,0./3251?!, ,;/? 7? 20B3=0.8.25,: 5=,-./!0!CDEF+FGH8, I+FCJ" name="description"> ,0./3251?!, ,;/? 7? 20B3=0.8.25,: 5=,-./!0!CDEF+FGH8, I+FCJ">

)DFK)+QFKEMDFE,H; MF + G(C +I )I )CI )+I FI ) FIJ+I G) G)+ )(F+E E L ( H ;C(C,(CD)DPL +E8,(C(MFFGKI FC(FGFIGEG F *

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ")DFK)+QFKEMDFE,H; MF + G(C +I )I )CI )+I FI ) FIJ+I G) G)+ )(F+E E L ( H ;C(C,(CD)DPL +E8,(C(MFFGKI FC(FGFIGEG F *"

Transkript

1 Zepel!"#$$#%&#' ()* +,-./! /,1,- 627!, /,92,,06, 3 0:;0./<=6, 8.;0>,0./3251?!, ,;/? 7? 20B3=0.8.25,: 5=,-./!0!CDEF+FGH8, I+FCJ FKDELFG) M)FEFJ)C D+FG) C4FD FK)+ N)))+NM; MH1L (C + GK(J(D+LID(OFKCGE FK (KIKE+E DMEKPDGE )DFK)+QFKEMDFE,H; MF + G(C +I )I )CI )+I FI ) FIJ+I G) G)+ )(F+E E L ( H,R0DE))E F GPD)CFKEDKLIKE+E H. GE C)+G+N( (F +I(CC,F)FD(D HEM) E),DF DD(+EKDM)GD(H0FI(CCEM S, FCE++F++EK MEFCF H ;C(C,(CD)DPL +E8,(C(MFFGKI FC(FGFIGEG F * ((CE++++M H2 E FM+IFID) GE++DNFNDMEK)H-E DCD C+ELFFIGEG KE C+ + FEDFG)) IH1DM) E +J H FFCDME(CDELKH8,EDE(CJMM+MJH L (CEFD F KE+)C(E+)E+(KEFCD (CF MEEH0MFI (CF (C H8 E+ FD(DMEH8JE++FIE (MEG)E+T)( N FJ )IIMFK)FI) IU )(C+N)DE H;CGEEJ DE E H0(C)K(J+KFK+LH ;C(C8,F+(CD)E E DI)NDH EDIMLME,FD( J(C)HE E FGLMFIMJFFD KEDH 8,FIF J,F(+)C(F+EGMDFG))F)++FJF M; M) H8FCJLFGFFGFDF H4J; M)PCDFFLH!C(C+FENC(C8ED(DHDE+ +FLH JMJJD+ME H VVV 8NF+()DLJ(KFM(CLH 0DL)FEEJG#FI) MLFKI)FH,(CI) FM E FMG)LFF F8L +FL H0D ID+ )+H1)DM * =J+M FKFJ +FMF+NFMGW1LFM EN+DJ(CFMHHH 0DEMJFMNJ K KENJ(KJEW-EDM)GMJM(H!CEH XE LX8F HX1 EMYMNH) GD) ) (+EKF+HX XCME+F)CWX X0)(DFMI)HME)MIJEFM HX X; MF+WXD 8HZ+MMD)MDE+H7EM( FHX FH7J(C) E(CRX EI(H0GEFMC DFMIUFMH X0()YX+I +H

2 LF) C+D 8+J J++H4M J(C+MF)(FI)H EDEFI)CFDCEFCD,M 2F+ E J FMLH0) E+ )I 8 MFMH7+MF LJ FIME H = G)E)(KJF LW FG)ENJ+DKEDH /C)+JFDCJGEKE CH)E)K(CDCH-)+(+LLF LFC M FCII+ H-EMG(C E+MFFK MFC 8)EDJFH4+F J FJ+E LJKLH )(FCIFLFH0 E;FCH- )+F CJ)MDFCM)8D+H IFMKE EEDF H 8MFE M ( (DFC+CHGLMM)(CJM(DE(F M+)M DMHEM8 FF F)FH-ME+)F(H0(C)MD(C +)LMIEF+R 4M (CDMHMYMCMCFFM)H1KJMFFFG MC)M C(D+LI H8DF GJ EHCJG)FCIGD)LCF)(GEQE+ DF MT FH -+)M+M8F)+(+LLH+JFEM)MIH 8)++M)K)(HM E++FGHMYMNJ(CEGF)MD G)E)M2HD E +M EFMEDHFGEFGF EKEEME+ H 8+JM+;NF( LFDM+FC)+(DFH L FFECH X+GX+)FM )EHX +F XH 0+EM8HEMD(CLH X7JEMEIMCXL IDFH -DG)FD + E +C)DE FEHCC+C+)HB LI FI)C++ CCLMR +M FM E) F FI) F (C+ E+)FF)8 + +FFH X-EXEDEJ++M8FCFCMH0Y8F F M(+ CI+ F D FM G)CGEH X8,EMMX+F ( FECFFG+(CE E ME FMNHXE+E M ENH8M +FFI)( C2,M D JD H7J FMDHHHX 8LLDEL D) + DM L[$H6C)IMYMCJCCH XHHH+ FDN+FMJM)H1D+F CFF CH1D)FDH8L+MW +J E+I FM H1ME(CDEKNFE+ EH4DFEME(DC +J+I LK)D(K) EEC)+IFI)C++ C(CE F E DF EK)F)CGE E)+)+)G(+)FK)(DFM)HX X1UXD)M+EK)HX=DFHX X-CI +M FM MEF+ )FHJ+EFE E H-ED+F8,4HA EG)+MFEM + +IEFDHX X4ME+XMK)FGEH.TDX+XDLF(H X7EI G)WXD+8 CH X,+HX X0DHX X1UHX XFK(XDM8H!C+FLKJ FM ((FHX=) )F FKEDKEHX X2 +MF+HX X0K)G)RX 8 E+D)LH/(FJ+FLFFED+F R LE(K)H0YE)(K FCDKJD+FR X0+FME(JRX 8+DEMJ EFCD +H,E CDKFKFNDL )F+)F H8 E))FDFG)FDFHMFCIIEMD+FI)CF ( GC+LLD(F(DCH 8(M FK H1ND(EK F+F)H X0)) LCD KE+ERXDFXE (C FCM G)E+HHHX X8I +DXF+ FCMI)H!C)(I ELJ+F+ (D+)C(CLFH X1CFCE WX X/EFME(C(CDF IX+FDMEKH X7+DO FMJMID)F+MIF+EGE+MD+FGE EMDM(FG+MJ PH8MEFM MFE DF *WX X8FEHMJM= IFK()H,FCE(C+M+D)(CE+)L +D (CFC) E LDF (JY+(IFHX X4 DJH0CFK()H-JF EJMG+DNCFK()WX X!DEMHX XIMD+EDL+FY*8MMCF LWX XF L HX 8+H

