Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA / ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1

2 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2011/2012 Mgr. Zdeňka Valečková ředitelka SŠ Bor Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 2

3 I. Výroční zpráva o činnosti školy 1. Charakteristika školy 1. 1 Střední škola, Plzeňská 231, Bor Příspěvková organizace IČO IZO ředitelství školy Kontakty: číslo telefonu faxu ová adresa: www stránky: ss-bor.pilsedu.cz ředitelka: ZŘTV: Vedoucí ekonomka: ZŘOV: Mgr. Zdeňka Valečková Mgr. Irena Průchová Viera Komárková Ladislav Jiroušek 1. 3 Datum posledního zařazení do sítě škol a uskutečněné změny v síti školy za hodnocený školní rok: 1. 4 Vzdělávací program školy, přehled učebních plánů: Od : H/01 Kuchař- číšník Od : H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (ŠVP Automechanik) H/01 Opravář zemědělských strojů (ŠVP Opravář zemědělských strojů) Od : L/51 Podnikání dálková forma studia Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 3

4 1. 5 Součásti školy IZO a název součásti Kapacita součásti /cílová/ Počet uživatelů celkem * Počet vlastních uživatelů (žáků) Počet pracovníků součásti celkem Z toho počet pedagogických pracovníků Fyz. Přep. Fyz. Přep SŠ Bor , , Počet tříd a žáků (bez VOŠ), včetně žáků závěrečných ročníků Kód a název oboru Počet žáků ve všech formách studia k k Z toho počet žáků denního studia k k * Počet tříd Průměr ný počet žáků na třídu H/01 Mechanik opravář motorových vozidel H/01 Opravář zemědělských strojů H/01 Kuchař-číšník L/51 Podnikání celkem Počet tříd a žáků v jiných formách studia (bez VOŠ ), včetně žáků závěrečných ročníků Kód a název oboru Počet žáků v jiných formách studia /formu studia označte / ** k forma studia k forma studia * Počet tříd Prům. počet žáků na tř L/51 Podnikání 29 DK 26 DK 1 27,5 celkem ,5 Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 4

5 Prázdné tabulky se vloni vyhazovaly Počet tříd a žáků v oborech VOŠ denní forma studia Kód a název oboru Počet žáků v oborech VOŠ k k Počet tříd * Průměr ný počet žáků na tř celkem Počet tříd a žáků v oborech VOŠ ostatní formy studia Kód a název oboru Počet žáků v oborech VOŠ ** Počet k k tříd * Průměr ný počet žáků na tř celkem Údaje o zaměstnancích (stav k ) Počet pracovníků celkem fyzický/přepočtený Z toho počet pedagogických prac. fyzický/přepoč. Počet pedag. prac. se vzděláním VŠ / SŠ Průměrná délka pedagog. praxe /za všechny pedagog. prac./ Počet pedagog. prac. splňujících pedagogickou způsobilost 28/27, /20, /10 17, Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 5

6 2. 1 Další údaje o pedagogických pracovnících Pedagog. pracovník číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace stupeň vzdělání, obor, aprobace,dps Věk Roků pedag. praxe 1. ředitelka 6 PF 5-12, ČJ, D ZŘTV 9,5 PF ČJ, VV učitel 21 PF 5-12, TV, Z učitelka 22 PF 6-9, NJ, RJ učitelka 22 ČZÚ, Bc., studium pedagogiky učitel 16,5 SVSMZ, DPS, kvalifikace učitel 21 VŠSE, DPS učitel 22 VŠSE, studium pedagogiky učitel 21 ČZU, Ing., DPS učitel OV 10,5 SVSMZ, DPS učitel OV 30 SVSMZ, DPS učitel OV 30 SVSMZ, DPS učitel OV 30 SVSVL, ped. minimum, kvalifikace učitel OV 30 SVSVL, ped. minimum učitel OV 30 SVSMZ, pedium pedagogiky učitel OV 30 SVSMZ, učitelka OV 30 SVSMZ,studium pedagogiky D učitelka OV 15 SVSVL, kvalifikace učitel OV 30 SVSMZ, studium pedagogiky učitel OV 30 SVSVL, studium pedagogiky učitel 22 VŠH, BC ZŘOV SVSMZ, studium pedagogiky 34 0 Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 6

7 2. 2 Přehled o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ SŠ BOR V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků naši pedagogové v průběhu školního roku absolvovali 34 krátkodobých seminářů. Celkový počet pedagogických pracovníků, kteří se takto zapojili do DVPP je 10 i vzhledem k tomu, že 7 jich bylo zapojeno do dlouhodobějších kurzů. Jméno: Jašek Valečka Kajerová Vávra Alois Kunc Studium: Kurz lektorských dovedností UNIV 2 Kraje Jméno: Mollerová Vávra Alois Studium: Studium pedagogiky Jméno: Jašek Studium: Prevence rizikových jevů Finanční náklady vynaložené na DVPP: ,-- Kč Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 7

8 2. 3 Výuka vedená odborně způsobilým učitelem Předmět Celkový počet hodin odučených týdně Český jazyk Německý jazyk Anglický jazyk 3 3 Občanská nauka 9 9 Matematika 35, Fyzika 6 6 Tělesná výchova Základy ekologie 2 Chemie 1 Základy přírodních věd 1 0,5 Základy automatizace 1 1 Práce s počítačem 6 6 Ekonomika a organizace 7 7 Spol. výchova 1 1 Potraviny a výživa 5 3,5 Technologie 7 7 Stolničení 4,5 4,5 Technologie oprav 5 5 Zemědělské stroje a zařízení 6 6 Základy zemědělské výroby 2 2 Elektrotechnika 3 3 Opravárenství a diagnostika 7,5 7,5 Automobily 6,5 6,5 Technické kreslení 3 Strojírenská technologie 4 Strojnictví 2,5 1,5 Motorová vozidla 5 5 Řízení motorových vozidel 3 3 Základy společenských věd Písemná a elektronická komunikace Dějepis Psychologie podniku Ekonomika podniku Právo Účetnictví a daně Management a marketing Informační a komunikační technologie celkem 369,5 357,5 Z toho odučených aprobovaně Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 8

9 3. Údaje o přijímacím řízení Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ v denní formě studia (stav k ) Součást Počet žáků (uchazečů) přihlášených celkem 1. kolo př.říz. Další kola př.říz. Počet žáků (uchazečů) přijatých celkem k Počet podaných odvolání proti nepřijetí ke studiu Počet žáků přijatých do vyššího ročníku než prvního (na základě rozhodnutí ŘŠ) SŠ Bor celkem Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ v ostatních formách studia (stav k ) Součást Počet žáků (uchazečů) přihlášených celkem 1. kolo př. řízení Další kola př. řízení Počet žáků (uchazečů) přijatých celkem k Počet podaných odvolání proti nepřijetí ke studiu Počet žáků přijatých do vyššího ročníku než prvního (na základě rozhodnutí ŘŠ) celkem Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 9

10 3. 2 Údaje o přijímacím řízení podle jednotlivých studijních a učebních oborů denního studia včetně nástavbového studia Kód a název oboru Počet žáků přihlášených celkem 1.kolo př.říz. Další kola př.říz. Počet žáků přijatých celkem k Počet odvolání proti nepřijetí Počet tříd * Z toho víceoborové třídy H/01 Mechanik opravář H/01 Opravář zem. strojů H/01 Kuchař-číšník L/51 Podnikání celkem Údaje o přijímacím řízení podle jednotlivých studijních a učebních oborů v ostatních formách studia včetně nástavbového studia Počet žáků přihlášených celkem Počet žáků přijatých celkem k Počet odvolání proti nepřijetí Počet tříd * Z toho víceoborové třídy Kód a název oboru 1.kolo Další př.říz. kola př.říz L/51 Podnikání- DK celkem Údaje o přijímacím řízení do studijních oborů VOŠ Kód a název oboru Počet žáků přihlášených celkem 1. kolo př.říz. Počet žáků přijatých celkem k Počet odvolání proti nepřijetí Počet tříd ** Forma studia * Z toho víceobo r. třídy Další kola př.říz celkem Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 10

