Obsah. Důležitý je dialog 2 INKONTINENCE V ČR INKONTINENCE V ČR 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Důležitý je dialog 2 INKONTINENCE V ČR INKONTINENCE V ČR 3"

Transkript

1 INKONTINENCE v ČR

2 2 INKONTINENCE V ČR INKONTINENCE V ČR 3 Obsah Důežitý je diaog 3 Inkontinence moči pohedem urooga 4 5 Kontinence 6 7 Pomůcky pro inkontinentní (psk 02) kombinace a souběh pomůcek 8 9 Praktičtí ékaři a inkontinence Tena Soutions: Případová studie Inkontinence v 21. stoetí 14 INCOFORUM a týden kontinence 15 Paradoxy kvaitního života Vydaa: ZDROJE INFORMACÍ K TÉMATŮM: Koaice pro zdraví, o.p.s., Koaice pro zdraví Incoforum, o.s. S podporou SCA Hygiene Products, s.r.o., SCA Hygiene Products Tena Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP) Sdružení praktických ékařů ČR Urogynekoogická spoečnost Redakce: Supreme Communication, s.r.o., Česká azheimerovská spoečnost Česká uroogická spoečnost Asociace poskytovateů sociáních sužeb ČR Copyright A Rights Reserved, KOALICE PRO ZDRAVÍ 2014, v patném znění zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 81/2005 Sb. Důežitý je diaog Jana Petrenko Výkonná řediteka Koaice pro zdraví, o.p.s. V pokoji bya tma, ae zář měsíce stačia na to, abych se moha zorientovat. Seza jsem z postee a opatrně ša po paměti na toaetu. Ta tma mě ani neděsia a kidně jsem seděa, když jsem se najednou probudia s výkřikem na mokré postei. Babička mě syšea z vedejšího pokoje a doběha ke mně. Ukidňovaa mě, že se mi museo něco děsivého zdát. Byo to ae horší než děsivé ta cesta na toaetu bya sen a já jsem se vzbudia v mokré postei. Nepřestávaa jsem pakat, zatímco babička ukízea mou poste a síbia, že tato příhoda bude naším tajemstvím. Jesti si dobře vzpomínám, byo mi asi pět et. Douho potom, pokaždé když jsem se v noci vzbudia a ša na toaetu, tak jsem se nejdřív štípa do ruky, abych se ujistia, že to už není sen a že jsem skutečně vzhůru. Je neuvěřitené, že si dovedu ještě dnes vybavit své tehdejší pocity. A havně strach z toho, jesti se ten hrozný sen nebude opakovat. Když jsem pak uvažovaa o inkontinenci, napado mě, že čověk je vastně pronásedován strachem, aby se mu takováto nepříjemná, nekontroovatená příhoda nestaa někde na veřejném místě. Ten pocit nejistoty, strachu, trapnosti a ponížení musí čověka den co den pronásedovat, když se vydá mezi idi a není si jist, co se mu cestou přihodí. Naštěstí dnes už existují a jsou dostupné pomůcky na inkontinenci a idé mají přeci jenom nějaký pocit ochrany. Inkontinence je ae stáe ještě něco, co je každý den pronáseduje a znepříjemňuje jim život. Kvaita života je havně o tom, mít svobodu se voně pohybovat mezi idmi a děat, co nás baví bez soustavných obav, že se nám přihodí něco nečekaného a nepříjemného. Je dobře, že aespoň dnes už praktické ékaře napadne zeptat se pacientů, jesti mají probémy s inkontinencí, když mají pocit, že takoví pacienti by i chtěi o něčem muvit, ae ostýchají se a zdráhají se to otevřeně říct. Před někoika ety jsme začai pracovat na zepšení diaogu ékaře a pacienta, a i když se to ne ve všech případech setkao s nadšením obou těchto stran, postupně zaznamenáváme, že se to přeci jenom zepšuje. Díky pacientským organizacím, které jsou tím nejepším zdrojem informací nejen pro pacienty, jejich příbuzné a bízké, ae i ékaře a odborníky, se rozšířiy možnosti diaogu nejen přímo ohedně otázky diagnózy, která pacienty spojuje, ae i ohedně daších probémů, které pacienti díky své diagnóze mají. Prospěšné jsou havně i těm koem, kteří by chtěi pomoci a někdy si nevědí rady, jak některé probémy probrat, aby případně postiženého pacienta neurazii nebo se ho nějakým způsobem nedotki, když je každému jasné, že zrovna nejde o téma, které by idé rozebírai při prvním setkání. Dnes již téma inkontinence není tím nejčernějším tabu, ae je to přijatený probém, který je nutno řešit, do čehož se mohou otevřeněji pouštět i ti nejostýchavější. Mysím, že jsme ještě dost daeko od toho, abychom mohi říct, že jsme překonai všechny překážky k otevřenému diaogu, ae pubikace, jako je tato, postupně pomáhá idem dívat se na probém inkontinence v reáném světe a s porozuměním.

3 4 INKONTINENCE V ČR INKONTINENCE V ČR 5 Inkontinence moči pohedem urooga Doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D. Přednosta uroogického odděení FN Ostrava - Poruba Inkontinence moči je jedním z nejčastějších zdravotních probémů naší popuace. Odhaduje se, že závažnou a trvaou inkontinencí trpí asi 10 % všech dospěých žen. V 8. a 9. životní dekádě je prevaence inkontinence % bez rozdíu pohaví. Vzhedem k stáe se produžující průměrné déce idského života je jisté, že i prevaence inkontinence do budoucna poroste. V souvisosti s tím se obrací pozornost odborné i aické veřejnosti k otázce, zdai existuje účinná prevence vzniku inkontinence. V současné době toho víme o patofyzioogii vzniku inkontinence poměrně dost, byi jsme dokonce schopni identifikovat rizikové faktory vzniku inkontinence. Některé z nich jsme schopni účinně eiminovat a tím snížit riziko budoucího výskytu inkontinence. Jedná se především o obezitu a kouření. Daším možným způsobem prevence inkontinence je cvičení svaů pánevního dna, zejména u žen po opakovaných porodech. V současné době je již fyzioterapie pánevního dna považována za pnohodnotnou metodu éčby inkontinence, navíc jako jediná z dostupných metod má v sobě potenciá preventivní. Naopak nejvýznamnější rizikový faktor vzniku inkontinence odstranit Významnou roi v péči o inkontinentní pacienty hrají i kvaitní savé pomůcky. Je dobře, že dnes spektrum absorpčních pomůcek pokrývá všechny stupně inkontinence. nedokážeme to je zvyšující se věk. Běh času bohuže nezastavíme, probém inkontinence tedy budeme muset řešit i v budoucnu. Je proto dobře, že se vyvíjejí stáe nové metody éčby inkontinence. V současné době disponujeme řadou nových operačních postupů umožňujících minimáně invazivní éčbu stresové inkontinence u žen. Douhodobá úspěšnost této operační terapie dosahuje až 90 %. Byy rovněž vyvinuty nové éky soužící k éčbě tzv. urgentní inkontinence a hyperaktivního měchýře (únik moči při neodoateném nucení na močení). Díky nim jsme schopni pomoci % pacientů podstatně zmírnit jejich probémy. Jsme schopni nabídnout účinnou éčbu mužům, kteří trpí inkontinencí moči v důsedku operační terapie karcinomu prostaty. Významnou roi v péči o inkontinentní pacienty hrají i kvaitní savé pomůcky. Je dobře, že dnes spektrum absorpčních pomůcek pokrývá všechny stupně inkontinence od občasného úniku nevekého množství moči až po trvaou a závažnou inkontinenci. Ještě veký kus práce nás ae čeká ve snaze o racionání a individuaizovanou preskripci absorpčních pomůcek. Vemi často se setkáváme s pohedem jeden pacient = jeden stupeň závažnosti inkontinence = jeden typ pomůcky. Přitom dnes víme, že okamžitá závažnost inkontinence závisí na ceé řadě faktorů a v čase se u konkrétního pacienta ryche mění. Jiný je stupeň závažnosti inkontinence u stejného pacienta v noci, jiný je stupeň závažnosti inkontinence u téhož pacienta ve dne v kidu, jiný je stupeň závažnosti inkontinence ve dne při pohybu. Česká uroogická spoečnost spou s dašími odbornými spoečnostmi proto v současné době spoupracuje na tvorbě metodiky pro předpis absorpčních pomůcek tak, aby respektovaa preference uživatee, závažnost inkontinence, ae i duševní a fyzické schopnosti uživatee. Cíem je umožnit jak pacientům, tak ošetřujícímu personáu zvoit takový typ absorpční pomůcky, který nejépe vyhovuje v konkrétní situaci, s možností jednotivé typy pomůcek kombinovat (např. vožná pena na noc v kombinaci s absorpční vožkou přes den). Je to nepochybně důežitý krok směrem k našemu cíi zepšení kvaity života pacientů trpících inkontinencí moči.

