SY IRIDIUM JE ADAPTABILNÍM HYBRIDEM KUKUŘICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SY IRIDIUM JE ADAPTABILNÍM HYBRIDEM KUKUŘICE"

Transkript

1 listopad prosinec 2013 měsíčník společnosti Syngenta SY IRIDIUM JE ADAPTABILNÍM HYBRIDEM KUKUŘICE NÁDOROVITOST KOŘENŮ BRUKVOVITÝCH OHROŽUJE PĚSTOVÁNÍ ŘEPKY ROZŠÍŘENÍ KOŘENOMORKY V EVROPĚ HYVIDO DO GUINESSOVY KNIHY REKORDŮ LETOŠNÍ VÁNOČNÍ TRENDY

2 Těšíme se na setkání v roce Syngenta konference Praha Syngenta konference Brno Polní den Syngenta Žlunice Polní den Slunečník, Syngenta Žlunice Polní den Slunečník, Syngenta Žabčice Srdečně Vás zveme!

3 EDITORIAL Vážení zákazníci, přátelé, kolegové, rok 2013 se každým dnem blíží ke svému cíli. Nastalo období krátkých dní a dlouhých zimních večerů, které nám poskytují dostatek času na krátkou bilanci, ohlédnutí se zpět. Jaký byl rok 2013 a co nás čeká v roce příštím? Pro nás, jejichž podnikání je spjato s půdou pod otevřeným nebem, byl uplynulý rok rokem plným výzev. Určitě si mnozí z Vás živě pamatují velmi pozdní příchod jara. Měl jsem možnost setkat se na konci dubna s některými agronomy a manažery zemědělských podniků a většina z nich konstatovala, že jarní práce museli stihnout v rekordně krátkém čase. Podařilo se jim to jen díky maximálnímu využití strojních a lidských kapacit. Po pozdním jaru následoval relativně studený a deštivý květen. Vrcholem byly červnové povodně. Protipovodňové zábrany dokázaly uchránit města, méně zemědělský venkov. Léto přineslo téměř tři týdny tropických veder. V roce 2013 ukázalo počasí všechny své vrtochy. Druhá polovina roku byla poznamenána i propadem cen komodit. Nižší ceny neznamenají, že by byla po rostlinných komoditách menší poptávka. Komoditní trhy tak reagují na sklizně globálně lepší než v předchozích letech. Dovolte mi, poděkovat Vám za přízeň během uplynulého roku I díky Vám, našim zákazníkům, mohu napsat, že byl pro Syngentu úspěšný. Byl to druhý rok implementace naší nové integrované strategie. Jsme společností, která má ambici nabízet Vám inovativní a unikátní plodinová řešení. Chceme tím naplňovat naše poslání Bringing plant potential to life, což by se dalo volně přeložit jako Přinášet potenciál rostlin pro život na naší planetě. Vánoce. Asi většina z nás, dospělých, prošla velmi podobnou genezí, když se nám Vánoce, které jsme jako děti vnímali jako svátky spojené s očekáváním být obdarovaný, proměnily na Vánoce, kdy chceme své nejbližší překvapit tím, že je obdarujeme. Tato krásná osudová metamorfóza nádherně vystihuje celkovou podstatu Vánoc dávat a přijímat, radovat se a dělat šťastným toho druhého, chtít být součástí rodinného společenství a zároveň toto společenství aktivně formovat a tvořit. Tak vnímám Vánoce já, a proto nám všem upřímně přeji, abychom během nadcházejících svátečních dní znovu objevili pravou, nekomerční, podstatu Vánoc. Vychutnejme si Vánoce v kruhu svých blízkých. Využijme naplno to, že i celý uspěchaný svět kolem nás na chvíli zpomalí. Přeji Vám veselé Vánoce a úspěšný rok Ľuboš Koľ generální ředitel Syngenta CZ/SK OBSAH ČÍSLA Foto titulka: Syngenta foto soutěž Maďarsko, Somodi KUKUŘICE 4 SY Iridium je adaptabilním hybridem kukuřice ŘEPKA 6 Nádorovitost kořenů brukvovitých ohrožuje pěstování řepky OBILNINY 10 Rozšíření kořenomorky v Evropě SETKALI JSME SE 12 Hyvido do Guinessovy knihy rekordů SLUNEČNICE 13 Syngenta hybridy jsou šampióny slunečnicových polí SYNGENTA VE SVĚTĚ 16 Theobroma jídlo bohů APLIKAČNÍ TECHNOLOGIE 19 Trysky společnosti Syngenta v ochraně zeleniny VÁNOČNÍ RECEPTY 20 Letošní vánoční trendy SOUTĚŽ 22 5 let časopisu Syninfo REGIONÁLNÍ POTRAVINA 23 Hlinecká medovina 27 DOTAZNÍK Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly. Vydává Syngenta Czech s. r. o. Office Park Nové Butovice, Budova B Bucharova 1423/6, Praha 13 Stodůlky Tel.: , fax: MK ČR E syninfo / 13 3

4 KUKUŘICE SY IRIDIUM JE ADAPTABILNÍM HYBRIDEM KUKUŘICE Ing. Vojtěch Štolpa Syngenta Czech V letošním roce si s kukuřicí počasí skutečně pohrálo. Nejdříve přišlo po dlouhé zimě pozdní jaro bohaté na srážky a poté dlouhé suché období, kdy se teplota na teploměru často pohybovala v blízkosti 40 C. V takových extrémních ročnících obstojí opravdu pouze hybridy kukuřice, jimž jejich genetický potenciál umožňuje výjimečnou adaptabilitu. Mnozí odborníci se shodují v názoru, že se změnami klimatu, zahrnujícími zvyšování teploty na Zemi, se budou rozšiřovat suché oblasti. V nich se bude nejen snižovat roční úhrn srážek, ale také razantněji střídat delší období sucha s obdobími krátkých intenzivních srážek. Společnost Syngenta se problematikou odolnosti proti stresu ze sucha dlouhodobě zabývá. Disponuje velice hustou sítí pokusných lokalit, na kterých testuje chování hybridů v odlišných podmínkách. Opírá se o velmi bohaté genetické zdroje, z nichž vznikají nejlepší hybridy uváděné na trh. Letos jsme se rozhodli rozšířit naše portfolio o hybrid SY Iridium, který je určen právě do podmínek kukuřičné výrobní oblasti. Jde o novinku s FAO 350, využitelnou na zrno. Rostliny jsou středního vzrůstu, se středním stay greenem. Tento dvouliniový hybrid má výborný zdravotní stav, především odolnost vůči fuzáriím. Typ zrna je koňský zub, s vysokou objemovou hmotností a velmi rychlým uvolňováním vody ze zrna, což zaručuje výbornou ekonomiku pěstování. Listeny jsou uzavřené, obepínají palici až po špičku. Zároveň se však v době sklizně velice snadno odlisťují, a tím zajišťují minimální sklizňové ztráty. Rovnoměrně nasazené a uniformní palice jsou dalším předpokladem pro stabilní a vysoké výnosy. Má tzv. flexibilní typ palice. Znamená to, že tyto hybridy v příznivých podmínkách zvyšují počet řad a tím výnos. Nedoporučujeme proto porosty přehušťovat. Optimální výsevek je 75 tis. rostlin/ha. Velmi dobrá je i odolnost jak proti kořenovému, tak stonkovému poléhání. V případě vašeho zájmu o kompletní portfolio hybridů kukuřice společnosti Syngenta neváhejte kontaktovat našeho obchodního zástupce. Graf 1: SY Iridium Sklizeň na zrno, Slovensko 2012, 8 lokalit, FAO Graf 2: SY Iridium Sklizeň na zrno, Slovensko 2013, 9 lokalit, FAO ,00 SY IRIDIUM Průměr pokusu 20,00 SY IRIDIUM Průměr pokusu 19,30 20,20 16,94 16,86 15,00-0,90 10,00 12,40 11,09 +0,07 10,00 +1,31 7,80 7,40 5,00 +0,40 0,00 Výnos zrna t/ha Vlhkost % 0,00 Výnos t/ha Vlhkost % 4 syninfo / 13

5 syninfo / 13 5

6 ŘEPKA NÁDOROVITOST KOŘENŮ BRUKVOVITÝCH OHROŽUJE PĚSTOVÁNÍ ŘEPKY Mgr. Veronika Řičařová, Česká zemědělská univerzita v Praze Mezinárodní konference týkající se nádorovitosti kořenů brukvovitých se konala v červnu v kanadském Edmontonu pod záštitou Canola Council of Canada (obdoba českého SPZO). Odborným garantem byla University of Alberta. Šlo o první velké setkání svého druhu, protože přítomní odborníci zabývající se Plasmodiophorou brassicae byli z celého světa od Číny přes Evropu až po Kanadu. Program obsahoval tři základní okruhy zprávy o rozšíření a stavu výzkumu nádorovitosti ve vybraných zemích, témata týkající se molekulární biologie a fyziologie patogenu a témata zaměřená na samotnou kontrolu choroby v praxi. Posledním neméně zajímavým bodem byla návštěva pokusných polí a skleníků a praktická ukázka pěstování řepky na rodinné farmě nedaleko Edmontnu. NÁDOROVITOST MÁ CELOSVĚTOVÝ VÝZNAM. Britský profesor Geoffrey Dixon zahájil konferenci přednáškou o celosvětovém významu nádorovitosti pro zemědělce a biology. Uvedl, že nebezpečí této choroby spočívá zejména v tom, že viditelné symptomy se projeví, až když je celková úroda zničena. Překážkou ve studiu nádorovitosti je zejména těsný vztah patogenu a hostitele celé čeledi brukvovitých. Plasmodiophoru totiž nelze kultivovat mimo tkáň hostitele. Jediným citlivým místem životního cyklu patogenu je, když se vyskytuje mimo buňky hostitele ve formě plovoucích zoospor. Profesor Dixon se dlouhodobě zabývá zejména vztahem nádorovitosti k parametrům půdního prostředí, které Plasmodiophoru jako půdní patogen ovlivňuje nejvíce. Najít účinný způsob ochrany je tedy výzvou jak pro vědce, tak pro samotné zemědělce. Důležitá je příprava půdy, zejména u vlhčích částí polí. Roli hrají i ph půdy a obsah živin, dostupné jsou již i rezistentní odrůdy, významný je v neposlední řadě také osevní postup. NÁDOROVITOST JE PROBLÉM KANADSKÝCH PĚSTITELŮ ŘEPKY. Předseda Canola Council of Canada C. Remprel zdůraznil význam nádorovitosti na produkci jarní řepky v Kanadě. Vzhledem k tomu, že řepka je jednou z nejvýznamnějších zemědělských komodit pro kanadské prérijní provincie a roční Demonstrace lapače spor šířených větrnou erozí obraty z její výroby a zpracování se pohybují okolo 15,4 miliardy kanadských dolarů, je nádorovitost košťálovin hospodářsky velmi významným problémem. Profesor Steven Strelkov, který stál u počátku výzkumu nádorovitosti na místní University of Alberta, hovořil o průběhu výzkumu od roku 2003 po současnost. Původně se nádorovitost vyskytovala v Kanadě pouze na zelenině. V roce 2003 byla objevena na 12 polích v provincii Alberta a nyní se vyskytuje na 1064 polích v Albertě a šíří se i do okolních prérijních provincií, jako jsou sousední Saskatchewan a jeho soused Manitoba. Profesor Strelkov se v současnosti zabývá způsoby přenosu Plasmodiophory, který probíhá zejména prostřednictvím půdy ulpívající na zemědělských strojích. Druhotně je patogen přenášen srážkovou vodou a větrem během větrných bouří. Trvalé spory patogenu mohou při kontaktu s kontaminovanou zeminou ulpívat na osivu nebo na hlízách brambor, se kterými se dostanou na další pole. Profesor Strelkov poznamenal, že za deset let výzkumu mají představu o ekologii patogenu a podařilo se jim vyvinout i postupy kontroly. Nejdůležitějším momentem je podle něj ovšem spolupráce vědců a zemědělců při zavádění těchto strategií do praxe. O rozšíření nádorovitosti v západní Evropě hovořila doktorka Elke Diederichsen z Freie Universität v Berlíně. 6 syninfo / 13

