Vážení spoluobčané. Petr Urx - zastupitel předseda FC 96

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení spoluobčané. Petr Urx - zastupitel předseda FC 96"

Transkript

1 5/2012 Cheznovák

2 Vážení spoluobčané Do každého vydáni Cheznováku přispívá svým příspěvkem každý zastupitel obce. Dnes jsem na řadě já. Jmenuji se Petr Urx,je mi 31 let a zastupitelem obce jsem poprvé. Do zastupitelstva jsem se dostal po odstoupeni pana Pavla Jedličky,který kandidoval stejně jako já za stranu "Za rozvoj obce Cheznovice". Zastupitele vykonávám od Myslím si že zvolené zastupitelstvo funguje dle mého názoru dobře a odvedlo už spoustu dobré práce. Jako například: rekonstrukce LD,obecní rozhlas,radary,dětské hřiště, auto Ford ( Karel ),pořádani kulturních akcí a další. A ještě spoustu práce do konce volebního období odvede. Chtěl bych se také zmínit o fotbalovém klubu FC Cheznovice 96 kde vykonávám funkci předsedy klubu. FC 96 má momentálně okolo 60 registrovaných na FAČR. Fotbalový klub reprezentuje obec třemi mužstvy a to:"a" mužstvo,které hraje okresní přebor,dále "B" mužstvo,které hraje okresní soutěž,a mužstvo mladší přípravky startující v okresním přeboru. Chod FC 96 zajišťuje výkonný výbor,který má momentálně 7 členů. Všichni členové výboru pracují pro klub dobrovolně a ve svém volném čase, kterého klubu věnují spoustu,protože práce okolo fotbalu je stále dost a dost. Petr Urx - zastupitel předseda FC 96

3 Stručný zápis ZO Cheznovice konaného dne 7. srpna 2012 Diskuse na ZO: (podrobný Zápis ZO je zveřejněn na webu obce v sekci Zápisy ZO Cheznovice) starosta: parkování u Štěpánského rybníka - dohoda s Ing. Červenkou na ohraničeném prostoru na poli; Zastupitelstvo obce přijalo následující pozemek - hřiště FC, na části usnesení: pozemku není jasný majitel, písemně č schválení ověřovatelů požádáno na geodézii o přeměření a vysvětlení, tím se ukončí spor pana zápisu a zapisovatele Čermáka "je to moje"; strouha nade vsí - zarůstá - není č schválení programu jednání znám vlastník, zažádáno o zjištění majitele na geodézii; č schválení převodu částky 65 tis. Kč je nutné opravit komín v LD a do Fondu pro obnovu vodovodu elektřina v přístavbě LD; Den s obcí - velká účast, akce se č schválení Smlouvy o zřízení povedla i přes kritiku některých věcného břemene p.č. 130/8 občanů; č schválení Výsledků hospodaření za I. - VI. měsíc 2012 č schválení firmy na akci "Oprava střechy pavilonu ZŠ a MŠ Cheznovice" č schválení Smlouvy o dílo na akci "Oprava střechy pavilonu ZŠ a MŠ Cheznovice" č schválení mimořádného navýšení rozpočtu na akci "Oprava střechy pavilonu ZŠ a MŠ Cheznovice" č schválení zakoupení "Multifunkčního stroje" v případě získání dotace Zastupitelstvo vzalo na vědomí: - Kontrolu usnesení - Zprávu finančního výboru - Zprávu z kontroly PO+ JSDHO poděkování p, Urxovi za organizaci fotbalového turnaje čtvrtí; střecha LD - jednání - znalkyně předloží zprávu, dále bude následovat jednání s firmou na náhradu škody; pozvánka na akci "Posvícenské veselí"; M. Balejová čp Chci poděkovat starostovi, obecnímu úřadu a hasičům za pomoc při "Kuličkiádě" Fr. Jarý - bezprostředně na konci vsi "U Zájezdku" je závora a připomíná to německou okupaci, proč ji nedali dál, aby se dalo normálně procházet? starosta - je na pozemku Lesů ČR, podílíme se na tom všichni, vyvážíme do lesa nepořádek a krademe dříví M. Štochl čp Poděkování vedení obce a starostovi za možnost uspořádání "Prakiády" M. Huml čp cesta okolo JZD a na Mýto, byla slíbena oprava? U staré školy je nebezpečný rygol, který se propadá, patníky tomu nepomohou. starosta - ano, volal jsem s firmou Skanska, termín se posune o několik měsíců z důvodů nového zákona o veřejných zakázkách - musí se vybrat firma, která opravu provede.

