Vážení spoluobčané. Petr Urx - zastupitel předseda FC 96

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení spoluobčané. Petr Urx - zastupitel předseda FC 96"

Transkript

1 5/2012 Cheznovák

2 Vážení spoluobčané Do každého vydáni Cheznováku přispívá svým příspěvkem každý zastupitel obce. Dnes jsem na řadě já. Jmenuji se Petr Urx,je mi 31 let a zastupitelem obce jsem poprvé. Do zastupitelstva jsem se dostal po odstoupeni pana Pavla Jedličky,který kandidoval stejně jako já za stranu "Za rozvoj obce Cheznovice". Zastupitele vykonávám od Myslím si že zvolené zastupitelstvo funguje dle mého názoru dobře a odvedlo už spoustu dobré práce. Jako například: rekonstrukce LD,obecní rozhlas,radary,dětské hřiště, auto Ford ( Karel ),pořádani kulturních akcí a další. A ještě spoustu práce do konce volebního období odvede. Chtěl bych se také zmínit o fotbalovém klubu FC Cheznovice 96 kde vykonávám funkci předsedy klubu. FC 96 má momentálně okolo 60 registrovaných na FAČR. Fotbalový klub reprezentuje obec třemi mužstvy a to:"a" mužstvo,které hraje okresní přebor,dále "B" mužstvo,které hraje okresní soutěž,a mužstvo mladší přípravky startující v okresním přeboru. Chod FC 96 zajišťuje výkonný výbor,který má momentálně 7 členů. Všichni členové výboru pracují pro klub dobrovolně a ve svém volném čase, kterého klubu věnují spoustu,protože práce okolo fotbalu je stále dost a dost. Petr Urx - zastupitel předseda FC 96

3 Stručný zápis ZO Cheznovice konaného dne 7. srpna 2012 Diskuse na ZO: (podrobný Zápis ZO je zveřejněn na webu obce v sekci Zápisy ZO Cheznovice) starosta: parkování u Štěpánského rybníka - dohoda s Ing. Červenkou na ohraničeném prostoru na poli; Zastupitelstvo obce přijalo následující pozemek - hřiště FC, na části usnesení: pozemku není jasný majitel, písemně č schválení ověřovatelů požádáno na geodézii o přeměření a vysvětlení, tím se ukončí spor pana zápisu a zapisovatele Čermáka "je to moje"; strouha nade vsí - zarůstá - není č schválení programu jednání znám vlastník, zažádáno o zjištění majitele na geodézii; č schválení převodu částky 65 tis. Kč je nutné opravit komín v LD a do Fondu pro obnovu vodovodu elektřina v přístavbě LD; Den s obcí - velká účast, akce se č schválení Smlouvy o zřízení povedla i přes kritiku některých věcného břemene p.č. 130/8 občanů; č schválení Výsledků hospodaření za I. - VI. měsíc 2012 č schválení firmy na akci "Oprava střechy pavilonu ZŠ a MŠ Cheznovice" č schválení Smlouvy o dílo na akci "Oprava střechy pavilonu ZŠ a MŠ Cheznovice" č schválení mimořádného navýšení rozpočtu na akci "Oprava střechy pavilonu ZŠ a MŠ Cheznovice" č schválení zakoupení "Multifunkčního stroje" v případě získání dotace Zastupitelstvo vzalo na vědomí: - Kontrolu usnesení - Zprávu finančního výboru - Zprávu z kontroly PO+ JSDHO poděkování p, Urxovi za organizaci fotbalového turnaje čtvrtí; střecha LD - jednání - znalkyně předloží zprávu, dále bude následovat jednání s firmou na náhradu škody; pozvánka na akci "Posvícenské veselí"; M. Balejová čp Chci poděkovat starostovi, obecnímu úřadu a hasičům za pomoc při "Kuličkiádě" Fr. Jarý - bezprostředně na konci vsi "U Zájezdku" je závora a připomíná to německou okupaci, proč ji nedali dál, aby se dalo normálně procházet? starosta - je na pozemku Lesů ČR, podílíme se na tom všichni, vyvážíme do lesa nepořádek a krademe dříví M. Štochl čp Poděkování vedení obce a starostovi za možnost uspořádání "Prakiády" M. Huml čp cesta okolo JZD a na Mýto, byla slíbena oprava? U staré školy je nebezpečný rygol, který se propadá, patníky tomu nepomohou. starosta - ano, volal jsem s firmou Skanska, termín se posune o několik měsíců z důvodů nového zákona o veřejných zakázkách - musí se vybrat firma, která opravu provede.

4 FC CHEZNOVICE 96 - ZHODNOCENí SEZONY 2011/2012 Fotbalový klub FC Cheznovice 96 je významnou společenskou organizací v obci. Zabezpečuje rozvoj sportovní činnosti prostřednictvím fotbalových mužstev. Pod hlavičku FC 96 spadá také mužstvo stolního tenisu hrající krajskou soutěž 2.třídy. "A"tým mužů hraje okresní přebor a za sezónu 2011/2012 se mužstvo umístilo na 5.místě se ziskem 44 bodů a scórem 71 :51.Nejlepším střelcem byl Jaroslav Mraček s 15-ti brankami.trenérem je Radek Lang a vedoucím mužstva je Michal Marek. "B"tým mužů hraje okresní soutěž a za sezónu 2011/2012 se mužstvo umístilo na 6.místě se ziskem 30 bodů a scórem 43:71.Nejlepším střelcem byl Rostislav Vaník se 7-mi brankami.vedoucími mužstva byli Jiří Huml a Michal Jedlička.Od nové sezóny se stávají vedoucími "B"mužstva Jaroslav Marek a Jiř[ Švihla ml.. Tým dorostu hrál okresní přebor a za sezónu 2011/2012 se umístil na 4.místě se ziskem 23 bodů a scórem 41 :62. Nejlepším střelcem byl Jiří Kratochvíl ml. s 8-mi brankami. Mužstvo vedl jako trenér Miroslav Sommr,vedoucím mužstva byl Michal Marek. Tým mladší přípravky hraje okresní přebor a za sezónu se umístil na 6.místě se ziskem 7 bodů a scórem 31:120.Nejlepším střelcem byl Adam Kratochvíl s 15-ti brankami.mužstvo vede jako trenér Jiří Kratochvíl st.,asistentem je Václav Vondrášek a vedoucím mužstva je Radek Šťastný. Na sezónu 2012/2013 přihlasll výkonný výbor FC 96 :"A"mužstvo,"B"mužstvo a mladší přípravku.mužstvo dorostu nebylo přihlášeno z důvodu nízkého počtu hráčů. Výkonný výbor FC 96 pracuje ve složení:předseda klubu-petr Urx, 1.místopředseda Jaroslav Lang st.,2.místopředseda Pavel Huml st.,michal Marek,Jiří Kratochvíl st., Radek Šťastný,Radek Lang. V měsíci březnu proběhla členská schůze klubu na které byly předneseny zprávy o činnosti FC 96,hospodaření a rozpočet klubu na rok 2012,zpráva revizora klubu, zprávy vedoucích a trenérů.byl zvolen nový výkonný výbor klubu,schvaloval se plán prací a výše členských příspěvků. Nejdůležitějším bodem byl převod majetku FC 96 na OÚ a schválení smluv o převodu a spolupráci. V areálu FC 96 proběhlo v první polovině roku 2012 několik brigád.v ránci brigádnických hodin se vyřezaly křoviny v potoce okolo hřiště,byla položena dlažba před střídačkami a provedla se drobná údržba areálu. Dále je v plánu likvidace poničeného pletiva u asfaltového hřiště a oprava cesty u vstupu do areálu, V sobotu proběhl vareálu FC 96 turnaj čtvrtí v malé kopané a přátelský zápas mladší přípravky. web-www.fccheznovice96.wz.cz - zde naleznete novinky z klubu FC 96 a další informace. autor: Petr Urx - předseda FC 96

