centra Horní Poustevna. Knihovna sídlí v budově informačního střediska na náměstí č.p. 19, ve druhém patře. V roce 2013 bylo celkem 100 zaregistrovaných čtenářů z toho 25 mladších 15ti let. Celkem knihovnou prošlo návštěvníků. Uskutečnilo se výpůjček. Naučná literatura byla půjčena 158x, krásná literatura 2.477x, dětská naučná literatura 53x a krásná literatura dětská 374x. Město podporuje z rozpočtu výměnný knižní fond celkovou roční částkou Kč. Naše knihovna (i knihovny v okolních obcích) je součástí systému regionálních služeb Děčínské knihovny. Spolupráce funguje dlouhodobě na bázi uzavřených smluv. Provoz těchto regionálních služeb Děčínské knihovny je financován jak z našich příspěvků, tak i z příspěvku Ústeckého kraje. Díky tomuto systému jsou tvořeny výměnné soubory knih, které se dostanou ke čtenářům v širokém okolí. Za svůj příspěvek máme k dispozici nové knihy a časopisy. Dále Děčínská knihovna zajišťuje např. značení knih, dodává data do počítačových systémů, stará se o výše zmíněné výměnné fondy, pomáhá s aktualizací fondu knihoven, poskytuje metodické rady, zaškoluje knihovníky, půjčuje knihy z jiných knihoven, zpracovává statistické výkazy. V roce 2013 bylo pro naši knihovnu pořízeno 157 svazků v hodnotě ,50 Kč a 4 svazky byly v minulém roce do naší knihovny darovány. Máme krásné knížky, otevírací doba je ve čtvrtek od do hodin, navštivte nás, těšíme se na děti i na dospělé. Za městskou knihovnu Machorková Simona SOUTĚŽ Vystavené výrobky si účastníci nejen prohlédli, ale sami je také obodovali. Město Mikulášovice opět vyhlašuje soutěž O nejhezčí zahradu, pergolu, zákoutí Do soutěže se můžete přihlásit zasláním fotografie na adresu nebo je přinést do kanceláře č. 1 na městský úřad. Rovněž je možné se em nebo telefonicky domluvit na osobní návštěvě vaší zahrady my si pořídíme svojí dokumentaci a do hodnocení zařadíme. Uzávěrka Majitel nejhezčí zahrady vítěz letošního ročníku soutěže bude odměněn cenami v podobě dárkových poukazů.

3 duben 2014 MIKULÁŠOVICKÉ NOVINY strana 3 V minulém čísle Mikulášovických novin jsme Vás zvali na jarní vycházku a nyní mohu s radostí sdělit, že akce se vydařila. Přálo nám vcelku počasí, nepršelo, nesněžilo i sluníčko nás zahřálo. Na srazu se sešla necelá dvacítka turistiky chtivých žen. Jak bylo naplánováno, prošly jsme se příjemným tempem kolem Mikulášovic za koupalištěm se zastávkou Jarní výlet na občerstvení v hospodě na Tomášově. Účastnicím se procházka líbila, a tak všechny podobně naladěné, nejen ženy, zveme dne na rozhlednu Weifberg těsně za hranicemi v Německu. Sraz bude zase ve hodin u nádraží ČD, svačinu, občanský průkaz a dobrou náladu s sebou. red. Výroční schůze Mysliveckého sdružení Tesák Mikulášovice, o.s. Dne se konala výroční schůze MS Tesák Mikulášovice. Malé vysvětlení: někomu se může zdát, že je to poměrně dlouho od konce roku, ale myslivecké hospodaření se hodnotí za období od dubna do března následujícího roku, to znamená, že takzvaný myslivecký rok končí k Schůze se zúčastnila také starostka města Ing. M. Trojanová, která tímto opět vyjádřila svou podporu našemu spolku a projevila zájem o naši činnost, za což jí děkujeme. Na schůzi proběhlo i hodnocení trofejí zvěře ulovené v loňském roce v naší honitbě, které spolu provedli bývalý a současný myslivecký hospodář. Trofeje budou následně předloženy k posouzení na chovatelské výstavě pořádané OMMS Děčín. Mgr. Lipenský Jiří, předseda MS Tesák Akce se nám opravdu vydařila a již nyní plánujeme další příjemné putování po okolí. 11 pracovníků pro město Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu. V letošním roce jsme vytvořili ve spolupráci s Úřadem práce 11 pracovních příležitostí (v loňském roce to bylo 20 příležitostí). Dohoda je uzavřena celkem na 10 pracovníků veřejné zeleně a jedno místo na vedoucího pracovní čety. Úřad práce bude na platy pracovníků přispívat celkovou částkou více než 1mil. 400 tis. Kč. Dohoda je na období duben 2014 březen Noví zaměstnanci budou pracovat na úklidu města i městských objektů. Úřad práce nám vyšel vstříc a udělil dvě výjimky, tj. umožnil nám zaměstnat na příspěvek dva staronové spolehlivé pracovníky. Pozvánka Dne zvu všechny zájemce od hodin do obřadní síně městského úřadu na besedu využití prostor hvězdárny. Beseda se uskuteční v rámci společného plánování rozvoje našeho města. Miluše Trojanová Prodej slepiček Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových plemen Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý. Stáří: týdnů. Cena: ,- Kč / kus dle stáří. Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé slepičky pouze našeho chovu!... Prodej se uskuteční: v neděli 18. května a 15. června 2014 Mikulášovice - u základní školy - v hod. Případné bližší informace PO - PÁ, hodin na tel.: , , Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek cena dle poptávky. Jednání výroční schůze se zúčastnila také starostka města Ing. Miluše Trojanová. Období roku 2012 bylo posledním rokem platnosti desetileté smlouvy na honitbu Tanečnice, kterou Myslivecké sdružení TESÁK uzavřelo s Lesy ČR, s.p. Platnost této smlouvy skončila k s tím, že díky činnosti nového výboru se podařilo s Lesy ČR, s.p. uzavřít novou smlouvu na dalších 10 let tj. do roku I přesto zde existuje riziko předčasného ukončení smlouvy v případě, že nebudou ze strany mysliveckého sdružení dodržovány stanovené smluvní podmínky. Myslivecké sdružení TESÁK se v roce 2013 účastnilo, popř. zorganizovalo několik akcí pro veřejnost či vlastní členy. Byly jimi např. Nožířské slavnosti, oslavy 65. výročí založení Mysliveckého sdružení TESÁK, Hubertská zábava v místním kulturním domě nebo např. zábava určená zejména pro rodinné příslušníky myslivců a pozvané hosty Poslední leč. Ze strany mysliveckého sdružení byla hlavním účelem těchto akcí především propagace myslivosti jako takové, představení činnosti mysliveckého sdružení, vzbuzení zájmu mládeže o tento druh trávení volného času, ale zároveň měly tyto akce pro myslivecké sdružení také přínos finanční. (Při těchto akcích proběhly např. poznávací soutěže pro děti a mládež, dovednostní soutěž pro dospělé. Dále byly předvedeny ukázky loveckého troubení a ukázky sokolnictví. Zájemci si též mohli prohlédnout několik kronik Mysliveckého sdružení TESÁK, Zpráva o činnosti lovecké trofeje, účastníci těchto akcí dostávali odpovědi na své otázky od zúčastněných členů mysliveckého sdružení týkající se např. historie sdružení a myslivosti vůbec). Dne proběhly již zmiňované oslavy 65. výročí založení Mysliveckého sdružení TE- SÁK, a to v prostorách restaurace Svatý Hubert, kde byly připraveny soutěže pro děti, které byly odměněny drobnými cenami. Během akce byl k občerstvení přichystaný zvěřinový guláš. Akci navštívil také Ing. Vomáčka, předseda Okresního mysliveckého spolku Děčín. Stejně jako v předchozích letech, pokračovalo i v loňském roce myslivecké sdružení v údržbě luk pro město Mikulášovice a Chráněnou krajinnou oblast Labské Pískovce. A ještě trochu statistiky K mělo Myslivecké sdružení TE- SÁK celkem 23 členů, 2 adepty pro členství a 1 adepta pro získání prvního loveckého lístku. Myslivecké sdružení má celkem 7 psů, z nichž 3 mají zkoušky lovecké upotřebitelnosti a 4 se na tuto zkoušku připravují. Členové tyto psy využívají při dohledávkách postřelené zvěře a při společných loveckých akcích. Na základě zpráv členů výboru zpracovala Milada Ondráčková, členka sdružení