3 = JDM+N+)EDFE)D (D+LDMCFMH X;CF+FDWX X!DEMHX XM+I FMCG+IFCFWX X!DEMHX -M(EM))ED )C+D +EC 8H0 CR,FC+M (DDEKI* X=+FCEJFE EDEG)+NFWX 4NF(C+F+ FMH X (DE D(FMEE RX,+FEEM8+E( FFE FE DF +FDL NEFDM+ FMCH VVV (C+GEG+8MF EKE +C+NE (G)IM(- +M(CH8 ED+(+L+ +DNDMJFKM(C+F )MFDMECG G+ #(CFC(FME)FFKIGM; MH EDE)FEMC(CJ MH F MFM ENK+IFKH+)F)F FJFMFIF(H1C(F F)FI)CC DMEGFMDFFG+C+FD)JDNEHK)PF))FCI H!CE ;EFMH++FDJ(+;F Y+)) M)+G+M#+F) CJ(CFE D+FGCFJCCEM)FIFC+FJCJ(LG);H X9 8XED+FFH1E)(CI++DF+I CHX0FNF+EIK)HX 8EMH0M)ME M;EFMH;FLFEMFH X; FD E FE EDEG)+NFWX 8+L ECH XAFED)XL H +))LMLEI EMH X0C FCECXH XF MD IU+FF M FCEKIHX=)J CFKFJ+FKE EDEKF DF EIF JELH X8U D+MFCXDM F(C(D+DF+I +H 1+LEQE+ F D)+ EL(J(FCMDEH8+)F FCDEJ+ E)M 4 LFFM+F G) FK)FK) H8(DDL) *D LK)F L)GMF+++C.F+G)EFG)H;C(C IC J LI) PNKE FMJ+)F DFM++)E DKEF E) +C+M I(DEMHHH8F ) LFFMHHH +)H X,JEFX LFFMH X-JFI)CF+CE EDEKE F DE (CCEGXE)H8)D(H!C -# 4F K+ EK+OFDM+EF ) +O 8+(EF JFL H X0MEMEDMFJGNFCEJF( M= I+FT FE EDEG)+NFHX X8FFHHHX++) 4F XDMFMEJE+J MWX X-J K++HX X8FMC+ MG)7\++FMG)WX XECE JG+ MHX X0C#FM= (CCD)CCGFCHHHE GF LE+MHHHWX X M= DDE++JMKE E D+M(GCD CH8+ML*FCF E (+ICD MDMCHX X-C+M(C((L CHMEEDEJM; MDI CD MDMCWX X=)M+ FIMDCX)FCFGDECH1C+FE CE+ CDE+J+FF(E FK)FK) H)(K+ H4FME +JGH(LM(C DFK)E K)INDEI+F)CFI(C JG)CEJCH-FMW, LEFD)8H LFFM+MF*X9M; M++++F- +M(CH8F )FC)GC+F C DFE+F T E EDEG) +NFFIE +CHX XD+J M WX X, DFHX X )EWX 4F ++ (CFKEFNENDH, )(FHB* X4EEHHHJMJ+)+ HX 8G)+ E( )DFE DEM+FI)MM)+)C(M+MJF+) (FOG+I H+ F D+ EL +)8F+DX+CLEXFI)H8 J MEJ(FL(+FF FFCMHE)D(F EJG +C++ EM J GE L)HFMIUM+K(CDED C G)(CG DEE F+FE +CJFC+IFJ8FX+CLEXH 8+ MFC)F +EKIH8E+JMM+EH1C)MFLD8F+F FE ) FG F)FGE+ F2H8+EF J)+ II +

4 EI JDFMJXE()FXH-)+L DM8NFF+M )EFEE G H)++E8F) CFFC+H(C+(G+CDFCKCJ +F E M)(F (DFFJCCFK+FKDMJ(EGFCFKDECH X0C +)D+MFCX IUF8H X8)E)(GHX 8ELD+FCIDPC LFFGHDMJFKEHC )+FM+ FD)(C ) FG)H X EDEIURX+F +X++)MM HX X0C ECEX+ FL 8HX-JHHHM(C)FDEFIEFDH8)+M)+E EDEIU) +MH,FLJFD+FFHME+ JE+DMEF) ; MF MEHX ))EDF)FH (F M E(D ; MFC H- JE) +FJT FK) G D +KFM +EEECFGMF L(CGE+ PDFLD)( EW ; MFEM(CDK)(DLMCFI)(CFG (CEDFDD L GL C)I)(C+E(FMF,4 M(JGFMC)ECFHHH0 FE)F F$"(C+ I)KI+MLF+D FG(CEGDMFMF+D FN M; M(C(KFE FM(K)DG)+F +)JEMCE)E C) D DJIH X0C ECIHHHXH 8+L ECH XNJ(KH8NI)EW0)+M+)HX X!IWX X1EH)CCD+OFF(W0)+M+)HX X0 +FFE DE XI(HX,( JH-M(+EFE+H,(C(C+)F(C +MDM(FHX X1I EE HX X8 FI EH0JM(C0HX 8 FC(F +L E+((F K)JK)( E QELF+HMYMC0EEL) +F)H -MFN+EC JE+H )EMD(DFCH X,CW8 )I(WX X; MEHX ((+GEHFIE; ME+EFIEFIEKM+ EH, G(+ GJMH1JCUE+ G)IM(R )FDHE))+J8(H,(CDMEKFQ+NC M6 (C +KEF M,FM+LGEF EE ))+ H X;(NF EJ+(DMFK+ H0JM E N(I+ HE DMYMH =M(FM(+)L+)I(H4 +L 0DL+ME FLHX X1M WX + KFH X\X8HX0JHHHEHX 1F+FG+M)H =(CEGEF FEGDFM ()EC()E ) H 8+ND LDG)MYMEG L*(=)M LC K+I CH4E )FC+ EI +(CFEMIEE EGEM MJGE) E H8LFKDME=)M F )FW8+ G FFKDEGE (GE,M)FCL D( FJFDCEI T H 1+NG+)MD F)EFG(CG+MF+M)+EELF LEH )M+C +(C(C +JE)(K H VVV X-JIDE+0MHBMELT++HX F(+EC 8H-DIKDDFCED E L E (CMCJJ FE (CE H =)M + EKFC)KEJ+I FKE FCHF M+ (DFM)M+ (C J LF M H +I+FJFDDC(+ L)F(CDFG(C H) )F H FF+ )( (K L E+M)H!CC+MDGI FGH=)M (CDEM(JK ( YMH 8DNMF+ FK+LH( F =)M ) C +FH X8EKMDE( MH7= MFME()+JE(H/C)+LC )M+HMEF+HX 4FI+ F+)H6F F +F) )GE(LD+E E+EM) MDE H -DF E(DG+)CFCF+L EH

5 8E+L E(DEGMH 4M EFM)GE(E FM ( +M++ EEMCH= M)F J) JD ) C+ F H8NF(C)(K++EN+K M(+CH 1DF(C+MHL+)FCF +F)FF E EN H8=)M E J) MYMXD+XE L FFGE H FFCM+F)+MDF +J(= (CED L MFG+FC+FKH4+F DFI F+H=)M (KE(C+FL D( +FJ(CFC)DGEE MYMDF H 8 IM)J =)M D+F FE JH J G)JJ= ++)C(FD E( CH=)M ))F+F+(+F + )EDE DL LC DNE EH MYMMH Z +TFC+FK LEJ +FD+G(DFCH/ )M J(CDELE FLFM +CJ+)G(GD+GECH1DF(C+MFDF+E DEJFDM)CDG+CH8)FCEIKCFKI+C)NH ENDMYMEJ L +CDKH(+MC+DFC(CML((F MH J K)H DF( LCFG)CF6GF CFMH, DKFCH=)M +JD FEJEFJCCFFGE++MYMDF H-J++(( MLFGFKJG FE+ C)G+E H FG)FIH MJEEH;C(CMYMDF E(CMH-JE+ J+ EEE =)M M+J JMYMR =)M C I+E,M)F )EDEF MNE+ DF +F + +F E( GD)E DFF (CD++(C+F)) E DFCMD( CFD)EK ( FFFEJF+LMF FH B LFC+ H 1G+ (IE+FD)H(FGJGMYMF FL)++)H-(C =)M +M(C+ K(C EE)++F+ (CEE))+EEMIW,(C FMJ)EI CJFMJQH -J+F CJ FMEMM(C+MH,+H +(DLCI(FE H8E+CFI)CC)H7DMFCFCD(L FMC+C +CH+DLCFCG+CC)C DE+F H1CIK=)M PDF K)K J++M E)HL +MFFL(CF FI)ELC L H1D +FDF +EE)NDL H/D++FH8MCG +MFC FGMCFOFCI D+CLMCH-)FW=)M FMLF)++DMDH,J+D ) FM)+LF) C(CDME)H1M +D + ++FCIF )F +N ) =)M EF H 1L GEEJ EE( GEJ0E+ IH+)J(C)E)ID)M ++ C+D F H 1)EI# (CEJDF(DFK+PLK))E# C GDM(CH =)M DE + H FL +M D+,M H, +FELHMEJ(JFL+L EEDDM LFG FFJ()CF(E(M)+FMJ FMHZGG)E GE( GDCF)G)KEFC)MDME GR,J+ F+ J)E QHF DEMFEH ;L +IC(UF( (C;E / )FMDDFM.F+D()=)M C+FFDL+(H X/D+ 0EWX F CJFCJ E+ ) IDE J+D +FF MNEHX0 +FMEHX /D()+NFFMH!D L+ = H=)M M)MD+E)FC ;E (LJ F JMFJ=)M (M(+GD F M+F=)M DF H!C K)EJ G)+H0MLGD (D(D+L)FNGFCCCD+(C+EC EGML(CI F+EM +CLH MF(EKL (C(C+F)C(CD (EDM)+MJH 4+X;E HX0E E)C((LWX X1JCUE +FHHHX X6F E +FR; F CFDEFKEMYMH;)EMICMF(MMFND DEFMYMWX /MCH1CM) +F+ D+M H ;+ F )+ FFFM)CH]E +FH^MFMYMH0EME+E JE J EJ 8+MH XE (CEDF+FWX)H X L CFKC+X;E EGFFCDF+(M(C+ +FJ(H,+JF)F+EKI MD)D +LDMJ)+N FN(DF K)C(H