11 4. Výsledky výchovy a vzdělávání 4. 1 Prospěch žáků Škola - celkové údaje Prospěch žáků celkem (včetně závěrečných ročníků) Počet žáků % Žáci celkem (k ) Prospěli s vyznamenáním 4 2 Prospěli ,54 Neprospěli 15 7,46 Žáci vyloučeni ze studia v průběhu hodnoceného školního roku 30 12, Výsledky maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek součást kód a název oboru žáci, konající zkoušky celkem prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli Maturitní zkouška: konali /budou konat/ zkoušku v náhradním termínu celkem Závěrečná zkouška: H/01 Kuchař-číšník H/001 Mechanik opravář motorových vozidel H/01 Opravář zem. strojů celkem Údaje o integrovaných žácích ve školním roce 2011/2012 Druh postižení Počet žáků Ročník přípravy Sluchové postižení 0 Zrakové postižení 0 S vadami řeči 0 Tělesné postižení 0 S kombinací postižení 0 S vývojovými poruchami učení 8 Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 11

12 4.4. Hodnocení výsledků výchovného poradenství Ve spolupráci s Plzeňskou pedagogicko-psychologickou poradnou v Tachově (dále jen PPPP) je jedenkrát ročně pořádána schůzka výchovných poradců ZŠ a SŠ na některé ze škol v okrese, které vzdělávají žáky po ukončení povinné školní docházky. Výchovní poradci ZŠ jsou zde seznamováni s nabídkou studijních a učebních oborů ze všech středních škol a učilišť v okrese, mohou se seznámit s prostředím, kam budou doporučovat žáky podle jejich schopností, zájmu a možností. Schůzku pravidelně navštěvují pracovnice střediska sociální péče Domažlice, které nabízí programy také pro problémové třídní kolektivy. Jejich služby využívá i naše SŠ. PPPP minimálně dvakrát ročně zve na schůzky metodiky prevence primárně patologických jevů, kde si účastníci vyměňují zkušenosti se zneužíváním návykových látek u žáků a studentů základních středních škol. Získané materiály předáváme rodičům na třídních schůzkách a nabízíme spolupráci a poradenské služby formou konzultačních hodin. Velmi kladně lze hodnotit spolupráci s oddělením sociálně právní ochrany dětí MÚ Tachov a jeho odloučeného pracoviště ve Stříbře. Využíváme nabídky organizace REVIS Tachov, která připravuje žáky 2. ročníků pro zařazení do pracovního procesu. Na třídních schůzkách jsou rodičům předkládány propagační materiály a tiskoviny, kde se mají možnost seznámit dostupnou formou s problematikou, která se týká například dospívání, zneužívání psychotropních látek, šikanou v kolektivu, adaptace žáků v novém prostředí, výukovými problémy aj. Podle zájmu jsou jim nabízeny konzultace s metodikem prevence primárně patologických jevů a s výchovnou poradkyní. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 12

13 4. 5 Účast školy na rozvojových programech vyhlášených MŠMT, krajem, případně jiným subjektem Prosím o kontrolu!!!! Název programu, projektu Rehabilitace budovy teoretické výuky OPŽP PO Realizace úspor energie Motivace pro technické vzdělávání mládeže v Plzeňském kraji: 2 kroužky ručního zpracování kovů Vyhlašovatel SFŽP ČR/MŽP Finanční dotace od vyhlašovatele Podán projekt projekt schválený, je předán ministru ŽP k podpisu Rada PK ,-- Kč 0 UNIV 2 - KRAJE MŠMT 0 Spolufinancování Částka nám zatím nebyla sdělena. OPVK 1. 5 EU Peníze školám: Škola nás baví 19. kolo výzvy ROP NUTS II. Jihozápad OPVK 3.2 Podpora dalšího vzdělávání v oblasti cestovního ruchu a sociální péče v Plzeňském kraji Nadace ČEZ Oranžové schody MŠMT ,20 Kč ,-- Kč ROP NUTS II Jihozápad Rada PK 0 ČEZ ,-- Kč Spolupráce školy se sociálními partnery Již tradičně pokračujeme ve vzájemné spolupráci s MÚ Bor, MŠ a ZŠ Bor, ZUŠ Tachov (zejména pobočka Bor). V této spolupráci spočívající v pořádání již tradičních akcí (Zpívání u vánočního stromu, Velikonoční machrovinky, setkání se seniory, atd.), jimiž se zapisujeme do podvědomí obyvatel města (potencionálních klientů) pokračujeme, stejně tak jako v nabídce stravovacích služeb všem občanům města a přilehlých obcí, v nabídce pořádání různých společenských akcí v našich rekonstruovaných prostorách. V rámci dotačního programu Rady PK Motivace technického vzdělávání mládeže Plzeňského kraje jsme připravili čtyři kroužky ručního zpracování kovů, ve kterých aktivně pracovali všichni žáci devátých tříd ZŠ Bor a vybraní žáci ZŠ Přimda a Staré Sedliště. Pokračujeme ve spolupráci s Hospodářskou komorou, zúčastňujeme se pravidelných workshopů a zapojili jsme se opětovně do projektu HK: Ukázkové dny zájemce z řad žáků devátých tříd regionálních ZŠ. Získáním akreditace školicího střediska pro školení řidičů jsme oslovili další sociální partnery (firmy zprostředkující autodopravu) a již pravidelně pořádáme školení jejich zaměstnanců řidičů. Rozšířili jsme nabídku vlastní autoškoly o výcvik pro získání řidičského oprávnění skupiny C +E (nákup přívěsného vozidla z výdělků z doplňkové činnosti). Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 13

