Valtický zpravodaj. 47. Valtické vinné trhy. 3. června seva-flo ra s.r.o. Nám. Svobody 12, Valtice,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Valtický zpravodaj. 47. Valtické vinné trhy. 3. června 2014. seva-flo ra s.r.o. Nám. Svobody 12, Valtice, 519 352 615"

Transkript

1 Valtický zpravodaj 3. června Valtické vinné trhy V pátek, 9. května v 9 hodin se uskutečnila za účasti cca 35 zástupců médií tisková konference k 47. VVT a problematice vinařství v ČR. Tradičně pak v 10,15 hodin otevřel 47. ročník Valtických vinných trhů chorál zpěvných vinařů Vinohrady, vinohrady. Po slavnostním projevu předsedy Společnosti VVT Ing. Marka Šťastného byly předány medaile a diplomy a posléze i zvláštní ocenění - poháry úspěšným vinařům. Až do 14 hod. mohly čtyři stovky vinařů a pozvaných hostů degustovat z 885 shromážděných vzorků vín. Pak se již nahrnuli dovnitř dosud venku vyčkávající návštěvníci a v hojném počtu zaplnili uvolněnou Jízdárnu. Počasí po celý den bylo ve Valticích slunečné se zlověstnými mraky na obloze, ale nezapršelo a vcelku bylo teplo. Kolem 15 hod. vystřídala u mikrofonu dobře rozehranou CM Slovácko skupina asi 20 osobností na čele s hejtmanem Jihomoravského kraje Michalem Haškem a ministryní Věrou Jourovou za účelem poklepání základního kamene na opravy zámeckého areálu. Představení všech osobností a jejich krátké příhovory včetně klepnutí na mohutný kus pískovce zpestřily program přicházejícím stovkám návštěvníků, kteří tak měli možnost z úst nejpovolanějších vyslechnout příslib, že i 48. VVT v roce 2015 budou v zámecké jízdárně - ale již opravené a krásné...tradičně byla v 16 hodin zahájena dražba Championů VVT z minulých ročníků. I když je o dražbu mezi návštěvníky i veřejností mimo výstavní areál vždy velký zájem, do samotné dražby se zapojí jen několik sběratelů vinařských kuriozit. V zaplněné zámecké Jízdárně, kde již degustovalo více než návštěvníků, byla vydražena 3 vína. Stalo se také hezkou tradicí, že i Valtické vinné trhy pomáhají těm, kteří pomoc potřebují. Proto se celkový výtěžek dražby vín v hodnotě Kč rozdělí rovným dílem mezi Karolínku Horskou a Domov důchodců ve Valticích. I za to je třeba poděkovat všem, kteří se na dražbě podíleli. V podvečer se venku rozjasnila obloha a desítky cyklistů se u valtického zámku rozhodovalo, zda nahlédnou do výstavního areálu. Celkem se vystřídalo ve výstavním areálu kolem návštěvníků. Po hektickém pátku, kdy se protáhlo ukončení večerního chutnání až do půlnočních hodin, přišla v 3,40 hod. prudká a větrná přeháňka. Spadlo kolem 5mm a kromě několika povalených slunečníků na Technickém dvoře se nic nestalo. Před desátou hodinou již stál dlouhý mnohostup před vstupem do výstavního areálu a jako již po mnoho let celé rodinné či pro tuto degustaci vytvořené klany s košíky a kabelami plnými domácích delikates se nechaly rozehřívat ranním májovým sluníčkem. Stánky před vstupem se počaly také otvírat a stánkaři ze všech koutů ČR nabízeli různé dobroty. Po otevření byly početné stoly a lavice v zámecké jízdárně rázem obsazeny a starobylé nosiče vzorků se daly do pohybu. Při debatě u několika stolů se dalo zjistit, že návštěvníci VVT přijíždějí do Valtic již opakovaně a odevšad, hojně také ze Slovenska (a ti starší rádi vzpomínají na Československo). Stávají se jakousi bezpočetnou vinařskou rodinou, která si největší vinařskou soutěž, uzpůsobenou po desítky let právě i pro ně, opravdu oblíbili. Zatímco v pátek si mohou vinařští odborníci v klidu a v přátelských skupinkách vychutnat a porovnat vybraná vína, v sobotu se chutnání promísí i s různou gastronomií. A tak mladí i starší, děvčata či zralé ženy, absolventi škol nebo ctihodní kmeti ti všichni jsou o vinných trzích ve Valticích a svorně se věnují vínu a dobré pohodě. Ti vytrvalejší vydrží od otevření až do pozdních večerních hodin. Rádi poslouchají také cimbálové muziky, nebo hudební produkci na Technickém dvoře. Pěkné slunečné počasí umožnilo rozptýlit návštěvníky i na přilehlé travnaté plochy a v samotné jízdárně tak bylo více místa. Valtické vinné trhy si zakládají především na tom, že několika tisícům návštěvníků mohou nabídnout v optimálním prostředí degustaci mladých odrůdových vín, která jsou nebo budou v nej- seva-flo ra s.r.o. Nám. Svobody 12, Valtice, Vinné sklepya.s. Valtice, tel.:

2 bližší době na našem trhu. Ale i vyzrálá vína starších ročníků jsou zde k ochutnání. Od roku 2009 mají VVT také sledovanou raritu: přiťuknutí růžovým vínem na jednom místě hned napoprvé se podařilo utvořit a zapsat rekord v počtu 532 přiťuknutí růžovým vínem Grácie rose. A vloni po pěti letech se podařilo rekord konečně překonat venku mírně pršelo a v zaplněné Jízdárně si růžovým vínem přiťuklo za dozoru agentury z Pelhřimovarovných 550 návštěvníků. Letos chybělo do vyrovnání rekordu jenom 34 přiťuknutí - bylo napočítáno 523 přiťuknutí. I letos navštívilo 47. Valtické vinné trhy kolem vinařských odborníků a milovníků odrůdových i jiných vín. A pořadatelé i návštěvníci si již plánovali 48. Valtické vinné trhy ve dnech 8. a 9. května 2015.Po oba dny bylo jako na objednávku příjemné jarní počasí, zato v neděli celý den propršelo Zprávy ze zastupitelstva, rady a Městského úřadu Ing. Jan Otáhal, Valtice Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. MĚSTO VALTICE U s n e s e n í č. 31 z řádného zasedání zastupitelstva města Valtice ze dne 26. května 2014 I. Zastupitelstvo města bere na vědomí: 1. Určení Jany Martincové zapisovatelkou dnešního jednání zastupitelstva. 2. Zprávu o kontrole plnění usnesení z řádného zasedání ZMV č. 30 ze dne Zprávu o činnosti rady města včetně usnesení z jednání rady č. 45 ze dne , č. 46 ze dne a č. 47 ze dne Rozpočet DSO Sdružení české dědictví UNESCO na rok Rozpočtový výhled DSO Sdružení české dědictví UNESCO na období let Závěrečný účet DSO Sdružení české dědictví UNESCO za rok Závěrečný účet DSO Čistý Jihovýchod za rok II. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. Návrhovou komisi ve složení: Ing. František Fabičovic, Lukáš Najbrt a Ing. Dalibor Neděla. 2. Ověřovatele zápisu z dnešního jednání zastupitelstva: Mgr. Soňa Vašíčková a Ing. Pavlína Vlková 3. Program jednání dnešního zasedání Zastupitelstva města Valtice. 4. Prodej a uzavření kupní smlouvy na pozemek par. č. 673/1 ostatní plocha, zeleň o výměře m2, na pozemek par. č. 556/61 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 826 m2 a pozemek par. č. 556/62 ostatní plocha, jiná plocha o výměře m2 v k. ú. Úvaly u Valtic za cenu ,- Kč a náklady spojené s prodejem pozemků panu Ing. Bohumilu Pražákovi, a pověření starosty podpisem smlouvy. 5. Prodej a uzavření kupní smlouvy na pozemek par. č. 2864/4 ostatní plocha o výměře 578 m2 v k. ú. Valtice za administrativní cenu a náklady spojené s prodejem pozemku společnosti Rybníkářství Pohořelice a.s., se sídlem Vídeňská 717, Pohořelice a pověření starosty podpisem smlouvy. 6. Směnu a uzavření směnné smlouvy na pozemek par. č. 2874/2 ostatní plocha o výměře 597 m2 v k. ú. Valtice a části pozemku par. č. 767 vodní plocha o výměře cca 100 m2 v k. ú. Úvaly u Valtic mezi Městem Valtice, nám. Svobody č. 21, Valtice a společností Rybníkářství Pohořelice a.s., se sídlem Vídeňská 717, Pohořelice za administrativní cenu a náklady spojené se směnou pozemků a za podmínky úhrady rozdílu vyšší ceny směňovaných pozemků a pověření starosty podpisem smlouvy. 7. Uzavření kupní smlouvy na prodej podzemního sklepa pod částí pozemku par. č. 76/1 ostatní plocha v k. ú. Úvaly u Valtic a část pozemku par. č. 76/1 ostatní plocha o výměře 37 m2 v k. ú. Úvaly u Valtic za celkovou cenu ,- Kč a náklady spojené s prodejem nemovitostí mezi Městem Valtice, nám. Svobody č. 21, Valtice a panem Liborem Jelínkem, a pověření starosty podpisem smlouvy. 8. Prodej a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na pozemek par. č. 2426/13 zahrada v k. ú. Valtice na ulici Lipová v částce ,- Kč, která bude složena na účet města z vlastních zdrojů do a v částce ,- Kč, která bude složena na účet města prostřednictvím úvěru do mezi Městem Valtice, nám. Svobody č. 21, Valtice a panem Gerardem Alvarezem Iglesiasem, a paní Darinou Šiškovou a pověření starosty podpisem smlouvy. 9. V souladu s ust 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů, přidělení dotací v celkové výši Kč ,- z rozpočtu Města Valtice na rok 2014 ve znění přílohy č. 2 takto: Valtická krojovaná společnost Kč ,- Fotbalový klub Valtice Kč ,- Klub mažoretek Valtice Kč ,- Zdeněk Antony, Valtice Kč ,- Galerie Reistna Kč , Celoroční hospodaření a Závěrečný účet Města Valtice za rok 2013, včetně přílohy č. 1 Rozpočtové hospodaření příjmů, výdajů a financování dle tříd, přílohy č. 2 Plnění příjmů u sdílených daní (měsíční), přílohy č. 3 Plnění příjmů u sdílených daní za období (měsíční), přílohy č. 4 Plnění běžných a kapitálových výdajů (měsíční), přílohy č. 5 Hospodaření uspořádané dle položek v rozsahu příjmů a výdajů, přílohy č. 6 Měsíční přehled příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku, přílohy č. 7 Porovnání příjmů a výdajů za období , přílohy č. 8 - Výkaz Fin 2-12M pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO, přílohy č. 9. Rozvaha, přílohy č. 10 Výkaz Zisku a ztráty, přílohy č Příloha a přílohy č. 12. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku, bez výhrad. 11. Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2013 včetně příloh Rozvaha, Výkaz Zisku a ztráty a Příloha sestavených k rozvahovému dni, tedy k bez výhrad. 12. Rozpočtový výhled na rok v rozsahu předložené přílohy č Uzavření smlouvy o půjčce z Bytového fondu Valtice mezi Městem Valtice, se sídlem nám. Svobody 21, a panem Janem Burdzinským, a v souladu Zápisem z jednání komise bytového fondu ze dne schvaluje částku v celkové výši Kč ,00 na fasádu domu, izolaci proti zemní vlhkosti, klempířské práce a výměnu výplní otvorů (okna, dveře). 14. Obecně závaznou vyhlášku č.1/2014 kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Valtice č. 2/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu. 15. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014 o chovu hospodářských a ostatních zvířat na území města Valtice a na území Úvaly u Valtic. 16. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2014 o veřejném pořádku, ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností s účinností od 11. června Název ulice Sluneční umístěné na pozemku PKN č. 2426/1, v k. ú. Valtice. 2

