Příloha 12. Mediální spolupráce Český rozhlas 2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha 12. Mediální spolupráce Český rozhlas 2005"

Transkript

1 Mediální spolupráce Český rozhlas 2005 Příloha 12 číslo Název mediální spolupráce Termín MS Stučný popis MS stanice 1 XIV. všesokolský slet XIV. všesokolský slet, Kromě sletu v červenci 2006 budou předcházet župní slety v r a EXPO 2005 průběžně Světová výstava EXPO v japonském Aichi 3 Národní muzeum průběžně významná kulturní instituce, deklarace o spolupráci 4 Národní divadlo průběžně významná kulturní instituce, deklarace o spolupráci 5 Státní opera průběžně významná kulturní instituce, deklarace o spolupráci 6 Národní knihovna ČR průběžně významná kulturní instituce, deklarace o spolupráci 7 Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze průběžně významná kulturní instituce, deklarace o spolupráci 8 Správa českých center průběžně významná instituce sdružující česká centra v zahraničí v úzké vazbě na MZV ČR 9 Česká filharmonie průběžně Významná kulturní instituce, deklarace o spolupráci 10 Nadace Charty 77 KONTO BARIÉRY 11 Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska průběžně průběžně Konto Bariéry poskytuje charitativní pomoc handicapovaným občanů. Organizace pro zachování, propagaci a trvale udržitelný rozvoj kulturního dědictví. Pořádá každoroční tradiční soutěž o město roku a Dny evropského dědictví. 12 Evropské dny na VŠE průběžně přednášky k rozšíření EU 13 Klokánkovi do kapsičky průběžně Sbírka pro Fond ohrožených dětí 14 Podepsat můžeš - přečíst musíš! průběžně kampaň na ochranu spotřebitelů při půjčkách: Podepsat můžeš - přečíst musíš! 15 Projekt Rodina odvedle průběžně Projekt na podporu integrace dlouhodobě žijících cizinců do české společnosti 16 Volejbalová škola Praha průběžně Protidrogový projekt mládeže v ČR pro děti ve věku let 17 Nadace BESIP průběžně Projekt na zlepšení bezpečnosti silničního provozu s nadací BESIP 18 Učená společnost průběžně Posláním je podněcovat svobodné pěstování vědy, šíření vědeckých poznatků, podpora zvyšování úrovně vzdělanosti apod. 19 Správa Pražského hradu průběžně Spolupráce na kulturních akcích pořádaných Správou Pražského hradu 20 Soutěž CITY POINT - Na cestě městem průběžně Veřejná soutěž zaměřující se na městský mobiliář. Projekt pořádá o.s. City Point ve spolupráci s Design centrem ČR spolu se Svazem měst a obcí a za podpory České komory architektů. 21 Setkání průběžně Kulturně společenská akce Setkání mezi národy - Čechy, Němci a Židy. Místem setkání se stanou města Terezín a Praha. 22 Volejbalová škola Praha Přehazovaná průběžně 2. ročník celostátní soutěže v přehazované smíšených družstev žáků 4. a 6. tříd ZŠ spolupořádaný SK Volejbalová škola Praha a Národní protidrogovou centrálou Policie ČR 23 Nadace Civilia průběžně Projekty Nadace Civilia 24 Nadační fond obětem holocaustu průběžně NF pomáhá lidem, jenž přežili holocaust, pomáhá zachovat tradice, podporuje rozvoj židovských komunit atd. 25 Strom roku průběžně Podpora výsadby především původních druhů stromů v ČR 26 Evropsko-české fórum průběžně ECF sdružuje obchodní a průmyslové komory zemí EU, organizuje řadu ekonomicko-politicky

2 zaměřených akcí, konferencí, seminářů apod ČVUT průběžně Projekty realizované ČVUT 29 Pražský model OSN průběžně Vzdělávací projekt pro středoškoláky z ČR, který jim nabízí možnost vyzkoušet si roli vrcholných diplomatů, poznat svět mezinárodních vztahů a lépe porozumět problémům současného světa 30 Kavárna Na půl cesty průběžně Cvičné pracoviště pro osoby s duševní nemocí 31 Projekty Máme otevřeno 2005 průběžně Projekty na integraci lidí s mentálním postižením do společnosti 32 Česko proti chudobě průběžně Humanitární projekt - sbírka 33 OLDSTARS o.s. průběžně Navazující soubor pro čerstvé absolventy Dismanova rozhlasového dětského souboru 34 Kámen mudrců průběžně Program literární gramotnosti dětí a mládeže ČR 35 Zdravotní klaun průběžně Zdravotní klauni jsou profesionální umělci školení pro práci v nemocničním prostředí 36 projekt MIRET průběžně MIRET podporuje mladé talentované umělce, kteří ať už z finančních, sociálních, rasových, či jiných důvodů nemají šanci na vlastní prosazení a realizaci 37 ASNEP průběžně ASNEP - Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel žádala o mediální podporu a oznámení 38 Nadace Leontina průběžně Nadace Leontina pomáhá dětem se zrakovým postižením zamítnuto 39 Sdružení Linka bezpečí průběžně Projekty a činnosti Linky bezpečí, uzavřena deklarace 40 Agentura NKL Žofín s.r.o. průběžně Akce veřejnoprávního charakteru pořádané Agenturou NKL Žofín, uzavřena deklarace o spolupráci 41 Folkorní sdružení ČR průběžně Celoroční podpora festivalů a dalších projektů pořádaných FOS ČR 42 Cyklus přednášek Business pololetí 2005 Cyklus přednášek v KD na Vinohradech 43 Dům kultury vteplicích leden Slavnostní zahájení 850. lázeňské sezóny v Teplicích 44 Melody Makers únor Koncert skupiny Melody Makers na podporu Srí Lanky 45 Winter Survival 2005 únor Mezinárodní armádní soutěž 46 Žižkovský masopust únor Lidová veselice pořádá Městská část Praha DNŮ PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 48 ICN 30 dní pro neziskový sektor únor únor Podpora činnosti neziskových organizací v celé republice 8. ročník celostátní kampaně na podporu neziskových organizací téma: Individuální dárcovství 49 MIKI TRAVEL únor 2. ročník charitativního koncertu na obnovu Karlova mostu a regionálních památek 50 SUNDISK s.r.o. únor Závod na lyžích Pražský Classic ski sprint 51 březen měsíc internetu březen 8. ročník akce, která popularizuje internet, tentokrát zaměřený na nákup přes internet 52 Sbírka Píšťalka březen Celorepubliková sbírka na kvalitní pomůcky pro děti a mládež s tzv. získaných handicapem 53 Hanzelka, Zikmund březen Výstava fotografií na Pražském hradě 54 červenobílé dny duben 3. ročník veřejné sbírky červenobílé dny pořádané společností LORM společnost pro hluchoslepé 55 Kongres o ateroskleróze duben 75. kongres o ateroskleróze v pražském Kongresovém centru. 56 Milan Romančák duben Rtyně Cup 2005 turnaj v malé kopané 57 Magnesia Litera 2005 duben Čtenářská anketa 58 Oslavy 60. výročí ukončení 2. světové války duben květen Oslavy 60. výročí ukončení 2 světové války

3 59 Zdeněk Burian ( ) duben červenec 60 Centrum pro současné umění Praha, o.p.s duben říjen Výstava obrazů a ilustrací malíře Zdeňka Buriana ke 100. výročí jeho narození v Jízdárně Pražského hradu Výstava obrazů sportujících těhotných žen na nábřeží v Praze zamítnuto 61 Akce CIHLA květen Každoroční veřejná sbírka pro lidi s mentálním postižením 62 Mezi ploty květen 14. ročník multikulturní přehlídky festival MEZI PLOTY Dobřany u Plzně, Brno Černovice, v Praze Bohnicích 63 Barikáda 2005 květen Ukázky historických událostí z období Pražského povstání a 2. sv. války 64 Svět knihy květen 11. mezinárodní knižní veletrh 65 Za císaře pána... květen Otevření expozice Za císaře pána. Habsburkové a české země na zámku ve Ctěnicích. 66 Anifest květen Festival animovaných filmů 67 Pražské jaro, o.p.s. květen červen 60. mezinárodní hudební festival Pražské jaro 68 "Brno - město uprostřed Evropy květen červen Festival zábavy pod hrady Špilberk a Veveří 69 Den rádií květen červen Den rádií v KC apod. v různých městech zamítnuto 70 FILMFEST, s.r.o. květen červen Mezinárodní festivalu filmů pro děti a mládež 71 Výstava Nazar fotografie z arabského světa květen červenec 72 Výstava na kolejích květen červenec 73 Mezinárodní baletní a taneční galavečer a soutěž 74 Festival Divadlo evropských regionů květen listopad červen Výstava 12 autorů, kteří se v arabském světě narodili nebo jsou s ním spjati svým osobním životem. Výstava fotografií Sebastiaa Salgada Workers netradičně ve vlaku ( na kolejích ) Baletní soutěž a galavečer ve Státní opeře Praha XI. ročník mezinárodní festivalu Divadlo evropských regionů v Hradci Králové 75 Radek Šenk červen Vltavský maraton závod na in-line bruslích v Praze-Krči 76 MFF Strážnice 2005 červen Tradiční mezinárodní folklorní festival pořádaný Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici 77 Senior a já červen Kampaň Senior a já na podporu dobrých vztahů seniorů a zbytku společnosti 78 Dopravní konference červen Konference o nových technologiích, které mohou byt využívány v bezpečnosti silničního provozu v rámci Autosalonu v Brně 79 Zemědělský svaz České republiky červen 80 Mezinárodní festival šansonu červen červenec 81 Výstava Tajemná Indonésie Tamtamy času 82 Jan Hus Výstava a oratorium červen srpen červen říjen Soutěž TOP Zemědělského svazu ČR za rok ročník mezinárodního festivalu šansonu Výstava o pozoruhodnostech ostrova Nová Guinea Výstava a oratorium k výročí 590 let od upálení J. Husa 83 Společnost Praga Mystica červen říjen Výstava Krásy a tajemství České republiky 84 9 bran červen, říjen Festival česko německo židovského přátelství 85 SK Tulen léto 2005 Extrem Cup štafetové závody družstev v disciplínách : horolezení, kajak, běh, kolo a paragliding v CHKO Malá Skála 86 Mezinárodní divadelní festival Velké Meziříčí léto 2005 Mezinárodní divadelní festival ve Velkém Meziříčí 87 Femina Film léto 2005 Festival filmů ženských autorek v Ústí nad Labem zamítnuto 88 Mirek Kocmánek léto 2005 Originální dětský letní tábor 89 Česko-francouzská akademie Telč červenec 11. ročník projektu Česko francouzská akademie mistrovské interpretační kurzy a kurzy komorní hudby 90 Mighty Sounds červenec Mezinárodní hudební festival v Olši na Táborsku (žánry ska, reggae, punk)