6 =)M YJD+ K+)FC)+(L+D CJ + )FCK)F F MNH X4+FDFFMCWXD+)8CJ+MFF=)M FFC+FFM+M)(FCEF J,( JEM I)(C) H X0MFE+H EFD EH) FC+MF+E+ H=)F EE( +HX /DL E+ ILH FCJ)MD FD E CJDFF+) IFDMD* XCJEI+MYMWX VVV 8L-+M(CFK(C9CEF8+DFGQJH!DC IM+ FK)F MNG D,E E+(DM)K)T G+ +) FK)FK)+F) K)FMNJ FDFGL IMEE DGMFCH MIM( MEFKIGM; MH 1MDE K)FMHBEJ CC((U+M+EC(+GD+FJ FE++E; M EEJ (CE+FL H/D)FC+) FMH +KGLFGFMEM+ F)FJH1C+JC+D F+GE+L+D(CCFI HD)LNIM(; M H!C(LKEIMN)(G)FGEF C FMG)FDCH++ FG+M LC+ LMCMDNDOFFD)F)F M H0 FIE(C ) )(M)(DD(CMF H; MNFFEIMC(CCETDFIEED(K) H D+DK) EF (EI+++ FGMD H ; MD)M DM+DF )CFCF +L(C +DFM #D++JFE(KF+GED) EFMH GPEFCFF +DFNH 0)FC+M+(R X4FE )DMFCF)+N()IX; MHX1)) M)FMG)LFFD JE F)M= EM(+NEE FENH)MM LEHX 8ELFCJ MEFDK+FF EM( H8FD LDJ LMCH/DDE+LFJEMEJM (EMPFO#FIE)C+GDMJMH EIE+ ( F H8F F LFFF+FD KND J+)EDCG +C+FCGL CFD+FDGEPDEH X1D)EEJ++ FKF+FIE+DMEKEDM ECD C++K)++ NE+MF )+FJFDF+G)IE+ X+E; MHX4G)FI GDE H(DE +)H-+M (+EE2C)E END) HIE ( JIEPE( FGDFMJ HED)D+ + E EMKE+EH4)M FD* LHX XZIFGXI+HX EDEJD)+E EMM+RX X-E D )I+H,EE IIFGJFN(ER6DC EMLEI+RX 8+LFFF JGEE+ EFEJ JC+FM (CDF)+DFFG) ECIFCGPF H/+)H X8E)HX 8CDC+D)H HHEM)N+E EMM++MF)LHX MEJK)H 9M; M* X4(MIM(D)+E EMM+HMF)CRX ^F E+FE G CLEDDEML+L)FC+ F+L FJFG LH X+LDFMJ F+N()E G) EJ MH-+MDMJ++( MJEDF H 1PF)+ )MD+(K+++FJE+DP H FGMCENJET+D G) )+F)( RF)E++J FDM)(C+,HX X8 +EOEIM() # MXI; MHDMJ(C)MF)(EG+F+ H+DFG FCEOF FKDEG+)CH,W CI CFW-MH0EDFFMER X, FDM(FC(FKIKE+EEG H #GPDHM+(G FC(F#E CFCK) +C EDH7C K+H,D L K+EKEDM)E +OF 00HDMF K+)J E)F+MEE F+M + +ON= H 8)C(F (FGEGHX X0LECEH8 +EMEJ+TE+MFG))H8DIM)FFK(EDMF(C FFMH7 ID+N(FMMHX X(FCME FK)H8 +EMEJEM IG)+F+FF EL H/D)DM+D(M)DMEN FHX ; M+FF E+DFNH X-E,DD+DMENE FE+)H0FIE+)C+ MEJRX 1F +DFND+D)LH - FKDEI) F(CFC(F+LLEIKE+E H )+JENJ T F(CE( FCPF7R,CJ(D)JIT )( N

7 +(MEDMENE FW(M+ EFG GD(X+C EDXJ)+C D)F(F+I +FW-FC)C(MDMECW CW= FW,(MDMECW- DMEC+NECFK) F,E C.F+C- )FK), W,(DMEC2 G,E C, C G) J FI F+)JM FK)+NLK)FMD+FK))EE +E E W XM KMF)WX(M M; MFNIM(H 0 )E+FH X4(MH D C+J (FG)+,RX VVV ED+FGC#+I+MJ+FMH (+MCE EL)PDE + F D)QEN(DFE I FE E+PCD()J FME) E(CI++ C(C+FJFMD) KDMDE- +;E)ME( +FJFDG (JFH8E+)L EJ F+ F D)QE) GJ L E +J +JF DF NJ GEJ CFG)(CH,ED)F KEE KENFEENJ GE(C GE QC(E C K) G)F C)J(C+EJ M+DEG) D+FG)EG H,+FD)E FMN FEFFIE)+E(JFEGE- +; FFJ 2+F I)EG)FLFCF(F G+ FG (( C+FF G+(+MM C EFCFMUJ(KCGEH -E FI;+J(E FCID(( C+CFE+EF )E CE F FJ GEDFEG)FD E E )ECHCC)FM FD+E F D)I+EF EG) G)+GH1) ) GEJ(LC++ # FCJD F((DE H =+ UFFC+GCEKE EJ JE +MF+JF EEMG(G++ CWMF E( E P++J FEF+E )MFCW4F(CMD+FC(CE (C +J )+ C DEG K)FKPJ JD+FFGH FC J)J F+F FFJEDFKEEH F)MD+F+ H 8F,F + H ;EJ D )+ECJ8DL (F F)MFFCJF+ (( CFE G ECF+ )(DEFFH-J8D)W-JHHH 8EFD) H XD(EHHHI HX ;K)HI ME)EK)FK)F+MH8)FD)FC+ICL EED D(C8E+ JCIIENFEFEDH X0) GEGEFEJ) MJ+)MFX8H,8+ H/D)F FIEDFLEF+)) M)+EKIH/DF +EEI K(D + G+))(I)+FLDFM F; MF D(CLI)FG)PF K) +FIE+ +EJC#J )F) F+J)GEJF#(CC ELEJ LGH0Y D)+J(C+,G)IKE+E H=DEMW++FFGE +FW=+,EM++FIE ELE)NEG +D ELJ GE E EJIDFL MKEMDFE FW X-E (DKX+)M 8D) EE(ED)EFI)CQECMC +X, ()+F)FI)H;DMJFGE DJ WX X9M; MEMNF/C(D+L H-)EFM)FM 1G)EMJ HX X(C(C+F)C(G) )G DXI 8H X=E)IWX 0Y8)H X8EHMHHHE+H )EJYEE MCH;)EMDFMLEMJIH9M; MM+DF DMIM(HCJ M+JMLF+FG+IUCHX ;M)CJE+CC G CHE8)F EJ DM+)EF )QE)H]+KE C(CEMF+CCEMFGE( JIE+EF K +M FGD+FGF G)+))MIH8F DDMJ; FC(FK FE+IE EDCH XLX+;+EMH8F F H;)R X!FI NH8(EEFI)CNDC+)EH; MF GMH-+E + F EM- +FER8EE) M)HX DME ;FKE+MEH-E M)F)J8M)PC*(DFG+F I CF+DEG)IM(HDNFFGH-E (FI)CE MC+)E++ G+F IM+;+M(C+MJ+ + F DE FMNEG) CGEH X1C)J +MFLG)D)X+;CJ8L H X0CE FIWX X1ENEX;HX-MJF FJ F+ IE)DL K)+GNH,C+G)ME HME( )#FJCUMFM(+EDML+ I FDI +ECM#MMI J HHHX /D+FH8 FENM+ FEJMC))FH;MMFMD)+FKH ENFEDF+MDFC +)+ 8FC+ CH

