Návštěvu biskupů ve Vinoři dne si připomínáme nejen článkem uvnitř Zpravodaje. straně, ale i reprodukcí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návštěvu biskupů ve Vinoři dne 1. 4. 2008 si připomínáme nejen článkem uvnitř Zpravodaje. straně, ale i reprodukcí"

Transkript

1 Návštěvu biskupů ve Vinoři dne si připomínáme nejen článkem uvnitř Zpravodaje a velkým obrázkem na jeho titulní straně, ale i reprodukcí pro vinořskou farnost vzácného dokumentu. Na pamětní listinu, zhotovenou právě pro tuto příležitost, se toho dne podepsalo všech dvanáct českých a moravskýchbiskupů, kteří se návštěvy zúčastnili. Originál je k vidění na faře, dvanáct kopií (vzniklých téhož dne bezprostředně po podepisování) si sebou odvezl každý z biskupů jako dárek... VINO SK FARNÍ ZPRAVODAJ Léto 2008 Občasník farnosti při kostele Povýšení svatého Kříže v Praze Vinoři Připomínky a příspěvky můžete zasílat na adresu: Počet výtisků: 90 ks Tiskne: VR Atelier, Bukovinská 96, Praha-Vinoř Červen 2008 Z obsahu: Úvodní slovo P. Pavla Jančíka Návštěva biskupů ve Vinoři FARNÍ POUŤ DO VIZOVIC Cesta do pohádky aneb dětský den Každé dobré gesto změní naše město: RUN4UNITY

2 Úvodní slovo Milí přátelé, bratři a sestry, rád Vás všechny zdravím touto cestou. Jak víte, od 1. června t.r. mne otec kardinál Miloslav Vlk ustanovil administrátorem zdejší farnosti. Apoštolský administrátor litoměřické diecéze otec biskup Dominik Duka mne propustil na pět let, protože byla splněna podmínka: z Polska přišel kněz do litoměřické diecéze, naučil se česky a od 15. června t.r. je ustanoven administrátorem v Dolní Poustevně, okr. Děčín. Jsem si jist, že je to vůle Boží, neboť vše bylo rozhodnuto představenými diecézí i Díla Mariina, které jsem poznal již jako bohoslovec. A chci s Vámi hledat a konat vůli Boží v těch dnech, měsících a létech, která nám Pán Bůh dopřeje. Sluší se, abych se Vám představil: Jmenuji se Pavel Jančík, pocházím z Mostkovic, okr. Prostějov, jsem 4. z 5 dětí. V dospívání mně i sourozencům velmi pomohli moravští salesiáni - zvali nás na výlety, na chatu, prožívali jsme dobrodružství a otvírali srdce Pánu Bohu. V Prostějově jsem se stal oděvním technikem na SPŠ oděvní a pak jsem 4 semestry studoval na VŠ strojní a textilní v Liberci. Tam bylo dobré společenství mládeže, věnovali se nám obětavě kaplani. Jeden z mých spolužáků je otec mého posledního kaplana v Ústí nad Labem - Střekově, jiný z tehdejší party Jirka Šolc se chtěl stát knězem. Roku l966 jsme se oba hlásili do Kněžského semináře a na CM bohosloveckou fakultu do Litoměřic. Jirka se hlásil za hradeckou diecézi, ale mně poradil jeden kněz, abych se hlásil za litoměřickou diecézi, neboť za rodnou olomouckou bych nebyl přijat. Politické ovzduší se již uvolňovalo, ale kontrola církve tajemníky pro věci církevní a StB byla značná. Jirka přijat nebyl, pokračoval ve studiu na VŠ a tajně prodělal formaci i studium jako člen Tovaryšstva Ježíšova. Nyní je farářem na Sv. Hostýně. V letech l966 - l971 jsem byl v Litoměřicích. Byly to velmi krásné a plodné roky. Pak jsem šel na vojnu a l973 jsem byl vysvěcen na kněze otcem kardinálem Štěpánem Trochtou. Zde je už moje 16. místo. Byly i velmi dobrodružné