4 91 Ing. Víťa Žalud červenec Závod 24 hod Le Mans na in-line bruslích v Le Mans ve Francii 92 NAVIGA NS červenec srpen 93 MHF Český Krumlov 2005 červenec srpen 94 Jazz Bridge from Prague to EU 2005 červenec srpen 95 Projekt Titicaca červenec srpen Mistrovství světa lodních modelářů 14. ročník mezinárodního hudebního festivalu vytvoření jazzových mostů mezi Českou republikou, Německem a Slovenskem Projekt Titicaca. cz 2005 představuje třetí upřesňující etapu zacílenou k poznání části kotliny jezera Titicaca 96 Výroční konference GLOBE srpen Výroční konference mezinárodního programu GLOBE se koná poprvé mimo území USA v Praze. 97 Handball help 2005 srpen Mezinárodní turnaj v házené, jehož výtěžek je adresován zdravotně postiženým 98 Vládní kampaň proti rasismu srpen září Kampaň proti rasismu vyhlašovaná každoročně Zmocněncem vlády pro lidská práva. 99 Nadační fond Pomoc popáleným 100 Festival evropských filmových úsměvů srpen říjen září Kampaň na podporu NF PP + benefiční večer Pomoc popáleným 6/10/ ročník Festivalu evropských filmových úsměvů v Mladé Boleslavi 101 Centrum Paraple září Mediální podpora projektů Centra Paraple pro lidi ochrnuté po poškození míchy vyrovnat se s důsledky zdravotního postižení. 102 Císařský průvod Karla IV. září Průvod Prahou s kulturním programem 103 Ceny Františka Filipovského září Dabingové ceny Františka Filipovského 104 Žatecké slavnosti chmele Dočesná září Žatecké slavnosti chmele 105 REFUFEST září Putovní festival RefuFest aneb PřišelSvátek se bude konat v Praze na Ovocném trhu. Cílem festivalu je přiblížit uprchlíky a azylanty žijící v ČR. 106 ZbraslaFest 2005 září festival amatérských kapel 107 Festival událostí Včas září říjen Série tvůrčích dílen, symposií a veřejných prezentací se zaměřením na mezioborové umělecké aktivity 108 Jan Torsten Valder září říjen MR Czech 2005 klasická soutěž typu Miss pro homosexuální menšinu 109 Struny podzimu září listopad X. ročník mezinárodního hudebního festivalu, do roku 2004 podporován SPH, nyní samostatně 110 RYTMUS o.s. září listopad 7. ročník Ceny Martina Palase je věnován sociální integraci osob s těžším postižením v širším úhlu pohledu 111 Zvíře v nouzi říjen Kampaň na podporu stanic pro handicapované živočichy 112 Designing the Future in Europe 05 říjen mezinárodní konference 113 Bilanční konference ČSSZ říjen Bilanční konference k výročí 15 let trvání České správy sociálního zabezpečení 114 Euro říjen Setkání všech polistopadových ministrů financí 115 Evropa HIT CZ říjen Autorská soutěž v rámci mezinárodního hudebního festivalu Liberec 2005 zamítnuto 116 Tourfilm 2005 říjen Mezinárodní filmový festival turistických filmů 117 Mistrovství ČR v námořním jachtingu 118 Měsíc biopotravin a ekolog. zemědělství 119 Filmová přehlídka Vzpomínky a zapomínání říjen říjen říjen Oslava ekologického zemědělství a biopotravin během měsíce září 2005 Filmová přehlídka Vzpomínky a zapomínání, která je součástí IX. mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 120 Koncert Bambini di Praga říjen Jedná se koncert Bambini di Praga v kostele sv.šimona a Judy

5 121 Koncert G. Mraze říjen Koncert kontrabasisty G. Mraze v Lucerna music baru 122 Praha-Brno: 6 soudobých skladatelů říjen Unikátní koncert Praha-Brno: 6 soudobých skladatelů pro violoncello sólo v interpretaci Františka Brikcia 123 Czech Press Photo 2004 říjen listopad Soutěž a výstava prací českých fotografů 124 Techfilm 2005 listopad 43. ročník mezinárodního festivalu filmů o vědě, technice a umění festival swingové hudby listopad 8. ročník tradičního festivalu swingu pořádaný Národním domem na Vinohradech 126 PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ listopad Projekce filmů zaměřených na zločiny komunismu a následné debaty s lidmi, kteří se sami stali obětí komunistického bezpráví. 127 Národní konference v Senátu ČR 128 PSPČR, Mezinárodní konference 129 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze listopad Národní konference v Senátu Efektivní stát partner samosprávy listopad listopad prosinec 130 Zlatý Ámos 2005/2006 listopad březen 06 Mezinárodní konference: Přechodné období na volný pohyb pracovních sil v rámci EU. Výstava k výročí 120 let existence Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze Anketa o nejoblíbenějšího učitele 131 Dny Bohuslava Martinů prosinec Festival Bohuslava Martinů se přejmenoval na Dny Bohuslava Martinů, poslání festivalu však zůstává nezměněno 132 Vánoční koncert Epoca Classica prosinec Vánoční benefiční koncert, jehož výtěžek bude věnován onkologickému dětskému odd. v nemocnici Motol. 133 Rallye Dakar leden extrémní závod - rallye v Africe 134 Hit roku leden 5. ročník vlastní ankety + spolupráce s agenturou MB 135 Jizerská 50 leden tradiční závod na lyžích 136 Zlatá lyže leden závod Světového poháru v bězích na lyžích 137 Nejoblíbenější automobil roku, Auto roku leden vyhlášení ankety, slavnostní galavečer 138 Šampión šampiónů leden anketa o nejkrásnějšího psa 139 Spastic handicap leden vyhlášení ankety, slavnostní galavečer 140 Elvis Presley leden přímý přenos koncertu k 70.výročí narození 141 Koncert pro Asii leden přímý přenos koncertu na pomoc JV Asii 142 Břevnovský klášter - koncert Gabriela Demetrová 143 Světový pohár v severské kombinaci leden záznam koncertu, koncert na záchranu barokních varhan leden závody na mezinárodní úrovni 144 Prague cup leden synchronizované bruslení 145 Deska roku leden záznam koncertu - nejprodávanější CD a další nosiče 146 Ledová Praha únor akce pro volný čas pro děti 147 Miss Gypsy únor volba Romské královny krásy 148 Aerobic sport show únor akce se cvičením pro širokou veřejnost 149 Koncert pro Srí Lanku únor přímý přenos koncertu na pomoc JV Asii 150 Forecasting Dinner únor setkání finančníků, o ekonomických prognózách 151 Mistrovství ČR v halové atletice únor špičkové atletické závody 152 Motocykl roku březen vyhlášení ankety, slavnostní galavečer 153 Biatlon - Hochfilzen březen mistrovství světa v biatlonu 154 Ples olympioniků březen jedna z tradičních akcí ČOT 155 Pavel Šporcl - turné Paganini březen záznam koncertu z Lucerny 156 Pavel Lohonka Žalman březen záznam koncertu z Malostranské besedy, spolupráce na knize 157 Anděl 2005 březen přímý přenos galakoncertu vyhlášení prestižních českých hudebních cen 158 Autosalon Pardubice březen spolupráce Zelené vlny a Motožurnálu, volný vstup Zpravodajů Zelené vlny

6 159 Aerobic - Mistrovství ČR březen semifinále mistrovství ČR ve sportovní aerobiku 160 Czech top 100 březen slavnostní vyhlášení nejobdivovanějších podniků 161 Veletrh Motocykl březen spolupráce s výrobcem motocyklu Jawa, plakát /Motožurnál a Jawa (dlouhodobý test) na stánku 162 Prague international marathon duben 1/2 marathon Praha 163 Autosalon Lipsko duben spolupráce Zelené vlny a Motožurnálu, soutěže o VIP pobyty, vstupenky, sleva na vstup pro Z ZV 164 Bezpečně do školy, 1. série duben - květen spolupráce Zelené vlny a Motožurnálu, internetová soutěž pro děti 165 Polský den v Ostravě duben propagační stan - příhraniční spolupráce Polska a Česka 166 Motokros MMČR, Pacov duben spolupráce Zelené vlny a Motožurnálu, volný vstup Zpravodajů Zelené vlny 167 Aerobic - Mistrovství ČR duben mistrovství ČR ve sportovním aerobiku 168 POV Fashion duben módní přehlídka pro vozíčkáře 169 ISSS duben odborná konference 170 Sport foto duben výstava fotografií se sportovní tématikou 171 Mobil salón - České Budějovice 172 duben - měsíc bezpečnosti, Letná duben propagační stan - výstava automobilů a motocyklů duben spolupráce Zelené vlny a Motožurnálu 173 Český Truck Trial - Milovice duben spolupráce Zelené vlny a Motožurnálu, extrémní závody nákladních vozů, volný vstup Z ZV 174 Svět zábavy - Praha duben propagační stan - výstava sportovních trenažerů, zábavní technologie 175 IX. Podbeskydský autosalon duben spolupráce Zelené vlny a Motožurnálu, volný vstup Zpravodajů Zelené vlny 176 Chomutovské slavnosti duben propagační stan 177 Motokros MMČR - Loket květen spolupráce Zelené vlny a Motožurnálu, volný vstup Zpravodajů Zelené vlny 178 Helfštýn květen závod na horských kolech let rock and rollu květen záznam koncertu 180 Národní výstava hospod. zvířat květen propagační stan - mezinárodní akce pro zemědělce 181 Non stop blues Most květen záznam bluesových koncertů 182 Koncert pro hrdiny květen přímý přenos slavnostního koncertu k 60.výročí konce 2. sv. v. 183 Horymírův skok květen akce vozíčkářů na Vyšehradě v Praze 184 Zaměstnavatel roku květen anketa o nejlepšího zaměstnavatele ČR, odborná i veřejnost 185 Oslavy ukončení 2. sv. války - Plzeň květen propagační stan - oslavy v Plzni 186 Husitské slavnosti - Slaný květen propagační stan - městské slavnosti v centru 187 Svátek s Emilem květen akce na podporu sportování handicapovaných dětí - paralympijský výbor 188 Bambiriáda květen akce o využití volného času dětí 189 PIM - maratónský víkend květen klasický maratón + běhy pro veřejnost 190 Český Truck Trial - Beroun květen spolupráce Zelené vlny a Motožurnálu, extrémní závody nákladních vozů, volný vstup Zpravodajů Zelené vlny 191 McDonald s cup květen fotbalové turnaje pro žáky 192 Dostihové závodiště Pardubice květen Italský den - zahajovací dostihy sezóny, Britský den 193 Góóólf cup květen charitativní turnaj pro Nadaci Ivana Hlinky 194 Eurorébus květen soutěž pro žáky a studenty 195 Podnikatel roku květen celosvětové finále soutěže v Monte Carlu 196 Festival Slunovrat - Pardubice květen záznam koncertů