3 18. Název ulice Dlážděná umístěné na pozemku PKN č. 3155/7, v k. ú. Valtice 19. Název ulice U Rotundy umístěné na pozemku PKN č. 1628/1, v k. ú. Valtice 20. Uzavření Smlouvy č. SDO mezi Městem Valtice, se sídlem nám. Svobody 21, Valtice, IČ a společností A-TECHNOLOGY s.r.o., se sídlem Střelecká 108, Valtice, IČ , jejímž předmětem je rekonstrukce plynové kotelny v Základní škole Valtice v celkové výši Kč ,00 včetně DPH a pověření starosty podpisem smlouvy. 21. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č /14/ORR ve výši Kč ,00 na akci s názvem Úhrada mezd a OSVO na sociální a zdravotní pojištění mezi Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, Brno a Městem Valtice, se sídlem Nám. Svobody 21 a pověření starosty podpisem smlouvy. 22. Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů č. OS a pověřuje starostu města jejím podpisem. Smlouva nahrazuje předchozí Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů č. OS Uzavření Smlouvy o provádění letní a zimní údržby mezi Městem Valtice, se sídlem Náměstí Svobody 21, Valtice a organizací Jednota, spotřební družstvo v Mikulově, se sídlem Kostelní náměstí 157/9, Mikulov , IČ: a pověření starosty podpisem smlouvy. III. Zastupitelstvo města ruší: 1. Usnesení č. 28 ze dne odst. II. bod. 14 týkající se prodeje a uzavření kupní smlouvy na část pozemku par. č zahrada, část pozemku par. č zahrada a část pozemku par. č zahrada o výměře 1050 m2 v k. ú. Valtice na ulici Lipová k výstavbě rodinného domu panu Martinu Štěpánkovi za cenu 1000,- Kč/m2 a náklady spojené s prodejem pozemku a pověření starosty podpisem smlouvy. 2. Usnesení č. 30 ze dne odst. II bod. 12 prodej a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na pozemek par. č. 2426/13 zahrada v k. ú. Valtice na ulici Lipová mezi Městem Valtice, nám. Svobody č. 21, Valtice a panem Gerardem Alvarezem Iglesiasem, bytem Jagergasse 3-7/6/10, Hainburg an der Donau, Rakousko za cenu 1000,- Kč/m2 a náklady spojené s prodejem pozemku a pověření starosty podpisem smlouvy. IV. Zastupitelstvo města neschvaluje: 1. Prodej a uzavření kupní smlouvy na část pozemku par. č. 799/2 ostatní plocha, komunikace a část pozemku par. č. 764/1 ostatní plocha, komunikace v k. ú. Valtice za cenu 900,- Kč/m2 a náklady spojené s prodejem pozemků společnosti Vinařství Valtice s.r.o., se sídlem Vinařská č. ev. 34, Valtice a pověření starosty podpisem smlouvy. Bc. Milan Sedláček místostarosta města Zdravé finance města Ing. Pavel Trojan starosta města Zastupitelé na svém květnovém zasedání projednali a schválili závěrečný účet města za rok Tento dokument dává přehledný obraz o hospodaření města, o příjmech a výdajích, o závazcích a přijatých dotacích a také o hospodaření příspěvkových organizací jako je základní a mateřská školka. Jsem velmi potěšen, že město Valtice vykázalo v loňském roce zdravé hospodaření s rozpočtovým přebytkem ve výši 3,3 mil. korun. Znamená to totiž, že nebyly utraceny všechny příjmy, nýbrž byly použity na snížení závazků a bankovních úvěrů, nebo navýšily zůstatek na běžném účtě. Tato skutečnost přispívá to ke stabilitě a spolehlivému vývoji hospodaření města v budoucnu. Je také důležité zmínit, že jsme byli úspěšní v získávání investičních i neinvestičních dotací, kterými byly vylepšeny příjmy rozpočtu a podpořeny důležité investiční akce nebo potřebné sociální služby, které město zajišťuje. Město získalo například dotaci na tvorbu pracovních příležitostí 1,2 mil. Kč, na sociální služby v rámci Domova pro seniory a terénní služby ve výši 1,4 mil., na vybudování bezbariérových chodníků 2,2 mil. Kč, na opravu radnice 500 tis., na vybudování sportoviště na ulici Mikulovská 6 mil., pro Sbor dobrovolných hasičů Valtice byla získána dotace 225 tis., na údržbu cyklostezek 67 tis. a na opravu kapličky u Neugebaude 50 tis. Auditor při přezkoumání hospodaření nezjistil žádné chyby a nedostatky a jeho výrok zněl - bez výhrad. Pavel Trojan, starosta Zpráva o činnosti Městské policie (Květen 2014) Během tohoto měsíce se strážníci soustředili na veřejný pořádek,který pravidelně porušují občané, tím že ve sběrný den vyhazují na veřejné prostranství věci, které TS nesváží. Jedná se hlavně o starý nábytek, tvrzené plasty (lehátka) a ojeté pneumatiky. Opravdu jsou v tyto dny Valtice krásné? I v tomto měsíci bylo uloženo několik blokových pokut za porušení dopravního značení. Stále se setkáváme s řidiči, kterým nic neříká zákaz odbočení, zákaz vjezdu (jednosměrný provoz), parkování na chodníku nebo na šikmých čarách (Zebra). Dále byl za pomoci místního včelaře pana Rollínka odchycen roj včel na ulici Mikulovská. V prostorách u Svaté Anny byla odchycena poraněná labuť, kterou si převzali ochranáři z Brna. Bylo odchyceno několik zatoulaných psů. Prosíme občany, kterým uteče nebo se ztratí pes, aby informovali MP Valtice. Dále byla poskytována součinnost PČR při dopadení zlodějů dřeva, a dohled na veřejný pořádek v průběhu Valtických vinných trhů a při volbách do europarlamentu. ConcentusMoraviae prodej vstupenek zahájen Byl zahájen předprodej vstupenek na koncerty Mezinárodního hudebního festivalu 13 měst ConcentusMoraviae, který i letos zavítá do našeho města. Rok 2014 je Rokem české hudby a festival k němu přispěje svým XIX. ročníkem, který se uskuteční mezi 3. a 28. červnem 2014 v historických sálech malebných měst jižní Moravy a Vysočiny. Dramaturg Aleš Březina připravil programy 34 koncertů s podtitulem České sny. V pátek 20. června se od hod. uskuteční koncert ve Valticích. V Tanečním sále valtického zámku vystoupí mladý český pianista Ivo Kahánek - jeden z nejpozoruhodnějších umělců své generace. Je znám širokou výrazovou paletou i výjimečnými virtuózními schopnostmi, které uplatňuje v repertoáru od baroka po soudobou hudbu. PROGRAM: Edvard HagerupGrieg: Lyrické kusy op. 75, výběr Isaac Albeniz: Iberia, výběr Bohuslav Martinů: Tři české tance pro klavír H. 154 Bedřich Smetana: České tance, výběr Tři zakladatelé národní hudby svých zemí - Smetana české, Albéniz španělské a Grieg norské - jsou na tomto koncertu zastoupeni nejproslulejšími ze svých klavírních skladeb. Bohuslav Martinů ve svých nakažlivě radostných Třech českých tancích, komponovaných v Paříži v roce 1926, navazuje vědomě na České tance Bedřicha Smetany a obohacuje český hudební idiom o výtečně zakomponované prvky jazzu a moderní klasické hudby 20. let 20. století. 3

4 VSTUPENKY: 150 Kč při zakoupení do (využijte možnost zakoupení této zvýhodněné vstupenky!) 200 Kč při zakoupení od Kč zlevněná (důchodci, studenti s průkazem ISIC, ZTP) Prodejní místo: Turistické informační centrum Valtice, nám. Svobody 4, tel Doporučujeme zakoupit si vstupenky včas - kapacita míst je omezená. 20 let Muzejního spolku Valtice Termín: duben červen 2014 Místo: Turistické informační centrum, nám. Svobody 4, Valtice Výstava fotografií Život v krajině lednických rybníků Termín: Místo: Národní zemědělské muzeum, nám. Svobody 8, Valtice Výstava o fauně a flóře v krajině lednických rybníků Tamtamy času Termín: Místo: zámek Valtice Horní konírna Výstava: Ak. malíř Zdeněk Strouhal - obrazy Termín: Místo: Galerie Reistna, Břeclavská 1034, Valtice Informace: tel.: Balkónové květiny a letničky Termín: Místo: Národní zemědělské muzeum, nám. Svobody 8, Valtice Tradiční výstava květin na nádvoří muzea Čtení pro děti: Celé Česko čte dětem Termín: v Místo: Galerie Reistna, Břeclavská 1034, Valtice Informace: tel.: Módní přehlídka Termín: Místo: Galerie Reistna, Břeclavská 1034, Valtice Informace: tel.: Vinařská akademie II Vinařství ČR Termín: Místo: Vinařská akademie Valtice - učebna, nám. Svobody 13 Kurz Vinařské akademie Diskotéka Termín: , , , od hod. Místo: sál Disco Clubu Kinopolis, Mikulovská 1025, Valtice Kontakty na MěP: tel.: ; mob.: Obvodní oddělení PČR Břeclav, Policejní stanice Lednice Valtice včetně místní části Úvaly spadají pod Policejní stanici Lednice a má je na starost: prap. Radim Budlanský tel a pprap. Petr Jandásek tel Informace kulturní i jiné Kalendář akcí Valtice - červen 2014 Martino Hammerle Bortolotti a Andrea Široká Priechodská: VERDI VÍNO VALTICE Termín: od hod. Místo: Valtická vinárna taneční sál, nám. Svobody 22, Valtice Informace: TIC Valtice.Rakouský koncertní a operní pěvec a známá sopranistka Závěrečný koncert žáků Termín: Místo: zámek Valtice - kaple S vínem pěšky i na kole Termín: od 9.30 hod. Místo: areál Vinné sklepy Valtice a.s., Vinařská 407, Valtice Charakteristika: prohlídka vinic pěšky i na kole, očima vinaře a ústy milovníka vína. Zámecký košt vín Termín: od hod. Místo: zámek Valtice Organizátor: Vinné sklepy Valtice, a.s. Valtické Podzemí Noc otevřených sklepů Termín: od hod. Místo: Valtické Podzemí, Vinařská 34, Valtice Charakteristika: celonoční vinařský mejdan a podzemní zážitková turistika. Rozloučení se žáky 9. ročníku Termín: Místo: Městský úřad Valtice, nám. Svobody 21 Turnaj v malé kopané Termín: od 9.00 hod. Místo: fotbalové hřiště, ul. Petra Bezruče, Valtice Listování scénické čtení Termín: v Místo: Galerie Reistna, Břeclavská 1034, Valtice Bezdrátové připojení k internetu již od Kč 360,- bez DPH tel.: Internet na 4 měsíce zdarma! 4

