Vltava snad už naposled

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vltava snad už naposled"

Transkript

1 Vimperské noviny Vydává město Vimperk 11/2013 Ročník XVIII Zdarma Vltava snad už naposled Začátkem října se vedení města podařilo dosáhnout dohody o dalším využívání hotelu Vltava mezi vlastníkem hotelu Vltava panem Ing. Bublíkem a zástupcem nového provozovatele panem Ing. Bulvasem. V současné době se dolaďují detaily smlouvy a od 1. listopadu už by měl Vltavu provozovat nový subjekt. Záměrem nového provozovatele Sbírka na zvon se chýlí ke konci Na počest oslav 750 let od první písemné zmínky o Vimperku rozhodlo loni vedení města pořídit nový zvon na městskou zvonici. Zvon bude svojí symbolikou odkazovat příští generace na výročí, které bylo podnětem pro jeho pořízení. Společně s místní farností jsme na jeho financování vypsali veřejnou sbírku. Příspěvky přibývaly, přesto se zdálo, že se instalaci zvonu nepodaří tento rok zrealizovat. Nakonec nám velmi pomohl dar vimperských rodáků žijících v Německu, kteří dali dohromady euro. Významně přispěly také vimperské firmy Městské služby a Městské lesy. Zvon bude tedy pravděpodobně odlit na přelomu října a listopadu v holandské zvonárně. Vyroben musí být tak, aby jeho zvuk ladil s historickým zvonem Maria Hilfe. Vážit bude téměř tunu a jeho výroba včetně osazení na zvonici a ovládání vyjdou na téměř 750 tisíc korun. Aktuálně je vybráno 639 tisíc od 150 podepsaných dárců, do konce listopadu máte ještě možnost přispět na nový zvon do pokladniček, které jsou umístěny v Městském kulturním středisku, v Informačním středisku je po provedení potřebných úprav a v hotelu zřídit bydlení pro seniory a občany Vimperka a okolí, kteří z různých důvodů upřednostňují malé byty. Věříme, že nové využití hotelu smysluplně oživí jednu z dlouho nevyužívaných budov v centru města. Ing. Bohumil Petrášek, starosta města na náměstí a ve vimperském kostele. Do 5. prosince lze přispívat bankovním převodem na účet č /0100. Všichni dárci, kteří přispějí alespoň 50 korunami, budou v případě zájmu uvedeni na pamětních deskách ve vimperské zvonici. Pak bude sbírka definitivně uzavřena, potřebné finance svým darem dorovná město. V anketě jste zvolili, že nový zvon ponese jméno Inocenc podle světce, jehož ostatky jsou uloženy v místním kostele. Na tomto místě si také při slavnostním vysvěcení v neděli 24. listopadu budete moci zvon prohlédnout. Následně bude umístěn na své místo a z vimperské zvonice se poprvé rozezní v předvečer prvního adventu při rozsvěcování vánočního stromu. Jsem velmi rád, že se podařilo potřebné prostředky vybrat a chci i touto cestou poděkovat všem dárcům, kteří přispěli na pořízení nového zvonu a umožnili tak zanechat příštím generacím vzkaz o vřelém vztahu k městu, ve kterém žijí, nebo v minulosti žili. Mnohokrát děkuji. Ing. Bohumil Petrášek, starosta města Veřejná sbírka Zvon pro Vimperk V pondělí 21. října byly opět otevřeny kasičky určené na veřejnou sbírku Zvon pro Vimperk. Od , kdy proběhlo poslední otevírání kasiček, do vhodili lidé celkem Kč. I s penězi, které přibyly na účet, je stav účtu ZVON k celkem Kč. Všem dárcům děkujeme. Více informací na Volební výsledky ve Vimperku ODS 724 8,727 % Úsvit přímé demokracie T. Okamury 586 7,06 % KDU-ČSL 560 6,74 % Strana zelených 221 2,66 % Strana svobodných občanů 188 2,26 % Česká pirátská strana 178 2,14 % Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 107 1,28 % Dělnická strana sociální spravedlnosti 85 1,02 % Strana soukromníků ČR 60 0,72 % Politické hnutý Změna 54 0,65 % HLAVA VZHŮRU volební blok 32 0,38 % Suv.-Strana zdravého rozumu 31 0,37 % Koruna Česká (monarch.strana) 16 0,19 % LEV 21-Národní socialisté 4 0,04 % Vimperští úředníci zvítězili Vimperk obsadil první příčku v celostátní soutěži Město pro byznys v kategorii elektronické komunikace městského úřadu s veřejností. Soutěž probíhá formou elektronických dotazů na úřad a kromě rychlosti odpovědí se hodnotí také jejich komplexnost, správnost a vstřícnost úředníků. Vedení města převzalo cenu 16. října v pražském hotelu Paříž. Vimperský úřad zvítězil mezi 250 obcemi s rozšířenou působností, je to proto velmi významné ocenění pro pracovníky Odboru živnostenského, který ČSSD ,69 % KSČM ,62 % ANO ,01 % TOP ,37 % byl v této oblasti testován. Věříme, že se nejedná o náhodný výsledek už proto, že minulý rok skončil Vimperk těsně pod stupni vítězů. Dne dne 24. říjnu se konalo v Českých Budějovicích vyhlášení výsledků srovnávacího výzkumu Město pro byznys Jihočeského kraje a městu Vimperk bylo předána cena týdeníku Ekonom za 2. místo ve srovnávacím výzkumu Město pro byznys Jihočeského kraje 2013 Ing. Bohumil Petrášek, starosta města Uzávěrka dalšího čísla bude v 15 hodin. Termín zastupitelstva: od hod. v MěKS Vimperk.

2 2 tel Vimperské noviny 11/2013 Zprávy z Rady Rada města dne souhlasí s navrženou stavbou označenou jako Přístavba areálu Vodník ve Vimperku na k. p. č a 1792/1 ČOV na k. p. č a dále souhlasí s napojením vývodu z nově navrhované ČOV do stávající splaškové kanalizace v majetku města v rozsahu dle předloženého návrhu a to za předpokladu, že po dokončení prací budou případně dotčené pozemky města uvedeny do původního stavu, dále budou dodrženy podmínky stanovené odborem investic a údržby MěÚ Vimperk a připojení bude projednáno s odborem VÚP (stavební úřad) a se správcem kanalizace spol. ČEVAK, a. s., souhlasí v zastoupení vlastníka parcel KN č. 26 a KN č. 40/ v k. ú. Vimperk s provedením udržovacích prací v rámci stavby Vimperk rekonstrukce TS Kostelní spočívajících krom úprav stávající stavby trafostanice i v naspojkování zemního kabelového vedení VN v chodníku před touto trafostanicí za předpokladu, že před zahájením prací a po jejím dokončení budou pozemky města protokolárně předány a převzaty pracovníkem odboru investic a údržby MěÚ Vimperk; souhlas je vydáván investorovi stavby, tj. společnosti E.ON Distribuce, a. s., odvolává ke dni Mgr. Jitku Kotrbovou z členství v pracovní skupině pro regeneraci MPZ Vimperk, jmenuje s platností od novou členkou pracovní skupiny pro regeneraci MPZ Vimperk Marii Hruškovou, referentku Odboru školství, kultury a cestovního ruchu, rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytování služeb spojených s realizací zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a na něj navazujících vyhlášek (dále Zákon o odpadech ) v oblasti zajištění sběru, shromažďování elektrozařízení a elektroodpadu dle obchodního zákoníku 269 odst. 2 uzavřené mezi smluvními stranami dne: 18. června 2007 mezi objednatelem: RETELA, s. r. o., Praha a zhotovitelem městem Vimperk, rozhodla zřídit časově omezené pracovní místo 0,3 pracovního úvazku v rámci projektu Romský terénní pracovník ve Vimperku po dobu tří měsíců v termínu od do ; pracovní místo bude zřízeno a financováno na základě dotačního programu Podpora terénní práce Úřadem vlády ČR, rozhodla uzavřít darovací smlouvu mezi městem Vimperk a GSI INVEST, s. r. o., na poskytnutí finanční částky pro zajištění výroby nového zvonu pro vimperskou zvonici dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem, provádí změnu rozpočtu na rok 2013 dle předloženého návrhu: změna ve výdajích rozpočtu v částce Kč (RO č. 62), zvýšení objemu rozpočtu na částku tis. Kč (RO č. 63), rozhodla uzavřít dohodu mezi JUDr. Jaroslavou Vodičkovou PO- LIS, Rožmitál pod Třemšínem a městem Vimperk; předmětem dohody je zabezpečení přípravy čekatelů městské policie Jakuba Pospíchala Vladimíra Stropnického zaměřené na získání osvědčení o splnění odborných předpokladů ve smyslu ustanovení 4d odst. 3 písm. a) a odst. 6 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je dodávka a montáž nového zvonu pro městskou zvonici, s Petrem Rudolfem Manouškem, Praha 5 Zbraslav, Rada města dne rozhodla uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o přezkoumání hospodaření města Vimperk s firmou AUDIT OBCE, s. r. o., Příbram dle předloženého návrhu, rozhodla v souladu s ustanovením 16 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, poskytnout v době oficiální předvolební kampaně bezplatně městské plakátovací plochy pro výlep volebních plakátů pro volby do Parlamentu České republiky pouze prostřednictvím MěKS Vimperk, rozhodla uzavřít s Městskou knihovnou ve Vimperku, zastoupenou Miladou Šmídovou, smlouvu o výpůjčce vývěsní skříňky umístěné na pozemku katastru nemovitostí KN č. 1816/10 v k. ú. Vimperk pro potřeby Městské knihovny ve Vimperku na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou, rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s nadací Jihočeské cyklostezky na vyznačení cyklotrasy Volyňka dle předloženého návrhu, poskytnout finanční příspěvek ve výši Kč z prostředků města Vimperk na udržovací práce na nemovitosti Hostinec č. p. 10 Horní Vltavice; příspěvek bude poskytnut z rozpočtu Odboru ŠK, rozhodla poskytnout římskokatolické farnosti Zdíkovec finanční příspěvek ve výši Kč z prostředků města Vimperk na opravu a nátěr vstupních dveří kostela Sv. Petra a Pavla ve Zdíkovci; příspěvek bude poskytnut z rozpočtu Odboru ŠK, doporučuje svolat pracovní poradu Zastupitelstva města v měsíci listopadu 2013 k tématu Změna č. 1 ÚP Vimperk a Změna č. 2 ÚP Vimperk, nemá zájem na vybudování betonárky na pozemcích parc. č. dle KN 901/8 a 950/5 v k. ú. Boubská a 1983/1 1984/3 v k. ú. Vimperk, souhlasí s udělením licence dopravci COMET PLUS, spol. s r. o., Tábor na linku: Tábor Bernartice Písek Strakonice Vimperk Borová Lada Kvilda, rozhodla, na návrh hodnotící komise, dle ustanovení 84 odst. 1) písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zrušit zadávací řízení na zakázku Cyklotrasa Volyňka: dodávka mobiliáře pro doprovodnou infrastrukturu (č. projektu CZ.1.14/3.1.00/ ), rozhodla uzavřít dle předloženého návrhu se Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje České Budějovice smlouvu o právu provést stavbu týkající se stavby označené jako Modernizace silnice II/ od křižovatky II/145 Pravětín realizované na pozemcích v majetku města Vimperk v k. ú. Pravětín, které tvoří náves této osady; investorem je vlastník stávající stavby této komunikace tj. SÚS Jč kraje. Rada města dne rozhodla trvat na inflační doložce, která je uplatňována v souladu s nájemní smlouvou k nebytovým prostorům č. 341 v čp. 199 v ulici Nad Stadionem ve Vimperku, uzavřenou mezi městem Vimperk a Českou poštou, s. p., Nemanická 2208/16 České Budějovice, dne ; dále Rada města konstatuje, že nadále hodlá uplatňovat inflační doložku u všech pronájmů nebytových prostor, dává souhlas příspěvkové organizaci Základní škola T. G. Masaryka Vimperk k tomu, aby část svého rezervního fondu ve výši Kč použila k posílení svého investičního fondu na úhradu oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost, bere na vědomí plán vodohospodářských akcí na rok 2014 zpracovaný provozovatelem společností Čevak, a. s., ruší své usnesení č ze dne , které se týkalo uzavření dohody s JUDr. Jaroslavou Vodičkovou POLIS, Rožmitál pod Třemšínem o zabezpečení odborné přípravy strážníka čekatele Městské policie Vimperk Jakuba Pospíchala z důvodu neuvolnění jmenovaného z pracovního poměru jeho současného zaměstnavatele. Strážník čekatel Městské policie Vimperk Jakub Pospíchal absolvuje odbornou přípravu od u Útvaru vzdělávání Městské policie hl. m. Prahy, rozhodla uzavřít darovací smlouvu mezi městem Vimperk a VAVI Vimperk na poskytnutí finanční částky pro zajištění výroby nového zvonu pro vimperskou zvonici dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem. Kompletní zápis z Rady a Zastupitelstva města naleznete na webových stránkách města Výstavu Život a dílo mistra zednického Jakuba Bursy očima fotografky Ivany Řandové z rodu Bursova v předsálí Městského kulturního střediska ve Vimperku zahájila autorka osobně.

