SY IRIDIUM JE ADAPTABILNÍM HYBRIDEM KUKUŘICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SY IRIDIUM JE ADAPTABILNÍM HYBRIDEM KUKUŘICE"

Transkript

1 listopad prosinec 2013 měsíčník společnosti Syngenta SY IRIDIUM JE ADAPTABILNÍM HYBRIDEM KUKUŘICE NÁDOROVITOST KOŘENŮ BRUKVOVITÝCH OHROŽUJE PĚSTOVÁNÍ ŘEPKY ROZŠÍŘENÍ KOŘENOMORKY V EVROPĚ HYVIDO DO GUINESSOVY KNIHY REKORDŮ LETOŠNÍ VÁNOČNÍ TRENDY

2 Těšíme se na setkání v roce Syngenta konference Praha Syngenta konference Brno Polní den Syngenta Žlunice Polní den Slunečník, Syngenta Žlunice Polní den Slunečník, Syngenta Žabčice Srdečně Vás zveme!

3 EDITORIAL Vážení zákazníci, přátelé, kolegové, rok 2013 se každým dnem blíží ke svému cíli. Nastalo období krátkých dní a dlouhých zimních večerů, které nám poskytují dostatek času na krátkou bilanci, ohlédnutí se zpět. Jaký byl rok 2013 a co nás čeká v roce příštím? Pro nás, jejichž podnikání je spjato s půdou pod otevřeným nebem, byl uplynulý rok rokem plným výzev. Určitě si mnozí z Vás živě pamatují velmi pozdní příchod jara. Měl jsem možnost setkat se na konci dubna s některými agronomy a manažery zemědělských podniků a většina z nich konstatovala, že jarní práce museli stihnout v rekordně krátkém čase. Podařilo se jim to jen díky maximálnímu využití strojních a lidských kapacit. Po pozdním jaru následoval relativně studený a deštivý květen. Vrcholem byly červnové povodně. Protipovodňové zábrany dokázaly uchránit města, méně zemědělský venkov. Léto přineslo téměř tři týdny tropických veder. V roce 2013 ukázalo počasí všechny své vrtochy. Druhá polovina roku byla poznamenána i propadem cen komodit. Nižší ceny neznamenají, že by byla po rostlinných komoditách menší poptávka. Komoditní trhy tak reagují na sklizně globálně lepší než v předchozích letech. Dovolte mi, poděkovat Vám za přízeň během uplynulého roku I díky Vám, našim zákazníkům, mohu napsat, že byl pro Syngentu úspěšný. Byl to druhý rok implementace naší nové integrované strategie. Jsme společností, která má ambici nabízet Vám inovativní a unikátní plodinová řešení. Chceme tím naplňovat naše poslání Bringing plant potential to life, což by se dalo volně přeložit jako Přinášet potenciál rostlin pro život na naší planetě. Vánoce. Asi většina z nás, dospělých, prošla velmi podobnou genezí, když se nám Vánoce, které jsme jako děti vnímali jako svátky spojené s očekáváním být obdarovaný, proměnily na Vánoce, kdy chceme své nejbližší překvapit tím, že je obdarujeme. Tato krásná osudová metamorfóza nádherně vystihuje celkovou podstatu Vánoc dávat a přijímat, radovat se a dělat šťastným toho druhého, chtít být součástí rodinného společenství a zároveň toto společenství aktivně formovat a tvořit. Tak vnímám Vánoce já, a proto nám všem upřímně přeji, abychom během nadcházejících svátečních dní znovu objevili pravou, nekomerční, podstatu Vánoc. Vychutnejme si Vánoce v kruhu svých blízkých. Využijme naplno to, že i celý uspěchaný svět kolem nás na chvíli zpomalí. Přeji Vám veselé Vánoce a úspěšný rok Ľuboš Koľ generální ředitel Syngenta CZ/SK OBSAH ČÍSLA Foto titulka: Syngenta foto soutěž Maďarsko, Somodi KUKUŘICE 4 SY Iridium je adaptabilním hybridem kukuřice ŘEPKA 6 Nádorovitost kořenů brukvovitých ohrožuje pěstování řepky OBILNINY 10 Rozšíření kořenomorky v Evropě SETKALI JSME SE 12 Hyvido do Guinessovy knihy rekordů SLUNEČNICE 13 Syngenta hybridy jsou šampióny slunečnicových polí SYNGENTA VE SVĚTĚ 16 Theobroma jídlo bohů APLIKAČNÍ TECHNOLOGIE 19 Trysky společnosti Syngenta v ochraně zeleniny VÁNOČNÍ RECEPTY 20 Letošní vánoční trendy SOUTĚŽ 22 5 let časopisu Syninfo REGIONÁLNÍ POTRAVINA 23 Hlinecká medovina 27 DOTAZNÍK Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly. Vydává Syngenta Czech s. r. o. Office Park Nové Butovice, Budova B Bucharova 1423/6, Praha 13 Stodůlky Tel.: , fax: MK ČR E syninfo / 13 3

4 KUKUŘICE SY IRIDIUM JE ADAPTABILNÍM HYBRIDEM KUKUŘICE Ing. Vojtěch Štolpa Syngenta Czech V letošním roce si s kukuřicí počasí skutečně pohrálo. Nejdříve přišlo po dlouhé zimě pozdní jaro bohaté na srážky a poté dlouhé suché období, kdy se teplota na teploměru často pohybovala v blízkosti 40 C. V takových extrémních ročnících obstojí opravdu pouze hybridy kukuřice, jimž jejich genetický potenciál umožňuje výjimečnou adaptabilitu. Mnozí odborníci se shodují v názoru, že se změnami klimatu, zahrnujícími zvyšování teploty na Zemi, se budou rozšiřovat suché oblasti. V nich se bude nejen snižovat roční úhrn srážek, ale také razantněji střídat delší období sucha s obdobími krátkých intenzivních srážek. Společnost Syngenta se problematikou odolnosti proti stresu ze sucha dlouhodobě zabývá. Disponuje velice hustou sítí pokusných lokalit, na kterých testuje chování hybridů v odlišných podmínkách. Opírá se o velmi bohaté genetické zdroje, z nichž vznikají nejlepší hybridy uváděné na trh. Letos jsme se rozhodli rozšířit naše portfolio o hybrid SY Iridium, který je určen právě do podmínek kukuřičné výrobní oblasti. Jde o novinku s FAO 350, využitelnou na zrno. Rostliny jsou středního vzrůstu, se středním stay greenem. Tento dvouliniový hybrid má výborný zdravotní stav, především odolnost vůči fuzáriím. Typ zrna je koňský zub, s vysokou objemovou hmotností a velmi rychlým uvolňováním vody ze zrna, což zaručuje výbornou ekonomiku pěstování. Listeny jsou uzavřené, obepínají palici až po špičku. Zároveň se však v době sklizně velice snadno odlisťují, a tím zajišťují minimální sklizňové ztráty. Rovnoměrně nasazené a uniformní palice jsou dalším předpokladem pro stabilní a vysoké výnosy. Má tzv. flexibilní typ palice. Znamená to, že tyto hybridy v příznivých podmínkách zvyšují počet řad a tím výnos. Nedoporučujeme proto porosty přehušťovat. Optimální výsevek je 75 tis. rostlin/ha. Velmi dobrá je i odolnost jak proti kořenovému, tak stonkovému poléhání. V případě vašeho zájmu o kompletní portfolio hybridů kukuřice společnosti Syngenta neváhejte kontaktovat našeho obchodního zástupce. Graf 1: SY Iridium Sklizeň na zrno, Slovensko 2012, 8 lokalit, FAO Graf 2: SY Iridium Sklizeň na zrno, Slovensko 2013, 9 lokalit, FAO ,00 SY IRIDIUM Průměr pokusu 20,00 SY IRIDIUM Průměr pokusu 19,30 20,20 16,94 16,86 15,00-0,90 10,00 12,40 11,09 +0,07 10,00 +1,31 7,80 7,40 5,00 +0,40 0,00 Výnos zrna t/ha Vlhkost % 0,00 Výnos t/ha Vlhkost % 4 syninfo / 13

