ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ /nižší stupeň osmiletého gymnázia/ UČÍME SE PRO ŽIVOT I.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ /nižší stupeň osmiletého gymnázia/ UČÍME SE PRO ŽIVOT I."

Transkript

1 GYMNÁZIUM A SOŠ ÚPICE Havlíčkova 812, Úpice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ /nižší stupeň osmiletého gymnázia/ UČÍME SE PRO ŽIVOT I. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Předkladatel název školy: Gymnázium a Střední odborná škola, Úpice, Havlíčkova 812 adresa: Havlíčkova 812, Úpice - 1 -

2 IČ: IZO: RED IZO: právní forma: příspěvková organizace ředitelka: Mgr. Irena Dobiasová kontakt: , fax: mailto: www: Zřizovatel název: Královéhradecký kraj IČ: adresa: Regiocentrum Nový pivovar Pivovarské náměstí Hradec Králové kontakt: , fax: , mailto: kr-kralovehradecky.cz 1.3 Vzdělávací program, studijní forma vzdělávání Vzdělávací program pro víceleté gymnázium je vytvořen podle rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání (RVP ZV) a pro gymnaziální vzdělávání (RVP GV) Osmiletý vzdělávací program je složen ze školního vzdělávacího programu pro nižší stupeň gymnázia Učíme se pro život I a pro vyšší stupeň gymnázia Učíme se pro život II. Kód a název oboru vzdělání : K/81 Gymnázium Denní forma vzdělávání Délka vzdělávání: 8 r. 1.4 Platnost Školního vzdělávacího programu od 1. září 2007 koordinátor ŠVP: Mgr.Irena Dobiasová 1.aktualizace k V Úpici: 30.června razítko školy Mgr. Irena Dobiasová - 2 -

3 Obsah 1. Identifikační údaje Obsah Historie školy Charakteristika školy Charakteristika školního vzdělávacího programu...6 Zaměření školy...6 Profil absolventa...6 Organizace přijímacího řízení...6 Klíčové kompetence...6 Výchovně vzdělávací strategie...7 Průřezová témata ŠVP Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Učební plán Učební osnovy Český jazyk a literatura...17 Anglický jazyk...26 Německý jazyk...32 Matematika...38 Informační a komunikační technologie...55 Dějepis...67 Občanská výchova...79 Fyzika...88 Chemie Biologie Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Využití digitálních technologií Občanská výchova Práce s laboratorní technikou Hodnocení žáků a autoevaluace

4 3. HISTORIE ŠKOLY Gymnázium a SOŠ v Úpici navázalo na sice krátkou, ale bohatou a úspěšnou tradici středního školství v Úpici. K zřídilo MŠMT ČR v Úpici elokované pracoviště Gymnázia Trutnov, jehož ředitelem byl PaedDr. Josef Strnad. První třída prima vznikla při ZŠ Bří Čapků na Blahovce, kde byl ředitelem Mgr. Jaromír Baran. Od školního roku 1994/95 mělo vzniknout samostatné víceleté státní gymnázium. 9.května 1994 MŠMT zřídilo ke dni 1.září 1994 Gymnázium Úpice jako příspěvkovou organizaci pod identifikačním číslem K se Gymnázium v Úpici stalo samostatným subjektem, i když sídlilo v budově ZŠ Bratří Čapků. Jeho ředitelem se stal na základě výběrového řízení vedoucí majetkového odboru Městského úřadu Úpice RNDr. Vladimír Kubíček. Ten později rezignoval na funkci ředitele a na základě rozhodnutí MŠMT byla od do funkce ředitelky jmenována Mgr. Irena Dobiasová. V témž roce se město smluvně zavázalo k vytvoření vhodných prostorových podmínek pro gymnázium, a proto se škola od školního roku 1996/97 přesunula do školní budovy v Nerudově ulici v Úpici. K byla škola rozšířena o čtyřleté gymnaziální studium MŠMT rozhodlo s účinností od 1. července 2000 sloučit ISŠ Úpice a Gymnázium Úpice v nový právní subjekt s názvem Gymnázium a Střední odborná škola, Úpice, Havlíčkova 812. Na Gymnázium a SOŠ Úpice přešla všechna práva, povinnosti i závazky a veškerý movitý majetek. Stěhování do Havlíčkovy ulice proběhlo v červnu Ředitelkou Gymnázia a SOŠ v Havlíčkově ulici se opět stala Mgr. Irena Dobiasová. Budova školy Gymnázia Úpice, Nerudova 489 byla vrácena Městskému úřadu Úpice došlo ke změně zřizovatele. Zřizovatelem je místo MŠMT ČR Královéhradecký kraj. 4. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Jsme škola, která nabízí studium v osmiletém a čtyřletém gymnáziu a ve čtyřletém studiu oboru Veřejnosprávní činnost. Všechny obory jsou zpravidla po jedné třídě. Počet studentů okolo 250. Kapacita 430. Škola se nachází v centru města, u řeky, v těsné blízkosti autobusového nádraží. Žáci gymnázia jsou převážně z Úpice a blízkého okolí. Vybavení školy Školu tvoří 2 budovy. V hlavní budově A je k dispozici 18 učeben, z toho 12 kmenových učeben, 2 učebny výpočetní techniky, 2 jazykové učebny, 1 víceúčelová laboratoř vybavená laboratorními stoly, rozvodem elektřiny, vody a odsavačem škodlivých zplodin, 1 biologická laboratoř vybavená mikroskopem, lampou a laboratorními pomůckami. V budově B je vybudovaná knihovna a klubovna pro trávení volnočasových aktivit žáků. V přízemí je školní jídelna s kuchyní a zázemím pro školní stravování. V obou budovách je zrekonstruované sociální zařízení. Pro tělesnou výchovu využíváme tělocvičnu ZŠ Bří Čapků a hřiště ZŠ Úpice Lány. Učebny některé kmenové třídy slouží zároveň i jako učebny pro předměty (fyzika, zeměpis, biologie, HV, VV). Ve všech učebnách je k dispozici zpětný projektor, 6 učeben je vybaveno - 4 -

5 dataprojektory, jedna multimediální učebna s kapacitou 70 míst je vybavena dataprojektorem a interaktivní tabulí. Za pěkného počasí může výuka probíhat i venku v klidném prostředí školního parku. Žáci mají pro dvojice k dispozici uzamykatelné skříňky. V areálu školy jsou stojany na kola a parkoviště pro motorová vozidla. Škola vlastní rafty, které mohou být spuštěny na řeku přímo vedle školy. V době přestávek a volna mohou žáci využívat odpočinkových koutů na chodbách, kde mají rovněž k dispozici nápojový a občerstvovací automat. PC- všichni vyučující mají kabinety vybavené PC, internetem a tiskárnou. Žáci mohou pro své potřeby používat kopírku na chodbě a bezdrátové připojení k internetu. Pedagogický sbor Většinu pedagogického sboru tvoří kvalifikovaní vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů. Na škole zároveň působí výchovný poradce a metodik prevence sociálně patologických jevů. Pedagogický sbor spojuje mladé i zkušené pedagogy. Učitelé se dále vzdělávají v rámci DVPP. Žáci Pocházejí zejména z Úpice a spádových oblastí. Ve škole se také vzdělávají žáci s SVP, kteří jsou v evidenci výchovného poradce. Výjimečně nadaní žáci se účastní různých sportovních, znalostních a zdravotnických soutěží s dobrými výsledky v krajských až celostátních kolech. Žáci se účastní i společenských akcí města. V rámci jazykového vyučování se některé třídy zapojují do E-twinningových projektů dopisování se zahraničními školami v cizím jazyce. Žáci se také zapojují do dobročinných sbírek, ekologických a zdravotnických aktivit. Na škole aktivně působí Mládež Českého červeného kříže. Kurzy V průběhu svého studia se žáci účastní cvičení v přírodě, lyžařského a environmentálního kurzu. Exkurze Součástí vyučování jsou exkurze organizované vyučujícími jako doplněk výuky. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Naše škola se zapojila do mezinárodního ekologického projektu Comenius Partnerství škol v rámci Programu celoživotního učení: Energie v historii, přítomnosti a budoucnosti (ve spolupráci s dalšími evropskými školami z Německa, Španělska, Dánska, Francie a Velké Británie). Pro zdokonalení jazykových dovedností žáků slouží zájezdy do zahraničí. Kromě krátkodobých výjezdů do německy mluvících zemí a zájezdu jednou za dva až tři roky do Anglie, nabízíme žákům možnost využití výměnných jazykových pobytů v partnerských středních školách. Od roku 2005 spolupracuje naše škola s gymnáziem Traku Vytauto Didžiojo gimnazija v Trakaii v Litvě. Výměnné pobyty probíhají dle zájmu studentů. Již 15 let existuje spolupráce se školou Bundesrealgymnasium Kirchdorf an der Krems. Výměnné pobyty žáků jsou uskutečňovány jednou za 3 roky. Na úrovni spolupráce měst funguje vzájemná komunikace a pomoc mezi městem Úpice a Oberbipp (Švýcarsko). Do budoucna se rovněž počítá s výměnnými pobyty studentů. Spolupráce s rodiči Dvakrát ročně se konají rodičovské schůzky, zpravidla v listopadu a v dubnu. Všichni učitelé mají pravidelné konzultační hodiny, kdy jsou k dispozici nejen studentům, ale i rodičům. Každý rodič může sledovat prospěch i absenci svého dítěte na webových stránkách po zadání specifického kódu. Na webových stránkách lze nalézt i spoustu dalších informací o škole, včetně výsledků soutěží, aktualit a změn ve vyučování na další dny. Škola je dvakrát ročně dopoledne i odpoledne zpřístupněna veřejnosti v rámci Dne otevřených dveří