4 6 INKONTINENCE V ČR INKONTINENCE V ČR 7 Kontinence Doc. MUDr. Iva Homerová, Ph.D. Řediteka Gerontoogického centra, proděkanka pro zahraniční vztahy Fakuty humanitních studií Univerzity Karovy v Praze Kontinence tvoří jednu z důežitých komponent a determinant soběstačnosti zejména ve vyšším věku a při závažném onemocnění a postižení. Schopnost ovádat své zákadní funkce také do značné míry ovivňuje pocit vastní důstojnosti. Inkontinenci považujeme nejen za jeden z geriatrických syndromů, ae dokonce za jeden z geriatrických gigantů, jak je pojmenova prof. Barnard Isaacs. Proč giganti? Protože počet zejména starších idí, kteří trpí těmito syndromy, je opravdu gigantický a stejně tak významné jsou dopady, které mají tyto jednotivé syndromy na soběstačnost jedince zejména vyššího věku. Inkontinence je tu vyjmenována spoečně s imobiitou, instabiitou způsobující pády, inteektuáními poruchami a iatrogenními faktory. I proto bychom se měi zabývat jednak kontinencí a jednak způsoby, jak ji co nejdée zachovat nebo kompenzovat v případě, že došo k takové zdravotní situaci, která inkontinenci způsobuje. Starší idé neradi o této probematice hovoří, ae přesto zachování či kompenzace kontinence představují důežitý předpokad pro to, aby mohi žít normáním a kvaitním životem a užívat si jeho radostí. Moderní technoogický vývoj pokroči nejen v nápadných a viditených obastech, jako jsou dopravní prostředky a informační a komunikační technoogie. Veký pokrok nasta také v obasti zdánivě drobných a nenápadných kompenzačních pomůcek, a to včetně pomůcek kompenzujících inkontinenci. Z mnoha různých druhů ze v současné době vybrat ty, které vyhovují nejen danému typu inkontinence, ae také jednotivému čověku s ohedem na jeho hodnoty a preference, životní sty a podobně. Přesto bychom v péči o pacienty měi dbát zejména zásady keep continent (udržujte kontinenci), a to co nejdée de daných možností, včasnou a správnou diagnostikou a přiměřenou terapeutickou intervencí, popřípadě adekvátním mikčním režimem tam, kde je to indikované (napříkad u pacientů s demencí). Zásada keep continent se týká nejen vastní péče o pacienty s hrozící či mírnou inkontinencí, ae také prevence inkontinence, která je pode mého názoru stejně důežitá. V naší geriatrické praxi se setkáváme dosud často s pacienty, kteří přicházejí z jiných nemocničních odděení s permanentními katetry. Neze samozřejmě zpochybnit použití permanentního katetru tam, kde je indikován, např. Schopnost ovádat své zákadní funkce také do značné míry ovivňuje pocit vastní důstojnosti. při retenci, při potřebě intenzivního monitorování a podobně, tedy tam, kde je jasná medicínská indikace. Tyto situace ae nepředstavují většinu pacientů, kteří k nám s močovými katetry přijdou. Když pátráme zejména u starších žen po důvodu zavedení katetru, dozvídáme se někdy, že to byo pro inkontinenci nebo z obavy, že by starší žena při hospitaizaci moha být inkontinentní, u pacientek s omezenou hybností z ošetřovateských důvodů a podobně. Nechci tuto praxi komentovat a odsuzovat, ae jen se přimouvám za geriatrické pacienty a pacientky, protože vím, jak douho po vynětí močového katetru může trvat a zpravida trvá opět návrat do původního stavu kontinence. Koik to stojí naprosto zbytečné námahy zdravotnických pracovníků, zbytečných nákadů, o dyskomfortu pacientů a hrozících daších napříkad infekčních kompikacích a jejich násedcích nemuvě. Pokud bychom to vše spočítai (tedy snahu o návrat kontinence, éčení močových infekcí, zvádnutí násedků antibiotické éčby i s ohedem na zejména nově se vyskytující nosokomiání infekce) a srovnai nákady obou strategií, měi bychom dospět k jednoduchému závěru: nejen strategie keep continent, ae také prevence inkontinence či zabránění jejího zhoršení se prostě vypatí i ekonomicky. Moderní absorpční pomůcky jsou tedy jedním z nenápadných produktů technoogického vývoje. Ta nenápadnost je jim vastní, protože kompenzují ty funkce, které idé neradi v běžném životě zdůrazňují, ae které jsou stejně důežité jako ostatní fyzioogické funkce. Mohou pomoci také k prevenci inkontinence zejména v péči o geriatrické pacienty, pokud jsou užívány správně v rámci kompexního ošetřovateského procesu. To je možná jeden z daších významných a dosud nedoceněných faktorů jejich používání.

5 8 INKONTINENCE V ČR INKONTINENCE V ČR 9 Pomůcky pro inkontinentní (psk 02) kombinace a souběh pomůcek Ing. Pave KrUPIČKA Vedoucí odboru kontroy zdravotnických prostředků, OZP Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví umožňuje, aby pacientům s vyššími stupni inkontinence (II. a III. stupeň) mohy být předepsány i pomůcky pro nižší inkontinenční stupně (stupeň I, popř. II). Musí ae být dodržen požadavek maximáního počtu 150 ks za měsíc (ten je pro všechny inkontinenční stupně stejný) a nesmějí být překročeny měsíční imity pro daný, předepsaný typ pomůcek (tedy 450 Kč pro vožky, 900 Kč pro peny a Kč pro penkové kahotky). V jednom měsíci smí být předepsán jenom jeden typ pomůcek. Pomůcky je možné předepsat maximáně na tři měsíce dopředu. Inkontinenční zdravotnické prostředky není možné předepsat za upynuá období (pokud v nich, z jakéhokoiv důvodu, nedošo k čerpání pomůcek). Toto opatření má soužit k epšímu a hospodárnějšímu využívání inkontinenčních zdravotnických prostředků a pro praktičtější a efektivnější využívání pojištěnci OZP. Tento postup je patný do okamžiku, kdy by moh vstoupit do rozporu s patnou egisativou a závaznými předpisy, nebo do doby, dokud metodika výdeje těchto pomůcek nebude jiným novým dokumentem pozměněna (OZP, popřípadě Svaz zdravotních pojišťoven ČR). Případné dotazy je možné konzutovat u pracovníků odboru kontroy zdravotnických prostředků, či přímo u vedoucího odboru, Ing. Pava Krupičky (te.: ), nebo e-maiem na adrese

