Levnější energie? Aukce! Nádražní terminál bude! Model historického jádra města Sportovec roku 2012 Pozvánka na férovou snídani

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Levnější energie? Aukce! Nádražní terminál bude! Model historického jádra města Sportovec roku 2012 Pozvánka na férovou snídani"

Transkript

1 04/2013 Levnější energie? Aukce! Nádražní terminál bude! Model historického jádra města Sportovec roku 2012 Pozvánka na férovou snídani SEDMAČTYŘICÁTÉ LOUTKÁŘSKÉ JARO PRO DĚTI I DOSPĚLÉ... Více na str. I Foto: Mirka Čermáková

2 KDO DOSTANE ANDĚLKU? Kdo dostane Andělku? V tomto čísle Zpravodaje jsme plánovali zveřejnění výsledků diváckého hlasování, hodnotícího jednotlivé inscenace letošního ročníku Festivalu divadla herců. Bohužel, onemocnění paní Nadi Konvalinkové naše plány zhatilo. Zatím tedy alespoň všem příznivcům kultury a dobrého divadla zvlášť představujeme cenu, o kterou se soutěží tuto překrásnou keramickou sošku anděla (či Andělky) z dílny třebíčské výtvarnice Lydie Khekové. Podle dosavadních průběžných výsledků má na její získání největší naději inscenace Filmové a divadelní agentury Praha Návštěvy u pana Greena autora Jeffa Barona, která takřka ohromila diváky excelentními výkony obou protagonistů mistrovského hereckého barda Stanislava Zindulky i talentovaného Matěje Hádka. To vše však může být úplně jinak po posledním festivalovém představení - inscenaci Agentury Harlekýn Praha Turecká kavárna od Roberta Thomase, které se uskuteční v Národním domě v náhradním termínu 5. května. Oficiální výsledky diváckého hlasování tedy uveřejníme v příštím čísle. Jaromíra Hanáčková ředitelka MKS Třebíč

3 Slovo na úvod Vážení čtenáři zpravodaje, po letošní neobvykle dlouhé zimě zavládlo konečně jaro. Duben je nejen měsícem, kdy v přírodě raší zeleň a všechno kvete, ale je také obdobím, kdy se ve městech zahajují stavby a čistí ulice. Třebíč je městem památek, ale také parků a sportovišť a všech veřejných prostranství. Je to prostor, ve kterém žijeme my, naše děti, naše vnoučata. Je mi každoroční záhadou, kde se najde tolik odpadků, tolik PET lahví, nedopalků, použitých kapesníků z papíru, tolik psích hovínek a dalšího dosti nechutného odpadu, který na některých místech tvoří ohavnou jarní pokrývku našeho krásného města. Pokud nevěříte, projděte si parky, sídliště ale i Zámostí, projděte si boční uličky a nebude vám z této jarní idylky dvakrát dobře. Od nepaměti se během jarního období objevují výzvy k čištění, k úklidu po sobě a po svých čtyřnohých kamarádech. Ozývají se, ale zdá se, že je nikdo neslyší. Někdy mám pocit, že v Třebíči žijí dvě naprosto nesourodé skupiny obyvatel. Jedna má město ráda a činí vše tak, jak se patří. Někde jinde pak žije druhá, poťouchlá, část občanstva a ta po večerech, po nocích městu škodí, ale protože je neviditelná, dělá si co chce jak chce, ale se spořádanou většinou se nikdy nepotká, vyskytuje se totiž v naprosté anonymitě. Máme městskou policii, máme pracovníky radnice, dáváme do rozpočtu města nemalé částky na čištění města, ale výsledek je a bude mnohem horší než by mohl být. Dostali jsme se k bodu, kdy bych měl začít horlit proti těm, kteří se nechovají, jak by měli. Pro letošní rok si tuto část odpustím. Nevěřím totiž tomu, že se věci odehrávají tak anonymně a skrytě, jak jsem, s určitou mírou nadsázky, naznačil. Vše se odehrává před našima očima. Problém je v tom, že málokdo chce riskovat střet s někým, kdo se chová nepatřičně. Chápu to, takový člověk v sobě musí mít značnou míru arogance, když se chová, jak se chová. Jenže v dnešní době si slušný občan musí mnohdy svoje právo vybojovat, vzpomeňte různé poradny občanské sebeobrany, vzpomeňte, co dnes a denně vysílají televizní stanice. Ne, nechci, abyste brali právo do vlastních rukou, nechci, abyste se verbálně nebo fyzicky střetávali s lidmi, pro něž pravidla neplatí, ale ozývejte se, volejte městskou policii, volejte komunální odbor, volejte třeba starostu a místostarosty. Když to neuděláte, původci nepořádku nabydou dojmu, že vlastně nedělají nic špatného. Všem spořádaným a pořádkumilovným spoluobčanům přeji krásné jaro. PAVEL HEŘMAN, starosta města Třebíče V tomto čísle naleznete: SNÍŽENÍ NÁKLADŮ NA ENERGIE str. 4 a 5 TAŠKY NA TŘÍDĚNÍ ODPADU... str. 7 UNIKÁTNÍ POHLED DO HISTORIE str Děkuji, pane Jouro! Když jsme před více než dvěma lety připravovali příští zaměření a obsah Třebíčského zpravodaje, dostalo se redakční radě mimo jiné námětu, aby byl po letech opět zařazen seriál o třebíčských ulicích. Po krátkém váhání jsme přistoupili k realizaci - naposledy v obdobném periodiku vycházely ulice snad někdy v první polovině devadesátých let. A mezitím se mnohé změnilo, přibyly i nové ulice - a také zdejší mladá populace dorostla... Bez váhání naopak bylo zřejmé, kdo bude podklady pro zmíněný seriál připravovat. Pan Jiří Joura promptně dodal materiály ze své klenotnice skrývající tajemství třebíčské historie a přes svůj pokročilý věk aktivně dohlížel, aby pořád bylo z čeho čerpat. A když už bylo cosi nejasné, stačilo zvednout telefon. Anebo sám přišel s novými informacemi a doplňky, jak někdy jeho výzkum pokročil. Nejednou jsme seděli v redakci nad příštím vydáním a diskutovali nejen nad texty. Lidé pana Jouru zastavovali, aby mu sdělovali, že tam a tam poznali svůj dům, zahradu, či dokonce sousedovo auto. A známý historik, ač neprofesionál, hodný však toho označení, měl radost z toho, že může stále Třebíčanům přispět svými vědomostmi. Jeho píle byla překvapující, stejně jako vůle, s níž porážel věk. Stále navštěvoval snad všechny výstavy či jejich vernisáže, anebo různá setkání a veřejné akce, jakoby dosud tvořil městskou kroniku, v níž také zanechal kus svého života. Pan Joura poslední dobou přicházel do redakce méně a méně, schody, byť jen do prvního poschodí, stávaly se mu nepřítelem. Naposledy mě osobně přišel pozvat na autogramiádu, kde měl podepsat svoji zatím poslední vydanou knihu. Měl... Vděčím Jiřímu Jourovi za nikdy nevyřčený návod, jak dojít absolutního naplnění života. Říci už mu to nemůžu. Dlužím mu však prosté, leč upřímné - děkuji! FRANTIŠEK JŮZA Redakce Třebíčského zpravodaje , Třebíčský zpravodaj Vydává město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, IČ: nákladem výtisků. Vychází jednou měsíčně, zdarma. Evidenční č.: MK ČR E Adresa redakce: Třebíč, Karlovo náměstí 47, Národní dům tel.: , Redakční příprava: Městské kulturní středisko Třebíč Redaktor, grafická úprava, sazba a zlom: František Jůza, tel.: Předsedkyně redakční rady: Jaromíra Hanáčková Členové redakční rady: Marie Černá, Irena Hejzlarová, Martin Svoboda, Radim Švejda, Petr Škarabela, Milan Zeibert Tajemník redakční rady: Ivan Přibík Tisk, roznos, inzerce: Yashica s. r. o., Třebíč, Renata Sedláčková, tel.: , Vydavatel si vyhrazuje právo v potřebné míře krátit nebo upravit příspěvky bez předchozího souhlasu autora, v případě nedostatku místa je zcela odmítnout. Příspěvky některých autorů mohou vyjadřovat názory pisatele a nemusejí se shodovat se stanoviskem vydavatele. Toto číslo vychází 27. dubna Uzávěrka příštího čísla v pátek 3. května Distribuce Třebíčského zpravodaje Pouze reklamace roznosu!

4 Z RADNICE Město Třebíč nabízí snížení nákladů na energie pro domácnosti i podnikatele Chcete snížit náklady na domácnost či podnikání? Město pro vás zajistilo příležitost snížit náklady na elektrickou energii a zemní plyn. Za tuto službu nehradíte žádné poplatky. Za posledních pár let se ceny energií neustále zvyšují. A proto se město Třebíč rozhodlo jít podobným směrem, jako některá další města a obce, a poskytnout svým občanům i podnikatelům možnost zapojit se do elektronické aukce na dodavatele energií. Jako první v České republice přišlo s touto službou pro občany město Říčany letos v lednu. Lidé v podstatě nemají jinou možnost, jak výrazněji snížit ceny energií. Proto jsme se rozhodli elektronickou aukci pro všechny zájemce zajistit, uvedl místostarosta Pavel Pacal. V Říčanech se povedlo snížit ceny o 15 % v elektrické energii a o 30 % v plynu. Jedná se v podstatě o elektronickou dražbu, ve které dodavatelé přes internet snižují své nabídky a snaží se tak získat zakázku a klienta. Výhodou tohoto způsobu nakupování je průhlednost celého průběhu nákupu a navíc fakt, že dodavatelé o svého klienta férově soutěží. Síla každého klienta je v tom, jak velký objem zakázky dodavatelům na trhu nabízí. Čím větší je poptávka, tím lepší ceny samozřejmě mohou dodavatelé nabídnout, připomíná Vítězslav Grygar, ředitel společnosti ecentre, která aukci na dodavatele v Třebíči bude zajišťovat. Přihlásit se mohou jednotlivé domácnosti, bytová sdružení i podnikatelé. Pořádající firma pak všechny sdruží, stanoví přesné podmínky, které musejí dodavatelé dodržet, a osloví všechny dodavatele energií na trhu, aby o balík domácností soutěžili v on-line elektronické aukci. Chtějí-li se občané či podnikatelé do e-aukce na energie zapojit, je třeba: - aby podepsali smlouvu s pořadatelskou firmou ecentre. Tato smlouva je bezúplatná a definuje práva a povinnosti obou stran, - aby pořadatelské firmě předali pouze kopii smlouvy se stávajícím dodavatelem elektřiny, či zemního plynu, včetně všech případných dodatků, a dále kopii ročního vyúčtování energií a sdělení jakou formou budou za energie dodavateli platit. Veškeré dotazy všem zájemcům zodpoví místostarosta Pavel Pacal , Město Třebíč bude zajišťovat sběr podkladů od občanů a podnikatelů, a to na Kontaktním místě na Městském úřadě Třebíč (přízemí, dveře č. 011c vedle pokladny), od do , každé pondělí a středu od do hod. Pro zájemce o bližší a podrobnější informace proběhne v Národním domě setkání s občany města na dané téma v úterý a ve čtvrtek 9. 5., začátek vždy od 17 hodin. Z čeho se skládají platby za energie a co je možné soutěžit? Zjednodušeně můžeme říct, že platby za energie, které hradíte, se skládají z těchto částí: Regulovaná složka především cena za distribuci energie (elektřiny či zemního plynu), která je každoročně pevně stanovena Energetickým regulačním úřadem a nelze ji tudíž soutěžit. Neregulovaná složka výši této části si dodavatelé stanovují sami, a tudíž lze soutěžit v e-aukci. Jaký je tedy podíl neregulovaných složek z celkové platby? U elektřiny se jedná o cenu za silovou elektřinu (tedy skutečně dodanou do Vašich zásuvek) v Kč/ kwh a dále pevnou cenu za měsíc (poplatek za činnost dodavatele, například za tvorbu vyúčtování, evidenci, apod.) a tvoří celkem pouze cca 40 % z celkové platby. U plynu se jedná o cenu za samotnou spotřebu zemního plynu včetně stálého měsíčního poplatku a tvoří cca 80 % z celkové platby. Jen pár kroků k úsporám 1. krok - na kontaktním místě podepíšete smlouvu s ecentre a předáte potřebné podklady krok - ecentre sesbírá podklady od všech domácností krok - a sdruží poptávku do e-aukční síně krok - poté osloví široké portfolio dodavatelů a vyzve je k účasti v e-aukci krok - internetové Aukční síni jsou porovnány nabídky dodavatelů zajištěna férová soutěž krok - poskytovatel služby porovná Vaše stávající ceny s cenou vzešlou z e-aukce krok - je-li cena z e-aukce nižší, než Vaše stávající cena, ecentre zajistí podpis smlouvy mezi Vámi a vítězným dodavatelem - je tak zajištěn 100% administrativní servis krok - je-li cena z e-aukce vyšší, než Vaše stávající cena, zůstává v platnosti Vaše původní smlouva nic se nemění, nic nehradíte... Je účast v aukci pro obyvatele města nějakým způsobem zpoplatněna? Ne, obyvatelé nehradí žádné poplatky. Aukce je pro občany zcela ZDARMA! Kolik domácností se musí k aukci přihlásit, aby se dosáhlo očekávané snížení cen? Čím větší bude počet domácností (objem poptávané energie), tím nižší ceny je možné dosáhnout. Předběžně počítáme s účastí cca 300 domácností. Přihlásit se mohou i podnikatelé. Pokud nedojde ke snížení ceny oproti stávajícímu dodavateli, nebo dojde ke snížení ceny pouze u jedné komodity, musí obyvatelé uzavřít smlouvy s vítěznými dodavateli? Nikoliv, pokud by cena vysoutěžená v e-aukci byla vyšší, než je stávající cena klienta, klient není povinen uzavírat smlouvu s novým (vítězným) dodavatelem. Pokud dojde ke snížení ceny pouze u jedné komodity, může klient uzavřít jen smlouvu na danou komoditu. Smlouvy na dodávky jednotlivých komodit jsou na sobě naprosto nezávislé. Běžně však v elektronických aukcích na dodávky komodit elektřina a zemní plyn dosahujeme úspor v rozmezí %. Nepředpokládáme tedy, že by domácnosti neušetřily. V jakém termínu bude možné začít s odběrem energií od nových dodavatelů? Termíny zahájení odběru od vybraných dodavatelů záleží na výpovědních lhůtách smluv stávajících dodavatelů. U každé domácnosti budou tedy různé. Standardně bývá výpovědní lhůta 3 měsíce počínající prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi. V takovém případě, když bude výpověď podána do konce května, může dodávka od nového dodavatele na základě nové smlouvy začít od září. 4

