SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Public Relations. distanční studijní opora. Martin Přibyl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Public Relations. distanční studijní opora. Martin Přibyl"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Public Relations distanční studijní opora Martin Přibyl Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo srpen 2013

2 Public Relations Vydala Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo 1. vydání Znojmo, 2013 Martin Přibyl, 2013 ISBN

3 Název Public Relations Určení Pro výuku všech studijních oborů v kombinované formě studia na Soukromé vysoké škole ekonomické Znojmo - 5. semestr Garant/autor Ing. Martin Přibyl, Ph.D. Cíl Vymezení cíle Distanční studijní pomůcka si klade za cíl obohatit výklad z přednášek a četbu doporučené literatury o podklady, které nabídnou prostor pro rozvoj znalostí a postupů v oblasti Public Relations. Příklady byly vybírány v průběhu několika let tak, aby demonstrovaly klíčové oblasti PR, a to aktivní a reaktivní. Autor vzniklé situace nehodnotí jako dobré, případně nevhodné, pracuje s nimi v rovině prostředníka k demonstraci PR aktivit organizací i jednotlivců. Od čtenářů se očekává, že ke všem příkladům zaujmou kritický postoj a budou se zabývat zadanými úkoly pod jednotlivými příklady. Teoretické znalosti nejsou v tomto učebním textu prezentovány, jsou pokryty povinnou literaturou a jejich znalost se předpokládá. Dovednosti a znalosti získané po studiu textu Student získá znalosti z oblasti krizové komunikace, reaktivního PR, aktivního PR, bude mu předložen výběr z řady témat, kterým se podniky věnují, dále bude obeznámen s příklady pseudoudálostí a bude analyzovat jejich dopady na cílové skupiny. V neposlední řadě bude v učebním textu otevřena i otázka publicita versus inzerce a v závěru pak bude upřena pozornost i na sociální sítě.

4 Obsah: 1 KRIZOVÁ KOMUNIKACE V PR REAKTIVNÍ PR Impulzy k reaktivnímu PR Reaktivní PR v Česku Krizový scénář v PR AKTIVNÍ PR AKTIVNÍ PR Témata aktivního PR Management Issues aneb publikování úspěchů, resp. jejich vytváření Pseudoudálosti v PR Publicita vs. inzerce Publicita vs. sociální sítě... 39

5 ÚVOD Public Relations jsou jedinou složkou komunikačního mixu, která je společností vnímána jako nekomerční, byť jsou do PR investovány značné prostředky. Správně prováděné aktivity PR nejenže pomáhají budovat dobrou image společnosti, ale stávají se také cenným spojencem v dobách krize (není zde myšlena krize hospodářská, ale okamžik, kdy se společnost dostává do situace, kdy je vážně ohroženo jeho dosavadní postavení na trhu). V případě, že se PR aktivity vhodně propojí s ostatními složkami komunikačního mixu, dochází k vítanému synergickému efektu, zefektivnění komunikačních aktivit a intenzivnějšímu a důvěryhodnějšímu oslovování cílových skupin. Z těchto důvodů je nutné věnovat v integrované komerční komunikaci PR značnou pozornost. Schopnost aplikace vhodných PR postupů je nezbytně spojena s jejich pochopením, proto hlavní těžiště této distanční pomůcky spočívá na prezentaci reálných situací a mediálních výstupů tak, aby student byl veden k zaujetí stanoviska a aktivní práci s přednášenými principy.

6 1 KRIZOVÁ KOMUNIKACE V PR CÍL Cílem kapitoly je seznámit studenty s konkrétními příklady krizové komunikaci PR a navázat tak na probíranou látku. Příklady slouží k pochopení principů reaktivního Public Relations a dvou možných cest, tedy mlčet a reagovat a vysvětlovat. Je důležité zdůraznit, že neexistuje obecně správná odpověď a až reakce veřejnosti a časový odstup ukáží, zda zvolená varianta byla správná. Cílem kapitoly je nejen doložit principy reaktivního PR, ale také doložit důležitost krizového scénáře v PR. ČASOVÁ ZÁTĚŽ STUDIUM KAPITOLY: 80 minut PROCVIČOVÁNÍ: 240 minut UPOZORNĚNÍ Cílem kapitoly není opakování pojmů z oblasti krizové komunikace v PR, tyto znalosti se již předpokládají. Před samotným studiem je nutné si osvěžit pojmy: reaktivní PR, krizový scénář. 1.1 Reaktivní PR Impulzy k reaktivnímu PR Impulzy, které si vyžádají reakci subjektů PR, jsou zpravidla velmi závažného charakteru. V některých případech je z počátku velmi obtížné odhadnout, jaký problém se dostává do centra zájmu veřejnosti. V jiných případech je to zcela jasné od samého počátku. Právě zkušenosti zaměstnanců PR jednotlivých společností mohou velmi napomoci správnému odhadu, zda na nastalou krizi reagovat či nikoliv. Strategie označovaná mlčeti zlato může být v řadě případů nejlepší možnou volbou, neboť veřejnost má velmi krátkou paměť a existuje reálná šance, že aktuální problém, který se momentálně jeví jako zásadní, bude již druhý den vytlačen z mediálního prostoru jinou kauzou. Pokud by ovšem tento stav nenastal, přináší s sebou nereagování na krizi dalekosáhlé důsledky včetně negativní nálepky pro společnost. PŘÍKLAD 1 Ruští odborníci mají strach, že jejich letadla už nikdo nebude chtít Ruští experti se obávají, že nehoda nového ruského dopravního letounu překazí ambiciózní plány ruského leteckého průmyslu. Obavy ale podle našeho názoru nejsou na místě. Nehoda ruského letounu Suchoj Superjet 100 na úbočí indonéské hory vyvolala v Rusku kromě soustrastných reakcí také vlnu obav. "Všichni doufáme, že incident v Jakartě neovlivní zakázky na Superjet," citují ruská média nejmenovaného činitele ruského ministerstva průmyslu a obchodu. "Nehoda nepochybně zpomalí celý program a poškodí pověst stroje," prohlásil ředitel moskevského Centra analýz strategií a technologií Ruslan Puchov. Obavy jsou pochopitelné, ale zřejmě poněkud přehnané. Riziko rušení zakázek by hrozilo reálně jen v případě, že vyšetřování odhalí chybu na straně stroje (a ještě by mělo jít o nějakou opravdu závažnou chybu). Ale jeslti to tak je nebo ne, o tom můžeme nyní jenom spekulovat. Vysoká míra obav pramení z jednoduché skutečnosti: očekávání kolem nového letounu byla v Rusku vybičovaná do nepřiměřené výše. 6 S tránka