3 Vimperské noviny 11/2013 tel Upozornění na změnu živnostenského zákona úprava prodeje kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin Dne nabývá účinnosti zákon č. 309/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů mimo jiné nově reguluje prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin: Stávající koncesovaná živnost s předmětem podnikání: Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) se rozšiřuje o prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. Smyslem úpravy je získat přehled o prodejcích těchto produktů. K získání koncese v částečném rozsahu předmětu podnikání pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, nejsou stanoveny kvalifikační předpoklady (nevyžaduje se prokazování zvláštních podmínek provozování živnosti, ani vyjádření Ministerstva zemědělství, ani se neschvaluje provozovna, na kterou by byl prodej vázán [případnou provozovnu podnikatel pouze oznámí). Ze strany stávajících podnikatelů, kteří jsou ke dni oprávněni prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny, se vyžaduje pouze podání žádosti o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, a to ve lhůtě 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti shora citovaného zákona č. 309/2013 Sb. (tedy od nejpozději do ). Přijetí této žádosti o koncesi nepodléhá správnímu poplatku. Marným uplynutím lhůty k podání žádosti o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin podnikateli právo prodávat (na základě dosavadního oprávnění) kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny zaniká. Nová úprava se vztahuje na všechny podnikatele, kteří se zabývají distribucí kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin a prodejem těchto produktů jak podnikatelům, tak i konečným spotřebitelům, tedy na: prodejce lihovin v obchodě, podnikatele, kteří v restauračních zařízeních podávají lihoviny, podnikatele (oprávněné k přepravě osob a zboží), kteří v dopravních prostředcích poskytují pohostinství a přitom podávají lihoviny, výrobci těchto produktů, kteří za účelem jejich prodeje provozují tzv. podnikovou prodejnu, případně provozovnu umístěnou na adrese odlišné od adresy výrobní provozovny, podnikatele, kteří jsou držiteli živnostenského oprávnění pro výrobu a úpravu kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin a kteří kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny distribuují, případně prodávají konečným spotřebitelům. Jednotlivé produkty jsou definovány takto: kvasný líh = etylalkohol (etanol) získaný destilací nebo jiným oddělením ze zkvašených cukerných roztoků pocházejících ze škrobnatých nebo cukerných surovin nebo z jiných surovin obsahujících líh kvasný ( 2 odst. 1 písm. a) bod 1. zákona č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů), konzumní líh = líh upravený přidáním pitné vody na nejvýše 80 % objemových etanolu ( 16 písm. a) vyhlášky č. 335/1997 Sb., kterou se provádí 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, ve znění pozdějších předpisů), ostatní alkoholické nápoje = nápoje obsahující více než 1,2 % objemových a méně než 15 % objemových etanolu, kromě vaječného likéru podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího lihoviny, piva, vína a částečně prokvašeného hroznového moštu burčáku ( 16 písm. b) této vyhlášky), ostatními alkoholickými nápoji se sníženým obsahem alkoholu = nápoje obsahující více než 0,5 % objemových etanolu a nejvýše 1,2 % objemových etanolu ( 16 písm. c) této vyhlášky), lihovina = alkoholický nápoj a) určený k lidské spotřebě, b) mající určité organoleptické vlastnosti, c) o minimálním obsahu etanolu 15 % objemových, d) vyrobený i) buď přímo destilací přírodně zkvašených surovin s přidanými látkami určenými k aromatizaci nebo bez nich, nebo macerací nebo podobným zpracováním částí rostlin v lihu zemědělského původu nebo v destilátech zemědělského původu nebo v lihovinách ve smyslu tohoto nařízení, nebo přidáním látek určených k aromatizaci, cukrů nebo jiných sladidel uvedených v bodě 3 přílohy I nebo jiných zemědělských výrobků nebo potravin k lihu zemědělského původu nebo k destilátům zemědělského původu nebo k lihovinám ve smyslu tohoto nařízení, ii) nebo mísením lihoviny s jednou nebo více níže uvedenými složkami: s jinými lihovinami, nebo s lihem zemědělského původu nebo s destiláty zemědělského původu, nebo s jinými alkoholickými nápoji, nebo s nápoji; Za lihoviny se však nepovažují nápoje zařazené pod kódy kombinované nomenklatury (KN) 2203, 2204, 2205, 2206 a 2207 (čl. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89). Mgr. Vladimír Chum, vedoucí Odboru obecní živnostenský úřad Městského úřadu Vimperk Přivítejme vánoce ve Vimperku hod. Adventní a řemeslné trhy (Rožmberská a Pasovská ulice) hod. Zvonkový průvod (od ZŠ TGM na náměstí Svobody) Rozsvícení vánočního stromu (náměstí Svobody) doprovodný program a rozeznění nového zvonu Inocenc V rámci akce RoZSVícení vánočního STRomu od nás obdržíte za minimální příspěvek 50 Kč do sbírky na zvon (pokladnička v Turistickém informačním středisku) teplý nápoj v originálním vánočním hrnku. Počet hrnků je omezen!

4 4 tel Vimperské noviny 11/2013 Ohlédnutí za anketou Jakou kulturu ve Vimperku postrádáte I přes skutečně pestrou nabídku kulturních, sportovních a společenských akcí se neustále potýkáme s názory, že se ve Vimperku nic neděje. Vyzval jsem proto všechny, kterým není kultura lhostejná, aby přispěli svou trochou do mlýna a poskytli nám své nápady a náměty na možné zlepšení nebo oživení kulturní nabídky. Své připomínky, nápady a náměty mohli občané vhodit do boxu v Turistickém informačním středisku, zaslat na Pivo Inocenc pro žehnání vimperského zvonu Inocenc perk.cz nebo přijít osobně na Odbor školství, kultury a cestovního ruchu. Anketa běžela od do Za tři měsíce přišly pouhé tři reakce, které byly předány MěKS ve Vimperku. Děkuji všem třem, kteří se do této akce aktivně zapojili, a pokládám si otázku, kde byli celé tři měsíce všichni ti, kteří mají ke kultuře ve Vimperku výhrady a kteří se nejednou vyjadřovali v internetových diskuzích? Mgr. Zdeněk Kuncl, Odbor ŠK a CR Vimperská akademie seniorů vstoupila do svého 5. ročníku V letošním roce zahajuje město Vimperk již pátý ročník vzdělávacího cyklu pro seniory s názvem Vimperská akademie seniorů. Zápisy do tohoto ročníku se konaly v září 2013 v předsálí Městského kulturního střediska a také byla možnost se přihlásit osobně či po telefonu do 27. září Do letošního ročníku akademie se přihlásil rekordní počet 82 posluchačů. Novinkou je, že na lednové přednášce dostanou senioři téma slohové práce. Po vyhodnocení prací obdrží pět nejlepších novou knihu Romana Hajníka Vimperk v zrcadle času. Úplně nejlepší práce bude navíc se souhlasem autora uveřejněna ve vimperských novinách. Další novinkou je, že prostřednictvím anketních lístků, mohou senioři rozhodnout, kam by chtěli jet na přednáškovou exkurzi. Během osmi přednášek a doprovodných akcí, které jsou rozprostřeny od října do května, se mezi přednášejícími objeví například zvonař Petr Rudolf Manoušek či režisér Zdeněk Troška. Nejmladšímu přihlášenému je dvaapadesát a nejstaršímu pak čtyřiaosmdesát let. Mgr. Zdeněk Kuncl, Odbor ŠK a CR Ve Vimperku bude v neděli v kostele Navštívení Panny Marie na náměstí Svobody požehnáno novému vimperskému zvonu Inocenc. A čím lepším než pro tuto příležitost speciálně uvařeným pivem Inocenc Vimperským tmavým Doppelbockem 19 ze Šumavského pivovaru Vimperk. Jde o silné tmavé pivo plné chuti, příjemné chmelové vůně a temné barvy. Vařeno podle vlastní receptury, spodně kvašené. Pivo je nefiltrované, nepasterizované a nijak konzervované. Zvon se pak po vystavení v kostele rozezní poprvé v adventní sobotu 30. listopadu večer při rozsvícení vánočního stromu. Při této příležitosti bude též možné navštívit v úterý 26. listopadu od 18 hodin koncert v kostele a ve středu 27. listopadu od 18 hodin posezení s harmonikou v Šumavském pivovaru Vimperk. Toto pivo bude, vzhledem k potřebné době nejen na jeho uvaření, ale hlavně na dozrání, vařeno již v sobotu 19. října. Pokud toto pivo chcete ochutnat, najdete je do vypití várky v restauraci Šumavského pivovaru. V listopadu a začátkem prosince zastihnete i Vimperský zlatý Bock 16. Piva stylů Bock byla dříve ve Vimperku vařena a tím opět navazujeme na tradici. Ivan Hojdar, Šumavský pivovar Vimperk, řidičské průkazy vydané od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince Rozhodující pro výměnu je datum vydání řidičského průkazu, nikoliv jeho typ!

5 Vimperské noviny 11/2013 tel Studentský rozhovor s Ing. Josefem Kotálem Je mi ctí vám představit další osobu našeho Městského úřadu Vimperk a to vedoucího odboru životního prostředí pana Ing. Josefa Kotála. I jemu jsem položila pár otázek, abych se něco více dozvěděla o jeho práci. Jaký jste byl student? Já byl vzorný student (říká s úsměvem). Pro bližší informace se můžete přesvědčit u pana Kramla ze Základní školy Smetanova. Ale jinak jsem byl jako každý jiný student. Neučil jsem se špatně, problémy jsem nedělal a věřím, že ze studentského života jsem nic nezanedbal. Vzpomínáte na nějaký zajímavý zážitek ve škole? Asi jedna ze zajímavých akcí byla, když jsme se spolužáky nacvičovali házení loveckých nožů do skříně na internátu. Jakou školu jste studoval? Studoval jsem na Střední lesnické škole v Písku a pak následně jsem nastoupil jako zaměstnanec Lesů České republiky, ale po krátké době jsem nastoupil na Lesnické učiliště ve Vimperku jako mistr odborného výcviku a současně jsem dálkově vystudoval učební obor mechanizátor lesní výroby. Závěrečné zkoušky jsem pak skládal společně se svými studenty, což bylo poněkud neobvyklé. V roce 2002 jsem ukončil po dálkovém studiu Lesnickou fakultu v Praze. Jaké aktivity provozujete nejraději ve svém volném čase? Většina aktivit je z donucení, především opravy domu. Mezi mé zájmové aktivity patří určitě práce na zahradě, nohejbal, společenský tanec (navštěvuji taneční kurzy) a samozřejmě posezení s kolegy a přáteli. Jak jste se dostal na pozici vedoucího Odboru životního prostředí? Když jsem pracoval na Lesnické škole, tak jsem se zabýval městskou zelení, krajinářstvím a zahradnictvím v rámci své práce v učebním oboru krajináře. A zároveň jsem pracoval na živnostenský list v údržbě zeleně, takže jsem byl v blízkém kontaktu s Odborem životního prostředí ve Vimperku a pro město Vimperk jsem pracoval, tak jsem znal i tuto práci, co se zde vykonává. V okamžiku, kdy bylo vypsáno výběrové řízení na pozici vedoucího Odboru životního prostředí, jsem se přihlásil a byl jsem vybrán komisí na tuto pozici jako vhodný kandidát. Baví vás tato práce? Ano. Mám to štěstí, že dělám prací, která mě baví. Jaké jsou výhody a nevýhody této práce? Výhoda je určitě ta, že rád pracuji s lidmi a setkávám se s lidmi, jak ve svém oboru, tak i s veřejností. Další výhodou shledávám v tom, že tato práce je pestrá, není jednotvárná. Jako nevýhodu vidím to, že ne vždy se člověk zavděčí každému ve všem, takže někdy se stane situace, že jedna strana je spokojená a druhá nespokojena. Musíme se vždy držet zákonů a předpisů, a proto nejde vždy vyhovět a splnit přání člověka, který to pak nevnímá pozitivně a je na nás naštvaný. Co všechno je náplní vaší práce? Z 80 % činnosti našeho Odboru je výkon státní správy, pouze přibližně 20 % je výkon samosprávy zde zajišťujeme kompletní údržbu zeleně (stromy, keře, živé ploty, květiny), odpady, dětská hřiště, péče o toulavé psy, mobiliář, Sudslavická stezka, dopravní hřiště, arboretum, letní kino, částečně sportovní hřiště a v souvislosti s tímto dotační tituly. Z pohledu pracovních úvazků je samospráva zajišťována v součtu jedním pracovním úvazkem = jedním člověkem. Takže kromě vedení Odboru konkrétně já zajišťuji péči o stromy (na území města jsou to tisíce stromů, přímo ve městě přes stromů), trávníky, koncepci odpadového hospodářství, koncepci zeleně. Jak nebo od koho dostáváte návrhy na to, co třeba změnit ve Vimperku, co vylepšit? Dostáváme podněty od občanů, ale zároveň společně s kolegy se snažíme zlepšovat stav majetku města, který má v péči náš Odbor životního prostředí. Celá řada nápadů je samozřejmě inspirována tím, co vidíme v ostatních městech, v časopisech, v zahraničí. Prostě se snažíme přicházet s vlastními nápady, tak aby se to lidem líbilo. Jaké změny chystáte tady ve Vimperku? Dokončujeme projekt revitalizace arboreta i areálu letního kina, kde vzniká odpočinková část. V areálu letního kina zase taková sportovnější část, určená pro hry a aktivitu. Tam bylo slavnostní otevření pro veřejnost 9. října 2013, 19. října proběhly odpadové dny v dotřiďovací lince, kterou tady vybudoval soukromý investor. Rozhovor s panem Ing. Kotálem byl příjemný. Byl vstřícný a ochotný poskytnout mi informace k tomuto článku. Je to spolehlivý a pečlivý pán a pod jeho vedením je Odbor životního prostředí jistě v dobrých rukách. Ivana Chvalová Univerzita třetího věku v Prachaticích V Městské knihovně Prachatice začal od října letošního roku akademický rok vysokoškolského vzdělávání pro 18 seniorů z Prachaticka a Vimperska. Z našeho města se jedná o dva studenty a dále studenty z obce Čkyně a obce Zalezly. Studijním oborem je téma ZLATÁ STEZKA při zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity České Budějovice. Samotné studium potrvá celkem šest semestrů a přednášková činnost bude probíhat v městské knihovně v Prachaticích jedenkrát za čtrnáct dnů. Součástí studia jsou i terénní a poznávací exkurze. O toto historické a unikátní téma je velký Město Vimperk ve spolupráci s 42. mechanizovaným praporem Svatováclavským Tábor a 35. pěším plukem Plzeň Vás zvou na vzpomínkovou akci Den veteránů světových válek U příležitosti 95. výročí ukončení 1. Světové války se dne v 11:00 hodin koná pietní akt u Městské zvonice na náměstí Svobody ve Vimperku. zájem i na Univerzitě třetího věku v Českých Budějovicích, takže budou dojíždět do Prachatic i studenti z krajského města a připojí se také studenti z Českého Krumlova. Slavnostní imatrikulace nových vysokoškoláků se konala v pátek 11. října v sále METRO- POLU v Českých Budějovicích, kde po slavnostním slibu do rukou prorektora Jihočeské univerzity prof. RNDr. Tomáše Polívky, Ph.D., obdrželi studenti index, který je opravňuje navštěvovat jakékoliv přednášky Jihočeské univerzity. Ing. Jaroslava Martanová, místostarostka Doprovodný program 10:00 Výstava dobových artefaktů a historických zbraní v TIS 15:00 Položení květin a uctění památky padlých u památníku v Klášterci 16:00 Položení květin a uctění památky padlých u památníku ve Výškovicích

