Návštěvu biskupů ve Vinoři dne si připomínáme nejen článkem uvnitř Zpravodaje. straně, ale i reprodukcí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návštěvu biskupů ve Vinoři dne 1. 4. 2008 si připomínáme nejen článkem uvnitř Zpravodaje. straně, ale i reprodukcí"

Transkript

1 Návštěvu biskupů ve Vinoři dne si připomínáme nejen článkem uvnitř Zpravodaje a velkým obrázkem na jeho titulní straně, ale i reprodukcí pro vinořskou farnost vzácného dokumentu. Na pamětní listinu, zhotovenou právě pro tuto příležitost, se toho dne podepsalo všech dvanáct českých a moravskýchbiskupů, kteří se návštěvy zúčastnili. Originál je k vidění na faře, dvanáct kopií (vzniklých téhož dne bezprostředně po podepisování) si sebou odvezl každý z biskupů jako dárek... VINO SK FARNÍ ZPRAVODAJ Léto 2008 Občasník farnosti při kostele Povýšení svatého Kříže v Praze Vinoři Připomínky a příspěvky můžete zasílat na adresu: Počet výtisků: 90 ks Tiskne: VR Atelier, Bukovinská 96, Praha-Vinoř Červen 2008 Z obsahu: Úvodní slovo P. Pavla Jančíka Návštěva biskupů ve Vinoři FARNÍ POUŤ DO VIZOVIC Cesta do pohádky aneb dětský den Každé dobré gesto změní naše město: RUN4UNITY

2 Úvodní slovo Milí přátelé, bratři a sestry, rád Vás všechny zdravím touto cestou. Jak víte, od 1. června t.r. mne otec kardinál Miloslav Vlk ustanovil administrátorem zdejší farnosti. Apoštolský administrátor litoměřické diecéze otec biskup Dominik Duka mne propustil na pět let, protože byla splněna podmínka: z Polska přišel kněz do litoměřické diecéze, naučil se česky a od 15. června t.r. je ustanoven administrátorem v Dolní Poustevně, okr. Děčín. Jsem si jist, že je to vůle Boží, neboť vše bylo rozhodnuto představenými diecézí i Díla Mariina, které jsem poznal již jako bohoslovec. A chci s Vámi hledat a konat vůli Boží v těch dnech, měsících a létech, která nám Pán Bůh dopřeje. Sluší se, abych se Vám představil: Jmenuji se Pavel Jančík, pocházím z Mostkovic, okr. Prostějov, jsem 4. z 5 dětí. V dospívání mně i sourozencům velmi pomohli moravští salesiáni - zvali nás na výlety, na chatu, prožívali jsme dobrodružství a otvírali srdce Pánu Bohu. V Prostějově jsem se stal oděvním technikem na SPŠ oděvní a pak jsem 4 semestry studoval na VŠ strojní a textilní v Liberci. Tam bylo dobré společenství mládeže, věnovali se nám obětavě kaplani. Jeden z mých spolužáků je otec mého posledního kaplana v Ústí nad Labem - Střekově, jiný z tehdejší party Jirka Šolc se chtěl stát knězem. Roku l966 jsme se oba hlásili do Kněžského semináře a na CM bohosloveckou fakultu do Litoměřic. Jirka se hlásil za hradeckou diecézi, ale mně poradil jeden kněz, abych se hlásil za litoměřickou diecézi, neboť za rodnou olomouckou bych nebyl přijat. Politické ovzduší se již uvolňovalo, ale kontrola církve tajemníky pro věci církevní a StB byla značná. Jirka přijat nebyl, pokračoval ve studiu na VŠ a tajně prodělal formaci i studium jako člen Tovaryšstva Ježíšova. Nyní je farářem na Sv. Hostýně. V letech l966 - l971 jsem byl v Litoměřicích. Byly to velmi krásné a plodné roky. Pak jsem šel na vojnu a l973 jsem byl vysvěcen na kněze otcem kardinálem Štěpánem Trochtou. Zde je už moje 16. místo. Byly i velmi dobrodružné