8 X6FMIJ()FM)F W,8H- J FMI+G)+DEEH0C )EMJINDCF WX XFIEXFC)8H (DF;F()D+MFKJKEFEH!C)M FD,M H X-2XFC) D(+GHX LFFM+ DEH=)E +CD)FHX 8 ( FH X=E M WX X0M); MED+FDHHHFC+MHF CD M)+EM)FF GEM E GE + )ECHHHCJEM)FG H-JMD+E+E( F R6D )ME )DFEDEG)HX ;FPL FGE+M+ FHDM L(DC)FL H X+)MF MWX+DE8HX=ECIHHHX XECEMFEX;MDD +NHX)DFK)()H0 MEDE FMI+MLEM CE+ LIHHHX 8FENF(MLGMH-JFMM;MD+FFE DN( L )+ EK)MR VVV 2+(L G) I(DFK)(J#C +F+OFKM ) FF M )CJK ++,EF+EH8FD F+F) )2(CJ FIJF,M H1GE)( +E+FFFK()+ N FK) JF,M MDEF+FIE K) E H2G+F C (CCI ICI+ FI I FI(DE+M L E J,M +E)K H6K+FD+DFF F MEEK)KEFDE+D) JFM)H8G(JD)+CNF JF ICEMGJKE FDC)F ()C(NFD H F M )CJF M+ U)F)++)J FI)FML +F)CGEHML E + J(J H X NXDFH 1+K)+MEN+ )KF (D(K(E( KE DC-+M(C )C(CJMG(IGCE(C)FDC(C+ )CJH X) XDI+F M(C(MJFM M PDGE)DPFFDFC)E)D)H- G(( W0FH 8)GFD)NH8N)KE+EF +DC+)H FCML)+E(FFC)D E DCFI)C+)GD)GE+ E H1+ E+(+KECC+ EMLG LCEMFCH+ PEF)(GEDEMFMH4 C))DFM(E # ((CFC(DE EMG)E M+J+GT+D ID+H FFH8)+ G)+)C+ K+2)(I FGMLH,JFI)L+EC F MME + FH,HHHCLW +N)G)+FFKF (FCI GH HHHED E LFFMH +D MR 8 IE+DHHH(E)FH- E (F( FW4NJ MMD+JDLFI G DM)C*4 LFFM+ D+M( EEFI)CW (M FDH1(L+F(CEE)H X6FCERX H 8L + E(JFFM H!DFM)MFDFH X-YX H1D FCD F+FDM++DF H1M +F (MEKEK+JFM+FR DE)(H0)+MDFG)FMMFH-IIJFF)D(CC+OGEM FMGMCRC+JMK(MH0JFM () F )LFG( LDUG+ H L DE EH4F)G)DDCFD)NFCL FH M GDL+DM E++( LEEEJ+ )FI+ LR!CF+EC D() F+H -)(E +FDFW8FF ((MYM)EHGL(D+)F N GFHAGI+CD+N(U+CFFMGECE +)CDE )KE H D)(JFEK) E)I JFMENJDKEJM(CHHH,(CW,(CD)M FW- )+MDEM F)GMH 1)F )DM)EH VVV 8(FF G)#DE+ GFMH!C+MFDMICM F K)M) FDNDLK)DKE CE(C-8H XFL X+DEHL H7FE J+)GE+GED)FGED( +MH+MM)LEJNJF)HD E +D)K( LM; MH8 FM )C)+)CH X7F)+XF )MJH4 LFFMR+ I)CDFM CJ +DH4NF E HX)FM+HX

9 X FMHHHD WX XM)F+IK)+FXDFM; MHXE+ + #N#FC+ +FH-F MMF +F ECFCMFMEI HX X8F XI(F MH X, F(C+,X+ LFFMHX1MDEMW)+FWX 1 J+ECJEEMCH X,HHHX+F+H7MDL EE DH + ) NF(K)+MI)+DFDDM (C EG)M)FDF(FCJ+I )KLDCH=)F LF+)MJDMJ EMFND+F)+EDLM+NH8)CE DDF H 1)FM )EG(C MF DD+M)+ +MG)FH +FMDK LFF; ME+ + + NNEC+DD+(JKH1 FG)F ECI+ F ))GMH,ECEEI+G)W M)FDDDM (KE++EEH ) FDC)H =)F FMCFM)LCFDD(F FD)JM)+M))+E E F C+)H 8FG(GE(G(F LMM+FH!C FDM(C+,FC(KFEGG FFMK)G)CFCF) CM(JGFMC++(C EMCME FF D+K)MNH8(F+MJMK()C+(C DF( (CD(OFKCGE, F FMFK E G)K(CDFFMJFK) -8+++DH 0++W /((CFCIIJ(FCK+DEIU++E IGEDE DMFDDH-)FN J FC )+( GFM G)DKF F+GEG(C H,FC+FK +DKFMF G)CD(NEFCLFCH)))(FIECCPC(CFH,FE)DM( )GH 6 (C+LM )(K)+ LEJFCLFCD++ED)EH +)+ J) G)J)FH/(EJMK +FDEGDGN+ K) JM)FKLN+)(G(CE)CDFKI D FMLG)H J(CIMK, FCLF(FIH/( DFMK)FCDLF + C DEM))NDD,FL L L+JH-)C(CCII+FELDFH X8YEXFCDF)M; MH DE FEH!CDE+EFMMNF)H-F)F -8E(DDC ) G)+)H 4FEC+ME,DF H MD(M F J FL IG)NDH 0HHHC(CED)FDEF CD LFI)E(H1)) ))OGPDSMM (CDF +F)+M ENEH;C(C,F I+CGC)(CFD+M KE+EEF+ (CFEJL CEJ(C+C(CFCL+M)E(CF FH, (CDNM+GDMDCLKLK(JFDMDCH )GE+F)DM DFH1C+C(CFFG) KFT )FDH XMIFNPWXD+)M; MH X,X+F,H;(C)E LPWF + +CDFFK)FK) MNH;EM,L WX8DEMEEM(+ME)MIHX X(OFK)CGEN+J IFJMGE++H+RX X1JMGE+++J D(OFK)CGENX+F,H-KE)E)F WJKE(JKEW1CKE( )(KEW CCI+(KQEFCH(CDFGMC+(C(DKH )D)+H / MF MCKF)( M))EC EJ FCIFCF*+C)FGF FF )K (FLF+ NFC(D+LHI FK) C+(FGFK(F,H - FI)(HHH+EC HEJF,F+E EENJ+ MH C(C++)C,(CFC+ G)CD+M)(C+M(CDF HC(CHHH X8 +FXM; MH X-EFJCC+ +FKM; MX+F,H,+ LMFG)HB*X=HHHX 8EMLE H X=,WXDFKI M; M)H /(FCL H X NRX,+)HZMF+IG+GFMF G)H)C+GFEE (CF CC G)EG)J FL )(C+)C(MK )NDKDMFOH ML+ M+EFH X NR-M DRX MLIM( FGEF HX9MHHHDFEHX; ME(M HAFOFCE DD) K)FMHF *X1I ) +CLRX /(MLF+LK+FDG)) EH+)DDHHHFFI ) K) J +(G)ENJM C)GECEF(DGGMCDM+FH+)DD)( +MJH -MJ,+FG))H