5 syninfo / 13 5

6 ŘEPKA NÁDOROVITOST KOŘENŮ BRUKVOVITÝCH OHROŽUJE PĚSTOVÁNÍ ŘEPKY Mgr. Veronika Řičařová, Česká zemědělská univerzita v Praze Mezinárodní konference týkající se nádorovitosti kořenů brukvovitých se konala v červnu v kanadském Edmontonu pod záštitou Canola Council of Canada (obdoba českého SPZO). Odborným garantem byla University of Alberta. Šlo o první velké setkání svého druhu, protože přítomní odborníci zabývající se Plasmodiophorou brassicae byli z celého světa od Číny přes Evropu až po Kanadu. Program obsahoval tři základní okruhy zprávy o rozšíření a stavu výzkumu nádorovitosti ve vybraných zemích, témata týkající se molekulární biologie a fyziologie patogenu a témata zaměřená na samotnou kontrolu choroby v praxi. Posledním neméně zajímavým bodem byla návštěva pokusných polí a skleníků a praktická ukázka pěstování řepky na rodinné farmě nedaleko Edmontnu. NÁDOROVITOST MÁ CELOSVĚTOVÝ VÝZNAM. Britský profesor Geoffrey Dixon zahájil konferenci přednáškou o celosvětovém významu nádorovitosti pro zemědělce a biology. Uvedl, že nebezpečí této choroby spočívá zejména v tom, že viditelné symptomy se projeví, až když je celková úroda zničena. Překážkou ve studiu nádorovitosti je zejména těsný vztah patogenu a hostitele celé čeledi brukvovitých. Plasmodiophoru totiž nelze kultivovat mimo tkáň hostitele. Jediným citlivým místem životního cyklu patogenu je, když se vyskytuje mimo buňky hostitele ve formě plovoucích zoospor. Profesor Dixon se dlouhodobě zabývá zejména vztahem nádorovitosti k parametrům půdního prostředí, které Plasmodiophoru jako půdní patogen ovlivňuje nejvíce. Najít účinný způsob ochrany je tedy výzvou jak pro vědce, tak pro samotné zemědělce. Důležitá je příprava půdy, zejména u vlhčích částí polí. Roli hrají i ph půdy a obsah živin, dostupné jsou již i rezistentní odrůdy, významný je v neposlední řadě také osevní postup. NÁDOROVITOST JE PROBLÉM KANADSKÝCH PĚSTITELŮ ŘEPKY. Předseda Canola Council of Canada C. Remprel zdůraznil význam nádorovitosti na produkci jarní řepky v Kanadě. Vzhledem k tomu, že řepka je jednou z nejvýznamnějších zemědělských komodit pro kanadské prérijní provincie a roční Demonstrace lapače spor šířených větrnou erozí obraty z její výroby a zpracování se pohybují okolo 15,4 miliardy kanadských dolarů, je nádorovitost košťálovin hospodářsky velmi významným problémem. Profesor Steven Strelkov, který stál u počátku výzkumu nádorovitosti na místní University of Alberta, hovořil o průběhu výzkumu od roku 2003 po současnost. Původně se nádorovitost vyskytovala v Kanadě pouze na zelenině. V roce 2003 byla objevena na 12 polích v provincii Alberta a nyní se vyskytuje na 1064 polích v Albertě a šíří se i do okolních prérijních provincií, jako jsou sousední Saskatchewan a jeho soused Manitoba. Profesor Strelkov se v současnosti zabývá způsoby přenosu Plasmodiophory, který probíhá zejména prostřednictvím půdy ulpívající na zemědělských strojích. Druhotně je patogen přenášen srážkovou vodou a větrem během větrných bouří. Trvalé spory patogenu mohou při kontaktu s kontaminovanou zeminou ulpívat na osivu nebo na hlízách brambor, se kterými se dostanou na další pole. Profesor Strelkov poznamenal, že za deset let výzkumu mají představu o ekologii patogenu a podařilo se jim vyvinout i postupy kontroly. Nejdůležitějším momentem je podle něj ovšem spolupráce vědců a zemědělců při zavádění těchto strategií do praxe. O rozšíření nádorovitosti v západní Evropě hovořila doktorka Elke Diederichsen z Freie Universität v Berlíně. 6 syninfo / 13

7 Pokusy s rezistentními odrůdami pěstovanými v půdě zamořené nádorovitostí Paní doktorka Diederichsen je členkou šlechtitelského týmu, který pracoval na šlechtění rezistentní odrůdy ozimé řepky Mendel a jejího následovníka Mendelsona. Mendel je již 12 let na trhu a jeho rezistence je rasově specifická. Odrůda byla vyšlechtěna na rezistenci vůči nejběžnějším evropským patotypům. ROZŠÍŘENÍ NÁDOROVITOSTI SE NEVYHNULO ANI ZÁPADNÍ A VÝCHODNÍ EVROPĚ. Po 12 letech používaní již ovšem došlo k prolomení rezistence jak v Německu, tak například v Polsku či Velké Británii, a to zejména protože nebyly dodržovány osevní postupy a odstup v pěstování řepky na zamořených polích. Aby nedocházelo k znehodnocení rezistentního genomu, měl být odstup v pěstování nejméně tři roky. Doporučuje se i střídání rezistentních odrůd. Důležitá je také kontrola výdrolu na sklizených polích, aby se v něm patogen nenamnožil. Výdrol má být okamžitě po vzejití zlikvidován. Jednou z dalších možností je i ošetření půdy kyanidem vápenatým. V českých podmínkách by mohlo být použito dusíkaté vápno, při jehož rozkladu vznikají sloučeniny kyanidu v půdě. Aplikace je však drahá a v polních podmínkách jen omezeně použitelná. V současnosti pracuje tým doktorky Diederichsen na šlechtění nových odrůd s genomem obsahujícím širší rezistenci vůči evropským patotypům Plasmodiophory. Doktorka Malgorzata Jedryczka z Institutu rostlinné genetiky Polské Akademie věd v Poznani ve spolupráci s dalšími východoevropskými institucemi zmapovala rozšíření nádorovitosti na řepce ve východní Evropě. Tradiční oblast výskytu je okolí Petěrburgu, kde byla nádorovitost Woroninem popsána. Vysoký výskyt je zaznamenán také v Kaliningradské oblasti, v centrálních oblastech Ruska. V Kubaňském regionu je výskyt mírnější. Střední ekonomický význam má výskyt Plasmodiophory v oblasti Tomska, Kemerova a Novokuzněcka v Asijské části Ruska. Choroba se občasně projevuje i v Pobaltských státech. V Bělorusku byla nádorovitost na řepce zaznamenána před pěti lety a od té doby jsou hlášeny silnější projevy výskytu na infikovaných polích. Situace na Ukrajině není monitorována. Na Slovensku nebyl ještě výskyt nádorovitosti zaznamenán, zřejmě také díky malým pěstebním plochám řepky. MENDEL JE REZISTENTNÍ ODRŮDA OZIMÉ ŘEPKY. Skleníkové pokusy s různými prostředky pro fumigaci půdy V České republice je stav výskytu monitorován Svazem pěstitelů a zpracovatelů olejnin Praha a Katedrou ochrany rostlin ČZU. V současnosti jsou největší ohniska výskytu na severní Moravě, v severních Čechách, v jižních Čechách a na Vysočině, lokální výskyty jsou hlášeny i z jižní Moravy a středních Čech, zejména v návaznosti na kyselé, zamokřené, utužené půdy. Další výskyt Plasmodiophory v České republice je také vázán na pěstování brukvovité zeleniny. Situace v Polsku je podobná, v téměř všech vojvodstvích Polské republiky byla nádorovitost na řepce zaznamenána. O výzkumu a monitoringu Plasmodiophory ve Švédsku hovořila doktorka Ann Wallenhammar z Oddělení půdy a životního prostředí Švédské Univerzity Zemědělských věd. Fakulta přírodních zdrojů této univerzity vytvořila celostátní syninfo / 13 7

