Kyslíkaté deriváty uhlovodíků I

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kyslíkaté deriváty uhlovodíků I"

Transkript

1 deriváty kyslíkaté hydrysloučeniny alkoholy Kyslíkaté deriváty uhlovodíků I ethery fenoly 1. ydrysloučeniny. Thioly. Ethery karbonylové sloučeniny karbylové sloučeniny aldehydy ketony 1. ydrysloučeniny obsahují jednu nebo více skupin alkoholy skupina je vázaná na uhlík, který není součástí aromatického jádra fenoly skupina je připojena na benzenové jádro Názvosloví alkoholů methanol methylalkohol dřevný líh ethanol ethylalkohol líh propan--ol isopropylalkohol ethenol vinylalkohol ethan-1,-diol ethylenglykol propan-1,,-triol glycerol = cyklohexanol cyklohexylalkohol 4-methylpentan--ol Názvosloví fenolů fenol fenylmethanol benzylalkohol -ethylbut--en-1-ol 4-hydrytoluen p-kresol prop--en-1-ol prop--en-1-ylalkohol = benzen-1,4-diol hydrochinon 1

2 -naftol β-naftol kyselina pikrová,4,6-trinitrofenol ozdělení hydrysloučenin alkohol primární N N sekundární propan--ol N terciární -methylpropan--ol terc-butylalkohol alkohol jednosytný jedna skupina + vícesytný více skupin v molekule, nestálé, snadno se odštěpuje molekula vody + Příprava alkoholů 1 ydratace xidace ydrolýza X + S 4 idace N X + S + X 4 Katalytická hydrogenace skupiny = + Ni, Pt + Ni,Pt 5 Adice Grignardových činidel Mgl + Mgl + Mg()l methylmagneziumchlorid

3 hemické vlastnosti nejnižší alkoholy kapaliny, M r, t v ve srovnání s uhlovodíky způsobeno přítomností vodíkových vazeb, rozpustné ve vodě(methanol, ethanol, propanol) střední jsou méně rozpustné a více skupin sladká chuť dobře rozpustné v organických rozpouštědlech + zásaditý kyselý acidita nižší než u vody charakter charakter amfoterní vlastnosti Zásadité prostředí alkohol + silná zásada = alkidy nebo také alkoholáty (fenidy nebo také fenoláty) + + Na Na + + Na Na + + Na Na + ethanolát sodný natrium-ethanolát ethid sodný natrium-ethid fenolát sodný natrium-fenolát fenid sodný natrium-fenid Kyselé prostředí alkohol + silná kyselina = alkoniové soli jedná se o nukleofilní substituci S N (nutné kyselé prostředí, - je nejsilnější nukleofilní činidlo) + l + + l - alkoniový kation + l + l - l S 4 S 4 ethyloniumhydrogensulfát S ethylhydrogensulfát ethyloniumchlorid ethylchlorid chlorethan Eliminace (dehydratace) řídí se Zajcevovým pravidlem odštěpuje se atom z atomu s nejmenším počtem atomů vodíku + S 4 + Al, popř. t - S 4 xidace pomocí KMn 4, r 4, K r 7 primární alkohol aldehyd karbylová kyselina ethanol ethanal kyselina ethanová acetaldehyd kyselina octová

4 sekundární alkohol propan--ol x. - keton propanon, aceton edukce nelze uskutečnit přímo Esterifikace alkohol + organická nebo ester + voda anorganická kyselina terciární alkohol je vůči idaci stálejší K r Významné alkoholy Methanol rozpouštědlo, výroba, t v = 65, jedovatý, způsobuje oslepnutí, vstřebává se i pokožkou o kat,400, t + Ethanol - alkohol (líh) vzniká kvašením cukrů, t v = 78, dezinfekce, rozpouštědlo, výroba alkoholických nápojů, výroba, denaturuje se methanolem, pyridinem, smrtelná dávka je 6 8 g/kg Ethylenglykol (ethan-1,-diol) Jedovatý, menší dávky vyvolávají poruchu vědomí, poškození ledvin a NS ozpouštědlo, výroba plastů Užití: složka těžko mrznoucích směsí (Fridex), surovina pro výrobu polyuretanů a polyesterů + Propan-1,,-triol (glycerol, glycerin) Součást přírodních tuků a olejů kosmetika, výroba plastů, celofánu, t v = 90 Glyceroltrinitrát (nitroglycerin) Z glycerolu nitrační směsí ladina etanolu v krvi závisí na: a) množství požité látky, b) tělesné hmotnosti, c) rychlosti absorpce, d ) rychlosti detikace. Eliminace (biotransformace) alkoholu probíhá zhruba kinetikou nultého řádu, rychlostí 7,5 g/hod. ladina klesá cca o 0,15% za 1 hodinu. K detikaci 100g alkoholu obsažených asi v jednom litru vína, kdy hladina dosáhne přibližně, promile, je nutných zhruba 1 hodin. 4