10 6CLFCIK)EJNJHFMJ+)N)FF+CG)EH D +EK)D()F+E+J; MH]FO)IM)GFKIC+FC +CH +M+ )M+H1F)DF )GH/(F D(KFJE ENH 1MDFM)H,EJME(HHHFGMCF)LM GEDF GH FCLJ+(F+LMFK) K)+MN Y+D; MH;CJDN+EKI MCJDF)E GF(FMJ+D H (KFJEH 9M E )KCH7+ JGFFGFE+C+( LECEDC )E GDM(H1DM+MDF)EMEKE H /(DD ()CFCIFG)+H VVV 8F)GMFMC-8+())L J+FH^MK)K( E N) + DJH8+ MLD+FG)FI ) PL FG)DMIM(+ DFDMDG( HQD F+EMG(FFDMH= JMFDND(DEDQ ++2E = FEI)(,E(J EGEMC?H + DFG+ C-8(+ CDQFI GE)H( M(CFC(FG+FE ) (CCG FCFKI J )+J)FGLM H8F LCF(K))E K)F))EJ CEFCK) GHEK)N(KCEFGEMCH2)MGFE ED FKE M(CFC+I( H, F ) C(CF(D+(D DQCDEGM FE++ )GDQ FOF F+F GEE+E END) + E FM I ENF I E ENF) H8LLL CC)+)C(I+ +M K)EJ) D IF)+ DG) CH(CDQ+)C(FC(CD+L+KEEE ++MG GEDE C)(CN(DFK)H 8+++)KMGJ E+DQ((C+L++ F+CH /(F8FF E+F DFG8F IG)NH8 + (FC+ DE +PDGD M H DEFG)F *EFGFDC+FCFE( GDM)H(C )E)F H,+F D(D+ *(KFFK(D K)K)CNDFML)M)+K)FECE FDFCFDQH0+FY8+)+ DELMDKFF)MM)*F+M HHHDMEKDEGE+LMFFDMM (DQCH 2 GF)E K)F)+E+F FCFM I KI+H X0CE8XDFF+)NF)D+F)DEMFH8EMPF+ +F OM) LFH0Y FE DE(CED E E F)E K)F)ED +IC -8H+ ED E +) JFIE G D )J )FFNL EH MF)GFF I+8FMJ +()++GE+K H F+HEL +GH,FCEML+M FDQH9M ; MEM + E(CDM+ (C FCEJ C(DEFGFN +F + H 8(CM FEM)MDGEF C)F)FGNJ I*8L(FCE CJYFGFN M+(C); M)WXEMEM+EMHHHXDF +)H!CDE (DMEGE(JFFDKFM)NEE C)(IECG E#LM +F F)++ E)H/(+JMLF+HF G++C )EMF)H=FI) G(F FFG)F WE )C)D+FF)+MIJPFO L)(EI FK G)DMH EDFGHMJ+ )( (C DM)G(J(C F KEE(J)( CFDMF EM ENFF)+MIH X4FHHH+MHHHX 8F DDMJ(DF H+)J(CE)EFF FL FE JEFFM )+ (CEM+DEDH(D+(MFCLFGEF+MFM)FEGC CH0EK+MJE#EM +D F K)PNJ8KEMH X4HHH+HHHYRX /(DF F+F HK(D+J+D F)M) ++L P(C FMT+D+ECD(CM(JK)FMMD++ FG+DQCR 1+)CLFG )H /()+E+()#FMDE#+FCDD)DGF L)KEJ FG+D H-)MW8FMJ +)G+F FG+ (C +FL) H)(CEDEMFEH-F CCF H X0+FI)+MI,+ +FM+ON= XDF)F+)H MD +E F+H 8()+M+ONHHH+EC 8H-K K(CFKMDFCJF+W 0+FY FE I FKM,FK(KIKE+EEG H,DFMFIM+D+ #+ # NH 8EFCD F+KEFKE+FH FG+DQC)++ R X0+FI)+MI,+F F+O= X EFDMEK)FDIKF FG)F F(K( H

11 X-IFKMD)DT+DXF+ FCM K)FE FDIKFE K#8+D)M ; MHX,I D #NRX!C+EIEFKDD+J,FEEJ CMF; M+)C( +FDH X NHHHNHHHX 9M LEH +FMG GDL IDH4FE8DF H1+) DI(C G)CH1K()HHHFI ) D)CEHHHGPDHHH+E+ ENHHH 0(CD FK)H- JGPDF,FFC()ENJM ID ++M) K()JK( 2J+ GF(D+(D FK()H8FIEJKP+ D(CLKH-+ EME# D)CEN+ (+MR 0FJF DEFI ) (C + FM FCD FG ++F FI ) )8(C E (CMFD+I ME))(HEJ )D)FM + H/D)GE(F G+ (CE K)(N++N)GCEGLGDGH1GE+F)MJC)FDCCEE C(CD)( CFCC+CFCIK) K)LH,J,DF FC()FG +EC 8H /(DF H 0G G (D)L (MH 0MFCL H/D() )D()FJM+ FMM FC+LMFM) MFK)MYMNFCJ+H,J)M,F)+D( +F)FG)+FG) + EN)(()C)+ E+) +F)M DLF LFKDJ)F ) LF+D (H!CFKFF EJ )(C (FGC) HHHFC)(JFJCCFI)F,P)+KM) P FGC) +F))+GEJMPLR Útoí! Nohy rozžhavené, ruce pitištné ke kovové hrudi, nachýlený kupedu v úhlu ptatyicet stup, Arnal bžel a deptal pitom dálnici nohama. V reproduktorech Petrovy pilby cosi breptalo, byl to automat, který hlásil Arnalovu vzdálenost od zóny, ale mluvil tak rychle, že rozumt mu mohly opt jenom automaty. Arnal byl píšern rychlý, ale... Ale nkdo byl ješt rychlejší. V posledním okamžiku, kdy Arnala dlila od zóny jen malá mezera, postava v bílém hermetickém obleku se vyloupla z davu a postavila se útoícímu netvorovi do cesty. Arnal ji nabral plnou rychlostí na hru, ale to už dopadl na stnu zóny. Vzáptí oba zmizeli, stroj i lovk, bezpochyby mrtvý, rozbitý ne na molekuly, ale na atomy po tom hrozném nárazu. Arnal i lovk se propadli do zóny. Kopule doposud neviditelná se ve zlomku vteiny mlén zakalila. Na tlesu dálnice najednou obrovitý bílý dóm, opalizující neposkvrnnou blostí. Z reproduktor se ozýval neartikulovaný kik a Petr si vzáptí uvdomil, že také cosi volá z plných plic, že nkam bží, mává rukama, lidé do nho strkají zleva zprava, klopýtá, div neupadne, bží dál, dál... Jen zvolna se dav uklidoval, a jak se rozestupoval podél hranice zóny, i ídl. "Kdo to byl?" zvolal najednou generál Kilián. "Doktorka Draga Milcevová," odpovdl mu nkdo, a Petr by byl písahal, že poznal Markv hlas. "Podívejte...," zvolal najednou a prostým dtským gestem ukázal kupedu. Blostná kupole se zaala zmenšovat, scvrkávala se jako proražený balón, už byla poloviní, už tvrtinová, rychlost vzrstala, podobala se implozi, ješt zlomek okamžiku a Petrovi se kupole ztratila docela. Prodral se davem vped. S rukama napaženýma bžel po dálnici. Te, te se musí dotknout stny zóny. Bžel ale dál, nevidl nic a nic také nenahmatával. Vpedu zahlédl njaká svtla. Také z druhé strany, od Arkádie, bželi lidé. Rychle pekonali poslední metry, které je dlily, a docela nesmysln si padli do nárue, jako kdyby pekonali propast života a smrti. Zóna zmizela. Po Arnalovi a pozstatcích doktorky Dragy Milevové nezstala ani stopa. * * * Smna pozorn naslouchal. V plastivizních dómech pulsoval svt. Kars pejíždl oima z jednoho na druhý. Svt... Spíš dramata svta. Úspchy a prohry. Jen to nejvtší a nejrychlejší a nejstrašnjší a nejkrásnjší mlo nadji na vstup do mihotavé kupolky plastivizního dómu. Jeden motýl neml právo vstupu do plastivizního dómu, zato smrš deseti milión motýl v povodí eky Paraná ano. lovk musel být mimoádn velký nebo malý, silný nebo slabý, krásný nebo šeredný, aby si ho plastivizní kamery všimly a umožnily mu ti minuty slávy v dómu. Jenom špiky, hroty vlastností a zdatností v lidských oborech všeho druhu. Ale podobn jako fakírské lžko vytváí na hrotech svých heb hlá, která je ležícímu stejn píjemná, jako kdyby to byla obyejná deska, všechny ty mimoádnosti vytváejí ve svém úhrnu jeden jediný šedivý prmr. Vdl to Kars po ptaticeti letech novináské praxe, ale cítil to i každý plastivizní divák. Kdo tedy byl rozilený, kdo tedy se dokázal vzrušit, kdo svítil ervenými tváemi? Jenom zpravodaj, noviná, lovec senzací. Jako te Petr Adlen. Kars mu naslouchal a hlavou mu táhla cárovitá mrana pochybností. Ano, spiknutí. Vražda? Pro by ne, i tak lze charakterizovat událost u kráteru Armstrong. Doktorka Milevová je ob, dozajista. Petr má pravdu, ne bezdvodn mu tváe svítí ervení, ale, nakonec, není to všechno staré jako svt sám, jako ta koule podobná plesnivému pomerani, která tak nestydat zabírá valnou ást hvzdné oblohy? "Podíváme se, co se s tím dá dlat," uslyšel Kars sám sebe. "Jak to - co se s tím dá dlat? Vždy jsme se domluvili, vždy..." Jsem unavený, ekl si Kars. Ml bych odejít, dokud je as. Na mé místo už patí nkdo mladší. Dokážu se vzrušit ješt njakou událostí? eka Ganges vystoupila z beh, utopilo se ptadvacet tisíc lidí, tebaže byli varováni, tebaže protipovodová služba byla