6 Spolupráce s jinými subjekty Dalšími subjekty a organizacemi, se kterými spolupracuje naše škola, jsou: AŠSK, AŘG, ZŠ v regionu, Obecní a městské úřady a instituce veřejné i státní správy, které zajišťují vykonání praxe pro naše studenty oboru veřejnosprávní činnost. Školská rada je významnou podporou pro naši školu, je složena ze šesti členů a schází se podle potřeb Studenti gymnázia i SOŠ se každoročně zapojují do pořádání dobročinných sbírek (Srdíčkový den, Květinkový den, Sluníčkový den, Tříkrálová sbírka). Partnery školy v této oblasti jsou: Liga proti rakovině, Občanské sdružení Život dětem, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Charita Česká republika 5. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého gymnázia vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Zaměření školy Škola poskytuje ve víceletém gymnáziu všeobecné vzdělání. Speciální zaměření pro nižší ročníky víceletého gymnázia není, žákům je poskytován hlubší základ ve všech předepsaných vzdělávacích oblastech. Během studia je výuka směřována ke komunikativním a jazykovým dovednostem nejen v rodném jazyce, ale i v anglickém a od tercie v německém jazyce. Profil absolventa Žák na nižším stupni víceletého gymnázia pokračuje v plnění povinné školní docházky podle 39 školského zákona. Úspěšným zakončením 4.ročníku studia na nižším stupni víceletého gymnázia žák splnil povinnou školní docházku a může pokračovat ve studiu na vyšším stupni víceletého gymnázia, případně se vzdělávat na jiném typu střední školy. Organizace přijímacího řízení Podmínkou pro přijetí žáka do 1.ročníku osmiletého gymnázia je úspěšné ukončení 5.ročníku základní školy. Přijímací řízení do primy se řídí školským zákonem č. 561/2004 Sb.a platnými prováděcími předpisy. Kritéria pro přijímací řízení jsou stanovena v souladu s 60 školského zákona, jsou každoročně aktualizována a zveřejňována na internetových stránkách školy. V přijímacím řízení jsou vyhodnoceny výsledky vzdělání žáka ve 4. a 5.třídě na základní škole, případně jsou posouzeny schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeček. Klíčové kompetence Klíčové kompetence mají žákům pomáhat při získávání základu všeobecného vzdělávání. Úroveň klíčových kompetencí získaných na základní škole není konečná, ale tvoří základ pro další celoživotní učení a orientaci v každodenním praktickém životě. KOMPETENCE K UČENÍ umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení Během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací. Žáky vedeme k sebehodnocení. Individuálním přístupem k žákům, maximalizujeme jejich šanci prožít úspěch

7 Žákům umožňujeme ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, je podněcována jejich tvořivost. Žáci se zúčastňují různých soutěží a olympiád. Učíme se vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení pro samotné učení a pro jeho další přínos. Zadáváme dětem zajímavé domácí úkoly. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů Výuka je vedena tak, aby žáci hledali různá řešení problému, svoje řešení si dokázali obhájit. Ve vhodných oblastech vzdělávání používáme netradiční úlohy ( Scio, matematický Klokan ap.). Při výuce motivujeme žáky v co největší míře problémovými úlohami z praktického života. Žáci si postupně zdokonalují kompetenci práce s informacemi ze všech možných zdrojů, ústních, tištěných mediálních a počítačových, včetně internetu, aby je uměli vyhledávat, třídit a vhodným způsobem využívat. Žáci jsou vedeni úměrně věku k používání internetu. Podle svých schopností a dovedností se žáci zapojují do soutěží. KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ vést žáky k všestranné a účinné komunikaci Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu. Učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň poslouchat názor jiných. Začleňujeme metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím vedeme děti ke spolupráci při vyučování. Podporujeme komunikaci s jinými školami. KOMPETENCE SOCIÁLNÍ, PERSONÁLNÍ A OBČANSKÉ - rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých, připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti Během vzdělávání mimo jiné používáme skupinovou práci žáků, vzájemnou pomoc při učení. Sociální kompetence vyvozujeme na praktických cvičeních a úkolech při výuce. Usilujeme, aby žáci prokázali schopnost střídat role ve skupině. Žáky vedeme k respektování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se sami podílejí. Učíme je zároveň k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky. Chceme žáky naučit základům kooperace a týmové práce. Učitelé sledují atmosféru ve třídách i celkové školní klima, přičemž se zaměřují na prevenci sociálně patologických jevů šikanu apod. S touto problematikou obeznamují i své žáky. Učitelé vystupují v kontaktu s žáky otevřeně, vstřícně a tolerantně a tím je nenásilně učí toto chování přejímat. KOMPETENCE PRACOVNÍ - pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci Žáky motivujeme k aktivnímu zapojení do oblasti Svět práce. Vedeme je k objektivnímu sebehodnocení a posouzení s reálnými možnostmi při profesní orientaci. Výuku doplňujeme o praktické exkurze. Výběrem volitelných předmětů pomáháme žákům při profesní orientaci. Výchovné a vzdělávací strategie Cíle základního vzdělávání 1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení Rozvoj postojů, dovedností a způsobů rozhodování metodami, které umožňují přímou zkušenost - 7 -

8 Dostatek informačních zdrojů a učebních impulsů (nabídek) - knihovna, internet, exkurze Propojení informací se skutečným životem Samostatnost, organizace vlastní činnosti Vlastní úsudek, iniciativa, tvořivost, zodpovědnost Komunikační dovednosti, spolupráce, práce v týmu Poznávání vlastních možností Prezentace vlastních výsledků Tvořivost (práce na projektech) Účast na organizaci vzdělávání Práce v motivujícím prostředí Práce s přiměřeným učivem Hodnocení formou zpětné vazby Hodnocení za to, co žák zvládá, ne za to, co neumí Výuka bez situací nerovnosti a ponížení Stanovení dílčích cílů Zařazování metod, které podporují zvídavost Využívání kladného hodnocení Dobré výsledky podporují motivaci Osobní příklad 2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů Poznatky nejsou žákům předkládány v hotové podobě Uplatňování mezipředmětových vztahů Objevování vzájemných vztahů a příčin přírodních, společenských a dalších jevů a dějů Přechod od frontálního vyučování k aktivizujícím metodám Praktická cvičení Uplatňování základních myšlenkových operací srovnávání, třídění, analýza, syntéza, zobecňování, abstrakce Rozvíjení schopnosti logického uvažování Řešení problémů na základě kritického zhodnocení informací Podpora netradičních způsobů řešení 3. Vést žáky všestranné, účinné a otevřené komunikaci Prostor pro střetávání a komunikaci různými formami (ústně, písemně, výtvarnými prostředky, pomocí technických prostředků atd.) Dodržování etiky komunikace (věcnost, naslouchání, prostor pro různé názory, respektování originálních, nezdařených aj. názorů) Základ pro hledání a objevování problémů Základ spolupráce a společného prožívání Předpoklad poznávání sebe a vztahů k jiným Práce v týmu 4. Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých Jasná pravidla pro soužití ve škole - práva, povinnosti, sankce Atmosféra demokracie a přátelství Kooperativní učení, spolupráce ve výuce Osobní odpovědnost za výsledky společné práce Spolupráce učitelů a podíl na řízení školy Spolupráce s rodiči a dalšími partnery 5. Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti Učit se samostatně rozhodovat a nést důsledky za svá rozhodnutí Demokracii a svobodu nezaměňovat za anarchii - 8 -