4 FC CHEZNOVICE 96 - ZHODNOCENí SEZONY 2011/2012 Fotbalový klub FC Cheznovice 96 je významnou společenskou organizací v obci. Zabezpečuje rozvoj sportovní činnosti prostřednictvím fotbalových mužstev. Pod hlavičku FC 96 spadá také mužstvo stolního tenisu hrající krajskou soutěž 2.třídy. "A"tým mužů hraje okresní přebor a za sezónu 2011/2012 se mužstvo umístilo na 5.místě se ziskem 44 bodů a scórem 71 :51.Nejlepším střelcem byl Jaroslav Mraček s 15-ti brankami.trenérem je Radek Lang a vedoucím mužstva je Michal Marek. "B"tým mužů hraje okresní soutěž a za sezónu 2011/2012 se mužstvo umístilo na 6.místě se ziskem 30 bodů a scórem 43:71.Nejlepším střelcem byl Rostislav Vaník se 7-mi brankami.vedoucími mužstva byli Jiří Huml a Michal Jedlička.Od nové sezóny se stávají vedoucími "B"mužstva Jaroslav Marek a Jiř[ Švihla ml.. Tým dorostu hrál okresní přebor a za sezónu 2011/2012 se umístil na 4.místě se ziskem 23 bodů a scórem 41 :62. Nejlepším střelcem byl Jiří Kratochvíl ml. s 8-mi brankami. Mužstvo vedl jako trenér Miroslav Sommr,vedoucím mužstva byl Michal Marek. Tým mladší přípravky hraje okresní přebor a za sezónu se umístil na 6.místě se ziskem 7 bodů a scórem 31:120.Nejlepším střelcem byl Adam Kratochvíl s 15-ti brankami.mužstvo vede jako trenér Jiří Kratochvíl st.,asistentem je Václav Vondrášek a vedoucím mužstva je Radek Šťastný. Na sezónu 2012/2013 přihlasll výkonný výbor FC 96 :"A"mužstvo,"B"mužstvo a mladší přípravku.mužstvo dorostu nebylo přihlášeno z důvodu nízkého počtu hráčů. Výkonný výbor FC 96 pracuje ve složení:předseda klubu-petr Urx, 1.místopředseda Jaroslav Lang st.,2.místopředseda Pavel Huml st.,michal Marek,Jiří Kratochvíl st., Radek Šťastný,Radek Lang. V měsíci březnu proběhla členská schůze klubu na které byly předneseny zprávy o činnosti FC 96,hospodaření a rozpočet klubu na rok 2012,zpráva revizora klubu, zprávy vedoucích a trenérů.byl zvolen nový výkonný výbor klubu,schvaloval se plán prací a výše členských příspěvků. Nejdůležitějším bodem byl převod majetku FC 96 na OÚ a schválení smluv o převodu a spolupráci. V areálu FC 96 proběhlo v první polovině roku 2012 několik brigád.v ránci brigádnických hodin se vyřezaly křoviny v potoce okolo hřiště,byla položena dlažba před střídačkami a provedla se drobná údržba areálu. Dále je v plánu likvidace poničeného pletiva u asfaltového hřiště a oprava cesty u vstupu do areálu, V sobotu proběhl vareálu FC 96 turnaj čtvrtí v malé kopané a přátelský zápas mladší přípravky. web-www.fccheznovice96.wz.cz - zde naleznete novinky z klubu FC 96 a další informace. autor: Petr Urx - předseda FC 96

5 Děkujeme občanům, že třídí odpad a přispívají tím ke zlepšení životního prostředí OSVĚDČ Ní O ÚSPO v E EMiSí Obec Cheznovice Identifikační číslo: Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunální h odpadů, včetně obalových, jste ve spolupráci se společností EKG-KOM, a.s. přispěli ke zlepš ní životního prostředí a snížení "uhlíkové stopy". Úspora, kterou jste dosáhli, představuje: Emise CO 2 ekv. 39,541 tun Úspora energie: MJ 2it1~ Ing. Zbyněk Kozel generáln! ředitel EKO-KOM, a.s. V Praze dne

