KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE"

Transkript

1 KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE

2 Vážení spoluobčané, velmi mě těší, že Vám mohu představit v pořadí již čtvrtý katalog sociální služeb města Litoměřice. Každého z nás může potkat složitá životní situace, kterou nedokážeme vyřešit vlastními silami. V tomto případě podává město svým občanům pomocnou ruku prostřednictvím poskytovatelů sociálních služeb a jejich nabídky. V našem městě máme zajištěny služby pro seniory, lidi se zdravotním postižením, lidi bez přístřeší i služby pro rodiny. Pro snazší orientaci je katalog dle těchto cílových skupin barevně rozlišen. Město Litoměřice si uvědomuje potřebnost zajistit sociální služby pro své občany, a proto již řadu let spolupracuje s poskytovateli sociálních služeb. Následující přehled služeb je jedním z výstupů komunitního plánování, které se opírá o zjištění skutečných potřeb obyvatel města. Věřím, že nabídka služeb přispěje ke spokojenému životu všech občanů v Litoměřicích. Jan Szántó místostarosta Litoměřic Tento dokument byl zpracován v rámci projektu Podpora rozvoje procesů komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích podpořeného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

3 Obsah Úvodní slovo místostarosty Obsah 1 SLUŽBY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. Chráněné bydlení CSP Litoměřice p. o. 4 Diakonie ČCE 5 NADĚJE 6 Sociálně terapeutické dílny CSP Litoměřice p. o. 7 Diakonie ČCE 8 NADĚJE 9 Centrum denních služeb Diakonie ČCE 10 Denní stacionář Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO 11 Odborné sociální poradenství Sociální rehabilitace Sociálně aktivizační služby Fokus Labe 12 Sociální rehabilitace Diakonie ČCE 15 Podpora samostatného bydlení Diakonie ČCE 16 Odborné sociální poradenství Odlehčovací služba Hospic sv. Štěpána 17 Služby související: Dechový rehabilitační stacionář Oblastní spolek ČČK Litoměřice 19 Domácí ošetřovatelská péče ČČK, Alice 20 FCH LTM, Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba 21 Domácí hospicová péče Lůžková hospicová péče Klub pod střechou Hospic sv. Štěpána 22 Klub Plamínek Litoměřice 24 ONKO KLUB Victoria Liga proti rakovině a. s. 25 Diakonie ČCE Čajovna Hóra 26 Diakonie ČCE Multifunkční prostor Oka.mžik 27 1

4 SLUŽBY PRO SENIORY Sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. Pečovatelská služba KDP Sluníčko 28 Farní charita Litoměřice 29 Odlehčovací služby KDP Sluníčko 30 Domovy pro seniory FCH LTM, Domov na Dómském pahorku 31 FCH LTM, Charitní domov sv. Zdislava 32 CSP Litoměřice p. o., Domov U Trati 33 Domov se zvláštním režimem FCH LTM, Charitní domov sv. Zdislava 34 Týdenní stacionář FCH LTM, Domov na Dómském pahorku 35 Služby související: DCH LTM, Dobrovolnické centrum 36 Klub seniorů při SD ČR 37 Klub aktivního stáří 38 Spolek LiPen 39 Klika 1 40 KDP Sluníčko doprava pro seniory 41 SLUŽBY PRO OSOBY V PŘECHODNÉ KRIZI, OHROŽENÉ DROGOU A ETNICKÉ MENŠINY Sociální služby dle zák. č. 108/2006 Sb. Odborné sociální poradenství DCH Litoměřice, Poradna pro uprchlíky a migranty 42 DCH Litoměřice, Poradna v zadluženosti 43 Azylové domy Diakonie ČCE, Domov pro matky s dětmi 44 FCH LTM, Dům panny Marie Pomocné 45 NADĚJE, Azylový dům pro ženy 46 NADĚJE, Azylový dům pro rodiny 47 Nízkoprahové denní centrum FCH LTM, Dům Panny Marie Pomocné 48 Noclehárna FCH LTM, Noclehárna pro muže 49 NADĚJE, Noclehárna pro ženy 50 Terénní program NADĚJE 51 Kontaktní centrum Oblastní spolek ČČK Litoměřice, K- Centrum 52 2