5 se uskutečnil ve sportovní hale ve Valticích již tradiční turnaj v košíkové. Tento turnaj pořádáme u příležitosti oslav ukončení 2. světové války. V tomto roce jsme Turnaj osvobození pořádali bez přerušení již po dvacáté osmé. Protože jsme chtěli turnaj využít i jako přípravu na sportovní utkání s družební školou v Trnavě, posunuli jsme termín až na 20. května. Toto nám způsobilo určité potíže s účastí již přihlášených družstev. Z různých důvodů se na poslední chvíli odhlásila družstva Břeclavi, Nikolčic a Drnholce. Ve hře však zůstali ještě silní soupeři z Velkých Němčic a z Lanžhota. Lanžhot s sebou přivezl celkem 18 hráčů, posílených o 4 děvčata, která hrají pravidelnou krajskou soutěž. Protože i naše družstvo mělo řadu náhradníků, rozhodli jsme se spolu s Lanžhotem postavit dvě družstva. Do turnaje jsme zařadili i dívčí družstvo ZŠ Valtice. Šest družtev odehrálo turnaj nejdříve ve skupinách, do finále zaslouženě postoupila družstva Valtice A a Velké Němčice. Po velkém boji zvítězili naši borci těsným rozdílem 7:5. Na závěr bych chtěl poděkovat všem našim hráčům za bojovnost a snahu dosáhnout co nejlepšího výsledku. Děkuji také prodejně Terand, která nás již tradičně podporuje cenami pro vítězná družstva. Sportu zdar košíkové zvlášť! Mgr. Michal Hyčka uč. TV ŠKOLNÍ KURÝR ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALTICE PROSTŘENO TROCHU JINAK TURNAJ OSVOBOZENÍ Pracovní činnosti jsou pro sedmáky spojeny se cvičnou kuchyní. Tady vznikají někdy neuvěřitelné finální pokrmy. Zažila jsem zde již vaječnou pomazánku tisíckrát jinak, mladí mistři kulinářského umění se přesvědčili o tom, že rčení Lépe nesolit, nežli přesolit je navýsost pravdivé, že smažené filé bez filé lze vykouzlit jen obtížně a zvláště chlapecká část skupiny pochopila velmi rychle, že poslední záchranou je vždy dívčí část. Ta totiž má pokaždě všechny suroviny, a dokonce i něco navíc (snad podvědomě počítá, že bude muset zásobit ty přeborníky počítačových her a sportovní matadory). Středa 7. května byla ale poněkud jiná. Žádný elektrický sporák, šlehače, pánve, teplá voda, ale podle hesla Návrat k přírodě jsme se vydali do školního sadu a pokusili se o přípravu pokrmů způsobem našich předků. Jediným našim nádobím měl být kotlík a to se ukázalo jako první kámen úrazu. KDE HO VZÍT??? Po dvou týdnech dokázala kotlík sehnat opět jenom děvčata. Další problémy nastaly přímo při samém vaření: Jak naštípat dříví a nezranit se. Které dříví je na rozdělání ohně nejlepší. Jak to udělat, aby se dřevo rozhořelo a ne jen pouze doutnalo. Musím poznamenat, že velké štěstí pro mladé táborníky byla přítomnost pana učitele Hyčky. Ale nakonec se oheň rozhořel a pak už to, až na menší maléry, šlo rychle. Podávala se tábornická polévka, špízy, grilované kuřecí, brambory pečené v popelu. A opět se potvrdilo, že v přírodě chutná nejlépe. I když se ke konci spustil déšť, jsme přesvědčeni, že to nebylo naše poslední vaření v přírodě. 7.B a Hana Pchálková KRAJSKÉ ŠTAFETY Lehká atletika, královna sportu, je nedílnou součástí výuky TV ve všech třídách na školách všech stupňů. Protože žáci 1. stupně mají jen minimum příležitostí poměřit svou výkonnost se žáky jiných škol, rozhodli jsme se přihlásit je do nové celostátní soutěže ve štafetách pro žáky 1. 5.tříd. Protože tuto soutěž obsazují především školy se sportovním zaměřením, nečekali jsme z naší strany žádné převratné výkony. Krajské kolo, které proběhlo na stadionu v Břeclavi, mělo 12 účastníků Brno, Hodonín, Ivančice, Břeclav, a Valtice. Naši žáci se v soutěži neztratili, v součtu časů ze všech tří štafet jsme obsadili celkově 8. místo. Všechny naše děti soutěžily s maximálním nasazením, jen sem tam vázly předávky. Všichni si zaslouží pochvalu. Věřím, že v budoucnu dokážeme zkušenosti ze závodů zúročit. Mgr. Michal Hyčka uč. TV 5 Dopravní soutěž se naše děti zúčastnily dopravní soutěže v Břeclavi. Soutěžily ve dvou kategoriích mladší a starší žáci. Během celé soutěže musely zvládnout: jízdu dle dopravních předpisů, jízdu zručnosti, první pomoc a testy. Protože obě kategorie dětí byly na soutěži jako nováčci, tudíž na rozdíl od žáků ostatních škol nevěděly, co je čeká, což se projevilo i na hodnocení. Žádnou z medailí jsme si nedovezli, ale jako správní sportovci se držíme hesla: Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. Mgr. Jarmila Mauksová

6 Ekologický dotazník Při příležitosti projektového Dne Země se žáci 7. ročníku vydali mezi občany a návštěvníky Valtic s několika otázkami zaměřenými na oblast ekologie.celkem oslovili 37 respondentů s těmito otázkami: 1. Do kterého barevného kontejneru vhodíte PET láhve? 2. Do kterého barevného kontejneru můžete vhodit skleněnou láhev? 3. Co uděláte s vysloužilým mobilním telefonem? 4. Kde je nejbližší sběrný dvůr vzhledem k vašemu bydlišti? 5. Co je recyklace? 6. Co je recyklační poplatek? 7. Co je bioodpad? A toto jsou výsledky jejich malého průzkumu. Z 37 oslovených bylo 16 mužů a 21 žen.na všechny otázky odpovědělo správně 18 respondentů, z toho 8 žen.na alespoň 4 otázky odpovědělo správně 11 dotázaných, z toho bylo 6 mužů.nejčastěji odpověděli správně na 4. a 6. otázku.odpověď nevímse nejčastěji objevovala u otázky č. 1.Nesprávných odpovědí bylo nejvíce u otázky č. 1.Z výsledků je zřejmé, že největší problém nám dospělým činí již nerudovská otázka Kam s ním?a na závěr pár úsměvných odpovědí: Co uděláte s vysloužilým mobilem? Dám ho do zásuvky. Já nic, já mám paušál. Co je recyklační poplatek? To je poplatek za popelnice a ten už mám zaplacený. Valtice Mgr. Hana Pchálková Hrajeme si na školu Už se stalo téměř tradicí, že Základní škola ve Valticích ve spolupráci s mateřskou školou uskutečnila projekt Hrajeme si na školu. V letošním roce proběhl opět ve třech lekcích 12., 15. a 19. května. První lekce se konala v Mateřské škole ve Valticích a zbylé dvě už absolvovaly děti ve své budoucí první třídě. Malí prvňáčci byli sice zpočátku ostýchaví, ale tréma z nich brzy spadla a do všech činností se zapojovali velmi pěkně. Tento projekt zcela jistě pomáhá dětem lépe se adaptovat na změnu, která je v září čeká. Chtěla bych poděkovat rodičům, že si našli čas a děti do školky a školy doprovodili, paní ředitelce Ireně Maroušové za spolupráci a v neposlední řadě paní učitelce Pavlíně Dvořáčkové za přípravu projektu. Je hezké dělat něco, co má smysl. Doufám, že se prvňákům bude ve škole líbit stejně, jako když jsme si,,hráli na školu Mgr. Alice Pimková Projektový Den Země na ZŠ V pátek proběhl na ZŠ Valtice projektový den zaměřený na ekologickou výchovu s názvem Den Země. Žáci 1. a 2. stupně pod vedením svých třídních učitelů si formou hry, vyplňováním pracovního listu nebo skupinovou prací upevňují a rozšiřují své vědomosti o ochraně přírody. Starší žáci mohousledovat dokumenty vztahující se k ekologické výchově, výrobě a zpracování plastů, třídění odpadu apod. Cílem tohoto projektu je prohloubit si vědomosti z předmětu Člověk a jeho svět, přírodopisu a zeměpisu. Součástí dne je i vycházka do přírody v okolí Valtic, návštěva sběrného dvora, čističky odpadních vod ve Valticích nebo přírodovědná exkurze, např. na Pálavu či do jeskyně Na Turoldu v Mikulově. Děti mají za úkol všímat si čistoty v našem městě a také částečně přispět ke zlepšení životního prostředí případným sběrem odpadků ve Valticích i okolí. Touto cestou bych chtěla všem žákům i pedagogům poděkovat za to, že se aktivně a se zájmem zapojili do očisty našeho města. Zajímavou aktivitu si v rámci letošního projektového dne připravili za pomoci svých třídních učitelů žáci 7. ročníků, o které se dočtete níže. Den Země se letos vydařil. I když trošku zapršelo, dětem ani vyučujícím to nevadilo a do školy se vrátili usměvaví, správně utahaní, ale co je nejdůležitější - spokojení. Mgr. Markéta Nedělová Zájezd do čtyř univerzitních měst - Paříž, Cambridge, Oxford, Londýn Letos byla rekordní účast. Dvacet osm žáků ze sedmého, osmého a devátého ročníku se od 10. do 15. května zúčastnilo školního zájezdu do Francie a Velké Británie. Spolu s dalšími dvěma školami jsme zaplnili poschoďový autobus a vyrazili vstříct nevšedním zážitkům. Měli jsme možnost zažít přepravu Eurotunelem pod kanálem La Manche tam a trajektem na zpáteční cestě. Své zážitky hezky popsala Radka Kovářová z osmého ročníku: Po dlouhé cestě jsme konečně dorazili na první místo určení, do Francie. Nejvíce mě zaujala velká barevná arkýřová okna v Notre Damu, skleněná pyramida v muzeu Louvre, ale úplně největším zážitkem pro mě byla Eiffelovka, z níž byl výhled opravdu nepopsatelný. Do Anglie jsme dojeli asi po půlhodinové cestě Eurotunelem. Vystoupili jsme v Cambridge, který je opravdu krásný, jsou tam nejhezčí cihlové baráčky, jaké jsem kdy viděla. Navštívili jsme mnoho kolejí, například King s College a Queen s College. Další v pořadí byl Oxford, ve kterém jsme konečně nakupovali, hlavně v Primarku. Asi největším zážitkem pro nás byla návštěva Christ Church College, kde se natáčel slavný Harry Potter. Londýn jsme prochodili křížem krážem. Viděli jsme sídlo parlamentu, Big Ben, ke kterému jsme šli přes Westminsterský most.navštívili jsme taky kostel Westminster Abbey, v němž se ženil princ William s Kate. Za zmínku určitě stojí také London Eye a projížďka po řece Temži. Tam jsme viděli Tower Bridge, po kterém jsme i šli. Měli jsme to štěstí, že se zrovna otevíral. Viděli jsme toho opravdu hodně, ale za tak krátkou dobu se nedá stihnout všechno a toto byla jen malá ochutnávka toho, co jsme viděli. V I V A Valtice 6

7 Proto bych se do Anglie alespoň jednou ráda vrátila a prohlédla si ostatní památky a zajímavosti. Trošku jsem měla obavy z rodiny, která naštěstí nebyla fastfoodová, jídlo bylo opravdu skvělé. Komunikace taky nevázla, dokonce jsme je naučili i pár slov česky. Děkuji tímto paní učitelce Rylichové a paní učitelce Urbánkové za zorganizování tohoto skvělého výletu. :-) K těm méně příjemným zážitkům dětí patřila dlouhá cesta autobusem, davy lidí v Londýně, časné vstávání, spousta nachozených Výchovný koncert 2. května bylo vyučování zpestřeno koncertem žesťových nástrojů. Čtyři profesionální muzikanti ze skupiny BRASSCHILDREN hráli skladby autorů od 16. století až po současnou dobu. Nechyběly ani populární písně známých skupin či písně z muzikálů. Zvučné tóny skladby Yesterday naplnily tělocvičnu, až mrazilo. Žáci druhého stupně i my učitelé jsme žasli, co se dá vykouzlit z tuby, pozounu a trubky. Celý hudební program byl zpestřen průvodním slovem a dialogem publika s konferenciérem. Potěšující bylo zjištění, že naše děti poznávaly skladby a písně a hbitě reagovaly na dotazy. Celý program se jmenoval Děti, pojďme si zazpívat. A kdybyste tam byli, zpívali byste také. Mgr. Soňa Vašíčková Z Mateřské školky Půjdu si natrhat květinky k lesu, k svátku je mamince všecky přinesu, potom jí políbím obě dvě dlaně, voňavou kytičku položím na ně. Ano, naše maminky mají v květnu svátek. I my ve školce jim chystáme překvapení. Pečeme mufiny, stříháme květiny, kreslíme obrázky, zpíváme pro ně písně! Vždyť ty naše maminky si to zaslouží. Jezdíme na plavání do břeclavského bazénu, a protože nás jezdí málo, každý týden s námi odjíždí jedna třída na výlet a poznává krásy kolem břeclavské Dyje, na níž se projíždí velké i malé lodě. V přírodě u vody sníme dobroty a vracíme se zpět do školky. V dubnu probíhal ve všech třídách program o dopravě, záchranářích, o tom, jak se chovat na ulici. S tím byla spojena také pohádka umělecké společnosti. Přišli ji našim dětem zahrát herci se svými maňásky. A také naši předškoláci prožívali významné dny, neboť Edukačně-stimulační program, který byl zahájen v naší MŠ a pokračoval ve třídě základní školy, dětem ukázal, že škola je bezva, paní učitelka je hodná a třída s lavicemi moc pěkná. Takže není potřeba ničeho se bát. A víme, co nás po prázdninách čeká. A my už se moc těšíme na červen, neboť budeme mít svátek my děti. A také nás čeká velký zahradní karneval! Jupíííííííííí! Irena Maroušová. kilometrů či špatné počasí. Jsem ráda, že k příjemným zážitkům děti zařadily pobyt v rodinách, možnost komunikovat v angličtině, vidět starobylé památky, ale také cestu zpříjemněnou zhlédnutím filmů. I počasí nám nakonec přálo. Poslední den zájezdu strávený v Londýně nám svítilo sluníčko, které hřálo celý den. Paní učitelka Urbánková i já děkujeme všem účastníkům zájezdu za velmi příjemné chování. Opravdu si toho moc ceníme. :-) Mgr. Yveta Rylichová Základní škola Valtice Vás srdečně zve na výstavu výtvarných prací žáků třídy HURÁ NA PRÁZDNINY! Výstava bude zahájena 30. května 2014 v Turistickém informačním centru (TIC) na Náměstí Svobody č. 4 ve Valticích. Otevírací doba TICu pondělí neděle 9:00 17:00 (přestávka 12:30 13:00) Těšíme se na Vaši návštěvu! Oznámení Oznamujeme případným zájemcům, že v některých studijních i učebních oborech jsou dosud volná místa. Jedná se o obory Vinohradnictví čtyřletý maturitní obor stoprocentní zaměstnanost absolventů, Agropodnikání čtyřletý maturitní obor vhodný zejména pro milovníky zvířat a přírody, Prodavačka/aranžérka květin tříletý učební obor zakončení certifikovanou závěrečnou zkouškou umožňující vykonávat zmíněný obor ve všech zemí EU bez dalšího doplňování vzdělání, Zahradník se zaměřením na vinohradnictví a vinařství taktéž s certifikovanou závěrečnou zkouškou a nástavbový dvouletý obor Podnikání pro studenty denního studia, mající výuční list, kteří chtějí získat maturitní zkoušku. Bližší informace podá na telefonním čísle pan zástupce ing. Tomáš Javůrek. 7

