Pálení čarodějnic Z OBSAHU... Dubská kulturní olympiáda Úspěch ZUŠ Dubí Vítání občánků Blahopřání Inzerce a oznámení MKZ zve...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pálení čarodějnic Z OBSAHU... Dubská kulturní olympiáda Úspěch ZUŠ Dubí Vítání občánků Blahopřání Inzerce a oznámení MKZ zve..."

Transkript

1 zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Pálení čarodějnic Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... MP informuje... Stavba kruhové křižovatky Den Země Jeďte na dovolenou do Dubí! Přerušení provozu MŠ v době letních prázdnin Zajímavá výstava Pohádka pro děti Z dubských mateřských a základních škol... Dubská kulturní olympiáda Úspěch ZUŠ Dubí Vítání občánků Blahopřání Inzerce a oznámení MKZ zve...

2 květen 2013 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, máme za sebou další měsíc roku, jaro je již v plném proudu, příroda kvete, zlou Moranu jsme pustili po proudu Bystřice, čarodějnice jsme upálili a nezbývá, než si užívat plnými doušky nejkrásnější období roku, kterým jaro jistě je. Já mám však nyní trochu méně poetický úkol, a to informovat Vás o všem důležitém, co se v našem městě za poslední měsíc stalo. Asi nejdůležitější událostí v životě Městského úřadu Dubí byla kontrola hospodaření za uplynulý rok 2012, kterou provedli ve dnech 22. a 23. dubna kontrolní pracovníci Krajského úřadu Ústí nad Labem. Jsem rád, že mohu zase informovat, že kontrola proběhla bez závad a hospodaření města bylo v souladu se všemi pravidly a zákony. To je pro mne velice důležité, protože finanční zdraví obce je základním kamenem její samotné existence. Vždyť na mnoha příkladech nerozumného chování obcí a měst v naší republice vidíme, jaké to pak může mít nedozírné důsledky. V tomto stylu práce chceme i nadále pokračovat, abychom mohli, jak se říká v klidu spát. A tím samozřejmě nemyslím spát v práci, ale doma v posteli po práci. Závěrečný účet města bude schvalován jako každý rok na červnovém zasedání Zastupitelstva města Dubí. Dne 12. dubna jsem prožil velice zajímavou událost. Byl jsem pozván do Altenbergu na poradu o bezpečnosti v saském pohraničí. Poradu organizovala 1. viceprezidentka Saského zemského sněmu paní Andrea Dombois. Bylo zde opravdu velice reprezentativní zastoupení jak z politického prostředí, tak i z prostředí německých bezpečnostních složek, a to na úrovni spolkových zemí, tak i na úrovni spolkové vlády. Německou stranu velice znepokojuje nárůst kriminality v českém a polském příhraničí. Za dva největší problémy byly označeny krádeže automobilů, ale hlavně obrovský nárůst dovozu drog do Německa, marihuany a pervitinu. Z toho jsou opravdu nešťastní, protože to je vnímáno jako obrovský společenský problém. Pozitivním závěrem porady bylo konstatování, že je nutné dále prohlubovat již probíhající příhraniční spolupráci bezpečnostních složek a samozřejmostí je nutnost spolupráce i politických představitelů na všech úrovních. Pro mě osobně to byl velký zážitek, protože jsem poprvé měl možnost slyšet od konkrétních vysokých politiků sousední země, jaké mají problémy a jak by se mohly tyto problémy řešit. Snad jen na závěr jedno konstatování, je to jako vždy nikdy nekončící boj, boj poctivých s nepoctivými, boj dobra se zlem. K této informaci je dobré přidat jednu radu pro všechny, kteří jezdí rádi do Německa. Probíhají a budou probíhat intenzívní kontroly na hranicích i v příhraničí, a proto 2 vždy mějte ve vzorném pořádku osobní doklady své a také cestovní doklady svých dětí. Nezapomeňte, že od loňského roku jsou cestovní doklady dětí povinné. Čekala by vás spousta nepříjemností, pokud by kontrola shledala nějaké nesrovnalosti. V těchto dnech jsme obdrželi velice radostnou zprávu, že jsme získali dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj na další etapu projektu Regenerace panelových sídlišť. Získali jsme 4 miliony korun a tato etapa se týká sídliště Družba, přesněji od objektu Čtyřlístek až po Základní školu Dubí 1. Bude rekonstruováno veřejné osvětlení, zeleň, chodníky a bude zřízeno dětské hřiště a dráha pro kolečkové brusle v parku na Školním náměstí. Tento projekt opět zvýší kvalitu života v této části města. Za tento úspěch patří pochvala našim projektovým manažerkám, ale hlavně paní Hamrové, která díky svým mnohaletým zkušenostem dokáže velice kvalitně připravit administraci projektů, která je obrovsky důležitá. Ze zkušenosti vím, že v obcích existuje mnoho dobrých nápadů, ale starostové hlavně menších obcí mají problémy projekty zpracovat administrativně, protože byrokracie s tím spojená je obrovská a ne každý si s tím dokáže poradit. Rád bych ještě informoval o již běžících projektech, jimiž jsou Dům porcelánu s modrou krví a Dubí město lázní, skla a porcelánu centrum východního Krušnohoří. Oba tyto projekty jsou ve své konečné fázi a vyvrcholení obou projektů bude dne 26. června, kdy proběhne v již dokončeném rekonstruovaném bývalém kině v Tovární ulici, nyní již v Domě porcelánu s modrou krví, konference o obou projektech a propagaci našeho města. V rámci druhého projektu vznikly tři zajímavé knihy o historii lázeňství v Dubí, historii výroby porcelánu v Dubí a našem unikátním kostele Neposkvrněného početí Panny Marie. Také vznikl almanach o historii těžby rud na Cínovci a mnoho zajímavých propagačních materiálů o našem městě a okolí. Byl vyroben i maskot našeho města v podobě kostýmu obrovského plyšového žaludu a nyní zbývá jej ještě pojmenovat, a to by měly udělat děti z našich školek. Zatím mám návrh ze školky Cibuláček a zbývají ještě tři školky. Vím ale, že dětem se maskot líbí, tak věřím, že se bude líbit i dospělým. Když jsem zmínil mateřskou školku Cibuláček, tak chci připomenout, že letos ji budeme mít v novém kabátu. Dostane zateplenou fasádu a dojde k výměně oken, a to také díky dotacím, které se podařilo zajistit. V současné době běží soutěž o tuto veřejnou zakázku a čekáme na firmu, která bude vítězná. Dále bych rád připomněl, že běží lhůta pro možnost požádat si o příspěvek na zřízení domovních čistíren odpadních vod v lokalitách, kde není možné zřídit centrální kanalizaci. Musím konstatovat, že jsem zaznamenal v minulosti mnoho dotazů od případných zájemců a nyní máme teprve tři žádosti. Proto, kdo v tomto nástroji vidí možnost pomoci vyřešit situaci s likvidací odpadních vod, nenechávejte řešení na poslední chvíli a využijte této nabídky. Pracovníci Technického odboru Městského úřadu Dubí vám rádi poradí a zodpoví vaše dotazy. Letos již po sedmé jsme si na našem úřadě připomněli Den Země. Jako každý rok jsme vybrali lokalitu, kterou jsme uklidili a pomohli tak přispět k vyšší úrovni pořádku v našem městě. Letos jsme spolu s pracovníky úřadu v pátek 19. dubna uklízeli park kolem kostela Neposkvrněného početí Panny Marie, a ačkoliv to tam vypadá vždy v pořádku, bylo k neuvěření, že jsme vysbírali a vyhrabali téměř dvě fůry nepořádku. Myslím si, že je dobré si neustále připomínat, že udržování našeho životního prostředí je velice důležité a pořádek v našem bydlišti je jednou ze základních věcí, kterou bychom měli ctít. Bohužel podle stavu našeho okolí si toto asi nemyslí všichni, ale já stále věřím, že jednou se dočkáme stavu, že nebudou černé skládky a každý občan bude vědět, že odpad patří do koše, kontejneru či popelnice a ne na chodník nebo příkopu. Poslední den měsíce dubna proběhlo na několika místech našeho města Pálení čarodějnic jako tradice připomenutí Filipo- Jakubské noci. Program byl připraven i od našeho města a podle účasti se určitě líbil. Jen to počasí nás trošku pozlobilo. Zároveň chci připomenout některé kulturně-zábavné akce pořádané naším městem. Dne 18. května se koná již tradiční Dubský dostavník, dne 24. května se koná Noc kostelů a letos poprvé v historii bude program i v kostele na Cínovci. Dne 31. května proběhne oslava Mezinárodního dne dětí a součástí této oslavy bude Pohádková cesta po Malém lázeňském vycházkovém okruhu přes Paraplíčko. Jen připomenu, že tato vycházková trasa byla zrekonstruována v projektu podniku Lesy ČR s. p. a byl tak obnoven tradiční prvek lázeňského území v Dubí. Podrobné informace o pořádaných akcích sledujte na našem webu nebo na plakátech A to jsou snad všechny informace, o které jsem se chtěl s Vámi tento měsíc podělit. Přeji všem vše nejlepší a pevné zdraví, užívejte si nádherného jara a za měsíc se těším opět na shledanou na stránkách Dubského zpravodaje. Ing. Petr Pípal, starosta