6 Takový nese nazev nově vydané CD znarne Jihočeské kapely.veselka" Ladislava Kubeše. Kdo Sl jej poslechne, zjistí, že všechny písničky jsou napsány od srdce nebo Vás u srdce pohladí. Mezi ně patří i dva valčíky, které si Ladislav Kubeš na toto CD vybral od Miloslava Kháse a Hany Koubové "Chvála stáří" a "Přání od srdce", podle kterého jej celé pojmenoval. Přání od srdce ~,... "U'H ~ 4lJ...- eč- 11l1)fI" "o,\"nj~'1\1 1().l.'\-21illI!l lal/jll'nou hml Přání od nice La Paloma Cesnčka 'l['\li Kdy? se ml slza v oko loudí C'crvcná ružičko Cožje nám 10 všechno plaln) lájscm len. :dláček česk) Míjíme <.c\ půli Rybáři lovi II Rohozenská polka, ávmll cizin, Pověz ty mně zahradníčku Vzpomínka na domo\ VOláče~ Vy oči, oči černé Komárovská polka Chvála ~Iáří Toje 10 údolí M Inické vínečko Hance prejeme, aby v této zálibě pokračovala, hodně dalších krásných textů, protože přinášet radost druhým je krásné a kdo její písničky zná, tak ví, že jsou napsány opravdu od srdce. VE EL PŘÁ Í OD LADl KlJBE LAVA E DCE I Jak začnou hrát, polka J:07" IJwi,dlll Kuhe.i / ~WOtl ť'ť/it'ián 2 Přáni od nlce, valčík J :59" Milmú/I' Kbas /l/tukikouh"m La Paloma, tango 2:4-t.. SdurfUUl d Ynwll" 4 estička štěstí, valčf], 2:5 " 1II'r. LiIthsÚII' Kuht. / IUÚII' Když mi lza :; " v oko loudí. valčík upr..fwi/j/km / Iulon 6 rvená nižic"'ko, polka 3:36" upr. IJIdLrÚII' Kuhrf / lu],,,,, 7 Cožje nám to ---:--=- ~:5 " všechno platn " valčík 1II'r. M,I(Jrún' Khus / M,II"i (' ef/dán Já jsem ten sediáček český, val íl.. _ 3:29"' upr. MIIIJj/a, Khas / 11d(J\~; 9 Míjíme v půli.,polka 3:42" [Jldil/m' Kubtf / flúii C1'(Iť/J.n 10 R báři Io\'ili., val ík :25" Jan BIIJra/ JillI8u.lta II Robozenská polka US" JIUl Uf/oM / J/lnIg(/I' Hlijd 12 ávrat z cizin,valčík 3:33" Liwi.r//ll' Kllbeš / Jumrlol' Nuvnuil I Pověz ty mně zahradíu'čku, polka 2:29" 8(/hwlli/ \hju1.,,' / ŘmlfWI \ÍlIi/ltI 14 zpomínka na domo, \alčík J52" JonlIÚII U/IIllIl / 1'CI1II(I!u/.. RaJ"llllsJ...v oj'" k, polka ~:09" ''P' MlfosÚII' Jilm / luj(/n y oči, oči černé, valčík 3:02" upt: Mi/osÚII Khá.r / LuJill> 17 Komárovská polka 2:52" J(UI upold / KClfl'l HWl/llller 1 ChV".tIastáří., val ík 2:22" ~fi//lsla\' Khas / Hana K()(ÚKII'a 19 Toje to údolí, val ík U5" f'ramištk Urban/ FfIlIIIIieJ.. lrban ělnick' \'ÍDeČko, polka 2:54" KIlIl'I FtJ/J.. KIlIl'I Fu:tulll / Ko"! Fna. Ceíkov. čas &U..

7 Pohlédnutí zpět na 2. ročník Dne s obcí Nepříznivé počasí se nám letos vyhnulo a tak nás čekal téměř krásný den s trochou kapek deště. Akce se povedla a všichni zúčastnění občané i cizí návštěvníci si ji určitě náramně užili. Děti se mohly vyřádit na skákacím hradu, houpačkách a kolotoči nebo si nechat namalovat obličej. Nechyběla ani cukrová vata, pendreky, perníky a jiné cukrovinky. Mladším se také zamlouvali šermíři, z kterých sršel vtip a bojovnost. Občané si mohli zakoupit med, zahradní techniku od firmy Mountfield nebo hračky pro děti. O občerstvení také nebyla nouze, lidé si mohli zakoupit např. kuře, langoše, trdelník nebo myslivecký kotlíkový gulášek a mnoho dalšího. Zajímavou podívanou nabídla soutěž v pojídání knedlíků plněných uzeným. Zúčastnila se družstva hasičů, fotbalistů, myslivců a holubářů. Šlo o to, kdo za 10 minut spořádá nejvíce knedlíků. Jasným vítězem se stalo družstvo myslivců, které dohromady spořádalo 33 knedlíků, druzí skončili fotbalisté s 27 knedlíky, třetí holubáři s 25 knedlíky a na posledním bramborovém místě hasiči s 22 snězenými knedlíky. Klub FC 96 vložil do soutěže pohár, který získalo též družstvo myslivců. Největším jedlíkem byl myslivec Václav Špaček, který snědl 13 knedlíků. Asi největším lákadlem byla soutěž o ceny. K dispozici bylo 80 hodnotných cen. Losovalo se o obrázky na zeď, pivní tašky, utopence, elektroniku, krůty, dětské hračky, sekačku, nafukovací člun, houpačku, gril, krb... a jako 1. cena byl skútr KYMCO. K tanci a poslechu zahrála kapela Cheznovanka a po ní znovu hrála reprodukovaná hudba až do pozdních večerních hodin.

8 Občané, ie tohle zapotřebíil! P.s.: Ani tma vše nezakrvie a "smrad" ui vůbec ne!

9 Obec Cheznovice pořádá a zve na Sobota 29. září 2012 Za Lidovým domem v Cheznovicích Od hod: Občerstvení na místě {Jitrnice, jelita, tlačenka, ovar, polévka ajiné dobroty...j Od hod. do hod: Od hod: Hudební skupina "Pecičkv" Možnost zakoupení masných pochoutek Pro děti budou připraveny různé atrakce a cukrovinky. Pivo, limo a štamprlička nesmí chybět!