9 Nutnost dodržování mravních hodnot a slušného jednání Vhodnou formou prosazovat své zájmy Učit se argumentovat Pracovat se školním řádem 6. Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí i k přírodě Chápání bohatství a složitost citového života, rozvíjet citovou otevřenost vůči podnětům z prostředí, ve kterém žijí Orientace ve vlastním citovém životě a v citových vztazích S pomocí dospělých řešení své citové vztahy Učit otevřeně a kultivovaně projevovat své city Učit ohleduplnému a citlivému vztahu k lidem, k přírodě a ke kulturním a etickým hodnotám Vést k uvědomění citové nevyzrálosti v období dospívání 7. Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný Čistota prostředí školy Vhodné hygienické zázemí Vhodné prostředí - účelnost, funkčnost, estetičnost, bezpečí - spoluúčast na jeho úpravě Organizace denního režimu ve prospěch žáků (časová, obsahová) Zdravý stravovací a pitný režim Kompenzační a hygienické přestávky v učení Škola bez kouře a drog Důsledná prevence šikany a násilí Vztahy ve škole - úcta, sounáležitost, uznání Respektování individuálních rozdílů, motivační hodnocení 8. Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi Chápání principu a fungování demokracie v osobním životě i ve škole a společnosti Otevřenost vůči spolužákům Solidarita s druhými Rozvíjení kritických postojů k negativním projevům ve škole i společnosti Integrace žáků vyžadujících speciální péči Uvažování v evropských a celosvětových souvislostech Rozvíjení schopnosti empatie Multikulturní výchova porozumění odlišnému způsobu života lidí z jiných kultur Ohleduplnost vůči starým a nemocným lidem 9. Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci Uplatňování sebehodnocení žáků. Osvojování základních pracovních dovedností a návyků Výstupní hodnocení žáků Průřezová témata Průřezové téma: OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Charakteristika průřezového tématu: Žáci poznávají sami sebe a objevují i nutnost spolupráce kolektivu. Organizují si vlastní čas, hledají možnost efektivní komunikace, učí se tvořivě pracovat, ovládat stres i hledat pomoc při potížích

10 Tematické okruhy průřezového tématu: OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Integrace Jiná forma realizace ročník Prima sekunda tercie kvarta Rozvoj schopností a poznání NJ, VKeZ, HV VV, HV HV, Fy, Ch HV, Fy, Ch Sebepoznání a VV, AJ, HV Bi,HV HV Ek. kurz sebepojetí VKeZ, HV Seberegulace a AJ AJ sebeorganizace Psychohygiena Tv Tv Tv Tv Kreativita HV, VV AJ, HV, VV, IKT AJ, NJ, HV, VV AJ, NJ, HV, VV Poznávání lidí AJ, OV OV AJ, OV AJ, OV Mezilidské vztahy AJ AJ Komunikace AJ AJ AJ, NJ AJ, NJ Spolupráce a soutěživost M, Tv AJ, M, Tv AJ,M,Tv Ch, NJ AJ,M, Tv, Ch, NJ Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika M, Fy M, Fy AJ, NJ, M, Fy AJ, M Fy OV OV OV OV, VV Průřezové téma: VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Olympiády Sportovní soutěže Charakteristika průřezového tématu: VDO má vybavit žáka základní úrovní občanské gramotnosti: vede pochopení významu řádu a pravidel, rozvíjí komunikativní dovednosti, prohlubuje empatii, učí sebeúctě, ale i disciplinovanosti a sebekritice,umožňuje posuzovat a hodnotit společenské jevy z různých úhlů. Tematické okruhy průřezového tématu: VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Integrace Jiná forma realizace Ročník prima sekunda tercie kvarta Občanská společnost a škola OV, D D D D Školní řád Občanská společnost a stát D OV, D D Ze, D Formy participace občanů D OV, D D Ze, D v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování D OV D Ze, D Průřezové téma: VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH

11 A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Charakteristika průřezového tématu:toto průřezové téma klade důraz na vzdělání v evropské dimenzi, která podporuje globální myšlení a mezinárodní porozumění. Podstatnou součástí evropské dimenze je výchova budoucích zodpovědných a tvořivých evropských občanů, kteří budou v dospělosti schopni tyto evropské principy uplatňovat ve všech sférách života.jde tedy o to, rozvíjet u žáků vědomí evropské identity. Tematické okruhy průřezového tématu: VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Integrace ročník prima sekunda tercie kvarta Evropa a svět nás zajímá OV OV Z Objevujeme Evropu a svět OV, AJ IKT Z, AJ IKT Z, NJ, AJ, IKT OV, NJ, AJ Jsme Evropané OV,ČJ OV, Z OV Jiná forma realizace Mezinárodní výměnné pobyty a poznávací zájezdy Průřezové téma: MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Charakteristika průřezového tématu: seznamování se s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami, z čehož pak pramení uvědomování si své vlastní kulturní identity. Dotýká se mezilidských vtahů (žák učitel, škola rodina, škola místní komunita). Tematické okruhy průřezového tématu: MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Integrace Jiná forma realizace ročník prima sekunda tercie kvarta Kulturní diference AJ, OV, D, AJ, D, Ze AJ, D, Ze, NJ AJ, D, NJ Lidské vztahy OV, D, VkeZ OV, D, ČJ OV, D D Exkurze, výlety Etnický původ ON, D, ČJ Ze, D, ČJ Bi, AJ, D, Ze, ČJ OV, AJ, D Multikulturalita D, HV Ze, D, HV OV, AJ, Ze, D, AJ, D NJ Principy sociálního smíru a solidarity NJ D, ČJ Ze, D OV, D, CJ ČJ Průřezové téma: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

12 Charakteristika průřezového tématu:environmentální výchova vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí, umožňuje sledovat a uvědomovat si dynamicky se vyvíjející vztahy mezi člověkem a prostředím. Vede jedince k aktivní účasti na ochraně a utváření prostředí, na řešení problémů životního prostředí na úrovni místní, regionální i mezinárodní, učí žáky komunikovat, vyjadřovat vlastní názory a zdůrazňovat je. Na realizaci environmentální výchovy se podílí většina vzdělávacích oblastí. Tematické okruhy průřezového tématu: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Integrace ročník prima sekunda tercie kvarta Ekosystémy Bi, Ze, M Jiná forma realizace Ze Ze Ch, Ze Ekologická terénní cvičení, exkurze, ekologický kurz Základní podmínky života Bi, Ze Ze Ch, Ze Bi, Ze, F, OV Lidské aktivity a problémy Ze, VV Ze, Bi D, Ze, Ze, Bi, životního prostředí Bi Ch, OV Vztah člověka a prostředí Ze, OV, Ze, OV, Ze, Bi, Ze, Bi, Bi Bi Ma VV, Ch Exkurze Exkurze Ekologický kurz Průřezové téma: MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Charakteristika průřezového tématu: Mediální výchova se stala součástí potřeb běžného, každodenního života. Setkáváme se s ní v oblasti školního vzdělávání (oblasti: člověk a společnost, jazyk a jazyková komunikace, informační a komunikační technologie, umění a kultura), ale i v mimoškolní činnosti ve volnočasových aktivitách. Mediální výchova, jako téma průřezové, prolíná všemi vyučovacími předměty. Hlavní zastoupení se projevuje v českém jazyce, v cizích jazycích (na naší škole v německém a anglickém jazyce), v občanské nauce, výtvarné a hudební výchově a v předmětu digitální technologie. Český jazyk stylistika: prima kvarta: publicistické útvary literatura: referáty o knihách, časopisech Anglický a německý jazyk: kvarta: recenze knihy, filmu, práce s cizojazyčnými časopisy Výtvarná výchova: využití počítače: počítačová grafika Digitální technologie: návaznost učiva: studium na středních školách na vysokých školách (např. ve studijních oborech: intermedia, multimedia ) Další uplatnění: nepovinné a volitelné předměty, semináře, kroužky při škole (dramatický kroužek), příprava na soutěže, internetové stránky školy, vedení školního internetového časopisu, spolupráce s městskou knihovnou a další. Tematické okruhy průřezového tématu:

13 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Integrace ročník prima sekunda tercie kvarta ČJ,AJ, ČJ,AJ, ČJ,AJ, OV,VV, OV,VV, NJ,OV,VV, ČJ,AJ, NJ,OV, VV, Jiná forma realizace Příprava na soutěže. Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Fungování a vliv médií ve společnosti Tvorba mediálních činností ČJ,AJ, OV,VV, ČJ,AJ, OV,VV, HV ČJ,AJ, OV,VV, HV ČJ,AJ, OV,VV, ČJ,AJ, OV,VV, HV ČJ,AJ, OV,VV, HV,VDT ČJ,AJ, NJ,OV,VV, ČJ,AJ, NJ,OV,VV, HV ČJ,AJ,,OV, VV,HV ČJ,AJ, NJ,OV, VV, ČJ,AJ, NJ,OV, VV,HV ČJ,AJ, OV,VV, HV Příprava na soutěže. Příprava na soutěže. Příprava na soutěže.. Školní časopis, tvorba www str. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků s vývojovými poruchami učení Na základě doporučení poradenského zařízení sestavujeme pro žáka s SPU individuální studijní plán, který zohledňuje danou poruchu. Škola uzavírá se zákonnými zástupci žáka dohodu o spolupráci, která je součástí IVP. V IVP jsou rozpracovány metody, způsob hodnocení, způsob spolupráce rodiny a školy a podpisy vyučujících, výchovného poradce, ředitele školy, žáka a jeho zákonných zástupců. Pro zjišťování úrovně žákovských vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a druhy zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv. Učitel klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší výkon, akceptuje doporučení ze zprávy z poradny. Při klasifikaci učitelé přihlíží ke stupni a druhu specifické poruchy. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním Žáci se zdravotním postižením u nás na škole nestudují, přesto jsme připraveni vytvořit podmínky pro jejich úspěšné vzdělávání a integrovat je do běžné třídy. Možností je úprava vzdělávacího obsahu i odlišná délka vyučovací hodiny. Podmínkou je odborná připravenost pedagogických pracovníků a spolupráce s rodiči, s pedagogicko-psychologickou poradnou, odborníky-lékaři podle typu zdravotního poškození. Pro žáky dlouhodobě nemocné je vytvořen individuální vzdělávací plán

14 Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Vzdělávání žáků z kulturně odlišného a sociálně znevýhodňujícího prostředí je zaměřeno na využití vhodných výukových postupů a na individuální nebo skupinovou péči. Pro žáky se sociálním znevýhodněním škola spolupracuje s kurátory a pracovníky odboru sociální péče. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných ( 17 zákona č.561/2004 Sb. a vyhláška č.73/2005 Sb Vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů.) Žáci jsou vzděláváni na základě principů integrace s využitím speciálních metod, postupů, didaktických materiálů, forem a způsobů vzdělávání. Úpravy obsahů vzdělávání vycházejí z principu diferenciace a současně individualizace s ohledem k vzdělávacím potřebám žáků. Rozsah a obsah vzdělávacích opatření stanovuje individuální vzdělávací plán, který navrhují pracovníci školských pedagogických zařízení a který vytváří škola (výchovný poradce s ostatními pedagogy jednotlivých vyučovacích předmětů) ve spolupráci s rodinou žáka. Pokud vzdělávání žáka nevyžaduje úpravy obsahů vzdělávání a změny organizace jejich výuky, není nutné vzdělávací plán vytvářet. O obsahu, průběhu vzdělávání a další péči poskytované žákovi ve škole provádí záznam výchovný poradce ve spolupráci s třídním učitelem a s učitelem příslušného předmětu. Záznam je součástí osobní dokumentace žáka. Vedení dokumentace se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních dat a údajů. Mimořádně nadaný žák může být přeřazen do vyššího ročníku nebo mu může být umožněno navštěvovat hodiny určitého předmětu ve vyšším ročníku. Součástí práce s mimořádně nadanými žáky je systematická příprava na předmětové soutěže v oblasti zájmu žáka, individuální studium naučné literatury, řešení problémových úloh, hledání jiných řešení, použití jiných technik, zpracování referátů a seminárních prací z oblasti zájmu žáka. Je-li to vhodné, může se nadanému žáku svěřit i řízení práce skupiny spolužáků. Pokud je v určité oblasti více nadaných žáků, zřizují se pro ně kroužky a nepovinné předměty rozvíjející kompetence v oblasti jejich zájmu. Výuka mimořádně nadaných žáků musí vést tyto žáky k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci a ochotě pomáhat slabším

15 6. UČEBNÍ PLÁN Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory prima sekunda tercie kvarta Celková časová dotace Minimální časová dotace Jazyk a jazyková Český jazyk a literatura komunikace Cizí jazyk- anglický Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Dějepis Občanská výchova Fyzika Člověk a příroda Chemie Biologie Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví (Tv,Bi,Ov) Tělesná výchova Využití digitálních technologií 2 Člověk a svět práce Práce s laboratorní technikou Průřezová témata 0 P Disponibilní časová vázaná- německý jazyk Dotace vázaná-volit.předmět Celková časová dotace P= povinnost zařadit a realizovat se všemi žáky v průběhu vzdělávání na daném stupni, časovou dotaci lze čerpat z volné disponibilní časové dotace

16 Poznámky k učebnímu plánu Průřezová témata jsou začleněna a realizována ve vzdělávacích oblastech dle přehledu v kapitole Průřezová témata Člověk a zdraví obsah vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví je částečně realizován v předmětu Výchova ke zdraví (1hodinová dotace) a částečně integrován do předmětů biologie, tělesná výchova, občanská výchova (1hodinová dotace) Německý jazyk jako další cizí jazyk je zařazen od tercie v celkové hodinové dotaci 6 hodin z disponibilní časové dotace Člověk a svět práce tematický okruh Svět práce je plně realizován ve vzdělávacím oboru Občanská výchova. Ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce jsou tematické okruhy Využití digitálních technologií a Práce s laboratorní technikou realizovány ve vzdělávacích oborech ve třídách sekundě a tercii. Volitelný předmět ve třídě kvartě v 1hodinové dotaci je realizován podle zájmu studentů (např.konverzace, seminář společenskovědní, přírodovědný, společenská kultura) 16

17 7. UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Název vyučovacího předmětu : Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu : Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávací oblasti RVP ZV Jazyk a jazyková komunikace. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést žáka k získání dobré úrovně jazykové kultury a mateřského jazyka, které patří k podstatným znakům všeobecné vyspělosti absolventa základního vzdělávání, a vybavit žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého poznávání. Dále vytvořit předpoklady k efektivní mezilidské komunikaci tím, že se žáci učí interpretovat své reakce a pocity tak, aby dovedli pochopit svoji roli v různých komunikačních situacích a aby se uměli orientovat při vnímání okolního světa i sebe sama. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu : Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk má komplexní charakter, ale pro přehlednost je rozdělen do tří specifických složek: komunikační a slohová výchova, jazyková výchova a literární výchova. Ve výuce se však vzdělávací obsah jednotlivých specifických složek vzájemně prolíná. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu různého typu vztahujícího se k nejrůznějším situacím, analyzovat jej a kriticky posoudit jeho obsah. Ve vyšších ročnících se učí posuzovat také formální stránku textu a jeho výstavbu. V jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. Při rozvoji potřebných znalostí a dovedností se uplatňují a prohlubují i jejich obecné intelektové dovednosti, např. dovednosti porovnávat různé jevy, jejich shody a odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a dospívat k zobecnění. Český jazyk se tak od počátku vzdělávání stává nejen nástrojem získávání většiny informací, ale i předmětem poznávání. V literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném díle. Učí se také rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produkce literárního textu. Žáci dospívají k takovým poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace a obohatit jejich duchovní život. Časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu : Tento povinný vyučovací předmět se vyučuje : - v primě - 5 hodin týdně - v sekundě - 4 hodiny týdně - v tercii - 4 hodiny týdně - v kvartě - 4 hodiny týdně 17

18 - Výuka je doplňována návštěvami divadelních představení, muzeí, besedami, exkurzemi do knihovny apod. Mezipředmětové vazby : Dějepis zejména v hodinách literatury. Hudební výchova zhudebněné básně, pohádky, písňové texty. Zeměpis zvuková stránka jazyka, nářečí, místní názvy. Výtvarná výchova grafická podoba básní a knih. Základy společenských věd Integrace průřezových témat a vzdělávacích oborů : 1) Osobnostní a sociální výchova (OSV) každodenní verbální komunikace jako klíčový nástroj jednání. 2) Výchova demokratického občana (VDO) vztah k sobě samému i k ostatním lidem, k prostředí, k normám a hodnotám. 3) Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS) poznávání kultury jiných národů. 4) Multikulturní výchova (MKV) vztahy mezi příslušníky jiných národů a etnik. 5) Environmentální výchova (EV) vnímání života jako nejvyšší hodnoty. 6) Mediální výchova (MDV) základní pravidla komunikace, dialogu a argumentace. Výchovné a vzdělávací strategie : UČITEL - Volí cestu ke konkretizovaným výstupům vyučovacího předmětu bez ostrých hranic mezi jazykovou, literární, komunikační a slohovou výchovou. - Podporuje zvyšování čtenářské gramotnosti žáků. - Využívá dostupných nebo vlastních materiálů blízkých každodennímu životu žáků. - Volí metody a formy práce podporující zájem žáků o mateřský jazyk, vytváří dostatek stimulů pro aktivní práci žáků. - Vede žáky k používání jazykových příruček. - Při zadávání slohových prací a výběru témat literární výchovy přihlíží k zájmům žáků a k aktuálním otázkám regionu. - Nepřeceňuje význam pravopisu, volí jevy základní. - Vede žáky ke zdokonalování jejich vyjadřovacích schopností a dovedností. - Rozhoduje o výběru a zařazení doplňujícího učiva. - Zařazuje dle organizace jednotlivých projektů. ŽÁK - Vyhledává informační zdroje mimo školu, prezentuje svou snahu. - Pracuje s vlastními chybami. - Prezentuje své myšlenky a názory v písemné (počítačové) podobě, na webových stránkách školy apod. - Využívá automatické opravy textu prostřednictvím ICT a zná jejich omezení. - Své výroky promýšlí, plynule se vyjadřuje v mezích slušného vyjadřování. 18