3 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA RM na své schůzi dne 8. dubna mj. projednala: Usnesení: č. 949/51/2013: RM po projednání doporučuje ZM souhlasit s jednáním se státním podnikem Lesy České republiky z důvodu majetkového vypořádání výkup, prodej, popř. směna pozemků, a to p. p. č. 1308/12 o výměře 14m 2 a části p. p. č. 1411/2 (lesní poz.) o výměře m 2, vše v k. ú. Dubí u Teplic Usnesení č. 951/51/2013: RM po projednání povoluje výjimky z počtu dětí ve třídách mateřských škol v souladu s ustanovením par. 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, STAVBA KRUHOVÉ KŘIŽOVATKY Informace o probíhajících stavebních pracích na okružní křižovatce ulic Ruská, Krušnohorská, Pohraniční stráže Po zdržení v měsíci březnu (nepříznivé klimatické podmínky a problémy se sítěmi, o jejichž existenci jejich vlastníci před odkrytím povrchů chodníků ani nevěděli) se nyní práce na výstavbě okružní křižovatky rozjely takzvaně na plné obrátky. Výsledkem, tím viditelným, je dokončená první část chodníku, a to na rameni Cínovec - Litvínov, osazení tří přechodových stožárů včetně svítidel a dvou stožárů veřejného osvětlení. To, co však vidět není, jsou úpravy a přeložky již zmiňovaných sítí, především telekomunikačních a dále přepojení dvou větví vodovodu. Nyní probíhající práce na větvi Litvínov Teplice by měly být dokončeny v polovině května a naváží základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s ustanovením par. 2 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, pro školní rok 2013/2014 těmto MŠ: a/ MŠ U Křemílka do počtu 26 dětí na třídu; b/ MŠ Cibuláček do počtu 28 dětí na třídu; c/ MŠ Mstišov do počtu 25 dětí na třídu. Výjimka z počtu dětí se povoluje za předpokladu, že zvýšení počtu dětí nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy, budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví na ně práce na větvi Teplice Krupka. Jako poslední z chodníků přijde na řadu úsek Krupka Cínovec. Celá stavba by měla být komplet dokončena a předána k Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí technického odboru Usnesení č. 952/51/2013: RM po projednání bere na vědomí přerušení provozu mateřských škol v době letních prázdnin dle přiloženého rozpisu. (Termíny přerušení provozu v jednotlivých MŠ najdete na str. 4 pozn. red.) Usnesení č. 953/51/2013: RM po projednání schvaluje Rozpočtové opatření č. 13/2013 ve výši 48,61 tis. Kč rozdělení výtěžků z plesů a tomboly mateřským školám, základním školám a ZUŠ Dubí včetně změny závazných ukazatelů. (šl) MĚSTSKÁ POLICIE DUBÍ Střední 154, Dubí Telefon + Fax: , Tel.: Hlídka městské policie provedla kontrolu muže, který seděl na místě řidiče v zaparkovaném osobním vozidle Honda u domu, kde strážníci často řeší problémy s narušováním veřejného pořádku. Osobní vozidlo mělo propadlou technickou kontrolu, ale muž ve vozidle tvrdil, že s vozidlem nepřijel, pouze v něm sedí a řidič někam odešel. Operátor kamerového systému sledoval, zda z ulice, kde bylo vozidlo zaparkováno, uvedený vůz nevyjede. Po dvou hodinách z ulice tento automobil vyjel. Přivolaná hlídka městské policie se snažila řidiče zastavit, ale ten zpočátku na výzvy k zastavení nereagoval a když viděl, že se mu nepodaří ujet, tak odbočil k Penny marketu. Řidič, stejný muž, který seděl na místě řidiče při předchozí kontrole, z vozidla vystoupil a tvrdil strážníkům, že vozidlo neřídil a že řidič z vozidla vyskočil. Jelikož bylo podezření, že řídil pod vlivem omamné a psychotropní látky, byl vyzván, aby na místě vydržel do příjezdu Policie ČR. Muž se po chvíli dal na útěk. Strážníci muže dohnali a za použití pout s ním vyčkali do příjezdu Policie ČR, které byl předán. Při hlídkové službě strážníci spatřili muže se zánovním zednickým kolečkem naloženým litinovými bloky. Muž byl strážníky několikrát zadržen při drobných krádežích a strážníci kontrolují všechny tzv. sběrače kovů, když je potkají. Muž strážníkům uvedl, že kolečko dostal od ženy z Ruské ulice a uvedl i její jméno. Strážníci si tuto informaci nemohli prověřit, protože žena nebyla v místě bydliště zastižena, proto nechali muže s nákladem odejít. V odpoledních hodinách se podařilo uvedenou ženu zkontaktovat a ta strážníkům uvedla, že nikomu nic nedala, že jí zednické kolečko a litinové bloky někdo odcizil ze zahrady. Strážníci si rovnou dojeli pro uvedeného muže a předali ho Policii ČR. Jelikož byl tento muž v letošním roce městskou policií již několikrát zadržen, byl umístěn do vazební věznice. V nočních hodinách oznámila na služebnu městské policie zaměstnankyně pekárny z Pozorky, že jim někdo z chodby pekárny odcizil osm přepravek s pečivem. Operátor kamerového systému zhlédl záznam z kamer z Pozorky, kde bylo vidět dva muže, kteří nesli přepravky do ulice Tramvajová. Hlídka strážníků si pro oba dojela a muži se k odcizení přepravek s pečivem přiznali. Oba byli předáni Policii ČR i s odcizenými přepravkami. Žena z Novosedlic oznámila, že se do její chatky v zahrádkářské kolonii v Novosedlicích někdo vloupal a pravděpodobně tam ještě je. Hlídka strážníků na místě zjistila, že zloděj, který se do chatky vloupal, v ní usnul a objevili ho až majitele chatky. Strážníci tam zadrželi muže z Dubí, který byl hlídkou vyveden ven. Zadržený muž byl předán Policii ČR. Muž z Dubí oznámil, že viděl dva místní mladíky, jak vylézají z jedné zahrádky a odváží odtamtud dvě naložená stavební kolečka. Hlídka městské policie muže dostihla ve Mstišově. Oba jsou strážníkům dobře zmámi, protože byli zadrženi při krádežích již několikrát. Strážníkům přiznali, že radiátory, které převáželi, včetně koleček odcizili na jedné ze zahrádek v Dubí. Muži byli předáni přivolané Policii ČR. Tomáš Pykal, velitel MP Dubí 3