etapy, ale Pán Bůh to vždy obrátil v dobré. S touto důvěrou chci jít i s Vámi dál: Těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému." (Řím 8,28) (POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ.) P. Pavel Jančík jako východiska pro účinnou pomoc při zjištění šikany. Období dospívání uvedené psycholožkou PhDr. B. Bechyňovou nese s sebou v přechodovém období od dětství k dospělosti množství změn a úkolů, se kterými se mladý člověk musí vypořádat. Vývojovými úkoly období dospívání je formace identity, vývoj dospělé sexuality, odpoutání se od primární přirozené rodiny a nalezení schopnosti spolupracovat s druhými lidmi. Okénko rodinné komunikace manželů Novákových se zaměřilo na nahlédnutí pod pokličku" situacím, jak vzniká konflikt a může-li být konflikt součástí dobrého manželství. Pracovní skupina se pokusila nalézt odpovědi na dnes již téměř každodenní otázky: Dá se předcházet konfliktu? Jak ho řešit? Pracovní skupina zaměřená na vztahy mezi generacemi hledala pod vedením zkušené lektorky PhDr. D. Syrůčkové definici vztahů v procesu osamostatňování mezi dospělými dětmi" a jejich rodiči. Potřeba lásky a být přijat doprovází každou úroveň vztahů mezi generacemi. Milovat znamená chtít dobro toho druhého. Popsala ideální vztah mladých manželů ke svým rodičům, když začínají být dostatečně zralí a připraveni nést zodpovědnost. Při předcházení konfliktům je zapotřebí předem vymezit pravidla vzájemného soužití generací a způsoby řešení citové a finanční závislosti. Specifickou a nesnadnou k zevšeobecňování se ukázala být úloha prarodičů při společném bydlení a péče o nemocné rodiče. Mgr. V. Brandejsová popsala novou moderní metodu natáčení běžných rodinných situací a hledání nových, prospěšnějších prvků komunikace s dětmi. Tato metoda videotréninku slouží jak při řešení konkrétních potíží, tak při posilování rodičovských kompetencí. Odborný seminář Den pro rodinu" se vyznačoval poctivým hledačstvím. Každý rodič má k dispozici jen své lidské síly a bez Boží pomoci i lidsky omezenou konečnou perspektivu. Vzájemné obohacování o nové podněty a odborné inspirace ve vzájemné lásce nás v rodinách povzbuzuje. Nejsme majiteli celé pravdy, ale poutníky za pravdou. Nenárokujeme si patent na nejlepší řešení, ale hledáme ho ve svobodě dětí Božích společně. Z dojmů účastníků vyjímáme: Teologie těla byla pro nás krásným povzbuzením a vybídnutím k novému pohledu na náš vztah a k obnovení našeho svátostného manželského slibu. Díky! Všechna témata byla zajímavá a obohacující. Odpolední téma vztahy napříč generacemi" bylo velmi cenné seřazením priorit i zásad a vzájemnou výměnou zkušeností. Teologie těla, kde je potřebné o tom mluvit o tom, že sexualita je od Boha a je krásná a je třeba ji prožívat čistě. Nejvíce mě zaujalo téma o vztazích mezi generacemi, velmi pěkné a výstižné. Důležité je, že toto téma zaznívá v dnešní době. PeE POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI Kaple sv. Anny v Satalicích: SOBOTA 9:00 HODIN Kostel Povýšení sv. Kříže ve Vinoři: NEDĚLE 9:00 HODIN PONDĚLÍ, STŘEDA, ČTVRTEK A PÁTEK 18:00 HODIN O prázdninách ve všední dny mohou být změny. Sledujte proto ohlášky v kostele a nástěnky. 2 11

