Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika"

Transkript

1 Asociace vysokoškolských poradců, o. s. pořádá ve spolupráci s Institutem vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze 1. konferenci s mezinárodní účastí na téma: Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika Odborná garance mezinárodní konference: Prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc., za Asociaci vysokoškolských poradců o.s. Prof. Ing. Milan Slavík, CSc., za Institut vzdělávání a poradenství ČZU v Praze

2 PROGRAM KONFERENCE Pondělí :00 10:00 Prezence 10:00 11:00 Zahájení konference moderuje prof. Ing. Milan Slavík, CSc., ředitel Uvítání účastníků prof. Ing. Jan Hron, Dr.h.c., rektor ČZU v Praze Uvítání účastníků prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek, děkan - Husitské teologické fakulty Uvítání účastníků Mgr. Šárka Karmazínová, předsedkyně AVŠP Plenární zasedání 11:00-12:30 1. blok odborného programu, vystoupení účastníků a diskuse k příspěvkům 12:30 13:30 Přestávka, oběd formou bufetu 13:30 15:30 2. blok odborného programu, vystoupení účastníků a diskuse k příspěvkům 15:00-16:00 Přestávka v posterové sekci, občerstvení 16:00-18:00 3. blok odborného programu, vystoupení účastníků a diskuse k příspěvkům 18:00 21:00 Gala večer s kulturním programem, večeře formou bufetu 11:00-12:30 1. blok vystoupení účastníků a diskuse k příspěvkům Moderuje prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. Prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. Nové paradigma vysokoškolské a ČZU v Praze pedagogiky RNDr. Věra Šťastná Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Paradigmata vysokoškolského poradenství a vysokoškolské pedagogiky VŠE v Praze PhDr. Mária Zvaríková Vysokoškolské poradenstvo politika Technická univerzita společenských Európskej únie a Slovensko vied, Košice RNDr. Jindra Lisalová Učitelé na vysokých školách a jejich Centrum pro studium vysokého školství, pedagogické vzdělání Praha Doc. PhDr. Helena Kolibová, CSc. Celoživotní vzdělávání jako nová Filozoficko přírodovědecká fakulta poradenská specializace Slezské univerzity v Opavě Diskuse k prvnímu bloku - 2 -

3 13:30 15:30 2. blok vystoupení účastníků a diskuse k příspěvkům Moderuje doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D. Doc. PhDr. Štefan Vendel, CSc. FFUK Bratislava Susie Lawrence, Dipl.Päd. London School of Economics (LSE) Johanna von Luckwald Career Service S&A University of Cologne Dr. Elana Swanepoel, A de Beer, BComEd, BEd, BCom, H Miller BSc Jihoafrická univerzita UNISA Mgr. Jasmin Muhič IPPP ČR, Praha PhDr. Dana Štěrbová, Ph.D. Fakulta tělesné kultury, UP v Olomouci Psychologické vysokoškolské poradenstvo koncepčný rámec a niektoré praktické skúsenosti Working with the Whole Individual; towards an Integrated and more Holistic View of the Student (40 ) Career service Work in Germany during the Bologna Process Satellite Classes as an Instrument for Student Support at a Distance Education University in South Africa Aktuální procesy v celoživotním poradenství v Evropě a u nás Vysokoškolský pedagog jako psycholog ve vysokoškolské poradně Diskuse k prvnímu bloku 16:00-18:00 3. blok vystoupení účastníků a diskuse k příspěvkům Moderuje Ing. Zuzana Freibergová Mgr. Diana Hověžáková, Mgr. Iva M. Tahová Profesně poradenské centrum FF UP v Olomouci PhDr. Mgr. Zuzana Hubinková, Ph.D. a MUDr. Dagmar Schneiderová, CSc., VŠE, Praha PhDr. Hana Urychová, Mgr. Tereza Francová VŠE, Praha Ing. Jiří Husa, CSc., Mgr. Jiří Votava RNDr. Jindra Lisalová Centrum pro studium vysokého školství, Praha Ing. Daniel Frank a kol. PhDr. Věra Radváková, IVP ČZU v Praze PhDr. Dana Linhartová, CSc., MU Brno Analýza vzdělávání vysokoškolských poradců Vysokoškolské poradenství na webovém portálu Kurz pro vysokoškolské poradce Rozvoj vysokoškolského poradenství v ČR (představení RP MŠMT ČR) Odborné vzdělávání a celoživotní učení v kontextu vývoje venkovského prostoru v České republice (GAČR) Organizace zahraniční mobility vysokoškolských pracovníků na Slovensku a v Rakousku Zjišťování kvality vzdělávacího procesu na ČZU v Praze (RP MŠMT ČR) Mezigenerační vzdělávání Psychosociální kompetence součást profesionality akademického pracovníka