7 197 Amnesty International květen charitativní koncert 198 Blansko - oslavy povýšení na město květen propagační stan - jubilejní oslavy - s prezidentem ČR 199 Filmový festival Zlín květen Dětský filmový festival 200 Motokros MMČR - Vranov u Brna květen spolupráce Zelené vlny a Motožurnálu, volný vstup Zpravodajů Zelené vlny 201 Supermoto, Sosnová květen spolupráce Zelené vlny a Motožurnálu, volný vstup Zpravodajů Zelené vlny 202 Dětský den na Letné červen spolupráce Zelené vlny a Motožurnálu 203 Info D1 červen billboardy na D1 s informací pro řidiče ( partner projektu) 204 Rock for people - Ouvalskej bigbít 205 Slušovice - Cena Zlínského festivalu červen záznam koncertů červen dostihové závody 206 Aviatická pouť červen Pardubice, historické letectví i akrobacie apod. 207 Jiný svět červen akce pro vozíčkáře 208 Běh pro Paraple červen charitativní akce pro centrum Paraple 209 Autosalon Brno červen spolupráce Zelené vlny a Motožurnálu (stan ČRo1), volný vstup Zpravodajů Zelené vlny 210 Primátorky červen tradiční špičkové veslařské závody 211 Zlatá tretra červen atletické závody 212 Svátek fotbalu Praha červen vyhlášení Mc Donald s cupu 213 Pelhřimov - město rekordů červen propagační stan, tradiční akce agentury Dobrý den 214 Europa Truck Trial červen spolupráce Zelené vlny a Motožurnálu, extrémní závody nákladních vozů, volný vstup Z ZV 215 Věda v ulicích červen akce na podporu vědy k projektu Česká hlava 216 Supermoto, Ostrava červen spolupráce Zelené vlny a Motožurnálu, volný vstup Zpravodajů Zelené vlny 217 Formule 1 - Velká cena USA červen spolupráce (Motožurnál a Zelená vlna) a TV Prima 218 Concentus Moraviae červen - srpen cyklus koncertů klasické hudby na jižní Moravě 219 Dostihové závodiště Pardubice červen 2. kvalifikace na Velkou Pardubickou, Ruský den 220 Xterra Hluboká nad Vltavou červen závod v extrémním triatlonu 221 Slavnosti pětilisté růže - Český Krumlov červen propagační stan - tradiční městské slavnosti 222 Loď bratří Formanů červen Námořní festival na Lodi bratří Formanů 223 Zápas 1. FC Radiožurnál Praha Strahov červen zápas v rámci Svátku fotbalu 224 Dvojitá šance - Sychrov červen slavnostní vyhlášení projektu 225 Praga academica červen atletické závody, kvalifikace na OH 226 Góóólf cup červen charitativní turnaj pro Nadaci Ivana Hlinky 227 Memoriál air show - Roudnice nad Labem červen propagační stan - akce pro válečné veterány 228 Memoriál Josefa Odložila červen atletické závody 229 Otáčivé hlediště Český Krumlov 230 Zápas 1. FC Radiožurnál Dolní Újezd u Litomyšle červen - srpen tradiční spolupráce s unikátním divadelním prostorem červen zápas s místním týmem 231 Czech top 100 červen slavnostní vyhlášení nejúspěšnějších českých podniků 232 Zlíntalent červen soutěž mladých zpěváků a autorů populární hudby 233 Běh olympijského dne červen běžecká akce ve městech po celé ČR 234 EPIC červen cena za odvahu pro děti 235 Vinařská 50 červen závod na horských kolech 236 Linka proti bolesti červen podpora kampaně Linky proti bolesti 237 ABA - partner motoristů červen-červenec akce pro bezpečnost řidičů, stanice technické

8 kontroly 238 Mistrovství ČR v atletice červenec atletické závody 239 Festival Okolo Třeboně červenec záznam koncertů 240 Český Truck Trial - Jihlava červenec spolupráce Zelené vlny a Motožurnálu, extrémní závody nákladních vozů, volný vstup Zpravodajů Zelené vlny 241 Formule 1 - Velká cena Francie (3.7.) červenec spolupráce (Motožurnál a Zelená vlna) a TV Prima 242 Rožnovské slavnosti červenec propagační stan - mezinárodní akce ve skanzenu 243 Velehrad červenec přímý přenos Koncertu lidí dobré vůle na Velehradě 244 MFF Karlovy Vary červenec mezinárodní filmový festival, zvláštní filmové rádio Filmžurnál 245 Festival Zahrada červenec folkový festival v Náměšti na Hané 246 Zápas 1. FC Radiožurnál - Kotvrdovice u Blanska 247 Barokní perly Gabriely Demeterové červenec zápas s místním týmem červenec akce světoznámé houslistky na podporu barokních památek 248 Rock for people - Český Brod červenec záznam koncertů 249 Zlatý tucet folk a country červenec anketa a seriál o nejoblíbenější folkovou píseň 250 Supercross MMČR - Kramolín červenec spolupráce Zelené vlny a Motožurnálu, volný vstup Zpravodajů Zelené vlny 251 Mistrovství Evropy v baseballu červenec basebalová utkání - ME 252 Den v ZOO Dvůr Králové červenec propagační stan - křest tygra spojený s akcí ČRo1 253 Folková růže Jindřichův Hradec červenec koncerty v Jindřichově Hradci 254 Supercross MMČR - Litovel červenec spolupráce Zelené vlny a Motožurnálu, volný vstup Zpravodajů Zelené vlny 255 MS Superbike Brno červenec spolupráce Zelené vlny a Motožurnálu 256 Svatojakubské slavnosti - Lednice 257 Zápas 1. FC Radiožurnál - Stará Boleslav červenec propagační stan - akce na pomoc areálu červenec zápas s místním týmem 258 Rumpálování Strakonice červenec propagační stan - hradní slavnosti 259 Mikroprocesory - srdce počítačů 260 Czech Supermoto Open, Sazka 261 Formule 1 - Velká cena Německa (24.7.) 262 Formule 1 - Velká cena Maďarska (31.7.) 263 Letní soutěž Motožurnálu - Chyťte Jawu červenec výstava o historii výpočetní techniky v NTM červenec červenec červenec červenec-srpen spolupráce Zelené vlny a Motožurnálu, volný vstup Zpravodajů Zelené vlny spolupráce (Motožurnál a Zelená vlna) a TV Prima spolupráce (Motožurnál a Zelená vlna) a TV Prima spolupráce Zelené vlny a Motožurnálu, letní jízdy po republice 264 Žlutý fest srpen záznam koncertů v rámci Rock for people 265 Všemily - skokový pohár srpen propagační stan - dostih 266 Setkání Konopiště srpen folkový festival na Konopišti 267 Chodské slavnosti Domažlice srpen propagační stan - městské slavnosti 268 zápas 1. FC Radiožurnál v Uherském Hradišti srpen zápas s místním týmem 269 Trnkobraní srpen festival ve Vizovicích 270 Skotské hry - Sychrov srpen propagační stan na Sychrově - tradiční oslavy 271 Motokros MMČR Petrovice srpen spolupráce Zelené vlny a Motožurnálu, volný vstup Z ZV 272 Mezinárodní zahradnická výstava - Olomouc srpen propagační stan - zahradnický veletrh 273 Český Truck Trial - Postoloprty srpen spolupráce Zelené vlny a Motožurnálu, extrémní závody nákladních vozů, volný vstup Z ZV

9 274 Formule 1 - Velká cena Turecka 275 zápas 1. FC Radiožurnál v Trenčíně 276 Dostihové závodiště Pardubice srpen spolupráce (Motožurnál a Zelená vlna) a TV Prima srpen mezinárodní utkání srpen Slovenský den, 3. kvalifikace na Velkou Pardubickou 277 Motokros MMČR Šumperk srpen spolupráce Zelené vlny a Motožurnálu, volný vstup Z ZV 278 Offroad Jamboree - Stráž pod Ralskem srpen spolupráce Zelené vlny a Motožurnálu, extrémní závody terénních vozů, volný vstup Zpravodajů Zelené vlny 279 Zdravé jídlo motoristům srpen spolupráce (Motožurnál) a časopis Víkend Magazín (vzájemná prezentace), 4 vydání 280 Nachové plachty září Loď bratří Formanů 281 Turné Elán září turné po českých i slovenských městech, záznam koncertu 282 Formule 1 - Velká cena Itálie (4.9.) 283 Slavnosti královny Elišky - Hradec Králové 284 Mistrovství České republiky v atletice družstev září září spolupráce (Motožurnál a Zelená vlna) a TV Prima propagační stan - tradiční městské slavnosti září atletické závody 285 Corny atletický pohár září atletické závody pro žáky 286 Formule 1 - Velká cena Belgie (11.9.) září spolupráce (Motožurnál a Zelená vlna) a TV Prima 287 DOD na golfových hřištích září akce na všech golfových hřištích v ČR 288 Nike aerobic sport show září akce ČSAE pro širokou veřejnost 289 Dny evropského dědictví - Nově Město nad Metují září propagační stan - celoevropská akce v oblasti kultury 290 Mattoni Grand Prix září závod v rámci PIM 291 Rodinné odpoledne s Policií ČR září spolupráce Zelené vlny a Motožurnálu 292 Pražská 50 září cyklistický závod 293 Dostihové závodiště Pardubice září Francouzský den, 4. kvalifikace na Velkou Pardubickou 294 Znojemské vinobraní září propagační stan ve Znojmě - městské slavnosti vína 295 Český Truck Trial Ujkovice září spolupráce Zelené vlny a Motožurnálu, extrémní závody nákladních vozů, volný vstup Z ZV 296 Zlatý tucet folk a country září vyhlášení tradiční ankety 297 Týden mobility září akce "auto versus kolo", spolupráce ČRo 1(Motožurnál) 298 Znojemské vinobraní září propagační stan - městské slavnosti 299 Den srdce září akce o zdravém životním stylu 300 Dobročinná akademie září přímý přenos koncertu pro Centrum Paraple 301 Otevřená věda září vědecký projekt pro studenty 302 Festival leteckých filmů září filmový festival 303 Karlštejnské vinobraní září propagační stan - akce obce a hradu 304 Mezinárodní mistrovství ČR v supermoto, Písek 305 Mezinárodní mistrovství ČR v supermoto, Sosnová září září spolupráce Zelené vlny a Motožurnálu, volný vstup Zpravodajů Zelené vlny spolupráce Zelené vlny a Motožurnálu, volný vstup Zpravodajů Zelené vlny 306 Motokros MMČR Třemošnice září spolupráce Zelené vlny a Motožurnálu, volný vstup Zpravodajů Zelené vlny 307 Formule 1 - Velká cena Brazílie (25.9.) září spolupráce (Motožurnál a Zelená vlna) a TV Prima 308 Olympijský den září propagační stan - předolympijské setkání veřejnosti a sportovců 309 Řidič - řidička roku září - říjen soutěž pro bezpečnost silničního provozu 310 Auto roku 2006 září - listopad ankety o nejoblíbenější automobil v ČR