3 Čtyřicítka na dortu Je tu jarní podvečer konce dubna a ve dveřích se objevuje Katka Hájková s letním dortem ozdobeným čtyřicítkou. Před 40 lety se totiž začala psát ona úchvatná historie soužití prof. Ing Giordaniho, spoluzakladatele Hnutí fokoláre, s ostatními fokolariny společného života. Rodiny začaly být nedílnou součástí Díla Mariina. Dnešní oslava spojená s konzumací dortu a hltu vína navazuje na vyprávění a vzpomínání o odborném semináři v Centru Mariapoli a je vzdáním holdu nejen zakladatelům Hnutí Nové rodiny, ale i těm, kteří svojí organizační pomocí přispěli ke zdaru vinořského odborného semináře. Dne 19. dubna 2008 proběhl v Centru Mariapoli v Praze 9 vinořský odborný seminář zvaný Den pro rodinu". Byl uspořádán novými rodinami Hnutí fokoláre ve spolupráci s o.s. Pontes za podpory MPSV. Zahrnoval tak zvané přednášky s tématem Teologie těla aneb sexuální revoluce Jana Pavla II", které byly předneseny Mgr. Karlem Kočovským, a nové poznatky ve vývojové psychologii a jejich důsledky pro život rodiny, které byly uvedeny PhDr. Jaroslavem Šturmou. V odpoledním programu si mohli účastníci semináře vybrat a vyměnit zkušenosti pod vedením expertů a lektorů na témata: teologie těla, psychický vývoj dítěte a vývojové a výchovné problémy, efektivní rodičovství - krok za krokem, šikana a násilí mezi mladistvými, psychologie dítěte v období dospívání, partnerská komunikace - porozumění bez hádek, vztahy mezi generacemi, video-trénink interakcí - nová metoda práce s rodinami. Souběžně s programem pro dospělé probíhaly programy pro děti ve věku od 3 do 8 let. Semináře se zúčastnilo 200 dospělých z Čech, Moravy i Slovenska a 80 dětí se svými opatrovníky z řad Gen 3. Tématem první přednášky byl pohled Karola Wojtyly na úlohu a důstojnost lidského těla v Božím plánu. Tělo je schopno učinit viditelným to, co je neviditelné, duchovní a božské. Bylo stvořeno, aby přenášelo do viditelné skutečnosti světa tajemství skryté od věčnosti v Bohu a tak bylo jeho znamením. Mgr. K. Skočovský přirovnal tělo dle pochopení Karola Wojtyly k oknu do nebe, k ikoně. Uvedl, že Boží plán s tímto vesmírem je aby všichni jedno byli". Každodenní život rodiny, který byl předmětem následující přednášky PhDr. J. Šturmy, přináší průběh řady nových situací a výzev. Předpoklady takových situací mohou spočívat ve zděděné individualitě dítěte či v přístupu rodičů k jeho výchově a také v rodinném klimatu. Dítě má za určitých podmínek schopnost vyjít z každé prožité zkoušky posíleno, pokud prožilo v určitém věku zázemí bezpečného vztahu. Při výchově dětí usilujeme o posílení toho dobrého a pozitivního co v dítěti je, ale také musíme počítat s tím, že každý z nás je aktérem interakce těchto vztahů nejen se svými dobrými vklady, ale i se svými slabostmi. Efektivní rodičovství bylo téma kursu manželů Čapkových určeného pro rodiče, kteří si nevědí rady, jak reagovat na špatné chování dítěte, jeho zlobení a konfliktní situace. Měl za cíl podpořit rodinnou komunikaci, zklidnit rodinnou atmosféru a hledat způsob, jak aktivně ovlivnit a naučit děti vzájemně se respektovat. Efektivní rodičovství pomáhá porozumět lépe svým dětem, vychovávat je k odpovědnosti a samostatnosti, povzbuzovat je a řešením konfliktů předcházet jejich špatnému chování. Šikana byla uvedena Mgr. L. Lazeckým jako nemoc vztahů ve skupině. Expert se zaměřil na některé příčiny a podmínky vzniku tohoto nebezpečného jevu a jeho vývojové fáze a zákonitosti. Preventivní doporučení mohla rodičům posloužit Poděkování Do naší Satalické kapličky poslal Všemohoucí a Moudrý Otec svého služebníka P. Ladislava Součka. Nepočítali jsme čas, který jsme mohli s ním strávit, možná to byl rok, ale možná i celá věčnost. A už nám putuje dál, kde na něho čekají stejně žízniví lidé, jako jsme byli my. Přejeme jim takového kněze, i když nám bude chybět. Byl tady pro nemocné a všechny ty, kdo potřebovali slyšet Boží slovo a slova útěchy a povzbuzení. Byl a zůstal svůj, byl věrný a poslušný pouze Božímu slovu a Božím přikázaním. Máme ho rádi a nechceme se s ním loučit, protože loučení znamená zapomnění, jenže my nechceme na něho zapomenout. Otče děkujeme a přejeme Vám na Vaší další zastávce na pouti za Božím královstvím hodně zdraví a Božího požehnání. Sataličtí věřící. Nejen sataličtí, ale i my vinořští farníci, Vám, Otče, chceme poděkovat za Vaši službu v naší farnosti. Oceňujeme Vaše slova ne mnohomluvná, ale hluboká a moudrá která jste k nám mluvil v kostele či ve zpovědnici. Nezapomeneme na povzbuzení při duchovní obnově dětí i dospělých a poučení při Hovorech o víře na faře. Při Vaší poslední mši svaté ve Vinoři mě oslovilo Vaše kázání a utkvěla mi v paměti Vaše slova, která jsem si už od té doby mnohokrát opakovala. Myslím, že mohou být jednoduchou radou každému z nás především ve chvílích bolesti či nejistoty: Zastavme se, abychom slyšeli Boží hlas: Ještě jsem tu já!" Kéž Vás apoštol Pavel provází všude, kam přijdete zvěstovat Krista! Děkujeme. Milé sestry a milí bratři, Vaši farníci. rád využívám nabídnuté možnosti rozloučit se s Vámi také tímto způsobem. Děkuji Vám všem za trpělivé a vstřícné přijetí, za spoustu práce, kterou jste v uplynulé nelehké době vykonali, za Vaše modlitby a oběti. Tuto situaci jsme si nevymysleli, ale byli jsme před ni postaveni shůry, ovšem v lůně církve, a tak ji jistě Bůh dokázal a dokáže použít ke své slávě a k spáse nesmrtelných duší. Mně osobně přinesla sice řadu obtíží, ale především události krásné a posvátné, též nové vztahy a prohloubení těch starých. Nyní, kdy jsem očekával úlevu, konsolidaci a klid na započatou práci, odcházím za podobných okolností na nové působiště do velkofarnosti" Pečky (26 obcí a v nich 11 kostelů). Z čistě lidského hlediska je to úkol přetěžký, naštěstí už máme zkušenosti s Boží režií, která překonává všechny lidské představy i slabosti. Prosím o Vaše modlitby a těším se někdy a někde v Božím království na viděnou. V Kristu Váš P. Ladislav Souček, duchovní správce ve Vinoři a Satalicích

