VLÁDA LŽE, TAK AŤ JDE!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VLÁDA LŽE, TAK AŤ JDE!"

Transkript

1 19 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 22. KVĚTNA 2011, DATUM VYDÁNÍ: 27. KVĚTNA 2011, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Informace z demonstrace str. 2 Fotoreportáž z demonstrace str. 3 Po stopách starých hutí v ČR: Holoubkov - str. 4 Příloha str. I až IV: Program Erasmus a Finsko (II.) Poradny na přání Nabídka letní rekreace od ZO OS KOVO Požadavky na prostory pracovišť (seriál BOZP III.) : skvělá atmosféra ve znamení kováckých vlajek na pražském Václavském náměstí Vy máte nadstandardní pokoj, já zase nadstandardní žlučové kameny Lidé byli absolutně skvělí NA ROVINU S PŘEDSEDOU OS KOVO Jaké jsou vaše první dojmy? zeptal se Kovák předsedy OS KOVO Josefa Středuly bezprostředně po skončení demonstrace 21. května na Václavském náměstí v Praze. Mé dojmy jsou takové, že jsem spokojen na 50 procent. Ta demonstrace byla naprosto famózní, lidé byli absolutně skvělí. Byl jsem překvapen, kolik jich přišlo, a chtěl bych touto cestou poděkovat všem kovákům, kovačkám, jejich rodinným příslušníkům, i těm, co je podporu- Josef Středula jí, že sem přišli. Tím jsme ukázali, že dokážeme říct svůj názor hodně nahlas a ve značně velkém počtu. A proč na 50 procent? Protože má spokojenost bude úplná až ve chvíli, kdy vláda změní způsob směřování reforem, a myslím si, že tady dostala zcela jasný vzkaz. A to, ať dělá věci jinak, protože to, co udělala dosud, lidi akorát rozeštvalo. A jestli chce rozeštvat Českou republiku, tak zatím k tomu dobře našlápla. Takže bychom byli rádi, kdyby vláda tyto věci změnila. A jestli se podaří tady těchto dalších 50 procent, tak v tom případě byly tyto akce nejen správné, ale hlavně budou mít výsledek. My si přejeme, aby ten výsledek byl, a nechceme žádný rozvrat, ale vždyc- (Pokračování na str. 2) VLÁDA LŽE, TAK AŤ JDE! To zaznělo na odborářské demonstraci na Václavském náměstí v Praze Téměř lidí se sešlo na odborové demonstraci 21. května na Václavském náměstí v Praze. Nad davem, který zaplnil horní polovinu náměstí, se třepotalo množství nepřehlédnutelných kováckých vlajek. Musíme držet při sobě, musíme stát proti těmto reformám, musíme přesvědčovat další a další lidi, aby ty oči opravdu otevřeli a pochopili, že se jich to taky týká, vyzval přítomné předseda ČMKOS Jaroslav Zavadil. Zavadil měl velmi dynamický projev, na J. který každou chvíli přítomní reagovali souhlasným pískotem a halasem: Kladu si otázku: lže nám vláda, nebo nám nelže? V roce 2006 řekl tehdejší ministr sociálních věcí Nečas: Nebudeme zavádět zdravotnické poplatky. V roce 2008 je zavedli a teď je chtějí ještě zvednout. Takže lžou. Tato povedená koaliční vláda, kterou já nazývám bratrstvo kočičí pracky, a to ještě to bratrstvo urážím, protože ti aspoň drželi pospolu, nestojí za nic. Ve svém programovém prohlášení řekla, že nebude zvyšovat deficity veřejných financí. A jaká je skutečnost? V roce 2009 se republika zadlužila o 250 miliard, v roce 2010 o 200 miliard a letos už je to 70 miliard korun. Takže tentokrát budeme posílat ministru financí a premiérovi složenky na jejich účet, protože oni zadlužili v této republice každého člověka částkou korun. Proč to nepřiznají, proč nám pořád lžou? Komunisti lidem taky říkali, že měnová reforma nebude, a byla. My jsme jasně řekli, že tuto důchodovou reformu podporovat nebudeme, a předložili jsme svůj vlastní návrh. Nechceme, aby se prostřednictvím zvýšeného DPH přenášely naše peníze do důchodových fondů. A včera se k nám přidali i zaměstnavatelé, i oni řekli, že nechtějí tuto reformu takovouto formou. Přiznám se, že této vládě nerozumím, a vy asi taky ne. Říká se, že nás komunisti vedli 40 let do Prčic. Ale tihleti našli pořádnou zkratku. Nemůžeme si nechat tyto věci líbit. A zdravotní reforma? Že ve zdravotnictví chybí 15 miliard korun? A to my jsme je snad prožrali? My jsme jasně pojmenovali, kde má vláda ty peníze vzít. Ono je ale nejsnazší vzít je těm oslíčkům, jakými jsme my. Takže takhle ne! Jestli si vláda myslí, že tu není pro lidi, ale pro byznys, tak ať jde! Nenechte se odradit. Každá takováto akce zanáší hněv do lidí a ten hněv se stupňuje. A já varuju vládu, aby to nepřehlížela, jako že se nic neděje. Děje se hněv lidí se ukládá. Musíme držet při sobě, musíme stát proti těmto reformám, musíme přesvědčovat další a další lidi, aby ty oči opravdu otevřeli a pochopili, že se jich to taky týká. 23. května je 393. výročí druhé pražské defenestrace. Já se další dožít nechci! Nejsme bezmocní Předseda Asociace svobodných odborů Bohumír Dufek zdůraznil, že reformy nejsou jen o tom, že se zvedají daně, seškrtají se sociální dávky a sníží se důchody, a poté prohlásil: Chceme nové volby! Nechceme vaše reformy, uvedla ve svém vystoupení Tereza Šteklová, zástupkyně občanské iniciativy ProAlt. Sešli jsem se ale i proto, abychom řekli i něco pozitivního. Nejsme bezmocní. Vypovězme těm, kdo jsou dnes u vlády, poslušnost. Přestaňme hrát podle jejich pravidel, která nás poškozují. Jako jednotlivci to nedokážeme, ale (Pokračování na str. 2) 1