7 Superjet měl být první ruský letoun v západním standardu. Nešlo jenom o přístrojové vybavení, ale i motory, které jsou jednoduše koupené na Západě. Tato péče o světovost byla patrná i v ohledech na ekonomii provozu, ale také - světě div se - o přístup k cestujícím, jejich potřebám a pohodlí. Letoun neměl vypadat jako "vykopávka" ani zevnitř. A i když se to podle komentářů nepovedlo zcela stoprocentně a interiér měl drobné nedostatky hlavně v kvalitě dílenského zpracování, na papíře si stroj nevedl zatím špatně. Suchoj měl ke konci roku údajně už téměř 170 objednávek od zákazníků z bývalého SSSR, ale také z Indonésie (která teď další jednání pozastavila), USA a Mexika. Počátkem roku letoun získal i certifikát EASA otvírající cestu na evropský trh. Výrobce plánoval do konce příštího desetiletí prodat na 800 strojů a obsadit tak 15 procent světového trhu ve své kategorii. Tady však přichází první ale. Superjet patří do kategorie menší dopravních letadel zhruba od 50 do 100 cestujících. A to je obrazně řečeno druhá liga. V posledních letech je hodnota prodejů na tomto trhu jen zhruba dvacetina z celkového prodeje dopravních letadel. A Suchoj by chtěl z toho malého dílku "ovládnout" 15 procent. Z toho je jasné, že ruská letadla by náhle neobsadila nebe, ale jenom jeho malý koutek. Kam se navíc velcí hráči zatím příliš nehrnou, protože ani Boeing, ani Airbus dnes tento trh nepovažují za příliš zajímavý. Možná se pletou, ale zatím tomu mnoho nenasvědčuje. Nejslibnější trh, Čína, nakupuje hlavně větší stroje. A také v posledních letech usilovně pracuje na rozvoji státem protežovaných rychloželeznic, které nejlépe konkurují právě kratším leteckým linkám. Na druhou stranu se nedá říci, že by Suchoj pro ruský průmysl neměl žádný význam. Odvětví dnes pracuje doslova jen, když přijdou peníze, a je tedy zoufale podfinancované. Přežívá díky sporadickému a nespolehlivému financování ze státních zdrojů a nemá třeba finance na rozběh skutečné sériové výroby. Prodej několika set strojů do zahraničí by mohl v tomto ohledu znamenat hodně, například zpřístupnit ruským výrobcům finanční zdroje u cizích bank. Do oboru by se tak mohly dostat peníze nutné na koupi nového vybavení. V řadě provozů se totiž dnes podle samotných ruských odborníků daří provoz udržovat jen díky kanibalizaci starších strojů. Druhé velké plus by bylo prestižní. I když je Superjet z velké části doslova západní stroj, jeho prodej do zahraničí by zlepšil vyjednávací pozici při lobbování za životně důležité dotace. A především, co je z dlouhodobého hlediska důležitější, zvýšil by prestiž domácího leteckého průmyslu v očích mladých. Do technických oborů se totiž v Rusku dnes nikdo dvakrát nehrne a odvětví hrozí, že v dohledné době nebude mít dost vzdělaných pracovníků. Je to vidět na zaostávání v nových oborech, jako je třeba konstrukce bezpilotních letounech, ale i na průměrném věku zástupců ruských firem na výstavách a aerosalónech. Nedostatek perspektivy představuje mnohem větší riziko než špatné PR z nehody na Jávě. A i kdyby se Suchoj Superjet ze svého předváděcího letu vrátil v pořádku, není to takový tahoun, aby tohle dokázal sám změnit. LÁZŇOVSKÝ, Matouš, Václav NÝVLT a Jan MATURA. Ruští odborníci mají strach, že jejich letadla už nikdo nebude chtít. TECHNET.cz [online]. 2012, [cit ]. Dostupné z: /tec_technika.aspx?c=a120510_133315_tec_technika_nyv ÚLOHA 1 Vyhodnoťte na základě článku (byť je to obtížné) cílové skupiny v PR společnosti Suchoj a popište, jaké na ně má dopady pád letadla (více informací např. zde: /zahranicni.aspx?c=a120511_105644_zahranicni_aha). Zamyslete se, zda znáte podobný případ krize v B2B, pokud ano, jak probíhalo její řešení? 7 S tránka

8 1.1.2 Reaktivní PR v Česku Rozhodování o přiměřené formě krizové komunikace, resp. o nastavení reaktivního PR není jednoduché. Složitějším se stává v případě, že krizi je vystaven nejen jeden subjekt, ale celé odvětví. K podobné situaci došlo na jaře roku 2013, kdy vypukla aféra s nekvalitním masem v obchodních řetězcích a také v restauracích. Rozhodování obchodních řetězců, jak na nastalou situaci bylo složité. V první řadě byly přijaty opatření, které byly nezbytné k nápravě. V dalším kroku již obchodní řetězce volily strategii, jak minimalizovat dopady negativních událostí na značku a následně tržby. Důležité je také poukázat na to, že první z řetězců, který zareaguje na nastalou krizi, získá největší pozornost médií a následně tak ceněný mediální prostor, který může být použit k vylepšení image podniku. Právě v těchto situacích představují nástroje PR jedinečné možnosti. PŘÍKLAD 2 Tesco spustilo dostihy na testování koniny, další řetězce klopýtají Britský řetězec Tesco odstartoval v Česku závody, v nichž bojuje o důvěru kupujících. Na svých internetových stránkách zveřejňuje výsledky testů konkrétních masných výrobků na přítomnost koniny. Ostatní řetězce podle svých slov testují zboží také, na konkrétnější informace jsou však skoupější. Obr. č. 1 Testování výrobků na přítomnost koňského masa, zdroj: idnes.cz Tesco se pustilo do informační kampaně poté, co v Británii v polovině ledna propukl skandál s hovězími hamburgery, které obsahovaly koňskou DNA. Británii, zemi koňských dostihů spojených s nošením extravagantních klobouků, zasáhl tento skandál citelně. Koně závodí, nejedí se a pro Brity jsou tak v tomto ohledu nedotknutelní. Britský řetězec se tak nyní snaží šokované zákazníky přitáhnout zpět, a proto odstartoval na konci února kampaň, která na trhu dosud nebyla. Každý jednotlivý masný výrobek, který řetězec prodává pod vlastní značkou (ať už balený nebo pultový), je testován na přítomnost koniny a výsledky jednotlivých kontrol jsou zveřejňovány na stránkách firmy. "S komplexním testovacím programem jsme začali 22. února, protože otevřenost směrem k zákazníkům je pro nás prioritou. Chceme také posilovat a upevňovat partnerství s dodavateli a vytvořit model vzájemné spolupráce a důvěry," vysvětluje mluvčí Teska Jiří Mareček důvody spuštění stránek. 8 S tránka