6 6 tel Vimperské noviny 11/2013 Očima Jaroslava Pomezného Připomenutím letošního Mezinárodního dne seniorů bylo ve čtvrtek 3. října setkání, které se konalo v odpoledních hodinách v sále MěKS a zúčastnila se ho více jak sedmdesátka dříve narozených. Přítomné nejprve pozdravili starosta Ing. Bohumil Petrášek a místostarostka Ing. Jaroslava Martanová. Ocenili jejich práci a činnost, kterou dělají pro město. Na velmi dobré úrovni je spolupráce se Senior klubem v oblasti vzdělávání a zájmové činnosti. Například již pátý ročník vimperské akademie, kurzy výpočetní techniky, v létě otevřené víceúčelové hřiště ve Sklářské ulici, nově opravené arboretum a letní kino s odpočinkovou zónou, družební styky se seniory z Kaplice, Českého Krumlova, Kájova a Vlachova Březí či májová veselice. Následovalo vystoupení dětí z divadelního kroužku ZŠ T. G. Masaryka pod vedením paní učitelky Ivy Karasové, které přítomné velice potěšilo. Další část oslavy již patřila hudbě, víru tance a dobré zábavy, kterou naladila hudební skupina Duo generace. Ve čtvrtek 17. října byl v sále MěKS za přítomnosti vedoucího Odboru školství, kultury a CR PhDr. Miloše Benše zahájen V. ročník oblíbeného vzdělávacího programu Vimperské akademie. Dle informace z radnice evidují pořadatelé 82 přihlášených. Program pátého ročníku obsahuje sedm přednášek v termínu říjen 2013 duben Úvodní, velice zajímavá přednáška cestovatele a fotografa Vladimíra Hoška doplněná promítáním seznámila s krásami přírody, hor a moře Irska a Korsiky, zemí, které nejsou častým cílem českých turistů. Následují listopad Vimperk v zrcadle času, prosinec Zabrdské betlémy, leden Historie zvonařství a tóny zvonů, únor Historie a vývoj ochrany přírody v ČR, březen Historky z natáčení v podání režiséra Zdeňka Trošky. V lednu a únoru čeká posluchače slohová práce, pět nejlepších bude oceněno. V anketě mohli účastníci rozhodnout o cíli dubnové Akademie na kolech, když vybírali ze tří míst na Strakonicku (hoslovický mlýn, muzeum Pootaví a exkurze ve strakonickém pivovaru). Velice zajímavé je také malé ohlédnutí za uplynulými čtyřmi ročníky, které ukazuje na zvyšující se zájem o Akademii. Prvního ročníku se zúčastnila čtyřicítka, pátého již zmíněných 82 posluchačů. Ukazuje to na zájem seniorů dozvědět se něco nového, zajímavého. Touha po dalším vzdělávání tak vítězí nad pohodlím domova, sezením u okna či sledováním televize. Paleta šumavských podzimních běžeckých závodů byla v tomto roce díky pomoci Ski klubu Šumava rozšířena o běžecký kros Čkyňskými poli, který se konal v sobotu Chladné a deštivé počasí provázelo první ročník, na jehož start se postavilo 104 závodníků všech věkových kategorií z jižních a západních Čech, pro které připravili pořadatelé ze sportovního klubu Outdoor kids Čkyně krásnou a zajímavou trať s náročnými stoupáními v délce 300 metrů až 3 km, která byla kvůli dešti ztížená blátíčkem a mokrou trávou, po které to pěkně klouzalo. Mimo kategorie nejmenších se startovalo intervalově. Náročná a bahnitá trať svědčila běžcům ze Ski klubu. Ti posbírali většinu vítězství. V kategorii mladšího žactva to byl Jakub Holoubek a Anežka Honsová, ve starším žactvu František Honsa a Barbora Havlíčková, v mladším dorostu Jiří Mánek a Mirka Chvalová a starší dorostenka Pavla Nováková. V hlavní kategorii mužů a juniorů na 12 km zvítězil Lukáš Pomezný, třetí skončil Martin Hojdekr. V ženách a juniorkách na 6 km si první místo vybojovala Andrea Klementová, Martina Bačíková skončila třetí. Pěkné je i čtvrté místo trenéra Ski klubu Zbyňka Pavláska, který tak svým svěřencům předvedl své běžecké kvality a ukázal, jak na to. Stupně vítězů si také vychutnali Ondřej Holoubek, Adéla Nováková, František Řehoř, Roman Pech, Tomáš Kalivoda, Michaela Willmannová, Šimon Pavlásek, Matyáš Vondráček, Aneta Šimurdová a Lucie Holoubková. Zdařilé běžecké závody, které moderoval televizní hlasatel Michal Jančařík, tak navazují na tradici silničního běhu Vimperská dvacítka a Večerní běh Čkyní. Chatová osada na Hajné Hoře byla v sobotu 19. října dějištěm 45. ročníku lyžařského krosu, který byl zároveň vyvrcholením seriálu podzimních běhů 5 x Vimperkem, které pořádal Ski Co schází klub Šumava. Pěkné podzimní slunečné počasí přilákalo na start jednoho z nejstarších šumavských běžeckých závodů více jak stodvacítku závodníků, kteří absolvovali tratě v délce 100 metrů pro nejmenší až 10 km pro muže a juniory, vedoucí náročným šumavským terénem se stoupáními a lesními úseky. I tentokráte se dařilo běžcům ze Ski klubu, kteří tak zúročili náročnou přípravu před nadcházející zimní lyžařskou sezónou. V kategorii žen a juniorek na 5 km zvítězila Tereza Vachutová ze Sokola Stachy, druhé místo patří Kamile Pavláskové Ski klub a třetí Alexandře Machové. V mužích a juniorech na 10 km si nejlépe vedl a zvítězil Zbyněk Pavlásek před Janem Jedličkou oba Ski klub. Třetí místo obsadil Jiří Červenka E.ON. Triatlon. Pro úplnost celkovým vítězem letošního seriálu 5 x Vimperkem se v mužích stal Jiří Červenka E.ON. Triatlon a v ženách Veronika Hudečková Ski klub Šumava. Jaroslav Pomezný Přejeme si většinou, aby ve městě, ve kterém bydlíme, dostupné služby fungovaly bez větších problémů. Není to žádný velký objev, když vidíme, kolik zůstává bývalých obchodů zavřeno. Jen procházka Pivovarskou ulicí, ale i jinými menšími ulicemi, vás přivede k prázdným výlohám s velkým nápisem Prostory k pronajmutí. Nepůsobí to zrovna povzbudivým dojmem. Přitom ale ve městě chybí některé služby, které jsou pro náš život potřebné. Zasklít rozbité okno problém. Poslední sklenář skončil nedávno na náměstí. Kominictví? Zavolejte, přijedeme z Volyně nebo okolí. Nepochybuji, že práce by se pro tyto profese našla. Ve městě funguje velký rybářský spolek. Pro rybářské potřeby, ať už jsou to splávky, vlasce, háčky nebo pruty, nejblíže do Prachatic nebo Volyně. Pánské holičství? Bývala ve městě dvě. Nyní jsou přiřazena ke kadeřnictví. Nestálo by trochu za zamyšlení, proč je tomu tak? Výčet služeb, které u nás fungují špatně nebo úplně chybí, by mohl pokračovat. Chyba pravděpodobně nebude jen na vedení města. Někteří majitelé prázdných nebytových prostor by si měli uvědomit, že žijí ve Vimperku a ne v Praze. Vyspekulované a někdy nesmyslně vysoké nájmy spolehlivě zadusí drobné podnikání. Anebo je to jen pohodlnost a smíření se stavem, že tu jinde běžně dostupné služby nejsou? Měla by to být vlastně výzva obrátit špatné v dobré. Pro mnohé je snazší vysedávat v některém z místních pohostinství a nadávat na poměry. Karel Beránek Pěstírna kopřiv? Ve výběžku mezi schody k Penny a Pravětínským potokem, jakési kapse, se to ještě loni pěkně zelenalo jako všude ve Vimperku. Nyní se tam (k ) hrdě vypíná shluk vysokých kopřiv. Těžko pochopit tuto změnu. Jedině by se snad dala vysvětlit tak, že když kopřivy na území města vyhynuly, nutno to napravit, byť zatím v malém. Kopřivy jsou přece významná léčivá bylina. Anebo že by snad při letošní čtyřnásobné vzorné seči trávy měli najednou sekáči mlhu před očima? Nevím, obojí je asi možné. Alois Uhlíř

7 Vimperské noviny 11/2013 tel Vimperk a Eggenbergové V roce 1630 se vimperský zámek a panství dostaly do rukou krumlovského vévody Johanna Ulricha von Eggenberg a poprvé ve svých dějinách, nepočítáme-li krátké epizody, kdy byly v královském držení, se ocitl v rukou zahraničního šlechtického rodu. Eggenbergové ale zase tak úplně cizí nebyli, protože jako rakouský šlechtický rod pocházeli ze stejného státního útvaru jako tehdy i České království. Protože celkově panuje jen všeobecné povědomí o tomto rodu, můžeme si jeho historii, i když jen ve stručnosti, více přiblížit. Eggenberský rod, původem měšťanský (zu Ekchenberg), pocházel původně ze jihoštýrského Radkesburgu (dnešní Bad Radkesburg vzhledem ke své poloze přímo na rakousko-slovinské hranici má také slovinský název Radgona na druhém břehu řeky Mur /Mura/ je dnes město Gornja Radgona). Prvním doloženým předkem měšťanské rodiny, která zbohatla na obchodu s vínem, byl obchodník Ulrich Eggenberger ( 1448), který jako soudce města Štýrský Hradec (Graz) získal nemovitosti i pozemky ve městě i v jeho okolí. Když jeho syn, Balthasar Eggenberger zu Eggenberg ( 1536) zakoupil mezi lety 1460 a 1463 panský dvůr na předměstí Grazu, položil tím základ pro pozdější rodové sídlo. Postupnými přestavbami a rozšiřováním (především v 17. století) vznikl zámek Eggenberg, podle něhož se členové rodu také psali. V současnosti je tento zámek považován za největší a nejvýznamnější barokní zámek ve Štýrsku. Právě za Balthasara, jenž byl rovněž zdatným obchodníkem, byly navázány později velmi úspěšné obchodní vztahy s habsburským dvorem ve Vídni. Císař Friedrich III. Habsburský ( , císařem v letech ), který ještě jako štýrský vévoda pobýval ve Štýrském Hradci, Balthasara jmenoval mincmistrem pro Štýrský Hradec a Lublaň. Touto správou financí počala strmá kariéra rodu, ze kterého pak vzešlo celkem šest knížat. O ni se zasloužil především Ruprecht von Eggenberg ( 1611), jehož zásluhy v bojích proti Osmanské říši vedly v roce 1598 k povýšení celého rodu do stavu rakouských svobodných pánů. Jeho bratrancem byl nám už dobře známý Johann Ulrich von Eggenberg ( ), jehož přímo hvězdná kariéra, pokud ji poměříme s jeho původem, začala už ve službách císaře Rudolfa II. Musel ale nejprve přestoupit na katolickou víru (1600), protože jeho otec, Seyfried von Eggenberg ( 1594), byl luterán. Již v roce 1602 se stal kraňským hejtmanem, záhy poté členem tajné rady tzv. Vniřních Rakous a prezidentem dvorní komory. Jako přítel pozdějšího císaře Ferdinanda II. Habsburského ( , císařem od roku 1617) již roku 1615 povýšil na nejvyššího hofmistra, prezidenta tajné rady a místodržícího velké části rakouských zemí včetně Kraňska. Španělský král Filip III. ( ) ho v roce 1620 jmenoval rytířem Řádu zlatého rouna. Na začátku třicetileté války stál na straně císaře. kterému půjčil velmi vysokou částku peněz. Za milionovou půjčku se mu císař odvděčil od smrti posledního Rožmberka v roce 1611 a zejména po bitvě na Bílé hoře v roce 1620 byla snadno k mání řada panství v jižních Čechách a Jan Oldřich neváhal. V roce 1622 získal jako přední příznivec císaře a protireformačních snah panství Český Krumlov a o rok později byl už povýšen do stavu říšských knížat. Mezi léty 1621 a 1623 ještě získal panství Prachatice (1621), Netolice (1622), Zvíkov a Orlík (1623). A konečně roku 1630 koupil od věřitelů zadlužené vimperské panství za kop grošů míšeňských. Za svého života ještě stačil přestavět rodový zámek Eggenberg (1625) a poskytnout podporu císařskému vojevůdci Albrechtu z Valdštejna ( ). Po jeho zavraždění v Chebu se stáhl z císařského dvora a krátce nato zemřel. Jeho syn, Johann Anton I. von Eggenberg, zemřel náhle roku 1649 ve věku pouhých 39 let, a protože nezanechal závěť, byl rodový majetek nakonec rozdělen mezi jeho syny. Panství v jižních Čechách (a tím i Vimperk) přešla na staršího syna, jímž byl Johann Christian I. ( ), jeho mladší bratr Johann Seyfried ( ) nejprve převzal rakouské državy, ale po smrti svého bezdětného bratra se v roce 1710 stal univerzálním dědicem všech panství. V roce 1713 se vlády nad dominiem ale ne nadlouho ujal jeho jediný syn Johann Anton II. ( ). A pak už to šlo s celým rodem rychle dolů. Knížecí rod vymřel po meči roku 1717, kdy ve věku pouhých 13 let zemřel Johann Christian II. von Eggenberg, jediný syn Johanna Antona II., na zánět slepého střeva. O dva roky později zemřela i poslední majitelka panství z tohoto rodu, Marie Ernestine von Eggenberg ( , rozená von Schwarzenberg), která vimperské panství odkázala svému Co o pivu možná nevíte synovci, jímž byl Adam Franz von Schwarzenberg ( ). Vimperk se tak dostal na více než 200 let do schwarzenberského majetku. Rodový majetek v Rakousku převzala v roce 1716 Maria Karolina hraběnka ze Šternberka ( ), manželka Johanna Antona II., po její smrti pak Marie Eleonora a Marie Terezie, sestry Jana Kristiána II. Smrtí sester v roce 1774 rod vymřel i po přeslici. Roman Hajník Jak se vyjadřuje síla piva? Síla piva se může vyjádřit čtyřmi různými způsoby: Uvedením obsahu alkoholu v objemových procentech v pivu (najdete zejména na etiketách lahví, kde je to povinný údaj) např. 5,0 % obj. Uvedením hmotnostních procent extraktu původní mladiny v pivu např. 11 % hmot. Slovním označením druhu piva (výčepní, ležák, speciální apod.). Je stanoveno, jakému obsahu extraktu původní mladiny slovní označení odpovídá (např. výčepní = 8 až 10,99 % hmot., ležák 11 až 12,99 % hmot., speciální piva pak nad 13 % hmot.). Tradičně se u nás používají tzv. stupně odvozené od výše uvedeného údaje (např. 11 = 11 % hmot. extraktu původní mladiny). Např. náš Vimperský světlý ležák 11 má obsah alkoholu přibližně 4,9 %, samozřejmě patří do kategorie ležák a extrakt původní mladiny je přibližně 11,5 % hmot. Ing. Oldřich Koza, vrchní sládek Šumavského pivovaru Vimperk