14 V červnu 2012 jsme podepsali partnerskou smlouvu s firmou Agročas Částkov, tato firma mimo jiné sponzoruje stipendiem vybrané žáky, ze kterých si tak vychovává své budoucí pracovníky (část školního roku v rámci odborného výcviku a o prázdninách tito žáci pracují na svých budoucích pracovištích). Další partnerskou smlouvu jsme taktéž v červnu 2012 uzavřeli s firmou KERMI Stříbro, tato smlouva obsahuje zejména spolupráci v oblasti odborných praxí, v oblasti organizace letních brigád pro naše žáky, zvyšování informovanosti našich žáků (odborné exkurze, informativní schůzky, apod) a v poskytování odpadního materiálu pro výuku svařování. Pokračujeme se spolupráci s AutoPROFITEAM, získáváme tímto cenově zvýhodněné odborné semináře pro učitele odborných předmětů a učitele odborného výcviku, přístup k technickým novinkám (zdarma odborný časopis) a zvýhodněné ceny pro nákup odborných pomůcek (např. autodiagnostika). Vše toto nám umožňuje udržovat krok s moderními trendy v automobilovém průmyslu při vzdělávání budoucích odborníků. Pokračujeme ve členství MAS Český les poskytujeme prostory pro konání seminářů, zajišťujeme cateringové služby, podílíme se na hodnocení projektů, přispíváme svými články do zpravodaje Český les, podílíme se na organizaci již tradičního Regionálního dne a Regionálního večera. Akce směřující k výchově humanismu: p. Valečková Irena ne Spolupráce školy se sociálními partnery/ úřadem práce, zaměstnavateli a dalšími) - spolupráce s ÚP Tachov je na velmi dobré úrovni, zejména s pracovníkem Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání, který dodává SŠ nejaktuálnější seznamy škol, školských a školících zařízení v kraji, pravidelně informuje o možnostech studia na SŠ Bor, aktualizuje nabídky volných míst pro budoucí absolventy střední školy podle oborů, dodává informační materiály o možnostech nástavbového studia pro všechny obory v rámci Plzeňského a Karlovarského kraje - dodává aktuální tiskoviny - seznamuje s kurzy a dalšími akcemi pro zvýšení kvalifikace - seznamuje s možnosti práce v zahraničí pro absolventy oborů - na velmi dobré úrovni je spolupráce s kurátory MÚ Tachov a Stříbro, kteří pravidelně dojíždí do SŠ Bor, osobně kontrolují žákyně a žáky, kteří jsou v evidenci odboru pro děti a mládež - pomáhají při kontrole docházky - navázala se velmi účinná spolupráce s organizací KOTEC, která pomáhá nejen žákům, ale zejména rodičům s řešením problémů spojených se špatným prospěchem žáků, využíváním volného času a zneužívání psychotropních látek - pracovníci KOTCE připravili pro žáky 3. ročníků besedy k problematice zneužívání návykových psychotropních látek, které se u studentů setkaly s velmi dobrým ohlasem - budoucí zaměstnavatel Agročas Částkov, který má zájem o zařazení do pracovního procesu hlavně absolventů oboru opravář zemědělských strojů, umožnil vykonávat odbornou praxi ve svých objektech a dva studenti přednostně na náklady budoucího Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 14

15 zaměstnavatele vykonali zkoušky pro získání řidičského oprávnění skupiny T již ve 2. ročníku. Akce směřující k výchově a humanismu: žákyně a žáci pomáhali při organizaci celostátní veřejné sbírky pro pomoc nevidomým dětem s názvem Světluška Červená stužka Den boje proti AIDS svátek s Emilem- prodej předmětů pro účastníky paralympijského týmu ČR Kytičkový den- Den proti rakovině - Celoročně- nabídka předmětů k prodeji výtěžek je věnován dětským oddělením onkologie FN v ČR Žákyně a žáci se veřejných a dobročinných sbírek účastní dobrovolně. Jedinou odměnou je pochvala ředitelky střední školy. Další akce nebo činnosti: Pod vedením učitelek odborného výcviku již tradičně pomáhají žákyně a žáci učebního oboru kuchař, kuchař číšník při akcích, které připravuje MÚ Bor, MÚ Tachov, REVIS Tachov, SOŠ Stříbro a velmi dobrá spolupráce je i se ZUŠ v Tachově a MAS Český les (viz přílohy) Účast žáků v soutěžích 1) Soutěže v odborných dovednostech (středoškolská odborná činnost, olympiády atd.), Žáci naší školy se pravidelně zúčastňují soutěží v odborných dovednostech jednotlivých učebních oborů, nicméně se neumísťují na nejpřednějších místech, do středoškolské odborné činnosti a olympiád se nezapojují. I přes tuto skutečnost považuji již samotnou účast žáků alespoň v odborných soutěžích za úspěch vzhledem k tomu, jací žáci projevují zájem o studium na naší škole slabé sociální zázemí (nefunkční rodinné prostředí, sociálně slabé rodiny). 2) Sportovní soutěže Vzhledem k zásadně převažujícímu počtu dojíždějících žáků a přizpůsobování se časovým rozvrhem výuky tak, aby se žáci dopravili do domovů v přijatelnou dobu a zároveň absenci vlastní tělocvičny i venkovního sportoviště, nelze žáky úspěšně zapojit do sportovních soutěží. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 15

16 Aktivity žáků v mezinárodních programech, národní průzkumy Žáci naší školy se těchto programů nezúčastňují z důvodů malé jazykové vybavenosti a úrovně znalostí Další vzdělávání kurzy k doplnění základního vzdělání - počet účastníků: 0 rekvalifikační kurzy, na jejichž organizaci se škola podílela: 0 semináře, školení, kurzy: pravidelná školení řidičů počet účastníků: 235 kurzy autoškoly počet účastníků: 39 pravidelné proškolení k obnově svářečského oprávnění - počet účastníků: 25 Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 16

17 5. Výsledky kontrol a inspekcí provedených v průběhu školního roku (včetně výsledků inspekce provedené ČŠI) ve školním roce 2011/ ČŠI Předmět kontroly: Stížnost Romana Krauskopfa na pravidla uplatňovaná v průběhu vzdělávání jeho dcery. Výsledek kontroly: Ze čtyř bodů stížnosti, byly jako důvodné shledány dvě. Opatření k výsledku projednávala ředitelka SŠ Bor paní Mgr. Zdeňka Valečková s KÚ PK Krajská hygienická stanice ÚP Tachov Předmět kontroly: Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 852/2004, o hygieně potravin, 1642/2003, které nahradilo 178/2002, obecné zásady a požadavky potravinářského práva pro bezpečnost potravin, vyhl. č. 137/2004 o hygienických požadavcích na stravovací službu a o zásadách osobní a provozní hygieny. Výsledek kontroly: Provozovna udržována v čistotě a pořádku, bylo doporučeno připravené polotovary (obalované vepřové a kuřecí řízky) před dalším zpracování (tepelná úprava) uchovávat v chladícím zařízení VZP Předmět kontroly: Provedení kontroly plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Výsledek kontroly: Nebyl zjištěn nedoplatek na pojistném na všeobecném zdravotním pojištění. V rámci kontroly byly zjištěné nedostatky ihned odstraněny Městský úřad Tachov Předmět kontroly: Provedení kontroly v rámci výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě - provozování autoškoly. Kontrola výuky a vedení evidence autoškoly a evidence žadatelů o řidičská oprávnění, kontrola třídních knih kurzů, kontrola evidenční knihy výcviku, kontrola hlášenek o zahájení kurzů, archivovaných a dostupných průkazek žáků, žádostí o řidičské oprávnění probíhajících kurzů. Výsledek kontroly: nebylo shledáno žádné porušování, bylo doporučeno vést administrativu přehledněji (prezenční listiny žadatelů ve stejném pořadí jako hlášenky) OSSZ Předmět kontroly: Kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti stanovených zákonem č. 187/2006 Sb., zákonem č. 582/1991 Sb., a zákonem č. 589/1992 Sb. Výsledek kontroly: Bylo zjištěno plnění ohlašovacích a oznamovacích povinností, plnění povinností v nemocenském pojištění, plnění povinností v oblasti pojistného a plnění povinností i v důchodovém pojištění. Provedené kontroly ve školním roce 2011/2012: svařovna Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 17