5 Děkujeme občanům, že třídí odpad a přispívají tím ke zlepšení životního prostředí OSVĚDČ Ní O ÚSPO v E EMiSí Obec Cheznovice Identifikační číslo: Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunální h odpadů, včetně obalových, jste ve spolupráci se společností EKG-KOM, a.s. přispěli ke zlepš ní životního prostředí a snížení "uhlíkové stopy". Úspora, kterou jste dosáhli, představuje: Emise CO 2 ekv. 39,541 tun Úspora energie: MJ 2it1~ Ing. Zbyněk Kozel generáln! ředitel EKO-KOM, a.s. V Praze dne

6 Takový nese nazev nově vydané CD znarne Jihočeské kapely.veselka" Ladislava Kubeše. Kdo Sl jej poslechne, zjistí, že všechny písničky jsou napsány od srdce nebo Vás u srdce pohladí. Mezi ně patří i dva valčíky, které si Ladislav Kubeš na toto CD vybral od Miloslava Kháse a Hany Koubové "Chvála stáří" a "Přání od srdce", podle kterého jej celé pojmenoval. Přání od srdce ~,... "U'H ~ 4lJ...- eč- 11l1)fI" "o,\"nj~'1\1 1().l.'\-21illI!l lal/jll'nou hml Přání od nice La Paloma Cesnčka 'l['\li Kdy? se ml slza v oko loudí C'crvcná ružičko Cožje nám 10 všechno plaln) lájscm len. :dláček česk) Míjíme <.c\ půli Rybáři lovi II Rohozenská polka, ávmll cizin, Pověz ty mně zahradníčku Vzpomínka na domo\ VOláče~ Vy oči, oči černé Komárovská polka Chvála ~Iáří Toje 10 údolí M Inické vínečko Hance prejeme, aby v této zálibě pokračovala, hodně dalších krásných textů, protože přinášet radost druhým je krásné a kdo její písničky zná, tak ví, že jsou napsány opravdu od srdce. VE EL PŘÁ Í OD LADl KlJBE LAVA E DCE I Jak začnou hrát, polka J:07" IJwi,dlll Kuhe.i / ~WOtl ť'ť/it'ián 2 Přáni od nlce, valčík J :59" Milmú/I' Kbas /l/tukikouh"m La Paloma, tango 2:4-t.. SdurfUUl d Ynwll" 4 estička štěstí, valčf], 2:5 " 1II'r. LiIthsÚII' Kuht. / IUÚII' Když mi lza :; " v oko loudí. valčík upr..fwi/j/km / Iulon 6 rvená nižic"'ko, polka 3:36" upr. IJIdLrÚII' Kuhrf / lu],,,,, 7 Cožje nám to ---:--=- ~:5 " všechno platn " valčík 1II'r. M,I(Jrún' Khus / M,II"i (' ef/dán Já jsem ten sediáček český, val íl.. _ 3:29"' upr. MIIIJj/a, Khas / 11d(J\~; 9 Míjíme v půli.,polka 3:42" [Jldil/m' Kubtf / flúii C1'(Iť/J.n 10 R báři Io\'ili., val ík :25" Jan BIIJra/ JillI8u.lta II Robozenská polka US" JIUl Uf/oM / J/lnIg(/I' Hlijd 12 ávrat z cizin,valčík 3:33" Liwi.r//ll' Kllbeš / Jumrlol' Nuvnuil I Pověz ty mně zahradíu'čku, polka 2:29" 8(/hwlli/ \hju1.,,' / ŘmlfWI \ÍlIi/ltI 14 zpomínka na domo, \alčík J52" JonlIÚII U/IIllIl / 1'CI1II(I!u/.. RaJ"llllsJ...v oj'" k, polka ~:09" ''P' MlfosÚII' Jilm / luj(/n y oči, oči černé, valčík 3:02" upt: Mi/osÚII Khá.r / LuJill> 17 Komárovská polka 2:52" J(UI upold / KClfl'l HWl/llller 1 ChV".tIastáří., val ík 2:22" ~fi//lsla\' Khas / Hana K()(ÚKII'a 19 Toje to údolí, val ík U5" f'ramištk Urban/ FfIlIIIIieJ.. lrban ělnick' \'ÍDeČko, polka 2:54" KIlIl'I FtJ/J.. KIlIl'I Fu:tulll / Ko"! Fna. Ceíkov. čas &U..

7 Pohlédnutí zpět na 2. ročník Dne s obcí Nepříznivé počasí se nám letos vyhnulo a tak nás čekal téměř krásný den s trochou kapek deště. Akce se povedla a všichni zúčastnění občané i cizí návštěvníci si ji určitě náramně užili. Děti se mohly vyřádit na skákacím hradu, houpačkách a kolotoči nebo si nechat namalovat obličej. Nechyběla ani cukrová vata, pendreky, perníky a jiné cukrovinky. Mladším se také zamlouvali šermíři, z kterých sršel vtip a bojovnost. Občané si mohli zakoupit med, zahradní techniku od firmy Mountfield nebo hračky pro děti. O občerstvení také nebyla nouze, lidé si mohli zakoupit např. kuře, langoše, trdelník nebo myslivecký kotlíkový gulášek a mnoho dalšího. Zajímavou podívanou nabídla soutěž v pojídání knedlíků plněných uzeným. Zúčastnila se družstva hasičů, fotbalistů, myslivců a holubářů. Šlo o to, kdo za 10 minut spořádá nejvíce knedlíků. Jasným vítězem se stalo družstvo myslivců, které dohromady spořádalo 33 knedlíků, druzí skončili fotbalisté s 27 knedlíky, třetí holubáři s 25 knedlíky a na posledním bramborovém místě hasiči s 22 snězenými knedlíky. Klub FC 96 vložil do soutěže pohár, který získalo též družstvo myslivců. Největším jedlíkem byl myslivec Václav Špaček, který snědl 13 knedlíků. Asi největším lákadlem byla soutěž o ceny. K dispozici bylo 80 hodnotných cen. Losovalo se o obrázky na zeď, pivní tašky, utopence, elektroniku, krůty, dětské hračky, sekačku, nafukovací člun, houpačku, gril, krb... a jako 1. cena byl skútr KYMCO. K tanci a poslechu zahrála kapela Cheznovanka a po ní znovu hrála reprodukovaná hudba až do pozdních večerních hodin.

8 Občané, ie tohle zapotřebíil! P.s.: Ani tma vše nezakrvie a "smrad" ui vůbec ne!

9 Obec Cheznovice pořádá a zve na Sobota 29. září 2012 Za Lidovým domem v Cheznovicích Od hod: Občerstvení na místě {Jitrnice, jelita, tlačenka, ovar, polévka ajiné dobroty...j Od hod. do hod: Od hod: Hudební skupina "Pecičkv" Možnost zakoupení masných pochoutek Pro děti budou připraveny různé atrakce a cukrovinky. Pivo, limo a štamprlička nesmí chybět!

10 Recepty z lesního království Houbová pochoutka Suroviny: 500 g čerstvých hub 500 g těstovin 5 vajec 4 lžíce másla 1 šálek mléka olej 1 lžička kmínu sůl a pepř dle chuti Postup: Těstoviny uvaříme v osolené vodě s lžičkou oleje doměkka. Uvařené těstoviny scedíme a necháme okapat. Houby očistíme, opereme a nakrájíme na plátky. V hrnci rozpustíme máslo, přidáme houby, kmín, osolíme a dusíme tak dlouho, dokud se všechna voda nevydusí. Vmícháme uvařené těstoviny, přidáme mléko s rozkvedlanými vejci a mícháme, až se mléko s vejci srazí. Podle chuti osolíme, opepříme. Zapečené houby s brambory Suroviny: 300 g čerstvých hub 300 g brambor 1 cibule 2 vejce máslo na polití a vymazání 250 ml. mléka 3 lžíce oleje zelená petrželka sůl a pepř dle chuti Postup: Očištěné brambory vložíme do hrnce, zalijeme vodou a vaříme doměkka. Vychladlé brambory oloupeme a nakrájíme na plátky. Oloupanou cibulku, nadrobno nakrájenou, zpěníme na oleji dozlatova, přidáme nakrájené houby a podusíme. Zapékací mísu vymažeme máslem, dáme vrstvy brambor a vrstvy podušených hub. Každou vrstvu osolíme a opepříme. Zalijeme mlékem s rozkvedlanými vejci. Polijeme rozpuštěným máslem a zapečeme ve vyhřáté troubě asi 20 minut. Houbové placičky se sýrem Suroviny: 3 hrnky nadrobno nakrájených hub 1 cibule, 2 rohlíky 2 lžíce másla 1 kelímek smetany/1 hrnek mléka 2 vejce plátek sýra (asi 15 dkg) sůl pepř strouhanka olej na smažení Postup: Cibuli nadrobno pokrájíme a osmahneme na másle. Přidáme houby a dusíme dokud se neodpaří přebytečná voda. Rohlíky pokrájíme a přelijeme vlahou smetanou nebo mlékem a necháme vsáknout. Rozmačkáme vidličkou a přidáme k houbám. Přidáme vejce, nastrouhaný sýr, sůl, pepř, podle potřeby strouhanku a dobře promícháme. z houbové směsi vypracujeme menší placičky, které smažíme na rozpáleném oleji po obou stranách dorůžova,