2 NÁROD SE ZAČÍNÁ PROBOUZET Jaké si z akce odnášíte dojmy a hodnocení? KOVÁK číslo května 2011 Po skončení demonstrace se redakce zeptala kováckých účastníků, jaké jsou jejich dojmy a hodnocení. Proti zákeřným reformám PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKŮ DEMONSTRACE 21. KVĚTNA V PRAZE 2 LUBOMÍR MIŠUN, předseda ZO OS KOVO Ocelové konstrukce, Ostrava: Setkalo se tu hodně lidí, akce splnila účel, hodnotím ji pozitivně. VÁCLAV POTUŽNÍK, předseda ZO OS KOVO Hodonín: Jeli jsme z Hodonína s obavou, protože ve firmě je u lidí velká apatie. Ale teď jsem příjemně překvapen, že se zde sešla spousta lidí a že se připojily i občanské iniciativy. Věřím, že tak můžeme něco změnit. B Ř E T I S L A V WITWER, předseda ZO OS KOVO Brano, Hradec nad Moravicí: Dobré to bylo. Přijel jsem od nás se třemi autobusy, takže jsme udělali vše pro to, aby to dobré bylo. VLÁDA LŽE, TAK AŤ (Dokončení ze str. 1) společně ano Vláda si přeje tupé občany, které opije rohlíkem politického marketingu. Ukažme jí, že umíme myslet. Vláda si přeje rozdělenou společnost do různých skupinek a skupin. Ukažme, že umíme být solidární, společně klást odpor a vzájemně se podporovat. Má to smysl, podtrhla. O čem reformy ve zdravotnictví jsou? navázala Dagmar Žitníková, předsedkyně odborů ve zdravotnictví, o tom, aby zdravotní péči dostali jen ti, kdo na to mají. Je to normální ve 21. století? Kde jsou naše peníze? Výrazným projevem zaujal předseda Národní rady zdravotně postižených Václav Krása: Vláda je proti lidem, a proto je legitimní, aby lidé byli proti vládě Od této vlády slyšíme jenom: škrtat, škrtat, škrtat. Vláda však neříká to, že naše sociální výdaje činí něco přes 12,5 procenta HDP, zatímco evropský průměr je přes 18 procent! Kde jsou naše peníze?... Vláda by měla dělat jen takové zákony, které přinášejí zlepšení pro občany, a ne zhoršení jejich situace. Proto jsme zde na demonstraci, abychom řekli nahlas: zákony se mají dělat pro lidi, JAROSLAV DOSTÁL, předseda ZO OS KOVO Moravské železárny, a. s., Olomouc: Jsem opravdu mile překvapen účastí. Jsem mile překvapen i zastoupením Olomouckého kraje, z kováků je náš kraj, co se týče účasti, hned na druhém místě. Je nás kolem 500 lidí. Též se mi líbila volba moderátorky akce herečky Fischerové. Atmosféra byla perfektní. Redakční anketa z Václaváku RUDOLF PRO- CHÁZKA, předseda ZO OS KOVO při FAB, Rychnov nad Kněžnou: Akce byla zdařilá oproti původním pesimistickým předpokladům. Národ se začíná konečně probouzet. Jen dál a víc takových akcí! Připravila JANA BENEŠOVÁ a ne naopak! V. Krása se též vyjádřil k jednotlivým reformám: Nám, kteří máme malý příjem, protože nemůžeme pracovat, přinese zdravotnická reforma to, že budeme odkázáni jen na nejhorší péči. Zvýšení DPH nám výrazně zvýší cenu léků a zdravotnických prostředků, které potřebujeme denně, ale nikdo neříká, kde na to máme vzít. Tu samou obavu máme z důchodové reformy. Zbydou Předseda ČMKOS J. Zavadil (uprostřed) vedl průvod na Václavské náměstí na nás nejnižší důchody, budeme na okraji společnosti, a to určitě nechceme! Demonstraci pozdravili také hosté, jmenovitě zástupkyně slovenské Konfederace odborových svazů srdečně pronesla: Slovensko vás zdraví a drží palce. Jste úžasní! Po přečtení závěrečného prohlášení účastníků demonstrace atmosféra důstojně vyvrcholila při zpěvu národní hymny. JANA a MARTIN BENEŠOVI Snímky Martin Beneš (též na str. 3) Předseda OS KOVO Josef Středula na Václavském náměstí v Praze přednesl prohlášení účastníků demonstrace. Shromáždění vyjádřili s prohlášením hlasitý souhlas. Otiskujeme ho v celém znění. Opět stojíme na Václavském náměstí, kde se náš národ mnohokrát shromáždil v kritických chvílích české historie. Vláda svým nezodpovědným vládnutím ztratila odbornou a morální důvěru uskutečňovat reformy ve prospěch občanů České republiky. Korupce v naší zemi dostoupila takového stupně, že začíná ohrožovat základy právního státu a demokracie. Vláda není schopna zabránit rozkrádání peněz z veřejných rozpočtů. Reformy zdravotnictví, daňového, důchodového a sociálního systému jsou nedomyšlené, odbyté, ideologicky podbarvené bez jakýchkoli analýz dopadů na občany. Mají posloužit k uvržení zdravotnictví, penzí a sociální péče do služeb zisku. Nesmyslné škrtání výdajů nepomáhá státnímu rozpočtu proto, že vláda před tím zlikvidovala příjmovou stranu státního rozpočtu prostřednictvím hazardního snižování daní. A PROTO: ODMÍTÁME vaši důchodovou loupež reformu, prospěšnou jen pro soukromé penzijní fondy. ODMÍTÁME, aby placení tzv. nadstandardu znamenalo, že většina občanů bude odkázána na chudinskou zdravotní péči. ODMÍTÁME pohrdání vlády veřejným míněním a sociálním dialogem. ODMÍTÁME, aby tzv. reformy prohlubovaly další zadlužování země a ze zaměstnanců se stali daňoví soumaři, kteří ponesou hlavní břemeno zvýšení daní. ODMÍTÁME neustálé osekávání práv zaměstnanců v zákoníku práce. ODMÍTÁME, aby zaměstnancům byly likvidovány benefi ty a politici si nadužívali služebních výhod za naše daně. ODMÍTÁME tuto vládu rozpočtové nezodpovědnosti. NECHCEME být občany třetí kategorie ani doma, ani v Evropě a svá práva jsme odhodláni důsledně bránit. V Praze dne Lidé byli absolutně (Dokončení ze str. 1) ky budeme dělat vše pro to, aby lidi měli právo vyjádřit se a nikdo jim to nevyčítal, nezakazoval a také aby nikdo nesnižoval takovéto demonstrace a nebyl k lidem neuctivý. Všichni mají totiž povinnost být k těmto lidem, kteří sem přišli, uctiví. (ben)

3 KOVÁK číslo května 2011 Úsměvy na úvod předseda ČMKOS Jaroslav Zavadil a předseda OS KOVO Josef Středula Čekání na start průvodu v Seifertově ulici na Žižkově Ve 12 hodin průvod vyrazil pod dohledem místopředsedy OS KOVO Jaromíra Endlichera PRAHA Při pochodu po magistrále kovácké vlajky zavlály před budovou hlavního nádraží Svatý Václave, oroduj za nás! Mladí lidé rozdávali dobrou náladu Při závěrečné státní hymně se zvedla vlna dojetí Radostný pozdrav nakonec - J. Středula po přečtení prohlášení účastníků demonstrace KOVÁK Vydává OS KOVO IČO: Uzávěrka vždy ve čtvrtek v 11 hodin http//www.oskovo.cz Redakce: šéfredaktor Mgr. Martin Beneš, redaktorka PhDr. Jana Benešová, tajemnice Miloslava Nováková. Adresa redakce a vydavatele: nám. W. Churchilla 2, Praha 3 Telefon: Fax: , Redakční rada: J. Švec - předseda, tel.: , O. Beneda, A. Sobolová, J. Sůva, JUDr. V. Štich, L. Zimmermann Vydavatelský servis: Jan Kratochvíl Objednávky vyřizuje redakce Redakcí nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí Za obsah inzerce redakce nezodpovídá Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., odštěpný závod Praha, č.j. nov. 6094/96 ze dne ISNN MK ČR E

4 KOVÁK číslo května 2011 VYSOKOPECNÍ HUŤ V HOLOUBKOVĚ Po stopách starých hutí v Čechách a na Moravě (VII.) Dřevouhelná vysokopecní železárna v Holoubkově na Podbrdsku byla vystavěna v místě se starší hutní tradicí. Vysokopecní výroba zde byla zavedena v prvních desetiletích 17. století a trvala více než 250 let. V době zániku dřevouhelného hutnictví využila holoubkovská železárna včas své slévárenské základny a přeorientovala se na strojírenskou výrobu, postupně specializovanou na obráběcí stroje. Ta trvá a rozvíjí se v místě historického hutního závodu v Holoubkově dodnes. Po první světové válce přibyly i sklářské stroje. Roku 1934 byla v Holoubkově zrušena slévárna, produkce odlitků byla přesunuta do Strašic a závod se stále více orientoval na výrobu větších obráběcích strojů. Tento program zůstal zachován i v průběhu druhé poloviny 20. století. Výroba velkých vrtaček pro strojírenství je v holoubkovském závodě dodnes. Strojírenský závod stojí na místě železné hutě, jejíž objekty byly pozdější výstavbou pohlceny. Nad závodem se nacházejí dvě bývalé ředitelské vily a v parku je umístěna litinová socha granátníka v nadživotní velikosti, odlitá ve Strašicích pro Zemskou jubilejní výstavu roku 1890 podle původního modelu z roku Strojírna v Holoubkově, vzniklá postupným vývojem z hutního závodu se staletou tradicí, je názorným dokladem transformačních procesů spolupůsobících při historické industrializaci českých zemí. Ing. ZDENĚK RASL Snímky archív autora Železárny v Holoubkově podle obrazu F. Rovlanda z počátku 20. století Počátky železné hutě v Holoubkově lze položit do konce 15. století, její existence je potvrzena i ve století následujícím, kdy ji se zbirožským panstvím získali Lobkovicové. Roku 1593 přešlo zbirožské panství na královskou komoru, v jejímž rámci zůstalo až do rozprodeje erárního majetku v 60. letech 19. století. Holoubkov a další železárny na zbirožském panství tehdy získal H. B. Strousberg. Po jeho krachu zakoupil roku 1885 od Hypotéční banky holoubkovské železárny a další hutní podniky na Zbirožsku Max Hopfengertner a roku 1912 přeměnil tento výrobní celek na akciovou společnost. Za druhé světové války byly holoubkovské železárny převedeny arizací na německé vlastníky. Po znárodnění v roce 1945 byl holoubkovský podnik se svou slévárenskou základnou ve Strašicích včleněn do sdružení Továren obráběcích strojů (TOS) a od roku 1958 do podniku Kovosvit Sezimovo Ústí. Dnes je součástí skupiny Weiler GmbH se sídlem v Německu, s názvem WEILER Holoubkov, s. r. o. V nejstarší době své existence měla holoubkovská huť nejspíše podobu železného hamru s přímou výrobou železa v kusové peci nebo později dýmačce. Vysoká pec je v Holoubkově doložena od roku 1617, během třicetileté války však zpustla a byla obnovena až roku Nová vysoká pec byla vystavěna roku V následné době slezských válek byly státní železárny pověřeny dodávkami munice a Holoubkov byl jednou z hutí, v nichž se výroba litinových koulí soustředila. Na přelomu 18. století sestávala holoubkovská železárna z vysoké pece s rudnou stoupou, 3 zkujňovacích hamrů a cánhamru spojeného s leštírnou dělových koulí. Roku 1833 byla při reorganizaci komorních železáren stará vysoká pec nahrazena novou, nazvanou Ferdinandova, zbořenou v době zániku dřevouhelného železářství (roku 1875). Slévárenský provoz zůstal zachován, první kuplovna byla v huti zřízena již v roce Po převzetí železáren M. Hopfengertnerem byla v Holoubkově postavena nová slévárna a také velká strojírna. Závod si přitom osvojil výrobní program zaměřený především na obráběcí stroje soustruhy, vrtačky, frézky a obrážečky, postupně exportované do řady zemí. Litinový granátník stojící v Holoubkově v parku uprostřed obce Neplacená inzerce DĚTSKÝ TÁBOR ŽEROTÍN Nabídka ZO OS KOVO Šroubárna Žatec Provozovatel OS KOVO Šroubárna Žatec (vedoucí Baroch Otakar) Tábor je umístěn v oblasti Džbánu mezi obcemi Panenský Týnec a Žerotín Ubytování ve čtyřlůžkových chatkách, WC, jídelna a kuchyň ve zděných budovách Stravování 5x denně, po dohodě i jinak Vedoucí dětí VŠ pedagogická, certifikát způsobilosti pro práci s dětmi 4 Zdravotník střední zdravotnická škola Termín: (oběd) (snídaně) Cena: 3850 Kč. Přihlášky a administrace: předseda OS KOVO Šroubárna Žatec Baroch Otakar, tel.: V období duben září (kromě konání dětského tábora) možno zajistit další společenské a sportovní akce. Ilustrační snímek Jaroslav Hodík