4 Vzpomínání Uplynuly téměř 2 roky od doby, kdy odešel páter Jenda Kutáč do Vizovic a my jsme se konečně dočkali svého kněze. Rád bych poděkoval všem kněžím, kteří se zde za tu dobu vystřídali. Ale protože jich bylo velké množství a na všechny si již nevzpomenu, připomenul bych jen ty, kteří zde byli nejčastěji. Jistě si pamatujete na dobu prázdnin a popzimu roku 2006, kdy k nám na kole dojížděl z Dolních Počernic mladý salesiánský kněz, vzpomenete si na jeho jméno? Já jsem musel zalistovat ve svých poznámkách jmenoval se Zbyněk Schneider, který přenesl do naší farnosti své mládí. Zajímavé byly jeho poznámky k promluvě, žádný text jen obrázky, např. panáček pod kopcem. Dále bych připomenul patera Karla Dachovského (*1949), kněze, spisovatele, básníka a vydavatele, který na závěr mše neopomenul nabídnout nějakou svoji novou knihu a kterého svým autem ochotně vozila Květa Matulová. Později se celkem pravidelně střídali při nedělních bohoslužbách 3 kněží: P. Cyril John (*1964), jezuita, P. Peter Ján Wach (*1961), františkán, a P. Pavel Kuneš (*1937), emeritní farář. Každý z nich vnesl do našeho kostela něco ze sebe, každému sedl jiný. I pro nás ministranty to bylo poměrně náročné, každý měl trochu jiná přání, např. ve výzdobě obětního stolu, dokonce i při výzdobě celého kostela. Museli jsme upravit i příchod přede mší až před obětní stůl tak, aby vyhovoval všem, atd Na závěr bych připomněl knihu Vzpomínky starého faráře, kterou vydal Pavel Kuneš a kde najdete i část jeho promluv. Martin Zprávy z farnosti NÁVŠTĚVA BISKUPŮ Jistě největší událostí vinořské farnosti minulého období je návštěva biskupů ve Vinoři. Uskutečnila se dne a zúčastnilo se jí 12 biskupů. Biskupové přijeli do Vinoře na pozvání pana kardinála Miloslava Vlka, aby si prohlédli Centrum Mariapoli. Při té příležitosti navštívili Vinořský hřbitov, kde se poklonili památce otce Karla Pilíka. Potom následovala mše svatá ve vinořském kostele za hojné účasti farníků i členů Díla Mariina Hnutí fokoláre. Po mši byla se po večeři konala neformální beseda otců biskupů s farníky a občany v Centru Mariapoli. Byla to veliká slavnost, která se ve Vinoři ještě nikdy nekonala a zřejmě se hned tak konat nebude. POUŤ FARNOSTI Z ÚSTÍ NAD LABEM Dne se uskutečnila pouť farností z Ústí n/labem, kde doposud působil P. Pavel Jančík. Poutníci po mši sv. byli pohoštěni a pobesedovali s místními farníky na faře, podívali se do Centra Mariapoli a do St. Boleslavi. Farníkům ze severu se setkání ve Vinoři s farností i prohlídka Centra Mariapoli velice líbila. světa (mezi nimi i desetičlenná skupina z České republiky) zúčastnili programu Run4unity na náměstí Navona, při kterém prostřednictvím choreografií, písní a zkušeností ukázali, jak se snaží proměnit své město na základě žití Zlatého pravidla Dělej druhým, co chceš, aby dělali tobě". Hodinový přenos byl velkou posilou a inspirací pro mnohé. Den byl ukončen pestrým a dynamickým večerem talentů. Moc děkujeme panu starostovi za jeho zájem o celou akci. Nejen že organizačně zajistil náš úklid lesa, ale ještě nám přišel osobně poděkovat a k překvapení všech nám poslal na závěr dne výborné nanuky. V neděli ráno jsme se přesunuli do centra Prahy. Tam hned v nemocnici Pod Petřínem jsme měli další možnost žít Zlaté pravidlo. Navštěvovali jsme nemocné na pokojích, abychom si s nimi popovídali, zazpívali jim, potěšili je v nemoci. Některé z nich jsme odvezli na vozíčku na mši svatou do přilehlého kostela. Všude byla cítit radost a vděčnost. Pak už byla připravena hra. Na jejích jednotlivých etapách jsme objevovali, jak naši předkové žili Zlaté pravidlo. Tedy máme na co navazovat. Teens for unity Mladí pro jednotu z Hnutí fokoláre Pouť mužů do Rokole Dne se uskutečnila (alespoň pro mě) první pouť mužů. Vyjeli jsme ráno a po nabrání účastníků z Počernic, Černého mostu a Klánovic jsme se vydali směr Nové Město na Metují. V autobuse nám otec Ladislav Souček přednášel o ženě z hlediska muže v celém stvoření. Bylo to velice zajímavé povídání, které jsem si bohužel nezaznamenal na nějaký nosič. Po příjezdu do Nového města n/met. jsme se posilnili lokem páleného a vydali jsme se na cestu údolím potůčku do Slavoňova, kde je překrásný dřevěný kostel. Tam jsme po fundovaném výkladu místní farnice, která se o kostel pěkně stará, pokračovali do cíle našeho putování do Rokole. Rokole je staré mariánské poutní místo se zázračnou" studánkou a křížovou cestou v lese. V Rokoli nás očekávaly sestry z Schönstattské hnutí s obědem. Od roku 1997 zde mají velmi pěkný dům, kde žije asi 27 sester, převážně starých. Na pozemku mají i svůj hřbitov. Po obědě jsme šli ke křížové cestě, bylo nás 27 mužů a někteří z nás měli svoje zamyšlení k jednotlivým zastavením, což bylo velmi působivé. Po každém zastavení se zpívaly zpěvy z Taizé (měli jsme s sebou dvě kytary). Po cca 1 hodině, kdy sice nepršelo, ale bylo chladno a větrno, jsme se vydali zpět do centra Schönstattského hnutí do jejich kapličky, kde jsme měli mši svatou. Kaplička je to maličká, maximálně jako kaple sv.anny v Satalicích, ale vytápěná a milá. Její název je Betlém a proto zde i v dubnu mají jesličky. Když se nás tam nahrnulo 27 chlapů a asi 2 sestřičky a 4 místní, tak byla kaplička plná k prasknutí. O to příjemnější a duchovně silnější byl zážitek mše sv. s otcem Součkem. Byl to opravdu velice silný a hluboký duchovní zážitek, který bych přál každému farníkovi. Škoda, že se nabídka podobné pouti v naší farnosti zřejmě již nebude opakovat. Po mši sv. jsme jeli do restaurace, kde jsme se občerstvili na zpáteční cestu domů. Chtěl bych i touto cestou poděkovat otci Součkovi za nápad a velice vydařený sobotní den. Díky. Jaroslav Krajl 4 9