11 CB[aliopřejeme K životnímu výročí spoustu štěstí, zdraví, radosti a mnoho dalších spokojených a krásných let! Vše nejlepší! Uveřejňujeme výročí narození 50 let, 55 let, 60 let, 65 let, 70 let, 75 let, 80 let a dále již po roce všech trvale hlášených občanů obce Cheznovice. Kdo si nepřeje zveřejnit své výročí, oznamte to osobně na OÚ. Děkujeme. SRPEN 60 let Otakar Vagoun »>:, /' 60 let Miroslav Frost let Jiří Kopáč let Marie Modlíková let Jana Bystřická let Květuše Králová let Zdeňka Humlová Evidence obyvatel - od 1. května 2012 ( mužů a 374 žen) narodili se: Karolína Novotná, Ema Tonárová zemřeli: Hana Moulisová, Jaroslav Huml, Marie Marková, Miloš Felzman Miluše Kratochvílová přistěhovali se: Tomáš Tonár, Kamil Rybáček, Markéta Rybáčková, Ondřej Rybáček odstěhovali se: Kateřina Křížová, Miroslava Lysnar, David Lysnar, Jan James Lysnar

12 Strán~ zá6avy!mouára a citáty Fantazie je důležitější než vědění. Nechtěj být člověkem, který je úspěšný, ale člověkem, který za něco stojí. Hra je jeden z nejefektivnějších způsobů, jak zjednodušit život. Přesně to jsme dělali jako děti, ale v dospělosti jsme si zapomněli hrát..9116ert'einstein. "Když mi bylo pět, maminka mi řekla, že klíčem k životu je štěstí. Když jsme přišel do školy, zeptali se mě, co chci být, až vyrostu. Napsal jsem "šťastný". Řekli mi, že nerozumím zadání. Já jim řekl, že oni nerozumí životu." JonnLennon Člověk nesmí naříkat na svou dobu, z toho nic nevzejde. Doba je zlá, nuže tu jsi, abys ji udělal lepší. Jestli se ti ještě nechce spát, tok bys mohl chvilku žehlit I Horror 'Ihomas Car{y{e Každý člověk na Zemi, bez ohledu na to, co dělá, hraje vždycky hlavní roli v historii světa. A obvykle o tom neví. Co záleží na strachu z odmítnutí, na odkládání nějakého činu na jindy, když nejdůležitější ze všeho je žít naplno a s radostí? Teď jsem zavřený v rakvi a je příliš pozdě vrátit se zpátky a prokazovat odvahu, kterou jsem neměl. PauÚJ Coelho Čím jste je to, čím jste byli, a čím budete je to, co děláte teď. 'Buddha C--

13 --'~. FA I KANCElÁŘ1FINANČNíHOARBITRA ORGAN lzáčny:složka STÁTU ~;:~ ~n~'~ Legerova 1581/69, Praha I - Nové Město IČ tel , e-rnail: Zpravodaj finančního arbitra 1/2012 Tím, že tyto dokumenty podepíšete, se zavazujete k tomu se jimi řídit. Mezi základní pravidla nakládání s platební kartou patří, abyste ji nikomu nikdy nepůjčovali a už vůbec neprozrazovali PIN. PTN je osobní identifikační bezpečnostní číslo, které banka nebo platební instituce sdělí při vydání platební karty pouze jejímu držiteli. Za pomoci PIN pak autorizujete jakýkoliv požadavek na výběr z bankomatu či při platbě v obchodě. Tím, že někomu svoji platební kartu půjčíte a prozradíte svůj PIN, si koledujete o velký průšvih - banky a platební instituce totiž na takové použití platební karty spolu s PIN cizí osobou hledí, jako kdybyste ji použili vy osobně, protože platební karta je vaším platebním prostředkem (platební karta nemá co dělat v cizích rukou) a PIN je klíčem kjejímu použití - autorizujete jím váš požadavek na výběr z bankomatu či platbu v obchodě. Pro případ zneužití nebo dokonce ztráty či krádeže je vždy nutné takovou ztrátu okamžitě oznámit bance či platební instituci. Tak platební kartu zablokujete a již nikdo vám peníze z bankovního účtu ukradenou kartou nevezme! Problémem při svěření platební karty a PIN blízké osobě bývá, že v případě, že tato osoba vaší důvěry zneužije a peníze z účtu bez vašeho souhlasu vybere, nemáte šanci na vrácení ukradených peněz bankou nebo platební institucí. Přitom často nernusíte mít o tom, že vaši platební kartu někdo zneužívá, dlouhou dobu vůbec ponětí. Podezřelé výběry můžete při další neopa- Jak ochršnít platební kartu: trnosti zaznamenat z výpisů i po - níkdy nesdělujte PIN jiiné osobě měsíci - pokud je váš blízký pod- - PIN neucho ávejte spolu s kartou vodník důkladný a vy velice neopa- - při zjištění ztrátylkrádeže karty trní, i po měsících několika. Vzhle- ihned kontaktujte banku dem k tomu, že si myslíte, že platební kartu máte fyzicky pořád u sebe, netušíte žádné nebezpečí, natož abyste bance či platební instituci ohlásili její ztrátu či krádež. Výsledkem může být kruté vystřízlivění z projevené důvěry a ztráta třeba i několika desítek tisíc... Platební karta v autě není v bezpečí! PIN si pamatujme!!! Podobné platí i v dalším případě. PIN nesdělujte osobám blízkým v žádném případě - nejen proto, aby nebyly vystaveny pokušení kartu zneužít jako v předchozím případě, ale proto, že vám to banky zakazují a pokud vznikne škoda a sdělení PIN je prokázáno, jde o hrubou nedbalost z vaší strany se závažným následkem - odpovídáte v plném rozsahu za vzniklou škodu. Taková odpovědnost nastala i v případě pana Jirky z Karlovarského kraje. S manželkou potřebovali nakoupit vybavení do domácnosti, proto se vydali do nákupního centra. Vautě však nechali téměř vše, včetně platební karty pana Jirky s PIN poznačeným v mobilu manželky. Jedinou věc, kterou si vzali s sebou, byla peněženka manželky. Tím, že Jirka prozradil manželce PIN, která si jej poznamenala do mobilu, navíc jej označila jako PIN, došlo k dvěma zásadním pochybením. Jirka porušil povinnost nikomu neprozrazovat PIN a uložením PIN do mobilu, byť manželky, se značně zvýšilo riziko jeho prozrazení a následného zneužití platební karty. K tomu také následně došlo. Během nákupu auto navštívili zloději a kompletně ho vykradli. Zmizela mimo jiné Jirkova karta a manželčin mobil s uloženým PIN Co následovalo dále? Zloději znalí situace a chyb občanů věděli přesně co dělat. Netrvalo dlouho a PIN byl v manželčině mobilu objeven. Během deseti minut vybrali z účtu pana Jirky ,- Kč! Jirka, i přesto, že se zachoval správně a okamžitě kartu na lince banky zablokoval, o peníze přišel. Bylo totiž zjištěno, že výběry proběhly před blokací karty - zloději jsou opravdu rychlí - tedy výběr byl z pohledu banky autorizován, byl proveden platnou platební kartou po správném zadání PINu. Muselo se tedy posuzovat, zda-li ze strany pana Jirky nenastala nedbalost, která umožnila výběry peněz. Bylo shledáno, že pan Jirka byl hrubě nedbalý, protože prozradil PIN cizí osobě, není jakkoliv důležité, že šlo o manželku, a k tomu neochránil PIN - nechal ho zapsaný v mobilu, který byl v bezprostřední blízkosti platební karty! Jirka tak už jen může doufat, že se podaří odhalit pachatele dříve, než peníze utratí.