7 Pokusy s rezistentními odrůdami pěstovanými v půdě zamořené nádorovitostí Paní doktorka Diederichsen je členkou šlechtitelského týmu, který pracoval na šlechtění rezistentní odrůdy ozimé řepky Mendel a jejího následovníka Mendelsona. Mendel je již 12 let na trhu a jeho rezistence je rasově specifická. Odrůda byla vyšlechtěna na rezistenci vůči nejběžnějším evropským patotypům. ROZŠÍŘENÍ NÁDOROVITOSTI SE NEVYHNULO ANI ZÁPADNÍ A VÝCHODNÍ EVROPĚ. Po 12 letech používaní již ovšem došlo k prolomení rezistence jak v Německu, tak například v Polsku či Velké Británii, a to zejména protože nebyly dodržovány osevní postupy a odstup v pěstování řepky na zamořených polích. Aby nedocházelo k znehodnocení rezistentního genomu, měl být odstup v pěstování nejméně tři roky. Doporučuje se i střídání rezistentních odrůd. Důležitá je také kontrola výdrolu na sklizených polích, aby se v něm patogen nenamnožil. Výdrol má být okamžitě po vzejití zlikvidován. Jednou z dalších možností je i ošetření půdy kyanidem vápenatým. V českých podmínkách by mohlo být použito dusíkaté vápno, při jehož rozkladu vznikají sloučeniny kyanidu v půdě. Aplikace je však drahá a v polních podmínkách jen omezeně použitelná. V současnosti pracuje tým doktorky Diederichsen na šlechtění nových odrůd s genomem obsahujícím širší rezistenci vůči evropským patotypům Plasmodiophory. Doktorka Malgorzata Jedryczka z Institutu rostlinné genetiky Polské Akademie věd v Poznani ve spolupráci s dalšími východoevropskými institucemi zmapovala rozšíření nádorovitosti na řepce ve východní Evropě. Tradiční oblast výskytu je okolí Petěrburgu, kde byla nádorovitost Woroninem popsána. Vysoký výskyt je zaznamenán také v Kaliningradské oblasti, v centrálních oblastech Ruska. V Kubaňském regionu je výskyt mírnější. Střední ekonomický význam má výskyt Plasmodiophory v oblasti Tomska, Kemerova a Novokuzněcka v Asijské části Ruska. Choroba se občasně projevuje i v Pobaltských státech. V Bělorusku byla nádorovitost na řepce zaznamenána před pěti lety a od té doby jsou hlášeny silnější projevy výskytu na infikovaných polích. Situace na Ukrajině není monitorována. Na Slovensku nebyl ještě výskyt nádorovitosti zaznamenán, zřejmě také díky malým pěstebním plochám řepky. MENDEL JE REZISTENTNÍ ODRŮDA OZIMÉ ŘEPKY. Skleníkové pokusy s různými prostředky pro fumigaci půdy V České republice je stav výskytu monitorován Svazem pěstitelů a zpracovatelů olejnin Praha a Katedrou ochrany rostlin ČZU. V současnosti jsou největší ohniska výskytu na severní Moravě, v severních Čechách, v jižních Čechách a na Vysočině, lokální výskyty jsou hlášeny i z jižní Moravy a středních Čech, zejména v návaznosti na kyselé, zamokřené, utužené půdy. Další výskyt Plasmodiophory v České republice je také vázán na pěstování brukvovité zeleniny. Situace v Polsku je podobná, v téměř všech vojvodstvích Polské republiky byla nádorovitost na řepce zaznamenána. O výzkumu a monitoringu Plasmodiophory ve Švédsku hovořila doktorka Ann Wallenhammar z Oddělení půdy a životního prostředí Švédské Univerzity Zemědělských věd. Fakulta přírodních zdrojů této univerzity vytvořila celostátní syninfo / 13 7

8 ŘEPKA projekt Biologického půdního mapování (BioSoM Biological Soil Mapping), který propojuje několik vědních oborů zabývajících se půdou. V rámci tohoto projektu je i služba zemědělcům, která zahrnuje detekci a mapování půdních patogenů, mezi které nádorovitost patří. Detekce Plasmodiophory z půdy probíhá pomocí metody qpcr (kvantitativní polymerázová řetězová reakce), na jejímž vývoji paní doktorka Wallenhammar pracovala. Od roku 2012 je zemědělcům nabízena služba detekce nádorovitosti, díky které mohou efektivněji plánovat osevní postup a odstup v pěstování řepky na zamořených pozemcích. Skupina paní doktorky momentálně pracuje na výzkumu efektu bóru a dusíku v souvislosti s infekcí Plasmodiophorou a dalším průběhem choroby. VE ŠVÉDSKU DETEKUJÍ VÝSKYT NÁDOROVITOSTI SPECIÁLNÍ METODOU. Ve Švédsku byl také odstartován projekt na sekvenaci celého genomu Plasmodiophory brassicae. Díky znalosti genomu patogenu bude v budoucnu mnohem snazší další molekulární výzkum, detekce a šlechtění rezistentních odrůd. Rezistenti vhodní do klimatického prostředí Švédska nejsou stále ještě dostupní a jsou předmětem výzkumu švédských odborníků. Molekulárně-biologický blok zahájila doktorka J. Ludwig- Müller, která hovořila o hormonální signalizaci v kořenech modelové rostliny huseníčku rolního (Arabidopsis thaliana) při napadení Plasmodiophorou. Dr. Jedryczka z Poznaňské univerzity demonstruje náchylnou odrůdu řepky napadenou nádorovitostí (pokus s rezistentními odrůdami na zamořeném poli) Vědecko-praktický blok přednášek zahájil doktor Peng přednáškou o integrovaném managementu nádorovitosti. Skupina doktora Penga se zabývala hledáním vhodných postupů při kontrole nádorovitosti počínaje osevním postupem, přes rezistentní odrůdy po fungicidy a biofungicidy. Obě skupiny látek fungovaly v kontrolovaných podmínkách. Při větším zamoření půdy byly látky neúčinné. Osevní postup v kombinaci s rezistentními odrůdami snížil množství inokula v zemi o 90 %, jestliže byla dodržena dvouletá přestávka mezi setím jarní řepky. Dvouletá přestávka zvýšila výnosy rezistentních odrůd o 25 %. Pro správné používání rezistentů a kontrolu nádorovitosti je ovšem doporučována tříletá přestávka mezi setím řepky. SPOLEHLIVÉ POTLAČENÍ NÁDOROVITOSTÍ V PRAXI NENÍ DOŘEŠENO. Doktorka Hwangová se zabývá studiem kontroly nádorovitosti na Albertské univerzitě již deset let. Testovala způsoby snížení koncentrace spor Plasmodiophory v půdě pomocí fungicidů, úprav ph, moření semen, vylapávacích rostlin (výdrol, další brukvovité). Většina těchto testovaných způsobů kontroly byla vhodná spíše do malovýrobních podmínek, protože byla Náchylná (kontrolní) odrůda napadená nádorovitostí z pokusů s rezistentními odrůdami Po propuknutí nádorovitosti v Kanadě v roce 2003 započal vývoj rezistentních odrůd jarní řepky. Hledáním zdrojů biologické rezistence se zabývala přednáška doktora Rahmana z Albertské Univerzity. Šlechtění na rezistenci proti nádorovitosti probíhá nejdříve na úrovni hledání vhodného zdroje rezistence. Pak následuje identifikace a mapování genů rezistence a následný přenos těchto genů do rezistentního potomstva. Zdroje rezistence pro nové odrůdy pocházely z vodnice, brukve černé, tuřínu a ozimé řepky Mendel. Ukázka polních pokusů s fumigací půdy zamořené nádorovitostí 8 syninfo / 13

9 buď příliš drahá, nebo neúčinná na velkých plochách. Pro velkoplošné podmínky byly efektivnější metody, jako jsou časnější setí (v kanadských podmínkách u jarní řepky setí do chladné půdy), rezistentní odrůdy, aplikace fumigantů či přerušení osevního sledu pomocí zasetí nehostitelské plodiny. Všechny jmenované postupy jsou účinné v boji s nádorovitostí, ale nejsou schopné snížit koncentraci spor nádorovitosti v půdě pod únosnou hranici. Důležité je také pečlivé čištění zemědělské techniky, která se dostane do kontaktu s kontaminovanou zeminou. DŮLEŽITÉ JE ČIŠTĚNÍ ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY. Nejdůležitějším a nejkritičtějším krokem při čištění je hrubé a jemné čištění, které má za úkol odstranit 99 % všech nečistot a potenciálně také spor. Desinfekce je pak jen pojistkou. Používá se k ní deset nejúčinnějších testovaných látek, mezi kterými jsou chlornan sodný, peroxid vodíku, kyselina octová či hydrogenperoxosíran draselný. Bylo testováno i čištění pomocí tepla. To se ovšem neukázalo jako účinné, protože spory přežily i po třech hodinách při teplotě nad 100 C. Posledním bodem v programu konference byla návštěva pokusných polí a skleníků. Tam také proběhla demonstrace čištění zemědělské techniky. Na zamořených pokusných políčkách byly předvedeny rezistentní a náchylné odrůdy řepky a pokusy zabývající se fumigací půdy. Rovněž proběhla ukázka přístroje na zachytávání spor šířených větrnou erozí. Ve sklenících bylo Parametry prostředí, které ovlivňují výskyt nádorovitosti na kanadských prériích, bylo téma, které představil doktor Gossen ze Saskatoonského výzkumného centra. Doktor Gossen prokázal, že při teplotě pod 17 C propuká choroba velmi pomalu nebo vůbec, stejně tak zásaditější prostředí redukuje průběh infekce. Pro začátek infekce je důležitá také vlhkost půdy. Dokonce se půdní vlhkost v rizosféře ukázala jako klíčový faktor, který má na propuknutí choroby větší vliv než ph a typ půdy. Bohužel je to jeden z faktorů, jenž lze jen velmi těžko kontrolovat. Metody čištění a desinfekce nářadí a nástrojů kontaminovaných nádorovitostí představil doktor Howard z Centra pro zemědělství a vývoj venkova. Centrum provedlo studie, jejichž výsledkem byl manuál pro čištění a desinfekci zemědělských strojů. Všechny doporučené metody byly laboratorně otestovány a prověřeny jako účinné při boji s nádorovitostí. Zemědělské Ron Howard z Centra pro zemědělství a vývoj venkova předvádí mobilní čisticí stanici pro čištění zemědělských strojů přímo v terénu možné shlédnout nádobové pokusy, v nichž byla testována účinnost několika komerčních prostředků pro fumigaci půdy. Dobrovolnou částí konference byl výlet na rodinnou farmu nedaleko Edmontnu. První zastávka ovšem vedla do firmy zabývající se mícháním a distribucí hnojiv a postřiků. Každá farma zde má svůj účet, na němž je vedena rozloha a kvalita polí. Hnojivo a postřiky jsou pak dodávány přímo na míru dané farmě a poli. Spotřeba pesticidů ovšem není příliš velká. Proti chorobám, například proti Sclerotinii, se ošetřuje maximálně dvakrát za sezónu a ochrana proti škůdcům je minimální, protože nepřežijí drsné kanadské zimy. Ukázka jemného čištění strojů pomocí podtlakového mytí stoje, například pluhy, mohou přenášet až stovky kilogramů zeminy se sporami Plasmodiophory. Proto je čištění povrchů strojů, nářadí, vozidel nezbytné, stejně jako kontrola při převozu rostlinného materiálu, osiv či vody. Podobné metody čištění byly používány při kontrole nádorovitosti v zelinářství. Čištění přístrojů zahrnuje nejprve hrubé čištění oškrábáním a očištěním kartáči nebo odstranění zeminy pomocí proudu vzduchu. Následuje jemné čištění prostřednictvím podtlakového mytí vodou nebo mytí pomocí kartáčů. Posledním krokem je desinfekce, která je aplikována na čištěné povrchy po dobu 20 minut. To je čas potřebný k zabití všech životaschopných spor. JARNÍ ŘEPKU PĚSTUJÍ V KANADĚ INTENZIVNĚ. Pěstování jarní řepky od zasetí po sklizeň trvá v Kanadě tři měsíce. Jde tedy o velmi intenzivní systém pěstování. Navštívené pole s jarní řepkou patřilo k těm s největším výnosem na farmě. Farma problémy s nádorovitostí zatím nemá, a proto se majitel pochlubil zdravým, hustým porostem řepky a také zemědělskou technikou, kterou používá. Prérijní pole jsou zde na černozemích s mocností až čtyři metry. Paradoxně nejúrodnější pole bývají zamořena nádorovitostí. Proto je pro zemědělce klíčové, aby výzkum nádorovitosti probíhal co nejrychleji a přinášel účinné metody pro boj s chorobou, která sužuje tento řepkařský region. syninfo / 13 9