4 strana 4 MIKULÁŠOVICKÉ NOVINY duben 2014 KRÁTKÉ ZPRÁVY Z MĚSTA Společné plánování rozvoje města - v pátek v odpoledních hodinách proběhla na malém sále Slovanského domu beseda na téma Vytápění sídliště v budoucích letech. Jednání se zúčastnili předsedové Společenství bytových jednotek, zástupci firem Teplo Pro Děčín, ČEZ Energo a Termi Varnsdorf, pan Jehlička jednatel Tepelného hospodářství s.r.o. Mikulášovice a paní starostka Trojanová. V úvodu paní starostka seznámila přítomné s vývojem událostí týkajících se vytápění sídliště. Město od roku 2011 pokračuje s pořízením projektové dokumentace na vybudování páteřního plynovodu. Dále si všichni přítomní vyslechli nabídky výše zmíněných firem, další výběr dodavatele technologie bude již na samotných společenstvích. - ve středu proběhla beseda pro nájemníky bytových domů č.p. 1039, 1063 a 12, které jsou ve fázi přípravy prodeje jednotlivých bytů. Beseda byla na téma způsob založení a správa společenství bytových jednotek. - v úterý byli zastupitelé v rámci pracovního neveřejného zasedání seznámeni se záměrem vybudování rehabilitačního střediska ve městě. Vaše dotazy: 1. Kdo zodpovídá za prodej dřeva? Před třemi lety jsme zavedli pravidla pro odprodej dřevní hmoty. Jedná se o vyřezané náletové dřeviny a o prořezávky z městského lesa. Městský les má na starosti lesní hospodář pan Jaroslav Strejc. Dřevo z městského lesa je možné odvézt jen s jeho povolením. Mikulášovice mají oproti okolním obcím několikanásobně méně lesních pozemků, proto prořezávek tolik nemáme. Likvidované nálety z pozemku města prodáváme dle platného ceníku. Ceny samovýroby palivového dřeva za 1 m 3. Hmotnatost Jehličnaté a listnaté (měkké) Listnaté (tvrdé) do 0,09 70 Kč 90 Kč 0,10 0, Kč 150 Kč 0,20 0, Kč 210 Kč 0,50 0, Kč 300 Kč 1, Kč 400 Kč 2. Proč si vozí zaměstnanci dřevo domů v pracovní době? Zaměstnanci města si dřevo kupují jako každý jiný občan. Pokud se likvidují nálety, na místě se třídí, jednou se naloží a odvezou se. Práce zaměstnanců města, kteří na veřejné zeleni pracují, si vážím. Město je jako každý jiný zaměstnavatel a svým lidem má vycházet vstříc, samozřejmě v mezích únosnosti. Na druhé straně je také potřeba připomenout, že jdou do práce odpoledne, ve svátek, o víkendech. Připravují zázemí pro slavnosti, pro akce, které ve městě probíhají. Po ukončení akcí jdou a uklízejí, odvážejí nábytek, třídí odpadky.. dělají neviditelnou práci, kterou všichni bereme s takovou lehkostí. Pokud sami budete mít zájem vyčistit městské prostranství od náletů, můžete se přihlásit u paní Mocíkové. Budete-li mít zájem pomoci při organizačním zajišťování městských akcí, neváhejte se ozvat. Poznámka na závěr: Kvůli dřevu a pozemkům se lidé dokáží nenávidět. Noc kostelů 2014 Dne 23. května 2014 se v celé České republice a některých dalších evropských státech uskuteční Noc kostelů. Je to každoročně pořádaná akce, která má umožnit široké veřejnosti nezávazné přiblížení se a setkání se s křesťanstvím. V rámci Noci kostelů jsou ve večerních a nočních hodinách zpřístupněny některé kostely různých křesťanských církví, ve kterých se během této akce konají koncerty, komentované prohlídky, workshopy či divadelní představení. V našem městě a okolí se tato akce také uskuteční. Všichni občané a zájemci budou mít možnost navštívit kostel, v klidu si ho prohlédnout, v tichu se trošku zamyslet nad sebou, svým životem a smyslem tohoto života. Stejně jako minulý rok bude objednaný autobus, který umožní navštívit i všechny okolní kostely, ve kterých bude také připraven krátký program. Všechny podrobnosti budou zveřejněny na plakátech a internetových stránkách farnosti (http://www.farnostpoustevna.estranky.cz/). FOTOSOUTĚŽ Město Mikulášovice vyhlašuje fotosoutěž O nejhezčí fotografii křížku - drobné sakrální stavby Požadovaný rozměr fotografie: 20 x 30 cm Po dohodě a po zaplacení výrobních nákladů na fotografii cca Kč 25,- foto zhotovíme z dodaných digitálních podkladů. Požadované rozlišení je 300 dpi (nejnižší možné 200 dpi), rozměr 1:1, na fotografiích nebudou prováděny žádné úpravy. Soutěžící se pak sám rozhodne, zda takto zhotovenou fotografii do soutěže zařadí či nikoli. Kategorie: děti a mládež do 18 let, dospělí Uzávěrka soutěže: Fotografie označte souřadnicemi místa pořízení, jménem a příjmením, kontaktním údajem (nejlépe ovou adresou či telefonem). Majitel nejhezčí fotografie bude odměněn Fotografie můžete předat do podatelny MÚ nebo posílejte na adresu Město Mikulášovice, Mikulášovice Přihlášením do soutěže autor souhlasí se zveřejněním fotografie na výstavě a v městských novinách. U fotografie bude vždy uveřejněno jméno autora a bude s ní nakládáno v souladu s autorským zákonem. Fotografie zůstávají majetkem města. Soutěžní fotografie budou vystaveny koncem roku 2014 v nové výstavní síni na náměstí. Změna ordinačních hodin od Lékař: Primář MUDr. Karbula Dětské středisko Dolní Poustevna: Pondělí hodin Čtvrtek hodin Dětské středisko Vilémov: Pondělí hodin Ostatní dny beze změn! KALENDÁŘ AKCÍ Dětská scéna 2014 Recitační soutěž má na naší škole dlouholetou tradici. Pravidelně vždy několik žáků postoupí i do okresního kola v Děčíně. To letošní se konalo koncem března a měli jsme v něm tentokrát jen jednoho zástupce. Naši školu reprezentovala Andrea Fúsková z 5. třídy. Do krajského kola sice nepostoupila, ale ve velké konkurenci obstála a svým výkonem potvrdila, že naše děti opravdu umí recitovat. D. Kalousková 30. dubna Pálení čarodějnic 1. května Retro 1. Máj 3. května Koncert STO ZVÍŘAT 11. května Den matek 23. května - Noc kostelů h. - Otevření kostela komentovaná prohlídka kostela h. - Hudební vystoupení dětí Základní umělecké školy h. - Koncert h. - Komentovaná prohlídka kostela h. - Možnost prohlídky věže h. - Konec Pozvánka Sbor pro občanské záležitosti zve hlavně maminky na Den matek dne 11. května 2014 od hodin do Slovanského domu. Program zajišťují děti z MŠ, ZŠ a žáci hudební školy. Těšíme se na Vás, přijdťe se podívat, co děti připravily.

