VLÁDA LŽE, TAK AŤ JDE!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VLÁDA LŽE, TAK AŤ JDE!"

Transkript

1 19 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 22. KVĚTNA 2011, DATUM VYDÁNÍ: 27. KVĚTNA 2011, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Informace z demonstrace str. 2 Fotoreportáž z demonstrace str. 3 Po stopách starých hutí v ČR: Holoubkov - str. 4 Příloha str. I až IV: Program Erasmus a Finsko (II.) Poradny na přání Nabídka letní rekreace od ZO OS KOVO Požadavky na prostory pracovišť (seriál BOZP III.) : skvělá atmosféra ve znamení kováckých vlajek na pražském Václavském náměstí Vy máte nadstandardní pokoj, já zase nadstandardní žlučové kameny Lidé byli absolutně skvělí NA ROVINU S PŘEDSEDOU OS KOVO Jaké jsou vaše první dojmy? zeptal se Kovák předsedy OS KOVO Josefa Středuly bezprostředně po skončení demonstrace 21. května na Václavském náměstí v Praze. Mé dojmy jsou takové, že jsem spokojen na 50 procent. Ta demonstrace byla naprosto famózní, lidé byli absolutně skvělí. Byl jsem překvapen, kolik jich přišlo, a chtěl bych touto cestou poděkovat všem kovákům, kovačkám, jejich rodinným příslušníkům, i těm, co je podporu- Josef Středula jí, že sem přišli. Tím jsme ukázali, že dokážeme říct svůj názor hodně nahlas a ve značně velkém počtu. A proč na 50 procent? Protože má spokojenost bude úplná až ve chvíli, kdy vláda změní způsob směřování reforem, a myslím si, že tady dostala zcela jasný vzkaz. A to, ať dělá věci jinak, protože to, co udělala dosud, lidi akorát rozeštvalo. A jestli chce rozeštvat Českou republiku, tak zatím k tomu dobře našlápla. Takže bychom byli rádi, kdyby vláda tyto věci změnila. A jestli se podaří tady těchto dalších 50 procent, tak v tom případě byly tyto akce nejen správné, ale hlavně budou mít výsledek. My si přejeme, aby ten výsledek byl, a nechceme žádný rozvrat, ale vždyc- (Pokračování na str. 2) VLÁDA LŽE, TAK AŤ JDE! To zaznělo na odborářské demonstraci na Václavském náměstí v Praze Téměř lidí se sešlo na odborové demonstraci 21. května na Václavském náměstí v Praze. Nad davem, který zaplnil horní polovinu náměstí, se třepotalo množství nepřehlédnutelných kováckých vlajek. Musíme držet při sobě, musíme stát proti těmto reformám, musíme přesvědčovat další a další lidi, aby ty oči opravdu otevřeli a pochopili, že se jich to taky týká, vyzval přítomné předseda ČMKOS Jaroslav Zavadil. Zavadil měl velmi dynamický projev, na J. který každou chvíli přítomní reagovali souhlasným pískotem a halasem: Kladu si otázku: lže nám vláda, nebo nám nelže? V roce 2006 řekl tehdejší ministr sociálních věcí Nečas: Nebudeme zavádět zdravotnické poplatky. V roce 2008 je zavedli a teď je chtějí ještě zvednout. Takže lžou. Tato povedená koaliční vláda, kterou já nazývám bratrstvo kočičí pracky, a to ještě to bratrstvo urážím, protože ti aspoň drželi pospolu, nestojí za nic. Ve svém programovém prohlášení řekla, že nebude zvyšovat deficity veřejných financí. A jaká je skutečnost? V roce 2009 se republika zadlužila o 250 miliard, v roce 2010 o 200 miliard a letos už je to 70 miliard korun. Takže tentokrát budeme posílat ministru financí a premiérovi složenky na jejich účet, protože oni zadlužili v této republice každého člověka částkou korun. Proč to nepřiznají, proč nám pořád lžou? Komunisti lidem taky říkali, že měnová reforma nebude, a byla. My jsme jasně řekli, že tuto důchodovou reformu podporovat nebudeme, a předložili jsme svůj vlastní návrh. Nechceme, aby se prostřednictvím zvýšeného DPH přenášely naše peníze do důchodových fondů. A včera se k nám přidali i zaměstnavatelé, i oni řekli, že nechtějí tuto reformu takovouto formou. Přiznám se, že této vládě nerozumím, a vy asi taky ne. Říká se, že nás komunisti vedli 40 let do Prčic. Ale tihleti našli pořádnou zkratku. Nemůžeme si nechat tyto věci líbit. A zdravotní reforma? Že ve zdravotnictví chybí 15 miliard korun? A to my jsme je snad prožrali? My jsme jasně pojmenovali, kde má vláda ty peníze vzít. Ono je ale nejsnazší vzít je těm oslíčkům, jakými jsme my. Takže takhle ne! Jestli si vláda myslí, že tu není pro lidi, ale pro byznys, tak ať jde! Nenechte se odradit. Každá takováto akce zanáší hněv do lidí a ten hněv se stupňuje. A já varuju vládu, aby to nepřehlížela, jako že se nic neděje. Děje se hněv lidí se ukládá. Musíme držet při sobě, musíme stát proti těmto reformám, musíme přesvědčovat další a další lidi, aby ty oči opravdu otevřeli a pochopili, že se jich to taky týká. 23. května je 393. výročí druhé pražské defenestrace. Já se další dožít nechci! Nejsme bezmocní Předseda Asociace svobodných odborů Bohumír Dufek zdůraznil, že reformy nejsou jen o tom, že se zvedají daně, seškrtají se sociální dávky a sníží se důchody, a poté prohlásil: Chceme nové volby! Nechceme vaše reformy, uvedla ve svém vystoupení Tereza Šteklová, zástupkyně občanské iniciativy ProAlt. Sešli jsem se ale i proto, abychom řekli i něco pozitivního. Nejsme bezmocní. Vypovězme těm, kdo jsou dnes u vlády, poslušnost. Přestaňme hrát podle jejich pravidel, která nás poškozují. Jako jednotlivci to nedokážeme, ale (Pokračování na str. 2) 1

2 NÁROD SE ZAČÍNÁ PROBOUZET Jaké si z akce odnášíte dojmy a hodnocení? KOVÁK číslo května 2011 Po skončení demonstrace se redakce zeptala kováckých účastníků, jaké jsou jejich dojmy a hodnocení. Proti zákeřným reformám PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKŮ DEMONSTRACE 21. KVĚTNA V PRAZE 2 LUBOMÍR MIŠUN, předseda ZO OS KOVO Ocelové konstrukce, Ostrava: Setkalo se tu hodně lidí, akce splnila účel, hodnotím ji pozitivně. VÁCLAV POTUŽNÍK, předseda ZO OS KOVO Hodonín: Jeli jsme z Hodonína s obavou, protože ve firmě je u lidí velká apatie. Ale teď jsem příjemně překvapen, že se zde sešla spousta lidí a že se připojily i občanské iniciativy. Věřím, že tak můžeme něco změnit. B Ř E T I S L A V WITWER, předseda ZO OS KOVO Brano, Hradec nad Moravicí: Dobré to bylo. Přijel jsem od nás se třemi autobusy, takže jsme udělali vše pro to, aby to dobré bylo. VLÁDA LŽE, TAK AŤ (Dokončení ze str. 1) společně ano Vláda si přeje tupé občany, které opije rohlíkem politického marketingu. Ukažme jí, že umíme myslet. Vláda si přeje rozdělenou společnost do různých skupinek a skupin. Ukažme, že umíme být solidární, společně klást odpor a vzájemně se podporovat. Má to smysl, podtrhla. O čem reformy ve zdravotnictví jsou? navázala Dagmar Žitníková, předsedkyně odborů ve zdravotnictví, o tom, aby zdravotní péči dostali jen ti, kdo na to mají. Je to normální ve 21. století? Kde jsou naše peníze? Výrazným projevem zaujal předseda Národní rady zdravotně postižených Václav Krása: Vláda je proti lidem, a proto je legitimní, aby lidé byli proti vládě Od této vlády slyšíme jenom: škrtat, škrtat, škrtat. Vláda však neříká to, že naše sociální výdaje činí něco přes 12,5 procenta HDP, zatímco evropský průměr je přes 18 procent! Kde jsou naše peníze?... Vláda by měla dělat jen takové zákony, které přinášejí zlepšení pro občany, a ne zhoršení jejich situace. Proto jsme zde na demonstraci, abychom řekli nahlas: zákony se mají dělat pro lidi, JAROSLAV DOSTÁL, předseda ZO OS KOVO Moravské železárny, a. s., Olomouc: Jsem opravdu mile překvapen účastí. Jsem mile překvapen i zastoupením Olomouckého kraje, z kováků je náš kraj, co se týče účasti, hned na druhém místě. Je nás kolem 500 lidí. Též se mi líbila volba moderátorky akce herečky Fischerové. Atmosféra byla perfektní. Redakční anketa z Václaváku RUDOLF PRO- CHÁZKA, předseda ZO OS KOVO při FAB, Rychnov nad Kněžnou: Akce byla zdařilá oproti původním pesimistickým předpokladům. Národ se začíná konečně probouzet. Jen dál a víc takových akcí! Připravila JANA BENEŠOVÁ a ne naopak! V. Krása se též vyjádřil k jednotlivým reformám: Nám, kteří máme malý příjem, protože nemůžeme pracovat, přinese zdravotnická reforma to, že budeme odkázáni jen na nejhorší péči. Zvýšení DPH nám výrazně zvýší cenu léků a zdravotnických prostředků, které potřebujeme denně, ale nikdo neříká, kde na to máme vzít. Tu samou obavu máme z důchodové reformy. Zbydou Předseda ČMKOS J. Zavadil (uprostřed) vedl průvod na Václavské náměstí na nás nejnižší důchody, budeme na okraji společnosti, a to určitě nechceme! Demonstraci pozdravili také hosté, jmenovitě zástupkyně slovenské Konfederace odborových svazů srdečně pronesla: Slovensko vás zdraví a drží palce. Jste úžasní! Po přečtení závěrečného prohlášení účastníků demonstrace atmosféra důstojně vyvrcholila při zpěvu národní hymny. JANA a MARTIN BENEŠOVI Snímky Martin Beneš (též na str. 3) Předseda OS KOVO Josef Středula na Václavském náměstí v Praze přednesl prohlášení účastníků demonstrace. Shromáždění vyjádřili s prohlášením hlasitý souhlas. Otiskujeme ho v celém znění. Opět stojíme na Václavském náměstí, kde se náš národ mnohokrát shromáždil v kritických chvílích české historie. Vláda svým nezodpovědným vládnutím ztratila odbornou a morální důvěru uskutečňovat reformy ve prospěch občanů České republiky. Korupce v naší zemi dostoupila takového stupně, že začíná ohrožovat základy právního státu a demokracie. Vláda není schopna zabránit rozkrádání peněz z veřejných rozpočtů. Reformy zdravotnictví, daňového, důchodového a sociálního systému jsou nedomyšlené, odbyté, ideologicky podbarvené bez jakýchkoli analýz dopadů na občany. Mají posloužit k uvržení zdravotnictví, penzí a sociální péče do služeb zisku. Nesmyslné škrtání výdajů nepomáhá státnímu rozpočtu proto, že vláda před tím zlikvidovala příjmovou stranu státního rozpočtu prostřednictvím hazardního snižování daní. A PROTO: ODMÍTÁME vaši důchodovou loupež reformu, prospěšnou jen pro soukromé penzijní fondy. ODMÍTÁME, aby placení tzv. nadstandardu znamenalo, že většina občanů bude odkázána na chudinskou zdravotní péči. ODMÍTÁME pohrdání vlády veřejným míněním a sociálním dialogem. ODMÍTÁME, aby tzv. reformy prohlubovaly další zadlužování země a ze zaměstnanců se stali daňoví soumaři, kteří ponesou hlavní břemeno zvýšení daní. ODMÍTÁME neustálé osekávání práv zaměstnanců v zákoníku práce. ODMÍTÁME, aby zaměstnancům byly likvidovány benefi ty a politici si nadužívali služebních výhod za naše daně. ODMÍTÁME tuto vládu rozpočtové nezodpovědnosti. NECHCEME být občany třetí kategorie ani doma, ani v Evropě a svá práva jsme odhodláni důsledně bránit. V Praze dne Lidé byli absolutně (Dokončení ze str. 1) ky budeme dělat vše pro to, aby lidi měli právo vyjádřit se a nikdo jim to nevyčítal, nezakazoval a také aby nikdo nesnižoval takovéto demonstrace a nebyl k lidem neuctivý. Všichni mají totiž povinnost být k těmto lidem, kteří sem přišli, uctiví. (ben)