8 8 tel Vimperské noviny 11/2013 Pijeme, pijeme, pijeme čaj! Vietnamské čaje a káva! Málokdy se stává, aby člověk zažil stejnou věc opakovaně a jinak. Mně se to stalo právě letos při další cestě do Vietnamu, přátelské země plné překvapení, zajímavých zážitků a protikladů. První cesty byly ryze pracovní, letošní byla především turistická. Není turista jako turista. Některý cestovatel svůj čas tráví po barech a nočních klubech, jiný vyhledává neposkvrněnou divočinu či navštěvuje turisticky profláknutá místa návštěvníky přecpaná k prasknutí. Kombinace všeho je ideální, střídání zmatku s klidem totiž k Vietnamu neodmyslitelně patří. A navíc, Vietnam je nejbezpečnější země světa, cestování je zde těžké a složité, ne však nebezpečné. Každému, kdo se do indočínských končin vypraví, doporučuji probádat internet, přečíst si různé cestopisy, blogy a pořídit nejnovější anglické vydání průvodce Lonely Planet. Připravíte se alespoň teoreticky na pulsujícího asijského tygra, který se neuvěřitelně rychlým tempem mění. Například od roku 2008 vzrostly ceny víc jak o třicet procent a běžnou ranní polévku Pho, jež před lety stála jen VND (méně než osmnáct korun), pořídíte za 25 až 35 tisíc. Nejlevnější je jíst na ulici, kde vidíte, jak je pokrm připraven a zaplatíte relativně rozumnou cenu. A hlavně, když se vám jídlo nelíbí, popojdete pár metrů ke konkurenci a můžete být nadmíru spokojeni. Jako cizinec musíte počítat s tím, že vás budou chtít, zejména v turistických místech, vždy ošulit. Prostě bude cena vyšší než obvyklá a sleva žádná. Není pak nic snadnějšího, než se zvednout a najít slušnější a obyčejnější podnik či levnějšího prodejce. A jeden veledůležitý postřeh: Pokud si přesně nevyjasníte, co objednáváte, mějte se na pozoru, může vám být servírováno úplně něco jiného, třeba dražšího. Stane-li se tak, jídla se ani nedotkněte, trvejte na svém a klidně odejděte. Chcete-li poznat opravdový Vietnam, vydejte se k některé národnostní menšině. Najdete je napříč celým Vietnamem, nejvíce na severu. Je zde totiž 54 státem uznaných etnik, jež žijí svými zvyky, svou specifickou kulturou a s Vietnamci si nerozumí. Doporučuji například menšinu Ede v provincii Dac Lac a velmi povedené nové muzeum v hlavním městě provincie Buon Ma Thuot. Je hezčí než etnologické muzeum v Hanoji. Zde například zjistíte, že Vietnamci jsou v této oblasti považováni za cizince. Buon Ma Thuot je velmi příjemné provinční město. V okolí se produkuje nejlepší káva z celého Vietnamu. Zatím sem mnoho turistů nejezdí, takže si vás všichni budou prohlížet jako mimozemšťany. A jak to bylo tentokrát s čajem? Důkladné obhlídka plantáží v jižní části Annamského pohoří, návštěva továren produkujících nejlepší čaje ve Vietnamu a jejich důkladné ochutnání mě neminulo. Stálo to za to. Opět jsem se přesvědčil, že nejen Taiwan, nejen Thajsko a nejen Čína umí vyrábět špičkové oolongy. Umí to i Vietnam, a dokonce ty nejlepší polozelené čaje exportuje ve velkém právě na Taiwan. Fandím skvělým vietnamským produktům a čaj mezi ně dozajista patří. Čerstvé vietnamské čaje 2013 (zelený, zelený ovoněný lotosem, jasmínem, čaj stříbrný ze starých stromů, vysokohorský černý a čaje polozelené) i vietnamskou kávu si můžete objednat ve vimperském čajovém krámku. Ing. Zdeněk Nepustil a Richard Simet Vimperská Zlatá hvězda tleskala francouzským šansonům v podání Chantal Poullain v doprovodu jazzového tria Štěpána Markoviče. foto: L. Drenčeni Poslední letošní autobus pro dárce krve vyjíždí 5. listopadu Oblastní spolek Českého červeného kříže Prachatice za podpory Jihočeského kraje zajišťuje ve spolupráci s Transfuzním oddělením Nemocnice ČB, a. s., svozové autobusy zdarma pro bezpříspěvkové dárce krve z Vimperska. Poslední svozový autobus v letošním roce vyjíždí v 6.30 od pomníku padlých ve Čkyni, v 6.45 z autobusového nádraží ve Vimperku (u Penny marketu). Je také možné domluvit si zastávku po cestě. Zastavujeme např. u Budilova. Stačí jen zavolat nebo včas napsat . Jak se můžete stát dárci krve? Jste-li starší 18 let a vážíte více než 50 kg, stačí vzít si občanský průkaz, přijet naším svozovým autobusem na Transfuzní oddělení Nemocnice ČB a zde podstoupit lékařské vyšetření. Na místě vám je také možné potvrdit počet odběrů nebo omluvenku pro zaměstnavatele, případně vydat potvrzení pro Senior klub Příjemným zakončením letošní turistické sezóny byla pro členy Senior klubu Vimperk podzimní 5 km dlouhá vycházka, která se konala ve středu 16. října. Cílem byl nedaleký Pravětín, kam směřovaly kroky pětadvacítky seniorů pod vedením Karla Krejčího. Zde si účastníci nejprve prohlédli obec spadající pod Vimperk a seznámili se s její bohatou a zajímavou historií. Bývala zde například i škola. Dnes poklidné místo slouží spíše k odpočinku a rekreaci. A právě odpočinku se věnovala další část vycházky, když senioři zamířili do Domova klidného stáří. Zde byli srdečně uvítáni ředitelkou Mgr. Danou Markovou, která je informovala o chodu a činnosti domova, zájmových činnostech jeho obyvatel a akcích, které pro ně připravují. Velice zajímavá byla prohlídka moderních prostor, které svěřenci obývají a v mnohém jim připomínají domov. Příjemným překvapením bylo chutné občerstvení v podobě kávy, bábovky, a jelikož byl 16. říjen a svátek sv. Havla, také pravé posvícenské hnětýnky, které všem velice chutnaly. Senior klub touto cestou děkuje Mgr. Daně Markové a všem ostatním, kteří se na vřelém a srdečném přijetí podíleli. Senior klub Vimperk Výroční členská schůze Senior klubu Výroční členská schůze se koná v neděli 24. listopadu 2013 od hod. v sále MěKS Vimperk. Po zahájení bude následovat zpráva o činnosti, hospodaření a zpráva revizní komise. Všem členům bude dán prostor k diskuzi a vystoupí i zástupci našeho příslušné zdaňovací období. Vícenásobní dárci krve, kteří do dosáhli 20, 40 a 80 odběrů, budou 28. listopadu oceněni plaketou prof. MUDr. Jana Janského. Všichni dostanou písemnou pozvánku, pokud by se však cestou někde zatoulala, kontaktujte nás, prosím, em na cervenykriz.eu, telefonicky na nebo osobně každou středu od 8.00 do na adrese Nemocniční 204, Prachatice (budova polikliniky). Zuzana Pelikánová města. Bude podáno i malé pohoštění. Po skončení schůze se koná v režii MěKS SETKÁNÍ s písničkou i pro veřejnost. K poslechu i tanci hraje hudební skupina FERNET p. Staňka. Srdečně zveme všechny členy našeho klubu!

9 Vimperské noviny 11/2013 tel Domov je doma! V listopadu se chystá opět kampaň TÝDEN RANÉ PÉČE 2013 Kdo a jak pomáhá rodinám, které vychovávají doma dítě s postižením? A jak se přidat? To se dozví veřejnost během kampaně Týden rané péče. Již po šesté se spojí pracoviště sociální služby raná péče při pořádání osvětové kampaně. Náš Honzík obohatil nejen nás, ale probudil to nejlepší v lidech v našem okolí. V našem malém pohraničním městečku přátelé a známí uspořádali několik sbírek k tomu, abychom mohli zlepšit jeho životní podmínky. (Výpověď maminky Honzíka, Naše cesta, SPRP 2012.) Heslo Raná péče je spolupráce! dává charakter kampani i jednotlivým akcím. Ke spolupráci se již přihlásilo 19 pracovišť rané péče z různých regionů, podporující děti s různým postižením. V Jihočeském kraji již 20 let působí např. Středisko rané péče sprp České Budějovice, které pomáhá rodinám dětí se zrakovým a kombinovaným postižením. Pracovníci dojíždějí ročně do 70 rodin po celém Jihočeském kraji. V minulém roce najezdili za klienty km. Služba se odehrává v přirozeném prostředí rodiny doma. Rodiče jsou členy týmu rané péče, jsou vnímáni jako partneři a respektováni jako odborníci na výchovu svých dětí. Pro nás bylo výborné, že jste jezdili sem domů Také jsem měla plno otázek, které se mi s vaší pomocí začaly odkrývat Na území nemocnice jsem se bála zeptat, aby nám nenašli novou diagnózu. (Výpověď maminky Jáchyma, Naše cesta, SPRP 2012.) Pro dítě s postižením je nejlepší, když v jeho zájmu spolupracují nejen odborníci (sociální služby, lékaři, učitelé, rehabilitační pracovnice ), ale i rodina, sousedé, kamarádi či dobrovolníci. Jak se může přidat každý z nás to je téma letošního, v pořadí již šestého ročníku kampaně Týden rané péče. Budějovické středisko rané péče chystá program po celém kraji. Již v neděli 24. listopadu zahájí kampaň koncertem v Café klubu Slavie v Českých Budějovicích. Večerem provede Ivo Šmoldas, vystoupí muzikálové talenty Lukáš Randák a Zuzana Benešová či mladí nevidomí muzikanti. Pro zájemce z Tábora je v Mateřském a dětském centru Mufík připraveno zdarma screeningové vyšetření zraku pro děti od půl roku do 7 let, které během chvíle vyhodnotí, zda je zrak dítěte v pořádku. Kampaň dále proběhne v médiích, v rámci výstav, koncertů, zážitkových programů, dní otevřených dveří, on-line poradenství, seminářů pro studenty, dobrovolníky i širokou veřejnost od pondělí 25. listopadu do neděle 1. prosince. Dobrá zpráva rodinám: pokud se rozhodnou vychovávat dítě doma, nezůstanou bez pomoci. Více informací na Mgr. Ludmila Matašovská První pomoc v mobilu aplikace Českého červeného kříže Český červený kříž (ČČK) spustil 15. října 2013 aplikaci První pomoc, která je k dispozici v češtině pro telefony s OS Android a Apple ios a je plně přizpůsobena českým podmínkám. Je jednoduchá, zdarma a uživatel s její pomocí může zachránit lidský život. Aplikace má v přehledné grafice tři základní záložky: NAUČTE SE, V NOUZI a PŘI- PRAVTE SE. Poslouží jako příručka první pomoci s radami ke zvládnutí různých situací od srdečního infarktu přes zlomeniny až po každodenní drobné příhody, jako je přisáté klíště. Dá se využít i jako praktický rádce pro chvíle, kdy jde o každou vteřinu součástí jsou postupy urgentní první pomoci krok za krokem, včetně krátkých videí. Tísňovou linku může uživatel vytáčet přímo z aplikace stisknutím jediného tlačítka. Studium aplikace nenahrazuje účast na kurzu první pomoci, neboť neposkytuje možnost praktického nácviku. Více nalezne čtenář na www. cervenykriz.eu, dotazy mu budou zodpovězeny na a tel. čísle Zpracováno podle materiálů Úřadu ČČK Regionální kancelář Centra dalšího vzdělávání FF UK ve Strakonicích Od října působí ve Strakonicích Regionální kancelář Centra dalšího vzdělávání FF UK. Svou činnost zahájila ve spolupráci s vedením města Strakonice. Cílem projektu je nabídnout širokou škálu služeb v oblasti vzdělávání i volnočasových aktivit. Služby Centra budou moci využívat nejen studenti, ale i zaměstnavatelé, pro jejichž zaměstnance Centrum nabízí vzdělávací akce. Cílem těchto aktivit je rozvíjet stávající a zprostředkovat nové dovednosti zaměstnanců a tím přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti, úrovně a profesionality firem a společností v regionu. Současně Centrum nabízí možnost pořádání kurzů pro širokou veřejnost kurzy profesní i rekvalifikační, odborné i zájmové včetně vzdělávacích programů pro seniory v rámci Univerzity třetího věku. Sídlo regionální kanceláře: Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola, Střední odborná škola řemesel a služeb, Želivského 291, Strakonice, 1. patro, místnost č Kontaktní osoba: Ing. Markéta Majerová, koordinátorka celoživotního vzdělávání, marketa. tel: , , úřední hodiny: Po: h. St: h. a h. Programy Státního fondu rozvoje bydlení Využijte co nejvýhodněji státní úvěr na opravu vašeho bytového domu. Panel s garancí výhodných a dlouhodobých podmínek od SFRB. Státní úvěr na opravy a modernizace nejvýhodnější řešení jak šetřit za bydlení. Žádosti do Programu Panel přijímáme kontinuálně. Zvýhodněné úrokové sazby programu Panel podle doby splatnosti: Úvěr do 10 let za 0,75 % p. a. (referenční sazba EU). Úvěr let za 1,75 % p. a. (referenční sazba EU+ 1 %). Úvěr let za 2,75 % p. a. (referenční sazba EU+ 2 %. SFRB již neúčtuje žádné jiné či další poplatky spojené s žádostí, poskytnutím či správou úvěru. Úvěr je možný splatit předčasně, případně využít mimořádné splátky. Příklad úspory úvěru na 1 byt: úvěr od SFRB Kč / byt s úrokem 0,75 % p. a. měsíční splátka Kč, celkový úrok 7 763Kč; tržní úvěr Kč / byt s úrokem 2,6 % p. a. měsíční splátka Kč, celkový úrok Kč. Úspora na byt Kč což je 10 % z celkového úvěru!!!!! Modelový příklad úvěru z Programu Panel podle zvolené délky splatnosti: Bytový dům 32 bytových jednotek, průměrná podlahová plocha bytu 50 m². Celkové náklady nepřekročí Kč na 1m² podlahové plochy bytu. Celkové investiční výdaje Kč; úvěr ve výši 90 % = Kč. Program PANEL s garancí sfrb je šance pro každého vlastníka bytového domu, který chce ušetřit za bydlení a zajistit delší životnost svému domu. Ušetřete za zprostředkovatele! Dohodněte si u nás bezplatnou konzultaci jak co nejlépe připravit žádost a získat nejvýhodnější úvěr do měsíce od podání žádosti! Spojení s námi: cz nebo Náš úvěr je možné využít také na projektovou dokumentaci, statický posudek, energetický průkaz, tedy na kompletní přípravu žádosti!!! Vše o programu Panel 2013+, vč. všech potřebných formulářů najdete na programy/uvery-na-opravy-a- -modernizace-domu/. úroková splatnost celková celkový měsíční splátka úvěru včetně úroku sazba úvěru výše úrok na byt o podlahové ploše celkem * na m² % p.a. v letech Kč Kč 30 m² 50 m² 70 m² 0, , ,