etapy, ale Pán Bůh to vždy obrátil v dobré. S touto důvěrou chci jít i s Vámi dál: Těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému." (Řím 8,28) (POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ.) P. Pavel Jančík jako východiska pro účinnou pomoc při zjištění šikany. Období dospívání uvedené psycholožkou PhDr. B. Bechyňovou nese s sebou v přechodovém období od dětství k dospělosti množství změn a úkolů, se kterými se mladý člověk musí vypořádat. Vývojovými úkoly období dospívání je formace identity, vývoj dospělé sexuality, odpoutání se od primární přirozené rodiny a nalezení schopnosti spolupracovat s druhými lidmi. Okénko rodinné komunikace manželů Novákových se zaměřilo na nahlédnutí pod pokličku" situacím, jak vzniká konflikt a může-li být konflikt součástí dobrého manželství. Pracovní skupina se pokusila nalézt odpovědi na dnes již téměř každodenní otázky: Dá se předcházet konfliktu? Jak ho řešit? Pracovní skupina zaměřená na vztahy mezi generacemi hledala pod vedením zkušené lektorky PhDr. D. Syrůčkové definici vztahů v procesu osamostatňování mezi dospělými dětmi" a jejich rodiči. Potřeba lásky a být přijat doprovází každou úroveň vztahů mezi generacemi. Milovat znamená chtít dobro toho druhého. Popsala ideální vztah mladých manželů ke svým rodičům, když začínají být dostatečně zralí a připraveni nést zodpovědnost. Při předcházení konfliktům je zapotřebí předem vymezit pravidla vzájemného soužití generací a způsoby řešení citové a finanční závislosti. Specifickou a nesnadnou k zevšeobecňování se ukázala být úloha prarodičů při společném bydlení a péče o nemocné rodiče. Mgr. V. Brandejsová popsala novou moderní metodu natáčení běžných rodinných situací a hledání nových, prospěšnějších prvků komunikace s dětmi. Tato metoda videotréninku slouží jak při řešení konkrétních potíží, tak při posilování rodičovských kompetencí. Odborný seminář Den pro rodinu" se vyznačoval poctivým hledačstvím. Každý rodič má k dispozici jen své lidské síly a bez Boží pomoci i lidsky omezenou konečnou perspektivu. Vzájemné obohacování o nové podněty a odborné inspirace ve vzájemné lásce nás v rodinách povzbuzuje. Nejsme majiteli celé pravdy, ale poutníky za pravdou. Nenárokujeme si patent na nejlepší řešení, ale hledáme ho ve svobodě dětí Božích společně. Z dojmů účastníků vyjímáme: Teologie těla byla pro nás krásným povzbuzením a vybídnutím k novému pohledu na náš vztah a k obnovení našeho svátostného manželského slibu. Díky! Všechna témata byla zajímavá a obohacující. Odpolední téma vztahy napříč generacemi" bylo velmi cenné seřazením priorit i zásad a vzájemnou výměnou zkušeností. Teologie těla, kde je potřebné o tom mluvit o tom, že sexualita je od Boha a je krásná a je třeba ji prožívat čistě. Nejvíce mě zaujalo téma o vztazích mezi generacemi, velmi pěkné a výstižné. Důležité je, že toto téma zaznívá v dnešní době. PeE POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI Kaple sv. Anny v Satalicích: SOBOTA 9:00 HODIN Kostel Povýšení sv. Kříže ve Vinoři: NEDĚLE 9:00 HODIN PONDĚLÍ, STŘEDA, ČTVRTEK A PÁTEK 18:00 HODIN O prázdninách ve všední dny mohou být změny. Sledujte proto ohlášky v kostele a nástěnky. 2 11