3 KOVÁK číslo května 2011 Úsměvy na úvod předseda ČMKOS Jaroslav Zavadil a předseda OS KOVO Josef Středula Čekání na start průvodu v Seifertově ulici na Žižkově Ve 12 hodin průvod vyrazil pod dohledem místopředsedy OS KOVO Jaromíra Endlichera PRAHA Při pochodu po magistrále kovácké vlajky zavlály před budovou hlavního nádraží Svatý Václave, oroduj za nás! Mladí lidé rozdávali dobrou náladu Při závěrečné státní hymně se zvedla vlna dojetí Radostný pozdrav nakonec - J. Středula po přečtení prohlášení účastníků demonstrace KOVÁK Vydává OS KOVO IČO: Uzávěrka vždy ve čtvrtek v 11 hodin http//www.oskovo.cz Redakce: šéfredaktor Mgr. Martin Beneš, redaktorka PhDr. Jana Benešová, tajemnice Miloslava Nováková. Adresa redakce a vydavatele: nám. W. Churchilla 2, Praha 3 Telefon: Fax: , Redakční rada: J. Švec - předseda, tel.: , O. Beneda, A. Sobolová, J. Sůva, JUDr. V. Štich, L. Zimmermann Vydavatelský servis: Jan Kratochvíl Objednávky vyřizuje redakce Redakcí nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí Za obsah inzerce redakce nezodpovídá Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., odštěpný závod Praha, č.j. nov. 6094/96 ze dne ISNN MK ČR E

4 KOVÁK číslo května 2011 VYSOKOPECNÍ HUŤ V HOLOUBKOVĚ Po stopách starých hutí v Čechách a na Moravě (VII.) Dřevouhelná vysokopecní železárna v Holoubkově na Podbrdsku byla vystavěna v místě se starší hutní tradicí. Vysokopecní výroba zde byla zavedena v prvních desetiletích 17. století a trvala více než 250 let. V době zániku dřevouhelného hutnictví využila holoubkovská železárna včas své slévárenské základny a přeorientovala se na strojírenskou výrobu, postupně specializovanou na obráběcí stroje. Ta trvá a rozvíjí se v místě historického hutního závodu v Holoubkově dodnes. Po první světové válce přibyly i sklářské stroje. Roku 1934 byla v Holoubkově zrušena slévárna, produkce odlitků byla přesunuta do Strašic a závod se stále více orientoval na výrobu větších obráběcích strojů. Tento program zůstal zachován i v průběhu druhé poloviny 20. století. Výroba velkých vrtaček pro strojírenství je v holoubkovském závodě dodnes. Strojírenský závod stojí na místě železné hutě, jejíž objekty byly pozdější výstavbou pohlceny. Nad závodem se nacházejí dvě bývalé ředitelské vily a v parku je umístěna litinová socha granátníka v nadživotní velikosti, odlitá ve Strašicích pro Zemskou jubilejní výstavu roku 1890 podle původního modelu z roku Strojírna v Holoubkově, vzniklá postupným vývojem z hutního závodu se staletou tradicí, je názorným dokladem transformačních procesů spolupůsobících při historické industrializaci českých zemí. Ing. ZDENĚK RASL Snímky archív autora Železárny v Holoubkově podle obrazu F. Rovlanda z počátku 20. století Počátky železné hutě v Holoubkově lze položit do konce 15. století, její existence je potvrzena i ve století následujícím, kdy ji se zbirožským panstvím získali Lobkovicové. Roku 1593 přešlo zbirožské panství na královskou komoru, v jejímž rámci zůstalo až do rozprodeje erárního majetku v 60. letech 19. století. Holoubkov a další železárny na zbirožském panství tehdy získal H. B. Strousberg. Po jeho krachu zakoupil roku 1885 od Hypotéční banky holoubkovské železárny a další hutní podniky na Zbirožsku Max Hopfengertner a roku 1912 přeměnil tento výrobní celek na akciovou společnost. Za druhé světové války byly holoubkovské železárny převedeny arizací na německé vlastníky. Po znárodnění v roce 1945 byl holoubkovský podnik se svou slévárenskou základnou ve Strašicích včleněn do sdružení Továren obráběcích strojů (TOS) a od roku 1958 do podniku Kovosvit Sezimovo Ústí. Dnes je součástí skupiny Weiler GmbH se sídlem v Německu, s názvem WEILER Holoubkov, s. r. o. V nejstarší době své existence měla holoubkovská huť nejspíše podobu železného hamru s přímou výrobou železa v kusové peci nebo později dýmačce. Vysoká pec je v Holoubkově doložena od roku 1617, během třicetileté války však zpustla a byla obnovena až roku Nová vysoká pec byla vystavěna roku V následné době slezských válek byly státní železárny pověřeny dodávkami munice a Holoubkov byl jednou z hutí, v nichž se výroba litinových koulí soustředila. Na přelomu 18. století sestávala holoubkovská železárna z vysoké pece s rudnou stoupou, 3 zkujňovacích hamrů a cánhamru spojeného s leštírnou dělových koulí. Roku 1833 byla při reorganizaci komorních železáren stará vysoká pec nahrazena novou, nazvanou Ferdinandova, zbořenou v době zániku dřevouhelného železářství (roku 1875). Slévárenský provoz zůstal zachován, první kuplovna byla v huti zřízena již v roce Po převzetí železáren M. Hopfengertnerem byla v Holoubkově postavena nová slévárna a také velká strojírna. Závod si přitom osvojil výrobní program zaměřený především na obráběcí stroje soustruhy, vrtačky, frézky a obrážečky, postupně exportované do řady zemí. Litinový granátník stojící v Holoubkově v parku uprostřed obce Neplacená inzerce DĚTSKÝ TÁBOR ŽEROTÍN Nabídka ZO OS KOVO Šroubárna Žatec Provozovatel OS KOVO Šroubárna Žatec (vedoucí Baroch Otakar) Tábor je umístěn v oblasti Džbánu mezi obcemi Panenský Týnec a Žerotín Ubytování ve čtyřlůžkových chatkách, WC, jídelna a kuchyň ve zděných budovách Stravování 5x denně, po dohodě i jinak Vedoucí dětí VŠ pedagogická, certifikát způsobilosti pro práci s dětmi 4 Zdravotník střední zdravotnická škola Termín: (oběd) (snídaně) Cena: 3850 Kč. Přihlášky a administrace: předseda OS KOVO Šroubárna Žatec Baroch Otakar, tel.: V období duben září (kromě konání dětského tábora) možno zajistit další společenské a sportovní akce. Ilustrační snímek Jaroslav Hodík