9 Tesco vybírá k testům nejprve ty výrobky, které obsahují hovězí maso. Vzorky odebírá specializovaná firma a putují do akreditované německé laboratoře. Pokud testy nedopadnou dobře, putují pro ověření ještě do další evropské laboratoře. Dosud Tesco otestovalo 97 produktů, z nichž dva obsahovaly koninu. O posledním výsledku kontroly, která odhalila koňské maso v salámu Herkules od českého výrobce (skupina Krahulík, závod Studená), informovalo Tesco samo, což je novinka. Dosud totiž o šizených potravinách informovala jen státní inspekce. Ostatní sítě, které prodávají salám Herkules, zareagovaly na středeční informaci Teska různě. Společnost Ahold, která v Česku provozuje supermarkety a hypermarkety Albert a salám od skupiny Krahulík prodává, začala stahovat všechny masné výrobky, které od něj odebírá. "Nerozlišujeme, z kterého závodu této skupiny výrobky pocházejí, a raději stahujeme vše," řekla idnes.cz mluvčí řetězce Judita Urbánková. Lidl, Billa a společnost SPAR ČOS sice herkules od Krahulíka nabízejí, ale z jiného výrobního závodu či z jiné šarže, než ze kterého pocházel výrobek Teska, a tak ke stahování nepřistoupily. Kaufland a síť spotřebních družstev COOP tento salám neprodávají, COOP si však jinak spolupráci se skupinou pochvaluje. "Mají kvalitní výrobky, takže o stahování neuvažujeme," řekl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a zároveň prezident Svazu českých a moravských spotřebních družstev Zdeněk Juračka. Ostatní sítě, které prodávají salám Herkules, zareagovaly na středeční informaci Teska různě. Společnost Ahold, která v Česku provozuje supermarkety a hypermarkety Albert a salám od skupiny Krahulík prodává, začala stahovat všechny masné výrobky, které od něj odebírá. "Nerozlišujeme, z kterého závodu této skupiny výrobky pocházejí, a raději stahujeme vše," řekla idnes.cz mluvčí řetězce Judita Urbánková. Lidl, Billa a společnost SPAR ČOS sice herkules od Krahulíka nabízejí, ale z jiného výrobního závodu či z jiné šarže, než ze kterého pocházel výrobek Teska, a tak ke stahování nepřistoupily. Kaufland a síť spotřebních družstev COOP tento salám neprodávají, COOP si však jinak spolupráci se skupinou pochvaluje. "Mají kvalitní výrobky, takže o stahování neuvažujeme," řekl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a zároveň prezident Svazu českých a moravských spotřebních družstev Zdeněk Juračka. ŠPAČKOVÁ, Iva. Tesco spustilo dostihy na testování koniny, další řetězce klopýtají. idnes.cz [online]. 2013, [cit ]. Dostupné z: ÚLOHA 2 Pokud by bylo vaším úkolem navrhnout vhodný název pro kampaň Tesco, jak by zněl? Prostudujte si přiložený článek a najděte pasáž, ve které se z reaktivního přístupu k PR stává aktivní PR. PŘÍKLAD 3 Zlínský Interspar je opět zavřený, na inspektory vykoukla živá myš ZLÍN - Státní zemědělská a potravinářská inspekce ve středu večer opět uzavřela prodejnu Interspar ve Zlíně-Prštném. Podobně jako při úterní kontrole, kdy byla prodejna uzavřena poprvé, v ní inspektoři nalezli myší trus a ohlodané potraviny. Z regálu s oleji na ně dokonce vykoukla živá myš. Prodejna je v tuto chvíli uzavřená, dělají se tam důsledná opatření, uvedl mluvčí inspekce Pavel Kopřiva. Podle mediálního zástupce Aleše Langra hodlá Spar požádat o znovuotevření prodejny "v nejbližších hodinách". Myší trus i ohlodané potraviny byly opět nalezeny na prodejní ploše i v zázemí provozovny. "Po prvním uloženém zákazu provozovatel v souladu s uloženým opatřením nechal provést 9 S tránka

10 deratizaci a odstranil zboží poškozené činností škůdců. Při následné kontrole, která se uskutečnila na podnět spotřebitele, inspekce konstatovala, že deratizace a ostatní přijatá opatření nejsou dostatečná, protože na jiných místech prodejny než při předchozí kontrole inspekce opět zaznamenala stopy přítomnosti hlodavců," uvedl Kopřiva. Dodal, že provozovatel potravinářského podniku opakovaně nezajistil dodržování správné hygienické praxe včetně ochrany potravin před kontaminací a přijal zcela nedostatečná opatření na regulaci škůdců. "Inspekce proto na místě obchodníkovi uložila zákaz užívání prostor a zároveň nařídila stažení všech potravin, u kterých hrozí riziko kontaminace z důvodu přítomnosti škůdců," uvedl Kopřiva. Podle Langra si provozovatel "vážnost situace uvědomuje a intenzivně pracuje na jejím vyřešení. Sleduje i další možná místa průniku hlodavců do prodejny a zajišťuje jejich uzavření a zabezpečení. Společnost již předchozího dne angažovala speciální tým odborníků, který zajišťuje maximální možnou deratizaci a úklid prodejny i skladu. Vzhledem k průběhu situace je společnost Spar v kontaktu také s nájemci ostatních prodejen," uvedl Langr s tím, že se firma za vzniklou situaci omlouvá. Podle Kopřivy inspekce běžně provádí kontrolu provozoven, kde byl uložen zákaz užívání prostor kvůli škůdcům, s odstupem několika dní, aby bylo možné prověřit účinnost deratizace. Opakovaný prohřešek provozovatele bude podle něj vyhodnocen při ukládání sankce, kterou může být až třímilionová pokuta. Zlínský Interspar je opět zavřený, na inspektory vykoukla živá myš. Byznys.lidovky.cz [online]. 2013, 16. května 2013 [cit ]. Dostupné z: ÚLOHA 3 Představte si, že jste v pozici tiskového mluvčího společnosti Spar a máte za úkol vypracovat tiskovou zprávu. Nejdříve vypracujte osnovu tiskové zprávy a následně ji sepište, a to včetně vaší přímé řeči jakožto tiskového mluvčího. PŘÍKLAD 4 Pomsta za sporný test. Svijany chtějí dtest odříznout od dotací PRAHA - V reakci na nelichotivé umístění ve spotřebitelském testu oznámil pivovar Svijany podání trestního oznámení na časopis dtest kvůli šíření pomluvy. Nemělo však skončit jen u toho. Společně s dalšími pivovary chtěly Svijany lobbovat u ministerstva průmyslu za utnutí dotací na provoz občanského sdružení, které testy provádí. Spor mezi pivovarem a spotřebitelským časopisem se rozhořel poté, co dtest zveřejnil test lahvových piv zaměřený na přítomnost plísní, ve kterém dopadlo svijanské tmavé pivo nejhůře - více čtěte zde. Pivovar se ale rozhodl bránit. Stejnou šarži piva a použitý slad poslal na rozbor do akreditované laboratoře Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského v Brně. Výsledek byl podle pivovaru diametrálně odlišný od expertízy zveřejněné v dtestu. Svijany tak podaly žalobu na ochranu dobrého jména, protože občanské sdružení Test, které časopis dtest vydává, nechtělo zveřejnit jméno laboratoře, jež pivo zkoumala. Na stranu pivovaru se postavil také Český svaz pivovarů a sladoven - více čtěte zde. Pře došla tak daleko, že Svijany chtěly spotřebitelské sdružení odstřihnout od dotací ministerstva průmyslu a obchodu, které občanské sdružení podporuje ročně částkami od čtyř do 7,4 milionů korun. Zvážit lobbing na MPO (ministerstvo průmyslu a obchodu pozn. red.) za účelem zastavení dotování občanského sdružení, které 'zvláštním' způsobem testování negativně působí na celý obor a u kterého je obtížné dohnat konkrétní osobu k právní odpovědnosti, stojí v návrhu, který má redakce k dispozici a pod nímž je podepsán ředitel svijanského pivovaru Roman Havlík. 10 S tránka