5 Služby související: DCH LTM, Charitní šatník 53 Probační a mediační služba ČR, středisko Litoměřice 54 Potravinová banka v Ústeckém kraji 55 SLUŽBY PRO RODINU, DĚTI A MLÁDEŽ Sociální služby dle zákona č.108/2006 Sb. Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Centrum pro náhradní rodinnou péči, o. p. s. 56 NADĚJE 57 FOD Klokánek Litoměřice, sociální rehabilitace 58 Odborné sociální poradenství CSP Litoměřice - Manželská a předmanželská poradna 59 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež NADĚJE 60 Služby související: DDM Rozmarýn Litoměřice 61 Knihovna K. H. Máchy 62 Pedagogiko-psychologická poradna 63 SKP Klubíčko 64 Waldorfská iniciativa 65 SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE MIMO ÚZEMÍ LITOMĚŘIC 66 MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 72 MĚSTSKÁ NEMOCNICE V LITOMĚŘICÍCH 77 PŘEHLED MATEŘSKÝCH ŠKOL V LITOMĚŘICÍCH 78 ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LITOMĚŘICÍCH 80 VEŘEJNÉ INSTITUCE 82 3

6 Služby pro osoby se zdravotním postižením CHRÁNĚNÉ bydlení CSP - Chráněné bydlení Litoměřice CSP Litoměřice p.o., Dlouhá 75, Lovosice Příspěvková organizace : Pekařská 497/19, Litoměřice Místo poskytování služby: oblast Litoměřice, Lovosice, Libochovice Chráněné bydlení Pobytová Chráněná domácnost se příliš neliší od běžné domácnosti. Uživatelé se v maximální možné míře, každý dle svých možností, zapojují do jejího chodu. Za asistence probíhá vaření, praní, žehlení, nákupy, úklid apod. Obyvatelé chráněného bydlení mají příležitost trávit volný čas dle vlastního výběru a navazovat přirozené kontakty s okolím. Nejdůležitějším znakem chráněného bydlení je podpora na cestě k samostatnosti a nezávislosti. Obyvatelé bydlí v malých skupinkách v bytech nebo rodinných domcích. Byty ani domky nejsou vyčleněny z běžné zástavby. Podpora asistenta je poskytována celoročně, včetně sobot, nedělí a svátků. V bytech uživatelů s nízkou a střední mírou podpory je podpora poskytována v době od 7:00 až do 22:00 hod. V rodinných domech u uživatelů s vysokou mírou podpory je zajištěn nepřetržitý provoz. Smyslem chráněného bydlení je poskytovat dospělým lidem s mentálním postižením takovou míru podporu, aby mohli žít běžným způsobem života srovnatelným s životem svých vrstevníků, kteří nevyužívají sociální služby. 41 uživatelů Osoby s kombinovaným postižením; osoby s mentálním postižením; věková struktura okruhu osob od 18 do 80 let věku Ne 4

7 Služby pro osoby se zdravotním postižením CHRÁNĚNÉ bydlení Diakonie ČCE Diakonie ČCE Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích Církevní právnická osoba Komenského 224, Terezín Chráněné bydlení Pobytová Posláním chráněného bydlení je poskytnout lidem s mentálním postižením bydlení s takovou podporou, která jim umožní žít co nejvíce samostatně, životem srovnatelným s běžným způsobem života jejich vrstevníků. Nabízí: bydlení v samostatných bytových jednotkách s potřebnou asistencí, možnost vyzkoušet si práci v sociálně terapeutických dílnách, podporu při hledávání zaměstnání na otevřeném trhu práce - ve spolupráci s Agenturou podporovaného zaměstnávání, trávení volného času podle představ uživatele s možností doprovodu dobrovolníkem. 12 Lidé s mentálním postižením Částečná Nepřetržitý provoz 5