18 6. Činnost školy Hodnocení činnosti: Teoretické vyučování: Probíhalo ve specializovaných i univerzálních učebnách. V červnu 2012 jsme zahájili rekonstrukci (rozšíření) a modernizaci počítačové učebny. Stavební a instalatérské práce jsme hradili z fondu oprav školy, moderní vybavení učebny zakoupíme z finančních prostředků OPVK EU Peníze školám v rámci projektu Škola nás baví. Odborný výcvik: V letošním školním roce probíhal opětovně ve dvou pracovištích odborného výcviku v Boru: a) Dílny a kuchyně odborného výcviku b) Svářečská dílna a kovárna V těchto školních pracovištích probíhala výuka následujícím způsobem: a) Převážná většina žáků ročníku oboru mechanik opravář motorových vozidel, automechanik a opravář zemědělských strojů prováděla nácvik praktických dovedností vyplývajících ze ŠVP. Zároveň v rámci učebních plánů pracovala i na konkrétních zakázkách. Dle jednotlivých učebních oborů žáci absolvovali přípravu pro získání řidičských oprávnění. Pouze jednotlivci pracovali několik týdnů školního roku ve smluvních pracovištích jejich budoucích pracovištích, se kterými zákonní zástupci uzavřeli smlouvu o smlouvě budoucí - zaměstnání po získání výučního listu. b) Všichni žáci ročníku oboru kuchař, kuchař - číšník prováděli nácvik dovedností ve cvičných kuchyních, školní kuchyni a školní jídelně. V rámci tohoto nácviku si tak i zajišťovali vlastní stravování, stravování, jednoduchou i složitou obsluhu spolužáků, pracovníků SŠ Bor, cizích strávníků a klientů dalších stravovacích služeb. c) Ve svářečské dílně byly zajišťovány pod vedením našich instruktorů svařování a pod záštitou Škola Welding Plzeň pro žáky jednotlivé svářečské kurzy dle učebních plánů. Část odborného výcviku byla opětovně zajišťována (viz výše) ve spolupráci se smluvními pracovišti tak, aby si žáci školy v průběhu 4 až 8 týdnů vyzkoušeli, jak obstojí v přímém pracovním procesu, ale zároveň tak, aby byly splněny příslušné učební dokumenty pro jednotlivé vyučované obory. Letos opětovně uzavírali některé firmy se zákonnými zástupci nezletilých žáků soukromé smlouvy o poskytování stipendií, aby si tak zajistily výchovu budoucích zaměstnanců. Ekonomická činnost školy: V rámci doplňkové činnosti probíhají tyto aktivity, které (viz Výroční zpráva o hospodaření školy) doplňovaly provozní investice: - Profesní školení a přezkušování řidičů - Školení a zaškolování svářečů Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 18

19 - Opravy silničních a motorových vozidel - Opravy provozních strojů - Stravovací služby - Pronajímání společenských prostor a odborných učeben Personální zabezpečení: Od nastoupila opětovně na poloviční úvazek p. Zdeňka Palšovičová do , dále již nebude pokračovat nastoupila na poloviční úvazek uklizečka černého řemesla Mirka Aschenbrenerová. Ke konci srpna ukončila dohodou pracovní poměr paní Jana Strnadová, na její místo nastoupil po výběrovém řízení Bc. Dalibor Zdražil. Poslední týden v srpnu nastoupil na pozici zástupce ředitelky pro odborný výcvik po výběrovém řízení pan Ladislav Jiroušek. Z důvodu menšího počtu žáků a omezení mzdových prostředků pro pedagogické pracovníky na rok 2012, tato funkce byla zrušena k , byla uděláná nová organizační struktura, kde byla pracovní náplň rozdělená mezi zástupkyni ředitelky pro teoretickou výuku, učitele odborného výcviku a jednoho učitele teoretické výuky, kteří koordinují odborný výcvik dle ŠVP. Z tohoto důvodu byla dána jedna výpověď učiteli odborného výcviku p. Otu Brahtovi pro nadbytečnost. Skončil k V únoru 2012 nastoupila na dlouhodobou nemocenskou učitelka teoretické výuky, která plynule nastoupila na mateřskou dovolenou. Za ní byla přijata do června 2012 učitelka paní Mgr. Božena Podlipská, která nemohla pokračovat z osobních důvodů do nového školního roku a proto se hledal nový učitel jazyků pro teoretickou výuku. Poslední týden v srpnu 2012 nastoupila po dobu rodičovské dovolené paní Kajerové paní Jindra Ulahelová. Od října 2011 nám plní funkci interního auditora paní Ing. Jana Cíglerová. Pers. Zabezpečení napsala p. Komárková Z důvodu snížení počtu žáků a z toho vyplývajícího snížení závazného ukazatele limitu počtu pracovníků a omezení mzdových prostředků pro pedagogické pracovníky na rok 2012 jsme ukončili pracovní poměr s učitelem OV Otou Brahtem k ? Prosím o kontrolu!!! Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 19

20 Kulturní a společenské akce, prezentace v rámci regionu a města: 1. Pokračuje spolupráce se školou v německém Pleysteinu zprostředkování návštěv škol podobného typu na německé straně. 2. Tradiční společné akce se ZUŠ Tachov a jejím odloučeným pracovištěm v Boru: např Velikonoční machrovinky, Mikuláš, Rozsvěcení vánočního stromku a vánoční trhy, Vánoce na zámku. 3. Zúčastňujeme se pravidelně Burzy škol v Tachově, kde s pomocí ICT prezentujeme všechna pracoviště školy. Nesmějí chybět ani výrobky žáků oboru kuchař, které byly letos inspirovány Kuchařkou MAS, na jejímž sepsání jsme se podíleli. 4. Pokračuje spolupráce s MÚ Bor: a) MÚ Bor: - poskytuje pro potřeby SŠ Bor Úřední desku - pomáhá v prezentaci školy na veřejnosti zařazení školy na webové stránky města - bezúplatně poskytlo přilehlý pozemek pro parkování vozidel - za výhodnou smluvní cenu poskytuje prostory TJ Sokol Bor pro výuku tělesné výchovy a bezúplatně prostory stadionu - Město Bor přispívá pravidelnou finanční částkou na odměnění nejlepších absolventů - probíhá druhá fáze jednání o vybudování odpočinkové zóny v přilehlé části budovy teoretické výuky přislíbena realizace po opravě havarijního stavu střechy budovy, zateplení fasády a výměně oken. b) SŠ Bor: - provádí drobné opravy pro Město Bor a jím zřízené příspěvkové organizace - pomocí vlastní techniky pomáhá s úpravami stadionu - poskytuje techniku a s řidičem i vozidla pro akce Města Boru - v rámci odborného výcviku spolupracuje s místními sdruženími (výroba cen do tomboly kovářské výrobky a cukrářské výrobky) - kuchařské výrobky pro různé příležitosti (Mikuláš, Velikonoce, setkávání seniorů, atd.) - spolupracuje s Klubem seniorů nabídka kurzů počítačové gramotnosti, prezentace jednotlivých receptů Kuchařky regionálních receptů Tachovska na vybraných tradičních regionálních akcích 5. Jeden PP SŠ Bor pracuje v zastupitelstvu Města Bor a v bytové komisi. 6. Tradiční slavnostní vyřazení absolventů SŠ Bor v Hodovní síni Borského zámku za účasti rodičů absolventů a představitelů a představitelů Města Bor se zápisem do Pamětní knihy města. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 20

21 Zpráva od pana Zdražila :15 Zpráva o činnosti školské rady při SŠ Bor Školská rada vykonává své působnosti podle 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Ve školním roce 2011/2012 pracovala školská rada ve složení: Předseda: JUDr. František Podlipský zástupce zřizovatele Místopředseda: Bc. Dalibor Zdražil zástupce SŠ Bor Člen: Radek Dráždil zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků do zánik členství z důvodu opakované neomluvené nepřítomnosti a školskou radou byla zvolena nová členka školské rady Martina Moravcová (2. místo v pořadí voleb do školské rady ze dne 22. listopadu Školská rada se scházela dle potřeby a jednala podle schváleného jednacího řádu. Ve školním roce 2011/2012 ŠR schválila: - výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2010/2011 SŠ projednala: - návrh rozpočtu na další rok - plán výchovně vzdělávacího procesu - zpráva o činnosti organizace za rok 2011 ŠR byla seznámena: - s dlouhodobým plánem rozvoje školy - s podáním projektu do programu OPŽP Úspora energií zateplení budovy školy a výměna oken - s případnou realizací projektu, o jednáních, které vedení školy v souvislosti s projektem absolvovalo - s realizací a ukončení projektu (leden 2012) ve spolupráci se SOŠ a SOU Sušice, který se týká dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a dalšího vzdělávání dospělých v regionu - s realizací projektu Motivace žáků ZŠ k technickému vzdělávání ve spolupráci se základními školami v Boru, v Stráži a Přimdě, který směřuje ke zvýšení zájmu žáků ZŠ o technické povolání - podáním, podporou a zahájením realizace projektu Škola nás baví - s podáním projektu Modernizace výuky odborného výcviku - s podáním projektu Podpora dalšího vzdělávání v oblasti cestovního ruchu a sociální péče v Plzeňském kraji - s personálními změnami Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 21