11 Svijany nyní zkoumají důvěryhodnost dřívějších testů časopisu. Přijde mi s podivem, že státní instituce platí z kapes daňových poplatníků občanské sdružení, které je z mého pohledu hodně tendenční, vysvětlil Havlík serveru Lidovky.cz svůj návrh. Pivovarnický svaz se však na své pondělní schůzi jeho návrhem nezabýval. Podle mluvčí dtestu Nikoly Švábové nebyl test mykotoxinů v pivech zaplacen z dotací ministerstva. Konec dotování by však sdružení velmi přitížil. Poradenské a některé další informačně osvětové aktivity můžeme ve stávajícím rozsahu zajišťovat jedině díky dotaci od ministerstva průmyslu. Bez ní bychom museli tyto aktivity významně omezit či zpoplatnit, sdělila Švábová serveru Lidovky.cz. Vydávání časopisu je podle ní hrazeno z peněz předplatitelů, testování je prý ale velice nákladné. I proto se z velké části testuje v mezinárodní spolupráci spotřebitelských organizací, což náklady významně šetří. Pouze některé dílčí testy jsou nyní částečně financovány z veřejných zdrojů, např. v rámci různých projektů, popisuje Švábová. NEVYHOŠTĚNÝ, Martin. Pomsta za sporný test. Svijany chtějí dtest odříznout od dotací. Lidovky.cz [online]. 2013, 21. května 2013 [cit ]. Dostupné z: SOVOVÁ, Eva. Jeho krejčomat nemá u nás konkurenci. Kalhoty mě uživí, věří podnikatel. IDnes.cz [online]. 2013, 14. června 2013 [cit ]. Dostupné z: ÚLOHA 4 Zodpovězte následující otázky: Jaký je váš názor na tlak, který vyvíjejí Svijany na dtest? Jak bude pravděpodobně reagovat veřejnost? V případě, že jste zástupcem dtestu, jak budete na snahu Svijany o zamezení reagovat? Nabízí se vhodné argumenty k obraně pozice a aktivizaci veřejnosti? PŘÍKLAD 5 Pomoc Řihákova kraje: místo košťat úředníci vytopeným tajně vozili letáky PRAHA - Úředníci Středočeského kraje se na pokyn hejtmana Josefa Řiháka (ČSSD) rozjeli do obcí postižených povodní. Místo košťat a hygienických pomůcek však starostům přivezli informační letáky. O celé akci měli navíc zakázáno mluvit pod pohrůžkou vyhazovu, a to nejen s novináři, ale i s krajskou tiskovou mluvčí. Starostové si stěžují, že taková akce je k ničemu a mluví o chaotické reakci úřadu na povodně. Informace o víkendovém rozvozu přišla dvaceti úředníkům kraje ve čtvrtek večer. Vybavili nás letáčky, které máme předat. Hasiči nás už předem varovali, že nebudeme úplně vítáni, protože čekají na jinou pomoc, popsal serveru Lidovky.cz jeden z úředníků, který si nepřál kvůli obavě o práci uvést jméno. Znění úkolu ho nepříjemně zaskočilo hlavně proto, že letáčky s kontakty na armádu, hasiče nebo krajský úřad starostové dostali elektronicky. Čekali jsme, že vyfasujeme čistící prostředky nebo nářadí a budeme nějak užiteční. Když z toho vyplynul rozvoz letáčků, nepřišlo nám to úplně vhodné. Hasiči už toho měli taky dost a ještě s námi museli objíždět obce kvůli letáčkům, diví se úředník. Naštvala ho navíc výhružná esemeska od šéfky odboru investic Barbory Adamové. Psala, že někdo z úřadu kontaktoval krajský tiskový odbor a je z toho průšvih a výhružka, že pokud tak učiníme opět, dostaneme hodinovou výpověď, popisuje zprávu, jejíž plné znění má server 11 S tránka

12 Lidovky.cz k dispozici. Kraj po dvacítce úředníků navíc požadoval, aby zpracovali podrobný report o rozsahu škod a pořídil fotodokumentaci. Na první úkol bylo podle úředníka brzy, na druhý naopak pozdě. Celé to byla ztráta času a peněz. Dělali jsme fotky z uklizených obcí, kudy se povodeň prohnala před týdnem, mluví o nesmyslných pokynech od vedení hejtmanství. A přikyvují i někteří starostové. Informační leták je mi k ničemu, protože jsme se stejně zařídili jinak. Nikomu tím neuškodili, ale nejsem si jist, že by pomohli, myslí si starosta Hořovic Ondřej Vaculík. Pomoci z kraje nevyužili ani jinde. Měl jsem nějaký humbuk ve schránce, přiznám se, že jsem na to ještě ani nekoukal, potvrdil starosta Liběchova Josef Ulman. Návštěva s letáky údajně velmi vytočila starostku Kouřimi Zuzanu Čihákovou, veřejně ale věc nechce komentovat. Město Kouřim potřebuje pomoc od kraje a nebudu k tomu hovořit. Své jsem si řekla tam, kam to patřilo, reagovala jen. Letáková epizoda by byla víceméně úsměvná, kdyby nenahrávala tvrzení, že reakce Středočeského kraje byla chaotická a přišla pozdě. Krizový štáb začal pracovat nejdříve v půli povodně a začal nás zahrnovat často protichůdnými příkazy, co máme dělat, a jak se máme chovat. Pomáhají nám, až když vyčíslujeme škody. Během povodně jsme o něm nevěděli, stěžuje si starosta Vaculík. Na vyčíslování škod podle něj kraj naopak až příliš spěchá, požadoval ho už v pondělí. Jsem překvapen z rychlosti, jakou ho chtějí. Bylo to unáhlené, komise měly důležitější starosti, míní Vaculík. Postupu se diví i místostarosta Kralup na Vltavou a středočeský zastupitel Libor Lesák (ODS). Nechápu, proč chtěli tak rychle vyčíslit škody, nejsme kouzelníci, abychom to tak rychle zvládli, diví se. Za vysoce nestandardní považuje opoziční zastupitel i rozesílání výhružných SMS úředníkům šéfkou odboru investic. Nevím, jaká práva na to paní Adamová má, upozorňuje. A postup kritizuje i zastupitel a hlava protiřihákovského křídla středočeské ČSSD Marcel Chládek. Pokud takovou SMS zprávu skutečně poslali, považuji to za hrubé pochybení ředitele. Navíc obce by nyní potřebovaly efektivní pomoc, ne letáky, myslí si. Středočeský kraj byl letošní povodní postižen nejvíce, jen škody na silnicích se šplhají k miliardě korun. Právě kvůli pomoci zatopeným středočeským obcím se Chládek s hejtmanem dostal do křížku. V neděli totiž bez Řihákova vědomí vyhlásil, že by na ni zastupitelstvo mělo dát 50 milionů korun, hejtman pak jednání zrušil. Sám kvůli napjatému rozpočtu navrhoval pomoc jen 10 milionů korun. Kraj by nakonec měl uvolnit 43 milionů korun, každý odbor má ušetřit procento z rozpočtu. GOLIS, Ondřej. Pomoc Řihákova kraje: místo košťat úředníci vytopeným tajně vozili letáky. Lidovky.cz [online]. 2013, 13. června 2013 [cit ]. Dostupné z: 159-/zpravydomov.aspx?c=A130612_153254_ln_domov_ogo#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_ca mpaign=ln_lidovky&utm_content=main ÚLOHA 5 Vycházejme z předpokladu, že se celá situace udála tak, jak je v článku popsáno. Jaký by byl nyní vhodný postup ze strany kraje? Pokud by se na základě této situace měl obohatit krizový scénář kraje, jak byste formulovali obecné pravidlo spojené s informováním postižených oblastí? 12 S tránka

