Výroční zpráva za rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2014"

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2014

2 Obsah 1. Údaje o firmě Výkonný tým Lektorský tým Vzdělávací program v roce Doprovodné aktivity Evaluace Závěr

3 1. Údaje o firmě Správní institut, s.r.o. v Jablonci nad Nisou je českou vzdělávací institucí, která se specializuje na profesní vzdělávání zejména v oblasti managementu veřejné správy a regionálního rozvoje. Společnost se orientuje na následující oborově specializované typy vzdělávání: 1. Vysokoškolské vzdělání v bakalářském a magisterském studijním programu. Absolventi získají standardní vysokoškolský titul Bc. - bakalář, resp. Mgr. - magistr. 2. Postgraduální studijní program se zaměřením na management v atraktivních oblastech veřejné správy. Absolventi získají prestižní titul MPA Master of Public Administration. 3. Profesní vzdělávací kurzy pro pracovníky veřejné správy Akreditace pro vysokoškolské vzdělávání: Vysokoškolské vzdělávání je realizováno podle zahraniční akreditace Meziregionální akademie řízení personálu Kyjev, Frometivská 2, Kyjev, Ukrajina (MAUP). Správní institut, s.r.o. je regionálním smluvním partnerem Otevřené evropské akademie ekonomiky a politiky, s.r.o. v Praze, která zastupuje Pražské Evropské Centrum Otevřené Výuky MAUP. Meziregionální akademie řízení personálu Kyjev Frometivská 2, Kyjev, Ukrajina Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky, s.r.o. Františka Křížka 362/1, Praha 7 Akreditace pro postgraduální a profesní vzdělávání: Správní institut, s.r.o. je vzdělávací institucí akreditovanou podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. Číslo institucionální akreditace AK/I-63/2012. Správní institut, s.r.o. je dynamická společnost specializující se na vzdělávání manažerů a pracovníků zejména v oblasti veřejné správy. Vsadili jsme na dlouholetou úspěšnou praxi našich spolupracovníků a lektorů, jejichž široké znalosti a dlouholeté zkušenosti jsou k dispozici našim studentům a účastníkům vzdělávacích kurzů. Zaměřujeme se na vzdělávání s vysokou přidanou hodnotou - nejsme jen teoretická instituce. Jsme společnost orientovaná na praxi a zvyšování znalostí a dovedností jako konkurenční výhody u našich studentů. 3

4 Identifikační údaje: Obchodní firma: Správní institut, s.r.o. Sídlo: Souběžná 2349/7, Jablonec nad Nisou IČO: DIČ: CZ Registrace: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka Datová schránka: 37dh4rd Statutární zástupce: Ing. Petr Ponikelský, jednatel Bc. Pavlína Ponikelská, jednatelka Kontaktní údaje: Telefon: , , Skype: Správní institut Facebook: SpravniInstitut Webové stránky: Regionální partneři Správního institutu Česká Lípa Akademie J. A. Komenského (AJAK) Mariánská 605, Česká Lípa Zástupce smluvního partnera: Mgr. Eva Čechová, ředitelka AJAK Tel.: Domažlice MAS Český les, z. s. Hradská 52, Domažlice Zástupce smluvního partnera: Sylva Heidlerová, manažerka MAS Děčín Tel.: Výuka, studijní záležitosti: Evropská obchodní akademie Komenského nám. 2, Děčín Kontaktní osoba: Ing. Ladislav Kučera Tel.:

5 2. Výkonný tým Ing. Petr Ponikelský ředitel Souběžná 2349/7, Jablonec nad Nisou Tel.: Ing. Filip Šafařík odborný asistent, konzultant, analytik Souběžná 2349/7, Jablonec nad Nisou Tel.: Bc. Pavlína Ponikelská centrální studijní oddělení Souběžná 2349/7, Jablonec nad Nisou Tel.: Lektorský tým Lektorský tým čítá aktuálně více než 40 zkušený pedagogů. Podrobnosti o lektorském týmu a jednotlivých lektorech jsou k dispozici na 5