5 Město Třebíč nabízí snížení nákladů na energie... Bude mít město nějaký prospěch z této akce? Tím, že vedení Města poskytlo možnost výběrového řízení na dodavatele energií pro své obyvatele, nezíská město žádné výhody. Město za službu ani nic nehradí. Mohou se aukce účastnit i obyvatelé, kteří nemají bydliště v tomto městě? Ano, elektronická aukce je otevřena i dalším městům a obcím. Pokud je smlouva se stávajícím dodavatelem psána na jednoho člena manželského páru, může smlouvu s námi podepsat člen druhý, nebo je nutno, aby smlouvu podepsal ten, na jehož jméno je stávající smlouva? Z důvodu nutnosti jednání se stávajícím dodavatelem, před kterým Vás budeme zastupovat, je nutno, aby smlouvu s námi podepsal ten člen rodiny, na kterého je psána smlouva se stávajícím dodavatelem. Pokud má obyvatel města více míst odběru (například 2 ve městě a 1 v přilehlé obci), bude aukce zahrnovat všechna tato místa odběru? Záleží jen na jeho vůli. Může do e-aukce dát obě odběrná místa, ale také nemusí. Logické ovšem je mít obě místa za stejnou cenu a u stejného dodavatele. Větší objem vložený do e-aukce také zvyšuje předpoklad dosažení vyšší úspory. Pro občany i podnikatele je tato služba úplně ZDARMA. Pořadatelské firmě neplatí za zprostředkování e- -Aukce nic ani město. Aukční poplatek zaplatí firmě po ukončení aukce dodavatel, který e-aukci vyhraje. Jaké podklady je třeba ecentre ze strany občanů předat? - Kopii smlouvy včetně případných dodatků a všeobecných obchodních podmínek (Elektřina / Zemní plyn). - Kopii ročního vyúčtování (Elektřina / Zemní plyn) a informaci o způsobu placení (SIPO, bank.účet...). - Podepsaná smlouva mezi ecentre a klientem. Mohou se obyvatelé účastnit e-aukce, když mají uzavřenou smlouvu na dobu určitou, např. do dubna 2014? Ano mohou, elektronická aukce je realizována na období 2 let a tito uživatelé se tedy mohou k odběru připojit po uplynutí jejich stávající smlouvy, a to na dobu zbývající. Po uplynulých dvou letech bude opětovně vyhlášena e-aukce. Kde mohou obyvatelé zjistit, na jak dlouhé období mají uzavřenou smlouvu se stávajícím dodavatelem, pokud to není z jejich smlouvy zcela zjevné? Tuto informaci jim musí poskytnout stávající dodavatel. Co využitím této možnosti výběru dodavatele občané krom snížení ceny ještě získají? Kromě výhodnější ceny získávají domácnosti tímto způsobem také 100% administrativní servis, díky kterému se nemusejí obávat někdy nejasných, nesrozumitelných, nebo dokonce pro občany nevýhodně nastavených podmínek. V elektronické aukci jsou jasně stanovené základní parametry podmínek a dodavatelé nabízejí během aukčního kola své ceny. PAVEL PACAL, místostarosta města Třebíče ad Prohlášení města k Třebíčským slavnostem piva Prohlášení D.A.N. production, s. r. o. k Třebíčským slavnostem piva Dobrý den pane Přibíku, v březnovém čísle Třebíčského zpravodaje jste v prohlášení města k Třebíčským slavnostem piva nesprávně informoval čtenáře ve věci vysvětlení rozhodnutí naší firmy nepořádat letošní ročník této tradiční akce. Píšete, že rada města neobdržela žádné vysvětlení a že důvod nepořádání slavností není znám. Proto Vás chceme požádat o zveřejnění tohoto dopisu k Vám v plném znění v dalším čísle zpravodaje, ve kterém níže přepisujeme naše stanovisko, které jsme písemně zaslali příslušné pracovnici na odbor dopravy města, se kterou probíhala veškerá písemná komunikace o pronájmu náměstí mezi vedením naší firmy a vedením města. Byl v tomto znění: Dne jsme obdrželi Vaše stanovisko ve věci pronájmu Karlova náměstí v Třebíči za účelem konání 18. ročníku Třebíčských slavností piva. Komplikace s pronájmem Karlova náměstí a s termínem slavností, vyplývající z rozhodnutí Rady města ve dvou předchozích ročnících, spojené s navýšením pronájmu již v minulém roce, nás vedly k naší současné žádosti o maximální možné snížení ceny pronájmu pro ročník letošní. Na základě Vašeho zamítnutí této žádosti jsme se rozhodli prostor Karlova nám. nevyužít a 18. ročník Třebíčských slavností piva v roce letošním realizovat nebudeme. Třebíčské slavnosti piva měly více než deset roků na Karlově náměstí své tradiční místo a termín, na který byli zvyklí návštěvníci z Třebíče, České republiky, ale i ze zahraničí. Dlouhodobě s těmito skutečnostmi počítali v kalendáři svých aktivit i pivovary, spolupracující firmy, partneři, sběratelé pivních suvenýrů, technický a realizační tým. Díky rozhodnutím rady v posledních dvou letech, (nepovolení Karlova náměstí 2011, změna termínu téměř o jeden měsíc před tradičním termínem 2012), jsme prošli komplikacemi, které nás stály mnoho úsilí i nemalé finanční prostředky a dotkly se i příprav letošního ročníku. Proto jsme se obrátili na Radu města, aby v rámci svých možností cenu pronájmu snížila, ta nám však nevyhověla. Věříme, že se k pořádání slavností vrátíme, ale akce takovéhoto rozměru se bez aktivní spolupráce s vedením města nedá realizovat. S pozdravem a poděkováním za zveřejnění, MgA. Tomáš Cafourek, tiskový mluvčí D.A.N. production, s. r. o. Slavnostní shromáždění ke Dni vítězství Město Třebíč zve občany ke slavnostnímu shromáždění u příležitosti Dne vítězství. Koná se v úterý 7. května 2013 v 17:00 hodin před budovou radnice na Karlově náměstí. Program: Dechová hudba Horanka pod vedením Petra Matouška Projev starosty města Třebíče Pavla Heřmana Položení věnců Státní hymna Aktuálně z rady města Rada města na svém 11. zasedání v úterý 16. dubna rozhodla udělit výjimku z Obecně závazné vyhlášky číslo 1/2009, o omezení konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem pořádání Festivalu malých pivovarů, který se uskuteční v sobotu 25. května 2013 od 11:00 do 24:00 hodin u Centra Lihovar v Třebíči v ulici Nad Zámkem. Veřejnosti tak bude představeno po letech nejen zdejší, tedy třebíčské pivo, ale také produkty z obdobných lokálních pivovarů. FJ 5