3 Čtyřicítka na dortu Je tu jarní podvečer konce dubna a ve dveřích se objevuje Katka Hájková s letním dortem ozdobeným čtyřicítkou. Před 40 lety se totiž začala psát ona úchvatná historie soužití prof. Ing Giordaniho, spoluzakladatele Hnutí fokoláre, s ostatními fokolariny společného života. Rodiny začaly být nedílnou součástí Díla Mariina. Dnešní oslava spojená s konzumací dortu a hltu vína navazuje na vyprávění a vzpomínání o odborném semináři v Centru Mariapoli a je vzdáním holdu nejen zakladatelům Hnutí Nové rodiny, ale i těm, kteří svojí organizační pomocí přispěli ke zdaru vinořského odborného semináře. Dne 19. dubna 2008 proběhl v Centru Mariapoli v Praze 9 vinořský odborný seminář zvaný Den pro rodinu". Byl uspořádán novými rodinami Hnutí fokoláre ve spolupráci s o.s. Pontes za podpory MPSV. Zahrnoval tak zvané přednášky s tématem Teologie těla aneb sexuální revoluce Jana Pavla II", které byly předneseny Mgr. Karlem Kočovským, a nové poznatky ve vývojové psychologii a jejich důsledky pro život rodiny, které byly uvedeny PhDr. Jaroslavem Šturmou. V odpoledním programu si mohli účastníci semináře vybrat a vyměnit zkušenosti pod vedením expertů a lektorů na témata: teologie těla, psychický vývoj dítěte a vývojové a výchovné problémy, efektivní rodičovství - krok za krokem, šikana a násilí mezi mladistvými, psychologie dítěte v období dospívání, partnerská komunikace - porozumění bez hádek, vztahy mezi generacemi, video-trénink interakcí - nová metoda práce s rodinami. Souběžně s programem pro dospělé probíhaly programy pro děti ve věku od 3 do 8 let. Semináře se zúčastnilo 200 dospělých z Čech, Moravy i Slovenska a 80 dětí se svými opatrovníky z řad Gen 3. Tématem první přednášky byl pohled Karola Wojtyly na úlohu a důstojnost lidského těla v Božím plánu. Tělo je schopno učinit viditelným to, co je neviditelné, duchovní a božské. Bylo stvořeno, aby přenášelo do viditelné skutečnosti světa tajemství skryté od věčnosti v Bohu a tak bylo jeho znamením. Mgr. K. Skočovský přirovnal tělo dle pochopení Karola Wojtyly k oknu do nebe, k ikoně. Uvedl, že Boží plán s tímto vesmírem je aby všichni jedno byli". Každodenní život rodiny, který byl předmětem následující přednášky PhDr. J. Šturmy, přináší průběh řady nových situací a výzev. Předpoklady takových situací mohou spočívat ve zděděné individualitě dítěte či v přístupu rodičů k jeho výchově a také v rodinném klimatu. Dítě má za určitých podmínek schopnost vyjít z každé prožité zkoušky posíleno, pokud prožilo v určitém věku zázemí bezpečného vztahu. Při výchově dětí usilujeme o posílení toho dobrého a pozitivního co v dítěti je, ale také musíme počítat s tím, že každý z nás je aktérem interakce těchto vztahů nejen se svými dobrými vklady, ale i se svými slabostmi. Efektivní rodičovství bylo téma kursu manželů Čapkových určeného pro rodiče, kteří si nevědí rady, jak reagovat na špatné chování dítěte, jeho zlobení a konfliktní situace. Měl za cíl podpořit rodinnou komunikaci, zklidnit rodinnou atmosféru a hledat způsob, jak aktivně ovlivnit a naučit děti vzájemně se respektovat. Efektivní rodičovství pomáhá porozumět lépe svým dětem, vychovávat je k odpovědnosti a samostatnosti, povzbuzovat je a řešením konfliktů předcházet jejich špatnému chování. Šikana byla uvedena Mgr. L. Lazeckým jako nemoc vztahů ve skupině. Expert se zaměřil na některé příčiny a podmínky vzniku tohoto nebezpečného jevu a jeho vývojové fáze a zákonitosti. Preventivní doporučení mohla rodičům posloužit Poděkování Do naší Satalické kapličky poslal Všemohoucí a Moudrý Otec svého služebníka P. Ladislava Součka. Nepočítali jsme čas, který jsme mohli s ním strávit, možná to byl rok, ale možná i celá věčnost. A už nám putuje dál, kde na něho čekají stejně žízniví lidé, jako jsme byli my. Přejeme jim takového kněze, i když nám bude chybět. Byl tady pro nemocné a všechny ty, kdo potřebovali slyšet Boží slovo a slova útěchy a povzbuzení. Byl a zůstal svůj, byl věrný a poslušný pouze Božímu slovu a Božím přikázaním. Máme ho rádi a nechceme se s ním loučit, protože loučení znamená zapomnění, jenže my nechceme na něho zapomenout. Otče děkujeme a přejeme Vám na Vaší další zastávce na pouti za Božím královstvím hodně zdraví a Božího požehnání. Sataličtí věřící. Nejen sataličtí, ale i my vinořští farníci, Vám, Otče, chceme poděkovat za Vaši službu v naší farnosti. Oceňujeme Vaše slova ne mnohomluvná, ale hluboká a moudrá která jste k nám mluvil v kostele či ve zpovědnici. Nezapomeneme na povzbuzení při duchovní obnově dětí i dospělých a poučení při Hovorech o víře na faře. Při Vaší poslední mši svaté ve Vinoři mě oslovilo Vaše kázání a utkvěla mi v paměti Vaše slova, která jsem si už od té doby mnohokrát opakovala. Myslím, že mohou být jednoduchou radou každému z nás především ve chvílích bolesti či nejistoty: Zastavme se, abychom slyšeli Boží hlas: Ještě jsem tu já!" Kéž Vás apoštol Pavel provází všude, kam přijdete zvěstovat Krista! Děkujeme. Milé sestry a milí bratři, Vaši farníci. rád využívám nabídnuté možnosti rozloučit se s Vámi také tímto způsobem. Děkuji Vám všem za trpělivé a vstřícné přijetí, za spoustu práce, kterou jste v uplynulé nelehké době vykonali, za Vaše modlitby a oběti. Tuto situaci jsme si nevymysleli, ale byli jsme před ni postaveni shůry, ovšem v lůně církve, a tak ji jistě Bůh dokázal a dokáže použít ke své slávě a k spáse nesmrtelných duší. Mně osobně přinesla sice řadu obtíží, ale především události krásné a posvátné, též nové vztahy a prohloubení těch starých. Nyní, kdy jsem očekával úlevu, konsolidaci a klid na započatou práci, odcházím za podobných okolností na nové působiště do velkofarnosti" Pečky (26 obcí a v nich 11 kostelů). Z čistě lidského hlediska je to úkol přetěžký, naštěstí už máme zkušenosti s Boží režií, která překonává všechny lidské představy i slabosti. Prosím o Vaše modlitby a těším se někdy a někde v Božím království na viděnou. V Kristu Váš P. Ladislav Souček, duchovní správce ve Vinoři a Satalicích