5 Neplacená inzerce DĚTSKÝ TÁBOR NA BARONU PAPRSEK Nabídka ZO OS KOVO Janka Radotín Nabízíme letní dětské tábory pro děti a mládež od 6 do 18 let. Všechny jsou pořádány v areálu Na Baronu Paprsek v překrásném prostředí třeboňských lesů na břehu Nežárky cca 15 km od Veselí n. Lužnicí, Kardašovy Řečice a Třeboně. Ubytování je zajištěno v čtyřlůžkových chatkách vybavených lůžkovinami. Stravování (5x denně) probíhá v prostorné jídelně, kterou lze v případě nepříznivého počasí vytopit a využít jako sušárnu či klubovnu. K dispozici jsou dále sprchy s teplou a studenou vodou, splachovací WC, budova marodky a hřiště na kopanou, basket, volejbal, stolní tenis ad. Můj první tábor - pro děti 6 8 let (včetně předškoláků): Cena všech 6 turnusů činí 2790 Kč. I. turnus Lektvar proměn I II. turnus Lektvar proměn II III. turnus Mašinkou za dobrodružstvím I IV. turnus Mašinkou za dobrodružstvím II V. turnus Zrcadlo bohyně Amaterasu I VI. turnus Zrcadlo bohyně Amaterasu II 7. ročník úspěšného tábora pro nejmenší táborníky ve věku od 6 do 8 let včetně předškoláků. Tábor nabízí malým dětem pobyt v pro ně přijatelné délce 9dní/8 nocí. Program je připraven s maximální péčí zaměřenou na tuto věkovou kategorii. Táborové hry využívají pohádkové motivy, probouzejí fantazii a rozvíjejí pohybové aktivity. Jednotlivé turnusy probíhají v rámci delších turnusů tábora Na Baronu-Paprsek. Děti se zde tedy mohou setkat se svými staršími sourozenci, případně v příštích letech absolvovat delší turnus s vědomím známého prostředí. O děti se starají kvalifikovaní vedoucí s praxí při počtu 1 vedoucí na 6-9 dětí. Rodiče mohou děti na tábor sami přivézt i odvézt, usnadnit jim tak nástup na tábor a zároveň se seznámit s místem jejich pobytu. Tábor Na Baronu Paprsek děti 8 15 let: I. turnus Mutagen aneb je libo chapadlo navíc - cena: 4970 Kč II. turnus Kanadský expres - cena: 4480 Kč III. turnus Japonsko země samurajů - cena: 4920 Kč Tábor určený pro mládež ve věku let. Jde o 18 dní naplněných netradičními hrami, sporty i dobrodružstvím. Účastníky čekají netradiční i klasické sporty, adrenalinové zážitky, pohybové i společenské hry, umělecké dílny i výchova k životu v přírodě a vzájemné skupinové soudržnosti (teambuilding). Tábor je klasický s celotáborovou hrou. Má již 40letou tradici. Děti čeká 18 dní plných netradičních zážitků. Náplní programu jsou sportovní hry, při nichž mohou využít i některé ze svých znalostí, čekají je stezky odvahy, příprava vlastních pokrmů na ohni, starší děti puťák. Adventure camp pro mládež let: I. turnus Mutagen aneb je libo chapadlo navíc II. turnus Japonsko země samurajů Cena I. turnus: 5200 Kč, II. turnus 5250 Kč. K úhradě poukazu lze využít příspěvky FKSP včetně vystavení faktury. Možno využít i poukázky Sodexo Flexi pass, Holiday pass, Check, Benefit plus. Rodinná a skupinová rekreace Nabízíme vám rodinnou i skupinovou rekreaci v areálu tábora Na Baronu Paprsek (popis areálu viz dětské tábory). Rodinná rekreace: v termínu od do Cena: 390 Kč/osoba/noc s plnou penzí (možno dohodnout i polopenzi). Skupinová rekreace: stejně jako rodinná; dále možnost skupinových pobytů i mimo sezónu v červnu nebo v září. Cena: 130 Kč/osoba/noc bez stravy a lůžkovin. Kontakty: Pro dětské tábory: pí Svrčková, tel po pá 9 17 hodin. Pro individuální rekreaci: pan Staněk, tel (pouze středa 8 14 hodin) nebo Adresa: ZO OS KOVO Janka Radotín, Vrážská 143, Praha 5. VIII

6 PROGRAM ERASMUS A FINSKO (II.) Jak probíhá kolektivní vyjednávání Je třeba rozlišovat, zda se pohybujeme v oblasti: a) soukromého sektoru, b) veřejného sektoru - ten se dělí na státní sektor a samosprávný sektor, c) univerzitního sektoru. V průběhu stáže jsem se věnovala sektoru soukromému na úrovni nejvyšší neboli vyjednávání za zaměstnance v profesionálním a manažerském (ředitelském, vedoucím) postavení. Typy kolektivních smluv Níže uvedené informace se budou týkat sektoru soukromého, ale první zmínka bude o úrovních kolektivních smluv, které jsou si podobné. 1. úroveň: Na nejvyšší úrovni stojí tzv. Centralised, General, Incomes Policy agreements (hlavní, základní smlouvy), které tvoří základní rámec pro všechny kolektivní smlouvy. Smluvními stranami jsou centrální zaměstnavatelské organizace a centrální zaměstnanecké organizace. Občas do těchto jednání vstupuje i vláda, a tudíž je možno si tato jednání představit jako jednání tripartitní. (Tyto smlouvy mají význam především v situacích, kdy zaměstnavatelé nejsou členy žádné zaměstnavatelské organizace, a tudíž nejsou uzavřeny sektorové kolektivní smlouvy. Aby zaměstnanci nebyli bez ochrany, tak se na tyto případy použijí tyto smlouvy, a tudíž jsou tyto smlouvy obecně závazné pro všechny). 2. úroveň (sectoral level - sektorová): Na této úrovni se již uzavírají smlouvy kolektivní (někdy se také nazývají sektorové, protože ve Finsku jsou všechny smlouvy uzavírány dle sektoru odvětví). Smluvními stranami jsou zaměstnavatelské organizace a odborové federace, případně konfederace. Vyjednávají kolektivní smlouvy pro daný sektor sektor kovodělníků, potravinářský sektor, energetický sektor atd. Jejich úkolem je stanovit nejnižší práva a nároky zaměstnanců v daném odvětví (nejzákladnější úroveň je daná zákonem, kolektivní smlouvy ji však pozvednou nad zákon a tuto nejnižší úroveň stanoví ony). Tyto kolektivní smlouvy mohou v sobě obsahovat ustanovení, které v daných oblastech opravňuje uzavírat i kolektivní smlouvy na místní, lokální úrovni. 3. úroveň (company level - podniková): Toto jsou kolektivní smlouvy v našem smyslu. Tyto kolektivní smlouvy nejsou tak časté, ale umožňují řešit problémy vyskytující se v dané firmě. Smluvními stranami jsou zaměstnavatel a konkrétní odborová organizace. Jde zpravidla o úpravu pracovní doby. 4. úroveň: Touto úrovní se myslí jednotlivé pracovní smlouvy. Odborové konfederace Mgr. DANA DOHNALOVÁ, právnička, Regionální pracoviště OS KOVO Olomouc Systém kolektivního vyjednávání je oproti České republice velmi odlišný. Může být charakterizován jako multi level systém. Ve Finsku probíhá kolektivní vyjednávání v různých sektorech a na různých úrovních jak vertikálních, tak horizontálních. Ve Finsku existují tři velké odborové konfederace, jež sdružují jednotlivé svazy podle toho, jaké mají jejich členové vzdělání (samozřejmě mohou existovat výjimky): SAK = Central Organisation of Finnish Trade Unions (Ústřední organizace odborových svazů), svazy sdružené v této konfederaci se označují i jako blue collar workers = modré límečky; obecně můžeme říci, že v této konfederaci jsou sdruženy odborové svazy, jejichž členové jsou manuálně pracující (mají nejnižší dosažené vzdělání oproti členům STTK a AKAVY); tyto svazy mají dlouhou historii počátek 20. století, jsou největší a nejsilnější; příklady odborových svazů: kovodělnické, papírenské, potravinářské; příklad: pomocný personál v nemocnicích sanitární sestry ; zde si obvykle vyjednávají kolektivní smlouvu jednotlivé svazy samy. STTK = The Finnish Confederation of Professionals (Finská konfederace kvalifikovaných odborníků), svazy sdružené v této konfederací se označují i jako white collar workers = bílé límečky; jejich členové dosáhli středního vzdělání, případně získali vysokoškolský titul Bc.; mají o něco kratší historii než svazy v SAK konec 2. světové války, jsou 2. největší; příklady odborových svazů: hasičů, zdravotních sester, úředníků; příklad: zdravotní sestry bez vysokoškolského vzdělání; zde obvykle vyjednává za všechny svazy - TU = Odborový svaz placených zaměstnanců (Union of Salaried Employees) můžeme si pod tímto představit THP pracovníky. AKAVA = Confederation of Unions for Professional and Managerial staff in Finland (Konfederace odborů pro kvalifikovaný a manažerský personál), tyto svazy se taktéž označují jako white collar workers = bílé límečky; jejich členové dosáhli úplného vysokoškolského vzdělání; svazy v této konfederaci jsou nejmladší; příklady odborových svazů: právníků, doktorů, inženýrů; příklad: doktoři, zdravotní sestry s VŠ; AKAVA má zřízeny dvě samostatné organizace, které za ni vyjednávají: pro soukromý sektor je to YTN, pro veřejný sektor je to JUKO. PŘÍKLADY: A) Technologický sektor Úroveň 1 Manažerský personál: Kolektivní smlouvu (KS) vyjednává YTN, obvykle je malého rozsahu (20 až 30 stran). Úroveň 2 kvalifikovaní odborníci: KS vyjednává TU. Uspenská katedrála v Helsinkách Úroveň 3: Jelikož jde o sektor technologický, tak KS vyjednávají kováci (tyto KS jsou velmi podrobné a mají obvykle 100 a více stran). B) Papírenský sektor Úroveň 1: KS vyjednává YTN, obvykle je malého rozsahu. Úroveň 2: KS vyjednává TU. Úroveň 3: Jelikož jde o sektor papírenský, tak KS vyjednává papírenský svaz. Může nastat situace, kdy na 3. úrovni jsou zaměstnáni zaměstnanci z více odvětví například elektrikáři, kovodělníci, uklízečky atd.: v tomto případě první dvě úrovně zůstávají stejné, ale na třetí úrovni bude tolik kolektivních smluv, kolik se tam nachází odvětví (sektorů) elektrikáři budou mít svou, kovodělníci budou mít svou i uklízečky budou mít svou. Hranice, která rozděluje jednotlivé úrovně, se nazývá border disagreement (můžeme to chápat jako třecí plochu mezi úrovněmi 1 a 2). Určení, do které úrovně bude člověk zařazen, se řídí náplní práce (vysokoškolsky vzdělaný inženýr nemusí být vždy v úrovni 1). Pokud má pod sebou lidi, které řídí nebo je expertem v určitém oboru, vykonává práci samostatně, poskytuje rady atd., tak je zařazen do úrovně 1 = MANAGERIAL. Pokud dělá rutinní práci, potřebuje pomoc, vysvětlení, rady, je asistentem, tak je zařazen do úrovně 2 = SALARIED. (Pokračování příště) Ilustrační snímek autorka I