5 Pro zjištění hladiny etanolu v krvi lze použít jednoduchý orientační vzorec: požitý alkohol v gramech / tělesná hmotnost muže x 0,68 (nebo tělesná hmotnost ženy x 0,55) = promile etanolu v krvi. Fyziologická hranice etanolu v krvi je 0,0-0,1 promile. odnoty 0,-0,5 promile svědčí o požití alkoholického nápoje a v rozmezí 0,5-1,0 promile se jedná o podnapilost. 1,0-1,5 promile znamená mírný stupeň opilosti, 1,5-,0 promile pak střední stupeň opilosti s jasnými klinickými příznaky,,0-,0 promile je hodnoceno jako těžký stupeň opilosti a při hodnotách vyšších než,0 promile hovoříme o akutní otravě alkoholem. Název bsah alkoholu % Množství alkoholu g Pivo 0.5l 5 5 Světlé pivo 0.5l.5 18 Víno dl 1 4 Sherry 0.5 dl 0 10 Whisky 0.5 dl 40 0 Nebezpečná kapalina při nárazu explozivní Při výbuchu se uvolňuje velké množství plynů velká razance výbušniny Využití: 1. Lék na onemocnění srdce. Součást dynamitu Alfred Nobel ( ) Fenoly tuhé nebo kapalné látky s charakteristickým zápachem málo rozpustné ve vodě, rozpouštějí se v etheru a ethanolu dokazují se přídavkem roztoku Fel většinou vzniká fialové zbarvení kromě pyrokatecholu zelená Názvosloví fenolů Fenol žíravina, výroba plastů, pesticidů, barviv, léčiv, vyrábí se z kumenu pyrokatechol resorcinol hydrochinon benzen-1,-diol benzen-1,-diol benzen-1,4-diol + pyrogallol floroglucinol hydryhydrochinon benzen-1,,-triol benzen-1,,5-triol benzen-1,,4-triol 5

6 . Thioalkoholy (thioly) S obdoba alkoholů, nerozpustné ve vodě nejnižší páchnou odorizace zemního plynu (S způsobují zápach, plyn nemůže nepozorovaně unikat a způsobit explozi) S S ethanthiol (není-li S hlavní skupina, pak se používá předpona sulfanyl) benzenthiol S S S S kyselina 4-sulfanylbenzoová. Ethery 1 Názvosloví etherů ethyl(methyl)ether vznikají náhradou obou atomů v molekule vody neobsahují skupinu nemají kyselé vlastnosti, jsou bazické vazba svírá úhel cca 110 nižší teploty než alkoholy (netvoří vodíkové můstky) rozpouštědla (těkavé, výbušné, s vodou se nemísí; výjimka je dian) reakcí s kyslíkem vznikají explozivní peridy (katalyzuje sluneční záření) uložení v tmavé láhvi diethylether, ether, etyethan iran, 1,-epyethan, ethylenid jedovatý plyn, rakovinotvorná látka rozpouštědlo, se vzduchem výbušné, t v = anisol fenyl(methyl)ether metybenzen látka příjemně vonící 1,4-dian jedovaté rozpouštědlo tetrahydrofuran 1,-dimetyethan 1-metyprop-1-en methylpropenylether Mezimolekulární dehydratace S4 + + Zkrácené názvy: pentyly allyly- = Výjimky: mety, ety, propy, buty, feny 6

Chemie Organická a biochemická část. Třída: 9. Organická chemie...2. Uhlovodíky...3. Paliva... 12. Deriváty uhlovodíků...9. Přírodní látky...

Chemie Organická a biochemická část. Třída: 9. Organická chemie...2. Uhlovodíky...3. Paliva... 12. Deriváty uhlovodíků...9. Přírodní látky... Pozn. Šedě označené texty jsou pouze doplňkové a zajímavosti Pokud je v textu a nejedná se o chemickou reakci, čtěte jako: z toho plyne, to vede k, díky tomu hemie rganická a biochemická část Autor: Mgr.