10 Recepty z lesního království Houbová pochoutka Suroviny: 500 g čerstvých hub 500 g těstovin 5 vajec 4 lžíce másla 1 šálek mléka olej 1 lžička kmínu sůl a pepř dle chuti Postup: Těstoviny uvaříme v osolené vodě s lžičkou oleje doměkka. Uvařené těstoviny scedíme a necháme okapat. Houby očistíme, opereme a nakrájíme na plátky. V hrnci rozpustíme máslo, přidáme houby, kmín, osolíme a dusíme tak dlouho, dokud se všechna voda nevydusí. Vmícháme uvařené těstoviny, přidáme mléko s rozkvedlanými vejci a mícháme, až se mléko s vejci srazí. Podle chuti osolíme, opepříme. Zapečené houby s brambory Suroviny: 300 g čerstvých hub 300 g brambor 1 cibule 2 vejce máslo na polití a vymazání 250 ml. mléka 3 lžíce oleje zelená petrželka sůl a pepř dle chuti Postup: Očištěné brambory vložíme do hrnce, zalijeme vodou a vaříme doměkka. Vychladlé brambory oloupeme a nakrájíme na plátky. Oloupanou cibulku, nadrobno nakrájenou, zpěníme na oleji dozlatova, přidáme nakrájené houby a podusíme. Zapékací mísu vymažeme máslem, dáme vrstvy brambor a vrstvy podušených hub. Každou vrstvu osolíme a opepříme. Zalijeme mlékem s rozkvedlanými vejci. Polijeme rozpuštěným máslem a zapečeme ve vyhřáté troubě asi 20 minut. Houbové placičky se sýrem Suroviny: 3 hrnky nadrobno nakrájených hub 1 cibule, 2 rohlíky 2 lžíce másla 1 kelímek smetany/1 hrnek mléka 2 vejce plátek sýra (asi 15 dkg) sůl pepř strouhanka olej na smažení Postup: Cibuli nadrobno pokrájíme a osmahneme na másle. Přidáme houby a dusíme dokud se neodpaří přebytečná voda. Rohlíky pokrájíme a přelijeme vlahou smetanou nebo mlékem a necháme vsáknout. Rozmačkáme vidličkou a přidáme k houbám. Přidáme vejce, nastrouhaný sýr, sůl, pepř, podle potřeby strouhanku a dobře promícháme. z houbové směsi vypracujeme menší placičky, které smažíme na rozpáleném oleji po obou stranách dorůžova,

11 CB[aliopřejeme K životnímu výročí spoustu štěstí, zdraví, radosti a mnoho dalších spokojených a krásných let! Vše nejlepší! Uveřejňujeme výročí narození 50 let, 55 let, 60 let, 65 let, 70 let, 75 let, 80 let a dále již po roce všech trvale hlášených občanů obce Cheznovice. Kdo si nepřeje zveřejnit své výročí, oznamte to osobně na OÚ. Děkujeme. SRPEN 60 let Otakar Vagoun »>:, /' 60 let Miroslav Frost let Jiří Kopáč let Marie Modlíková let Jana Bystřická let Květuše Králová let Zdeňka Humlová Evidence obyvatel - od 1. května 2012 ( mužů a 374 žen) narodili se: Karolína Novotná, Ema Tonárová zemřeli: Hana Moulisová, Jaroslav Huml, Marie Marková, Miloš Felzman Miluše Kratochvílová přistěhovali se: Tomáš Tonár, Kamil Rybáček, Markéta Rybáčková, Ondřej Rybáček odstěhovali se: Kateřina Křížová, Miroslava Lysnar, David Lysnar, Jan James Lysnar

12 Strán~ zá6avy!mouára a citáty Fantazie je důležitější než vědění. Nechtěj být člověkem, který je úspěšný, ale člověkem, který za něco stojí. Hra je jeden z nejefektivnějších způsobů, jak zjednodušit život. Přesně to jsme dělali jako děti, ale v dospělosti jsme si zapomněli hrát..9116ert'einstein. "Když mi bylo pět, maminka mi řekla, že klíčem k životu je štěstí. Když jsme přišel do školy, zeptali se mě, co chci být, až vyrostu. Napsal jsem "šťastný". Řekli mi, že nerozumím zadání. Já jim řekl, že oni nerozumí životu." JonnLennon Člověk nesmí naříkat na svou dobu, z toho nic nevzejde. Doba je zlá, nuže tu jsi, abys ji udělal lepší. Jestli se ti ještě nechce spát, tok bys mohl chvilku žehlit I Horror 'Ihomas Car{y{e Každý člověk na Zemi, bez ohledu na to, co dělá, hraje vždycky hlavní roli v historii světa. A obvykle o tom neví. Co záleží na strachu z odmítnutí, na odkládání nějakého činu na jindy, když nejdůležitější ze všeho je žít naplno a s radostí? Teď jsem zavřený v rakvi a je příliš pozdě vrátit se zpátky a prokazovat odvahu, kterou jsem neměl. PauÚJ Coelho Čím jste je to, čím jste byli, a čím budete je to, co děláte teď. 'Buddha C--