8 ŘEPKA projekt Biologického půdního mapování (BioSoM Biological Soil Mapping), který propojuje několik vědních oborů zabývajících se půdou. V rámci tohoto projektu je i služba zemědělcům, která zahrnuje detekci a mapování půdních patogenů, mezi které nádorovitost patří. Detekce Plasmodiophory z půdy probíhá pomocí metody qpcr (kvantitativní polymerázová řetězová reakce), na jejímž vývoji paní doktorka Wallenhammar pracovala. Od roku 2012 je zemědělcům nabízena služba detekce nádorovitosti, díky které mohou efektivněji plánovat osevní postup a odstup v pěstování řepky na zamořených pozemcích. Skupina paní doktorky momentálně pracuje na výzkumu efektu bóru a dusíku v souvislosti s infekcí Plasmodiophorou a dalším průběhem choroby. VE ŠVÉDSKU DETEKUJÍ VÝSKYT NÁDOROVITOSTI SPECIÁLNÍ METODOU. Ve Švédsku byl také odstartován projekt na sekvenaci celého genomu Plasmodiophory brassicae. Díky znalosti genomu patogenu bude v budoucnu mnohem snazší další molekulární výzkum, detekce a šlechtění rezistentních odrůd. Rezistenti vhodní do klimatického prostředí Švédska nejsou stále ještě dostupní a jsou předmětem výzkumu švédských odborníků. Molekulárně-biologický blok zahájila doktorka J. Ludwig- Müller, která hovořila o hormonální signalizaci v kořenech modelové rostliny huseníčku rolního (Arabidopsis thaliana) při napadení Plasmodiophorou. Dr. Jedryczka z Poznaňské univerzity demonstruje náchylnou odrůdu řepky napadenou nádorovitostí (pokus s rezistentními odrůdami na zamořeném poli) Vědecko-praktický blok přednášek zahájil doktor Peng přednáškou o integrovaném managementu nádorovitosti. Skupina doktora Penga se zabývala hledáním vhodných postupů při kontrole nádorovitosti počínaje osevním postupem, přes rezistentní odrůdy po fungicidy a biofungicidy. Obě skupiny látek fungovaly v kontrolovaných podmínkách. Při větším zamoření půdy byly látky neúčinné. Osevní postup v kombinaci s rezistentními odrůdami snížil množství inokula v zemi o 90 %, jestliže byla dodržena dvouletá přestávka mezi setím jarní řepky. Dvouletá přestávka zvýšila výnosy rezistentních odrůd o 25 %. Pro správné používání rezistentů a kontrolu nádorovitosti je ovšem doporučována tříletá přestávka mezi setím řepky. SPOLEHLIVÉ POTLAČENÍ NÁDOROVITOSTÍ V PRAXI NENÍ DOŘEŠENO. Doktorka Hwangová se zabývá studiem kontroly nádorovitosti na Albertské univerzitě již deset let. Testovala způsoby snížení koncentrace spor Plasmodiophory v půdě pomocí fungicidů, úprav ph, moření semen, vylapávacích rostlin (výdrol, další brukvovité). Většina těchto testovaných způsobů kontroly byla vhodná spíše do malovýrobních podmínek, protože byla Náchylná (kontrolní) odrůda napadená nádorovitostí z pokusů s rezistentními odrůdami Po propuknutí nádorovitosti v Kanadě v roce 2003 započal vývoj rezistentních odrůd jarní řepky. Hledáním zdrojů biologické rezistence se zabývala přednáška doktora Rahmana z Albertské Univerzity. Šlechtění na rezistenci proti nádorovitosti probíhá nejdříve na úrovni hledání vhodného zdroje rezistence. Pak následuje identifikace a mapování genů rezistence a následný přenos těchto genů do rezistentního potomstva. Zdroje rezistence pro nové odrůdy pocházely z vodnice, brukve černé, tuřínu a ozimé řepky Mendel. Ukázka polních pokusů s fumigací půdy zamořené nádorovitostí 8 syninfo / 13

9 buď příliš drahá, nebo neúčinná na velkých plochách. Pro velkoplošné podmínky byly efektivnější metody, jako jsou časnější setí (v kanadských podmínkách u jarní řepky setí do chladné půdy), rezistentní odrůdy, aplikace fumigantů či přerušení osevního sledu pomocí zasetí nehostitelské plodiny. Všechny jmenované postupy jsou účinné v boji s nádorovitostí, ale nejsou schopné snížit koncentraci spor nádorovitosti v půdě pod únosnou hranici. Důležité je také pečlivé čištění zemědělské techniky, která se dostane do kontaktu s kontaminovanou zeminou. DŮLEŽITÉ JE ČIŠTĚNÍ ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY. Nejdůležitějším a nejkritičtějším krokem při čištění je hrubé a jemné čištění, které má za úkol odstranit 99 % všech nečistot a potenciálně také spor. Desinfekce je pak jen pojistkou. Používá se k ní deset nejúčinnějších testovaných látek, mezi kterými jsou chlornan sodný, peroxid vodíku, kyselina octová či hydrogenperoxosíran draselný. Bylo testováno i čištění pomocí tepla. To se ovšem neukázalo jako účinné, protože spory přežily i po třech hodinách při teplotě nad 100 C. Posledním bodem v programu konference byla návštěva pokusných polí a skleníků. Tam také proběhla demonstrace čištění zemědělské techniky. Na zamořených pokusných políčkách byly předvedeny rezistentní a náchylné odrůdy řepky a pokusy zabývající se fumigací půdy. Rovněž proběhla ukázka přístroje na zachytávání spor šířených větrnou erozí. Ve sklenících bylo Parametry prostředí, které ovlivňují výskyt nádorovitosti na kanadských prériích, bylo téma, které představil doktor Gossen ze Saskatoonského výzkumného centra. Doktor Gossen prokázal, že při teplotě pod 17 C propuká choroba velmi pomalu nebo vůbec, stejně tak zásaditější prostředí redukuje průběh infekce. Pro začátek infekce je důležitá také vlhkost půdy. Dokonce se půdní vlhkost v rizosféře ukázala jako klíčový faktor, který má na propuknutí choroby větší vliv než ph a typ půdy. Bohužel je to jeden z faktorů, jenž lze jen velmi těžko kontrolovat. Metody čištění a desinfekce nářadí a nástrojů kontaminovaných nádorovitostí představil doktor Howard z Centra pro zemědělství a vývoj venkova. Centrum provedlo studie, jejichž výsledkem byl manuál pro čištění a desinfekci zemědělských strojů. Všechny doporučené metody byly laboratorně otestovány a prověřeny jako účinné při boji s nádorovitostí. Zemědělské Ron Howard z Centra pro zemědělství a vývoj venkova předvádí mobilní čisticí stanici pro čištění zemědělských strojů přímo v terénu možné shlédnout nádobové pokusy, v nichž byla testována účinnost několika komerčních prostředků pro fumigaci půdy. Dobrovolnou částí konference byl výlet na rodinnou farmu nedaleko Edmontnu. První zastávka ovšem vedla do firmy zabývající se mícháním a distribucí hnojiv a postřiků. Každá farma zde má svůj účet, na němž je vedena rozloha a kvalita polí. Hnojivo a postřiky jsou pak dodávány přímo na míru dané farmě a poli. Spotřeba pesticidů ovšem není příliš velká. Proti chorobám, například proti Sclerotinii, se ošetřuje maximálně dvakrát za sezónu a ochrana proti škůdcům je minimální, protože nepřežijí drsné kanadské zimy. Ukázka jemného čištění strojů pomocí podtlakového mytí stoje, například pluhy, mohou přenášet až stovky kilogramů zeminy se sporami Plasmodiophory. Proto je čištění povrchů strojů, nářadí, vozidel nezbytné, stejně jako kontrola při převozu rostlinného materiálu, osiv či vody. Podobné metody čištění byly používány při kontrole nádorovitosti v zelinářství. Čištění přístrojů zahrnuje nejprve hrubé čištění oškrábáním a očištěním kartáči nebo odstranění zeminy pomocí proudu vzduchu. Následuje jemné čištění prostřednictvím podtlakového mytí vodou nebo mytí pomocí kartáčů. Posledním krokem je desinfekce, která je aplikována na čištěné povrchy po dobu 20 minut. To je čas potřebný k zabití všech životaschopných spor. JARNÍ ŘEPKU PĚSTUJÍ V KANADĚ INTENZIVNĚ. Pěstování jarní řepky od zasetí po sklizeň trvá v Kanadě tři měsíce. Jde tedy o velmi intenzivní systém pěstování. Navštívené pole s jarní řepkou patřilo k těm s největším výnosem na farmě. Farma problémy s nádorovitostí zatím nemá, a proto se majitel pochlubil zdravým, hustým porostem řepky a také zemědělskou technikou, kterou používá. Prérijní pole jsou zde na černozemích s mocností až čtyři metry. Paradoxně nejúrodnější pole bývají zamořena nádorovitostí. Proto je pro zemědělce klíčové, aby výzkum nádorovitosti probíhal co nejrychleji a přinášel účinné metody pro boj s chorobou, která sužuje tento řepkařský region. syninfo / 13 9