12 pipravena k zásahu. Varovný signál nepronikl; nikdy nepronikne, vždycky se najde v informaním etzu opilec, hlupák, narkoman, fanatik. Generál Kilián zosnoval spiknutí. Je to první generál lidských djin, který konspiruje... pro vlastn? Aby dostal o hvzdu víc? Aby byl ješt více generálem? Smna se naklonil nad mikrofon a udlil oráklu nkolik pokyn. Informace zakletá do proudu foton se ítí po galeriích šestidimenzionální struktury poítae jako smeka kepelák. Vstávat, vstávat, burácí bacha na chodb kriminálu, byste kráí podél zamených dveí a budí spáe. Padám, padám, ve vysmoleným hlasem, pohne pákou, dvee se otevírají a data vypadávají ze svých registr. Jedu, jedu, makám, makám, pekikují se dozorci a data klušou chodbami a po schodištích až na dvr. Až na obrazovku. "Informace chybí v pamti," hlásil orákl. Petr se roziloval, naléhal, vyhrožoval, prosil. Smna mávl rukou, aby mladého muže umlel. Zazdálo se mu, že njaká tíže mu dolehla na ramena. "Chci vzorky relací týkajících se Incidentu Collins," poruil oráklu. Ale stroj se nenechal odbýt a opakoval: "Informace chybí v pamti." "Chci archiv," houkl smna, a sotva dostal spojení, požádal o výbr záznam všech relací, týkajících se tak zvaného Incidentu Collins. Ale ani tentokrát se nedokal obsažnjšího sdlení. V archivu žádné záznamy nejsou. Smrš motýl, záplavy v Indii..., tohle jsou nepodstatné zprávy, tebaže znamenají bezprostední utrpení pro statisíce lidských bytostí. Jenže tohle... to bylo nco jiného. Te je ohrožena sama podstata zpravodajské sít. Tak skeptický Kars pece jenom nebyl, aby zapochyboval o smyslu svého poslání a o významu informaního Molochu, jemuž celý život sloužil. Informujeme lidi, teba neobratn, teba o hloupostech, ale informujeme je, generále Kiliáne, a nikdo nemá právo do naší práce zasahovat! Petr si všiml zmny na Karsov oblieji. "Co se stalo?" "Nkdo... vymazal záznamy o Incidentu Collins z pamti," ekl Kars. "Dobrá. Pete, musíme jednat. Naše dohoda... platí v plném rozsahu. Spoléhám na tebe a na Marka. Vaše záznamy jsou v poádku, doufám..." "Ovšem!" "Poslouchej dobe. Pipravíš relaci. Nikdo o pípravách nebude vdt, jenom já, Marek a ty. Jdi na pracovišt íslo sedm, zsta tam, sestav rámcovou relaci a ekej na Marka. Ten bude v terénu, ídit ho budu já." Hovoil strun, až úsen. Indikátor šifrovacího zaízení šarlatov zazáil. Njaká mocná vnjší síla útoí na penosový kanál. Snaží se šifrovku zlomit. Ješt chvilku a podaí se jí to, uvdomil si Kars. Musím konit, musím... "Všechno je jasné... koním!" Perušil spojení v okamžiku, kdy varovná siréna zazpívala varovný signál. Vetelec vstoupil do sít. Kars se opel do polštá kesla. Jemné prsty masážního pístroje mu brnkaly kolem pátee. Opatrn uložil olovné ruce do klína a pivel oi. Pemýšlel, a najednou si s leknutím uvdomil, že neví o em. * * * V místnosti bylo šero. Signální svtlo švihalo o strop a stny jako zkrvavený bi. Petr opíral dlan o desku stolu. Cítil tém živoišné teplo vysílacího agregátu. Stroj byl pipraven. Záznamové kazety se chvly ve svých lžkách. Sestih Petrova archívu, doplnný záznamy toho, co získal Marek. Kompletní obžalovací spis. Všechny detaily podporovaly jeden druhý, jako svorníky gotické klenby. Ze sít údaj vyvstávala tvá generála Kiliána, malého Napoleona, který se vynoil, kde se vzal tu se vzal, jak už to Napoleonové mívají ve zvyku, a pokusil se dobýt svta. Organizace spojených národ už dlouho uvažuje o zrušení Kiliánova sboru, posledního zbytku romantických pedstav o vesmíru oplývajícím nájezdníky v šupinatých pancíích a s chapadly místo rukou. Program CETI.. Petr si z dtství pamatoval na nejeden falešný poplach. Sotva fyzikové oteveli dvee do nové galerie hmoty, sotva se nauili fyzicky vstupovat do reality multidimenzionálních prostor, sotva si osvojili podivné zásady-nezásady teorie nekauzality, romantici se domnívali, že zaslechli hlasy z hlubin vesmíru. A kde jsou hlasy, tam jsou i hrdla, a kde jsou hrdla, nechybjí paže. Možná že ozbrojené paže. Z této úvahy vznikly Jednotky planetární obrany, uchystané odrazit první vlnu kosmické invaze. Profesionální vojáci mli dát ohroženému lidstvu as ke globáln rozvinuté obranné akci. To všechno jsou, a vždycky byly, nesmysly. Každý to ví. I generál Kilián o tom nepochybuje. A proto zosnoval ten prmrn chytrý pokus o spiknutí. Po smrti Milevové pochopil, že zašel píliš daleko, a zaal zametat stopy. Jak se dostal do všech datových bank systému? Kars se osobn pesvdil, že skuten všechny banky hrají stejnou písniku, jakmile dostanou dotaz na Incident Collins: informace v bance chybí. Jenom umlá inteligence šestého stupn má pístup do všech sítí. Možná že Kilián disponuje ješt jedním superpoítaem. O Arnala pišel, ale možná že má nco dalšího v zásob. Dohady, poád jenom dohady. Jenom as je realita, neúprosn letí, ervený majáek varuje a Marek - nikde! Petr cítil, jak mu vlhnou dlan. Smekl je z desky stolu a otel si je o kalhoty. Marku, Marku... Prosil ho bezhlesn, prosil ho zoufale. Kde jsi? Na co ekáš? Kiliánovi lidé ho - možná - už zatkli. Njak se dozvdli, co spolu chystají. Teba Kars zradil. Je starý, už asi nemá odvahu. Ve svém vku si nechce pidlávat nepíjemnosti. Co mu chybí, smnaovi? Jestli je to tak..., do smrti ho budu nenávidt. Ale te není na nenávist as. Je teba prosit o pomoc... koho! Náhodu? Marka? Boha? Kontrolky hlásily prnik do druhého suterénu. Vtom se ozval bzuák. Jak dlouho Petr ekal na ten spásný tón! Pedstavoval si, že vystelí bleskurychle rukou, aby se co nejdív dotkl senzoru. Nepromrhá ani zlomek vteiny, zareaguje okamžit. A te... Bzuák opakoval svou výzvu. Petr vychutnával okamžiky úlevy. Tíže sestupovala z jeho hrudi, uvolovala mu údy. Ne kámen ze srdce, ale celá lavina se zítila do propasti zapomenutí. Pomalu, takka láskypln pohladil senzor bíškem ukazováku. Najednou- blesk: je to Marek? "Pete...," ozval se Marek. Petr se rozesmál. Obraz se mu zavlnil ped oima. Utel si slzy a polkl. "Pete!" "No ovšem, jsem to já," usmál s Petr.