4 Vzpomínání Uplynuly téměř 2 roky od doby, kdy odešel páter Jenda Kutáč do Vizovic a my jsme se konečně dočkali svého kněze. Rád bych poděkoval všem kněžím, kteří se zde za tu dobu vystřídali. Ale protože jich bylo velké množství a na všechny si již nevzpomenu, připomenul bych jen ty, kteří zde byli nejčastěji. Jistě si pamatujete na dobu prázdnin a popzimu roku 2006, kdy k nám na kole dojížděl z Dolních Počernic mladý salesiánský kněz, vzpomenete si na jeho jméno? Já jsem musel zalistovat ve svých poznámkách jmenoval se Zbyněk Schneider, který přenesl do naší farnosti své mládí. Zajímavé byly jeho poznámky k promluvě, žádný text jen obrázky, např. panáček pod kopcem. Dále bych připomenul patera Karla Dachovského (*1949), kněze, spisovatele, básníka a vydavatele, který na závěr mše neopomenul nabídnout nějakou svoji novou knihu a kterého svým autem ochotně vozila Květa Matulová. Později se celkem pravidelně střídali při nedělních bohoslužbách 3 kněží: P. Cyril John (*1964), jezuita, P. Peter Ján Wach (*1961), františkán, a P. Pavel Kuneš (*1937), emeritní farář. Každý z nich vnesl do našeho kostela něco ze sebe, každému sedl jiný. I pro nás ministranty to bylo poměrně náročné, každý měl trochu jiná přání, např. ve výzdobě obětního stolu, dokonce i při výzdobě celého kostela. Museli jsme upravit i příchod přede mší až před obětní stůl tak, aby vyhovoval všem, atd Na závěr bych připomněl knihu Vzpomínky starého faráře, kterou vydal Pavel Kuneš a kde najdete i část jeho promluv. Martin Zprávy z farnosti NÁVŠTĚVA BISKUPŮ Jistě největší událostí vinořské farnosti minulého období je návštěva biskupů ve Vinoři. Uskutečnila se dne a zúčastnilo se jí 12 biskupů. Biskupové přijeli do Vinoře na pozvání pana kardinála Miloslava Vlka, aby si prohlédli Centrum Mariapoli. Při té příležitosti navštívili Vinořský hřbitov, kde se poklonili památce otce Karla Pilíka. Potom následovala mše svatá ve vinořském kostele za hojné účasti farníků i členů Díla Mariina Hnutí fokoláre. Po mši byla se po večeři konala neformální beseda otců biskupů s farníky a občany v Centru Mariapoli. Byla to veliká slavnost, která se ve Vinoři ještě nikdy nekonala a zřejmě se hned tak konat nebude. POUŤ FARNOSTI Z ÚSTÍ NAD LABEM Dne se uskutečnila pouť farností z Ústí n/labem, kde doposud působil P. Pavel Jančík. Poutníci po mši sv. byli pohoštěni a pobesedovali s místními farníky na faře, podívali se do Centra Mariapoli a do St. Boleslavi. Farníkům ze severu se setkání ve Vinoři s farností i prohlídka Centra Mariapoli velice líbila. světa (mezi nimi i desetičlenná skupina z České republiky) zúčastnili programu Run4unity na náměstí Navona, při kterém prostřednictvím choreografií, písní a zkušeností ukázali, jak se snaží proměnit své město na základě žití Zlatého pravidla Dělej druhým, co chceš, aby dělali tobě". Hodinový přenos byl velkou posilou a inspirací pro mnohé. Den byl ukončen pestrým a dynamickým večerem talentů. Moc děkujeme panu starostovi za jeho zájem o celou akci. Nejen že organizačně zajistil náš úklid lesa, ale ještě nám přišel osobně poděkovat a k překvapení všech nám poslal na závěr dne výborné nanuky. V neděli ráno jsme se přesunuli do centra Prahy. Tam hned v nemocnici Pod Petřínem jsme měli další možnost žít Zlaté pravidlo. Navštěvovali jsme nemocné na pokojích, abychom si s nimi popovídali, zazpívali jim, potěšili je v nemoci. Některé z nich jsme odvezli na vozíčku na mši svatou do přilehlého kostela. Všude byla cítit radost a vděčnost. Pak už byla připravena hra. Na jejích jednotlivých etapách jsme objevovali, jak naši předkové žili Zlaté pravidlo. Tedy máme na co navazovat. Teens for unity Mladí pro jednotu z Hnutí fokoláre Pouť mužů do Rokole Dne se uskutečnila (alespoň pro mě) první pouť mužů. Vyjeli jsme ráno a po nabrání účastníků z Počernic, Černého mostu a Klánovic jsme se vydali směr Nové Město na Metují. V autobuse nám otec Ladislav Souček přednášel o ženě z hlediska muže v celém stvoření. Bylo to velice zajímavé povídání, které jsem si bohužel nezaznamenal na nějaký nosič. Po příjezdu do Nového města n/met. jsme se posilnili lokem páleného a vydali jsme se na cestu údolím potůčku do Slavoňova, kde je překrásný dřevěný kostel. Tam jsme po fundovaném výkladu místní farnice, která se o kostel pěkně stará, pokračovali do cíle našeho putování do Rokole. Rokole je staré mariánské poutní místo se zázračnou" studánkou a křížovou cestou v lese. V Rokoli nás očekávaly sestry z Schönstattské hnutí s obědem. Od roku 1997 zde mají velmi pěkný dům, kde žije asi 27 sester, převážně starých. Na pozemku mají i svůj hřbitov. Po obědě jsme šli ke křížové cestě, bylo nás 27 mužů a někteří z nás měli svoje zamyšlení k jednotlivým zastavením, což bylo velmi působivé. Po každém zastavení se zpívaly zpěvy z Taizé (měli jsme s sebou dvě kytary). Po cca 1 hodině, kdy sice nepršelo, ale bylo chladno a větrno, jsme se vydali zpět do centra Schönstattského hnutí do jejich kapličky, kde jsme měli mši svatou. Kaplička je to maličká, maximálně jako kaple sv.anny v Satalicích, ale vytápěná a milá. Její název je Betlém a proto zde i v dubnu mají jesličky. Když se nás tam nahrnulo 27 chlapů a asi 2 sestřičky a 4 místní, tak byla kaplička plná k prasknutí. O to příjemnější a duchovně silnější byl zážitek mše sv. s otcem Součkem. Byl to opravdu velice silný a hluboký duchovní zážitek, který bych přál každému farníkovi. Škoda, že se nabídka podobné pouti v naší farnosti zřejmě již nebude opakovat. Po mši sv. jsme jeli do restaurace, kde jsme se občerstvili na zpáteční cestu domů. Chtěl bych i touto cestou poděkovat otci Součkovi za nápad a velice vydařený sobotní den. Díky. Jaroslav Krajl 4 9