8 Novinky z Vinařské školy Spolupráce s firmou Amagro Studenti 3. ročníku oboru Vinohradnictví jmenovitě Ladislav Bednařík, Dominik Šefránek a Michal Dolák se zúčastnili spolupráce s firmou Amargo, která vyrábí speciální hnojiva Lignohumát a Lignoaktivátor. V průběhu měsíce května ošetřovali školní vinohrady Lignohumátem a při sklizni tito studenti udělají vyhodnocení, zda se projeví nějaký pozitivní efekt. Ing. Jan Kowolovski VVT 2014 Studenti Střední odborné školy vinařské a Středního odborného učiliště zahradnického Valtice jsou po léta stálými a aktivními pomocníky při zajišťování organizace Valtických vinných trhů. Stejně tak i letos reprezentovali školu v rámci samotných příprav celé této velkolepé mezinárodní vinařské akce, počínaje výběrem vzorků vín a jejich evidencí, oštítkováním, naléváním vín v rámci degustace (hodnocení vín pro Národní vinařské centrum), vyzdobením prostor konírny a jízdárny, předáváním ocenění nejlepším vinařům a samozřejmě také závěrečným úklidem. PhDr. Petra Manišová Letos vykvetl velmi brzo Flóra Olomouc Dne se studenti 1. ročníku oboru Agropodnikání, studenti 4. ročníku oboru Vinohradnictví a studentky 3. ročníku oboru Prodavačka/aranžérka květin spolu s pedagogy ing. Miroslavem Jíchou, ing. Miroslavou Tomkovou a paní Boženou Fialovou mistrovou odborného výcviku vyrazili podívat na mezinárodní zahradnickou výstavu a veletrh a současně největší a nejstarší květinovou akci v České republice Flóru Olomouc, jejíž 41. ročník proběhl právě v měsíci dubnu. Největší zájem měli o hlavní expozici, výstavu peruánských orchidejí či jarní zahradnické trhy a svatební aranžmá. V Olomouci se představilo na 500 vystavovatelů z tuzemska, Polska, Peru, Slovenska a Nizozemska. PhDr. Petra Manišová Ve valtickém parku se nachází okrasný strom z čeledi šacholanovitých a to liliovník tulipánovitý (Liriodendron tulipifera). Letos vykvetl velmi brzo, již začátkem května. Tento strom pochází ze Severní Ameriky, kde slouží jako užitkový strom pro dřevo. Do Evropy se dostal asi před 300 lety jako okrasný strom. Dorůstá zde výšky do 40 m a kvete nejdříve 10 let po výsadbě. Je okrasou některých zámeckých parků a většinou je chráněn jako památkový strom. Možná se vám i začátkem června podaří ještě zahlédnout na koncích jeho větviček pohárkovité květy, které jsou tvarem podobné tulipánům. Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice Rozkvetlá lékárna Na sv. Jana Kkřtitele trhejte kopretinu, růži, smolničku, chrpu, rozchodníček, čičmudíček, mateřídoušku, fialku, zvonek (Čičmudíček - tučný mužíček je netřesk a ostatní z devatera svatojánského kvítí asi znáte.) Noc z je opředena tajemnem. Byliny v tuto noc natrhané mají prý větší sílu. Já nevím, v noci jsem je ještě netrhala, protože si myslím, že je lépe trhat byliny ve dne, abych na ně viděla a nespletla se. Nicméně kopřivy po sv. Janu už nejsou tak silné, jako jarní. V červnu nám rozkvétá mnoho užitečných bylin, které tady rostou v okolí: - krásná růže šípková, jejíž květy jsou celkově posilující a můžeme je použít k vylepšení vzhledu čajových směsí, 8

9 - nebesky modré čekankové květy podporují látkovou výměnu a funkci jater, sleziny, slinivky a žlučníku; působí blahodárně na deprese a stesky starých dam, - skromně vyhlížející černohlávek se silným antibakteriálním a protizánětlivým působením, pomáhá s hojením ran a podporuje regeneraci tkání, - mimořádně všestranný heřmánek se širokým užitím na bolesti všeho druhu a celkové uklidnění (od rmene rozeznáme podle dutého květního lůžka) - hluchavka bílá, která také uklidňuje a posiluje spánek, je protizánětlivá, mírní křečové bolesti a chrání sliznice, podporuje látkovou výměnu že je to nekonečná práce nasbírat potřebné množství květů? Kdo si netroufá, může sklidit nať. - jetel luční má dezinfekční a posilující schopnosti, vyrovnává a harmonizuje tělesné funkce; navíc pěkně vypadá a dobře chutná v jakémkoliv salátu, - lnice čaj z ní je velmi nechutný, ale ty účinky! tlumí křečové bolesti a koliky, podporuje funkci jater a ledvin, - něžné plátky máku vlčího nasbíráme k léčbě plicních chorob, podporují spánek vhodné pro malé děti i seniory, - mateřídouška dezinfikuje dýchací a zažívací orgány, pomůže s bolestí hlavy; při pálení chodidel po celodenním běhání si dopřejme voňavou mateřídouškovou koupel, - jablečník má univerzální použití na hlavní orgánové okruhy dýchací trakt, krevní oběh, trávicí trakt i vylučování; naložený ve víně posiluje nervy. Valtice se brzy provoní květem lip. Lípy se staly pro svou vůni, půvabnou korunu i vlídný stín symbolem ochrany, pomoci a lásky. Uklidňují nejen svým majestátem, ale také prostřednictvím svého květu pomůže se strachem, stísněností a nespavostí, je oblíbený a účinný u chorob z nachlazení. Vhodný pro dlouhodobé užívání i pro nejmenší a seniory. Na našem území se vyskytuje mnoho druhů a kříženců lip, léčivé jsou však jen malolistá a velkolistá (nezaměnit s lípou stříbrnou či americkou, nemají léčivé účinky - ochlupení v paždích listů je rezavé). Med z lipových květů má charakteristickou vůni a je také léčivý. Věra Žďárská Noc kostelů 23. května proběhla celorepubliková akce Noc kostelů. Motem Noci kostelů je každý rok jiný biblický verš, jehož součástí je právě slovo noc. V letošním roce je to verš 1,14 ze starozákonní knihy Genesis: Nechť jsou světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den a noc. Budou ve znamení časů, dnů a let. Ve Valticích se již po čtvrté otevřel v rámci Noci kostelů kostel sv. Augustina milosrdných bratří a nabídl duchovní i kulturní program. Přítomné potěšilo vystoupení části pěveckého sboru Virtuosi di Mikulov a nechyběl ani varhanní epilog. Za varhany usedl Tomáš Kollár a průvodní slovo z deníku J.J. Ryby zaznělo v podání příjemného hlasu pana MUDr. Pospíšila. Spergerův spolek připravil komentované prohlídky, výstavu Církevní dějiny v obrazech a minivýstavu historických knih zapůjčených za tímto účelem z knihovny Mendelovy university. Protože Spergerův spolek usiluje o celkovou rekonstrukci varhan, věnovaná finanční částka bude použita na záchranu klášterních varhan, které od roku 1911 nebyly významněji opravovány. Od 19 hodin pak mohli zájemci navštívit i farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a prohlédnout si i jeho běžně nepřístupné prostory. Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice Zaklepáno a požehnáno? Zchátralé zámecké divadlo, zámecká jízdárna a zahradní domek, prý konečně změní svůj vzhled v areálu valtického zámeckého parku. Vznik Národního centra divadla a tance na zámku ve Valticích byl přislíben již v roce 2010, ale zatím se stále nic nedělo. Valticím chybí již celá léta prostory pro divadelní, taneční, pěvecké a různé folklorní akce. V posledních měsících se začalo zásluhou některých osobností o obnově opět jednat a výsledky jsou víc než pozitivní. Nad valtickým zámkem se objevil stavební jeřáb, započalo se s výkopovými a archeologickými pracemi a zmizela střecha kdysi rokokového divadla, které vybudoval v roce 1790 kníže Alois I. Josef z Liechtensteinu. Někdejší představitelé města kdysi chtěli tento objekt proměnit v městské kino a tak historický objekt divadla zcela zničili a pak opustili. Z objektu nezbyly ani kompletní původní obvodové stěny. Ing. Zdeněk Novák mi k danému problému řekl: Národní centrum divadla a tance je vlastně poslední velkou investicí v Lednicko valtickém areálu, která by měla uvést do žádaného stavu památky, pro které byl tento areál zapsaný do seznamu světového dědictví. A na rozdíl od těch jiných památek, které se snaží, aby prezentovaly způsob života aristokracie v minulých stoletích, tady se otevírá možnost přiblížit současné veřejnosti umění minulých dob tak, abychom mu dnes všichni rozuměli. Takže v projektu, který zahrnuje rekonstrukci zámeckého divadla z roku 1790 a jízdárnu ze 17.stol., vzniká řada příležitostí pro prezentaci barokního divadla, tance, opery a hudby. Výsledkem by měl být potom celoroční festival, který by navázal na aktivity, které již ve Valticích probíhají jako je například Letní škola staré hudby a na tradici Barokních víkendů, kterou tady organizoval kdysi Světový památkový fond. Měl by tady vzniknout festival, který využije toho, že je blízko Brna, Bratislavy, Vídně i nakonec Prahy a měl by ukazovat v autentických podmínkách to barokní umění, které je stále aktuálněji přijímané. Když jsme ten projekt psali, tak jsme netušili, že v Národním divadle budou dávat Rinalda a jiné barokní představení, která se dnes dostávají na repertoár. Velkou kulturní každoroční akci ve Valticích jsou bezesporu VVT a tak využili představitelé kulturního dění v ČR, politikové i představitele kraje k odstartování výstavby kulturního centra v areálu valtického zámku. Kromě proslovů nechybělo ani poklepání základního kamene a ani úsměv přítomných, protože ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová pozdravila přítomné před svým proslovem pukrletem, tak typickým pro barokní historii valtického zámku. Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice 9

