Váţení a milí spoluobčané, chtěla bych Vás informovat o několika událostech, které Vás zajímají..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Váţení a milí spoluobčané, chtěla bych Vás informovat o několika událostech, které Vás zajímají.."

Transkript

1

2 Váţení a milí spoluobčané, chtěla bych Vás informovat o několika událostech, které Vás zajímají.. Rekonstrukce Obecního úřadu Vyhodnocení nákladů na rekonstrukci kanceláře a kuchyňky v budově Obecního úřadu: zednické práce stály ,- Kč, elektroinstalace ,-Kč a nové zařícení (lino, nábytek, záclony, konzole a nástěnky) ,- Kč. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Celkové náklady letos provedené rekonstrukce vyšly na ,50 Kč. Stavební parcely na poli Dne byla do naší obce předána projektová dokumentace na inţenýrské sítě pro stavební parcely (naproti transformátoru). Po projednání se zastupiteli dne bude poţádán Stavební úřad Mělník o vydání stavebního povolení. Po prázdninách by mohlo být poţádáno o geodetické zaměření a následně se pokusíme zajistit dotační titul na výstavbu inţenýrských sítí. Provoz kanalizace obce Jeviněves Z obce Jeviněves, jejíţ odpadní vody jsou čerpány do naší čistírny odpadních vod od měsíce února 2013, přitékalo aţ dosud průměrně cca 26 m 3 měsíčně. V měsíci květnu však byl zjištěn průtok cca 195 m 3, takţe jsme ihned informovali příslušnou obec, ţe do kanalizace pravděpodobně natéká dešťová voda, která nám narušuje správný chod ČOV s poţadavkem, aby zastupitelé urychleně sjednali nápravu. V měsíci červnu jsme znovu zasílali výzvu o tom, aby nás informovali, jaká náprava byla provedena, neboť průtok opět vzrostl na cca 738 m 3 za měsíc. Ţádné informace jsme se od obce Jeviněves nedočkali. Dne nás informovala firma Veolia, ţe bude na základě objednávky z Jeviněvsi v co nejbliţším termínu provádět kamerovou kontrolu kanalizace. Důležité sdělení pro všechny občany: Chci informovat všechny občany, že kanalizace nebyla vystavěna na dešťovou vodu!!! Pokud bude zjištěno, že někdo bude do fekální kanalizace pouštět balastní vody, pak náklady, které obci vzniknou odstraňováním škod na ČOV, budeme vymáhat na příslušném majiteli. Při spouštění kanalizace v naší obci jste byli všichni ústně i písemně informováni o tom, co se do kanalizace smí a nesmí pouštět, aby ČOV správně fungovala. Povodně v r Zastupitelstvo obce zaslalo na obnovu ZOO parku v Ţelčíně po povodních finanční částku ,-Kč. Zároveň chceme poděkovat všem občanům, kteří napekli sladkosti pro obec Kly, která téţ byla postiţena velkou vodou. Téţ nesmíme zapomenout na naše hasiče, kteří pomáhali při povodních v obci Luţec n.vlt. Částečná uzavírka silnice Městský úřad Mělník - Odbor dopravy nás dne informoval o částečné uzavírce silnice č. III/24611 v době od a silnice č. III/24635 u obce Mlčechvost v době od pro zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu při výstavbě vodovodní přípojky a stavební úpravě této komunikace. Sepsáno ve Spomyšli ke dni starostka obce - -

3 K vyobrazení na titulní straně: Spomyšelské děti a jejich kamarádi v patře Obecního úřadu při čtení. -jvm- Poslední březnový víkend byly ostříhány lípy v ulicích Na Podfuku a Lipová. Práci provedla skupina pracovníků vedená p. Miroslavem Burešem Lipová ulice, pohled od bývalé hlavní silnice jedna strana ulice Na Podfuku, vpravo dům čp. 99 V dubnu 2013 pokračovala a v květnu byla dokončena demolice domku čp Spolu s Tůmovnou padl, až na jedinou zeď sousedící s dětským hřištěm, i zbytek bývalého hostince, stavení čp. 22. O Tůmovně jste si mohli pár základních informací přečíst v minulém vydání Spomyšelských aktualit z Tůmovny zbývá část obvodových zdí (pohled z bývalé hlavní silnice směrem k návsi) - -

4 pohled přes dětské hřiště na zbytek zdi stavení čp po domě čp. 141 jiţ není ani památky Spomyšelští senioři měli opět sraz na hasičárně. V sobotu 13.dubna odpoledne se po 4 zimních měsících sešli místní dříve narození občané, aby si mezi sebou popovídali, podívali se na taneční vystoupení malých dětí a spomyšelských děvčat, poslechli si hudbu, zpěv a básničku, vyslechli si asi 15timinutové povídání o činnosti obecních představitelů před 150 lety a při dobrém jídle a pití a při živé hudbě si třeba i zatancovali. Senioři obdrželi při příchodu živou květinu, v průběhu setkání pak zákusek, čaj nebo kávu, pivo nebo limonádu a teplou sekanou s chlebem nebo se salátem. O obsluhu a další občerstvení se postarali dobrovolní hasiči. Personálně vypadal program asi takto: Cvičení při hudbě vedla paní Eva Šebová a představily se děti z Horních Beřkovic, žáci prvních a druhých tříd tamní školy. Sestry Kristýnka a Natálka Brožovy ukázaly seniorům své umění v oblasti hudby, zpěvu a přednesu. Další taneční vystoupení, tentokrát na téma cirkus, předvedla o něco starší děvčata přesně ta, která tímto tancem prezentovala naši obec v březnu na kralupských Šibřinkách a o kterých jste mohli číst v minulém vydání Spomyšelských aktualit. Paní Květa Marsová, která celé setkání uváděla, pak přečetla povídání z historie naší obce. Mezitím hrálo k poslechu i k tanci místní trio Ričiband. Účinky výborně podané hudby a zpěvu byly tentokrát znásobeny použitím zvukové aparatury, vhodně a s citem seřízené tak, aby seniorům nevadil přílišný hluk a přitom byla hudba i zpěv slyšet v každém koutku místnosti. Tentokrát se seniorů sešlo o něco více, než tomu bylo v prosinci. Udáno přesným číslem bylo jich tam rovných třicet. Seniorského setkání se za vedení obce účastnila starostka obce Ivana Kumprichtová spolu s místostarostkou Zdeňkou Novákovou. Jako potěšitelný se mi jeví fakt, že tentokrát se senioři zdrželi podstatně delší dobu, než tomu bývalo dříve. Většina seniorů se začala rozcházet až kolem 18.hodiny, někteří ještě později. Zdá se, že se jim setkání i program líbil, že je zaujal. jvm- - hornobeřkovské děti - - Kristýnka a Natálka Broţovy při hře a zpěvu - - -

5 - děvčata po cirkusovém vystoupení - - Ričiband - seniorské publikum 28.dubna projel katastrem naší obce Sv. Jiří - vlak s návštěvníky Řipské pouti směřující do Ctiněvsi. Vagony byly taženy parní lokomotivou, která přilákala za studeného a větrného počasí k přejezdu u Horních Beřkovic něco přes desítku fandů. Všechny přítomné čekala příjemná podívaná na krásný parní stroj s dobovými vagony plnými cestujících. Současně to byla také pastva pro oči fandů a znalců. Pohled na projíždějící vlak zahalený tu do černého kouře a tu do bílého mračna páry mimoděk navozoval vzpomínky na naše mládí, na tehdejší cestování, připomínal stará nádraží se svými budovami nebo domky, modré čepice nádražáků a červené čepice výpravčích. Kdo by si nevzpomněl na popel, který občas spadl cestujícímu do oka, na tvrdé dřevěné sedačky ve vagonech, na tvrdé kartonové jízdenky proštipované kleštičkami průvodčího a mnoho dalších maličkostí, které dnes již pomalu zapomínáme a mladší generace o nich neví již vůbec nic. Proto si je třeba vážit fandů a náruživců, kteří pro naše vnuky a další generace tyhle staré páry renovují, zvelebují, udržují v chodu a provozují alespoň při svátečních příležitostech. Většinou to dělají zcela zdarma a ve svém volném čase. vlak s 11 vagony pohled od přejezdu u H.Beřkovic lokomotiva projíţdějící přes nechráněný ţelezniční přejezd - -

6 Pálení čarodějnic. připravená hranice hasiči zapalují hranici Podobně jako před rokem a roky předcházejícími připravili 30.dubna spomyšelští hasiči na Vrchách hranici, na které byly po 20.hodině upáleny čtyři menší, ale o to nebezpečnější čarodějnice. Při smůle na počasí, která v poslední době pronásleduje některé akce v naší obci, účastníky ani moc nepřekvapilo, že i tenhle večer foukal chladný vítr a občas drobně sprchlo. Příchozí si nenechali počasím vzít dobrou náladu, každý se bavil podle svého gusta a proto se akce, aspoň podle mého mínění, vydařila. Na zmíněném vršku se sešlo přibližně osob, děti v to nepočítaje. Poblíže velké hranice hasiči zapálili a průběžně po celý večer udržovali menší oheň, na kterém si příchozí mohli opékat přinesenou uzeninu. Dobrým nápadem hasičů bylo postavení většího stanu s lavicemi a výčepem uvnitř. Nejdůležitější ze všeho je, že si přátelsky a předsvátečně naladění lidé mohli mezi sebou popovídat o svých radostech i problémech, pohovořit o sousedech, popít pivko i teplý mok prostě řečeno bavit se podle svého. jvm- záře oslepuje, ale je teplo silný náraz větru a hlídkující hasič Sedmého května se úřadovna a přilehlá místnost v přízemí Obecního úřadu Spomyšl dočkaly nového nábytku. Po provedené stavební rekonstrukci v patře i v přízemí budovy Obecního úřadu ve Spomyšli to byl poslední krok, který bylo třeba udělat ke zpříjemnění prostředí k práci nejen současných, ale i budoucích zastupitelů a úřednice. Snímky byly pořízeny 7.května. - -

7 za pracovním stolem kancelář OÚ pohled k návsi kancelář OÚ pohled od návsi kuchyňka Téhož dne navečer se v patře Obecního úřadu Spomyšl začaly scházet děti na první spomyšelské noční čtení, ale nikoli s H. Ch. Andersenem. Akci tohoto druhu jsme mohly uspořádat až po rekonstrukci prostor, po níž vznikla prostorná, zateplená místnost s plovoucí podlahou a sociálním zařízením. Neměly jsme ani tušení, zda bude ze strany dětí zájem a byly jsme mile překvapené, když se sešlo sedmnáct dětí různého věku. Přinesly si spacáky a polštářky a zaplnily jimi celou místnost. A pak už došlo na čtení českých pohádek, vyprávění vtipů, řešení hádanek a další hry. Největší úspěch ale měla polštářová bitva. malování obličejových masek malování na papír - -

8 děvčata také kreslí vyprávění vtipů polštářová bitva i na nové účesy došlo čtení 8.5. snídaně před rozchodem Pak děti samy četly úryvky z pohádek a kolem 23.hodiny zalezly do spacáků. Některé usnuly, jiné až pozdě k ránu, jak byly rozdováděné. Druhý den ráno dostaly děti snídani a po ní se rozešly do svých domovů. Podle zpětné odezvy se noc na úřadě všem moc líbila. Poděkování patří děvčatům Marušce a Aničce Horáčkovým a Natálce Srbové, které se dětem věnovaly s velkým nasazením. Za Kulturní výbor Květa Marsová - -

9 A V dopoledních hodinách dne 4.května se podařil zapálenému rybáři Vojtovi Prokešovi (čp. 52), kapitální úlovek na našem obecním rybníku. O několik dní později mu již visela na vlasci další, ještě o trochu delší ryba. Vojta se oddává svému koníčku již od svých 4 let. S určitostí mohu tvrdit, že ve svém krátkém životě chytil daleko větší kousky, ale na spomyšelské poměry a stav obecního rybníka je to, co vidíte na přiloženém obrázku, úlovek vskutku neobvyklý. Snad neprozradím tajemství, když sdělím, že kapra o velikosti 54 cm (obr. A) chytil na chlebovou kůrku. Druhý úlovek (obr. B) měřil 60 cm. jvm- B Devátého května se nad obcí přehnala menší bouřka a v jejím průběhu spadlo něco málo krup. Bouřka ani kroupy nezpůsobily žádné materiální škody na majetcích občanů, ani zemědělské škody na polích a zahradách. Za zmínku však stojí velikost krup jak je z přiloženého snímku vidět, některé dosahovaly až 3 centimetrů. V sobotu 11.května proběhla v obci akce Sběr nebezpečných odpadů. Specializovaná firma odvezla z obce nejen lednice a mrazáky, ale i jiné elektrospotřebiče, zbytky barev a léků, baterie, ředidla a mnoho dalších, životní prostředí ohrožujících předmětů. Následující víkendové dny se mohli občané zbavit nepotřebných větších předmětů (nábytku apod.) do přistavených velkoobjemových kontejnerů. Např. kontejner před Obecním úřadem Spomyšl měl objem 30 m 3 a ještě v pondělí dopoledne nebyl zcela naplněn. Každý návštěvník Spomyšle a také každý její obyvatel si jistě nemůže nepovšimnout, že naše náves je pěkná, s pravidelně udržovanými trávníky a prořezanými stromy, květinami vyzdobenými pomníky a občas se objeví i další - -