13 --'~. FA I KANCElÁŘ1FINANČNíHOARBITRA ORGAN lzáčny:složka STÁTU ~;:~ ~n~'~ Legerova 1581/69, Praha I - Nové Město IČ tel , e-rnail: Zpravodaj finančního arbitra 1/2012 Tím, že tyto dokumenty podepíšete, se zavazujete k tomu se jimi řídit. Mezi základní pravidla nakládání s platební kartou patří, abyste ji nikomu nikdy nepůjčovali a už vůbec neprozrazovali PIN. PTN je osobní identifikační bezpečnostní číslo, které banka nebo platební instituce sdělí při vydání platební karty pouze jejímu držiteli. Za pomoci PIN pak autorizujete jakýkoliv požadavek na výběr z bankomatu či při platbě v obchodě. Tím, že někomu svoji platební kartu půjčíte a prozradíte svůj PIN, si koledujete o velký průšvih - banky a platební instituce totiž na takové použití platební karty spolu s PIN cizí osobou hledí, jako kdybyste ji použili vy osobně, protože platební karta je vaším platebním prostředkem (platební karta nemá co dělat v cizích rukou) a PIN je klíčem kjejímu použití - autorizujete jím váš požadavek na výběr z bankomatu či platbu v obchodě. Pro případ zneužití nebo dokonce ztráty či krádeže je vždy nutné takovou ztrátu okamžitě oznámit bance či platební instituci. Tak platební kartu zablokujete a již nikdo vám peníze z bankovního účtu ukradenou kartou nevezme! Problémem při svěření platební karty a PIN blízké osobě bývá, že v případě, že tato osoba vaší důvěry zneužije a peníze z účtu bez vašeho souhlasu vybere, nemáte šanci na vrácení ukradených peněz bankou nebo platební institucí. Přitom často nernusíte mít o tom, že vaši platební kartu někdo zneužívá, dlouhou dobu vůbec ponětí. Podezřelé výběry můžete při další neopa- Jak ochršnít platební kartu: trnosti zaznamenat z výpisů i po - níkdy nesdělujte PIN jiiné osobě měsíci - pokud je váš blízký pod- - PIN neucho ávejte spolu s kartou vodník důkladný a vy velice neopa- - při zjištění ztrátylkrádeže karty trní, i po měsících několika. Vzhle- ihned kontaktujte banku dem k tomu, že si myslíte, že platební kartu máte fyzicky pořád u sebe, netušíte žádné nebezpečí, natož abyste bance či platební instituci ohlásili její ztrátu či krádež. Výsledkem může být kruté vystřízlivění z projevené důvěry a ztráta třeba i několika desítek tisíc... Platební karta v autě není v bezpečí! PIN si pamatujme!!! Podobné platí i v dalším případě. PIN nesdělujte osobám blízkým v žádném případě - nejen proto, aby nebyly vystaveny pokušení kartu zneužít jako v předchozím případě, ale proto, že vám to banky zakazují a pokud vznikne škoda a sdělení PIN je prokázáno, jde o hrubou nedbalost z vaší strany se závažným následkem - odpovídáte v plném rozsahu za vzniklou škodu. Taková odpovědnost nastala i v případě pana Jirky z Karlovarského kraje. S manželkou potřebovali nakoupit vybavení do domácnosti, proto se vydali do nákupního centra. Vautě však nechali téměř vše, včetně platební karty pana Jirky s PIN poznačeným v mobilu manželky. Jedinou věc, kterou si vzali s sebou, byla peněženka manželky. Tím, že Jirka prozradil manželce PIN, která si jej poznamenala do mobilu, navíc jej označila jako PIN, došlo k dvěma zásadním pochybením. Jirka porušil povinnost nikomu neprozrazovat PIN a uložením PIN do mobilu, byť manželky, se značně zvýšilo riziko jeho prozrazení a následného zneužití platební karty. K tomu také následně došlo. Během nákupu auto navštívili zloději a kompletně ho vykradli. Zmizela mimo jiné Jirkova karta a manželčin mobil s uloženým PIN Co následovalo dále? Zloději znalí situace a chyb občanů věděli přesně co dělat. Netrvalo dlouho a PIN byl v manželčině mobilu objeven. Během deseti minut vybrali z účtu pana Jirky ,- Kč! Jirka, i přesto, že se zachoval správně a okamžitě kartu na lince banky zablokoval, o peníze přišel. Bylo totiž zjištěno, že výběry proběhly před blokací karty - zloději jsou opravdu rychlí - tedy výběr byl z pohledu banky autorizován, byl proveden platnou platební kartou po správném zadání PINu. Muselo se tedy posuzovat, zda-li ze strany pana Jirky nenastala nedbalost, která umožnila výběry peněz. Bylo shledáno, že pan Jirka byl hrubě nedbalý, protože prozradil PIN cizí osobě, není jakkoliv důležité, že šlo o manželku, a k tomu neochránil PIN - nechal ho zapsaný v mobilu, který byl v bezprostřední blízkosti platební karty! Jirka tak už jen může doufat, že se podaří odhalit pachatele dříve, než peníze utratí.

14 Klub důchodců připravuje zájezd do Litoměřic na výstavu v Zahrada Cech. Zájemci se mohou přihlásit u Václava Hrabáka čp Zájezd se uskuteční 18. září. Odjezd autobusu bude v 7.00 hodin od budovy Obecního úřadu. Cena zájezdu 150,- Kč. Zveme všechny občany. Václav Hrabák Poděkování všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu "Den s obcí 2012" akce Jana Taušová Vážení spoluobčané, chtěla bych vám poděkovat za spolupráci. DOTAZNÍKY, které jste obdrželi do poštovních schránek, poslouží jako podklady k bakalářské práci. Pro účelné vyhodnocení je třeba vycházet z co největšího počtu odpovědí. Proto bych ráda požádala ty, kteří Z jakýchkoliv důvodů dotazníky nevyplnili. Vyplněné dotazníky můžete vhodit do schránky Obecního úřadu, nebo do č.p Dále je možné zanechat je v krabici, k tomu označené v obchodě M Centrum Mileny Fikarové. Děkuji všem, kdo byli a jsou ochotni dotazníky vyplnit a odevzdat. Lucie Šubrtová