6 10 INKONTINENCE V ČR INKONTINENCE V ČR 11 Praktičtí ékaři a inkontinence MUDr. Eva Kasaická Praktická ékařka, čenka výboru SPL ČR S probematikou inkontinence se PL setkává každý den. Vyšetření pacienta s inkontinencí musí obsahovat, tak jako u jiných vyšetření, pečivou anamnézu, fyzikání vyšetření pacienta, orientační vyšetření moči i daší aboratorní, event. jiná kompementární, např. zobrazovací, vyšetření. Pak může PL určit druh inkontinence i její příčinu a zvážit, zda péči o inkontinentního pacienta zvádne v ordinaci PL, či zda jej odeše ke speciaistovi, ať už k urogynekoogovi v případě inkontinence žen, či uroogovi u inkontinence mužů. Probém má praktický ékař s určováním stupně inkontinence, který k péči o pacienty vastně ani moc nepotřebuje. Tzv. PAD-weight test mu přijde ponižující pro pacienta i pro ékaře, sporná je i vaidita testu, zvážíme-i možnost ovivnění výsedku tohoto testu. Mysím, že každý praktik je schopen určit, jak nejépe pacientovi s probémem inkontinence pomoci, zda pacient s ehkou inkontinencí je schopen mimo nošení pomůcek pro inkontinentní ovivnit svoji inkontinenci ještě rehabiitací, nebo zda má sice nízký stupeň inkontinence, ae není díky úbytku fyzických či duševních si éčebnou rehabiitaci schopen absovovat. Praktik může informovat pacientku o možnosti operačního řešení a odesat ji na speciaizované Praktik může informovat pacientku o možnosti operačního řešení a odesat ji na speciaizované urogynekoogické vyšetření. urogynekoogické vyšetření, kde ékař speciaista určí druh operace. Stejně tak může vybrat tu nejvhodnější pomůcku pro inkontinentní. SCA Hygiene Products poskytuje PL množství materiáů od tabuek, které popisují veikost, savost i množství produktů, které je možno předepsat na období jednoho, dvou i tří měsíců, přes vzorky, které může pacientům ukázat, aby si pomůcku uměi reáně představit, po doporučené cviky na posíení pánevního dna, ať již v tištěné či eektronické variantě. Podíí se i na vzděávacích programech pro PL a jejich zdravotní sestry. Zákaz kombinovat pomůcky zařazené do jednotivých stupňů inkontinence zhoršuje komfort pacienta i práci PL. Existují pacienti, kteří by přes den mohi používat pomůcku z nižšího stupně inkontinence, ae na noc by potřebovai pomůcku z vyššího stupně. Tato možnost kombinace napříč spektrem pomůcek pro inkontinentní by znamenaa větší komfort pro pacienty a moha by přinést i úsporu při preskripci. Nedostatek zkušených fyzioterapeutů, kteří by měi čas na rehabiitaci inkontinentních pacientek i pacientů (např. po prostatektomii), je daší probém v péči o inkontinentní pacienty. V zařízeních sociání péče, ať již pro seniory či osoby se zdravotním postižením, by se měo při preskripci pomůcek pro inkontinentní dbát nejen na komfort pacienta, ae především na zachování soběstačnosti inkontinentního. V mnohých těchto zařízeních je na ékaře vyvíjen nemaý tak na preskripci pomůcek vyššího stupně pro inkontinenci nižšího stupně. Také statistiky jasně dokazují, že senior v domácí péči spotřebuje méně pomůcek pro inkontinentní než senior v sociáním zařízení. Ovivnit urgentní inkontinenci je pro praktického ékaře obtížné z důvodu omezení preskripce éků ovivňujících tuto inkontinenci. Nemaým probémem je i záměna předepisovaných pomůcek dodavatei za podobné pomůcky jiného výrobce. Praktický ékař je ékařem prvního kontaktu s pacientem. Jeho úoha v diagnostice, éčbě i péči o pacienty s inkontinencí je nezastupitená. Praktický ékař se musí neustáe vzděávat, neustáe sedovat novinky týkající se diagnostiky i éčby inkontinentních pacientů. Pro zepšení komfortu pacientů a snížení nákadů na péči je třeba i zvyšovat kompetence praktických ékařů napříkad uvoňováním preskripce éků.

7 12 INKONTINENCE V ČR Situace: Domov pro seniory Kamenec, Sezská Ostrava TENA Soutions impementace proběha v roce Počet kientů zapojených do hodnocení / testování: 15. Všichni kienti z odděení D1 mají třetí stupeň inkontinence. TENA Soutions: Případová studie Souvisosti: Domov pro seniory Kamenec je ceodenní pobytové zařízení v bízkosti Domov pro seniory Kamenec, Sezská Ostrava Zhodnocení impementace TENA Soutions centra města Ostravy s dostupným dopravním spojením do okoí, jehož 2011 pán 2012 ověření 2013 zřizovateem je Statutární město Ostrava. Domov napomáhá seniorům zajistit v rámci jejich možností fyzickou a psychickou soběstačnost, Čas věnovaný úkonům, které souvisí s inkontinencí s cíem umožnit v nejvyšší možné míře zapojení do běžného způsobu (čas/kient za 24 h v minutách) života. V případech, kdy jejich stav toto vyučuje, zabezpečuje důstojné prostředí a zacházení. Výměny den (čas/kient na jeden úkon v minutách) Výsedky: Na ceém odděení se zvýši pocit těesné i duševní pohody z důvodu ehčí manipuace s kienty. Změna přinesa zefektivnění využití pracovního času. Zredukováním množství práda a odpadu došo ke snížení energetické náročnosti. Změna přístupů a značky absorpčních pomůcek přinesa úsporu nákadů. Počet intervencí / výměn (na jednoho kienta za 24 hodin) se díky použití pomůcek TENA sníži o třetinu. Došo k výraznému snížení počtu protečení během dne i noci. Zhodnocení impementace TENA Soutions po 1 roce: Na odděení by dodržen počet výměn inkontinenčních pomůcek za den i noc de nastaveného pánu TENA Soutions v roce Protečení byo sníženo na nuové hodnoty tzn. k protečení nedochází. Zvýšení času se projevio v souvisosti s používáním většího počtu pomůcek TENA Sip oproti TENA Fex. Zátěž personáu z hediska ergonomie (hmotnosti, kterou musí pečovateé zdvihnout za rok) bya snížena v roce 2013 oproti 2011 o 28 %. Používáním pomůcek TENA od výrobce SCA Hygiene Products a způsobem manipuace s nimi došo k úsporám na praní práda (prací prostředky, voda, eektřina). Používáním pomůcek TENA a způsobem manipuace s nimi došo k úsporám odpadu. Z hediska vivu na rozpočet zařízení došo v roce 2013 k cekové úspoře Kč. Výměny noc (čas/kient na jeden úkon v minutách) Protečení den (čas/kient na jeden úkon v minutách) Protečení noc (čas/kient na jeden úkon v minutách) Ergonomická výměna pomůcek (v tunách za rok) K nárůstu hmotnosti v roce 2013 ku 2012 došo z důvodu používání většího počtu pomůcek TENA Sip oproti TENA Fex. Dopad na životní prostředí prádo (v kg) Dopad na životní prostředí odpad (v kg) Používáním pomůcek SCA Hygiene Products a způsoby manipuace došo k úsporám odpadu. Nepatrný nárůst TENA Sip oproti TENA Fex. Viv na cekový rozpočet zařízení Rozpočet zařízení v Kč Nákady na rok Hodnocení % z cekového rozpočtu Vyčísení nákadů a potenciáních úspor v zařízení za 1 rok. TENA Soutions Přímé nákady , ,19 Inkontinenční pomůcky , ,19 Produkty péče o kůži 0 0,00 0 0,00 Jiné výrobky 0 0,00 0 0,00 Nepřímé nákady , ,40 Prádo , ,16 Odpad , ,75 Nákady na péči o kůži 0,00 0,00 Nákady na personá , ,50 Cekové nákady , ,60 % z cekového rozpočtu Nákady na pomůcky Značka TENA je s více než čtyřicetietými zkušenostmi světovým ídrem ve zvádání inkontinence, přičemž dodává produkty a sužby jednotivcům a organizacím poskytujícím zdravotní péči ve 100 zemích světa. Značka TENA patří do skupiny SCA. SCA dnes ceosvětově zaměstnává přibižně idí ve více než 40 zemích. Nákady na praní práda Nákady na odpad 2011 stav před Kč Kč Kč používáním TENA 2012 TENA pán Kč Kč Kč 2013 TENA ověření Kč 0 Kč Kč Cekové úspory s TENA pomůckami a sužbami Kč Kč Kč