5 Každé dobré gesto změní naše město OPRAVA FARY DOKONČENA Po únorovém vytopení farní budovy je tato opět plně v provozu. Oprava byla provedena velmi kvalitně firmou K+Z s.r.o. z Valašských Klobouků. Farní pouť do Vizovic Ve dnech 10. a 11. května se uskutečnila celosvětová akce Run4unity, štafeta za mír", která během 24 hodin proběhla všemi časovými pásmy naší planety. Cílem této iniciativy bylo proměnit město, místo, ve kterém žijeme, a přinést tam radost, lásku, jednotu a porozumění. V Čechách se štafeta za mír uskutečnila v Brně a v Praze - Vinoři. Zde se jí zúčastnilo asi 70 dětí a mladých ve věku od 10 do 18 let z různých koutů republiky (z Vinoře, Benešova, Aše, Třeboně, Liberce i Pardubic atd.). Mottem tohoto víkendu bylo Každé dobré gesto změní naše město". To se nám podařilo naplnit i díky spolupráci s místním zastupitelstvem a panem starostou Františkem Švarcem. S velkým nadšením se asi 40 účastníků vydalo do místního lesíku, kde se hned pustili do sbírání odpadků. Pracovali s takovým nasazením, že výsledek překonal veškerá očekávání. Během hodiny a půl naplnili kontejner nejrůznějším odpadem: od umyvadla přes počítač, sklo, plasty atd. Ani další skupina nezahálela. Pilně nacvičovala krátké vystoupení dvou veršovaných pohádek a písniček, aby potěšila obyvatele Domova důchodců v Jenštejně. Radost byla oboustranná. V 16 hodin byla odstartována štafeta za mír, která symbolicky vyjadřovala touhu po celosvětovém míru a odhodlání vytvářet ho všude tam, kde žijeme. V 18 hodin pak přišlo vyvrcholení celého dne. Ze sálu Centra Mariapoli jsme navázali přes satelit spojení s Římem, kde se zástupci z celého PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ Dne naše farnost prožila slavnost prvního svatého přijímání. Anička a Anežka přistoupily poprvé ke stolu Páně, přijaly Tělo a Krev Pána Ježíše. Jejich rozhodnutí bylo osobní a obě holčičky ho opravdu zvažovaly: Touží skutečně po setkání s Páněm Ježíšem? Věří v Něj? Mají Ho rády? Dokázaly by si pro Něho i něco odříct? Obnova křestních slibů nebyla formalitou pro ně a snad ani pro nás. Začali jsme opět s čistým a otevřeným srdcem. Díky všem pomocníkům, rodičům, P. Součkovi, se kterým poprvé přistoupily ke sv. smíření, a P. Peterovi, který jim udělil svátost a sloužil mši svatou. PO STOPÁCH SV. PAVLA. Sv. Pavel je nazýván apoštolem národů. Je naším vzorem ve chvílích, kdy nás Duch sv. vybízí k evangelizaci. Následovat Jeho hlas nebývá snadné, je to dobrodružné, někdy i riskantní. V úterý od 17 hod. se děti z farnosti vydají po stopách tohoto šiřitele víry. Opět zveme rodiče a přátele k závěrečnému hodnocení našeho díla a ke společnému táboráku, který proběhne na farní zahradě od 19. hod. Děti a mladí se budou podílet připravenými hrami. V pátek 6. června jsem s rodiči, sestrou Helenou a vinořskými farníky jeli autobusem do Vizovic. Autobus byl luxusní i s WC. Město Vizovice leží v podhůří Vizovických vrchů asi 15 km od Zlína. Cesta byla daleká, proto pan řidič zastavil cestou 2x u benzínky, abychom se občerstvili a protáhli. Do Vizovic jsme dorazili kolem 19. hodiny. Lilo jako z konve. Skoro nikdo z nás neměl deštník. Nejprve se ubytovali dospěláci v místním internátu a mládež na faře v Bratřejově, potom jsme šli na večeři do restaurace (dospěláci taky, ale ve Vizovicích). V sobotu po snídani jsme jeli do pálenice Rudolfa Jelínka. Po exkurzi dospělí mohli ochutnat různé druhy pálenky, podle toho z jakého druhu ovoce byla vyrobena. Mnozí si koupili i nějakou lahvičku domů. Když jsme se vrátili, prohlídli jsme si krásný zámecký park s cennými sochami a jezírkem. Po obědě jsme vylezli na věž vizovického kostela, Vizovice jsme měli jako na dlani. Potom jsme jeli navštívit mariánské poutní místo Provodov. Opět pršelo. Chtěli jsme to vzdát. Ale když jsme dorazili do cíle, svítilo sluníčko. Provodov patří k nejznámějším moravským poutním místům. Barokní kostel Panny Marie Sněžné leží asi kilometr a půl za vsí, osamocený na stráni pod lesem, obklopený zalesněnými kopci. Pár kroků za kostelem se nachází pramen léčivé vody. Autobus by ten kopec nevyjel, proto jsme 8 5