10 10 tel Vimperské noviny 11/2013 Z Národního parku Šumava Sedmikvítek věšel ptačí budky na Hájné hoře Exkluzivní výhledy na Trojmezí a na krajinu kolem horní Vltavy budou mít turisté z nově otevřených vyhlídkových míst u Českých Žlebů a na Plešném jezeře. To jsou další turistické atrakce, které pro turisty v závěru sezóny přichystala Správa NP a CHKO Šumava. Kamenná hlava: Vyhlídku naleznou turisté na trase Zlaté stezky vedoucí z Českých Žlebů k hranici s Bavorskem (žlutá turistická trasa), asi 1,5 km od Českých Žlebů. Zde lze pohodlně zaparkovat a občerstvit se. Ti, co si chtějí dopřát delší trasu, mohou ještě vyrazit směrem na Krásnou Horu nebo přes hranici do Bavorska třeba až k 10 kilometrů vzdálené rozhledně Haidel. Kamenné moře: Nachází se necelý kilometr od Plešného jezera, kam můžete vyrazit z Jeleních Vrchů nebo z Nové Pece. K nové vyhlídce přijdete buď cestou k jezeru, nebo při zpáteční cestě. Vyhlídka stojí na pěší zelené turistické trase uprostřed Kamenného moře, které se přechází směrem k rozcestí U buku. Po několika schodech vystoupáte nad balvany ledovcové morény porostlé borovicí klečí a shora se Vám otevře výhled na krajinu Vltavické brázdy. V těsné blízkosti národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero, kam je vjezd zakázán, se v sobotu arogantně prohnala kolona luxusních vozů BMW. SNPŠ má od Policie ČR jména všech viníků. V prvním listopadovém týdnu s nimi zahájí správní řízení. Učitelé základních škol mohou hlásit své třídy do programů Středisek environmentální výchovy Správy NP a CHKO Šumava. V tomto školním roce si mohou vybírat z rozšířené nabídky. Zajišťují ji tři výuková střediska environmentální výchovy ve Vimperku, ve Stožci a v Kašperských Horách. Středisko ve Stožci je zároveň pobytové. Děti zde mohou strávit i celý týden v šumavské přírodě. Vimperské středisko navštívilo v rámci výukových programů dětí, do Kašperských Hor zavítalo celkem dětí, pobytových akcí ve Stožci se jich zúčastnilo Novinkou je program prioritně zaměřený na český jazyk a literaturu. Žáci se během něj naučí, jak se správně píší šumavské místní názvy. Nechybí seznámení s regionální literaturou. Středisko rozšiřuje svoji nabídku o výukové programy na téma bobr evropský. V dalším novém programu Létající stavitelé šumavské přírody se děti seznámí s tím, jak ptáci umí stavět hnízda z různých materiálů. Pobytové středisko ve Stožci nabízí nový výukový program zaměřený na bližší seznámení s pravidly a zákonitostmi fotosyntézy. Se středisky environmentální výchovy spolupracuje v rámci výuky 10 partnerských škol. Od minulého školního roku přibyly tři školy, tou poslední je Základní a mateřská škola ve Čkyni. Národní park Šumava prožívá ekonomicky velmi úspěšný rok. Díky zodpovědnému hospodaření Správy NP a CHKO Šumava a mnoha získaným grantům proudí na Šumavu desítky milionů korun. V letošním roce se podařilo připravit a rozjet desítky grantových projektů, desítky projektů má SNP a CHKO v zásobníku vše v celkové hodnotě 654 milionů korun, což je suverénně nejvíc ve více než 22letých dějinách Správy NP a CHKO Šumava. Autorem knihy Šumavou ze svobody do opony, vytvářející zcela jedinečný obrazový monument, jenž zachycuje neuvěřitelnou historii Šumavy 20. století na obrazu Železnorudska, je Zdeněk Roučka. Završuje jedinečnou sérii čtyř knih fotografií, které mapují Šumavu od roku 1875 až do začátku 70. let 20. století (Tenkrát na Šumavě, Předválečnou Šumavou, Šumavou Karla Klostermanna). Ředitel SNPŠ a CHKO Ing. Jiří Mánek mu za ni předal zvláštní ocenění, které se každoročně uděluje jednomu člověku, který se v rámci svého profesního zaměření neobvykle zasloužil o propagaci Šumavy. Mgr. Pavel Pechoušek, tiskový mluvčí Správy NP a CHKO Šumava Zavěšování ptačích budek na Hájné hoře dětmi z přírodovědného kroužku Sedmikvítek Správy NP a CHKO Šumava. V neděli 20. října proběhla na Hájné hoře akce přírodovědného kroužku Sedmikvítek Střediska environmentální výchovy Vimperk Správy NP a CHKO Šumava určená nejen pro kroužkové děti, ale i pro jejich rodiče. V doprovodu ornitologa Aleše Vondrky zde členové výpravy nainstalovali dvě ptačí budky pro pěvce. Tomuto říjnovému zavěšování budek předcházelo jejich sestavování rovněž dětmi ze Sedmikvítku, které se událo během letního tábora kroužku ve Stožci, kde děti s Alešem zavěsily dvě první budky. Kromě výroby budek si pro členy kroužku ornitolog připravil zajímavou besedu, a tak se děti například dozvěděly, proč a pro jaké ptačí druhy se budky do přírody přidávají a v čem spočívá smysl ochrany ptáků. Spolupráce Sedmikvítku s ornitologem tímto nekončí, neboť budou následovat zimní vycházky za čištěním zavěšených ptačích domečků, výroba rehkovníku a další zajímavé akce týkající se ochrany ptačích druhů Šumavy. Účelem výpravy nebylo jen aktivně podpořit ochranu přírody Vimperska, ale také propojit děti s rodiči v zájmu o přírodu a přiblížit rodičům činnost přírodovědného kroužku Správy NP a CHKO Šumava. Akce pro rodiče s dětmi budou pokračovat nadále, proto v listopadu čeká na Sedmikvítek výlet ke Stožecké kapli. Co se týká listopadových programů pro veřejnost vimperského Střediska environmentální výchovy, srdečně zveme zájemce na besedu Pavla Hubeného k 50. výročí založení CHKO Šumava (14. listopadu od v učebně SEV Vimperk na Správě NP a CHKO Šumava) a na tvořivou dílnu s výrobou adventních věnců (27. listopadu od též v učebně SEV Vimperk). Za SEV Vimperk Stanislav Čtvrtník

11 Vimperské noviny 11/2013 tel Z Gymnázia a Střední odborné školy ekonomické Vimperk Z Hradce králové do IZRAele na mistrovství světa! Ve středu se soutěžní družstva nejlepších vytrvalců a vytrvalkyň naší školy zúčastnila krajského kola AŠSK v přespolním běhu, které se konalo v Jindřichově Hradci. Oba elitní týmy našeho gymnázia (dle regulí žáci ročníku) zvítězily ve svých kategoriích, přičemž zejména vítězství děvčat bylo suverénní. Tým v pořadí Natalie Grabmüllerová (3. A), Tereza Vostradovská (1. A), Karolína Daverná (1. A) a Tereza Kreuzigerová (5. G) opanoval závod děvčat od prvního do čtvrtého místa a všechny konkurentky tak nechal za sebou. Chlapci pak postoupili zejména díky vyrovnaným výkonům celého družstva. V absolutním pořadí obsadili naši hoši bodované 4., 5., 6. a 8. místo jmenovitě Honza Kaifer (5. G), Tomáš Kalivoda (1. A), Jiří Mánek (1. A) a Jan Švejda (2. A). Celé družstvo chlapců potom jistili Lukáš Jiránek na 10. a Dominik Klement na 13. místě. Do krajské výpravy našich Den otevřených dveří V pátek 8. listopadu 2013 od 13 hodin pořádáme Den otevřených dveří pro zájemce o studium v naší škole. Žákům a jejich rodičům rádi poskytneme podrobné informace o škole, studijních oborech (osmileté gymnázium, čtyřleté gymnázium a obchodní akademie) a přijímacím řízení na školní rok Mgr. Jan Heřta, ředitel školy běžců překvapivě patřila také děvčata z primy a sekundy, u kterých byl příjemným překvapením již postup z domácího okresního kola. Tyto naše budoucí naděje ve složení Lucka Svobodová, Kamila Švejdová, Nela Fleischmanová (1. G), Denisa Nováková, Martina Nová (2. G), jely hlavně na zkušenou a jejich celkové 7. místo v kategorii rozhodně není zklamáním. Do republikového kola, které proběhlo v pátek v Hradci Králové, jela obě naše družstva s velkou motivací, protože na vítěze čekala odměna v podobě startu na mistrovství světa, které se uskuteční na jaře 2014 v Izraeli. Vynikajícího výsledku dosáhlo družstvo děvčat ve složení Daverná, Grabmüllerová, Kreuzigerová, Řezníková a Vostradovská, když ovládlo svoji kategorii a postoupilo na mistrovství světa! Neztratili se ani chlapci, kteří obsadili nečekané výborné druhé místo! Všem úspěšným vytrvalcům blahopřejeme a děvčatům budeme držet palce! Zbyněk Pavlásek, Vojtěch Huřík Více informací ze života školy najdete na FOR ARch praha Letňany Dne se žáci Střední školy Vimperk třetího ročníku oborů zedník, pokrývač a instalatér vydali na jeden z největších stavebních veletrhů v ČR FOR ARCH konaný každoročně v Praze. Jednalo se již o 24. pokračování tohoto veletrhu, zabývající se prezentací nejnovějších stavebních materiálů, technologií a výrobků. Tento ročník byl zaměřený na rekonstrukce a revitalizace nejen stavebních objektů, ale k vidění zde bylo mnoho dalších témat. Žáci se seznámili s rekonstrukcí střech, interiérů a exteriérů domu, zateplení objektů, rozvodů vodovodů, rekonstrukcí balkónů, lodžií, oken a dveří. Konečně také viděli, jaké množství stavebních materiálů je na trhu dostupných, kolik stavebních firem se zabývá stejným druhem technologií výroby a tudíž, jak veliká je pouze v ČR konkurence. Nové poznatky žáci obdrželi i ohledně čím dál více zmiňovaného tématu zelená úsporám. Od třídního učitele Ing. Martina Frnky a učitele a velikého praktika Ing. Petra Žuravského se dozvěděli spoustu zajímavých informací o pasivních a nízkoenergetických domech, které se v současné době stavějí s velikou Turnaj v sálové kopané Dne pořádala již počtvrté SŠ Vimperk, Nerudova 267 v rámci projektu prezentace školy turnaj v sálové kopané pro žáky 8. a 9. tříd základních škol, který se letos poprvé konal ve sportovní hale Tatranu Prachatice. Turnaje se zúčastnily základní školy z regionu Vimperk i Prachatice. Všichni hráli s obrovským nasazením a zájmem. Na všechny zúčastněné čekaly hodnotné ceny v podobě sportovních potřeb a sladkých čokolád. Mezi jednotlivými zápasy měli žáci možnost se seznámit se studijními a učebními obory, které se vyučují v SŠ Vimperk. Nejlépe ze základních škol se umístila ZŠ Husinec. Nejlepším střelcem se stal František Stráský ze ZŠ Národní Prachatice. Celá akce se pořádala za podpory grantu Jihočeského kraje. Mgr. Jitka Švarcová oblibou díky své soběstačnosti a nízkým nákladům na provoz. Měli možnost si uvědomit rozdíly mezi stavbou klasického rodinného domu a domů pasivních. Učitelé svými znalostmi a leckdy i všetečnými dotazy dodavatelům, řemeslníkům a odborným technikům příjemně doplňovali informace, které snad byly žákům přínosem. Žáci zde měli také možnost povzbudit své kolegy z oboru zedník, kteří z prvního místa v minulém školním roce postoupili do celorepublikového kola učňovského oboru zedník. Tato exkurze vedla i k prohloubení znalostí samotných pedagogů, kteří se pokusí tyto vědomosti předat dále svým žákům. O tom, zda se exkurze žákům líbila a byla přínosná, svědčí obrovská četnost dotazů, kterou žáci třetího ročníku vznášeli, a také veliký zájem o exkurzi další. Doufám tedy, že informace, které se zde žáci dozvěděli, a technologie, které zde viděli, jim pomohou v budoucím životě a při zaměstnání. Věřím, že se další stavební exkurze bude těšit minimálně stejně velkému zájmu. Ing. Martin Frnka, Ing. Petr Žuravský