5 Neplacená inzerce DĚTSKÝ TÁBOR NA BARONU PAPRSEK Nabídka ZO OS KOVO Janka Radotín Nabízíme letní dětské tábory pro děti a mládež od 6 do 18 let. Všechny jsou pořádány v areálu Na Baronu Paprsek v překrásném prostředí třeboňských lesů na břehu Nežárky cca 15 km od Veselí n. Lužnicí, Kardašovy Řečice a Třeboně. Ubytování je zajištěno v čtyřlůžkových chatkách vybavených lůžkovinami. Stravování (5x denně) probíhá v prostorné jídelně, kterou lze v případě nepříznivého počasí vytopit a využít jako sušárnu či klubovnu. K dispozici jsou dále sprchy s teplou a studenou vodou, splachovací WC, budova marodky a hřiště na kopanou, basket, volejbal, stolní tenis ad. Můj první tábor - pro děti 6 8 let (včetně předškoláků): Cena všech 6 turnusů činí 2790 Kč. I. turnus Lektvar proměn I II. turnus Lektvar proměn II III. turnus Mašinkou za dobrodružstvím I IV. turnus Mašinkou za dobrodružstvím II V. turnus Zrcadlo bohyně Amaterasu I VI. turnus Zrcadlo bohyně Amaterasu II 7. ročník úspěšného tábora pro nejmenší táborníky ve věku od 6 do 8 let včetně předškoláků. Tábor nabízí malým dětem pobyt v pro ně přijatelné délce 9dní/8 nocí. Program je připraven s maximální péčí zaměřenou na tuto věkovou kategorii. Táborové hry využívají pohádkové motivy, probouzejí fantazii a rozvíjejí pohybové aktivity. Jednotlivé turnusy probíhají v rámci delších turnusů tábora Na Baronu-Paprsek. Děti se zde tedy mohou setkat se svými staršími sourozenci, případně v příštích letech absolvovat delší turnus s vědomím známého prostředí. O děti se starají kvalifikovaní vedoucí s praxí při počtu 1 vedoucí na 6-9 dětí. Rodiče mohou děti na tábor sami přivézt i odvézt, usnadnit jim tak nástup na tábor a zároveň se seznámit s místem jejich pobytu. Tábor Na Baronu Paprsek děti 8 15 let: I. turnus Mutagen aneb je libo chapadlo navíc - cena: 4970 Kč II. turnus Kanadský expres - cena: 4480 Kč III. turnus Japonsko země samurajů - cena: 4920 Kč Tábor určený pro mládež ve věku let. Jde o 18 dní naplněných netradičními hrami, sporty i dobrodružstvím. Účastníky čekají netradiční i klasické sporty, adrenalinové zážitky, pohybové i společenské hry, umělecké dílny i výchova k životu v přírodě a vzájemné skupinové soudržnosti (teambuilding). Tábor je klasický s celotáborovou hrou. Má již 40letou tradici. Děti čeká 18 dní plných netradičních zážitků. Náplní programu jsou sportovní hry, při nichž mohou využít i některé ze svých znalostí, čekají je stezky odvahy, příprava vlastních pokrmů na ohni, starší děti puťák. Adventure camp pro mládež let: I. turnus Mutagen aneb je libo chapadlo navíc II. turnus Japonsko země samurajů Cena I. turnus: 5200 Kč, II. turnus 5250 Kč. K úhradě poukazu lze využít příspěvky FKSP včetně vystavení faktury. Možno využít i poukázky Sodexo Flexi pass, Holiday pass, Check, Benefit plus. Rodinná a skupinová rekreace Nabízíme vám rodinnou i skupinovou rekreaci v areálu tábora Na Baronu Paprsek (popis areálu viz dětské tábory). Rodinná rekreace: v termínu od do Cena: 390 Kč/osoba/noc s plnou penzí (možno dohodnout i polopenzi). Skupinová rekreace: stejně jako rodinná; dále možnost skupinových pobytů i mimo sezónu v červnu nebo v září. Cena: 130 Kč/osoba/noc bez stravy a lůžkovin. Kontakty: Pro dětské tábory: pí Svrčková, tel po pá 9 17 hodin. Pro individuální rekreaci: pan Staněk, tel (pouze středa 8 14 hodin) nebo Adresa: ZO OS KOVO Janka Radotín, Vrážská 143, Praha 5. VIII