10 311 Bezpečně do školy, 2. série září - listopad spolupráce Zelené vlny a Motožurnálu, internetová soutěž pro děti 312 Aquilla fitness cup říjen pohárová soutěž fitness družstev 313 Křivoklátské historické slavnosti říjen propagační stan - tradiční historická slavnost 314 Design blok říjen dny designu v Praze, česká i mezin. špička 315 Nova Author cup říjen cyklistický závod - Jizerská 60 na horských kolech 316 Motokros MMČR Kaplice říjen spolupráce Zelené vlny a Motožurnálu, volný vstup Zpravodajů Zelené vlny 317 Formule 1 - Velká cena Japonska (9.10.) 318 Koncert Ivy Bittové pro Amnesty International říjen spolupráce (Motožurnál a Zelená vlna) a TV Prima říjen benefiční koncert pro lidská práva 319 Velká pardubická říjen nejslavnější české dostihy, Pardubice, spolupráce s 320 Český Truck Trial Chříč říjen spolupráce Zelené vlny a Motožurnálu, extrémní závody nákladních vozů, volný vstup Z ZV 321 Den s květinami říjen Botanická zahrada Fata Morgana, propagační stan - akce před odjezdem expedidice na Madagaskar 322 Velká pardubická crosscountry říjen běžecký závod českého běžeckého poháru 323 Phar service Aerobic cup říjen pohárová soutěž ve sportovním aerobiku 324 Koncert Aneta pro Světlušku říjen přímý přenos benefičního koncertu pro Nadační fond ČRo 325 Formule 1 - Velká cena Číny (16.10.) říjen spolupráce (Motožurnál a Zelená vlna) a TV Prima 326 Miss kočka říjen soutěž krásy koček + umísťovací výstava z útulku 327 Invex, Digitex říjen veletrhy informačních technologií 328 Podnikatel roku říjen ekonomické ocenění 329 Euromanager říjen odborný projekt pro studenty 330 Prix Bohemia Radio říjen stan (Motožurnál a Zelená vlna), soutěže pro děti (bezpečnost silničního provozu) 331 The Action listopad akce k bezpečnosti silničního provozu 332 Pražský divadelní festival německého jazyka listopad prestižní divadelní festival 333 Banka roku listopad prestižní ekonomické ohodnocení 334 Jaroslav Uhlíř v Lucerně listopad záznam koncertu k životnímu jubileu J. Uhlíře 335 Mezipatra listopad festival gay/lesbických filmů 336 Universetalent Prague 2005 listopad mezinárodní hudební festival, přímý přenos 337 Týden vědy Akademie věd listopad akademické ústavy po celé ČR 338 Jackson Singers listopad koncert v Obecním domě v Praze, gospely; na podporu handicap. dětí 339 Expolingua listopad veletrh jazyků, vzdělávání a kultury 340 Atlet roku listopad slavnostní vyhlášení ocenění v atletice 341 Setkání mistrů autokrosu a rallyekrosu listopad spolupráce Zelené vlny a Motožurnálu, volný vstup Z ZV 342 Festival francouzského filmu listopad filmový festival francouzských filmů 343 Národní politika jakosti listopad kvalita zboží a způsoby oceňování 344 Family Aerobic a Spinning Show 345 Soutěž o lyžařské zájezdy do Itálie 346 Mezinárodní festival krátkých filmů 347 Světový pohár ve skocích na lyžích 348 Koncert Idy Kelarové a Romano rat listopad akce ČSAE pro širokou veřejnost listopad soutěž Motožurnálu, prezentace loga v katalogu prosinec filmový festival prosinec Světový pohár ve skocích na lyžích v Harrachově prosinec záznam benefičního koncertu

11 349 Světový pohár v alpských disciplínách 350 Silvestr show běžeckého i sjezdového lyžování prosinec SP - Špindlerův Mlýn prosinec Show za účasti Aleše Valenty a dalších - Špindlerův Mlýn 351 Zlatá lyže prosinec závod Světového poháru v bězích na lyžích 352 McDonald s cup jaro masová soutěž pro žákovské fotbalové týmy 353 Jihočeské divadlo léto otáčivé hlediště v Českém Krumlově 354 Český olympijský tým celoročně akce v průběhu roku 355 Český paralympijský tým celoročně akce v průběhu roku 356 Newsletter celoročně odborné ekonomické publikace 357 Himaláje celoročně spolupráce na expedicích 358 Spastic handicap celoročně tradiční spolupráce se Svazem spasticky postižených 359 Czech top 100 celoročně spolupráce na ekonom. hodnoceních podniků 360 PIM - Prague international marathon celoročně top běžecké závody v průběhu roku 361 Česká hlava celoročně projekt na podporu vědecké a technické inteligence 362 zápasy 1. FC Radiožurnál celoročně zápasy týmu v průběhu celé sezóny 363 Freytag a Berndt celoročně mapy, plány měst, průvodce apod. - soutěže Motožurnál + Klub Zpravodajů Zelené vlny 364 Euromanager celoročně odborný ekonomický projekt, simulace řízení podniků 365 Český běžecký pohár celoročně běžecké závody pro profesionály i veřejnost 366 Rádce investora celoročně seriál o způsobech investování 367 Časopis Stadion celoročně tradiční spolupráce 368 Časopis Koktejl celoročně tradiční spolupráce 369 Časopis Nation geografic celoročně tradiční spolupráce 370 Časopis Lidé a země celoročně tradiční spolupráce 371 Radioservis - kniha P. Jazairiové průběžně 372 Radioservis - kniha P. Nováka průběžně 373 CD Daniel Landa zpívá písně Karla Kryla průběžně 374 CD CZ Super hity průběžně 375 CD Václav Neckář - Oči koní průběžně 376 CD Pavel Šporcl - Paganini průběžně 377 CD Radůza - V hoře průběžně 378 CD Hitparáda 90. léta průběžně 379 CD Marta Kubišová průběžně 380 CD Věra Bílá a Kale průběžně 381 CD Tajný deník Adriana Molea průběžně 382 CD Česká 12 průběžně 383 CD Hana Hegerová - Můj dík průběžně 384 CD Slet bubeníků průběžně 385 CD Triny - Aven průběžně 386 CD Traband - 10 let na cestě průběžně 387 CD Martina Trchová - Čerstvě natřeno průběžně 388 CD Pavel Šporcl - Violin works průběžně 389 CD 4tet - 2nd průběžně 390 CD Hradišťan - Hrajeme si u maminky průběžně 391 DVD Švejk - Poslušně hlásím průběžně 392 DVD Kristián průběžně 393 DVD Dovolená s Andělem průběžně 394 DVD Anděl na horách průběžně 395 DVD Anton Špelec ostrostřelec průběžně

12 396 DVD Tři vejce do skla průběžně 397 DVD U pokladny stál průběžně 398 DVD Semafor - Největší hity průběžně 399 DVD Traband - 10 let na cestě průběžně 400 DVD Černý Petr průběžně 401 DVD Cesta do hlubin študákovy duše 402 kniha Žalman - Ráno bylo stejný 403 kniha Plavba pro dětské domovy 404 kniha Jan Šmíd - Obrázky z Paříže 405 kniha Fotbalová ročenka a atlas průběžně průběžně průběžně průběžně průběžně 406 film Kinsey průběžně 407 film Jana Švankmajera - Šílení průběžně 408 JOVOKlub leden Akce pro děti ČRo Časopis MOJE ZDRAVÍ leden ČRo Skupina Šlapeto leden koncerty skupiny Šlapeto ČRo Mezi zemí a nebem leden výstava Ladislava Kamaráda, Pražský ambit kláštera Panny Marie Sněžné ČRo Nadace pro ochranu zvířat leden, srpen Akce v útulcích pro opuštěná zvířata ČRo Galerie MIRO únor Benefiční galavečer Trebbia ČRo Občanské sdružení Život 90 únor 15 let činnosti Obč. sdružení Život 90 ČRo Hospodářské noviny únor ČRo Družstvo ESO MARKET únor březen, listopad prosinec akce Velikonoce, akce Vánoce ČRo Svět knihy 2005 únor květen Veletrh ČRo CENY THALIE 2004 únor, březen spolupráce s Hereckou asociací ČRo Indies Records březen koncert Petera Lipy ČRo Indies Records březen CD a DVD Best of Peter Lipa ČRo Veletrh dětské knihy Liberec březen ČRo Velká cena Sokola 2005 březen akrobatický rock n roll ČRo Naděje zdroj síly, aneb Mluvíme společnou řečí březen akce Pečovatelka roku ČRo Ekologie v objektivu březen fotografická soutěž ČRo Literární soutěž o cenu Filipa Venclíka 2005 a 2006 březen, prosinec ČRo Musica Bohemica duben Záznam koncertu - 30 let souboru ČRo Lady Radio Radio Man 2005 duben červen Semifinále, finále soutěže ČRo Hrabalovo Kersko květen ČRo Čarodějnice na Kampě květen ČRo Čarodějnice na Výstavišti květen ČRo Kalendárium květen Poradna pro zahrádkáře ČRo Běh Terryho Foxe 2005 květen ČRo Mateřinka 2005 květen Celostátní festival mateřských škol ČRo Mezinárodní výstava: NATURA VIVA květen červen Výstaviště Lysá nad Labem ČRo Tesco Charita roku 2005 květen listopad ČRo Superfarmář květen listopad Velký školní turnaj ČRo Eurorébus cesta kolem světa za 80.dní květen prosinec Celostátní vědomostní soutěž pro děti ČRo Kmochův Kolín 2005 červen Mezinárodní festival dechových orchestrů, Kolín, Karlovo nám. ČRo Laďa Kerndl 60 červen koncert ČRo Den dětí - Opatovické korálky červen ČRo Den dětí Náměstí Míru červen ČRo 2