13 PŘÍKLAD 6 Nestaraj se, nekupujte to. Kraus reklamoval iphone, pak změnil značku V Americe vymění v záruce kus za kus, ale v Česku jsem to ani nečekal, popsal známý český bavič Jan Kraus peripetie při reklamaci iphonu 5. Ale to byl jen start několikahodinové cesty, na níž nestačil žasnout nad požadavky českých servisů. Telefon nakonec vyměnil za jinou značku. "Toto je iphone, to asi všichni víte, nebo znáte. Chytrý telefon. Stojí dvacet tisíc, plus mínus. To je o pět tisíc míň, než je v Česku průměrný plat, který šedesát procent lidí nemá. Čili je drahej," uvedl moderátor svoji Show Jana Krause. Začal tím příběh, který stál za rutinní reklamací telefonu Apple iphone 5. Telefonu, jehož výrobce si potrpí na kult dokonalého zpracování. "Rozbil se mi. Ale já jsem velkorysej, u tak drahýho výrobku já mám pochopení, je to náročný, ty technologie," poznamenává ironicky Kraus. Jenže závada se technologie netýkala. Moderátor uvedl, že se rozbilo jedno z mála tlačítek, která na iphonu jsou: to vypínací. "Čili špatná výroba. No dobře, ale já jsem velkorysej, tak jsem si říkal: Nebudu požadovat ani to, co je v Americe, že přijdete do toho App Storu, do toho jejich obchodu, dáte ten vadnej, je to v záruce, výrobní vada, dostanete novej. Za hodinu jste doma," pokračuje Kraus s tím, že věděl, že v Česku to tak nebude. Vydal se tedy do obchodu, kde ho ujistili, že závada je evidentní a telefon je skutečně v záruce. Výměna přístroje se podle předpokladů nekonala. Místo toho dostal moderátor na výběr: buď nechá odeslání telefonu do servisu na prodejci, což trvá čtrnáct dní, nebo to zrychlí tím, že si tam telefon odveze sám. "Dali mi dvě adresy: jedna byla tři hodiny přes Prahu, druhá čtyři. Ale já jsem velkorysej, tak jsem si řekl: Pojedu tam, co to je ty tři hodiny. Tak jsem jel tam, co to bylo ty tři hodiny. Mělo to výstižnej výraz: Český servis," říká uštěpačně. Na místě obsluze opět popsal, co je na telefonu špatně. "Oni říkali: Nejste první, to se ze začátku projevovalo, my si to ověříme, máte to v záruce, dobrá, my vám to vyměníme," pokračuje nadějně Kraus. Jenže vzápětí se dozví, že to bude trvat tři až pět dní, po něž bude bez telefonu. "Říkám: S tím jsem při těch dvaceti tisících nepočítal. A to budu tady bydlet v tom servisu? Protože já dělám všechno přes telefon. Takže tady budu bydlet a psát pohlednice: Jsem bez telefonu," vypráví. Servis mu tak nabídl možnost zápůjčky náhradního telefonu, ale byl by to starší model, což Kraus odmítl s tím, že má aplikace, které na starém modelu nefungují. "No tak to pak máme druhou možnost, že bychom vám to teda zařídili tak, že byste nebyl tři až pět dní bez telefonu. To stojí pět set. A pak je druhá věc, že bychom potřebovali deset tisíc zálohu," uvádí rozčarovaný Kraus. Zálohu podle moderátora servis požadoval proto, aby si byl jist, že si pro nový přístroj skutečně přijde. Objednával by ho totiž na "číslo jeho telefonu", a pokud by si ho Kraus nevyzvedl, například i z důvodu tragické nehody a podobně, musel by servis tento náhradní přístroj zaplatit. "Já říkám: Vy budete mít telefon po mrtvým k dobru, takže když vy ho zaplatíte, tak byste ho možná se ziskem prodali," diví se. Kraus stále odmítá na zálohu přistoupit. "No, ale prej to tak je. Já říkám: Dobře, já jsem tak velkorysej, že já vám dám teda deset tisíc pět set, můžu to zaplatit kartou? A ona říká: Ne, hotově," dostává se Kraus k pointě vyprávění. "Čili, když půjdu s botama, měl bych si vzít třeba pět tisíc, když bude něco s podrážkama?" glosuje. "Přátelé, proto jsem vám to celý vyprávěl, tohle si nemůžeme nechat líbit, tohle je nepřijatelný. Nekupujme to, jestli se o to nebudou starat," uzavřel svůj příběh známý moderátor. A jak to celé dopadlo? "Dal jsem ho (iphone) synovi, jemu ho po několika dnech vyměnili. Já jsem si koupil jinej. Jinou značku," napsal idnes.cz Kraus. Dotčený servis na ovou žádost o vyjádření dosud nereagoval. HRON, Michal. Nestaraj se, nekupujte to. Kraus reklamoval iphone, pak změnil značku. Mobil.iDnes.cz [online]. 2013, 12. června 2013 [cit ]. Dostupné z: /mob_tech.aspx?c=a130606_171722_mob_tech_hro 13 S tránka

Porušení zákona o ochraně spotřebitele

Porušení zákona o ochraně spotřebitele G PORUŠENÍ ZÁKONA O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE Porušení zákona o ochraně spotřebitele G STRANA 1 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je vedle občanského zákoníku základním právním předpisem v oblasti

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

P O D T L A K E M A K Č N Í C H N A B Í D E K?

P O D T L A K E M A K Č N Í C H N A B Í D E K? P O D T L A K E M A K Č N Í C H N A B Í D E K? Z d e n ě k S k á l a, R e s e a r c h D i r e c t o r R e t a i l & S h o p p e r, I N C O M A, 24. 11. 2 0 1 0 1. TRENDY: KRIZE, CENY, AKCE 2. PROMOČNÍ

Více

Metodika komplexního hodnocení kvality DIGITÁLNÍ MÉDIA V ROCE 2015 PODLE REUTERS INSTITUTU

Metodika komplexního hodnocení kvality DIGITÁLNÍ MÉDIA V ROCE 2015 PODLE REUTERS INSTITUTU Metodika komplexního hodnocení kvality DIGITÁLNÍ MÉDIA V ROCE 2015 PODLE REUTERS INSTITUTU /VŠ V. Krasnický a tým KA05 1 Úvod Jak najít cestu ke své cílové skupině? Jak ji zaujmout? To jsou otázky, které

Více

Spokojený zákazník. Komerční speciál PARTNER PŘÍLOHY

Spokojený zákazník. Komerční speciál PARTNER PŘÍLOHY Spokojený zákazník Komerční speciál PARTNER PŘÍLOHY 20 Spokojený zákazník Speciál Pravidla pro nákupy přes internet jsou v Evropské unii již jednotná Nakupování přes internet se stává stále populárnějším.

Více

Muzeum média veřejnost

Muzeum média veřejnost Muzeum média veřejnost Ivana Havlíková, Centrum pro prezentaci kulturního dědictví www.nm.cz Public relations? PR/Vztahy s veřejností/reputation management udržování vztahů s veřejností udržování vztahů

Více

Firmy v Česku přitvrzují podmínky pro odměňování šéfů

Firmy v Česku přitvrzují podmínky pro odměňování šéfů Page 1 of 5 2. 5. 2013 poslední aktualizace: 2. 5. 2013 02:06 Firmy v Česku přitvrzují podmínky pro odměňování šéfů Jan Sochor Editor HN V odměňování šéfů českých firem hraje stále větší roli to, jak se

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE HOSTINEC U STŘÍBRNÉHO KRUHU

PŘÍPADOVÁ STUDIE HOSTINEC U STŘÍBRNÉHO KRUHU PŘÍPADOVÁ STUDIE HOSTINEC U STŘÍBRNÉHO KRUHU KROK ZA KROKEM NA CESTĚ OD NÁPADU K JEHO REALIZACI Příprava plánu realizace nápadu / plánu změny 1. Osobní cíle versus cíle zaměstnanecké / podnikatelské 2.