15 FA.~,t,'",:~,.. IKANCE~S~~ČNiHOARBITRA ORGANlzAČ~J SlOŽKA STÁTU _'~f= Legerova 1581/69, Praha I - Nové Město IČ tel , e-rnail: Zpravodaj finančního arbitra 1/2012 Finanční arbitr jako zákonem zřízený mimosoudní orgán pro rozhodování některých sporů na finančním trhu přináší nejširší veřejnosti svůj nový Zpravodaj finančního arbitra a v něm příběhy a případy, které se staly a které finanční arbitr řešil. Finanční arbitr má také ze zákona povinnost vhodným způsobem uveřejnit, nejpozději do 30. června 120následujícího kalendářního roku, výroční zprávu o své činnosti, včetně popisu vybraných projednávaných sporů. Výroční zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2011 je umístěna na internetové stránce ke stažení, o její zaslání můžete požádat na Zneužití platební karty v kruhu rodinném aneb důvěřuj, ale prověřuj; případ nezdárného syna Mnozí jsme zažili tuto situaci - jsme v teple domova, odpočíváme po náročném dni v práci, a to poslední, co se nám chce, je vyjít ven do blátivého počasí, když pouhá představa tohoto zážitku nás zamrazí po celém těle... a právě tehdy se objeví potřeba poskytnout někomu blízkému, ať je to dcera, vnuk, manžel či přítel, hotovost, kterou u sebe momentálně nemáme. I když víme, že myšlenka, která nás zrovna napadá, není rozumná, podléháme naší lenosti a opouštíme naše pravidla a zvyky: blízké osobě, se snahou jí vyhovět a zároveň se vyhnout "nucené" procházce, vložíme platební kartu do ruky se slovy: "Tak si do toho bankomatu zajdi. Tady máš PIN - je to A vezmi si účtenku." Právě jsme se vyhnuli nepříjemnému zážitku, blízkému člověku přece můžeme věřit. Většinou to bývá pravda - nic se nestane, dojde k výběru a blízký odpovědně vrátí kartu a na PLN zapomene. Jenže vězte, že i při tomto pozitivním scénáři vývoje událostí již došlo k něčemu špatnému. Porušili jsme několik zákonných i smluvních povinností. Paní Jitka pracovala jako kuchařka v jídelně gymnázia. Nejen z důvodu zasíláni platu si zřídila bankovni účet u banky, ke kterému obdržela platební kartu. Na účet si nechala zasílat svoji výplatu i z druhé práce a výživné na svoji nezletilou dceru, tedy její veškeré přijmy. Z účtu platila nejrůznějši závazky a často při jejich placeni použivala platebni kartu. Platební kartou platila v obchodech, restau- racích a vybírala minimálně třikrát do měsice hotovost. Jednoho letniho dne se Jitka vrátila s rodinou z dovolené a již při otevřeni branky vedoucí k domu se ji zmocnilo neblahé tušeni. Jakmile se dostala ke dveřím, její tušeni se pomalu, ale jistě naplňovalo - dveře byly vypáčeny a bylo jisté, že byli vykradeni. Jeden z prvnich nepřijemných úkolů, které musela Jitka vyřešit, bylo zablokováni platební karty, kterou zloději také ukradli. Proto okamžitě informovala banku o krádeži platebni karty a taji ihned zablokovala. Díky bleskurychlé reakci Jitky zloději nestihli napáchat dalši škody. I když paní Jitka nebyla tak hloupá, aby nechávala u platební karty PIN a nosila jej proziravě v hlavě, bylo možné, že ke zneužití karty mohlo dojít. Zloději jsou vynalézaví a neznalost PIN je bohužel často nezastaví. Paní Jitka obdržela novou platebni kartu a k ní stej- ný PIN jako ke staré. Jitka si jej nezměnila, jelikož se domnivala, že starou kartu již nikdo nemůže použít. Tato domněnka byla správná -bankou znehodnocenou kartu již nelze použit. Po nějaké době, po úklidu a všech těch nepřijemnostech spojených s vyloupenim, se Jitčin život vrátil do starých kolejí. Po čase si uvědomila, že na její adresu přestaly chodit výpisy z účtu. To ještě nevěděla, že nejde o náhodu, ale proradný čin někoho v jejim okolí. Jaké překvapení následovalo, kdy po čtyřech měsicích při náhodné kontrole účtu zjistila, že je na něm o osmdesát tisíc méně, než by mělo být! To, že Jitka nekontrolovala stav účtu častěji, byla bezesporu jeji chyba. První myšlenka, která ji však napadla po výčitkách, kterými se častovala, byla, že zloději zneužili jeji starou kartu. To však nebylo možné, řekla banka ifinančni arbitr, na kterého se Jitka obrátila o pomoc. Následně při kontrole dodatečných výpisů z účtu začala objevovat zlou pravdu - týden co týden jí mizelo z účtu několik tisíc - v době, kdy vypomáhala v mistni restauraci a peněženku nechávala v domě. Doma byl jen její syn... Banky a platební instituce, které vydávají platební karty, vás při zřízení platebního účtu seznamují s pravidly poskytované služby, vašimi právy i povinnostmi, a to písemně v podobě smluvních podmínek a pravidel stanovených pro používání platební karty.