Více

Testy k procvičení Základy organické chemie

Testy k procvičení Základy organické chemie 1. Které z uvedených vzorců představují organické sloučeniny? C 6 H 12 O 6 (A), Na 2 CO 3 (B), NH 2 CONH 2 (C), CuSO 4 (D), HCI 3 (E), CO (F), C 2 H 6 (G) a) ABCE b) ACDG c) ACEG d) ACFG 2. Typické vaznosti

Více

UHLOVODÍKY UHLOVODÍKY

UHLOVODÍKY UHLOVODÍKY Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CHEMIE PRVNÍ Mgr. Tomáš MAŇÁK 29. září 2013 Název zpracovaného celku: UHLOVODÍKY UHLOVODÍKY Uhlovodíky organické sloučeniny, jejichž molekuly obsahují pouze atomy uhlíku

Více

Pracovní list: Karbonylové sloučeniny

Pracovní list: Karbonylové sloučeniny Pracovní list: Karbonylové sloučeniny 1. Doplň schéma rozdělení karbonylových sloučenin: karbonylové sloučeniny obsahují skupinu obsahují skupinu koncovka je koncovka je např. např. 2. Označ červeně ketony

Více

Organické škodlivé látky

Organické škodlivé látky Organické škodlivé látky 1. Úvod 2. Uhlovodíky 3. Halogenderiváty uhlovodíků 4. Alkoholy a fenoly 5. Ethery 6. Aldehydy a ketony 7. Dusíkaté látky 8. Sloučeniny síry Úvod Ze znalosti struktury molekuly

Více

Organická chemie II (Přednášky pro posluchače kombinovaného studia studijního oboru Klinická biologie a chemie)

Organická chemie II (Přednášky pro posluchače kombinovaného studia studijního oboru Klinická biologie a chemie) UIVEZITA PADUBIE FAKULTA EMIK-TELGIKÁ Katedra organické chemie Jiří anusek 2003 rganická chemie II (Přednášky pro posluchače kombinovaného studia studijního oboru Klinická biologie a chemie) Ing. Jiří

Více

ORGANICKÁ CHEMIE A BIOCHEMIE

ORGANICKÁ CHEMIE A BIOCHEMIE ORGANICKÁ CHEMIE A BIOCHEMIE pro vyšší stupeň Gymnázia v Duchcově 1. díl JIŘÍ ROUBAL motto: 1. Nikdy nemůžete zvítězit, v nejlepším případě dosáhnete nerozhodného výsledku. 2. Nerozhodného výsledku můžete

Více

TOXIKOLOGIE I KCh/P101

TOXIKOLOGIE I KCh/P101 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta TOXIKOLOGIE I KCh/P101 Markéta Komlóová Ústí nad Labem 2013 Obor: Toxikologie a analýza škodlivin Chemie (dvouoborové) Chemie se zaměřením

Více

Sbírka atraktivních úloh z organické chemie I

Sbírka atraktivních úloh z organické chemie I Gymnázium Botičská Sbírka atraktivních úloh z organické chemie I Úvod do organické chemie, uhlovodíky, halogenderiváty, dusíkaté deriváty Tuto sbírku úloh sestavil Petr Šíma, učitel Gymnázia Botičská v

Více

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH C-SUROVIN A JEJICH ZPRACOVÁNÍ

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH C-SUROVIN A JEJICH ZPRACOVÁNÍ PŘELED ZÁKLADNÍC C-SURVIN A JEJIC ZPRACVÁNÍ bsah 1 Úvod 2 2 Tuky a oleje 3 2.1 Výroba mýdla 2.2 Výroba mastných kyselin hydrolýzou triglyceridů 2.3 Výroba vysokých alkoholů 3 Sacharidy 4 4 Dřevo a jeho

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2009/2010 CHEMIE Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Ch - Uhlovodíky VARIACE

Ch - Uhlovodíky VARIACE Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukových materiálů je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn

Více

Metody a principy měření alkoholu v těle

Metody a principy měření alkoholu v těle Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Bakalářská práce Metody a principy měření alkoholu v těle Jiří Kubička Školitel a vedoucí práce: Ing. Michal Šerý České Budějovice 2011

Více

CHEMIE CHI0D11C0T01. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn!