13 442 Den dětí Kampa červen ČRo Perníková chaloupka červenec setkání Jeníčků a Mařenek, Kunětická hora u Pardubic 444 Soubor starého tance REGII CAROLI REGIS 445 Poberounská hudební skupina Třebus 446 Pečovatelka roku červenec listopad ČRo 2 červenec ČRo 2 červenec soutěž o nejlepšího zpěváka ČRo Praha XXL / tělo červenec říjen Výstava fotografií Petra Šálka, Praha, Staroměstská radnice ČRo 2 ČRo Jičín město pohádky červenec - září 15. ročník kulturního festivalu ČRo Mistrovství ČR leteckých modelářů červenec září ČRo Pohádky s Emilem srpen Spolupráce na realizaci CD ČRo Středočeské sběrné suroviny srpen Sběrová ekologická soutěž ČRo Ceny Františka Filipovského srpen září slavnostní předání cen za dabing ČRo Knihopábitel srpen září Soutěž, Občanské sdružení Čítárny ČRo Důstojnost člověka ve stáří srpen září Mezinárodní zdrav. Veletrh ČRo Znojemský hrozen 2005 září 7. mezinár. festival o Gastronomii ČRo Pražský podzim září Mezinárodní hudební festival ČRo Národní den epilepsie Nejsme jiní září ČRo Evropa hit září Hudební festival ČRo Festival autorského šansonu říjen festival, Švandovo divadlo na Smíchově ČRo Dny seniorů říjen veletrh seniorů, Praha, Slovanský ostrov ČRo MF Outdoorových filmů říjen Mezinárodní festival ČRo S knihami se kamarádím říjen Koncipovaný pořad Jindřicha Krause, knihovny po celé ČR 463 STOB říjen Den zdraví pro obézní, Praha 4, ZŠ Rakovského 464 Koncertní turné George Mraze a Zuzany Labčíkové 465 CD Vánoce v Rožnově Cimbal Classic ČRo 2 ČRo 2 říjen listopad Praha, Lucerna ČRo 2 říjen prosinec ČRo Liga proti Rakovině říjen prosinec ČRo Pokrevní bratři říjen prosinec muzikál ČRo h talk show Richarda Langera listopad Praha hotel Jalta ČRo Pochod proti diabetu listopad akce u příležitosti Světového dne diabetu ČRo Koncert pro AUDABIAC listopad prosinec 471 Expedice Madagaskar děti listopad prosinec Španělský sál Pražského hradu ČRo 2 ČRo Zlatý oříšek 2005 prosinec vyhlášení výsledků soutěže ČRo Mikuláš na Kampě prosinec ČRo Česká mše vánoční J.J.Ryby prosinec Praha, Senát Parlamentu České republiky ČRo Vánoce hrajou Gloria prosinec Komorní vánoční koncert Petra Kotvalda, Praha Divadlo Komedie ČRo Divadlo MINOR průběžně ČRo Téma Země 21.století průběžně soutěž ČRo Jak si vypěstovat na angl. zahrádce českého trpaslíka průběžně kniha ČRo GHMP: A na co myslíš ty únor květen anonce, redakční zpracování, kulturní servis ČRo Máchovy Litoměřice květen redakční zpracování, kulturní servis ČRo AniFest 2005 květen redakční zpracování, kulturní servis ČRo Langhans - Galerie VU' Paris březen duben redakční zpracování, kulturní servis ČRo Wayne Shorter Quartet březen duben spoty, redakční zpracování ČRo Entermultimediale květen anonce, redakční zpracování ČRo Teatr Novogo Fronta - Profil květen anonce, redakční zpracování ČRo 3

14 Prague Proms 2005 červenec srpen spoty, redakční zpracování ČRo Rock for People červenec redakční zpracování, kulturní servis ČRo Boskovice 2004 červenec redakční zpracování, kulturní servis ČRo Letní slavnosti staré hudby 2005 červenec srpen redakční zpracování, kulturní servis ČRo České kulturní slavnosti květen říjen kulturní servis ČRo Janáčkův Máj Ostrava květen červen spoty, redakční zpracování ČRo Tanev Praha 2005 červen anonce, redakční zpracování ČRo Mezinárodní bienále současného umění - NG červen září anonce, redakční zpracování ČRo Loketské kulturní léto červenec anonce, redakční zpracování ČRo Pražské hudební slavnosti červenec anonce, redakční zpracování ČRo Divadlo Continuo - Kratochvílení Mezinárodní Chopinův festival červenec srpen anonce, redakční zpracování ČRo 3 srpen redakční zpracování, kulturní servis ČRo Letní Letná 2005 srpen anonce, kulturní servis ČRo Mozartiana Iuventus - Bertramka září redakční zpracování, kulturní servis ČRo Babí léto - Bohnicích 2005 září anonce, redakční zpracování ČRo Bienále industriální stopy září anonce, redakční zpracování ČRo Festival Česká Lípa 2005 září říjen anonce, redakční zpracování, Magazín KV ČRo Rebelky - Taktika Muzika září říjen redakční zpracování, kulturní servis ČRo Next Wave říjen anonce, redakční zpracování ČRo Novelty Concerto - turné Pavla Šporcla mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava říjen listopad spoty, redakční zpracování ČRo 3 říjen anonce, redakční zpracování ČRo Jazz Goes to Town říjen anonce, redakční zpracování ČRo Kytara napříč žánry říjen listopad anonce, redakční zpracování ČRo Tóny nad městy říjen listopad anonce ČRo Barokní podvečery říjen prosinec redakční zpracování, kulturní servis, Magazín KV ČRo Imprese - galerie Rudolfinum říjen prosinec spoty, redakční zpracování ČRo World Music for Pakistan listopad spoty, redakční zpracování ČRo Žižkov Meets Jazz listopad anonce, redakční zpracování ČRo Festival francouzského filmu listopad anonce, redakční zpracování ČRo Festival 90 let divadla Rokoko prosinec redakční zpracování, kulturní servis ČRo Česko - německý adventní koncert prosinec anonce ČRo Prague Jazz Open 2005 září anonce, redakční zpracování ČRo Kopřivnice TGM červen seminář na dané téma ČRo Vejprty Mezinárodní sochařské sympozium 520 Internetový server Česká média 521 Institut pro středoevropskou kulturu a politiku červenec Charitativní akce ČRo 6 průběžně Semináře a panelová diskuse ČRo 6 průběžně Panelové diskuse ČRo Forum 2000 průběžně Semináře na dané téma ČRo Nadace Konráda Adenaura průběžně Panelové diskuse a profilové rozhovory ČRo Karlova universita průběžně Panelové diskuse ČRo Obec spisovatelů průběžně Panelové diskuse ČRo Dějiny a současnost průběžně Historie věčně živá ČRo Všeobecná fakultní nemocnice v Praze průběžně Hovory o zdraví ČRo Revue Střední Evropa průběžně Lidé pera, hovory v souvislostech ČRo Gender Studies, o.p.s. průběžně Hovory na bělidle ČRo 6

15 530 Opus Bonum průběžně přejímání výroční diskuse, Břevnovský klášter v Praze 531 Hotel Falkensteiner Maria Prag zajištění ubytování u příležitosti mezinárodní soutěže Radia Praha 532 ČSA zajištění letenek u příležitosti mezinárodní soutěže Radia Praha 533 Evropské týdny v Passově (SRN) ČRo 6 ČRo 7 ČRo 7 česko-německé vztahy v kulturní oblasti ČRo IDOR Markredwitz (SRN) odvysílání 10-ti dílného seriálu (život Čechů očima Němců) 535 Ondeo, s.r.o. jednorázové sponzorování vydání vysílacího rozvrhu 536 Smlouva o spolupráci - LIBRI s.r.o. 537 Smlouva o spolupráci - Muzeum hl.m. Prahy 538 Smlouva o spolupráci - Podkrušnohorský zoopark 539 Smlouva o spolupráci - CESNET 540 Smlouva o spolupráci - ESCAD Trade s.r.o. 541 Smlouva o spolupráci - Zoolog. zahr. hl.m. Prahy 542 Smlouva o spolupráci - COPROSYS a.s. 543 Smlouva o spolupráci - Visual Connection s.r.o. 544 Reciproční smlouva - Ringier ČR a.s. 545 Smlouva o spolupráci - Česká televize 546 Smlouva o mediální spolupráci - Pozitiv s.r.o. duben prosinec červen červenec červenec prosinec říjen prosinec říjen prosinec ČRo 7 ČRo 7 poskytnutí knih pro soutěž Malujeme po síti ČRo 8 spolupráce při pořádání výstavy Malujeme po síti ČRo 8 spolupráce při realizaci projektu Nová odysea ČRo 8 zajištění vysílání na síti Internet, zapůjčení zařízení pro projekt Odhalení poskytnutí kamerového okruhu pro projekt Odhalení ČRo 8 ČRo 8 říjen prosinec spolupráce na projektu Odhalení ČRo 8 říjen prosinec poskytnutí zařízení pro projekt Odhalení ČRo 8 říjen prosinec poskytnutí zařízení pro projekt Odhalení ČRo 8 listopad prosinec listopad prosinec poskytnutí inzertní plochy v časopisu ABC ČRo 8 spolupráce na projektu Odhalení, vysílání pořadu ČRo 8 průběžně propagace ČRo na live.atlas.cz ČRo Smlouva - Pozitiv s.r.o. průběžně techn.zabezpečení nepřetržitého vysílání rozhlasových studií na síti Internet 548 Smlouva - Pozitiv s.r.o. průběžně techn.zabezpečení nepřetržitého vysílání rozhlasových stanic na síti Internet 549 Objednávka - ČEZ, a.s. průběžně spolupráce při realizaci soutěže Malujeme po síti ČRo 8 ČRo 8 ČRo Smlouva o spolupráci - CENIA průběžně poskytnutí mapových služeb ČRo Otevřená věda říjen 05- na dva roky podpora a popularizace vědy u mladé generace - 2-letý projekt pro žáky středních tříd 552 Bollywood Festival říjen festival indických filmů - sekce cestování, etno music - pořady k tématu, podpora na internetových stránkách 553 Týden vědy a techniky listopad popularizace vědy - každoroční akce celostátní - vysílání + vstupy+reportáže z jednotlivých přednášek, podpora na internetových stránkách ČRo Leo ČRo Leo ČRo Leo 554 Techfilm listopad popularizace nových technologií v oblasti filmu ČRo Leo 555 spolupráce se Zoo Praha průběžně Odhalení, popularizace přírody, zvířat ČRo Leo 556 spolupráce se Zoo Jihlava průběžně upozorňování na novinky v Zoo ČRo Leo 557 spolupráce se Zoo Ústí n.l. průběžně upozorňování na novinky v Zoo ČRo Leo 558 spolupráce se Zoo Chomutov průběžně akce se zvířaty - přesun zubra ČRo Leo 559 spolupráce se Zoo Ostrava průběžně upozorňování na novinky v Zoo ČRo Leo 560 spolupráce se Zoo Dvůr Králové 561 Hvězdárna a planetárium Praha 562 Hvězdárna a planetárium Hr. Králové průběžně průběžně průběžně spolupráce na projektu Odhalení, další zvířecí akce mediální spolupráce založena na upozorňování o akcích v planetáriu ve vysílání mediální spolupráce založena na upozorňování o akcích v planetáriu ve vysílání ČRo Leo ČRo Leo ČRo Leo 563 Ringier - ABC jednorázově Leonardí muž jako vystřihovánka v ABC ČRo Leo 564 LG listopad, podpora projektu Odhalení ČRo Leo