8 Služby pro osoby se zdravotním postižením CHRÁNĚNÉ bydlení NADĚJE NADĚJE, K Brance 11/19e, Praha Zapsaný spolek Dům Naděje, Pražská 992/14, Litoměřice Služba sociální péče Pobytová V chráněném bydlení je lidem s postižením poskytována individuální podpora ve všech oblastech jejich života. Pomoc je poskytována v oblasti sebeobsluhy, péče o domácnost i sociálního začlenění. Cílem je samostatnost klienta. 9 klientů Osoby s lehkým, středním mentálním či kombinovaným postižením ve věku let Ne Nepřetržitá 6

9 Služby pro osoby se zdravotním postižením SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY CSP Litoměřice STD Cestou integrace CSP Litoměřice p.o., Dlouhá 75, Lovosice Příspěvková organizace : Pekařská 497/19, Litoměřice Sociálně terapeutické dílny Ambulantní Cílem je poskytnout uživatelům podporu při získávání nových pracovních návyků a zkušeností. Uživatel si osvojí dovednosti, které jsou předpokladem pro získání možného pracovního uplatnění. Především se jedná o nácvik plnění základních povinností zaměstnance jako je pravidelná docházka do zaměstnání, plnění úkolů nadřízeného pracovníka, dodržování pracovní doby, nácvik omluvy ze zaměstnání v případě návštěvy lékaře apod. Dochází tak k nácviku zodpovědnosti za svoji osobu, a tím roste i sebevědomí uživatelů služeb a jejich schopnosti rozhodování a sebereflexe. Dále jsou u uživatele rozvíjeny sociální dovednosti jako orientace v terénu, jízda hromadným dopravním prostředkem, práce s mobilem, komunikace s veřejností (umění oslovit cizí osobu, říci si o pomoc, případně se dotázat na směr cesty, volně navázat hovor apod.) Uživatel je podporován v samostatné práci na zadaném pracovním úkolu, jak při získávání nových manuálních dovedností, např. při práci s kuchyňskými spotřebiči a s pracovními pomůckami (např. kávovar, myčka, palačinkovač, elektrický sporák, apod.), tak při práci s obsluhou (komunikační dovednosti, nabídka jídla a nápojů dle nabídkového listu, podat informace o poskytované službě, o vedoucím služby apod.) a v neposlední řadě při práci s různými druhy materiálů (pedig, vosk, hlína, sádra, dřevo apod.). STD Cestou integrace umožňuje rozvíjet i dovednosti při péči o svoji osobu např. být vždy na pracovišti čistě oblečen, vhodně upraven, učesán, umět řešit situace jako je nechtěné rozlití kávy, potřísnění oděvu jídlem apod. Dochází k přirozené komunikaci při obsluze, tudíž probíhá nácvik komunikace s veřejností. Uživatelé se učí nejen reagovat na příjemné, ale i nepříjemné situace. Denní kapacita max. 20 uživatelů Osoby s mentálním postižením; věková struktura okruhu osob od 18 do 64 let věku Ano Každý všední den od 8:00 do 18:00 hodin Mimo svátků státem uznávaných 7

10 Služby pro osoby se zdravotním postižením SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY Diakonie ČCE Diakonie ČCE Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích Církevní právnická osoba Komenského 152, Terezín Sociálně terapeutické dílny Ambulantní Posláním Sociálně terapeutických dílen v Terezíně je poskytovat podporu lidem s lehkým až středně těžkým mentálním a zdravotním postižením při osvojování sociálních a pracovních dovedností tak, aby měli po absolvování tréninkového programu větší šanci uspět na otevřeném nebo chráněném trhu práce. Cíl služby: Cílem Sociálně terapeutických dílen je zlepšení základních sociálních a pracovních dovedností klientů, jejich snadnější začlenění do společnosti a zlepšení možností pracovního uplatnění. 10 Lidé s mentálním, tělesným, kombinovaným a zdravotním postižením Ano Po Pá 7:00 15:00 8