4 Úterý :00 10:00 Valná hromada AVŠP 9:00 12:00 Práce v sekcích 10:00 11:00 Výstava prací studentů a pedagogů v IVP ČZU v Malé Chuchli (k dispozici doprava autobusem) 12:00 13:00 Přestávka, oběd formou bufetu 13:00 15:30 Práce v sekcích 15:00 16:00 Přestávka, občerstvení k dispozici 15:30 16:30 Závěry konference, zástupci AVŠP, diskuse (1) Studijní, pedagogické a sociálně právní vysokoškolské poradenství. Otázky, problematika, legislativní rámec, sociální práce na akademické půdě. Moderují PhDr. Hana Urychová a Ing. Zuzana Freibergová 10:00 10:40 PhDr. Jana Čihounková Institut celoživotního vzdělávání MZLU v Brně Dr. Norma Nel and Dr. Elana Swanepoel, Jihoafrická univerzita UNISA Analýza obtíží při průchodu studiem a její konsekvence ve vysokoškolském poradenství Influence of English Proficiency of University English Second Language (ESL) Student Teachers on ESL Learners (2) Psychologické vysokoškolské poradenství Moderují: doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. a doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D. 10:40-12:00 doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Paradoxy ve vysokoškolském Pedagogická fakulta, UP v Olomouci psychologickém poradenství Doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D. Psychomotorická terapie jako součást FSS MU v Brně projektu poradenství na MU PhDr. Rebeka Ralbovská Poradenská pomoc při akceptáci infaustnej prognózy v rámci multikultúry. PhDr. Kateřina Chamoutová Limity psychologických služeb na PeF ČZU v Praze akademické půdě PhDr. Dana Štěrbová, Ph.D. Fakulta Specifika poradenství u studentů se tělesné kultury, UP v Olomouci zdravotním postižením - 4 -

5 (3) Speciálně pedagogické vysokoškolské poradenství Moderují: prof.phdr. Beáta Krahulcová, CSc., doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc. PhDr. Mgr. Libor Novosad, Ph.D. 13:00 15:30 Dr. Norma Nel Jihoafrická univerzita UNISA Doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc., Doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D. ZČU v Plzni Mgr. Veronika Růžičková, Ph.D. Mgr et Mgr. Gabriela Smečková, Ph.D. Ústav speciálně pedagogických studií Pedagogická fakulta UP v Olomouci PhDr. Kateřina Šámalová, Alice Rytychová, Dis. R Mgr. Jiří Votava Prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc., ČZU v Praze PaedDr. Miroslava Štréblová, CSc. Students with Learning Difficulties Studenti se specifickými poruchami učení, diagnostika, reedukace, podpora Zkušenosti s diagnostikou a intervencí u studentů s poruchami učení na ZČU v Plzni Charakteristika služeb Centra poradenství handicapovaných, poskytovaných studentům se zdravotním postižením s ohledem na zvýšení jejich uplatnitelnosti na volném trhu práce Podpora studentů se speciálními potřebami na Racionální opatření pro zpřístupnění vysokých škol studentům se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu poradenského systému vysokých škol Poradenská podpora vysokoškolského studenta se sluchovým postižením Klíčové východiska poradenské podpory studentů se zrakovým postižením - 5 -