6 Cesta do pohádky aneb Dětský den museli jít jeden kilometr do kopce pěšky a vyjít padesát dva schodů. Po večeři jsme měli společný večer s místními farníky. Nejprve nás seznámili se životem ve Vizovicích. Potom nám zahráli různé scénky. My, děti z náboženství, jsme také zahráli jednu scénku. Nakonec jsme zpívali při kytaře. Byl to krásný večer. V neděli po snídani někteří navštívili barokní zámek. Viděli jsme lovecký salónek, kuřácký salónek, jídelnu, ložnici, pokoj komorníka, malou obrazárnu. Pokoje jsou vybaveny původním nábytkem. V zámku je velké množství porcelánu. Interiéry jsou také doplněny osobními věcmi původních majitelů. Od roku 2001 je vizovický zámek zařazen mezi národní kulturní památky. Od 11 hod jsme byli na mši, já,taťka a trojčata jsme ministrovali. Ještě jsem nezažil, aby nás bylo kolem oltáře tolik. Teprve přede mší jsem se zkamarádil s kluky, a i když nás bylo kolem oltáře tolik, každý přeci něco dělal. Po obědě jsme vyrazili domů a kolem půl osmé jsme dorazili do Vinoře. Před kostelem nás už čekal páter Pavel, divili jsme se a on říkal, že je to náhoda, šel totiž zamknout kostel. Péťa (a Hela) Dětský den není jen svátek dětí, ale i nás rodičů, prarodičů, všech těch, kteří kolem sebe máme děti. S našimi malými se i my vracíme do dětství. Nejraději se vracíme do říše pohádek potkáváme znovu Sněhurku, krtečka, vílu Amálku, vodníky, Rumcajse i Cipíska, Makovou Panenku nebo Červenou Karkulku. Ve snech létáme s motýlem Emanuelem, povídáme si s princeznou, utíkáme před zlou Ježibabou. Toto všechno a ještě mnohé jiné prožily děti na farní zahradě ve Vinoři. Od 15 hodin mohly soutěžit, létat, pomáhat Sněhurce i krtečkovi, i Popelce, vidět Broučky i Perníkovou chaloupku. Odpolednem je provázela princezna s růžovými kouzelnými šaty a Pip s Tipem. Děti se Sněhurkou uklízely, s Pipem a Tipem se učily zdravit, s Amálkou objevovaly bylinky a ještě mnohé jiné užitečné věci. Ve scénce dětí z Vinořské farnosti viděly, jak se dá vyřešit trápení s jednou židlí a dvěmi dětmi a vzápětí se staly zpěváky i hudebníky. Nový obyvatel Vinoře, 1.6. nastupující farář p. Jančík při svém představení zahrál dětem písničku o velrybě a rybkách, které se zbytečně bály. Kdo přivedl pohádkové postavy do Vinoře? Byli to mladí z Hnutí fokoláre, Sokol Vinoř, rodiny a děti z farnosti Vinoř s podporou Městské části Praha Vinoř. Takto je možné stručně charakterizovat naši společnou akci. V postavách jednotlivých bytostí bychom poznali řadu mladých z naší farnosti. Nevím, kolik let už Dětský den funguje, ale vím, že kdysi jsme to byli my, rodiče, kdo byl iniciátorem a motorem této akce. I dnes tu jsme, ale spíše v pozadí. Iniciativu přebírají stále více a velmi dobře naši mladí. Máme být na co pyšní. Za každou takovou akcí je i řada neviditelných rukou a pomocníků stojících skromně v pozadí. Díky všem, i těmto tichým a neviděným. Díky i těm viděným za malé drobnosti, které zůstaly nepovšimnuty a oceněny budou jednou až tam, kde věříme, že se sejdeme, kde času, lásky a pochopení bude nekonečně mnoho v nebi. Mistrem v tiché skromné práci byla p. Maria, dnes je její právě ten nejkrásnější měsíc v roce, končící květen. Přinesli jsme do Vinoře Pohádku. Ať v našich srdcích nikdy nezmizí a nevymřou její ideály, sny o velké Lásce a ať se nám daří je v životě naplnit. Vždyť v očích dětí, hudbě poezii, ale i v ní máme zachován kousek nebe... za organizátory Marie Nováková 6 7