8 14 INKONTINENCE V ČR INKONTINENCE V ČR 15 Inkontinence v 21. stoetí MUDr. Lukáš Horčička Předseda Urogynekoogické spoečnosti ČR NZZ GONA s.r.o., urogynekoogická ambuance, Praha INCOFORUM a týden kontinence Jana Hornová Incoforum, o.s. Kam kráčíme, odborníci, odborné spoečnosti, ae i široká veřejnost, v péči o inkontinentní pacienty v první poovině 21. stoetí? Jsme svědky skutečnosti, že výskyt močové inkontinence narůstá ve všech věkových skupinách obyvatestva, a socioogové přitom upozorňují na stárnutí popuace. Současně směřujeme své úsií ke zjednodušení diagnostiky a hedání příčin močové inkontinence. Důežitá je účinná éčba, která by měa na jedné straně co nejméně zatížit pacienta, na druhé straně by při éčbě měy být co nejvíce využity možnosti zdravotního systému. Posedních dvacet et minuého stoetí jsme pozorovai narůstající trend v zavádění nových vyšetřovacích metod, byy rovněž vyvinuty nové operační postupy. Zdá se, že probémy našich pacientek s inkontinencí moči jsou vyřešeny. Ne tak docea. Stáe nám chybí dostatečná osvěta, dostatek informací postiženým pacientům, předávání správných informací. V roce 2013 jsme znovu obnovii fungování spoečnosti Incoforum, která je vhodnou patformou pro takovouto osvětovou činnost. Při odborných diskuzích se zde setkávají speciaisté všech profesí, ve kterých se ze s inkontinentními pacienty setkat urogynekoogové, uroogové, praktičtí ékaři, neuroogové, geriatři i fyzioterapeuti. Díky úsií týmu Incofora se daří účastnit se osvětových akcí, jako jsou Dny zdraví v některých městech, či během Světového týdne kontinence vytvořit stánek v obchodním centru v Praze a podávat odborné informace aikům. Pode posedních výzkumů je zřejmé, že těhotenství, porod a způsob vedení porodu představují největší rizika pro vznik stresové inkontinence moči. Simutánní počítačová modeace porodního děje umožňuje vytvořit pohed na vznik porodních traumat a močové inkontinence. Vede časově a finančně náročných metod magnetické rezonance se nepochybně upatňují i reativně evná utrazvuková vyšetření. Ve výzkumných pracích jsou porovnávány výsedky s náezy z magnetické rezonance. I proto se utrazvukové vyšetření stao rutinní součástí sedování inkontinentních žen. Na zákadě náezů jsou doporučovány operační postupy a sedován efekt éčby. V obasti medikamentózní éčby jsme se díky rychému rozvoji poznatků o fyzioogii inervace doních močových cest posunui k účinným, seektivním medikamentům. Nově se v této obasti objevi ék z odišné farmakoogické skupiny, umožňující snížení nežádoucích účinků při minimáně stejné efektivitě. Je tedy zřejmé, že jsme se v třetím tisícietí posunui. A nejenom v obasti ékařského vědění, ae i v obasti péče o pacienty ve jménu zepšení kvaity jejich života. Incoforum vzniko v roce 2002 jako mezioborové sdružení předních speciaistů na probematiku inkontinence. V roce 2013 došo k převzetí aktivit od České spoečnosti podpory zdraví. Se vznikem tohoto sdružení se výrazně změniy i havní cíe Incofora. Iniciativa občanského sdružení je zaměřena na zepšení kvaity života osob s inkontinencí a na ceopošné šíření informací, týkajících se inkontinence a daších, souvisejících zdravotních probémů. Laická veřejnost je tak informována o možnostech prevence, diagnostických i éčebných metodách a postupech. V rámci odborné veřejnosti se činnost Incofora soustřeďuje především na vzděávání středního zdravotnického personáu formou akreditovaných škoení a seminářů. Kíčovými činnostmi při napňování těchto cíů je snaha o vzděávání odborné i aické veřejnosti, šíření osvěty a mediaizace inkontinence. V rámci této snahy již druhým rokem v ČR proběh Světový týden kontinence, který je pořádán pod záštitou Mezinárodní organizace pro kontinenci (Internationa Continence Society). Spoečnost Incoforum připravia v rámci tohoto Světového týdne kontinence infostánek v Obchodním Centru Nový Smíchov v Praze. Na stánku odpovíday na dotazy návštěvníků sestry ze speciaizovaných pracovišť, a to uroogie a urogynekoogie. Cíem akce byo podat odborné informace o inkontinenci co největšímu počtu občanů bez rozdíu věku a sociáního postavení. Zjistit zájem o rozsah a dostupnost informací a zmapovat počet neéčených inkontinentních pacientů, kterým bya nabídnuta ékařská pomoc ve spoupracujících centrech. V neposední řadě šo o průzkum použití inkontinenčních pomůcek a vypnění jednoduchých dotazníků o inkontinenci. Na etošním dru hém ročníku již šestého Světového týdne kontinence v OC Nový Smíchov byy na infostáncích k dispozici: Osobní konzutace se sestrou z uroogie a urogynekoogie. Informační etáky o posání Incoforum, o.s. Informační etáky o inkontinenci. Informační etáky s návodem na cvičení posíení pánevního dna. Dotazník pro návštěvníky. Informace o možnostech vyšetření a odesání potenciáních pacientů ke spoupracujícím ékařům a fyzioterapeutce. Objednávkový sešit jednotivých pracovišť. Informace o sortimentu a možnostech nákupu inkontinenčních pomůcek. Pro zájemce bezpatné cvičení na posíení pánevního dna. Zejména díky výborné spoupráci všech čenů Incofora a externích spoupracovníků se etošní ročník může pochubit až o poovinu větší návštěvností než v minuém roce. Je přáním jistě nás všech, aby inkontinence ne bya brána jako přirozená součást žádného věku. Abychom však nezůstai jen u přání, snaží se všichni čenové o mezioborovou spoupráci a širokou osvětu skrze občanského sdružení Incoforum.

9 16 INKONTINENCE V ČR INKONTINENCE V ČR 17 Paradoxy kvaitního života Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA Prezident Asociace poskytovateů sociáních sužeb ČR, Prezident Unie zaměstnavateských svazů ČR Sociání sužby mají v prvé řadě chránit, pomáhat a podporovat. V posedních etech často sýcháváme spojení sociáních sužeb s termínem kvaita. V různých souvisostech, s různými akcenty a rozdínými argumenty. Dokonce si troufnu odhadnout, že spojení sociání sužby a kvaita bude jistě druhým nejpoužívanějším spojením (po sociání sužby a financování). Je potřeba také zmínit, že je to právě kvaita, která se tak razantně a intenzivně zvýšia zejména v posedních deseti etech, a to napříč všemi typy sociáních sužeb. Neby a není to jednoduchý proces a často trvá dée, než bychom chtěi. Nositeem kvaity a tím, kdo ji ovivňuje především, je totiž čověk každý jednotivý pracovník, který se výrazně podíí na tom, zda daná sužba bude moci být označena jako kvaitní či méně kvaitní. Zepšení kvaity proto většinou automaticky předpokádá změnu myšení a přístupu každého jednotivého zaměstnance. A tato změna není ehká a někdy trvá deší dobu. S kvaitou sociáních sužeb se úzce váže ještě jeden pojem: kvaita života uživateů seniorů, osob se zdravotním postižením, osob ohrožených sociáním vyoučením apod. My všichni, aktéři systému sociáních sužeb, chceme, aby kvaita života např. každého kienta v domově pro seniory bya co nejepší. Je to náš havní cí, kterému se management zařízení sociáních sužeb snaží podřídit všechny ostatní cíe. Někdy je potřeba více se ptát a nasouchat než přemýšet, zda je přání uživatee sužby v souadu se všemi poučkami. Často se ve snaze dosáhnout nejvyšší možné úrovně kvaity života dopouštíme někoika zákadních chyb. První chybou bývá, že máme svoji danou představu o kvaitním životě, ke které jsme dospěi na zákadě svých dosavadních prožitků, zážitků, zkušeností, zkrátka ze svého dosavadního života, a tuto kvaitu, resp. toto měřítko, se někdy snažíme používat pro hodnocení kvaity života ostatních. Přitom právě tento náš pohed, ovivněný naším dosavadním životem, by před deseti ety jiný a za daších deset et zcea jistě dojde daších proměn. Pokud se oprostíme od této chyby a ztotožníme se se skutečností, že měřítka kvaity života jsou u každého jiná, pak vemi často můžeme tíhnout k tomu, že uděáme chybu druhou. Začneme měřit kvaitu života a tomu i přizpůsobovat sociání sužbu pode všeobecně patných, vědeckými zkoumáními dokázaných a spoečností akceptovaných pravide, pouček o zdravé výživě či o zdravém životním styu s vyváženými aktivitami a vyrovnaným přístupem. Někdy je potřeba více se ptát a nasouchat než přemýšet, zda je přání uživatee sužby v souadu se všemi poučkami. Někdy je epší snažit se vnímat jeho potřeby, a tím tedy i zásadní skutečnosti, ovivňující jeho násedné hodnocení kvaity vastního života, než jeho život poměřovat všemi opatřeními, pravidy a řády či doporučeními. Toto je přístup, který by si měi jako zákadní věc osvojit zejména poitici a všichni, kteří přijímají rozhodnutí, jež ovivňují životy ostatních. V posední době jsem zaznamena informaci, která se vrací v cykických vnách každé dva až tři roky: zavedeme finanční participace na in kontinenční pomůcky seniorům a snížíme úhrady. Finanční úspora jasná, nadto to povede ke sta biizaci zdravotnictví v ČR. To jsou jasné a ra cionání argumenty, avšak bez použití mechanismů, které výše uvádím. Snížení kvaity cekové péče, komfortního pocitu, finanční dostupnosti to jsou kritéria druhořadá, tedy pokud nepochopí ti, kdo tato zásadní rozhodnutí přijímají, že kvaita života není vždy měřitená penězi nebo osobním prožitkem.