10 OBILNINY ROZŠÍŘENÍ KOŘENOMORKY V EVROPĚ Ing. Renata Salavová Syngenta Czech and Slovakia Mořidlo Vibrance Gold je první a dosud jediný produkt na českém trhu registrovaný proti kořenomorce (Rhizoctonia spp.) v obilninách. Kořenomorka patří k nejškodlivějším patogenům způsobujícím choroby pat stébel společně s fuzariózami (Fusarium spp.) a černáním pat stébel (Gaeumannomyces graminis). Přestože její význam v České republice stoupá, setkáváme se občas s protichůdnými názory, které často pramení z neznalosti dané problematiky. Je to podmíněno také tím, že vizuální rozlišení kořenomorky od ostatních druhů z této skupiny houbových patogenů je velice problematické. Pro přesné určení je nutný laboratorní rozbor. Sedmdesát šest procent izolátů bylo Rhizoctonia solani a 24 % Rhizoctonia spp. se dvěma jádry v buňce. Nejčastěji byla detekována Rhizoctonia solani AG 5 (25 %), následovaná AG 9 (16 %) a AG 4 (13 %). Rhizoctonia cerealis nebyla v analyzovaných půdních vzorcích detekována. Půdní druh a v minulosti pěstované plodiny neměly žádný vliv na pozorované Rhizoctonia spp. a jejich AG. Rhizoctonia solani AG 5 byla nejčastěji detekovanou AG bez zřetele na předplodinu. Spektrum detekovaných AG bylo podobné pro Francii, Německo a Polsko, avšak bylo významně odlišné pro Velkou Británii (P=0,0016). Příznaky kořenomorky (Rhizoctonia spp.) Dovolte mi, abych vás ve stručnosti seznámila s konkrétními výsledky průzkumu rozšíření Rhizoctonia spp. v půdách Evropy a se stanovením citlivosti Rhizoctonia spp. na účinnou látku sedaxane. VIZUÁLNÍ ROZLIŠENÍ KOŘENOMORKY JE PROBLEMATICKÉ. Rozšíření druhů rodu Rhizoctonia (Rhizoctonia spp.) v půdách Evropy bylo stanoveno na základě analýzy vzorků půdy z 282 lokalit v letech 2009/10. Rhizoctonia spp. byla nalezena v 68 % vzorků z Francie, Německa, Velké Británie, Polska, Itálie, Španělska, Maďarska a České republiky. Dvě stě osmdesát osm izolátů z 136 lokalit bylo dále analyzováno pyrosekvenováním části ribozomální DNA za účelem odlišení různých anastomózních skupin. Hyfy různých izolátů patřících do stejné AG mají schopnost splynout při tvorbě sítě mycelia a následně si vyměnit genetickou informaci. Různé AG se liší morfologicky, spektrem hostitelů a virulencí. CITLIVOST NA SEDAXANE BYLA ZJIŠTĚNA PRO VŠECHNY IZOLÁTY AG RHIZOCTONIA SPP. Citlivost na sedaxane, novou účinnou látku pro moření osiva, byla zjištěna pro všechny izoláty. Výsledky ukazují vysokou citlivost (průměrná EC 50 =0,028 ppm) pro všechny AG Rhizoctonia spp. Mezi izoláty získanými z různých zemí nebyly pozorovány žádné rozdíly v citlivosti. Půdní houby rodu Rhizoctonia jsou známy jako významné patogeny mnoha polních plodin, u kterých způsobují padání klíčních rostlin, skvrny na listech a hniloby stonku a kořenů. Rostliny pšenice napadené kořenomorkou (vlevo), vpravo zdravé rostliny (ošetřeno sedaxane) 10 syninfo / 13

11 Nejznámější svým škodlivým působením na rostlinou produkci jsou druhy Rhizoctonia cerealis (teleomorfní stadium Ceratobasidium cereale) a Rhizoctonia solani (teleomorfní stadium Thanatephorus cucumeris). MOŘENÍ SEMEN SEDAXANEM MŮŽE BÝT PROSTŘEDKEM OCHRANY PŘED INFEKCÍ RHIZOCTONIA SPP. kontrola kontrola Inokulovaná standard Vibrance Gold R. cerealis (AG D) je druh dobře známý v Evropě svou patogenitou pro obilniny, ale v tomto průzkumu nebyl detekován. Je to možné přičíst jeho rychlé degradaci v půdě. Proto už nebyl životaschopný, když byly houby izolovány na umělých živných médiích. O R. cerealis bylo rovněž publikováno, že má podstatně pomalejší růst než R. solani. Pro 45 % půdních vzorků byly získány více než tři izoláty. Data z tohoto evropského průzkumu ukazují, že přítomnost Rhizoctonia spp. v půdě můžeme očekávat bez zřetele na půdní druh a předplodinu na daném poli. Rozšíření patogenu proto bude závislé na jiných faktorech, jako jsou klimatické podmínky a systém hospodaření. Průměrná citlivost na sedaxane byla relativně nízká, což společně s malým rozsahem variability potvrzuje vynikající aktivitu této účinné látky na Rhizoctonia spp. Podporuje to Viditelně silnější a zdravé kořeny po ošetření Vibrance Gold rovněž skutečnost, že nebyly žádné rozdíly v citlivosti izolátů z různých zemí. Moření semen sedaxanem proto může být dalším prostředkem ochrany mladých rostlin před infekcemi Rhizoctonia během počátečních vývojových fází rostlin. Tato choroba je velmi důležitá v jiných oblastech, například v tichomořském severozápadu USA. Obecné povědomí o Rhizoctonia spp.je v současné době v Evropě malé, avšak v důsledku změn systému pěstování, jako je třeba zavádění minimální orby nebo její vynechání, si farmáři začínají více uvědomovat Rhizoctonia spp. jako patogeny ovlivňující zdraví kořenů. Zhoršený zdravotní stav kořenů rostlin v raných fázích vývoje má vliv na řádný vývoj v pozdějších fázích a schopnost rostliny poskytnout úplný výnosový potenciál. Z České republiky byly analyzovány čtyři půdní vzorky, ve všech byla detekována R. solani, počet izolátů: 1 vzorek 1 2 izoláty, 1 vzorek 3 4 izoláty, 2 vzorky >4 izoláty, AG: 4x AG E (dvoujaderné), 1x 4 HG II (vícejaderné). Pokud budete mít zájem získat podrobnější přehled o výsledcích průzkumu výskytu Rhizoctonia spp. v Evropě a stanovení citlivosti na účinnou látku sedaxane, doporučuji tento zdroj: Goll et al. (2013): Survey on the prevalence of Rhizoctonia spp. in European soils and determination of the baseline sensitivity towards sedaxane. Plant Pathology, doi: /pps.12063, ze kterého jsem čerpala informace pro napsání tohoto článku. Vliv kořenomorky (Rhizoctonia spp.) na pšenici syninfo / 13 11

12 SETKALI JSME SE HYVIDO DO GUINESSOVY KNIHY REKORDŮ Ing. Eva Kabylová Syngenta Czech Na konci května uspořádala společnost Syngenta u příležitosti představení hybridních odrůd ječmene Hyvido dva netradiční polní dny. O těchto akcích jste se ostatně mohli dočíst v minulých číslech našeho časopisu. Součástí zajímavého programu byla i soutěž o hodnotné ceny. A první cenou byl výlet do Německa na prohlídku zkušební stanice v Bad Salzuflenu, tedy místa, kde se hybridní ječmeny společnosti Syngenta zrodily. Pan Hubertus Cammert, agronom zapojený do soutěže o světově nevyšší výnos ozimého ječmene Výherci zájezdu do Bad Salzuflenu Výherci soutěže se začátkem listopadu sjeli z různých koutů naší republiky, aby mohli vyrazit za svou odměnou. Cílem výletu byla především šlechtitelská stanice v německém lázeňském městečku poblíž Hannoveru Bad Salzuflen. Tato stanice se zabývá již řadu let šlechtěním nových odrůd nejen ozimého ječmene, ale i cukrovky, řepky a dalších plodin. Kromě šlechtění tam probíhá produkce osiva nejvyšší kvality. Návštěva stanice byla zahájena obědem v nově vybudovaném návštěvnickém centru. Poté následovala prohlídka celého komplexu. Návštěvníci viděli stroje na zpracování a třídění osiv, mechanizaci určenou k pokusnické činnosti a laboratoře s moderním vybavením. Ve sklenicích proběhla ukázka jednotlivých fází vývoje a šlechtění především ozimého ječmene. Paní Andrea Maune, která je zodpovědná za registraci nových odrůd hybridního ozimého ječmene, vysvětlila základní principy šlechtění nových odrůd firmou Syngenta a ukázala několik budoucích materiálů. Velice zajímavou součástí programu byla následná návštěva agronoma Hubertuse Cammerta. Ten je v letošním roce jedním ze tří evropských farmářů, kteří se pokoušejí o překonání světového rekordu ve výnosu ozimého ječmene a zápisu do Guinessovy knihy rekordů. Pro tuto soutěž zvolil hybridní odrůdu Wootan, tedy odrůdu, která bude na našem trhu s osivy k dispozici již pro příští sezónu. Současný světový rekord ve výnosu ozimého ječmene je 12,2 t/ha a pan Cammert věří, že má šanci rekord překonat. Jak upřesnil, pro hodnocení rekordu je třeba dodržet přísná pravidla soutěže. Například soutěžní plocha musí být přesně určena a zaměřena předem a nesmí být menší než osm hektarů. Hubertus Cammert hospodaří na farmě v těsné blízkosti Hannoveru na orné ploše zhruba 500 hektarů. S pěstováním hybridních odrůd ječmene firmy Syngenta má několikaleté zkušenosti. Naši pěstitelé se zajímali o agrotechniku, kterou pan Cammert používá. Ten potvrdil, že doporučená technologie firmy Hybrid Optimised System má pro dosažení maximálního výnosu hybridního ječmene své opodstatnění. Především hnojení přesně podle stavu porostu a dvojí aplikace fungicidu a regulátoru jsou klíčová opatření. Na základě dotazů také prozradil, že na podzim dodal ječmeni dávku fosforu, draslíku, síry a hořčíku, s dusíkem čeká až na jaro. Tak věří, že pro dobré přezimování udělal maximum. Aby si výherci skutečně užili svoji zaslouženou odměnu, kromě odborných částí pro ně byl připraven i odpočinkový program. S potěšením uvítali možnost relaxace v lázeňském komplexu v Bad Salzuflenu s množstvím bazénů, koupelí a saun. Celý program byl zakončen ještě příjemnějším posezením a degustací v blízké rodinné likérce Kornbrennerei Warnecke v městečku Bredenbeck. Doufáme, že se všem výhercům zájezd líbil a vše proběhlo k jejich spokojenosti. Věříme, že se do soutěží pořádaných firmou Syngenta zapojíte i Vy. Třeba se tak zúčastníte i některého z dalších výletů. 12 syninfo / 13