11 Služby pro osoby se zdravotním postižením SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY NADĚJE NADĚJE, K Brance 11/19e, Praha Zapsaný spolek Pražská 992/14, Litoměřice Služba sociální prevence Ambulantní Posláním sociálně terapeutické dílny je poskytování dlouhodobé a pravidelné podpory osobám s mentálním a kombinovaným postižením za účelem zdokonalování jejich pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. V dílně mají klienti možnost věnovat se ruční pracím (např. výroba mýdla, košíků z papíru, koberců), nácviku úklidových prací a zahradnickým pracím. Okamžitá 10 Lidé s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 18 do 64 let, kteří vlivem snížené soběstačnosti nenašli zaměstnání na otevřeném ani chráněném trhu práce. Ano Po, út, čt 8:00 16:00 ST, pá 8:00 12:00 9

12 Služby pro osoby se zdravotním postižením Centrum denních služeb Diakonie ČCE Diakonie ČCE Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích Církevní právnická osoba Rooseveltova 7, Litoměřice Centrum denních služeb Ambulantní Poslání Centra denních služeb Diakonie ČCE v Litoměřicích je poskytovat podporu dospělým osobám s mentálním, kombinovaným a zdravotním postižením při začleňování do běžného života ve společnosti. Nabízíme nácvik takových pracovních činností a sociálních dovedností, které posilují samostatnost a soběstačnost uživatelů. Respektujeme jedinečnost a zachováváme individuální přístup ke každému uživateli. Cílem je umožnit uživatelům, aby si prožili a zkusili celou řadu praktických dovedností, které mohou využít v běžném životě. 20 Lidé s mentálním, tělesným, kombinovaným a zdravotním postižením Částečná Po Pá 7:00 15:00 10

13 Služby pro osoby se zdravotním postižením DENNÍ stacionář Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO, Revoluční 30, Litoměřice Příspěvková organizace Města Litoměřice Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO, Revoluční 30, Litoměřice , Denní stacionáře dle 46 zákona č. 108/2006Sb. zákona o sociálních službách Ambulantní Poskytované základní činnosti: Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu). Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro hygienu (pomoc při úkonech osobní hygieny, při použití WC). Poskytnutí stravy (zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku a zásadám racionální výživy a případným potřebám dietního stravování). Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (pracovně výchovné a aktivizační činnosti, pohybové, rehabilitační činnosti, činnosti vedoucí k nácviku a k upevňování motorických, orientačních, psychických a sociálních schopností a dovedností, vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřených vzdělávacích a rozumových činností. Sociálně terapeutické činnosti (sociálně terapeutická činnost, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporující sociální začleňování uživatelů, např. pobyt v snoozelenu, výtvarné, hudební činnosti). Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (pomoc při obnovení nebo upevňování kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů). Základní sociální poradenství o možnostech řešení nepříznivé situace uživatele. Poskytované fakultativní činnosti: Uživatel si může sjednat také poskytnutí fakultativních služeb dle nabídky: canisterapie hiporehabilitace věku od 3 let do 26 let je možné přímo v budově denního stacionáře využít v období od měsíce října do března vnitřní bazén 24 Osoby s mentálním postižením Osoby s kombinovaným postižením Věková kategorie klientů 3 64 let Ano V pracovní dny od 7:00 do 15:00 hodin 11

14 Služby pro osoby se zdravotním postižením ODBORNÉ sociální poradenství Fokus Labe Fokus Labe Spolek Velká Krajská 47/7, Litoměřice , Odborné sociální poradenství Ambulantní Služba nabízí poradenství (mapování situace, určení zakázky a možných způsobů řešení problémů a samotné poradenství). Nácvik dovedností (např. jak vyjednávat s věřiteli, jak sestavit a dodržet krizový finanční rozpočet, jak se bránit proti zneužívání zaměstnavatelem, jak se bránit v případě, že někdo ohrožuje má práva, atd.) Součástí služby je dále asistence a doprovod (doprovod a praktická pomoc např. v případě zprostředkování kontaktu s poskytovateli služeb, jednání s úřady a institucemi apod.) 1 Okamžitá kapacita Lidé s dlouhodobým duševním onemocněním (okruh psychóz, těžká depresivní onemocnění, hraniční stavy) Ne Po Pá 8:00 16:00 12