10 18 INKONTINENCE V ČR

INKONTINENCE V ČR 2013

INKONTINENCE V ČR 2013 INKONTINENCE V ČR 2013 2/ INKONTINENCE V ČR 2013 INKONTINENCE V ČR 2013 /3 Obsah Chce to jen odvahu požádat o pomoc 3 Nová kategorizace zdravotnických prostředků a inkontinence 4 OZP a inkontinenční zdravotnické

Více

OPQ Manager Plus Report

OPQ Manager Plus Report OPQ Profi OPQ Manager Pus Report Jméno Pan Sampe Candidate Datum 25 září 2013 www.ceb.sh.com ÚVOD Tato zpráva je určena pro použití iniovým manažerům a personaistům. Obsahuje řadu informací, které jsou

Více

Mladí lidé a skupina NEET v Evropě: První zjištění

Mladí lidé a skupina NEET v Evropě: První zjištění Evropská nadace pro zepšení životních a pracovních podmínek Madí idé a skupina NEET v Evropě: První zjištění > Shrnutí < I když madí nemají pokaždé pravdu, spoečnost, která je ignoruje a shazuje, nemá

Více

TEMPUS MEDICORUM. STANDARDY Budou, či nebudou? časopis české lékařské komory. Sloučení ZP Média. Iuventus Medica fond na podporu mladých lékařů

TEMPUS MEDICORUM. STANDARDY Budou, či nebudou? časopis české lékařské komory. Sloučení ZP Média. Iuventus Medica fond na podporu mladých lékařů 4/2011 ročník 20 časopis české ékařské komory V tomto číse: Součení ZP Média a VZP Iuventus Medica fond na podporu madých ékařů Pravida spoupráce ékařů a farmaceutických firem ČLK odmítá generickou preskripci

Více

Kmitavý pohyb trochu jinak

Kmitavý pohyb trochu jinak Kmitavý pohyb trochu jinak JIŘÍ ESAŘ, PER BAROŠ Katedra fyziky, Pedaoická fakuta, JU České Budějovice Kmitavý pohyb patří mezi zákadní fyzikání děje. Většinou se tato část fyziky redukuje na matematický

Více

Kapitola 7. Štafeta života

Kapitola 7. Štafeta života Kapitoa 7 Štafeta života Kapitoa 7 Štafeta života V předchozí kapitoe této knihy jsme se se čtenáři poděii o střízivý rozbor toho, jak se dědicové strůjců Osvětimi už opět pokoušejí získat světovádu. Uvědomíme-i

Více

Novinky v online marketingu SEO, GA, News

Novinky v online marketingu SEO, GA, News Novinky v onine marketingu SEO, GA, News Googe Anaytics, SEO, Linkbuiding Tomáš Nohá Obsah škoení: SEO v dnešní době Novinky v Googe Anaytics Efektivní reaizace Newsetterů Googe Anaytics, SEO, Linkbuiding

Více

dvouměsíčník/ročník 6 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 6 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_2ciso12.qxd 3.4.2012 8:56 StrÆnka 1 2 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

dvouměsíčník/ročník 7 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 7 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_1ciso13.qxd 8.2.2013 9:08 StrÆnka 1 1 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

Výroční zpráva 2013 Řízení letového provozu České republiky

Výroční zpráva 2013 Řízení letového provozu České republiky ýroční zpráva ízení etového provozu eské repubiky ýroční annua report zpráva air ízení navigation etového services provozu of the eské czech repubiky repubic 4 5 8 9 5 6 8 9 6 8 4 6 4 46 57 58 59 74 75

Více

Program:, vl a a bud v PŘÍKLAD LKO A ĚŽ ZNOJMO. TR LALÉ ODSTRANĚNÍ LHKOSTI Z OBJEKTU. l g. l l l. ž l. Jsme. I l l l

Program:, vl a a bud v PŘÍKLAD LKO A ĚŽ ZNOJMO. TR LALÉ ODSTRANĚNÍ LHKOSTI Z OBJEKTU. l g. l l l. ž l. Jsme. I l l l Program:, v a a bud v PŘÍKLAD LKO A ĚŽ ZNOJMO. TR LALÉ ODSTRANĚNÍ LHKOSTI Z OBJEKTU. g. Jsme I V I i 4 x P ň T V trvae v Řešení vhkosti a vytápění budovy VLKOVA VĚŽ Termín akce : od 10.12.2013 do 26.3.2013

Více

dvouměsíčník/ročník 7 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 7 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 02_OBALKA_2ciso13.qxd 4.4.2013 14:28 StrÆnka 1 2 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

APLIKACE METOD ELEKTRONICKÉHO OBCHODOVÁNÍ V KNIHOVNÁCH

APLIKACE METOD ELEKTRONICKÉHO OBCHODOVÁNÍ V KNIHOVNÁCH APLIKACE METOD ELEKTRONICKÉHO OBCHODOVÁNÍ V KNIHOVNÁCH TEORETICKÉ PŘÍSTUPY A ZAHRANIČNÍ PŘÍKLADY ŘEŠENÍ Aeš Vaněk Evropské informační středisko Univerzity Karovy v Praze aes.vanek@eis.cuni.cz Poznámka

Více

dvouměsíčník/ročník 5 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 5 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_4ciso11.qxd 5.8.2011 8:18 StrÆnka 1 4 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

Petr Šmíd, Petra Lukešová, Daniel Mourek. Plány mobility. Přínos pro podniky a instituce

Petr Šmíd, Petra Lukešová, Daniel Mourek. Plány mobility. Přínos pro podniky a instituce Petr Šmíd, Petra Lukešová, Danie Mourek Pány mobiity Přínos pro podniky a instituce Nadace Partnerství 2011 Pány mobiity Pány mobiity: Přínos pro podniky a instituce Autoři pubikace: Petr Šmíd, Petra

Více

ZERTIFIKATEJOURNAL. Luxury(Index. Smart(Cars( Globální(lídr(((((((((((((( MSCI( Oil(Consumer(Index. BBI(Portfolio !!! !!!

ZERTIFIKATEJOURNAL. Luxury(Index. Smart(Cars( Globální(lídr(((((((((((((( MSCI( Oil(Consumer(Index. BBI(Portfolio !!! !!! ZJ 15.2015 / 24. září 14. ročník Gobání(ídr(((((((((((((( MSCI( Krátce předtím, než Čína pořádně vyděsia investory, se konao v Ženevě důežité setkání. Ačkoiv nikdo z přítomných netuši, že čínská burza

Více

9.2.1 Náhodné pokusy, možné výsledky, jevy

9.2.1 Náhodné pokusy, možné výsledky, jevy 9.2.1 Náhodné pokusy, možné výsedky, jevy Předpokady: 9110, 9114 Hodím kámen za normáních okoností jediný výsedek = spadne na zem Hodíme kámen na terč někoik možných výsedků (trefíme desítku, devítku,,

Více

Lekce Pýtvání potravinami strana 1/1 Příoha 1 křížovka TÉMATEM DNEŠNÍ HODINY JE: 1. Obchod, ve kterém se prodává jído, se jmenuje 2. Mrkev, ceer a petrže je kořenová 3. Co nesníme, to jsou 4. Místo na

Více

POKUTOVÉ BLOKY. Samostatné oddělení 904 Správní činnosti Září 2012

POKUTOVÉ BLOKY. Samostatné oddělení 904 Správní činnosti Září 2012 POKUTOVÉ BLOKY Samostatné odděení 904 Správní činnosti Září 2012 Zákadní informace Ustanovení 85 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dáe jen zák. č. 200/1990 Sb. ), stanoví

Více

Progresivní Plastové Konstrukce

Progresivní Plastové Konstrukce Příjemce dotace AURO, spo. s r.o. Moravany u Brna Název projektu: Tvorba vzděávacího programu Progresivní pastové konstrukce v ekoogických a jiných stavbách Číso projektu: CZ.1.07/3.2.04/04.0051 Progresivní