6 PROGRAM ERASMUS A FINSKO (II.) Jak probíhá kolektivní vyjednávání Je třeba rozlišovat, zda se pohybujeme v oblasti: a) soukromého sektoru, b) veřejného sektoru - ten se dělí na státní sektor a samosprávný sektor, c) univerzitního sektoru. V průběhu stáže jsem se věnovala sektoru soukromému na úrovni nejvyšší neboli vyjednávání za zaměstnance v profesionálním a manažerském (ředitelském, vedoucím) postavení. Typy kolektivních smluv Níže uvedené informace se budou týkat sektoru soukromého, ale první zmínka bude o úrovních kolektivních smluv, které jsou si podobné. 1. úroveň: Na nejvyšší úrovni stojí tzv. Centralised, General, Incomes Policy agreements (hlavní, základní smlouvy), které tvoří základní rámec pro všechny kolektivní smlouvy. Smluvními stranami jsou centrální zaměstnavatelské organizace a centrální zaměstnanecké organizace. Občas do těchto jednání vstupuje i vláda, a tudíž je možno si tato jednání představit jako jednání tripartitní. (Tyto smlouvy mají význam především v situacích, kdy zaměstnavatelé nejsou členy žádné zaměstnavatelské organizace, a tudíž nejsou uzavřeny sektorové kolektivní smlouvy. Aby zaměstnanci nebyli bez ochrany, tak se na tyto případy použijí tyto smlouvy, a tudíž jsou tyto smlouvy obecně závazné pro všechny). 2. úroveň (sectoral level - sektorová): Na této úrovni se již uzavírají smlouvy kolektivní (někdy se také nazývají sektorové, protože ve Finsku jsou všechny smlouvy uzavírány dle sektoru odvětví). Smluvními stranami jsou zaměstnavatelské organizace a odborové federace, případně konfederace. Vyjednávají kolektivní smlouvy pro daný sektor sektor kovodělníků, potravinářský sektor, energetický sektor atd. Jejich úkolem je stanovit nejnižší práva a nároky zaměstnanců v daném odvětví (nejzákladnější úroveň je daná zákonem, kolektivní smlouvy ji však pozvednou nad zákon a tuto nejnižší úroveň stanoví ony). Tyto kolektivní smlouvy mohou v sobě obsahovat ustanovení, které v daných oblastech opravňuje uzavírat i kolektivní smlouvy na místní, lokální úrovni. 3. úroveň (company level - podniková): Toto jsou kolektivní smlouvy v našem smyslu. Tyto kolektivní smlouvy nejsou tak časté, ale umožňují řešit problémy vyskytující se v dané firmě. Smluvními stranami jsou zaměstnavatel a konkrétní odborová organizace. Jde zpravidla o úpravu pracovní doby. 4. úroveň: Touto úrovní se myslí jednotlivé pracovní smlouvy. Odborové konfederace Mgr. DANA DOHNALOVÁ, právnička, Regionální pracoviště OS KOVO Olomouc Systém kolektivního vyjednávání je oproti České republice velmi odlišný. Může být charakterizován jako multi level systém. Ve Finsku probíhá kolektivní vyjednávání v různých sektorech a na různých úrovních jak vertikálních, tak horizontálních. Ve Finsku existují tři velké odborové konfederace, jež sdružují jednotlivé svazy podle toho, jaké mají jejich členové vzdělání (samozřejmě mohou existovat výjimky): SAK = Central Organisation of Finnish Trade Unions (Ústřední organizace odborových svazů), svazy sdružené v této konfederaci se označují i jako blue collar workers = modré límečky; obecně můžeme říci, že v této konfederaci jsou sdruženy odborové svazy, jejichž členové jsou manuálně pracující (mají nejnižší dosažené vzdělání oproti členům STTK a AKAVY); tyto svazy mají dlouhou historii počátek 20. století, jsou největší a nejsilnější; příklady odborových svazů: kovodělnické, papírenské, potravinářské; příklad: pomocný personál v nemocnicích sanitární sestry ; zde si obvykle vyjednávají kolektivní smlouvu jednotlivé svazy samy. STTK = The Finnish Confederation of Professionals (Finská konfederace kvalifikovaných odborníků), svazy sdružené v této konfederací se označují i jako white collar workers = bílé límečky; jejich členové dosáhli středního vzdělání, případně získali vysokoškolský titul Bc.; mají o něco kratší historii než svazy v SAK konec 2. světové války, jsou 2. největší; příklady odborových svazů: hasičů, zdravotních sester, úředníků; příklad: zdravotní sestry bez vysokoškolského vzdělání; zde obvykle vyjednává za všechny svazy - TU = Odborový svaz placených zaměstnanců (Union of Salaried Employees) můžeme si pod tímto představit THP pracovníky. AKAVA = Confederation of Unions for Professional and Managerial staff in Finland (Konfederace odborů pro kvalifikovaný a manažerský personál), tyto svazy se taktéž označují jako white collar workers = bílé límečky; jejich členové dosáhli úplného vysokoškolského vzdělání; svazy v této konfederaci jsou nejmladší; příklady odborových svazů: právníků, doktorů, inženýrů; příklad: doktoři, zdravotní sestry s VŠ; AKAVA má zřízeny dvě samostatné organizace, které za ni vyjednávají: pro soukromý sektor je to YTN, pro veřejný sektor je to JUKO. PŘÍKLADY: A) Technologický sektor Úroveň 1 Manažerský personál: Kolektivní smlouvu (KS) vyjednává YTN, obvykle je malého rozsahu (20 až 30 stran). Úroveň 2 kvalifikovaní odborníci: KS vyjednává TU. Uspenská katedrála v Helsinkách Úroveň 3: Jelikož jde o sektor technologický, tak KS vyjednávají kováci (tyto KS jsou velmi podrobné a mají obvykle 100 a více stran). B) Papírenský sektor Úroveň 1: KS vyjednává YTN, obvykle je malého rozsahu. Úroveň 2: KS vyjednává TU. Úroveň 3: Jelikož jde o sektor papírenský, tak KS vyjednává papírenský svaz. Může nastat situace, kdy na 3. úrovni jsou zaměstnáni zaměstnanci z více odvětví například elektrikáři, kovodělníci, uklízečky atd.: v tomto případě první dvě úrovně zůstávají stejné, ale na třetí úrovni bude tolik kolektivních smluv, kolik se tam nachází odvětví (sektorů) elektrikáři budou mít svou, kovodělníci budou mít svou i uklízečky budou mít svou. Hranice, která rozděluje jednotlivé úrovně, se nazývá border disagreement (můžeme to chápat jako třecí plochu mezi úrovněmi 1 a 2). Určení, do které úrovně bude člověk zařazen, se řídí náplní práce (vysokoškolsky vzdělaný inženýr nemusí být vždy v úrovni 1). Pokud má pod sebou lidi, které řídí nebo je expertem v určitém oboru, vykonává práci samostatně, poskytuje rady atd., tak je zařazen do úrovně 1 = MANAGERIAL. Pokud dělá rutinní práci, potřebuje pomoc, vysvětlení, rady, je asistentem, tak je zařazen do úrovně 2 = SALARIED. (Pokračování příště) Ilustrační snímek autorka I

7 PORADNY NA PŘÁNÍ Na přání mnoha členů OS KOVO zavedl Kovák v roce 2002 rubriku Poradny na přání, která je podle ohlasů čtenářů velmi oblíbená. Jde o odpovědi na dotazy z různých oborů a oblastí, které zajímají širokou čtenářskou obec: právo, zákoník práce, zdravotní a sociální pojištění, nemocenské a důchody, psychologie, bydlení, medicína. Odpovídají přední odborníci OS KOVO i ČMKOS. Pište, mailujte nebo faxujte nám své dotazy (nám. W. Churchilla 2, Praha 3, fax: , e- mail: Rubrika pokračuje i v roce Těšíme se proto, že i nadále nám budete svěřovat svá přání, podněty a připomínky a klást otázky, které budou zajímat i ostatní čtenáře. Daňová odpovědna Jak Ústavní soud rozhodl o stavebním spoření? JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO Chtěli jsme se zeptat, jak to je se stavebním spořením za rok Na školení jste říkala, že je tato záležitost u Ústavního soudu. Z novin víme, že tento soud už přijal nějaké rozhodnutí, ale nevíme přesně, co z něho vyplývá. K. Č., Olomouc Ústavní soud dne zrušil změny ve stavením spoření, které byly prosazeny v rámci úsporných opatření. Podle prvotních informací se ale dá říci, že i zde Ústavní soud rozhodl tak trochu na obě strany. Zvláštní padesátiprocentní sazbu daně z poskytnuté zálohy státní podpory za rok 2010 zrušil s okamžitou platností. Zbytek zákona včetně snížení státní podpory nechal platit ještě do konce roku. Tzn., že dal poslancům dostatečný časový prostor, aby tyto změny byly přijaty v řádném legislativním procesu. Jako argument i zde zaznělo to, co bylo uvedeno v rámci školení, a to, že stát zasáhl do majetkových práv občanů a proti jejich legitimnímu očekávání, s nímž uzavírali své smlouvy o stavebním spoření. Dá se tedy říct, že rozhodnutí Ústavního soudu změnilo ve prospěch občanů pouze ustanovení 8 zákona č. 586/1992. Sb., o daních z příjmů, které znělo: Příspěvek fyzickým osobám podle zákona upravujícího stavební spoření a státní podporu stavebního spoření, na který vznikl nárok v roce 2010 a který byl poukázán stavební spořitelně po 31. prosinci 2010, podléhá dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ve výši 50 procent. Jak postupovat po zrušení srážkové daně u stavebního spoření? JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO Mám stavební spoření a podle rozhodnutí Ústavního soudu bych měl dostat celou podporu. To znamená nezdaněnou. Musím si sám požádat, nebo to bude automatické? Měl bych požádat stavební spořitelnu, nebo finanční úřad? K. L., Kolín Nemusíte podávat žádnou žádost, mělo by vše proběhnout automaticky bez toho, aby každý jednotlivec žádal nebo kontaktoval stavební spořitelnu. Dne vydalo k danému problému Ministerstvo financí ČR následující sdělení: Sdělení ke zrušení srážkové daně na státní podporu stavebního spoření Ústavní soud svým nálezem ze dne , veřejně vyhlášeným dne , zrušil mimo jiné ustanovení zákona č. 348/2010 Sb., o uvalení 50% srážkové daně na státní podporu stavebního spoření, na kterou vznikl nárok za rok 2010 a nebyla vyplacena do Ministerstvo financí na základě žádostí stavebních spořitelen o státní podporu za rok 2010, které byly podány do , vyplatilo v zákonné lhůtě dne státní podporu, na kterou účastníkům vznikl nárok, sníženou o zavedenou II srážkovou daň. Celkem ministerstvo dne stavebním spořitelnám poukázalo 5,25 miliardy Kč. Nález Ústavního soudu v části týkající se zrušení 50% srážkové daně nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů. Ministerstvo přistoupí k výplatě částek státní podpory odpovídající sražené dani bez zbytečného odkladu po vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů. Ministerstvo tak učiní stejným způsobem jako při pravidelné výplatě státní podpory, tedy poukázáním příslušných částek na účty stavebních spořitelen. Ty je následně připíší na účty jednotlivých účastníků. Takto bude vyplacena částka ve výši 5,25 miliardy Kč. Není tedy potřeba, aby jednotliví účastníci stavebního spoření podávali vlastní žádosti, a už vůbec není zapotřebí, aby se obraceli na soudy nižšího stupně. Ilustrační snímek Jaroslav Hodík

