PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ"

Transkript

1 INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 7 PROFESNÍ CHOVÁNÍ A KOMUNIKACE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání: testové otázky, otázky s volnou odpovědí, případové studie. Všechny otázky jsou oceněny maximálním počtem bodů podle náročnosti. Správným zodpovězením všech částí zkoušky lze získat maximálně 100 bodů. Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout minimálně 50 bodů. Povolené pomůcky: psací potřeby. Časový limit stanovený pro vypracování zkoušky: 3 hodiny. Institut Svazu účetních, a.s., 2008

2 Testové otázky (celkem 32 bodů) Správnou odpověď zakroužkujte. Za každou správně zodpovězenou otázku můžete získat 2 body. 1. Podnik jako systém je vymezen: a) procesy, které v něm probíhají, b) soustavou prvků, tj. lidmi a výrobními prostředky, c) svými řídícími orgány, d) hierarchií řízení. 2. Transformace, která probíhá uvnitř podniku: a) je závislá pouze na vstupech z okolí podniku, b) se vstupy a výstupy ve vztahu k okolí podniku souvisí jen v malé míře, c) na výstupech nezávisí, d) se uskutečňuje v závislosti na vstupech a výstupech ve vztahu k okolí podniku. 3. Ekvifinalita jako vlastnost otevřených systémů jim umožňuje: a) dosahovat stejných efektů při rozdílných vstupech a výchozích stavech, b) dosahovat stejných vstupů za stejných výchozích vztahů, c) dosahovat vyšších výstupů za vyšších vstupů, d) dosahovat přiměřených výstupů ve vztahu ke vstupům z okolí. 4. Podnikovou kulturu lze nejvhodněji charakterizovat jako: a) kulturní akce nabízené zaměstnancům jako součást nefinančních benefitů, b) soubor hodnot, postojů a představ sdílených vedením podniku a jeho zaměstnanci, c) celkovou úroveň pracovního prostředí v podniku, včetně sociálních zařízení, d) kulturní chování managementu ve vztahu k okolí i zaměstnancům podniku. 5. Štíhlé organizační struktury nejlépe charakterizuje: a) snížení počtu zaměstnanců v podniku, b) snížení celkového množství produkce, c) minimalizace uspořádanosti, d) zploštění a zjednodušení řídící hierarchie. Institut Svazu účetních, a.s.,

3 6. Kde vznikla a začala se rozvíjet podnikatelská etika: a) ve Francii, b) ve Švýcarsku, c) v USA, d) v Německu. 7. Jak lze nejvhodněji přeložit anglickou zkratku CSR: a) jako samostatnost podniku, b) jako společenskou odpovědnost podniku, c) jako podnikovou strategii odpovědnosti, d) jako celkovou strategii rozhodování. 8. Při podání účetní informace profesní účetní neodpovídá za její: a) přiměřenost, b) věrohodnost, c) efektivní využití, d) úplnost. 9. Skupiny jako sociální útvary nelze dělit na: a) malé a velké, b) členské a referenční, c) vůdčí a nevůdčí, d) formální a neformální. 10. U osob s velkou potřebou úspěchu obvykle nenacházíme: a) osobní odpovědnost za výkon, b) preferenci střední obtížnosti řešených úkolů, c) orientaci na maximální obtížnost řešených úkolů, d) vyšší míru inovací. 11. Coaching (koučování) lze nejvhodněji charakterizovat jako: a) orientaci na zvyšování výkonnosti, b) pomoc manažerům a pracovníkům při objevování a využití vlastního potenciálu, c) individuálně zaměřené stimulování pracovníků, d) zvládání krizových situací. Institut Svazu účetních, a.s.,

4 12. Mezi zdroje motivace nepatří: a) potřeby, b) zájmy, c) návyky, d) postoje. 13. Co z uvedeného nelze charakterizovat jako typ diskriminace: a) přímou diskriminaci, b) nepřímou diskriminaci, c) pozitivní diskriminaci, d) výkonovou diskriminaci. 14. Co z uvedeného není typem komunikace: a) verbální komunikace, b) neverbální komunikace, c) konflikt, d) metakomunikace. 15. Mezi zdroje neuropsychické zátěže nepatří: a) náročné situace, b) kvalitní systém benefitů, c) nezpůsobilost překročit stereotypy, d) extrémní fyzické podmínky. 16. Co time management neumožňuje: a) plánovat vše na 100%, b) naučit se rozlišovat podstatné a nepodstatné, c) vyvarovat se časových tísní, d) vytvořit si životní program. Institut Svazu účetních, a.s.,

