Město Lipník nad Bečvou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Lipník nad Bečvou"

Transkript

1 Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi dne následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004. Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám podle ust. 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na Městském úřadě Lipník nad Bečvou, kancelář starosty, nám. T.G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou. 741/2008 RM 24 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 742/2008 RM 24 Ověřovatelé zápisu schůze RM RM schválila ověřovatele zápisu schůze RM : Mgr. Martin Drietomský Ing. Helena Hlavičková 743/2008 RM 24 Kontrola plnění usnesení ze schůzí RM RM po projednání: 1. bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy 2. vypouští ze sledování tato svá usnesení : 629/2007-RM 20, 632/2007-RM 20, 645/2007-RM 20, 700/2007-RM 22, 701/2007-RM 22, 702/2007-RM 22, 703/2007-RM 23, 704/2007-RM 23, 705/2007-RM 23, 706/2007-RM 23, 707/2007-RM 23, 708/2007-RM 23, 709/2007-RM 23, 710/2007-RM 23, 711/2007-RM 23, 712/2007-RM 23, 713/2007-RM 23, 714/2007-RM 23, 715/2007-RM 23, 716/2007-RM 23, 717/2007-RM 23, 719/2007-RM 23, 720/2007-RM 23, 721/2007-RM 23,

2 722/2007-RM 23, 723/2007-RM 23, 724/2007-RM 23, 726/2007-RM 23, 727/2007-RM 23, 729/2007-RM 23, 730/2007-RM 23, 731/2007-RM 23, 733/2007-RM 23, 734/2007-RM 23, 735/2007-RM 23, 737/2007-RM 23, 738/2007-RM 23, 739/2007-RM /2008 RM 24 Doplněk č. 3 Organizačního řádu Městského úřadu Lipník nad Bečvou RM po projednání schvaluje na základě ust. 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Doplněk č. 3 Organizačního řádu Městského úřadu Lipník nad Bečvou včetně Organizační struktury Městského úřadu Lipník nad Bečvou s účinností od dle důvodové zprávy. 745/2008 RM 24 Návrh na ubytování 1. RM po projednání neschvaluje ubytování p. Radka Osičky na ubytovně Venedik č. 1426, Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání. T: /2008 RM 24 Návrh na přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou v Lipníku nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje přidělení bytu č. 45 v Domě s pečovatelskou službou, ul. Zahradní č. 1335, Lipník nad Bečvou, p. Anně Marii Pivkové od RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání. T RM ukládá ředitelce Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, zajistit uzavření nájemní smlouvy. T:

3 747/2008 RM 24 Návrh na přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou v Lipníku nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje přidělení bytu č. 9A v Domě s pečovatelskou službou, ul. Souhradní č.1393, Lipník nad Bečvou, p. Marii Drápalové od RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání. T: RM ukládá ředitelce Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, zajistit uzavření nájemní smlouvy. T: /2008 RM 24 Návrh na přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou v Lipníku nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje přidělení bytu č. 20A v Domě s pečovatelskou službou, ul. Souhradní č.1393, Lipník nad Bečvou, p. Jarmile Humpolíčkové od RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání. T: RM ukládá ředitelce Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, zajistit uzavření nájemní smlouvy. T: /2008 RM 24 Návrh na ubytování na ubytovně Venedik 1. RM po projednání neschvaluje ubytování p. Michaely Mirgové na ubytovně Venedik č. 1426, Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání. T:

4 750/2008 RM 24 Schválení smlouvy o závazku veřejné služby (dopravní obslužnost pro rok 2008) 1. RM po projednání schvaluje Smlouvu o závazku veřejné služby na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou v roce RM zmocňuje starostu města k podpisu schválené smlouvy. T: ihned 751/2008 RM 24 Rozpočtové opatření č RM po projednání schvaluje rozpočtové opatření zvyšující rozpočet města na straně příjmů vč. financování i na straně výdajů shodně o částku ,00 Kč v následujícím členění: a) - na straně příjmů navýšení: Kč ,00 v 3613, pol. 3112, příjmy z prodeje ost. nemovitostí, - na straně výdajů navýšení v org. 415, orj. 211: Kč ,00 v 3412, pol. 6121, PD na sportovní halu IČ, b) - na straně příjmů navýšení: Kč ,00 v 3639, pol. 3111, příjmy z prodeje pozemků, - na straně výdajů navýšení v org. 410: Kč ,00 v 3639, pol. 6130, výkupy pozemků, c) - na straně příjmů navýšení: Kč ,00 v 3639, pol. 3111, příjmy z prodeje pozemků, - na straně výdajů navýšení v org. 441: Kč ,00 v 6171, pol. 6127, pořízení uměleckých děl, d) - na straně příjmů přesun: Kč ,00 z pol. 1359, ost. odvody z vybraných činností, Kč ,00 na pol. 1361, správní poplatky, e) - na straně příjmů přesun v 1032: Kč ,00 z pol. 2329, ost. nedaňové příjmy těžba dřeva, Kč ,00 na pol. 2111, příjmy z poskytování služeb a výrobků těžba dřeva, f) - na straně příjmů přesun: Kč ,00 z 6171, pol. 2324, přij. nekap. přísp. a náhrady náklady řízení, Kč ,00 na 2299, pol. 2324, přij. nekap. přísp. a náhrady náklady řízení OD, g) - na straně příjmů snížení, ÚZ : Kč ,00 v pol. 4116, ost. neinv. přij. transf. ze SR SD, - na straně výdajů snížení v org. 480, ÚZ : Kč ,00 v 4195, pol. 5410, SD příspěvek na péči, h) - na straně příjmů navýšení, ÚZ : Kč ,00 v pol. 4116, ost. neinv. přij. transf. ze SR SD, - na straně výdajů navýšení v org. 480, ÚZ : Kč ,00 v 4171, pol. 5410, orj. 45, SD příspěvek na živobytí finanční, Kč ,00 v 4172, pol. 5410, SD doplatek na bydlení, Kč ,00 v 4183, pol. 5410, orj. 53, SD přísp. na úpravy a provoz bezbar. b. j.,