10 zkrášlující maličkost, jako např. ta na snímku. Jde o květinami vyzdobenou skalku vedle OÚ u zdi Burešovic statku. O údržbu návsi se stará rodina p. Miroslava Bureše, o květiny na pomnících paní Cinybulková. Sobota 25.května byla dnem, co se týče dešťových srážek, velmi proměnlivým, v každém případě na tuto dobu velmi chladným. Na hřišti SK Spomyšl se ze všech sil snažili mladí hasiči splnit co nejlépe podmínky okresní soutěže Plamen. Sjelo se zde přes 200 dětí, každé více či méně zapálené do hasičského soutěžení s důrazem na to, aby se ve Spomyšli předvedlo co nejlépe, aby slabším výkonem nepoškodilo své mateřské SDH a naopak, aby špičkovým výkonem pomohlo svému družstvu, potažmo SDH i obci, ze které pochází. Naši hasiči připravovali pro soutěžící a jejich doprovod na 250 porcí jídla guláš, rohlíky s párkem a také přiměřené množství pití. Škoda, že Spomyšl nemohla své družstvo postavit, protože se na schůzkách Soptíků neschází dostatečný počet mladých zájemců. Příčin může být více, ale to nechť si každý čtenář rozebere sám. Dost možná, že se ozve někdo z dospělých hasičů, členů SDH ve Spomyšli, aby nám příčiny úplně objasnil nebo aspoň trochu poodhalil. O soutěži Plamen i o jednotlivých diciplínách bylo v minulosti v naší obecní tiskovině již referováno a tak se dnes za pomoci snímků omezím pouze na celkové pohledy a zákulisí soutěže. - tribuna zaplněná doprovodem účastníků soutěţe - - stany, auta, parkoviště - - opékání vepřové kýty - - pohled na plochu hřiště se soutěţícími - - -

11 Tentýž den pořádala blízká obec Lužec n.vlt. svoji pouť. Přes chladné počasí, zataženou oblohu s občasným deštěm, bylo na místě nejen velké množství atrakcí, ale i hodně návštěvníků. V bohatém programu vystoupilo kolem 14.hodiny také osm spomyšelských děvčat, tentokrát pod názvem Marsovky. Děvčata předvedla taneční a cvičební variace na téma cirkus, tytéž, které poprvé s úspěchem předvedla na kralupských Šibřinkách. Jednou z mnoha obcí v našem okolí, která byla silně postižena nedávnou povodní, je obec Kly. Z její adresy přišel do okolních obcí mail s prosbou o pomoc pro hasiče, kteří tam zasahují a pomáhají při odstaňování škod po povodni. Reakce naší obce byla rychlá po ověření zprávy v obci Kly byla prosba vyhlášena místním rozhlasem. Žádost o pomoc byla adresována hlavně na hospodyňky, které by byly ochotné napéci jakékoli sladké dobroty pro zasahující hasiče a do 10.hodiny dne 13.června je přinést do kanceláře našeho obecního úřadu. Týž den před polednem si pro napečené dobroty přijeli z obce Kly a odvezli si mnoho krabic s čerstvě napečeným sladkým pečivem. Jak napsala v úvodním slově dnešních Aktualit starostka ovce, patří velký dík všem hospodyňkám, které ani chvilku neváhaly, našly si čas, věnovaly peníze na nákup surovin a napekly pečivo! V sobotu 22.června vyrazily na zájezd do ZOO ve Dvoře Králové děti s dospělým doprovodem. Akce byla vyhlášena v obecním rozhlase asi měsíc předem a zájem byl ohromný. Již mnoho dní před odjezdem byl autobus obsazen do posledního místečka a paní Eva Jelšinová pak přijímala i náhradníky. Autobus, jako vždy při těchto akcích, přijel k autobusové zastávce na návsi včas, lidé si v klidu nastoupili a řidič vyrazil na cestu přes Mělník, Mladou Boleslav a Jičín do cíle ve Dvoře Králové. S jednou asi 20timinutovou přestávkou cesta trvala něco málo přes 2 hodiny. Královédvorská ZOO nebyla v tento den návštěvníky přeplněna a tak se všichni Spomyšláci mohli v klidu rozejít každý podle svého zájmu, za svým cílem, za svými zvířecími oblíbenci. Důležitým, dá se říci že hlavním faktorem, který vždy silně ovlivňuje nejen okamžitý pocit na výletě, ale i následné vzpomínky na výlet, je počasí. A to nám tentokrát vyšlo - -

12 jak se patří: v průběhu jízdy autobusem několikrát mírně sprchlo, ale po dojezdu do Dvora Králové se začaly mraky vzdalovat a po celou dobu pobytu v ZOO bylo příjemně ani moc dusno, ani chladno, prostě tak akorát. Nemá cenu popisovat jednotlivá zvířata, možnosti pohybu po ZOO (po svých nebo na vozech), dostatečný počet toalet, častá místa pro povyražení dětí a pro občerstvení to vše jistě mělo na všechny návštěvníky z naší obce kladný vliv při hodnocení zájezdu. Do Spomyšle se všichni vrátili ve zdraví a bez úhony, akce se povedla. Předpokládám, že to tak cítili, když ne všichni účastníci, tedy aspoň jejich podstatná část. Nesmím zapomenout ani na řidiče, který nás v posledních letech vozí na výlety. Jako vždy, tak i tentokrát, odvedl bezchybnou práci, za níž byl v cíli cesty odměněn potleskem účastníků zájezdu. Na závěr památeční foto pořízené před odjezdem autobusu z parkoviště před ZOO ve Dvoře Králové. jvm- Elektronická deska Obce Spomyšl přinesla v tomto čtvrtletí následující zprávy a upozornění (výběr): Informace finančního úřadu k dani z nemovitostí pro rok Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. (Žádost o připomínky k zamýšlené úpravě provozu.) Závěrečný účet obce za rok Oznámení o projednání a zveřejnění návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Spomyšl Veřejná vyhláška MěÚ Mělník Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. Zkráceně: Jde o zavedení jednosměrného provozu na silnici III/24627 v úseku od křižovatky se silnicí I/16 ke křižovatce se silnicí III/24633 v katastru obce Spomyšl. Změna provozu byla provedena z důvodu nedostatečné šíře komunikace Celkové vyúčtování vodného a stočného za rok 2012 pro provozovatele Obec Spomyšl Cena stočného 43,89 Kč/m 3 vč.dph pro obce Spomyšl, Jeviněves a Vraňany-nádraží (schválená zastupitelstvem obce Spomyšl na svém zasedání) Nařízení Státní veterinární správy ohledně mimořádných veterinárních opatření při výskytu a k zamezená šíření nebezpečné nákazy varroázy včel. Dubnové, letos první číslo Ledčických novinek, vyšlo před několika dny. Čtenářům přineslo hodně nových informací a o první z nich se postarala starostka obce ohlášením změny vyhlášky o místním poplatku za komunální odpad se zvýšením poplatku za dospělou osobu. Situace v Ledčicích není nepodobná té naší jak jste mohli zaznamenat v minulém čísle Spom.aktualit, naše obec také doplácí na stále vzrůstající poplatky za odvoz a likvidaci. Ledčická starostka také s předstihem upozorňuje na připravovaný zákon o povinnosti třídit bioodpady. Kromě podrobné zprávy o hospodaření obce v roce 2012 se občané dověděli o výměně řidičských průkazů, o průběhu Rybovky v Praze pod Karlovým mostem, o novoročním výletu na Říp, místním masopustu, našli i stránku o jubilujícím - -

13 Václavu Postráneckém, rodáku z nedalekých Lešan. Zajímavé čtení přinesl také článek o řemesle kominickém a nejen o něm. Také lužecký Vltavan se objevil počátkem dubna. Starosta obce, mimo jiné, informoval o termínech zahájení a ukončení svozu bioodpadu ( ). Celkem čtyři strany zabraly zprávy od SDH a JSDH v Lužci doplněné o informaci o hasičském plesu, nechybí ani info o zápisu prvňáčků a další zprávy ze školy základní a mateřské. Vraňanský zpravodaj vyšel letos poprvé koncem dubna. Na jeho stránkách si může čtenář nalistovat zprávy a fotografie k událostem ve všech třech částech obce Vraňany, Mlčechvosty a Vraňany-nádraží. V lednu se konalo společné zasedání členů Honebního společenstva Vraňany a Mysliveckého sdružení Vraňany, zápis dětí do 1.třídy místní Základní školy, od 1.do 8.února byl vyhlášen na Vltavě 1.stupeň povodňové aktivity, koncem měsíce byly v pohostinství Na Hřišti uspořádány vepřové hody, v obci masopustní průvod včetně nezbytné popravy medvěda. Na dalších stranách se lze dočíst zprávy ze Základní školy, informace o závěrečném účtu obce za rok 2012 a o volbě prezidenta republiky, sdělení pro vlastníky pozemků v honitbě HS Vraňany. Zvláštní pozornost jistě zaslouží ocenění p. Petra Hofmana, kterého i ve Spomyšli známe jako řidiče autobusu. Mezinárodní ocenění IRU Diploma of Honour 2012 s medailí převzal z rukou ministra dopravy Zbyňka Stanjury dne 8.března V čísle najdete rozhovor s veslařem Ondřejem Synkem, připomenutí 10 let od udělení znaku a praporu obci Vraňany, nahlédnutí do dějin z pera Lukáše Snopka (roky ). Stará vraňanská kapsa, XIX.díl., přináší snímky z dávnějších dob obce, týkající se domů čp Starostka seznámila přítomné ZO s vyúčtováním víceprací provedených v přízemí budovy čp. 120: za zednické práce ,- Kč, za futra a dveře ,- Kč, za elektrorozvody ,77 Kč Dále starostka seznámila přítomné ZO s náklady na vybavení přízemí a 1.patra budovy čp. 120 po provedené rekonstrukci: za nové konzole a záclony 5.664,- Kč, za nové přípojky k internetu 2.937,- Kč, za zřízení minikuchyňky 3.598,- Kč, + dřez a obklad 1.008,- Kč, za státní znak a obraz prezidenta 234,- Kč Veronika Hrušková seznámila zastupitele o provedené kontrole plateb za komunální odpad a stočné. Komunální odpad: Pohledávky celkem od r činí Kč. - Stočné: Pohledávky celkem Kč. Starostka seznámila zastupitele s dalšími náklady za vybavení Obecního úřadu: za lino bylo zaplaceno Kč, za záclony Kč, za nábytek do kanceláře v přízemí Kč Na poradě se projednával nepořádek v obci, který způsobují stále tytéž osoby jednak odhozené věci na hřišti SK Spomyšl a také močení v parku nebo v rohu za obchodem a také u vrat čp. 4 a čp Starostka informovala přítomné zastupitele, že odpadní voda natékající do ČOV vykazuje naředění dešťovou vodou a její množství se zvýšilo na dvojnásobek. Proto zaslala do obce Jeviněves doporučený dopis, v němž žádá prošetření a případnou nápravu. Dále informovala o přetrvávajících problémech čerpací stanici u Parlamentu obden je čerpadlo ucpané předměty, které do odpadní vody nepatří (hadry, vložky, hračky). Záchytný koš, který Obec před nátokem nechala instalovat, je hned plný a předměty přepadávají do jímky. - V poslední době se nově objevily předměty (2 mopy) v čerpací stanici u bytovky čp Tahle čerpací stanice byla dosud bez problémů Starostka oznámila, že na účet obce přišla platba za komunální odpad z exekuce provedené u jednoho našeho občana. Dále se projednával problém s ucpáváním čerpadla odpadní vody z Parlamentu, likvidace černé skládky na katastru obce, přeložka el.vedení atd. Zdarma distribuovaný týdeník 5+2 dny Mělnicko přinesl ve svém 20.čísle ze dne na své třetí stránce článek s názvem Ve Spomyšli mají tak trochu jiný parlament doplněný snímkem. Autor Viktor Votruba stručně charakterizuje lokalitu, píše o přístavcích kolem budovy Parlamentu. Sociální odbor v Mělníku plánuje v místě zprovoznit maringotku, otevřít ji v září a nabídnout dětem z lokality místo pro psaní úkolů a dospělým počítač s tiskárnou. Ke stavu v lokalitě se vyjádřila také starostka obce paní Ivana Kumprichtová a mluvčí mělnické policie. Jak začínají hádky? Moje žena mi naznačovala, co chce k nadcházejícímu výročí. Řekla: Chci něco, co jede z 0 na 150 za 3 vteřiny. Tak jsem jí koupil osobní váhu. A hádka začala. Když jsem přišel včera večer domů, manželka požadovala, abych ji vzal někam, kde je draho. Tak jsem ji vzal na benzinovou pumpu. A hádka začala - -