6 Z RADNICE Město ocenilo učitele u příležitosti jejich svátku Tradičně proběhlo i letos na konci března u příležitosti Dne učitelů slavnostní shromáždění v divadle Pasáž, při kterém byli oceněni nejlepší pracovníci školství v rámci městem zřízených příspěvkových organizací. Příslušná poděkování za dlouholetý přínos svému oboru a veřejnosti obdrželi z rukou představitelů města kromě Bohumila Poláka, údržbáře v Mateřské škole Třebíč, Benešova ulice, také pedagogové Jana Lazarová (Mateřská škola Třebíč, Cyrilometodějská ul.), Jana Dokulilová (Mateřská škola Třebíč, Demlova ul.), Jana Hýžová (Mateřská škola DUHA Třebíč), Marie Nováková (Mateřská škola Kaštánek Třebíč), Hana Smejkalová (Mateřská škola Čtyřlístek Třebíč), Marta Uhlířová (Mateřská škola Třebíč, ul. Obránců míru), Bc. Svatava Toušková (Mateřská škola Třebíč, Ilustrační foto: Ivan Přibík ul. Okružní), Věra Kotíková (Mateřská škola Třebíč, ul. U Obůrky), Mgr. Mária Kopecká (Základní škola Třebíč, Benešova 585), Mgr. Hana Koppová (Základní škola T.G.M. Třebíč, Komenského nám.), Mgr. Alena Vitoušová (Základní škola Třebíč,Horka-Domky,Václavské nám.), RNDr. Miroslava Hedbávná (Základní škola Třebíč, Týnská), Mgr. Karel Dvořáček (Základní škola Třebíč, ul. Kpt. Jaroše), Hana Komendová (Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích), akad. malíř Josef Kremláček (Základní umělecká škola Třebíč). Po ukončení oficiální části setkání, zhlédli ocenění i jejich kolegové představení Činoherního klubu Praha s názvem Bůh masakru. Krutý i zábavný obraz ze života plného konfliktů tak doplnil vděčné poděkování všem, komu se učitelské povolání stalo posláním ve prospěch naší trvalé vzdělanosti. FRANTIŠEK JŮZA Městská policie Třebíč opět první V pondělí 15. dubna se v Třebíči uskutečnila soutěž ve střelbě ze služebních zbraní O pohár vedoucího územního odboru Třebíč pořádaná Policií ČR. Soutěže se zúčastnilo celkem jedenáct tříčlenných družstev složených s příslušníků Policie ČR, Městské policie Třebíč a vojenské policie. Vítězem se stali strážníci Městské policie Třebíč. Zopakovali tak úspěch z roku 2011, kdy navíc získali i první a druhé místo v soutěži jednotlivců. V loňském ročníku naši strážníci skončili v celkovém pořadí na druhém místě. JK»» Kino Pasáž opět boduje V celkovém hodnocení kin České republiky za I čtvrtletí letošního roku postoupilo třebíčské Kino Pasáž na žebříčku o šest míst z 39. na 33. příčku. Jelikož jsou do hodnocení zařazena všechna kina včetně multiplexů, jedná se o vynikající výsledek. Opět se potvrdila správnost investičního rozhodnutí v případě digitalizace kina nová technologie nejen že divákům zprostředkovává naprosto neporovnatelné zážitky, ale rovněž umožňuje programové dramaturgii pružně reagovat na divácký zájem. Zatímco dříve byl při putování klasických filmových kotoučů křížem krážem po republice měsíční program kina neměnným dogmatem, nyní záleží i na rychlé reakci a snaze návštevníkům vyhovět. Tento»» Třebíč se pouští do e-aukcí přístup sebou pochopitelně nese větší množství práce při přípravě, doplňování a změnách programu, nepominutelná je i propagce - ale na druhé straně přináší evidentní výsledky. Pracovníci kina i externí spolupracovníci si zaslouží pochvalu také za přípravu a realizaci letošního II. ročníku Festivalu dokumentárních filmů Jeden svět. Zvýšení počtu festivalových představení i řítomných diváků dokumentuje skutečnost, že se festival, pořádaný pod hlavičkou Nadace Člověk v tísni trvale zabydlel nejen v programu kina Pasáž, ale i významným způsobem obohatil šíři celkové kulturní nabídky Třebíče. JAROMÍRA HANÁČKOVÁ, MKS Třebíč Po připravené a zprostředkované možnosti pro občany a podnikatele zapojit se do e-aukce na dodavatele elektřiny a zemního plynu, připravilo město Třebíč elektronické aukce i v rámci vlastních činností. Město Třebíč i jeho příspěvkové organizace (celkem 24) se zúčastní elektronické aukce na dodavatele elektrické energie. Tuto aukci připravuje město ve vlastní režii (vztahuje se na ni zákon o veřejných zakázkách). Dalším připraveným typem elektronické aukce je aukce na stavební práce. První vlaštovkou bude výměna oken v budově autobusového nádraží. Veřejná zakázka proběhne ve dvou kolech v prvním doloží uchazeči všechny potřebné dokumenty a dají cenovou nabídku, ve druhém kole proběhne licitace o cenu, kdy zúčastněné subjekty vidí pouze aktuálně nabídnutou cenu a mohou ji maximálně snižovat. Celý proces probíhá on-line přes počítač a je výhradně v elektronické podobě. Cílem těchto kroků ze strany města je snížit náklady a umožnit firmám soutěžit o zakázky přímo v reálný zadaný čas. PAVEL PACAL, místostarosta Zleva: Ředitel Městské policie Třebíč str. Ing. L. Prvák, starosta města Třebíče MVDr. P. Heřman, str. Z. Štelcl, str. P. Jančář, str. J. Kotlík, zástupce ředitele MP Třebíč str. Bc. R. Široký, vedoucí územního obvodu Třebíč PČR plk. Mgr. P. Tomášek. Foto: Archív Městské policie Třebíč Město Třebíč prodá ve výběrovém řízení formou aukce bytovou jednotku č. 390/6 o velikosti 2+1 v domě č. p. 390 na ul. Na Potoce v Třebíči (vyvolávací cena činí ,- Kč). Podmínky výběrového řízení jsou zveřejněny na Bližší informace podá pracovnice MěÚ Třebíč pí Bohumila Hynková, tel

7 Zemřel čestný občan města Jiří Joura Ve čtvrtek 28. března zemřel ve věku 82 let pan Jiří Joura. Mezi širokou veřejností byl znám svým zájmem o historii Třebíče. Během svého života shromáždil objemnou sbírku starých fotografií, pohlednic a tiskovin. Řadu roků popularizoval místní historii v novinách a časopisech, sepsal značné množství článků. Účastnil se přednášek a besed. V letech 1995 až 2006 působil jako městský kronikář. Velmi cenných je pět svazků jeho publikace Procházky starou Třebíčí. V roce 2006 obdržel Jiří Joura titul čestného občana města. Starosta Pavel Heřman řekl k úmrtí zasloužilého Třebíčana tato slova: Zasáhla nás smutná zpráva o úmrtí čestného občana města, pana Jiřího Joury. Jeho odchodem přicházíme o člověka, který ztělesňoval vztah k našemu městu. Pan Jiří Joura se s námi po dlouhá léta dělil o svoji rozsáhlou sbírku starých fotografií, inzerátů, reklam a jiných dobových reálií. Jeho dílo není pokusem suplovat práci historiků, ale dokresluje popis dějinných událostí drobnými postřehy, skutečnými osobami a událostmi každodenního života. Vytvořil tak pestrou mozaiku existence skutečných lidí ve skutečném městě. Nezměrná pečlivost a trpělivost pana Jiřího Joury nám přinesla mimo jiné pět svazků knížky Procházky starou Třebíčí. Navázal jí na Karla Dvořáka a dva díly jeho knihy Ze staré Třebíče. Díky patriotismu pana Joury máme my, ale i naši potomci, možnost nahlédnout za oponu času. Platí, že to, co není zaznamenáno, je zapomenuto. Tuto skutečnost pan Joura jakožto bývalý oficiální kronikář města dobře znal a ctil. Děkuji panu Jiřímu Jourovi za vše, co pro naše město svou mnohaletou sběratelskou a popularizační prací vykonal. Čest jeho památce! IP Dokumenty, které mají smysl Letošní ročník festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět se nám podařilo v Třebíči rozšířit zejména v dopoledních časech, kdy jsme promítali o polovinu více filmů než v minulém roce. Tradičně největší účast měla ZŠ Benešova Třebíč, která je zároveň partnerem festivalu a výuka pomocí filmů nejen dokumentárních zde má dlouhou tradici. Obzvláště bych vyzvednul projekci a hlavně překvapivou a pěknou diskuzi po ní s třebíčskou Speciální školou. U studentských představení byla místy až ostrá debata mezi studenty Gymnázia Třebíč po filmu Polibek od Putina s jeho pojetím speciální demokracie či pro teenagery možná šokující blogerský snímek Zakázané hlasy. Z večerních projekcí bych zmínil alespoň dvě. Hra o kámen Jana Geberta, ten přijel k filmu debatovat, která až drsně komickým způsobem propojuje regionální politiku s tou nejvyšší a Na sever od slunce nejpočetněji navštívený film s free pojetím života norských surfařů ve spojení se skandinávským pojetím zábavy a ekologie. Rád bych vyzdvihl úlohu radikálně omlazeného týmu třebíčského Jednoho světa s Radkou Balážovou (MKS), Petrou Kopečkovou (SOŠ) a třemi děvčaty Gymnázia Třebíč, který je příslibem pro další ročníky festivalu dokumentárních filmů, které mají smysl. «PAVEL MIKOLÁŠ Místostarosta Milan Zeibert s organizačním kolektivem při zahájení festivalu Tašky na třídění odpadu dostane každá domácnost Odpady jsou jedním z témat, kterými se musí zabývat každé město. Vyvážení na skládku si většina z nás spojuje spíše s minulostí. Současnost a hlavně budoucnost patří jednoznačně třídění. Jak je na tom Třebíč? A proč se o odpadech pořád tolik mluví? Situaci vysvětlila v krátkém rozhovoru místostarostka Marie Černá, která se odpadové problematice dlouhodobě věnuje. Paní místostarostko, na první pohled se zdá, že Třebíč má systém třídění odpadů dobře zaběhnutý. Je vůbec tedy ještě nutná osvěta? Sběr a separace odpadů nám fungují, ale neznamená to, že tyhle věci máme vyřešené jednou provždy. Podíl nevytříděného odpadu v popelnicích a kontejnerech je stále vysoký. Stát nám průběžně zdražuje takzvané skládkovné. Je to poplatek za každou tunu běžného směsného odpadu vysypaného na skládku. Obce a města budou nuceny třídit ještě více, skládek směsného odpadu bude ubývat. Neobejdeme se bez aktivní spolupráce veřejnosti. Snažíme se občany dobře informovat. Co poplatek za odpady? Není moc populární a v loňském roce se navýšil. Když budeme více třídit, budeme i méně platit? I když to tak možná nevypadá, tak ano. Od letošního roku dělá tento poplatek 648 korun na osobu a rok. V porovnání s jinými městy na Vysočině je to přibližně průměr. Město Třebíč v roce 2012 uložilo na skládku Petrůvky 6679 tun komunálního odpadu z popelnicových a kontejnerových nádob. Podle rozborů vychází, že z tohoto množství bylo možno vytřídit ještě zhruba 1850 tun papíru, skla, plastů a nápojových kartonů!! Pokud by toto množství neskončilo v popelnicích, město by ušetřilo za svoz a uložení na skládce. Dále by díky vytřídění 1850 tun získalo odměnu za třídění od společnosti EKOKOM. Celkově by ušetřilo v roce 2012 přes 5 milionů korun. Na jednoho občana evidovaného k 31. prosinci 2012 by se snížil poplatek za komunální odpad z 648 Kč na roční částku 512 Kč. Zvyšování ceny skládkovného ze strany státu a Evropské unie neunikneme, musíme třídit ještě více. Jinudy cesta nevede. Co možná nejvyšší podíl separovaného odpadu nám zajistí, že se systém odpadového hospodářství nebude zbytečně prodražovat. Co dělá město pro to, aby se více třídilo? V rámci projektu Zdravé město organizujeme pro občany a školy tradiční osvětové akce. Mezi nejznámější patří Zábavný den s odpady u příležitosti Dne Země. Ve spolupráci se svozovou firmou ESKO-T pořádáme soutěže pro mateřské a základní školy ve sběru tříděného odpadu. Před dvěma lety jsme zavedli červené kontejnery na sběr elektroodpadu, ve čtvrtích rodinných domků jsou velkoobjemové kontejnery na zahradní odpad. Ve spolupráci s charitativními organizacemi rozmisťujeme také kontejnery na textil, které jsou přístupné 24 hodin denně. Ve spolupráci se svazkem obcí Skládka TKO a firmou ESKO-T chystáme v současnosti roznos speciálních tašek na třídění do každé domácnosti. Zatím je mají jen obyvatelé centra města, ale do poloviny roku je zdarma obdrží všechny rodiny v Třebíči. Od podzimu připravujeme i rozšíření o sběr bioodpadu v sídlištní zástavbě opět ve spolupráci se svazkem obcí, který podává žádost na dotaci. IVAN PŘIBÍK 7