15 Služby pro osoby se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ rehabilitace Fokus Labe Fokus Labe Spolek Velká Krajská 47/7, Litoměřice , Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní Služba nabízí odbornou pomoc a podporu v oblastech komunikace, vztahů s lidmi, péče o zdraví a zvládání nepříznivých důsledků onemocnění. Tréninkové programy zaměřené na nácvik praktických dovedností nezbytných pro samostatný život (např. péče o domácnost, jednání s úřady, vyhledání informací, hledání a udržení si zaměstnání). Odbornou pomoc a podporu směřující k posilování zdravého sebevědomí uživatele, jeho schopnosti vyjádřit sebe sama a jeho vlastní seberealizaci. Pomoc při přechodu z pobytu v léčebných zařízeních zpět do běžného života. Dále podporu a pomoc v přirozeném sociálním prostředí uživatelů, kteří z povahy onemocnění nemohou využívat ambulantních služeb. Služba je určena také pro rodiny a blízké osoby lidí, kteří onemocněli psychózou. Okamžitá kapacita (individuální/skupinová) 1/15 Lidé s dlouhodobým duševním onemocněním (okruh psychóz, těžká depresivní onemocnění, hraniční stavy) Ne Po Pá 8:00 16:00 13

16 Služby pro osoby se zdravotním postižením SOCIÁLNĚ aktivizační služby Fokus Labe Fokus Labe Spolek Velká Krajská 47/7, Litoměřice , Sociálně aktivizační služby Ambulantní Služba nabízí uživateli naučit si lépe organizovat svůj volný čas. Umožňuje uživatelům seznámit se s druhými lidmi (v bezpečném prostředí za účasti terapeutů). Uživatelé mají možnost účastnit se společných výletů, exkurzí, kulturních akcí a rehabilitačních pobytů. Zprostředkovává uživatelům možnost zažít a naučit se něco nového, příležitost pěstovat své koníčky a nacházet nové záliby v rámci vzdělávacích, zájmových a volnočasových programů (např. kurzy PC, angličtina, stolní tenis, jízda na kole atd.). Dává uživatelům možnost být někomu prospěšným (např. naučit něčemu, co mne baví nebo co dobře umím) Okamžitá kapacita (individuální/skupinová) 1/15 Lidé s dlouhodobým duševním onemocněním (okruh psychóz, těžká depresivní onemocnění, hraniční stavy) Ne Po Pá 8:00 16:00 14

17 Služby pro osoby se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ rehabilitace Diakonie ČCE Diakonie ČCE Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích Církevní právnická osoba Teplická 1, Litoměřice Sociální rehabilitace Ambulantní a Terénní V rámci služby sociální rehabilitace používáme i metodu podporované zaměstnávání. Jde o časově omezenou službu určenou lidem, kteří chtějí získat a udržet si placené zaměstnání v běžném pracovním prostředí. Jejich schopnosti získat a zachovat si zaměstnání jsou při tom z různých důvodů omezeny do té míry, že potřebují individuální osobní podporu poskytovanou před nástupem do práce i po něm 2 osoby v ambulantní a 2 v terénní, roční kapacita 45 osob Lidé s mentálním, kombinovaným, tělesným a zdravotním postižením chronickým duševním onemocněním Ano 8:00 15:30 15

18 Služby pro osoby se zdravotním postižením Podpora samostatného bydlení Diakonie ČCE Diakonie ČCE Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích Církevní právnická osoba Komenského 224, Terezín Podpora samostatného bydlení Terénní Jedná se o terénní službu, která je poskytována v okruhu 10 km od Terezína. Služba se poskytuje přímo v bytech uživatelů (v bytech ve vlastnictví či v pronájmu uživatele) a v okolí bydliště (například doprovody k lékaři, na nákup atp.). Posláním podpory samostatného bydlení je poskytnout lidem s mentálním postižením bydlení s takovou podporou, která jim umožní žít co nejvíce samostatně, životem srovnatelným s běžným způsobem života jejich vrstevníků. Cílem podpory samostatného bydlení je podporovat soběstačnost uživatelů v oblasti bydlení tak, aby se stali co nejméně závislí na poskytované službě a naučili se využívat své schopnosti. Umožnit uživatelům žít běžným způsobem života, posilovat nezávislost, zodpovědnost a schopnost rozhodování. Okamžitá kapacita 2, denní 8 Lidé s mentálním postižením Kontaktní místo ano Po Pá 8:00 16:00 16