5 Kč ,00 v 4184, pol. 5410, SD přísp. na koupi, opravy a zvl. úpr. mot. voz., Kč ,00 v 4185, pol. 5410, SD přísp. na provoz mot. vozidla. 2. RM ukládá vedoucímu odboru finančního začlenit rozpočtové opatření do rozpočtu města. T: /2008 RM 24 Podpora projektu RM po dojednání schvaluje podání žádosti o grantovou podporu projektu 770 v rámci programu Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji v roce RM ukládá vedoucí odboru školství a kultury zajistit realizaci projektu. T: průběžně dle časového harmonogramu projektu 753/2008 RM 24 Pořízení obrazu s panoramatem Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje nákup obrazu do majetku města. 2. RM ukládá starostovi začlenit finanční prostředky na pořízení obrazu do rozpočtu města a zajistit nákup obrazu. T: /2008 RM 24 Prodejní ceny propagačních materiálů 1. RM po projednání schvaluje ceny propagačních materiálů s účinností od : Pohlednice střešní zahrady Turistický suvenýr Sběratelská karta KČT 5,- Kč 24,- Kč 20,- Kč

6 755/2008 RM 24 Připojení k akci VLAJKA PRO TIBET 1. RM po projednání schvaluje připojení města Lipník nad Bečvou k akci Vlajka pro Tibet a vyvěšení tibetské vlajky na budově radnice na náměstí T.G.Masaryka 89 v Lipníku nad Bečvou dne RM ukládá vedoucímu odboru vnitřních věcí zajistit vyvěšení tibetské vlajky na budově radnice na náměstí T.G.Masaryka 89 v Lipníku nad Bečvou na podporu akce Vlajka pro Tibet. T: /2008 RM 24 Rozhodnutí zřizovatele optimalizace počtu otevřených prvních tříd ve školním roce 2008/ RM po projednání schvaluje otevření počtu prvních tříd základních škol pro školní rok 2008/2009 a celkový počet zapsaných žáků takto: - Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov, p.o. 2 třídy, - Základní škola a mateřská škola Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, p.o.1 třídu. 2. RM ukládá vedoucí odboru školství a kultury informovat ředitele základních škol. T: /2008 RM 24 Seznam významných kulturně-společenských akcí v roce 2008 podporovaných Městem Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje seznam významných kulturně-společenských akcí v roce 2008 podporovaných Městem Lipník nad Bečvou dle přílohy. 2. RM ukládá vedoucí odboru školství a kultury: a) informovat pořadatele akcí dle seznamu, T: b)zveřejnit seznam akcí dle přílohy na webových stránkách města. T:

7 758/2008 RM 24 Ocenění nejúspěšnější reprezentace města v oblasti kultury a sportu v roce RM po projednání schvaluje udělit ocenění Města Lipník nad Bečvou SPORTOVEC ROKU za nejúspěšnější reprezentaci města v oblasti sportu v roce 2007 dle přílohy. 2. RM po projednání schvaluje udělit ocenění Města Lipník nad Bečvou TALENT ROKU za nejúspěšnější reprezentaci města v oblasti kultury v roce 2007 dle přílohy. 3. RM pověřuje starostu a předsedu Komise pro využití volného času k předání pamětních listů a věcných darů. T: /2008 RM 24 Sportovní hala budoucí smlouva ČEZ 1. RM po projednání schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě uzavíranou mezi Městem Lipník nad Bečvou (IČ ) a ČEZ Distribuce, a.s. (IČ ). 2. RM ukládá starostovi podepsat výše uvedenou smlouvu. T: /2008 RM 24 Přidělení a pronájem pokoje č. 1A a č. 2A v 1. NP domu č.p. 1427, ul. Venedik v Lipníku nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje: a) přidělení a pronájem pokoje č. 2A v 1. NP domu č.p. 1427, ul. Venedik v Lipníku nad Bečvou panu Miroslavu Plachému,.., dle 711 odst. 2 písm. b) zák. č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na základě výpovědi z nájmu bytu ze dne , č.j.: MU/25376/2007/S/A1, a to na dobu 3 měsíců, od do b) přidělení a pronájem pokoje č. 1A v 1. NP domu č.p. 1427, ul. Venedik v Lipníku nad Bečvou paní Zdeňce Plaché,.., dle 711 odst. 2 písm. b) zák. č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na základě výpovědi z nájmu bytu ze dne , č.j.: MU/25376/2007/S/A1, a to na dobu 3 měsíců, od do RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit uzavření nájemních smluv. T:

8 761/2008 RM 24 Přidělení a pronájem pokoje č. 2D v 1. NP domu č.p. 1427, ul. Venedik v Lipníku nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje přidělení a pronájem pokoje č. 2D v 1. NP domu č.p. 1427, ul. Venedik v Lipníku nad Bečvou panu Miroslavu Čapkovi,.., dle rozsudku Okresního soudu v Přerově č.j. 9C4/ ze dne , který nabyl právní moci dne , a to na dobu 3 měsíců, od do RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit uzavření nájemní smlouvy. T: /2008 RM 24 Revokace usnesení č. 207/2007 RM 6 ze dne Přidělení a pronájem pokoje č. 3A a č. 3A1 ve 2. NP domu č.p. 1427, ul. Venedik v Lipníku nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje: a) revokaci usnesení č. 207/2007 RM ze dne , týkající se přidělení a pronájmu bytu č. 4, IV. kategorie v domě č.p. 614 ul. Palackého, Lipník nad Bečvou panu Františku Královi a Jarmile Králové.., dle rozsudku Okresního soudu v Přerově č.j. 11C254/ ze dne , který nabyl právní moci dne , a to na dobu 6 měsíců, od do , b) přidělení a pronájem pokoje č. 3A a č. 3A1 ve 2. NP domu č.p. 1427, ul. Venedik v Lipníku nad Bečvou panu Františku Královi a Jarmile Králové.., dle rozsudku Okresního soudu v Přerově č.j. 11C254/ ze dne , který nabyl právní moci dne , a to na dobu 6 měsíců, od do RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit uzavření nájemní smlouvy. T: /2008 RM 24 Vyhlášení záměru pronájmu části fasádní plochy štítu domu č.p ul. Hranická, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu části plochy západního štítu bytového domu č.p , ul. Hranická v Lipníku nad Bečvou situovaném na pozemku parc.č. st.1182 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou o výměře cca 9 x 9 m za cenu ,- Kč/rok, za účelem instalace reklamní plachty, za podmínek: - doba pronájmu se sjednává na dobu 1 roku, pokud jeden z účastníků smluvního vztahu nedoručí písemnou výzvu k vyklizení nebytových prostor před uplynutím doby na kterou byl nájem sjednán, obnovuje se nájemní smlouva za týchž podmínek za jakých byla sjednána původně,

9 - zájemce se zaváže, že po ukončení nájemního vztahu vrátí předmět nájmu v původním stavu v jakém jej převzal s přihlédnutím k běžnému opotřebení, - nájemce výslovně souhlasí s tím, aby pronajímatel upravoval výši nájemného podle míry inflace dle informací Českého statistického úřadu, - nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu ani do bezplatného užívání jiné osobě bez souhlasu pronajímatele 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T: /2008 RM 24 Pronájem pozemků v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání: a) schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi Vojenskými lesy a statky ČR, s.p., IČ , se sídlem Pod Juliskou 5, Praha 6 (jako pronajímatelem) a Městem Lipník nad Bečvou (jako nájemcem), jejímž předmětem bude pronájem pozemků v k.ú. Lipník nad Bečvou, a to: - parc.č. st.1157/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 98 m 2 - parc.č. st.1158/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 108 m 2 - parc.č. st.1159/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 126 m 2 - parc.č. st.1160/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4 m 2 - parc.č. st.1182 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 189 m 2 - parc.č. st.1183/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 123 m 2 - parc.č. st.1184/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 30 m 2 - parc.č. st.1186/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3 m 2 - parc.č. st.1187/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 187 m 2 - parc.č. st zastavěná plocha a nádvoří o výměře 248 m 2 - parc.č. st.1195 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 226 m 2 - parc.č. st.1196 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 228 m 2 - parc.č. st.1197/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 217 m 2 - parc.č. st.1198 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 320 m 2 - parc.č. st.1199 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 244 m 2 - parc.č. st.1214 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 159 m 2 - parc.č. st.1793 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 207 m 2 - parc.č. st.1794 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 181 m 2 - parc.č. st.1795 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 200 m 2, na dobu určitou, a to od do , za cenu 9,- Kč/m 2 /rok, jako pozemků pod stavbami, b) neschvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi Vojenskými lesy a statky ČR, s.p., IČ , se sídlem Pod Juliskou 5, Praha 6 (jako pronajímatelem) a Městem Lipník nad Bečvou (jako nájemcem), jejímž předmětem by byl pronájem pozemků v k.ú. Lipník nad Bečvou: - parc.č. 2858/1 ostatní plocha jiná plocha o výměře 4633 m 2 - parc.č. 2858/20 ostatní plocha jiná plocha o výměře 3524 m 2 - parc.č. 2858/26 ostatní plocha zeleň o výměře 1907 m 2 - parc.č. 2858/31 ostatní plocha zeleň o výměře 134 m 2 - parc.č. 3981/4 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 80 m 2 - parc.č. 3982/3 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 91 m 2 - parc.č. 3983/1 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 426 m 2 - parc.č ostatní plocha jiná plocha o výměře 523 m 2,

10 a to z toho důvodu, že výše uvedené pozemky jsou ve smyslu 34 zákona č. 128/2000 Sb, o obcích, v platném znění, veřejným prostranstvím, tj. prostorem sloužícím obecnému užívání bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. 2. RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T: /2008 RM 24 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku v blízkosti ČOV - parc.č. 2787/143 v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání nedoporučuje ZM schválit vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc.č. 2787/143 ostatní plocha jiná plocha o výměře cca 320 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. T: /2008 RM 24 Informace k převodu pozemku parc.č. st.134 v k.ú. Lipník nad Bečvou RM po projednání stáhla předložený materiál z programu jednání. 767/2008 RM 24 Prodej pozemků v ul. Osecká v Lipníku nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit prodej pozemků parc.č. st.326 zast.pl. a nádvoří o výměře 133 m 2, parc.č ostatní plocha jiná plocha o výměře 173 m 2, parc.č. 227/1 zahrada o výměře 726 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou manželům Ing. Romanovi a Šárce Červekovým,.. za cenu ,- Kč, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: Kupující uhradí: - kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, - náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu této smlouvy, - náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku, a to při podpisu kupní smlouvy.