22 Členové ŠR se zúčastnili: - slavnostního zahájení školního roku 2010/ praktické a ústní části JZZZ - soutěže odborných dovedností žáků 3. ročníků - slavnostního předání výučních listů - slavnostního zahájení 2. ročníku soutěže pro žáky učebního kuchař-číšník z Plzeňského kraje Borská vařečka ŠR ustanovila na svém posledním jednání dne do konce volebního období členkou ŠR a místopředsedkyní paní Mgr. Irenu Průchovou od K ukončila činnost ve ŠR paní Bc. Jana Strnadová z důvodu ukončení pracovního poměru v SŠ Bor. Zpráva o průběhu voleb do školské rady Volby do školské rady se konaly dne v době od 13:30 do 15:30 hodin v budově Střední školy Bor. Volební komise: Miroslava Kratochvílová Ladislav Jiroušek Mgr. Irena Průchová Výsledky voleb: a) Volba zástupce zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků. Celkem 185 hlasovacích lístků z toho 79 platných. Pořadí: 1. Radek Dráždil 33 hlasů 2. Martina Moravcová 25 hlasů 3. Zdeněk Zajíček 12 hlasů b) Volba kandidáta z řad pedagogických pracovníků Celkem 20 hlasovacích lístků z toho 20 platných. Pořadí: 1. Ladislav Jiroušek 4 hlasy 2. Bc. Lenka Kajerová 4 hlasy 3. Mgr. Irena Průchová 4 hlasy 4. Bc. Dalibor Zdražil 4 hlasy Do školské rady byl zvolen z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků p. Radek Dráždil. Z řad pedagogických pracovníku nebyl zvolen žádný kandidát, protože 4 kandidáti dosáhli stejný počet hlasů proběhnou sekundární volby. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 22

23 Zpráva o průběhu sekundárních voleb do školské rady Dle rozhodnutí volební rady se konaly dne sekundární volby do školské rady SŠ Bor. Volen byl jeden kandidát z řad pedagogických pracovníků. Volební komise Miroslava Kratochvílová Ladislav Jiroušek Mgr. Irena Průchová Výsledky voleb: Celkem 20 hlasovacích lístků z toho 20 platných. Pořadí: 1. Bc. Dalibor Zdražil 7 hlasů 2. Ladislav Jiroušek 5 hlasů 3. Bc. Lenka Kajerová 4 hlasy 4. Mgr. Irena Průchová 4 hlasy Z řad pedagogických pracovníků byl do školské rady zvolen Bc. Dalibor Zdražil. V Boru Za školskou radu SŠ Bor: Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 23

24 Autoškola SŠ Bor závěrečná zpráva šk. rok 2011/2012. Ve školním roce 2011/2012 bylo do sdružené výuky a výcviku SŠ Bor zařazeno celkem: 41 žáků. Z toho 17 žáků učebního oboru opravář zemědělských strojů (OZS) a 24 žáků učebního oboru automechanik (AM). Sdruženou výuku a výcvik nedokončili celkem 3 žáci OZS. Ke zkoušce odborné způsobilosti bylo tedy předvedeno: 14 žáků učebního oboru OZS 20 žáků učebního oboru AM Úspěšnost u zkoušek odborné způsobilosti: a) pravidla silničního provozu: Předvedeno 34 : 12 P 2 N (OZS) 19 P 1 N (AM) b) ovládání a údržba vozidla: Předvedeno 34 : 13 P 1 N (OZS) c) praktická zkouška z řízení vozidla: jízda B 27: 6 P 5 N (OZS) jízda C 31: 8 P 5 N (OZS) jízda T 11: 8 P 3 N (OZS) 20 P (AM) 12 P 4 N (AM) 16 P 2 N (AM) Zpracoval: Miroslav Kostroun (vedoucí učitel autoškoly) Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 24

25 Zpráva o PP na SŠ - Bor člověk varovaný je již napůl zachráněný Zpráva za školní rok 2011/2012 bude vycházet z plnění jednotlivých bodů a oblastí plánu práce metodika prevence. Plnění cílů a obsahového zaměření prevence se uskutečňovalo zejména v těchto oblastech: a) výchovné působení b) zásady preventivní práce c) rozvoj znalostí a dovedností d) efektivní výuka e) vzdělávání ped. pracovníků f) spolupráce s rodiči od a) ve výchovném i vzdělávacím působení na žáky naší školy a mládež obecně se zaměřuji jak na problematiku zakázaných tak i volně přístupných drog NL ( alkohol, tabák ); pozornost je také věnována zneužívání medikamentů v různých oblastech sportovní činnosti žáků ve škole i mimo ni; od b) působení na žáky se musí stát neoddělitelnou součástí výuky zejména ve společenských vědách, občanské nauce, protože mládež má v současnosti přístup k širokému okruhu drog; od c) největší rezervy na škole jsou v organizování volnočasové aktivity studentů a různé formy mimoškolní činnosti; ne každý žák má na placení členských příspěvků ve sportovním klubu; volnočasové aktivity je nutné systémově koordinovat, v průběhu analyzovat a v závěru vyhodnocovat - zejména v kontextu s motivací žáků a pozitivní seberealizaci ve volném čase; tragikomická je tom zejména skutečnost, že ze strany zřizovatele na tyto aktivity nepřijde ani koruna, přestože je na škole stále vyžadována; osobně pracuji již několik let se skupinou žáků ( vzniká vždy začátkem školního roku) v oblasti posilování, fitness a zdravého způsobu života, a musím za celou tuto dobu konstatovat, že výsledky jsou jednoznačně pozitivní; cvičení totiž není členství ve sportovním klubu, ale cvičení je především životní styl ; žáci, kteří pravidelně chodí a zajímají se o kulturu svého těla, nikdy nejsou těmi, kteří se kázeňsky řeší pro různá porušení školního řádu ( chování, záškoláctví, NL ) či prospěchové problémy; největší radost mám z toho, že mnozí žáci pokračují také po vyučení; od d) efektivní výukou se stává taková, kdy se podaří co nejvíce kdy se podaří co nejvíce přiblížit problémovým situacím odehrávajícím se ve škole; jen včasné, odborné a rozumné řešení přináší žádaný efekt a poučení z problémů ve škole i na OV; od e) systém vzdělávání učitelů vytvářet skutečnými odborníky z praxe a ne se stále soustřeďovat na získávání teoretických poznatků; každý učitel pracující se třídou ( třídnictví) musí ovládat základy prevence, v opačném případě se podílí na vytváření a eskalaci problémů; od f) monitoring na škole je zaměřen zejména na rizikové faktory chování, které se zde nejčastěji vyskytují; všechna zjištění jsou řešena formou pohovorů s pořizovaným zápisem a následným sledováním šetřeného žáka, stejně tak jeho rodinného zázemí a ve spolupráci s výchovným poradcem a rodiči - stanovování závěru ve všech kauzách; za uplynulý školní rok 2011/2012 jsem řešil 20 žáků formou pohovorů a zápisů s následným sledováním vývoje žáka, přímo jsem se zúčastnil na dvou kauzách s PČR a jedné ve spolupráci s pracovníky PPP; tady je opět potřeba konstatovat, že přes obrovské problémy se tato mravenčí a nenápadná práce vyplácí; jen jedna věc chybí dořešit, kdy má preventiva pohovory provádět, zejména se žáky, kteří chtějí končit školu ( život, závislost, rod. Zázemí, vlastní existenci Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 25