14 Klub důchodců připravuje zájezd do Litoměřic na výstavu v Zahrada Cech. Zájemci se mohou přihlásit u Václava Hrabáka čp Zájezd se uskuteční 18. září. Odjezd autobusu bude v 7.00 hodin od budovy Obecního úřadu. Cena zájezdu 150,- Kč. Zveme všechny občany. Václav Hrabák Poděkování všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu "Den s obcí 2012" akce Jana Taušová Vážení spoluobčané, chtěla bych vám poděkovat za spolupráci. DOTAZNÍKY, které jste obdrželi do poštovních schránek, poslouží jako podklady k bakalářské práci. Pro účelné vyhodnocení je třeba vycházet z co největšího počtu odpovědí. Proto bych ráda požádala ty, kteří Z jakýchkoliv důvodů dotazníky nevyplnili. Vyplněné dotazníky můžete vhodit do schránky Obecního úřadu, nebo do č.p Dále je možné zanechat je v krabici, k tomu označené v obchodě M Centrum Mileny Fikarové. Děkuji všem, kdo byli a jsou ochotni dotazníky vyplnit a odevzdat. Lucie Šubrtová

15 FA.~,t,'",:~,.. IKANCE~S~~ČNiHOARBITRA ORGANlzAČ~J SlOŽKA STÁTU _'~f= Legerova 1581/69, Praha I - Nové Město IČ tel , e-rnail: Zpravodaj finančního arbitra 1/2012 Finanční arbitr jako zákonem zřízený mimosoudní orgán pro rozhodování některých sporů na finančním trhu přináší nejširší veřejnosti svůj nový Zpravodaj finančního arbitra a v něm příběhy a případy, které se staly a které finanční arbitr řešil. Finanční arbitr má také ze zákona povinnost vhodným způsobem uveřejnit, nejpozději do 30. června 120následujícího kalendářního roku, výroční zprávu o své činnosti, včetně popisu vybraných projednávaných sporů. Výroční zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2011 je umístěna na internetové stránce ke stažení, o její zaslání můžete požádat na Zneužití platební karty v kruhu rodinném aneb důvěřuj, ale prověřuj; případ nezdárného syna Mnozí jsme zažili tuto situaci - jsme v teple domova, odpočíváme po náročném dni v práci, a to poslední, co se nám chce, je vyjít ven do blátivého počasí, když pouhá představa tohoto zážitku nás zamrazí po celém těle... a právě tehdy se objeví potřeba poskytnout někomu blízkému, ať je to dcera, vnuk, manžel či přítel, hotovost, kterou u sebe momentálně nemáme. I když víme, že myšlenka, která nás zrovna napadá, není rozumná, podléháme naší lenosti a opouštíme naše pravidla a zvyky: blízké osobě, se snahou jí vyhovět a zároveň se vyhnout "nucené" procházce, vložíme platební kartu do ruky se slovy: "Tak si do toho bankomatu zajdi. Tady máš PIN - je to A vezmi si účtenku." Právě jsme se vyhnuli nepříjemnému zážitku, blízkému člověku přece můžeme věřit. Většinou to bývá pravda - nic se nestane, dojde k výběru a blízký odpovědně vrátí kartu a na PLN zapomene. Jenže vězte, že i při tomto pozitivním scénáři vývoje událostí již došlo k něčemu špatnému. Porušili jsme několik zákonných i smluvních povinností. Paní Jitka pracovala jako kuchařka v jídelně gymnázia. Nejen z důvodu zasíláni platu si zřídila bankovni účet u banky, ke kterému obdržela platební kartu. Na účet si nechala zasílat svoji výplatu i z druhé práce a výživné na svoji nezletilou dceru, tedy její veškeré přijmy. Z účtu platila nejrůznějši závazky a často při jejich placeni použivala platebni kartu. Platební kartou platila v obchodech, restau- racích a vybírala minimálně třikrát do měsice hotovost. Jednoho letniho dne se Jitka vrátila s rodinou z dovolené a již při otevřeni branky vedoucí k domu se ji zmocnilo neblahé tušeni. Jakmile se dostala ke dveřím, její tušeni se pomalu, ale jistě naplňovalo - dveře byly vypáčeny a bylo jisté, že byli vykradeni. Jeden z prvnich nepřijemných úkolů, které musela Jitka vyřešit, bylo zablokováni platební karty, kterou zloději také ukradli. Proto okamžitě informovala banku o krádeži platebni karty a taji ihned zablokovala. Díky bleskurychlé reakci Jitky zloději nestihli napáchat dalši škody. I když paní Jitka nebyla tak hloupá, aby nechávala u platební karty PIN a nosila jej proziravě v hlavě, bylo možné, že ke zneužití karty mohlo dojít. Zloději jsou vynalézaví a neznalost PIN je bohužel často nezastaví. Paní Jitka obdržela novou platebni kartu a k ní stej- ný PIN jako ke staré. Jitka si jej nezměnila, jelikož se domnivala, že starou kartu již nikdo nemůže použít. Tato domněnka byla správná -bankou znehodnocenou kartu již nelze použit. Po nějaké době, po úklidu a všech těch nepřijemnostech spojených s vyloupenim, se Jitčin život vrátil do starých kolejí. Po čase si uvědomila, že na její adresu přestaly chodit výpisy z účtu. To ještě nevěděla, že nejde o náhodu, ale proradný čin někoho v jejim okolí. Jaké překvapení následovalo, kdy po čtyřech měsicích při náhodné kontrole účtu zjistila, že je na něm o osmdesát tisíc méně, než by mělo být! To, že Jitka nekontrolovala stav účtu častěji, byla bezesporu jeji chyba. První myšlenka, která ji však napadla po výčitkách, kterými se častovala, byla, že zloději zneužili jeji starou kartu. To však nebylo možné, řekla banka ifinančni arbitr, na kterého se Jitka obrátila o pomoc. Následně při kontrole dodatečných výpisů z účtu začala objevovat zlou pravdu - týden co týden jí mizelo z účtu několik tisíc - v době, kdy vypomáhala v mistni restauraci a peněženku nechávala v domě. Doma byl jen její syn... Banky a platební instituce, které vydávají platební karty, vás při zřízení platebního účtu seznamují s pravidly poskytované služby, vašimi právy i povinnostmi, a to písemně v podobě smluvních podmínek a pravidel stanovených pro používání platební karty.

16 Cheznovák Vydává Obecní úřad Cheznovice,IČO Cheznovice čp. 16 zpracovatel: Jana Taušová autoři příspěvků: Jana Taušová Petr Urx Josef Hurnl Václav Hrabák Lucie Šubrtová ročník Vyšlo - srpen 2012 Vážení občané, Vaše připomínky a názory můžete vyjádřit osobně na OÚ nebo písemně ( poštovní schránka na chodbě OÚ nebo ). Autorské příspěvky neopravujeme. Za případné chyby se omlouváme.