8 »» Třebíčsko se zajímá o pracovní a rodinný život zaměstnaných žen Město Třebíč je od 1. června 2012 partnerem projektu Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje, jehož realizátorem je Kraj Vysočina a který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Projekt má za cíl iniciovat místní partnerství aktérů v Kraji Vysočina zabývajících se rovností šancí a slaďováním pracovního a rodinného života místních obyvatel. V rámci tohoto partnerství pak formulovat a šířit vhodná opatření, která povedou k řešení problémů cílových skupin: ženy vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce, muži v obdobné situaci jako ženy s malými dětmi, ženy v předdůchodovém věku, ženy se základním vzděláním nebo nízkou úrovní kvalifikace, dlouhodobě nezaměstnané ženy a tím i ke zlepšení jejich kvality života. S těmito skutečnostmi nás seznámila místostarostka města Marie Černá, která dále uvedla, že základem je vytvoření sítě partnerství v této oblasti mezi obcemi, neziskovými organizacemi, firmami a občany v každém okrese Kraje Vysočina. Semináře v Třebíči V září minulého roku proběhly v Třebíči tři celodenní semináře pod názvem Slaďování pracovního a rodinného života, a to pro firmy, neziskové organizace a veřejnou správu, a 2. října se uskutečnil na dané 8 téma kulatý stůl. Pozitivním zjištěním je, že o semináře byl z řad pozvaných účastníků značný zájem, což dokládá jejich velice pestrá skladba zahrnující jak zástupce veřejné správy (starostové měst a obcí, tajemníci městských úřadů, vedoucí sociálních odborů z pověřených obcí z Třebíčska či zástupci Úřadu práce České republiky krajské pobočky v Jihlavě, z Třebíče a Moravských Budějovic), tak reprezentanty neziskových organizací (vedoucí jednotlivých zařízení Oblastní charity Třebíč, delegáty Občanské poradny Třebíč, občanských sdružení STŘED, Třebíčské centrum, TREMEDIAS či zástupců Sítě mateřských center) a co je nejpodstatnější i představitele firem, z nichž namátkou uvádíme HABITAT, a.s., ESKO-T s.r.o., AGRO 2000s.r.o., Agentura Zájezdy.cz, nebo TANEX Vladislav. V tomto ohledu je důležitá účast zástupců Okresní hospodářské komory Třebíč, coby zastřešující organizace podnikatelských subjektů zdůraznil regionální koordinátor projektu pro okres Třebíč Miroslav Cejpek.M. Cejpek dále řekl, že k zájmu o semináře velice přispěl fakt, že mezi lektory byli lidé, kteří tématu rozumějí a mají v dané oblasti bohaté zkušenosti. Pozvánka na workshop a seminář Kdo se bojí pružné pracovní doby? Adéla v létě pracuje v rozkvetlé zahradě, ale jejím zaměstnavatelem není zahradnictví. V zimě šéfa vídá denně, ale jen přes Skype. Svoje děti vyzvedává ze školky některé dny dokonce hned po obědě a přitom za svou práci dostává měsíční mzdu. Takhle si představuje život většina pracujících rodičů. Ale pouze 14 % Čechů je s řešením sladění rodinných a pracovních závazků bez výhrad spokojeno, zatímco v Německu je spokojeno celých 77 %. Vyplývá to z výzkumu provedeného v ČR a Německu, který vznikl v rámci mezinárodního projektu FIT FOR FLEXI zaměřeného na přenos inovací v oblasti flexibilního zaměstnávání a slaďování rodiny a práce. Zaměstnavatelé v Česku ale zatím rodičům příliš vstříc nevycházejí. V rámci projekt FIT FOR FLEXI se koná přímo pro zástupce firem, veřejné správy a neziskových organizací diskuzní workshop Flexibilní formy práce nadstandard či řešení pro efektivní řízení vaší firmy. Na workshop naváže seminář Koordinačního centra práce na dálku v Třebíči, který se zaměří na práci na dálku. Především zaměstnavatelé, které zajímá jak snížit náklady a zachovat kvalitu, by si neměli nechat ujít tento interaktivní workshop. Experti na legislativu, komunikační technologie a HR pomohou zájemcům odhalit úskalí ale i výhody pružných forem práce a poradí jak konkrétně postupovat při jejich zavádění, zve na akci Barbora Zárubová, koordinátorka akce ze sdružení Spiralis. Workshop a seminář se uskuteční ve spolupráci s Koordinačním centrem práce na dálku v Třebíči 30. května 2013 v prostorách Městského úřadu Třebíč, Masarykovo nám. 116/6. Více informací naleznete na a Zájemci se mohou přihlásit na ové adrese nebo cz. Workshop je realizován v rámci projektu FIT FOR FLE- XI, seminář je realizován v rámci projektu Vybudování koordinačního centra práce na dálku v Třebíči. Oba projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Díky podpoře EU je účast na obou akcích bezplatná. PF Celokrajská konference 7. a 8. března 2013 se v kongresovém sále Krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě uskutečnila celokrajská konference s názvem (O)slaďování života. Jak skloubit práci a rodinu? Konferenci uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast sociální Petr Krčál. V rámci programu vystoupili zajímaví řečníci, z nichž jmenujme alespoň doc.jaroslava Maxe Kašparů, Ph.D., který svoje zamyšlení pojmenoval Práce, rodina a jiné pavučiny, a Dr. Sabine Hilbert z Úřadu zemské vlády Dolního Rakouska, která hovořila o tom, jak řeší danou problematiku u našich sousedů. Zajímavým zpestřením pak byly tematické workshopy, které proběhly první den odpoledne, byly rozděleny do čtyř sekcí pro obce, pro neziskový sektor: pro firmy a pro občany. Závěr prvního dne účastníkům osladili pohádkou Mrazík v netradičním pojetí mladí ochotníci z Radostína... Další projektové aktivity Semináře se již rovněž uskutečnily v Pelhřimově (v říjnu loňského roku) a kulaté stoly již také v ostatních okresních městech Kraje Vysočina, to znamená, v Pelhřimově (1. listopadu 2012), ve Žďáru nad Sázavou (17. ledna 2013), v Jihlavě (24. ledna 2013) a v Havlíčkově Brodu (7. února 2013). Počátkem tohoto roku byla v rámci projektu vydána monotematická brožura Slaďování pracovního a rodinného života. Jak mohou tyto aktivity pomoci rozvoji regionu? a v březnu vyšlo 1. číslo Informačních listů o slaďování práce a rodiny. Více informací mohou čtenáři získat na Rodinném portálu Kraje Vysočina. MC Komunál opraví několik schodišť Odbor komunálních služeb radnice provede letos opravu několika starších schodišť. S příchodem jara se dlaždiči pustí do díla v ulicích Bartuškova, Spojenců a Jaroslava Ježka. Požadavky na opravu těchto částí chodníků eviduje městský úřad už delší dobu. Jedná se o typická díla ze 70. až 80. let minulého století, která jsou už dnes dožilá. Příčinou jejich rozpadu bylo především nevhodné založení. Také betonové dlaždice o rozměru 30 x 30 x 4 cm nebyly příliš vhodné k využití pro stavbu schodišť. Pro nové schody nechá město udělat řádné základy a zvolí materiál vhodnější pro klima Vysočiny. IP Ilustrační foto: Archív MěÚ

9 Josef Kremláček * Třebíč Josef Kremláček je malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, výtvarný pedagog a od loňského roku také Čestný občan města Třebíče. Kreslířské nadání ho přivedlo ke studiu grafiky na Škole uměleckých řemesel v Brně, kterou navštěvoval v letech a poté v letech pokračoval ve studiu v ateliéru filmové grafiky profesora Adolfa Hoffmeistra na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze. V 60. letech byl členem surrealistické skupiny Lacoste v Brně, v letech členem Centre international de l actualité fantastique et magique v Bruselu. V současnosti je mj. členem Klubu ilustrátorů dětské knihy, Sdružení výtvarníků Vysočiny, Sdružení Bienále Brno a parasurrealistické skupiny Stir up (anglický název má několik významů - vyvolat neklid, nepokoj, vzpouru atd.). Od roku 1964 se zúčastnil více než 400 výstav doma i v zahraničí a ilustroval více než 80 knih pro naše i zahraniční nakladatele. Od roku 1960 spolupracoval s časopisy Mladý svět, Dikobraz, Adión, Sluníčko, Mateřídouška, Ohník, Včielka ad. V suchém výčtu aktivit a ilustrovaných knih Josefa Kremláčka by se dalo pokračovat až do konce této rubriky. Myslím ale, že se patří zlidštit obvyklé psaní o významných výtvarnících vzpomínkou. Ta zároveň připomene fakt v souvislosti s Josefem Kremláčkem v katalozích výstav vzpomínaný nejméně, že je to po několik desetiletí také výtvarný pedagog, který v Třebíči vychoval už několik generací svých žáků. Vzpomínám si, s jakým obdivem jsme vzhlíželi ke svému učiteli výtvarného oboru na tehdejší LŠU na Soukopově ulici, který nám jednoho páteční odpoledne roku 1973 přinesl ukázat čerstvě vytištěnou knihu Švýcarský Robinzon se svými ilustracemi. Ano, byli jsme unešeni a v duchu pyšní na svého kantora, který před třemi lety ilustroval normálního Robinsona (Artia 1970), a teď dokonce i Švýcarského Robinzona! O to usilovněji jsme se dali do kresby zátiší, které před nás naaranžoval; to bylo najednou nějakého ťukání tou úmornou tečkovací technikou! V té době ovšem nikdo z nás žáků, a málokdo z dospělých, v Třebíči věděl o Kremláčkových aktivitách v surrealistických výtvarných skupinách. Pro většinu Třebíčanů byl učitelem a ilustrátorem knih pro děti a mládež. Byl to odraz doby, kdy slovo surrealistický někdy mohlo také znamenat podvratný či ideologicky nepřizpůsobivý a uměnovědci je proto raději nahrazovali slovem imaginativní. V následujících desetiletích tedy Kremláček vešel do obecného povědomí jako ilustrátor. Výtvarná kritika ho řadí k čelným představitelům silné generace ilustrátorů, která se v 60. a 70. letech 20. století postarala o mimořádnou výtvarnou úroveň i evropskou proslulost české knihy pro děti. Jeho ilustrace znají čtenáři v mnoha zemích světa, neboť spolupracuje s řadou zahraničních nakladatelů a za svou ilustrační tvorbu získal mnoho ocenění. Za všechny jmenujme nejvyšší tuzemské ocenění, Zlatou stuhu z let 1992 a 1995, udělované společně Českou sekcí IBBY, Obcí spisovatelů, Klubem ilustrátorů dětské knihy a Obcí překladatelů. Kremláček se přitom věnoval i obtížným ilustrátorským úkolům, které jsou velmi náročné na důkladné studium reálií a fyziognomických rysů lidí nejrůznějších regionů. Na jeho ilustracích odborná kritika i čtenáři knih oceňují i prostorovou atmosféru prostředí, jakou si vyžadovaly například Korejské, Egypt- Foto: Archív autora 2x ské, Sibiřské, Aztécké, Kazašské nebo Indiánské pohádky. Výtvarník si postupem let vypracoval osobitý styl, v němž znalci nacházejí ohlas horáckého lidového betlémářství i příbuznost s obrazy nizozemského malíře Pietera Bruegela staršího. Josef Kremláček se občas i ve svých ilustracích stylizuje po podoby kouzelného vousatého dědečka z pohádek, ale možná je to jen zdání Po roce 1989 Josef Kremláček obnovil své aktivity i v mezinárodním surrealismu. Je členem parasurrealistické skupiny Stir up a na výstavách této formace bylo možné sledovat jeho volnou tvorbu, kterou někteří výtvarní kritikové považují za nejvýznamnější polohu jeho tvůrčí aktivity. Autorova volná tvorba vychází ze surrealistického principu náhody. Z bohaté škály možností si Kremláček oblíbil především techniku dekalku, tedy přetiskování barevné skvrny, která podle pastóznosti použité barvy vytváří neobvyklé bohatství valérů a struktur. Tohoto umění řízené náhody autor užívá v malbě, grafice i ilustraci. Výsledkem je pak jistá tajemnost, lyričnost, ale i dramatičnost umocněná promyšlenou kompozicí. Už z názvů některých výstav je zřejmé, že v případě volné tvorby se jedná o poněkud jiného Kremláčka: Závratné jinak (1992), Imaginativní obrana II (1992), Vizuální interpretace (1993), Magický prostor (1995), Ohnivý déšť (1999), Příbuznost není dědičná (2000), Lapač duší (2001), Na sítnici bouře (2002) ad. Již před lety přitom dokázal Kremláček s jemným černým humorem nově interpretovat v litografii známé portréty renesančního umění a nyní jako by toto své vidění světa stupňoval. V posledních letech překvapil především rozměrnými podmalbami na skle. Využil přitom této staré techniky lidového umění k vytváření bohatých struktur surrealistického vyznění. A obraz Čertův ocas se stékající, jakoby krvácející červenou barvou, který tvořil dominantu vstupní místnosti Galerie Malovaným dům při letošní autorově výstavě s jeho žačkou Lenkou Vlkovou, nám už představil úplně jiného malíře, než na jakého byli po desetiletí čtenáři dětských knížek s jeho obrázky zvyklí. ARNOŠT PACOLA TŘEBÍČSKÁ GALERIE 9