10 OBILNINY ROZŠÍŘENÍ KOŘENOMORKY V EVROPĚ Ing. Renata Salavová Syngenta Czech and Slovakia Mořidlo Vibrance Gold je první a dosud jediný produkt na českém trhu registrovaný proti kořenomorce (Rhizoctonia spp.) v obilninách. Kořenomorka patří k nejškodlivějším patogenům způsobujícím choroby pat stébel společně s fuzariózami (Fusarium spp.) a černáním pat stébel (Gaeumannomyces graminis). Přestože její význam v České republice stoupá, setkáváme se občas s protichůdnými názory, které často pramení z neznalosti dané problematiky. Je to podmíněno také tím, že vizuální rozlišení kořenomorky od ostatních druhů z této skupiny houbových patogenů je velice problematické. Pro přesné určení je nutný laboratorní rozbor. Sedmdesát šest procent izolátů bylo Rhizoctonia solani a 24 % Rhizoctonia spp. se dvěma jádry v buňce. Nejčastěji byla detekována Rhizoctonia solani AG 5 (25 %), následovaná AG 9 (16 %) a AG 4 (13 %). Rhizoctonia cerealis nebyla v analyzovaných půdních vzorcích detekována. Půdní druh a v minulosti pěstované plodiny neměly žádný vliv na pozorované Rhizoctonia spp. a jejich AG. Rhizoctonia solani AG 5 byla nejčastěji detekovanou AG bez zřetele na předplodinu. Spektrum detekovaných AG bylo podobné pro Francii, Německo a Polsko, avšak bylo významně odlišné pro Velkou Británii (P=0,0016). Příznaky kořenomorky (Rhizoctonia spp.) Dovolte mi, abych vás ve stručnosti seznámila s konkrétními výsledky průzkumu rozšíření Rhizoctonia spp. v půdách Evropy a se stanovením citlivosti Rhizoctonia spp. na účinnou látku sedaxane. VIZUÁLNÍ ROZLIŠENÍ KOŘENOMORKY JE PROBLEMATICKÉ. Rozšíření druhů rodu Rhizoctonia (Rhizoctonia spp.) v půdách Evropy bylo stanoveno na základě analýzy vzorků půdy z 282 lokalit v letech 2009/10. Rhizoctonia spp. byla nalezena v 68 % vzorků z Francie, Německa, Velké Británie, Polska, Itálie, Španělska, Maďarska a České republiky. Dvě stě osmdesát osm izolátů z 136 lokalit bylo dále analyzováno pyrosekvenováním části ribozomální DNA za účelem odlišení různých anastomózních skupin. Hyfy různých izolátů patřících do stejné AG mají schopnost splynout při tvorbě sítě mycelia a následně si vyměnit genetickou informaci. Různé AG se liší morfologicky, spektrem hostitelů a virulencí. CITLIVOST NA SEDAXANE BYLA ZJIŠTĚNA PRO VŠECHNY IZOLÁTY AG RHIZOCTONIA SPP. Citlivost na sedaxane, novou účinnou látku pro moření osiva, byla zjištěna pro všechny izoláty. Výsledky ukazují vysokou citlivost (průměrná EC 50 =0,028 ppm) pro všechny AG Rhizoctonia spp. Mezi izoláty získanými z různých zemí nebyly pozorovány žádné rozdíly v citlivosti. Půdní houby rodu Rhizoctonia jsou známy jako významné patogeny mnoha polních plodin, u kterých způsobují padání klíčních rostlin, skvrny na listech a hniloby stonku a kořenů. Rostliny pšenice napadené kořenomorkou (vlevo), vpravo zdravé rostliny (ošetřeno sedaxane) 10 syninfo / 13

11 Nejznámější svým škodlivým působením na rostlinou produkci jsou druhy Rhizoctonia cerealis (teleomorfní stadium Ceratobasidium cereale) a Rhizoctonia solani (teleomorfní stadium Thanatephorus cucumeris). MOŘENÍ SEMEN SEDAXANEM MŮŽE BÝT PROSTŘEDKEM OCHRANY PŘED INFEKCÍ RHIZOCTONIA SPP. kontrola kontrola Inokulovaná standard Vibrance Gold R. cerealis (AG D) je druh dobře známý v Evropě svou patogenitou pro obilniny, ale v tomto průzkumu nebyl detekován. Je to možné přičíst jeho rychlé degradaci v půdě. Proto už nebyl životaschopný, když byly houby izolovány na umělých živných médiích. O R. cerealis bylo rovněž publikováno, že má podstatně pomalejší růst než R. solani. Pro 45 % půdních vzorků byly získány více než tři izoláty. Data z tohoto evropského průzkumu ukazují, že přítomnost Rhizoctonia spp. v půdě můžeme očekávat bez zřetele na půdní druh a předplodinu na daném poli. Rozšíření patogenu proto bude závislé na jiných faktorech, jako jsou klimatické podmínky a systém hospodaření. Průměrná citlivost na sedaxane byla relativně nízká, což společně s malým rozsahem variability potvrzuje vynikající aktivitu této účinné látky na Rhizoctonia spp. Podporuje to Viditelně silnější a zdravé kořeny po ošetření Vibrance Gold rovněž skutečnost, že nebyly žádné rozdíly v citlivosti izolátů z různých zemí. Moření semen sedaxanem proto může být dalším prostředkem ochrany mladých rostlin před infekcemi Rhizoctonia během počátečních vývojových fází rostlin. Tato choroba je velmi důležitá v jiných oblastech, například v tichomořském severozápadu USA. Obecné povědomí o Rhizoctonia spp.je v současné době v Evropě malé, avšak v důsledku změn systému pěstování, jako je třeba zavádění minimální orby nebo její vynechání, si farmáři začínají více uvědomovat Rhizoctonia spp. jako patogeny ovlivňující zdraví kořenů. Zhoršený zdravotní stav kořenů rostlin v raných fázích vývoje má vliv na řádný vývoj v pozdějších fázích a schopnost rostliny poskytnout úplný výnosový potenciál. Z České republiky byly analyzovány čtyři půdní vzorky, ve všech byla detekována R. solani, počet izolátů: 1 vzorek 1 2 izoláty, 1 vzorek 3 4 izoláty, 2 vzorky >4 izoláty, AG: 4x AG E (dvoujaderné), 1x 4 HG II (vícejaderné). Pokud budete mít zájem získat podrobnější přehled o výsledcích průzkumu výskytu Rhizoctonia spp. v Evropě a stanovení citlivosti na účinnou látku sedaxane, doporučuji tento zdroj: Goll et al. (2013): Survey on the prevalence of Rhizoctonia spp. in European soils and determination of the baseline sensitivity towards sedaxane. Plant Pathology, doi: /pps.12063, ze kterého jsem čerpala informace pro napsání tohoto článku. Vliv kořenomorky (Rhizoctonia spp.) na pšenici syninfo / 13 11

12 SETKALI JSME SE HYVIDO DO GUINESSOVY KNIHY REKORDŮ Ing. Eva Kabylová Syngenta Czech Na konci května uspořádala společnost Syngenta u příležitosti představení hybridních odrůd ječmene Hyvido dva netradiční polní dny. O těchto akcích jste se ostatně mohli dočíst v minulých číslech našeho časopisu. Součástí zajímavého programu byla i soutěž o hodnotné ceny. A první cenou byl výlet do Německa na prohlídku zkušební stanice v Bad Salzuflenu, tedy místa, kde se hybridní ječmeny společnosti Syngenta zrodily. Pan Hubertus Cammert, agronom zapojený do soutěže o světově nevyšší výnos ozimého ječmene Výherci zájezdu do Bad Salzuflenu Výherci soutěže se začátkem listopadu sjeli z různých koutů naší republiky, aby mohli vyrazit za svou odměnou. Cílem výletu byla především šlechtitelská stanice v německém lázeňském městečku poblíž Hannoveru Bad Salzuflen. Tato stanice se zabývá již řadu let šlechtěním nových odrůd nejen ozimého ječmene, ale i cukrovky, řepky a dalších plodin. Kromě šlechtění tam probíhá produkce osiva nejvyšší kvality. Návštěva stanice byla zahájena obědem v nově vybudovaném návštěvnickém centru. Poté následovala prohlídka celého komplexu. Návštěvníci viděli stroje na zpracování a třídění osiv, mechanizaci určenou k pokusnické činnosti a laboratoře s moderním vybavením. Ve sklenicích proběhla ukázka jednotlivých fází vývoje a šlechtění především ozimého ječmene. Paní Andrea Maune, která je zodpovědná za registraci nových odrůd hybridního ozimého ječmene, vysvětlila základní principy šlechtění nových odrůd firmou Syngenta a ukázala několik budoucích materiálů. Velice zajímavou součástí programu byla následná návštěva agronoma Hubertuse Cammerta. Ten je v letošním roce jedním ze tří evropských farmářů, kteří se pokoušejí o překonání světového rekordu ve výnosu ozimého ječmene a zápisu do Guinessovy knihy rekordů. Pro tuto soutěž zvolil hybridní odrůdu Wootan, tedy odrůdu, která bude na našem trhu s osivy k dispozici již pro příští sezónu. Současný světový rekord ve výnosu ozimého ječmene je 12,2 t/ha a pan Cammert věří, že má šanci rekord překonat. Jak upřesnil, pro hodnocení rekordu je třeba dodržet přísná pravidla soutěže. Například soutěžní plocha musí být přesně určena a zaměřena předem a nesmí být menší než osm hektarů. Hubertus Cammert hospodaří na farmě v těsné blízkosti Hannoveru na orné ploše zhruba 500 hektarů. S pěstováním hybridních odrůd ječmene firmy Syngenta má několikaleté zkušenosti. Naši pěstitelé se zajímali o agrotechniku, kterou pan Cammert používá. Ten potvrdil, že doporučená technologie firmy Hybrid Optimised System má pro dosažení maximálního výnosu hybridního ječmene své opodstatnění. Především hnojení přesně podle stavu porostu a dvojí aplikace fungicidu a regulátoru jsou klíčová opatření. Na základě dotazů také prozradil, že na podzim dodal ječmeni dávku fosforu, draslíku, síry a hořčíku, s dusíkem čeká až na jaro. Tak věří, že pro dobré přezimování udělal maximum. Aby si výherci skutečně užili svoji zaslouženou odměnu, kromě odborných částí pro ně byl připraven i odpočinkový program. S potěšením uvítali možnost relaxace v lázeňském komplexu v Bad Salzuflenu s množstvím bazénů, koupelí a saun. Celý program byl zakončen ještě příjemnějším posezením a degustací v blízké rodinné likérce Kornbrennerei Warnecke v městečku Bredenbeck. Doufáme, že se všem výhercům zájezd líbil a vše proběhlo k jejich spokojenosti. Věříme, že se do soutěží pořádaných firmou Syngenta zapojíte i Vy. Třeba se tak zúčastníte i některého z dalších výletů. 12 syninfo / 13