5 duben 2014 Okénko do školky Velkou součástí našeho školního vzdělávacího plánu jsou lidové tradice a zvyky. Velikonoce jsou obdobím, kdy si je s dětmi připomínáme ve velkém a už od popeleční středy se věnujeme probouzejícímu se jaru a nadcházejícím Velikonocům. Zdobíme si interiér školky tradičními kraslicemi, zdobenými různými technikami, využíváme proutí, větve břízy, rozmanité výtvarné i nevšední materiály a letos jsme si pozvali na pomoc maminky, které společně s dětmi vytvořily hezké kousky, které už naší školičku zdobí. Nezapomínáme také na okolí školky, u každého oddělení máme ozdobené stromky, které hlídají zajíčci, na balkoně ozdobené větve, samozřejmě výrobky dětí a letos jsme vytvořili už málo známé líto. Líto je kontrast k Moreně. Na Smrtnou neděli zhotovila svobodná děvčata symbolickou figurínu nazývanou Smrt (Smrtholka, Morena, Mařena). Smrt byla obvykle vytvořená ze slámy, oblečená do obnošených šatů a ověšená vyfouklými vaječnými skořápkami nebo prázdnými ulitami hlemýžďů. Děvčata smrtku vynesla za vesnici, kde byla spálena nebo častěji vhozena do potoka nebo řeky, která ji odnesla jako symbol překonání zimy. Líto (letečko, májíček), symbolizuje příchod jara a obnovení života. Na rozdíl od smrtky je vytvořeno ze živých a barevných materiálů - sám stromek nebo zelená ratolest zobrazují v magii život. Tradiční líta byla dvojího druhu. V západní polovině našeho území, v Čechách a na přilehlé části Moravy, se upravovala z vršků jehličnatých stromků, ve východních oblastech Tvořivé vyučování MIKULÁŠOVICKÉ NOVINY (zejména u hranic se Slovenskem) pak většinou z jívových ratolestí. Důležitým doprovodem líta byla panenka, jako další symbol budoucnosti, znázorňující plodnost. Ale dost už přednášky, na závěr od dětí i zaměstnanců školky přijměte přání krásného a příjemného prožití svátků velikonočních, děvčatům vyšlehání pomlázkou a chlapcům bohatou výslužku. Kolem naší mateřské školy je jaro vidět hned na první pohled. strana 5 INFORMACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Noc s Andersenem 2014 Celorepublikového projektu Noc s Andersenem, který se konal letos již po čtrnácté, se zúčastnila i ZŠ Mikulášovice tento rok už po čtvrté. Akce je zaměřena na rozvoj čtenářství, přiblížení literatury žákům a mládeži a k podpoře jejich vlastního čtení knih. Žáci 2. třídy procházeli v průběhu nočního putování po budově školy jednotlivými částmi příběhu Josefa Koláře Z deníku kocoura Modroočka. Celé putování pro ně připravily paní učitelky a žákyně 8. a 9. třídy. Projekt finančně podpořilo i město Mikulášovice. Co nás čekalo v průběhu putování? Nejprve úvodní přivítání a rozřazování do tří skupin Kočičích pátračů. Postupovali jsme po tmě a hledali stopy, které jsme si museli pečlivě přečíst. Prošli jsme spoustu kočičích míst. Trefovali jsme se do terče. Cvičili jsme, až se z nás kouřilo. A bavilo nás to. Bez oddechu jsme luštili, co vědí jen kočky. Rozluštili jsme tajnou kočičí řeč. Prošli jsme tajemným lesem a při tom ještě hledali myši. Dokonce jsme si zdobili vlastní automobil. Ještě jsme našli ztracenou fotografii. Nezapomněli jsme podepsat Listinu pátračů, že jsme vše zvládli. A už tu byl konec putování, ale ne konec noci. Ještě nás čekala večeře. Pak už jsme šli spát. Spalo se nám výborně, vstávali jsme až po 7. hodině. Potom jsme se nasnídali, uklidili si věci a šťastně vítali rodiče. To byl úplný konec! Šli jsme domů, ale nezapomeneme na krásné zážitky ve škole. Mgr. Michaela Maule V úterý ožila naše škola tvořením a vyráběním. Probíhal projektový den Šikovné ruce. Jednotliví učitelé připravili pro žáky tvůrčí dílny a ti si podle svého zájmu vybrali. Nabídka činností byla pestrá tř.: velikonoční slepice, výroba hračky (medvěd), velikonoční závěs, pečení a zdobení perníčků, papírový šašek, stojánek na tužky, šití tašky tř.: květiny z pet lahví, přívěsky na klíče, Mezinárodní soutěž, které se zúčastňují žáci a studenti ze 49 států světa, vznikla v roce 1980 v Austrálii a od roku 1994, kdy byla ve Štrasburku založena asociace Klokan bez hranic, se rozšířila do dalších zemí. V ČR se soutěže zúčastňuje asi žáků. Soutěží se ve 4 kategoriích: CVRČEK - 2.a 3.tř. KLOKÁNEK - 4.a 5.tř. BENJAMÍN - 6. a 7.tř. KADET - 8. a 9.tř. mapování anglicky mluvících zemí, malování triček, zdobení vajíček voskovou technikou a vyškrabováním, různé techniky tisku, pletení košíku z pedigu. Den jsme si všichni užili. Učitelé nezkoušeli a neznámkovali, ale společně s dětmi také vyráběli. Žáci se zase něčemu novému přiučili a někteří svým výrobkem udělali radost sobě nebo někomu, koho mají rádi. D.K. Matematický klokan 2014 Nejlepších výsledků dosáhli v naší škole tito žáci: CVRČEK Trantinová Eliška, Horáček Petr, Horvatovič Josef KLOKÁNEK Krpálek Ladislav, Urbanová Michaela, Podoláková Denisa BENJAMÍN Jirousková Sarah, Horáčková Natálie, Ulrich Tomáš KADET Křížová Adéla, Hendrych Petr, Boštická Lucie Jana Doležalová, učitelka matematiky Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2014/2015 Ředitelka MŠ vyhlašuje zápis tří až šestiletých dětí do mateřské školy. K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, kteří budou chtít zapsat své dítě do docházky v MŠ od nebo v průběhu roku. Přednostně přijímáme děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s celodenní docházkou. Zápis se koná v budově MŠ ve středu od hod. Přineste si prosím s sebou občanský průkaz, rodný list dítěte, očkovací průkaz dítěte, přezůvky pro dítě. Klingerová Kristina, ředitelka mateřské školy telefon: , , Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 23. a 24. května proběhnou na území České republiky volby do Evropského parlamentu. V pátek 23. května se dveře volebních místností na Městském úřadě Mikulášovice otevřou ve 14:00 hodin a hlasování bude ukončeno ve 22:00 hodin. V sobotu se pak bude hlasovat od 8:00 do 14:00 hodin. Voliči hlasují v těchto třech volebních okrscích: volební okrsek č. 1 pro oprávněné hlasující voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Mikulášovicích horních a části Mikulášovic středních včetně celé ulice Ke koupališti, která tvoří hranici okrsku. sídlo okrsku : Mikulášovice č.p budova MěÚ Mikulášovice volební okrsek č. 2 pro oprávněné hlasující voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Mikulášovicích středních - od ulice Ke koupališti až k levé odbočce před Mikovem s.r.o., závodem 12 včetně sídliště a čp. 851, 850, 844, 524, 845, 855, 878, 529, 530, 531, 541, 627, 361, na Salmově, Tomášově a v Mikulášovičkách sídlo okrsku : Mikulášovice č.p budova MěÚ Mikulášovice volební okrsek č. 3 pro oprávněné hlasující voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Mikulášovicích dolních - od Mikova s.r.o., závodu 12 - od čp. 831, 830, 832, 372, 527 sídlo okrsku : Mikulášovice č.p budova MěÚ Mikulášovice. Volič, který z jakéhokoliv důvodu nebude volit v místě svého bydliště, může požádat o vydání voličského průkazu, a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj. do čtvrtka 8. května do 15:30 hodin, Městskému úřadu Mikulášovice. Městský úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky.