7 PORADNY NA PŘÁNÍ Na přání mnoha členů OS KOVO zavedl Kovák v roce 2002 rubriku Poradny na přání, která je podle ohlasů čtenářů velmi oblíbená. Jde o odpovědi na dotazy z různých oborů a oblastí, které zajímají širokou čtenářskou obec: právo, zákoník práce, zdravotní a sociální pojištění, nemocenské a důchody, psychologie, bydlení, medicína. Odpovídají přední odborníci OS KOVO i ČMKOS. Pište, mailujte nebo faxujte nám své dotazy (nám. W. Churchilla 2, Praha 3, fax: , e- mail: Rubrika pokračuje i v roce Těšíme se proto, že i nadále nám budete svěřovat svá přání, podněty a připomínky a klást otázky, které budou zajímat i ostatní čtenáře. Daňová odpovědna Jak Ústavní soud rozhodl o stavebním spoření? JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO Chtěli jsme se zeptat, jak to je se stavebním spořením za rok Na školení jste říkala, že je tato záležitost u Ústavního soudu. Z novin víme, že tento soud už přijal nějaké rozhodnutí, ale nevíme přesně, co z něho vyplývá. K. Č., Olomouc Ústavní soud dne zrušil změny ve stavením spoření, které byly prosazeny v rámci úsporných opatření. Podle prvotních informací se ale dá říci, že i zde Ústavní soud rozhodl tak trochu na obě strany. Zvláštní padesátiprocentní sazbu daně z poskytnuté zálohy státní podpory za rok 2010 zrušil s okamžitou platností. Zbytek zákona včetně snížení státní podpory nechal platit ještě do konce roku. Tzn., že dal poslancům dostatečný časový prostor, aby tyto změny byly přijaty v řádném legislativním procesu. Jako argument i zde zaznělo to, co bylo uvedeno v rámci školení, a to, že stát zasáhl do majetkových práv občanů a proti jejich legitimnímu očekávání, s nímž uzavírali své smlouvy o stavebním spoření. Dá se tedy říct, že rozhodnutí Ústavního soudu změnilo ve prospěch občanů pouze ustanovení 8 zákona č. 586/1992. Sb., o daních z příjmů, které znělo: Příspěvek fyzickým osobám podle zákona upravujícího stavební spoření a státní podporu stavebního spoření, na který vznikl nárok v roce 2010 a který byl poukázán stavební spořitelně po 31. prosinci 2010, podléhá dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ve výši 50 procent. Jak postupovat po zrušení srážkové daně u stavebního spoření? JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO Mám stavební spoření a podle rozhodnutí Ústavního soudu bych měl dostat celou podporu. To znamená nezdaněnou. Musím si sám požádat, nebo to bude automatické? Měl bych požádat stavební spořitelnu, nebo finanční úřad? K. L., Kolín Nemusíte podávat žádnou žádost, mělo by vše proběhnout automaticky bez toho, aby každý jednotlivec žádal nebo kontaktoval stavební spořitelnu. Dne vydalo k danému problému Ministerstvo financí ČR následující sdělení: Sdělení ke zrušení srážkové daně na státní podporu stavebního spoření Ústavní soud svým nálezem ze dne , veřejně vyhlášeným dne , zrušil mimo jiné ustanovení zákona č. 348/2010 Sb., o uvalení 50% srážkové daně na státní podporu stavebního spoření, na kterou vznikl nárok za rok 2010 a nebyla vyplacena do Ministerstvo financí na základě žádostí stavebních spořitelen o státní podporu za rok 2010, které byly podány do , vyplatilo v zákonné lhůtě dne státní podporu, na kterou účastníkům vznikl nárok, sníženou o zavedenou II srážkovou daň. Celkem ministerstvo dne stavebním spořitelnám poukázalo 5,25 miliardy Kč. Nález Ústavního soudu v části týkající se zrušení 50% srážkové daně nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů. Ministerstvo přistoupí k výplatě částek státní podpory odpovídající sražené dani bez zbytečného odkladu po vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů. Ministerstvo tak učiní stejným způsobem jako při pravidelné výplatě státní podpory, tedy poukázáním příslušných částek na účty stavebních spořitelen. Ty je následně připíší na účty jednotlivých účastníků. Takto bude vyplacena částka ve výši 5,25 miliardy Kč. Není tedy potřeba, aby jednotliví účastníci stavebního spoření podávali vlastní žádosti, a už vůbec není zapotřebí, aby se obraceli na soudy nižšího stupně. Ilustrační snímek Jaroslav Hodík

8 CHATKY NA SLOVENSKU A VE SNĚŽNÉM NA MORAVĚ Nabídka ZO OS KOVO při Medin, a. s., Nové Město na Moravě Nitranské Rudno (SR) ZO OS KOVO Medin, a. s., nabízí volné rekreační buňky na Slovensku. Jedná se o buňky umístěné v rekreačním středisku na Nitranském Rudně. Chatky jsou kompletně vybaveny pro vlastní vaření (vařič, remoska, rychlovarná konvice, nádobí, jídelní servis, lednička, televize a radiopřijímač). Povlečení na lůžkoviny je nutno vzíti vlastní. Možnost stravování je také v restauraci nebo přímo v městečku. Občerstvení a nákup potravin přímo v místě. Sociální zařízení k použití v campu - 30 m od chatky, pláž m od chatky. Veľký Medér na (SR) Nabízíme rodinnou rekreaci v obytné 4lůžkové chatce (buňce) umístěné na soukromé zahradě. Rekreační možnosti: výborné koupání = termální koupaliště, výlety do blízkého okolí Gabčíkovo, Maďarsko apod. Chatka je vybavena kompletně pro vlastní vaření (vařič, varná konvice, nádobí, jídelní servis), lednička, radiopřijímač, TV. Povlečení na lůžkoviny nutno vzít vlastní. Možnost stravování také v restauracích či hotelích v blízkém okolí nebo přímo v areálu koupališť. Sociální zařízení k použití v prostoru zahrady cca 15 m od chatky. V srdci Žďárských vrchů Nabízíme rodinnou rekreaci v obytné 4lůžkové chatce (buňce) umístěné v campu u Milovského rybníka - Sněžné na Moravě. Rekreační možnosti: výborné koupání, turistika i pro náročné po blízkých skalních útvarech (Drátník, Malinská skála, Devět skal, Čtyři palice, Perníčky atd.), rybolov, sběr lesních plodů, výlety do blízkého okolí (Hlinsko, Polička, Litomyšl, Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě, Svratka, Toulovcovy maštale apod.). Chatka je vybavena kompletně pro vlastní vaření (vařič, remoska, varná konvice, nádobí, jídelní servis), lednička a radiopřijímač. Povlečení na lůžkoviny nutno vzíti vlastní. Možnost stravování také v restauracích či hotelích v blízkosti campu, možnost nákupu potravin a občerstvení přímo v místě. Sociální zařízení k použití v campu - 30 m od chatky, pláž 50 m od chatky. Přímé autobusové spojení s Brnem, Novým Městem na Moravě, Svratkou, Poličkou. Cena je stanovena za 1 buňku za 1 týden. Možnosti využití víkendových pobytů (po předběžné dohodě dle obsazenosti). Cena: výše uvedená sazba/počet dnů. Kontakt: p. Brabec, tel , , , Ilustrační snímek Jaroslav Hodík Místo pobytu VELKÝ MEDÉR (Čalovo) NITRANSKÉ RUDNO MILOVY Termín rekreace květen, září Cena rekreace v Kč 2500 červen 2700 červenec, srpen červen, září červenec, srpen květen, září červen 2200 červenec, srpen 2700 MILOŠ BRABEC, předseda ZO OS KOVO Medin, a. s., Nové Město na Moravě Ilustrační snímek Petr Vurma VII