10 Zájezd Občanského sdružení Občanské sdružení ani v letošním roce neporušilo svou dlouholetou tradici a v měsíci květnu se vydalo na tematický třídenní poznávací zájezd do oblasti jižního Slovenska, Rakouska a Maďarska. První zastávkou bylo městečko Modra pod Karpatami a jeho proslulá Vinařská škola se svým vinařstvím. Neopomněli jsme také zhlédnout muzeum vyhlášené modranské keramiky. Při další cestě nemohlo být vynecháno ani vinařství Víno Matyšák v Pezinku, vinařství Zolty ve Strekově a vinařství Chateau Belá. Tam jsme byli srdečně přivítání panem Ing. Petrechem, který studoval na vysoké škole v Lednici a velmi se nám věnoval což nás velmi potěšilo. Sdružení se samozřejmě nezajímalo jen o vinařství a jeho úroveň u našich zahraničních sousedů, ale také o lázně Velký Meďér (Čalovo), kde jsme navštívili areál termálních lázní, zejména pak rekreační bazén s hydromasážemi, vodopády a teplotou 34 C. Své historické zájmy jsme realizovali především v maďarské Ostřihomi, kde jsme navštívili největší maďarskou katedrálu svatého Štěpána, která je již několik století symbolem tohoto města. Pěkný pohled na Dunaj byl nejen z Ostřihomi, ale také z protějšího slovenského Štúrova. Organizátorům zájezdu patří dík za krásné zážitky. LaRa Lada Rakovská a David Šťastný. Na oslavách vyhrávala cimbálová muzika z Lednice Cimbalmen, následovalo pásmo podlužáckých písní v podání ženského pěveckého sboru Výběr z bobulí, dále pak klavírní koncert v podání Barbory Halouzkové a flétnový koncert v podání Bohumila Kutnohorského. K dobré pohodě přispělo také dynamické vystoupení valtických mažoretek. Počasí přálo nejen muzejníkům, ale všem zúčastněným. Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice Muzejníci oslavili své 20. Výročí Muzejníci spojili své oslavy s oslavami 1.máje a místem spolkových oslav se stalo valtické náměstí, Městské muzeum a galerie turistického informačního centra. Komentátorem oslav byl Jiří Sup a v jejich úvodu proběhlo nejprve předání pamětních listů předsedkyní muzejního spolku za spolupráci na přednáškové činnosti PhDr. Miroslavu Geršicovi a Ing. Přemyslu Krejčiříkovi, za překladatelskou činnost Janu Polákovi, za spolupráci starostovi města Ing. Pavlu Trojanovi, provinciálovi Fr. Martinu Mackovi OH, Vinným sklepům Valtice, Hotelu Apollon, kastelánovi zámku Mgr. Michalu Tlustákovi a Mathiasu Hirtlovi a Mgr. Otto Weilandovi z Rakouska. Pamětní list obdrželi i dlouholetí členové spolku paní Iva Trčková, Ing. Ivan Trčka a Luboš Velecký ml. Ocenění z rukou starosty pak obdržela předsedkyně spolku Lada Rakovská a ostatní zakládající členové spolku Růžena Škorpová, Luboš Velecký st., Ing. Karel Rakovský a nejaktivnější členky spolku Ivanka Grbavčicová, Zdena Čumplíková a Anežka Jurinová. Muzejníci nezapomněli při oslavách ani na významné osobnosti Valtic a proto nechyběl ani křest vína s etiketou významného valtického rodáka Francise Andrease Bauera, kterou muzejníci vydali ve spolupráci s Vinnými sklepy zastoupenými Mgr. Davidem Šťastným. Kmotry BAUERUVA AURELIA se stali starosta města Ing. Pavel Trojan, 10

11 Ještě jednou VVT 2014 Píseň Vinohrady, vinohrady v podání sboru vinařů a slova slavnostního projevu Ing. Marka Šťastného, předsedy společnosti VVT, otevřely 47.Valtické vinné trhy. Po následujícím přednesu básně vinařského básníka Ctirada Králíka Degustéři následovalo předání medailí, diplomů a pohárů. Championem VVT bílých vín se stal Ryzlink vlašský, pozdní sběr, ročník 2013 z Vinařství Volařík Mikulov. Po převzetí ocenění a gratulacích přátel mi pan Ing. Volařík řekl: Do letošního ročníku VVT naše vinařství přihlásilo celkem deset vzorků. Konkurence na každých trzích je velká, je hodně přihlášených vinařů, vinařství i vzorků. Máme ze šampiona pochopitelně velkou radost, ale na druhé straně se to nesmí moc přeceňovat. Jednou vyhrajeme my, podruhé druzí, ale co je pozitivní, že vinařství jde u nás hodně nahoru, že se nemusíme za české vinařské výrobky stydět. Pane Volaříku, řekl byste čtenářům Valtického zpravodaje něco konkrétního o samotném vítězném Ryzlinku vlašském 2013? Vy sám máte pocit, že nejen že byl tento Ryzlink vlašský dobře ohodnocen, ale že se vám opravdu podařil? Ano, oceněné víno se nám opravdu vydařilo. My pěstujeme ryzlinky v několika lokalitách a to na Dunajovicích, na Pálavě a v Březí. Vždycky tak trochu spoléháme na ty pálavské ryzlinky, ale tam nebyl rok 2013 pro ně příznivý. Champion je z trati Ořechová hora z Březí, kde jsou zcela specifické podmínky a když se počasí vydaří, tak je tam úroda hroznů velice kvalitní a víno z něj osobité chuti a kvality, což nám právě dokázalo. Championa VVT 2014 v červených vínech získalo vinařství PATRIA Kobylí a.s. a Championa VVT 2014 v zahraničních vínech Kšána Jaroslav/Pascual Torso, Mendoza, Argentina. Z valtických vinařství získaly pak mimořádné ocenění Vinné sklepy Valtice, a.s. za nejúspěšnější kolekci vín (Pohár ministra zemědělství ČR) a za Ryzlink rýnský, pozdní sběr 2013, nejvýše ohodnocené víno od výrobce z Jihomoravského kraje (Pohár hejtmana Jihomoravského kraje). Některá ocenění byla předávána na letošních VVT i v zastoupení. Na vinařském podiu se ocitl několikrát i pan Zdeněk Marouš a koho že vlastně zastupoval? Zastupuji zde rakouské vinařství Weingut Neustifter- Poysdorf, které se nemohlo účastnit této vinařské akce, protože mají golfový turnaj. Přebíral jsem pro rakouské vinařství celkem tři ocenění za Chardonnay, Zweigelt Exkluziv a ZW/Merlot/ CS Barrigue, které bylo oceněno pohárem Agrární komory České republiky. Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice LADYS CRUEL DANCE MACHINE z Valtic obhájili tituly mistrů ČR Taneční seskupení z Valtic ve věku od 33 do 67 let dne obhájilo loňský titul mistrů ČR v tanečních sériích Festival tanečního mládí a Taneční skupina roku. Z 2-denního víkendového soutěžního maratonu, si odvezli kovy nejcennější - zlaté. Během celé soutěžní série vystoupilo přes 30 seniorských týmů z celé ČR. "Je to jako byste zrychlili z 0 na 90km/h, takto se po výkonu cítíte, jako gepard", řekla Lada Kománková, vedoucí týmu. "Z víkendu Ing. Josef VLK Stavební projekce , TAXI LEV si odnášíme nejen vítězství, ale také společné zážitky a chvíle, zpestřené degustací vína, konzumací řízků, natáhnutým lýtkovým svalem, či vyhozeným kolenem". "Hlavně, že jsme to přežili, teď bychom potřebovali víkendový pobyt v lázních", dodaly mašiny a Orel, jak si říkají členové souboru. Jejich soutěžní vystoupení můžete shlédnout na youtube, nebo na ČT SPORT v archivu z , či se stát fanouškem na Facebooku a jejich stránkách kde jsou zveřejněny fotografie a videa. Ve Valticích budete moci vidět skupinu na Valtickém vinobraní nebo na hale při tradičním floorbalovém turnaji. Koncerty letos poosmé V letních měsících se ve valtické Zámecké kapli a Farním kostele uskuteční již 8.ročník koncertů vážné hudby -Henckeovy barokní varhany. Cyklus, který si klade jeden cíl: Přinést zájemcům-posluchačům klasické hudbyty nejlepší umělecké zážitky vysoké profesionální úrovně zde doma a v sugestivním historickém prostře-dí barokních staveb. Akce, podporovaná Městským úřadem, si již vytvořila okruh pravidelného publika z Valtic i nejbližšího okolí a pozornosti neuniká ani jejich návštěvníkům.rok 2014 je rokem 110. výročí úmrtí Antonína Dvořáka a také rokem 20. výročí vysvěcení rekonstruovaných Henckeových barokních varhan, jejichž jméno naše koncerty nesou. Důvody k zajímavé dramaturgii a rád bych věřil, že v předložené podobě také pozornosti publika. Je připraveno 5 koncertů dva varhanní recitály, dva komorní v kapli a poslední ve Farním kostele je věnován již zmíněnému výročí: 5.7. (mimořádně od 17,30)v Zámecké kapli vystoupí pražští umělci Alfréd Strejček (umělecký přednes) s kytaristouštěpánemrakem v komponovaném pořadu hudby a slova Cesty naděje na historickém nástroji ve Farním kostele přednese varhanní recitál ImrichSzabo z Bratislavy (Pachelbel, Muffat, Albrechtsberger.) varhanní vystoupení renomované pražské varhanice Ireny Chřibkové (Bach, Mozart, Brixi, Linek a další) ve Farním kostele v Zámecké kapli koncert Mucha Quartet (Bratislava) a kontrabasisty Miros-lava Jelínka (Brno)uvede Dvořákův Smyčcový kvintet D-dur a Haydnův Smyčcový kvartet G-dur Farní kostel- koncert ke 20. výročí vysvěcení rekonstruovaných Henckeovýchvarhan : StanislavaSyrková varhany, Jan Šťáva - sólista Janáčkovy opery ND Brno ( A. Dvořák - Biblické písně -výběr, hudba starých českých mistrů).je potěšitelné, že koncerty, které již mají svoje pravidelné místo v letním kulturním kalendáři zaujaly a nalezly podporu finanční účastí dalších valtických firem. Přijměte prosím i Vy, vážení příznivci a posluchači pozvání s přáním, že některé z programů osloví i Vás. Informace o jednotlivých vystoupeních budou plakátovány. 11