10 Město zakázalo na svém území podomní a pochůzkový prodej Dobrý pane, já se zeptám, jste z Třebíče? My tady děláme dnes akci a máme pro vás Těmito a podobnými větami zpravidla začíná obchodní rozhovor či spíše monolog pouličních prodejců telefonních služeb, voňavek a jiného drobného zboží. Než se náhodný chodec stačí vzpamatovat, už se na něj valí jednostranný proud slov. Na Karlově náměstí se člověk takového obtěžování dočká i vícekrát denně. S tím je nyní konec. Podobná jako jiná města v České republice a na Vysočině i radnice v Třebíči se rozhodla zakázat podomní a pochůzkový prodej. Rada města za tímto účelem vydala nařízení v podobě nového Tržního řádu, který vstupuje v účinnost od pondělí 8. dubna Inspirovali jsme se v rámci Vysočiny například v Havlíčkově Brodě, Pelhřimově a Bystřici nad Pernštejnem. Vycházíme tím vstříc požadavkům našich občanů, kteří se cítí být obtěžováni neodbytnými prodejci. Pokud například obyvatelé bytových domů i rodinných domků nebudou schopni vykázat podomní dealery s elektřinou nebo plynem nebo prodejce různých druhů zboží, mohou si zavolat na pomoc městskou policii. Totéž platí i pro veřejná prostranství, především pro Karlovo náměstí. Pochůzkový prodej drobných předmětů už v ulicích nebude povolen. Strážníci to budou hlídat, vysvětlila záměr radnice místostarostka Marie Černá. Obchodníkům, kteří nařízení rady města Třebíče zakazující podomní a pouliční prodej poruší, hrozí pokuta nebo přestupkové řízení. Je nutné důležité rozlišovat mezi prodejem a veřejnou sbírkou. Tyto činnosti mohou v některých případech na první pohled vypadat podobně. Veřejné sbírky bude i nadále možné v ulicích vykonávat, neboť jejich cílem není prodej zboží. Iniciativy jako jsou například Tříkrálová sbírka, sbírka Ligy proti rakovině Praha nebo Bílá pastelka mají dobročinný charakter a město Třebíč je vítá. IVAN PŘIBÍK»» Pozor na štěnice domácí! Ne vždy přináší moderní doba samé pozitivní věci. I přes všechny civilizační výdobytky se od 90. let v Americe i Evropě trvale zvyšuje rozšíření nepříjemného parazita štěnice domácí. Tohoto hmyzu nejsou poslední roky ušetřena ani česká města. Štěnice domácí (Cimex lectularius) patří mezi malé bezkřídlé ploštice, které se živí krví. Jsou velké 4 až 5 milimetrů. Pro člověka jsou spíše obtížné než nebezpečné. Zajímavé je, že jejich výskyt nemá nic společného s čistotou. Sociální status lidí nehraje roli, zamoření může postihnout kohokoli a kdekoli. Štěnice mohou být přítomny v chatrči bezdomovce stejně jako v milionářské vile nebo v luxusním hotelu. Zdržují se především v lůžkovinách, čalounění a nábytku. Přenášejí se návštěvami a cestováním, v zavazadlech i ve svrchním oděvu. Také stěhováním nábytku nebo třeba přístrojů domácí elektroniky. Případy výskytu štěnic se bohužel objevily i v Třebíči. Radnice proto upozorňuje veřejnost na tento problém. Při zamoření bytu nebo domu je naprosto nezbytné spojit se s odbornou firmou a nechat provést důslednou dezinsekci! Dbejte pokynů firmy, důležitá je pečlivost a důslednost. Likvidace bývá úspěšná, nutný je však zpravidla opakovaný zásah. Šetření se v tomto případě nevyplácí. IVAN PŘIBÍK Přidělena dotace na přestavbu nádraží Lidé cestující vlaky a autobusy se mohou těšit na vpravdě revoluční změny. Třebíč totiž obdržela peníze na přestavbu bývalého nákladního prostoru železniční stanice. Úřad regionální rady ROP Jihovýchod přiklepl městu na základě jeho žádosti dotaci Evropské unie. Rozhodnutí padlo začátkem dubna. Stavět se bude od podzimu 2013 do jara Celou rozsáhlou akci zaměřenou na třebíčské nádraží lze rozdělit do dvou částí silniční a drážní. V silniční části bude investorem město. Půjde o zásadní změnu celého prostoru mezi Nádražní ulicí a Purkyňovým náměstím, kde vznikne autobusový terminál. Z celkových očekávaných nákladů ve výši 65 milionů korunu zaplatí radnice 85 procent z evropské dotace. U drážní části bude investorem Správa železniční dopravní cesty. Přeorganizování kolejiště přinese mimo jiné bezbariérová nástupiště. V jednání jsou i změny týkající se výpravní budovy. S náklady se počítá v sumě 60 milionů korun. Obě souběžné investice vyřeší v Třebíči mnoho desítek let trvající diskuze o propojení železniční a autobusové dopravy. IVAN PŘIBÍK Foto: Archív MěÚ To bude Itálie! Osmnáctý ročník festivalu Concentus Moraviae se uskuteční mezi 1. a 29. červnem Dramaturgii s podtitulem Italské slunce připravil respektovaný interpret a propagátor staré hudby Václav Luks a posluchači se mohou těšit na třicítku koncertů v devatenácti městech jižní Moravy a Vysočiny v podání špičkových hudebníků zaměřených na poučenou interpretaci staré hudby. Na festivalu zazní díla italských a Itálií významně ovlivněných skladatelů 17. a 18. století, zamyslíme se nad hudbou spjatou s konkrétními italskými městy, budeme sledovat stopu, kterou otiskla italská tvorba na naše území, i vliv českých tvůrců na Itálii. Pro festival se podařilo získat řadu hudebníků vynikajícího renomé a mnozí z nich dorazí na Moravu z Itálie. Italští Accordone s temperamentním zpěvákem Marcem Beasleym otevřou festival programem věnovaným hudební Neapoli, Venice Baroque Orchestra s dirigentem Andreou Marconem doprovodí vystoupení světoznámé mezzosopranistky Magdaleny Kožené, posluchačům se představí špičkoví evropští vokalisté Dominique Visse, Roberta Invernizzi a Martina Janková. Slavný francouzský soubor Café Zimmermann přijede do České republiky poprvé a uvede nádherný program z virtuózních koncertů Antonia Vivaldiho. Publikum bude rovněž svědkem premiérových vystoupení nově vzniklého česko-německého orchestru Capella Anna pod vedením flétnistky Anny Fusek. Italský repertoár uvedou také nejlepší české soubory orientované na starou hudbu: Collegium 1704, Musica Florea, Tiburtina Ensemble a Cappella Mariana. Collegium Marianum pro festival premiérově nastuduje operu Callisto Francesca Cavalliho, netradičně ve spolupráci s loutkoherci souboru Buchty a loutky. Recitály předních italských varhaníků zazní v kostelech v Bystřici nad Pernštejnem, Třebíči, Ivančicích, na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou a také v Doubravníku na nově restaurovaném nástroji v kostele Povýšení sv. Kříže. Posluchači budou mít možnost poslechnout si nepříliš známé nástroje jako je theorba, cink, arpa doppia, psalterium, dulcián či šalmaj. Do programu je tradičně zařazeno i odpoledne pro rodiny s dětmi, které letos proběhne ve spolupráci se Sítí mateřských center v Tišnově. Skvostné zámecké a hradní sály, přívětivé kostelíky i impozantní katedrály jižní Moravy a Vysočiny budou jistě dokonalou kulisou letošních festivalových koncertů a věříme, že atraktivní program zaujme posluchače z festivalových měst i hudbymilovné návštěvníky přijíždějící na festival Concentus Moraviae z celé České republiky i zahraničí. Více informací o programu a předprodeji vstupenek na Třebíčské koncerty: Pondělí v hod. - kostel Nejsvětější Trojice MANUEL TOMADIN - varhany Vstupné: 200,- Kč, studenti, senioři: 100,- Kč Pátek v hod. - Zadní Synagoga DAVIDE MONTI - housle, MARIA CHRISTINA CLEARY - arpa doppia, RICHARD ŠEDA - cink Vstupné: 200,- Kč, studenti, senioři: 100,- Kč Využijte možnosti zakoupit si v předprodeji u pokladny v Národním domě v Třebíči, Karlovo nám. 47 vstupenky na koncerty festivalu Concentus Moraviae konané v našem městě se slevou 50 Kč. Tato nabídka platí do 31. května, po tomto datu budou vstupenky nabízeny za cenu plnou. JB 10

11 TAEKWON-DO ITF» současný utěšený stav je kolektivním dílem... «Klub Taekwon-do ITF v Třebíči začal psát svou historii v září roku 1992, kdy se na založení oddílu domluvil autor článku s brněnským trenérem Pavlem Cigáněm. Ten měl svou školu v Brně a na návrh o rozšíření své činnosti i do Třebíče reagoval kladně. Propagace tehdy ne příliš známého taekwon-da se zdařila díky sérii exhibičních vystoupení v třebíčských školách a ve sportovní hale. Díky tomu, že taekwon-do je divácky atraktivní umění s vysokými kopy v otočkách i ve výskoku, nábor nových členů byl masivní. V úterý se konal první trénink a do tělocvičny přišlo na 150 zájemců. Takový počet nově příchozích je dnes nesplnitelným snem, děti a dospívající mají mnohem méně času na sportování a dávají přednost jiným aktivitám. V prvním roce činnosti klub nadšeně pracoval, tréninky vedl Pavel Cigáň a také Třebíčan Jakub Matějka, který taekwon-do dříve cvičil během svých studií v Praze. Oddíl uspořádal i oblastní závody za účasti škol z Brna a Znojma. Počet členů sice postupně úměrně času klesal, přesto na konci první sezóny byla základna velmi početná a nadějná. Velkou ránu na prahu druhé sezóny oddílu zasadilo rozhodnutí trenéra Cigáně skončit z ekonomických důvodů s cvičením. A protože skončil i 2. trenér, klub stál na rozcestí. Bez dřívějšího vedení - ale velká skupina cvičenců měla zájem pokračovat - proto se vedení ujal Jaroslav Mašek spolu s dalšími staršími cvičenci. Vstoupili jako oddíl do TJ Třebíč a získali základnu pro cvičení v hale na Fügnerově ulici. Účelně upravená tělocvična slouží oddílu dodnes. Fungování školy významně pomohl fakt, že Český svaz Taekwon-do začal v sezóně 1993/94 pořádat kurzy pro vedoucí škol a trenéry. V tom roce se trenéři Jaroslav Mašek, Jan Knotek, Rudolf Matoušek a Tomáš Bednář účastnili každých 14 dnů víkendových soustředění na Šumavě. Počet cvičenců se po druhém roce fungování ustálil na padesáti. Někteří sice končili, ale stav se doplňoval novými nábory v září každého roku. V roce 1994 začal cvičit současný respektovaný trenér Michal Málek. Silná skupina nových taekwondistů nastoupila do náboru v roce 1995, kde se potkali generačně i povahově podobní cvičenci, kteří se vzájemně motivovali k pokroku. Z té party dodnes cvičí jeden z nejúspěšnějších závodníků v historii oddílu Michal Kobylarz, mimo jiné několikanásobný mistr republiky a reprezentant ČR, dále Petr Kundela a Martin Cafourek, kteří velmi pomohli svými úspěchy na závodech a dodnes svou prací v oddíle. V roce 1995 začal sbírat první úspěchy na sportovním poli trenér Jaroslav Mašek, které vyvrcholily třetím místem na mistrovství světa v roce Vítězná vlna se přenesla i do oddílu, ve stejném roce se škola stala nejúspěšnější co do počtu medailí na republikové soutěži. V roce 2000 se do reprezentace dostaly i juniorky Lada Oberreiterová a Iva Hrazdilová, které se účastnily i mistrovství Evropy a mezinárodních turnajů. V roce 2002 do reprezentace dostali pozvánku i Michal Kobylarz a dnešní předseda oddílu Zbyněk Lavický. Ten získal v roce 2003 na ME bronzovou medaili v přerážení. Již předtím z reprezentace odešel Mašek a juniorky Hrazdilová a Oberreiterová. Druhá jmenovaná pokračovala dále v seniorské kategorii, kvůli studijním povinnostem přerušovaně, ale v roce 2006 vyhrála respektovaný turnaj Petra Velikého v Petrohradě. Výraznou stopu v oddíle zanechali tehdejší junioři David Novotný a Pavla Jelečková. Svými výkony se v roce 2004 také nominovali do reprezentace, účastnili se mistrovství Evropy a Pavla Jelečková i mistrovství světa v Indii. Tam dosáhla největšího úspěchu v historii školy, když získala 2. místo ve sportovním boji. V roce 2004 se v náboru sešla další výrazná generace nových cvičenců. I když někteří nadějní nevydrželi, vychovali se dnešní tahouni týmu Tomáš Sotolář, Foto: Archív autora 2x Vojtěch Fiala a Jiří Matoušek. V dalším roce 2005 se tým mužů připravil na mistrovství republiky s cílem vyhrát vytouženou zlatou medaili v prestižní soutěži týmů ve sportovním boji. Už v roce 2003 byl druhý po prohře ve finále a o to více toužil po výhře. Tým ve složení Holoubek, Kobylarz, Kundela, Mašek a Novotný se semknul už v přípravě a po emotivním průběhu mistrovství vyhrál. Tento úspěch je dodnes jeden z nejcennějších i pro nasazení, kterým byl dosažen. V následných letech se do reprezentačního výběru ČR probojovala Zuzana Krubová, kterou však zabrzdilo zranění kolena. K aktivnímu cvičení se proto vrací až v současné době. Kolem roku 2010 začala získávat úspěchy skupina cvičící cca 5 let, do reprezentačního výběru se dostali junioři Patrik Mikeš a Vojtěch Fiala. Oba získali medaile na republikových i mezinárodních soutěžích. Dnes již jsou věkem senioři a spolu s Tomášem Sotolářem a Jiřím Matouškem tvoří páteř třebíčského týmu, který se účastní projektu Moravské ligy. Tato soutěž se řídí heslem Bojujeme Pomáháme, koná se pětkrát v roce v moravských městech a výtěžek ze vstupného jde na pomoc zdravotně postiženým. V řebíči se letos bude konat v sobotu a kromě soutěže týmů se můžete těšit na mezinárodní pyramidu mistrů, kde se potká 8 pozvaných špičkových bojovníků. Vloni v Třebíči vyhrál pyramidu Ruslan Masonov z Moskvy, který by měl letos přijet obhajovat. Mimo jiné se můžete těšit také na třebíčského favorita Vojtěcha Fialu, který je aktuálním mistrem republiky z posledních dvou let v boji ve váze nad 85 kg. Současný utěšený stav školy taekwon-do TJ Třebíč je kolektivním dílem, ne všechny prospěšné osoby lze vyjmenovat, aktuální dění však můžete sledovat na oddílových stránkách taekwondo.cz. JAROSLAV MAŠEK SPORT MĚSÍCE 11