13 SLUNEČNICE SYNGENTA HYBRIDY JSOU ŠAMPIÓNY SLUNEČNICOVÝCH POLÍ Ing. Karel Neckář, Ph.D. Syngenta Czech Plochy slunečnice se v posledních letech potýkají s různými výkyvy, které jsou ovlivněny několika faktory, nicméně slunečnice stále patří na našich polích mezi stabilní a ekonomicky zajímavé plodiny. Zimní měsíce jsou ideální dobou pro bilancování předchozího pěstitelského roku a zároveň jsou vhodné pro plánování další sezóny. Jedním z prvotních a zároveň nejdůležitějších úkolů pro zajištění nejlepší sklizně je výběr vhodných hybridů. Při výběru vhodného hybridu se můžeme řídit mnoha faktory. Bezesporu nejdůležitějším z nich je výnos nažek. Z toho pohledu poskytuje společnost Syngenta pěstitelům slunečnice to nejlepší, co je na slunečnicovém trhu k dispozici. Společnost Syngenta se šlechtění mnoha plodin věnuje již několik desítek let. Díky tomu může nabízet po celém světě velmi kvalitní odrůdy z vlastních šlechtitelských programů. Slunečnice se řadí mezi plodiny, u kterých má společnost Syngenta šlechtitelský program výborně propracován. Hybridy slunečnice dokazují na českých a moravských polích svou kvalitu celou řadu let. Výjimkou nebyl ani poslední sklizňový rok, kdy se Syngenta slunečnici dařilo nejen na běžných plochách, ale také v řadě pokusů po celé České republice. SYNGENTA NABÍZÍ KVALITNÍ ODRŮDY Z VLASTNÍCH ŠLECHTITELSKÝCH PROGRAMŮ. tohoto hybridu. Díky tomu v sobě zahrnuje všechny dobré vlastnosti hybridu NK BRIO, jako jsou vysoký výnosový potenciál, stabilita výnosu a dobrá tolerance k chorobám. Stabilitu výnosu potvrdil hybrid NK NEOMA v již zmiňovaných pokusech SPZO 2013, kdy se na všech pěti lokalitách umístil na předních pozicích. V průměru z těchto pěti lokalit vyhrál s vynikajícím výnosem nažek, který dosáhl hodnoty 3,51 t/ha, což činilo 118,6 % (100 % = průměr pokusu). PODLE ÚDAJŮ SPZO 2013 BYL HYBRID NK NEOMA V LETOŠNÍM ROCE NEJPĚSTOVANĚJŠÍM HYBRIDEM V CL TECHNOLOGII. Po několika letech společnost Syngenta opět vstoupila se slunečnicí do spolupráce se Svazem pěstitelů a zpracovatelů olejnin. Tím se zařadila do sítě pokusů SPZO a mohla se porovnat s konkurenčními hybridy, které se v těchto pokusech objevovaly i v předešlých letech. V těchto pokusech hybridy od společnosti Syngenta jednoznačně potvrdily svou výbornou kvalitu. Při vyhodnocení všech pěti lokalit obsadily na pomyslném stupni vítězů první a třetí místo! Na první místo se suverénně nejlepším výnosem nažek vystoupal hybrid NK NEOMA, bronzovou medaily získal známý hybrid NK BRIO! HYBRID NK NEOMA ZVÍTĚZIL V POKUSECH SPZO. NK NEOMA je dvouliniový hybrid s normálním typem oleje určený pro tzv. Clearfield technologii. Šlechtitelsky vychází z hybridu NK BRIO, přičemž jde o imazamox rezistentní verzi / 13 13

14 SLUNEČNICE Graf: Výnos nažek POP SPZO 2013 (t/ha) 3,5 Výnos (t/ha) 3 2,5 2 NK NEOMA CL P63LL06 NK BRIO ES VIOLETTA MOBILL NK ALEXANDRA PR ES NOVAMIS CL ES BIBA ES BELLA ES AMIS CL EUROMIS CL ES LIBRA LG P63LE10 (E) LG CL CLLEMENT CL NK TRISTAN CL IMIDOR CL ES PRIMIS CL LG CL PR64F50 P64LE25 (E) NK ALEGO CL CLLEVER CL SUNFLORA CL NEJPĚSTOVANĚJŠÍ HYBRID NK BRIO JE NA NAŠICH POLÍCH STÁLICÍ. Mezi stálice na našich polích patří nejpěstovanější hybrid NK BRIO (Kleffmann 2013, SPZO 2013). Svou skvělou výkonnost potvrzuje každým rokem. Jde o raný hybrid registrovaný v České republice. Rajonizován je do všech oblastí, kde slunečnici pěstují, a to z důvodu jeho plasticity a univerzálnosti. Přestože hybrid NK BRIO nepatří mezi úplné novinky, velmi dobře si v pokusech SPZO 2013 poradil s konkurencí. V celkovém hodnocení skončil na třetím místě. V těchto pokusech dosáhl v průměru z pěti lokalit výnosu 3,26 t/ha, což bylo 110,1 % (100 % = průměr celého pokusu). Společnost Syngenta nabízí svým zákazníkům komplexní řešení pěstování slunečnice. Celkový úspěch v podobě výborných hektarových výnosů začíná správným výběrem odrůdy. Výsledky z pokusů a praxe jasně vypovídají o tom, že z hybridů od společnosti Syngenta nemůže žádný pěstitel vybrat špatně, protože kdo by na poli nechtěl vítěze a šampióny. Výnos nažek POP SPZO 2013 (100 % = průměr pokusu) 100 % = průměr pokusu NK NEOMA CL P63LL06 NK BRIO ES VIOLETTA MOBILL NK ALEXANDRA PR ES NOVAMIS CL ES BIBA ES BELLA ES AMIS CL EUROMIS CL ES LIBRA LG P63LE10 (E) LG CL CLLEMENT CL NK TRISTAN CL IMIDOR CL ES PRIMIS CL LG CL PR64F50 P64LE25 (E) NK ALEGO CL CLLEVER CL SUNFLORA CL / 13

15 NK Neoma Vítěz pokusů SPZO 2013 Clearfield technologie NK Brio Stále na stupních vítězů NK Neoma 119 % NK Brio 110 % * * POP SPZO - slunečnice, výnos nažek (2013) (v t/ha při 8 % vlhkosti nažek, 5 lokalit) 100 % = 2,96 t/ha

16 SYNGENTA VE SVĚTĚ THEOBROMA JÍDLO BOHŮ 16 syninfo / 13

17 Přicházejí vánoční svátky čas, kdy nás v nose pošimrá vůně svařáku, pečeného cukroví, punče a rodinné pohody. Jednou z nejpříjemnějších vůní spojenou s Vánocemi, ale také s dětstvím a krásnými sny, je vůně horkého kakaa. Běžně konzumujeme kakao nejen jako skvělý nápoj, ale je to také nenahraditelná složka čokoládových výrobků a cukroví. Mgr. Dana Škarítková Syngenta Czech and Slovakia Tobolka kakaa ve stadiu technologické zralosti K akaovníkový strom byl objeven před více než dvěma tisíci let. Pochází z deštných pralesů střední a jižní Ameriky a Indiáni jej rozšířili dále do západní Indie, Equadoru, Peru, Venezuely a střední Brazílie. První zmínky o kakau pocházejí z bájí starých Aztéků. Nápoj připravený z kakaových bobů byl součástí náboženských obřadů. Se současným kakaem jej ovšem nemůžeme srovnávat. Aztékové totiž neznali až do příchodu Španělů cukr, a proto si kakao ochucovali kukuřicí, Orleánem, vanilkou, medem nebo chilli kořením. Aztékům vděčíme také za krásné slovo čokoláda pocházející z aztéckého slova xocolati. Není překvapením, že prvním Evropanem, jenž se s kakaem setkal, byl Kryštof Kolumbus, a to v roce 1502 při své čtvrté plavbě do Ameriky. Evropané měli vytříbenější jazýčky, a proto kakao našlo své milovníky až poté, co je začali dochucovat skořicí a cukrem. Ovšem přístup k němu měli jenom majetní lidé. Kakaové boby uvnitř tobolky červená), zralé plody jsou pak žluté, červené nebo hnědé. Uvnitř plodu se nacházejí v pěti až osmi podélných řadách semena. Kakaové boby obsahují kromě jiných látek tuky, bílkoviny, škrob a kofein. Čerstvé jsou téměř bez vůně, tu získávají až díky úpravě fermentací sušením a pražením. LÁTKA NACHÁZEJÍCÍ SE V KAKAU MŮŽE MÍT PRO ZDRAVÍ LIDÍ VELKÝ VÝZNAM. KAKAOVNÍK JE VŽDY ZELENÝ HUSTĚ OLISTĚNÝ STROM. Kakaovník (Theobroma cacao) je vždy zelený hustě olistěný strom, kterému dal známý botanik Carl von Linné překrásný latinský název Theobroma v překladu jídlo bohů. Jeho růžové květy, rostoucí v trsech, nemají žádnou vůni a rozvíjejí se odpoledne, přičemž k opylování dochází v noci díky různým druhům hmyzu. Plod kakaovníku vypadá jako veliký struk s tuhou slupkou. Dorůstá do délky 10 až 28 cm s váhou 300 až 500 gramů. Barva nezralého plodu je většinou zelená (u některých odrůd Kakaová plantáž, Kamerun, Afrika syninfo / 13 17