8 CHATKY NA SLOVENSKU A VE SNĚŽNÉM NA MORAVĚ Nabídka ZO OS KOVO při Medin, a. s., Nové Město na Moravě Nitranské Rudno (SR) ZO OS KOVO Medin, a. s., nabízí volné rekreační buňky na Slovensku. Jedná se o buňky umístěné v rekreačním středisku na Nitranském Rudně. Chatky jsou kompletně vybaveny pro vlastní vaření (vařič, remoska, rychlovarná konvice, nádobí, jídelní servis, lednička, televize a radiopřijímač). Povlečení na lůžkoviny je nutno vzíti vlastní. Možnost stravování je také v restauraci nebo přímo v městečku. Občerstvení a nákup potravin přímo v místě. Sociální zařízení k použití v campu - 30 m od chatky, pláž m od chatky. Veľký Medér na (SR) Nabízíme rodinnou rekreaci v obytné 4lůžkové chatce (buňce) umístěné na soukromé zahradě. Rekreační možnosti: výborné koupání = termální koupaliště, výlety do blízkého okolí Gabčíkovo, Maďarsko apod. Chatka je vybavena kompletně pro vlastní vaření (vařič, varná konvice, nádobí, jídelní servis), lednička, radiopřijímač, TV. Povlečení na lůžkoviny nutno vzít vlastní. Možnost stravování také v restauracích či hotelích v blízkém okolí nebo přímo v areálu koupališť. Sociální zařízení k použití v prostoru zahrady cca 15 m od chatky. V srdci Žďárských vrchů Nabízíme rodinnou rekreaci v obytné 4lůžkové chatce (buňce) umístěné v campu u Milovského rybníka - Sněžné na Moravě. Rekreační možnosti: výborné koupání, turistika i pro náročné po blízkých skalních útvarech (Drátník, Malinská skála, Devět skal, Čtyři palice, Perníčky atd.), rybolov, sběr lesních plodů, výlety do blízkého okolí (Hlinsko, Polička, Litomyšl, Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě, Svratka, Toulovcovy maštale apod.). Chatka je vybavena kompletně pro vlastní vaření (vařič, remoska, varná konvice, nádobí, jídelní servis), lednička a radiopřijímač. Povlečení na lůžkoviny nutno vzíti vlastní. Možnost stravování také v restauracích či hotelích v blízkosti campu, možnost nákupu potravin a občerstvení přímo v místě. Sociální zařízení k použití v campu - 30 m od chatky, pláž 50 m od chatky. Přímé autobusové spojení s Brnem, Novým Městem na Moravě, Svratkou, Poličkou. Cena je stanovena za 1 buňku za 1 týden. Možnosti využití víkendových pobytů (po předběžné dohodě dle obsazenosti). Cena: výše uvedená sazba/počet dnů. Kontakt: p. Brabec, tel , , , Ilustrační snímek Jaroslav Hodík Místo pobytu VELKÝ MEDÉR (Čalovo) NITRANSKÉ RUDNO MILOVY Termín rekreace květen, září Cena rekreace v Kč 2500 červen 2700 červenec, srpen červen, září červenec, srpen květen, září červen 2200 červenec, srpen 2700 MILOŠ BRABEC, předseda ZO OS KOVO Medin, a. s., Nové Město na Moravě Ilustrační snímek Petr Vurma VII

9 Neplacená inzerce ODBORÁŘSKÁ REKREACE 2011 Cena pobytu činí 4200 Kč. Tábor se nachází v lese v těsném sousedství rozlehlého rybníka, který je využíván ke koupání a provozování vodních sportů. Děti jsou ubytovány převážně v chatách. Součástí tábora je zdravotní pavilon, prostorná jídelna a klubovna. Strava je dětem podávána 4x denně. VI DĚTSKÝ TÁBOR NA ČESKOMORAVSKÉ VYSOČINĚ Nabídka ZO OS KOVO ŽĎAS, a. s., Žďár nad Sázavou ZO OS KOVO ŽĎAS, a. s., nabízí pobyt dětí 1. až 9. tříd v dětském táboře Zubří u Nového Města na Moravě v termínech: 1. běh: pátek pátek běh: sobota sobota běh: neděle neděle Hromadný odjezd ze Žďáru nad Sázavou. Volejte ihned! Objednávky budou vyřizovány dle pořadí. Kontaktní adresa: ZO OS KOVO ŽĎAS, a. s., Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou, tel.: ; ; Ilustrační snímek Petr Vurma