6 4. Vzdělávací program v roce 2014 Správní institut, s.r.o. realizoval výhradně vysokoškolské studijní programy. Zájmově se věnoval populárně naučným přednáškám ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci. V roce 2014 v rámci vysokoškolských vzdělávacích programů proběhly 2 studijní semestry - letní semestr AR 2013/2014 a zimní semestr AR 2014/2015. V průběhu léta 2014 došlo k výrazným organizačním změnám ve struktuře zajišťování vzdělávacích programu MAUP Kyjev v České republice. Správní institut ukončil smluvní vztah s Akademií managementu a komunikace, s.r.o. a navázal přímou spolupráci s Otevřenou evropskou akademií ekonomiky a politiky, s.r.o. Praha (OEAEP). Již ve spojení s OEAEP rozšířil Správní institut síť svých partnerských poboček (výukových a konzultačních středisek) o další dvě, a to v Děčíně a v Domažlicích. Jablonec n. N. Česká Lípa Domažlice Děčín Pobočka v České Lípě je organizačně vedena partnerskou organizací - Akademií J. A. Komenského. V Děčíně spolupracujeme s Evropskou obchodní akademií a v Domažlicích zajištuje organizačně-technické záležitosti partner Správního institutu - MAS Český les, z. s. Tato spolupráce je v podmínkách místních partnerství v ČR ojedinělá. Ve všech pobočkách je studentům zajištěn plný servis, včetně služeb studijního oddělení. 6

7 Do zimního semestru AR 2014/2015 tak nastoupilo ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu oboru Ekonomika - řízení lidských zdrojů přesně 200 studentů. V roce 2014 absolvovali naši studenti celkem 582 hodin přímé výuky. O odborné vedení výkladu a konzultací se postaralo 26 zkušených pedagogů, kteří vytvořili prostor pro více než 330 hodin konzultací a testování, zkoušení a hodnocení studentů věnovali přes 600 hod. svého času. Jeden studijní předmět byl realizován kompletně formou e-learningu, 2 předměty byly e-learningovou formou doplněny. Výuka a konzultace probíhaly ve všech střediscích. Osobní setkání s lektorem (výuka, konzultace, zkoušky) jsou orientovány do víkendových dnů tak, aby vzdělávací proces nenarušoval pracovní týden studentů. 100% studentů realizuje VŠ studijní programy v kombinované formě studia. V průběhu roku 2014 ukončilo studium VŠ studijních programů celkem 10 studentů, z nichž 6 z důvodů studijních, 2 z důvodů zdravotních a 2 z důvodů osobních. Správní institut ve spolupráci s Otevřenou evropskou akademií ekonomiky a politiky, s.r.o. též spustil sociální program Rodič, v rámci kterého podporuje prostřednictvím slevy ze školného studenty - rodiče na mateřské či rodičovské dovolené s cílem posílit konkurenceschopnost těchto studentů pro nástup zpět do pracovního procesu prostřednictvím zvýšené kvalifikace. V závěru roku 2014 byl spuštěn studijní informační systém Moggis. Ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci uspořádal Správní institut tři populárně naučné přednášky pro veřejnost z cyklu Umět víc nás baví : Celebrita Karolína S. Z Liberce do Hollywoodu Benešovy dekrety 7

8 5. Doprovodné aktivity Správní institut v roce 2014 podpořil odborně i finančně portál který se díky kvalitnímu obsahu a zacílení na bezplatnou podporu obcím v ČR stal webovým portálem archivovaným Národní knihovnou ČR. V předvánočním čase, konkrétně uspořádal Správní institut vánoční charitativní koncert komponovaného pásma mluveného slova a zpěvu v podání sopranistky Pavlíny Senič za doprovodu komorního hudebního tělesa Musica Festiva a herečky Valérie Zawadské. Koncert se uskutečnil zcela v režii Správního institutu, výtěžek z dobrovolného vstupného byl v plné výši předán Dětskému centru Turnov. Z výtěžku byly již pořízeny pomůcky pro děti s kombinovaným postižením a krmení pro psa, který dětem pomáhá v léčbě. 8