18 SYNGENTA VE SVĚTĚ Školení pěstitelů kakaa Sběr plodů začíná na stromcích starých pět až šest let, plných výnosů je dosahováno po 12 letech. Strom je schopný rodit dvacet a více let. Průměrný roční výnos z jednoho stromu je 0,26 až 1,5 kg suchých kakaových bobů. Kakaovník pěstují ve vlhkých tropických oblastech, nyní především v západní Africe, přičemž více než 70 % celosvětové produkce pochází pouze ze čtyř zemí, a to Pobřeží Slonoviny, Ghany, Nigérie a Kamerunu. Největším producentem kakaových bobů na světě je Pobřeží Slonoviny. V této zemi se kakao pěstuje především na rodinných farmách, typicky o rozloze méně než tři hektary. Jejich současný průměrný výnos se v západní Africe pohybuje kolem kg/ha. Ovšem v současné době je mnoho stromů starších padesáti let, což snižuje výnosy a také kvalitu produkce. Po letech výzkumů přišli vědci se zjištěním, že jistá látka nacházející se v kakau může mít pro zdraví lidí velký význam. Ze sledování lidí v Panamě vyplynulo, že pravděpodobně existuje souvislost mezi konzumací kakaa a nižší předčasnou úmrtností. Látky obsažené v kakau prý zlepšují kvalitu buněk cév, snižují riziko plynoucí ze zvýšené hladiny cholesterolu, zlepšují imunitu a kakaový prášek obaluje zuby a chrání je před zubním kazem. Ovšem pozor na cukr, kterým kakao sladíme. Kakao není nápoj na uhašení žízně, protože má vysokou energetickou hodnotu. Mladé sazenice kakaa ve školce SYNGENTA POMÁHÁ PĚSTITELŮM KAKAOVNÍKU. Společnost Syngenta pomáhá pěstitelům kakaovníku, aby dosáhli dvojnásobných výnosů na současné ploše bez rozšiřování pěstování do oblastí deštných pralesů. Princip spočívá v dobrém managmentu chorob kakaovníku a způsobů sušení a uskladnění struků. Stejně důležité jsou tréninky efektivnější a bezpečnější aplikace našich přípravků na ochranu rostlin a správné údržby a obsluhy zařízení. Obchodníci dobře platí za certifikované kakao, jež bylo vypěstováno na základě odsouhlasených protokolů a standardů a díky tomu získalo certifikaci. Důležitý je také věk stromů a jejich nahrazování mladými, výnosnějšími kakaovníky. Ve státech Kamerun a Pobřeží slonoviny Syngenta iniciovala projekt CAMCOA, jehož hlavním cílem je zajistit malým farmářům, producentům kakaových bobů, přístup k vědomostem prostřednictvím tréninků, kapitálu na financování vstupů do výroby, garance odbytu. K projektu byly následně přizvány i další subjekty: výrobce hnojiva YRA, jeden z největších zpracovatelů kakaa společnost Nestlé a další mimovládní neziskové organizace. Věděli jste, že: Předpokládá se, že do roku 2020 vzroste celosvětová poptávka po kakau na pět miliónů tun ročně. Afrika produkuje 73 % světové produkce kakaa. V západní Africe 45 % práce spojené s pěstováním kakaovníku ve školkách a zpracováním úrody dělají ženy. Obnova kakaové plantáže 18 syninfo / 13

19 APLIKAČNÍ TECHNOLOGIE TRYSKY SPOLEČNOSTI SYNGENTA V OCHRANĚ ZELENINY Ing. Renata Salavová Syngenta Czech and Slovakia MRKEV Porosty mrkve se snadno ošetřují, když jsou nízké, avšak je velmi obtížné dosáhnout dobré pokryvnosti porostu konvenčními technologiemi, především když je porost bujný. Objem vody se doporučuje zvyšovat v rozmezí od 200 l/ha do 300 l/ha tak, jak plodina postupně narůstá, abychom zajistili lepší pronikání aplikační kapaliny do porostu. Rovněž může být objem vody měněn úpravou rychlosti postřikovače (5 16 km/h), aby odpovídal hustotě ošetřovaného porostu. Nejlepší zkušenosti jsou se Syngenta tryskami do zeleniny tzv. Syngenta vegetable nozzle (65 s plochým rozstřikem) typu 06 pro menší objemy vody a 08 pro vyšší. Nepoužívejte kapkové trysky, pokud je potřeba, aby postřik pronikal do porostu mrkve. Join the Syngenta Application Club RŮŽIČKOVÁ KAPUSTA Doporučení se liší v závislosti na výšce plodiny v době aplikace. Časné zásahy herbicidy mohou být provedeny pomocí konvenčních technologií, avšak pozdější aplikace fungicidů mohou maximalizovat svůj účinek na růžičky speciálními doporučeními uvedenými níže: 1. Objem vody V nižší růstové fázi růžičkové kapusty: l/ha, při vyšším vzrůstu růžičkové kapusty l/ha 2. Výběr trysek V nižší růstové fázi růžičkové kapusty Amistar trysky (velikost závisí na objemu, ale 025 bude lepší pro 100 l/ha při12 km/h a tlaku 3 bary), při vyšším vzrůstu úhlové trysky v kombinaci s konvenčními 3. Aplikační rychlost 5 12 km/h v závislosti na objemu aplikační kapaliny a podmínkách při aplikaci ZELÍ Polní pokusy ukázaly, že přesně mířené aplikace zlepší účinnost přípravků v různých obdobích. Pro zelí je to definováno jako období, když je plodina malá a když tvoří hlávky. U menších rostlin se používá objem vody v rozmezí l/ha, u vzrostlých l/ha. U malých rostlin je vhodné použít Amistar trysky a v období tvorby hlávek dáváme přednost speciálním Syngenta tryskám do zeleniny (65, velikost 06 nebo 08, pojezdová rychlost postřikovače 5 12 km/h). HRÁCH A FAZOL Hrách a fazol jsou často společně uváděny jako nejběžnější bobovité přerušovací plodiny. Avšak z pohledu aplikací pesticidů jde o odlišné plodiny. Porosty hrachu jsou v porovnání s porosty fazolu velmi husté, takže menší kapky jsou mnohem vhodnější pro zanesení pod nejhořejší listy. Porosty fazolu jsou v porovnání s hrachem otevřenější, mohou do nich pronikat větší kapky. Uhrachuse doporučuje objem vody 200 l/ha, trysky Syngenta určené k ochraně brambor (tzv. Syngenta potato nozzle) nebo tzv. Dvojitý caps. Pojezdová rychlost postřikovače maximálně 12 km/h. U fazolu volíme menší objem vody (100 l/ha), trysky Amistar nebo tzv. Flat fan a rychlost postřikovače do 12 km/h. Do Syngenta Application Club se mohou přihlásit i zájemci z České republiky. Stačí se zaregistrovat na stránkách Pages/ApplicationClub.aspx Pro jakékoli preemergentní aplikace (obvykle herbicid bez zřetele na plodinu) se předpokládá použití úhlových trysek DEFY střídavě směřujících dole na rameni postřikovače dopředu a dozadu tak, aby zvýšily pokryvnost, což je zvláště důležité pří hroudovitých seťových lůžcích. syninfo / 13 19

20 VÁNOČNÍ RECEPTY LETOŠNÍ VÁNOČNÍ TRENDY Co se bude nosit o Vánocích? Možná to zní zvláštně, ale módní trendy se netýkají jen obchodů s oblečením, ale i vánočního prostírání, výzdoby stromečku či vašeho příbytku. Pokud tedy chcete takříkajíc kráčet s dobou, vsaďte na klasiku. Loňskou barevnost a bláznivost vystřídaly typické barvy Vánoc. Letos je opět in červená, zlatá a bílá. Výzdoba však nemusí být nudná, i když je pojata v klasickém duchu. Vsaďte na originálnost. Buďte výjimeční. Vyhraďte si čas, zapojte svou fantazii a udělejte si jedinečné dekorační prvky. Zajímavou dekorací na vánočním stromku, ale i na svátečním stole či jinde ve vašem domě může být koule plná flitrů. Nejen stromeček může být originální díky výzdobě, ale i to, co si pod ním naleznete na Štědrý den. Koupit dárek v obchodě nebo na internetu je snadné, rychlé a pohodlné. No hand made dar má své kouzlo. Nyní vám nabízíme návod, jak si vyrobit originální fotorámeček. Postup je opravdu jednoduchý a nemusíte být zrovna mistrem dovedností, abyste jeho realizaci zvládli. Co potřebujeme: Dřevěný fotorámeček Papír (balicí, dekorační, decoupage papír ) Ořezávač Lepidlo na decoupage Akrylovou barvu (hnědou) Lak 4. Na konec aplikujte na přední stranu rámečku, na které teď máte přilepený papír, druhou vrstvu lepidla na decoupage. Místo lepidla můžete použít i matný nebo lesklý lak. VÁNOČNÍ RECEPTY Svátky vánoční bez perníků a vánočního punče (a samozřejmě Tří oříšků pro Popelku v televizi) snad ani nemohou být pravými Vánocemi. Jsou jejich neodmyslitelnou součástí stejně jako stromeček nebo adventní kalendář. Jak na perníky, tak i na punč existuje množství různých receptů, které se předávají z generace na generaci. Nedá nám nepřidat i naše Syngenta rodinné recepty. Postup: 1. Dřevěný fotorámeček nejdříve natřeme akrylovou barvou. Nezapomeňte na zadní stranu. 2. Když barva zaschne, přetřete přední stranu rámečku lepidlem a následně rámeček položte lepivou stranou na předem připravený papír s vámi vybraným motivem. 3. Ořízněte ořezávátkem přesahující papír. Následně můžete vytisknout případné vzduchové bublinky. Pro tenhle úkol se osvědčila debetní karta. PERNÍKY Co potřebujeme: 650 g mouky hladké 250 g másla 250 g cukru 3 vejce 3 PL medu 1 KL mleté skořice 1 KL perníkového koření 1 vejce na potření Postup přípravy: 1. Nejdříve ušleháme vejce s cukrem a máslem. 2. Do směsi přidáme ostatní suroviny a vypracujeme těsto. 20 syninfo / 13

Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního

Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního proti chorobám a poléhání ÚSPORNÁ TECHNOLOGIE INTENZIVNÍ TECHNOLOGIE www.syngenta.cz Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního proti chorobám a poléhání Společnost

Více

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost.

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. ANALÝZA KAKAO LONG Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30.6. 2015 Shrnutí Kakao je ve vědeckém světě známé

Více

Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit.

Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit. Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit. Široké spektrum účinnosti Preventivní i kurativní fungicidní účinek Zvýšení výnosu a kvality produkce www.syngenta.cz Xtra ochrana proti hlízence Co byste měli vědět

Více

Ochrana řepky. podle vývojových fází MOŘIDLA DESIKANT HERBICIDY FUNGICIDY INSEKTICIDY. www.syngenta.cz

Ochrana řepky. podle vývojových fází MOŘIDLA DESIKANT HERBICIDY FUNGICIDY INSEKTICIDY. www.syngenta.cz Ochrana řepky podle vývojových fází HERBICIDY FUNGICIDY INSEKTICIDY MOŘIDLA DESIKANT www.syngenta.cz Ochrana řepky podle vývojových fází MOŘIDLA HERBICIDY Využijte sílu trojité ochrany! Z lásky k řepce.

Více

Úzkořádková technologie pěstování kukuřice. Smutný V., Šedek A.