10 Právní servis KOVÁK číslo května 2011/příloha Mohu odmítnout dechovou zkoušku u zaměstnavatele? Mgr. PETRA LAŠTŮVKOVÁ, právnička, Regionální pracoviště OS KOVO Ostrava Můj kolega byl nedávno v průběhu směny vyzván vedoucím, aby foukl do balonku s podezřením na požití alkoholu. Protože toto odmítl, byl upozorněn vedoucím ve vytýkacím dopise, že v případě opakování se odmítnutí dechové zkoušky dostane výpověď podle 52 písm. g). Zajímalo by mě, zda může zaměstnanec odmítnout dechovou zkoušku u zaměstnavatele a jestli mu za to hrozí postih v podobě výpovědi? K. J., Třinec Pojďte si fouknout, pane Novák! Provedeme dechovou zkoušku Jednou z hlavních povinností zaměstnance v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zakotvených v 106 odst. 4 písm. e) zákoníku práce (ZP), nepochybně je nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo ně a nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele. Podle 106 odst. 4 písm. i) ZP je zaměstnanec dále povinen podrobit se na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Zaměstnavatel nebo vedoucí zaměstnanec je v případě pochybností o způsobilosti zaměstnance vykonávat práci oprávněn požadovat, aby se zaměstnanec podrobil zjištění, zda není pod vlivem alkoholu. Zmocnění má být vystaveno jmenovitě na konkrétního oprávněného vedoucího zaměstnance, písemně určeného zaměstnavatelem, přičemž okruh těchto vedoucích zaměstnanců může být specifikován v pracovním řádu. Zaměstnavatel má právo provést dechovou zkoušku, například pomocí detekčních trubiček ALTEST nebo analyzátorem alkoholu v krvi DRIVESAFE. Zaměstnavatel je oprávněn požadovat pravidelně dechové zkoušky, tj. i bez podezření. Může se tak zprostit případné odpovědnosti za pracovní úraz. Uvede-li zaměstnanec vážné důvody, které mu brání podrobit se dechové zkoušce, má zaměstnavatel právo požadovat, aby se podrobil lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není pod vlivem alkoholu. Vyšetření krve nebo moči nemůže však provádět sám zaměstnavatel. Odmítne-li zaměstnanec dechovou zkoušku bez vážných důvodů, porušuje povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k práci vykonávané zaměstnancem (dále jen porušování povinností ), přičemž se jedná minimálně o méně závažné porušení povinností, v některých případech může jít dokonce o závažné porušení povinností či porušení povinností zvlášť hrubým způsobem. V případě odmítnutí dechové zkoušky a rovněž lékařského vyšetření krve nebo moči zaměstnancem, v rámci ZP, se současná judikatura rozchází v otázce prokázání porušení povinností. Ovšem pozor, v případě zaměstnanců, kteří vykonávají zaměstnání nebo činnost, při níž by mohli ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek, například obsluha nějakého strojního mechanismu, jeřábník atd., se uplatňuje zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami: Odmítne-li se osoba podrobit vyšetření, hledí se na ni, jako by byla pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. V případných sporech o neplatnost výpovědi z pracovního poměru podle 52 písm. g) ZP nebo o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru podle 55 ZP, z důvodu porušení povinností závažným způsobem, kdy bude odůvodnění koncipováno tak, že se zaměstnanec vykonávající činnost, při níž by mohl ohrozit život nebo zdraví svoje nebo dalších osob nebo poškodit cizí majetek, odmítl podrobit dechové zkoušce, a proto se na něj podle 16 výše uvedeného zákona hledí, jako by byl pod vlivem alkoholu, je otázkou, jakým způsobem budou tuto právní úpravu vykládat soudy. Pokud má zaměstnavatel podezření, že zaměstnanec není schopen vykonávat práci, a ten se odmítne podrobit dechové zkoušce, má zaměstnavatel právo či dokonce povinnost znemožnit mu vstup na pracoviště nebo výkon práce v souladu s 103 odst. 1 písm. a). Dle judikatury by bylo možné kvalifikovat nepřítomnost zaměstnance v práci jako omluvenou, ovšem bez náhrady mzdy. Je-li dechová zkouška pozitivní, ale zaměstnanec přesto tvrdí, že není pod vlivem alkoholu, mělo by se postupovat obdobně. Zaměstnanec by se měl podrobit lékařskému vyšetření (dechová zkouška sama o sobě není důkazem, že je dotyčný pod vlivem alkoholu, protože zbarvení detekčních trubiček může být vyvoláno i jinými činiteli nebo vadou trubičky), přičemž je nutné ho upozornit, že vyšetření krve nebo moči musí být provedeno v co možná nejkratším termínu, jinak nebude na případný negativní nález brán zřetel. Do doby, než zaměstnanec rozborem provedeným lékařem neprokáže, že není pod vlivem alkoholu, a že je tedy schopen práci vykonávat, mu zaměstnavatel neumožní výkon práce. Protože zaměstnanec nevykonává práci a nejedná se o překážku v práci na straně zaměstnavatele, nebude mu za dobu jeho nepřítomnosti náležet mzda ani náhrada mzdy. Je-li krevní zkouška negativní, zameškanou dobu by měl zaměstnanci zaměstnavatel uhradit a v souladu s 208 odst. 1 by se jednalo o překážku v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanci by náležela náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Hrazení nákladů krevní zkoušky ZP výslovně neupravuje, lze tedy použít 16 odst. 8 zákona č. 379/2005 Sb., kde je uvedeno: Vyšetření biologického materiálu hradí v případě, že se prokáže přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky, vyšetřovaná osoba. V případě, že se přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky neprokáže, náklady nese osoba, která k vyšetření vyzvala... Pokud tedy bude krevní zkouška negativní, měl by náklady na ni uhradit zaměstnavatel. V opačném případě může zaměstnavatel požadovat po zaměstnanci náhradu škody ve smyslu obecné odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli podle ustanovení 250 odst. 1 ZP s tím, že si vyúčtuje nejen vlastní cenu rozboru krve, ale i například náklady na dopravu zaměstnance na vyšetření. Jestliže by zaměstnavatel umožnil zaměstnanci vykonávat práci, ačkoliv měl podezření, že je pod vlivem alkoholu (protože například odmítl dechovou nebo krevní zkoušku), vystavuje se nebezpečí, že v případě škody, kterou by tento zaměstnanec způsobil, mu bude uložena pokuta a hrozí mu další sankce. V případě soudního sporu soud rozhoduje případ od případu, s přihlédnutím k osobě zaměstnance, k funkci, kterou zastává, k jeho dosavadnímu postoji k plnění pracovních úkolů, k době a situaci, v níž došlo k porušení pracovní kázně, k míře zavinění zaměstnance, ke způsobu a intenzitě porušení konkrétních povinností zaměstnance, k důsledkům porušení pracovní kázně pro zaměstnavatele, k tomu, zda svým jednáním zaměstnanec způsobil zaměstnavateli škodu. III

11 PRÁVNÍ NOVINKY - DUBEN /2011 Sb. - VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra o technických podmínkách a postupu při pořizování biometrických údajů a podpisu cizince pro účely vydání průkazu o povolení k pobytu. Upravuje v souladu s předpisy Evropské unie technické podmínky a postup při pořizování biometrických údajů obsažených v nosiči dat průkazu o povolení k pobytu cizince, kterému byl na území České republiky povolen trvalý anebo dlouhodobý pobyt, azylanta nebo osoby požívající doplňkové ochrany. 95/2011 Sb. ZÁKON, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon implementuje směrnice Evropské unie týkající se spotřební daně z tabákových výrobků, upravuje výjimky ze zdanění minerálních olejů a upravuje sazby daně z lihu (i pro pěstitelské pálení). 101/2011 Sb. - SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně. Ministerstvo práce a sociálních věcí podle 7 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 199/2003 Sb. a zákona č. 255/2005 Sb., sděluje, že kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2011 uzavřená dne mezi Odborovým svazem pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy a Asociací textilního oděvního kožedělného průmyslu je s účinností od prvního dne měsíce následujícího po vyhlášení tohoto sdělení závazná i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódy klasifikace ekonomických činností CZ NACE: 13, 14 a 15 (pod CZ NACE 13 je i jedna ZO OS KOVO). 104/2011 Sb. - ZÁKON, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/2004 Nové nařízení vlády č. 114/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, bylo zveřejněno a rozesláno ve Sbírce zákonů v částce 42, s účinností od Podrobněji se k tématu vyjadřuje již výše zmíněný článek v Kováku. Mj. se v něm říká, že novelizace seznamu nemocí z povolání by se měla odehrát ve třech rovinách: 1. doplnit do seznamu nové nemoci z povolání, 2. zavést institut tzv. další nemoci z povolání, 3. odstranit nedostatky technické povahy, které se projevily v průběhu jeho používání v praxi. Mgr. IVA SLAVĚTINSKÁ, právnička, úsek odborové politiky OS KOVO Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů. Cílem této novely je zejména zpřesnit a doplnit některá ustanovení stávajícího celního zákona po přistoupení do Evropské unie, aby lépe odpovídaly potřebám praxe. 108/2011 Sb. - VYHLÁŠKA o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu. Tato vyhláška zrušuje vyhlášku č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství, a upravuje druhy měřicích zařízení, přiřazení typu měření, podmínky měření a měřicí zařízení. 112/2011 Sb. SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2010 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že pro období od 1. května 2011 do 30. dubna 2012 činí průměrná hrubá roční mzda v České republice pro účely vydávání modrých karet Kč. 114/2011 Sb. - NAŘÍZENÍ vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání. Tímto nařízením se novelizuje nařízení vlády upravující nemoci z povolání, které jsou stanoveny na základě 107 odst.1 písm.b) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Další informace viz článek Milana Těšínského. 115/2011 Sb. - VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška č. 335/1997 Sb., kterou se provádí 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška provádí směrnici Evropské unie, týká se zejména označování potravin a dalších potravinových výrobků. NOVÝ SEZNAM NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ MILAN TĚŠÍNSKÝ, specialista OS KOVO pro BOZP Navazuji na článek z Kováku číslo 39 ze dne 3. prosince 2010, nazvaný Navržen nový seznam nemocí z povolání. V této souvislosti chci upozornit na legislativní novinku. Co nové nařízení vlády přineslo? ad 1. Bylo doplněno 6 specifických nemocí. ad 2. Tato položka nakonec neprošla. Totiž z obav o možné zneužití této tzv. volné položky neprošel návrh úspěšně celým legislativním procesem a do konečného znění nového seznamu se volná položka nedostala. Předmětného účelu by mělo být dosaženo příslibem častější novelizace seznamu, reagujícího tím pružněji na pokrok vědy a nové lékařské poznatky v této oblasti, což je ve skutečnosti opravdu jen chabou náplastí. ad 3. Splněno. VÝVOJ INFLACE V DUBNU 2011 Ing. Bc. ALENA PAUKRTOVÁ, úsek odborové politiky OS KOVO Inflace vyjádřená indexem spotřebitelských cen domácností celkem dosáhla v dubnu 2011 proti stejnému období minulého roku hodnotu 101,6 procenta. Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za IV posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v dubnu 1,8 procenta. Bleskový odhad meziročního růstu HICP (harmonizovaný index spotřebitelských cen) pro eurozónu za duben 2011 je 2,8 procenta, jak uvedl Eurostat.