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

zárí Zastavení Slovo kněze www.farnostcechtice.cz v Římskokatolické farnosti Vršovice Legenda Aurea na Narození Panny Marie

zárí Zastavení Slovo kněze www.farnostcechtice.cz v Římskokatolické farnosti Vršovice Legenda Aurea na Narození Panny Marie Slovo kněze Legenda Aurea na Narození Panny Marie Na jedné faře žil ve vší počestnosti kněz, který neznal žádnou jinou mši než cti Panny Marie, a tu horlivě sloužil. Udali ho u biskupa a ten si ho spěšně

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 ZŠ Rudná ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 Můj milý deníčku... 8. A na horách Autoři: Žactvo Korektor: Martin Isoz 8. června 2011 1 Pondělí 6. 6. 2011 1.1 MI & VI Pondělní den byl dnem úvodním. V osm hodin

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve říjen 2009 3. ročník /10. číslo Děkujeme, ti Bože, náš Otče, za plody naší práce a za úrodu tohoto roku. Děkujeme Ti za to, že ve své dobrotě zachováváš

Více

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique Firemní dobrovolnictví 1 - Présentation électronique Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK) jsou co do územní rozlohy působnosti společnosti a rozsahu provozovaného majetku největší společností

Více

V říši pohádek. Etapová hra mladší kategorie. Letní dětský tábor v Ostrovci 10 24.8.2002. (děti od 6 do 9 let věku)

V říši pohádek. Etapová hra mladší kategorie. Letní dětský tábor v Ostrovci 10 24.8.2002. (děti od 6 do 9 let věku) Etapová hra mladší kategorie (děti od 6 do 9 let věku) V říši pohádek Letní dětský tábor v Ostrovci 10 24.8.2002 Po povodni tábor přestěhován na Sobenský rybník a poté do Roželova na zámeček MOTTO ETAPOVÉ

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392. Výroční zpráva

Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392. Výroční zpráva Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392 Výroční zpráva 2004 Není místa na zemi, které by nebylo krásné. Všude je krása, ale ne všude

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM. Příběh manželství ohroženého pornografií

Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM. Příběh manželství ohroženého pornografií Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM Příběh manželství ohroženého pornografií 1 IDEÁLNÍ PÁR Snad to nebude znít příliš rouhavě, napíšeme-li, že náš vztah se od prvních okamžiků jevil jako Bohem požehnaný.