19 KOMPETENCE K UČENÍ - Vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání a za jejich budoucnost - připravujeme je na celoživotní učení. - Ve výuce zřetelně rozlišujeme základní učivo a učivo rozšiřující (doplňující). - Učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře a na internetu. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ - Na modelových příkladech naučíme žáky postupu řešení problémů. - Podporujeme netradiční způsoby řešení problémů. - Ve škole i při mimoškolních akcích průběžně sledujeme, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají. KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ - Podporujeme různé formy komunikace v rámci Evropy i světa. - Klademe důraz na kulturní úroveň komunikace. - Vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty. - Učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky ( místní tisk, web, referáty apod.). - Vedeme žáky k pozitivní prezentaci a reprezentaci své osoby a své školy na veřejnosti. - Připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících situacích. KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ - Učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce. - Rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role. - Učíme žáky kriticky hodnotit práci týmu, svoji práci v týmu i práci ostatních členů týmu. - Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují. - Podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů. KOMPETENCE OBČANSKÉ - Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy i rodičů. - Na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní projevy chování lidí. - Podporujeme různé formální i neformální způsoby spolupráce s obcí, policií, složkami IZS apod. KOMPETENCE PRACOVNÍ - Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci. Žádnou prací netrestáme. Kvalitně odvedenou práci vždy pochválíme. - Při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí. Měníme pracovní podmínky, žáky vedeme k adaptaci na nové pracovní podmínky. - Různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi cíleně ujasňujeme představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a o volbě vhodného dalšího studia. 19

20 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Očekávané výstupy KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru - rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj - dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci - odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru - v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči - zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu - využívá základy studijního čtení - vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát - uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování - využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák - spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami - správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci - využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace - rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí - v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí - rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití LITERÁRNÍ VÝCHOVA Žák - uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla - rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora - tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie - rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty - rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele 20

21 - uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře - porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování - formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo - vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích 21

22 Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník: PRIMA Přesahy a vazby Žák: - pracuje s osnovou, na základě osnovy sestaví text, oživí vypravování - popíše předmět, osobu, děj, pracovní postup - napíše zprávu a oznámení, zná rozdíl mezi nimi - formuluje hlavní myšlenky textu - stylizuje dopis - používá jazykové příručky - dbá na správnou výslovnost, přízvuky, důrazy, tempo, pauzy a melodii řeči - vyznačí stavbu slov a aplikuje ji v pravopisu - určí podstatná jména abstraktní a konkrétní, pomnožná, hromadná a látková, skloňuje vlastní jména osobní a místní, přídavná jména, zájmena a číslovky, časuje slovesa - ovládá stavbu větnou a textovou, tvoří věty, rozezná větu jednoduchou a souvětí - rozezná rozdíl mezi bájí, pohádkou a pověstí - seznámí se s baladami, jejich stavbou a jazykem - pozná život v cizích zemích - seznámí se s žánrem dobrodružné literatury - cítí potřebu vztahu ke zvířatům - chápe zábavnou funkci literatury - seznámí se s žánrem nonsensové literatury Komunikační a slohová výchova - vypravování - popis - zpráva, oznámení - učení - dopis Jazyková výchova - jazyk a jeho útvary, jazykověda, jazykové příručky - zvuková stránka jazyka - stavba slova a pravopis - tvarosloví - skladba - Literární výchova - mýty, pohádky, pověsti - česká literatura 19.stol.. - cesty - odvaha a dobrodružství - svět lidí a svět zvířat - maléry a patálie - úsměvy a šibalství VV Ze Dě, Fy, HV, ZSV HV, VV, ZSV Ze, VV, Dě Bi, HV OSV MDV EGS EV 22

23 Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník: SEKUNDA Přesahy a vazby Žák: - sestaví osnovu vypravování - popíše umělecké dílo, výrobek, pracovní postup, vytvoří charakteristiku a líčení - seznámí se s životopisem, cvičí se prakticky v jeho zpracování - dokáže vytvořit žádost, pozvánku a výtah Komunikační a slohová výchova - vypravování - popis - životopis - žádost - pozvánka -výtah VV - rozezná v textu neohebné slovní druhy a určí je - ovládá pravopis i-y - tvoří homonyma, antonyma, synonyma, určí slova jedno- a mnohoznačná, odborné názvy, sousloví, rčení - odvozuje, skládá a zkracuje slova - rozliší větu hlavní a vedlejší, větné členy podle vztahů -pozná bajku, funkci přirovnání, žánr pohádky -seznámí se s písní,, romancí, stavbou básně -charakterizuje epos, loutkové divadlo -dokáže ocenit statečnost a vytrvalost -zařadí knihu k určitému typu -zhodnotí zábavnou funkci literatury Jazyková výchova - slovní druhy - pravopis - význam slov - slovní zásoba a tvoření slov - skladba Literární výchova - fantazie - přátelství a láska - staré příběhy - souboje, prohry, vítězství - setkání s lidmi - úsměv v literatuře Dě HV Ze EGS VDO MKV 23

24 Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník: TERCIE Přesahy a vazby Žák: - seznámí se s charakteristikou vnitřní a vnější - vypracuje výklad a výtah s pomocí osnovy, použije vhodně odborné názvosloví - vyhledá líčení a použije je jako vzor pro vlastní tvorbu - logicky uvažuje, vyjadřuje vlastní názory Komunikační a slohová výchova - charakteristika - líčení - výklad - výtah - úvaha - rozpozná útvary českého jazyka, chápe češtinu jako součást slovanských jazyků, pěstuje jazykovou kulturu - rozpozná hlavní způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, slova přejatá - skloňuje podstatná jména, zájmena, časuje slovesa, procvičuje pravopis - poučí se o stavbě větné a textové, o tvoření vět Jazyková výchova - jazyky slovanské, obecné výklady o českém jazyce - nauka o slovní zásobě - tvarosloví - skladba Ze Dě EGS - seznámí se s pojmy adaptace, parafráze,kontrast, metafora, balada, bajka, epitaf, epigram, satira,hyperbola, metonymie, soudnička, paradox, přísloví, rčení, scénář, rytmus básně, dramatičnost básně, řečnická otázka, písňový text - ocení jazyk literárního díla, použití humoru - pozná hodnotná díla žánru sci-fi Literární výchova - starší literatura - od romantismu k moderní literatuře - těžce zdolatelné překážky - humor - chvála jazyka - sci-fi 24

25 Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník: KVARTA Přesahy a vazby Žák: - dbá na jazykovou správnost, slohovou přiměřenost, slohovou vhodnost jazykových prostředků - procvičí vypravování, popis, charakteristiku, životopis, výklad, výtah, úvahu, proslov, publicistické útvary, vyplňuje tiskopisy, diskutuje - v praxi využívá obecná poučení o jazycích slovanských,, o útvarech českého jazyka - uvede základní poznatky o vývoji českého jazyka - ovládá zvukové prostředky jazyka, pravopis a výslovnost slov přejatých - chápe pravidla stavby slov a jejich tvoření - určuje slova jedno- a mnohoznačná, synonyma, antonyma, homonyma, odborné názvy - určuje slovní druhy, druhy a tvary jmen, jména přejatá, slovesa a jejich tvary, přechodníky, velká písmena - ovládá stavbu větnou, stavbu textovou, tvoření vět, slovosled - získává poznatky o prvcích literárního díla: mluvený jazyk, lidové vidění světa, intelektuální ironie, odlehčená poloha pohledu na svět, improvizace, humor, angažovanost, prolínání forem, ohlas díla, ideová stránka díla, utopie Komunikační a slohová výchova - jazyková kultura - slohové postupy a útvary užívané v různých komunikačních oblastech a situacích Jazyková výchova - jazyky slovanské, obecné výklady o českém jazyce - zvuková stránka jazyka - tvoření slov - význam slova - tvarosloví - skladba Literární výchova - chvála vypravěčství - rozpornost světa - divadlo písňové texty - česká poezie 20. století - vize a fantazie - nelehké životní osudy Ze, Dě Hv MDV 25