12 POŽADAVKY NA PROSTORY PRACOVIŠŤ Uvedené hygienické požadavky na pracoviště upravuje nařízení vlády č. 361/2007 Sb. v hlavě III, třetí část, a přílohy k tomuto nařízení vlády. Světlá výška prostor určených pro práci Prostorovým požadavkem na pracoviště chápeme v prvém případě světlou výšku, která se stanoví pro pracoviště s trvalou prací podle jejich rozměrů. Jednoduše lze požadovanou výšku pracoviště odvodit tak, že čím je menší plocha pracoviště, tím je menší světlá výška daného pracoviště. Vždy však výška musí činit minimálně 2,5 m, a to i u pracovišť s plochou menší než 20 m 2. Vzhledem k tomu, že některá pracoviště (zejména administrativní) se umísťují do podkrovních částí budov, je vždy nutné zajistit, aby při sklonu stropu bylo pamatováno u místností s plochou do 20 m 2 na podmínku zachování alespoň poloviny podlahové plochy s výškou 2,3 m. Určitá výjimka v požadovaných světlých výškách pracovišť je stanovena u prostor, na nichž se vykonává práce kratší než 4 hodiny (tzn. nejde o trvalou práci) - toleruje se výška 2,1 m. Objemový prostor pro práci Za rozměrový parametr pro trvalou práci dále považujeme také vzdušný prostor ve vztahu k počtu zaměstnanců a především druhu práce, která je na daném pracovišti vykonávána. Tak jako u světlé výšky pracovišť lze u prostorových požadavků odvozovat, že čím je méně (fyzicky) náročná práce, tím je menší požadavek na vzdušný prostor pracoviště. Minimální požadavek na objemový prostor určený pro trvalou práci musí být na jednoho zaměstnance minimálně 12 m 3. V tomto případě jde především o práci vsedě nebo lehkou manuální práci. U pracovišť s převažující prácí vstoje a trvalým zapojením obou horních končetin je požadavek na 15 m 3 a na pracovištích s rozsáhlou a intenzivní činností celého těla (těžká fyzická práce) musí být zajištěno minimálně 18 m 3 objemového vzdušného prostoru. Přesnější vymezení třídy a druhu práce je uvedeno v příloze č. 1, části A, a tabulce č. 1 již uvedeného nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Uvedené limity objemových prostor nesmí být zmenšovány stabilním provozním zařízením, tzn., že daný vzdušný prostor není možné omezovat instalací rozměrných technologií či jiným vybavením pracovišť (například i nábytkem). Výjimka pro uvedené objemové prostoty je dána pro pracoviště ovládacích kabin (například jeřábů), velínů (strojních zařízení a celků), pokladních boxů a prostor obdobné povahy. Rozměry podlahové plochy IVO BROŽÍK, specialista pro BOZP, Regionální pracoviště OS KOVO Praha Každé pracoviště a pracovní místo, na kterých je prováděna pracovní činnost, musí splňovat řadu požadavků na prostorové podmínky. Za prostorové podmínky či požadavky v oblasti zajištění ochrany zdraví zaměstnanců lze považovat v souladu s platnou legislativou především: světlou výšku pracovišť (vzdálenost podlahy a stropu pracoviště), objemový prostor pro práci, rozměry podlahové plochy, rozměry pracovního místa a roviny a požadavky na ovladače. Podmínky ochrany zdraví při práci (III.) Poznámka: Uvedená minimální vzdálenost 1 m stanovená pro obsluhu či údržbu strojů je v některých případech problematickou záležitostí. Především ve starších provozech a provozních budovách vybudovaných ještě v minulém století neodpovídá rozmístění strojů a zařízení dodnes danému požadavku na minimální vzdálenost mezi příslušnými technologiemi či zařízením. Rozměry pracovní roviny, místa a požadavky na ovladače Výška pracovní roviny musí odpovídat tělesným rozměrům zaměstnance, základní pracovní poloze, hmotnosti předmětů a předmětů, se kterými je v rámci pracovní činnosti manipulováno, a zrakové náročnosti. Optimální výška pracovní roviny je při práci vstoje u mužů mm a u žen mm. Pracovní místo musí být uspořádáno tak, aby manipulační roviny, pohybové prostory a vynakládané síly odpovídaly přirozeným drahám pohybu končetin zaměstnance a nedocházelo k zaujímání nepřijatelných pracovních poloh. Pracovní místo, u něhož je základní pracovní poloha vstoje a nevyžaduje se trvalé sledování chodu zařízení, musí být, pokud to umožňuje technologie a prostorové podmínky, vybaveno pro krátkodobý odpočinek vsedě. Ovladače, jež jsou obsluhovány jinak než rukama či chodidly, například lokty a koleny, se nesmějí používat při trvalé práci. Předpis také zdůrazňuje, že při používání nožního ovladače při práci vstoje, nesmí docházet k nerovnoměrnému rozložení hmotnosti těla na dolní končetiny, tzn. používat nožní ovládání vstoje jen ve výjimečných případech a popřípadě střídat pravou a levou končetinu v ovládání. Praktické zkušenosti ukazují, že pracovní polohy při práci vstoje bez možnosti střídání ovládání zařízení pravou a levou nohou jasně vykazují takovou míru zátěže, že je lze považovat za dlouhodobě nepřijatelné. K požadavkům na prostorové podmínky pracovišť patří také určení volné podlahové plochy na jednoho zaměstnance, která je stanovena pro pracoviště s trvalou prací na nejméně 2 m 2. Do této hodnoty se nezapočítávají plochy stabilních provozních zařízení a spojovacích cest či komunikací, přičemž jejich šíře pro pohyb obsluhy nebo zaměstnanců nesmí být zúžena pod 1 m. V

MESIT SLAVÍ ŠEDESÁTINY

MESIT SLAVÍ ŠEDESÁTINY Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Co nového v severních Čechách str. 2 2. díl čtenářské soutěže - hotel Děvín v Mariánských Lázních str. 3 Poznávejte ČR aneb Památky z kovu kolem nás (IV.) str. 4

Více

SE ZDRAVOTNICKOU REFORMOU DO AFRIKY Tam nás vede vláda - zaznělo na demonstraci v Praze

SE ZDRAVOTNICKOU REFORMOU DO AFRIKY Tam nás vede vláda - zaznělo na demonstraci v Praze Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Redakční fotoreportáž z demonstrace proti reformě ve zdravotnictví str. 2 Zprávy ze zahraničí str. 3 Příloha str. I až IV: Poradny na přání (Právní servis, Sociální

Více

PO ČEM VOLAJÍ VE VRCHLABÍ?

PO ČEM VOLAJÍ VE VRCHLABÍ? TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 14. ZÁŘÍ 2006, DATUM VYDÁNÍ: 22. ZÁŘÍ 2006, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle Co nového na Ostravsku - str. 2 Co bude nového ve mzdové oblasti (I.) - str. 3 PŘÍLOHA

Více

JAK POMOCI MALÝM ORGANIZACÍM?

JAK POMOCI MALÝM ORGANIZACÍM? Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz 1 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 10. LEDNA 2008, DATUM VYDÁNÍ: 18. LEDNA 2008, CENA: 6 KČ Kovák v Brnû - str. 2 I nadále moïnost jednoduchého úãetnictví

Více

MAGNA SE MÁ ČILE K SVĚTU

MAGNA SE MÁ ČILE K SVĚTU 25 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 30. ČERVNA 2011, DATUM VYDÁNÍ: 8. ČERVENCE 2011, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Co nového v Praze a středních Čechách str. 2 Stanovisko

Více

ČTYŘI VZPOMÍNKY NA ROK 2011

ČTYŘI VZPOMÍNKY NA ROK 2011 2 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 12. LEDNA 2012, DATUM VYDÁNÍ: 20. LEDNA 2012, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Důležité pracovněprávní údaje str. 2 Zprávy ze zahraničí

Více

JASNÁ, KLIDNÁ, VELKÁ A NEZPOCHYBNITELNÁ!

JASNÁ, KLIDNÁ, VELKÁ A NEZPOCHYBNITELNÁ! Čtěte v čísle Pfiíspûvky na téma nov zákoník práce - str. 2 Redakãní v zva - str. 3 PŘÍLOHA - STR. I AŽ IV: Poradny na pfiání Zima 2005/2006: Nabídka k rekreaci od ZO OS KOVO 39 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU

Více

STÁVKA DOPRAVÁKŮ NEBUDE. ALESPOŇ ZATÍM 3 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 15. LEDNA 2009, DATUM VYDÁNÍ: 23. LEDNA 2009, CENA: 6 KČ

STÁVKA DOPRAVÁKŮ NEBUDE. ALESPOŇ ZATÍM 3 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 15. LEDNA 2009, DATUM VYDÁNÍ: 23. LEDNA 2009, CENA: 6 KČ 3 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 15. LEDNA 2009, DATUM VYDÁNÍ: 23. LEDNA 2009, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Ohlednutí za rokem 2008 v Olomouci str. 2 Složitá situace

Více

CO JE TO EVROPSKÁ SPOLEČNOST?