12 Všech 5 pohromadě»» Výchova ke správné výživě dětí a mládeže Pod tímto zajímavým názvem se skrývá akreditovaný vzdělávací seminář pro učitele základních škol. Proběhl v dopoledních hodinách 13. března 2013 přímo na radnici. Uskutečnil se v rámci projektu Zdravě a zodpovědně realizovaného pod hlavičkou Zdravého města ve spolupráci s Venkovským prostorem, o. p. s. Pod vedením Jana Tandlera, PaedDr. Lenky Kubrichové, Ing. Petry Režné Ph.D. a lektorky Národní sítě zdraví si všech 32 přítomných učitelů I. a II. stupně základních škol z celého kraje Vysočina ukázalo, jak efektivněji přistupovat k výchově ke zdraví žáků to především zábavnou a interaktivní formou. Díky novým poznatkům mohou žáci přetvářet získané znalosti mnohem lépe v praktické dovednosti a budovat si svůj postoj k dané problematice či zdraví obecně. V rámci semináře získal každý účastník zdarma hodnotnou publikaci o výchově ke zdraví s metodickými návody i praktickými návrhy projektových týdnů i dnů. Pro zájemce z řad pedagogů, kteří se semináře nezúčastnili, jsou tyto materiály stále k dispozici. Požádat si o ně můžete na adrese Každá základní škola může pro svoje potřeby získat vzhledem k omezenému počtu publikací pouze jeden výtisk. Díky finanční podpoře města Třebíče, Zdravého Kraje Vysočina a Nadačnímu fondu Albert byl seminář pro pedagogy zdarma. I.ONDRÁČKOVÁ, koordinátorka PZM a MA21 Třebíč»» Zdravé těhotenství, přirozený porod a péče o dítě Toto je hlavní téma konference pro odbornou i laickou veřejnost, kterou pořádá Zdravé město Třebíč ve spolupráci s Profesní a odborovou unií zdravotnických pracovníků, Nemocnicí Třebíč a Zdravým Krajem Vysočina a SŠ zemědělskou, veterinární a zdravotnickou a VOŚ se koná se ve středu 15. května 2013 od 9.00 do hodin. Je určená nejen těhotným ženám připravujících se na porod a rodičům pečujícím o malé děti, ale také lékařům, porodním asistentkám a dalšímu porodnickému personálu, který je nakloněn otevřenějšímu přístupu k těhotenství a porodu. Konference přinese tipy na vše, co se týče těhotenství, porodu, šestinedělí a kojení, ale i budování rodinné vazby. Z bohatého programu vybíráme témata: Nároky kladené na ženu současnosti, péče o těhotnou z pohledu gynekologa, aromaterapie a homeopatie v těhotenství a šestinedělí, význam a podpora kojení, ale i homeopatická a domácí léčba běžných potíží kojenců a batolat. Zajímavý pro vás může být i příspěvek: právo v porodnictví. Podrobnější informace o jednotlivých přednáškách a časovém rozpisu najdete na v sekci vzdělávání - akce. Laická veřejnost nechť se hlásí do na adrese: Účastnit se můžete celé konference, nebo jen vybraných bloků podle oblasti vašeho zájmu. IO Se Zdravým městem Židovským městem s Priessnitz walking Zdravé město Třebíč zve zájemce o aktivní pohyb ve středu 8. května 2013 na Priiesnittz walking procházku židovským městem s průvodcem. Sraz je v 15 hodin před Hostincem U Jelínků na Žerotínově náměstí 19. Akce potrvá cca dvě hodiny. Severská chůze, neboli nordic walking, je zdravotní pohybová aktivita vhodná zvláště pro ty, kteří chtějí zlepšit svoji kondici a udělat něco pro své zdraví. Pomáhá řešit i únavu, bolesti zad, urychluje rekonvalescenci po operaci kloubů, Foto: Archív Zdravého města 3x infarktu či mozkové příhodě. Během procházky se naučíte správnou techniku chůze, ochlazování a rehabilitační dýchání. Příjemným bonusem je, že se dozvíte zajímavosti o historii židovského města Třebíč. Akce proběhne ve spolupráci s nordic walking centrum Morava. Díky finanční podpoře Zdravého Kraje Vysočina je akce zdarma, stejně jako zapůjčení holí (pokud náhodou nemáte svoje). I. ONDRÁČKOVÁ, koordinátorka PZM a MA21 Třebíč Férová snídaně ve vašem městě Tento veřejný nekomerční piknik se uskuteční 11. května 2013 od 9:00 hodin na Hrádku u Žižkovy mohyly. Na akci se sejdou příznivci fair trade, aby společně posnídali na veřejném místě fairtradové a lokální potraviny a vyjádřili tak podporu produktům, při jejichž výrobě nebyla porušována lidská práva, poškozováno životní prostředí či zneužita dětská práce. Připojí se ke statisícům lidí po celém světě, kteří tento den slaví Světový den pro fair trade. Účastníci si sami přinesou fairtradové potraviny jako kakao, kávu, čaj, ale například i domácí chleba upečený z místní mouky a čerstvých vajec. Hlavním tématem letošní snídaně je fair trade v každodenním životě. Chceme upozornit na to, že podpořit lidi, kteří pro nás pěstují kakao nebo kávu, můžeme každý den, uvedl Stanislav Komínek z neziskové organizace NaZemi, která akci zastřešuje. GABRIELA ŠTĚPÁNKOVÁ 12

13 Bosch Car Service OSTAŠOV 48, T / M / JARO JE TADY! KONTROLA KLIMATIZACÍ Plnění, čištění, opravy Recyklace náplní S tímto kuponem -25% sleva info: PŘIJĎTE SI PRO JEŠTĚ VÝHODNĚJŠÍ TARIFY NEJNIŽŠÍ CENY V REGIONU NA PRODEJNÍ PLOŠE 2500 m 2 AKČNÍ NABÍDKA interiérové dveře NORMA DECOR již od 694 Kč zahradnický substrát 75 l 122 Kč 99 Kč mulčovací kůra 70 l 109 Kč 69 Kč motor. sekačka s pojezdem HECHT 541SH Kč Kč provzdušňovač 2+1 HECHT Kč 1999 Kč lepidlo Fliesenkleber 25 kg KNAUF 103 Kč nejnižší cena v regionu Pořiďte si mobilní internet od 199, Kč měsíčně a mějte svůj notebook nebo tablet vždy online! Karlovo nám. 62/51, Třebíč (u Malovaného domu) Na Nivkách č. 304, Třebíč Tel./fax: / Prodejní doba: Po-Pá , So hod.

14 Hospodářská komora Střední průmyslová škola Třebíč - perspektivní škola pro život Střední průmyslová škola Třebíč je školou, jejíž vyvážená vzdělávací koncepce připravuje žáky pro aktivní vstup na trh práce a k dalšímu vzdělávání. SPŠT nabízí ucelený blok vzdělávacích aktivit členěných do těchto oblastí: denní studium (obvykle pro žáky ve věku let); vzdělávání dospělých (dálkové studium, zkrácené studium, semináře a kurzy). V nabídce denního studia jsou jak maturitní, tak učňovské obory. Čtyřletým maturitním oborům dominují elektrotechnika, energetika, strojírenství, informatika a řídicí systémy. Dále je možné studovat i obor gymnaziálního typu, technické lyceum, v jehož rámci si žák volí specializaci z některých již zmíněných oborů či se orientuje na přírodní vědy, ekologii, počítačové sítě, ekonomiku nebo reklamní grafi k u. Tříleté učební obory se zaměřují zejména na odbornou praxi a připravují žáky na profesi elektrikáře, obráběče kovů nebo mechanika elektronických zařízení. V nabídce vzdělávání dospělých je tříleté dálkové nástavbové studium Nahlédnutí do života mateřské školy Mateřská škola Třebíč, Cyrilometodějská ul., je umístěna v samém centru Třebíče. Má čtyři třídy, v nichž se vzdělává 104 dětí. Náhodný návštěvník je překvapen tím, že i když je těsně vedle rušné městské komunikace, na školní zahradě za budovou panuje klid. Rozlehlá přírodní zahrada nabízí pohled na řeku Jihlavu a do lesoparku Lísčí a dětem nabízí spoustu příležitostí, jak se realizovat. K dispozici provozní techniky nebo elektrotechniky pro absolventy příslušných učebních oborů zakončené maturitní zkouškou, dále zkrácené studium, v jehož rámci je možné během jednoho roku splnit podmínky pro další výuční list nebo během dvou let složit další maturitní zkoušku. Škola má v současnosti více než osm set žáků, osmdesátičlenný pedagogický sbor, dvě desítky spolupracujících externistů a řadu provozních zaměstnanců, kteří zajišťují bezpečný a spolehlivý chod školy. Hlavním cílem pedagogů a učitelů odborného výcviku je vychovat žáky k samostatnosti, cílevědomosti, podnikavosti, zdravému sebevědomí a odborné zdatnosti to vše podepřené aktivní znalostí cizích jazyků a počítačovou gramotností. Odměnou je jim úspěšná účast žáků v různých soutěžích a olympiádách. Také vzorná reprezentace, přístup k práci a jazyková samostatnost při zahraničních stážích (např. v Maďarsku, Litvě, Portugalsku, Německu, Anglii, Slovensku) přispívá k dobrému jménu školy. Žákům jsou k dispozici moderně vybavené učebny, laboratoře a dílny odborného výcviku, školní jídelna, moderní sportovní hala s posilovnou a gymnastickým sálem, dojíždějícím ze vzdálenějších míst škola poskytuje ubytování ve dvoulůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím, to vše pod jednou střechou. Nezanedbatelnou podporu škola získává od svého zřizovatele Kraje Vysočina, ale také od významných regionálních firem jako jsou ČEZ, a. s., I&C Energo, Envinet, Mann +Hummel, Fraenkishe, TTS...), kde žáci absolvují část svých odborných praxí a kde mají možnost získat zaměstnání. JM jsou 4 pískoviště, spousta prolézaček, houpaček, v zimě se tu bobuje, v létě osvěžuje vodou, od jara do podzimu mohou děti jezdit na koloběžkách, hrát míčové hry, kreslit, tvořit Aby byly vytvořeny dobré podmínky pro pobyt dětí nejen venku, ale i ve školní budově, se stará kolektiv 13 pracovnic. V duchu podpory zdraví (mateřská škola je od 2001 zařazena v celostátní síti MŠ podporujících zdraví) vytváří bezpečné pohodové, ale zároveň i aktivizující prostředí pro všechny děti. Do života školy se snaží prostřednictvím různých akcí zapojit i celou jejich rodinu. Své místo v životě školy mají společná tvoření rodičů s dětmi, sportovní či poznávací odpoledne, besedy s odborníky, posezení u stromečku či rozloučení s předškoláky. Na jejich realizaci a samozřejmě rozvoj celé školy se mateřská škola snaží získat finanční prostředky zapojením do grantových programů. Letos podala žádost o finanční podporu do Grantového programu Zdravého města Třebíče Volnočasové aktivity na projekt Jarní tvoření a projekt Já a náš svět z Dotačního programu Kraje Vysočina na podporu naplňování a propagaci principů místní Agendy 21 a Zdraví 21. Potvrzením, že vzdělávání v naší mateřské škole bylo pro děti přínosné, jsou jejich návštěvy v MŠ po vstupu do základní školy. Většina z nich se bez problémů adaptovala na školní podmínky a měla i dobré předpoklady pro další vzdělávání. Řada absolventů za pár desítek let přivádí i svoje vlastní děti. DŠ 14