12 Jaro s Borověnkou a Valtičánkem Dětským plesem v Drnholci tanečníci s Borověnky ukončili plesovou sezónu, a tím se pro letošní rok rozloučili s moravskou besedou.nyní již úspěchy na pěveckých soutěžích, a že jich nebylo málo. Nejprve si děti zazpívaly na Mikulovském zpěváčku, kde Lucka Szilagyová získala v I.kategorii 1.místo, Radek Mitrič ve stejné kategorii 2.místo.Adéla Machálková 3.místo a Honza Hříba 2.místo v kategorii starších dětí.stará Břeclav, krásné nedělní odpoledne,soutěž O malovaný tulipán Boženy Šebetovské,6 zpěváčků z řad Borověnky a Valtičánku,6 diplomů, jedním slovem úspěch. V kategorii I.si vyzpívala Ája Gorčíková 3.místo,Lucka Szilágyová 2.místo a Radek Mitrič 1.místo.Úspěšné byly i další dvě zpěvačky v kategorii starších dívek.iva Gočíková si odnesla 2.místo a Jana Štěpánková 3.místo.Šestý diplom patřil Honzovi Hříbovi za 2.místo. Všem zpěvákům gratulujeme. Tradiční zimní soustředění cimbálové muziky bylo přeloženo na první květnový víkend,a tak Valtičánek přímo z Filipova přejel k hale na Střelecké, pak krátký oddych,hurá do krojů, naladit nástroje a vystoupení spolu s malou i velkou Borověnkou na tradičním jarním vystoupením ke Dni matek.halou se opět ozýval krásný zpěv i hudba Valtičánku i Fagánu, kdo nahlédl dovnitř, mohl se podívat na tance z Myjavy, skočné aj v podání velkéborověnky.nejmenší děti vykouzlily nejeden úsměv na tvářích všech maminek,babiček..,- protože právě ony je potěšily krásnými básničkami a popřály jim tak všechno nejlepší k svátku. Cimbálové muziky se představily poslední květnovou neděli na Slavnostech města Mikulov, byly odměněni potleskem a sladkým dortem, na kterém si všichni po zásluze pochutnali. Posledním vystoupením ve Valticích budou Slavnosti vína, pak ještě účast na hodečkách v Dolních Dunajovicích,a pak.no přece prázdniny.naše děti se už těší na letní soustředění na Kopánkách, a tak i o prázdninách pilně pracujeme, abychom se v září mohli předvést s novými tanci a písničkami. D. Miklíková S FESTIVALEM CONCENTUS MORAVIAE HRAJEME DO NOT VAŠIM FINANCÍM Modrá pyramida je tradičním partnerem Mezinárodního hudebního festivalu Concentus Moraviae již od jeho vzniku v roce Snaží se přispět tomu, aby obyvatelé v Jihomoravském kraji a na Vysočině mohli navštěvovat koncerty na skutečně špičkové interpretační úrovni. Také dramaturgie festivalu je vždy vysoce nadprůměrná a vždy připraví pro návštěvníky nové zážitky. I já jsem každý rok nadšen z objevné dramaturgie festivalu i vysoké úrovně vystupujících interpretů, vzkazuje příznivcům festivalu generální ředitel Modré pyramidy Jan Pokorný: Dovolte, abych se s vámi podělil o zážitek z koncertu Magdaleny Kožené v Moravském Krumlově. Ptal jsem se sám sebe, čím to je, že mě její zpěv tak nadchnul, vždyť nejsem znalec ani milovník vážné hudby, dokonce ani neznám noty. Ale Magdalena Kožená mě svým výkonem přesvědčila, že to vůbec není třeba. Nadchla mě nasazením, provedením, profesionalitou i tím, jak dokáže ve správném poměru skloubit talent s vytrvalostí a pílí. Zkrátka profesionalitu a kvalitu pozná i laik. Je tomu tak samozřejmě i v jiných oborech. Jaké obory máte na mysli? Modrá pyramida se nově pustila do finančního poradenství a tady to přirovnání sedí velice přesně. Ani tady nemusí být klient odborníkem a znát noty tedy přesné parametry všech finančních produktů, a přesto pozná kvalitu. Finanční poradce, chce-li být uznávaným profesionálem, také potřebuje píli, vytrvalost i talent. Musí se trvale a pilně vzdělávat, aby znal jednotlivé produkty a orientoval se ve světě financí, aby dokázal vytvořit finanční plán přesně reflektující životní situaci konkrétního klienta. Ale k tomu, aby mohl vytvořit pro klienta odpovídající plán, musí znát jeho finanční situaci a aby mu klient svěřil tyto citlivé údaje, musí si nejdříve získat důvěru klienta. A tady přichází na řadu další neodmyslitelná stránka profesionality talent a zkušenosti, bez nichž se důvěra těžko získává. Modrá pyramida podporuje festival už od jeho vzniku, co je podstatou tohoto partnerství? Zase bych použil přirovnání s naším pojetím finančního poradenství. Jeho základem je budování dlouhodobého vztahu mezi finančním poradcem a klientem, který je založený na vzájemné důvěře. A tuto zásadu ctíme i v ostatních oblastech naší činnosti. Devatenáctileté partnerství s festivalem Concentus Moraviae je toho nejlepším příkladem. A ještě bych si dovolil jedno srovnání s hudebním světem. Když jsme se vydali cestou finančního poradenství, kladli jsme si otázku, co je v tomto projektu stěžejní. Jednoznačně nám vyšlo, že jsou to naši lidé. Vždyť je sice důležité, podle jakých not se hrajete, ale ještě důležitější je, kdo je interpretem, který skladbu zahraje. 12 inzercemp_204x141.indd :59

13 Milí přátelé galerie Reistna Máme tady červen a s ním I konec školního roku a začátek léta, ale také bohatý program v galerii Reistna. Měsíc začneme otevřením výstavy akademického malíře Zdeňka Strouhala. Vernisáž proběhne v 18,00 hodinapotrvá až do Výběr z výtvarného díla Zdeňka Strouhala přináší vlastně jen nepatrnou část jeho mnohaleté, neobyčejně bohaté tvorby, v níž jeho tvůrce uplatňuje velmi široký repertoár výtvarných technik a žánrů (olejomalby, pastely, akvarely, kvaše, kresby, grafické techniky ad.), všech naprosto suverénně zvládaných - a této šíři odpovídá i neobyčejné tematické bohatství Strouhalových výtvarných realizací: vedle častých krajinomaleb, které mnohdy těží právě z okolí Valtic, v nich nalézáme i figurální motivy, akty, portréty, studie koní, interiérů, obsahově volné kompozice, jakož i mnohé další. Léto je skoro tady a s ním nesmí chybět modní přehlídka Pavly Francové a Zdenky Huserkové. která proběhne v pátek od 19,00 hod. Dámy se mohou těšit nejen na krásnou kolekci letních modelů a hedvábných tunik zářících všemi barvami, ale také na mnoho dalších dámských zajímavostí. Kolekce bude po přehlídce prodejná. Vstupné 150Kč, včetně welcome drinku, pohoštení a večerního programu. Dne v 15,00 hod. se uskutečníjiž v pořadí třetí čtení pro děti pod hlavičkou nadace Celé Česko čte dětem. Tentokrát nás v tomto projektu přijede podpořit a dětem přečíst spisovatelka Ivona Březinová. Herci z divadla Maléhry Bára Seidlová, Nikola Zbytovská a Daniela Zbytovská a také herec a režisér Zdeněk Černín. Pro děti budou nachystané dárečky a spousta zábavy. Vstupné na akci dobrovolné. V úterý v 17,00 hod. k nám opět dorazí projekt LiStOVáNí s Lukášem Hejlíkem, tentokrát s knihou Holčička a cigareta(benoit Duteurtre). Lukáš Hejlík přináší na jeviště další skvělou knihu, navíc tento projekt doplní sám autor, jeden z nejzajímavějších současných francouzských spisovatelů. Proti světu plovoucímu v katastrofálně znečištěném vzduchu a zavalovanému všemožnými zákazy, proti vládě nevychovaných emancipovaných dětiček se hrdina knihy, čtyřicátník zaměstnaný na magistrátě, dětinsky bouří: v práci si chodí na záchod potají vykouřit cigaretu. Je přistižen pětiletou holčičkou a tím pro něj začíná pekelná spirála vyšetřování, věznění a marné snahy obhájit se účastí v apokalyptické televizní reality show. Mikulovská Valtice ( Pondělí -Pátek

14 Po humorném a přesto tak krutém představení bude následovat diskuze s autorem a pochopitelně i jeho podepisování knih, které budou na místě ke koupi. - účinkují: Lukáš Hejlík a Petra Bučková Ve čtvrtek v 18,00 hod. proběhne vojensko historická beseda Legionářské obce Valtice, tentokrát na téma " / Léta zkázy a naděje". A v ten stejný týden, ale v neděli v k nám dorazí LiStOVáNí ještě jednou, ale tentokrát s knihou pro děti Komisař Vrtapkaa prokletí zubu moudrosti (Petr Morkés). V napínavém detektivním příběhu Komisař Vrťapka rozplétá nitky zločinu v samém srdci zoologické zahrady. Je záhadné zmizení slona Marlona nešťastná náhoda, nebo zlý úmysl? A jak je do všeho zapleten tajemný zub moudrosti? Mějte na paměti, že komisař Vrťapka tentokrát pro dobro a spravedlnost nasazuje vlastní kožich. Naštěstí není věhlasný detektiv na stopě rafinovaného padoucha sám, v patách má nezvanou společnici. A je to vážně kočka! LiStOVáNí plné nečekaných zvratů a podivných okolností pobaví malé i velké diváky.dne v přivítáme v galerii mladého cestovatele a mikulovského rodáka Martina Nešpora, který sám přešel zamrzlý Bajkal. Zdolal 650 kilometrů od severu k jihu a stal se tak pravděpodobně vůbec nejmladším Čechem, který podobnou cestu uskutečnil. Besedu pojmenoval Bajkal - fascinující oko Sibiře. K vidění budou také fotografie z celé cesty. Vstupné na akci dobrovolné. V pátek v hod.proběhne v galerii Sushi kurz pod vedením zkušeného šéfkuchaře z Prahy, Janem Kováříkem. Na kurzu budete mít možnost se naučit klasické MAKI Sushi, NIGIRI Sushi, či se naučit dělat japonskou omeletu. Vše, co si srolujete a uděláte, si poté odnesete domů, či sníte s přáteli. Pan Kovářík nás také naučí, jak filetovat správně ryby či jak správně uvařit rýži. Počet míst je limitován, vstupné 1350Kč, včetně všech surovin a pitného režimu.konec června bude jistě patřit dětem a to platí I pro naši galerii. Od do budou vystaveny práce dětí ZUŠ Valtice. Výstava je pojmenována " krajina jako vnitřní a vnější inspirace ". A mě nezbývá než všem dětem popřát krásné vysvědčení, dlouhé prázdniny plné úžasných zážitků a splněných přání a hlavně jen samé sluníčko. Petra Caulfield Vzpomínka místo rýmovaček Hned v úvodu se omlouvám všem těm čtenářům, kteří nepřeskakovali ve zpravodaji mé rýmovačky. Jistě si však vzpomenete, že jsem vám v jejich úvodu sliboval, že pro vás připravuji také Brepty a šplechty z valtického ochotnického divadla Než se tak stane, chtěl bych jako odrazový můstek popsat moje tři školní představení s valtickými dětmi, i s tím, co tomu předcházelo: V roce 1953, kdy jsem maturitou končil mikulovské gymnázium, už jsem měl za sebou 4 roky účinkování s valtickými ochotníky v malých i středních rolích. Dařilo se mi, obecenstvu jsem se líbil a z hodně stran se ozývalo, že bych měl jít k divadlu. A já, nezralý a světa nezkušený mladík, podlehl a podal přihlášku na DAMU (Divadelní akademie múzických umění) do Prahy. V tom okamžiku mne začala pronásledovat osudová dvojka. Posuďte sami: O přijetí na DAMU se v tom roce ucházelo přes dvě stě adeptů, z nichž přijímací komise, složená z předních herců a režisérů vybrala 25 (slovy dvacet pět). Já, vlastní vinou i tím, že tu nebylo nikoho, kdo by mi mohl poradit, jsem pochopitelně nedostatečně připravený a vykulený, že stojím před Matulovou, Nedbalem atd. zůstal mezi těmi devadesáti procenty zklamaných A co teď? Co budu dělat? Byla to má jediná přihláška na vysokou. V rozhodování mi pomohla úřednice školského odboru v Mikulově, která mne znala ze školy (a také tehdejší nedostatek učitelů) a já se octl na národní škole v Hraběticích, ale bez jakýchkoli pedagogických znalostí. S tím mi velmi pomohla bývalá spolužačka, která učila v sousedním Šanově a také to, že jsem děti měl rád. Ale po dvou měsících mě čekaly dva roky vojny Učitelské platy (760,- Kč měsíčně) a nabídka 1000,- Kč mě po vojně zlákala na místo účetního stavebního oddělení státního statku. Stačily dva měsíce, abych poznal, že to není můj životní cíl a já se vrátil ke kantořině Ocitl jsem se na vyšším stupni ZŠ v Drnholci. Po dvou měsících jsem dostal žloutenku, dva měsíce marodil a pak, kvůli dietě v nemocniční jídelně, mě školský odbor,(po radách typu: Soudruhu, jsi mladý a schopný co kdyby sis vařil sám) přece jen přeložil na zbývající dva měsíce do valtické základní školy. A tady končila smolná dvojka. Jako mladý a schopný jsem byl poslán do Jevišovky, kde jsem (konečně!) pobyl celý rok. Jevišovka kompletně osídlená repatriovanými Čechy z Bulharska mi dala ten rok možnost založit pěvecký kroužek, který se umístil na druhém místě v okresní pěvecké soutěži. To už byla šťastná dvojka, protože jsem si v tom roce nejen dálkově na pedagogickém gymnáziu doplnil potřebné vzdělání, ale také si mne na školském odboru vyžádal ředitel základní školy do blízkého Sedlce. Chtěl mít na škole pěvecký kroužek a já mu samozřejmě vyhověl. Prožil jsem tam šest šťastných let, poslední rok jako správce školy na titul ředitele jsem asi nebyl politicky zralý Se sedleckými ochotníky jsem si také zahrál Zdravého nemocného od Moliera a soudobou tvorbu Dva andělé vystupují. S dětmi jsem nacvičil nějakou skandinávskou pohádku o princezně, která byla proměněna kouzly v ledního medvěda, aby se v závěru vrátila ke své krásné podobě. V pětitřídce se sto žáky to věru nebyla lehká věc, tak museli vypomoci i dva sedlecko-mikulovští šesťáci. Za zmínku určitě stojí také následující: aby princezna (šesťačka) Habartová stihla odpolední dětské představení, musel pro ni na v areálu nemocnice ve Valticích nabízí PRANÍ A MANDLOVÁNÍ PRÁDLA DOPRAVA ZDARMA Tel.: , Počítače, Internet