4 květen 2013 KAM S ODPADEM Kam s odpadem, který je příliš rozměrný nebo nepatří do nádoby na směsný komunální odpad? Využívejte sběrné dvory!!! Občané s trvalým pobytem na území města Dubí mohou zdarma předávat své odpady na sběrném dvoře v Dubí a v Teplicích. Stačí se obsluze sběrného dvora prokázat občanským průkazem. Přijímané odpady si musí občané na sběrné dvory dopravit sami a jejich množství je limitováno jen u objemného a stavebního odpadu, a to maximálně 500 kg objemného a 250 kg stavebního odpadu na jednu osobu za jeden měsíc. Daniela Herinková Dubí U Hřiště 518, Dubí Otevírací doba Pondělí zavřeno Úterý 8 17 hodin Středa 9 18 hodin Čtvrtek 9 17 hodin Pátek 8 16 hodin Sobota 8 14 hodin Neděle zavřeno státní svátky zavřeno DRUHY PŘIJÍMANÉHO ODPADU Objemný odpad Odpad ze zeleně Kovy Elektrozařízení (veškeré domácí velké, malé a drobné el. spotřebiče, např. pračky, ledničky, televizory, vrtačky, mixéry, mobily apod.) Pneumatiky z osobních automobilů a motocyklů Nebezpečné odpady - baterie a akumulátory, zářivky Teplice Úprkova 1, Teplice Otevírací doba Pondělí zavřeno Úterý 8 18 hodin Středa 8 18 hodin Čtvrtek 9 18 hodin Pátek 8 18 hodin Sobota 8 14 hodin Neděle zavřeno státní svátky zavřeno DRUHY PŘIJÍMANÉHO ODPADU Objemný odpad Odpad ze zeleně Kovy Elektrozařízení Pneumatiky Stavební odpad - beton, stavební suť, zemina a kamení Nebezpečné odpady - baterie a akumulátory, zářivky, zbytky barev a chemikálií, izolační materiály s obsahem azbestu (eternit), lepidla a pryskyřice DEN ZEMĚ PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN Mateřská škola Červenec Srpen MŠ Dubánek od do MŠ Cibuláček od 1.7. do MŠ U Křemílka od do MŠ Mstišov od do Odbor školství a sociálních věcí MěÚ Dubí Již tradicí se v Dubí stala každoroční úklidová akce pracovníků Městského úřadu při příležitosti oslav svátku Země. V pátek 19. dubna jsme vzali do rukou košťata, hrábě a lopaty a věnovali se zkrášlení životního prostředí u kostela Neposkvrněného početí Panny Marie v Dubí. Daniela Herinková 4

5 POHÁR VELITELE MĚSTSKÉ POLICIE Dne 26. dubna proběhl ve sportovní hale Rudolfova huť Dubí již 2. ročník florbalového turnaje pro 2. stupeň ZŚ v kategorii dívek a chlapců. Tohoto turnaje se zúčastnila ZŠ Dubí 1, ZŠ Dubí 2, ZŠ Proboštov a ZŠ Novosedlice. V kategorii chlapců se odehrály velmi pěkné bojovné zápasy, kde se o vítězi rozhodovalo až v posledních minutách. V této kategorii se na prvním místě umístila ZŠ Dubí 2, na druhém místě ZŠ Novosedlice, na třetím skončila ZŠ Proboštov a na čtvrtém místě ZŠ Dubí 1. V kategorii dívek s přehledem zvítězila ZŠ Dubí 1, druhé místo obsadila ZŠ Dubí 2, třetí místo obsadila ZŠ Novosedlice a čtvrté ZŠ Proboštov. Na hřišti byl vidět rozdíl mezi děvčaty, která se florbalu věnují, což odpovídalo i konečnému výsledku. Nejlepším střelcem turnaje byl vyhodnocen Filip Kopecký a nejlepším střelcem v kategorii dívek byla vyhodnocena Daniela Tomanová. Poděkování patří všem zúčastněným včetně pedagogů, kteří své žáky burcovali k co nejlepším výkonům. Organizaci turnaje zajišťoval Petr Horáček a Petr Ševcovic z MP Dubí ve spolupráci s Mgr. Soňou Kosovou, ředitelkou ZŠ Dubí 2. Všem jmenovaným patří dík a již nyní se celý organizační tým těší na 3. ročník tohoto turnaje. Tomáš Pykal, velitel MP Dubí ZAJÍMAVÁ VÝSTAVA Dne 3. dubna se uskutečnila v ateliéru Design keramiky Fakulty umění a designu UJEP Ústí nad Labem vernisáž k zahájení výstavy Stopy v porcelánu mapující uměleckou tvorbu paní Jindřišky Radové, která celou svou profesní dráhu zaměřila právě do oblasti porcelánu. Výstavu zahájila PhDr. Jana Kybalová a promluvila i paní Šárka Radová, dcera paní Jindřišky Radové, rovněž významná keramička. Mezi přítomnými hosty byl rovněž generální ředitel a. s. Český porcelán, pan Ing. Vladimír Feix a starosta města Dubí, pan Ing. Petr Pípal. Příjemným zpestřením bylo kulturní vystoupení dětského sboru Cibuláček ze stejnojmenné dubské mateřské školy. Vernisáž se setkala s velkým zájmem, stejně tak i samotná výstava. Anna Gürtlerová POHÁDKA PRO DĚTI Ve středu 17. dubna se sešly dubské děti z prvního stupně základních škol ve velkém sále Lidového domu v Pozorce, kde pro ně Městské kulturní zařízení připravilo divadelní představení. Renata Kavanová jako Anna ve hře Zdeňka Podskalského "Liga proti nevěře"; na snímku s dcerou Markétou (Marie) a synem Martinem(František) Divadelní soubor OPAK pro ně nastudoval hudební pohádku autorské dvojice Helena Lisická a Josef Miroslav Bourek Ženich pro čertici aneb Sedmimílové boty. Jak název pohádky napovídá, střetly se síly pozemské s těmi pekelnými, přičemž nadutý král Tonemám byl přelstěn a zvítězila láska ševce Vendelína Pápěry a jeho ženy Nanynky. Mnohé děti držely palce statečnému ševci a všechny herce po skončení představení odměnily potleskem. Divadelní soubor OPAK vede občanka našeho města, paní Renata Kavanová, kterou jsme Vám již v Dubském zpravodaji představili, nicméně jsme se jí zeptali i dnes na její další plány. Co čeká Váš divadelní soubor v dohledné době, co připravujete? Sezóna se chýlí k závěru a nás čekají přestavení her, které jsme celý rok připravovali. Začátkem května na přehlídce divadel v Náchodě představíme premiéru Goldoniho Sluhy dvou pánů a začátkem června v Teplicích pohádku Petra Lněničky Zvířátka a Petrovští. Jak se Vám hrálo ve velkém sále Lidového domu? Velmi dobře, malí diváci byli skvělé publikum a jak na prvním, tak na druhém představní bylo vidět, že je pohádka baví... Když by se chtěl některý z našich čtenářů seznámit blíže s Vaším divadlem nebo by měl zájem s Vámi spolupracovat, kam se může obrátit? Samozřejmě budeme rádi, stačí se podívat na naše webové stránky: cz a kontaktovat někoho z nás. Za rozhovor děkují Anna Gürtlerová a Jiří Šiller 5