5 Testové otázky (celkem 8 bodů ) Správnou odpověď zakroužkujte. Za každou správně zodpovězenou otázku můžete získat 1 bod. 1. Etiku lze nejvhodněji charakterizovat jako: a) teorii morálky, b) morálku určitého jedince, c) vyšší úroveň podnikového designu. 2. Společenská odpovědnost podniku v oblasti sociální nezahrnuje: a) pracovníky a pracovní prostředí, b) péči o přírodní zdroje v okolí podniku, c) oblast místní komunity. 3. Ve které zemi ve středověku vzniklo podvojné účetnictví: a) ve Francii, b) v Německu, c) v Itálii. 4. Výběr pracovníků lze realizovat především: a) ve vztahu k požadavkům práce, b) pokud je k dispozici více uchazečů, c) v případě mimořádně náročných profesí. 5. Bezprostředně v rámci vzdělávání nemůžeme získat: a) vědomosti, b) zkušenosti, c) dovednosti. 6. Brainstorming nezahrnuje: a) produkci co nejvíce myšlenek a nápadů, b) jejich okamžité vyhodnocení, c) následné doplňování a rozvíjení každého nápadu. Institut Svazu účetních, a.s.,

6 7. Pojem rovné příležitosti je možné nejvhodněji vyjádřit jako: a) absenci diskriminace v zacházení s pracovníky, b) možnost neomezené kariéry v podniku, c) stejné možnosti všech uchazečů o zaměstnání. 8. Za žádoucí chování lze z uvedeného považovat: a) chování asertivní, b) chování agresivní, c) chování manipulativní. Institut Svazu účetních, a.s.,

7 Otázky s volnou odpovědí, případové studie (celkem 60 bodů) Za každou správně zodpovězenou otázku můžete získat 5 bodů. 1. Vysvětlete, co vše zahrnuje pojem "profesionální přístup" v pozici profesního účetního. 2. Charakterizujte, jak by mělo probíhat "poskytování porady v oboru". 3. Popište, co zahrnuje "sledování, hodnocení a kontrola výkonů" ve srovnání se stanovenými cíli a plány. 4. Vysvětlete postavení a úlohu systému odměňování v motivačním procesu. Institut Svazu účetních, a.s.,

8 5. Navrhněte efektivní postup při hodnocení pracovníků s důrazem na stránku obsahovou i formální (tj. v oblasti formalizace postupů). 6. Podrobněji popište jednotlivé kroky výběrového řízení na určitou, vámi vybranou pracovní pozici v podniku. 7. Charakterizujte proces komunikace s důrazem na objasnění úlohy "naslouchání" resp. "aktivního naslouchání". 8. Objasněte, co vše zahrnuje a jaký význam má neverbální komunikace, včetně uvedení příkladů. Institut Svazu účetních, a.s.,

9 9. Uveďte zásady efektivní prezentace včetně doporučení pro její přípravu. 10. Popište rozdíl mezi jednáním a vyjednáváním a následně vyjednávání blíže charakterizujte. 11. Uveďte a vysvětlete základní principy efektivního řízení času. 12. Vysvětlete pojem "psychická zátěž (stres)" a specifikujte její příčiny a dopady na člověka. Institut Svazu účetních, a.s.,

Personální řízení podniku. Modul: PPE Management lidských zdrojů PKLZ Personalistika

Personální řízení podniku. Modul: PPE Management lidských zdrojů PKLZ Personalistika Personální řízení podniku Modul: PPE Management lidských zdrojů PKLZ Personalistika PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU Ing. Stanislav Hapal (stanislav.hapal@vsem.cz) ak. rok 2011-1212 1 Lektor: Stanislav Hapal

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU Personální řízení podniku Modul: KLZ Personalistika PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU Ing. Stanislav Hapal (stanislav.hapal@vsem.cz) ak. rok 2011-12 1 Plán výuky předmětu PŘP Blok I- 14.1.2012 1. Úvod 2. Řízení

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

leden červen 2009 3 manažerské a obchodní znalosti a dovednosti, osobní růst KURZY SEMINÁŘE WORKSHOPY VÝCVIKY

leden červen 2009 3 manažerské a obchodní znalosti a dovednosti, osobní růst KURZY SEMINÁŘE WORKSHOPY VÝCVIKY leden červen 2009 KURZY SEMINÁŘE WORKSHOPY VÝCVIKY 3 manažerské a obchodní znalosti a dovednosti, osobní růst Mediální partner Založena v roce 1990. Držitel certifikátu ISO 9001:2000. Akreditace MŠMT.

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

Základy řízení lidských zdrojů

Základy řízení lidských zdrojů Základy řízení lidských zdrojů Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Základy řízení lidských zdrojů Obsah 1.

Více

Personální řízení podniku. Mgr. Bc. Věra Veronika Štycká, MBA (vera.stycka@vsem.cz)

Personální řízení podniku. Mgr. Bc. Věra Veronika Štycká, MBA (vera.stycka@vsem.cz) Personální řízení podniku Mgr. Bc. Věra Veronika Štycká, MBA (vera.stycka@vsem.cz) 1 Program dnešního setkání Organizační záležitosti Úvod do PŘP Pracovní vztahy 2 zkouška Písemný test obsahuje 25 testových

Více

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP 1. Studium pedagogiky a) podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. b)

Více

Personální řízení podniku. Mgr. Bc. Věra Veronika Štycká, MBA (vera.stycka@vsem.cz)