5 Každé dobré gesto změní naše město OPRAVA FARY DOKONČENA Po únorovém vytopení farní budovy je tato opět plně v provozu. Oprava byla provedena velmi kvalitně firmou K+Z s.r.o. z Valašských Klobouků. Farní pouť do Vizovic Ve dnech 10. a 11. května se uskutečnila celosvětová akce Run4unity, štafeta za mír", která během 24 hodin proběhla všemi časovými pásmy naší planety. Cílem této iniciativy bylo proměnit město, místo, ve kterém žijeme, a přinést tam radost, lásku, jednotu a porozumění. V Čechách se štafeta za mír uskutečnila v Brně a v Praze - Vinoři. Zde se jí zúčastnilo asi 70 dětí a mladých ve věku od 10 do 18 let z různých koutů republiky (z Vinoře, Benešova, Aše, Třeboně, Liberce i Pardubic atd.). Mottem tohoto víkendu bylo Každé dobré gesto změní naše město". To se nám podařilo naplnit i díky spolupráci s místním zastupitelstvem a panem starostou Františkem Švarcem. S velkým nadšením se asi 40 účastníků vydalo do místního lesíku, kde se hned pustili do sbírání odpadků. Pracovali s takovým nasazením, že výsledek překonal veškerá očekávání. Během hodiny a půl naplnili kontejner nejrůznějším odpadem: od umyvadla přes počítač, sklo, plasty atd. Ani další skupina nezahálela. Pilně nacvičovala krátké vystoupení dvou veršovaných pohádek a písniček, aby potěšila obyvatele Domova důchodců v Jenštejně. Radost byla oboustranná. V 16 hodin byla odstartována štafeta za mír, která symbolicky vyjadřovala touhu po celosvětovém míru a odhodlání vytvářet ho všude tam, kde žijeme. V 18 hodin pak přišlo vyvrcholení celého dne. Ze sálu Centra Mariapoli jsme navázali přes satelit spojení s Římem, kde se zástupci z celého PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ Dne naše farnost prožila slavnost prvního svatého přijímání. Anička a Anežka přistoupily poprvé ke stolu Páně, přijaly Tělo a Krev Pána Ježíše. Jejich rozhodnutí bylo osobní a obě holčičky ho opravdu zvažovaly: Touží skutečně po setkání s Páněm Ježíšem? Věří v Něj? Mají Ho rády? Dokázaly by si pro Něho i něco odříct? Obnova křestních slibů nebyla formalitou pro ně a snad ani pro nás. Začali jsme opět s čistým a otevřeným srdcem. Díky všem pomocníkům, rodičům, P. Součkovi, se kterým poprvé přistoupily ke sv. smíření, a P. Peterovi, který jim udělil svátost a sloužil mši svatou. PO STOPÁCH SV. PAVLA. Sv. Pavel je nazýván apoštolem národů. Je naším vzorem ve chvílích, kdy nás Duch sv. vybízí k evangelizaci. Následovat Jeho hlas nebývá snadné, je to dobrodružné, někdy i riskantní. V úterý od 17 hod. se děti z farnosti vydají po stopách tohoto šiřitele víry. Opět zveme rodiče a přátele k závěrečnému hodnocení našeho díla a ke společnému táboráku, který proběhne na farní zahradě od 19. hod. Děti a mladí se budou podílet připravenými hrami. V pátek 6. června jsem s rodiči, sestrou Helenou a vinořskými farníky jeli autobusem do Vizovic. Autobus byl luxusní i s WC. Město Vizovice leží v podhůří Vizovických vrchů asi 15 km od Zlína. Cesta byla daleká, proto pan řidič zastavil cestou 2x u benzínky, abychom se občerstvili a protáhli. Do Vizovic jsme dorazili kolem 19. hodiny. Lilo jako z konve. Skoro nikdo z nás neměl deštník. Nejprve se ubytovali dospěláci v místním internátu a mládež na faře v Bratřejově, potom jsme šli na večeři do restaurace (dospěláci taky, ale ve Vizovicích). V sobotu po snídani jsme jeli do pálenice Rudolfa Jelínka. Po exkurzi dospělí mohli ochutnat různé druhy pálenky, podle toho z jakého druhu ovoce byla vyrobena. Mnozí si koupili i nějakou lahvičku domů. Když jsme se vrátili, prohlídli jsme si krásný zámecký park s cennými sochami a jezírkem. Po obědě jsme vylezli na věž vizovického kostela, Vizovice jsme měli jako na dlani. Potom jsme jeli navštívit mariánské poutní místo Provodov. Opět pršelo. Chtěli jsme to vzdát. Ale když jsme dorazili do cíle, svítilo sluníčko. Provodov patří k nejznámějším moravským poutním místům. Barokní kostel Panny Marie Sněžné leží asi kilometr a půl za vsí, osamocený na stráni pod lesem, obklopený zalesněnými kopci. Pár kroků za kostelem se nachází pramen léčivé vody. Autobus by ten kopec nevyjel, proto jsme 8 5