6 květen 2013 WORKSHOP Dne 17. dubna jsme v naší škole přivítali žáky GS Possendorf a GS Bannewitz, kteří se zúčastnili Workshopu. Všechny účastníky přivítal ředitel školy a také starosta města Dubí Ing. Petr Pípal. Společné setkání českých a německých dětí je tak dalším konkrétním činem nejen ve spolupráci měst Dubí a Bannewitz, ale zejména zúčastněných škol. A jak celý Workshop probíhal? Žáci jednotlivých škol byli rozděleni do čtyř skupin. V každé skupině pracovalo šest českých a šest německých dětí. Byla připravena výtvarná dílna, kde se pomocí vosku a tuše tvořily netradiční obrázky. Pracovalo se též v dílně vlastivědné, ve které vznikaly krásné mapy s prezentací svého domova, a to jak českého, tak německého. Další skupina vyráběla pro své maminky k nadcházejícímu Svátku matek přáníčka a kytičky tzv. Quilling technikou. V poslední dílně probíhala výuka češtiny a němčiny. Děti se během 60 minut seznámily zábavnou formou jak s českými, tak i německými slovy a vyzkoušely si čtení jazykolamů v cizím jazyce. Celé dopoledne se neslo v příjemné pracovní atmosféře a všem zúčastněným se akce líbila. Již nyní se těšíme na nějaké další společné setkání. Mgr. Hana Dubnová, ZŠ Dubí 1 VÝCHOVA K OBČANSTVÍ NETRADIČNĚ Politická témata školního předmětu výchova k občanství nejsou mezi osmáky a deváťáky hodnocena jako zábavná. Přesto by každý občan měl vědět, jak u nás například probíhají volby a o co všechno se pak stará zvolené zastupitelstvo obce. Místo výuky s pomocí knih či internetu měli žáci ZŠ Dubí 2 možnost dozvědět se všechny tyto podrobnosti přímo od dubského zastupitele pana Tomáše Zíky. Ten vysvětlil dětem detaily volebního systému a poinformoval je o plánech staveb v Dubí, ale i o tom, kolik má Dubí peněz v rozpočtu a jak s nimi hospodaří. Mimo jiné se děti dověděly, kolik má vlastně město Dubí obyvatel. Nakonec se osmělili i žáci a pana Zíky se ptali na nejbližší plánované akce ve městě. Celá debata bude pro všechny podnětem jak ještě vylepšit práci školního parlamentu, aby děti získaly pocit spoluzodpovědnosti za dobré jméno školy a do života odešly s pocitem, že v demokratické společnosti jsou možnosti, jak jejich názory mohou být slyšet. Za ochotnou spolupráci panu Zíkovi proto velice děkujeme. Mgr. Marie Hůlková, ZŠ Dubí 2 PROJEKTOVÝ DEN VZNIK ČESKÉ REPUBLIKY Ve čtvrtek 11. dubna proběhl na naší škole projektový den Vznik České republiky. Žáci si připomněli dvacáté výročí vzniku ČR. Každá třída měla za úkol různou formou představit významné události Československé či České republiky. Třídy se úkolu chopily velmi svědomitě a závěrem jsme jedním dechem zhlédli velmi povedené výstupy. Některé třídy vytvořily překrásné koláže, jiné nám ukázaly dobové mince, známky či dětské hry. Sedmá a devátá třída si zahrály na televizní noviny a formou dobových ukázek nás seznámily s průběhem vzniku České republiky a následujícími dvaceti lety historie státu. Díky šesté třídě jsme se seznámili se známými československými sportovci a v osmé třídě jsme si vychutnali na dobovém diaprojektoru pohádku Kocour v botách. Všichni žáci si z projektového dne jistě odnesli mnoho zajímavých informací o naší zemi. Mgr. Adéla Fremlová, ZŠ Dubí 1 JAK SE PŘIPOMÍNAL DEN ZEMĚ 6 Dne 22. dubna se ve všech budovách naší školy připomínal Den Země. Žáci třídy byli rozděleni do smíšených skupin a procháze- li různými stanovišti. Seznámili se s různými druhy ohrožených zvířat, s květinami a stromy z našeho okolí, vyráběli zvířátka z ruliček od toaletního papíru a z obalů od potravin. Slavnostním vyvrcholením oslavy Dne Země bylo společné zasazení stromu před školní budovou, na kterém se každý žáček symbolicky podílel. Žáci 4. a 5. třídy se věnovali problematice životního prostředí a recyklaci, zatímco pro žáky vyšších ročníků byly připraveny v návaznosti na Světový den vody soutěžní úkoly, testové otázky, filmy a pokusy na toto aktuální téma. První dvě vyučovací hodiny probíhaly pod taktovkou p. Ing. Fedora ze SČVaK, který měl připravenou velice poutavou přednášku včetně věcných odměn pro šikovné a zvídavé žáčky. Zapojili se i žáci tříd LMP, kteří společně s přípravnou třídou zhlédli DVD o využití recyklovatelného odpadu, uklidili okolí školy, společně kreslili, vyráběli kontejnery na tříděný odpad a roboty z krabiček. Celý den se nesl v duchu krásného počasí, dobré nálady a v neposlední řadě i v barvách modro bílo zelené. Ing. Martina Blahoutová, Andrea Vandlíčková, ZŠ Dubí 1