6 strana 6 MIKULÁŠOVICKÉ NOVINY duben 2014 FOTOZPRÁVY U příležitosti dne učitelů popřála starostka města všem učitelkám i personálu mateřské školy Svůj svátek si připomněl také učitelský sbor školy základní Step by Step uspořádala svojí tradiční generálku před hlavní sezonou Při tvoření v dílně Skloluxusu u Simony Machorkové se tentokrát malovalo Místní fotbalový tým žen těsně prohrál (1:2) prestižní utkání s Barbie teamem ze sousedního Vilémova O velikonoční neděli zahrál tanečníkům orchestr Klause Klingera, je velká škoda, že se nepřišlo pobavit a zatančit více našich spoluobčanů. Vajíčková smršť v restauraci U Vladařů, porotci vybírali mezi šestnácti soutěžními pochoutkami. Opět vyhrál Petr Vladař, ale uznejte vajíčková kreace (na snímku vedle) byla neodolatelná a také skvěle chutnala.

7 duben 2014 MIKULÁŠOVICKÉ NOVINY strana 7 Celoroční tip na výlet pro fajnšmekry a školní mládež Vojenské objekty Rabštejn Tento specifický výlet pro fajnšmekry se zaměřením na historii nás zavede do bývalé letecké továrny Rabštejn, na okraji obce Jánská, kterou snadno najdeme na trase Česká Kamenice Děčín, nedaleko Markvartic. Unikátní objekt nese jméno podle skalního útvaru a stejnojmenného údolí, jímž protéká říčka Kamenice. Historici došli k závěru, že název Rabštejn je odvozen z původního slova RABE, což v překladu z němčiny znamená HAVRAN a tudíž tedy Havraní kámen. No a právě kámen z tohoto zdroje úplně nejdřív posloužil místnímu podnikateli F. Preidlovi k výstavbě hnedle třech velkých prádelen. Za zmínku stojí fakt, že si tyto manufaktury pro svou špičkovou technologii a následně i produkty získaly zákazníky nejen v Evropě, ale i v Jižní Americe, Asii či vyspělé Africe. Výroba zaměstnávala mnoho lidí ze širokého okolí ale v období mezi oběma válkami přišel útlum a nakonec úplný úpadek těchto firem. Tovární budovy byly rozmístěny v údolí, ukryté v lesích mezi skalami, čehož později využila německá zbrojařská firma Weserflugzeug z Bremenn, vyrábějící součástky pro letadla MESSERSCHMIDT, JUNKERS a vrtulníky FA 223 a přemístila sem část své výroby. Záměr se stal skutkem v roce 1942, kdy se do práce zapojilo na 6000 lidí z 18 národů. Pro montáž jednotlivých dílů bylo postaveno 11 hal. Dělníci byli vesměs totálně nasazení a byli ubytováni ve 34 pracovních táborech v nejbližším okolí. Zvláštní význam pro firmu měli zajatí ruští a angličtí piloti umístění ve dvou zajateckých táborech. Až těsně před koncem II. Světové války, v srpnu 1944, Němci začali uskutečňovat myšlenku o rozšíření výroby do vnitra skály. Převedli sem část koncentračního tábora Flosenburg, jehož vězni byli určeni k ražbě podzemních štol a následně pravděpodobně k likvidaci z důvodu utajení. Podle dostupných údajů vyrubali za pouhých 8 měsíců neskutečných metrů čtverečních chodeb v délce 4,5 kilometrů. Blížící se konec války ale ukončil i utrpení těchto lidí. Objekt byl vybudován s pečlivostí Němcům vlastní a tak byl využíván i po válce. Nejdříve naší armádou, později i tou okupační Sovětskou. Posloužil jako sklad ženijního materiálu, v 60. letech zde byly zhotoveny obří nádrže na pohonné hmoty pro potřeby Varšavské smlouvy ( pro mladší generaci - vojenský pakt socialistického bloku ). Ty byly schopné pojmout až 8 miliónů litrů. Některé z těchto tanků můžeme při naší návštěvě ještě obdivovat, stejně jako část rozvodných potrubí. Pokud je ovšem do té doby nestačí rozebrat nepřizpůsobiví jako přilepšení ke svým sociálním dávkám. Životní tekutina pro pohyblivost hlavně žravých okupačních zilů, gaziků a tanků, sem byla dopravována z nejbližšího nádraží, složitě vybudovanými potrubními cestami. Návštěvník Rabštejna se při své exkurzi ale dozví mnohem více ze zasvěceného výkladu místních nadšenců a průvodců z Občanského združení, které tyto zajímavé prostory zpřístupnilo a z jejichž materiálů jsme čerpali i my. Jako bonus působí výstavka artefaktů a vyprávění o leteckých katastrofách v oblasti Českého Pořadatelé: Klub českých turistů Dolní Poustevna ve spolupráci s Městem Dolní Poustevna Termín: sobota 17. května 2014 