13 SLUNEČNICE SYNGENTA HYBRIDY JSOU ŠAMPIÓNY SLUNEČNICOVÝCH POLÍ Ing. Karel Neckář, Ph.D. Syngenta Czech Plochy slunečnice se v posledních letech potýkají s různými výkyvy, které jsou ovlivněny několika faktory, nicméně slunečnice stále patří na našich polích mezi stabilní a ekonomicky zajímavé plodiny. Zimní měsíce jsou ideální dobou pro bilancování předchozího pěstitelského roku a zároveň jsou vhodné pro plánování další sezóny. Jedním z prvotních a zároveň nejdůležitějších úkolů pro zajištění nejlepší sklizně je výběr vhodných hybridů. Při výběru vhodného hybridu se můžeme řídit mnoha faktory. Bezesporu nejdůležitějším z nich je výnos nažek. Z toho pohledu poskytuje společnost Syngenta pěstitelům slunečnice to nejlepší, co je na slunečnicovém trhu k dispozici. Společnost Syngenta se šlechtění mnoha plodin věnuje již několik desítek let. Díky tomu může nabízet po celém světě velmi kvalitní odrůdy z vlastních šlechtitelských programů. Slunečnice se řadí mezi plodiny, u kterých má společnost Syngenta šlechtitelský program výborně propracován. Hybridy slunečnice dokazují na českých a moravských polích svou kvalitu celou řadu let. Výjimkou nebyl ani poslední sklizňový rok, kdy se Syngenta slunečnici dařilo nejen na běžných plochách, ale také v řadě pokusů po celé České republice. SYNGENTA NABÍZÍ KVALITNÍ ODRŮDY Z VLASTNÍCH ŠLECHTITELSKÝCH PROGRAMŮ. tohoto hybridu. Díky tomu v sobě zahrnuje všechny dobré vlastnosti hybridu NK BRIO, jako jsou vysoký výnosový potenciál, stabilita výnosu a dobrá tolerance k chorobám. Stabilitu výnosu potvrdil hybrid NK NEOMA v již zmiňovaných pokusech SPZO 2013, kdy se na všech pěti lokalitách umístil na předních pozicích. V průměru z těchto pěti lokalit vyhrál s vynikajícím výnosem nažek, který dosáhl hodnoty 3,51 t/ha, což činilo 118,6 % (100 % = průměr pokusu). PODLE ÚDAJŮ SPZO 2013 BYL HYBRID NK NEOMA V LETOŠNÍM ROCE NEJPĚSTOVANĚJŠÍM HYBRIDEM V CL TECHNOLOGII. Po několika letech společnost Syngenta opět vstoupila se slunečnicí do spolupráce se Svazem pěstitelů a zpracovatelů olejnin. Tím se zařadila do sítě pokusů SPZO a mohla se porovnat s konkurenčními hybridy, které se v těchto pokusech objevovaly i v předešlých letech. V těchto pokusech hybridy od společnosti Syngenta jednoznačně potvrdily svou výbornou kvalitu. Při vyhodnocení všech pěti lokalit obsadily na pomyslném stupni vítězů první a třetí místo! Na první místo se suverénně nejlepším výnosem nažek vystoupal hybrid NK NEOMA, bronzovou medaily získal známý hybrid NK BRIO! HYBRID NK NEOMA ZVÍTĚZIL V POKUSECH SPZO. NK NEOMA je dvouliniový hybrid s normálním typem oleje určený pro tzv. Clearfield technologii. Šlechtitelsky vychází z hybridu NK BRIO, přičemž jde o imazamox rezistentní verzi / 13 13

14 SLUNEČNICE Graf: Výnos nažek POP SPZO 2013 (t/ha) 3,5 Výnos (t/ha) 3 2,5 2 NK NEOMA CL P63LL06 NK BRIO ES VIOLETTA MOBILL NK ALEXANDRA PR ES NOVAMIS CL ES BIBA ES BELLA ES AMIS CL EUROMIS CL ES LIBRA LG P63LE10 (E) LG CL CLLEMENT CL NK TRISTAN CL IMIDOR CL ES PRIMIS CL LG CL PR64F50 P64LE25 (E) NK ALEGO CL CLLEVER CL SUNFLORA CL NEJPĚSTOVANĚJŠÍ HYBRID NK BRIO JE NA NAŠICH POLÍCH STÁLICÍ. Mezi stálice na našich polích patří nejpěstovanější hybrid NK BRIO (Kleffmann 2013, SPZO 2013). Svou skvělou výkonnost potvrzuje každým rokem. Jde o raný hybrid registrovaný v České republice. Rajonizován je do všech oblastí, kde slunečnici pěstují, a to z důvodu jeho plasticity a univerzálnosti. Přestože hybrid NK BRIO nepatří mezi úplné novinky, velmi dobře si v pokusech SPZO 2013 poradil s konkurencí. V celkovém hodnocení skončil na třetím místě. V těchto pokusech dosáhl v průměru z pěti lokalit výnosu 3,26 t/ha, což bylo 110,1 % (100 % = průměr celého pokusu). Společnost Syngenta nabízí svým zákazníkům komplexní řešení pěstování slunečnice. Celkový úspěch v podobě výborných hektarových výnosů začíná správným výběrem odrůdy. Výsledky z pokusů a praxe jasně vypovídají o tom, že z hybridů od společnosti Syngenta nemůže žádný pěstitel vybrat špatně, protože kdo by na poli nechtěl vítěze a šampióny. Výnos nažek POP SPZO 2013 (100 % = průměr pokusu) 100 % = průměr pokusu NK NEOMA CL P63LL06 NK BRIO ES VIOLETTA MOBILL NK ALEXANDRA PR ES NOVAMIS CL ES BIBA ES BELLA ES AMIS CL EUROMIS CL ES LIBRA LG P63LE10 (E) LG CL CLLEMENT CL NK TRISTAN CL IMIDOR CL ES PRIMIS CL LG CL PR64F50 P64LE25 (E) NK ALEGO CL CLLEVER CL SUNFLORA CL / 13

15 NK Neoma Vítěz pokusů SPZO 2013 Clearfield technologie NK Brio Stále na stupních vítězů NK Neoma 119 % NK Brio 110 % * * POP SPZO - slunečnice, výnos nažek (2013) (v t/ha při 8 % vlhkosti nažek, 5 lokalit) 100 % = 2,96 t/ha