19 Služby pro osoby se zdravotním postižením ODBORNÉ sociální poradenství Hospic sv. Štěpána, o. s. - Poradna a půjčovna pomůcek Hospic sv. Štěpána, o. s Spolek Rybářské nám. 662/4, Litoměřice Odborné sociální poradenství Ambulantní, terénní Poradenství je určeno především pro nemocné v terminálním stádiu onemocnění a jejich blízké, pečující osoby. Okamžitá kapacita 2 Osoby s handicapem, senioři, pečující osoby Ano V pracovní dny 7:30 15:00 17

20 Služby pro osoby se zdravotním postižením odlehčovací služby Hospic sv. Štěpána, o. s. Hospic sv. Štěpána, o. s Spolek Rybářské nám. 662/4, Litoměřice Odlehčovací služby Lůžková, terénní Hospic sv. Štěpána od roku 2001 pečuje o nevyléčitelně nemocné pacienty převážně s nádorovým onemocněním. Pacienti jsou hospitalizováni na jednolůžkových pokojích s přistýlkou pro doprovázejícího. Odlehčovací služby jsou terénní a pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Cílem odlehčovací služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. Lůžková 10/terénní okamžitá 2 Osoby s handicapem, senioři, osoby s mentálním postižením, pečující osoby Ano Nepřetržitě, kontaktní místo pro terénní službu v pracovní dny 7:30 15:00 18

21 Služby pro osoby se zdravotním postižením Služby související DECHOVÝ rehabilitační stacionář ČČK Litoměřice Oblastní spolek ČČK Litoměřice Organizační jednotka Občanského sdružení Litoměřice, Tylova stacionar.webnode.cz zdravotnické zařízení Ambulantní Zdravotní a rehabilitační péče, pedagogická výchova 20 Děti od 2 do 6 let věku Ne Po Pá 6:00 16:00 hodin 19

22 Služby pro osoby se zdravotním postižením Služby související DOMÁCÍ ošetřovatelská péče Oblastní spolek ČČK Litoměřice - Domácí ošetřovatelská péče ALICE Oblastní spolek ČČK Litoměřice Organizační jednotka Občanského sdružení Štětí, Jiráskova ccklitomerice.cz Zdravotnické služby Terénní Zdravotní péče v domácím prostředí 50 Pacienti v domácím prostředí 6:00 20:00 20

23 Služby pro osoby se zdravotním postižením Služby související DOMÁCÍ ošetřovatelská péče FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE - Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba (CHOPS) FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Právnická osoba, církevní Dominikánské náměstí 92/1, Litoměřice Pečovatelská služba Terénní Služba se poskytuje v domácnostech uživatelů. Posláním Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby je zabezpečit, co nejdelší setrvání uživatelů ve vlastním sociálním prostředí, zachovat si svůj vlastní způsob života, s důrazem na důstojnost, kvalitu života a vědomí vlastní hodnoty. Cílem je poskytnout nejen odbornou nebo fyzickou pomoc jiné osoby, ale i radu psychologickou. Snažíme se o zkvalitnění života našich uživatelů v jejich domácím prostředí, kde jsou adaptováni. Prodlužujeme období relativně nezávislého života a oddalujeme nebo dokonce vylučujeme nutnost komplexního ústavního zaopatření. Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba Farní charity Litoměřice /CHOPS/ poskytuje odbornou ošetřovatelskou, rehabilitační a pečovatelskou péči uživatelům v jejich domácím prostředí. Ošetřovatelskou a rehabilitační péči, zajišťují zdravotní sestry dle doporučení příslušného obvodního lékaře, ošetřovatelská služba je plně hrazena zdravotními pojišťovnami. Od poskytujeme domácí hospicovou péči, která je na doporučeni praktického lékaře hrazena ze zdravotního pojištění. Posláním DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE je podpořit a doprovázet umírajícího člověka a jeho rodinu, aby společně a důstojně mohli projít touto životní etapou. Pečovatelskou službu si uživatel hradí sám. Jedná se tedy o službu placenou. Tato služba se provádí u uživatelů, kteří již nejsou schopni vlastními silami zvládat péči o sebe a svou domácnost. Tuto službu zajišťuje pečovatelka. Okamžitá kapacita 1 Osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, senioři. Věková struktura: dospěli (27-64 let), mladší senioři (65-80 let), starší senioři (nad 80 let). Provozní doba pečovatelské a rehabilitační péče je v pracovní dny 7:00 15:30 hodin. Domácí hospicová peče nepřetržitě. 21