Start č. I: hod. - turistická chata za hřištěm v Dolní Poustevně hod. - pro krátké trasy 3, 5, 8 km a všechny cyklotrasy Start č. II: hod. - Velký Šenov, Centroflor, u nádraží - pro pěší trasy hod. - Velký Šenov, Centroflor, pro cyklotrasy Startovné: děti 15,- Kč, dospělí 25,- Kč Trasy: Všechny trasy vedou pouze po území ČR 3 km, 5 km, 8 km, 12 km, 23 km, 28 km cyklo 12 km, 24 km, 30 km 15 km, 27 km z Velkého Šenova cyklo 15 km, 25 km z Velkého Šenova Cíl: výletiště Čtverec v Dolní Poustevně Turistický pochod Severní stopou má již dlouhou tradici. Letos se uskuteční 38. ročník této oblíbené akce. Turistickou atrakcí letošní STOPY budou: vrch Poustevník (opravené schody, nový kříž na vrcholu vysvěcen ) nejsevernější místo ČR ( odhalen velký hraniční kámen) podstávkový dům v Lipové (otevřen ) Trasa 3 km navštíví poustevenský kostelík (Centrum setkávání). Trasa 5 km projde kolem Maxovy boudy, přes Horní Poustevnu a Karlín na Čtverec. Trasa 8 km zavede účastníky navíc ještě ke kapičce na Markétě. Trasa 12 km vystoupí na vrchol Poustevníku, projde Novou Vískou, přes Markétu na Čtverec. Trasa 23 km zavede účastníky z Nové Vísky přes Klondyk, Severní, Lobendavu a Markétu do cíle. Trasa 28 km navštíví navíc ještě nejsevernější místo ČR. Cyklotrasy nebudou vyznačeny. Jede se jen po silnicích a veřejných cestách. Cyklotrasa 12 km projede přes Novou Vísku, Markétu, Karlín a na Čtverec. Švýcarska. Jelikož žijeme ve zvláštní moderní době, mnozí z nás mají rozdílné názory na trávení volného času. Pro extrémní choutky organizátoři nabízejí v labyrintu podzemí Rabštejna například střílečku PAINTBALL ale i další adrenalinové, dnes tak vyhledávané hrátky. Nechvalná historie této části Českého Švýcarska by mohla určitě být poučnou i pro naší školní mládež. Snad už jen i proto, že tu položilo koncem války život několik mikulášovických rodáků. Pro případné zájemce malá manažerská poznámka. Vstupné je určeno ve výši 80 kč, přičemž skupina by měla tvořit nejméně 8 zájemců. Objekt je zpřístupněn celoročně po dohodě na telefonu s panem Hunčovským, který vás těmito zajímavými prostorami i osobně provede. Ba dokonce vás nechá vnitřní prostory projet vašim vlastním vozem, aby jste si ještě více uvědomili jejich mohutné rozměry. P. S. Nezapomeňte se na cestu do podzemí i v letním období vybavit teplým oblečením, kapesní svítilnou a samozřejmě fotoaparátem, pro zachycení této ponuré historie. Petr Horák Pozvánka na Severní stopu 38. ročník v sobotu 17. května 2014 Reprodukce letounu Junkers, součásti k jeho kompletaci se vyráběly v rabštejnské podzemní továrně. Cyklotrasa 24 km přes Novou Vísku, Klondyk, Severní, Lobendavu, Markétu, Karlín a do cíle. Cyklotrasa 30 km navštíví navíc ještě podstávkový dům v Lipové. Trasy z Velkého Šenova: Trasa 15 km projde přes Strážný vrch, Lipovou (podstávkový dům), Anenský vrch, Lobendavu, Markétu, Karlín a na Čtverec. Trasa 27 km pokračuje z Lobendavy přes Klondyk, nejsevernější místo ČR, Severní a Lobendavu. Cyklotrasa 15 km povede kolem nádraží Lipová, přes Lipovou (podstávkový dům), Anenský vrch, Lobendavu, Markétu, Karlín a na Čtverec. Cyklotrasa 25 km pokračuje z Lobendavy přes Klondyk, Severní, Lobendavu, Markétu a Karlín. Na kontrolách obdrží účastníci zajímavá razítka (vtipné barevné kontrolní etikety). Na krátkých trasách (5 km a 8 km) budou pro děti připraveny soutěže o bonbóny. Cíl pochodu bude jako každoročně na Čtverci v Dolní Poustevně. Každý účastník obdrží barevný pamětní list a suvenýr z keramiky. Odměna bude též pro 3 nejmladší a 3 nejstarší účastníky. Zajištěn je prodej občerstvení a turistických zajímavostí. Celý den bude hrát country kapela Srdíčko. Nejmenší děti dostanou v cíli odměny v rámci celostátní akce Toulavý kočárek. Loňská účast byla 1350 účastníků. Nejvyšší účast je z jubilejního 30. ročníku v roce 2006 s 1917 účastníky. Podrobnější informace o trasách naleznete v propozicích Severní stopy Propozice jsou ke stažení na Informace i propozice obdržíte též přes Telefon: Mobil: Ing. Jaroslav Leksa - předseda KČT Dolní Poustevna