14 Jindy mě manželka požádala, abych ji vzal někam, kde už dlouho nebyla. Tak jsem ji odvedl do kuchyně. A hádka začala Seděl jsem s manželkou u stolu na jejím školním srazu. Neustále sledovala opilce, který seděl sám u vedlejšího stolu a pohrával si s pohárem. Zeptal jsem se jí: Znáš ho? Ano, vzdychla si. Je to moje stará láska. Pokud vím, tak se dal na pití hned po našem rozchodu před mnoha roky a slyšela jsem, že od té doby nevystřízlivěl. Řekl jsem: Ó, Bože! Kdo by si pomyslel, že člověk může oslavovat tak dlouho! A hádka začala Manželka stála v ložnici před zrcadlem a prohlížela se. Nebyla spokojená s tím, co viděla a řekla mi: Cítím se příšerně. Vypadám stará, tlustá a škaredá. Opravdu potřebuju, abys mi řekl něco milého, pozitivního. Řekl jsem: Na svůj věk máš zrak jako ostříž! A hádka začala Statek čp. 20 ve Spomyšli, ing. Ferd. Klindera, poštovní úřad, manželé Tylovi května (neděle) roku 1922 byl v 15 hodin na vliněvské návsi odhalován veřejnosti pomník obětem světové války. Pro obec to byla veliká událost (jak obecně tenkráte bývalo zvykem...) a účastnilo se velké množství lidí - i významných funkcionářů. Jedním ze slavnostních řečníků (možná i hlavní) byl ing. Ferdinand Klindera, významný národohospodář, poslanec Zemského sněmu a nositel dalších významných funkcí, bytem ve Spomyšli. Při zdokumentování této významné události mi velmi výrazně pomohl přítel, kronikář obce Spomyšl, pan Jaroslav Marsa. Když mi předložil fotodokumentaci Klinderova bydliště, statek čp. 20 ve Spomyšli, vzpomněl jsem si, že i já k této budově mám vztah... V letech jsme učili s manželkou na tehdejší Národní škole Klementa Gottwalda v Jeviněvsi. Učilo se tehdáž i v sobotu a protože jsme chtěli být i ve výuce moderní, začali jsme užívat tzv. didaktickou techniku, tj. promítání diaprojektorem, episkopem a vždy v sobotu od 10 hodin jsme měli filmové představení. V Pionýrském domě v Kralupech n.vlt. bylo Filmové středisko, já zde písemně objednal asi mm filmů a protože nebylo jiné možnosti, musel jsem pro ně na kole zajet na poštu do Spomyšle. Celý statek byl zvenčí stejně zanedbaný jako dnes a na poštovní úřad se vcházelo do dveří, kde je dosud mříž. Z malé chodbičky se odbočilo vlevo k okénku, za kterým seděl poštmistr pan Tyle. Nestačilo jen převzít poštu, museli jsme si říci i novinky navzájem... A v pondělí jsem musel stejným způsobem na tutéž poštu vrátit filmy. Jednou jsem si objednal dle nabídky 2 skleněné nástěnky (na aktuální obsah nástěnek se tenkráte zvlášť dbalo - vždyť končila padesátá léta!). Pan Tyle mi podával již od pohledu podivný balík, neforemný... a když jsem jím zatřepal, chrastilo tam rozbité sklo... Podívám se na pana Tyleho s otázkou v očích, co s tím - on jen pokrčil rameny a dal mi na vědomí, že zde jeho další povinnost končí... A další hezké vzpomínky mám na jeho manželku, listonošku. Ani nevím, jak jezdila s poštou až do Jeviněvsi, snad na kole. U nás ve škole končila s roznáškou. Když bylo horko, přišla k nám celá upocená, unavená, někdy s tradiční hláškou: Jsem upocená jak dveře u chlíva... A taky jsme s ní museli hodit řeč. Předali jsme si rodinné starosti a radosti. Měla asi 2 dcery - v Jeviněvsi a okolí se dcerám říkalo tehdáž kurvy - v tom dobrém slova smyslu... Kolik máš dětí? Ále, 2 kurvy a kluka! (Vzpomínám, že radvanec bylo zahradní kolečko, lopáč byla lopata, kluci byli sviňáci...) Jednou nám sýkorky do schránky na vratech udělaly hnízdo tak jsme jim museli vyhovět a od té doby chodila p. Tylová až do školy. Předala nám poštu, já jí předal svou (byrokracie kvetla v každém věku!) a každý jsme šli za svou prací. Z dnešního pohledu to byla doba těžší, ale snad tenkráte lidé měli k sobě blíže a snad více si dokázali navzájem pomoci. Bohumil Pokorný, kronikář, Dolní Beřkovice Pozn.: Dovolte mi vyjádřit díky příteli Bohumilu Pokornému, který nám svými příspěvky připomíná některé události z nedávné historie obcí Jeviněves a Spomyšl. Jeho poznatky a postřehy jsou pro nás důležité, protože zachycují život v našich obcích. Důležité je, že své myšlenky umí hodit na papír a tak navěky zaznamenat, což ne každý dokáže, nebo ne každý je k tomu ochotný. jvm- - -

15 OÚ PSČ Ant. Šimák Spomyšl K. H. Mácha 1 Jak je v současné Spomyšli všeobecně známo, básník Karel Hynek Mácha navštívil svého spolužáka Antonína 2 Šimáka na spomyšelském statku čp. 20. Díky svému přiteli Bohumilu Pokornému, který mi laskavě zaslal kopie stránek 3 I.ročníku MÁJE, vám dnes mohu nabídnout další drobnost týkající se naší obce a Máchovy návštěvy v ní. Ne všichni současníci mají v podvědomí, že si zmínění spolužáci mezi sebou dopisovali a že jeden z Máchových dopisů adresovaný do naší obce se nejen zachoval, ale byl roku 1902 zveřejněn v MÁJI. Dalšího povídání není třeba začtěte se do slov, která ve zmíněném tisku uvádějí Máchův dopis a pak i do textu dopisu, který všem připomene dobu I.vydání Máchova Máje, o němž autor v dopise Šimákovi píše. Citát: Autograf Karla Hynka Máchy, který v tomto čísle uveřejňujeme ve věrném snímku, chován je v museu roudnickém. Je to půlarch sežloutlého již kancelářského papíru, složený v dopis. Na adresse čteme: Von Prag. Dem Herrn Herrn Anton Šimák Wohlgeboren. Pomyšel bey Melnik. Poštovní razítko Prag nadpis doplňuje. Poštovních známek tehdy nebylo, poplatek označen je dvojkou. Data tu není. Poněvadž Máj vydán byl v dubnu r , pochází list z toho času. Ochotě p. JUC. Jindřicha Michálka, okres.tajemníka, a laskavosti spisovatele E. Špindlera, starosty v Roudnici, děkujeme za to, že můžeme ve chvíli pro MÁJ tak významné přinésti sled ruky slavného pěvce Máje, jenž tím staví se v čelo spolupracovníků našeho MÁJE. (konec citátu) 1 * , * , MÁJ, vydávalo Nakladatelské druţstvo MÁJE, roč. I, č. 1, 1903, vydáno Za účelem snadnějšího rozlišení je tiskovina MÁJ psána písmeny velké abecedy a Máchova báseň Máj písmeny malé abecedy

16 Text dopisu (citát): Milý Příteli! Jak pěkně nebude můj list napsaný, jako Ty jsi mi (blažené paměti) opsal báseň k jmenovinám bývalého našeho praefecta p.p. Kajetána Vrány, ale upřímněší bude dojista každý cit v něm pronešený, nežli v napřed podotknutím vynuceném přání. Mně se po Tobě dosti často abych neřekl ustavičně stýská; Cágl mi o Tobě vypravoval a těší mně velice že prý jsi mě chválil. Ty jsi venku nepochybně veseleji živ, nežli my zde v městě uzavření. Piš mi o Tvém živobytí venkovském co děláš, co máš za děvče a.t.d. ale piš mi, až budeš mít hodně dlauhou chvíli, pak mi snad hodně dlauhé psaní napíšeš, a dělej, aby jsi tu dlauhou chvíli brzy dostal, nebo já list Tvůj v netrpělivosti budu očekávati. Jak jsi zde posledně v Praze byl já doufám totiž, že jsi od těch čas nebyl v Praze, více že bys mě byl navštívil Tedy jak jsi byl posledně v Praze, tázal jsi se mne, zdali jsem něco vydal. Teď jsem vydal. Asi do 15 tého toho měsíce vyjde na mé vlastní autraty moje romantycká báseň Máj ; nebo veršovaný románek spíše než romantycká báseň. Já jsem ho vydal sám na své vlastní autraty nechtěje v žádné spolkování s knihkupci vejíti, a dal jsem asi 100 exemplářů na velmi pěkném papíru a skvostně vydati. Pro Tebe vím jaký exemplář, ale jestli ještě pro někoho v okolí Tvém některý exemplář budeš potřebovati, tedy mi piš kolik exemplářů a na jakém papíru, a jakou cestou je chceš obdržeti; jestli máte v Melniku nějakého knihkupce, abych je knihkupeckou cestou poslal do Melnika; nebo jestli někdo od Vás a nebo Ty sám přijdeš do Prahy, anebo po dostavníku (Stallwagon) a.t.d., a nebo jak Ti Tvůj exemplář mám poslat? Celý spis bude obnášeti jen asi 2½ archu. Jestli nám Pán Bůh tyhle časy nějaké ferie asi na tři dny nadělí, tedy Tě přijdu navštívit do Pomyšle; piš jestli tyhle dva měsíce zůstaneš doma. Psaní Tvé brzo očekávám. Adress na mně máš Karel Hynek Mácha, posluchač práv v 4 tém roce bytem na Dobytčím trhu Č.C. 551/2 Co jsi na mně chtěl, máš na příležícím papíru. Buď s Bohem. Konec citátu. Z předchozího textu vyplývá, že Mácha psal dopis pouhých sedm měsíců před svou smrtí. Jeho přítel Antonín Šimák měl již od roku 1831 na sebe přepsaný majetek (spomyšelský statek čp. 20 se vším, co k němu náleželo) a je tedy nanejvýš pravděpodobné, že již v Praze nestudoval, ale s Máchou udržoval kontakt. sestavil -jvm- Něco málo informací o povodních, něco více o přípravě protipovodňových opatření před více než 100 roky. V současné, stále ještě červnovými povodněmi rozjitřené atmosféře si dovoluji připomenout, jak psal dobový tisk o přípravě protipovodňových staveb v našem nejbliţším okolí. Nejdříve pár poznámek úvodem: Tehdejší rakouské ministerstvo vnitra schválilo generální návrh splavnění Vltavy z Prahy do Mělníka na základě hydrotechnických měření provedených technickým odborem c.k.místodrţitelství. Účelem kanalizace bylo napojení Prahy na dobrou vodní cestu, která by zajišťovala plavební hloubku i v obdobích sucha. Trať Praha Mělník, dlouhá 51 km, měla naplánováno 5 zdymadel: Troja, Klecany, Libčice, Miřejovice a Vraňany s desetikilometrovým laterálním kanálem do Hořína. Na Labi z Mělníka do Ústí bylo naplánováno šest vodních děl: Dolní Beřkovice, Štětí, Roudnice, Litoměřice (Třeboutice)-dnes České Kopisty, Lovosice a Střekov. Provedením byla pověřena Komise pro kanalizování řek Vltavy a Labe v Čechách, která byla ustavena a v jejímţ čele stál c.k.místrodrţitel království Českého hrabě Coudenhove. Nejdříve bylo postaveno zdymadlo Klecany-Roztoky ( ), pak následovala zdymadla Libčice-Dolany ( ), Troja-Podbaba ( ), Miřejovice ( ) a jako poslední byl postaven jez ve Vraňanech, laterální kanál a plavební komory v Hoříně ( ). V této době, kdy byl dokončen laterální kanál, byla na Labi rozestavěna zdymadla v Dolních Beřkovicích, Štětí a Roudnici. 4 Jak je z předchozího textu zřejmé, práce na Vltavě byly zahájeny roku 1897 a dokončeny Za pouhých 8 let bylo dokončeno všech pět vodních děl na dolním toku Vltavy! Kaţdé z těchto děl mělo pohyblivý jez s vorovou propustí, rybovod pro umoţnění migrace ryb a lodní propustě. 4 V úvodu jsou pouţity informace získané z pojednání Historie splavnění Vltavy z Prahy do Mělníka autora Václava Tomáška z Povodí Vltavy. - -