Více

Spravedlivá společnost

Spravedlivá společnost Spravedivá spoečnost Voební manifest ČSSD ke krajským a senátním vobám 12. a 13. října 2012 SVOBODA SPRAVEDLNOST SOLIDARITA Vážené spouobčanky a vážení spouobčané, na podzim se bude v krajských a senátních

Více

TEMPUS MEDICORUM. Milan Kubek slavil přesvědčivé vítězství. časopis české lékařské komory

TEMPUS MEDICORUM. Milan Kubek slavil přesvědčivé vítězství. časopis české lékařské komory TEMPUS 12/2010 ročník 19 MEDICORUM časopis české ékařské komory Prezident ČLK Mian Kubek savi přesvědčivé vítězství V tomto číse: XXIV. sjezd ČLK (19. 21. 11. 2010 v Praze) zvoi prezidenta, představenstvo

Více

dvouměsíčník/ročník 5 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 5 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_3ciso11.qxd 6.6.2011 10:34 StrÆnka 1 3 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

výrobní družstevnictví

výrobní družstevnictví 02/2011 MĚSÍČNÍK ROČNÍK 58 CENA 20 Kč výrobní družstevnictví časopis českých a moravských výrobních družstev Manažer roku 2010: Rozhovor s předsedou SČMVD Janem Wiesnerem Ceorepubiková konference Daňové

Více

TEMPUS MEDICORUM. Quo usque tandem abutere patientia nostra? časopis české lékařské komory. Lži a pravda o platech lékařů

TEMPUS MEDICORUM. Quo usque tandem abutere patientia nostra? časopis české lékařské komory. Lži a pravda o platech lékařů TEMPUS 10/2010 ročník 19 MEDICORUM časopis české ékařské komory Quo usque tandem abutere patientia nostra? V tomto číse: Lži a pravda o patech ékařů Pán snížit tarifní paty ékařů vyvoa bouři Gobání krize

Více

3000 pediatrických i všeobecných praktických lékařů absolvovalo celkem 67 kurzů.

3000 pediatrických i všeobecných praktických lékařů absolvovalo celkem 67 kurzů. Průduškové astma na sebe ve světě na začátku 90. et soustředio pozornost pro svoji narůstající prevaenci, spojenou v mnoha zemích s vemi aarmující mortaitou a pro vemi významné důsedky v sociáně-ekonomické

Více

Nová kvalita bydlení. Hliníkové okenní systémy

Nová kvalita bydlení. Hliníkové okenní systémy Nová kvaita bydení Hiníkové okenní systémy 2 Schüco Hiníkové okenní systémy Obsah Schüco 3 Voný výhed, trvaá hodnota Obsah Okna zajišťují prosvětené obytné prostory, voný výhed do okoí a současně chrání

Více

Zabezpečení pro tiskárny a multifunkční tiskárny umožňující používat řešení od společnosti Lexmark

Zabezpečení pro tiskárny a multifunkční tiskárny umožňující používat řešení od společnosti Lexmark Zabezpečení pro tiskárny a mutifunkční tiskárny umožňující používat řešení od spoečnosti Lexmark Zvyšte zabezpečení vašich podnikových dokumentů a dat Když dojde na zabezpečení, vaše organizace potřebuje

Více

Nová generace firemního tisku.

Nová generace firemního tisku. Lexmark OfficeEdge Profesionání barevné tiskárny a mutifunkční zařízení Nová generace firemního tisku. Řada OfficeEdge představuje novou kategorii zařízení určenou pro firemní kienteu. Kvaita odpovídající

Více

MEZIOPERAČNÍ DOPRAVA A MANIPULACE S MATERIÁLEM

MEZIOPERAČNÍ DOPRAVA A MANIPULACE S MATERIÁLEM MEZIOPERAČNÍ DOPRAVA A MANIPULACE S MATERIÁLEM Abstrakt Inter-operationa transport and materia handing Do. Ing. Zdeněk Čujan, CS. Vysoká škoa ogistiky Přerov, katedra ogistiky a tehnikýh disipin e-mai:

Více

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE PROJEKTOVÝ TÝM LTC Dr Zajac MUDr Hroboň Mgr. Roubal Mgr. Hanuš Mgr. Válková NÁRŮST VÝDAJŮ NA AKUTNÍ A DLOUHODOBOU ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI DO ROKU 2050 ( KULATÝ

Více

5/20. bydlení nové generace. Dřevostavbo, ztichni! Fasády jdou s dobou Nový dům se starým srdcem Jak se dělá masivní dřevěný panel.

5/20. bydlení nové generace. Dřevostavbo, ztichni! Fasády jdou s dobou Nový dům se starým srdcem Jak se dělá masivní dřevěný panel. HLA říjen istopad 5/20 15 bydení nové generace 75 Kč,,49EUR proj SUJTE ekt rodi AVYHR nné ho dajte omu Dřevostavbo, ztichni! Fasády jdou s dobou Nový dům se starým srdcem Jak se děá masivní dřevěný pane

Více

1.9.1 Vyjádření neznámé ze vzorce I

1.9.1 Vyjádření neznámé ze vzorce I .9. Vyjádření neznámé ze vzorce I Předpokady: 75, 85 Pedagogická poznámka: Ačkoiv v normání učebnici zabírá vyjadřování ze vzorce jenom tři stránky, věnova jsem ji ceou podkapitou, z někoika důvodů: Autor

Více

LUHAČOVICE 4 2012 ROČNÍK XVI založeny 1909 ZDARMA www.lazneluhacovice.cz. Jaký byl rok 2012 pro luhačovické lázně

LUHAČOVICE 4 2012 ROČNÍK XVI založeny 1909 ZDARMA www.lazneluhacovice.cz. Jaký byl rok 2012 pro luhačovické lázně Lázeňské isty LUHAČOVICE 4 2012 ROČNÍK XVI zaoženy 1909 ZDARMA www.lazneluhacovice.cz Jaký by rok 2012 pro uhačovické ázně Je to dáno jednak tím, že oxid uhičitý působí pozitivně na kardiovaskuární systém

Více

TEMPUS MEDICORUM. Cena za statečnost patří tvářím kampaně Děkujeme, odcházíme! časopis české lékařské komory

TEMPUS MEDICORUM. Cena za statečnost patří tvářím kampaně Děkujeme, odcházíme! časopis české lékařské komory 2/2011 ročník 20 časopis české ékařské komory Cena za statečnost patří tvářím kampaně Děkujeme, odcházíme! V tomto číse: ČLK jedná s poitiky o východiscích z krize českého zdravotnictví Příkady korupce

Více

Jeřábová stavebnice KBK classic a KBK ergo. Doprava materiálu bez zatížení podlahy, exaktní nájezd do potřebné polohy, ergonomická manipulace

Jeřábová stavebnice KBK classic a KBK ergo. Doprava materiálu bez zatížení podlahy, exaktní nájezd do potřebné polohy, ergonomická manipulace Jeřábová stavebnice KBK cassic a KBK ergo Doprava materiáu bez zatížení podahy, exaktní nájezd do potřebné poohy, ergonomická manipuace 38008 Nechte svůj materiá cestovat vzduchem Jeřábová stavebnice KBK

Více

Design floors. Návod k instalaci. click. Základní podmínky. Podklad - všeobecně

Design floors. Návod k instalaci. click. Základní podmínky. Podklad - všeobecně Design foors cick 1 2 Návod k instaaci Bahopřejeme Vám k zakoupení Vaší nové podahy Design Foors. Podaha je navržena tak, aby poskytovaa dokonaý pohed na detaiy a přírodní krásu, avšak s použitím ryché

Více

Představení společnosti COPRA spol. s r.o.

Představení společnosti COPRA spol. s r.o. Představení spoečnosti COPRA spo. s r.o. 10/2014 Kdo jsme? Rodinná poradenská firma zaožená v roce 1991, která pomáhá při: Nákupu firem Prodeji firem Hedání strategických a finančních partnerů Máme zkušenosti

Více

Potíže s močením POMOC!? Ano!