Více

Univerzita Karlova v Praze Katedra marketingové komunikace a PR VLÁDNÍ KOMUNIKACE

Univerzita Karlova v Praze Katedra marketingové komunikace a PR VLÁDNÍ KOMUNIKACE Univerzita Karlova v Praze Katedra marketingové komunikace a PR VLÁDNÍ KOMUNIKACE Jak vypadá česká vládní komunikace? První odborný výzkum v ČR Jeden z cílů: Jak vnímá česká veřejnost komunikaci vlády

Více

PRŮVODCE EU ŠTÍTKOVÁNÍ PNEUMATIK

PRŮVODCE EU ŠTÍTKOVÁNÍ PNEUMATIK PRŮVODCE EU ŠTÍTKOVÁNÍ PNEUMATIK EU Štítky : nový odkaz na home page B2B PIRELLI B2B tyreclub.pirelli.com PIRELLI B2B tyreclub.pirelli.com EU Štítky : Stitky (soubor csv s aktuálním sortimentem a hodnotami

Více

INCOMA GfK Shopping Monitor 2015 1

INCOMA GfK Shopping Monitor 2015 1 INCOMA GfK Shopping Monitor 2015 1 AUTOR STUDIE INCOMA GfK, s.r.o. Kavčí Hory Office Park Na Hřebenech II 1718/10 140 00 Praha 4 Telefon: +420 251 117 545 e-mail: incoma@gfk.com http: //www.incoma.cz člen

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

v souladu s 84, odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

v souladu s 84, odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění Město Orlová V Orlové dne 11.11.2009 Pro 25. zasedání Zastupitelstva města Orlové konané dne 9.12.2009 Autorské právo ke kresbě Mgr. Elišky Ulmanové Obsah: A. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Orlové

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz

PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. HLAVNÍ AUTOŘI: SAM BLACK, PETR NĚMEC, PHILIP LESLY, JAROSLAV KOHOUT, MIROSLAV FORET, VÁCLAV SVOBODA 2. SYSTÉM MARKETINGOVÝCH

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Pokročilé funkce (pokr.)

Pokročilé funkce (pokr.) Co je Kompas Slev? Kompas Slev je moderním portálem umožňujícím uživatelům listovat letákovými nabídkami obchodníků a využívat různé pokročilé funkce. Historie: 7/2012 prvotní nápad ohledně projektu letáků

Více

PROGRAM LETNÍHO SEMINÁŘE

PROGRAM LETNÍHO SEMINÁŘE PROGRAM LETNÍHO SEMINÁŘE ve spolupráci UNIVERZITY KARLOVY, Fakulty sociálních věd, obor marketingové komunikace a PR & UNIVERSITY OF MISSOURI, USA na téma MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE A KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje

Více

Dokument pro Radu Českého rozhlasu

Dokument pro Radu Českého rozhlasu Vyjádření vedení ČRo ke stížnosti ČESKÉ LÉKÁRNY HOLDING a.s. na údajné porušení Kodexu Českého rozhlasu v sérii zpravodajských šotů a reportáží pojednávajících o nové obchodní strategii stěžovatele odvysílaných

Více

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17 Úvod: marketing pro každého? 1 Část I 3 Marketing a marketingové řízení 3 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5 Definice marketingu 9 Podnikatelské koncepce a přístup k zákazníkům 12 Konkrétní příklad -

Více

TISKOVÁ KONFERENCE SOCR ČR A ICSC

TISKOVÁ KONFERENCE SOCR ČR A ICSC TISKOVÁ KONFERENCE SOCR ČR A ICSC 3. 12. 2014 1 a CHTĚJÍ ČEŠI OMEZIT PRODEJNÍ DOBU? KOLIK ČECHŮ A JAK ČASTO NAKUPUJE O SVÁTCÍCH? CO ČEŠI O SVÁTCÍCH OBVYKLE NAKUPUJÍ? MÁ PODLE ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ STÁT

Více

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody ŘÍZENÍ JAKOSTI Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody Sylabus předmětu Úvod do problematiky. Vymezení pojmů.

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Volební noviny č. 2 Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Hnutí NEZÁVISLÍ a sdružení PRO Vratimov bude prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením

Více

PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ

PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ Praha, 14. srpna 2012 PR Klub, nezávislé sdružení odborníků a příznivců oboru public relations, zrealizovalo během července 2012 menší průzkum mezi marketéry a PR

Více

ING Bank Svět spoření

ING Bank Svět spoření ING Bank Svět spoření Libor Vaníček Ředitel retailového bankovnictví Praha 16. ledna 2013 www.ingbanksvetsporeni.cz Co je ING Bank Svět spoření Aktivita, při které shromažďujeme dostupné informace o úsporách

Více

Vzor pro provádění národních standardů kvality

Vzor pro provádění národních standardů kvality Vzor pro provádění národních standardů kvality Úvod Pro některé poskytovatele ústavních služeb je provádění národních standardů obtížné. Je to zčásti důsledkem toho, že standardy nemají v současné době

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna 1 Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna Marketing B2B firem v ČR Jak se firmy vypořádali s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova

Více

ČEŠI A REKLAMA 2015. Na jaké otázky výzkum odpovídá

ČEŠI A REKLAMA 2015. Na jaké otázky výzkum odpovídá ČEŠI A REKLAMA 2015 Tisková informace obsahuje výsledky z pravidelného výzkumu Postoje české veřejnos. k reklamě. Výzkum navazuje na šetření, které od roku 1993 prováděla agentura Marktest, a.s. a ve kterém

Více

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech.

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech. IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Osvětová a náborová kampaň pro náhradní rodinnou péči IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti

Více

REGISTRACE - ARGUMENTY

REGISTRACE - ARGUMENTY REGISTRACE - ARGUMENTY Já už jsem toho vyzkoušel(a) tolik a nikde jsem nebyl(a) úspěšný(á) V přímém prodeji jde především o vytrvalost a cílevědomost. Pokud je kvalitní produkt prodává se sám. Máte možnost

Více

MEDIÁLNÍ POKRYTÍ SPOLEČNOST SAFINA, a.s. prosinec 2012

MEDIÁLNÍ POKRYTÍ SPOLEČNOST SAFINA, a.s. prosinec 2012 MEDIÁLNÍ POKRYTÍ SPOLEČNOST SAFINA, a.s. prosinec 2012 CT24.cz: Zlato a brilianty lákají české investory 27. 12. 2012 kat Zájem o zlato, stříbro a luxusní šperky trhá v Česku rekordy. Jen za zlaté investiční

Více

Kdo jsem já. Pavla Střechová Ředitelka agentura Bílý Medvěd PR Od 1995 Zakládající člen APRA Jediný mimopražský člen

Kdo jsem já. Pavla Střechová Ředitelka agentura Bílý Medvěd PR Od 1995 Zakládající člen APRA Jediný mimopražský člen Kdo jsem já Pavla Střechová Ředitelka agentura Bílý Medvěd PR Od 1995 Zakládající člen APRA Jediný mimopražský člen Kdo jsou media TV Radio Deníky Týdeníky Suplementy Internet = novináři, kteří musí psát

Více

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Duben 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel

Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Společnost Cebia Vám opět přináší čtvrtletní meziroční srovnání vývoje trhu ojetých vozidel. Naše společnost se v oboru profiluje 24.

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

Mikroprostředí firmy

Mikroprostředí firmy VY_32_INOVACE_MAR_86 Mikroprostředí firmy Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem

Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem Květen 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I.