26 nebo vztahové otázky ); velice těžko se hledá prostor k poradenské, vytěžovací, zpovědnické a vyšetřovací činnosti - otázka zní -kdy?; od g) od předchozího bodu přecházím k poslední oblasti hodnocených částí v oblasti základní prevence a tou je snaha o navázání kontaktu s rodiči a následná strategie v souvislosti o co nejlepší vyřešení problému; pokud rodič spolupracuje, daří se eliminovat vznik a rozvoj sociálně patologického jevu; pokud se spolupráce s rodiči nedaří, řeší se problémy s kompetentními organizacemi ( PČR, lékař, OSPOD, nebo PPP ); V závěru svojí zprávy o činnosti preventivy na naší škole chci také konstatovat, že pokud záměry ministerstva ( upravit úvazek učitelům vykonávající prevenci na školách, působení psychologa na škole, propojit školy s odbornými pracovišti, policií, lékaři ) nebude z důvodu úsporných opatření ekonomických ukazatelů a jiných podobných nesmyslů, zaveden do školní praxe, můžeme v budoucnu očekávat postupné zhoršování pracovního klimatu na školách. A to nejen při samotném vzdělávání, ale, a to bych rád zdůraznil, v oblasti výchovy ke slušnému a způsobnému chování našich žáků, dodržování zásad společenského chování a vystupování. Bez vštěpování těchto zásad dochází k různým deformitám v oblasti chování celé budoucí generace ( vítězí vulgarita, násilí a bezohlednost nad odpovědností, poctivou prací a všem zásadám slušného chování ). A já se v této souvislosti ptám, kdy už se úředníci, spravující školy začnou opravdu o školy starat, kdy začnou být učitelům ku pomoci, kdy začnou vytvářet opravdu lidská pravidla, etické a mravní zásady pro život ve škole? A nejen rušit, nesmyslně přikazovat, vyvolávat pocity nejistoty a strachu na školách, bourat a vymýšlet přihlouplá lejstra a termíny, znovuzavádět zrušené a rušit vyzkoušené praxí ověřené zásady? Každý rok poukazuji na systémové nepravosti bez jakékoli zpětné argumentační vazby, proto jsem se rozhodl svoje zkušenosti, poznatky začít zveřejňovat ve sdělovacích prostředcích, přímo u zřizovatelů a neposlední řadě chci kontaktovat odpovědné ministerské úředníky a ministra samotného, zejména proto, abych si mohl jednou říct, že jsem pro nápravu v oblasti výchovy žáků a vzdělávání něco málo udělal V Boru dne Jašek Vypracoval: Mgr. Jaroslav Metodik PP Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 26

27 Zpráva o činnosti svářečské školy 2011/2012 Svářečská škola pracuje při SŠ Bor, pod zkušební organizací České svářečské společnosti ANB s evidenčním číslem 14/114. Svářečská škola pracuje ve složení: Ve škole se vyučují tyto metody svařování: ZK MAG ZK G ZK E ZP G ZP E Proškolení a přezkušování svářečů Technolog EWT - Mgr. Jaroslav Jašek Instruktor svař. - Milan Kunc - Bohumír Šejba V úvodu své hodnotící zprávy za školní rok 2011/2012 musím konstatovat, že je velikou chybou neprodloužení platnosti licence jednoho instruktora svařování. A to zejména pro možnost zastupování této vysoce specializované odborné činnosti na OV. Je od zřizovatele školy velmi krátkozraké šetřit právě tímto způsobem. Opět se ukazuje, že pokud o školách rozhodují úředníci od svého psacího stolu, počet řemeslně vzdělaných odborníků se těmito rozhodnutími zvyšovat nebude. Ekonomická čísla ( pokud se stále pracuje s průměry ) jsou zavádějící a zkreslující. Na závěr této části poznámka, že i ta ekonomická hlediska musí mít jisté hranice, jinak je to pouze nástroj sloužící k likvidaci vlastního oboru opraváře a degradaci podobných oborů na naší škole, což je určitě velká škoda. Zejména pak proto, že velké procento našich absolventů si nachází uplatnění doma i v zahraničí právě v oblasti svařování. Jak se v průběhu školního roku 2011/2012 svařovalo: 2.OZS od ZK OZS od ZK A od ZK OZS od ZK A od ZK OZS od ZK Kopie protokolů ze všech konaných základních zkoušek předávány paní ředitelce. Dne Vypracoval: Mgr. Jaroslav Jašek Technolog svařování Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 27

28 7. Závěr Střední škola Bor poskytuje střední vzdělání s výučním listem v těchto oborech: H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (ŠVP Automechanik) H/01 Kuchař - číšník H/01 Opravář zemědělských strojů Absolventi výše zmíněných technických oborů získají v rámci výuky kromě výučního listu ještě řidičské oprávnění pro řízení vozidel skupin B, C, T a svářečské oprávnění pro svařování metodou ZK 135 W01, ZP 8102 WO1 a ZP 311 1W01. Absolventi oboru Kuchař mohou v rámci doplňkové činnosti školy za zvýhodněných podmínek získat řidičské oprávnění pro řízení vozidel skupiny B. Od loňského školního roku škola nabízí doplnění středního vzdělání s maturitní zkouškou formou nástavbového studia denní i dálkovou formu L/51 Podnikání. Pokračujeme v zapojení do celostátního projektu ověřování jednotného zadání závěrečných zkoušek, kompletně v oboru kuchař číšník, a žáci kromě výučního listu tímto získali i osvědčení o vykonání tohoto jednotného zadání. U ostatních technických oborů jsme využili možnosti vyzkoušet dílčí zadání a to ústní a nově i praktickou část, písemnou část zatím důvodu organizačních a nedostatečného technického zabezpečení nevyužíváme. I tak ale můžeme konstatovat, že přes počáteční nedůvěru žáků a některé výhrady pedagogů se podařilo zabezpečit bezproblémový průběh zkoušek a nakonec jsme se setkali převážně s důkladnější přípravou na tyto zkoušky ze strany budoucích absolventů, což hodnotíme velice kladně a doufám, že v příštím školním roce využijeme i část písemnou, hlavně díky nově zrekonstruované počítačové učebně. Předpoklady dalšího vývoje V rámci dlouhodobého programu DVPP jsme doplnili kvalifikační předpoklady pro výkon práce koordinátora rizikového chování žáků a zapojili jsme jeho kvalifikační studium do projektu centra protidrogové prevence Kotva. Vybraný pedagogický pracovník úspěšně ukončil toto kvalifikační studium. Další dva pedagogičtí pracovníci si doplnili kvalifikaci pro výkon povolání úspěšně ukončeným studiem pedagogiky. Za podpory zřizovatele jsme získali možnost nabídnout doplnění středního vzdělání s maturitní zkouškou v oboru L/51 Podnikání v denní i dálkové formě. Bohužel se opět projevila sociální situace v regionu, dopad demografické křivky a vývoj nezaměstnanosti a nenaplnili jsme pro příští školní rok ani dálkovou formu tohoto studia. Dále jsme rozšířili nabídku vzdělávání v rámci vzdělávání dospělých pomocí projektu Rozšíření nové a podpora stávající nabídky dalšího vzdělávání, kdy jsme po úspěšném vyškolení lektorů nabídli kurzy digitální fotografie, podnikání, počítačových dovedností a školení řidičů. Podáním dalších projektů a jejich případnou realizací chceme jak zkvalitnit přípravu žáků v poskytování středního vzdělávání s výučním listem, tak rozšířit programovou nabídku dalšího vzdělávání dospělých a tuto nabídku realizovat v dalších nově rekonstruovaných a zmodernizovaných prostorách teoretické i praktické výuky. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 28