8 strana 8 MIKULÁŠOVICKÉ NOVINY duben 2014 Informace FK Mikulášovice Utkání 16. kola 1. B. třídy TJ Ravel Junior Ústí nad Labem - FK Mikulášovice 5 : 2 (2:2) V šestnáctém kole jsme zavítali do Ústí a opět náš zájezd vyšel na prázdno. Než jsme se stačili rozkoukat na lavičce, běžela teprve 20 vteřina a domácí nám vstřelili branku a už jsme opět venku zaspali začátek a prohrávali. V osmé minutě se nám podařilo Lukášem Novákem vyrovnat a hra se začala vyrovnávat a obě mužstva se střídala v útočných akcích. Ve 34. minutě domácí šli opět do vedení. Po samostatné akci domácího krajního obránce. O toto vedení domácí přišli ve 44 minutě gólem Linharta Ondřeje. A tak oba soupeři šli do kabin za nerozhodného stavu 2:2. Do druhého poločasu jsme nastoupili s odhodláním strhnout vedení na svou stranu a vypracovali jsme si minimálně čtyři gólové šance, ale gól jsme nedali a ještě přišly dvě nastřelené tyče. Za naší aktivitu jsme pak byli řádně potrestáni. Domácí z ojedinělého útoku vystřelili na branku a míč záhadně uskočil a náš brankař nešťastně lovil míč ze sítě. Za dalších šest minut domácí zahrávali přímý volný kop a míč proletěl nad hlavami několika hráčů a na naše překvapení opět skončil v naší síti, no a bylo vymalováno. A aby toho nebylo dosti v poslední minutě ještě domácí mužstvo zvýšilo své vedení z pokutového kopu. No prostě dnes lepší mužstvo prohrálo se šťastnějším, i takový bývá fotbal. sestava Mikulášovic: Tesař, Soukup M. ml., Vítek, Kozák, Soukup Vl., Dvořáček, Křehký,Novák, Linhart, Briestenský, Hrdlička. Náhradníci: Petružálek, Šipula, Soukup M. st., Soukup T., Kočka. Trenéři: Šimek Vojtěch a Novák Zdeněk st. Góly za Mikulášovice: Novák, Linhart. Karty: žluté 1 : 3, červené 1:1. Rozhodčí: Vlk Lukáš, Bouma Miroslav a Trégr Václav, delegát: Herzina Jiří. Diváků 20. Utkání 17. kola 1. B. třídy TJ Heřmanov - FK Mikulášovice 2 : 0 (1:0) V sedmnáctém kole jsme zavítali do Fojtovic, kde hraje své domácí utkání TJ Heřmanov. Domácí poslali na trávník mančaft složený ze staré gardy. A ta začala utkání náporem a po dobu prvních patnácti minut nás nepustili za naší půlku. Počáteční nápor jsme přežili, a když se hra začala vyrovnávat, přišla naše vyložená šance, kterou Tomáš Soukup neproměnil. Hned z proti útoku jsme pro změnu inkasovali a domácí se dostali do vedení 1:0. Tento stav vydržel do přestávky. Po přestávce jsme soupeře již přehrávali, ale přišla 65. minuta a volný Emil Horvát v klidu skóroval a domácí se dostali do dvougólového vedení, které již do konce utkání v pohodě uhlídali. Na tento zápas by bylo lepší ihned zapomenout a soustředit se na další domácí utkání s Velkým Šenovem. sestava Mikulášovic: Tesař, Dvořáček, Soukup M. st., Kozák, Soukup Vl., Petružálek (Kočka), Novák, Briestenský, Linhart, Hrdlička (Budiš), Soukup T. (Habr). Náhradníci: Budiš, Habr a Kočka. Trenér: Novák Zdeněk. Karty: utkání se hrálo bez karet Rozhodčí: Topinka Josef, Petráček Jiří a Křížek Petr. Diváků 30. Utkání 18. kola 1. B. třídy FK Mikulášovice SK Velký Šenov 1 : 2 (0:1) Přesto, že naši hráči doma umí zahrát skvěle, v odvetném derby se jim to nepodařilo. Po lítém boji se sousedním Velkým Šenovem nakonec prohráli 1:2 a od soupeře se tak naši kluci dočkali srovnání skóre na vzájemné zápasy. V tabulce jim stále patří sedmá příčka a k jistotě záchrany této soutěže ještě nějaký ten bodík potřebují. sestava Mikulášovic: Tesař, Soukup M. ml. (Budiš), Vítek R., Kozák, Soukup Vl., Dvořáček (Soukup M. st.), Novák, Křehký (Petružálek), Linhart (Soukup T.), Hrdlička, Briestenský (Šipula). Náhradníci: Budiš, Soukup M. st., Soukup T., Petružálek, Šipula, Habr a Török. Karty: žluté 4:6 Rozhodčí: Dušík Zbyněk, Budský Václav, Červený Tomáš, delegát Sieber Dietmar Diváků 350. Tabulka 1.B třídy po 18. kole 1. MSK Benešov nad Ploučnicí 55:33 38 bodů 2. TJ Brná 66:43 37 bodů 3. TJ Chlumec 56:35 36 bodů 4. FK Chuderov 58:42 33 body 5. SK Promako Hostovice 53:42 33 body 6. SK Velký Šenov 50:36 31 bod 7. FK Mikulášovice 37:42 26 bodů 8. TJ Přestanov 35:42 24 body 9. TJ Heřmanov 38:42 24 body 10. TJ Střekov B 29:35 23 body 11. TJ Čechie Horní Podluží 41:48 21 bod 12. TJ Svádov-Olšinky 28:50 20 bodů 13. FK Ravel junior Ústí n. Labem 38:64 17 bodů 14. TJ Hvězda Trnovany 25:55 15 bodů Rozpis zápasů 1.B třídy jaro 2014 SO 3.5. Mikulášovice i Hostovice h. NE Střekov B Mikulášovice h. SO Mikulášovice Svádov h. SO Brná Mikulášovice h. SO Mikulášovice Chlumec h. SO 7.6. Trnovany Mikulášovice h. SO Mikulášovice Benešov n. Plouč h. Rozpis zápasů Okresní přebor mladších žáků jaro 2014 ST Malšovice Mikulášovice h. SO 3.5. Mikulášovice Česká Kamenice h. SO Benešov n. Plouč. Mikulášovice h. SO Mikulášovice Modrá h. ST Mikulášovice Junior Děčín B h. SO Markvartice Mikulášovice h. SO Mikulášovice Šluknov h. SO 7.6. Krásná Lípa Mikulášovice h. SO Mikulášovice - Sport. Areál Děčín h. Běžci postoupili do Českého poháru Po úspěšně pořadatelsky zvládnutém krajském poháru, který se uskutečnil v závěru března v Mikulášovicích, se naši sportovci zúčastnili Mistrovství Středočeského kraje v Kralupech nad Vltavou a Mistrovství Ústeckého kraje ve Skalici u Litoměřic. Pro některé účastníky to byly vůbec první závodnické krůčky a je nutné říci, že se Mikulášovice v početném startovním poli určitě neztratily. Postup do soutěží Českého poháru si vyběhlo celkem 19 členů mikulášovického oddílu. První závod se běží hned první víkend v květnu v Kralovicích u Plzně, čtrnáct dní na to pak v Karviné. Snaha o vítězství se našim klukům nedá upřít, soupeř byl však šťastnější. Vůbec nejmladší závodnicí byla Adélka Trojanová v cíli celkově na pěkném sedmém místě. Step by Step jdou do finále Formace tanečního týmu Step by Step se v neděli 13. dubna zúčastnily českého zemského kola v Praze a vybojovaly si postup na Mistrovství České republiky. V kategorii juniorek se naše děvčata umístila na pátém místě z celkového počtu jedenácti startujících. Další dva postupy si mikulášovičtí přivážejí v kategorii dospělých, druhé místo v disciplíně Disco a druhé místo v disciplíně Art. T.F. Vydavatel - Město Mikulášovice, adresa redakce - MěÚ Mikulášovice, Mikulášovice 1007, tel.: , IČO: , MK ČR E 10958, redakční rada - Ing. Miluše Trojanová, Tomáš Fúsek, Jana Doutnáčová, Blanka Choutková, Mgr. Milada Novotná, Mgr. Milena Žemlová, Ing. Václav Vlček, Roman Klinger, sazba a neoznačené fotografie - Tomáš Fúsek, grafické zpracování a tisk - TISK KRÁSNÁ LÍPA, spol. s r.o., Kyjovská 63, vychází 1x měsíčně, uzávěrka je vždy 20. v měsíci