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován Večery u kapucínů Cyklus benefičních akcí, které se konají první středu v měsíci (mimo letní prázdniny) od 19 hodin v prostorách kláštera bratří kapucínů v Praze na Hradčanech. Svým dobrovolným darem v

Více

Neratov akční a úspěšný

Neratov akční a úspěšný Neratov akční a úspěšný LIDÉ A KRAJINA 12. dubna 2012 Lednice na Moravě Markéta Flekalová Alena Salašov ová Ústav plánování krajiny Zahradnická fakulta MENDELU LOKALIZACE LOKALIZACE HISTORIE - SUDETY Původně

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 2 duben 2008. Putování

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 2 duben 2008. Putování CHARITNÍLISTY ročník1číslo2duben 2008 Putování Rodíme se jako malá bezbranná holátka. Na čas jsme ukryti v maminčině náručí, pak nás tatínek vede za ruku do světa, chvíli v něm běžíme sami, pakpokudmožnosněkým,akdyžsetovydaří,také

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008. Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz

37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008. Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz Křesťanské weby 37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008 Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz Co můžete (ne)očekávat? nahlédneme, co zajímavého může mladý člověk najít na českém křesťanském

Více

Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/

Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/ Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/ 2 V souladu s novými platnými zákony o neziskových organizacích

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Číslo 4 Ročník XV. Duben 2009 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, postní doba se chýlí ke konci a Velikonoce jsou za dveřmi. Církev nestanovila

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 4 číslo 10 říjen 2011 POUŤ DO ŠTÍPY

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 4 číslo 10 říjen 2011 POUŤ DO ŠTÍPY CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 4 číslo 10 říjen 2011 POUŤ DO ŠTÍPY Dne 22. září uspořádala Charita Nový Hrozenkov pouť pro seniory, tentokrát do méně navštěvovaného, ale velmi pěkného mariánského

Více

Katedrála Svatého Ducha řím. katol.

Katedrála Svatého Ducha řím. katol. V HRADCI KRÁLOVÉ Katedrála Svatého Ducha řím. katol. Karla Tomana, 500 03 19.00 Zvony zvoní napříč časem Vyzvánění katedrálních zvonů 19.10 Přivítání návštěvníků Noci kostelů 19.15 Duchovní a varhanní

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 4 květen červen 2009 Zástupci olomouckých Charit na Ukrajině Od 18. do 25. 5. 2009 měli možnost ředitelé, nebo jejich zástupci a pastorační asistenti,

Více

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE?

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? ROČNÍK: IV Vánoční číslo 2010 č. 12 Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha a s ním milovat

Více

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice PŘÍPADOVÁ STUDIE Bc. Věra Okénková Důležitost studia volného času? OFICIÁLNÍ POSTOJE K TRÁVENÍ Situace bezprostředně po válce Postoj vládnoucí

Více

Pracovní stáž Garantem stáže

Pracovní stáž Garantem stáže Pracovní stáž Garantem stáže Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s., Kostelní nám. 1, Ostrava 1 (akreditace MŠMT) Místo pobytu: Jižní Tyrolsko leží na jižní straně Alp

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Úvodní slovo. Cíle obecně prospěšné společnosti Eljon

Úvodní slovo. Cíle obecně prospěšné společnosti Eljon Úvodní slovo Když se ohlédneme za rokem 2013 a svůj pohled obrátíme ještě trochu do nedávné historie, je za co Bohu děkovat. Středisko Eljon v tomto roce totiž oslavilo a připomnělo si 10 let od svého

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST Zařízení pro děti a mládež SEZNAM NAVŠTÍVENÝCH SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ: 09. 10. 2012 Jesle Londýnská, Londýnská 16, Praha 2 30. 10. 2012 Mateřské centrum

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ. KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod

NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ. KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod 2014/2015 kontakt dětské oddělení Monika Dolejší, Lenka Živná 569 400 484 detske@kkvysociny.cz m centrum 569

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST III/2010 PRÁZDNINY ÚVODEM Drazí kyjovští farníci, pěkně Vás zdravím a děkuji za již skoro prožitý rok u Vás ve farnosti Kyjov. Jsem velmi rád, že mne zde Pán Bůh poslal jako

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého.

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. K ošetřování chudých a nemocných a k vedení chudobince povolala

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více