29 8. Výroční zprávu zpracovali: Viera Komárková Miroslava Kratochvílová Mgr. Irena Průchová Blanka Tichá Mgr. Zdeňka Valečková Bc. Dalibor Zdražil Datum zpracování zprávy: Datum projednání ve školské radě: 19. října října 2012 Podpis ředitelky a razítko školy: Mgr. Zdeňka Valečková Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 29

30 Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 30

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 1. Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 Školská rada Adresa: Littrowa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 V Přimdě 23. 9. 2010 Zpracovala: Mgr. Marcela Husáková Základní údaje o škole Název školy: Základní

Více

ÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Stránka 1 z 80

ÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Stránka 1 z 80 V ÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 204/205 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, BENEŠOV, ČERNOLESKÁ 997 Stránka z 80 OBSAH. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.. Charakteristika

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72. Výroční zpráva o činnosti školy,

Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72. Výroční zpráva o činnosti školy, Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72 Výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2011/2012 Obsah: Resumé k výroční zprávě 2 Charakteristika školy k výroční zprávě o činnosti..

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

I. Výroční zpráva o činnosti školy

I. Výroční zpráva o činnosti školy I. Výroční zpráva o činnosti školy 1.Charakteristika školy 1.1.Název školy, adresa Střední zemědělská škola, Klatovy, Nár. mučedníků 141 právní forma, zřizovatel příspěvková organizace dle zákona č. 250/2000

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2049/14-A. Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2049/14-A. Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název právnické osoby vykonávající činnost školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-2049/14-A Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Sídlo Postupická 3150, 141 00 Praha 4

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace, Beneška 181, 684 01 IČO: 70983640, tel: 544 222 525 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Zpracovala:

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-784/13-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-784/13-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-784/13-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail školy Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013/ 2014. Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10

Výroční zpráva. školní rok 2013/ 2014. Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola J.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5 V Bukovci 20. srpna 2015 Zpracovala Mgr. Lucie Nožková Název: Sídlo: IČ: 75027283 Právní forma: Zřizovatel:

Více

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Útvina adresa školy Útvina 153, 36401 Toužim právní forma příspěvková organizace IČO 60610751 Identifikátor 600067319 vedení

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01078/08-06

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01078/08-06 3 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01078/08-06 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Podbořany, příspěvková organizace Adresa: Kpt. Jaroše 862,

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIC-204/10 C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIC-204/10 C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIC-204/10 C Střední škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 Adresa: Zvolenská 934, 386 01 Strakonice Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kladno, C. Boudy 1188. C. Boudy 1188, 272 01 Kladno. Identifikátor školy: 600 044 262

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kladno, C. Boudy 1188. C. Boudy 1188, 272 01 Kladno. Identifikátor školy: 600 044 262 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kladno, C. Boudy 1188 C. Boudy 1188, 272 01 Kladno Identifikátor školy: 600 044 262 Termín konání inspekce: 8. 10. březen 2006

Více

Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72. Výroční zpráva o činnosti školy,

Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72. Výroční zpráva o činnosti školy, Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72 Výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2009/2010 Obsah: Resumé k výroční zprávě 2 Charakteristika školy k výroční zprávě o činnosti..

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2009/2010/2011 Vlastní hodnocení školy Toto vlastní hodnocení školy je zpracováno za období třech školních roků 2008/2009, 2009/2010 a 2010/2011. Návrh struktury vlastního hodnocení

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2563/11-S. Jana Nohy 1302, 256 01 Benešov. Příspěvková organizace

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2563/11-S. Jana Nohy 1302, 256 01 Benešov. Příspěvková organizace Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2563/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední odborné učiliště stavební, Benešov, Jana Nohy 1302 Jana

Více

Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání, vzdělávací programy 9 3. Přehled pracovníků

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-184/12-U. Osvoboditelů 2, 410 34 Lovosice, Ústecký kraj

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-184/12-U. Osvoboditelů 2, 410 34 Lovosice, Ústecký kraj Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-184/12-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: IČ: 00 082 571 Identifikátor: 600 010 813 Právní forma: Zastoupená:

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-1479/14-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-1479/14-Z INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-1479/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Velehradská 1527, 686 03 Staré Město info@sosgsm.cz

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/09

Výroční zpráva. školní rok 2008/09 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2008/09 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Střední odborné učiliště Zámecká 478, 507 81 Lázně Bělohrad 600 012 051 Srpen 2009 Září 2010 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY HODNOCENÍ : VELMI DOBRÉ Tématické plány plní většina

Více

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 V Uherském Brodě dne 25. října 2005 RNDr. Karel Radil ředitel školy Základní údaje o škole 2 Název

Více

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Charakteristika školy Naše škola se nachází v centru obce Neznašov, 3 km od Týna nad Vltavou.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2008-2009 RNDr. Jiří Sochor zástupce statutárního orgánu Schváleno školskou radou dne 26. 10.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Valašské Meziříčí, Palackého 49. Palackého 49, 757 01 Valašské Meziříčí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Valašské Meziříčí, Palackého 49. Palackého 49, 757 01 Valašské Meziříčí Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Valašské Meziříčí, Palackého 49 Palackého 49, 757 01 Valašské Meziříčí Identifikátor školy:

Více

Littrowa 122 346 01 Horšovský Týn

Littrowa 122 346 01 Horšovský Týn Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 /Gymnázia, VOŠ, SOŠ, OA, Konzervatoř, SJŠ, SOU, OU, PrŠ/ Škola: Název školy, adresa: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Základní škola speciální Bystré Zámecká 1 569 92 BYSTRÉ IČO: 70838267 Základní škola speciální Bystré Tato výroční zpráva byla schválena Školskou radou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. Projednáno v pedagogické radě dne: 8.11.2007 Úvod Vlastní hodnocení školy je prováděno na základě

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-487/09-T. Vyšší odborná škola Havířov s.r.o.