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I. Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10 Obsah Úvod 9 Členění knihy 10 KAPITOLA 1 Copywriting 11 Práce copywritera 11 Jak se stát dobrým copywriterem 12 Jak začít 15 Co budete psát 15 O čem budete psát 16 Proč budete psát 17 Pro koho budete psát

Více

www.ipfin.co.uk Finanční vzdělávání v International Personal Finance

www.ipfin.co.uk Finanční vzdělávání v International Personal Finance Finanční vzdělávání v International Personal Finance International Personal Finance Kdo jsme? mezinárodní finanční společnost obsluhujeme 2.5 miliónu zákazníků v Polsku, České republice, Maďarsku, Rumunsku,

Více

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura ps8050 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Politická kultura Technické parametry Výzkum:

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2014

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2014 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2014 DUBNOVÁ TISKOVÁ ZPRÁVA Češi utratí v e-shopech kolem 50 miliard ročně. Od ledna jsou nákupy bezpečnější PRAHA, 9. dubna 2014

Více

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2013

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2013 ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2013 Tisková informace obsahuje část výsledků z pravidelného výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě. Výzkum navazuje na výsledky šetření, které od roku 1993 prováděla agentura

Více

Postoje občanů ČR k NATO a USA

Postoje občanů ČR k NATO a USA Tisková konference pořádaná v rámci 15. výročí vstupu České republiky do NATO Postoje občanů ČR k NATO a USA CEVRO Institut, úterý 11. března 2014 Pozadí a cíle výzkumu V souvislosti s 15. výročím vstupu

Více

Nábor studentů výsledky a plány středních škol

Nábor studentů výsledky a plány středních škol Nábor studentů výsledky a plány středních škol Studie občanského sdružení Než zazvoní 31. března 2014 Průzkum středních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor studentů na střední školy po celé

Více

Otevření první veřejné CNG stanice v Brně

Otevření první veřejné CNG stanice v Brně Otevření první veřejné CNG stanice v Brně V Brně dne 3. 4. 2007 - Společnost Jihomoravská plynárenská, a.s., zahájila provoz nové plnicí stanice CNG, určené pro automobilovou dopravu a pro užitková vozidla

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Marketingový výzkum 11. Výzkum pro potřeby marketingové komunikace

Marketingový výzkum 11. Výzkum pro potřeby marketingové komunikace Marketingový výzkum 11 Výzkum pro potřeby marketingové komunikace Struktura přednášky Proč realizovat výzkum marketingové komunikace? Příprava výzkumu Přehled typů a metod výzkumu Podstata některých metod

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název školy Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Autor

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název školy Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Autor Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing.

Více

PROJEKT PŘEDVOLEBNÍHO VYSÍLÁNÍ ČESKÉHO ROZHLASU PRO VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014

PROJEKT PŘEDVOLEBNÍHO VYSÍLÁNÍ ČESKÉHO ROZHLASU PRO VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014 PROJEKT PŘEDVOLEBNÍHO VYSÍLÁNÍ ČESKÉHO ROZHLASU PRO VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014 (k datu 26.3.2014) Strana 1 ÚVOD Předvolební vysílání Českého rozhlasu zahrnuje 10 programových řad, a to na celoplošných

Více

Záznam uživatelského testování "Pojištění před zahraniční cestou"

Záznam uživatelského testování Pojištění před zahraniční cestou Záznam uživatelského testování "Pojištění před zahraniční cestou" Vypracoval: Filip Zwyrtek Testované internetové stránky pojišťoven (http://www.ceskapojistovna.cz/) (http://www.csob.cz/) Česká podnikatelská

Více

Efektivita kampaně Vaše dítě, vaše televize, vaše zodpovědnost. Připraveno pro: RRTV

Efektivita kampaně Vaše dítě, vaše televize, vaše zodpovědnost. Připraveno pro: RRTV Efektivita kampaně Vaše dítě, vaše televize, vaše zodpovědnost Připraveno pro: RRTV 30. 11. 2011 Metodologie Cílová skupina: Celá Česká republika Rodiče dětí ve věku 0 15 let Rovnoměrné rozložení vzorku

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Martin Fryauf Název materiálu: Kriminalistická

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Martin Fryauf Název materiálu: Kriminalistická Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Martin Fryauf Název materiálu: Kriminalistická fonoskopie Označení materiálu:vy_32_inovace_fry8 Datum

Více

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI www.mojeinvestice.cz Pro Váš domov Ať již nemovitost vlastníte, nebo se na to právě chystáte, dříve či později zjistíte, že vlastnictví

Více

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2010

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2010 ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2010 Stala se reklama součástí našeho života nebo nás žene do záhuby podporou zbytečného konzumu a zbavuje nás naší vůle? Část výzkumu, jejíž výsledky předkládá ČMS ČESKÁ MARKETINGOVÁ

Více

Marketingová komunikace organizace

Marketingová komunikace organizace Zadání projektu pro finále soutěže pro téma Marketingová komunikace organizace Stručná charakteristika řešeného problému Helvetia College je vysoká škola, která má své kořeny ve Švýcarsku. V ČR začíná

Více

PŘIHLAŠTE SE NEZÁVAZNĚ DO NOVÉHO ROČNÍKU NA WWW.INVESTOVANIHROU.CZ

PŘIHLAŠTE SE NEZÁVAZNĚ DO NOVÉHO ROČNÍKU NA WWW.INVESTOVANIHROU.CZ NOVÝ ROČNÍK 2015 / 2016 kurzu finanční gramotnosti pro SŠ a 2st.ZŠ Nejjednodušší cesta k nadstandardní výuce osobních financí a podnikání Nementorujeme, hrajeme si Děti se baví, učitelům tím šetří práci

Více

blízko, rychle, pohodlně

blízko, rychle, pohodlně STRATEGIE STRATEGIE STRATEGIE vize Žabka vstupuje do ČR s novým typem prodejen convenience je tu pro vás blízko, rychle, pohodlně convenience definice 1. Velikost a otevírací doba: Velikost prodejní plochy

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

Digitalizace televizního signálu v ČR Měření účinnosti komunikační kampaně. Zpráva z šetření pro Českou televizi

Digitalizace televizního signálu v ČR Měření účinnosti komunikační kampaně. Zpráva z šetření pro Českou televizi Digitalizace televizního signálu v ČR Měření účinnosti komunikační kampaně Zpráva z šetření pro Českou televizi Meritum Research, prosinec 2011 1) OBSAH 1) OBSAH... 2 2) HLAVNÍ ÚDAJE O VÝZKUMU... 3 3)

Více

Marketing & průzkum trhu únor 2014. Pavlína Langerová, AUDICA

Marketing & průzkum trhu únor 2014. Pavlína Langerová, AUDICA únor 2014 Pavlína Langerová, AUDICA Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 co je to praktický marketing jak si udělat průzkum

Více

Návrh PR podpory společnosti B2M.CZ PŘIPRAVILA AGENTURA PR POINT

Návrh PR podpory společnosti B2M.CZ PŘIPRAVILA AGENTURA PR POINT Návrh PR podpory společnosti B2M.CZ PŘIPRAVILA AGENTURA PR POINT ZÁKLADNÍ INFORMACE O AGENTUŘE STŘEDNĚ VELKÁ PR AGENTURA ZALOŽENA V ROCE 2003 PR POINT SLOVENSKO ZALOŽEN V ROCE 2007 (WWW.PRPOINT.SK) ČLEN

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

Myšlení versus Směrnice?