11 Návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení nákladů spojených s převodem. 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. T: /2008 RM 24 Vyhlášení záměru směny pozemků v k.ú. Lipník nad Bečvou skládka TKO 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit vyhlášení záměru směny pozemků parc.č. 3336/27 orná půda o výměře 2442 m 2 a parc.č. 3336/37 orná půda o výměře 298 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou z vlastnictví České republiky, Pozemkového fondu ČR, Husinecká 1024/11a, IČ do vlastnictví Města Lipník nad Bečvou za pozemek parc.č. 594 orná půda o výměře 2910 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou z vlastnictví Města Lipník nad Bečvou do vlastnictví České republiky, Pozemkového fondu ČR, Husinecká 1024/11a, IČ Rozdíl v ceně směňovaných nemovitostí bude uhrazen tím účastníkem, který bude směňovat nemovitost s nižší cenou. 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. T: /2008 RM 24 Dodatek č. 3 k delimitačnímu protokolu o rozdělení nemovitého majetku mezi Městem Lipník nad Bečvou a Obcí Jezernice 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit předložený dodatek č.3 k delimitačnímu protokolu uzavřenému dne mezi Městem Lipník nad Bečvou a Obcí Jezernice o rozdělení nemovitého majetku v k.ú. Jezernice, a to z vlastnictví Města Lipník nad Bečvou do vlastnictví Obce Jezernice. 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. T /2008 RM 24 Smlouva o právu umístit a provést stavbu 1. RM po projednání schvaluje předloženou smlouvu o právu umístit a provést stavbu mezi Městem Lipník nad Bečvou, IČ: (jako vlastníkem pozemku) a společností Dřevo Trust prodej a.s., se sídlem v Praze, Jaromírova 51, IČ: (jako stavebníkem),

12 jejímž předmětem je právo vybudovat přípojku kanalizace pro stavbu Skladovací hala Lipník nad Bečvou k objektu situovaném na parc.č. 1217/27 v k.ú. Lipník nad Bečvou. Trasa kanalizační přípojky bude vedena v pozemku parc.č. 1223/2 ostatní plocha ostatní komunikace v k.ú. Lipník nad Bečvou dle předloženého situačního nákresu. V případě, že smlouva o právu provést stavbu nebude podepsána do dvou měsíců ode dne jejího schválení radou města, pozbude usnesení platnosti. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit podepsání smlouvy. T: /2008 RM 24 Smlouva o právu provést stavbu 1. RM po projednání schvaluje předloženou smlouvu o právu provést stavbu mezi Městem Lipník nad Bečvou, IČ: (jako vlastníkem pozemku) a firmou FASTAV DEVELOPMENT-AOC,s.r.o., se sídlem ve Vsetíně, Jasenická 296, IČ: (jako stavebníkem), jejímž předmětem je právo provést a strpět stavbu části stavebního objektu SO 14 Dopravní napojení a to v rámci stavby Obchodní centrum Fastav, Lipník nad Bečvou. Touto stavbou se rozumí osazení silničních obrubníků středového ostrova okružní křižovatky a vyplnění středového ostrova kamenivem. Jedná se o stavbu zasahující do stávající místní komunikace ul. Jezerská situované na parc.č. 3937/1 ostatní plocha ostatní komunikace v k.ú. Lipník nad Bečvou dle předloženého situačního nákresu. V případě, že smlouva o právu provést stavbu nebude podepsána do dvou měsíců ode dne jejího schválení radou města, pozbude usnesení platnosti. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit podepsání smlouvy. T: /2008 RM 24 Závazné prohlášení RM po projednání stáhla předložený materiál z programu jednání. 773/2008 RM 24 Závazné prohlášení RM po projednání stáhla předložený materiál z programu jednání.

13 774/2008 RM 24 Provozní řád sportovního areálu 1. RM po projednání schvaluje provozní řád sportovního areálu v ul. B. Němcové, Lipník nad Bečvou, s účinností od RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit zveřejnění provozního řádu. T: T: /2008 RM 24 Vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor v budově pavilonu č.p. 1334, Komenského sady, Lipník nad Bečvou RM po projednání stáhla předložený materiál z programu jednání. 776/2008 RM 24 Přidělení a pronájem nebytové prostory domovní předávací stanice v 1. PP domu č.p ul. Bratrská, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje přidělení a pronájem nebytové prostory- domovní předávací stanice v 1. PP domu č.p ul. Bratrská, Lipník nad Bečvou, situovaného na pozemku parc.č. st.1361 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou, a to místnosti o výměře 6 m 2, společnosti Teplo Lipník nad Bečvou, a.s., IČ , se sídlem Lipník nad Bečvou, Na Bečvě 1398, za cenu 120,- Kč/rok, za účelem umístění domovní předávací stanice pro dodávku tepla a teplé vody, a to od na dobu neurčitou. V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do dvou měsíců ode dne schválení pronájmu radou města, pozbude usnesení platnosti. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit podepsání nájemní smlouvy. T: /2008 RM 24 Výpůjčka nebytových prostor v objektu č.p. 41, ul. 28. října, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje výpůjčku níže uvedených nebytových prostor v objektu č.p. 41, ul. 28. října, Lipník nad Bečvou situovaném na pozemku parc.č. st.192 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou: 1. provozovna v I. NP o výměře 30,71 m 2, 2. chodba v I. NP o výměře 11,14 m 2, 3. sklad v I. NP o výměře 5,45 m 2, 4. soc. zařízení v I. NP o výměře 2,56 m 2,