13 "Co je s tebou? Jsi njaký divný. Je všechno v poádku?" naléhal Marek. Otoil se kamsi stranou, ale pak se znovu naklonil k objektivu telefonu. "Je všechno v poádku?" "Jak by ne. Mašiny nažhavený, jen je rozjet. Tak jedem!" Marek jemn zavrtl hlavou a povytáhl oboí. "O em to mluvíš?" No pece - spojení, chtl vyhrknout Petr, a ta tíživá hromada balvan s pekvapivou lehkostí opustila údolí a usídlila se znovu v jeho hrudi. Zradil m. Marek m prásknul Kiliánovi. "Ty hajzle," ekl mu. "Pete, co je to s tebou? Co dláš tam dole? O co ti jde? Prosím t, poslouchej m! Musím ti..." Petr ale vztahoval ruku po senzoru, aby perušil to prokleté spojení. Ruka byla olovná a svaly vypovídaly poslušnost. Najednou Marek zmizel z obrazovky a jeho místo zaujala protivn veselá tvá generála Kiliána. Petr spustil ruku do klína. Tak pece... Je to krysa a já jsem zstal sám. "Poslouchejte, Adlene..." Petr zavrtl hlavou a pivel oi. "Vy jste ale všichni hajzlové..." "Jde mi o vaši bezpenost." "Však vím. Vaši pohnkové se dostali už do tetího suterénu." "Do tetího suterénu... Co o tom víte?" "Bezpenostní zaízení, vy jeden lepenkovej generále!" "Adlene, proboha, vte mi! To nejsou moji lidi!" "Kdo tedy?" "Je to Arnal!" Petr vydechl. Generál pokraoval: "Vím, co chcete íct. Ano, oba jsme vidli na vlastní oi Arnalovu zkázu. Arnal byl znien, Milevová zahynula, zóna zmizela, ale Arnal je tu znovu, najednou se objevil v budov lunagradské poboky Stediska a te je tady v Arkádii, jde po vás, Adlene!" "Lžete." "Jak vás mám pesvdit?" "Pepojte mne na Lagrang. Chci mluvit se smnaem." "Máte málo asu..." "Pro m zdržujete?" Generál chvilku pemýšlel a pak ekl: "Prosím, jak myslíte." Na obrazovce telefonu zaplál nápis EKEJTE. Po nekonené chvilce se objevil Kars. Hledl do objektivu nepítomn, zejm mu trvalo njakou dobu, než Petra poznal. "To jsi ty," ekl bez velkého nadšení. "Já myslel, že se dje kdoví co, když m volal samotný Kilián. Tak to vyklop." "Incident Collins..." "Jaký incident? Nco se dje?" "Mluvím pece o incidentu Collins, jak jsme se domluvili... Marek ml zajistit spojení, ale zradil m..." Smna co chvíli odhlížel kamsi stranou. Pak ekl: "Poslyš, nemám moc asu... Na Plesnivce to zase smrdí, v Austrálii se objevil ten silikonový mor, jestli máš njakou novinku, tak ji vyklop, ale rychle." "Ty tedy nic nevíš o naší domluv?" "Prosím t, nezdržuj m!" "Tak jsi taky hajzl." Kars ale nadávku nevnímal, pesnji eeno nevnímal ji jako nadávku, nýbrž jako pokyn, že mže perušit spojení, a to také udlal, s viditelnou úlevou. Na obrazovce ho znovu nahradil Kilián. "Spokojený?" "Jak se vám podailo zmáknout Karse..., to nechápu," ekl Petr nešastn. Kiliánova okrouhlá tvá už pozbyla posledních stop dobráctví. Petr už mohl snadno uvit, že generál dovede být zatracené ostrý chlápek, když je toho zapotebí. "Ty jeden idiote," oslovil Petra, "kašlu na tvoje žvásty. Arnal je tady a jde po tob. Jestli nezvedneš tu svoji prdel a nepohneš jí, sakra rychle o ni pijdeš. Prostudovali jsme plány budovy. Do tvé místnosti ústí šachta nouzového východu. Arnal o ní pravdpodobn neví, protože není v databance zanesená, o tom jsme se pesvdili. Oto se a uvidíš plechovou skí. Odsu ji stranou. Za ní jsou schované dvee. Ty otevi, vlez dovnit a mazej pry, jak rychle dovedeš. Jinak je s tebou utrum." "Jak to, že Arnal..." "Utekl ze skladu." "Ty podvodníku!" rozkiel se Petr. "Ped chvilkou jsi žvanil o tom, že my oba jsme vidli Arnalovu zkázu! A smrt Milevové!" "Co to žvaníš? Arnal utekl ze skladu!" Oba muži, zpravodaj i generál, ztratili zábrany. Naptí je pipravilo o sebevládu. Kdyby mohli, vrhli by se na toho druhého pstmi. Naklánli oblieje až k objektivm, takže na obrazovkách byly smšné karikatury jejich tváí. Jeden neposlouchal druhého. A najednou Petr zmlkl. Generál chvilku pokraoval ve spílání, ale pak také ustal. "Co se dje?" Petr ani nevdl, pro pestal kiet, ml jen nejasný pocit, že ho cosi vyrušilo. Rána. Bylo to zadunní, u kterého nebylo možno rozeznat zdroj. Ozvalo se ze všech stran. Nábytek se zachvl. "To je Arnal," ozval se generál tiše. "Máš už jen nkolik vtein asu." Nová rána, tentokrát silnji. Ze stny se utrhla police s kazetami. Generál uslyšel ten rachot a úzkostliv vzkikl: "Už je u tebe?"