Myšlení versus Směrnice? Myšlení versus Směrnice? Jak compliance nachází rovnováhu mezi hodnotami a pravidly. Mercedes-Benz Česká republika Marek Sixta Prezentace odráží osobní stanoviska prezentujícího a není oficiálně publikovaným

Více

PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI. PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz

PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI. PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz 1. Metoda výuky: Prezenční studium přednášky a cvičení Kombinované studium cvičení Metody hodnocení, ukončení předmětu:

Více

Obsah čísla Redakce Adresa redakce: Redakční email:

Obsah čísla Redakce Adresa redakce: Redakční email: 5/2014 KVĚTEN VÍTEJTE Obsah čísla Úvodník 3 Novinka školení WEBDISPEČINKU zdarma 4 Novinka vylepšení v programu Tacho2WD 6 Novinka vylepšená nastavení pro Styl jízdy 9 Soutěž 10 Redakce Adresa redakce:

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

Skupina AAA AUTO prodala v prvním čtvrtletí 2009 téměř 9 000 aut - AAA Auto

Skupina AAA AUTO prodala v prvním čtvrtletí 2009 téměř 9 000 aut - AAA Auto Skupina AAA AUTO prodala v prvním čtvrtletí 2009 téměř 9 000 aut - AAA Auto Největší prodejce ojetých vozů ve Střední Evropě Stránka č. 1 z 6 0Porovnání0Sledování0Oblíbené Rozšířené vyhledávání Nápověda

Více

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 13. 5. 2010 a 10. 6. 2010 ZDROJE : veřejné

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

Analýza monitoringu tisku

Analýza monitoringu tisku Analýza monitoringu tisku Komentář k výsledkům VaV 2010 Materiál byl vytvořen v rámci realizace projektu PERSPEKTIVA Partnerství pro rozvoj spolupráce Zlínského kraje, r. č. CZ.1.07/2.4.00/12.0080. Prezentace

Více

Spouštíme Digisemestr - vzdělávání studentů v oblasti digitálního marketingu

Spouštíme Digisemestr - vzdělávání studentů v oblasti digitálního marketingu Spouštíme Digisemestr - vzdělávání studentů v oblasti digitálního marketingu O masivním rozvoji oboru digitálního, u nás častěji označovaného jako internetového, marketingu už dnes asi není sporu. Předpokládá

Více

Psychologie v marketingové komunikaci (B_PsyMK)

Psychologie v marketingové komunikaci (B_PsyMK) Psychologie v marketingové komunikaci (B_PsyMK) ZS 09 - Bakalářské studium Garant předmětu:. PhDr. M. Kafka, CSc. Vyučující:.. PhDr. M. Kafka, CSc. Mgr. Michal Tomčík Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:..

Více

Jak mi může pomoci věrnostní program?

Jak mi může pomoci věrnostní program? Jak mi může pomoci věrnostní program? POSÍLENÍM VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Zavedení věrnostního programu je stávajícími zákazníky vnímáno jako krok vstřícnosti a ocenění ze strany Vás, obchodníka. PŘI ZÍSKÁVÁNÍ

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2015

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2015 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2015 DUBNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY STANOVISKO ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE HARTMANN, JELÍNEK, FRÁŇA A PARTNEŘI KE KAUZE BLANKA

Více

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus.

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. 1. Úvod: krátké shrnutí šetření Dotazníkové šetření probíhalo prostřednictvím

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky. Snídaně s novináři 17.9.2013

Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky. Snídaně s novináři 17.9.2013 Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky Snídaně s novináři 17.9.2013 Obsah prezentace Jak je důležitá kvalita potravin pro zákazníka Jak hodnotí systém kontroly potravin v ČR časopis The Economist

Více

-Ženský OOH TV kanál. 400 000 žen sleduje pořad Woman's View každý měsíc

-Ženský OOH TV kanál. 400 000 žen sleduje pořad Woman's View každý měsíc 400 000 žen sleduje pořad Woman's View každý měsíc -Ženský OOH TV kanál Ženy rozhodují o více než 77% nákupů My víme jak je oslovit HI-LCD 540 ozvučených LCD obrazovek po celé České republice 75% ŽEN!!

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Jak napsat e-mail, který prodává

Jak napsat e-mail, který prodává Jak napsat e-mail, který prodává Tři kouzla prodejních mailů Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Obsah Prodejní e-mail str. 3 Principy prodejního e-mailu str. 6 Načasování str. 7 Odesílatel

Více

Zvyšování obchodní výkonnosti webových stránek. nejen e-shopů

Zvyšování obchodní výkonnosti webových stránek. nejen e-shopů Zvyšování obchodní výkonnosti webových stránek nejen e-shopů Jihočeská hospodářská komora, 20. 5. 2015 nejsme agentura Jsme tým nezávislých & kreativních lidí pro Váš web Martin Laudát Creative director

Více

Rezerva = 1. zadní vrátka

Rezerva = 1. zadní vrátka Rezerva = 1. zadní vrátka Mnoha lidmi podceňovaná, mnoha přeceňovaná, ale všeobecně se ví, že je potřebná. Rezerva. Troufám si říct, že bez kvalitně vybudované rezervy není možné tvořit mnohem větší a

Více

Mediální informace. TV FORUM Nová Karolina. Nákupní a zábavní centrum FORUM Nová Karolina Ostrava

Mediální informace. TV FORUM Nová Karolina. Nákupní a zábavní centrum FORUM Nová Karolina Ostrava Mediální informace TV FORUM Nová Karolina Nákupní a zábavní centrum FORUM Nová Karolina Ostrava TV FORUM Nová Karolina Mediální informace Nákupní a zábavní centrum FORUM Nová Karolina Ostrava je nejvýraznější

Více

Postoj české veřejnosti k reklamě

Postoj české veřejnosti k reklamě TISKOVÁ ZPRÁVA 26. února 2013 Postoj české veřejnosti k reklamě Češi nejlépe hodnotí reklamu v místě prodeje, 8% populace tvrdí, že si jí všimne a 31% podle ní nakupuje. Třetina zákazníků by dokonce uvítala

Více

Stav affiliate marketingu v České a Slovenské republice

Stav affiliate marketingu v České a Slovenské republice mariorozensky.cz Stav affiliate marketingu v České a Slovenské republice Možná jste již zaslechli mé oblíbené tvrzení, že pouze 2 % obchodníků využívají affiliate marketing. Affiliate trh sice neustále

Více

Reakce předsedy kontrolní komise na výzvu vlastníkům a zápis z jednání ze dne 18.4.2016. Výzva vlastníkům

Reakce předsedy kontrolní komise na výzvu vlastníkům a zápis z jednání ze dne 18.4.2016. Výzva vlastníkům Vážení vlastníci, Reakce předsedy kontrolní komise na výzvu vlastníkům a zápis z jednání ze dne 18.4.2016 Výzva vlastníkům Na základě dopisu firmy Rebu-stav, který jste všichni dostali do schránek (Bohužel,

Více

Hodnocení informací v médiích

Hodnocení informací v médiích TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Hodnocení informací v médiích Technické parametry

Více

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2012

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2012 ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2012 Tisková informace obsahuje část výsledků z pravidelného výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě. Výzkum navazuje na výsledky šetření, které od roku 1993 prováděla agentura

Více

Automatizace řízení letového provozu

Automatizace řízení letového provozu CENA DĚKANA Automatizace řízení letového provozu Autor: Jakub Kolář 30.12.2014 Strana 1 ze 5 Úvod Minimální horizontální rozstup je 5NM (9,2 km) v celém sektoru LKAA FIR, výjimku tvoří okruh 50NM (92 km)

Více

Vesnice jako místo spotřeby. Ing. Dana Posádová

Vesnice jako místo spotřeby. Ing. Dana Posádová Vesnice jako místo spotřeby Ing. Dana Posádová 1 O čem budeme mluvit Kdo jsem Spotřebitel a spotřeba Na co si dát pozor při nakupování Nebezpečí reklamních sdělení Marketingové komunikace Osobní prodej

Více