7 CIBULÁČEK KARNEVAL Dne 7. března proběhla v mateřské škole oslava příchodu jara formou karnevalu. Děti si přinesly krásné masky v různorodých motivech a společně si užívaly veselou atmosféru. Celé dopoledne se tančilo a soutěžilo. Všichni jsme si to náramně užili a těšíme se na další krásný karneval zase za rok. Kolektiv MŠ Cibuláček MATEŘINKA Ve středu 20. března se v teplickém divadle uskutečnila přehlídka vystoupení mateřských škol. Děti předvedly své krásné taneční vystoupení s názvem Princezny a roboti. Během vystoupení se předvedly naše princezny tancem se stužkou a padákem. Naši roboti to pořádně rozbalili a na závěr si zatančili v páru s princeznami. Celý průběh byl velmi pěkný a dojemný. Kolektiv MŠ Cibuláček NOC S ANDERSENEM V pátek 5. dubna proběhla v celé republice akce nazvaná Noc s Andersenem, která byla vytvořena pro podporu čtenářské gramotnosti dětí. Povídali jsme si, jak kniha vzniká, dokonce jsme si jednu sami vyrobili. Zahráli jsme si pohádku O Smolíčkovi, povídali jsme si, kdo byl pan Andersen a v jaké době žil a celý týden jsme si četli jeho pohádky. V pátek jsme měli pro děti nachystané překvapení. V rámci této akce k nám přišel do MŠ přečíst několik pohádek sám pan starosta Ing. Petr Pípal. Ovšem pan starosta měl taktéž pro děti připravené překvapení. Přivedl s sebou totiž nového maskota Dubí, pro kterého měly děti vymyslet nové jméno. Děti v rámci soutěže přemýšlely a navrhovaly různá jména. Nakonec tedy zvítězilo za MŠ Cibuláček jméno DUBÍNEK. Kolektiv MŠ Cibuláček PEVĚCKÝ ÚSPĚCH NA BOŘEŇSKÉ ČARODĚJNICI Dne 26. března jsme se my, hudební kroužek Bratrstvo sester ze ZŠ Dubí 2, a to pod vedením paní učitelky Lenky Kremlové, zúčastnily pěvecké soutěže Bořeňská čarodějnice v Bílině. Byly jsme ve 3. kategorii skupiny. Proti nám bylo dalších 5 skupin z celého Ústeckého kraje. Píseň se nám velmi povedla, zazpívaly jsme bez jediné chybičky. A náš výkon ocenila i porota, dostaly jsme krásné 1. místo. Naše vystoupení se porotě natolik líbilo, že další místa neudělovala. Všechny nás to bavilo, byl to skvělý zážitek a zajímavá zkušenost. Těšíme se na další soutěže a vystoupení. Eva Synková, Lucie Pláničková, Nikola Hübnerová Bratrstvo sester, ZŠ Dubí 2 Při akci Pálení čarodějnic dne 30. dubna 2013 (louka pod Kudrákem) byly nalezeny klíče. K doptání u pana Veřtata (velitel hasičů), telefon: ŠKOLKA PLNÁ TRPASLÍKŮ Středa 17. dubna byla pro nás, děti z mateřské školy Cibuláček a U Křemílka, dnem, na který jsme se my děti dlouho připravovaly a těšily. Čekal nás totiž první z Trpasličích dnů, které proběhnou v rámci projektu Evropské unie Vyrůstat srůstat pokračování. Ten si dává za cíl podpořit příhraniční spolupráci dětí z mateřských škol. Poznat nové kamarády a seznámit se s předškolním vzděláváním se k nám přijelo se svými učitelkami podívat 30 dětí z německého Chemnitzu. V mateřské škole Cibuláček jsme je přivítali pohádkovými písničkami pěveckého sboru Cibuláček a pohádkou Budka v poli, kterou jsme zdramatizovali a zahráli. Čepičky zvířátek zaujaly i německé děti, které se k nám přirozeně přidaly. Po obědě jsme se všichni přemístili do mateřské školy U Křemílka, kde nás čekala výtvarná dílna. Vyzkoušeli jsme si netradiční výtvarné techniky a materiály bábovičkovali z kouzelného písku, prstovými barvami přivolávali květinové jaro, z plastových víček skládali sluníčka. Hra s barevnou kostkou nám pomáhala poznávat základní slova mateřského jazyka obou zemí. V tom nám byla velkou měrou nápomocná paní Hana Bukačová, které patří velký dík. V době našich her se paní učitelky z Chemnitzu měly možnost seznámit s budovami obou mateřinek, diskutovat nad vzdělávacími programy mateřských škol i nad vybaveností hračkami a IT technikou. Odpoledne jsme se vyřádili na dětském hřišti u základní školy, kde jsme se věnovali sportovním aktivitám a na závěr si předali drobné dárečky. Celá akce byla velmi vydařená, do Německa odjížděly spokojené děti s medailemi na krku, ptáčky Cibuláčky a křemílkovskými omalovánkami v batůžku, české děti si zase domů odnášely krásné barevné pastelky ve stojánku. Už teď se všichni těší na další z Trpasličích dnů, který proběhne již v květnu. Trpaslíci z MŠ Cibuláček a U Křemílka ZVÍŘÁTKA V BYSTŘICKÉ ŠKOLE Ve středu 27. března přivítali prvňáčci ve školní družině milou návštěvu, a to členky Občanského sdružení na ochranu zvířat Fousek, Romanu Smetanovou a Lenku Šikovou. Nechyběli ani zvířecí mazlíčci, kocourek Zorro a fenka Betty. Děti se dozvěděly vše o odložených, týraných, ale i šťastně umístěných zvířátkách. Zorrinka i Betynku si mohly pohladit a nakonec samy vyprávěly, jaká mají doma zvířátka a jak se o ně s rodiči starají. Tetám Lence a Romaně patří velký dík za pěknou besedu. Hana Šírová a děti ze školní družiny v ZŠ Dubí 2 7