9 Neplacená inzerce ODBORÁŘSKÁ REKREACE 2011 Cena pobytu činí 4200 Kč. Tábor se nachází v lese v těsném sousedství rozlehlého rybníka, který je využíván ke koupání a provozování vodních sportů. Děti jsou ubytovány převážně v chatách. Součástí tábora je zdravotní pavilon, prostorná jídelna a klubovna. Strava je dětem podávána 4x denně. VI DĚTSKÝ TÁBOR NA ČESKOMORAVSKÉ VYSOČINĚ Nabídka ZO OS KOVO ŽĎAS, a. s., Žďár nad Sázavou ZO OS KOVO ŽĎAS, a. s., nabízí pobyt dětí 1. až 9. tříd v dětském táboře Zubří u Nového Města na Moravě v termínech: 1. běh: pátek pátek běh: sobota sobota běh: neděle neděle Hromadný odjezd ze Žďáru nad Sázavou. Volejte ihned! Objednávky budou vyřizovány dle pořadí. Kontaktní adresa: ZO OS KOVO ŽĎAS, a. s., Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou, tel.: ; ; Ilustrační snímek Petr Vurma

10 Právní servis KOVÁK číslo května 2011/příloha Mohu odmítnout dechovou zkoušku u zaměstnavatele? Mgr. PETRA LAŠTŮVKOVÁ, právnička, Regionální pracoviště OS KOVO Ostrava Můj kolega byl nedávno v průběhu směny vyzván vedoucím, aby foukl do balonku s podezřením na požití alkoholu. Protože toto odmítl, byl upozorněn vedoucím ve vytýkacím dopise, že v případě opakování se odmítnutí dechové zkoušky dostane výpověď podle 52 písm. g). Zajímalo by mě, zda může zaměstnanec odmítnout dechovou zkoušku u zaměstnavatele a jestli mu za to hrozí postih v podobě výpovědi? K. J., Třinec Pojďte si fouknout, pane Novák! Provedeme dechovou zkoušku Jednou z hlavních povinností zaměstnance v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zakotvených v 106 odst. 4 písm. e) zákoníku práce (ZP), nepochybně je nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo ně a nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele. Podle 106 odst. 4 písm. i) ZP je zaměstnanec dále povinen podrobit se na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Zaměstnavatel nebo vedoucí zaměstnanec je v případě pochybností o způsobilosti zaměstnance vykonávat práci oprávněn požadovat, aby se zaměstnanec podrobil zjištění, zda není pod vlivem alkoholu. Zmocnění má být vystaveno jmenovitě na konkrétního oprávněného vedoucího zaměstnance, písemně určeného zaměstnavatelem, přičemž okruh těchto vedoucích zaměstnanců může být specifikován v pracovním řádu. Zaměstnavatel má právo provést dechovou zkoušku, například pomocí detekčních trubiček ALTEST nebo analyzátorem alkoholu v krvi DRIVESAFE. Zaměstnavatel je oprávněn požadovat pravidelně dechové zkoušky, tj. i bez podezření. Může se tak zprostit případné odpovědnosti za pracovní úraz. Uvede-li zaměstnanec vážné důvody, které mu brání podrobit se dechové zkoušce, má zaměstnavatel právo požadovat, aby se podrobil lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není pod vlivem alkoholu. Vyšetření krve nebo moči nemůže však provádět sám zaměstnavatel. Odmítne-li zaměstnanec dechovou zkoušku bez vážných důvodů, porušuje povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k práci vykonávané zaměstnancem (dále jen porušování povinností ), přičemž se jedná minimálně o méně závažné porušení povinností, v některých případech může jít dokonce o závažné porušení povinností či porušení povinností zvlášť hrubým způsobem. V případě odmítnutí dechové zkoušky a rovněž lékařského vyšetření krve nebo moči zaměstnancem, v rámci ZP, se současná judikatura rozchází v otázce prokázání porušení povinností. Ovšem pozor, v případě zaměstnanců, kteří vykonávají zaměstnání nebo činnost, při níž by mohli ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek, například obsluha nějakého strojního mechanismu, jeřábník atd., se uplatňuje zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami: Odmítne-li se osoba podrobit vyšetření, hledí se na ni, jako by byla pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. V případných sporech o neplatnost výpovědi z pracovního poměru podle 52 písm. g) ZP nebo o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru podle 55 ZP, z důvodu porušení povinností závažným způsobem, kdy bude odůvodnění koncipováno tak, že se zaměstnanec vykonávající činnost, při níž by mohl ohrozit život nebo zdraví svoje nebo dalších osob nebo poškodit cizí majetek, odmítl podrobit dechové zkoušce, a proto se na něj podle 16 výše uvedeného zákona hledí, jako by byl pod vlivem alkoholu, je otázkou, jakým způsobem budou tuto právní úpravu vykládat soudy. Pokud má zaměstnavatel podezření, že zaměstnanec není schopen vykonávat práci, a ten se odmítne podrobit dechové zkoušce, má zaměstnavatel právo či dokonce povinnost znemožnit mu vstup na pracoviště nebo výkon práce v souladu s 103 odst. 1 písm. a). Dle judikatury by bylo možné kvalifikovat nepřítomnost zaměstnance v práci jako omluvenou, ovšem bez náhrady mzdy. Je-li dechová zkouška pozitivní, ale zaměstnanec přesto tvrdí, že není pod vlivem alkoholu, mělo by se postupovat obdobně. Zaměstnanec by se měl podrobit lékařskému vyšetření (dechová zkouška sama o sobě není důkazem, že je dotyčný pod vlivem alkoholu, protože zbarvení detekčních trubiček může být vyvoláno i jinými činiteli nebo vadou trubičky), přičemž je nutné ho upozornit, že vyšetření krve nebo moči musí být provedeno v co možná nejkratším termínu, jinak nebude na případný negativní nález brán zřetel. Do doby, než zaměstnanec rozborem provedeným lékařem neprokáže, že není pod vlivem alkoholu, a že je tedy schopen práci vykonávat, mu zaměstnavatel neumožní výkon práce. Protože zaměstnanec nevykonává práci a nejedná se o překážku v práci na straně zaměstnavatele, nebude mu za dobu jeho nepřítomnosti náležet mzda ani náhrada mzdy. Je-li krevní zkouška negativní, zameškanou dobu by měl zaměstnanci zaměstnavatel uhradit a v souladu s 208 odst. 1 by se jednalo o překážku v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanci by náležela náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Hrazení nákladů krevní zkoušky ZP výslovně neupravuje, lze tedy použít 16 odst. 8 zákona č. 379/2005 Sb., kde je uvedeno: Vyšetření biologického materiálu hradí v případě, že se prokáže přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky, vyšetřovaná osoba. V případě, že se přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky neprokáže, náklady nese osoba, která k vyšetření vyzvala... Pokud tedy bude krevní zkouška negativní, měl by náklady na ni uhradit zaměstnavatel. V opačném případě může zaměstnavatel požadovat po zaměstnanci náhradu škody ve smyslu obecné odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli podle ustanovení 250 odst. 1 ZP s tím, že si vyúčtuje nejen vlastní cenu rozboru krve, ale i například náklady na dopravu zaměstnance na vyšetření. Jestliže by zaměstnavatel umožnil zaměstnanci vykonávat práci, ačkoliv měl podezření, že je pod vlivem alkoholu (protože například odmítl dechovou nebo krevní zkoušku), vystavuje se nebezpečí, že v případě škody, kterou by tento zaměstnanec způsobil, mu bude uložena pokuta a hrozí mu další sankce. V případě soudního sporu soud rozhoduje případ od případu, s přihlédnutím k osobě zaměstnance, k funkci, kterou zastává, k jeho dosavadnímu postoji k plnění pracovních úkolů, k době a situaci, v níž došlo k porušení pracovní kázně, k míře zavinění zaměstnance, ke způsobu a intenzitě porušení konkrétních povinností zaměstnance, k důsledkům porušení pracovní kázně pro zaměstnavatele, k tomu, zda svým jednáním zaměstnanec způsobil zaměstnavateli škodu. III