16 Cheznovák Vydává Obecní úřad Cheznovice,IČO Cheznovice čp. 16 zpracovatel: Jana Taušová autoři příspěvků: Jana Taušová Petr Urx Josef Hurnl Václav Hrabák Lucie Šubrtová ročník Vyšlo - srpen 2012 Vážení občané, Vaše připomínky a názory můžete vyjádřit osobně na OÚ nebo písemně ( poštovní schránka na chodbě OÚ nebo ). Autorské příspěvky neopravujeme. Za případné chyby se omlouváme.

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ ŘIŽANOVSKÝ K Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 24.4.2008 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 Den Země aktuálně Jak jej slaví děti? Kreslí obrázky

Více

PRACOVNÍ DOBA NA MěÚ O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH Městský úřad bude ve dnech 27. 12. 2006 až 1. 1. 2007 uzavřen. Prvním pracovním dnem je úterý 2. 1. 2007.

PRACOVNÍ DOBA NA MěÚ O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH Městský úřad bude ve dnech 27. 12. 2006 až 1. 1. 2007 uzavřen. Prvním pracovním dnem je úterý 2. 1. 2007. 1 Petřvaldské noviny č. 12 Informace pro občany Z obsahu: - 1. schůze nové Rady města Petřvaldu - Petřvaldské noviny zdarma do každé rodiny - Den přátelství - Dobrovolní hasiči v r. 2006 - Úspěchy šachistů

Více

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis LIPNÍČEK Obecní zpravodaj číslo 39 Nad Lipníkem létá posvátný ibis červen 2012 Druhé Lipenské vepřové hody 2 Vážení spoluobčané, uplynul další půlrok života naší obce i nás všech od chvíle, kdy jste obdrželi

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/08 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s tím, co se za uplynulé období

Více

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že 1 Vážení občané, po velice mírné zimě, jejíž průběh překvapil snad všechny, nastává čas jarního velikonočního období plného nezvykle teplého sluníčka a květů. Příroda nám ukázala svoji přívětivější tvář,

Více

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o podzim 2013 Téma: Investice 2013 Foto: LUKÁŠ STRAŠÍK Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem První červencový

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

Bořetické LISTY. Veselo hody!

Bořetické LISTY. Veselo hody! Bořetické LISTY ČERVENEC 2015 Číslo 2 Veselo hody! 1. stárkovský pár: Michal Bureš a Marika Kobzová 2. stárkovský pár: Marek Herůfek a Aneta Petrásková 3. stárkovský pár: Tomáš Bukovský a Jana Dofková

Více

ZPRAVODAJ OBCE. ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec)

ZPRAVODAJ OBCE. ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec) ZPRAVODAJ OBCE P E T R O V I C E ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec) ========================================================= SLOVO STAROSTKY =========================================================

Více

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 8 vyšlo v září 2013 Ročník 37. Náklad 1100 výtisků

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 8 vyšlo v září 2013 Ročník 37. Náklad 1100 výtisků BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 8 vyšlo v září 2013 Ročník 37. Náklad 1100 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2013 Kladenská

Více

Novovčelnický zpravodaj

Novovčelnický zpravodaj Novovčelnický zpravodaj červenec a srpen 2007 Informace ze zastupitelstva Informace z 8. zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice, konaného dne 23. května 2007 Zastupitelstvo města schválilo: - Rozpočtovou

Více

Zpravodaj obce Lochovice

Zpravodaj obce Lochovice Číslo 1 /2015 Duben 2015 Zpravodaj obce Lochovice Jistě se každého z nás, občanů Lochovic, dotkla velice smutná zpráva o náhlém odchodu našeho starosty a lochovického rodáka pana Ivana Komzáka. Stalo se

Více

FILIP T.A.K. JE ČESTNÝM OBČANEM MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ

FILIP T.A.K. JE ČESTNÝM OBČANEM MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY PROSINEC 2013 BOROVSKÉ LISTY w w w. h a v l i c ko v a b o r o v a. c z * u r a d @ h a v l i c ko v a b o r o v a. c z * 5 6 9 6 4 2

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

www.letnany.cz Letňanské listy STALO SE Letňany udělily čestná občanství str. 4

www.letnany.cz Letňanské listy STALO SE Letňany udělily čestná občanství str. 4 Letňanské listy Noviny Městské části Praha 18 Ročník 13 Číslo 2 ÚNOR 2007 ZDARMA INFORMACE Představujeme humanitní odbor str. 3 ŠKOLSTVÍ Pravidla pro přijímání dětí do mateřských škol str. 3 STALO SE Letňany

Více

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč 4 duben 2012 ROČNÍK XXIII Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Rekonstrukce průtahu pokračuje Se začátkem dubna se znovu rozběhnou práce na průtahu silnice

Více

Čtvrtletník obce Dlouhoňovice

Čtvrtletník obce Dlouhoňovice DLO HOŇOVICKÝ Čtvrtletník obce Dlouhoňovice CENA 6 Kč OBČASNÍK č. 62 2/2014 Setkání s důchodci Poslední květnová neděle patřila dlouhoňovickým důchodcům. Pozvání přijalo 73 spoluobčanů a strávili příjemné