SVJ SVT SI MUSÍME ZASLOUŽIT

SVJ SVT SI MUSÍME ZASLOUŽIT agent John Francis Ková SVJ SVT SI MUSÍME ZASLOUŽIT PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!! Copyright Tomáš Bartoš, Karolina Francová, Jan Hlávka, Ondej Neff, Jií W. Procházka, Vlado Ríša, Františka

Více

ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ

ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ FANTOM Print 2010 Copyright 2004 Piper Verlag GmbH, München Translation Zdenk Sladovník Cover Jan Patrik Krásný ISBN 978-80-7398-106-8 3 4 5 Cinkání píbor v jídeln

Více

agent John Francis Ková PODHOUBÍ SMRTI Jií W. Procházka PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!!

agent John Francis Ková PODHOUBÍ SMRTI Jií W. Procházka PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!! agent John Francis Ková 11 PODHOUBÍ SMRTI Jií W. Procházka PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!! Copyright Jií W. Procházka, 2007 Cover Art Jan Patrik Krásný, 2007 Design Jan Doležálek, 2007 Edition

Více

^s SPISY VIKTORA DÝKA X. PÍ SEX O VRB (1903-1908) 1 938 FR. BOROVÝ - PRAHA / PISEN O VRB Prosy VIKTOR DYK 1938 FR. BOROVÝ - PRAHA ^Vžl^ J!TV 0^ - V'J

Více

Povídky. Vladimír Lorenz - 1 -

Povídky. Vladimír Lorenz - 1 - Povídky Vladimír Lorenz - 1 - Obsah: Povídky...1 Nkolik slov úvodem....2 Povídka o houbách...3 Návštva píbuzných...4 Pes celé msto...6 Radhoš&....7 Dovolená....8 Ne*ekaný dar....11 Stará tešn...11 Nová

Více

BEZEN 2008 X. roník íslo 5

BEZEN 2008 X. roník íslo 5 BEZEN 2008 X. roník íslo 5 Milí spoluškoláci, jak sami dobe víte, po Vánocích následují Velikonoce a s nimi picházejí zajíci, vajíka, pentliky, a taky holkami neoblíbená pomlázka! Takže bychom vám chtli

Více

MUTANT CHRONICLES GREAT BATTLE FOR VENUS

MUTANT CHRONICLES GREAT BATTLE FOR VENUS MUTANT CHRONICLES GREAT BATTLE FOR VENUS Dva roky uplynuly od Velké bitvy o Mars, a nyní zane Velká bitva o Venuši. erná legie znovu vytvoila svj teleportaní portál a skrz nj zahájila masivní invazi. Venuše,

Více

William Styron Sophiina volba PAMÁTCE MÉHO OTCE (1889 1978)

William Styron Sophiina volba PAMÁTCE MÉHO OTCE (1889 1978) William Styron Sophiina volba PAMÁTCE MÉHO OTCE (1889 1978) Wer zeigt ein Kind, so wie es steht? Wer stellt es ins Gestirn und gibt, das Maß des Abstands ihm in die Hand? Wer macht den Kindertod aus grauem

Více

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Minulý

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Vítání,

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Dm, byt

Více

errmann. NAKLADATEL F. TOPI V PRAZE Sebrané spisy Ignáta Herrmanna. I. BLEDNOUCÍ OBRÁZKY. Vzpomínky nejstarší a drobné episody z malomstské kroniky. Vydání tvrté. K6 35' OTEC KONDELlK A ŽENICH VEJVARA.

Více

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Z áí 2007 1 6 !"#! "$%"&" ' ( ) "!$! * +,#&!-."/01 2# & ''"3!"# 4 5 6& "'7"!&"#& 8 9 & " 8 + "''& : + "'" 5'6 ; !" #$%&' Milí tenái, když se podívám z okna, vidím ulici, na které

Více

Svatopluk Gech; vzpomínky. z CEST A ŽIVOTA. NAKLADATEL F. TOPI KNIHKUPEC V PRAZE.

Svatopluk Gech; vzpomínky. z CEST A ŽIVOTA. NAKLADATEL F. TOPI KNIHKUPEC V PRAZE. V)'' J k v^' i v Svatopluk Gech; vzpomínky z CEST A ŽIVOTA. I. NAKLADATEL F. TOPI KNIHKUPEC V PRAZE. SEBRANÉ SPISY SVATOPLUKA CECHA. DÍL V. VZPOMÍNKY Z CEST A ŽIVOTA. I. v PRAZE. NAKLADATEL F. TOPI

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Rod podstatných

Více

Piirchased for tíie. LIBRARY of tlie UNIVERSITY OF TORONTO. from the KATHLEEN MADILL BEQUEST

Piirchased for tíie. LIBRARY of tlie UNIVERSITY OF TORONTO. from the KATHLEEN MADILL BEQUEST \ Piirchased for tíie LIBRARY of tlie UNIVERSITY OF TORONTO from the KATHLEEN MADILL BEQUEST ROK BÁSmKV BAS NE JAROSLAVA VRCHLICKÉHO. (1899.) V PRAZE NÁKLADEM J. O T T Y. 1 PSÁNO Ol) 1. LEDNA IX) 31.

Více

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo CECIL ducille (Florida, USA, prosinec 2008) Chvála Bohu, zdravím vás všechny ve jménu Pána Ježíše. Je pro mne velkou výsadou a potšením být mezi

Více

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

Krajský pebor v šachu

Krajský pebor v šachu Krajský pebor v šachu Dne 5. 12. 2004 se konal ve Veselí nad Lužnicí tetí kvalifikaní turnaj krajského peboru v šachu. Za DDM Vimperk se zúastnili jen ti hrái, protože termín byl zvolen ponkud nevhodn

Více

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS?

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? JIÍ PODSEDNÍK (Tursko, bezen 2008) Chtl bych dnes pokraovat v tom, co jsem ve stedu zaal. íkal jsem, že Ježíš Kristus se ve Starém zákon objevuje mnohokrát, že je Bohem nejen Nového,

Více

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill MOTTO MOTTO Nejlepším zpsobem, jak pedpovt budoucnost, je vytvoit ji. ~ Allan C. Kay Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill Jste Michelangelo svého vlastního života. David, kterého tesáte,

Více

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004) CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO (Konference v Kraskov, srpen 2004) Ote, prosíme T, abys nám zjevil svoji mysl. Prosím T, abys nás z roviny, na které se nacházíme, pozdvihl o rovinu výš. Abychom dokázali vidt

Více

TERRY PRATCHETT. Nohy z jílu

TERRY PRATCHETT. Nohy z jílu TERRY PRATCHETT Nohy z jílu !" # $ # #! "%&" ' )" *# 0 #. " 12 Ankh-Morpork. " 2 & +" " ( *!" # 3 '" * " # " +#, " -. "/ #!" 2 3 "* - 4-'+"-5.#'#5+-'"-"# 6 5" -3 ## 0 - + + 2 "* -" 53 $# (leko, jako kdyby

Více

Úspšný život. Úvod. Duchovní utváení. Chudí v duchu. George O. Wood

Úspšný život. Úvod. Duchovní utváení. Chudí v duchu. George O. Wood Úspšný život George O. Wood Úvod Když Dr. Robert Frost navštvoval církve, bhem modliteb v jedno nedlní ráno vznesl k Bohu tuto žádost: Pane, pomoz jim vystavt dostaten pevné základy, aby unesly tíhu, kterou

Více

ást první Ozv ny neznáma íroda se snaží lhát vám p ímo do o í. CHARLES DARWIN

ást první Ozv ny neznáma íroda se snaží lhát vám p ímo do o í. CHARLES DARWIN ást první Ozv ny neznáma íroda se snaží lhát vám p ímo do o í. CHARLES DARWIN 1 Prolog Za alo to vše velkým t eskem. Nebo si to alespo v tšina v dc myslí. A už to bylo jakkoliv, o n jaký as pozd ji se

Více

JOZEF KUFFNER: VDA I BÁCHORA?

JOZEF KUFFNER: VDA I BÁCHORA? JOZEF KUFFNER: VDA I BÁCHORA? JOZEF KUFFNER: VÉDA I BÁCHORA? PABRKY K OTÁZCE SLOVANSKÉHO DÁVNOVKU. ADA DRUHÁ. ^^ :. NASE RUKOPISY. - II. PTÁCI ZPVY (VOGELSANGY) A JINÉ STOPY. III. NÁHODY A NAMÁTKY. IV.

Více

DUBEN 2007 IX. roník íslo 6

DUBEN 2007 IX. roník íslo 6 DUBEN 2007 IX. roník íslo 6 V minulém ísle jste se dozvdli o reakci p. uilek na množství lístk v igelitové tašce. No, podle m to tak dobré nebylo. Ale to je jedno. Dostal jsem za úkol vysvtlit, o co vlastn

Více

tyi ušlechtilé pravdy

tyi ušlechtilé pravdy tyi ušlechtilé pravdy Adžán Sumédhó Peložil Jakub Bartovský, 1993 Hrst list Jednou Vznešený prodléval v Kósambí, v simsapovém háji. Zvedl v ruce nkolik list a otázal se mnich: Co myslíte, mniši, eho je

Více