11 PRÁVNÍ NOVINKY - DUBEN /2011 Sb. - VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra o technických podmínkách a postupu při pořizování biometrických údajů a podpisu cizince pro účely vydání průkazu o povolení k pobytu. Upravuje v souladu s předpisy Evropské unie technické podmínky a postup při pořizování biometrických údajů obsažených v nosiči dat průkazu o povolení k pobytu cizince, kterému byl na území České republiky povolen trvalý anebo dlouhodobý pobyt, azylanta nebo osoby požívající doplňkové ochrany. 95/2011 Sb. ZÁKON, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon implementuje směrnice Evropské unie týkající se spotřební daně z tabákových výrobků, upravuje výjimky ze zdanění minerálních olejů a upravuje sazby daně z lihu (i pro pěstitelské pálení). 101/2011 Sb. - SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně. Ministerstvo práce a sociálních věcí podle 7 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 199/2003 Sb. a zákona č. 255/2005 Sb., sděluje, že kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2011 uzavřená dne mezi Odborovým svazem pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy a Asociací textilního oděvního kožedělného průmyslu je s účinností od prvního dne měsíce následujícího po vyhlášení tohoto sdělení závazná i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódy klasifikace ekonomických činností CZ NACE: 13, 14 a 15 (pod CZ NACE 13 je i jedna ZO OS KOVO). 104/2011 Sb. - ZÁKON, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/2004 Nové nařízení vlády č. 114/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, bylo zveřejněno a rozesláno ve Sbírce zákonů v částce 42, s účinností od Podrobněji se k tématu vyjadřuje již výše zmíněný článek v Kováku. Mj. se v něm říká, že novelizace seznamu nemocí z povolání by se měla odehrát ve třech rovinách: 1. doplnit do seznamu nové nemoci z povolání, 2. zavést institut tzv. další nemoci z povolání, 3. odstranit nedostatky technické povahy, které se projevily v průběhu jeho používání v praxi. Mgr. IVA SLAVĚTINSKÁ, právnička, úsek odborové politiky OS KOVO Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů. Cílem této novely je zejména zpřesnit a doplnit některá ustanovení stávajícího celního zákona po přistoupení do Evropské unie, aby lépe odpovídaly potřebám praxe. 108/2011 Sb. - VYHLÁŠKA o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu. Tato vyhláška zrušuje vyhlášku č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství, a upravuje druhy měřicích zařízení, přiřazení typu měření, podmínky měření a měřicí zařízení. 112/2011 Sb. SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2010 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že pro období od 1. května 2011 do 30. dubna 2012 činí průměrná hrubá roční mzda v České republice pro účely vydávání modrých karet Kč. 114/2011 Sb. - NAŘÍZENÍ vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání. Tímto nařízením se novelizuje nařízení vlády upravující nemoci z povolání, které jsou stanoveny na základě 107 odst.1 písm.b) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Další informace viz článek Milana Těšínského. 115/2011 Sb. - VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška č. 335/1997 Sb., kterou se provádí 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška provádí směrnici Evropské unie, týká se zejména označování potravin a dalších potravinových výrobků. NOVÝ SEZNAM NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ MILAN TĚŠÍNSKÝ, specialista OS KOVO pro BOZP Navazuji na článek z Kováku číslo 39 ze dne 3. prosince 2010, nazvaný Navržen nový seznam nemocí z povolání. V této souvislosti chci upozornit na legislativní novinku. Co nové nařízení vlády přineslo? ad 1. Bylo doplněno 6 specifických nemocí. ad 2. Tato položka nakonec neprošla. Totiž z obav o možné zneužití této tzv. volné položky neprošel návrh úspěšně celým legislativním procesem a do konečného znění nového seznamu se volná položka nedostala. Předmětného účelu by mělo být dosaženo příslibem častější novelizace seznamu, reagujícího tím pružněji na pokrok vědy a nové lékařské poznatky v této oblasti, což je ve skutečnosti opravdu jen chabou náplastí. ad 3. Splněno. VÝVOJ INFLACE V DUBNU 2011 Ing. Bc. ALENA PAUKRTOVÁ, úsek odborové politiky OS KOVO Inflace vyjádřená indexem spotřebitelských cen domácností celkem dosáhla v dubnu 2011 proti stejnému období minulého roku hodnotu 101,6 procenta. Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za IV posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v dubnu 1,8 procenta. Bleskový odhad meziročního růstu HICP (harmonizovaný index spotřebitelských cen) pro eurozónu za duben 2011 je 2,8 procenta, jak uvedl Eurostat.

12 POŽADAVKY NA PROSTORY PRACOVIŠŤ Uvedené hygienické požadavky na pracoviště upravuje nařízení vlády č. 361/2007 Sb. v hlavě III, třetí část, a přílohy k tomuto nařízení vlády. Světlá výška prostor určených pro práci Prostorovým požadavkem na pracoviště chápeme v prvém případě světlou výšku, která se stanoví pro pracoviště s trvalou prací podle jejich rozměrů. Jednoduše lze požadovanou výšku pracoviště odvodit tak, že čím je menší plocha pracoviště, tím je menší světlá výška daného pracoviště. Vždy však výška musí činit minimálně 2,5 m, a to i u pracovišť s plochou menší než 20 m 2. Vzhledem k tomu, že některá pracoviště (zejména administrativní) se umísťují do podkrovních částí budov, je vždy nutné zajistit, aby při sklonu stropu bylo pamatováno u místností s plochou do 20 m 2 na podmínku zachování alespoň poloviny podlahové plochy s výškou 2,3 m. Určitá výjimka v požadovaných světlých výškách pracovišť je stanovena u prostor, na nichž se vykonává práce kratší než 4 hodiny (tzn. nejde o trvalou práci) - toleruje se výška 2,1 m. Objemový prostor pro práci Za rozměrový parametr pro trvalou práci dále považujeme také vzdušný prostor ve vztahu k počtu zaměstnanců a především druhu práce, která je na daném pracovišti vykonávána. Tak jako u světlé výšky pracovišť lze u prostorových požadavků odvozovat, že čím je méně (fyzicky) náročná práce, tím je menší požadavek na vzdušný prostor pracoviště. Minimální požadavek na objemový prostor určený pro trvalou práci musí být na jednoho zaměstnance minimálně 12 m 3. V tomto případě jde především o práci vsedě nebo lehkou manuální práci. U pracovišť s převažující prácí vstoje a trvalým zapojením obou horních končetin je požadavek na 15 m 3 a na pracovištích s rozsáhlou a intenzivní činností celého těla (těžká fyzická práce) musí být zajištěno minimálně 18 m 3 objemového vzdušného prostoru. Přesnější vymezení třídy a druhu práce je uvedeno v příloze č. 1, části A, a tabulce č. 1 již uvedeného nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Uvedené limity objemových prostor nesmí být zmenšovány stabilním provozním zařízením, tzn., že daný vzdušný prostor není možné omezovat instalací rozměrných technologií či jiným vybavením pracovišť (například i nábytkem). Výjimka pro uvedené objemové prostoty je dána pro pracoviště ovládacích kabin (například jeřábů), velínů (strojních zařízení a celků), pokladních boxů a prostor obdobné povahy. Rozměry podlahové plochy IVO BROŽÍK, specialista pro BOZP, Regionální pracoviště OS KOVO Praha Každé pracoviště a pracovní místo, na kterých je prováděna pracovní činnost, musí splňovat řadu požadavků na prostorové podmínky. Za prostorové podmínky či požadavky v oblasti zajištění ochrany zdraví zaměstnanců lze považovat v souladu s platnou legislativou především: světlou výšku pracovišť (vzdálenost podlahy a stropu pracoviště), objemový prostor pro práci, rozměry podlahové plochy, rozměry pracovního místa a roviny a požadavky na ovladače. Podmínky ochrany zdraví při práci (III.) Poznámka: Uvedená minimální vzdálenost 1 m stanovená pro obsluhu či údržbu strojů je v některých případech problematickou záležitostí. Především ve starších provozech a provozních budovách vybudovaných ještě v minulém století neodpovídá rozmístění strojů a zařízení dodnes danému požadavku na minimální vzdálenost mezi příslušnými technologiemi či zařízením. Rozměry pracovní roviny, místa a požadavky na ovladače Výška pracovní roviny musí odpovídat tělesným rozměrům zaměstnance, základní pracovní poloze, hmotnosti předmětů a předmětů, se kterými je v rámci pracovní činnosti manipulováno, a zrakové náročnosti. Optimální výška pracovní roviny je při práci vstoje u mužů mm a u žen mm. Pracovní místo musí být uspořádáno tak, aby manipulační roviny, pohybové prostory a vynakládané síly odpovídaly přirozeným drahám pohybu končetin zaměstnance a nedocházelo k zaujímání nepřijatelných pracovních poloh. Pracovní místo, u něhož je základní pracovní poloha vstoje a nevyžaduje se trvalé sledování chodu zařízení, musí být, pokud to umožňuje technologie a prostorové podmínky, vybaveno pro krátkodobý odpočinek vsedě. Ovladače, jež jsou obsluhovány jinak než rukama či chodidly, například lokty a koleny, se nesmějí používat při trvalé práci. Předpis také zdůrazňuje, že při používání nožního ovladače při práci vstoje, nesmí docházet k nerovnoměrnému rozložení hmotnosti těla na dolní končetiny, tzn. používat nožní ovládání vstoje jen ve výjimečných případech a popřípadě střídat pravou a levou končetinu v ovládání. Praktické zkušenosti ukazují, že pracovní polohy při práci vstoje bez možnosti střídání ovládání zařízení pravou a levou nohou jasně vykazují takovou míru zátěže, že je lze považovat za dlouhodobě nepřijatelné. K požadavkům na prostorové podmínky pracovišť patří také určení volné podlahové plochy na jednoho zaměstnance, která je stanovena pro pracoviště s trvalou prací na nejméně 2 m 2. Do této hodnoty se nezapočítávají plochy stabilních provozních zařízení a spojovacích cest či komunikací, přičemž jejich šíře pro pohyb obsluhy nebo zaměstnanců nesmí být zúžena pod 1 m. V

Dechová zkouška na alkohol provedená zaměstnavatelem

Dechová zkouška na alkohol provedená zaměstnavatelem Zákon ukládá "nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo ně" a "nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele".