6 Cesta do pohádky aneb Dětský den museli jít jeden kilometr do kopce pěšky a vyjít padesát dva schodů. Po večeři jsme měli společný večer s místními farníky. Nejprve nás seznámili se životem ve Vizovicích. Potom nám zahráli různé scénky. My, děti z náboženství, jsme také zahráli jednu scénku. Nakonec jsme zpívali při kytaře. Byl to krásný večer. V neděli po snídani někteří navštívili barokní zámek. Viděli jsme lovecký salónek, kuřácký salónek, jídelnu, ložnici, pokoj komorníka, malou obrazárnu. Pokoje jsou vybaveny původním nábytkem. V zámku je velké množství porcelánu. Interiéry jsou také doplněny osobními věcmi původních majitelů. Od roku 2001 je vizovický zámek zařazen mezi národní kulturní památky. Od 11 hod jsme byli na mši, já,taťka a trojčata jsme ministrovali. Ještě jsem nezažil, aby nás bylo kolem oltáře tolik. Teprve přede mší jsem se zkamarádil s kluky, a i když nás bylo kolem oltáře tolik, každý přeci něco dělal. Po obědě jsme vyrazili domů a kolem půl osmé jsme dorazili do Vinoře. Před kostelem nás už čekal páter Pavel, divili jsme se a on říkal, že je to náhoda, šel totiž zamknout kostel. Péťa (a Hela) Dětský den není jen svátek dětí, ale i nás rodičů, prarodičů, všech těch, kteří kolem sebe máme děti. S našimi malými se i my vracíme do dětství. Nejraději se vracíme do říše pohádek potkáváme znovu Sněhurku, krtečka, vílu Amálku, vodníky, Rumcajse i Cipíska, Makovou Panenku nebo Červenou Karkulku. Ve snech létáme s motýlem Emanuelem, povídáme si s princeznou, utíkáme před zlou Ježibabou. Toto všechno a ještě mnohé jiné prožily děti na farní zahradě ve Vinoři. Od 15 hodin mohly soutěžit, létat, pomáhat Sněhurce i krtečkovi, i Popelce, vidět Broučky i Perníkovou chaloupku. Odpolednem je provázela princezna s růžovými kouzelnými šaty a Pip s Tipem. Děti se Sněhurkou uklízely, s Pipem a Tipem se učily zdravit, s Amálkou objevovaly bylinky a ještě mnohé jiné užitečné věci. Ve scénce dětí z Vinořské farnosti viděly, jak se dá vyřešit trápení s jednou židlí a dvěmi dětmi a vzápětí se staly zpěváky i hudebníky. Nový obyvatel Vinoře, 1.6. nastupující farář p. Jančík při svém představení zahrál dětem písničku o velrybě a rybkách, které se zbytečně bály. Kdo přivedl pohádkové postavy do Vinoře? Byli to mladí z Hnutí fokoláre, Sokol Vinoř, rodiny a děti z farnosti Vinoř s podporou Městské části Praha Vinoř. Takto je možné stručně charakterizovat naši společnou akci. V postavách jednotlivých bytostí bychom poznali řadu mladých z naší farnosti. Nevím, kolik let už Dětský den funguje, ale vím, že kdysi jsme to byli my, rodiče, kdo byl iniciátorem a motorem této akce. I dnes tu jsme, ale spíše v pozadí. Iniciativu přebírají stále více a velmi dobře naši mladí. Máme být na co pyšní. Za každou takovou akcí je i řada neviditelných rukou a pomocníků stojících skromně v pozadí. Díky všem, i těmto tichým a neviděným. Díky i těm viděným za malé drobnosti, které zůstaly nepovšimnuty a oceněny budou jednou až tam, kde věříme, že se sejdeme, kde času, lásky a pochopení bude nekonečně mnoho v nebi. Mistrem v tiché skromné práci byla p. Maria, dnes je její právě ten nejkrásnější měsíc v roce, končící květen. Přinesli jsme do Vinoře Pohádku. Ať v našich srdcích nikdy nezmizí a nevymřou její ideály, sny o velké Lásce a ať se nám daří je v životě naplnit. Vždyť v očích dětí, hudbě poezii, ale i v ní máme zachován kousek nebe... za organizátory Marie Nováková 6 7