6 (4) Profesní a kariérové vysokoškolské poradenství Moderují: Mgr. Šárka Karmazínová, Mgr.Daniela Pauknerová, Ph.D. 13:00 15:00 Doc. Ing. Bohumila Voženílková, CSc. Ing. Zdeněk Štěrba, Ph.D., Ing. Karel Suchý, Ph.D., Ing. Jiří Diviš, CSc. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D. Ústav pedagogických věd, FF MU v Brně Ing. Emil Kříž, CSc. Johanna von Luckwald Fakulty of Human science Career service University of Cologne PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D. VŠE Praha Ing. Lucie Komarovová VŠE Praha Profesní poradenství v otázkách uplatnění vybraného studijního oboru na trhu práce Vzdělávací potřeby studentů ve vztahu k dovednostem kariérového managementu Profesní poradenství jako předpoklad správného začlenění absolventů škol do pracovního procesu. Career Service Work in Germany during the Bologna Process Profesní poradenství na VŠE Profesní dráha absolventů VŠE - 6 -

7 (5) Duchovní poradenství v 21. století Moderují: PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D., PhDr. Václav Mitáš, Mgr. Pavel, Petr Dušek 9:00 12:00 Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc. Duchovní poradenství Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny, katedra psychologie, FSS MU v Brně Doc. ThDr. Miloš Raban Duchovní dimenze v organizaci Pedagogická fakulta TU v Liberci vysokoškolského poradenství PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D. Duchovní poradenství. Jak vymezit tento pojem? Mgr. Aleš Jaluška Vrátil jsem se z vězení a co dál? PhDr. Václav Mitáš Pastorální poradenství v otázkách rodiny a partnerských vztahů v aktuálním sociokulturním kontextu Boží vnoučata v duchovním poradenství Výuka teologie a etiky na ČVUT v Praze ve vztahu k poradenské praxi Člověk ve zdravotnickém zařízení a Mgr. Pavel Petr Dušek Ing., Mgr.Vladimír Slámečka ČVUT v Praze Mgr. Sylvie Stretti, jeho duchovní potřeby Bc. Tomáš Drábek Duchovní poradenství v oblasti sexuality osob s tělesným postižením, další příspěvky a vystoupení studentů (6) Vysokoškolská pedagogika. Současné postavení vysokoškolské pedagogiky jako vědního oboru a v CŽV akademických pracovníků. Paradigmata vysokoškolské pedagogiky. Moderují: prof. Ing. Milan Slavík, CSc., PhDr. Radmila Dytrtová, CSc., Mgr. Jiří Votava 13:00 14:30 Doc. Ing. Pavel Krpálek, PhDr. Drahomíra Oudová, Ph.D. Alena Špačková, MgA. PhDr. Radka Dytrtová, CSc. Doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová,Ph.D. Ing. Hana Lorencová,Ph.D. VŠE v Praze Výsledky analýzy výuky předmětu Didaktické a prezentační dovednosti v doktorských studijních programech ČZU v Praze Efektivní strategie a kultura učení Metody reflexe v rámci poradenského servisu pro začínající vysokoškolské pedagogy Tvorba kurzu pro začínající učitele na vysoké škole ekonomické v Praze

8 Postery Dagmar Schneiderová, Hana Provazníková, Viktor Hynčica: Program prevence a zvládání stresu pro studenty VŠ na internetových stránkách 3. LF UK v Praze. Studentská poradna 3. LF Kolektiv : Advisory Centre for Students with Special Needs at the Czech University of Life Sciences Prague (CULS) Kolektiv : Learning Aspects from the Czech Republic and German Federal State of Brandenburg towards Innovative Extension Education in Knowledge System Kolektiv : Lifelong Learning Programme EMMA European Modules and Mobility in Agricultural Education UP v Olomouci a VŠE v Praze: Rozvoj vysokoškolského poradenství v ČR. Centralizovaný rozvojový projekt. THE DEVELOPMENT OF UNIVERSITY COUNSELLING IN THE CZECH REPUBLIC. Centralized development project Kolektiv : Prosolva Problem Solving Methods in Schools - 8 -