14 Městské knihovně Lipník nad Bečvou, příspěvkové organizaci, IČ se sídlem Lipník nad Bečvou, nám. T. G. Masaryka 11, a to na dobu určitou od do , za účelem provozování Turistického informačního centra v Lipníku nad Bečvou. V případě, že smlouva o výpůjčce nebude podepsána do dvou měsíců ode dne schválení pronájmu radou města, pozbude usnesení platnosti. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit podepsání smlouvy o výpůjčce. T: /2008 RM 24 Čestné prohlášení 1. RM po projednání souhlasí s vydáním Čestného prohlášení, že město nemá žádné splatné nedoplatky vůči Ministerstvu obrany a státu (není dlužníkem, nebyl na něj prohlášen konkurz, nucená správa a obdobné instituce). 2. RM pověřuje starostu k podpisu čestného prohlášení. T: /2008 RM 24 Návrh na zřízení 2 pracovních míst pro veřejně prospěšné práce v organizaci Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace RM bere na vědomí informaci ředitele Technických služeb Lipník nad Bečvou p.o. o vytvoření 2 pracovních míst pro veřejně prospěšné práce v roce 2008 za podmínek uvedených v důvodové zprávě. Ing. Miloslav Přikryl starosta Pavel Šoltys místostarosta

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 23. schůzi 02.01.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 66. schůzi 10.03.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 6. schůzi 23.02.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 70. schůzi 28.06.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015 č. 157 u p r a v e n á v e r z e 1. projednala předložený materiál č. 14, pronájem pozemku p.č. 1195/16 k.ú. Kynšperk nad Ohří

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. listopadu 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. listopadu 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. listopadu 2013 R 605/13 R 606/13 R 607/13 R 608/13 R 609/13 R 610/13 R 611/13 Žádost o dorovnání prostředků na platy ZUŠ Doksy a) schvaluje zapojení vlastních

Více

HLASOVÁNÍ PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO

HLASOVÁNÍ PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO Přítomni: 5 Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice USNESENÍ z 5. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 23. 2. 2011 v 15:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích.

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21 konané dne 6. listopadu 2013

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21 konané dne 6. listopadu 2013 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21 konané dne 6. listopadu 2013 Přítomni: Ing. Dominik, Ing. Hrodek, Ing. Kroužecký, Mgr. Morava, p. Šenkýř, Mgr. Mrzílková, Ing. Kocourek Omluven: Pozdní příchod:

Více

USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015

USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015 USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015 1/29/RM/2015 Zahájení a schválení programu 29. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 29. schůze Rady města Třebíče v roce

Více

U S N E S E N Í R 1580/01-10

U S N E S E N Í R 1580/01-10 U S N E S E N Í ze 70. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2010 v 13:00 hodin v v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám. 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 97. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 16.12.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

USNESENÍ. z 28. schůze Rady města Hranic, dne 10. 5. 2016

USNESENÍ. z 28. schůze Rady města Hranic, dne 10. 5. 2016 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 28. schůze Rady města Hranic, dne 10. 5. 2016 Usnesení 904/2016 - RM 28 ze dne 10. 5. 2016 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise Usnesení 905/2016 - RM 28 ze

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 93. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 29.5.2006 U S N E S E N Í 93. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 93/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

115. VÝPIS Z USNESENÍ

115. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 115. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 19.04.2010 378/2010 115. RM V a) schvaluje změnu termínu pořádání trhu v měsíci dubnu na den 22.04.2010,

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011 V Brně 27.01.2011 USNESENÍ 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 05/2011 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a

Více

USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 12. května 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově

USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 12. května 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 12. května 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově UZ01/4/2015 Schválení programu 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova schvaluje

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 1. jednání Rady Města Žatce konané dne 11.1.2010. Usnesení č. 1 /10-29 /10

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 1. jednání Rady Města Žatce konané dne 11.1.2010. Usnesení č. 1 /10-29 /10 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 1. jednání Rady Města Žatce konané dne 11.1.2010 Usnení č. 1 /10 29 /10 1/10 Schválení programu 2/10 Kontrola usnení 3/10 Prodej bytové jednotky č. 2554/4 ul. Černobýla v Žatci 4/10

Více

Informace z usnesení 52. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.6.2012. 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu

Informace z usnesení 52. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.6.2012. 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Informace z usnesení 52. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.6.2012 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového odboru s uzavřením

Více

Rada města Příbora. z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013

Rada města Příbora. z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013 M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2014 konané dne 1. října 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2014 konané dne 1. října 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2014 konané dne 1. října 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/23/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24)

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24) V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24) Jedna se pouze o výpis z usnesení, dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu,

Více

MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, 671 72 M I R O S L A V

MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, 671 72 M I R O S L A V MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, 671 72 M I R O S L A V Tel.: 515 333 201-2, fax: 515 266 468, e-mail: urad@mesto-miroslav.cz, www.mesto-miroslav.cz Okres Znojmo Souhrn usnesení č. ZM.8/2015 z 8. zasedání

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 29. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 25. května 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011

Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Usnesení z 10. schůze v roce 2008, konané dne 14. května 2008

Usnesení z 10. schůze v roce 2008, konané dne 14. května 2008 R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 10. schůze v roce 2008, konané dne 14. května 2008 Usnesení s termínem č.: 458 OD, ŘMTSB 28. 05. 1044/07 taj. (ONI) 31. 05. 267 taj.(oni) 28. 05. 391 taj. 30. 06.