8 květen 2013 APRÍL V ZUŠ DUBSKÁ KULTURNÍ OLYMPIÁDA Tento měsíc bývá zpravidla považován za měsíc nespolehlivý, až bláznivý. Opak však platí o letošním pracovitém a seriozním aprílu v ZUŠ. Začal víkendovým soustředěním experimentální nauky s návštěvou děkanského kostela Jana Křtitele v Teplicích, kde si účastníci pod vedením Mgr. Jana Valty mohli zahrát na třímanuálové varhany. Pokračoval úspěšným dvojitým Aprílovým koncertem v ZUŠ, poté následoval 18. ročník Dubské kulturní olympiády s následným exhibičním vystoupením a vyhlášením vítězů. Úspěšné trio ZUŠ Veverky se zúčastnilo o víkendu dubna celostátní soutěže Teplické flautohry a získalo 3. místo. Viktorka Bromová v této soutěži získala v kategorii sólistů 1. místo a porazila i účastníky z Prahy a Brna. V podvečer 17. dubna se uskutečnil v sále Tereziných lázní v Dubí společný koncert ZUŠ Dubí a Most, na kterém se předvedli návštěvníkům houslisté David Pelikán a Kristýna Jungová ze třídy prof. Květy Hasilové a klavírní trio Veverky pedagogů Mgr. Heleny Cimplové a Bc. Martiny Švandrlíkové. Aprílový maratón pokračoval účastí tří klavíristů ze třídy Martiny Švandrlíkové na soutěži v Ostrově nad Ohří a vyvrcholil návštěvou u našich přátel v Dippoldiswalde, kde jsme se v neděli 28. dubna věnovali dopoledne společnému kreslení a malování a odpoledne jsme si uspořádali společný koncert. Malí školáčci z estetické předškolní výchovy a přípravné hudební výchovy si v pondělí s Evou Studničkovou užili Čarodějnické odpoledne. To ale není zdaleka všechno. V tomto měsíci ZUŠ dostala krásný dárek v podobě rekonstrukce sociálního zařízení v obou patrech budovy. Hlavně děti mě překvapily, s jakou obrovskou zvědavostí a následně i pýchou sledovaly práce řemeslníků, což svědčí o tom, že ZUŠ berou skutečně jako naši školičku. A to nás těší. Eva Valtová, ZUŠ ÚSPĚCH ZUŠ DUBÍ Viki Bromová ze ZUŠ získala 13. dubna 1. místo v celostátní soutěži "Teplické flautohry". Na snímku spolu s Bc. Martinou Švandrlíkovou (klavírní doprovod) a Mgr. Helenou Cimplovou (pedagog hlavního oboru). Klavírní trio ZUŠ "Veverky" získalo v této soutěži krásné 3. místo. (ev) Přesně čtyřicet účastníků se sešlo v ZUŠ Dubí, aby se zúčastnili XVIII. ročníku Dubské kulturní olympiády pořádané pro žáky dubských škol, tj. dvou základních škol a Gymnázia J. A. Komenského. Jako každoročně soutěžili všichni ve čtyřech disciplínách, v oborech hudebním, literárně dramatickém, tanečním a výtvarném. A právě tady se rozhodla MgA. Jana Linhartová, že mistři tužky a štětce svým výtvarným počinem už konečně přivolají jaro a zadala téma jarní cyklistika, ale přijatelné byly i koloběžky, kolečkové brusle a tříkolky. VÝSLEDKOVÁ LISTINA 0. kategorie 1. cena: Duda Stanislav, ZŠ Dubí 1 2. cena: Šlapáková Blanka, ZŠ Dubí 2 3. cena: Saláková Ema, ZŠ Dubí 2 Sehrané poroty sestavené z učitelů dubských škol hodnotily celkem 160 výkonů a měly co dělat, aby zvolili vítěze, protože úroveň byla oproti loňsku opět o stupínek vyšší. Letos také stoupl počet mužských účastníků, což bylo znát i na tom, jak rychle zmizel svačinový domácí perník. Slavnostní vyhodnocení a exhibiční vystoupení vybraných olympioniků proběhlo ve čtvrtek 18. dubna v sále ZUŠ a předávání diplomů a cen se ujal starosta Dubí pan Ing. Petr Pípal. 1. kategorie 1. cena: Vengrynský Petr, ZŠ Dubí 2 2. cena: Linhartová Sabina, ZŠ Dubí 1 3. cena: Kaiserová Marie, ZUŠ Dubí Čestné uznání: Mörl Ondřej, ZŠ Dubí 1; Vondrová Michaela, ZŠ Dubí 2 Absolutní vítězkou letošního ročníku se stala dvanáctiletá Sára Syrová ze ZUŠ Dubí. Blahopřejeme... (ev) MIMOŘÁDNÉ CENY: Absolutní vítěz: Sára Syrová, ZUŠ Dubí Vítězové literárně-dramatickém oboru: Sára Syrová, ZUŠ Dubí Leontýna Soperová, Gymnázium J. A. Komenského Dubí 2. kategorie 1. cena: Syrová Sára, ZUŠ Dubí 2. cena: Ouředníková Adéla, ZŠ Dubí 1 3. cena: Bímová Veronika, ZŠ Dubí 2 Čestné uznání: Hlavatá Dominika, ZŠ Dubí 2 Jentschová Terezie Anna, ZŠ Dubí 1 3. kategorie 1. cena: Soperová Leontýna, Gymnázium J. A. Komenského, Dubí 2. cena: Matouš Matěj, ZŠ Dubí 2 3. cena: Tomanová Barbora, ZŠ Dubí 1 4. kategorie 1. cena: Pláničková Lucie, ZŠ Dubí 2 2. cena: Synková Eva, ZŠ Dubí 2 3. cena: Říhová Kamila, Gymnázium J. A. Komenského Dubí Vítěz tanečního oboru: Stanislav Duda, ZŠ Dubí 1 Vítězové hudebního oboru: Sára Syrová, ZUŠ Dubí Lucie Pláničková, ZŠ Dubí 2 Nikola Hübnerová, ZŠ Dubí 2 Eva Synková, ZŠ Dubí 2 Vítězové výtvarného oboru: Matouš Matěj, ZŠ Dubí 2 Leontýna Soperová, Gymnázium J. A. Komenského Dubí 8

9 POHÁDKA ŽENICH PRO ČERTICI Ve středu 17. dubna. přijali žáci prvního stupně pozvání MKZ na pohádku Ženich pro čertici. Pohádka o ševci, který se zapletl s peklem, zaujala především děti první a druhé třídy, které s velkým zaujetím sledovaly, jak dopadne. Nejvíce se dětem líbila postava hloupého krále Tonemáma, který toužil po všem, co dosud neměl. K pěknému zážitku přispělo i slunečné počasí. Naše poděkování patří nejen hercům, ale především pracovnicím MKZ Dubí za zajištění tohoto představení. Mgr. Soňa Korbová, ZŠ Dubí DUBÁNKOVA VÝPRAVA DO PRAVĚKU V pátek KDE: U NÁRODNÍ ŠKOLY V BYSTŘICI START: V 16:00HODIN CÍL: NA PÍSKOVNĚ VEZMĚTE SI S SEBOU DOBROU NÁLADU, OBLEČENÍ PODLE POČASÍ, TAKÉ NĚJAKÉ VĚDOMOSTI (opékání buřtů nebo párků v cíli; Kč 10,00 za buřtíka ) TĚŠÍ SE NA VÁS PS DUBÍ 2 V Mateřské škole Dubánek se v měsíci dubnu uskutečnil týdenní školní projekt s názvem Dubánkova výprava do pravěku. Pravěk je téma životu a zkušenostem dětí velmi vzdálené, hlavním cílem projektu bylo seznámit děti s životem pravěkých lidí, s jejich způsobem lovu, bydlení, ošacení, společenským životem a v neposlední řadě přiblížit dětem prvopočátky vzniku života na planetě Zemi. Celý projekt vyvrcholil v neděli 21. dubna, kdy jsme se společně vydali odemknout pravěký les. Pro děti bylo v lese připraveno VÝLET NA VODOPÁDY A VĚTRUŠI mnoho zajímavých úkolů, se splněním jim statečně pomáhali jejich rodiče. Tentokrát se k nám přidali i kamarádi z Dětského domova Tuchlov, kteří vyrobili medaile pro všechny účastníky této akce, společně s dětmi z Dubánku překonávali překážky v lese, soutěžili a hledali vytoužený poklad. Děti odcházely z lesa s diplomem a spoustou pěkných zážitků. Za kolektiv pedagogů MŠ Dubánek Alexandra Berkyová, DiS. VÝLET ZA PŘÍRODNÍM ÚKAZEM NA BOREČ V sobotu 20. dubna jsem se zúčastnila výletu s naším přírodovědným kroužkem do Ústí nad Labem, kde jsme navštívili místní dominantu, rozhlednu Větruši. Když jsme si vychutnali výhled do krajiny a vydováděli se v zrcadlovém a stromovém bludišti, vydali jsme se procházkou k vodopádu. Cesta vedla lesem a většinou po rovině. U vodopádu jsme se chvíli zdrželi a pozorovali proudící vodu. Poté jsme se vydali na cestu, která vedla už jen z kopce. Na Střekově jsme si dali polévku a pak se vypravili na prohlídku této části Ústí nad Labem. Dozvěděli jsme se spoustu věcí z historie. Výlet se nám líbil, počasí nám přálo, těšíme se na další výlet, tentokrát se vypravíme do Sloupu. Za PS Dubí Alena Šedivá a Anni Appeltová Pionýrská skupina Dubí oslavila první sluníčko výletem do Českého středohoří na kopec BOREČ, kde je známý přírodní úkaz. Cestovali jsme vlakem, kde hned po jeho rozjezdu začali svorně všichni hodovat, aby měli lehčí batohy na výšlap. Na nádraží v Chotiměři nás přivítalo sluníčko. Cesta ubíhala v dobré náladě a ta nás neopustila, ani když jsme uviděli velký kopec, který nás čekal zdolat. Stoupali jsme po naučné stezce přírodní památky. Na vrcholu jsme objevili tak zvané průduchy, kterými stoupá vzduch jiné teploty vůči okolí. Po krátkém odpočinku jsme se zapsali do návštěvní knihy a začali jsme sestupovat dolů. Na zpáteční cestě jsme si dali malý oběd v restauraci, kde měli nádherné velké akvarium. Ve vlaku jsme se podělili o malé pozornosti za výkon, který jsme vykonali. Už se těšíme na další sluníčko a další výlety,které pro nás Pionýr připraví. Za PS Dubí Jára Vacek ( Medvěd) 9