Informační a poradenská pracoviště na vysokých školách v ČR. Aktualizace 2013

Informační a poradenská pracoviště na vysokých školách v ČR. Aktualizace 2013 Informační a poradenská pracoviště na vysokých školách v ČR Aktualizace 2013 Tato aktualizovaná verze vychází jako upravený původní materiál. Informační a poradenská pracoviště na vysokých školách v České

Více

SEZNAM VYSOKOŠKOLSKÝCH PORADEN

SEZNAM VYSOKOŠKOLSKÝCH PORADEN SEZNAM VYSOKOŠKOLSKÝCH PORADEN VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA

Více

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika Asociace vysokoškolských poradců, o. s. a Institut vzdělávání a poradenství Česká zemědělská univerzita v Praze 1. konference s mezinárodní účastí Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2012 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

X. ROČNÍK KONFERENCE EDUCO 30. 31. 1. 2015:

X. ROČNÍK KONFERENCE EDUCO 30. 31. 1. 2015: X. ROČNÍK KONFERENCE EDUCO 30. 31. 1. 2015: DESETILETÍ VÝZKUMU VE VZDĚLÁVÁNÍ A DALŠÍ PERSPEKTIVY V RÁMCI PŘÍPRAVY UČITELŮ PŘÍRODOVĚDNÝCH, ZEMĚDĚLSKÝCH A PŘÍBUZNÝCH OBORŮ Pořadatelské instituce: Institut

Více

KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI PROGRAM

KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI PROGRAM KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI PROGRAM X. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE K PROBLEMATICE OSOB SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI a V. MEZINÁRODNÍ DRAMATERAPEUTICKÉ KONFERENCE

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2002

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2002 Národní vzdělávací fond Národní informační středisko pro poradenství ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2002 BIBLIOGRAFIE Praha, červen 2003 Odborné vzdělávání a trh práce v roce 2002. Bibliografie.

Více

Výroční zpráva o činnosti Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové za rok 2010 Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta Rokitanského 62, 00 03 Hradec Králové, Česká republika Výroční zpráva o činnosti Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové za rok 2010 Předložená zpráva

Více

Níže uvádíme seznam úspěšných projektů a jejich rozdělení mezi jednotlivé součásti Univerzity Palackého v Olomouci.

Níže uvádíme seznam úspěšných projektů a jejich rozdělení mezi jednotlivé součásti Univerzity Palackého v Olomouci. Výsledky 2. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, Oblasti podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže

Více

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2012

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2012 Slezská univerzita v Opavě Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2012 Opava, červen 2013 Obsah: Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 1 Úvod 7 2 Základní údaje o SU 8 2.1 Úplný název

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK PRAHA - DUBEN 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ 7 3. KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA 30 4.

Více

Seznam vědeckých a odborných publikací

Seznam vědeckých a odborných publikací Seznam vědeckých a odborných publikací a) monografie a učebnice, b) práce publikované v zahraničních recenzovaných odborných časopisech, c) práce publikované v tuzemských recenzovaných odborných časopisech,

Více

Publikace: Česká republika pro cizince vybrané kapitoly, Domov je místo odkud tě nevyhodí, Informační publikace pro cizince Česká Republika 2006,

Publikace: Česká republika pro cizince vybrané kapitoly, Domov je místo odkud tě nevyhodí, Informační publikace pro cizince Česká Republika 2006, Publikace: Česká republika pro cizince vybrané kapitoly, Helena Nosková, Milada Polišenská, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2003, ISBN 80-7285-023-7; Domov je místo odkud tě nevyhodí, Dagmar Zezulová, V.U.G.,

Více

Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003

Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003 Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003 Hradec Králové 2004 Předloženou Výroční zprávu o činnosti Univerzity Hradec Králové za rok 2003 vypracovanou ve

Více

Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012

Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012 1 Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012 Autoři odpovídají za původnost své práce i za technickou kvalitu dodaných obrazových podkladů.