Více

Zákony a alkohol - paragrafy, předpisy, nařízení a zákazy spjaté s pitím alkoholických nápojů - Alkoholik.c

Zákony a alkohol - paragrafy, předpisy, nařízení a zákazy spjaté s pitím alkoholických nápojů - Alkoholik.c Před alkoholem ve specifických případech, tedy především při výkonu zaměstnání a ve věku pod 18 let nás chrání zákon, který zakazuje podávání nebo požívání alkoholických nápojů. Zákony týkající se alkoholu

Více

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2006

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2006 Asociace textilního - oděvního - kožedělného průmyslu * * * * Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ pro odvětví textilního,

Více

BOZP ALKOHOL A NÁVYKOVÉ LÁTKY

BOZP ALKOHOL A NÁVYKOVÉ LÁTKY ALKOHOL A NÁVYKOVÉ LÁTKY SPOLEČNOST: Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o. A. ZÁKAZ POŽÍVÁNÍ ALKOHOLU A NÁVYKOVÝCH LÁTEK ZAMĚSTNANCI SPOLEČNOSTI 1. Všichni zaměstnanci firmy musí dodržovat ustanovení Zákoníku

Více

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance ČMKOS a ASO V Praze dne 1. 3. 2010 Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance Kapitola I Úvodní ustanovení

Více

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2008

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2008 Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu * * * * Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ pro odvětví textilního, oděvního

Více

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2007

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2007 Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu * * * * Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ pro odvětví textilního, oděvního

Více

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP 2011 1. Sdělení č. 2/2011 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2009 pro účely vydávání

Více

Směrnice 18-18 Strana 2 z 5. 5. Postup

Směrnice 18-18 Strana 2 z 5. 5. Postup Strana 2 z 5 5. Postup 5.1 Kontrola Kontrole zkoušce (vyšetření) na přítomnost alkoholu, kterou provádí BA, pověření zaměstnanci PARAMO, a. s., nebo příslušný orgán státní správy, jsou povinni se podrobit

Více

PRACOVNÍ SMLOUVA. Smluvní strany se dohodly na uzavření pracovní smlouvy za následujících podmínek :

PRACOVNÍ SMLOUVA. Smluvní strany se dohodly na uzavření pracovní smlouvy za následujících podmínek : PRACOVNÍ SMLOUVA název společnosti: sídlo společnosti : IČ: zastoupená: jako zaměstnavatel a pan/paní : bytem : rodné číslo : jako zaměstnanec Smluvní strany se dohodly na uzavření pracovní smlouvy za

Více

Plenární zasedání MHD, dne

Plenární zasedání MHD, dne DOSIA Plenární zasedání MHD, dne 22.- 23.02.2012 Výběr ze Sbírky zákonů 2011 19. Nařízení vlády č. 408/2011 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2012 stanoví

Více

Dodatek číslo 4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta uzavřená mezi

Dodatek číslo 4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta uzavřená mezi Dodatek číslo 4 Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta 2005 2008 uzavřená mezi Odborovým svazem ECHO se sídlem nám. W. Churchilla 2, Praha 3 zastoupeným JUDr. Zdeňkem Černým předsedou Odborového svazu

Více

Legislativní vymezení závodní preventivní péče

Legislativní vymezení závodní preventivní péče Legislativní vymezení závodní preventivní péče MUDr. Jarmila Minksová Hygiena práce jarmila.minksova@fm.khsova.cz Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava, www.khsova.cz Zákoník práce - Zákon č. 262/2006

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 73 Rozeslána dne 26. června 2013 Cena Kč 26, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 73 Rozeslána dne 26. června 2013 Cena Kč 26, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 73 Rozeslána dne 26. června 2013 Cena Kč 26, O B S A H : 173. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í : č. j. 3 Ads 30/2006-49 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: JUDr.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 4/2013

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 4/2013 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 4/2013 Zásady pro provádění orientační dechové zkoušky na požití alkoholu. V souladu s ustanovením zákona

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 26 Rozeslána dne 27. března 2015 Cena Kč 27, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 26 Rozeslána dne 27. března 2015 Cena Kč 27, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 26 Rozeslána dne 27. března 2015 Cena Kč 27, O B S A H : 52. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům

Více

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících.

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. 2 3. P r a c o v n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. Hlavními prameny pracovního práva

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

Rodinná školička U veselé mašinky

Rodinná školička U veselé mašinky SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ MIMOŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A PÉČE O DÍTĚ uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany 1. Společnost Rodinná školička U veselé

Více

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 34 Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Pracovní řád 2014 1 Úvodní

Více

Tento zákon byl s účinností od zrušen a nahrazen novým občanským zákoníkem.

Tento zákon byl s účinností od zrušen a nahrazen novým občanským zákoníkem. Tento zákon byl s účinností od 1.1.2014 zrušen a nahrazen novým občanským zákoníkem. Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve znění k 31.12.2013: 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu

Více

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

Metodický pokyn č. 1/2011

Metodický pokyn č. 1/2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor rodiny a dávkových systémů Č. j.: 2011/4258-21 V Praze dne 17. ledna 2011 Vyřizuje: Mgr. Petr Beck, PaedDr. Petr Niederle Metodický pokyn č. 1/2011 k rozšíření

Více

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Číslo: SR/03/2011 Účinnost od: 6. 5. 2011 Směrnice synodní rady jsou se všemi právy, povinnostmi

Více

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám 1) Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Nabývá účinnosti 30.04.2008.

Více

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92 Č. 10 Ze skutečnosti, že zákonem na nějž odkazuje 242 zák. práce ( zák. č. 65/ 65 Sb. ) ve znění zák. 231/92 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti může být i zákon národní

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 41 Rozeslána dne 10. dubna 2013 Cena Kč 65, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 41 Rozeslána dne 10. dubna 2013 Cena Kč 65, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 41 Rozeslána dne 10. dubna 2013 Cena Kč 65, O B S A H : 87. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 267/1999 Sb., kterou se stanoví výše

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče Smlouva o poskytování závodní preventivní péče uzavřená dle 51 a 491 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), ve smyslu ustanovení

Více

Vnitřní předpisy zaměstnavatele

Vnitřní předpisy zaměstnavatele Vnitřní předpisy zaměstnavatele a jejich význam pro BOZP konference 25. listopadu 2015 Eva Dandová, právní a sociálně ekonomické oddělení ČMKOS dandova.eva@cmkos.cz Vnitřní předpis zaměstnavatele ( 305

Více

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění Změny v nemocenském pojištění v souvislosti s Nálezem Důsledky nálezu Ústavního soudu (č. 166/2008 Sb.) Ústavního soudu v nemocenském pojištění Petr Nečas místopředseda vlády ministr Květen práce 2008

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2016 METIS Praha, spol. s r.o. 29. 1. 2016 K 1.1.2016 došlo ke zvýšení

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

ŠKOLENÍ BOZP. Aktuální stav v oblasti BOZP

ŠKOLENÍ BOZP. Aktuální stav v oblasti BOZP ŠKOLENÍ BOZP Aktuální stav v oblasti BOZP Ing. Jan Romaněnko Svazový inspektor bezpečnosti práce ČMOS PŠ pro Českou republiku OZO v prevenci rizik č. ROVS/2548/PRE/2013 Člen skupiny expertů BOZP při ČMKOS

Více

Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při

Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při práci pro statutární zástupce a vedoucí pracovníky zaměstnavatelů

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel)

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, 102 11 Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) a Základní organizace OS PÉROVNA HOSTIVAŘ K Pérovně 740, 102 11

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2099 164 ZÁKON ze dne 17. června 2015, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti

Více

Statutární město Brno, městská část Brno-střed POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA STRAVOVÁNÍ

Statutární město Brno, městská část Brno-střed POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA STRAVOVÁNÍ Směrnice č.: 10 Vydání č.: 1 Statutární město Brno, městská část Brno-střed POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA STRAVOVÁNÍ Účinnost: 02.01.2017 Bc. Petr Štika, MBA, LL.M., v.r. tajemník ÚMČ Brno-střed Vydal/schválil:

Více

Základní škola a mateřská škola Dušejov, příspěvková organizace, Dušejov 86. Vnitřní (provozní) řád školní jídelny

Základní škola a mateřská škola Dušejov, příspěvková organizace, Dušejov 86. Vnitřní (provozní) řád školní jídelny Základní škola a mateřská škola Dušejov, příspěvková organizace, Dušejov 86 Vnitřní (provozní) řád školní jídelny Adresa: ZŠ a MŠ Dušejov, příspěvková organizace, Dušejov 86, 588 05 Dušejov Telefon: 567

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

Pravidla tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2014

Pravidla tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2014 Příloha č. 2, bod 43-20/2013 Pravidla tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2014 43. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

Více

PROVOZNÍ ŘÁD školní jídelny Střední školy technické Žďár nad Sázavou

PROVOZNÍ ŘÁD školní jídelny Střední školy technické Žďár nad Sázavou strana: 1/5 PROVOZNÍ ŘÁD školní jídelny Střední školy technické Žďár nad Sázavou dle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Obsah dokumentu: 1. Předmět

Více

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. (dále jen ARÚP) se sídlem Letenská 4, 118 01 Praha 1 ARÚP vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných

Více

Upřesnění informace uveřejněné ve Zprávách č. 4/2013 k volebním výdajům na kompletaci a vkládání hlasovacích lístků do obálek JUDr. A.