Personální řízení podniku. Mgr. Bc. Věra Veronika Štycká, MBA (vera.stycka@vsem.cz) Personální řízení podniku Mgr. Bc. Věra Veronika Štycká, MBA (vera.stycka@vsem.cz) 1 Program dnešního setkání Organizační záležitosti Úvod do PŘP Pracovní vztahy 2 zkouška Písemný test obsahuje 25 testových

Více

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ D o c. P h D r. D a r j a J A R O Š O V Á, P h D. OSTRAVA

Více

Personální psychologie výběr personálu

Personální psychologie výběr personálu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Personální psychologie výběr personálu Bakalářská práce Autor: Jaroslava Korinková Bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence Úvod Tato brožura vznikla v rámci realizace projektu. Tento projekt byl realizován od ledna 2010 do srpna 2012 a jeho výstupem bylo vypracování čtyř vzdělávacích modulů pro další. zkušeností různých vzdělávacích

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D.

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. 7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. OSTRAVA 2006 Název: Marketing a marketingové dovednosti II. Autor: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. Vydání: první, 2006 Počet stran:

Více

Podnikatelské kompetence

Podnikatelské kompetence Podnikatelské kompetence Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Učební manuál Zpracoval kolektiv autorů ČMKOS a ASO ČMKOS 2008 www.esfcr.cz Podporujeme vaši budoucnost Projekt Posilování sociálního

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

pracovat s lidmi je umění

pracovat s lidmi je umění pracovat s lidmi je umění KDO JSME A CO NABÍZÍME Personal3p pro vás připravuje produkty, které přesně vyhovují požadavkům moderního byznysu a spojují v sobě flexibilitu, zákaznickou náročnost a kvalitu.

Více

Truhlář Kód: 33-56-H/01

Truhlář Kód: 33-56-H/01 Truhlář Kód: 33-56-H/01 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program pro obor vzdělání Truhlář ŠVP zpracován

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 6 Platnost: od 1. 9. 2014 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Školní vzdělávací program Obchodní manažer/ka

Školní vzdělávací program Obchodní manažer/ka Školní vzdělávací program Obchodní manažer/ka CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - Hradecká 1151, 500 03 Hradec Králové Verze platná od 1.9. 2012 1 Obsah 1 Úvodní identifikační údaje... 9 2 Profil absolventa...

Více

Vnitřní komunikace ve firmě. Marcel Horák

Vnitřní komunikace ve firmě. Marcel Horák Vnitřní komunikace ve firmě Marcel Horák Obsah ÚVOD... 3 1. VYMEZENÍ VNITŘNÍ KOMUNIKACE... 4 1.1 DEFINOVÁNÍ A ZAŘAZENÍ VNITŘNÍ KOMUNIKACE... 4 1.2 CHARAKTERISTIKA VNITŘNÍ KOMUNIKACE... 5 1.3 PRACOVNÍCI

Více

Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... Vaše vzdělání, Vaše budoucnost...

Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... 1 SOFT SKILLS Profesní dovednosti = odborné znalosti + sociální kompetence Požadavky současné doby na pracovníky stále narůstají. Aby bylo možné tyto výzvy úspěšně splnit,

Více

ZNALOSTMI K PROSPERITĚ

ZNALOSTMI K PROSPERITĚ Znalostmi k prosperitě Znalostmi k prosperitě ZNALOSTMI K PROSPERITĚ vzdělávací program Předkladatel projektu: Sídlo: Tyršova 106, 261 01 Příbram Adresa pro doručování korespondence pro projekt: Pražská

Více

Dušan Šimo Věra Plhoňová Ladislava Kuchynková MANAGEMENT. (Elektronická forma učební pomůcky)

Dušan Šimo Věra Plhoňová Ladislava Kuchynková MANAGEMENT. (Elektronická forma učební pomůcky) Dušan Šimo Věra Plhoňová Ladislava Kuchynková MANAGEMENT (Elektronická forma učební pomůcky) SVŠE Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o. Znojmo 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORGANIZACE. www.marlin.eu

NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORGANIZACE. www.marlin.eu MARLIN, s.r.o. Centrum dalšího vzdělávání www.marlin.eu Nabídka vzdělávání pro organizace made by WIDDEN MEDIA NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORGANIZACE www.marlin.eu 02 03 Zkušenosti na trhu vzdělávání působíme

Více

pracovat s lidmi je umění

pracovat s lidmi je umění pracovat s lidmi je umění KDO JSME A CO NABÍZÍME Personal3p pro vás připravuje produkty, které přesně vyhovují požadavkům moderního byznysu a spojují v sobě flexibilitu, zákaznickou náročnost a kvalitu.

Více

Střední odborná škola, Stromořadí 420, Uničov, s.r.o.

Střední odborná škola, Stromořadí 420, Uničov, s.r.o. Střední odborná škola, Stromořadí 420, Uničov, s.r.o. Stromořadí 420, 783 91 Uničov Obor vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Platnost ŠVP: od 1. 9. 2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŽÍ KPT. NÁLEPKY 362, 339 01 KLATOVY 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu

Více