Vážení čtenáři, Přeji vám inspirativní čtení! Mgr. Monika Nedelková, finanční arbitr. Zpravodaj finančního arbitra 01/2012

Vážení čtenáři, Přeji vám inspirativní čtení! Mgr. Monika Nedelková, finanční arbitr. Zpravodaj finančního arbitra 01/2012 Zpravodaj finančního arbitra 01/2012 Vážení čtenáři, dovolte mi, abych vám představila první vydání obnoveného občasníku vydávaného finančním arbitrem Zpravodaje finančního arbitra. Cílem Zpravodaje finančního

Více

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Lilkové karbanátky Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Ingredience vejce 1-2 kusy cibule 1 kus lilek 1 kus česnek 2 stroužky podle potřeby mletý pepř strouhanka kari

Více

Krůtí guláš. Suroviny. Postup:

Krůtí guláš. Suroviny. Postup: Krůtí guláš 125 g krůtího masa na guláš zeleninový vývar z kostky 1/2 lžičky sladké papriky 50 g žampionů pórek 10 g másla 10 g hladké mouky 40 ml kysané smetany sůl, pepř olej Maso omyjeme, osušíme a

Více

Romská kuchařka. Perkelt

Romská kuchařka. Perkelt Romská kuchařka Soupis receptů na klasické romské pokrmy, které se připravovaly v rámci akce Dny romské kuchyně dne 30. 9. 2009 v Romském kulturním a společenském centru v Karviné za finanční spoluúčasti

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

"Original" Odborné recepty s Balkánským sýrem značky

Original Odborné recepty s Balkánským sýrem značky Odborné recepty s Balkánským sýrem značky "Original" Neven 7 s.r.o. Zavřená 27, Brno, PSČ 634 00 Mobil: +420775263544 info@neven.cz www.balkansky-syr.cz, www.sirene.cz Obsah 1. Gratinované brambory se

Více

Rajčatový koláč. Připravíme si na těsto: Na náplň: 1/8 porce obsahuje přibližně: 360 kcal = 1 505 kj 14 g bílkovin, 21 g tuků, 29 g sacharidů

Rajčatový koláč. Připravíme si na těsto: Na náplň: 1/8 porce obsahuje přibližně: 360 kcal = 1 505 kj 14 g bílkovin, 21 g tuků, 29 g sacharidů Rajčatový koláč Připravíme si na těsto: 250 g hladké mouky 150 g másla nebo tuku na pečení 1 žloutek Na náplň: 2 lžíce olivového oleje 2 velké cibule 10 velkých rajčat (nebo 2 plechovky po 400 g loupaných

Více

Recepty, aneb jak vaříme na táboře

Recepty, aneb jak vaříme na táboře Recepty, aneb jak vaříme na táboře Polévky: Bramborová - suroviny: brambory, cibule, mrkev, majoránka, nové koření, česnek, sůl, pepř, voda, případně mouka na zahuštění a polévkové koření - postup: Na

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY CS TROUBA RECEPTY 2 www.electrolux.com 1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY 1.1 Hovězí pečeně Nastavení: Automatická pečicí sonda. Teplota sondy: 65 C. Maso podle chuti okořeňte, zasuňte pečicí sondu a vložte do zapékací

Více

Recepty s Regionální potravinou. Výběr tradičních jednoduchých receptů z 10 krajů Čech a Moravy

Recepty s Regionální potravinou. Výběr tradičních jednoduchých receptů z 10 krajů Čech a Moravy Recepty s Regionální potravinou Výběr tradičních jednoduchých receptů z 10 krajů Čech a Moravy Jihočeský kraj Kapr se zelím Doba přípravy: 2 hodiny Množství: 5 porcí 500 g kapra 500 g Kysaného zelí bílého

Více

Houbová smaženice. Porcí : 4 Doba přípravy : 35 min

Houbová smaženice. Porcí : 4 Doba přípravy : 35 min HŘIBY HŘÍBKY a HŘÍBEČKY Houbová smaženice Porcí : 4 Doba přípravy : 35 min Použité suroviny: 800 g čerstvých hub 1 ks cibule 100 g másla 8 ks vajec sůl a pepř Houby očistíme ostrým nožem, pak opláchneme

Více

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě Mraveneček Vážení rodiče, dostává se Vám do rukou jedinečné a neopakovatelné vydání brožury Naše kuchařka. Ta vznikla z velkého nadšení a celoroční práce uživatelů a pracovníků stacionáře Mraveneček. Najdete

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 27. března 2014 od 18.00 hodin v Lidovém domě

Více

Kapr Kapr s jogurtem ½ Kapra hladká mouka paprika koření na ryby ½ kg bílého jogurtu Mandle Vykostěné porce kapra obalíme v mouce s kořením, paprika, rybí koření a sůl. Vložíme do zapékací misky, zalijeme

Více

Multikulturní výchova pracovní list

Multikulturní výchova pracovní list Multikulturní výchova pracovní list Předmět Ročník Informatika 6.-9. ročník Jméno Vzdělávací program Téma ŠVP ZŠ - Berlička Jídlo Výstupy - potraviny typické pro různé světadíly - globalizace - náměty

Více

Čočkové karbanátky HLAVNÍ JÍDLA. příprava: 25 min. k ih JEZTE ČESKY rok v naší kuchyni. Jana Vašáková, Zdena Skokanová N.

Čočkové karbanátky HLAVNÍ JÍDLA. příprava: 25 min. k ih JEZTE ČESKY rok v naší kuchyni. Jana Vašáková, Zdena Skokanová N. 4 porce Červená čočka loupaná BIOHARMONIE 500 g Špaldová mouka hladká BIOHARMONIE 1 kg HLAVNÍ JÍDLA příprava: 25 min. R Recept t je j použit žit z knihy k ih JEZTE ČESKY rok v naší kuchyni. Jana Vašáková,

Více

knedlíky. Dobrou chuť!

knedlíky. Dobrou chuť! Milí čtenáři. Po roce se opět setkáváme u kalendáře s recepty z Vědomické kavárničky. Na rozdíl od toho minulého (na rok 2011 ) v něm nejsou recepty na buchty, koláče ani jiné sladkosti, u kterých si každé

Více

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM 65 minut 600 g vepřové plece, 200 g cibule, 1 dýně Hokaido (váha cca 500 g), 100 g brambor, česnek, ocet, sůl, pepř. Dýni Hokaido opláchneme, rozkrojíme a zbavíme jader a

Více

VY_32_INOVACE_CVS17. Název vzdělávacího materiálu: Česká tradiční jídla. Autor: Mgr. Martin Kovačka

VY_32_INOVACE_CVS17. Název vzdělávacího materiálu: Česká tradiční jídla. Autor: Mgr. Martin Kovačka Název vzdělávacího materiálu: Česká tradiční jídla. VY_32_INOVACE_CVS17 Autor: Mgr. Martin Kovačka Předmět: Člověk ve společnosti (Občanská výchova) Ročník: 7. Tematický celek: Kultura. Stručný popis aktivity:

Více

Pro 4 osoby. Kromě toho potřebujeme: potravinovou fólii strojek na těstoviny

Pro 4 osoby. Kromě toho potřebujeme: potravinovou fólii strojek na těstoviny Nudlové těsto: základní recept Pro 4 osoby 320 g italské mouky* (plus mouka na poprášení těsta) 3 vejce 1 žloutek 2 lžíce olivového oleje ½ lžičky soli Kromě toho potřebujeme: potravinovou fólii strojek

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 2. května 2012 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

ZÁPIS. Ověřovateli zápisu navrhla Ing. Pavlu Savincovou a Mgr. Bohuslavu Šlapákovou, zapisovatelem Janu Taušovou.