Upřesnění informace uveřejněné ve Zprávách č. 4/2013 k volebním výdajům na kompletaci a vkládání hlasovacích lístků do obálek JUDr. A. Upřesnění informace uveřejněné ve Zprávách č. 4/2013 k volebním výdajům na kompletaci a vkládání hlasovacích lístků do obálek JUDr. A. Heřmanová Ve Zprávách č. 4/2013 byla uveřejněna směrnice č. j. MF

Více

SMĚRNICE KE STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMĚRNICE KE STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SMĚRNICE KE STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: IZ 168/2013 Spisový znak: Účinnost od: 23. října 2013 Skartační znak: Změny: výše úplaty 1. 9. 2014, úprava příloh 1. 9. 2015 Tento pokyn vychází

Více

Smlouva o poskytování rekreačních a krátkodobých lázeňských pobytů

Smlouva o poskytování rekreačních a krátkodobých lázeňských pobytů Čj. 1239/2017-VLRZ/R/ON Výtisk číslo: Počet listů: 6 Smlouva o poskytování rekreačních a krátkodobých lázeňských pobytů uzavřená mezi smluvními stranami Vojenská lázeňská a rekreační zařízení zastoupená

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Školní jídelna při ZŠ Hanušovice 788 33 Hanušovice Telefon: 581 030 204, mobil: 739 031 683 E-mail: jidelna.hanusovice@seznam.cz 1. 2. Výdej obědů: pro cizí strávníky od 10:50-11:30 hod pro žáky a zaměstnance

Více

Obsah. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 10 Úvod... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ... 15

Obsah. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 10 Úvod... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ... 15 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.................... 10 Úvod........................................................... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ....................

Více

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Vnitřní předpis 1/2015 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/0001/2015 Originál: Sekretariát Platnost

Více

Dohoda o rozvázání pracovního poměru

Dohoda o rozvázání pracovního poměru NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE V PRAXI str. 1 Dohoda o rozvázání pracovního poměru Úplné znění Díl Dohoda (1) Dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na rozvázání pracovního poměru, končí pracovní poměr sjednaným

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor Změna: 403/1990 Sb. Změna: 529/1990 Sb. Změna: 229/1991 Sb. Změna: 540/1991 Sb. Změna: 302/1999 Sb. Změna: 522/2002 Sb. Změna:

Více

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen Rada ) je stálým poradním orgánem vlády ČR v oblasti

Více

Směrnice o školním stravování Základní školy, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkové organizace

Směrnice o školním stravování Základní školy, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkové organizace Směrnice o školním stravování Základní školy, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkové organizace Č.j.: 01-01-14 Účinnost od data: 1. 1. 2014 Spisový znak: Skartační znak: S 5 Změny: ŘEDITEL ZÁKLADNÍ ŠKOLY,

Více

Část první. Úvodní ustanovení

Část první. Úvodní ustanovení Instrukce Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 5.4.2007 č.j. 142/2007-ODS-Org,

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 20. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve znění zákonů č. 403/1990 Sb., č. 529/1990 Sb., č. 229/1991 Sb., č. 540/1991 Sb., č. 302/1999 Sb., č. 522/2002 Sb. a č.

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

NOVOS NJ, s.r.o. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR U KATEŘINY

NOVOS NJ, s.r.o. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR U KATEŘINY NOVOS NJ, s.r.o. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR U KATEŘINY NOVOS NJ, s. r. o. pořádá již více než 20 sezón letní dětské tábory v rekreačním areálu U Kateřiny ve Štramberku. Čtyři turnusy nabité akcí Poutavé celotáborové

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_PRACOVNÍ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy:

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy: Název předpisu: Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 163 Rozeslána dne 13. prosince 2012 Cena Kč 53, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 163 Rozeslána dne 13. prosince 2012 Cena Kč 53, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 163 Rozeslána dne 13. prosince 2012 Cena Kč 53, O B S A H : 442. Vyhláška, kterou se stanoví nákladové indexy věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 23 Sbírka zákonů č. 60 / 2014 Strana 703 60 ZÁKON ze dne 19. března 2014, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax:

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax: ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Část odměňování. MAYR-MELNHOF HOLZ PASKOV s.r.o.

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Část odměňování. MAYR-MELNHOF HOLZ PASKOV s.r.o. KOLEKTIVNÍ SMLOUVA Část odměňování MAYR-MELNHOF HOLZ PASKOV s.r.o. Kolektivní smlouva 2016-2017 v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákoník práce

Více

JUDr. Jaroslav Škubal. 20. října 2011

JUDr. Jaroslav Škubal. 20. října 2011 Jak na problematické zaměstnance JUDr. Jaroslav Škubal 20. října 2011 HR Days Prevence Prevence před uzavřením pracovní smlouvy omezené možnosti získání informací v průběhu přijímacího pohovoru rovněž

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouvu o poskytnutí sociální služby uzavřeli: Pan/paní

Více

V Praze, 17. Srpna Připomínky k navrhovaným zákonům. Vážený pane předsedo,

V Praze, 17. Srpna Připomínky k navrhovaným zákonům. Vážený pane předsedo, V Praze, 17. Srpna 2011 Vážený pan MUDr. Boris Šťastný Předseda Výbor pro zdravotnictví Parlament České republiky Poslanecká sněmovna Malostranské nám. 7/19 118 26 Praha 1 Malá Strana RE: Připomínky k

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeže SŠHS Kroměříž

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeže SŠHS Kroměříž Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeže SŠHS Kroměříž V souladu s 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. ledna 2010 č. 40 Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Rada vlády pro nestátní neziskové organizace

Více

Některé právní předpisy pro střední školy

Některé právní předpisy pro střední školy Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro střední školy Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným výčtem všech k uvedeným

Více

430/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva financí

430/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva financí 430/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí ze dne 3. prosince 2001 o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích Změna: 99/2006

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání

2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání 2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání Dotaz: (ze dne 19. 2. 2015) Předmět*: Informace o zaměstnatelnosti

Více

VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu

VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu Strana 6772 Sbírka zákonů č. 391 / 2013 Částka 152 391 VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 95 odst. 1 zákona

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č. 642 Statut Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády České republiky pro

Více

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

1 informací nevhodné chování úřední osoby 2

1 informací nevhodné chování úřední osoby 2 Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb. Předmět žádosti: 1) Zda úřední osoba JUDr. Ing. Zuzana Kodriková pobírá k tarifnímu platu také osobní příplatek. 2) Zda KÚOK jako zaměstnavatel má vnitřní platový předpis

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2012 Číslo: 4 V Praze dne 21. září 2012

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2012 Číslo: 4 V Praze dne 21. září 2012 z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů ISSN 1803-6082 (on line) Ročník: 2012 Číslo: 4 V Praze dne 21. září 2012 http: www.mfcr.cz http://www.denik.obce.cz OBSAH:

Více

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 Program Odborového svazu dopravy (dále jen OSD) na léta 2011 2016 navazuje na činnost OSD v minulých letech. OSD hájí a prosazuje spravedlivé, důstojné

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě

Smlouva o poskytnutí péče o dítě Smlouva o poskytnutí péče o dítě First School Point základní škola a mateřská škola, s.r.o. Se sídlem: K Otočce 779/29a, Praha 4 Modřany IČO: 242 72 992 zastoupená ředitelkou: Mgr. Ivanou Vávrovou tel.:

Více

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205,

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, 675 44. 1. Žadatel: Jméno a příjmení: Telefon: Datum narození: Adresa trvalého pobytu: Adresa současného

Více

Nařízení vlády č. 361/2007 z pohledu fyziologa práce. 20. konzultační den. MUDr. Jana Hlávková SZÚ, Centrum pracovního lékařství Praha 2008

Nařízení vlády č. 361/2007 z pohledu fyziologa práce. 20. konzultační den. MUDr. Jana Hlávková SZÚ, Centrum pracovního lékařství Praha 2008 Nařízení vlády č. 361/2007 z pohledu fyziologa práce 20. konzultační den MUDr. Jana Hlávková SZÚ, Centrum pracovního lékařství Praha 2008 Připraveno na základě zmocnění ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým

Více

REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 10. platová třída 3. Zajišťování sociálně- právní ochrany dětí.

REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 10. platová třída 3. Zajišťování sociálně- právní ochrany dětí. MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV datum tisku: 1. 1. 2014 platí od : 1. 1. 2014 POPIS PRACOVNÍHO MÍSTA odbor a oddělení: pracovní zařazení: zaměstnanec: Odbor sociální, oddělení sociálně právní ochrany dětí a rodiny

Více

Problémy, které se dlouhodobě neřešily

Problémy, které se dlouhodobě neřešily ZDRAVOTNICTVÍ v ČR Jeden z nejlepších a nejdostupnějších systémů v Evropě a na světě Široké pokrytí nároků občanů garantované Ústavou čl. 31 Nejmodernější technologie Vysoce kvalifikovaný personál 2 Problémy,

Více

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb 1) Pan (paní)..(příjmení a jméno) nar...(datum narození) bydliště... v textu této smlouvy dále jen Osoba zastoupený/á a 2) Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Václavkova 950, 293 01 Mladá

Více

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, 662 50 Brno Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 I. Výkony bez vazby na odbornost Jedná se o výkony prováděné v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v

Více

Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce o místních poplatcích

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 181 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 21.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 181 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 21. 77 10. funkční období 77 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční

Více

Zpráva provozovatelů pěstitelských pálenic okresu Svitavy Přílohová část. Přílohy:

Zpráva provozovatelů pěstitelských pálenic okresu Svitavy Přílohová část. Přílohy: Zpráva provozovatelů pěstitelských pálenic okresu Svitavy Přílohová část Přílohy: 1. dopis CÚ značka 5910/05-1164-022/D ze dne 7.11.2005 2. právní posudek Mgr. Ing. Kovářík Daniel ze dne 28.11.2006 3.

Více

Provozní r á d š kolní jí delny

Provozní r á d š kolní jí delny 19800 Praha 9 Černý Most, IČO70884501, tel/fax 281918535, www.mskoralekpraha.cz Provozní r á d š kolní jí delny Zpracovala: Bc. Olga Štěpánková, ředitelka MŠ Platnost: 16. 4. 2015 1 Ředitelka školy: Bc.

Více