26 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Obor vzdělávací oblasti: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu : Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka anglického jazyka je založena na modelu britské angličtiny, ale žáci jsou seznamováni také s modelem americké angličtiny. Přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast jevů zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytují živý jazykový základ a předpoklady pro komunikaci žáků v rámci integrované Evropy a světa. Osvojování cizího jazyka pomáhá snižovat jazykové bariéry a přispívá ke zvýšení mobility jedinců jak v jejich osobním životě, tak v dalším studiu a v budoucím pracovním uplatnění. Umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí v jiných zemích a jejich odlišné kulturní tradice. Prohlubuje vědomí závažnosti vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance a vytváří podmínky pro spolupráci škol na mezinárodních projektech. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Předmět směřuje k tomu, aby žáci byli schopni dorozumět se s cizincem v běžných situacích a hovořit s ním o jednoduchých tématech. Při výuce jsou rozvíjeny všechny jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení i psaní). Při výuce se seznamují s reáliemi anglicky mluvících zemí a s kulturními rozdíly. Časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět má časovou dotaci čtyř hodin v primě, sekundě a tercii a tří hodin v kvartě. Výuka probíhá většinou ve třídách dělených na dvě skupiny, v závislosti na počtu žáků ve třídě. Žáci mají možnost účastnit se zájezdů do Anglie, které se organizují dle zájmu. Při výuce se využívá audiovizuální technika (CD, audio/videokazety, DVD, PC), obrázky. Žáci mají možnost odebírat různé anglické časopisy dle jejich úrovně. V rámci projektu E-twinning navazují některé studijní skupiny kontakty s jinými studenty v rámci EU a podílejí se na vypracovávání projektů na určitá témata. Každoročně se pořádají konverzační soutěže v AJ, dále je možnost účastnit se pěveckých soutěží. Zájemci se také účastní divadelního či filmového představení v AJ. Pro výuku AJ jsou využívány poznatky z absolvovaných seminářů založených na komunikativní metodě, která na bázi různých aktivit a her vede k pochopení a prohloubení různých gramatických jevů a k rozvoji komunikačních dovedností. Mezipředmětové vazby zeměpis reálie anglicky mluvících zemí i naší republiky biologie domácí i divoce žijící zvířata, příroda kolem nás dějepis dějiny anglicky mluvících zemí i naší republiky hudební výchova zpívání a poslech anglických písní, pěvecká soutěž literatura čtení ukázek zjednodušených klasických děl v angličtině občanská výchova rozvíjení komunikačních schopností Integrace průřezových témat a vzdělávacích oborů Vzhledem k seznamování studentů s kulturami anglicky mluvících zemí se do tohoto předmětu integrují multikulturní výchova a žáci si utvářejí kladný vztah k jiným kulturám. Žáci jsou seznamováni a vedeni k diskuzi o evropských i globálních souvislostech, čímž integrujeme průřezové téma výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. V různých projektech se může výuka anglického jazyka propojit i s mediální výchovou. Promítání průřezových témat je uvedeno v tabulce a vychází ze všech vymezených průřezových témat. 26

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 1.část

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 1.část Základní škola T.G.Masaryka Kutná Hora, příspěvková organizace se sídlem v Kutné Hoře, Jiráskovy sady 387 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 1.část

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Dolní Rožínka 2 Obsah Obsah... 3 I. Identifikační údaje... 5 II. Charakteristika školy... 7 III. Charakteristika školního

Více

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

3 Charakteristika školního vzdělávacího programu

3 Charakteristika školního vzdělávacího programu 3 Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Zaměření školy poskytuje všeobecně zaměřené vzdělávání, jehoţ prioritou je připravit ţáky po odborné i jazykové stránce ke studiu na vysokých školách

Více

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová 3.1.Charakteristika školního vzdělávacího programu Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová ŠVP vychází z cílů základního vzdělávání

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Pojetí základního vzdělávání ŠVP Základní vzdělávání navazuje na předškolní vzdělávání a na výchovu v rodině. Je jedinou etapou vzdělávání, kterou povinně

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Josef Pulkrab telefon: 384 392 430 zřizovatel: městský úřad e-mail: reditel@zsstrmilov.cz telefon a fax: 384 392 354

Více

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. pro základní vzdělávání

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. pro základní vzdělávání 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, MARTINOVSKÉHO 153 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Obsah 1. Identifikační údaje, údaje o škole a zřizovateli...

Více

HROU A UČENÍM DOJÍT K VĚDĚNÍ

HROU A UČENÍM DOJÍT K VĚDĚNÍ Školní vzdělávací program Aktualizace 1. 9. 2013 HROU A UČENÍM DOJÍT K VĚDĚNÍ Základní škola Ostrava Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvková organizace OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vypracovaný podle RVP ZV č.j. 271/2013 Základní škola Dvorce 1. Identifikační údaje Název ŠVP: pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola a mateřská

Více

Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého všeobecného studia Gymnázium Karla Čapka, Školní 1530, Dobříš KARLÍK

Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého všeobecného studia Gymnázium Karla Čapka, Školní 1530, Dobříš KARLÍK Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého všeobecného studia Gymnázium Karla Čapka, Školní 1530, Dobříš KARLÍK je jedna věc stejně dobrá a krásná, a to je pozorovat. Pozorovat, vidět, objevovat,

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM od 1. 1. 2012 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Více

Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Školní vzdělávací program. Školní vzdělávací program

Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Školní vzdělávací program. Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 1.1 NÁZEV VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: BRÁNA DO ŽIVOTA... 5 1.2 PŘEDKLADATEL... 5 1.3 ZŘIZOVATEL ŠKOLY... 5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1 HISTORIE ŠKOLY...

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ)

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) 5. Učební osnovy 5.1. Jazyk a jazyková komunikace 5.1.3 Německý jazyk Blok předmětů: Název předmětu: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) Další cizí jazyk - NECKÝ JAZYK Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola pro život. Identifikační údaje školy

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola pro život. Identifikační údaje školy Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Tvořivá škola pro život Identifikační údaje školy Název: Základní škola Oslavice, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace IZO: 600 130 584 IČO:

Více

Gymnázium Havlíčkův Brod

Gymnázium Havlíčkův Brod ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ denní forma vzdělávání Gymnázium Havlíčkův Brod Dignitatis memores ad optima intenti 1. Obsah: 1. Obsah:...2 SPOLEČNÁ ČÁST...4 2. Identifikační údaje...5

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - v12 Škola pro všechny Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny Základní škola a Mateřská škola Vyškov,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY SVÉBOHOV, OKRES ŠUMPERK, SVÉBOHOV 141

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY SVÉBOHOV, OKRES ŠUMPERK, SVÉBOHOV 141 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY SVÉBOHOV, OKRES ŠUMPERK, SVÉBOHOV 141 Obsah 1 Identifikační údaje... 6 2 Charakteristika školy... 7 2.1 Základní údaje

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Další cizí jazyk - německý - navazuje na vzdělávání v jazyce mateřském a v cizím jazyce první volby. Poskytuje širší jazykový

Více

Školní vzdělávací program Veselá škola Základní školy Prosetín, Prosetín 70, 59264

Školní vzdělávací program Veselá škola Základní školy Prosetín, Prosetín 70, 59264 Školní vzdělávací program Veselá škola Základní školy Prosetín, Prosetín 70, 59264 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSETÍN A MATEŘSKÁ ŠKOLA PROSETÍN OKRES ŽĎÁR NAD SÁZAVOU PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PROSETÍN ZÁŘÍ

Více

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST Ruská 355, 353 69 Dodatek č. 1 k ŠVP NG 1. verze Zpracovány podle: RVP ZV 2013 ŠKOLA PRO BUDOUCNOST změna učebního plánu učební osnovy AJK, NJK Razítko školy: Podpis ředitele: V Mariánských Lázních dne

Více

Základní škola a Mateřská škola Maletín, okres Šumperk, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Maletín, okres Šumperk, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Maletín, okres Šumperk, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Tento dokument byl schválen radou školy dne : ředitelka školy razítko školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. I ve mně je lídr č. j.: mand/960/2015.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. I ve mně je lídr č. j.: mand/960/2015. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM I ve mně je lídr č. j.: mand/960/2015. 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Charakteristika školy...