ZÁPIS. Ověřovateli zápisu navrhla Ing. Pavlu Savincovou a Mgr. Bohuslavu Šlapákovou, zapisovatelem Janu Taušovou. ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 29. března 2012 od 19.00 hodin v přístavbě

Více

mletý pepř olej na smažení

mletý pepř olej na smažení Dýňový ovocný salát Dýňový kompot 200 g mexická dýně 100 g cukr ananasová tresť 1 ks pomeranč 1 ks broskve 200 g zakys.smetana mandle-lupínky 1 ks van. cukr 1 ks limetka 1 ks kiwi Mexickou dýni nakrájíme,

Více

Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot

Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot Polévka s drožďovými knedlíčky (d.č.3) Kosti Zeleninová směs (mrkev, celer, petržel) Krupice pšeničná Droždí 1l Vaječná melanž 13.00 g 18.00 g 3.00 g Technologický

Více

Bramborové recepty z VYSOČINY

Bramborové recepty z VYSOČINY Bramborové recepty z VYSOČINY 1 1. Prokládaný bramborák 1 kg strouhaných syrových brambor, 70 dkg hrubé mouky, 1 hlavička česneku, 2 vejce, sůl, pepř, majoránka dle chuti, 1 plátek krkovičky nebo libového

Více

Minikuchařka zdravého stravování

Minikuchařka zdravého stravování Minikuchařka zdravého stravování Pokrmy zde uvedené byly připraveny žáky školy pod vedením učitelů odborného výcviku ISŠ HPOS Příbram v rámci projektu Čas pro prváky Realizace projektu byla spolufinancována

Více

Bramborová kuchařka páté třídy

Bramborová kuchařka páté třídy Bramborová kuchařka páté třídy Příprava bramborové kaše Ondřej a Dominik Ingredience: Máslo, brambory, mléko, vodu Nástroje: Šťouchadlo na brambory, (vidličku), škrabku, 2x hrnec Postup: Brambory si ostrouháme

Více

Přihláška do soutěže. Vaříme to slow.

Přihláška do soutěže. Vaříme to slow. Přihláška do soutěže Vaříme to slow. Soutěž v kuchařských dovednostech středních škol Plzeňského kraje a Bavorska SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640, Domažlice Korespondenční část Vypracovali žáci II.

Více

Povánoční kulinářská inspirace

Povánoční kulinářská inspirace Povánoční kulinářská inspirace Milí čtenáři. Sice už máme skoro konec ledna, ale všechna ta kila navíc, která jsme si nastřádali během Vánoc (já tedy i během Silvestra je neuvěřitelné, co dokáže člověk

Více

BRAMBOROVÉ KNEDLÍKY PLNĚNÉ MLETÝM MASEM

BRAMBOROVÉ KNEDLÍKY PLNĚNÉ MLETÝM MASEM BRAMBOROVÉ KNEDLÍKY PLNĚNÉ MLETÝM MASEM 1 sáček bramborových knedlíků, 250g mletého masa, 1 rohlík, ½ šálku mléka, 1 vejce, česnek, majoránka, pepř, sůl Mleté maso osolíme, opepříme a orestujeme asi 15

Více

MUFFINOVÁ KUCHAŘKA. Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz. sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny

MUFFINOVÁ KUCHAŘKA. Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz. sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny MUFFINOVÁ KUCHAŘKA Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny Obsah Sladké varianty:... 3 Muffiny stracciatellové... 3 Kefírové muffiny s nutellou a čokoládou

Více

jak jistě víte, husa se na českém stole objevuje již dlouhá léta. Byla a je neodmyslitelnou součástí tradičních posvícení a stala

jak jistě víte, husa se na českém stole objevuje již dlouhá léta. Byla a je neodmyslitelnou součástí tradičních posvícení a stala Husí kuchařka Vážení zákazníci, jak jistě víte, husa se na českém stole objevuje již dlouhá léta. Byla a je neodmyslitelnou součástí tradičních posvícení a stala se i tradičním pokrmem na svátek sv. Martina

Více

Vaječná pomazánka s uzeninou

Vaječná pomazánka s uzeninou Velikonoční pokrmy Vaječná pomazánka s uzeninou 6 vajec natvrdo 100g majonézy 1 lžíce hořčice 2 sladkokyselé okurky 100g měkkého salámu sůl, pažitka Vejce podélně rozkrojíme, vyjmeme žloutky, vložíme do

Více

RECEPTY STUDENTŮ SŠ. kuchař = stupeň náročnosti na přípravu (1 snadné, 2 mírně obtížné, 3 více obtížné, 4 náročné)

RECEPTY STUDENTŮ SŠ. kuchař = stupeň náročnosti na přípravu (1 snadné, 2 mírně obtížné, 3 více obtížné, 4 náročné) V této části publikace naleznete originální recepty studentů středních škol Libereckého kraje, kteří se zúčastnili soutěže Ovoce a zelenina pětkrát denně. Všechny recepty jsou otištěny dle textových a

Více

Balkánský pekáč Ingredience: Postup Cuketové soudečky s mletým masem Ingredience Postup Cuketové mističky se šunkou Ingredience Postup

Balkánský pekáč Ingredience: Postup Cuketové soudečky s mletým masem Ingredience Postup Cuketové mističky se šunkou Ingredience Postup OBSAH: Balkánský pekáč... 2 Cuketové soudečky s mletým masem... 2 Cuketové mističky se šunkou... 2 Cuketa zapečená s masem a rajčaty... 3 Cukety plněné mletým masem... 3 Zapékaná cuketa... 3 Brokolice

Více

Dům dětí a mládeže Blovice, Tyršova 807, 336 01 Blovice Tel.: 371 522 159 www.ddm-blovice.cz. Časopis CHOBOTNICE

Dům dětí a mládeže Blovice, Tyršova 807, 336 01 Blovice Tel.: 371 522 159 www.ddm-blovice.cz. Časopis CHOBOTNICE Dům dětí a mládeže Blovice, Tyršova 807, 336 01 Blovice Tel.: 371 522 159 www.ddm-blovice.cz Časopis CHOBOTNICE Říjen 2011 TŘÍDNÍ UČITEL 1. Třídní učitel má pravdu. 2. Třídní učitel má vždy pravdu. 3.

Více

BRAMBOROVÉ ŠIŠKY SE STROUHANKOU

BRAMBOROVÉ ŠIŠKY SE STROUHANKOU BRAMBOROVÉ ŠIŠKY SE STROUHANKOU Suroviny na těsto: Jiná variace: 6 větších brambor uvařených ve slupce polotovar bramborové 200 g hrubé mouky těsto 1 vejce sůl Podle chuti: strouhanka, moučkový cukr, máslo

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 24. září 2013 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Bramborová kuchařka. žáků 2. třídy

Bramborová kuchařka. žáků 2. třídy Bramborová kuchařka žáků 2. třídy Lokše s mákem Studené vařené brambory, hl. mouka, špetka soli, mletý mák, moučkový cukr, kousek sádla nebo másla Brambory najemno nastrouháme na vál. Osolíme a přisypeme

Více

TÁBOROVÉ RECEPTY. (uvedená množství jsou vždy pro 10 osob) SNÍDANĚ

TÁBOROVÉ RECEPTY. (uvedená množství jsou vždy pro 10 osob) SNÍDANĚ TÁBOROVÉ RECEPTY (uvedená množství jsou vždy pro 10 osob) SNÍDANĚ rohlíky (30 ks), chleba (1,5 bochníku), vánočka (4 ks) Čaj 1 sáček sypaného čaje (10 g), cukr Vroucí vodu pomalu slejeme přes síto s čajem

Více

Krabí kremrole. Nivové kornoutky. Ingredience. Postup. Ingredience. Postup

Krabí kremrole. Nivové kornoutky. Ingredience. Postup. Ingredience. Postup Krabí kremrole 500 g lístkového těsta, 500 g tyčinek Surimi, 1 vejce, sůl, sezamové semínko Těsto rozpůlíme a každou polovinu rozválíme na pomoučeném vále na tenko. Rádýlkem nakrájíme na proužky, kterými

Více

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005 1 Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005 - RO vzala na vědomí provedený průzkum cen za sněhovou frézu, která se pohybuje v částce přibližně 400 tis. Kč. V letošním roce bude podána žádost o dotaci

Více

Zapečené papriky se sýrem a salámem - opravdu výborné!!!!