15 STAVBA BYTOVÉHO DOMU DOKONČENA HORKA DOMKY - ZNOJEMSKÁ 20 NOVÝCH BYTŮ 7 GARÁŽÍ VÝSTAVBA BYTOVÉHO DOMU DOKONČENA ATRAKTIVNÍ LOKALITA HORKA - DOMKY VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ - TŘEBÍČ Poslední volné byty! MOŽNOST PROHLÍDKY VZOROVÉHO BYTU TŘEBÍČ - NEHRADOV ULICE KAŠTANOVÁ POSLEDNÍ VOLNÉ DOMKY! ZAHÁJEN PRODEJ BYTŮ 3 + kk / 2 + kk 6x samostatná garáž Nabízíme k prodeji 18 bytových jednotek 2 + kk - 44 m kk - 69 m kk - 97 m 2 RODINNÉ DOMY, POZEMKY S JEDINEČNÝMI VÝHLEDY NA ÚDOLÍ ŘEKY JIHLAVY kontakt: , , ,

16 TŘEBÍČSKÉ ULICE RAFAELOVA Ulice se nachází v městské části Nové Město. Jan Raffael Chroustevský z Chroustevic a Malovar, pán na Myslibořicích, Černé a Rudovu příslušník drobné šlechty, který v roce 1614 koupil v Třebíči nad radnicí dům č. 102 (nynější ulice Hasskova). Za městem vlastnil chmelnice a vinice, z nichž část daroval městu. V té době patřil k nejzámožnějším šlechticům západní Moravy. Po Bílé hoře byl za svou účast v povstání potrestán konfiskací statků a nucen odejít do emigrace, kde také zemřel. Připraveno s použitím podkladů Jiřího Joury REVOLUČNÍ Ulice se nachází v městské části Borovina. Název nejspíše symbolicky zasvěcený světovým revolucím. RIEGROVA Ulice se nachází v městské části Horka-Domky. František Ladislav Rieger ( ) český politik, poslanec českého zemského sněmu a říšské rady, vůdce staročeské strany. Angažoval se v boji o rakousko-české vyrovnání v roce Po nezdaru obhajoval politiku pasivního odporu. v letech 1859 až 1874 vydával Riegrův slovník naučný. V roce 1861 bylo Riegrovi uděleno obecním výborem tehdy samostatné obce Podklášteří čestné občanství. Byl také tchánem třebíčského rodáka prof. dr. Albína Bráfa. RUSKÁ Ulice se nachází v městské části Horka-Domky. Sám název ulice je zcela výmluvný - ve spodní části ústí do Gorazdova náměstí, jakoby symbolicky v blízkosti pravoslavného kostela sv. Václava a Ludmily. 16

17 Izer s Vaňkovou nebezpečnou hranici nepřekročí Téměř vyprodané divadlo Pasáž dávalo tušit, že specifický humor Zdeňka Izera má pořád hodně konzumentů, ač někdy zachází na samou hranici únosného. Nikoli ovšem oplzlého. Že padají méně slušná slova? A kde v životě ne? Nebo mluvíme doma, v hospodě, v práci jenom spisovně? Zdeněk Izer i Šárka Vaňková, kterou přizval do svého programu, vypadají klidně, vyrovnaně. Jenže historie zná hodně příkladů, kdy komik v soukromí humorem dvakrát neoplývá... Jak to tedy je v Izerově případě? Pane Izere, kdy humor bolí? No, musím teda říct, že jsou situace v životě, kdy člověk by nejradši zalezl někam pod zem a nedělal nic, a už se mi to bohužel párkrát stalo, různá úmrtí v rodině včetně nejbližších a pak jít tři dny na to bavit lidi, to je strašný. Ale zase ty lidi to nezajímá, protože ty si zaplatili a přišli se bavit. Takže to jsou jediný místa dá se to přežít, když je člověku blbě, když je nachcípanej nebo bolej zuby. Protože v momentě, kdy se vyleze na pódium, tak to všechno spadne a jede to, a pak začnou pořadatelé žádat, že chtějí novej pořad. Takže se jim slíbí třeba, že v roce 2014 v dubnu prvního bude nový pořad. A to je ten nejlepší zdroj inspirace. Protože vím, že se to musí vymyslet. Ale to je Apríl..?! Už jsme to zažili, že jsme hráli a pak kupodivu přišli i lidi, mysleli si, že to je fór. Nejlepší je nedostatek času, jinak se k tomu nedokopu. Nejvíc to člověka mrzí, když ten kšeft už je vychytanej a všechno funguje, tak najednou se musí vymyslet novej, no. Jak poznáte, že to lidi baví, nebo kde je hranice? Většinou se to pozná podle toho, že se lidi smějou, no... a když se tam někdo ksichtí, tak asi to bude učitelka češtiny nebo něco. Ale zase si myslím, že učitelka češtiny by na takovej pořad asi zrovna nešla. (smích) Snažíte se někdy odezírat, co lidi na to? Ono je lepší do těch lidí zas tolik nekoukat, většinou si člověk všimne toho, kdo se nebaví nebo dělá ksichty a pak se na něj musí koukat celej večer. ale tyhle situace jsou asi nejhorší. Jste profesionál, takže se nedá svítit Kde a jak relaxujete? Já mám vždycky dva záchytný body v roce. Jeden je měsíc prázdnin v létě a pak Štědrý den, protože jinak ty kšefty jsou skoro furt. A měsíc prázdnin v létě se seberu s rodinou - s dcerou a s paňmámou - někam jedeme, takže dovolená. Nejlíp všude v podstatě dobře, rádi jezdíme na Lipno, Kanárské ostrovy a byli jsme i v Americe i s malou. Jezdíme všude. Když jsme někde spolu a všechno funguje, tak je všude dobře. A ten Štědrý den věnujete rodině? To ano. Silvestr většinou bývá pracovní a ten mě ani nějak moc nebere. Nějaký důvod k oslavám... Kde berete inspiraci? Nejlepší zdroj inspirace je nedostatek času, protože trvá to tak dva roky než objedeme celou republiku Jaká je parťačka Šárka Vaňková? Kupodivu dobrá. Já jsem byl sám překvapenej, protože je to jedna z málo ženských - to že zpívá, to ví každý, to že byla v Superstar, ale já jsem se s ní setkal na dvou muzikálech, ona tam výborně zpívala, já tam byl za šaška, a byl jsem překvapenej, že je jedna z mála ženských, která si ze sebe umí udělat srandu. Moc takových není, ženský se berou hrozně vážně. Proto mě to u ní udivuje a naopak si vymejšlí fóry sama na sebe. Co třebíčské publikum? Třebíčské publikum bylo dobré jako obvykle, většinou tady bývá dobrý. Vždycky se sem do Třebíče těšíme, tady jsme myslím už potřetí. Nebo podruhý? Popovídat si se Zdeňkem Izerem je uvolňující. Odpoví prakticky na cokoliv, nemá problém s tématy. Hodně toho ví, a není divu - ono dělat humor není žádná sranda! A někdy to bolí. Jen divák to nesmí poznat... FRANTIŠEK JŮZA»» Loutky z Brna se líbily Krajská přehlídka amatérských souborů Třebíčské loutkářské jaro má vítěze. Po dva víkendové dny soutěžilo v Národním domě v Třebíči osm souborů ze tří krajů o postup do celostátní přehlídky Loutkářská Chrudim. Porota nominovala soubor Loutkino Brno za příběh O želvákovi, a do širšího výběru posílá soubor Bedruňka Brno za hru Zapeklitá povidla. Porota byla štědrá i k dalším účastníkům soutěže. Diplomem ocenila ten nejlepší prvek jejich hry. Například soubor Podivíni z Podivína získal uznání Za inspirativní podivnost. Již sedmačtyřicátý ročník přehlídky loutkářských souborů pořádalo Městské kulturní středisko Třebíč. Text a foto: MČ I

18 Třebíčskem po vodě i po souši Městské kulturní středisko Třebíč a provozovatel lodi Horácko na Dalešické přehradě přicházejí pro letošní rok s výhodnou novinkou. Jakou? Odpovídá autorka realizované myšlenky, ředitelka Městského kulturního střediska Třebíč Jaromíra Hanáčková: Do sezóny vstupujeme se společnou vstupenkou pro návštěvu třebíčských památek a plavbu po Dalešické přehradě. Zakoupením vstupenky si zájemci zajistí nejen prohlídku světově proslulých pamětihodností, zapsaných v seznamu UNESCO, ale i atraktivní dvouhodinovou okružní plavbu po jedné z našich nejkrásnějších přehradních nádrží. Vstupenky budou k dostání i přímo na lodi, ale spíš bude větší zájem v informačním centru Kramolíně. Tam máme základnu. Je to okružní plavba, takže když cestující nastoupí na kterékoliv zastávce a popluje s námi dokolečka kolem přehrady a zpátky na onu zastávku, tak mu společná vstupenka pochopitelně platí na celou cestu, doplňuje informaci Milan Jahoda, provozovatel výletní lodi Horácko. A výhoda? Není to jen záležitost pro turisty, podotýká Jahoda, i pro domorodce je to atraktivní nabídka, možná se po třebíčských památkách ještě nešli podívat nebo už je to dlouho a na přehradě nebyli vůbec. Takže tady mají zvýhodněnou cenu a mohou si vše rozplánovat na celý rok. Tedy okružní plavbu lodí i návštěvu příslušných památek. Letos chceme zahájit 8. května, uzavírá Milan Jahoda. Bude program pro děti a hudba a pokus o zápis do knihy rekordů největší počet lidí na jednom místě v námořnickém tričku modrobíle pruhovaném. Výjimečně vezmeme cestující až pod Halířku, to je dalších 2,5 kilometrů. Vstupenky v ceně 350,- Kč (sleva 50,- Kč proti součtu hodnoty jednotlivých vstupenek) bude možno zakoupit od 1. dubna ve všech třebíčských Turistických informačních centrech a od 1. května v Informačním centru v Kramolíně (u lodní zastávky), nebo přímo na lodi Horácko. První květnový den bude též dnem zahájení letní sezóny dalešické lodní dopravy po plánované suché údržbě populární výletní lodi. FJ II