Úzkořádková technologie pěstování kukuřice. Smutný V., Šedek A. Úzkořádková technologie pěstování kukuřice Smutný V., Šedek A. MENDEL- INFO 2017, Žabčice, 16. 2. 2017 Proč měnit technologii? Výměra kukuřice se v osevních postupech stále zvyšuje. - bioplynové stanice

Více

Účinná, dlouhotrvající výkonnost

Účinná, dlouhotrvající výkonnost Účinná, dlouhotrvající výkonnost Technologie Duosafe - silné přilnutí k voskové vrstvě a patogenu Vitality efekt - zvyšuje fotosyntetickou aktivitu, toleranci k suchu a stresu Dlouhodobá ochrana - až 7

Více

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE WWW.HOLUB-CONSULTING.DE Kukuřice jako monokultura způsobující ekologické problémy Jako například: půdní erozi díky velkým rozestupům mezi jednotlivými řadami a pozdnímu pokrytí půdy, boj proti plevelu

Více

Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) 1. Metodika

Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) 1. Metodika Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) Růstový stimulátor Nano-Gro, nanotechnologie vyrobená a dovezená z USA, prošla v letech 2007/2008 mnoho chemickými,

Více

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele Dokonalá ochrana proti botrytidě a sekundárním chorobám Popis přípravku

Více

ROZLOŽENÍ CHEMICKÉ OCHRANY OZIMÝCH PLODIN BĚHEM VEGETAČNÍHO ROKU V ČR A SR VYBRANÉ VÝSLEDKY PANELOVÝCH STUDIÍ 2009 2011

ROZLOŽENÍ CHEMICKÉ OCHRANY OZIMÝCH PLODIN BĚHEM VEGETAČNÍHO ROKU V ČR A SR VYBRANÉ VÝSLEDKY PANELOVÝCH STUDIÍ 2009 2011 ROZLOŽENÍ CHEMICKÉ OCHRANY OZIMÝCH PLODIN BĚHEM VEGETAČNÍHO ROKU V ČR A SR VYBRANÉ VÝSLEDKY PANELOVÝCH STUDIÍ 2009 2011 Ozimé obiloviny spolu s řepkou patří mezi nejvýznamnější plodiny v podmínkách České

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

VYHODNOCENÍ SYSTÉMŮ REGULACE POLÉHÁNÍ Z POHLEDU TERMÍNU APLIKACE, ROZDĚLENÍ DÁVEK A KOMBINACÍ MORFOREGULÁTORŮ V POKUSECH ROKU 2008

VYHODNOCENÍ SYSTÉMŮ REGULACE POLÉHÁNÍ Z POHLEDU TERMÍNU APLIKACE, ROZDĚLENÍ DÁVEK A KOMBINACÍ MORFOREGULÁTORŮ V POKUSECH ROKU 2008 VYHODNOCENÍ SYSTÉMŮ REGULACE POLÉHÁNÍ Z POHLEDU TERMÍNU APLIKACE, ROZDĚLENÍ DÁVEK A KOMBINACÍ MORFOREGULÁTORŮ V POKUSECH ROKU 28 Karel KLEM Agrotest Fyto, s.r.o. Úvod Jedním z rozhodujících limitujících

Více

Ječmen setý. Ječmen setý

Ječmen setý. Ječmen setý Ječmen setý Význam pro krmné účely potravinářství farmaceutický průmysl (maltózové sirupy) pro výrobu sladu - pěstování sladovnického ječmene je náročnější Biologické vlastnosti: forma: ozimá i jarní výška

Více

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp.

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp. Postřikový fungicidní biopreparát ve formě dispergovatelného granulátu k ochraně řepky olejky, hořčice bílé, slunečnice, máku, zeleniny, okrasných rostlin, tabáku, luskovin, aromatických a léčivých rostlin

Více

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru Výzkumný záměr: Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu Studium polních plodin v souvislosti

Více

DUSÍKATÁ VÝŽIVA JARNÍHO JEČMENE - VÝSLEDKY POKUSŮ V ROCE 2006 NA ÚRODNÝCH PŮDÁCH A MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VÝŽIVNÉHO STAVU

DUSÍKATÁ VÝŽIVA JARNÍHO JEČMENE - VÝSLEDKY POKUSŮ V ROCE 2006 NA ÚRODNÝCH PŮDÁCH A MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VÝŽIVNÉHO STAVU DUSÍKATÁ VÝŽIVA JARNÍHO JEČMENE - VÝSLEDKY POKUSŮ V ROCE 2006 NA ÚRODNÝCH PŮDÁCH A MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VÝŽIVNÉHO STAVU Karel KLEM, Jiří BABUŠNÍK, Eva BAJEROVÁ Agrotest Fyto, s.r.o. Po předplodině ozimé

Více

OZIMÁ ŘEPKA. INTENSE CS polotrpasličí hybrid. BASALTI CS hybrid. SLAKI CS linie. CS hybrid. KAPTI CS linie.

OZIMÁ ŘEPKA. INTENSE CS polotrpasličí hybrid. BASALTI CS hybrid. SLAKI CS linie. CS hybrid. KAPTI CS linie. ŘEPKA OZIMÁ 2013 www.caussade-osiva.cz BASALTI CS CS 107.15 INTENSE CS polotrpasličí TRIPTI CS linie KAPTI CS linie ŘEPKA OZIMÁ BASALTI CS do nejvyšší intenzity NOVINKA registrovaná na Slovensku 2013 Vážení

Více

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice?

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30. 04. 2015 Shrnutí Kukuřice je nejvýznamnější součástí světového obchodu

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2013 PŠENICE JARNÍ

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2013 PŠENICE JARNÍ ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2013 PŠENICE JARNÍ Pšenice jarní patří z pohledu ozimé pšenice a jarního ječmene pouze k doplňkovým plodinám. Její osevní plochy kolísají na

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2012 PŠENICE JARNÍ

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2012 PŠENICE JARNÍ ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2012 PŠENICE JARNÍ Pšenice jarní patří z pohledu ozimé pšenice a jarního ječmene pouze k doplňkovým plodinám. Její osevní plochy kolísají na

Více

Helena Zukalová 1, David Bečka 1, Jiří Šimka 1, Jan Vašák 1, Petr Škarpa 2, Eva Kunzová 3 1)Česká zemědělská univerzita v Praze 2)Mendelova

Helena Zukalová 1, David Bečka 1, Jiří Šimka 1, Jan Vašák 1, Petr Škarpa 2, Eva Kunzová 3 1)Česká zemědělská univerzita v Praze 2)Mendelova Helena Zukalová 1, David Bečka 1, Jiří Šimka 1, Jan Vašák 1, Petr Škarpa 2, Eva Kunzová 3 1)Česká zemědělská univerzita v Praze 2)Mendelova univerzita v Brně 3)Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha -

Více

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ RUSKÉ FEDERACE KUBÁŇSKÁ STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERSITA KATEDRA FYTOPATOLOGIE. 26. ledna 2006

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ RUSKÉ FEDERACE KUBÁŇSKÁ STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERSITA KATEDRA FYTOPATOLOGIE. 26. ledna 2006 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ RUSKÉ FEDERACE KUBÁŇSKÁ STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERSITA KATEDRA FYTOPATOLOGIE POTVRZUJI prorektor d.e.n. profesor 26. ledna 2006 V.I.Nečajev ZPRÁVA o výsledcích pokusů humatizovaného

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Curzate M wp Talendo Tanos 50 wg

Curzate M wp Talendo Tanos 50 wg Curzate M wp Talendo Tanos 50 wg Fungicidy firmy DuPont k ochraně révy vinné Curzate M wp Osvědčený a spolehlivý kombinovaný fungicid proti plísni révy Účiné látky: cymoxanil 4,5 % + mancozeb 68 % Přednosti

Více

nový postřikový fungicid se zcela unikátním mechanismem účinku a bezkonkurenčně dlouhodobým účinkem na ochranu pšenice a ječmene proti padlí travnímu

nový postřikový fungicid se zcela unikátním mechanismem účinku a bezkonkurenčně dlouhodobým účinkem na ochranu pšenice a ječmene proti padlí travnímu Talius nový postřikový fungicid se zcela unikátním mechanismem účinku a bezkonkurenčně dlouhodobým účinkem na ochranu pšenice a ječmene proti padlí travnímu 1 Přednosti použití dlouhodobá účinnost na padlí

Více

VENDELA DVOUŘADÝ. Špičkový výkon pro České pivo. Sladovnický ječmen, Krmný ječmen. Ječmen jarní

VENDELA DVOUŘADÝ. Špičkový výkon pro České pivo. Sladovnický ječmen, Krmný ječmen. Ječmen jarní Přednosti odrůdy Špičkový výnos předního zrna Doporučeno pro České pivo Zdravý porost až do sklizně Vysoká tolerance k různým půdně-klimatickým podmínkám Pěstování odrůdy VENDELA je mimořádně výnosná sladovnická

Více

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp.

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp. Postřikový fungicidní biopreparát ve formě dispergovatelného granulátu k ochraně řepky olejky, hořčice bílé, slunečnice, máku, zeleniny, okrasných rostlin, tabáku, luskovin, aromatických a léčivých rostlin

Více

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský spol. s r.o. Troubsko

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský spol. s r.o. Troubsko Šešuloví škůdci na ozimé řepce Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský spol. s r.o. Troubsko Pod termínem šešuloví škůdci na ozimé řepce máme na mysli zejména krytonosce šešulového (Ceutorhynchus

Více

Uplatní se i v ČR názor na nezbytnost produkce cukrové řepy

Uplatní se i v ČR názor na nezbytnost produkce cukrové řepy Uplatní se i v ČR názor na nezbytnost produkce cukrové řepy Doc. Ing. Josef Pulkrábek, CSc. Prof. Ing. Vladimír Švachula,DrSc. Prof. Ing. Josef Šroller, CSc. Katedra rostlinné výroby, ČZU v Praze Věříme,

Více

Rychlý, výkonný, flexibilní

Rychlý, výkonný, flexibilní Rychlý, výkonný, flexibilní JISTOTA účinku Jistota účinku Legendárním úspěchem se značka Roundup uvedla na trh již v 70. letech minulého století. Tehdy se začal psát její jedinečný příběh, na který navazuje

Více

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Effect of reduced soil tillage on occurrence wireworms and corn borer Jiří Rotrekl ABSTRAKT Z výsledků, které jsme získali za

Více

Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem. Ministerstvo zemědělství, Praha, 19.6.2014

Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem. Ministerstvo zemědělství, Praha, 19.6.2014 Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem Ministerstvo zemědělství, Praha, 19.6.2014 Českého pivovarství Vladimír Balach Miliony Výstav piva celkem v mil. hl 20,5 113 tis. hl 20,0 19,9 19,5

Více

Systiva. První nepostřikový fungicid v ječmeni. Profil přípravku Systiva. Proč použít přípravek Systiva?

Systiva. První nepostřikový fungicid v ječmeni. Profil přípravku Systiva. Proč použít přípravek Systiva? Mořidla pro obilniny Systiva - první nepostřikový fungicid v ječmeni Kinto Duo - mořidlo pro všechny obilniny Premis 25 FS RED - specialista proti snětím Systiva První nepostřikový fungicid v ječmeni Jedná

Více

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp.

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp. Postřikový fungicidní biopreparát ve formě dispergovatelného granulátu k ochraně řepky olejky, hořčice bílé, slunečnice, máku, zeleniny, okrasných rostlin, tabáku, luskovin, aromatických a léčivých rostlin

Více

Stimulace osiva čiroku pro praktické využití a poznatky s výživou u kukuřice

Stimulace osiva čiroku pro praktické využití a poznatky s výživou u kukuřice Stimulace osiva čiroku pro praktické využití a poznatky s výživou u kukuřice Ing. Jiří Adamčík, Ph.D., Ing. Jaroslav Tomášek, Ph.D. Katedra rostlinné výroby Úvod Rostliny čiroku se vyznačují výnosem biomasy

Více

HYCOL. Lis tová hno jiva. HYCOL-Zn kulturní rostliny. HYCOL-Cu kulturní rostliny. HYCOL-E OLEJNINA řepka, slunečnice, mák

HYCOL. Lis tová hno jiva. HYCOL-Zn kulturní rostliny. HYCOL-Cu kulturní rostliny. HYCOL-E OLEJNINA řepka, slunečnice, mák Lis tová hno jiva n e j ž e n e... víc HYCOL do e kol o g ic ké p ro d u kce BIHOP-K+ HYCOL-BMgS HYCOL-NPK chmel, kukuřice, mák HYCOL-E OBILNINA řepka, slunečnice, mák zelenina, slunečnice pšenice, ječmen,

Více

Revoluce v podzemí. Vibrance TM Gold - produkt, který získal ocenění na Agrow Awards v Londýně za nejlepší nový produkt v ochraně rostlin.