16 SYNGENTA VE SVĚTĚ THEOBROMA JÍDLO BOHŮ 16 syninfo / 13

17 Přicházejí vánoční svátky čas, kdy nás v nose pošimrá vůně svařáku, pečeného cukroví, punče a rodinné pohody. Jednou z nejpříjemnějších vůní spojenou s Vánocemi, ale také s dětstvím a krásnými sny, je vůně horkého kakaa. Běžně konzumujeme kakao nejen jako skvělý nápoj, ale je to také nenahraditelná složka čokoládových výrobků a cukroví. Mgr. Dana Škarítková Syngenta Czech and Slovakia Tobolka kakaa ve stadiu technologické zralosti K akaovníkový strom byl objeven před více než dvěma tisíci let. Pochází z deštných pralesů střední a jižní Ameriky a Indiáni jej rozšířili dále do západní Indie, Equadoru, Peru, Venezuely a střední Brazílie. První zmínky o kakau pocházejí z bájí starých Aztéků. Nápoj připravený z kakaových bobů byl součástí náboženských obřadů. Se současným kakaem jej ovšem nemůžeme srovnávat. Aztékové totiž neznali až do příchodu Španělů cukr, a proto si kakao ochucovali kukuřicí, Orleánem, vanilkou, medem nebo chilli kořením. Aztékům vděčíme také za krásné slovo čokoláda pocházející z aztéckého slova xocolati. Není překvapením, že prvním Evropanem, jenž se s kakaem setkal, byl Kryštof Kolumbus, a to v roce 1502 při své čtvrté plavbě do Ameriky. Evropané měli vytříbenější jazýčky, a proto kakao našlo své milovníky až poté, co je začali dochucovat skořicí a cukrem. Ovšem přístup k němu měli jenom majetní lidé. Kakaové boby uvnitř tobolky červená), zralé plody jsou pak žluté, červené nebo hnědé. Uvnitř plodu se nacházejí v pěti až osmi podélných řadách semena. Kakaové boby obsahují kromě jiných látek tuky, bílkoviny, škrob a kofein. Čerstvé jsou téměř bez vůně, tu získávají až díky úpravě fermentací sušením a pražením. LÁTKA NACHÁZEJÍCÍ SE V KAKAU MŮŽE MÍT PRO ZDRAVÍ LIDÍ VELKÝ VÝZNAM. KAKAOVNÍK JE VŽDY ZELENÝ HUSTĚ OLISTĚNÝ STROM. Kakaovník (Theobroma cacao) je vždy zelený hustě olistěný strom, kterému dal známý botanik Carl von Linné překrásný latinský název Theobroma v překladu jídlo bohů. Jeho růžové květy, rostoucí v trsech, nemají žádnou vůni a rozvíjejí se odpoledne, přičemž k opylování dochází v noci díky různým druhům hmyzu. Plod kakaovníku vypadá jako veliký struk s tuhou slupkou. Dorůstá do délky 10 až 28 cm s váhou 300 až 500 gramů. Barva nezralého plodu je většinou zelená (u některých odrůd Kakaová plantáž, Kamerun, Afrika syninfo / 13 17

18 SYNGENTA VE SVĚTĚ Školení pěstitelů kakaa Sběr plodů začíná na stromcích starých pět až šest let, plných výnosů je dosahováno po 12 letech. Strom je schopný rodit dvacet a více let. Průměrný roční výnos z jednoho stromu je 0,26 až 1,5 kg suchých kakaových bobů. Kakaovník pěstují ve vlhkých tropických oblastech, nyní především v západní Africe, přičemž více než 70 % celosvětové produkce pochází pouze ze čtyř zemí, a to Pobřeží Slonoviny, Ghany, Nigérie a Kamerunu. Největším producentem kakaových bobů na světě je Pobřeží Slonoviny. V této zemi se kakao pěstuje především na rodinných farmách, typicky o rozloze méně než tři hektary. Jejich současný průměrný výnos se v západní Africe pohybuje kolem kg/ha. Ovšem v současné době je mnoho stromů starších padesáti let, což snižuje výnosy a také kvalitu produkce. Po letech výzkumů přišli vědci se zjištěním, že jistá látka nacházející se v kakau může mít pro zdraví lidí velký význam. Ze sledování lidí v Panamě vyplynulo, že pravděpodobně existuje souvislost mezi konzumací kakaa a nižší předčasnou úmrtností. Látky obsažené v kakau prý zlepšují kvalitu buněk cév, snižují riziko plynoucí ze zvýšené hladiny cholesterolu, zlepšují imunitu a kakaový prášek obaluje zuby a chrání je před zubním kazem. Ovšem pozor na cukr, kterým kakao sladíme. Kakao není nápoj na uhašení žízně, protože má vysokou energetickou hodnotu. Mladé sazenice kakaa ve školce SYNGENTA POMÁHÁ PĚSTITELŮM KAKAOVNÍKU. Společnost Syngenta pomáhá pěstitelům kakaovníku, aby dosáhli dvojnásobných výnosů na současné ploše bez rozšiřování pěstování do oblastí deštných pralesů. Princip spočívá v dobrém managmentu chorob kakaovníku a způsobů sušení a uskladnění struků. Stejně důležité jsou tréninky efektivnější a bezpečnější aplikace našich přípravků na ochranu rostlin a správné údržby a obsluhy zařízení. Obchodníci dobře platí za certifikované kakao, jež bylo vypěstováno na základě odsouhlasených protokolů a standardů a díky tomu získalo certifikaci. Důležitý je také věk stromů a jejich nahrazování mladými, výnosnějšími kakaovníky. Ve státech Kamerun a Pobřeží slonoviny Syngenta iniciovala projekt CAMCOA, jehož hlavním cílem je zajistit malým farmářům, producentům kakaových bobů, přístup k vědomostem prostřednictvím tréninků, kapitálu na financování vstupů do výroby, garance odbytu. K projektu byly následně přizvány i další subjekty: výrobce hnojiva YRA, jeden z největších zpracovatelů kakaa společnost Nestlé a další mimovládní neziskové organizace. Věděli jste, že: Předpokládá se, že do roku 2020 vzroste celosvětová poptávka po kakau na pět miliónů tun ročně. Afrika produkuje 73 % světové produkce kakaa. V západní Africe 45 % práce spojené s pěstováním kakaovníku ve školkách a zpracováním úrody dělají ženy. Obnova kakaové plantáže 18 syninfo / 13

19 APLIKAČNÍ TECHNOLOGIE TRYSKY SPOLEČNOSTI SYNGENTA V OCHRANĚ ZELENINY Ing. Renata Salavová Syngenta Czech and Slovakia MRKEV Porosty mrkve se snadno ošetřují, když jsou nízké, avšak je velmi obtížné dosáhnout dobré pokryvnosti porostu konvenčními technologiemi, především když je porost bujný. Objem vody se doporučuje zvyšovat v rozmezí od 200 l/ha do 300 l/ha tak, jak plodina postupně narůstá, abychom zajistili lepší pronikání aplikační kapaliny do porostu. Rovněž může být objem vody měněn úpravou rychlosti postřikovače (5 16 km/h), aby odpovídal hustotě ošetřovaného porostu. Nejlepší zkušenosti jsou se Syngenta tryskami do zeleniny tzv. Syngenta vegetable nozzle (65 s plochým rozstřikem) typu 06 pro menší objemy vody a 08 pro vyšší. Nepoužívejte kapkové trysky, pokud je potřeba, aby postřik pronikal do porostu mrkve. Join the Syngenta Application Club RŮŽIČKOVÁ KAPUSTA Doporučení se liší v závislosti na výšce plodiny v době aplikace. Časné zásahy herbicidy mohou být provedeny pomocí konvenčních technologií, avšak pozdější aplikace fungicidů mohou maximalizovat svůj účinek na růžičky speciálními doporučeními uvedenými níže: 1. Objem vody V nižší růstové fázi růžičkové kapusty: l/ha, při vyšším vzrůstu růžičkové kapusty l/ha 2. Výběr trysek V nižší růstové fázi růžičkové kapusty Amistar trysky (velikost závisí na objemu, ale 025 bude lepší pro 100 l/ha při12 km/h a tlaku 3 bary), při vyšším vzrůstu úhlové trysky v kombinaci s konvenčními 3. Aplikační rychlost 5 12 km/h v závislosti na objemu aplikační kapaliny a podmínkách při aplikaci ZELÍ Polní pokusy ukázaly, že přesně mířené aplikace zlepší účinnost přípravků v různých obdobích. Pro zelí je to definováno jako období, když je plodina malá a když tvoří hlávky. U menších rostlin se používá objem vody v rozmezí l/ha, u vzrostlých l/ha. U malých rostlin je vhodné použít Amistar trysky a v období tvorby hlávek dáváme přednost speciálním Syngenta tryskám do zeleniny (65, velikost 06 nebo 08, pojezdová rychlost postřikovače 5 12 km/h). HRÁCH A FAZOL Hrách a fazol jsou často společně uváděny jako nejběžnější bobovité přerušovací plodiny. Avšak z pohledu aplikací pesticidů jde o odlišné plodiny. Porosty hrachu jsou v porovnání s porosty fazolu velmi husté, takže menší kapky jsou mnohem vhodnější pro zanesení pod nejhořejší listy. Porosty fazolu jsou v porovnání s hrachem otevřenější, mohou do nich pronikat větší kapky. Uhrachuse doporučuje objem vody 200 l/ha, trysky Syngenta určené k ochraně brambor (tzv. Syngenta potato nozzle) nebo tzv. Dvojitý caps. Pojezdová rychlost postřikovače maximálně 12 km/h. U fazolu volíme menší objem vody (100 l/ha), trysky Amistar nebo tzv. Flat fan a rychlost postřikovače do 12 km/h. Do Syngenta Application Club se mohou přihlásit i zájemci z České republiky. Stačí se zaregistrovat na stránkách Pages/ApplicationClub.aspx Pro jakékoli preemergentní aplikace (obvykle herbicid bez zřetele na plodinu) se předpokládá použití úhlových trysek DEFY střídavě směřujících dole na rameni postřikovače dopředu a dozadu tak, aby zvýšily pokryvnost, což je zvláště důležité pří hroudovitých seťových lůžcích. syninfo / 13 19