17 V připravných akcích byl silně zainteresován zemský poslanec pan Karel Štolc, obyvatel Spomyšle. Ne vše se však zdařilo. Jak je z dalšího textu zřejmé, Karel Štolc a mnozí další prosazovali ještě v roce 1900 úpravu Vltavy v jejím řečišti. To se však nestalo a nakonec byl v letech 1902 aţ 1905 vybudován laterální kanál vraňanskohořínský. O něm se píše v dalším článku, který vyšel tiskem počátkem roku 1905, tedy těsně před otevřením kanálu z Vraňan do Hořína. O kanálu se jistě popsalo mnoho papíru, lidé si přečetli mnoho článků z doby jeho přípravy a budování a i v současné době se o něm v souvislosti s letošní povodní hodně mluví. Oba následující články jsou opsány tak, jak vyšly před 113 resp. 108 roky. zdroj: Národní listy ze dne , s.2 Po povodni vltavsko-labské. (Od zvl.zpravodaje N.L. ) Zkázonosné povodně, působené po velikou řadu let Vltavou a Labem v okresech podřipských, ničící jeden z nejţírnějších krajů českých hmotně a i morální jeho sílu podlamující, přiměli rolnictvo neštěstím ţivelních katastrof opravdu hodně stíhané, ţe vzchopilo se k mnohaleté soustavné, promyšleně vedené akci, jejímţ konečným cílem jest odpomoc od zla, pod kterým rolnictvo následkem stále četnějších zhoubných zátop vodních v pravém slova smyslu úpí a trpí nezměrné škody hospodářské. Stálý komitét pro ochranu rolnických zájmů v záleţitosti úpravy Vltavy od Kralup po Mělník, společně s Hospodářsko-průmyslovým spolkem mělnickým a Rolnickou besedou ve Vrbně svolal na minulou neděli schůzi, jeţ se konala v Luţci v hostinci p. Vojtěchovského u Čubrtů. Oficiálně pověřenými delegáty braly na ni účast vedle rolnictva, bohuţel trudně interessovaného, tři korporace, při řešení otázky úpravy Vltavy a Labe směrodatné: technická kancelář zemědělské rady království českého, komise pro splavnění Vltavy a Labe, jakoţ i příslušný departement výkonné vlády. První zastoupena byla svým přednostou, stav.radou p. Němcem, druhá výkonným ředitelem p.stav.radou Mrassikem a inţenýrem p. Salačem, třetí zemědělským inspektorem z ministerstva orby, přiděleným místodrţitelství. Schůzi zahájil pan Frant. Šipal, statkář ze Ţivonína, člen okresního zastupitelstva, předseda hospodářskoprůmyslového spolku mělnického, přítomný zároveň jako delegát výboru zemědělské rady. Uvítav shromáţděné, vzpomněl tklivými slovy ţivelní katastrofy, jeţ opět letos podřipské poříčí Vltavy a Labe spustošila a dovodil nalehavou potřebu odpomoci, která je povinností státu tím spíše, kdyţ vţdycky u nás peníze se najdou na vojsko i na různé stavby luxusní, peníze to vymahané také od rolnictva, katastrofami stíhaného. Předsedou schůze zvolen byl pan Václav Pokorný, statkář z Dušník, jenţ znova uvítal účastníky, kteří počtem 103 se sešli, zastupujíce obce: Nelahozeves, Podhořany, Ouholice Nové a Staré, Mirovice, Vepřek, Mlčechvosty, Vraňany, Spomyšl, Luţec, Chramostek, Ţelčín, Vrbno, Hořín, Obříství, Semelkovice, Dušníky (německé), Zálezlice, Kozárovice, Tuhaň, Bukol, Křivousy, Jedibaby, Dušníky (velvarské), Veltrusy, Všestudy a město Mělník. Na programu schůze byla nejprve zpráva o postupu podniknutých kroků v příčině postavení hrází, od poslední veřejné schůze, konané dne 16.července Kdyţ byl referent pan Fr. Opa, řídící učitel z Vrbna, vylíčil stručně činnost komitétu, zemský poslanec p. Štolc, člen stálého komitétu, připomenul, ţe komitét při všech svých krocích setrval na původním svém stanovisku, by totiţ Vltava byla upravena v nynějším svém řečišti, veškeré své úsilí však věnoval poţadavku, by úprava stala se tak, jak toho ochranné zájmy rolnictva vyţadují. (Hlučný souhlas.) Výdatnou podporou tu přispívá stále zemědělská rada. Jako byly náklady na pořízení rozpočtů a plánů, také náklad na regulaci samu bude dle slibu, řečníkovi daného z kruhů vládních, hrazen z fondů veřejných, aspoň z největší části, jeţto je nesporno, ţe rolnictvo není s to, aby výdaje hradilo samo. (Souhlas.) Pan stavebí rada Němec, přednosta technické kanceláře zemědělské rady praví, ţe výsledkem všech dosavadních studií je poznání, ţe je nezbytným ohrazení vody a tím odstranění zhoubných záplav v době vegetační. Přelivy inundační 5 nejsou zde stejnoměrné; nebývá to tiché rozlití se vody do krajiny kultivované, nýbrţ vidíme vody dostouplé v řečišti výšky břehů vyráţeti na jednotlivých místech nejdříve, jako na příklad pod Jedibabami, u Bukolu, pod Kozárovicemi směrem k Zálezlicům. Tato místa jsou vţdy počátkem nových proudů, t.zv.sekundérních, jeţ tvoří si na příklad v území mezi Křivousy a Bukolem nová řečiště, výmoly. Tak shledáváme za velké vody vedle proudu v řečišti nové proudy přes pozemky. Účinek takovýchto proudů přes zdělané pozemky jest na snadě. Proud taký odnáší ornici, trhá, rve pozemky, místo dobré prati nanáší neplodný štěrk a písek. Prostředkem záchranným proti této síle a účinkům vodním jest v prvé řadě zřízení o c h r a n n ý c h h r á z í. 5 inundace záplava, zátopa - -

18 Otázka zřízení jich pokročila tak dalece, ţe vypracován ku ţádosti komitétu povltavského za součinnosti společné: navigačního oddělení u místodrţitelství, kanalisační komise a zemědělské rady projekt ochranných hrází. Projekt dělí se na dva oddíly; jeden vychází od trvající hráze dušnické, a sice pod hrází onou, t.j. od Vraňan aţ po Vrbno; druhý díl obsahuje partii nad Dušníky, to jest Všehrdy, Veltrusy a Ouholice. Řečník podotýká, ţe kanalisační komise i místodrţitelství počínaly si při celé otázce co nejkulantněji. Vypracování projektu je velikou prací súčastněných pp.inţenýrů; jich elaborát, representující cenu mnoha tisíc zl., byl hotov v 6 nedělích. Na tyto hráze vypracovány tři různé způsoby. První projekt, abychom řekli ideální, umoţňuje záchranu do výšky vody z r Na hrázích těchto jsou projektovány stavidlové propustě, kterými by se umoţnilo regulování vody za hrázemi. Stavidly mohla by se voda tam vpouštěti a vypouštěti. Náklad na tyto hráze vypočten je pro projekt první: v trati Vraňany Vrbno zl., trať Ouholice zl., administrativní náklad kapitál zl., celkem zl.; pro druhý projekt, bez objektů: Vraňany Vrbno zl., Ouholice zl. Odpadá administrace. Náklady označil řečník za dosti značné. Náklad na variantu třetí, o hrázích o 50 cm niţších, činí zl. Vraňany Vrbno, zl. Ouholice. Řečník praví dále, ţe komise, která převzala vypracování projektu a jejímţ je členem, projektuje ten to postup: po vypracování projektu pozvou se zástupcové zájemníků do zemědělské rady, projekt se jim předloţí, oni k němu zaujmou stanovisko, při čemţ se vysloví pro některý způsob provedení. Co do nákladu je oprávněna naděje, ţe největší část jich bude hrazena z fondů veřejných. Postup druţstevní se subvencí z fondu melioračního nyní je takřka nemoţný, poněvadţ meliorační fond je poţadavky přetíţen, zde pak je třeba pomoci co nejrychlejší. Mimo to racionelním je v první řadě postup současný s pracemi kanalisačními. Ten vyţaduje ovšem zvláštního zákona. Prakticky jde také o to, by shromáţdění uskutečnili deputaci, která by se při dalším jednání o projektu zúčastnila, přijímala vysvětlení od zemědělské rady a pak pracovala dále. Jednání toto předpokládá také přítomnost zástupce místodrţitelství, kanalisační komise a projektantů pp. inţenýrů Kopeckého a Šantrůčka. Toto vše spadá v obor řízení informativního. Po jeho provedení podali by interessenti ţádost o řízení úřední. Po vývodech p.stav.rady Němce, na mnohých místech hlučným souhlasem provázených, ujal se slova p.stav.rada Mrassik, přednosta technické kanceláře komise pro splavnění řek Labe a Vltavy. Úvodem sdělil, ţe se dostavil na výslovnou ţádost předsedy této komise, místodrţitele hr. Coudenhova, a prohlásil, ţe kanalisační komise bude ochotně poţadavky rolnictva, stran zřízení ochranných hrází, podporovati. (Výborně!) Řečník s druhé strany ţádá za podporu snah kanalisační komise. Pak prohlašuje, ţe nemá mandátu, vysloviti se o projektu laterálního kanálu. Pan Brechler ryt. z Troskovic jakoţto zemědělský inspektor dle sil svých působiti bude k tomu, aby i v otázce, o kterou jde, zemědělské zájmy byly hájeny. (Výborně!) Člen stálého komitétu p.inţenýr Širc z Mělníka navrhl pro další schůzi postup ten, aby pp. inţenýři, kteří vypracovaný projekt hrází mají po ruce, nejprvé jej vysvětlili, načeţ by shromáţdění se uradili o způsobu, jak má býti obeslána ona informační schůze, za kterou se přimlouval p.stav.rada Němec. Sbor důvěrníků obcí, který úkol tento provede, způsobí pak novou schůzi rolnictva, na níţ stane se úrada o krocích dalších. (Souhlas.) Pan stav.rada Mrassik připomíná, ţe zástupcem projektu ochranných hrází, při jehoţ spracování působil se strany kanalisační komise p. inţenýr Salač, není kanalisační komise, nýbrţ technická kancelář zemědělské rady. Po této rozpravě nastala stručná debata o zprávě, jeţ byla na programu. Pan Čestmír Kratochvíl přál si věděti, jak stojí otázka umělého laterálního kanálu a ţádá za vysvětlení přítomné pp. zástupce kanalisační kanceláře. Pan Josef Grossmann, člen správní rady luţeckého cukrovaru, opakuje poţadavky rolnictva v záleţitosti splavnění Vltavy a jeho námitky proti zřízení kanálu laterálního. Pan stav.rada Němec, odpovídaje na vývody p. J. Grossmanna a dle výsledků dosavadních technických studií sděluje, ţe nebezpečí z umělého kanálu není tak velké, jak se v kruzích mimotechnických za to má. Po té byla zpráva, podaná pp. Opou a posl. Štolcem jednomyslně vzata na vědomí. Následovala úrada zástupců obcí vzhledem k nastávajícím komisím pochozím. Slova ujal se zemský poslanec p. Štolc, jenţ pravil, ţe o věci jednal s kompetentními činiteli státní správy. Pokud jde o způsob kanalisace, setrval řečník na původním poţadavku všeho rolnictva, by se kanalisovalo nynější řečiště vltavské. Poněvadţ plány jsou hotovy, je třeba, by kaţdá obec stanovila své důvěrníky k další akci, dle způsobu, navrţeného p. stavebním radou Němcem. Řečník konstatuje, ţe zhotovené plány ochranných hrází znamenají první úspěch dobré věci našeho rolnictva. (Souhlas.) Je naděje, ţe v době dohledné dojde k úřadním komisím pochozím; řečník navrhuje, by pak zástupcové rolnictva ţádali hráze nikoli drnované, jaké jsou projektovány, nýbrţ větší, kvůli bezpečnosti, dláţděné. Při pochozích komisích musí také rolnictvo státi na tom, aby provádění kanalisace jeho oprávněné zájmy v ničem nepoškodilo. Řečník mimo - -