Revoluce v podzemí. Vibrance TM Gold - produkt, který získal ocenění na Agrow Awards v Londýně za nejlepší nový produkt v ochraně rostlin. Revoluce v podzemí Vibrance TM Gold - produkt, který získal ocenění na Agrow Awards v Londýně za nejlepší nový produkt v ochraně rostlin. Rooting Power technologie Fungicidní mořidlo s velmi širokým spektrem

Více

Vysoký příjem dusíku ale i draslíku koresponduje s tvorbou biomasy sušiny a stává se

Vysoký příjem dusíku ale i draslíku koresponduje s tvorbou biomasy sušiny a stává se živiny (kg.ha -1 ) živiny (kg.ha -1 ) Jak působí hnojivo NP 26-14 a listová aplikace hořčíku hnojivem Magnitra-L na výnos a kvalitu jarního ječmene? Dr.Hřivna,Luděk.-prof.Richter, Rostislav, MZLU Brno.

Více

Salsa 75 WG unikátní a nové řešení těžko hubitelných plevelů v řepce, po roce zkušeností

Salsa 75 WG unikátní a nové řešení těžko hubitelných plevelů v řepce, po roce zkušeností Salsa 75 WG unikátní a nové řešení těžko hubitelných plevelů v řepce, po roce zkušeností Gerhard Herda, DuPont Řepka v České republice je již po řadu let stále atraktivní plodinou na našich polích. Vysoké

Více

Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu. Ing. Petr Trávníček

Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu. Ing. Petr Trávníček Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu Ing. Petr Trávníček Osevní postup Nejdůležitější opatření v rostlinné produkci v EZ. Udržuje a zlepšuje přirozenou úrodnost půdy Zvyšuje mikrobiální

Více

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ 26. 7. VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ Informace o očekávané sklizni polních plodin zveřejňuje Český statistický úřad každoročně v první polovině července. Podkladem pro výpočet jsou osevní

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

Kritické body při produkci osiv / obilovin. Sy tém HACCP. Kateřina Pazderů

Kritické body při produkci osiv / obilovin. Sy tém HACCP. Kateřina Pazderů Kritické body při produkci osiv / obilovin Sy tém HACCP Kateřina Pazderů HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points Principy: 1. Analýza rizik 2. Identifikace kritických bodů 3. Definování kritických

Více

ROSTLINOLÉKAŘSKÉ ASPEKTY PĚSTOVÁNÍ ŘEPKY. Jakub Beránek OdMIOR ÚKZÚZ Zemědělská 1a, Brno

ROSTLINOLÉKAŘSKÉ ASPEKTY PĚSTOVÁNÍ ŘEPKY. Jakub Beránek OdMIOR ÚKZÚZ Zemědělská 1a, Brno ROSTLINOLÉKAŘSKÉ ASPEKTY PĚSTOVÁNÍ ŘEPKY Jakub Beránek OdMIOR ÚKZÚZ Zemědělská 1a, Brno 545 110 456 Rostoucí zastoupení řepky v osevních postupech NEPŘÍZNIVÁ STRUKTURA PĚSTOVANÝCH PLODIN A MOŽNOSTI ODBYTU

Více

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Ing. Pavel Růžek, CSc. a Ing. Helena Kusá, PhD. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. v Praze-Ruzyni Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Mezi významná rizika znečištění vod při pěstování

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: Zemědělec farmář H/01

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: Zemědělec farmář H/01 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: Zemědělec farmář 41-51-H/01 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Ročník: druhý Téma: Vybrané zemědělské

Více

ZPRÁVA ZA DÍLČÍ VÝSLEDKY ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉHO PROGRAMU 3.d ZA ROK 2014

ZPRÁVA ZA DÍLČÍ VÝSLEDKY ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉHO PROGRAMU 3.d ZA ROK 2014 ZPRÁVA ZA DÍLČÍ VÝSLEDKY ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉHO PROGRAMU 3.d ZA ROK 2014 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou

Více

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Obsah tématu: 1) Hlavní cíl rostlinné výroby 2) Rozdělení kulturních rostlin dle vlastností sklízených produktů s přihlédnutím k postupům při jejich

Více

Sestavování osevních postupů

Sestavování osevních postupů Sestavování osevních postupů Osevní postup je stálý způsob střídání pěstovaných plodin či skupin plodin během n let na n honech. Hon je jednotka osevního postupu, která označuje skupinu pozemků osetých

Více

Cílem našeho snažení bylo vydat odbornou

Cílem našeho snažení bylo vydat odbornou Cílem našeho snažení bylo vydat odbornou publikaci, která by přehledně shrnovala hlavní abiotické a biotické poruchy ječmene ozimého a jarního, určeného jak pro sladovnické tak krmné účely. Sladovnický

Více

Organizace a kontrola pěstování GM plodin v ČR. Ing. Jana Trnková MZe, odbor rostlinných komodit

Organizace a kontrola pěstování GM plodin v ČR. Ing. Jana Trnková MZe, odbor rostlinných komodit Organizace a kontrola pěstování GM plodin v ČR Ing. Jana Trnková MZe, odbor rostlinných komodit Geneticky modifikované plodiny GM plodiny, transgenní rostliny změněn dědičný materiál (DNA) pomocí genových

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Sucho a degradace půd v České republice - 2014 Brno 7. 10. 2014 Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Vodní provoz polních plodin Ing. Jana Klimešová Ing. Tomáš Středa, Ph.D. Mendelova

Více

Aktifol Mag. Zroj: Ditana-odrůda Mulan, ZS Kluky-odrůda Tobak, VURV Piešťany odrůda Golem

Aktifol Mag. Zroj: Ditana-odrůda Mulan, ZS Kluky-odrůda Tobak, VURV Piešťany odrůda Golem Aktifol Mag podpora fungicidního ošetření zvětšení asimilační plochy rostlin zvýšení výnosu Pšenice ozimá Zdravé porosty pšenice mají vyšší šanci dosáhnout lepších výnosů, než porosty napadené listovými

Více

Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém

Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém Velmi cennou součástí sbírky rostlin pěstovaných v Květné zahradě v Kroměříži je také kolekce kamélií čítající 40 vzrostlých stromů a stejný počet menších rostlin

Více

Odrůdové zkušebnictví ÚKZÚZ Lípa,

Odrůdové zkušebnictví ÚKZÚZ Lípa, Odrůdové zkušebnictví ÚKZÚZ Lípa, 12.7.2012 Daniel Jurečka Radmila Šafaříková a kol. > 600.000 41.565 85.000 Odrůd v registru genových zdrojů (PGRFA) Odrůd v katalozích EU Počet zkušebních parcel ÚKZÚZ

Více

Fungicidní pokusy u ozimé pšenice v roce 2011 na pracovištích firmy SELGEN

Fungicidní pokusy u ozimé pšenice v roce 2011 na pracovištích firmy SELGEN Fungicidní pokusy u ozimé pšenice v roce 2011 na pracovištích firmy SELGEN V roce 2011 byl netypický výskyt houbových chorob na obilninách. Vlivem suchého a poměrně teplého jara se choroby objevovaly jen

Více

Pesticidy v zemědělství - fakta a souvislosti

Pesticidy v zemědělství - fakta a souvislosti Pesticidy v zemědělství - Ing. Miroslav Florián, Ph.D. ředitel Sekce zemědělských vstupů Úvod Světová populace setrvale roste Světová poptávka po zemědělských produktech (nejen potravinách) setrvale roste

Více

ESa jsou Vaše výhra!

ESa jsou Vaše výhra! ESa jsou Vaše výhra! ES Alpha hybrid polopozdní ES Betty hybrid středně raný ES Mercure hybrid pozdní ES Bourbon liniová odrůda pozdní Canti liniová odrůda poloraná Facti CS liniová odrůda polopozdní Loveli

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe

Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o.,

Více

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Den zemědělského zkušebnictví strana 1 Osnova Mendelova univerzita v roce

Více

PRO-BIO, obchodní společnost s r.o. Staré Město pod Sněžníkem. Ing. Hutař Martin Ing. Šárka Kobzová tel.

PRO-BIO, obchodní společnost s r.o. Staré Město pod Sněžníkem. Ing. Hutař Martin Ing. Šárka Kobzová tel. PRO-BIO, obchodní společnost s r.o. Staré Město pod Sněžníkem Ing. Hutař Martin Ing. Šárka Kobzová probio@probio.cz, tel. 583301952 Význam luskovin v ekologickém zemědělství Rostlinné druhy z čeledě bobovité

Více

Svět se dá vybarvit Toto jsou omalovánky o fair trade

Svět se dá vybarvit Toto jsou omalovánky o fair trade Svět se dá vybarvit Toto jsou omalovánky o fair trade Kresby: Dalibor Krch Toto je kakaovník! Plodit začíná po 4 letech a dorůstá až 10 metrů výšky. Najdete ho v Indonésii i Latinské Americe, většina ho

Více

o Retengo Plus, číslo povolení :

o Retengo Plus, číslo povolení : Errata: o Retengo Plus, číslo povolení 4895-0: u fungicidu Retengo Plus je na str. 234 u indikace cukrovka (cerkosporióza řepy, ) uvedena ochranná lhůta 25 dnů. V platném rozhodnutí o povolení je uvedeno

Více

Oceněné výrobky ze soutěže

Oceněné výrobky ze soutěže Oceněné výrobky ze soutěže Regionální potravina Moravskoslezský kraj 2010 Tvaroh měkký Je zpracován z kvalitní suroviny z podhůří Beskyd a vyráběn klasickou ruční metodou v tvarohářských vanách. Má specifické

Více

Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k

Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 25.06. 2013. Stávající charakter počasí, tj. abnormální srážky a vysoká relativní vlhkost vzduchu vytvářejí optimální podmínky

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského žáky

Více

V platném rozhodnutí o povolení je u indikace okrasné rostliny (skvrnitosti listů, rzi, pravé plísně (oomycety) uvedená koncentrace 0,07 % (0,7 kg/ha)

V platném rozhodnutí o povolení je u indikace okrasné rostliny (skvrnitosti listů, rzi, pravé plísně (oomycety) uvedená koncentrace 0,07 % (0,7 kg/ha) Errata: o Delan 700 WDG, číslo povolení 4182-4: v indikační tabulce (str. 122) je u indikace okrasné rostliny (skvrnitosti listů, rzi, pravé plísně (oomycety) v sloupci dávka na ha chybně uvedená koncentrace

Více

Kukuřice. a slunečnice. Nabídka hybridů kukuřice a slunečnice pro jaro 2012 13. 9. 2011. Číslo 9 Datum vydání: 1. 9. 2011

Kukuřice. a slunečnice. Nabídka hybridů kukuřice a slunečnice pro jaro 2012 13. 9. 2011. Číslo 9 Datum vydání: 1. 9. 2011 Číslo 9 Datum vydání: 1. 9. 2011 Odborný zemědělský občasník společnosti SOUFFLET AGRO a.s. Kukuřice a slunečnice Nabídka hybridů kukuřice a slunečnice pro jaro 2012 Vážení pěstitelé, opět jsme pro vás

Více

VÝNOS A KVALITA SLADOVNICKÉHO JEČMENE PŘI HNOJENÍ DUSÍKEM A SÍROU. Ing. Petr Babiánek

VÝNOS A KVALITA SLADOVNICKÉHO JEČMENE PŘI HNOJENÍ DUSÍKEM A SÍROU. Ing. Petr Babiánek Mendelova univerzita v Brně Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin VÝNOS A KVALITA SLADOVNICKÉHO JEČMENE PŘI HNOJENÍ DUSÍKEM A SÍROU Ing. Petr Babiánek Školitel: doc. Ing. Pavel