20 VÁNOČNÍ RECEPTY LETOŠNÍ VÁNOČNÍ TRENDY Co se bude nosit o Vánocích? Možná to zní zvláštně, ale módní trendy se netýkají jen obchodů s oblečením, ale i vánočního prostírání, výzdoby stromečku či vašeho příbytku. Pokud tedy chcete takříkajíc kráčet s dobou, vsaďte na klasiku. Loňskou barevnost a bláznivost vystřídaly typické barvy Vánoc. Letos je opět in červená, zlatá a bílá. Výzdoba však nemusí být nudná, i když je pojata v klasickém duchu. Vsaďte na originálnost. Buďte výjimeční. Vyhraďte si čas, zapojte svou fantazii a udělejte si jedinečné dekorační prvky. Zajímavou dekorací na vánočním stromku, ale i na svátečním stole či jinde ve vašem domě může být koule plná flitrů. Nejen stromeček může být originální díky výzdobě, ale i to, co si pod ním naleznete na Štědrý den. Koupit dárek v obchodě nebo na internetu je snadné, rychlé a pohodlné. No hand made dar má své kouzlo. Nyní vám nabízíme návod, jak si vyrobit originální fotorámeček. Postup je opravdu jednoduchý a nemusíte být zrovna mistrem dovedností, abyste jeho realizaci zvládli. Co potřebujeme: Dřevěný fotorámeček Papír (balicí, dekorační, decoupage papír ) Ořezávač Lepidlo na decoupage Akrylovou barvu (hnědou) Lak 4. Na konec aplikujte na přední stranu rámečku, na které teď máte přilepený papír, druhou vrstvu lepidla na decoupage. Místo lepidla můžete použít i matný nebo lesklý lak. VÁNOČNÍ RECEPTY Svátky vánoční bez perníků a vánočního punče (a samozřejmě Tří oříšků pro Popelku v televizi) snad ani nemohou být pravými Vánocemi. Jsou jejich neodmyslitelnou součástí stejně jako stromeček nebo adventní kalendář. Jak na perníky, tak i na punč existuje množství různých receptů, které se předávají z generace na generaci. Nedá nám nepřidat i naše Syngenta rodinné recepty. Postup: 1. Dřevěný fotorámeček nejdříve natřeme akrylovou barvou. Nezapomeňte na zadní stranu. 2. Když barva zaschne, přetřete přední stranu rámečku lepidlem a následně rámeček položte lepivou stranou na předem připravený papír s vámi vybraným motivem. 3. Ořízněte ořezávátkem přesahující papír. Následně můžete vytisknout případné vzduchové bublinky. Pro tenhle úkol se osvědčila debetní karta. PERNÍKY Co potřebujeme: 650 g mouky hladké 250 g másla 250 g cukru 3 vejce 3 PL medu 1 KL mleté skořice 1 KL perníkového koření 1 vejce na potření Postup přípravy: 1. Nejdříve ušleháme vejce s cukrem a máslem. 2. Do směsi přidáme ostatní suroviny a vypracujeme těsto. 20 syninfo / 13

LINTUR ŘEŠENÍ PLEVELŮ BEZ OMEZENÍ

LINTUR ŘEŠENÍ PLEVELŮ BEZ OMEZENÍ www.syngenta.cz březen 2013 měsíčník společnosti Syngenta LINTUR ŘEŠENÍ PLEVELŮ BEZ OMEZENÍ AXIAL PLUS V PRAXI ZKUŠENOSTI S BALÍČKEM PŘÍPRAVKŮ MODDUS A ARCHER TURBO VLIV APLIKACE PŘÍPRAVKU LUMAX NA EKONOMIKU

Více

KVALITA KUKUŘICE NA SILÁŽ A ENERGETICKÁ HODNOTA

KVALITA KUKUŘICE NA SILÁŽ A ENERGETICKÁ HODNOTA www.syngenta.cz září říjen 2012 měsíčník společnosti Syngenta KVALITA KUKUŘICE NA SILÁŽ A ENERGETICKÁ HODNOTA ROZMARY POČASÍ A PĚSTOVÁNÍ ŘEPKY V SEZÓNĚ 2011/2012 ŠKODLIVÉ ORGANISMY ROSTLIN OHROŽUJÍCÍ ZAJIŠTĚNÍ

Více

www.syngenta.cz 5/09 květen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: FUNGICIDY Fungicidní ochrana obilnin a brambor

www.syngenta.cz 5/09 květen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: FUNGICIDY Fungicidní ochrana obilnin a brambor www.syngenta.cz 5/09 květen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: FUNGICIDY Fungicidní ochrana obilnin a brambor ÚVODNÍK Ochrana fungicidy v popředí zájmu Ing. František Vozár Syngenta Czech Počasí

Více

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ KUKUŘICE

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ KUKUŘICE www.syngenta.cz duben 2014 měsíčník společnosti Syngenta FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ KUKUŘICE AMPLIGO NA ZAVÍJEČE I BÁZLIVCE JEDNOU RANOU SEGURIS NOVINKA V OCHRANĚ OBILNIN STARTUJEME K VYSOKÝM VÝNOSŮM OZIMÉ ŘEPKY

Více

4/11. Moderní a efektivní POST-emergentní ochrana kukuřice Xtra ochrana proti hlízence. měsíčník společnosti Syngenta. www.syngenta.cz.

4/11. Moderní a efektivní POST-emergentní ochrana kukuřice Xtra ochrana proti hlízence. měsíčník společnosti Syngenta. www.syngenta.cz. www.syngenta.cz 4/11 Duben měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: FUNGICIDY Moderní a efektivní POST-emergentní ochrana kukuřice Xtra ochrana proti hlízence Společnosti Syngenta, PEKASS, VP Agro a

Více

Možnosti uplatnění systémů bezpečné a důvěryhodné produkce

Možnosti uplatnění systémů bezpečné a důvěryhodné produkce Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: Možnosti uplatnění

Více

www.syngenta.cz 7-8 / 10 červenec/srpen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: VČASNÉ OŠETŘENÍ Základ pro nejvyšší výnos

www.syngenta.cz 7-8 / 10 červenec/srpen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: VČASNÉ OŠETŘENÍ Základ pro nejvyšší výnos www.syngenta.cz 7-8 / 10 červenec/srpen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: VČASNÉ OŠETŘENÍ Základ pro nejvyšší výnos ÚVODNÍK Ozimá řepka zůstává královnou našich polí Ing. Juraj Petrina Syngenta

Více

G M O B E Z O B A L U

G M O B E Z O B A L U G M O B E Z O B A L U Autor: Ing. Bc. Zuzana Stratilová Název: Vydalo: 2012 GMO BEZ OBALU Ministerstvo zemědělství Odbor bezpečnosti potravin Těšnov 17, 117 05 Praha www.eagri.cz, www.bezpecnostpotravin.cz

Více

Potravinový problém ve světě. Pavel Rozací

Potravinový problém ve světě. Pavel Rozací Potravinový problém ve světě Pavel Rozací Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Potravinový problém je obecně považován za jeden z nejstarších a nejvýznamnějších problémů světa. Tento problém je v dnešní

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITAV ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITAV ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITAV ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: Zemědělství Studijní obor: Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině Katedra: Aplikovaných rostlinných biotechnologií

Více

Bio Obchod. Drogerie Rossmann zavádí vlastní řadu biopotravin enerbio. Značka Penam přichází na trh s novou řadou biopečiva. Obsah

Bio Obchod. Drogerie Rossmann zavádí vlastní řadu biopotravin enerbio. Značka Penam přichází na trh s novou řadou biopečiva. Obsah Informační měsíčník pro prodej biopotravin v České republice Bio Obchod Září 2008 Obsah Bio potraviny již od kojeneckého věku str. 4 Vánoční figurky v biokvalitě od české firmy str. 5 Zemědělská inspekce

Více

Tetra Pak Magazine AT.CZ.HU.SK 2/2011 Téma: Udržitelný rozvoj

Tetra Pak Magazine AT.CZ.HU.SK 2/2011 Téma: Udržitelný rozvoj Tetra Pak Magazine AT.CZ.HU.SK 2/2011 Téma: Udržitelný rozvoj 1 Obsah Udržitelný rozvoj 4 7 Tetra Pak Magazine AT. CZ. HU. SK. Editorial Vážení obchodní přátelé, není vůbec náhoda, že vydání časopisu.for

Více

Potravinářský zpravodaj Číslo 7 Ročník X 20. října 2009 Cena 24 Kč

Potravinářský zpravodaj Číslo 7 Ročník X 20. října 2009 Cena 24 Kč Potravinářský zpravodaj Číslo 7 Ročník X 20. října 2009 Cena 24 Kč 27. mezinárodní potravinářský veletrh 2. 5. 3. 2010 Brno Česká republika www.salima.cz Nezapomeňte se přihlásit!!! Školy mají zájem o

Více

Nebojte se. éček E 322 E 570. E 330 E 300 E 440 E 160a. (str. 8) Ministr rád špagety Soutěž školních jídelen. Testy: Vaječné likéry.