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-487/09-T. Vyšší odborná škola Havířov s.r.o. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-487/09-T Vyšší odborná škola Havířov s.r.o. Adresa: Tajovského 1157/2, Havířov - Podlesí, 736

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-534/10 U Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Adresa: Studentská 1427, 431 11 Jirkov Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1740/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1740/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1740/10-S Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Adresa: Dubno, Příbram 1, 261 01 Identifikátor: 600007928

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Střední(odborné(učiliště(a(Střední(odborná((((((((((((((((((((((((((((( škola(sčmsd,(lomnice(u(tišnova,(s.r.o.( ( Držitel(certifikátu(dle(ISO(9001( V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy za školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace Školní 125, 679 21 Bořitov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2014/2015 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162. Výroční zpráva. o činnosti. Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123

ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162. Výroční zpráva. o činnosti. Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162 Výroční zpráva o činnosti Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 za školní rok 2009/2010 1. Charakteristika školy a) název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kunice 15.10.2014 Zpracovala: Ing. Lenka H a n z l o v á Strana 1 (celkem 44) 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název: ODBORNÉ UČILIŠTĚ, KUNICE 60 Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2282/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2282/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2282/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Uničov, Moravské nám, 681. 783 91 Uničov, Moravské nám. 681

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Uničov, Moravské nám, 681. 783 91 Uničov, Moravské nám. 681 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Uničov, Moravské nám, 681 783 91 Uničov, Moravské nám. 681 Identifikátor školy: 600 171 264

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2014 1997-2015 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007) Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007) Příbram na Moravě č.p. 102, 664 84 Zastávka

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/11

Výroční zpráva. školní rok 2010/11 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2010/11 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracováno podle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění Vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-475/13-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-475/13-J INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-475/13-J Název právnické osoby Střední škola technická Žďár nad Sázavou vykonávající činnost školy: Sídlo: Strojírenská 6, 591 71 Žďár nad Sázavou IČO: 00 226 206 Identifikátor:

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název školy právnické osoby (dle zápisu do školského rejstříku MŠMT ČR Rozhodnutí z 1.3.2006): Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace Právní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 Základní údaje o škole: Název školy: Základní škola Šestajovice, okres Praha - východ Sídlo: Šestajovice, Komenského 158 (ZŠ) Právní forma: právnická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015) Základní škola a Mateřská škola Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Bílý Potok 220, 43 2 Hejnice Tel.: 482 322 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/201) Zprávu předkládá: Mgr.

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-104/10-Z. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-104/10-Z. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-104/10-Z Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Adresa: Školní 666, 763 26 Luhačovice Identifikátor:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Běšiny, okres Klatovy, příspěvková organizace úplná adresa: Běšiny 2, 339 01 Klatovy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-401/10-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-401/10-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA-401/10-A Soukromá střední odborná škola START, s.r.o. Adresa: Chvaletická 918, 198 00 Praha 14 Identifikátor: 600006301

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-421/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-421/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-421/09-T Název školy: Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Adresa: Andělská Hora 215, 793 32 Andělská

Více

O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Plzeňská 330, 364 01 Toužim, tel. 353312190, IČO 00 669 831 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracováno podle vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění 7 Adresa školy: 364

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: PaedDr.

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-1276/11-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-1276/11-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA-1276/11-A Název právnické osoby Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37 vykonávající činnost školy: Sídlo: Kubelíkova 37, 130 00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY EDUCAnet Soukromé gymnázium Brno, o.p.s. Arménská 21, 625 00 Brno - Bohunice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2008/2009 Strana 1 (celkem 12) Tato výroční zpráva je zpracována na základě 10 odst. 3 a

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1335/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola, Znojmo,

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM od 1. 1. 2012 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr. Šumperk Minimální preventivní program Nikola Bechrová Školní rok 2015/2016 Dokument, jimž se řídí realizace školní prevence, je Metodické doporučení k

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-894/10-S. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-894/10-S. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-894/10-S Mateřská škola Modletice, okres Praha - východ Modletice 19, 251 01 Říčany Identifikátor: 600 051 862

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15. školní rok 2009-2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15. školní rok 2009-2010 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2009-2010 Ing. Petr Navrátil Ředitel školy Schváleno školskou radou dne 26. 10. 2010 Martina

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-435/14-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-435/14-U INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-435/14-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, příspěvková

Více

Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY

Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY 2012-2016 Motto Plánuje-li se na rok, je třeba zasít obilí. Plánuje-li se na desetiletí, je nutno zasadit stromy. Plánuje-li se na

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice. Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn. Identifikátor školy: 600 065 669

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice. Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn. Identifikátor školy: 600 065 669 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn Identifikátor školy: 600 065 669 Termín konání inspekce: 22.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1810/13-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1810/13-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-1810/13-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 13643479 Identifikátor

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-110/14-E. Na Mušce 1110, 534 01 Holice. Mgr. Andreou Daňkovou, ředitelkou

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-110/14-E. Na Mušce 1110, 534 01 Holice. Mgr. Andreou Daňkovou, ředitelkou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-110/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Na Mušce 1110 Na Mušce 1110, 534

Více

Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK.

Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace Tel,fax.: 518 323 221, e-mail : skola@zshutnikves.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2010/2011

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 3. základní škola Malé náměstí 3 350 02 CHEB - 1 - Vlastní hodnocení školy Obsah: 1 Stanovené cíle... 3 2 Podklady pro zpracování:... 3 3 Oblasti hodnocení školy... 3 3.1 Podmínky

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Kašperské Hory, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIL-772/10-L. organizace. ředitelem Mgr. Bc. Jiřím Dvořákem

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIL-772/10-L. organizace. ředitelem Mgr. Bc. Jiřím Dvořákem Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název kontrolované osoby: Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace Sídlo: Lesní 575/12 460 01 Liberec 1 IČO: 46 744 924

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Ředitelství Střední průmyslové školy v Mladé Boleslavi předkládá Výroční zprávu o činnosti školy podle 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007 Osnova je v souladu s ustanovením 10 zákona 561/2004 Sb., o předškolním,základním,středním,vyšším odborném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ A ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ A ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ A ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Karlovarská 67, Plzeň e-mail: dduplzen@dduplzen.cz web:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Speciální základní škola při dětské lázeňské léčebně, Lázně Bělohrad, Lázeňská 146 Adresa: Lázeňská 146, 507 81 Lázně Bělohrad

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní

Více

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy Výroční zpráva za školní rok 2014/15 Vypracovaly ke dni 18.8.2015: MUDr. Darina Gurutidu, ředitelka projektu Mgr. Martina Schejbalová, ředitelka ZŠ a MŠ Perlička Č.j. 034/2015 a) Základní údaje o škole:

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-1529/11-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-1529/11-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA-1529/11-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 Sídlo:

Více

O B S A H. Základní škola a mateřská škola Ostrožská Lhota, příspěvková organizace školní rok 2014 / 2015 Strana: 2/9

O B S A H. Základní škola a mateřská škola Ostrožská Lhota, příspěvková organizace školní rok 2014 / 2015 Strana: 2/9 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014 / 2015 O B S A H Část Strana 1. Základní údaje 3 1. 1 Základní údaje o škole 3 1. 2 Základní údaje o zřizovateli 3 1. 3 Údaje o školské radě 3 1. 4

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště nábytkářské s.r.o. Horská 167, 460 Liberec. Identifikátor: 600 010 601

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště nábytkářské s.r.o. Horská 167, 460 Liberec. Identifikátor: 600 010 601 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště nábytkářské s.r.o. Horská 167, 460 Liberec Identifikátor: 600 010 601 Termín konání inspekce: 31. květen 2007 4. červen

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315; e-mail: info@sossoumk.cz; www.sossoumk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012 1 Základní údaje o škole 1.1 Název (podle zřizovací listiny): Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČO: 60611278 zřizovatel

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje 1.1. Název školy Základní škola a Mateřská škola Svojšín, příspěvková organizace 1.2. Sídlo Svojšín 35, 349 01 Stříbro 1.3. Právní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-418/10-T. Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-418/10-T. Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-418/10-T Název školy: Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace Adresa: 793 64 Razová 353 Identifikátor:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005 5. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, M. KOPECKÉHO 1, CHEB Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005 Výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou dne 25.8.2005 Schváleno Školskou radou dne 13. 10. 2005

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIE-503/10-E. Základní škola Jablonné nad Orlicí. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIE-503/10-E. Základní škola Jablonné nad Orlicí. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pardubický inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIE-503/10-E Základní škola Jablonné nad Orlicí Adresa: Jamenská 555, 561 64 Jablonné nad Orlicí Identifikátor: 600 104 206

Více