CHEMIE CHI0D11C0T01. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn! CHEMIE DIDAKTICKÝ TEST CHI0D11C0T01 ILUSTRAČNÍ TEST Maximální bodové hodnocení: 78 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 33 úloh. Časový limit pro

Více

Základy práce v laboratoři. O chemikáliích

Základy práce v laboratoři. O chemikáliích Základy práce v laboratoři O chemikáliích Chemikálie jsou čisté sloučeniny určené k laboratornímu nebo technickému použití. Podle určení lze koupit chemikálie v různé čistotě. Surové (sur., crudum) chemikálie

Více

Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu

Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu VŠB - Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu Tadeáš Ochodek, Jan Koloničný, Michal Branc Studie v rámci projektu Možnosti lokálního

Více

Využití organických kyselin v potravinářském průmyslu

Využití organických kyselin v potravinářském průmyslu Využití organických kyselin v potravinářském průmyslu Markéta Korcová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na využití organických kyselin v potravinářském průmyslu. Zabývá se obecnou

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 02.05.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_Ch_OCH

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 02.05.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_Ch_OCH Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 02.05.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_Ch_OCH Ročník: II. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Organická

Více

Látky vonné a chuťové

Látky vonné a chuťové Látky vonné a chuťové harakteristické vlastnosti Vonné látky nízkomolekulární látky M r < 300 málo rozpustné ve vodě většinou nepolární nebo středně polární těkavé (kapalné i tuhé) nebo plynné při lab.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název materiálu: Opakovací test

Více

SPŠ KARVINÁ. Monitorování vod. Texty pro obor Průmyslová ekologie

SPŠ KARVINÁ. Monitorování vod. Texty pro obor Průmyslová ekologie SPŠ KARVINÁ Monitorování vod Texty pro obor Průmyslová ekologie Anotace Skripta jsou souborem základních textů o monitoringu vod pro středoškolské studenty. Popisují látkové složení vod, odběry vzorků

Více

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů Učební materiál vznikl pro výuku žáků Střední školy logistiky a chemie, Olomouc v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů. Autorem

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba,

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, Wichterlovo gymnázium, strava-poruba, příspěvková organizace STUDIJNÍ PRA DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁZVSLVÍ A ZÁKLADNÍ TYPY REAKCÍ V RGANICKÉ CEMII PAVEL CZERNEK TMÁŠ KRCŇÁK JARSLAV VERLÍK strava 2006 Recenze:

Více

Kreditní kurz: Toxikologie

Kreditní kurz: Toxikologie TOXIKOLOGIE Toxikologie je nauka o jedech, jejich vlastnostech, o jejich působení na organismus a o léčbě otrav. Součástí toxikologie je laboratorní průkaz jedu. Podle uţšího zaměření lze toxikologii rozdělit

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Přírodovědecká fakulta TOXIKOLOGIE. Autor: Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Přírodovědecká fakulta TOXIKOLOGIE. Autor: Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta TOXIKOLOGIE Autor: Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D. 2007 TENTO TITUL JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Vzdělávací obor: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.18.

Vzdělávací obor: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.18. 5.18. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a příroda Chemie Chemie Charakteristika vzdělávacího předmětu Předmět Chemie je důležitou součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

MOTIVAÈNÍ A DOPLÒKOVÉ MATERIÁLY

MOTIVAÈNÍ A DOPLÒKOVÉ MATERIÁLY MOTIVAÈNÍ A DOPLÒKOVÉ MATERIÁLY INFORMACE / ZDROJE / FOTOGRAFIE Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. Tato publikace je vydávána jako součást projektu Vzdělávání

Více

1.3 Ropa. Jiříček I.-Rábl V. AZE 04/2005

1.3 Ropa. Jiříček I.-Rábl V. AZE 04/2005 1.3 Ropa (Nafta, Petroleum (VB), Crude Oil (USA), Nefť (Rusko), le Petrol (Fr) Ropa patří mezi tzv. fosilní paliva (uhlí, zemní plyn, ropné písky, břidlice) což znamená, že vznikla v dávné minulosti a

Více

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Chemie 8.ročník Zařadí chemii mezi přírodní vědy. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Popisuje vlastnosti látek na základě pozorování, měření a pokusů. těleso,látka (vlastnosti látek)

Více

Toxické látky v potravinách

Toxické látky v potravinách MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Toxické látky v potravinách Diplomová práce Brno 2012 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jiří Šibor, Ph.D.. Vypracovala: Bc. Vendula Havlenová Prohlašuji,

Více