10 10 květen 2013

11 MĚSTO DUBÍ PŘIVÍTALO NOVÉ OBČÁNKY... V sobotu 27. dubna proběhl na Městském úřadě Dubí slavnostní obřad přivítání nových občánků našeho města do života. Celkem bylo uvítáno 18 dětí. Pozvaní rodiče, jejich miminka a ostatní příbuzní se sešli v obřadní síni Městského úřadu v hojném počtu. Nejprve krásnou básničkou potěšily všechny přítomné děti z Mateřské školy Dubánek. Poté nové občánky uvítali slavnostním obřadem představitelé města, starosta Ing. Petr Pípal a místostarosta Mgr. Jiří Šiller. Společně předali rodičům pamětní listy, květinu a dětičkám malý dárek. Všem našim malým občánkům přejeme hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody a lásky. Lenka Orgoňová P r o d e j s l e p i č e k Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky snáškových plemen Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý. Slepičky pouze z našeho odchovu! Stáří slepiček: týdnů Cena: Kč 159,00 Kč 170,00/ks, v začátku snášky Kč 178,00/ks Prodeje se uskuteční: v sobotu 11. května v 11:15 hod. Dubí u porcelánky Případné bližší informace na tel.: Při prodeji slepiček nová služba: výkup králičích kožek cena od Kč 22,00 do 35,00/ks Dne 28. května oslaví své krásné životní jubileum pan Miroslav Turišin z Dubí Dnes slavíš 60 let, čas letí a nevrátí se zpět. Věk není to, v čem poznává se stáří, když Tvé oči věčným mládím září a když se Tvé srdce umí pousmát, tak ten věk není znát. K Tvým narozeninám Ti chceme přát, ať štěstí, zdraví a láska Tě provázejí napořád! Vše nejlepší Ti ze srdce přejí dcery Lenka a Eva s rodinami a vnoučata Tomáš, Kubík, Denísek, Daneček a ostatní přátelé a známí. První pomoc pro vaše PC Nabízím pomoc při opravě vašeho stolního počítače nebo notebooku. Opravu, instalaci Windows XP, Vista, Windows 7 a Windows 8. Zálohu dat, instalaci tiskárny či Wi-Fi routeru. Případní zájemci o mou pomoc mohou telefonovat od PONDĚLÍ do NEDĚLE na tel. č.: Prodám garáž Dubí - Bystřice u parku. Nová elektřina 230 V, nová střecha, kanál s osvětlením. Velmi pěkná, nutno vidět. Cena 100 tis. Kč Tel Děkuji všem, kteří projevili upřímnou soustrast s úmrtím mého manžela pana Pravoslava Zemana. Drahoslava Zemanová ZDRAVOTNÍČEK pomocník pro vaše zdraví a krásu - zdravotnická technika - rehabilitační pomůcky - inkontinenční pomůcky - přírodní kosmetika a jiné... Krušnohorská 589, Dubí 1 tel: Čtvrtý ročník v petanque Dovolte mi, abych Vás všechny Dubčáky i sousedy z širého okolí pozval na čtvrtý ročník v petanque. Kdy a kde??? V sobotu 22. června od 14:00 hodin na hřišti ZŠ Dubí 2 v Tovární ulici nad areálem firmy Řempo Holoubek. Těšíme se na Vás. Tomáš Zíka, zastupitel města Dubí KNIHOVNA INFORMUJE OD 3. ČERVNA DO 7. ČERVNA BUDE KNIHOVNA Z DŮVODU ČERPÁNÍ ŘÁDNÉ DOVOLENÉ UZAVŘENA. Měsíčník DUBSKÝ ZPRAVODAJ vydává Město Dubí, Ruská 264, DUBÍ, IČO evidenční číslo MK ČR E vychází v Dubí 12. den v měsíci v nákladu 2000 výtisků Redakční rada: Mgr. Soňa Kosová - šéfredaktorka, Martin Dlouhý - redaktor, Anna Gürtlerová - redaktorka, Jiří Šiller - redaktor Sazba a tisk: ALWAC, a. s. U příspěvků delších než rozsah A4 si redakce vyhrazuje právo obsah bez porušení smyslu přiměřeně zkrátit. Příspěvky, náměty a dotazy do Dubského zpravodaje zasílejte na Městské kulturní zařízení nebo telefonujte na nebo či mailujte na Příspěvky do DZ zasílejte zásadně formou přílohy. Nevlastníte-li počítač s připojením na internet, využijte této služby v knihovně. Uzávěrka Dubského zpravodaje je vždy 25. dne v měsíci. Nezaručujeme, že příspěvky došlé po tomto datu budou zařazeny. Nevyžádané rukopisy nevracíme. 11

12 květen 2013 MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ 12

Vítání jara Z OBSAHU... Vítání občánků Den učitelů Vzpomínky Inzerce a oznámení Poděkování MKZ zve...

Vítání jara Z OBSAHU... Vítání občánků Den učitelů Vzpomínky Inzerce a oznámení Poděkování MKZ zve... zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Vítání jara Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... MP informuje... Vzpomínka na prezidenta Masaryka Setkání dubských žen Zápisy dětí

Více

Tereziny lázně Z OBSAHU... Ordinační hodiny... Inzerce... Vzpomínka.. Svatební dny... MKZ zve... Zápisy do 1. tříd ZŠ...