Více

Výroční zpráva Výzkumného centra edukace nadaných (VCEN) za rok 2014

Výroční zpráva Výzkumného centra edukace nadaných (VCEN) za rok 2014 Výroční zpráva Výzkumného centra edukace nadaných (VCEN) za rok 2014 (původní název: Výzkumné centrum edukačních a evaluačních procesů VCEEP, původní logo) Zpracovala: Dne 17. 2. 2015 Doc. PaedDr. Jana

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 2009 Praha, květen 2010 Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica Praha 2010 ISBN 978-80-245-1659-2 Předmluva Výroční zpráva

Více

1. ÚVOD Název školy: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: Web: Rektor: Právní forma:

1. ÚVOD Název školy: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: Web: Rektor: Právní forma: O B S A H 1. Úvod 3 2. Kvalita a excelence akademických činností 7 2.1 Rozvoj výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti 7 2.2 Infrastruktura 19 2.3 Univerzitní knihovna 22 2.4 Vydavatelství 24 3. Kvalita

Více

ETIKA VE VĚDÁCH O VÝCHOVĚ

ETIKA VE VĚDÁCH O VÝCHOVĚ ČESKÁ PEDAGOGICKÁ SPOLEČNOST UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií PROGRAM MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ETIKA VE VĚDÁCH O VÝCHOVĚ 10. a 11. února 2010 Pedagogická

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Olomouc červen 2012 1 1. Úvod V únoru roku 2011 uplynulo 65 let od znovuobnovení univerzitního učení v Olomouci. Druhá nejstarší univerzita

Více

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ Univerzita Palackého v Olomouci PROJEKTY ESF NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2004 2006 VYDÁNÍ TOHOTO SBORNÍKU JE SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

ZÁVĚRY MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE ICOLLE 2012

ZÁVĚRY MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE ICOLLE 2012 ZPRÁVY ZÁVĚRY MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE ICOLLE 2012 Dana Linhartová, Lenka Danielová Ve dnech 18. a 19. září 2012 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 4.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2009 Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice Vydavatel: Vysoká škola evropských a regionálních

Více

ODBORNÝ ŽIVOTOPIS se seznamem publikační, vědeckovýzkumné a další odborné činnosti. PhDr. Linda ŠVRČINOVÁ

ODBORNÝ ŽIVOTOPIS se seznamem publikační, vědeckovýzkumné a další odborné činnosti. PhDr. Linda ŠVRČINOVÁ ODBORNÝ ŽIVOTOPIS se seznamem publikační, vědeckovýzkumné a další odborné činnosti PhDr. Linda ŠVRČINOVÁ Curriculum Vitae Jméno a příjmení: Titul: Email: Linda Švrčinová PhDr. linda.svrcinova@upol.cz Vzdělání:

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti 2007 Projektový servis Univerzity Palackého v Olomouci (PS UP) je od 1. 1. 2007 samostatným pracovištěm Univerzity Palackého v Olomouci spadajícím pod prorektorku pro záležitosti

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné 1 ÚVOD... 4 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FAKULTĚ... 4 2.1 ÚPLNÝ NÁZEV... 4 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SU OPF... 5 2.3 SLOŽENÍ ORGÁNŮ SU OPF... 6 2.3.1

Více

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2004

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2004 Slezská univerzita v Opavě Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2004 Opava, květen 2005 Výroční zpráva o činnosti za rok 2004 1. Úvod 9 2. Organizační schéma Slezské univerzity

Více

I. Tyflopedická konference

I. Tyflopedická konference 1 S t r á n k a Program a bulletin abstraktů I. Tyflopedická konference Umělecké centrum Konvikt a Cyrilometodějská teologická fakulta UP 14. 03. 2012 Olomouc 2 S t r á n k a Organizátoři a partneři konference:

Více

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 21 Dne 25. srpna 2010

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 21 Dne 25. srpna 2010 Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 21 Dne 25. srpna 2010 Přítomni: Mgr. Alžběta Cetkovská, MUDr. Milena Černá,, Mgr. Petr Hanuš, Bc. Radmila Jiříčková, Mgr. Danka Kratochvílová, Mgr. et Bc.

Více