19 jiné poukazuje na nedostatek pracovních sil zemědělských a ţádá, aby snad najímání dělnictva k projektovaným stavbám vodním nedělo se tak, aby bylo rolnictvu odváděno nutné dělnictvo zemědělské. (Hlučný souhlas.) Pan stav.rada Mrassik dokládá, ţe také to jsou poţadavky, které budou v náleţitý čas projednány. Poslanec Štolc připomíná ještě rolnictvu by se při budoucím komisionálním řízení domáhalo také stavidel a tak pro všechny případy zajistilo si také moţnost zavodňování svých pozemků. (Výborně! Hlučný souhlas.) Na to bylo rokování přerušeno a účastníci schůze prohlíţeli si podrobné plány ochranných hrází, na mnoha stolech rozloţené. V pravdě ochotnými a laskavými jich interprety byli všichni přítomní pp. inţenýrští odborníci. Kdyţ po shlédnutí plánů se pokračovalo v debatě, vytkl pan J. Grossmann speciální potřeby a poţadavky a vytýkal výrok posl inţ. Kaftana, ţe zájmy jednotlivé obce musí ustoupiti do pozadí. Pp. posl. Štolc a V. Vávra obhájili posl. Kaftana. Pan stav.rada Němec k námitce pana J. Grossmanna připomenul, ţe tam, kde by skutečná škoda nastala, byla by dána také přiměřená náhrada. Posl. Štolc poukázal ještě na smutný fakt, ţe vládní komisaři, škody vyšetřující, neuznali škody tam, kde skutečně byly; namnoze nerozeznávali vzdělanou ornici od jalové půdy. Řečník ţádá přítomného pana ryt. Brechlera za nápravu a za poukaz, by komisaři jednali dle zákona. Pan ryt. Brechler ujišťuje, ţe se přičiní, by se odhady škod děly odbornými znalci. (Výborně!) Člen komitétu pan inţenýr Širc z Mělníka dodává k dřívější debatě, ţe bude třeba zajistiti, by hráze byly co nejlépe opatřeny, zvláště v místech většímu tlaku vydaných. Kdyţ byl pan stav.rada Němec ubezpečil, ţe je o to jiţ v plánech postaráno, vyslovil pan Tůma, statkář z Bukole, obavy, by snad některé obce nebyly stavbou laterálního kanálu o vltavskou vodu a její blahodárné účinky za dob normálních ochuzeny. Po resumé předsedajícího p. Pokorného zahájena byla rozprava o krocích na získání podpor rolníkům povodní těţce postiţeným. Zemský posl. p. Štolc konstatoval, ţe příslušná akce na sněmě království českého byla jiţ zahájena. Vyloţiv její způsob, sdělil intervenci deputací, jeţ ke sněmu se dostavily. Dle soukromých informací řečníkových bude na odčinění nejnaléhavějších škod určeno K. (Hlasy: To je málo!) Řečník vybízí pak zástupce obcí, by se sami neodkladně postarali o řádný číselný odhad způsobených škod; odhady sestaví se v pamětní spis, který bude zaslán všem povolaným úřadním instancím. Řečník referuje pak o vlastním návrhu, který ve příčině náhrady škod letošními povodněmi způsobených podal na sněmu království českého. Po krátké debatě přijata byla výzva pana posl. Štolce, by obce samy přesně škody stanovily, jako návrh, který byl jednohlasně přijat. Na to navrhl p. posl. Štolc resoluci, k níţ p. Tůma z Bukole připojil dodatek. Resoluce s dodatkem zní takto: Shromáţdění interessenti na schůzi v Luţci dne 29.dubna 1900 konané uvaţujíce následky povodní, které právě letos ukázaly se zase v celé zhoubnosti, ţádají předně: aby kanalisování Vltavy provedeno bylo v řečišti dosavadním; za druhé, aby postaveny byly ochranné hráze po obou stranách dláţděné s moţností zavodňovací z fondů veřejných současně s kanalisací Vltavy; za třetí, aby práce kanalisační nebyla zemědělství na újmu tím, ţe by většinu dělnictva od prací zemědělských odvrátila, a za čtvrté, aby škody povodní způsobené byly řádně vyšetřeny a z veřejných fondů hrazeny, a také aby strhané hráze navigačním erárem byly opraveny. Resoluce byla jednohlasně přijata, načeţ přikročeno k volným návrhům, jeţ vlastně staly se speciální debatou o jednotlivostech kanalisačního a regulačního projektu. Debaty zúčastnili se pp. Nedoma ml. z Vraňan, poslanec Štolc, V. Štencl z Vraňan, Syrový z Dušníků, ředitel cukrovaru Klavík a statkář Grossmann z Luţce, Tůma z Bukole, inţenýr Širc, dr. Nossberger z Vrbna, J. Bartoš z Vrbna aj. Po jejím vyčerpání skončil předseda p. Pokorný více neţ tříhodinovou schůzi, přeje oprávněným snahám sdruţeného rolnictva zdaru všestranného. zdroj: Národní listy ze dne , s.3 Využitkování vodní síly na plavidle hořínském. Na včerejšek slíbená přednáška Kriţíkova 6, odloţena byla ve Spolku architektův a inţenýrů na večer nejbliţší. Místo ní promluvil vrchní inţ. p. Vl. List o vyuţitkování vodní síly na plavidle hořínském, jak následuje: Letošního roku otevřen bude důleţitý kanál Hořín-Vraňany pro plavbu lodí. Před vtokem Vltavy do Labe pod Mělníkem, tvoří tato mohutný oblouk na východ, který jest nyní přeťat pobočním kanálem, jdoucím skoro v přímce od Vraňan k Hořínu. Hradlovým jezem u Vraňan a dlouhou oklikou vltavského řečiště vznikne při ústí kanálu u vesnice Hořína mezi 6 František Křižík (8. července 1847 Plánice 22. ledna 1941 Stádlec u Tábora) byl významný český technik, průmyslník a vynálezce. Jeho nejznámějším vynálezem byla oblouková lampa se samočinnou regulací. Vynalezl světelnou fontánu, zdokonalil elektrické tramvaje a mnoho dalších zařízení. (zdroj: - -

20 hladinou Vltavy a Labe rozdíl 8,9 m; jest však překonán komorovým plavidlem hořínským. Kanál má celkem délky 10 km, průřez vodní 57 m 2 a hloubku 2,5 m při vztýčeném jezu vraňanském. Následkem toho bude moţno velmi výhodně vyuţitkovati vodní energie u hořínského komorového plavidla vodními turbinami. Na podmínkách, stanovených hydrografickým oddělením vybudován projekt, který předloţil elektrotechnický závod Fr. Křiţíka kanalisační komisi ke schválení. Vodní energie, na elektřinu proměněná, slouţila by k lodnímu vleku na pobočním kanále do Hořína do Vraňan, nebo aţ do Miřovic, dále k pohánění motorů v zemědělství a průmyslu, konečně i k elektrotechnickým účelům, k osvětlování obcí. V okolní krajině jest dosti drobného průmyslu a vysoce vyspělé zemědělství, které by energie elektrické dobře vyuţily. Svědčí o tom zaloţení druţstva ve Vojkovicích z r. 1903, přihláška cukrovaru v Luţci a pod. V projektu navrhuje se dále, uţití elektřinou poháněných čerpadel na hnaní kalů z čistících nádrţek praţské kanalisace. Elektrárna sítě jsou navrţeny pro 3 různé případy a sice pro malou síť na 620 kw, střední síť pro 1240 kw a velkou síť o 1860 instalovaných kw. Také elektrotechnická továrna měla by zde budoucnost. Projekt uţívá však také pro krytí okamţité velké potřeby výhodně zásoby vody v kanále tím, ţe ho na příklad v zimních dnech na večer částečně vyprázdní a nechá během noci a dne, kdy jest spotřeba malá, opět naplniti. Tím se práce parních strojů obmezí na minimum. Sítí prvou byly by zásobeny obce: Hořín. Mělník, Podolí, Blaty, Rousovice, Šopka, Mlázice, Vehlovice, Dolní a Horní Beřkovice, Kramolsko, Luţec, Bukoly, Vraňany, Mlčechvosty, Dušníky, Jedibaby, Křivousy, Hostín, Zálezlice, Kozárovice, Vrbín, Brozánky, Býkov, Jenšovice, Spomyšl, Vojkovice, Všestudy, Veltrusy, Strachov, Zlosejn a Dřínov, tedy celkem 33 obcí s obyvateli. Síť druhá přibírá ještě obce: Kralupy, Jeňoves, Ouţice, Dušníky, Semelkov, Obříství, Novou Ves, Sazené, Chrţín, Budohostice, Velvary, Budišín, Nelahozeves, Lešany, Vepřek a Chlumín a zásobuje celkem obyvatelů. Konečně při síti třetí přistupují ještě obce: Roudnice, Starý a Nový Bezděkov, Bechlín, Podčaply, Počeplice, Liběchov, Štětí, Krábčice, Rovné, Ctiňoves, Černoušek, Kostomlaty, Lobkovice, Daňoves a Cítov se obyvateli. Pan přednášející podává potom i rozpočet a to vydání provozovací, úrok, amortisaci kapitálů i objektů, udrţování, obsluhu, pojištění, palivo atd. Elektrochemická továrna by pak platila při síti prvé 1,52 h za kwh, a při druhé síti 1,47 h za kwh při předpokladu, ţe by v prvním případě odebrala při kampani 2, a v druhém 1, kwh. Srovnají-li se tyto ceny energie s jinými druhy, poznáme, ţe jest projekt neobyčejně příznivý. (Pochvala.) Je tomu již celé století kdy vzniklo stručné, ale dosud nepřekonané povídání o dějinách Spomyšle. Povídání sestavené Ferdinandem Klinderou, tehdejším spomyšelským občanem, není datované, ale vzniklo zcela bez pochyb při příležitosti konání 28.župního sjezdu hasičů ve Spomyšli 22.června roku Proč jsem si tak jist, že povídání bylo sepsáno právě v tuto dobu? Existuje dopisnice datovaná 12.května 1913, kterou do Spomyšle na adresu Karla Štolce zasílá z Dolánek u Doksan pan Kormunda právě v tomto roce a ptá se, zda jsou dějiny již hotové. Ku konci povídání o dějinách je zmínka o právě dokončené silnici na Daminěves a právě k její stavbě se mi podařilo nalézt dostatek dokumentů, abych si byl jist, že se jedná o rok Text dějin vám předkládám v úplném, nezkráceném znění: DĚJINY OBCE SPOMYŠLE. SESTAVIL FERD. KLINDERA Je-li správným tvrzení historiků, ţe praotcové naši usadili se nejdříve v okolí Řípu, pak také vznik obce spomyšelské nutno hledati v dobách nejstarších. Přes to nemluví však staré spisy, které se v museích a různých archivech uchovaly, ničeho o obci, která se ve středověku zvala téţ Zbomyšl a Pomyšl. V aktech, která jsem v archivu musea království Českého v Praze nalezl, činí se první zmínka o Spomyšli aţ v r Při tom však nenalézáme nijakých bliţších zpráv o velikosti a lidnatosti obce, protoţe se pouze praví, ţe toho roku nalézal se ve Spomyšli statek Václavův, tedy statek tehdejšího českého krále Václava IV., za něhoţ vypukly bouře husitské. Statek spomyšelský připsán byl k manství vyšehradskému, ale jiţ v r připadl vladykovi Jindřichovi Vlinskému z Vliněvsi (nynější Vlněves v okresu mělnickém), jakoţto věno jeho matky Kunhuty, manţelky vladyky Smila Vlinského z Vliněvsi. V dobách, kdy po vlastech našich zuřil bratrovraţedný boj, skončivší nešťastnou bitvou u Lipan v r. 1434, přecházelo asi vlastnictví obce do různých rukou, neboť ve spisech činí se zmínka o tom, ţe část obce připojena byla k Běškovicům (nynějším Hoř. Beřkovicům), druhá část pak ţe připadla křiţovníkům Svatomářským v Mělníku. R přešla zase část Spomyšle v majetek Jana ze Smiřic, jakoţto odměna za sluţby prokázané králi Sigmundovi v boji proti Praţanům, a připojena k panství roudnickému, utvořenému z mnoha jiných obcí a statků, v okolí Roudnice Janu ze Smiřic připsaných. Kdyţ pak týţ v r byl pro zradu sťat, uvázal se ve správu těchto statků Zdeněk ze Šternberka, jako poručník jeho dětí. 7 O hasičském sjezdu bylo více pojednáno v minulém čísle Spom.aktualit. - -