19 «Upozorňujeme abonenty divadelního předplatného skupiny B na termín posledního představení FILUMENA MARTURANO aneb MANŽELSTVÍ PO ITALSKU. Představení uvedeme v pondělí 20. května 2013 od hod. v divadle Pasáž v Třebíči. Poslední představení Festivalu divadla herců TURECKÁ KAVÁRNA se uskuteční v neděli v hod. v Národním domě v Třebíči. Foto: Archív Agentury Harlekýn Praha III

20 IV

U Atomu bezpečněji Aquapark Laguna roste Dejte odpadům druhou šanci Sportoviště očima studentů Stromy v našem městě potřetí

U Atomu bezpečněji Aquapark Laguna roste Dejte odpadům druhou šanci Sportoviště očima studentů Stromy v našem městě potřetí 05/2013 U Atomu bezpečněji Aquapark Laguna roste Dejte odpadům druhou šanci Sportoviště očima studentů Stromy v našem městě potřetí JARNÍ EKO-BIO JARMARK OTEVŘEL CESTU K LÉTU Více na str. 7 Kulturní památka

Více

UMĚLECKOU ŠKOLU POVEDE ŽENA

UMĚLECKOU ŠKOLU POVEDE ŽENA LITOMĚŘICE SLOVO STAROSTY Radniční zpravodaj DVOUMĚSÍČNÍK ČÍSLO 3 ROČNÍK VI 11. ČERVNA 2013 ZDARMA Milí Litoměřičané, zasáhla nás další velká povodeň. Svým rozsahem byla takřka na úrovni povodně z roku

Více

Třebíčské památky v Bratislavě Začne blokové čištění Zápis do mateřských škol Herec Miloš Kopečný Zábavný den s odpady

Třebíčské památky v Bratislavě Začne blokové čištění Zápis do mateřských škol Herec Miloš Kopečný Zábavný den s odpady 3/2012 Třebíčské památky v Bratislavě Začne blokové čištění Zápis do mateřských škol Herec Miloš Kopečný Zábavný den s odpady Příroda a krajina očima třebíčských fotografů (str. 12) Foto: Pavel Vosátka

Více

Modernizace křižovatky u pošty Odsuny stále živé Ocenění pracovníci škol Rodák Miloslav Mejzlík Dětská a sportovní hřiště

Modernizace křižovatky u pošty Odsuny stále živé Ocenění pracovníci škol Rodák Miloslav Mejzlík Dětská a sportovní hřiště 4/2012 Modernizace křižovatky u pošty Odsuny stále živé Ocenění pracovníci škol Rodák Miloslav Mejzlík Dětská a sportovní hřiště osudové transporty 1942 Více na str. 5 a III Dobová fotografie: Fotoarchív

Více

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila ČÍSLO 4 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Zasedání ustavujícího zastupitelstva města, pátek 7. listopadu 2014. Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila Vážení spoluobčané, rád bych

Více

Elektronická aukce pomůže domácnostem ušetřit tisíce

Elektronická aukce pomůže domácnostem ušetřit tisíce Pronajmeme si policii? Zpracovatel územního plánu se představil veřejnosti Úspěch ZŠ Řevnice v Zeměpisné olympiádě Květen 201 3 Zpravodaj města Řevnic / 24. ročník Zdarma Elektronická aukce pomůže domácnostem

Více

Rodačka Míla Myslíková Majáles 1956 nadlouho poslední Borovina živá dodnes Dopravní dopoledne s novinkou Carmen pod širým nebem

Rodačka Míla Myslíková Majáles 1956 nadlouho poslední Borovina živá dodnes Dopravní dopoledne s novinkou Carmen pod širým nebem 5/2012 Rodačka Míla Myslíková Majáles 1956 nadlouho poslední Borovina živá dodnes Dopravní dopoledne s novinkou Carmen pod širým nebem Jaro ve znamení motorismu a historie. Více na str. 20 Zvon na třebíčské

Více

Veterinární správa informovala o ptačí chřipce

Veterinární správa informovala o ptačí chřipce IX. ROČNÍK www.chrudim-city.cz DUBEN 2006 Veterinární správa informovala o ptačí chřipce Pracovníci Krajské veterinární správy informovali dne 7. 3. 2006 zástupce obcí o problematice aviární influenzy

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Starostův sloupek Květen pokládám za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a jak jsem psal v minulém sloupku, toto období vybízí

Více

Povodně už nehrozí Na kole dětem Do sběrných dvorů s čipem Třebíčák Jiří Pecha Ožila Borovina i židovská čtvrť

Povodně už nehrozí Na kole dětem Do sběrných dvorů s čipem Třebíčák Jiří Pecha Ožila Borovina i židovská čtvrť 6/2012 Povodně už nehrozí Na kole dětem Do sběrných dvorů s čipem Třebíčák Jiří Pecha Ožila Borovina i židovská čtvrť Jak to (asi) bylo v pětačtyřicátém... Foto: Michal Jůza Více na str. 27 TÓRA Svitek

Více

ročník XV. cena 15 Kč číslo 6/2013 vyšlo 29. 3. 2013 Chcete odebírat levnûj í elektfiinu? Pfiipojte se do elektronické aukce

ročník XV. cena 15 Kč číslo 6/2013 vyšlo 29. 3. 2013 Chcete odebírat levnûj í elektfiinu? Pfiipojte se do elektronické aukce -06-2013 27.3.2013 15:34 Stránka 1 číslo 6/2013 vyšlo 29. 3. 2013 cena 15 Kč Chcete odebírat levnûj í elektfiinu? Pfiipojte se do elektronické aukce Mûsto bourá staré domy, nahradí je klidová zóna a parkovi

Více

Bru persk zpravodaj. www.brusperk mesto.cz ČERVEN 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK

Bru persk zpravodaj. www.brusperk mesto.cz ČERVEN 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK Bru persk zpravodaj Všem dětem přejeme k jejich svátku úspěšné ukončení školního roku a radostné prázdniny ČERVEN 2013 www.brusperk mesto.cz INFORMACE Z RADNICE Vážení občané, oznamujeme

Více

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí ČÍSLO 4 / 2015 ROČNÍK 2 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Žďárští ochotníci slaví úspěšné divadelní jaro Žďárští ochotníci se v březnu zúčastnili 54. ročníku krajské soutěžní přehlídky amatérských divadel Třešťské

Více

Slánská radnice. Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, Rekonstrukce Ouvalovy ulice

Slánská radnice. Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, Rekonstrukce Ouvalovy ulice Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Březen 2006 ZDARMA Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, každý starosta dostává mnoho pozvánek na nejrůznější akce. Od reprezentačních

Více

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU 2012 září MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU Na 17. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice (ZM) došlo ke změně na pozici starosty. Stávající starosta Ing. Aleš Miketa rezignoval na funkci a novým starostou

Více

Nová dětská hřiště VYDAŘENÁ BITVA O ZUBŠTEJN 8/2006

Nová dětská hřiště VYDAŘENÁ BITVA O ZUBŠTEJN 8/2006 ROČNÍK I., SRPEN 2006, 6 400 VÝTISKŮ, ZDARMA 8/2006 Téma měsíce: Otvíráme náruč turistům strana 1 a 2 Listárna strana 4 Prohlášení k medializaci Technických služeb strana 6 Program Kulturního domu na září

Více

Nejlepší jednotnou kampaň má České dědictví UNESCO

Nejlepší jednotnou kampaň má České dědictví UNESCO Zpravodaj Města Litomyšle 5. února 2010 Ročník XX. 2 Zámek se chystá na svatebčany Hned po svém prosincovém jmenování avizovala nová kastelánka litomyšlského zámku Jana Sehnalová záměr, rozšířit možnosti

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Místo herny bude multimediální nahrávací studio, z nevyužitých prostor je posilovna místní komunita mění tvář centra Brna

Místo herny bude multimediální nahrávací studio, z nevyužitých prostor je posilovna místní komunita mění tvář centra Brna Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 3 Březen 2015 Ročník XXIV městská část zpravodaj osobnost měsíce Rozhovor s Petrem Horkým na str. 24 26 Březen je podle gregoriánského kalendáře třetí měsíc v roce.

Více

AË ÎIJÍ LETNÍ PRÁZDNINY!

AË ÎIJÍ LETNÍ PRÁZDNINY! INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA âervenec SRPEN 2003 Foto: M. Rada Ostrava se po sedmi letech čekání dočká odstranění olejových lagun, které svým zápachem zejména v letních měsících znepříjemňují život

Více

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005 Broumovský zpravodaj leden 2005 Richard Kahler Obsah... V historickém okénku... str. 3 Zprávy z radnice... str. 4 5 Spol. jednání zastupitelstev obcí Br....str. 4 Společenská kronika... str. 6 Co je nového

Více

Rozhovor s Milošem Szabo str. 19

Rozhovor s Milošem Szabo str. 19 K oslavám povýšení Žižkova na město zahraje Hradišťan v kostele sv. Prokopa str. 8 Osobnosti listopadu 89 dají jména novým ulicím v Praze 3 str. 2 Mám rád Žižkov, protože se tady žije Rozhovor s Milošem

Více

zlín Ve Zlínû vyrostlo Zlaté Jablko

zlín Ve Zlínû vyrostlo Zlaté Jablko M â E R V A E N E C G 2 0 A Z zlín 7 0 8 R O â N Í Í K N X I V Ve Zlínû vyrostlo Zlaté Jablko VÁŽENÍ OBČANÉ, dovoluji si opět se Vám připomenout ze stránek Magazínu města Zlína. V tomto volebním období

Více

NEČESÁNEK MISTREM REPUBLIKY PEJSKAŘI VENČÍ, ALE NEUKLÍZÍ DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PO ZMĚNÁCH POKRAČUJE

NEČESÁNEK MISTREM REPUBLIKY PEJSKAŘI VENČÍ, ALE NEUKLÍZÍ DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PO ZMĚNÁCH POKRAČUJE březen 2015 NEČESÁNEK MISTREM REPUBLIKY > více str. 18 PEJSKAŘI VENČÍ, ALE NEUKLÍZÍ > více str. 5 Najdete nás také na Facebooku www.facebook.com/mestokyjovoficialniprofil DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PO ZMĚNÁCH

Více

Olympiáda třebíčských škol Za co a kolik platíme Albín Bráf v Praze Cena města Třebíče umělcům Přes Pyreneje za reprezentací

Olympiáda třebíčských škol Za co a kolik platíme Albín Bráf v Praze Cena města Třebíče umělcům Přes Pyreneje za reprezentací 10/2012 Olympiáda třebíčských škol Za co a kolik platíme Albín Bráf v Praze Cena města Třebíče umělcům Přes Pyreneje za reprezentací Přes Pyreneje za reprezentací... Foto Martin Dalajka Více na str. 26

Více

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 ZPRAVODAJ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY 06/2013 06 ČÍSLO Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 Uvnitř najdete Vandalové zničili alej na Slezské magistrále na str. 4 Na nepořádek ve

Více

Horácký džbánek. více na straně 7...

Horácký džbánek. více na straně 7... ČÍSLO 8 / 2015 ROČNÍK 2 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Horácký džbánek více na straně 7... foto: Nikola Adlerová Muzeum nové generace... str. 12 Slavnosti jeřabin 2015, kompletní program... str. 13 Největší

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

bleskově z města stručně z radnice Kolíňáci znovu využili schránku na vánoční přání

bleskově z města stručně z radnice Kolíňáci znovu využili schránku na vánoční přání měsíčník Městského úřadu v Kolíně LEDEn 2013 ročník 19 číslo 1 zpravodaj@mukolin.cz bleskově z města Slavnostní vyhlášení výsledků ankety Sportovec Kolína 2012 se koná v pondělí 4. 2. v městském divadle.

Více

Lokalita SEVER V příštím čísle se dozvíte podrobnosti o připravovaném návrhu podoby severní části Mohelnice nové lokality pro výstavbu rodinných domů.

Lokalita SEVER V příštím čísle se dozvíte podrobnosti o připravovaném návrhu podoby severní části Mohelnice nové lokality pro výstavbu rodinných domů. 2014 červen Kdo je ve vedení města? Tato otázka byla vyřešena na zasedání zastupitelstva, které se konalo až po uzávěrce minulého čísla. Zastupitelé rozhodli následovně: město do voleb povedou Ing. Pavel

Více