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2010) (verze z roku 2012 určená pro veřejnou diskusi) Praha 20072012 Tento dokument neprošel jako celek v tomtopředloženém

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 822/2007 ZŠ Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: ZŠ Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT, náměstí Míru 7, Fryšták 1 Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Předkladatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Opava, Mařádkova 15 příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Opava, Mařádkova 15 příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2.

Více

Školní vzdělávací program. Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy

Školní vzdělávací program. Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MASARYKOVA KLASICKÉHO GYMNÁZIA, S. R. Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce. (Aristoteles)

Více

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a. s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a. s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e SMART škola ZŠ s RVMPP Buzulucká 392, Teplice 415 03 SMART škola Čj.: 9/2014 Účinnost

Více

MOZAIKA SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ PRO ŽIVOT

MOZAIKA SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání MOZAIKA SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, UKRAJINSKÁ 2447, KLADNO, 272 01 Obsah 1-3 1. Identifikační údaje 4-5

Více

Brána jazyků otevřená

Brána jazyků otevřená 21.základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace / Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání vypracovaný podle RVP ZV č.j. 21/1031/07 Brána jazyků otevřená

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, p. o. Školní vzdělávací program pro základní a gymnaziální vzdělávání vypracován podle RVP ZV a RVP G šestiletý program Hlučín 2014 Vize školy V našem plánu vycházíme

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu - 2. stupeň

OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu - 2. stupeň OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu - 2. stupeň Obsahové, časové a organizační zařazení Předmět Občanská výchova je realizován v 6., 7. A 9. ročníku 1 hodinu týdně. Výuka probíhá v kmenové nebo multimediální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Barevná škola ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA POLEŠOVICE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1.2. Údaje o škole: Název školy: Základní škola

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sezimovo Ústí, 9. května 489, okres Tábor

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sezimovo Ústí, 9. května 489, okres Tábor Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Sezimovo Ústí, 9. května 489, okres Tábor OBSAH Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Charakteristika ŠVP...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY I. Identifikační údaje název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny předkladatel: název školy: I. Základní

Více

1.9.2013 Školní vzdělávací program Základní školy Na Líše vycházející z RVP ZV. "Stavíme mosty"

1.9.2013 Školní vzdělávací program Základní školy Na Líše vycházející z RVP ZV. Stavíme mosty 1.9.2013 Školní vzdělávací program Základní školy Na Líše vycházející z RVP ZV "Stavíme mosty" Obsah Identifikační údaje Identifikační údaje oboru Název ŠVP 1.9.2013 Školní vzdělávací program Základní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program č. j. MŠZŠ 300/2013 Základní škola a mateřská škola Mysločovice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Platnost od 1. 9. 2013 Projednáno a schváleno na pedagogické radě

Více

1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA ( OSV )

1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA ( OSV ) Začlenění průřezových témat Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a svým formativním charakterem vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Průřezová témata budou realizována třemi základními

Více

Poznáváme přírodu, poznáváme sebe

Poznáváme přírodu, poznáváme sebe ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Poznáváme přírodu, poznáváme sebe Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace Motto: Jedině díky přírodě je svět světem a my jsme sebou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov Obsah Identifikační údaje.. 6 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KŘETÍN, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Naše škola; č.j.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KŘETÍN, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Naše škola; č.j. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KŘETÍN, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Naše škola; č.j. 32/2007-02-03 Verze 1.1. z 04.09.2010 Platnost OBSAH 1. Identifikační údaje... 4

Více

ŠVP SOŠPg LIBEREC JERONÝMOVA 425/27

ŠVP SOŠPg LIBEREC JERONÝMOVA 425/27 ŠVP SOŠPg LIBEREC JERONÝMOVA 425/27 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ zpracováno podle RVP pro obor vzdělání PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA (75-31-M/01) Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická

Více

DLOUHODOBÁ KONCEPCE ŠKOLY

DLOUHODOBÁ KONCEPCE ŠKOLY Základní škola Kojetín náměstí Míru 83 752 01 Kojetín Telefon: 581 762 036 Web: www.zskojetin.cz E-mail: skola@zsnammiru.kojetin.cz DLOUHODOBÁ KONCEPCE ŠKOLY NA OBDOBÍ DO ROKU 2018 V Kojetíně 19. 3. 2012

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání, č.j.: 142/2013, ze dne 25. 6. 2013

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání, č.j.: 142/2013, ze dne 25. 6. 2013 Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání, č.j.: 142/2013, ze dne 25. 6. 2013 Č.j.: ZŠKom/121/2015 IV. Učební plán IV. 1. Tabulace učebního plánu Učební plán pro 1. stupeň

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Soukromá střední a základní škola (1. KŠPA) Praha s.r.o. Vidím, slyším, cítím - učím se ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM Soukromá střední a základní škola (1. KŠPA) Praha s.r.o.: Vidím,

Více

Člověk a svět práce - okruh práce s technickými materiály

Člověk a svět práce - okruh práce s technickými materiály Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - okruh práce s technickými materiály Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět

Více

4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova. 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova. 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia Ţidlochovice. Osmileté studium

Školní vzdělávací program Gymnázia Ţidlochovice. Osmileté studium Školní vzdělávací program Gymnázia Ţidlochovice Osmileté studium 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika školy... 6 2.1 Velikost školy... 6 2.1 Vybavení školy... 6 2.3 Charakteristika pedagogického

Více

Identifikační údaje ZŠ Jana Wericha Charakteristika školy, Charakteristika ŠVP Učební plán, Učební osnovy Hodnocení žáků, Autoevaluace školy

Identifikační údaje ZŠ Jana Wericha Charakteristika školy, Charakteristika ŠVP Učební plán, Učební osnovy Hodnocení žáků, Autoevaluace školy Školní vzdělávací program ZŠ Jana Wericha Část A Identifikační údaje ZŠ Jana Wericha Charakteristika školy, Charakteristika ŠVP Učební plán, Učební osnovy Hodnocení žáků, Autoevaluace školy Obsah: 1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV-LMP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV-LMP Č.j. 206/2015 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV-LMP s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA Vítězslava Hálka ODOLENA VODA, Školní 200

Více

Školní vzdělávací program. Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny

Školní vzdělávací program. Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny ŠVP pro základní vzdělávání Škola pro všechny žáky Verze druhá z 01. 09. 2010 Platnost 1.9.2007 Obsah 1 Identifikační údaje

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 102 b) Počet tříd: 6 I.st. 3 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

Školní vzdělávací program Pestrobarevná škola

Školní vzdělávací program Pestrobarevná škola Školní vzdělávací program Pestrobarevná škola Motto: Každý člověk má svou hodnotu a může se stát rovnocenným partnerem každého z nás. Základní škola praktická a speciální Vítězství 29 Mariánské Lázně 353

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy Posláním školy je vytvoření smysluplné a přirozené školy otevřené pro všechny děti, snahou je připravit takové podnětné prostředí, aby každý

Více

H A R M O N I E Z Á K L A D N Í Š K O L A K O L Í N I I I.,

H A R M O N I E Z Á K L A D N Í Š K O L A K O L Í N I I I., Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M H A R M O N I E Z Á K L A D N Í Š K O L A K O L Í N I I I., L I P A N S K Á 4 2 O B S A H 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristikaškoly... 4 3. Charakteristika

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk. Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Název předmětu: INFORMATIKA

5. UČEBNÍ OSNOVY. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk. Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Název předmětu: INFORMATIKA 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název předmětu: INFORMATIKA Charakteristika vyučovací oblasti Vzdělávací oblast Informační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Škola v přírodě. zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV- LMP

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Škola v přírodě. zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV- LMP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Škola v přírodě zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV- LMP I. Základní škola a Mateřská škola Tisá, příspěvková organizace Úprava č.2 Adresa : Tisá

Více

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází z obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (verze platná od 1.9.2013) úplné znění s vyznačenými změnami Základní škola a mateřská škola Hradec nad Svitavou, okres Svitavy 2012 2013 Až budou knihy

Více

Školní vzdělávací program pro gymnázium se sportovní přípravou. Gymnázium, Jeseník, Komenského 281

Školní vzdělávací program pro gymnázium se sportovní přípravou. Gymnázium, Jeseník, Komenského 281 Školní vzdělávací program pro gymnázium se sportovní přípravou Gymnázium, Jeseník, Komenského 281 2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro gymnázium se sportovní přípravou 1 Vzdělávací