12 12 tel Vimperské noviny 11/2013 ZŠ TGM informuje Finanční gramotnost V tomto školním roce nám společnost Partners Financial Services nabídla bezplatně čtyři přednášky pro žáky 9. tříd na téma finanční gramotnost. Každá přednáška trvá 45 minut. Tématem první bylo seznámení se základními pojmy jako např. hrubá mzda, čistá mzda, inflace, exekuce atd. Ve druhé hodině byli žáci seznámeni s pojmem úvěr. Cílem bylo vysvětlit rozdíl mezi dobrým a špatným úvěrem. Ve zbývajících dvou přednáškách budou probírány finanční produkty na současném trhu. Informace, s kterými jsou žáci seznamováni, plynou z chyb, kterých se dopustila generace rodičů a prarodičů dnešních žáků. Na závěr každé přednášky mají žáci možnost klást konkrétní dotazy, na které je věcně a srozumitelně zodpovězeno. Pevně doufám, že si tyto informace budou pamatovat dlouho a neuváženým podpisem si nezničí celý život. Mgr. Martin Procházka EXkuRZE do prahy Naší škole se podařilo i v letošním roce získat finanční prostředky z grantu Jihočeského kraje na vzdělávací exkurze v oblasti třídění odpadů. Tyto peníze v případě naší školy Kč mohou být použity na zaplacení autobusů do navrhovaných provozů nebo vzdělávacích středisek zabývajících se tématem třídění a dalšího nakládání s odpady. Potěšilo nás, že jednou z možností byla v letošním roce výstava firmy EKO KOM, a. s., Od věku sloužím člověku v Zemědělském muzeu v Praze, což jsme rádi využili. Už tak poučnou a zajímavou návštěvu zmíněné expozice pak bylo možné doplnit dalšími především kulturními aktivitami, které hlavní město nabízí. Celkem sedm tříd naší školy tak absolvovalo různá divadelní představení, prohlídku botanické zahrady, národní kulturní památky Vyšehrad apod. Podobné aktivity patří k základnímu vzdělávání a jsme rádi, pokud je můžeme dětem díky grantovým prostředkům zajistit. Mgr. Michal Kolafa kroužek JaroslAVA FoglARA Začátek školy je každý rok spojený i se začátkem zájmových kroužků. Děti se těší na čas, kdy se budou věnovat vaření, hraní divadla nebo svému oblíbenému sportu. Ve Školní družině při ZŠ T. G. Masaryka se i letos otevřel pěvecký kroužek, kroužek dovedných rukou a přibyl i nový kroužek Jaroslava Foglara. Přátelství, pomoc, solidaritu, ale také spoustu tajemství a dobrodružství spojeného s hrdiny spisovatele Jaroslava Foglara každý týden prožívají děvčata a chlapci, kteří zmiňovaný kroužek navštěvují. Postupně se seznamují s tímto po generace oblíbeným autorem, ale především s hrdiny jeho knih, kteří se snaží žít a konat podle určitých pevně stanovených zásad, sebevzdělávat se a pomáhat druhým. Život podle těchto pravidel byl aktuální v době vzniku a do dnešních dnů na své platnosti nic neztratil, spíše naopak připomínka a hlavně praktické naplňování daných zásad je v současné době více než aktuální. Holky a kluci na začátku každé schůzky hledají dopis od tajemného Rikitana, který je plný úkolů určených pro danou schůzku. Děti si tak vedle myšlenek o kamarádství a přátelství osvojí i praktické zkušenosti, které jim mohou pomoci v životě v různých více či méně svízelných situacích (např. vázání různých druhů uzlů, orientace v přírodě, přenášení zraněného aj.) Kroužek Jaroslava Foglara je pro děti čas, který mohou strávit v malé skupince, kdy jdou stranou všechny povinnosti, kdy vnímají jen přírodu a sebe. Zažívají na vlastní kůži, jaké to je, když všichni táhnou za jeden provaz. Kateřina Vladyková požární ochrana OČIMA DĚtí Dne proběhlo v požární stanici HZS ve Vimperku vyhlášení výsledků výtvarné a literární soutěže Požární ochrana očima dětí. Soutěže se zúčastnili žáci z různých základních škol Prachatického okresu. Žáci ZŠ Smetanova obsadili ve 3. kategorii (6. 7. třída) všechna tři medailová místa: 1. místo Lucie Matheislová, 2. místo Radomil Blahník, 3. místo Jaroslav Vondráček. Taktéž i ve 4. kategorii (8. 9. třída): 1. místo Jaroslava Zíková, 2. Místo Vladimír Petr, 3. místo Kateřina Hejlková. Žáci byli odměněni diplomy a věcnými dary a vyhlášení bylo zakončeno přehlídkou vozidel a vybavení hasičských a záchranných sborů. Vladimír Petr, IX. třída Žáci tříd navštívili výukový program o hudebních nástrojích, který připravil pan Pavel Hrabě. Více informací o škole na

13 Vimperské noviny 11/2013 tel Zprávičky z lesní školičky Objevují se první známky podzimu. Počasí nás zase začalo trochu hýčkat a dopřávat nám úžasnou atmosféru. Naše dobrodružné výpravy se přesouvají až ke studánce. Krásné výhledy, nově vybudované sezení a voda nabízejí spoustu možností k podnícení dětské fantazie: například jako zásobárna vody na zalévání, k malování vodovkami i na vytvoření vlastního potůčku na cestě. Z nastříhaných klacíků zase můžete stavět mosty přes potůčky. Na mýtině se učíme poznávat malé stromky a hledat květiny, které ještě rostou. Protější strmý kopec vyzývá ke zdolávání a hustá křoviska připomínají prolézačky na dětském hřišti. Mezi další oblíbené činnosti patří pustit zvířata a nakrmit je prasátkům, kozám a ovcím chleby, slepicím zrní, krávu Barču odvést na pastvu Máme také kozu skákavou, která chodí na vodítku jako pes. Přislíbili jsme si, že se naučíme vařit, a tak jsme nachystali kotlík, trojnožku, všechny ingredience a připravili si dříví na zátop. Téměř všichni si vyzkoušeli rozdělat oheň, vítr dětem trochu komplikoval jejich snažení. Oheň vzplál a hned bylo tepleji. Škrábali jsme brambory a kořenovou zeleninu, loupali cibuli a česnek, poznávali různé koření, krájeli, míchali, přikládali pod kotlík. Děti v průběhu vaření trávily čas v okolí ohniště. Povedlo se nám uvařit bramboračku a s chutí poobědvat. Navíc odpolední svačiny jsou stále ostružinové, děti je sbírají na lesní cestě a pořád jsme je ještě nevysbírali. Houby sice ještě rostou, ale už je necháváme pro lesní zvěř, protože ranní teploty klesají pod bod mrazu. Děti ví, že přemrzlé houby se nesbírají. Jak byste propojili jablíčka, okurky, špejle, jeřabiny a koření? My jsme se pustili do vyrábění podzimních panáčků, vlastně nejen panáčků z okurky jsme měli i hadokajak, roboty, vrtulník a krásnou velkou žirafu. Děti si mohou z výběhu vyndat morčata a vzít si je v transportních bedničkách s sebou do lesa. Pak jim v lese budují královské rezidence. Holčičky rády hledají houby, ale jen do té doby, než najdou první zapomenuté borůvky na keříčcích. Většinou následuje borůvkové malování na obličej a ruce. Dětem se vůbec nechce z lesa domů, někteří rodiče už nám začali chodit naproti. Těšíme se na každý nadcházející týden, jak si spolu užijeme spoustu legrace. Mgr. Lenka Randáková- Frühaufová vykopali, naložili na náklaďáky, vysypali a opět nakládali. Pustili jsme se do společné práce, vyráběli jsme bramborové panáčky a razítka. Děti nanášely tempery na tiskátka a vytvářely spoustu obtisků. Nakonec celé dílo zakončily vymalováním zbytků barev na papír. Po 3 hodinách venku už sotva pletou nohama, přesto jsou stateční a bez pláče se vracíme zpátky. Lenka Randáková Vynikající pedagog Jihočeského kraje Petr Staněk Ohlédnutí za Lesní miniškoličkou DC ŠUMAVOUS a MC Bodlina společně odstartovali projekt LESNÍ MINIŠKOLIČKA. Od 10. září se scházíme s dětmi ve věku 1 3 roky v dětském centru Šumavous. Každé úterý od 8.30 hod do hod. můžete se svým dítětem zažít trochu jinak strávené dopoledne. Po šesti setkáních jsou na dětech znát velké pokroky. Samy si vytvořily určité rituály, které my rodiče dodržujeme. Troufnou si na zdolávání různých překážek. Jsou odhodlaní posouvat své hranice a je na nich vidět touha dokázat to. A věřte nevěřte, dokážou srovnatelné věci jako děti o dva roky starší. Krmíme zvířátka, prolézáme přes všechny překážky, které cestou najdeme. Obrovská hromada čerstvě navezené hlíny přímo láká ke kopání, vrtání, zdolávání, ale také ke klouzání :-). Děti nás vedou na svá oblíbená místa v lese bez nápovědy. Rozptýlí se po lese a každý jde pracovat s jiným nářadím. Zatím nejoblíbenější činnost malých skřítků je zatloukání hřebíků do pařezu. Hráz s lávkou láká k házení kamínků a šišek do vody. Skvělé je i lopatkou se rochnit v bahně, házet kameny do potoka a sledovat, jak bahno vystřikuje gejzíry. Protější kopec si přímo říká o vyšplhání nahoru. Pod kůrou pařezu jsme našli ještě několik stonožek, ale jen jednu se nám povedlo chytit. Dětem vymýšlíme různorodé činnosti, např. vaření na kotlíku. Zatím jsme vyzkoušeli uvařit bramboračku. Děti pomáhaly dle svých schopností škrábaly brambory, někdo i krájel, míchaly cibulku, sypaly koření. Než se dílo dovařilo, pilovaly dřevo, hrály si na písku nebo nosily klacíky. Jindy jsme hledali poklad ukrytý v pískovišti velké brambory. Kluci je za pomoci maminek Radní pro oblast školství vyhlašuje třetím rokem pod záštitou hejtmana anketu Vynikající pedagog Jihočeského kraje. V letošním roce byl mezi jinými nominován dlouholetý učitel vimperské ZUŠ pan Petr Staněk. Komise jmenovaná vyhlašovatelem P. Staňka z navrhnutých nominací vybrala. V letošním roce se jednalo o jediného oceněného z okresu Prachatice. Petr Staněk je dirigentem Dechového orchestru ZUŠ Vimperk a učitelem dechových nástrojů dřevěných. V roce 1991 založil dechový orchestr a ze 30členného souboru vybudoval 70členný orchestr, který sbírá již mnoho let ocenění na soutěžích všeho druhu. Pravidelně vozí přední umístění z ústředních kol soutěží ZUŠ i ze soutěží mezinárodních. S orchestrem se také zúčastnil domácích prestižních festivalů jako Kmochův Kolín, FIJO Cheb, FEDO Štětí aj. Pravidelné jsou též zahraniční zájezdy (Německo, Rakousko, Itálie, Polsko, Lucembursko, Francie, Chorvatsko, Španělsko). Úspěchy sklízí i jako učitel dechových nástrojů dřevěných, zejména pak klarinetu. Jeho žáci vozí pravidelně přední místa z krajských soutěží ZUŠ i z kol ústředních. Mnoho jeho žáků a absolventů pokračuje v dalších studiích v konzervatořích a vysokých hudebních školách. Vychoval také nespočetné množství žáků, kterým se stala hudba v životě koníčkem. Petr Staněk po celou dobu práce učitele nikdy nehledí na volné dny, dovolenou a svátky, s dětmi pracuje opravdu po celý rok. Příprava na soutěže, soustředění a veřejná vystoupení v době prázdnin a víkendů jsou pro něho samozřejmostí, stejně jako aranžmá a rozepisování skladeb pro orchestr. Gratuluji Petru Staňkovi k ocenění a přeji mnoho sildo další pedagogické činnosti. Bc. Pavel Vališ, ředitel ZUŠ Vimperk