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 6. 2016. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 6. 2016. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 6. 2016 Bod programu: 7 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Šárka Zapletalová

Více

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 Usnesení 571/2015 - RM 16 ze dne 20. 10. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 572/2015 - RM 16

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 14.05.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Hodnotící zpráva za rok 2010

Hodnotící zpráva za rok 2010 Hodnotící zpráva za rok 2010 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch potřeb občanů města Lipník nad Bečvou, hrazené plně nebo částečně z příspěvku

Více

Usnesení. z 31. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 18. června 2009 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 31. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 18. června 2009 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 31. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 18. června 2009 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 31/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016

USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016 USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016 Usnesení 1/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing. Rambousková)

Více

Zásady hospodaření s nemovitostmi

Zásady hospodaření s nemovitostmi Zásady hospodaření s nemovitostmi Zastupitelstvo obce Osek nad Bečvou schválilo dne 10.7.2008 tyto zásady pro nabývání majetku obcí Osek nad Bečvou a převodu a pronájmu nemovitostí z majetku obce Osek

Více

U S N E S E N Í. Z 83. schůze Rady města Hranice, konané dne 10.4.2014 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í. Z 83. schůze Rady města Hranice, konané dne 10.4.2014 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í Z 83. schůze Rady města, konané dne 10.4.2014 od 14.30 hod. na MěÚ Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák U S N E S E N Í č. 188-214

Více

Usnesení. ze 44. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 19. října 2006 v 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. ze 44. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 19. října 2006 v 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení ze 44. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 19. října 2006 v 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 44/01 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města

Více

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná schválené v souladu s ust. 38, 39, 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvem obce Ostružná

Více

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 7. června 2016

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 7. června 2016 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 7. června

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 8 /2008 konané dne 12. března 2008

USNESENÍ ze schůze RM č. 8 /2008 konané dne 12. března 2008 USNESENÍ ze schůze RM č. 8 /2008 konané dne 12. března 2008 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2007 bez výhrad a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína (tisk R/42) R 71/01-11

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína (tisk R/42) R 71/01-11 U S N E S E N Í z 6. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. ledna 2011, v 14:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U s n e s e n í ze 13. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 27. 8. 2008

U s n e s e n í ze 13. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 27. 8. 2008 U s n e s e n í ze 13. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 27. 8. 2008 473. Rada města projednala návrh smlouvy o dílo Služby Bezpečnosti práce s firmou Prepo-Team s.r.o., se sídlem Smetanova

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 33. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 02.06.2016

PŘEHLED USNESENÍ Z 33. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 02.06.2016 PŘEHLED USNESENÍ Z 33. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 02.06.2016 Číslo Číslo usn. mat. Problematika 704 1 Kontrola plnění usnesení 705 2 Výroční zpráva SAK Studénka, příspěvkové organizace, za rok 2015 706

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 10.02.2014

Více

Usnesení z 4. jednání ZM dne 26.01.2015 1

Usnesení z 4. jednání ZM dne 26.01.2015 1 USNESENÍ Z 4. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 26.01.2015 Program 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 62/2015-4 2. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zastupi te lstv o měs t a Hu mp olec P Ř E H L E D U S N E S E N Í. z 3. zasedá ní Zastupitelstva m ěsta Humpo lec, kter é s e k onalo dne 25.2.

Zastupi te lstv o měs t a Hu mp olec P Ř E H L E D U S N E S E N Í. z 3. zasedá ní Zastupitelstva m ěsta Humpo lec, kter é s e k onalo dne 25.2. Zastupi te lstv o měs t a Hu mp olec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 3. zasedá ní Zastupitelstva m ěsta Humpo lec, kter é s e k onalo dne 25.2.2015 43/3/ZM/2015 Kontrola plnění usnesení z 2. zasedání ZM

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 63. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 13.06.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 63. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 13.06.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 63. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 13.06.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 1087/63/RM/2016 Schválení programu 63. zasedání

Více

Usnesení z 11. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 16.3.2015 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 11. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 16.3.2015 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 11. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 16.3.2015 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/11/RM/2015 Kontrola plnění usnesení splněné usnesení č. 7/9/RM/2015. 2/11/RM/2015 Zápis

Více

U S N E S E N Í z 5. schůze rady města konané dne 6. března 2012

U S N E S E N Í z 5. schůze rady města konané dne 6. března 2012 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 5. schůze rady města konané dne 6. března

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.06.2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.06.2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.06.2008 Usnesení č. 542 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 26.05.2008. Usnesení č. 543 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s Monikou

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče J~ čfl U ~ ~es~ ~IěU Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z II. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 11.12.2014 v zasedací místnosti MěU Hustopeče Usnesení č.

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Odbor životního prostředí Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE: --/19.01.2015 ČÍSLO SPISU: 4896/2015/OŽP/JAFE ČÍSLO JEDNACÍ: 4896/2015/OŽP/JAFE ČÍSLO

Více

Majetkoprávní záležitosti

Majetkoprávní záležitosti Zastupitelstvo města Čelákovic V Čelákovicích dne 26. 11. 2014 Podkladový materiál předkládá Ing. Josef Pátek, starosta Jméno, příjmení, funkce Podkladový materiál zpracoval/a Marcela Klaudová - OH, Lucie

Více

ZÁPIS. z 50. schůze Rady města Přerova konané dne 17. října 2012

ZÁPIS. z 50. schůze Rady města Přerova konané dne 17. října 2012 ZÁPIS z 50. schůze Rady města Přerova konané dne 17. října 2012 PROGRAM: --------------- 1. Zahájení primátor 2. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí primátor 3. Finanční záležitosti primátor 4.