Tereziny lázně Z OBSAHU... Ordinační hodiny... Inzerce... Vzpomínka.. Svatební dny... MKZ zve... Zápisy do 1. tříd ZŠ... zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Tereziny lázně Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... MP informuje... Rozpočet města na rok 2014... Návštěva divadla... Na slovíčko...

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Únor 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Únor 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Únor 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí Sportovní

Více

zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec

zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Den dětí Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... Technický odbor informuje... MP informuje... Na slovíčko... Nový koncept dopravní obslužnosti...

Více

DUBSKÝ ZPRAVODAJ ZDARMA. Květen 2007. ročník šestnáctý. Strana 1. Cínovec

DUBSKÝ ZPRAVODAJ ZDARMA. Květen 2007. ročník šestnáctý. Strana 1. Cínovec Květen 2007 ročník šestnáctý ZDARMA Cínovec OBSAH: Slovo starosty Výběrové řízení Informace stavebního úřadu Den životního prostředí Z jednání RM Den země i v Dubí Oznámení, výzvy Představujeme Vám MP

Více

Bøezen 2010. roèník devatenáctý

Bøezen 2010. roèník devatenáctý Bøezen 2010 ZDARMA roèník devatenáctý Maškarní karneval OBSAH: Slovo starosty Z jednání RM... MP informuje... Svoz komunálního odpadu - zmìna Pùjèky na opravy domù Daò z nemovitosti v r. 2010 Stavební

Více

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Léto se blíží, počasí nás zkouší. Zažili jsme v krátkém časovém údobí vytrvalé deště, více jak třicetistupňová vedra a řadu dalších překvapení matky přírody. Letohradu se

Více

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí 7 8 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma Sokol Gymnastika UDG Dobříšský sportovec Vzpomínka na Májovky 24. 5. 2014 www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz Orel Hudba Praha Letos s podtitulem:

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

DUBEN 2014 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem

DUBEN 2014 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem města Krupky DUBEN 2014 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem V současnosti startuje i v našem městě zcela nový projekt, který bude užitečným pomocníkem

Více

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Z usnesení XXII. ZM str. 2 Noví pracovníci MěÚ str. 3 Vandalové na hřišti str. 4 Rozhovor s místostarostkou str. 5-7 Aktuálně ze škol str. 8-9 Přijetí

Více

Číslo: 4 ročník: 36 7. května 2012 cena: 10 Kč

Číslo: 4 ročník: 36 7. května 2012 cena: 10 Kč Číslo: 4 ročník: 36 7. května 2012 cena: 10 Kč Krásný teplý, slunný, prodloužený víkend završil tradiční benátecký Prvomájový jarmark, který se uskutečnil jako vždy 1. května na Husově náměstí. Bylo k

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 2/2014

Zpravodaj městyse Krucemburk 2/2014 Zpravodaj městyse Krucemburk 2/2014 SLOVO STAROSTY Jak si již pravděpodobně všichni čtenáři našeho zpravodaje všimli, otázky pro starostu nebo rubrika Ptáme se za vás ani v tomto číslo nebude pokračovat,

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Nové parkoviště na Klučovské. Ze společnosti Setkání pošemberských podnikatelů

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Nové parkoviště na Klučovské. Ze společnosti Setkání pošemberských podnikatelů Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Nové parkoviště na Klučovské Ze společnosti Setkání pošemberských podnikatelů Ze sportu Memoriál prof. Jaroslava Pelikána Z historie

Více

září 2008 www.mesto-dubi.cz strana 2

září 2008 www.mesto-dubi.cz strana 2 září 2008 www.mesto-dubi.cz strana 2 Slovo starosty Vážení spoluobčané, opět Vás po měsíci mohu pozdravit prostřednictvím našeho Dubského zpravodaje. Je to neuvěřitelné, jak čas rychle ubíhá, ale prázdniny

Více

Ocelové sny Pavla Tasovského. ČÍSLO 6 / ROČNÍK XVI ČERVEN 2014 Cena 8 Kč. www.mesto-lipnik.cz

Ocelové sny Pavla Tasovského. ČÍSLO 6 / ROČNÍK XVI ČERVEN 2014 Cena 8 Kč. www.mesto-lipnik.cz www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 6 / ROČNÍK XVI ČERVEN 2014 Cena 8 Kč Detail plastiky Bojovník Pavla Tasovského, foto archiv autora Ocelové sny Pavla Tasovského Od středy 28. května je v přízemí galerie Konírna

Více

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVENEC - SRPEN 2012 Číslo 7-8 Ročník XXI Vyšlo dne: 3. 8. 2012 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO PŘÍSPĚVEK DÁRCŮM KRVE Usnesením č. 537/2012/Z z 18. zasedání ZMJ ze dne 19. 6. 2012

Více

XXXVI. ROČNÍK KVĚTEN 2013 11 Kč. 35 let

XXXVI. ROČNÍK KVĚTEN 2013 11 Kč. 35 let XXXVI. ROČNÍK KVĚTEN 2013 11 Kč 35 let Předání pamětního listu ministrem K. Jankovským starostovi V. Richterovi. Archiv MÚ 2 Jilemnice slaví jedinečný úspěch! Jilemnice získala titul Historické město roku

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

A zase jsme o rok starší. Obsah:

A zase jsme o rok starší. Obsah: Obsah: - Zimní údržba komunikací - Jak je to s roznosem Zpravodaje - 90krát daroval svou krev - Pan František Přivřel mezi oceněnými - Podzimní setkání - Všichni soutěžící se umístili - Jubilejní rok S

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA Obsah F Město Příbor se prezentovalo na Vyšehradě Z jednání rady města a zastupitelstva Dědictví Příbora Obava z nové předsedkyně kontrolního výboru, nebo demonstrace politické moci?

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Zpravodaj. mìsta Cvikova. Usnesení 28. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 11. května 2006. Ročník 34 ČERVENEC - SRPEN 2006 Cena 5 Kč

Zpravodaj. mìsta Cvikova. Usnesení 28. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 11. května 2006. Ročník 34 ČERVENEC - SRPEN 2006 Cena 5 Kč Zpravodaj města Cvikova Zpravodaj červenec - srpen 2006 mìsta Cvikova Ročník 34 ČERVENEC - SRPEN 2006 Cena 5 Kč Vážení spoluobčané, děti se konečně dočkaly hlavních školních prázdnin a před většinou z

Více

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Červen 2008 Číslo 6 www.dvurkralove.cz Návštěva velvyslance ze Slovinska Dne 28. května navštívil velvyslanec Slovinské

Více

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti Více na straně 21 Téma měsíce Tradiční oslavy Dne

Více

MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ŘÍJEN 2013 Číslo 10 Ročník XXII Vyšlo dne: 18. 10. 2013 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO ŘIDIČE 1) Dne 4. 10. 2013 byla realizována trvalá místní úprava vodorovného

Více

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 1 http://umo1.plzen.eu / ročník 21 / číslo 3 / červen / ZDARMA Lochotínské letní kino Promenádní koncerty v Centrálním parku Město her aneb prázdniny na Boleváku strana

Více

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Slovo starosty Z OBSAHU Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Pro seniory... 7 S - centrum Hodonín Osobnost... 9 Marie Suchánková My všichni

Více