9 6. Evaluace Po ukončení zkouškového období zimního semestru AR 2014/2015 proběhlo mezi studenty všech studijních stupňů a všech středisek hodnocení prostřednictvím anonymních evaluačních dotazníků. SOUHRNÉ VÝSLEDKY EVALUAČNÍHO DOTAZNÍKU Akademický rok: 2014/2015 Vazba na semestr: zimní semestr Evaluace středisek: Jablonec nad Nisou, Děčín, Česká Lípa, Domažlice Počet hodnotících studentů: 152 studentů Výsledné hodnoty znázorňují spektrum názorů a hodnocení studentů. Studenti hodnotili tematické okruhy související s úrovní studia a jeho organizace. Tematické okruhy hodnocení: A. Úroveň přednášek B. Vztah přednášejícího ke studentům C. Studijní materiály D. Organizační zajištění zkoušek a objektivita klasifikace E. Obtížnost předmětů zimního semestru 2014/2015 Výsledky evaluace A. Úroveň přednášek Studenti kladně hodnotili odbornou úroveň předmětů, kterou doplňují pozitivní výsledky v oblasti využívání moderních metod výuky a srozumitelnosti výkladu lektory. Méně pozitivně je u vybraných předmětů hodnocena formální (nikoli obsahová) návaznost na další předměty. 9

10 Graf č. 1, Hodnocení úrovně přednášek Zdroj: výstupní data evaluačního dotazníku ZS 2014/2015 Zpětná vazba: Zachování a další podpora nastavených pravidel kvality výuky. Náprava formální návaznosti u vybraných předmětů. B. Vztah přednášejícího ke studentům Tento okruh patří mezi nejlépe hodnocené. Studenti v rámci otevřené možnosti komentáře deklarovali profesionalitu a komunikační otevřenost lektorů směrem ke studentům, a to jak ve smyslu individuálního, tak kolektivního přístupu. Graf č. 1, Hodnocení přístupu lektorů ke studentům Zdroj: výstupní data evaluačního dotazníku ZS 2014/2015 Zpětná vazba: Udržení profesionálního a otevřeného přístupu lektorů ke studentům. 10

11 C. Studijní materiály Studenty je tento okruh celkově vnímán pozitivně. Za bezproblémové vnímají dostupnost studijních materiálů včetně jejich kvality nejen pro samotné studium, ale zároveň pro možnost využití i v praxi. Ve srovnání výsledků v tomto okruhu je u některých předmětů méně pozitivně vnímán rozsah studijních materiálů vyžadovaný lektory. V souvislosti s obsahovými požadavky na dané předměty je vnímání studenty v relevanci. Graf č. 3, Hodnocení kvality studijních materiálů Zdroj: výstupní data evaluačního dotazníku ZS 2014/2015 Zpětná vazba: Kontinuálně zvyšovat úroveň dostupnosti studijních materiálů s prioritou elektronicky dostupných forem. Zachování, případná korekce rozsahové přiměřenosti v relevanci k formálním a obsahovým požadavkům na dané předměty. D. Organizační zajištění zkoušek a objektivita klasifikace Hodnocený okruh vykazuje velmi pozitivní výsledky. V rámci tohoto okruhu je hodnocena na vynikající úrovni oblast jasnosti formulovaných témat a otázek během absolvování zkoušek. Žádný ze studentů nevnímá způsob a objektivitu klasifikace za problémovou. U vybraných předmětů studenti méně pozitivně hodnotili počet vypsaných termínů nad minimální formální rámec. 11

12 Graf č. 4, Hodnocení organizace a klasifikace zkoušek Zdroj: výstupní data evaluačního dotazníku ZS 2014/2015 Zpětná vazba: Uplatňování nastavených postupů a pravidel v organizaci a realizaci zkoušek. U detekovaných předmětů adekvátně doplnit termín/y pro vykonání zkoušky formou operativního rozhodnutí. E. Obtížnost předmětů zimního semestru 2014/2015 V pátém okruhu studenti hodnotili náročnost odstudovaných předmětů na škále obtížnosti. Významný počet předmětů je studenty vnímán jako průměrně obtížný. Tutu skupinu doplňují v jednotlivých případech předměty s odchylkou jak směrem k méně obtížným, tak více obtížným úrovním náročnosti. Graf č. 5, Hodnocení obtížnosti odstudovaných předmětů Zdroj: výstupní data evaluačního dotazníku ZS 2014/