16 prosinec 565 Bridget leden výstava Moravská galerie Brno ČRo Brno 566 Benefice pro Asii leden koncert, Brno ČRo Brno 567 Legendy folku a country leden koncert a křest knihy, Brno ČRo Brno 568 Kolbaba leden výstava a promítání, Brno ČRo Brno 569 Pepa Nos leden koncert, Lelekovice ČRo Brno 570 Zlín pro Asii leden charitativní koncert, Zlín ČRo Brno 571 Mezinárodní halový turnaj dorostu v kopané leden sportovní turnaj, Bnro ČRo Brno 572 ples SOŠ leden Strážnice ČRo Brno 573 Pavlína Jíšová leden koncert, Brno ČRo Brno 574 Žamboši leden koncert, Brno ČRo Brno 575 Benefice pro Vysoké Tatry leden koncert, klub Fléda,Brno ČRo Brno 576 Košt slivovice leden 8. ročník, Bukovany ČRo Brno 577 Koncert pro Asii únor Brno ČRo Brno 578 Benefice pro Asii únor Rožnov pod Radhoštěm ČRo Brno 579 Setkání mikroregionu únor Strážnice ČRo Brno 580 Cyklus staré hudby únor koncert, Brno ČRo Brno 581 Fašank únor Velká nad Veličkou ČRo Brno 582 Fašank únor Strání, Bílé Karpaty ČRo Brno 583 Den evropského filmu únor film.festival, Brno ČRo Brno 584 Malý symfonický cyklus únor Státní filharmonie Brno ČRo Brno 585 Rakouský ples únor Besední dům, Brno ČRo Brno 586 Benefice v klubech únor pro Asii, kluby, Brno, ČRo Brno 587 Minach únor koncert a křest CD, Brno ČRo Brno 588 Mig 21 únor koncert, Brno ČRo Brno 589 Košt zelá únor Velká nad Veličkou ČRo Brno 590 Jiří Schmitzer únor koncert, Ivančice ČRo Brno 591 Jazzples únor Brno ČRo Brno 592 Cyklus nové hudby únor koncert, Bnro ČRo Brno 593 koncert písničkářů únor Brno ČRo Brno 594 výstava skleněné plastiky březen květen Moravská galerie, Brno ČRo Brno 595 Muzikál Atlantida březen premiéra, Brno ČRo Brno 596 Setkání s cestovatelem Radkem Jarošem březen Brno ČRo Brno 597 Ples Masarykovy univerzity březen Brno ČRo Brno 598 Ples Fakultní nemocnice březen Brno ČRo Brno 599 Romantický večer březen koncert a taneční zábava, Brno ČRo Brno 600 Štatl březen listopad výstava Brno ČRo Brno 601 Svátek oskoruší březen Strážnice ČRo Brno 602 soutěž klavíristů Amadeus březen Brno, Besední dům ČRo Brno 603 Cena pro Kunovice březen oslavy, Kunovice ČRo Brno 604 Výstava kamélií březen zámek Rájec nad Svitavou ČRo Brno 605 Ples VUS Ondráš březen Brno ČRo Brno 606 Haydnovo dílo březen koncert, Brno ČRo Brno 607 Velikonoční festival duchovní hudby březen Brno ČRo Brno 608 Bonjour Brno březen dny francouzské kultury, Brno ČRo Brno 609 Chionasky, autopohádky březen koncert Brno ČRo Brno 610 Jazzfest březen Brno ČRo Brno 611 Žalman a spol. březen koncert, Brno ČRo Brno 612 Velikonoce na ledě březen - duben Brno ČRo Brno 613 Pavel Šporcl březen koncert, Brno ČRo Brno 614 Cyklus staré hudby březen koncert, Brno ČRo Brno 615 Beseda u cimbálu duben koncert, Brno ČRo Brno 616 Bulharsku s láskou duben výstava Brno ČRo Brno

17 617 Vzpomínkový večer na Karla Supa duben Veselí nad Moravou ČRo Brno 618 Potulný dělník duben festival poezie, Brno ČRo Brno 619 Folkový kvítek duben pěvecká soutěž, Brno ČRo Brno 620 Hodonínská zahrada duben prodejní výstava, Hodonín ČRo Brno 621 Přehlídka floristiky duben zámek Lednice ČRo Brno 622 Přehlídka dětských cimbálových muzik 623 Hokejový turnaj žáků o velikonočního beránka duben Otrokovice ČRo Brno duben hala Rondo, Brno ČRo Brno 624 Cyklus nové hudby duben koncert, Brno ČRo Brno 625 výročí Jana Zahradníčka duben konference, Moravská zemská knihovna, Brno ČRo Brno 626 V první linii duben-květen výstava, Moravská galerie ČRo Brno 627 Dan Bárta duben koncert, Brno ČRo Brno 628 Romské dny duben Hodonín ČRo Brno 629 Country opera duben Brno ČRo Brno 630 Pavel Šporcl duben koncert, Zlín ČRo Brno 631 The Fireballs duben koncert, Brno ČRo Brno 632 Febiofest duben film.fest. Brno ČRo Brno 633 sbor Gaudeamus duben koncert, Svatobořice a Břeclav ČRo Brno 634 O věneček z rozmarýnu Fanoše Mikuleckého duben pěvecká soutěž KD Hodonín ČRo Brno 635 Radošínské naivné divadlo duben představení, Brno ČRo Brno 636 Sarry a Ondráš duben koncert souborů, Brno ČRo Brno 637 Nikdo není dokonalý duben natáčení tv pořadu, Brno ČRo Brno 638 Výročí sboru Svatý Pluk duben koncert, Uherské Hradiště ČRo Brno 639 skupina Kryštof duben koncert, Brno ČRo Brno 640 Římské nešpory duben koncert, Brno ČRo Brno 641 Mladí brněnští symfonikové duben koncert, Brno ČRo Brno 642 Vivaldiho Stabat Mater duben koncert, Brno ČRo Brno 643 Jaroslav Svěcený duben koncert, Brno ČRo Brno 644 Dům na půli cesty duben benefiční koncert, Brno ČRo Brno 645 Mňága a Žďorp duben Koncert, Brno ČRo Brno 646 Vzpomínkové oslavy ukončení II.sv.války duben Brno a Ořechov ČRo Brno 647 Sluníčkový den duben charitativní prodej, 6 měst na Moravě ČRo Brno 648 skupina Cimbal Classic duben koncert, Brno ČRo Brno 649 John Lee Hooker duben koncert, Brno ČRo Brno 650 Cyklus staré hudby duben koncert, Brno ČRo Brno 651 Swinging Europe duben koncert, Brno ČRo Brno 652 Soutěž žesťových nástrojů duben Brno ČRo Brno 653 Expozice minerálů duben prodejní výstava, Tišnov ČRo Brno 654 Tak jsem zpívali za války duben koncerty Vyškov a Brno ČRo Brno 655 Zahradnická výstava květen Čtyřlístek, Brno ČRo Brno 656 Dny armády květen BVV, Brno ČRo Brno 657 Otevření cyklostezky Srdinko květen Blansko, Vyškov ČRo Brno 658 Valtické vinné trhy květen Valtice ČRo Brno 659 Starobrno Tour květen cyklistický závod kolem brněnské přehrady ČRo Brno 660 Pochod pernštějnskou župou květen Tišnov, Pernštejn ČRo Brno 661 České barokní trio květen koncert, Bnro ČRo Brno 662 Wabi Daněk on the road květen koncert, Brno ČRo Brno 663 Erik Truffaz květen koncert, Brno ČRo Brno 664 Výročí posvěcení kostela květen oslavy a koncert, Brno ČRo Brno 665 Monkey Busines květen koncert, Brno ČRo Brno 666 Tmavomodrý festival květen koncerty zrakově postižených, Brno ČRo Brno 667 skupina Vartina květen koncert, Brno ČRo Brno 668 Kalenská květen Hadivadlo, Brno ČRo Brno

18 669 Zámecký košt vín květen Bučovice ČRo Brno 670 Shaolinská show květen Brno ČRo Brno 671 Voltižní závody květen závody koní, Tetčice ČRo Brno 672 Na křídlech souznění květen benefiční koncert, Brno ČRo Brno 673 Benefiční koncert pro hospic květen koncert, Brno ČRo Brno 674 Anna K. květen koncert, Brno ČRo Brno 675 hudba Andalusie květen kytarový koncert, Brno ČRo Brno 676 Muzejní noc květen Moravská galerie, Brno ČRo Brno 677 Slavnosti chřestu květen Ivančice ČRo Brno 678 Cyklus nové hudby květen koncert, Brno ČRo Brno 679 Oslavy 100 let města květen Blansko ČRo Brno 680 Den dětí květen Semilasso, Brno ČRo Brno 681 Setkání národnostních menšin květen Brno ČRo Brno 682 Setkání dechových hudeb květen Hustopeče u Brna ČRo Brno 683 Mezi ploty květen happening, Brno ČRo Brno 684 Jízda králů Vlčnov 2005 květen folklórní slavnost, Vlčnov ČRo Brno 685 Dětský den na letišti červen letiště Kunovice ČRo Brno 686 Čechomor červen koncert, Brno ČRo Brno 687 Čarovné tóny Macochy červen hudební festival, Punkevní jeskyně, Moravský Kras ČRo Brno 688 Veletržní běh Brnem červen Brno ČRo Brno 689 Olešnická kytka červen folková soutěž, Olešnice na Moravě ČRo Brno 690 Oslavy Karla Krautgartnera červen pietní odpoledne a koncert na zámku Mikulov ČRo Brno 691 Ej hora červen představení na hudební scéně Městského divadla Brno ČRo Brno 692 Matiné červen festival komorní hudby, Brno ČRo Brno 693 S dance červen mezinárodní taneční soutěž, Brno ČRo Brno 694 Bachovské ozvěny červen středeční koncerty varhanní hudby, Brno ČRo Brno 695 Den splněných přání červen otevření podzemí v Brně ČRo Brno 696 MFF ŠTĚPY červen dětský folklórní fest., Veselí ned Moravou ČRo Brno 697 Podjavorinský folklórní festival červen Vápenky u Velké nad Veličkou ČRo Brno 698 Žně červen ochotnický divadelní festival, Jiříkovice ČRo Brno 699 Brněnský pohár Eurotým červen gymnastické závody, Brno ČRo Brno 700 Kraj beze stínu červen festival hanáckého Slovácka, Krumvíř ČRo Brno 701 Kunovské léto červen dětský folklórní fest., Kunovice ČRo Brno 702 Musica Poetica červen koncert Brno ČRo Brno 703 Setkání na prknech červen divadelní fest. Hrad Veveří ČRo Brno 704 Den evropské hudby červen koncert na zámku v Boskovicích ČRo Brno 705 Křenovický rakovec červen folk a country fest., Křenovice u Slavkova ČRo Brno 706 Miroslavský klíč červen přehlídka dechových kapel, Miroslav ČRo Brno 707 Dětská olympiáda červen atletické závody, Brno ČRo Brno 708 Janáčkovo kvarteto červen koncert, Brno ČRo Brno 709 Panoptikum červen koncert písničkářů, Brno ČRo Brno 710 Hvězdičky pro Betlém červen sbírka, Brno ČRo Brno 711 Oslavy slováckého aeroklubu červen letiště Kunovice ČRo Brno 712 Valašský frgál červen multižánrový hudební festival, Vizovice ČRo Brno 713 F scéna červen červenec folklórní fest., Brno ČRo Brno 714 MFF Strážnice 2005 červen folklórní festival, Strážnice ČRo Brno 715 Opereta na Špilberku červen benefiční koncert na hradě Špilberk, Brno ČRo Brno 716 Hudba v zahradách a zámku 2005 červen hudební festival, Kroměříž ČRo Brno 717 Svět na hradě Veveří červen výstava fotografií, hrad Veveří ČRo Brno 718 Zlínské besedování červen červenec mezinárodní folklórní fest., Zlín ČRo Brno 719 Oslavy pernštějnského panství červenec Nedvědice, hrad Pernštějn ČRo Brno 720 Starobrno Festival Slunce červenec hudební fest., Strážnice ČRo Brno