21 Kdyţ pozdější král z polského rodu Jagajlova Vladislav II. v r dobyl Roudnice, stala se opět majetkem královským za správy purkrabího Sigmunda z Blatna. Za prudkých sporů mezi městy a pány dostal se však jiţ v r v drţení roudnického panství Ješek Svojanovský z Boskovic, od jeho synů Jana a Jindřicha bylo koupeno Půtou Švihovským z Ryţemberka, nejvyšším sudím. Po smrti otcově ujal se Roudnice jeho syn Vilém, jenţ však špatně hospodařil, neboť jiţ v r zastavil Roudnici Buriánovi Trčkovi z Lípy, jenţ aţ do r byl i neobmezeným pánem ve Spomyšli. Nabyl totiţ koupí i druhou část Spomyšle k Běškovicům připadnuvší, od Jana Firsiče z Nabdína, jehoţ otci r byl klášterem mělnickým zastaven úrok ve Spomyšli. Trčkům se však podřipský kraj nelíbil a prodali proto celé panství i se Spomyšlí Kaplíři Duchcovskému ze Sulovic, jenţ zemřel jiţ v r Po jeho smrti spravovala statky vdova Anna ze Ţakavy aţ do r. 1544, kdy se jich ujal syn její Pavel Běškovský ze Sulevic. Týţ zemřel však jiţ po desíti letech, odkázav Běškovice své manţelce Evě ze Lstiboře za její věrné, pilné a snaţné práce, ale jen do dosmrtného uţívání. Po její smrti v r připadlo dědictví rodům Hliňanských a Netluckých; aby se mohli snáze rozděliti, prodali dědicové Běškovice ihned Krištofu z Lobkovic na Bílině a Kosti. Tím přešlo panství běškovické se Spomyšlí do vlastnictví Lobkoviců, kteří je uchovali ve svém majetku téměř celé století aţ do r. 1654, kdy zemřel Oldřich Adam z Lobkovic. Vdova po něm, Anna Marie ze Šternberka, provdala se záhy po té za Jana hraběte z Rottálu, jenţ zemřel r V dědictví po něm nastoupili pak jeho strýcové Jan Krištof a Julius Vilém, kteří opět Běškovice postoupili r Arnoštovi Josefovi hraběti z Valdštejna. Od toho koupil je r František se Scheidlern, který však za dva dny po uzavření trhové smlouvy zemřel (15.ledna 1680) a správy ujal se syn jeho Ferdinand Krištof, jenţ se později stal královským místodrţícím a podkomořím. Kdyţ pak na konci roku 1696 zemřel, zůstavil po sobě pouze pět dcer, které se 30.října 1698 o celé panství rozdělily, takţe povstalo pět statků a sice Horní Beřkovice, Citov, Liběchov, Sukorady a Jeněves-Spomyšl. Poslední statek připadl dceři Antonii Eusebii, kterou pojal za manţelku Václav Chotek, svobodný pán z Chotkova. Syn jeho Rudolf rozšířil panství veltruské a r dal je vtěliti jakoţto fideikomis jeněveský do zemských desek. Spomyšl patřila aţ do r k Veltrusům, vyjímaje vpředu zmíněný bývalý zápisný statek Václavův, jenţ zůstal při Roudnici. O selském obyvatelstvu Spomyšle není ve starých zápisech ţádná zmínka aţ do r. 1652, z kteréhoţ roku existuje a v museu království Českého v Praze v originále jest uchován nejstarší pozemnostní arch obce spomyšelské, jeţ v tehdejší době byla rozdělena mezi J. M. krále a Augustinův klášter pod Mělníkem. Králi podrobeni byli sedláci: Petr Tomáš s 55 strychy orné půdy, 5 strychy lad, osívající na zimu 20 a na jaře 13 ¾ strychů mimo 1 ¼ strychu vinic a chovající 4 kusy taţného dobytka, 3 krávy, 3 jalovice a 11 prasat; Ţelenovský, jenţ však měl pouze 90 strychů lad a neměl ţádného dobytka ni osevu. Potom chalupníci: Jakub Vrabec s 25 strychy orné půdy, 5 strychy lad, osívající na zimu 11 strychů mimo 1 ¾ strychu vinice a chovající pouze 2 krávy, 3 jalovice a 3 prasata; Poláková, mající pouze 10 strychů lad beze všeho dalšího. Při té vsi díl vystaven a díl pusté, sou dědiny pšeničný, luk v mírnosti. Mělnickému klášteru pak podrobeni byli sedláci: Matěj Peluněk s 35 strychy orné půdy, osívající na zimu 12, na jaře 8 ¾ strychů, mimo ½ strychu zahrad a 3 ½ strychu vinic, a chovající 1 jalovici a 11 prasat; H. Tomšovský s 30 strychy orné půdy, 5 strychy lad, osívající na zimu 8 strychů polí a chovající společně s Peluňkem 4 kusy taţného dobytka a 5 krav. Stavení dobré, role pšeniční, luk nic, ves leţí v kraji Slánském. Z pozemnostního archu vysvítá, ţe v r bylo ve Spomyšli pouze 6 usedlých rodin zajisté také následek zhoubné války třicetileté. Jest zajímavo, ţe i po zrušení roboty v r čítalo se ve Spomyšli 6 statků a 25 chalup a domků. V té době bydlilo zde i osm ţidovských rodin a jiţ od polovice sedmnáctého století na svahu severně od obce zřízen byl israelský hřbitov, do něhoţ ještě dnes i z dalekého okolí se pohřbívá. Dnes čítá Spomyšl 71 domů se 437 obyvateli, z nichţ téměř všichni jsou zemědělci a ţivnostníky. Přifařena jest do Luţce n. Vlt.a přiškolena k Vraňanům v okrese mělnickém. V letech šedesátých musily však děti navštěvovati 1 hodinu vzdálenou školu v Luţci, kde v jediné učebně kaţdodenně se tísnilo as 100 dětí, shromáţdivších se tam ze všech 4 obcí vůkolních. V obci existuje jiţ řadu let Místní odbor Národní jednoty severočeské, paromlátící společenstvo, sbor dobrovolných hasičů (zaloţený 13.února 1906 zásluhou př. Jindř. Michálka, ţupního starosty) s dramatickým krouţkem a tři knihovny k volnému pouţití. Bezprostřední blízkost nádraţí jenšovického umoţňuje čilý styk s okresním městem Roudnicí i královskou Prahou, který se ještě zvýší, aţ k dosavadní lokální dráze Jenšovice-Libochovice přistoupí ještě v projektu se nacházející spojka dráhy Jenšovice-Mělník. Letošního roku se zřídivší silnice do Daněvsi vedoucí přispěla valně k úpravě obecní návsi, takţe táţ, mohutnými topoly, jasany a lipami ovroubená, činí na návštěvníka pěkný dojem, k čemuţ přispívá i vkusná kůlna na hasičské nářadí se zvoničkou, na náklad obce uprostřed návsi postavená. Pokračuji ve výpisech z různých obecních knih. Lze z nich vyčíst velkou spoustu různých údajů, zaznamenat mnohé události a tak si postupně udělat sice skromný, ale aspoň nějaký obrázek o tehdejším ţivotě našich dávných předchůdců. jvm - - -

22 1893 Plánovaný rozpočet na rok 1893: příjmy Nájem z obecních pozemků 122 zl 60 kr Prodej trávy. 35 zl Prodej ovoce 25 zl Za ryby 80 zl Nájem z příorků a zahrádek. 44 zl 40 kr Školní plat 125 zl Za ponůcku 37 zl 50 kr Různý příjem. 50 zl Příspěvek z honitby 60 zl Nájem z obec. domku --- zl Pokladniční hotovost 76 zl 30 kr vydání c.k.daň 24 zl 68 kr Na ekvivalent. 7 zl 28 kr Služné strážníkovi 200 zl Správa obecních cest 50 zl Vydržování kanceláře obce 12 zl Vydržování obecních chudých 80 zl Od lovení ryb 10 zl Za službu starostovi 100 zl Cestné, přípřeže 12 zl Vysazování stromků. 10 zl Služné pokladníkovi 15 zl Od zvonění 10 zl Vydržování obec.svítiva 25 zl Dodatkem: 4% úrok 280 zl 83 kr pro ústav chudých.. 11 zl 24 kr Samosprávní obzor.. 5 zl 4% úrok 307 zl 87 kr pro pokladnu obecní 13 zl 12 kr Školní paušál. 151 zl 4% úrok 41 zl 62 kr pro pokladnu obecní 1 zl 78 kr Odvodní útraty 6 zl Pokuty ve prospěch ústavu chudých 20 zl Různá vydání 50 zl Z hudebného.. 5 zl Služné lékaři - renumerace 20 zl 14 kr Licitační procento. 2 zl Za vydržování školy 100 zl Celkem: 708 zl 94 kr 888 zl 10 kr Předběžný rozpočet schválen. Spomyšel dne 7.ledna Podpisy: Fr. Pém - starosta, K. Štolc - radní, V. Král, Václav Novotný, Josef Turek, Frant. Turek, Frant. Viktorin. Ze zápisů zastupitelů: Přítomni: František Pém - starosta, Karel Štolc I.radní, Václav Král II.radní, výborové: Frant. Turek, Václav Novotný, Frant. Viktorin. Za revisory účtů zvoleni pp. Josef Heller a František Turek. Starosta obce navrhuje, aby obecní výbor přijal za svou petici hospodářského spolku čáslavského v příčině kulhavky a slintavky na c.k. ministerstvo vnitra. Návrh se přijímá a k vykonání panu starostovi přikazuje Přítomni: Karel Štolc I.radní, Václav Král II.radní, výborové: Frant. Turek, Josef Turek, Václav Novotný, Frant. Viktorin, Josef Heller. Schváleny účty za rok Schodek vyplývající z předběžného rozpočtu na rok 1893 per 179,16 zl. uhradí se 12%ní přirážkou a sice: 6% k obecním daním, 6% k daním školním. Proti liknavým dlužníkům postupovat tak, že všechny dluhy jsou považovány jako dobytné. Čeňku Tošnerovi z nedoplatku se má dle usnesení odepsati 1 zlatý za přidávání u obecního můstku v minulých letech, u ostatních dlužníků použít o přísného upomenutí s připomenutím, že dobývat se budou pohledávky cestou úřední, o zábavou a prodejem zabavených svršků. Usneseno, aby osvobozeni od školného byli ti, kdož toho osvobození užívali roku loňského Přítomni: František Pém - starosta, Karel Štolc I.radní, Václav Král II.radní, výborové: Frant. Turek, Josef Turek, Václav Novotný, Frant. Viktorin, Josef Heller. Návrh, aby p. Josef Černý pro poškození obecních třešňových stromků dle zákona potrestán a k náhradě škody vyzván byl. Odhlasováno, aby rozhodnutí bylo provedeno hlasováním dle jmen a aby se to také protokolovalo. Dle toho hlasovali pro návrh představenstva pp. Král Václav, Turek František, Turek Josef, Štolc Karel, Viktorin František a Heller Josef. Pan V. Novotný byl vyloučen z hlasování následkem příbuzenského poměru k obžalovanému. Návrh představenstva byl tedy - -