Nebojte se. éček E 322 E 570. E 330 E 300 E 440 E 160a. (str. 8) Ministr rád špagety Soutěž školních jídelen. Testy: Vaječné likéry. PODPOROVÁNO POTRAVINÁŘSKOU KOMOROU ČESKÉ REPUBLIKY SezNAMTe Se strana 24 S VÝROBKY KLASA VÁNOČNÍ TABULE PRO VÁŠ ZDRAVÝ STŮL Nebojte se 12/11 PROSINEC 2011 cena 29 Kč éček (str. 8) E 322 E 570 E 330 E 300

Více

NOVÉ POZNATKY V OBLASTI HODNOCENÍ KVALITY PRODUKTŮ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

NOVÉ POZNATKY V OBLASTI HODNOCENÍ KVALITY PRODUKTŮ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: NOVÉ POZNATKY V OBLASTI

Více

Vinařský věstník. Obsah: Informace z listopadu. Pro Vinařský fond zpracoval

Vinařský věstník. Obsah: Informace z listopadu. Pro Vinařský fond zpracoval Pro Vinařský fond zpracoval Informace z listopadu Vinařský věstník 11 2013 Obsah: Zprávy Z EU 2 Z MZe ČR, Z AK ČR 6 Z PK ČR 10 Z Monitoringu EU europoslance Hynka Fajmona září 2013 15 Vinařství v Argentině

Více

LOVOCHEMIK ZMĚNY A VYLEPŠENÍ V ZÁVODNÍM STRAVOVÁNÍ. Zhodnocení a porovnání výsledků ankety o závodním stravování, návrhy změn

LOVOCHEMIK ZMĚNY A VYLEPŠENÍ V ZÁVODNÍM STRAVOVÁNÍ. Zhodnocení a porovnání výsledků ankety o závodním stravování, návrhy změn NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI, ČLENA SKUPINY ČÍSLO II / ÚNOR 2011 PŘÍBĚHY PAMĚTNÍKŮ Z dispečinku odcházejí na zasloužený odpočinek hned dva dispečeři Josef Drbal a Miloslav Černý. strana 2 ZMĚNY A VYLEPŠENÍ

Více

Co a kdy pít!! Řada spotřebitelů. neuvědomuje rozdíly mezi jednotlivými druhy balených vod a z neznalosti o jejich významu pro zdraví jen málokterý

Co a kdy pít!! Řada spotřebitelů. neuvědomuje rozdíly mezi jednotlivými druhy balených vod a z neznalosti o jejich významu pro zdraví jen málokterý Číslo 8 Ročník VII 8. srpna 2006 Cena 16 Kč GMO-free? Vždy, když dostanu nějakou zprávu od českých aktivistů Greenpeace, se zájmem pročítám text a hledám určitá fakta, která by mne přesvědčila o hodnověrnosti

Více

ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI A ZACHOVÁNÍ BRAMBOR NA ČESKÝCH POLÍCH, VÍCE V PŘÍSPĚVKU MILOSLAVA CHLANA. str. 24

ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI A ZACHOVÁNÍ BRAMBOR NA ČESKÝCH POLÍCH, VÍCE V PŘÍSPĚVKU MILOSLAVA CHLANA. str. 24 MVDr. MILAN MALENA, ústřední ředitel Státní veterinární správy JE PŘESVĚDČEN O POTŘEBĚ PŘÍSNÝCH KONTROL, KTERÉ DÁLE PROHLUBUJÍ OCHRANU SPOTŘEBITELŮ str. 8 ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI

Více

Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS

Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS Bakalářská práce Bc. Adéla Šímová Vysoká škola hotelová v Praze, spol. s. r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví

Více

S VÁMI ODBORNÝ ČASOPIS 3-4/2015. Tesco lékárny ANO či NE? DOPLŇKY STRAVY A LEGISLATIVA LÉČIVA A DOPLŇKY STRAVY V INZERCI LÉKÁREN REKLAMA A PRÁVO

S VÁMI ODBORNÝ ČASOPIS 3-4/2015. Tesco lékárny ANO či NE? DOPLŇKY STRAVY A LEGISLATIVA LÉČIVA A DOPLŇKY STRAVY V INZERCI LÉKÁREN REKLAMA A PRÁVO Pharma news CZ 09.indd A 16.9.11 9:18 Pharma news CZ 01_02.indd titulka.indd 1A 24.1.11 14:36 12:30 Pharma news CZ 03_04.indd titulka 3-4.indd A 1 9.3.11 15:44 8:18 eucerin pharmanews 210x40mm2 kri1 1

Více

Vzdělávání za účelem vytvoření komunity sedlák spotřebitel. Skripta modulů kurzu

Vzdělávání za účelem vytvoření komunity sedlák spotřebitel. Skripta modulů kurzu Vzdělávání za účelem vytvoření komunity sedlák spotřebitel Skripta modulů kurzu Kolektiv autorů Název návrhu GP: Vzdělávání sedlák spotřebitel Registrační číslo GP: CZ.1.07/3.2.03/04.0021 Vzdělávání za

Více

Třetina jídla se každý rok

Třetina jídla se každý rok ročník IV., www.retailinfo.cz Třetina jídla se každý rok vyhodí str. 16 Kolik jste schopni oslovit zákazníků? str. 24 Jak se dařilo světovým výrobcům spotřebního zboží? str. 26 Konzervy: zákazníci očekávají

Více

Jaká bude letošní sklizeň?

Jaká bude letošní sklizeň? Regionální potravina na agrosalonu Země živitelka Strana 12 Není bio jako bio aneb Podpora biopotravin Strana 28 Pro čerstvé mléko k hospodářům s bandaskou Příloha, strana X Informační noviny Agrární komory

Více

www.modernivcelar.cz

www.modernivcelar.cz Toto je internetová verze časopisu MODERNÍ VČELAŘ www.modernivcelar.cz Redakce časopisu MODERNÍ VČELAŘ tímto dává všem uživatelům internetu souhlas k dalšímu přebírání a šíření publikovaných článků pod

Více

ANALÝZA STAVU OBORU VČELAŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA STAVU OBORU VČELAŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA STAVU OBORU VČELAŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Autorský kolektiv tvořili odborníci Českého svazu včelařů, o. s., a Výzkumného ústavu včelařského, s. r. o., pod vedením RNDr. Václava Švamberka. 1. Úvod

Více

Od žní na konferenci Severní Amerika EU

Od žní na konferenci Severní Amerika EU AGRO_srpen_noviny.qxd 8/13/07 5:39 PM Stránka 1 Interspar nesplňuje podmnínky zákona o potravinách Strana 3 Renezance konopí a jeho návrat na česká pole Strana 21 Genetika pomáhá indickým farmářům k lepším

Více

Ekologické zemûdûlství

Ekologické zemûdûlství Jifií Urban, Bofiivoj arapatka a kolektiv Ekologické zemûdûlství uãebnice pro koly i praxi I. díl Základy ekologického zemûdûlství, agroenvironmentální aspekty a pûstování rostlin MÎP Praha 2003 2 Ekologické

Více

ČESKO SE NEMUSÍ SOUDIT. PŘICHÁZÍ ČAS DOHODY

ČESKO SE NEMUSÍ SOUDIT. PŘICHÁZÍ ČAS DOHODY PARTNER FIREMNÍ 2/2013 ročník VIII. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji ČESKO SE NEMUSÍ SOUDIT. PŘICHÁZÍ ČAS DOHODY > 4: Zblízka: Jak nemít problémy s inspektorátem práce > 6: Mediátoři: Vyhrát mohou

Více

Nejlepší sedlák je žena Proč pít biomléko Český trh s biopotravinami Bazalka jde kupředu

Nejlepší sedlák je žena Proč pít biomléko Český trh s biopotravinami Bazalka jde kupředu Nejlepší sedlák je žena Proč pít biomléko Český trh s biopotravinami Bazalka jde kupředu vh press Hradec Králové ročník 16 cena 21 Kč / 1 E biopotraviny ekozemědělství ekologie biodiverzita 11/2012 ZAVAŘTE

Více