19 721 Javornické zpívání červenec koncert, Javorník ČRo Brno 722 Mezinárodní kytarový festival Mikulov 2005 červenec Mikulov ČRo Brno 723 Sourozenci Baťkovi červenec benefiční koncert, obec Kostice ČRo Brno 724 MFF Mistřín červenec národopisný folkl.fest., Mistřín ČRo Brno 725 Na Handela Bacha červenec hudební festival, Znojmo ČRo Brno 726 Festival pro židovskou čtvrť červenec hudební a divadelní festival, Boskovice ČRo Brno 727 Shakespearovské dny na Špilberku červenec-srpen divadelní festiavl, hrad Špilberk, Brno ČRo Brno 728 Meruňkobraní červenec meruňková slavnost, Miroslav ČRo Brno 729 Valašský klobúk červenec automobilový závod, Vsetín a okolí ČRo Brno 730 Výtvarné sympozium červenec Mikulov ČRo Brno 731 Žalman a spol. červenec koncert, Brno ČRo Brno 732 Horňácké slavnosti červenec lidové slavnosti, Kuželov a Velká nad Veličkou ČRo Brno 733 Starobrněnská lávka červenec sportovně-kulturní show, Říčany u Brna ČRo Brno 734 festival Janáček a Luhačovice 2005 červenec hudební festival, Luhačovice ČRo Brno 735 Šermířská show červenec na hradě Veveří, Brno ČRo Brno 736 Janohraní 2005 červenec hudební festival, Janův Hrad, Podivín ČRo Brno 737 Fimocup červenec motokrosový závod, Vranov u BrNA ČRo Brno 738 Festival česneku červenec zámek Buchlovice ČRo Brno 739 Glen Hansard červenec koncert, Brno ČRo Brno 740 Starý dobrý western srpen Vsetín ČRo Brno 741 Folk a country srpen hudební přehlídka, zámek Slavkov ČRo Brno 742 Den vinařů v Plžích srpen cyklisticko-kulturní akce, Plže ČRo Brno 743 Mezinárodní kytarový festival srpen Brno ČRo Brno 744 Větef srpen setkání divadelních spolků, hrad Veveří, Brno ČRo Brno 745 Setkání v Bílých Karpatech srpen folklórní slavnosti, Valašské Klobouky, Brumov ČRo Brno 746 Den Brna srpen slavnosti, Brno ČRo Brno 747 hudební festival Eurotrialog srpen Mikulov ČRo Brno 748 Napoleonské dny srpen slavnosti, Slavkov ČRo Brno 749 Žalmanův folkový Kyjov srpen folkový festival, Kyjov ČRo Brno 750 Mezinárodní hudební festival Špilberk 2005 srpen Brno ČRo Brno 751 Trnkobraní srpen slavnosti, Vizovice ČRo Brno 752 Topinkiáda srpen Dyjákovice ČRo Brno 753 Mezinárodní folklórní festival Brno Opera na nádvoří hradu Špilberk 755 Kampanila 2005 mez.festival pěveckých sborů srpen Brno ČRo Brno srpen Špilberk, Brno ČRo Brno srpen září Mikulov ČRo Brno 756 Na prknech srpen září festival pouličních divadel, Brno ČRo Brno 757 Slavnosti vína září Brno ČRo Brno 758 skupina Zimour září koncert, Ostrovačice u Brna ČRo Brno 759 Velkopavlovické vinobraní září Velké Pavlovice ČRo Brno 760 Národopisný festival Těšany 2005 září lidové slavnosti, Těšany ČRo Brno 761 Vaření trnek září Dolní Němčí ČRo Brno 762 Zpívejfest září mez.fest.dětských pěveckých sborů, Vyškov ČRo Brno 763 Dovednosti VUS Ondráš září folklórní představení, Brno ČRo Brno 764 Valašské záření září koncerty, Vsetín ČRo Brno 765 Tradiční hody září Miroslav ČRo Brno 766 Pálavské vinobraní 2005 září Mikulov ČRo Brno 767 Folkový koncert září Jiříkovice u Brna ČRo Brno 768 Oslavanské historické slavnosti září Oslavany ČRo Brno 769 Airshow září letecká show, letiště Brno-Tuřany ČRo Brno

20 770 Dny otevřených památek září Veselí nad Moravou ČRo Brno 771 Cyklus staré hudby září koncert, Brno ČRo Brno 772 Výstava Apla září-říjen výstava, Brno ČRo Brno 773 Hrnčířský jarmark Kunštát 2005 září Kunštát ČRo Brno 774 Virtuosi září koncert, Brno ČRo Brno 775 Vinobraní září Nosislav ČRo Brno 776 Trh řemesel říjen akce mikroregionu Nový Dvůr ČRo Brno 777 MHF Brno - Moravský podzim 2005 září-říjen hudební festival, Brno ČRo Brno 778 Tradiční hody září Kunovice ČRo Brno 779 Svatováclavské slavnosti září Břeclav ČRo Brno 780 Brněnské dny pro zdraví, projekt Brno-Zdravé město září-říjen přednášky, běhy atd, Brno a okolí ČRo Brno 781 Svatováclavský hode září Rouchovany ČRo Brno 782 Mizuno míle září silniční a běžecký závod, Břeclav ČRo Brno 783 Senioři net září podpora netu pro seniory, Brno ČRo Brno 784 Matiné září festival komorní hudby, Brno ČRo Brno 785 Brněnská cihla září sbírka, Brno ČRo Brno 786 Jablečná slavnost září týden pro jablko, Bílé Karpaty-Hostětín ČRo Brno 787 květinová výstava září Modřice ČRo Brno 788 Štatl-derniéra září Brno ČRo Brno 789 Burčákové slavnosti září Hustopeče u Brna ČRo Brno 790 Jarošův mlýn říjen kulturní akce, Veverská Bítýška ČRo Brno 791 Valtické vinobraní říjen Valtice ČRo Brno 792 Festival slivovice říjen Biskupice ČRo Brno 793 L.van Beethoven říjen mše, koncert, katedrála Brno ČRo Brno 794 Světový den hospicové péče říjen Brno ČRo Brno 795 Den charity říjen Brno ČRo Brno 796 Festival pohodových filmů říjen filmová přehlídka pod širým nebem, Brno ČRo Brno 797 Hodonínská zahrada - podzim 2005 říjen KD Hodonín ČRo Brno 798 Radošínské naivné divadlo říjen představení, Brno ČRo Brno 799 Yvonne Sanchez říjen koncert, Brno ČRo Brno 800 Český filharmonický sbor říjen koncert, Bnro ČRo Brno 801 Brněnská šestnáctka říjen filmový festival, Brno ČRo Brno 802 Strom ČR říjen vyhlášení výsledků a koncert, Brno ČRo Brno 803 Setkání partnerských měst říjen Dusseldorf v Brně ČRo Brno 804 Lyambiko říjen koncert, Brno ČRo Brno 805 skupina Hradišťan říjen koncert, Brno ČRo Brno 806 Psychiatrio říjen společný koncert písničkářů, Brno ČRo Brno 807 Karpatská interliga děvčat říjen Slavičín ČRo Brno 808 Radošov ve Veselí říjen Veselí nad Moravou ČRo Brno 809 Handelova opera říjen Brno ČRo Brno 810 Lenka Dusilová listopad koncert, Brno ČRo Brno 811 Cyklus staré hudby listopad koncert, Brno ČRo Brno 812 skupina Buty listopad koncert, Brno ČRo Brno 813 filmový festival Mezipatra listopad festival s gay a lesbickou tématikou, Brno ČRo Brno 814 skupina Team listopad koncert, Brno ČRo Brno 815 Latinfest listopad festival kubánské hudby, Brno ČRo Brno 816 Zatmění listopad Baletní představení, Reduta, Brno ČRo Brno 817 mezinárodní expozice minerálů listopad Tišnov ČRo Brno 818 sportovní veletrh Sport Live listopad BVV, Brno ČRo Brno 819 bratři Ebenové listopad koncert, Brno ČRo Brno 820 Svět knihy - veletrh literatury listopad BVV, Brno ČRo Brno 821 Vzpomínky na svěcení listopad kostel sv. Augistina ČRo Brno

Mediální partnerství a mediální spolupráce příloha č. 7

Mediální partnerství a mediální spolupráce příloha č. 7 Mediální partnerství a mediální spolupráce příloha č. 7 143 Mediální partnerství a mediální spolupráce příloha č. 7 Celorozhlasové spolupráce Laterna Magika Dvořákova Praha Městská divadla pražská Anifest

Více

KULTURA, PAMÁTKOVÁ PÉČE A CESTOVNÍ RUCH

KULTURA, PAMÁTKOVÁ PÉČE A CESTOVNÍ RUCH KULTURA, PAMÁTKOVÁ PÉČE A CESTOVNÍ RUCH Příspěvkové organizace hl. m. Prahy oblast kultury Hlavní město Praha zřizovalo v roce 2008 v oblasti kultury 19 příspěvkových organizací, které obdržely neinvestiční

Více

požadovaná částka v Kč využití prostředků přínos pro občany Prahy 1

požadovaná částka v Kč využití prostředků přínos pro občany Prahy 1 Přidělení finančních prostředků - "Granty v oblasti kultury pro rok 2015" rozpočet = 4.100.000 Kč číslo předkladatel, sídlo jméno, e-mail, IČ název a popis projektu/ termín a místo konání celk. náklady

Více

Přidružené školy UNESCO v České republice

Přidružené školy UNESCO v České republice 1953-2013 Přidružené školy UNESCO v České republice 60. výročí ASPnet Kolektiv autorů, ed. Anna Martinková Sekretariát České komise pro UNESCO, Praha 2013 UNESCO Přidružené školy UNESCO v ČR 60 výroší

Více

dní v Praze léto 2012 volný čas a kultura tipy, kalendář, soutěže, informace

dní v Praze léto 2012 volný čas a kultura tipy, kalendář, soutěže, informace léto 2012 volný čas a kultura tipy, kalendář, soutěže, informace Program pro děti hry, soutěže, divadélko! POŘADATELÉ: PARTNEŘI: Žižkovské PIVO BRANÍ FESTIVAL MALÝCH A MINI ČESKÝCH PIVOVARŮ 8. června (pátek)

Více

TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A AMATÉRSKÉ TVORBY. 17. 26. května 2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu

TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A AMATÉRSKÉ TVORBY. 17. 26. května 2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A AMATÉRSKÉ TVORBY 17. 26. května 2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Národní informační a poradenské středisko pro kulturu 1 1/ IDEA KAMPANĚ TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A AMATÉRSKÉ TVORBY

Více

Evropská unie. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a Zlínským krajem.