23 schválen. Návrh, aby jmenované obecní třešňové stromy, které nad pozemkem č. 252 panem Jiránkem Jos. starším vysazeny byly, byly buďto do užívání obce převzaté nebo pod výminkami k užívání k čp. 21 za ustanovených 14 zl. ponechány byly. Usneseno, že zaváže-li se paní Jiránková za stálý poplatek ročních 14 zlatých k pronájmu třešní, má se tato věc považovat jako polehčující okolnost pro p. Josefa Černého Přítomni: František Pém - starosta, Karel Štolc I.radní, Václav Král II.radní, p. Josef Černý, pí. A. Jiránková. Předmětem jednání bylo usnesení minulé schůze 1. o potrestání Josefa Černého pro poškození obec. stromů, 2. jednání s paní Jiránkovou o dalším trvalém nájmu těchto poškozených stromů. Vyřízení. Paní Anna Jiránková zavazuje se tímto, že i nadále bude platit roční nájem v obnosu 14 zlatých za řečené užívání ovoce z těchto stromů. (podpis Anny Jiránkové) Obviněný Josef Černý přiznává, že poškodil as polovinu stromů, totiž z 18 as 9. Vzhledem k tomu, že pan Josef Černý sám přiznal poškození tohoto množství stromů a že sám doznal, že tak učinil bez vědomí pí. Anny Jiránkové, uznává představenstvo taktéž poškození jen 9 stromů a vyměřuje J. Černému pokutu v obnosu 18 zlatých ve prospěch ústavu chudých obce Spomyšel s právem odvolacím do 8 dnů a sice s ohledem na to, že tímto poškozením obec neutrpí velké škody, jelikož paní Anna Jiránková v předešlém odstavci protokolu se zavázala každoroční nájemné obci odváděti. V případě nedobytnosti této pokuty ukládá se pokutovanému trest vězení 48 hodin Přítomni: František Pém - starosta, Karel Štolc I.radní, Václav Král II.radní, výborové: Frant. Turek, Josef Turek, Václav Novotný. Návrh na zakoupení pozemku od Antonína Ernsta čís.kat. 282 přijat jednohlasně. Ustanoveno zakoupit určené pole za 700 zl Přítomni: František Pém - starosta, Václav Král II.radní, výborové: Frant. Turek, Frant. Viktorin, Antonín Malík. Schválen rozpočet na rok 1893 pro místní školní radu ve Vraňanech. Co se týče zadání stavby a zařízení III.třídy usneseno, by místní školní rada práce způsobem jak uzná začala. K návrhu starosty obce: Přijato jednohlasně, by se podala žádost sl.hejtmanství v Roudnici za odepsání daní následkem dlouho trvajícícho sucha Přítomni: František Pém - starosta, Karel Štolc I.radní, Václav Král II.radní, výborové: Josef Heller. Jednohlasně usneseno, prodat stromy na obecním pozemku č.parc. 281 k vykopání nastojato. Usneseno jednohlasně prověřit přestěhování obecních žebráků do prázdné světnice v obecním domku a posavadní jich byt aby uprázdněn zůstal co obecní věznice Přítomni: František Pém starosta, Karel Štolc I.radní, Václav Král II.radní, výborové: Frant. Turek, Josef Turek, Václav Novotný. Žádost Anny Tošnerové, obecní žebračky, aby po číslech byla stravována. Žádost. A. Tošnerové byla jednohlasně zamítnuta Přítomni: František Pém - starosta, Karel Štolc I.radní, Václav Král II.radní, výborové: Frant. Turek, Václav Novotný, Josef Heller. Předložení rozpočtu na výlohy školní ve Vraňanech pro rok 1893 a ustanovení způsobu, jakými prostředky se schodek výše uvedeným rozpočtem povstalý uhradit má. Podle předloženého rozpočtu obce Vraňanské ze dne 4.listopadu 1893 č.280 jeví se výše příspěvku, kterýž obec Spomyšel zapravit musí do společného rozpočtu, který schválen byl místní školní radou per 202 zl. 94. Poněvadž předběžným rozpočtem ze dne pro obec Spomyšelskou ustanoven byl obnos pro vydržování školy pouze na 100 zl., jeví se schodek 102 zl. 94 kr. K odstranění tohoto schodku usneseno přítomnými jednohlasně vypsat dodatečnou přirážku školní - -

24 pro rok 1893 ve výši sedmi procent (7%) ku všem daním, kteréž v obci předepisovány jsou Přítomni: František Pém - starosta, Václav Král II.radní, výborové: Frant. Turek, Josef Turek, Frant. Viktorin, Antonín Malík. Usneseno jednohlasně, aby se lovily ryby poslední úterý před štědrým dnem, ustanovení ceny a prodaného množství se ponechává až při lovení. Výbor se zavazuje, že se k výlovu dostaví a určí cenu i množství ryb k prodeji. Usneseno jednohlasně, by se za měsíc prosinec 1893, leden, únor, březen a duben 1894 obecním chudým ve výši 1 zl. podpora na uhlí z pokladny chudých povolila. Usneseno jednohlasně, aby si představentvo obce vyžádalo u sl. hejtmanství v Roudnici zprávu, co se vykonávati má a jaké jsou povinnosti při přistoupení za člena spolku Červeného kříže. Z obecní korespondence: Hejtmanství v Roudnici oznamuje, že v posledních týdnech se v politickém okrese Roudnice rozšiřuje nákaza kulhavky a slintavky. Zasílá tiskopis k přesnému vyplnění v roce 1892 uhynulých domácích zvířat a posouzení příčiny uhynutí Hejtmanství v Roudnici žádá, aby v roce 1893 bylo provedeno sčítání koní a do 1.dubna byl zaslán klasifikační výkaz a seznam koní způsobilých ku přezkoumání Zastupitelstvo obce podává žádost o povolení politické exekuce k vydobytí nedoplatků od liknavých poplatníků V obavě, aby nebyla do obce zavlečena slintavka, oznamuje zastupitelstvo obce do Roudnice, že Frant. Uher koupil od Josefa Hellera z Cítova krávu a dne 16.t.m. v noci ji do svého chlíva přivedl. 6.února 1893 oznamuje hejtmanství v Roudnici, že na základě úředního vyšetření bylo zjištěno, že občan Josef Heller z Cítova prodal do Spomyšle Františku Uhrovi krávu z dvorce nezamořeného a tudíž dobytek ten majiteli k libovolnému použití se ponechává Hejtmanství v Roudnici oznamuje, že se opět objevila cholera u Hazmburku a že veškerá nařízení místodržitelská zůstávají v platnosti Hejtmanství v Roudnici oznamuje, že kočující cikáni nešťovicemi stiženi byli a nákazu na svých potulkách šířili. Aby se zamezilo rozšíření nemoci, má být každá tlupa obvodním lékařem prohlédnuta Karel Freud žádá na základě příslušnosti domovský list. Dom.list byl jmenovanému příslušníku vydán Hejtmanství v Roudnici oznamuje, že odvod k vojsku bude letošní rok 7.března v Roudnici v sále u Koruny Hejtmanství v Roudnici oznamuje: Dražba na nedoplatky obecní daně je vyhlášena na 17.únor Osadní rada města Roudnice sdělila, že dobytčí trh se bude konat Hejtmanství v Roudnici oznamuje, že následkem úmrtí obvodního lékaře MUDr. Sklenáře nastalo přerušení ve zdravotní organizaci obvodu Horno Beřkovice a starostovi obce nařizuje, aby do odvolání prohlídku zemřelých sám vykonával a úmrtní lístek vystavoval. O dva dny později přichází z Roudnice pokyn, že každé úmrtí nakažlivou chorobou musí být oznámeno MUDr. Procházkovi v ústavě v Horno Beřkovicích Hejtmanství v Roudnici oznamuje, že politický okres roudnický a slánský se z hlediska slintavky a kulhavky za čisté uznávají a opatření se ruší Oznámeno, že obvodním lékařem pro zdravotní obvod Horno Beřkovský je prozatímně na rok 1893 jmenován MUDr. Frant. Pavlis. Poznámka k platům Starosta obce hotově dostal částku 103 zl, obec mu dluží 9 zl. Obecní strážník obdržel hotově poslední den v roce částku 200 zl. V roce 1893 byli u vojenského odvodu následující muži s domovskou příslušností ve Spomyšli: Ernst Antonín, dělník, syn rolníka ve Spomyšli-kočí, Obříství (Mělník), nar ve Spomyšli, evang., otec Antonín bez zaměstnání, matka Anna, roz. Derflová, jako voják v Bosně, bytem ve Spomyšli i v Obříství. Weinberg Jaroslav, obchodník, nar v Sazené, okr. Velvary, Žid, absolvent obchodní školy, otec Leopold obchodník, matka Anna roz. Ma.ová, nezpůsobilý, žije: Sazená a Nabín, okr. Velvary a také v Lounech. Freund Ernest, obchodník, nar Pšany, okr. Louny, Žid, absol. obchodní školy, otec Adolf obchodník, matka Vilhelmína, roz. Fišerová, nezpůsobilý, žije v Karlíně. Zrubecký Václav, zedník, Minice, okr. Slaný, nar Trněný Újezd, okr. Smíchov, katolík, otec Antonín dělník, matka Anna, roz. Vochomurková, V.Z. žil zaké v Ústí n.l. - -

25 Freund Alfred, obchodník, nar Dux, Žid, abs. měšťanskou školu, otec Moric obchod s kůží, matka Alžběta, roz. Fleischerová, bydlí v obci Dux (Duchcov) Okr.soud v Roudnici zaslal usnesení č.j. 2104/2, kterým se povoluje, aby se dle prohlášení z 11.prosince 1902 ve vložce č.8 pozemkové knihy obce Spomyšl na usedlost čp. 8 ve Spomyšli jako statek služebný vložila služebnost trpění volného odtoku vody z pozemků čkat. 46/1 a 47 ve Spomyšli do obecního rybníka čkat. 4 ve Spomyšli jako statku pomíjícího pro obec Spomyšelskou a právo ze služebnosti té plynoucí ve vložce č.129 téže pozemkové knihy poznamenalo zasílá obec na Okr.výbor do Rce prohlášení ohledně zahražení kusu návse p. Hájkem (výměnou za odtok vody) ku schválení. Přiložen opis protokolu o schůzi obec.výboru ze dne , prohlášení s mapkou, prohlášení pp. manželů Hájkových s vyřízením okr.soudu v Rci č.2104/2 ze dne a usnesení téhož soudu Okresnímu hejtmanství byl zaslán spolkový výkaz o činnosti míst.odboru N.J.S. za rok Současně sděluje, že pořádá 28.t.m. zábavný večer Okr.výbor v Roudnici žádá o vyplnění tabulek týkajících se porodních babiček v obci usedlých a praxi provozujících. Sděleno, že žádná porodní babička zde nebydlí Paní Barbora Klinderová žádá propůjčení obec. pozemku ke zřízení plotu před okny na návsi a dovolení ke zřízení zděného rigolu na pozemku tom k vysoušení zdi. Obecní výbor na schůzi dne žádosti vyhověl a žadatelku o tom vyrozumněl Hlášení C.k. okresní školní radě v Mělníku: Počet dítek do školy docházejících r.1900/01 58, 1901/02 60, 1902/ Jinam příslušných dítek je Okresnímu výboru v Mělníku: K licentování přihlásil p. Štolc čp.21 2 býky a p. Štolc čp býka. Licentování býků bude ve Spomyšli v pondělí dne Okr.hejtmanství zasílá úřední list o klasifikaci koní, která se bude konat dne t.r. ve 2 h odpoledne v Černoušku Z okr.hejtmanství došlo p. K. Štolcovi, předsedovi místního odboru N.J.S., povolení k pořádání zábavního večírku dne 13.t.m. (čp. 23) Okresní výbor žádá o vyplnění dotazníku o tom, jak postaráno jest o provedení toho, co obcím ukládá řád policie v příčině ohně Okresnímu hejtmanství a MUDr. Pavlisovi v Černoušku bylo sděleno: Karel Heller (7 let) a Hedvika Hellerová (5 let) onemocněli planými neštovicemi Okresnímu hejtmanství do Rce se na jeho dotaz sděluje, že polním hlídačem je L. Tréžl, stár 33 roků, do přísahy vzat dne Rozálie Tošnerová žádá o odprodání pozemku od čparc. 410 na zahrádku. Obecní výbor na schůzi dne 7.t.m. žádosti vyhověl a ustanovil cenu za 1 o na 4 K, o čemž žadatelku uvědomil Okresní hejtmanství žádá o doručení výměru č jednateli m.o. N.J.S. p. V. Královi, kterým zakazuje pořádání zpěvné a deklamatorní akademie dne 21.t.m. potud, pokud by provedeny býti měly výstupy, resp. části slovní a sice proto, že příslušný program a texty nebyly předloženy okr.hejtmanství Berní úřad v Roudnici žádá o sdělení, kdy zanechal provozování své hokynářské živnosti Guttman Heller. Sděleno, že ukončil živnost Okr.soudu v Roudnici zaslán protokol sepsaný s Tréžlem, v němž je udání na Fr. Vršovského, že 13.t.m. strážníkovi vzal zajaté husy Okr.hejtmanství zasílá vyhlášku ohledně politické obchůzky spojené s vyvlastňovacím řízením pro místní dráhu Jenšovice-Libochovice. Vyhláška vyvěšena Obec.úřadu v Litoměřicích zaslána zpráva, že nezletilým Františku a Marii Najmlovým bylo uděleno dne domovské právo ve Spomyšli OÚ ve Vraňanech zasílá do Spomyšle výkaz o zameškání školy, k předvolání rodičů k výslechu, aby ospravedlnili nedbalé vysílání dítek do školy Ant. Tošner, roz. 1847, žádá Okr.hejtmanství v Roudnici o obnovu povolení hry na kolovrátek pro rok Odvod r Viktorin Václav, zemědělec, Spomyšl * Spomyšl, katolík, otec František - rolník a hostinský, matka Antonie roz. Valinová, - -