Více

46. ročník výstavy vín Pohár za absolutního vítěze zůstal ve Vranovicích. V tomto čísle najdete: ČÍSLO 2 DUBEN 2015 DISTRIBUCE ZDARMA

46. ročník výstavy vín Pohár za absolutního vítěze zůstal ve Vranovicích. V tomto čísle najdete: ČÍSLO 2 DUBEN 2015 DISTRIBUCE ZDARMA ČÍSLO 2 DUBEN 2015 DISTRIBUCE ZDARMA ZPRAVODAJ OBCE V tomto čísle najdete: V obci bude fungovat nová půjčovna kol Cyklisté budou mít nový bezpečný úsek cyklostezky Šikana Hantálů skončila Co nového ve

Více

Hned při vjezdu na náměstí je to taky veselé.

Hned při vjezdu na náměstí je to taky veselé. Hned při vjezdu na náměstí je to taky veselé. A takto idylicky vypadala Kaiserstrasse na počátku doby automobilové ukázkový Shared Space bez dopravního značení. Broumovský zpravodaj srpen 2010 Obsah...

Více

INZERCE INZERCE S přátelským pozdravem Jaroslav Soukup, starosta města INZERCE

INZERCE INZERCE S přátelským pozdravem Jaroslav Soukup, starosta města INZERCE 11/2011 SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, v těchto pěkných podzimních dnech, kdy se příroda halí do nádherných krás podmanivých barev charakteristické podzimnímu období a kdy toto období každý

Více

záhlaví zpravodaj obce KRMELÍN Rockshow XXIII. Foto: Radek Zezulka www.krmelín.cz číslo 2/2013 (červen) Krmelínský zpravodaj - číslo 2/2013 1

záhlaví zpravodaj obce KRMELÍN Rockshow XXIII. Foto: Radek Zezulka www.krmelín.cz číslo 2/2013 (červen) Krmelínský zpravodaj - číslo 2/2013 1 zpravodaj obce záhlaví KRMELÍN Rockshow XXIII. Foto: Radek Zezulka www.krmelín.cz číslo 2/2013 (červen) Krmelínský zpravodaj - číslo 2/2013 1 Stavění máje v Krmelíně 2013 hasiči Stavění máje Dne 30. 4.

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 1 2014 Úvodní slovo strarostky Výzva místostarostky Z veřejného zasedání zastupitelstva Kalendář akcí Projekt skupinového vodovodu řízený Mikroregionem Polabí (MP) provázelo

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka BŘEZEN 2007 3

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka BŘEZEN 2007 3 ROSA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka BŘEZEN 2007 3 Z OBSAHU: editorial.................................. 3 Na otázky odpovídá starosta................. 4 Z historie obce Kratochvilka..................

Více

Jan Neruda (báseň ze sbírky Kniha epigramů)

Jan Neruda (báseň ze sbírky Kniha epigramů) Slovo úvodem Ve zpravodaji, který držíte v rukou, se dozvíte spoustu nových informací jak z radnice, tak z dění v městysi. Nezapomněli jsme ani na oblíbený seriál a rozhovor. Snažíme se pro vás každý druhý

Více

KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ

KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ Kněždubský zpravodaj 4/2013 1 strana ČTVRTLETNÍK OBCE KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ 4/2013 www.knezdub.cz strana 2 Kněždubský zpravodaj 4/2013 Obsah 1. Úvodní slovo 2. Nejdůležitější body z usnesení ZO za období

Více

Konkurz na ředitele. srpen 2012. Letní ordinační hodiny dětské ambulance Pondělí 8-11 hod.

Konkurz na ředitele. srpen 2012. Letní ordinační hodiny dětské ambulance Pondělí 8-11 hod. srpen 2012 V těchto dnech se vám dostává do ruky další číslo Libčických novin, které se od května svým vzhledem a také, jak doufáme, svým obsahem, od těch předchozích liší. Naše noviny se staly barevnější,

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

Ročník XV. 1. dubna 2009 číslo 1

Ročník XV. 1. dubna 2009 číslo 1 Ročník XV. 1. dubna 2009 číslo 1 Slovo starosty Vážení občané, oslovuji vás po delší odmlce způsobené velkým množstvím pracovních úkolů, ale i určitým napětím v naší obci a další eskalací různých protikanalizačních

Více

4/2010 NESEM CO BYCH ZMĚNIL NA VÁNOCÍCH NÁZORY ZASTUPITELŮ PŘEDSTAVUJEME NOVÉ REŽISÉRY HVOZDENSKÝ SLAVÍK

4/2010 NESEM CO BYCH ZMĚNIL NA VÁNOCÍCH NÁZORY ZASTUPITELŮ PŘEDSTAVUJEME NOVÉ REŽISÉRY HVOZDENSKÝ SLAVÍK 4/2010 NESEM VÁM Y... NOVIN CO BYCH ZMĚNIL NA VÁNOCÍCH NÁZORY ZASTUPITELŮ PŘEDSTAVUJEME NOVÉ REŽISÉRY HVOZDENSKÝ SLAVÍK úvodník VÁNOČNÍ PÍSEŇ Jaroslav Seifert Rolničky slyším, slyším hlasy, myslím si:

Více