13 7. Závěr Cílem dalšího působení Správního institutu v procesu vysokoškolského vzdělávání je dále rozvíjet nastavený vzdělávací systém. Aktivity SI budou v roce 2015 směřovat zejména do elektronických organizačních prvků, tj. do studijního informačního systému Moggis, e- learningového systému Learnis a webových komunikačních nástrojů. Pozornost též bude zaměřena do zvyšování rozsahu a kvality studijních a výukových materiálů v oboru Ekonomika - řízení lidských zdrojů a do přípravy nových výukových forem. Správní institut připravuje v roce 2015 realizaci státních závěrečných zkoušek prvních absolventů - 03/2015 a 06/2015. V oblasti PR zahájil SI spolupráci s jedinečným informačně-propagačním systémem EYE CATCHER a na jaře 2015 předpokládá navázání mediálního partnerství s regionálním Radiem Contact Liberec (RCL). V plánu SI je též pokračovat v cyklu populárně-naučných přednášek Umět víc nás baví a pokračovat též v adresné charitativní činnosti. 13

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1. ÚVOD Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. byla založena jako soukromá společnost s ručením omezeným v roce 2007

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 1 1. ÚVOD Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. byla založena jako soukromá společnost s ručením omezeným v roce 2007

Více

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s.

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s. Výroční zpráva vysoké školy CEVRO Institut za akademický rok 2011/2012 Úplný název vysoké školy CEVRO Institut, o.p.s. Adresa vysoké školy Jungmannova 17/28, Praha 1, 110 00 Telefon 221 506 700 e-mail

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. pověřená rektorka 1

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2012 Říjen 2011 1. ÚVOD 1.1. Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s., se sídlem Nárožní 2600/9a,

Více

Aktualizovaný dlouhodobý záměr

Aktualizovaný dlouhodobý záměr Aktualizovaný dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti duben 2014 Praha vysoká škola CEVRO Institut, o.p.s. Dlouhodobý záměr rozvoje 1 Obsah: A. POSLÁNÍ, SDÍLENÉ

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2004 KVĚTEN 2003 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM TEL +420 475 603 923, +420 475 601 370, FAX +420 475 600 135 INFO@VSEM.CZ,

Více

Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU

Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací, vědecko-výzkumné a další tvůrčí činnosti Fakulty bezpečnostního managementu Policejní

Více

2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE ČTVRTLETNÍK VYSOKÉ ŠKOLY 1 2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE PROMOCE A IMATRIKULACE Promoce v Českých Budějovicích Z projevu rektora Vysoké školy evropských

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Praha 2013 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. rektorka 1 Obsah Obsah

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Praha únor 2010 O B S A H 1. Úvod 4 1.1 Úplný název soukromé vysoké školy, používaná zkratka názvu, adresa,

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

níže zasílám Vámi požadované informace, včetně hodnotící zprávy za uplynulý rok a SWOT analýzy.

níže zasílám Vámi požadované informace, včetně hodnotící zprávy za uplynulý rok a SWOT analýzy. Ms. Meredith Storey PRME Secretariat United Nations Global Compact 685 Third Ave, 12th Floor New York, NY, 10017, United States Dobrý den, níže zasílám Vámi požadované informace, včetně hodnotící zprávy

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Havířov červen 2014 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VYSOKÉ ŠKOLY REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA OBDOBÍ 2011 2015 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE,

Více

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2012

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2012 Akademické centrum studentských aktivit Výroční zpráva 2012 Obsah Úvod... 6 Organizace a personální zajištění... 8 Kancelář ACSA... 8 Provozní doba... 8 Kontakt... 8 Odborné semináře... 12 Semináře realizované

Více

Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Duškova 7. 150 00 Praha 5

Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Duškova 7. 150 00 Praha 5 Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Duškova 7 150 00 Praha 5 Počet tabulek: 27 V Praze dne 20. května 2009 1 Úvod Vysoká škola zdravotnická, o. p. s., Duškova 7, Praha

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium Právo v podnikání Právo ve veřejné správě Naši partneři HP Invent nabízí IT infrastrukturu, osobní počítače a přístupová zařízení, globální služby, výrobky pro tisk a zobrazování. CASABLANCA INT, internet

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2013 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO pro rok 2015

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO pro rok 2015 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO pro rok 2015 Praha, říjen 2014 Obsah 1 Kvalita a relevance... 4 1.1 Diverzifikace

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2012 Základní údaje o předkladateli Název předkladatele: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.

Více