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

Nabídka lokalit Akce památky

Nabídka lokalit Akce památky Nabídka lokalit Akce památky Pokud se budete chtít na cokoliv zeptat, pište na pamatky@brontosaurus.cz. PLUMLOV Paní místostarostka se nám ozvala s nabídkou pořádat zde pracovní víkendovky. Rekonstrukce

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání

Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání Žamberk Občanské sdružení CEMA Žamberk 7. 10.1. a 14.-16.1. 2013 Školilo se 13 žen, službu hlídání dětí využilo 6 maminek. Super zajištěný seminář, příjemné lektorky, obnovení starých a získání nových

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!.

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!. Vtaženi! V neděli 8. prosince jsme se pilně připravovali na večer na hodinu modlitby, chvály, uctívání Musím říct, že jsem z toho měla opravdu nádherný pocit. Zažila jsem silnou Boží přítomnost a věřím,

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 1 Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři našeho farního zpravodaje Zdiva s troškou heřmánku. Rád bych o těchto Vánocích a na závěr roku 2011 poděkoval všem, kteří přispívají

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Výroční zpráva. za rok 2014. Centrum pro rodinný život

Výroční zpráva. za rok 2014. Centrum pro rodinný život Výroční zpráva za rok 2014 Centrum pro rodinný život Obsah O nás... 3 Programy v roce 2014 Programy pro rodiny... 4 Programy pro ženy a pro muže... 5 Programy pro mladé a snoubence... 6 Programy pro seniory...

Více

V Á N E K. Vánoce v srdci

V Á N E K. Vánoce v srdci Ročník 10, číslo 12, 30.11.2014 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Vánoce v srdci Blíží se Vánoce a já pořád nemohu zaslechnout rolničky, o kterých se tak často vypráví dětem. Slyším jen těžké kroky

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

Zpravodaj obce. Pašovice. číslo 2/2015

Zpravodaj obce. Pašovice. číslo 2/2015 Zpravodaj obce Pašovice číslo 2/2015 Vážení spoluobčané, hezké vzpomínky si všichni rádi a dlouho uchováváme v paměti a často se k nim vracíme. Každý z nás však vnímá běh událostí a život trošku jinak

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Zpravodaj. obce Záryby 4-2014. A už zase...

Zpravodaj. obce Záryby 4-2014. A už zase... Zpravodaj obce Záryby 4-2014 A už zase... Vážení spoluobčané, a už zase se nám blíží volby do zastupitelstva naší obce a dovolím si zde předvídat, že budou svým způsobem za poslední období historické,

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Písecký zpravodaj Září 2014

Písecký zpravodaj Září 2014 Písecký zpravodaj Září 2014 TRADIČNÍ ZÁJEZD Obec i letos pořáda tradiční zájezd pro naše důchodce Kde? na jižní Moravu Kdy? 27.09.2014 Co navštívíme? - 10,30 hod. obhlídka bývalé podzimní továrny na výrobu

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2009 3. ročník/2. číslo Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, Tvá láska září nám v temnotách... Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, není

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 12 Ročník XV. Prosinec 2009 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněţenky, jsme v době adventní, čekáme na příchod Spasitele. Pokaţdé po proměňování

Více

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností (dále jen výcvik) je jednou z klíčových

Více

Animátoři farní animátory děkanátní animátoři animátorské spolčo Farnosti scholy a ministranti spolča tábory

Animátoři farní animátory děkanátní animátoři animátorské spolčo Farnosti scholy a ministranti spolča tábory Animátoři - Každá farnost má své farní animátory, kteří vedou scholy, ministranty, spolča apod. - Kromě toho se schází děkanátní animátoři animátorské spolčo Setkání jednou měsíčně ve Vsetíně s kaplanem

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem

Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem Líba Fáryová organizuje Ondrovy výšlapy už několik let. Občas jsem měla touhu se přidat, ale já jsem více přemýšlivý než sportovní typ. V červnu 2012 jsem si přece

Více

MISIJNÍ NEDĚLE. Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli.