14 14 tel Vimperské noviny 11/2013 Oblastní charita Vimperk Služba pro rodiny s dětmi Adresa: Krátká 125 (1. patro), Vimperk, Blahopřejeme V každém čísle Vimperských novin čtenáře obvykle teoreticky informujeme o tom, jaké služby pro rodiny s dětmi poskytujeme. V tomto čísle bychom Vám chtěli přiblížit naši činnost jinak, a to prostřednictvím několika případů z naší praxe. V současné době jsme například pomáhali jedné mamince, která sama vychovávala svou několikaměsíční holčičku, řešit velmi náročnou situaci. Otec jejího dítěte jí během návštěvy vzal nečekaně miminko přímo z kočárku a odvezl ho proti její vůli do zahraničí. Matka měla dítě soudně svěřeno do své péče a řádně se o ně starala. Vzniklou situaci řešila přes policii ČR, orgán sociálně právní ochrany dětí a dále přes Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí. Celá situace s vydáním dítěte zpět matce byla velice složitá. Matka byla zoufalá a v této situaci se cítila velice osaměle a citově strádala. V tomto těžkém období požádala o pomoc a podporu naši sociální službu. Matce jsme poskytli psychickou podporu, společně jsme se připravili na soudní jednání, které probíhalo v zahraničí u mezinárodního soudu. S matkou jsme absolvovali jednání u soudu, podpořili jsme ji a soud rozhodl o vydání dítěte zpět do ČR. Byli jsme přítomni i při předání dítěte v otcově bydlišti. Soud rozhodl i o tom, že styk otce s dítětem bude tzv. asistovaný a bude probíhat pod naším dohledem. Dalším příkladem z naší praxe je žena, matka dvou dětí která byla obětí domácího násilí. Svou nepříznivou situaci začala bohužel řešit alkoholem. V rodině byla ohrožena péče o děti, matka měla problémy i v zaměstnání, kde se několikrát prokázalo požití alkoholu. Na doporučení svého zaměstnavatele vyhledala naši sociální službu. Poskytli jsme jí nejprve krizovou intervenci a následně sociální terapii, při které matka znovu našla sebevědomí a dostala odvahu svou těžkou životní situaci řešit. S naší pomocí dokázala opustit partnera, najít si jiné bydlení a přestala požívat alkohol. Díky naší podpoře dokázala změnit také zaměstnaní, ve kterém je velice spokojená a které ji naplňuje. V současné době matka s dětmi žije řádným způsobem života. Naši službu vyhledal i otec se synem ve vlastní péči, který byl donucen svou družkou opustit společné bydlení, a to i se svým synem. Nevěděl, jak tuto situaci řešit, byl velice rozrušený, nevěděl, jak dál zajistí péči svému synovi, uvažoval dokonce o sebevraždě. Otci jsme poskytli krizovou intervenci, psychicky jsme podpořili i nezletilého syna, pomohli jsme jim nalézt nové bydlení a dále jsme jim pomohli přestěhovat veškeré věci do nového bydliště. O pomoc nás žádají někdy i samotné děti v době dospívání. Někdy přicházejí s jedním z rodičů, někdy nechtějí, aby o tom rodiče věděli, obávají se následků. Příčinou jejich problémů bývají neshody mezi rodiči, nedostatek lásky, nezájem rodičů, šikana ze strany spolužáků, citová zklamání, komplex méněcennosti, nespokojenost se svým tělem apod. Někdy se zdá, že současné děti mají problémy, které dřívější generace dětí prožívat nemusely. Rodiče jsou natolik zaměstnaní, že na ně nemají vůbec čas, netuší, co jejich děti prožívají, co je trápí. Děti pak kompenzují nedostatek normálních lidských kontaktů pomocí komunikace přes internet, vystavují se i nebezpečí ze strany osob s různými úchylkami. Nepochopitelně snadno důvěřují cizím lidem, svěřují se přes internet se svými problémy a vystavují se tak různým rizikům. I dospívající děti a mladiství někdy neví, jak dál, svědčí o tom i nedávný pokus o sebevraždu jedné dívky, naší klientky. Ve všech těchto případech můžeme pomáhat klientům formou krizové intervence a následné sociální terapie. To, že si naši klienti (i děti samotné) předávají kontakty dál mezi sebou a přicházejí další, svědčí o tom, že jim služba pomáhá a že naše práce je užitečná. Pokud potřebujete pomoc, volejte na tel. č PoZVánka Vážení pěstouni, srdečně Vás zveme na první setkání Klubu pěstounů, které se uskuteční dne ve hod. v ulici Krátká 125 (1. patro) Bc. Romana Trojanská, sociální pracovnice Občané Vimperska, kteří oslavili svá životní jubilea v měsíci říjnu: Libuše Polatová, Marie Kukačková, Milada Chválová, Jan Popelínský, František Malík, Magdalena Braumová, František Hošinský Marie Hrůšová, Zdenka Hrochová, Josef Imramovský, Miloslav Lukeš, Zdeněk Jungvirt, Bohumil Kutheil, Marie Špačková. Město Vimperk přeje touto cestou oslavencům hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let. Helena Váchová, matrikářka Poděkování Děkujeme za vzornou péči, která je nám poskytována po dobu naší hospitalizace v LDN II Nemocnice ve Vimperku. Zvláště děkujeme sestřičkám a lékařům, kteří nám vycházeli Akce MO STP Vimperk Od do pořádáme rekondiční pobyt Welnes hotel MAS v Sezimově Ústí. Cena pro naše členy je Kč a pro ostatní 4 900Kč. Zájemci se mohou přihlásit na číslech pí Bendová , nebo na čísle pí Slavingerová vždy vstříc, jak svou ochotou, tak lékařsky. Poděkování patří také ergoterapii. Za spokojené pacientky a pacienty Milena Šenberová a Jiří Švec Záloha Kč se bude vybírat dne v MO kině. Na příští rok plánujeme hydroterapii ve Waldkirchenu. Termíny budou upřesněny v příštích Vimperských novinách. Za výbor MO STP V. Zwettlerová

15 Vimperské noviny 11/2013 tel Kulturní přehled Vimperk MěKS Vimperk Pondělí 4. listopadu 2013, hodin. ZASTUPITELSTVO Úterý 5. listopadu 2013, hodin. FotokluB VIMPERK Vernisáž výstavy. Čtvrtek 7. listopadu 2013, hodin. PAVEL ŠIMEČEK: ETIOPIE Simien Mountains, Lalibela, vytesávané skalní chrámy a další zajímavosti z cestování po Etiopii, zemí s nádhernou přírodou a bohatou historii, v projekci Pavla Šimečka. Velkoplošná projekce fotografií, beseda, vstupné dobrovolné. Středa 20. listopadu 2013, hodin. VLADIMÍR VÁCLAVEK Jsme spoutáni okovy stvořenými naší myslí. Tato pouta však dokážeme rozbít a transformovat se ve svobodnou bytost. Neviditelný svět vás obejme a odnese přímo doprostřed života. Koncert a autorské čtení z knihy Neviditelný svět, vstupné 99 Kč. Čtvrtek 21. listopadu 2013, hodin. AKADEMIE SENIORŮ: ROMAN HAJNÍK VIMPERK V ZRCADLE ČASU Druhá z přednášek 5. ročníku vzdělávací akce pro seniory. Neděle 24. listopadu 2013, hodin. SETKÁNÍ s písničkou Podzimní odpolední čaj se skupinou Fernet. Vstupné 50 Kč. Středa 13. listopadu 2013, hodin. TALENT OKRESU Vyhlášení a ocenění vítězů pětice studentských soutěží vyhlašovaných každoročně Ministerstvem školství. Sobota 16. listopadu 2013, hodin.. HOUŠTINA slov: ROMSKÁ LITERATURA Do křesla pro hosty usedne trojice spisovatelek: Renata Berkyová, Jana Hejkrlíková, Iveta Kokyová. Pondělí 25. listopadu 2013, hodin. PhDr. petr MAŠEK: VIMPERK A knižní kultura Přednáška vedoucího oddělení zámeckých knihoven z Národního muzea v Praze. Přednáška, vstupné dobrovolné. Úterý 26. listopadu 2013, hodin, farní kostel. WILD sticks Vánoční koncert bicího souboru jako poděkování všem, kteří přispěli na vimperský zvon. Dobrovolné vstupné bude součástí sbírky na zvon. Sobota 16. listopadu 2013, hodin., hotel Zlatá hvězda. SALZA LATINA / TANEČNÍ párty Klasická Latinskoamerická atmosféra, při které se můžete naučit a rovnou vyzkoušet tance, jako je salsa, merengue, reggeaton, bachata, tango, samba a další. Salsa párty jsou pro všechny bez ohledu na věk, kurz, či co umí nebo ne. Ukázky a výuka tanců bude probíhat pod vedením Zulay Fonseca (Venezuela) a k tanci bude hrát DJ Javier Jesus. Vstupné 50 Kč.

16 16 tel Vimperské noviny 11/2013 Středa 27. listopadu 2013, 18.00, Šumavský pivovar. S HARMONIKOU A INOCECEM ANEB JAKUB komrska A pivo INOCENC Posezení s harmonikou a pivem uvařeným speciálně u příležitosti žehnání nového zvonu. Čtvrtek 28. listopadu 2013, hodin. LUC CHAUMAR: MAFIE A city Přiznat svému nejlepšímu příteli, že jsem milencem jeho dcery, to je záležitost mimořádně delikátní. Hrají: Josef Laufer, Lukáš Langmajer, Veronika Nová, Karel Zima. Režie Ivan Vyskočil. Divadelní představení, vstupné 190 Kč. Pátek 1., 8., 15., listopadu 2013, hodin. Taneční škola Tomáše gaudníka Taneční pro mládež. Neděle 3., 10., 17. listopadu, sobota 23., 30. listopadu 2013, hodin. Taneční škola Tomáše gaudníka Taneční pro dospělé. Sobota 30. listopadu 2013, 8.00 hodin. ulice Rožmberská a Pasovská. VÁNOČNÍ A řemeslné TRHY Sobota 30. listopadu 2013, hodin., Začátek před ZŠ TGM, náměstí. ZVonkoVÝ PRŮVOD, ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍ stromu, ROZEZNĚNÍ ZVONU INOCENC Čtvrtek 14. listopadu 2013, SK SNOWRIDERS VIMPERK Valná hromada. Ruppert, Jiří Macháček, Bolek Polívka,Vlasta Redl, Marek Eben, Jaroslav Hutka, Marek Brodský, Oskar Petr, Jiří Vondráček, Pavel Skála,Jan Hřebejk, Ondřej Hejma, Vladimír Mišík, Lenka Vopelková. Celovečerní film o hudební skladatelce, textařce a zpěvačce Zuzaně Michnové. Středa 6. listopadu 2013, hodin. STAR TREK: do temnoty Sci-Fi / Dobrodružný / Akční / Thriller, USA, 2013, 132 min. Režie: J. J. Abrams, scénář: Roberto Orci, Alex Kurtzman, Damon Lindelof, kamera: Daniel Mindel, hudba: Michael Giacchino. Hrají: Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Simon Pegg, Anton Yelchin, Karl Urban, John Cho, Benedict Cumberbatch, Bruce Greenwood, Alice Eve. Půjde o dosud nejnáročnější misi Enterprise. Vydají se do míst, kde Úterý 19. listopadu 2013, hodin FK. ROZBITÝ SVĚT Drama, Velká Británie, 2012, 91 min. Režie: Rufus Norris, scénář: Mark O Rowe, kamera: Rob Hardy. Hrají: Tim Roth, Eloise Laurence, Cillian Murphy, Bill Milner, Denis Lawson, Rory Kinnear,Robert Emms, Lino Facioli, Zana Marjanovic. Zůstat na místě, které jí nikdy nepatřilo, anebo ho navždy opustit žít, nebo zemřít. Středa 27. listopadu 2013, hodin. SVĚTOVÁ VÁLKA Z Horor / Akční / Sci-Fi / Thriller / Dobrodružný / Drama, USA / Malta, 2013, 116 min. (SE: 123 min.). Režie: Marc Forster, předloha: Max Brooks (kniha), scénář: J. Michael Straczynski, Matthew Michael Carnahan, Damon Lindelof, kamera: Robert Richardson, hudba: Marco Beltrami. Hrají: Brad Pitt, Mireille Enos, Matthew Fox, David Morse, Daniella Kertesz, James Badge Dale. Kdykoliv se někde na světě mimořádně vyhrotí místní poměry, přijede Gerry. Neděle 24. listopadu 2013, KLUB SENIORŮ Výroční schůze. PŘIPRAVUJEME: Čtvrtek 30. ledna 2014, hodin. EDITA ADLEROVÁ: AVE MARIA TOur 2014 Koncert. kino Šumava Vimperk Úterý 5. listopadu 2013, hodin FK. ZUZANA MICHNOVÁ JSEM SLAVNÁ TAK AKORÁT Dokumentární, Česko, 2013, 94 min., režie: Jitka Němcová, scénář: Jitka Němcová, kamera: Diviš Marek. Hrají: Zuzana Michnová, Michal Pavlíček, David Koller, Michael Kocáb, Iva Janžurová, Dagmar Veškrnová-Havlová, Vladimír Merta, Roman Holý, Matěj Sobota 2. listopadu NUTNO DODAT, NEŽFALEŠ, THE HUMP, ATD Koncert a křest CD Mrtví hoši, předprodej 80 Kč, na místě 100 Kč. Sobota 9. listopadu DOKOLA BEZ kola Sobota 30. listopadu IMODIUM, FIRST CLASS TICKET (SRN), JUST FOR BEING Úterý 12. listopadu 2013, hodin, koncertní sál ZUŠ. veřejný žákovský koncert Neděle 1. prosince 2013, hodin, MěKS Vimperk. adventní odpoledne ZUŠ Vimperk

17 Vimperské noviny 11/2013 tel i TuRIstické INFORMAční středisko VImperk Nám. Svobody Vimperk Otevírací doba : Po pá hod., hod., Služby: prodej map, pohlednic, brožur, suvenýrů, internet pro veřejnost v provozní době TIS, kopírování, skenování, kroužková vazba, laminování, informace o historických a kulturních památkách Vimperska a Šumavy, informace o přírodních a technických památkách Vimperska a Šumavy, kontakty na ubytování a stravování, zajišťování provozu Minimuzea Zlaté stezky otevírací doba v provozní době TIS; po dohodě s referentkou TIS, Městská zvonice je z bezpečnostních důvodů uzavřena, infobox, Vimperský kalendář 2014 právě v prodeji. Kontakt: Tel.: , fax: , Služby ve Vimperku Městská knihovna 1. máje 194, tel.: ; Výpůjční doba pro dospělé: Po, čt hod., hod. St hod. Výpůjční doba pro děti: Po, st hod. Út hod. Bohoslužby Kostel Navštívení Panny Marie: Út hod., pá hod., so hod. tichá adorace, ne 8.30 hod. Bohoslužby Evangelická církev metodistická, misijní stanice Vimperk. Každou neděli, kromě první neděle v měsíci, hotel Anna, hod. Sběrný dvůr Sklářská ulice, tel.: Pondělí: hod., hod. Úterý: hod. Středa: hod., hod. Čtvrtek: Zavřeno. Pátek: hod. Sobota: hod. Psí útulek ve Vimperku Tel , vimperk.cz. Baseballový turnaj V návaznosti na letošní ročník baseballového kempu, který se uskutečnil v létě tohoto roku, jehož se zúčastnilo 48 mládežníků, včetně osmi Američanů, jsme zorganizovali zářijový turnaj v tomto skvělém sportu. Jako vždy se hrálo ve Zdíkově, kde nám opět vyšli vstříc ohledně fotbalového hřiště. Tentokrát se turnaje zúčastnila 3 družstva: Litoměřic, Tachova a domácí celek mládeže Vimperka a okolí. Počasí vyšlo skvěle, takže jsme mohli hrát venku. Hrálo se systémem každý s každým. Litoměřice jako vítězové minulého ročníku přišli s velkými ambicemi na vítězství, ovšem v tomto roce se jim obhájení této trofeje nepodařilo. Skončili na třetím místě. Druhé skončilo družstvo z Tachova a první místo obsadila mládež z Vimperska, která porazila obě družstva soupeřů. I poražení měli z tohoto turnaje dobrý pocit. Skvěle si zahráli a mohli opět vidět své přátele z druhé strany republiky. Vždyť se nehraje o život, ale pro zábavu. Večerní program se uskutečnil v MěKS Vimperk, kde měla koncert hudební skupina BoloChrist. To byla příjemná tečka za celým sobotním dnem. Těšíme se na další ročník, který se tentokrát uskuteční již v červnu roku Zdeněk Neužil, Evangelická církev metodistická, Misijní stanice Vimperk MÁME RÁDI VÁNOCE Vánoční soutěž probíhá od do Výtvory je možno zanést do Turistického informačního střediska, nám. Svobody 42. Deset nejkrásnějších bude odměněno. Výstavu lze vidět v TIS od Nejlepší Vimperák ze seriálu zavodů 5 x Vimperkem František Řehoř (předseda klubu Přátel úterních MTB vyjížděk) dobíhá do cíle závodu na Hajné Hoře před Zbyňkem Pavláskem (Ski klub Šumava).