Zapečené papriky se sýrem a salámem - opravdu výborné!!!! Zapečené papriky se sýrem a salámem - opravdu výborné!!!! [9.6.2009] Bílé papriky,rajčata,libové párky nebo točený salám, sýr eidam, anglická slanina. Papriky seříznu vršek a vydlabu vnitřky, po omytí

Více

SPECIALITY Z ČERVENÉ ŘEPY

SPECIALITY Z ČERVENÉ ŘEPY SPECIALITY Z ČERVENÉ ŘEPY Červená řepa Původ Její původ je ve Středomoří a v atlantském prostředí. Je známá a oblíbená jak v Evropě, tak v Severní Americe a mnoha asijských zemích. První záznamy o červené

Více

Žitné mouky T 960 Žitná chlebová T 1700 Žitná celozrnná

Žitné mouky T 960 Žitná chlebová T 1700 Žitná celozrnná Pšeničné mouky 00 Pšeničná mouka hladká světlá T 400 Pšeničná výběrová polohrubá T 405 je umletá ze zrna, které má odstraněný klíček a obal (otrubu) a je vlastně nejsvětlejší a tedy nejmíň celozrnná. T

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

Krušnohorské zvěřinové speciality aneb na lovu v Krušných horách

Krušnohorské zvěřinové speciality aneb na lovu v Krušných horách Krušnohorské zvěřinové speciality aneb na lovu v Krušných horách PŘEDKRM - VORSPEISE Zvěřinová paštika z kance Pastete vom Eberfleisch 1 kg kančího masa 30 dkg anglické slaniny 10 dkg slaniny 2 cibule

Více

Staročeská rybí polévka s hrachem

Staročeská rybí polévka s hrachem Vánoce & Silvestr Staročeská rybí polévka s hrachem 200g uvařeného hrachu 400g okrajových porcí a kostí z ryby 1 mlíčí 1 jikry 100g kořenové zeleniny ½ lžičky pepře sůl muškátový květ 2 žemle 1 lžíce másla

Více

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr. F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz R o z h o d n u t í o n á m i t k á ch Evidenční číslo: 4990/2013

Více

Kapr s jogurtem. ½ Kapra hladká mouka paprika koření na ryby sůl ½ kg bílého jogurtu Mandle

Kapr s jogurtem. ½ Kapra hladká mouka paprika koření na ryby sůl ½ kg bílého jogurtu Mandle Kapr Kapr s jogurtem ½ Kapra hladká mouka paprika koření na ryby ½ kg bílého jogurtu Mandle Vykostěné porce kapra obalíme v mouce s kořením, paprika, rybí koření a sůl. Vložíme do zapékací misky, zalijeme

Více

Střední škola hotelnictví a společného stravování, TEPLICE NAD METUJÍ

Střední škola hotelnictví a společného stravování, TEPLICE NAD METUJÍ Střední škola hotelnictví a společného stravování, TEPLICE NAD METUJÍ 1 MENU Kroupový salát se zeleninou Krémová česnečka s krutony a čerstvou petrželkou Filátko ze pstruha s bylinkami na másle, grilovaná

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Svačinky naslano. Toto byla při hubnutí má nejčastější varianta.

Svačinky naslano. Toto byla při hubnutí má nejčastější varianta. Tady dávám na ukázku nachystané jídlo den předem. Jsou to 3 svačinky. Vždy 1 žitný chléb a různé variace uvnitř. Další krabička je plná zeleniny. Toto je ukázka, jak by mělo vypadat nachystané jídlo při

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Recepty z jednoho pekáče

Recepty z jednoho pekáče J@ Recepty z jednoho pekáče Babské kuře 5-6 velkých brambor, majoránka, sůl, česnek, kmín, 3 rohlíky, 2 dl mléka, 1 lžička vegety, 1 lžíce sádla, 100 g slaniny, 1 cibule, 4 vejce, 1 kuře, grilovací koření

Více

Říčanské dobrůtky Z kuchyně našich babiček Recepty říčanských seniorů

Říčanské dobrůtky Z kuchyně našich babiček Recepty říčanských seniorů Říčanské dobrůtky Z kuchyně našich babiček Recepty říčanských seniorů Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Říčanské dobrůdky 1 OBSAH: 1. Maso 2. Bezmasé pokrmy 3. Moučníky, sladké pokrmy MASO

Více

Recepty z jednoho pekáče

Recepty z jednoho pekáče Recepty z jednoho pekáče Babské kuře 5-6 velkých brambor, majoránka, sůl, česnek, kmín, 3 rohlíky, 2 dl mléka, 1 lžička vegety, 1 lžíce sádla, 100 g slaniny, 1 cibule, 4 vejce, 1 kuře, grilovací koření

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Vaření

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Vaření Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Jméno a příjmení: Josef Bouček Třída: 9. A Školní rok: 2011/2012 Garant / konzultant: Mgr.Roman Kotlář Datum odevzdání: 31.května Vaření ČESTNÉ

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Předmluva Stovky minut u televizních obrazovek a desítky hodin příprav

Předmluva Stovky minut u televizních obrazovek a desítky hodin příprav Předmluva Stovky minut u televizních obrazovek a desítky hodin příprav Díky neutuchající přízni diváků TV Nova se Vám do rukou dostává druhý díl kuchařky pro fanoušky rychlých a chutných pokrmů. Právě

Více

Recepty - Cuketa Ragú z cukety Ostrá cuketová hořcice Nakládané cukety s chili Cukeťák Placky s cuketami a omáčkou

Recepty - Cuketa Ragú z cukety Ostrá cuketová hořcice Nakládané cukety s chili Cukeťák Placky s cuketami a omáčkou Recepty - Cuketa Ragú z cukety 4 středně velké cukety, 2 papriky různých barev, 2 lžíce oleje, 2 cibule, 2 stroužky česneku, 4 měkčí rajčata, 2 jablka, sůl, mletý pepř, několik lístků čerstvé bazalky (nebo

Více

Kuchařské recepty z rostliny Slunečnice Topinambur (Artyčok Jeruzalémský) Potravina by měla být lékem a lék by měl být jídlem.

Kuchařské recepty z rostliny Slunečnice Topinambur (Artyčok Jeruzalémský) Potravina by měla být lékem a lék by měl být jídlem. Kuchařské recepty z rostliny Slunečnice Topinambur (Artyčok Jeruzalémský) Potravina by měla být lékem a lék by měl být jídlem. 1 Obsah Seznámení s rostlinou... 3 Kde hlízy zakoupit... 3 Jsme to, co jíme,

Více

Babí léto s rawfood raw food seminář

Babí léto s rawfood raw food seminář Babí léto rawfood raw food seminář 20. A 21. ZÁŘÍ 2014 V IC ZAHRADA NA ŽIŽKOVĚ Živé jídlo je takové jídlo, které nám dává příroda syrové ovoce, zelenina, semínka, ořechy, byliny, atd. Nevaříme ho nepečeme

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

BEST OF Vařit či nevařit?

BEST OF Vařit či nevařit? BEST OF Vařit či nevařit? 3,5 hod. praktický raw food seminář 22. a 23. listopadu 2014 v IC Zahrada na Žižkově Živé jídlo je takové jídlo, které nám dává příroda syrové ovoce, zelenina, semínka, ořechy,

Více

BB KUCHAŘKA aneb Bulharská bramborová kuchařka

BB KUCHAŘKA aneb Bulharská bramborová kuchařka BB KUCHAŘKA aneb Bulharská bramborová kuchařka Útlá knížka sebraná v rámci projektu ZŠ Bulharská Brambory skrytý poklad z receptů zaslaných rodiči žáků Recept na úvod 5 krásných brambor 3 hráškové lusky

Více

MAGGI Šťáva k pečenému masu. To má šťávu...