26 Kubeš Josef Majzner Václav, dělník- hlídač u koní * Spomyšl, evang.ref., otec Jan rolník, matka Marie roz. Knihařová, vystěhoval se do Ameriky. * Brozánky u Mělníka, katolík, otec Václav šafář, matka Marie roz. Tachecová, žije: Vráž, okr. Písek Poznámka k platům a platbám: Za seřízení můstků bylo v r.1903 vyplaceno celkem 111,86 K (několik malých plateb v lednu, únoru, říjnu, listopadu a prosinci). Za škrábání bláta bylo r vyplaceno 5,40 K (třem lidem po 1,80 K v březnu) Od zvonění vyplatila obec 23 K, obvodnímu lékaři 23 K. Víte, že v republice existuje další místo, které se nazývá Spomyšl? Je tomu právě 10 let, kdy jsem se obrátil na tehdejší vedení obce Tatrovice dopisem, kterým jsem žádal o několik informací o obci jménem Spomyšl. Odezva nebyla žádná a tak i z mé strany zájem o stejnojmennou obec opadl, až jsem na tamní obec trochu zapomněl a další písemné spojení odkládal. Shodou okolností se do oblasti Tatrovic dostal náš občan pan dr. Jaroslav Podrápský, který pro nás, nížinné Spomyšláky, fotograficky zdokumentoval osadu Spomyšl. Díky jeho obrázkům ze dne 18.dubna 2013 se všichni můžeme podívat na její současný stav. K obrázkům mohu připojit pár vět z internetu: Obec Tatrovice (německy: Dotterwies) se nachází v okrese Sokolov, kraj Karlovarský. Ke dni zde žilo 151 obyvatel. V katastru obce se nachází vodní nádrž (Přehrada Tatrovice) postavená pro zásobovaní plynárenského a chemického závodu v blízké Vřesové (Sokolovská uhelná) pitnou a nouzově i technologickou vodou. Tato přehrada je hojně navštěvována rekreanty především z několik kilometrů vzdáleného města Chodova. Ti si zde v průběhu 70. a 80. let vystavěli mnoho rekreačních chat. Obec Tatrovice sestává ze tří základních sídelních jednotek: Tatrovice: katastrální území Tatrovice; Křemenitá (Griesbach): k. ú. Křemenitá; Spomyšl (Sponsl): k. ú. Spomyšl u Vřesové. Pokud vím, nyní nežije v tamní Spomyšli 8 trvale žádný obyvatel, v současnosti je to rekreační chatová oblast, plocha katastrálního území 162,7 ha. Nadmořskou výšku osady se mi nepodařilo zjistit, ale předpokládám, že se pohybuje někde mezi m n.m. -jvm- 8 Seznam míst v království Českém (Praha 1886) uvádí: Sponsl (samota patřící ke Griesbachu, k faře Tatrovice a pošt.úřadu Neydek) má 13 domů se 61 obyvatelem. - -

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 15.12.2010 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 15.12.2010 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 15.12.2010 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ Pozn.: v zápise jsou přitomní zasedání OÚ uváděni bez akadem. titulu Přítomni: prezenční

Více

ZÁ P I S č. 4/2015. z 4. zasedání zastupitelstva obce Kozlov, konaného dne 01.06.2015 od 19:00 hod. v Kozlově

ZÁ P I S č. 4/2015. z 4. zasedání zastupitelstva obce Kozlov, konaného dne 01.06.2015 od 19:00 hod. v Kozlově ZÁ P I S č. 4/2015 z 4. zasedání zastupitelstva obce Kozlov, konaného dne 01.06.2015 od 19:00 hod. v Kozlově Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta Josef Borovský. Z celkového počtu 6 zvolených

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008 OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008 Přítomni: 8 (zastupitelé p.brtek, p.ledvina, p.linhartová se dostavili po schválení programu) Hosté: 4 Zahájení

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 01. 2011

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 01. 2011 Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 01. 2011 Místo konání : Obecní úřad Stráţkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Místo konání: Obec Hroubovice místnost obecního úřadu, Hroubovice č.p. 51 Doba konání: Přítomní zastupitelé: 23.1.2015 od 18:00 hodin Miroslava Štveráková,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 7. 10. 2015 od 19 hod

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 7. 10. 2015 od 19 hod Obec Láz Láz č. p. 219, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 7. 10. 2015 od 19 hod Přítomni: Mgr. Antonín Kropáč, Mgr. Pavel

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod.

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Přítomni: Ing. Josef Čížek, Jan Gerenda, Miloš Břeň, Lenka Hypešová, Karel Bárta a Josef Brom. Nepřítomni: Jiří Novák.

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost)

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost) Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost) datum konání: 20. 8. 2015 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.30 hod. přítomno:

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 7. srpna 2012 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Zápis č. 9/14. obce Lhota, které se konalo dne 15. 5. 2014 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě.

Zápis č. 9/14. obce Lhota, které se konalo dne 15. 5. 2014 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě. Zápis č. 9/14 ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 15. 5. 2014 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě. Program: 1} Zahájení 2} Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z Á P I S. 1. Ověření zápisu 13. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6.2.2013

Z Á P I S. 1. Ověření zápisu 13. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6.2.2013 Z Á P I S 14. zasedání Zastupitelstva obce Rybí konaného dne 25. 3. 2013 Přítomno : 12 (omluvili se: Petr Purmenský, David Bajer a Martin Pospěch) Občanů : 6 Místo konání : sál pohostinství Beseda Čas

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006.

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. Přítomni: p. Ledvina, p. Kratochvíl, p. Hladíková, p. Linhartová, p.pokorný, p.černý, p. Buňata, p. Havránková,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 23. dubna 2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 23. dubna 2014 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 23. dubna 2014 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Milan Paták ml., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička Omluveni: x Zapisovatel:

Více

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Zápis z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 16. 10. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

ZÁPIS č. 3/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany

ZÁPIS č. 3/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany ZÁPIS č. 3/2012 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 19.6.2012 v 19,00 hodin MíSTO KONÁNí v sídle Obecního úřad-chlumčany sp. 154 PSČ439 03 PŘíTOMNI Jarmila Nechanická starostka

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 3.12.2012 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO -

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral přivítal všechny přítomné a zahájil 17. zasedání

Více

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Z á p i s č. 8/2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 občanů 6 zapisovatel: Lenka Kučerová Program: 1. Kontrola

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák, p. Čuchal, p. Vorlová, p. Frohlich Občané:

Více

Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl. Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod.

Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl. Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod. Str.č.1 Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Libomyšl bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 11/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Zápis a usnesení č. 3/2014 z veřejného zasedání ZO v Šebetově konaného dne 30. června 2014 v zasedací místnosti OÚ od 18:00 hod.

Zápis a usnesení č. 3/2014 z veřejného zasedání ZO v Šebetově konaného dne 30. června 2014 v zasedací místnosti OÚ od 18:00 hod. Bod č. 1 Starosta Zdeněk Číţek zahájil zasedání č. 3/2014 Zastupitelstva obce Šebetov (dále jen ZO ) v 18:00 hodin a všechny přivítal. Technický bod Starosta konstatoval, ţe informace o konání zasedání

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 1/2012 v 17:30 hod. všechny

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Láz (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Zápis. ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 20. 10. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 20. 10. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 20. 10. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 3/2015 3. Projednání výsledků

Více

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Přítomni: Bursa Radek Dudková Eva Durda Jiří Bc. Choutka Václav Mališová Jana Ing. Veverková Jitka Omluveni: Novák Vilém Zapisovatelkou

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Zahájení zasedání zastupitelstva přítomno:

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny, Ing. Lukáš Holeček účast od 18.10 hodin Dále přítomno: 4 občané, dle prezenční

Více

Zápis č. 5/2007. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Soběraz Konaného v sídle obecního úřadu dne 12.9.2007.

Zápis č. 5/2007. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Soběraz Konaného v sídle obecního úřadu dne 12.9.2007. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Soběraz Konaného v sídle obecního úřadu dne 12.9.2007. Zápis č. 5/2007 Zahájení 18:00 hod. Přítomni: Hrabec, Nožička P., Nožička M. (od 18:30hod), Pršala, Šimek (odchod

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov Přítomni: konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů uvedeno jmenovitě)

Více

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 4/2008 obce Křesetice, které se konalo dne 3.6.2008

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 4/2008 obce Křesetice, které se konalo dne 3.6.2008 Obec Křesetice Zápis ze zasedání Zastupitelstva 4/2008 obce Křesetice, které se konalo dne 3.6.2008 Přítomni: 7 (p.linhartová, Havránková a Černý se dostavili po schválení ověřovatelů) Omluveni: 1 (p.

Více

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 25. 2. 2011 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.40 hod. přítomno: 7 členů zastupitelstva

Více

Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny.

Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny. Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny. Zahájení: 18,40 starostka. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu jednání 3. Volba pracovních orgánů 4. Kontrola plnění

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno

14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno 14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno Přítomni: Milan Pilous, Václav Chmelař, Bc. Jiří Špindler, Martin Roušal, Ing. Miroslav Horák, Jaroslav

Více

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice ZÁPIS o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konaného dne 26.2. 2007 ve Švábenících Starosta (predsedající) Josef Kubík zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábeníce (dále jen "zastupitelstvo

Více

Zápis č. 9/2015. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 6. 2015 od 19.00 hod na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 9/2015. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 6. 2015 od 19.00 hod na OÚ v Tuklatech Zápis č. 9/2015 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 6. 2015 od 19.00 hod na OÚ v Tuklatech 1. Prezence Přítomni: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Lukáš Koníček, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 28.03.2013, od 18:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 28.03.2013, od 18:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 28.03.2013, od 18:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo")

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

Z Á P I S z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bečice. 4. června 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bečice. 4. června 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu Obec Bečice Zastupitelstvo obce Bečice 391 75 Malšice www.becice.cz IČ: 00512524 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015 Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015 Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu Doudleby Začátek: 18:00 hodin Zasedání řídil: starosta obce Zdeněk Šmíd Přítomno:

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Zdeněk

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár

Zasedání zastupitelstva obce Žďár Zasedání zastupitelstva obce Žďár Číslo: 4 Datum: 25. května 2015 Místo a čas jednání: na obecním úřadě ve Žďáru v 18,00 hodin. Přítomní zastupitelé obce: Mikulášek Patrik, Bc. Jan Novotný, Ladislav Novotný

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 53. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 3. 6. 2013 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing. Jiří Uhlíř., Havránek V.,

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 24.1.2011 od 18 hod. v zasedací místnosti OÚ 5. Přítomni : Vítězslav

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Z Á P I S o průběhu 10.-tého zasedání Zastupitelstva Obce Svinošice, konaného dne 10.11.2006 ve Svinošicích

Z Á P I S o průběhu 10.-tého zasedání Zastupitelstva Obce Svinošice, konaného dne 10.11.2006 ve Svinošicích Z Á P I S o průběhu 10.-tého zasedání Zastupitelstva Obce Svinošice, konaného dne 10.11.2006 ve Svinošicích Starosta Josef Hemzal zahájil 10.-té zasedání Zastupitelstva obce Svinošice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 5.11.2012 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO -

Více

Předsedající následně předložil návrh programu zasedání:

Předsedající následně předložil návrh programu zasedání: Z Á P I S 20. zasedání Zastupitelstva obce Rybí konaného dne 5. 3. 2014 Přítomno : 9 (omluvili se: Pavel Lichnovský, Libor Sopuch, Petr Skalka, Jaromír Marek, Petr Purmenský, Martin Pospěch) Občanů : 2

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Roman Klouzek, Petr

Více

Zápis č. 3/13. Obecním úřadu ve Lhotě.

Zápis č. 3/13. Obecním úřadu ve Lhotě. Zápis č. 3/13 ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 31. 1. 2013 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě. Program: 1} Zahájení 2} Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 21. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.11.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni : Vítězslav

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více