CO JE TO EVROPSKÁ SPOLEČNOST? 34 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 11. ŘÍJNA 2007, DATUM VYDÁNÍ: 19. ŘÍJNA 2007, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle Usnesení Pfiedsednictva a Rady OS KOVO - str. 2 Dohoda odboráfiû z ArcelorMittal

Více

KRIZE DOSTIHLA BŘEHY SVITAVY 37 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 6. LISTOPADU 2008, DATUM VYDÁNÍ: 14. LISTOPADU 2008, CENA: 6 KČ

KRIZE DOSTIHLA BŘEHY SVITAVY 37 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 6. LISTOPADU 2008, DATUM VYDÁNÍ: 14. LISTOPADU 2008, CENA: 6 KČ 37 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 6. LISTOPADU 2008, DATUM VYDÁNÍ: 14. LISTOPADU 2008, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Jak vidí odboráři novelu zákoníku práce (III.) str.

Více

Zbývající poukazy na zahraniční rekreaci v Chorvatsku 2010. Informace předsedkyně. http://statorg.cmkos.cz

Zbývající poukazy na zahraniční rekreaci v Chorvatsku 2010. Informace předsedkyně. http://statorg.cmkos.cz Informace předsedkyně ❶ Podle předběžných údajů zveřejněných 9. 3. 2010 Českým s t a t i s t i c k ý m úřadem dosáhla v roce 2009 průměrná měsíční nominální mzda na přepočtené zaměstnance výše 23 598 Kč,

Více

VLÁDNÍ SMRŠŤ PŘEDE DVEŘMI

VLÁDNÍ SMRŠŤ PŘEDE DVEŘMI 9 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 3. BŘEZNA 2011, DATUM VYDÁNÍ: 11. BŘEZNA 2011, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Už dospělí, nebo ještě děti? str. 2 Smuteční oznámení str.

Více

EVROPSKÝ ROZHOVOR TENTOKRÁT V PRAZE

EVROPSKÝ ROZHOVOR TENTOKRÁT V PRAZE 8 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 19. ÚNORA 2009, DATUM VYDÁNÍ: 27. ÚNORA 2009, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Kde se nejvíce propouští str. 2 a 3 Zkušenost se zaměstnaneckým

Více

JSME VOLIČI, NEBO OVCE?

JSME VOLIČI, NEBO OVCE? 25 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 1. ČERVENCE 2010, DATUM VYDÁNÍ: 9. ČERVENCE 2010, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Buďme chytré odbory! Ale jak na to? str. 2 Poděkování

Více

ROZKMITANÉ VÁHY V TONAVĚ

ROZKMITANÉ VÁHY V TONAVĚ TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 22. DUBNA 2010, DATUM VYDÁNÍ: 30. DUBNA 2010, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Co nového v Olomouckém kraji? Jen v málokteré firmě se krize

Více

MORA POD VLAJKOU GORENJE

MORA POD VLAJKOU GORENJE TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 29. DUBNA 2010, DATUM VYDÁNÍ: 7. KVĚTNA 2010, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Lobby a šedé eminence str. 2 ČMKOS k nálezu Ústavního soudu

Více

Ze sněmu až k úřadu vlády Protestní pochod odborářů a občanských iniciativ prošel Prahou

Ze sněmu až k úřadu vlády Protestní pochod odborářů a občanských iniciativ prošel Prahou Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Posilování bipartitního dialogu tentokrát v Praze str. 2 3. díl čtenářské soutěže - hotel Děvín v Mariánských Lázních str. 3 Fotoreportáž z protestního pochodu v

Více

KDYŽ NELZE SEHNAT PRÁCI

KDYŽ NELZE SEHNAT PRÁCI 12 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 25. BŘEZNA 2010, DATUM VYDÁNÍ: 2. DUBNA 2010, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Redakce se ptá čtenářů str. 2 Informace ze zahraničí str.

Více

KDO CHCE, TAK CESTU NAJDE. Odborové organizace vznikají zejména. OS KOVO na startu do nového roku ROZHOVOR S PŘEDSEDOU J. STŘEDULOU.

KDO CHCE, TAK CESTU NAJDE. Odborové organizace vznikají zejména. OS KOVO na startu do nového roku ROZHOVOR S PŘEDSEDOU J. STŘEDULOU. 1 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 5. LEDNA 2012, DATUM VYDÁNÍ: 13. LEDNA 2012, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Novinky v cestovních náhradách str. 2 Pozvánka na kurs Mezilidské

Více

PRÁVO EKONOMIKA, DANĚ A MZDY BOZP SOCIÁLNÍ OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ

PRÁVO EKONOMIKA, DANĚ A MZDY BOZP SOCIÁLNÍ OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ 09 PRÁVO EKONOMIKA, DANĚ A MZDY BOZP SOCIÁLNÍ OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ Vážení čtenáři, kolegyně a kolegové, opět po roce vycházíme vstříc přání mnohých z vás. Na pomoc jednotlivým funkcionářům základních organizací,

Více

Krácení investic do vzdělávání

Krácení investic do vzdělávání TÝDENÍK 3 21. LEDNA 2009 XVII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE V příštím čísle přineseme plné znění oficiální verze vzorové kolektivní smlouvy. Společně ji připravili právníci ministerstva školství a školských odborů.

Více

Kdo má volit vedení svazu?

Kdo má volit vedení svazu? 38 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 13. LISTOPADU 2008, DATUM VYDÁNÍ: 21. LISTOPADU 2008, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Mladí jsou naše budoucnost str. 2 Informace ze

Více

Hlavním cílem je stabilizace členské základny

Hlavním cílem je stabilizace členské základny 1 ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROČNÍK 14 CENA 5 Kč 13. 2. 2007 PŘEČTĚTE SI: l TELEFÓNICA O2 - první kolektivní smlouva v nové firmě str. 3 l Na

Více

Soud dal žalobci za pravdu

Soud dal žalobci za pravdu Soud dal žalobci za pravdu Osobní ohodnocení nelze odebrat libovolně Snížit osobní příplatek kvůli nesprávnému parkování? Nesmysl? Ne, stalo se to Ing. Michaelu Strakovi. Šlo ve dvou měsících celkem o

Více

vychází od roku 1953 Pracovní oběd, stravné a stravenka Mantinely dohody o rozvázání pracovního poměru Výpověď pro porušení pracovní kázně a dovolená

vychází od roku 1953 Pracovní oběd, stravné a stravenka Mantinely dohody o rozvázání pracovního poměru Výpověď pro porušení pracovní kázně a dovolená 2013 61. ročník vychází od roku 1953 www.mzdovapraxe.cz 6 Pracovní oběd, stravné a stravenka Mantinely dohody o rozvázání pracovního poměru Výpověď pro porušení pracovní kázně a dovolená OBSAH Vážení čtenáři,

Více

Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů

Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů TÝDENÍK Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů 20 23. KVĚTNA 2007 XV. ROČNÍK V příštím čísle speciální příloha: Stres a pracovní

Více

TEMPUS MEDICORUM. Novým předsedou ČLS JEP byl zvolen prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

TEMPUS MEDICORUM. Novým předsedou ČLS JEP byl zvolen prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY TEMPUS 2/2015 ROČNÍK 24 MEDICORUM ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY DÁLE V TOMTO ČÍSLE: Doporučení ČLK k úhradovým dodatkům Kompenzace za zrušené regulační poplatky bude minimálně od VZP průběžná Bonifikace

Více

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství?

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství? MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Program celostátní finanční konference Přímá volba starostů Novela zákona

Více

Pro co největší srozumitelnost a přehlednost jsme se rozhodli vždy problém okomentovat a poté přinést doslovné výňatky z příslušných dokumentů.

Pro co největší srozumitelnost a přehlednost jsme se rozhodli vždy problém okomentovat a poté přinést doslovné výňatky z příslušných dokumentů. Škola a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je velkou noční můrou všech, kdo mají na starosti nějaké zaměstnance, zaměstnanců samotných, a v našem

Více

č. 4 S T A N O V Y Adresa OSPZV-ASO ČR:

č. 4 S T A N O V Y Adresa OSPZV-ASO ČR: č. 4 O D B O R Y J S O U T U P R O V Á S Ú V O D N Í S L O V O P Ř E D S E D Y O S Vážené kolegyně, vážení kolegové, jistě se mnou budete souhlasit, když prohlásím, že minulé čtyřleté volební období bylo

Více