MAGGI Šťáva k pečenému masu. To má šťávu... MAGGI Šťáva k pečenému masu To má šťávu... MAGGI Šťáva k pečenému masu 0,75 kg Dobře připravená šťáva nebo omáčka je to, co posouvá pokrm na gastronomický vrchol. Ne vždy je ale snadné připravit šťávu

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 SLOVO ÚVODEM Je tady průběh dalšího týdne a s ním přichází i náš bulvár. Opět jsme si pro Vás připravili drby z našich Vávrovických hasičských řad a nově i slibovaný

Více

Zelné recepty aneb jíme zelí nastojáka

Zelné recepty aneb jíme zelí nastojáka Zelné recepty aneb jíme zelí nastojáka * 1 malá hlávka zelí, asi 500-600 g * 2 lžíce másla * 1 cibule, na jemno * 2 lžíce hladké mouky * 1,25 l vody nebo vývaru * 1 velký syrový brambor a mletý pepř *

Více

Adamova pochoutka. Recept vyhrál 1. místo. Recepty 1 kolo. Ingredience: jedlá sůl cibule 1-2 lžíce más. Postup přípravy:

Adamova pochoutka. Recept vyhrál 1. místo. Recepty 1 kolo. Ingredience: jedlá sůl cibule 1-2 lžíce más. Postup přípravy: Recepty 1 kolo Adamova pochoutka ADAM mražená zeleninová směs ANO jedlá sůl cibule 1-2 lžíce más Na másle opražte najemno nakrájenou cibulku, přidejte zmrazenou zeleninovou směs, mírně osolte, dle potřeby

Více

Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE

Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE Název soutěže: Coca-Cola Školský pohár Vyhlašovatel a organizátor: Coca-Cola Services n.v. Partneři soutěže: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte. ZÁKLADNÍ RECEPTY NA TĚSTO Křehké těsto na paštiky 1,5 kg mouky 15 g soli 250 g másla nebo sádla 3/8 l vody Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Více

Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli jmenováni pan Stanislav Tlášek a Jaroslav Louda.

Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli jmenováni pan Stanislav Tlášek a Jaroslav Louda. ZÁPIS z veřejného 73. zasedání (4/2009) DSO Mikroregionu Český ráj konaného dne 13.11.2009 v Obci Hnanice, okr, Znojmo Přítomni: viz. presenční listina Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková Soldátová,

Více

VÝŽIVOVÝ PLÁN. Jana Nováková Udržení momentální tělesné hmotnosti

VÝŽIVOVÝ PLÁN. Jana Nováková Udržení momentální tělesné hmotnosti VÝŽIVOVÝ PLÁN Jana Nováková Udržení momentální tělesné hmotnosti Skripta výživového poradenství Balance SystemAcademy / Skripta kurzu výživového poradenství Balance SystemAcademy Vypracoval 25.11.2014

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHODOV, KOMENSKÉHO UL. 273- ŠKOLNÍ JÍDELNA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHODOV, KOMENSKÉHO UL. 273- ŠKOLNÍ JÍDELNA Obsah BRAMBORY ZAPEČENÉ S UZENÝM MASEM A KVĚTÁKEM... 4 BRAMBORY ZAPEČENÉ S NIVOU-PŘÍLOHA... 4 MASOVÝ NÁKYP... 4 KUŘECÍ SOTÉ S BROKOLICÍ... 4 PIKANTNÍ MASOVÁ SMĚS Č. 2... 5 VEPŘOVÉ MASO A LA BAŽANT... 5

Více

TJ SOKOL HNĚVKOVICE 2012-2013. ZEMKO KOŽLÍ a.s.

TJ SOKOL HNĚVKOVICE 2012-2013. ZEMKO KOŽLÍ a.s. RESTAURACE U MARTINA POTRAVINY POKORNÝ ZEMKO KOŽLÍ a.s. ŠTĚPÁNEK ELEKTRO ZÁMEČNICTVÍ ŠŤASTNÝ NAŠI PARTNEŘI Velice si vážíme podpory našich partnerů, věříme, že spolupráce bude probíhat ve stejné míře i

Více

Karina Havlů B ROKOLICE NA 150 ZPŮSOBŮ. 150 receptů

Karina Havlů B ROKOLICE NA 150 ZPŮSOBŮ. 150 receptů Karina Havlů B ROKOLICE NA 150 ZPŮSOBŮ 150 receptů Fotografie Táňa Martinková Vydalo nakladatelství Vyšehrad, spol. s r. o., roku 2005 jako svou 673. publikaci Vydání první. Stran 104 Odpovědná redaktorka

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 9 ze dne 13.7.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 9 ze dne 13.7.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00534/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 9 ze dne 13.7.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Mgr. Věra S, Petra H K Nepřítomni omluveni: Pavel Ch

Více

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka Lučina 23.516 Lučina nasladko Lučinu smícháme s vanilkovým cukrem. Mažeme na celozrnnou večku, zdobíme pomerančem. - 1,3,7,11 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví Lučinu rozetřeme vidličkou, přidáme flóru,

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Příklad dobré praxe Ročník: 2. Tematický okruh: Správná výživa (vánoční zdravé cukroví). Spolupráce s rodiči. Popis

Více

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé,

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé, Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012 Vážení fotbaloví přátelé, dovolte mi vás jménem fotbalového klubu FK Ústí nad Labem a.s. pozvat na další setkání série turnajů Partners Cup, kde hlavní cenou bude opět

Více

Obecní úřad Prusinovice

Obecní úřad Prusinovice Zprávy obecního úřadu 16. června 2015 Pondělí 8:00-16:00 Úterý 8:00-17:00 Středa 8:00-12:00 Čtvrtek 8:00-15:00 Pátek ZAVŘENO 22/24C Dnes Zbyněk Zítra Adolf Aktuální zprávy Strana číslo: 1 Zápis stavu elektroměrů

Více

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A:

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A: DOMOV PRO SENIORY Srpen U Barborky 1 - Rožďalovice 1.8. - 3.8. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Pondělí POLÉVK II.večeře D:9 Úterý POLÉVK II.večeře D:9 Středa POLÉVK

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Zápis č. 3 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Přítomen: Ing. Řezáč Pavel Nepřítomen: - Ing. Hájek Jan Lic. Truneček Jan Křovina Jiří Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří

Více

Anketa školní jídelny celoškolní projekt Jíme zdravě s rozumem

Anketa školní jídelny celoškolní projekt Jíme zdravě s rozumem Anketa školní jídelny celoškolní projekt Jíme zdravě s rozumem 1. Při přípravě obědů ve školní jídelně bych uvítal(a) posun ve výběru surovin z dnešního pohledu k výživově vhodnějším: ANO - NE 2. Jsem

Více

02/2010 DEN STUDENSTVA

02/2010 DEN STUDENSTVA 02/2010 DEN STUDENSTVA Ze začátku to měl být turnaj pro volejbalové začátečníky s účelem zahrát si pro zábavu, který se odehrává každý rok ke dni 16. listopadu před státním svátkem. Avšak ukázalo se, že

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 2. 7. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 2. 7. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 2. 7. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

Pojištění zneužití 100

Pojištění zneužití 100 Pojištění zneužití 100 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ KARTY CITIBUSINESS PLATINUM SELECT pojištění zneužití platební karty je automaticky zahrnuto (tj. bez nutnosti sjednání) u karty CitiBusiness Platinum Select pojištění

Více

Vylepšené řízky Ingredience Postup Kachna téměř bez práce Ingredience Postup

Vylepšené řízky Ingredience Postup Kachna téměř bez práce Ingredience Postup Vylepšené řízky řízky z krůtích prsou (nebo jakékoliv jiné maso vhodné na řízky), tvrdý uzený sýr, šunka nebo šunkový salám, sůl, mletý pepř, hořčice, vejce, hladká mouka, strouhanka, tuk na smažení Plátky

Více

Mrkvový dort s limetkovým krémem

Mrkvový dort s limetkovým krémem Minikuchařka 2 OBSAH Mrkvový dort s limetkovým krémem. 4 Jidáše.. 7 Špenátová polévka. 8 Boží milosti.. 10 Kopřivová nádivka pečená na slanině. 12 Velikonoční beránek. 14 Velikonoční mazanec.16 Špaldové

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Kuchařka vánočního cukroví

Kuchařka vánočního cukroví Kuchařka vánočního cukroví Jarmilka Troutnarová Medové perníky 65 dkg hladké mouky 25 dkg moučkového cukru 5 dkg tuku Hera 10 dkg medu 3x velká vejce 1kávová lžička jedlé sody citronová kůra z jednoho

Více

Kuchařské recepty. Inspirace pro použití restované cibule, restovaného česneku a restované kořenové zeleniny

Kuchařské recepty. Inspirace pro použití restované cibule, restovaného česneku a restované kořenové zeleniny Kuchařské recepty Inspirace pro použití restované cibule, restovaného česneku a restované kořenové zeleniny Rychlá jídla Polévky Hlavní jídla Přílohy Za studena - Smažené vejce na cibulce - Smaženice z

Více