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.10.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

USNESENÍ č. RM 25/2013 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 23.9.2013

USNESENÍ č. RM 25/2013 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 23.9.2013 USNESENÍ č. RM 25/2013 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 23.9.2013 Rada města Kostelec nad Orlicí 1. schvaluje a) dohodu o skončení mandátní smlouvy na obsluhu kotelen ze dne 1.2.2013 se

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 10. dne 18.05.2016

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 10. dne 18.05.2016 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 10. dne 18.05.2016 Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

Usnesení. 2904 Schválení ověřovatelů zápisu 63. schůze RM Karviné konané dne 21.08.2013

Usnesení. 2904 Schválení ověřovatelů zápisu 63. schůze RM Karviné konané dne 21.08.2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 63. schůze Rady města Karviné konané dne 21.08.2013 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 2904 Schválení

Více

Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011

Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

U S N E S E N Í. 62. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 10.03.2014 od 14:55 hodin Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 62. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 10.03.2014 od 14:55 hodin Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 62. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 10.03.2014 od 14:55 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 01. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 12/2015, konané dne 8. července 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 12/2015, konané dne 8. července 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 12/2015, konané dne 8. července 2015 Přítomni: p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Mrzílková, Ing. Hrodek Za MěÚ: Ing. Svoboda Petr Omluven:

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích,

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích, Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích, v platném znění) č. 3/2014 konaného dne 29.9.2014 Přítomni : ing. Skalický J., Hladík O., Hrůza T., Janda P., Karfíková M., Koťová J.,

Více

USNESENÍ z 20. schůze Rady města Přerova konané dne 25. října 2011. 873/20/1/2011 Program 20. schůze Rady města Přerova

USNESENÍ z 20. schůze Rady města Přerova konané dne 25. října 2011. 873/20/1/2011 Program 20. schůze Rady města Přerova USNESENÍ z 20. schůze Rady města Přerova konané dne 25. října 2011 873/20/1/2011 Program 20. schůze Rady města Přerova 1. schvaluje program 20. schůze Rady města Přerova konané dne 25. října 2011 2. schvaluje

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Mgr. Libor Bílek, Ing. Josef Železný RNDr. František Wohlmuth

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Mgr. Libor Bílek, Ing. Josef Železný RNDr. František Wohlmuth Město Ostrov Usnesení z 26. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 13. prosince 2011 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Usnesení rady obce. Usnesení ze 3. schůze rady obce Mosty u Jablunkova konané dne 17. 1. 2011. OBEC Mosty u Jablunkova

Usnesení rady obce. Usnesení ze 3. schůze rady obce Mosty u Jablunkova konané dne 17. 1. 2011. OBEC Mosty u Jablunkova OBEC Mosty u Jablunkova Usnesení rady obce Usnesení ze 3. schůze rady obce Mosty u Jablunkova konané dne 17. 1. 2011 Usnesení č. 3/36 s c h v a l u j e smlouvu o dílo mezi Obcí Mosty u Jablunkova a DIGIS,

Více

Usnesení R M 1 / 6 4 / 0 8. Usnesení R M 2 / 6 4 / 0 8

Usnesení R M 1 / 6 4 / 0 8. Usnesení R M 2 / 6 4 / 0 8 čj. zápisu MCH 7062/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 64. zasedání dne 8. prosince 2008 R M 1 / 6 4 / 0 8 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města Chropyně a s t

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ z 3. zasedání Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem, dne 25. 3. 2015 35/3/2015 Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 1. schvaluje zápis z minulého

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.10.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.10.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.10.2009 Usnesení č. 940 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05.10.2009. Usnesení č. 941 Rada města provádí změnu rozpočtu na rok 2009 dle předloženého

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 87. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 07.07.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 87. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 07.07.2014 Město Horažďovice Usnesení z 87. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 07.07.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. zasedání rady města RM 203 (ve volebním období 103. zasedání) ze dne: 25.10.2010 kancelář starostky

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. zasedání rady města RM 203 (ve volebním období 103. zasedání) ze dne: 25.10.2010 kancelář starostky zasedání rady města RM 203 (ve volebním období 103. zasedání) ze dne: 25.10.2010 kancelář starostky od 15:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porady : 8359 až 8394 STIS Stránka 1 z 7 K Čl. 2. 1 USNESENÍ

Více

U s n e s e n í z 15. schůze rady města ze dne 13. září 2004

U s n e s e n í z 15. schůze rady města ze dne 13. září 2004 Město Trutnov Zpracováno dne : 13.09.2004 U s n e s e n í z 15. schůze rady města ze dne 13. září 2004 OBSAH Majetek města Nemovitosti - doporučení pro ZM 2004-1123/15 Mladobucká čp. 98 2004-1124/15 Dlouhá

Více

Program: 1) Přísedící u Okresního soudu ve Strakonicích. 2) Rozpočtová opatření. 3) Majetkové záležitosti. Usnesení č.336/zm/2008-č.

Program: 1) Přísedící u Okresního soudu ve Strakonicích. 2) Rozpočtová opatření. 3) Majetkové záležitosti. Usnesení č.336/zm/2008-č. - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení ze 7. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 24. října 2013 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. revokuje. II.

Usnesení ze 7. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 24. října 2013 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. revokuje. II. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení ze 7. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 24. října 2013 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A I. revokuje 196 Usnesení zastupitelstva

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 25.03.2008

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 25.03.2008 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 25.03.2008 146/2008 Rada města Lanškroun podle čl. IV. Obecně závazné vyhlášky Města Lanškroun č. 6/97, o vytvoření Fondu rozvoje bydlení, ve znění pozdějších

Více

Hlasování č. 1: Přítomno: 4 členové Pro: 4 hlasy Proti: 0 Zdržel se: 0

Hlasování č. 1: Přítomno: 4 členové Pro: 4 hlasy Proti: 0 Zdržel se: 0 VÝPIS ZE ZÁPISU č. 11/2015 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Habrovany konaného dne 25. 11. 2015 v kanceláři starosty víceúčelové budovy Habrovany č. p. 345 Pozn.: Zveřejněna je anonymizovaná verze