Více

VLIV DÁVKY A FORMY DUSÍKATÉ VÝŽIVY NA VÝNOS A OBSAH DUSÍKATÝCH LÁTEK V ZRNU

VLIV DÁVKY A FORMY DUSÍKATÉ VÝŽIVY NA VÝNOS A OBSAH DUSÍKATÝCH LÁTEK V ZRNU Karel KLEM Agrotest fyto, s.r.o. VLIV DÁVKY A FORMY DUSÍKATÉ VÝŽIVY NA VÝNOS A OBSAH DUSÍKATÝCH LÁTEK V ZRNU Materiál a metodika V lokalitě s nižší půdní úrodností (hlinitopísčitá půda s nízkým obsahem

Více

VÝ SLEDKÝ PROVOZNÍ CH A MALOPARCELKOVÝ CH POKUSU AMAGRO 2013/2014 první č á st

VÝ SLEDKÝ PROVOZNÍ CH A MALOPARCELKOVÝ CH POKUSU AMAGRO 2013/2014 první č á st VÝ SLEDKÝ PROVOZNÍ CH A MALOPARCELKOVÝ CH POKUSU AMAGRO 2013/2014 první č á st PROVOZNÍ POKUSY: 1. Řepka Provozní polní pokus 2013/2014 - Farma Kvíz Čisovice, okres Metodika Praha západ, řepka ozimá odrůda

Více

KVALITA ZRNA JEČMENE ZE ZKUŠEBNÍCH STANOVIŠŤ ČESKÉ REPUBLIKY, SKLIZEŇ 2014

KVALITA ZRNA JEČMENE ZE ZKUŠEBNÍCH STANOVIŠŤ ČESKÉ REPUBLIKY, SKLIZEŇ 2014 KVALITA ZRNA JEČMENE ZE ZKUŠEBNÍCH STANOVIŠŤ ČESKÉ REPUBLIKY, SKLIZEŇ 2014 Lenka SACHAMBULA, Vratislav PSOTA Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a. s., Sladařský ústav Brno Úvod Odrůdy ječmene jsou,

Více

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9 Obsah 5 Obsah Úvod... 9 1. Základy výživy rostlin... 11 1.1 Rostlinné živiny... 11 1.2 Příjem živin rostlinami... 12 1.3 Projevy nedostatku a nadbytku živin... 14 1.3.1 Dusík... 14 1.3.2 Fosfor... 14 1.3.3

Více

Odrůdy řepky. ES Alpha ES Bourbon ES Betty ES Mercure Granat Gamin.

Odrůdy řepky. ES Alpha ES Bourbon ES Betty ES Mercure Granat Gamin. Odrůdy řepky 2013 ES Alpha ES Bourbon ES Betty ES Mercure Granat Gamin www.sumiagro.cz ES Alpha Hybridní řepka od společnosti Euralis Semences Velmi dobře přezimuje, pozdnější jarní vývoj, středně pozdní

Více

Pěstování a zpracování řepky olejné

Pěstování a zpracování řepky olejné Pěstování a zpracování řepky olejné Doc. Ing. Petr Baranyk, CSc. Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin Česká zemědělská univerzita v Praze, katedra rostlinné výroby Historie a současnost řepky olejné na

Více

Nová technologie hnojení

Nová technologie hnojení Nová technologie hnojení Vážení přátelé a partneři, Je to přibližně tři roky, kdy jsme otevřeli novou kapitolu v zemědělství s přípravkem AGROSOLution. V těchto napjatých a nelehkých letech jsme potřebovali

Více

Česnek medvědí (Allium ursinum L.)

Česnek medvědí (Allium ursinum L.) Česnek medvědí (Allium ursinum L.) je druh jednoděložné rostliny z čeledi česnekovité. Lidově se této rostlině říká lenek. Botanická charakteristika: Vytrvalá, 20 40cm vysoká bylina s podzemní cibulí.

Více

K aktuálním problémům pěstebních technologií ozimé pšenice a jarního ječmene

K aktuálním problémům pěstebních technologií ozimé pšenice a jarního ječmene K aktuálním problémům pěstebních technologií ozimé pšenice a jarního ječmene Jan Křen a kol. Ústav agrosystémů a bioklimatologie Aktuální problémy I Na svých pozemcích mám výnosný čtyřhonný osevní postup:

Více

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Ing. Andrea Hrabalová, konzultant ČTPEZ Ing. Hana Šejnohová, Ph.D., ÚZEI 2. září 2015, konference Biosummit, Praha Vývoj ekologického zemědělství

Více

ŘEPA CUKROVKA. Řepa cukrovka. Význam: výroba cukru (technická cukrovka) - má 14 16% sacharidů krmivářství - řízky, melasa.

ŘEPA CUKROVKA. Řepa cukrovka. Význam: výroba cukru (technická cukrovka) - má 14 16% sacharidů krmivářství - řízky, melasa. ŘEPA CUKROVKA Význam: výroba cukru (technická cukrovka) - má 14 16% sacharidů krmivářství - řízky, melasa Biologie řepy: Rostlina dvouletá 1 rok tvoří jen hmotu, 2 rok kvete a má semena Dvouděložné Stavba

Více

Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2008

Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2008 Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2008 Popisná část pololetní zprávy a) Popis stavu a vývojových tendencí podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí

Více

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO.

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO. Pěstování vína Pěstitelé odrůd révy vinné neustále hledají příležitosti ke zlepšení kvality jejich vína. Vyrobit hrozny nejlepší kvality je náročné, a také je to závislé na mnoha faktorech, zahrnujících

Více

Kvalitní ochrana obilnin od společnosti DuPont CZ s.r.o. i v roce 2016

Kvalitní ochrana obilnin od společnosti DuPont CZ s.r.o. i v roce 2016 Kvalitní ochrana obilnin od společnosti DuPont CZ s.r.o. i v roce 2016 Ing. Michaela Hospodková Přestože loňský rok byl specifický svým suchým průběhem počasí a nástup chorob dal na sebe čekat, kvalitní

Více

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO.

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO. Pěstování vína Pěstitelé odrůd révy vinné neustále hledají příležitosti ke zlepšení kvality jejich vína. Vyrobit hrozny nejlepší kvality je náročné, a také je to závislé na mnoha faktorech, zahrnujících

Více

Zakládání porostů jarního ječmene z pohledu dlouhodobých pokusů

Zakládání porostů jarního ječmene z pohledu dlouhodobých pokusů Zakládání porostů jarního ječmene z pohledu dlouhodobých pokusů Zakládání kvalitních porostů jarního ječmene je jedním z rozhodujících faktorů podílejících se na tvorbě výnosů. Rozdílné systémy hospodaření

Více

Jarní regenerace různých odrůd ozimé pšenice

Jarní regenerace různých odrůd ozimé pšenice Jarní regenerace různých odrůd ozimé pšenice Ing. Radek Vavera, Ph.D., Ing. Pavel Růžek, CSc., Ing. Helena Kusá, Ph.D. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Drnovská 507, 161 06, Praha 6 Ruzyně Přestože

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Svaz vinařů České republiky provedl v roce 2011 již pošestnácté výběrové šetření ke sklizni hroznů, tentokráte ve 100

Více

Osevní postupy. Osevní postup. Základní pojmy. Základní pojmy 12.3.2012. plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska

Osevní postupy. Osevní postup. Základní pojmy. Základní pojmy 12.3.2012. plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska Osevní postup Osevní postupy plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska prostorového (na pozemcích) časového (v jednotlivých letech) Základní pojmy Plodina - rostlina pěstovaná k hospodářskému

Více

S P O L E H L I V O S T D Ů V Ě R A B U D O U C N O S T. KUKURICE š

S P O L E H L I V O S T D Ů V Ě R A B U D O U C N O S T. KUKURICE š S P O L E H L I V O S T D Ů V Ě R A B U D O U C N O S T KUKURICE š 2016 Přehled hybridů kukuřice Hybrid VELMI RANÉ HYBRIDY Registrace FAO Typ hybridu Typ zrna Způsob využití *** velmi vhodné * méně vhodné

Více

Případové studie HerbaGreenu

Případové studie HerbaGreenu Případové studie HerbaGreenu 1. Brambory, 2004 ve Francii 2. Fazole, 2004 v Itálii 3. Paprika, 2004 v Itálii 4. Vinná réva, 2004 ve Francii 5. Jahody, 2004 v Itálii 6. Meloun, 2004 v Itálii 7. Vinná réva

Více

Xanthomonas campestris a Fusarium na hlávkovém zelí

Xanthomonas campestris a Fusarium na hlávkovém zelí Xanthomonas campestris a Fusarium na hlávkovém zelí význam, symptomy, ochrana Robert Pokluda Zahradnická fakulta v Lednici Mendelova univerzita v Brně Xanthomonas campestris pv. campestris Černá žilkovitost

Více

Prestižní ocenění technologií s použitím UREA stabil

Prestižní ocenění technologií s použitím UREA stabil Prestižní ocenění technologií s použitím UREA stabil Zemědělská veřejnost je známá svojí otevřeností k pokrokovým věcem, je schopná si rychle osvojovat nové vědecké poznatky a ráda ověřuje technologické

Více

Ochrana brambor. podle vývojových fází INSEKTICIDY DESIKANT HERBICIDY FUNGICIDY. www.syngenta.cz

Ochrana brambor. podle vývojových fází INSEKTICIDY DESIKANT HERBICIDY FUNGICIDY. www.syngenta.cz Ochrana brambor podle vývojových fází HERBICIDY FUNGICIDY INSEKTICIDY DESIKANT www.syngenta.cz Ochrana brambor podle vývojových fází HERBICIDY HERBICIDY HERBICIDY Chcete-li být v cíli jako první, musíte

Více

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list)

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Exkurze Biofarma JURÉ (Pracovní list) Označení: EU-Inovace-Ex-Př-07 Předmět: Přírodopis Cílová skupina: 6. - 9. třída

Více

Fungicid Weto 250 EC obsahuje velice dobře známou a osvědčenou látku ze skupiny triazolů - propikonazol.

Fungicid Weto 250 EC obsahuje velice dobře známou a osvědčenou látku ze skupiny triazolů - propikonazol. WETO 250 EC ZNÁMÁ A OSVĚDČENÁ ÚČINNÁ LÁTKA Fungicid Weto 250 EC obsahuje velice dobře známou a osvědčenou látku ze skupiny triazolů - propikonazol. Propikonazol rychle proniká do tkání, kde se přemisťuje

Více

Pěstování energetických plodin pro výrobu bioplynu

Pěstování energetických plodin pro výrobu bioplynu Pěstování energetických plodin pro výrobu bioplynu Energie z pole České Budějovice 19.3.2009 Jiří Diviš, Jan Moudrý Zemědělská fakulta JU Č.Budějovice ENERGIE Fosilní paliva- omezené zásoby denní celosvětová

Více

Listová hnojiva HYCOL

Listová hnojiva HYCOL Listová hnojiva HYCOL Produkty a přípravky HYCOL BIHOP-K + chmel, kukuřice, mák HYCOL-BMgS řepka, slunečnice, mák HYCOL-NPK zelenina, slunečnice d o ekologické prod ukce d o ekologické prod ukce d o ekologické

Více

Zahraniční obchod s vínem České republiky

Zahraniční obchod s vínem České republiky Zahraniční obchod s vínem České republiky (III. rok 2008 + prosinec 2008) Po vstupu ČR do EU v roce 2004 se výrazně změnily podmínky dovozu a vývozu vína v rámci hranic České republiky. Současně se stále

Více