15 motorce zajet její tatínek. Na zpáteční cestě havarovali a princezna představení odehrála s bolestivě zlomenou rukou, pak teprve ji ošetřili ve valtické nemocnici a rodiče na večerním představení měli možnost vidět zasádrovanou princeznu A ještě něco: Problémem bylo s tehdejšími prostředky provést záměnu v ledního medvěda a zpět. Vyřešilo se to takto: Do krabičky od krému se nasypalo magnezium, konec elektrického kabelu opatřil místní elektrikář odporovým drátkem. Zapojením proudu magnezium vzplálo, zahalilo jeviště na chvilku hustým dýmem a výměna bez problémů proběhla. Podobnou hereckou obětavost princezničky jsem předtím zažil v košickém divadle, kde Káča dozpívala svoji roli se zlomeným kotníkem a měla pak sádru až po hodně nad koleno! V roce 1963 jsem se po deseti letech anabáze okresem konečně octl doma na ZŠ Valtice, opět na vyšším stupni. Nezbylo mi, než si dálkově udělat vysokou, což trvalo tři a půl roku, abych byl způsobilý pro vyšší stupeň ZŠ. Valticím jsem zůstal věrný až do důchodu, tedy 30 let. Milan Kolář Valtické Podzemí čeká česká a světová premiéra her v podání Dvorního divadla Hlohovec VALTICE Českou a vzápětí dokonce světovou premiérou pravidelný prázdninový provoz zahájí 1. Podzemní divadlo. Projekt vznikl díky loňské úspěšné spolupráci dvou fenoménů Břeclavska - Valtického Podzemí, TOP vinařského cíle 2013, a Dvorního divadla Hlohovec. Nenechejte si ani letos ujít nevšední kulturní zážitek, kdy máte herce doslova na dosah i na dotek. Prubířský loňský rok jasně dokázal, že příjemně chladné podzemí je pro divadlo u sklenky dobrého vína jako stvořené. Představení Dvorního divadla v podání brněnských herců opakovaně zcela vyprodala Dianu, jeden z nejkrásnějších sklepů Valtického Podzemí. A jak sporům trojice přátel v případě Kumštu, tak problémům trojčlenné rodiny z Kykyryký sklepní kulisy slušely. Prázdninovou divadelní sezonu odstartuje v úterý 1. července česká premiéra hry Loutka, kterou budou střídat představení A taková to byla láska (světová premiéra ve Valtickém Podzemí 8. července) a úspěšný loňský Kumšt. Repertoár Dvorního divadla je sice vybírán s ohledem na prázdninové naladění publika, ale vždy při zachování vysoké umělecké úrovně a dramaturgické objevnosti. Všechny tři hry nově prověří zrekonstruovaný Františkánský sklep se samostatným vchodem, větší kapacitou sedadel a potřebným zázemím pro herce. I přesto bude kapacita míst omezená, proto je dobré si vstupenky rezervovat na nebo na či na a telefonu Zakoupit je můžete i v papírnictví na valtickém náměstí. "Dvorní divadlo vzniklo pro Lednicko-valtický areál s myšlenkou oživovat zdejší prostory a zajímavá místa. První sezonu jsme odehráli na dvorku chalupy v Hlohovci a repertoár tvořila jediná hra. Vloni jsme čtveřici her odehráli nejen v Hlohovci, ale i na terase či v Rytířském sále lednického zámku a v srpnu i ve Valtickém Podzemí," uvedla produkční divadla Petra Černínová. 15

16 Zakladatel Dvorního divadla, brněnský režisér Zdeněk Černín, je toho názoru, že ve vinném sklepě se dá diskutovat i o věcech závažných, a když máte po ruce sklenku dobrého pití, vzniká i dobrá atmosféra. A Valtické Podzemí má genia loci, který umocňuje jak pocity herců, tak diváků a je to kulturní svátek pro všechny zúčastněné," řekl. Pít i jíst nejenže nebude při představeních zakázáno, ale bude přímo doporučeno. Příchozí se mohou těšit na vína z produkce Vinařství Chateau Lednice, které Valtické Podzemí provozuje, ale i na višňák, který v srpnu vystřídá hroznový mošt a burčák. Diváci si také budou moci unikátní podzemní labyrint chodeb a sklepů zdarma prohlédnout. Po skončení představení nemusejí nikam spěchat, mohou v klidu posedět pod zemí i nad zemí na terase. Divadelní úterky ve Valtickém Podzemí červenec: MiroGavran: Loutka (ČESKÁ PREMIÉRA 1. července) KomediechorvatskéhodramatikaMiroGavranaLoutkamělasvětovoupremiéru v roce 2012 v New Yorku.ČeskoupremiérouzahajujeDvornídivadlosvojitřetísezonu, a to v novězrekonstruovanémfrantiškánskémsklepěvaltickéhopodzemí.a zápletkahry?mužistředních let se porozpaduvšechdosavadníchvztahůsplnísen - vyhraje v soutěžidokonalouženu, robota k nerozeznání od krásnémladéženy, anavíc s vlastnostmi, kterébylyvýzkumemmezimuživyhodnocenyjakonejžádanější. Soužitídokonaléženy s nedokonalýmmužemvšakmásváúskalí. V titulníroli se představíherečka Marta Ondráčková, divákůmznámámoderátorkasnídaně s Novou, postavujejíhonerudnéhomajitelevytvořízdeněkčernín, který se rovněžujalrežie. Yasmina Reza: Kumšt Francouzskáspisovatelka a dramatičkaprokázalamimořádnéporozuměnímužskémusvětu a naskromnézápletce (kterou je koupějednohovelmidrahého, zatovšakúplněbíléhoobrazu) vybudovalacharakterytřípostav, kterérežisérzdeněkčernínoslovujecivilnímijményjejichhereckýchprotagonistů. VstřícnýLukáš (Hejlík znáte z Listováníčiordinace v Růžovézahradě), snobskýhonza (Grygar znátejakostrážmistraváclavajaroše z Četnickýchhumoresek) a nekompromisnízdeněk (Černín) v komedii o přátelstvípostupněztrácejí nervy aodhalujísvoupravou, nevylepšenoutvář 1. Loutka česká premiéra 8. A taková to byla láska světová premiéra 15. Kumšt 22. A taková to byla láska 29. Kumšt srpen: 5. Kumšt 12. Loutka 19. A taková to byla láska 26. Kumšt - konec divadelní sezony ve VP Pravděpodobné začátky ve 20,30 hodin, délka představení cca 90 minut, změna programu vyhrazena sledujte a hlášení místního rozhlasu, možnosti rezervace vstupenek v článku. diváci ve valtickém podzemí Anna Gavalda: A taková to bylaláska (SVĚTOVÁ PRE- MIÉRA 8. července) Román francouzské spisovatelky Anny Gavaldy zdramatizoval pro Dvorní divadlorežisér a zároveň hlavní protagonista Zdeněk Černín.Ke svému životnímu jubileu si nadělil nejen krásnou roli, ale také světovou premiéru. Pierre je dle obvyklých měřítek úspěšný šedesátník a za svým životem se může ohlédnout s uspokojením. Děti i snacha ho však mají za starého vola a manželka s ním zůstala, protože prostě na nic lepšího nepřišla. Chlo je třicátnice, kterouprávěopustilmanžel a jejíjižbrzybývalýtchánjipřivážínasvojichalupu. Je přednimikromědlouhénociišancezačítznovu? pít je v podzemí dovoleno NEJLEVNĚJŠÍ PNEUMATIKY Prodej pneu za internetové ceny Levné pneu obrovský výběr rychlé dodání! Nabízíme kvalitní a levné pneu, ocelová a alu kola, motopneu, nákladní, průmyslové a zemědělské pneu Prodejna Valtice, Mikulovská 387 Alexander Březina Kontakt: tel

17 Valtické detaily Pro květnový detail mám evidované jen dvě správné odpovědi. Zřejmě nebylo snadné jej nalézt, ač se nalézá na portále budovy č.p. 4 na náměstí. V objektu sídlí TIC, dětská lékařka, Městské muzeum a Základní hudební škola. Jedná se o dekorativní prvek bukranion, zpodobující býčí či volskou lebku zdobenou girlandami květů, nebo stuhami se střapci, zvanými festony. Nejčastěji býval bukranion použit na chrámech a náhrobcích Starého Říma. Jeho vznik ale sahá hluboko před začátek letopočtu, do Egypta. V novější době tento prvek užívala zejména renesance a klasicismus. Prapůvod bukranionu spočívá ve starém zvyku zdobit oltáře a chrámy lebkami obětovaných zvířat. Některé prameny uvádí, že tento prvek je symbolem pomíjející síly. Valtický bukranion má zřejmě jen dekorativní funkci, evokující antické motivy. Je škoda, že tiskárna neponechala u květnových detailů popisky označující, odkud který pochází. Pro červen jsem vybral detail granátového jablka, které má ve svém znaku řád Milosrdných bratří. Jeden podobný znak se nachází nad vstupem (fortnou) do bývalého konventu zmíněného řádu. Ovšem na naší fotce je jiný detail z Valtic. Jako vodítko můžu prozradit, že je třeba hledat v areálu valtického zámku. Nedejte se odradit a své odpovědi na otázku kam náleží tento detail posílejte formou SMS na tel. č , nebo em na adresu případně můžete vhodit lístek s řešením do schránky Zpravodaje, která se nachází v průjezdu naproti vstupu do Turistického informačního centra. Pro vítěze naší soutěže je připravena kniha Valtice. KRMS Úklidová firma Jančálek nabízí své služby: točené zmrzliny OZNAMUJEME: ZMRZLINA P Ř E S T Ě H O V Á N A Všem milovníkům točené zmrzliny OZNAMUJEME: v Galerii Reistna/vchod vedle potravin./ OPOČENSKÁ TOČENÁ ZMRZLINA P Ř E S T Ě H O V Á N A loňskou kvalitu a letošní nové příchutě. Letos nás najdete v Galerii Reistna/vchod vedle potravin./ Těšíme se na Vás Přijďte ochutnat naši loňskou kvalitu a letošní nové příchutě. Těšíme se na Vás Specializujeme se na úklid bytů, domů a komerčních prostor. Nabízíme jednorázové i pravidelné úklidy, provádíme mytí oken, a nebo celkovou péči o domácnost a komerční prostory. Vždy dbáme na kvalitu prováděných služeb, protože spokojený zákazník je tou nejlepší reklamou a doporučením. Všem klientům garantujeme preciznost prováděných prací, diskrétnost a spolehlivost. Kontakty: Tel.: , E mail: Web: firma jancalek.webnode.cz 17