MISIJNÍ NEDĚLE. Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli. MISIJNÍ NEDĚLE Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli. Díky šikovným dětičkám, několika maminkám a čtyřem ochotným chlapcům se podařilo napéct velké množství

Více

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO NĚMECKA S VÝUKOU (DRÁŽĎANY, BERLÍN A POSTUPIM) 27.10. 31.10.2015

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO NĚMECKA S VÝUKOU (DRÁŽĎANY, BERLÍN A POSTUPIM) 27.10. 31.10.2015 POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO NĚMECKA S VÝUKOU (DRÁŽĎANY, BERLÍN A POSTUPIM) 27.10. 31.10.2015 1. den (27.10.2015) Během cesty do Berlína jsme navštívili Drážďany. Nejdříve jsme si prohlédli namalované panorama

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

ELIM křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Ostrava, o.s.

ELIM křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Ostrava, o.s. ELIM křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Ostrava, o.s. ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Ostrava, o.s. 1. SLOVO ÚVODEM ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově NA PAMÁTKU Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově 29. května 2015 Obec Svinov, povýšená v roce 1936 na město, se na přelomu 19. a 20. století stále rychleji přetvářela z původně zemědělské vesnice v moderní

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Zprávičky ze školky listopad

Zprávičky ze školky listopad Zprávičky ze školky listopad Tématem měsíce listopadu byla historie, vynálezy a etiketa. Hned první týden jsme začali vznikem života, povídali jsme si o tom, jak lidé žili dříve a hráli jsme si na staré

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Státní zámek Plumlov, ubytování v Plumlově

Státní zámek Plumlov, ubytování v Plumlově Státní zámek Plumlov, ubytování v Plumlově Státní zámek Plumlov Zámek nedávno oslavil 333 let svého výročí od založení a byl pro nás lákavou nabídkou k návštěvě, případný pobyt v Plumlově umožňuje podnikat

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Třetí rok činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu, nemohu nazvat jinak než rokem stagnace, ne-li regrese.

Více

www.vbavlnce.com Standa Korbel České Budějovice

www.vbavlnce.com Standa Korbel České Budějovice České Budějovice Přednášky - vypráví msgre. Josef Kavale Datum: 1.10.2011 Copyright Stanislav Korbel 2005-2011 KOST SOFT Q:\_Standa\www.vbavlnce.com\vbavlnce\Katalog\Vbavlnce_com-CD_prednasky.doc Cena

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk.

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk. Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012 Jedná se o tradiční setkání turistů a přátel přírody v oblasti Šluknovského výběžku. Připraveny jsou pro Vás denní a noční výlety

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

Promítání v roce 2014

Promítání v roce 2014 Promítání v roce 2014 V neděli 22. února 2014 se na modřické radnici sešlo šedesát tři farníků, aby se společně s P. Robertem M. Mayerem vrátili k událostem, které v minulém roce proběhly v naší farnosti.

Více

LISTOPAD 2011. Z obsahu: ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM

LISTOPAD 2011. Z obsahu: ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM LISTOPAD 2011 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM Z obsahu: Až budu umírat............ 02 O smrti, víře a naději........... 02 Vzpomeneme a pomůžeme....... 03 Rosteme v poznání......... 05 Ptali jste se.... 06

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

ZPRAVODAJ č. 4 PROSINEC 2014

ZPRAVODAJ č. 4 PROSINEC 2014 ZPRAVODAJ č. 4 PROSINEC 2014 ŘÍMS KOKATOLIC KÁ FA RN OST KA MENICE U JIHLAVY A proto odstraňte veškerou špínu a přemíru špatnosti a v tichosti přijměte zaseté slovo, které má moc spasit vaše duše. (Jk

Více

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015 od 24. května do 31. května 2015 24.5. Seslání Ducha svatého - slavnost Úterý 26.5. 18.00 Mše svatá L. Bělohrad Středa 27.5. 19.00 Mše svatá + Májová pobožnost Červená Třemešná Čtvrtek 28.5. 18.00 Mše

Více

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka...

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka... Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka.....9 Přání...10 Vánoce jsou jedním z nejkrásnějších období roku.

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 2 duben 2008. Putování

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 2 duben 2008. Putování CHARITNÍLISTY ročník1číslo2duben 2008 Putování Rodíme se jako malá bezbranná holátka. Na čas jsme ukryti v maminčině náručí, pak nás tatínek vede za ruku do světa, chvíli v něm běžíme sami, pakpokudmožnosněkým,akdyžsetovydaří,také

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více