Potíže s močením POMOC!? Ano! Potíže s močením POMOC!? Ano! Potíže s močením jsou velmi rozšířeným, ale často tabuizovaným problémem. Může se přitom jednat jak o inkontinenci (= nechtěný únik moči), tak o nepříjemné nebo časté nucení

Více

dvouměsíčník/ročník 7 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 7 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 03_OBALKA_3ciso13.qxd 7.6.2013 9:20 StrÆnka 1 3 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

STRUKTURA A VLASTNOSTI KAPALIN

STRUKTURA A VLASTNOSTI KAPALIN I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í STUKTUA A VLASTNOSTI KAPALIN. Povrchové napětí a) yzikání jev Povrch kapain se chová jako napjatá pružná membrána (důkaz vodoměrka, maé kapičky koue)

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

Určování geografického původu hudby. Petr Palko Mária Běhalová Jan Hakl Václav Steiger

Určování geografického původu hudby. Petr Palko Mária Běhalová Jan Hakl Václav Steiger Určování geografického původu hudby Petr Pako Mária Běhaová Jan Hak Vácav Steiger O čem budeme muvit? I. Formuace probému II. Řešení probému III.Diskuze výsedků I. Formuace probému Naezení geografické

Více

Obsah. Ohnivzdorné zásuvkové skříně Ohnivzdorné trezory na dokumenty. Trezory na utajované skutečnosti. Ohnivzdorné trezory pro počítačové nosiče dat

Obsah. Ohnivzdorné zásuvkové skříně Ohnivzdorné trezory na dokumenty. Trezory na utajované skutečnosti. Ohnivzdorné trezory pro počítačové nosiče dat KATALOG TREZORŮ Ohnivzdorné zásuvkové skříně Ohnivzdorné trezory na dokumenty Trezory na utajované skutečnosti Ohnivzdorné trezory pro počítačové nosiče dat Trezory na hotovost Trezory na zbraně Trezorové

Více

NOVÉ BMW X6: ÚSPĚŠNÝ PŘÍBĚH NEJLÉPE PRODÁVANÉHO VOZU POKRAČUJE.

NOVÉ BMW X6: ÚSPĚŠNÝ PŘÍBĚH NEJLÉPE PRODÁVANÉHO VOZU POKRAČUJE. NOVÉ BMW X6: ÚSPĚŠNÝ PŘÍBĚH NEJLÉPE PRODÁVANÉHO VOZU POKRAČUJE. První Sports Activity Coupé na světě, BMW X6, je již někoik et vemi úspěšným modeem. Ačkoi byo na trh uvedeno teprve před třemi a pů ety,

Více

Metodika pro kurz: Tvorba a evaluace E-learningu

Metodika pro kurz: Tvorba a evaluace E-learningu Číso projektu: CZ.1.07/3.2.04/04.0051 Metodika pro kurz: Tvorba a evauace E-earningu Progresivní Pastové Konstrukce AURO, spo. s r.o. Moravany u Brna Obsah Evauace e-earningu 3 Vymezení pojmu evauace 3

Více

Dřeviny rostoucí mimo les

Dřeviny rostoucí mimo les Dřeviny rostoucí mimo es Jak je chránit a co děat, když je nutné kácet Informační ist pro samosprávu a státní správu stav po novee zákona z 1. 12. 2009 Co se dozvíte v tomto istu? 1. Význam stromů pro

Více

TISKOVÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM. na skautské stezce

TISKOVÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM. na skautské stezce TISKOVÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM Váš průvodce na skautské stezce 1 Vážení čtenáři, edice Vůdcovská zkouška vám opět přináší 14 příruček, které se zabývají jednotivými obory vůdcovské zkoušky. Díky vekému

Více

Metodika pro pedagogy

Metodika pro pedagogy Metodika pro pedagogy Cifton House, Lower Fitzwiiam Street, Dubin 2, Ireand Te: +353 1 6690593 Emai:info@hetireand.org Website: www.hetireand.org This materia has been produced with support from the Department

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEÈENSTVÍ. Brusel, 19. 9. 2001 KOM(2001) 370 BÍLÁ KNIHA. Evropská dopravní politika pro rok 2010: èas rozhodnout

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEÈENSTVÍ. Brusel, 19. 9. 2001 KOM(2001) 370 BÍLÁ KNIHA. Evropská dopravní politika pro rok 2010: èas rozhodnout KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEÈENSTVÍ Bruse, 19. 9. 2001 KOM(2001) 370 BÍLÁ KNIHA Evropská dopravní poitika pro rok 2010: èas rozhodnout 2001 Pro ÈD, s.o., odštìpný závod DATIS vydao Nakadateství dopravy a turistiky,

Více

platnost od 1. 9. 2014 SPOLU DÁME VÍC!

platnost od 1. 9. 2014 SPOLU DÁME VÍC! SPOLU DÁME VÍC! platnost od 1. 9. 2014 Nejpoužívanější natahovací kalhotky* v České a Slovenské Republice * data IMS 6/2014 INKOKARTA - platnost od 1. 9. 2014 Doporučené množství absorpčních pomůcek Moli

Více

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. listopadu 2013

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. listopadu 2013 Žamberské LISTY ŽAMBERSKÉ 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. istopadu 2013 Pietní akt u pomníku TGM na Masarykově náměstí v Žamberku 26. října 2013. DNES V LISTECH: VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FL PRŮVODCE PRODUKTEM

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FL PRŮVODCE PRODUKTEM Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FL PRŮVODCE PRODUKTEM Brzy ráno, pozdě v noci. Nebo uprostřed rušného pracovního dne. 2 Rozvoz po městě je vždy náročný. Těsné a úzké uice a mnoho zastávek. S vozidem

Více

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., MUDr. Rudolf Červený PhD., MUDr.Helena Hovorová, MUDr. Oto Košta, PhD., prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., Doc. MUDr.

Více

Žádost o přijetí do domova pro seniory

Žádost o přijetí do domova pro seniory Domov Příbor, příspěvková organizace Masarykova 542, 742 58 Příbor Moderní, bezbariérové zařízení s 60. letou tradicí, pro seniory nad 65 let, kteří jsou zcela, nebo těžce závislí na pomoci jiné fyzické

Více

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2. Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.2013 Člověk s duševní nemocí Vítáme zástupce: sociálních služeb

Více

KOLIK SKUTEČNĚ STOJÍ ŽIVOT V PASIVNÍ DŘEVOSTAVBĚ?

KOLIK SKUTEČNĚ STOJÍ ŽIVOT V PASIVNÍ DŘEVOSTAVBĚ? KOLIK SKUTEČNĚ STOJÍ ŽIVOT V PASIVNÍ DŘEVOSTAVBĚ? ohřev tepé vody a vytápění zajišťuje tepené čerpado vzduch-voda, tři soární termické paney a záožní přímotopná patrona. V současné době je dům obydený

Více

Dobrovolnické centrum ADRA. Materiál ke školení dobrovolníků. Dobrovolnické centrum ADRA Radniční 1242, Frýdek-Místek tel.: 558 436 261 www.dcfm.

Dobrovolnické centrum ADRA. Materiál ke školení dobrovolníků. Dobrovolnické centrum ADRA Radniční 1242, Frýdek-Místek tel.: 558 436 261 www.dcfm. Dobrovonické centrum ADRA Materiá ke škoení dobrovoníků Dobrovonické centrum ADRA Radniční 1242, Frýdek-Místek te.: 558 436 261 www.dcfm.cz 1 Obecná část 3 1.1 O humanitární organizaci ADRA 3 1.2 O Dobrovonickém

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce

Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce TISKOVÁ ZPRÁVA 18. 11. 2014 Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce U příležitosti již sedmého Evropského antibiotického dne, který se koná každoročně

Více

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o.

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Problémové okruhy Přístup k léčbě Zákon o zdravotních službách,

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 0 6 MUDr. Bc. Rostislav

Více

Natriuretické peptidy: ménì tradièní úvahy o roli NT-proBNP (a BNP) v kontextu klinického stavu pacienta

Natriuretické peptidy: ménì tradièní úvahy o roli NT-proBNP (a BNP) v kontextu klinického stavu pacienta Prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc. Pracovištì aboratorních metod, IKEM Praha Natriuretické peptidy: ménì tradièní úvahy o roi NT-proBNP (a BNP) v kontextu kinického stavu pacienta Úvod Natriuretické peptidy

Více

NA PRAŽSKÝCH ARKÁDÁCH SE MOHOU ŽENY NAUČIT SAMOVYŠETŘENÍ PRSU

NA PRAŽSKÝCH ARKÁDÁCH SE MOHOU ŽENY NAUČIT SAMOVYŠETŘENÍ PRSU TISKOVÁ ZPRÁVA V Praze 21. října 2013 NA PRAŽSKÝCH ARKÁDÁCH SE MOHOU ŽENY NAUČIT SAMOVYŠETŘENÍ PRSU Od úterý 22. října se mají návštěvnice obchodního centra Arkády Pankrác příležitost dozvědět, jak si

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth Ing. Vladimír Petrů, CSc ředitel odboru informačního systému Ing. Zdeněk Hanáček vedoucí oddělení rozvoje IS 1 Obsah 1. O Zdravotní pojišťovně ministerstva

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Současná situace a východiska: Českou gerontologii a geriatrii nepěstujeme dosud v příznivých podmínkách, a

Více

Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví. Doc. Ing. J. Borovský, PhD.

Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví. Doc. Ing. J. Borovský, PhD. Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví Doc. Ing. J. Borovský, PhD. Přístupy k hodnocení návratnosti investic V tržních podmínkách je hlavním užitkem investic přírůstek

Více

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ V NEMOCNICÍCH Pk REALIZACE PRŮZKUMU: SRPEN - ZÁŘÍ 2012 POČET RESPONDENTŮ: 2304 První společný

Více

Úhrady zdravotnických prostředků současná situace a budoucí vývoj

Úhrady zdravotnických prostředků současná situace a budoucí vývoj Úhrady zdravotnických prostředků současná situace a budoucí vývoj Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment VALUE outcomes s.r.o. Zdravotnické prostředky - celkem 22 mld Kč

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

LiLi a ViLi. K dispozici již 1. a 2. třída. Mezipředmětový učební komplet pro 1. stupeň základní školy

LiLi a ViLi. K dispozici již 1. a 2. třída. Mezipředmětový učební komplet pro 1. stupeň základní školy Genetická nebo anayticko-syntetická metoda v 1. třídě Jednotný koncept pro každý předmět Bohatá eektronická podpora K dispozici již 1. a 2. třída LiLi a ViLi Mezipředmětový učební kompet pro 1. stupeň

Více

HE4 - nadìjný marker pro vèasný záchyt karcinomu ovarií

HE4 - nadìjný marker pro vèasný záchyt karcinomu ovarií Mgr. Miada Nezvedová 1, MUDr. Martina Èerná 2, MUDr. Lenka Chádková 1 1 Oddìení kinické biochemie, Nemocnice Znojmo 2 Gynekoogické oddìení, Nemocnice Znojmo HE4 - nadìjný marker pro vèasný záchyt karcinomu

Více

Postgraduální vzdělávání odborných pracovníků ve zdravotnictví v ČR

Postgraduální vzdělávání odborných pracovníků ve zdravotnictví v ČR Postgraduální vzdělávání odborných pracovníků ve zdravotnictví v ČR Doc. PhDr. Vladimír Kebza, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Miloslav Kodl, Státní zdravotní ústav Praha Postgraduální vzdělávání odborných

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

Charta práv seniorů. Úvod

Charta práv seniorů. Úvod Úvod Se stářím se zvyšuje pravděpodobnost onemocnění. Může se stát, že dojde k situaci, kdy člověk nebude moci vést plnohodnotný život. Tím důležitější se stane péče. Je všeobecně uznáváno, že některé

Více

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ A VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 UVÍTALI BYSTE VÍCE INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Zkouška je složena ze dvou částí. 1. Samostatný výkon na odborném pracovišti 2. Písemná zkouška ze Sociálního poradenství a práva Obsah 1. části Praktická část maturitní zkoušky bude probíhat v Domově

Více

Neoznamování diskriminace pohledem aktérů podílejících se na prosazování rovného zacházení

Neoznamování diskriminace pohledem aktérů podílejících se na prosazování rovného zacházení Neoznamování diskriminace pohledem aktérů podílejících se na prosazování rovného zacházení Marína Urbániková (KVOP) 1. července 2015. Copyright Veřejný ochránce práv, 2015 Příjemce a realizátor projektu:

Více

Vize propojení zdravotního pojištění a sociálního systému. RNDr. Jiří Schlanger 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Vize propojení zdravotního pojištění a sociálního systému. RNDr. Jiří Schlanger 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Vize propojení zdravotního pojištění a sociálního systému RNDr. Jiří Schlanger 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Proč je nezbytné propojení zdravotního pojištění a sociálního systému Zdravotní

Více

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6. Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.2012 Karlovy Vary, 5.6.2012 Termín realizace: červen 2012 prosinec

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ AKTUÁLNÍ TRENDY V SOCIÁLNÍ PRÁCI - ÚVOD DO PROBLEMATIKY Číslo kurzu: 115 002 Termín konání: 13. října 2015 Uzávěrka přihlášek: 29. září 2015 Komu je kurz

Více

Telemedicína a asistivní technologie pro praxi

Telemedicína a asistivní technologie pro praxi Telemedicína a asistivní technologie pro praxi www.inspectlife.cz Mediinspect www.mediinspect.cz 2014 InspectLife hlavní služby a uživatelé InspectLife služby Telemonitoring glykemie InspectLife uživatelé

Více

Zdravotně-sociální služby pro seniory v Praze 8. Gerontologické centrum jako model komunitního centra pro seniory

Zdravotně-sociální služby pro seniory v Praze 8. Gerontologické centrum jako model komunitního centra pro seniory Zdravotně-sociální služby pro seniory v Praze 8 Gerontologické centrum jako model komunitního centra pro seniory Alena Borhyová Iva Holmerová Česká republika 2000/2030 2002 2030 Městská část Praha 8-103,

Více

POCT přístroje. MUDr. Otto Herber Ordinace praktického lékaře, Kralupy nad Vltavou ZPRÁVY Z KONFERENCE

POCT přístroje. MUDr. Otto Herber Ordinace praktického lékaře, Kralupy nad Vltavou ZPRÁVY Z KONFERENCE ZPRÁVY Z KONFERENCE POCT přístroje MUDr. Otto Herber Ordinace praktického lékaře, Kralupy nad Vltavou Rozšiřování kompetencí praktických lékařů znamená úspory i efektivnější léčbu Podpora moderních diagnostických

Více

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Nabídka vzdělávání Rok 2012 Kurzy jsou určeny pro: sociální pracovníky pracovníky v sociálních službách Středočeský kraj a Praha IČO: 69836698, bankovní spojení: 27-6395270247/0100,

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Složení zkoušky: 1. Samostatný výkon na odborném pracovišti- Dům sv. Antonína Moravské Budějovice (max. 50 bodů) 2. Písemná zkouška ze Sociálního poradenství a práva učebna VT, písárna (max. 50 bodů) Témata

Více

3.9. Energie magnetického pole

3.9. Energie magnetického pole 3.9. nergie agnetického poe 1. Uět odvodit energii agnetického poe cívky tak, aby bya vyjádřena poocí paraetrů obvodu (I a L).. Znát vztah pro energii agnetického poe cívky jako funkci veičin charakterizujících

Více

MAGNETICKÉ POLE. 1. Stacionární magnetické pole I I I I I N S N N

MAGNETICKÉ POLE. 1. Stacionární magnetické pole I I I I I N S N N MAGETCKÉ POLE 1. Stacionární magnetické poe V E S T C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á Í je část prostoru, kde se veičiny popisující magnetické poe nemění s časem. Vzniká v bízkosti stacionárních vodičů

Více

Petr Kocian. IH Summit 2011 Praha, 11. 12. 2010

Petr Kocian. IH Summit 2011 Praha, 11. 12. 2010 Petr Kocian IH Summit 2011 Praha, 11. 12. 2010 John D. Rockefeller (1839-1937) 2 Přínosy pro pacienty/zákazníky!!! 3 Zaměření: Oční mikrochirurgie 5 tisíc očních operací ročně 40 pracovníků Obrat (2010)

Více

Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner

Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner Agenda pracovní skupiny Představení a principy plánu Medipartner Management diabetu v plánu Medipartner Diskuse klíčové faktory úspěchu kvalitního

Více

SPORT ZDRAVOTNÍCH RIZIK. Tisková konference Praha 21. srpen 2012

SPORT ZDRAVOTNÍCH RIZIK. Tisková konference Praha 21. srpen 2012 SPORT NEJPŘIROZENĚJŠÍ PREVENCE ZDRAVOTNÍCH RIZIK Tisková konference Praha 21. srpen 2012 ŠPATNÝ ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE nedostatek pohybových aktivit nevyváženost mezi výdejem a příjmem energie nezdravéstravování

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více