18 V roce 2004 si vydaly Vinné sklepy Valtice tiskový list (viz obrázek), který sloužil k propagaci firmy. Hledám jakékoliv informace o tomto tiskovém listu, nejlépe list samotný. Kontaktujte mě prosím na tel. čísle , na mailové adrese případně adrese: Ul. kpt. Jaroše 1548, Kadaň Děkuji. Ing. Jaroslav Šimek. Oznámení Vážení čtenáři a odběratelé Zpravodaje, Minule jsme uveřejnili už poslední znamení Zvěrokruhu, takže v tomto čísle už žádné povídání o povaze lidí, narozených v některém znamení nenajdete. Nenajdete také pokračování knihy Děti na kolejích. Děj knihy se přesunul z Valtic do Podivína a tak jsme se rozhodli otiskování přerušit. Pokud máte o zbývající část knihy zájem, napište si do redakce Zpravodaje a rádi vám pošleme zbytek na vaši mailovou adresu. V poslední době dostáváme tolik příspěvků k otištění, že budeme možná nuceni vybírat a otiskovat jenom to nejdůležitější, hlavně u fotografií. Květnový Zpravodaj měl 20 stránek a při takovém rozsahu už přestává být jenom Zpravodajem. Musíme se snažit i z finančního pohledu počet stránek omezit. Samozřejmě budeme rádi, když s námi i v budoucnu budete spolupracovat. Musíte nám ale odpustit, pokud budeme něco krátit a omezovat počet fotografií. Vydavatel a redakce. STAVEBNINY VALTICE prodej a výkup starých cihel na hale firmy Molčík na Mikulovské TEL: Knail NEHTOVÉ STUDIO Bouchnerová Kristýna mobil Mgr. Petra Bártková pobočka Valtice Valtice, , Nám. Svobody 15 gsm: porady dle telefonické dohody Účetní firma Ing.Alexandra Ekrtová nabízí vedení daňové evidence,účetnictví,dph,- mezd,skladů a podpůrných evidencí dle požadavků zákazníka Tel , Úvěry na bydlení Snížení splátek stávajících úvěrů a půjček Koupě RD nebo bytu Modernizace RD nebo bytu Výstavba RD nebo bytu Vypořádání po rozvodu nebo dědictví Všechny nabídky jsou připravovány na míru pro Vás a ZDARMA! Igor Kahánek, tel "ELEKTRIKÁŘ" Vítězslav Krčka Elektoinstalace a hromosvody Ivan Bilkovič Za Tesárnou 779 Valtice , Valtice Mikulovská 175 mobil: mobil: řezané a hrnkové květiny svatební floristika smuteční kytice suchá vazba keramika a dárkové zboží donášková služba VALTICKÝ ZPRAVODAJ měsíčník, ročník XXXV. prodejné, cena 8.- Kč Vydává: Občanské sdružení Valtice, IČO , náklad 500 ks. Reg. číslo MK ČR E Redakce: Valtice, Nám. Svobody 4., Šéfredaktor: Ing. Jaroslav Sobotka, Tisk: Tiskárna Pálka, Břeclav, Příspěvky, inzerce, sazba: Ing. Jaroslav Sobotka Předplatné: M. Crhonková, tel internet Březnové číslo vyšlo

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

KALENDÁŘ AKCI PRO ROK 2012

KALENDÁŘ AKCI PRO ROK 2012 KALENDÁŘ AKCI PRO ROK 2012 LEDEN Diskotéka Termín: 6. 7.1., 13. 14.1., 20. 21.1., 27. 28.1.2012 od 21.00 hod. Místo konání: sál Disco Clubu Kinopolis, ul. Mikulovská 1025, Valtice Organizátor: Disco Club

Více

SPOLEČNOST valtické vinné trhy. ve spolupráci se Střední odbornou školou vinařskou a Středním odborným učilištěm zahradnickým ve Valticích STATUT

SPOLEČNOST valtické vinné trhy. ve spolupráci se Střední odbornou školou vinařskou a Středním odborným učilištěm zahradnickým ve Valticích STATUT SPOLEČNOST valtické vinné trhy ve spolupráci se Střední odbornou školou vinařskou a Středním odborným učilištěm zahradnickým ve Valticích STATUT 48. ročník valtických vinných trhů 2015 Celostátní výstava

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

VALTICKÉ PODZEMÍ. Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz

VALTICKÉ PODZEMÍ. Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz VALTICKÉ PODZEMÍ Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz Víno, radostná komodita, která letí Spotřeba vína v ČR již 20 let roste (5/l osobu za 10 let), to je cca 5 mil. hl. - trh má velikost

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Vinařské špičky zahájí Festival vína Český Krumlov

Vinařské špičky zahájí Festival vína Český Krumlov Vinařské špičky zahájí Festival vína Český Krumlov Český Krumlov 15. října 2014 Téměř celý listopad (7. - 29. 11. 2014) bude v Českém Krumlově patřit již tradičně vínu. A ne jen tak ledajakému. Festival

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZAJEČOVSKÉ SPOLKY Včelaři v Zaječově Založení včelařského spolku v Zaječově bylo 8.února 1938. Spolek sdružoval včelaře ze Zaječova, Kvaně, Olešné a Jiviny. Měl 28 členů, kteří chovali

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Čerchovská 1981/6, 120 00 Praha 2, Vinohrady IČO 264 31 017 2 0 1 1 Název účetní jednotky: Sídlo účetní jednotky: NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

OLMA Národní finále mladších minižákyň

OLMA Národní finále mladších minižákyň INFORMAČNÍ BULLETIN OLMA Národní finále mladších minižákyň pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France Úvodní slovo Vážení hosté, účastníci, diváci, dovolte mi tímto Vás přivítat

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu Český národní komitét ICOMOS ve spolupráci s Muzeem umění v Olomouci Vás zvou na odborný seminář

Více

TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9

TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9 TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9 Jubilejní 10. mezinárodní cyklojízda, otevírání evropské dálkové trasy EuroVelo 9 v Jihomoravském kraji a Dolním Rakousku s tématem bio

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

Krajinou Rudolfa Gajdoše

Krajinou Rudolfa Gajdoše Ach, jižní Moravo, zem žárná, Ty má lásko! Petr Bezruč Krajinou Rudolfa Gajdoše Centrum ekologické výchovy Pálava ZO ČSOP 56/15 a Základní škola Mikulov, Valtická ul. 3 vyhlašují II. ročník výtvarné soutěže

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

PODPORA VINAŘSKÉ TURISTIKY ZE STRANY VINAŘSKÉHO FONDU. Ing. Jaroslav Machovec Vinařský fond

PODPORA VINAŘSKÉ TURISTIKY ZE STRANY VINAŘSKÉHO FONDU. Ing. Jaroslav Machovec Vinařský fond PODPORA VINAŘSKÉ TURISTIKY ZE STRANY VINAŘSKÉHO FONDU Brno, 22. 5. 2014 - zřízen zákonem o vinohradnictví a vinařství - 2002-4 podpora výsadby vinic - od 2006 marketingové zaměření Orgány Fondu: Rada Vinařského

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015)

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Projekt spolupráce Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy je společným projektem místních akčních skupin Dolní Morava a Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko.

Více

Úvodní slovo... Program. Vysvětlivky a seznam použitých zkratek. Vážení návštěvníci, přátelé dobrého vína!

Úvodní slovo... Program. Vysvětlivky a seznam použitých zkratek. Vážení návštěvníci, přátelé dobrého vína! 6. ČULSKÝ KOŠT Úvodní slovo... Vážení návštěvníci, přátelé dobrého vína! Vítáme vás na šestém ročníku Čulského koštu tradičně konaného v kulturním domě ve Slupi. Letošní ročník se může pochlubit nejen

Více

Pozvánka do Zlínského kraje

Pozvánka do Zlínského kraje Pozvánka na tiskovou konferenci při příležitosti konání veletrhu Regiontour 2015 15. 1. 2015 Pozvánka do Zlínského kraje Zlínský kraj turistický region Východní Morava Východní Morava je regionem s nezaměnitelným

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ. IČ: 00235024 za rok 2009

SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ. IČ: 00235024 za rok 2009 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ IČ: 00235024 za rok 2009 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

AHOJ TANEČNÍCI, VEDOUCÍ KLUBŮ A CHOREOGRAFOVÉ

AHOJ TANEČNÍCI, VEDOUCÍ KLUBŮ A CHOREOGRAFOVÉ AHOJ TANEČNÍCI, VEDOUCÍ KLUBŮ A CHOREOGRAFOVÉ Ahoj tanečníci, vedoucí klubů a choreografové... Už za chvíli se uvidíme v Bohumíně na MČR ART. Po úspěšné ligové soutěži v lednu je tady soutěž v královských

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU Slavnostní přijetí VIP hostů a zahraničních delegací plesu předsedou vlády ČR Mirkem Topolánkem, první místopředsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslavou Němcovou, generálním

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 16. 04. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Země živitelka 2011 České Budějovice

Země živitelka 2011 České Budějovice Země živitelka 2011 České Budějovice S koncem prázdnin se již po čtvrté NS MAS ČR účastnila 38. ročníku výstavy Země živitelka. V letošním roce se NS MAS ČR společně s Celostátní síti pro venkov (CSV),

Více

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Nadace Partnerství, Národní vinařské centrum, o.p.s., 2008 Kategorie pro I. etapu (srpen září 2008) certifikace služeb vinařské turistiky

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZM-03-2011 Počet stran: 6 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2010 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

DÁRKOVÁ BALENÍ. Objednávky: Objevujte s námi nové tváře vína. společnosti Soare sekt a Vinařství Zaječí

DÁRKOVÁ BALENÍ. Objednávky: Objevujte s námi nové tváře vína. společnosti Soare sekt a Vinařství Zaječí Objevujte s námi nové tváře vína Společnost Soare sekt přináší na trh kolekci prestižních souprav s moravskými tichými víny a francouzskými sekty. Věříme, že si vyberete vhodnou kombinaci, která udělá

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa žadatel IČ účel požadovaná částka v Kč Mateřská škola Sovička, Česká Lípa, Antonína Sovy 1740, PO Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská

Více

9. regionální veletrh fiktivních firem Praha

9. regionální veletrh fiktivních firem Praha Pozvánka na 9. regionální veletrh fiktivních firem Praha 28. ledna 2015 Obchodní akademie Vinohradská Praha 2, Vinohradská 38 Vážená paní, vážený pane, vážení pracovníci fiktivních firem, dovolte mi, abych

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2014

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2014 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2014 Účetní jednotka: Obec Tvrdonice Nám.Míru 31/96 691 53 Tvrdonice IČO: 00283631 Závěrečný účet se zpracovává dle 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech

Více

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Miroslav Rozkot CSc., Ing. Milena Krupičková,

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

To nejlepší z Anglie. 1.den: odjezd z Vimperka v podvečerních hodinách a přesun přes SRN do Belgie.

To nejlepší z Anglie. 1.den: odjezd z Vimperka v podvečerních hodinách a přesun přes SRN do Belgie. To nejlepší z Anglie Termín: 23. 4. - 29. 4. 2016 Program: 1.den: odjezd z Vimperka v podvečerních hodinách a přesun přes SRN do Belgie. 2 den:. Celodenní návštěva hlavního města EU Bruselu. Dopoledne

Více

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Pomyslný základní kámen mikulovského muzea byl položen před 100 lety a pomyslně na něj poklepali pánové založivší v roce 1913 muzejní spolek. Podnět k

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Žďár nad Metují, IČ: 00273279 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519 371 545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Účetní jednotka: Obec Tvrdonice Nám.Míru 31/96 691 53 Tvrdonice IČO: 283631 Závěrečný účet se zpracovává dle 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

Více

Golden Tour Pardubice 2014

Golden Tour Pardubice 2014 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu svého druhu ve střední

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE OLOMOUC - město s nejvíce památek na Moravě - Vláček v provozu květen-srpen

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí NORSKÝ DENÍK 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí Tímto dnem pro nás začala výprava za dobrodružstvím do Norska. Nad ránem jsme se v letištní hale spojili se zbývajícími účastníky projektu z Břeclavi a po odbavení

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014 Obec Tvarožná Tvarožná 40 664 05 Tvarožná IČ 00282731 Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014 zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obsah závěrečného

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Oddělení pro děti a oddělení pro dospělé čtenáře Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně připravilo na školní rok 2014/2015 plán

Více

JOIN THE ENVIRONMENT - SEVILLA

JOIN THE ENVIRONMENT - SEVILLA Z obsahu listopadového čísla časopisu: Youth in Action ve Španělsku Víkendová cesta Euroteamu do Anglie Další připravované akce Euroteamu -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OVOCNÉ DŘEVINY V KRAJINĚ A JEJICH VYUŽITÍ. 14. listopadu 2013 v Lednici. 1. cirkulář. Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici

OVOCNÉ DŘEVINY V KRAJINĚ A JEJICH VYUŽITÍ. 14. listopadu 2013 v Lednici. 1. cirkulář. Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici Vás za podpory projektu OPVK Partnerské sítě pro zahradnictví a krajinářskou architekturu srdečně zve na konferenci OVOCNÉ DŘEVINY V KRAJINĚ A

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe

Ekologické aktivity, exkurze, praxe Ekologické aktivity, exkurze, praxe 10. 9. Kvinta, sexta, 3. ročník návštěva výstavy Ligy proti rakovině Každý svého zdraví strůjcem Mgr. M. Šverma 10. 10. Porada k projektu ENERSOL 2014 - RNDr. H. Pokorná,

Více