Více

RO 26. VÝTAH z USNESENÍ z 26. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 14.11.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 26. VÝTAH z USNESENÍ z 26. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 14.11.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 26. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Usnesení ze schůze Rady města Jaroměřice nad č. 30/2011 ze dne 19. 10. 2011 Číslo materiálu Předmět Rada města Jaroměřice nad RM-30-2011 RM-30-2011-1a) RM-30-2011-1b) RM-30-2011-1c) Hlasování o ověřovateli

Více

USNESENÍ č. RM 11/2012 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 23. 4. 2012

USNESENÍ č. RM 11/2012 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 23. 4. 2012 USNESENÍ č. RM 11/2012 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 23. 4. 2012 Rada města Kostelec nad Orlicí 1. schvaluje a) udělení plné moci JUDr. Miloslavu Tuzarovi, advokátovi se sídlem v Rychnově

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 22. jednání Rady Města Žatce konané dne 20.7.2009

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 22. jednání Rady Města Žatce konané dne 20.7.2009 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 22. jednání Rady Města Žatce konané dne 20.7.2009 Usnení č. 632 /09 704 /09 632/09 Schválení programu 633/09 Kontrola usnení 634/09 Bytové otázky 635/09 Souhlas s podnájmem bytů

Více

U S N E S E N Í 125. (24. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 15. února 2010

U S N E S E N Í 125. (24. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 15. února 2010 Město Holýšov U S N E S E N Í 125. (24. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 15. února 2010 386.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 125. zasedání: 1) Zahájení 2) Volba

Více

Příloha č. 01. usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 17. prosince 2015

Příloha č. 01. usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 17. prosince 2015 Příloha č. 01 usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 17. prosince 2015 Zastupitelstvo města schvaluje: I. NÁVRH NA ODKOUPENÍ POZEMKU DO VLASTNICTVÍ MĚSTA STŘÍBRA: Odkoupení pozemku stav.

Více

U S N E S E N Í. 47. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 47. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 47. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 20.10.2008 U S N E S E N Í 47. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 47/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

36. schůze rady města konaná dne 21.10.2015 Výpis z přijatých usnesení:

36. schůze rady města konaná dne 21.10.2015 Výpis z přijatých usnesení: 36. schůze rady města konaná dne 21.10.2015 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Kontrola

Více

Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno

Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 29. dubna 2009 (upravená verze) č. 141 rozpočtové opatření č. 1/2009/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny rozpočtu roku 2009,

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

4. Zápůjčka je bezúročná. 5. Žadatel o Zápůjčku odpovídá za pravdivost údajů uvedených v Žádosti i dokladech poskytnutých ke kontrole.

4. Zápůjčka je bezúročná. 5. Žadatel o Zápůjčku odpovídá za pravdivost údajů uvedených v Žádosti i dokladech poskytnutých ke kontrole. Zásady pro poskytování návratných bezúročných zápůjček z rozpočtu Města Rychvald na financování výměny kotlů na pevná paliva v rodinných domech na území města Rychvald v souvislosti s poskytováním dotací

Více

Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov

Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov Závazná pravidla pro nájem bytů ve vlastnictví města Tato pravidla se nevztahují Čl. 1 Předmět úpravy a) na služební byty města Pelhřimova

Více

Město Pohořelice. ad 2) Interpelace členů rady. ad 3) Bytové záležitosti 1/5. Zápis z 56. schůze rady města konané dne 12. 12.

Město Pohořelice. ad 2) Interpelace členů rady. ad 3) Bytové záležitosti 1/5. Zápis z 56. schůze rady města konané dne 12. 12. Město Pohořelice Zápis z 56. schůze rady města konané dne 12. 12. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Janičatová, Mgr. Polák, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, MVDr. Michalica tajemník Omluven:

Více

111. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 29. 09. 2014

111. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 29. 09. 2014 Usnesení ze 111. zasedání Rady města Rychvald, dne 29. 09. 2014 Kontrola usnesení 111/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 111/2. Rada města

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 25. 4. 2012 od 16,00 hodin

Více

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 10. 2. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 10. 2. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 4 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 10. 2. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Libor Petřina, MUDr.

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/4910/2010/PBr Přítomni: 7, dle prezenční listiny Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Více

U S N E S E N Í z 21. schůze rady města konané dne 23. října 2008

U S N E S E N Í z 21. schůze rady města konané dne 23. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 21. schůze rady města konané dne 23.

Více

Zápis. z 84. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. května 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 84. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. května 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 84. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. května 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Přítomna: 8:00 hodin Ing. Pavel Tyralík Bc.

Více

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada

Více

Usnesení č. 36 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 20. 8. 2012

Usnesení č. 36 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 20. 8. 2012 Usnesení č. 36 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 20. 8. 2012 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/36/1/2012Odprodej pozemků v k.ú. Holice u Olomouce vlastníkům

Více

Usnesení z 23. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 23. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 23. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 23. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 25. listopadu 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 181/09 189/09)

Více

Usnesení. z 85. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 16. února 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 85. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 16. února 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 85. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 16. února 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 85/01 Výkazy obchodní společnosti Městské lesy a zeleň, s. r. o. ke dni

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 3. jednání Rady města Žatce konané dne 4.2.2014

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 3. jednání Rady města Žatce konané dne 4.2.2014 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 3. jednání Rady města Žatce konané dne 4.2.2014 Usnesení č. 47 /14-71 /14 47/14 Schválení programu 48/14 Kontrola usnesení 49/14 Informace o investičních akcích 50/14 Záměr prodat

Více

Rada města bere na vědomí zápis z likvidační komise ze dne 30.5.2016.

Rada města bere na vědomí zápis z likvidační komise ze dne 30.5.2016. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Třebechovice pod Orebem, které se konalo dne 1. června 2016 12/425-2016 12/426-2016 Rada města průběžně posoudila mezitímní účetní závěrku příspěvkových organizací

Více