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 3. základní škola Malé náměstí 3 350 02 CHEB - 1 - Vlastní hodnocení školy Obsah: 1 Stanovené cíle... 3 2 Podklady pro zpracování:... 3 3 Oblasti hodnocení školy... 3 3.1 Podmínky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím Bukovec, 739 85 Bukovec 66 1. Identifikační údaje Adresa školy : Základní škola a mateřská

Více

Dodatek č. 2 k II. dílu ŠVP. Úpravy osnov předmětů Český jazyk a Německý jazyk

Dodatek č. 2 k II. dílu ŠVP. Úpravy osnov předmětů Český jazyk a Německý jazyk Dodatek č. 2 k II. dílu ŠVP Úpravy osnov předmětů Český jazyk a Německý jazyk Platnost dokumentu : od 1. 9. 2015 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia a SOŠ ekonomické Sedlčany byl v uvedené

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 093 50/99-5073 Oblastní pracoviště č. 9 Hradec Králové Signatura: bi3cs104 Okresní pracoviště Náchod

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 093 50/99-5073 Oblastní pracoviště č. 9 Hradec Králové Signatura: bi3cs104 Okresní pracoviště Náchod Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 093 50/99-5073 Oblastní pracoviště č. 9 Hradec Králové Signatura: bi3cs104 Okresní pracoviště Náchod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Náchod, Komenského

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání DO ŠKOLY S RADOSTÍ Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Verze 2013/2014-1 - OBSAH 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Obecné směřování školy vize Výchovně vzdělávací péči celého školského zařízení zaměřujeme především na děti s těžkým zdravotním postižením, a to zejména

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBOR: ŠVP s účinností od 1. 9. 2015 pro výuku žáků třídy: 1. P ve šk. r. 2015-2016 2. P ve šk. r.

Více

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ PLATNOST OD 1. ZÁŘÍ 2011 Obsah 1.1 Identifikační údaje...2 1.2 Charakteristika zařízení...3 1.3 Konkrétní cíle vzdělávání...3 1.4 Délka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA Vinohradská 54, Praha 2

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA Vinohradská 54, Praha 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA Vinohradská 54, Praha 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 7 1.1 Název vzdělávacího programu... 7 1.2 Předkladatel...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JUNGMANNOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY BEROUN, PLZEŇSKÁ 30 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Jungmannovy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělání CESTY

Školní vzdělávací program pro základní vzdělání CESTY Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělání CESTY Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se." Dalajlama Náš vzdělávací program má

Více

Č.j.: ŠR / 79 / 2014 NAŠE ŠKOLA

Č.j.: ŠR / 79 / 2014 NAŠE ŠKOLA ŠKOLNÍ VZD?LÁVACÍ PROGRAM pro základní vzd?lávání Č.j.: ŠR / 79 / 2014 NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RÁJEČKO DLOUHÁ 279, RÁJEC - JESTŘEBÍ Vypracovala: Mgr. Jana Smejkalová 1. Identifikační

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. Projednáno v pedagogické radě dne: 8.11.2007 Úvod Vlastní hodnocení školy je prováděno na základě

Více

NĚMECKÝ JAZYK B2 Název vyučovacího předmětu: Německý jazyk

NĚMECKÝ JAZYK B2 Název vyučovacího předmětu: Německý jazyk Gymnázium olympijských nadějí, České Budějovice (2. ročník) NĚMECKÝ JAZYK B2 Název vyučovacího předmětu: Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací

Více

Člověk ve společnosti

Člověk ve společnosti Vyučovací předmět Člověk a společnost Týdenní hodinová dotace 2 hodiny Ročník Prima Roční hodinová dotace 72 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Žák 1 a) vyjmenuje symboly našeho

Více

Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér

Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér Zaměření: Instalatér Obsah Základní údaje Identifikační údaje oboru Název ŠVP 36-52-H/01 Instalatér Motivační název 36-52-H/01 Instalatér Platnost od 1.

Více

Koncepční záměry a úkoly. Základní škola Klimkovice, 2013-2016

Koncepční záměry a úkoly. Základní škola Klimkovice, 2013-2016 Koncepční záměry a úkoly Základní školy Klimkovice 2013-2016 Charakteristika školy: NÁZEV: Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace ZŘIZOVATEL: Město Klimkovice IZO: 102 244 154 e-mail: zs-klimkovice@quick.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Polička, Nábřeží svobody 306. Nábřeží svobody 306, 572 01 Polička. Identifikátor školy: 600 012 859

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Polička, Nábřeží svobody 306. Nábřeží svobody 306, 572 01 Polička. Identifikátor školy: 600 012 859 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Polička, Nábřeží svobody 306 Nábřeží svobody 306, 572 01 Polička Identifikátor školy: 600 012 859 Termín konání inspekce: 7. - 12.

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu

Více

CESTA ZA SLUNÍČKEM. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BÍLOVEC,WOLKEROVA 911, příspěvková organizace

CESTA ZA SLUNÍČKEM. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BÍLOVEC,WOLKEROVA 911, příspěvková organizace CESTA ZA SLUNÍČKEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BÍLOVEC,WOLKEROVA 911, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školního vzdělávacího programu: CESTA ZA SLUNÍČKEM Předkladatel: Základní škola, Bílovec, Wolkerova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Asistent zubního technika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Asistent zubního technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Asistent zubního technika 1 Identifikační údaje...4 1.1 Předkladatel...4 1.2 Zřizovatel...4 1.3 Název ŠVP...4 1.4 Platnost dokumentu...4 2 Profil absolventa...5 2.1 Popis uplatnění

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-945/10-S. Základní škola Maltézských rytířů. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-945/10-S. Základní škola Maltézských rytířů. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-945/10-S Základní škola Maltézských rytířů Adresa: Školská 349, 272 01 Kladno Identifikátor: 600 001 199 IČ: 00 873

Více

Základní škola Pivín, okres Prostějov, příspěvková organizace 798 24 Pivín 170 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Škola pro život

Základní škola Pivín, okres Prostějov, příspěvková organizace 798 24 Pivín 170 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Škola pro život Základní škola Pivín, okres Prostějov, příspěvková organizace 798 24 Pivín 170 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola pro život Školní vzdělávací program Škola pro život ZŠ Pivín, okres Prostějov, příspěvková

Více

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ševětín

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ševětín Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ševětín ŠIMON 07 Verze 1 z 31. 08. 0007 Platnost 2008/2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika školy a ŠVP 6 2.1. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková organizace Naše škola Verze konečná z 1. 9. 2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola č.j.

Více

Roční plán práce školy na školní rok 2007/2008

Roční plán práce školy na školní rok 2007/2008 Roční plán práce školy na školní rok 2007/2008 I. Hlavní úkoly školního roku 1. Organizačně zajistit práci školy, aby probíhala v souladu s platnými vzdělávacími programy pro základní vzdělávání a se ŠVP

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-374/14-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-374/14-S. Předmět inspekční činnosti INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-374/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince zsjince@zsjince.cz IČO

Více

Strojírenská a elektrotechnická zařízení

Strojírenská a elektrotechnická zařízení Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk, Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk REDIZO 600171388 Školní vzdělávací program Strojírenská a elektrotechnická zařízení Varianta 1.3 Dle RVP 23-41-M/01

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 872/2009-A. Gymnázium, Praha 10, Omská 1300. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 872/2009-A. Gymnázium, Praha 10, Omská 1300. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 872/2009-A Název školy: Gymnázium, Praha 10, Omská 1300 Adresa: Omská 1300, 100 00 Praha 10 Identifikátor: 600006646 IČ: 63109026 Místo

Více

Školní vzdělávací program P E K A Ř

Školní vzdělávací program P E K A Ř Školní vzdělávací program P E K A Ř Identifikační údaje: Název školy: Zřizovatel: Kód a název oboru: Název ŠVP: Stupeň vzdělání: Délka vzdělávání: Forma vzdělávání: Datum platnosti: Střední škola technická,

Více

PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ RVP 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ Školní

Více

Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25, 53003 Pardubice

Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25, 53003 Pardubice Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25, 53003 Pardubice Struktura ŠVP 02 2013, 1. verze, platný od 1. 9. 2013 Školní vzdělávací program ZŠ Pardubičky 1. Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA

Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2382/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2382/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2382/14-S I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71, okres Praha - východ Masarykovo nám. 71,

Více

OPRAVÁŘSKÉ PRÁCE NA VOZIDLECH, STROJÍCH A ZAŘÍZENÍCH

OPRAVÁŘSKÉ PRÁCE NA VOZIDLECH, STROJÍCH A ZAŘÍZENÍCH Školní vzdělávací program OPRAVÁŘSKÉ PRÁCE NA VOZIDLECH, STROJÍCH A ZAŘÍZENÍCH Identifikační údaje: Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace

Více