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

na 22. ročník turistické akce

na 22. ročník turistické akce KČT Loko Teplice, Olafplaz - dalkovepochody.cz, Tonerman, CDS holding s.r.o Český Dub, město Mikulášovice připravili a tím zvou všechny turisty, turistky a turistčata, celé turistické oddíly, na toulky

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 92/4/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 3. zasedání ZMě. 93/4/15. ZMě schvaluje program 4. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem provázeli budoucí prvňáčky žáci 5. tříd, kteří si připravili pro děti pohádkové úkoly. Letos

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka Po Šluknově a okolí (vůdcovská práce) Antonín Matějka 23. února 2008 1 Úvod Dost často k nám na základnu přijíždí různé návštěvy. A proto jsem se rozhodl napsat pár návrhů na výlety po okolí Šluknova.

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají LIBEREC HANDBALL ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON a za podpory Města Liberec pořádají 14. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE PRO MINIŽÁKOVSKOU KATEGORII LIBEREC, 20.6. 22.6.2014 TURNAJOVÝ BULLETIN

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé,

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé, Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012 Vážení fotbaloví přátelé, dovolte mi vás jménem fotbalového klubu FK Ústí nad Labem a.s. pozvat na další setkání série turnajů Partners Cup, kde hlavní cenou bude opět

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Březen duben 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

McDONALD S CUP - turnaj v minifotbalu ZŠ

McDONALD S CUP - turnaj v minifotbalu ZŠ Největší fotbalový turnaj pro žáky základních škol, několikanásobně oceněný UEFA jako nejlepší projekt grassroots. Ve dvou věkových kategoriích do turnaje každoročně nastupuje téměř 85 tisíc chlapců a

Více

Půlmaraton Plzeňského kraje 2015

Půlmaraton Plzeňského kraje 2015 Datum Start Vzdálenost Cíl Limit 16. 5. 2015 silnice před areálem Škodaland 11:00 21,0975 km silnice před areálem Škodaland 3 hodiny Kategorie: Pro zařazení do kategorie je rozhodující ročník narození.

Více

Chlumec nad Cidlinou za laskavé podpory. III. ročník Celostátní soutěže malých plemen dle NZŘ

Chlumec nad Cidlinou za laskavé podpory. III. ročník Celostátní soutěže malých plemen dle NZŘ 127. Základní kynologická organizace Chlumec nad Cidlinou za laskavé podpory Klubu výcviku malých plemen ČR Staffordshire Bull Terier Clubu CZ Beagle Clubu ČR Vás srdečně zve na III. ročník Celostátní

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

OPEN ORLOVÁ 2015 XII. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 23. 5. - 31. 5. 2015

OPEN ORLOVÁ 2015 XII. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 23. 5. - 31. 5. 2015 OPEN ORLOVÁ 2015 XII. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 23. 5. - 31. 5. 2015 Místo konání: Pořadatel: Ředitel festivalu: Hlavní rozhodčí: Program: Dům kultury Orlová, Osvobození 797 (vedle

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK

H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK TJ SLEZAN FRÝDEK-MÍSTEK ODDÍL ATLETIKY STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK pořádají mezinárodní silniční běžecký závod H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK V loňském roce bylo na startu rekordních 2650

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Městská knihovna Ervína Špindlera, středisko příspěvkové organizace Kulturní zařízení Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za rok 2005 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1. Základní

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco.

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Monitoring z akcí 2012 O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Letošní, již pátý ročník, si dal za úkol pomoci dětem bez rodiny. V současnosti žije v České

Více

P R O P O Z I C E. národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň. NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník. Všeobecné a technické informace:

P R O P O Z I C E. národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň. NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník. Všeobecné a technické informace: P R O P O Z I C E národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník Všeobecné a technické informace: 1. Propozice k národnímu finále NK v házené vycházejí z manuálu

Více

27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší

27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Víceúčelová sportovní hala Opava 27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší Okresní fotbalový svaz Opava

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na druhé Mistrovství České republiky v závodu na HORSKÝCH KOLECH Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců Integra Chroustovice

Více

Pecháček Miroslav. Hlavní rozhodčí: Program 11.9.2015 :

Pecháček Miroslav. Hlavní rozhodčí: Program 11.9.2015 : ČMKJ - Klub chovatelů loveckých slídičů - sekce retrieverů pořádá ve spolupráci s AMČR, VLS ČR s.p. Divize Karlovy Vary a AGRO TRAVEL s.r.o. Klubové všestranné zkoušky přinášení retrieverů O pohár starosty

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE

Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE Název soutěže: Coca-Cola Školský pohár Vyhlašovatel a organizátor: Coca-Cola Services n.v. Partneři soutěže: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 213 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 1) Knihovní fond - k 31. 12. 213 vlastnila knihovna 2.989 svazků knih. Z toho 5.152 svazků

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Prezentace, start: Rakovník, sokolovna Pro ubytované je sokolovna otevřena v pátek 3. VII. 2015 od 17:00 hodin.