Evropská unie. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a Zlínským krajem. Evropská unie Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a Zlínským krajem. Informační noviny Váš nezávislý průvodce nejen po Království léto/podzim 2006 cena: do 13 Kč Valašské království Ostravsko

Více

kalendář akcí zima 2013 /2014

kalendář akcí zima 2013 /2014 TURISTICKÝ REGION JIZERSKÉ HORY kalendář akcí zima 2013 /2014 listopad Setkání s českou hračkou Smržovka, prodejna Obláček, tel.: 737 866 505 Na všechny kurzy, workshopy apod. je nutné se přihlásit. 18.

Více

KALENDÁŘ AKCÍ LÉTO 2015

KALENDÁŘ AKCÍ LÉTO 2015 KALENDÁŘ AKCÍ LÉTO 2015 ČERVEN 2. 6. Absolventský koncert ZUŠ, kostel sv. Anny, Jablonec n. N., 17.00 h, 2. 6. Podvečer s dramaťákem, divadelní ukázky žáků ZUŠ, Městské divadlo Železný Brod, 18.00 h, 2.

Více

Nadace ČEZ v roce 2012 4 Základní údaje 5 Orgány Nadace ČEZ k 20. 6. 2013 6 Úvodní slovo předsedy správní rady 8 Nadační projekty 10 Projekty

Nadace ČEZ v roce 2012 4 Základní údaje 5 Orgány Nadace ČEZ k 20. 6. 2013 6 Úvodní slovo předsedy správní rady 8 Nadační projekty 10 Projekty VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2 Obsah Nadace ČEZ v roce 2012 4 Základní údaje 5 Orgány Nadace ČEZ k 20. 6. 2013 6 Úvodní slovo předsedy správní rady 8 Nadační projekty 10 Projekty Oranžové hřiště 12 Projekty Podpora

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Magistrát hlavního města Prahy KULTURA PAMÁTKOVÁ PÉČE UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Magistrát hlavního města Prahy KULTURA PAMÁTKOVÁ PÉČE UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Magistrát hlavního města Prahy KULTURA PAMÁTKOVÁ PÉČE UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ CELOMĚSTSKÉ PROGRAMY PODPORY AKTIVIT NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN PROGRAMY PODPORY AKTIVIT INTEGRACE CIZINCŮ NA ÚZEMÍ

Více

9 zpravodaj@novemestonm.cz ZÁŘÍ 2012

9 zpravodaj@novemestonm.cz ZÁŘÍ 2012 www.novemestonm.cznovoměstský 9 zpravodaj@novemestonm.cz ZÁŘÍ 2012 Gradual czesky rukopisná kniha novoměstského literátského kůru V pondělí 3. září 2012 bude zahájen školní rok pro všechny žáky školou

Více

Příloha č. 1. Schválená. projekt

Příloha č. 1. Schválená. projekt Přílohy Příloha č. 1 Ministerstvo kultury dotační program na podporu kulturních aktivit národnostních menšin v roce 2005: přehled projektů (včetně navýšení a vrácených nevyužitých prostředků) Schválená

Více

ČESKÁ HUDBA 2004, NEDÍLNÁ SOUČÁST EVROPSKÉ KULTURY

ČESKÁ HUDBA 2004, NEDÍLNÁ SOUČÁST EVROPSKÉ KULTURY ČESKÁ HUDBA 2004, NEDÍLNÁ SOUČÁST EVROPSKÉ KULTURY Závěrečná zpráva, květen 2005 OBSAH I. CHARAKTERISTIKA PROGRAMU...3 II. DATUM A MÍSTA REALIZACE...3 III. FÁZE REALIZACE, ORGÁNY PROGRAMU...3 IV. FINANČNÍ

Více

Nadaci Duhová energie založila energetická společnost ČEZ v roce 2002. Svoji činnost zahájila v únoru 2003, s cílem zastřešit svou podporu, kterou

Nadaci Duhová energie založila energetická společnost ČEZ v roce 2002. Svoji činnost zahájila v únoru 2003, s cílem zastřešit svou podporu, kterou Výroční zpráva 2004 Nadaci Duhová energie založila energetická společnost ČEZ v roce 2002. Svoji činnost zahájila v únoru 2003, s cílem zastřešit svou podporu, kterou každoročně věnuje na veřejně prospěšné

Více

Obsah výroční zprávy: Organizační struktura ČSŽ

Obsah výroční zprávy: Organizační struktura ČSŽ Český svaz žen (dále jen ČSŽ) Je nevládní ženskou organizací s členskou základnou více než 23 tisíc členek a s velkým počtem sympatizujících žen. Sdružuje ženy bez ohledu na jejich národnost, náboženskou

Více

Příloha č.3. Neposkytnuté dotace - neschválené Radou Plzeňského kraje. IČO/Datum narození. Poř. č. Zobrazovaný název. Název akce/projekt

Příloha č.3. Neposkytnuté dotace - neschválené Radou Plzeňského kraje. IČO/Datum narození. Poř. č. Zobrazovaný název. Název akce/projekt Neposkytnuté dotace - neschválené Radou Plzeňského kraje 1 2 Občanské sdružení STUDNICE 69980934 Festival "Divadlení pod Jabloní" Občanské sdružení taneční studio Slovan Plzeň 22670611 Vánoční defilé Představit

Více

KALENDÁŘ AKCÍ LÉTO 2011

KALENDÁŘ AKCÍ LÉTO 2011 TURISTICKÝ REGION JIZERSKÉ HORY KALENDÁŘ AKCÍ LÉTO 2011 KVĚTEN 2. 5. Maxipes Fík Špílberg Brno, divadlo pro děti, 10.00 h, Železný Brod, 3. 5. Den Matek, Vratislavice n. N., ZŠ, 3. 5. Stand up Comedy Show,

Více

Zpráva o kultuře ve městě

Zpráva o kultuře ve městě MĚSTO KADAŇ Zpráva o kultuře ve městě (květen 2014 - březen 2015) V Kadani, březen 2015 Zpracoval: Odbor školství, kultury a sportu, Městský úřad Kadaň Kulturní zařízení Kadaň, příspěvková organizace 1

Více

Nadaci Duhová energie založila energetická společnost ČEZ v roce 2002 s cílem sjednotit podporu, kterou každoročně věnuje na veřejně prospěšné účely.

Nadaci Duhová energie založila energetická společnost ČEZ v roce 2002 s cílem sjednotit podporu, kterou každoročně věnuje na veřejně prospěšné účely. SPOJENÍM SILNĚJŠÍ OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvodní slovo generálního ředitele ČEZ, a. s. 2 Úvodní slovo předsedy správní rady Nadace ČEZ 3 Organizační struktura k 30. 5. 2006 4 Základní údaje 5 Hlavní projekty

Více

Vydal Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Náklad 1 000 výtisků Praha 2011

Vydal Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Náklad 1 000 výtisků Praha 2011 Zpráva o činnosti Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové za rok 2010 Textová část: Milena Černá Jazyková a redakční korektura: Irena Šatavová a Monika Granja Autoři kreseb: Jáchym a Marianna Cindrovi Grafický

Více

Rumunská velvyslankyně se zajímala o výročí osvobození Kroměříže i o krásy města SLOVO ÚVODEM

Rumunská velvyslankyně se zajímala o výročí osvobození Kroměříže i o krásy města SLOVO ÚVODEM Informační měsíčník města Kroměříže ZDARMA DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ 2015 6 Dětské dopravní hřiště ožilo při soutěžích zdravotníků a cyklistů čtěte na str. 3 a 6 Smlouvy uzavírané městem budou k dispozici na

Více

KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013. Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra

KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013. Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013 Předkládá: Zpracovali: účetní uzávěrka: Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra Pardubice Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního

Více

Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011

Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011 Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011 Výsledky byly schváleny Radou města Český Krumlov usnesením č. 70/5/2011 ze dne 14.2.2011 a Zastupitelstvem města

Více

Evropská unie. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a Zlínským krajem.

Evropská unie. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a Zlínským krajem. Rok 2007 rok zážitků pro 7 smyslů Evropská unie Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a Zlínským krajem. Informační noviny Váš nezávislý průvodce nejen po Království léto/podzim 2007 cena: do

Více

Stálé rubriky 2 MÍSTNÍ KULTURA. Podzimní dovětek ke kronikám a ještě něco navíc...příloha

Stálé rubriky 2 MÍSTNÍ KULTURA. Podzimní dovětek ke kronikám a ještě něco navíc...příloha Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 10 2004 Všichni jsme původně z venkova Městská knihovna Slavonice Malá sonda do kultury Středočeského kraje Aš město tří výrazných kultur Jak se žije kronikáři

Více

Zpráva o činnosti Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové za rok 2011

Zpráva o činnosti Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové za rok 2011 Zpráva o činnosti Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové za rok 2011 Zpráva o činnosti Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové v roce 2011 VDV je členem Asociace nadací Fóra dárců ČR a SKOK, sdružení nestátních

Více

č.15 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 16. září 2013 DNES V LISTECH: foto: M. Matyáš

č.15 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 16. září 2013 DNES V LISTECH: foto: M. Matyáš ŽAMBERSKÉ 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 16. září 2013 DNES V LISTECH: výměna řidičských průkazů zasedání zastupitelů soutěž ve sběru druhotných surovin Oslavy 50. výročí přátelství s německým Senftenbergem,

Více

Královské město Slaný v letech 2001 2002

Královské město Slaný v letech 2001 2002 Královské město Slaný v letech 2001 2002 Královské město Slaný v letech 2001 2002 c Městský úřad Slaný 2003 Jako 13.číslo bulletinu Slánská radnice vydal v roce 2003 Městský úřad ve Slaném. Královské město

Více

EKO Gymnázium BRNO o. p. s.

EKO Gymnázium BRNO o. p. s. EKO Gymnázium BRNO o. p. s. Adresa: Labská 27, 625 00 Brno Popis nejdůležitějších projektů v rámci ASPnet: Telefon: 547 353 744 E-mail: eko@eko-g.cz, www.eko-g.cz EKOLOGICKÁ VÝCHOVA (EVVO environ- Jméno

Více