18 18 tel Vimperské noviny 11/2013 Program zimního stadionu listopad Veřejné bruslení neděle od do neděle od do neděle od do neděle od do neděle od do Lední hokej sobota 9.00 HC Vimperk Hluboká, Lužnice 4. třída turnaj sobota HC Vimperk Lužnice dorost sobota HC Vimperk Jindřichův Hradec junioři neděle HC Vimperk David Servis Č. Budějovice muži neděle HC Vimperk Žirovnice muži sobota HC Vimperk Božetice muži sobota 9.00 HC Vimperk Hluboká dorost sobota HC Vimperk Soběslav junioři sobota HC Vimperk Příbram MŽ 5.třída neděle HC Vimperk Písek SŽ 6. a 8. třída Škola bruslení neděle středa neděle středa Metaná sobota neděle neděle středa neděle středa DDM Vimperk zve všechny děti Posvícenská noc v DDM KDY: pátek KDE: V DDM VIMPERK, SMETANOVA 405 Dům dětí a mládeže ve Vimperku pořádá v sobotu ve vestibulu ZŠ Smetanova 405 tradiční příjem pouze sportovního zboží prodej výdej neprodaného zboží Dům dětí a mládeže ve Vimperku pořádá v sobotu 30. listopadu vánoční ŘEMESLNÉ TRHY Pro děti budou otevřeny tvořivé vánoční dílny v MĚKS ve Vimperku od 8:30 hodin ZAČÁTEK: v 16:00 HODIN KONEC: v 10:00 HODIN S SEBOU: PŘEZŮVKY,VL. LAHVIČKU NA PITÍ, SPACÁK, POLŠTÁŘEK,HYGIENICKÉ POTŘEBY, TEPLÁKY NA SPANÍ, SPORTOVNÍ OBLEČENÍ, BATERKU, POPŘ. LÉKY PROGRAM: 1. DEN - PŘÍPRAVA VEČEŘE, PEČENÍ HNĚTYNEK, HRY NOVÝCH SPOLEČENSKÝCH A VIRTUÁLNÍCH HER, VEČERNÍ PROCHÁZKA VIMPERKEM NOČNÍ HRA V PROSTORÁCH DDM, USÍNÁNÍ S POHÁDKOU - MAŇÁSKOVÉ DIVADLO 2. DEN-PŘÍPRAVA SNÍDANĚ, SOUTĚŽE CENA: 75 Kč /PŘESPÁNÍ/ CENA HNĚTYNEK:60Kč /není povinné/ Přihlášky tel: nebo osobně v DDM /Omezený počet dětí/ Řádková inzerce Firma A-Royal service přijme pokojské na hotel Srní, Šumava. Požadujeme spolehlivost. Možnost ubytování a stravy přímo v hotelu. Nástup dle dohody. Tel.: , a-royla.cz. Koupíme různé staré věci. Drobnosti i hodnotné starožitnosti, pozůstalosti nebo sbírky. Nabídněte platba okamžitě. Tel: Nabízím soustružnické práce Nabízím hlídání dětí. Jsem vdova (53). 17 let praxe ve školství a 3letá praxe hlídání. Možno v novém domě u Vimperka. Auto vlastním, cena dohodou. Tel Nabízím k pronájmu nově zrekonstruovaný byt 2 + 1, v prvním patře v centru města Vimperk. Nájem Kč + zálohy. Nabízím i garáž, celkem byt+zálohy+garáž Kč. Kontakt: tel nebo Nabízím k pronájmu garáž v Klostermannově ulici u mateřské školky ve Vimperku. Cena měsíčně 700 Kč. Kontakt: tel nebo Prodám byt m 2 DV, ul. Mírová, zateplený, nová okna, tel

19 Vimperské noviny 11/2013 tel Hledáte zaměstnání? Jste osoba se zdravotním postižením? Nabízíme Vám účast v projektu Podporované zaměstnávání cílené reg. číslo: CZ.1.04/3.3.05/ Začátek projektu , konec projektu Oblast realizace: Písecko, Jindřichohradecko, Vimpersko. Cílem projektu je posílit pracovní začlenění osob se zdravotním postižením za využití metody podporované zaměstnávání. Po celou dobu spolupráce je účastníkům poskytováno intenzivní poradenství a podpora při vyhledávání, získávání a udržení zaměstnání. Tento projekt realizuje MESADA, občanské sdružení za podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce. Více informací o projektu získáte na adresách organizace: Velké náměstí 119/13, Písek, tel: Růžová 30/II, Jindřichův Hradec, tel: máje 74, Vimperk, tel: nebo na

20 20 tel Vimperské noviny 11/2013 Přijďte posedět do nejoblíbenějšího baru ve Vimperku. Z naší bohaté nabídky alko i nealko nápojů si vybere opravdu každý. Nabízíme kromě jiného, stařené rumy, stařené whisky, jakostní vína a jako jediní, 3 druhy šampaňského. K dispozici pokerový stůl s příslušenstvím. Příjemná obsluha a domácí prostředí.

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Usnesení č. 238 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.03.2006. Usnesení č. 239 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dodání LHO a lesnických

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Usnesení č. 123 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 06.02.2006. Usnesení č. 124 Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení 9 dřevin

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Usnesení č. 1183 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05. 11. 2007. Usnesení č. 1184 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 14886 /12-SEB-1098/12-326.1-11 Vyřizuje:

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 28040/11-100/10-SEB-326.1-83 Vyřizuje:

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 24459 /12-SEB-4583/12-326.1-31 Vyřizuje:

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 5820/13-SEB-1165/12-326.1-44 Vyřizuje:

Více

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr.

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Zápis č.25 z 25. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 20.4.2004, konaného od 16.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Miroslav Bojanovský,

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 15424/12-SEB-1010/11-326.1-51 Vyřizuje:

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 2679/12-SEB-313/10-326.1-122 Vyřizuje:

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Martina Chvostová, referentka

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 21806/12-SEB-1797/12-326.1-13 Vyřizuje:

Více

Územní plánování a investiční příležitosti v Jihočeském kraji

Územní plánování a investiční příležitosti v Jihočeském kraji Územní plánování a investiční příležitosti v Jihočeském kraji Prezentace v rámci akce Investiční záměry vjihočeském kraji Diskusní setkání časopisu Stavební fórum Čtvrtek 17. 4. 2008 Grand Hotel Zvon,

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 31799/11-1150/10-SEB-74 Vyřizuje: Ing.

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, 385 17, Vimperk Pracoviště: Nad Stadionem 199, Vimperk Odbor výstavby a územního plánování VÁŠ DOPIS ZN: E DNE: NAŠE ZN: VÚP 11651/14-SEB-4584/12-326.1-99 VYŘIZUJE:

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD výtah Aktualizováno červen 2015 Stručný výčet zpracovaných projektů do ROP NUTS II JZ: Zakázka Zadavatel Název programu Rekonstrukce ulice Pod Zámkem v Rudolfově

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin 1 Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin Přítomni: Čapek Jaroslav, Král Petr, Rozporka Luboš, Ing. Moučka Petr, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava, Procházková

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy,

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, Přehled přijatých usnesení z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 19. 12. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení z 20. schůze Rady

Více

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 č. 60/2013 souhlasí s umístěním stavby vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro prodejnu potravin č.p.1031 na pozemku v k.ú. Libuš do pozemku ve vlastnictví Hlavního

Více

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení SFRB dnes a zítra Podpora bydlení 2012 + 7. února 2012 PROGRAMY FONDU ÚVĚRY ZÁRUKY DOTACE z 2011 Úvěry na výstavbu nájemních bytů (NV 284/2011 Sb.,) Úvěry obcím na opravy a

Více

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová, P. Šeda 1. Úvod a schválení

Více

ZÁPIS Z 6. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 6. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 6. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 7.ledna 2015 1. dodatek č.1 Dohody vlastníků provozně souvisejících kanalizací uzavřené mezi Městem Horní Planá a společností ALPS s.r.o., IČ: 28068939. 2. zakoupení osobního

Více

Zápis ze čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 09.03.2015 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

Zápis ze čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 09.03.2015 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk Zápis ze čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 09.03.2015 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk Přítomni: Stanislav Hlava, Mgr. Josef Bejček, Mgr. Dagmar Rückerová, MVDr. Šárka Janásková,

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) ZŠ a MŠ Rudoltice o Vyplacení částky 5 000 Kč o Žádost o povolení výjimky počtu dětí ve třídě MŠ

Více

Z Á P I S č. 4/2012. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru.

Z Á P I S č. 4/2012. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru. Z Á P I S č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů zastupitelstva.

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Investiční příležitosti v Jihočeském kraji. Stavební fórum 17. 4. 2008

Investiční příležitosti v Jihočeském kraji. Stavební fórum 17. 4. 2008 Investiční příležitosti v Jihočeském kraji Stavební fórum 17. 4. 2008 Rozloha regionu: 10 056 km 2 (12,8 % plochy ČR) Počet obcí: 623 Počet obyvatel: 630 006 Hustota obyvatelstva: 63/km2 Statutární město:

Více

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514 U S N E S E N Í 95. schůze Rady města Hranice, konané dne 2. 10. 2014 na MěÚ Hranice od 10.00 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák Usnesení

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 8. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 23.02.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 8. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 23.02.2015 Město Horažďovice Usnesení z 8. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 23.02.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Miroslav Rozkot CSc., Ing. Milena Krupičková,

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.08.2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.08.2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.08.2007 Usnesení č. 836 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.07.2007 Usnesení č. 837 Rada města souhlasí s umístěním pojízdné čistírny peří

Více

sc3 Hledáme pro výzkum obyvatele sídliště Dědina a jejího okolí. Kde přesně bydlíte?

sc3 Hledáme pro výzkum obyvatele sídliště Dědina a jejího okolí. Kde přesně bydlíte? sc1 Bydlíte na území MČ Praha 6? 82 sc1 Bydlíte na území MČ Praha 6? Ano Frequency Cumulative 82 1, 1, 1, sc2 Jakým způsobem bydlíte? 82 sc2 Jakým způsobem bydlíte? Ve vlastním domě či v domě, který patří

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu NÁKLADNÍ DOPRAVA H. Bezpečnost silničního provozu 1. Jízda na dálnici a na silnici I. třídy v neděli a ostatních dnech pracovního klidu v době od 13.00 do 22.00 hodin je zakázána: a) nákladním vozidlům

Více

Zápis č. 4/2010. z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce

Zápis č. 4/2010. z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce Zápis č. 4/2010 z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce Přítomni: - zastupitelé 14 viz pres. listina příloha č. 1 - omluven

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA o činnosti SCD v OB SK Žabovřesky Brno v roce 2012

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA o činnosti SCD v OB SK Žabovřesky Brno v roce 2012 SK Žabovřesky Brno HODNOTÍCÍ ZPRÁVA o činnosti SCD v OB SK Žabovřesky Brno v roce 2012 Brno, prosinec 2012 Obsah 1. Název projektu 2 2. Předkladatel 2 3. Řešitel projektu 2 4. Závodníci zařazení do SCD

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

kucharova@stavebnicentrum.cz VYPISUJE Výzvu zájemcům k podávání nabídek

kucharova@stavebnicentrum.cz VYPISUJE Výzvu zájemcům k podávání nabídek Zadavatel: Název organizace: Národní stavební centrum s.r.o. Sídlo společnosti: Bauerova 10, 603 00 Brno Statutární zástupce: Ing. Rudolf Böhm, jednatel společnosti Kontaktní osoba: Ing. Eva Kuchařová

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

PhDr. Říhová místostarostka. Program:

PhDr. Říhová místostarostka. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách 2013 1. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/2013 Sb., o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí 2.

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

Z Á P I S č. 1/2006. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru.

Z Á P I S č. 1/2006. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Z Á P I S č. 1/2006 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 9 členů zastupitelstva,

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 9. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj

Více

PODPORY BYDLENÍ SFRB. Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení. 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha

PODPORY BYDLENÍ SFRB. Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení. 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha PODPORY BYDLENÍ SFRB Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha Koncepce bydlení zdroje a přístupy Programy podpory pro realizaci Koncepce bydlení Výstavba

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. VÚP 328.3-1790/2386/08, VÚP 330-1791/2387/08 Ka Pavel Kavlík O Z N Á M E N Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. VÚP 328.3-1790/2386/08, VÚP 330-1791/2387/08 Ka Pavel Kavlík O Z N Á M E N Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 22.9.2008 VÚP 328.3-1790/2386/08, VÚP 330-1791/2387/08

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU Z á p i s č. 6/2015 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 30. 3. 2015 Přítomní členové rady: Omluveni:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Z á p i s z mimořádného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 13.10.2008.

Z á p i s z mimořádného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 13.10.2008. Z á p i s z mimořádného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 13.10.2008. Přítomni: Ivana Vlková, Josef Lácha, Michaela Jůzková, Vlasta Tišlerová, Josef Novák, Josef Brouček Omluven:

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE TOALETNÍHO PAPÍRU MALÉHO uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř.

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

SENIORSKÁ AKADEMIE. GOODWILL vyšší odborná škola, s. r. o. Městská policie Frýdek-Místek NABÍDKA STUDIA

SENIORSKÁ AKADEMIE. GOODWILL vyšší odborná škola, s. r. o. Městská policie Frýdek-Místek NABÍDKA STUDIA GOODWILL vyšší odborná škola, s. r. o. Městská policie Frýdek-Místek SENIORSKÁ AKADEMIE NABÍDKA STUDIA 1 Obsah 1. Představení GOODWILL vyšší odborné školy, s. r. o.... 3 2. Seniorská akademie... 3 3. Organizace

Více