Prezentace, start: Rakovník, sokolovna Pro ubytované je sokolovna otevřena v pátek 3. VII. 2015 od 17:00 hodin. 4.. AŽ 6.. ČERVENCE 2015 32. ROČNÍK POCHOD JE POŘÁDÁN ZA FINČNÍ SPOLUÚČASTI MĚSTA RAKOVNÍKA A KRAJSKÉHO ÚŘADU STŘEDOČESKÉHO KRAJE POCHOD JE POŘÁDÁN V RÁMCI OSLAV 600 LET OD UPÁLENÍ MISTRA JA POCHOD LZE

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

KOUBA CUP 2014 XXII. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ

KOUBA CUP 2014 XXII. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ KOUBA CUP 2014 XXII. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ U-15 OSTRAVA, 25. 28. 8. 2014 Datum konání: Pondělí 25. srpna čtvrtek 28. srpna 2014. Pořadatel: Moravskoslezský KFS z pověření

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Informace www.gtmskola.cz Pozvánka na divadelní představení Damals in Berlin

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

160 408 Modul č. 1 TURISTIKA dopoledne: Příjezd, ubytování, seznámení s režimem pobytu a nejbližším okolím odpoledne: Výlet přes tři kopce - podzemí Jiřetína pod Jedlovou (štola J. Evangelisty) -

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Chlumec nad Cidlinou

Chlumec nad Cidlinou 127. Základní kynologická organizace Chlumec nad Cidlinou za laskavé podpory Staffordshire Bull Terier Clubu CZ a Beagle Clubu ČR Vás srdečně zve na IV. ročník Celostátní soutěže malých plemen dle NZŘ

Více

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon 20.000 dětí 10.000 sportovců 70 základních škol 6 sportovních disciplín 80 rozhodčích 5 sportovních týdnů Slavnostní losování států 8 kvalifikačních dnů 1 velký finálový DEN Mediální podpora projektu Fotbal

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Fotbalový klub SK FS Junior Teplice. pořádá. I. ročník fotbalového turnaje přípravek. pro hráče věkové kategorie U 10

Fotbalový klub SK FS Junior Teplice. pořádá. I. ročník fotbalového turnaje přípravek. pro hráče věkové kategorie U 10 Fotbalový klub SK FS Junior Teplice pořádá UMBRO CUP 2010 I. ročník fotbalového turnaje přípravek pro hráče věkové kategorie U 10 generálním sponzorem turnaje je firma UMBRO CZ, s.r.o. zastoupená firmou

Více

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 RC CHVALETICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 4/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz HLEDÁME NOVÉ LIDI...

Více

EDEN, 20.6.2009 TURNAJ PŘÍPRAVEK ROČNÍKU 2001

EDEN, 20.6.2009 TURNAJ PŘÍPRAVEK ROČNÍKU 2001 EDEN, 20.6.2009 TURNAJ PŘÍPRAVEK ROČNÍKU 2001 EDEN, 20.6.2009 HISTORIE 1.ROČNÍK 1. Ročník turnaje, pořádaný pod názvem Před branami Edenu, proběhl 19.října 2008 za účasti 16 týmů. Přivítali jsme malé fotbalisty

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Královéhradecký KFS KOUBA CUP 2014 XXI. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ

Královéhradecký KFS KOUBA CUP 2014 XXI. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ Královéhradecký KFS KOUBA CUP 2014 XXI. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ Hradec Králové a Nový Bydžov 12. 15. 5. 2014 Datum konání: Pondělí 12. května čtvrtek 15. května 2014. Pořadatel:

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 10.2 2011 do 9:00 příjezd a ubytování 9:30 18:00 trénink 11.2 2011 9:00 18:00 trénink 12.2 2011 9:00-18:00 trénink 13.2 2011 9:00-15:00 trénink

Více

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo?

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo? Zpravodaj Domu dětí a mládeže Velké Meziříčí 29.4. 2015 Ročník 1, číslo 4 Dobrý den! Vkvětnu dobíháme do cílové rovinky, atodoslova. Čeká nás spoustu sportovních akcí ahlavně finále: naše domečkovská Akademie,

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

29. listopadu 2012 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší

29. listopadu 2012 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Víceúčelová sportovní hala Opava 29. listopadu 2012 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší OFS Opava tel: 553625474 Vodárenská

Více

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006 Výroční zpráva 2006 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnosti 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Výhled na rok 2007 5. Finanční zpráva 6. Poděkování 7. Fotografie 1.

Více

Běh na Velký Javorník 27. ročník

Běh na Velký Javorník 27. ročník Pořadatel: Běh na Velký Javorník 27. ročník Pohorská jednota Radhošť, občanské sdružení, Trojanovice 415, 744 01 Frenštát p. R., IČO: 16627989, tel.: 603 352 025, 556 835 685, ve spolupráci s T. J. Frenštát

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

I. kolo ČESKÉHO POHÁRU 2014 společných skladeb linie B

I. kolo ČESKÉHO POHÁRU 2014 společných skladeb linie B ROZPIS I. kolo ČESKÉHO POHÁRU 2014 společných skladeb linie B konané pod záštitou Karlovarského kraje a města Mariánské Lázně A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Pořadatel: GSK ZŠ Mariánské Lázně Datum: neděle 26.října

Více

XXI. ročníku mezinárodního turnaje. JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína

XXI. ročníku mezinárodního turnaje. JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína Vážení sportovní přátelé, dovolte, abychom Vás jménem FK Jablonec, z.s. přivítali XXI. ročníku mezinárodního turnaje JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína Tento turnaj se v České republice

Více

MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL. pořádá. Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009

MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL. pořádá. Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009 MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL pořádá Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009 MFH Ostrava-Vítkovice 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Pořádající

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ZNOJEMSKÉHO MLÁDEŽNICKÉHO HOKEJE Dovoluji si Vám předložit 1. výroční zprávu hokejového klubu HC Znojemští orli mládež za sezonu

Více

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE VOLTIŽI ROZPIS CHOMUTOV 2013. Mistrovství České republiky ve voltiži

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE VOLTIŽI ROZPIS CHOMUTOV 2013. Mistrovství České republiky ve voltiži 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE VOLTIŽI ROZPIS CHOMUTOV 2013 2 Číslo závodu: 928E1 I. Základní údaje 1.1. Pořadatel: JK PZOO Chomutov, z pověření ČJF Adresa: Jezdecký klub K Podkrušnohorského zooparku

Více

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V ATLETICKÉM ČTYŘBOJI ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL, KAT. IV Břeclav 14.-15. června 2012 A. Všeobecná ustanovení 1. Adresa sportovní

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více