24 Služby pro osoby se zdravotním postižením Služby související DOMÁCÍ hospicová péče Lůžková hospicová péče Hospic sv. Štěpána, o. s. Hospic sv. Štěpána, o. s Spolek Rybářské nám. 662/4, Litoměřice Služba blízká Domácí hospicová péče terénní Lůžková hospicová péče pobytová Domácí hospicová péče pomáhá pečovat o nemocné v terminální (konečné) fázi onemocnění v domácím prostředí. Nabízíme služby hospicového týmu zdravotní sestry, lékaři, sociální pracovnice, psycholog, duchovní. Hospicová lůžka jsou určena pro nemocné v terminálním (posledním) stádiu onemocnění, kdy není možné chorobu vyléčit. Paliativní péče, kterou na hospicových lůžkách poskytujeme, je zaměřena na předcházení utrpení a léčbu všech příznaků, které přináší život ohrožující nemoc. Domácí hospicová péče cca 50 klientů/rok Lůžková hospicová péče okamžitá kapacita 26 osoby s handicapem, senioři Lůžková hospicová péče ano Domácí hospicová péče kdykoli /na základě domluvy, otevírací doba kontaktního místa v pracovní dny 7:30 15:00 Lůžková hospicová péče nepřetržitě 22

25 Služby pro osoby se zdravotním postižením Služby související KLUB pod střechou Hospic sv. Štěpána, o. s. Hospic sv. Štěpána, o. s Spolek Rybářské nám. 662/4, Litoměřice Služba blízká Ambulantní Klub pod střechou je určen osobám, které pečují o nemocného člena rodiny a potřebují si oddechnout, nabrat síly, promluvit si s odborníky nebo s jinými pečujícími a také pro osoby, které zpracovávají ztrátu blízké osoby. cca 20 osob pečující osoby, pozůstalí, osoby ohrožené sociálním vyloučením Ano Každý lichý čtvrtek v měsíci od 15:00 do 17:00 hodin (po předchozí domluvě). 23

26 Služby pro osoby se zdravotním postižením Služby související Klub Plamínek Litoměřice ASOCIACE RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ v ČR, o.s. Klub Plamínek Litoměřice Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR Zapsaný spolek - Právnická osoba Kubínova 10, Litoměřice Volnočasové aktivity Klub je určen rodinám s postiženým dítětem. Schází se jednou týdně v Centru Srdíčko v Litoměřicích. Provádíme kreativní činnosti, terapie, výlety a víkendové pobyty. Bez omezení Osoby se zdravotním postižením Úterý 14:00 16:00 24

27 Služby pro osoby se zdravotním postižením Služby související ONKO KLUB VICTORIA Litoměřice ONKO KLUB Victoria Liga proti rakovině a.s Liga Kosmonautů 16, Litoměřice Volnočasové aktivity, osvěta, prevence zdraví Přednášky, pobyty, cvičení Přednášky o zdraví, víkendové pobyty, kultura, zdravotní cvičení 30 osob Onkopacienti, rodinný příslušníci a přátelé, senioři Ano Po 13:00 15:00 hod., první pondělí v měsíci 13:00 16:00 hod. 25

28 Služby pro osoby se zdravotním postižením Služby související Diakonie ČCE - Čajovna HÓRA Diakonie ČCE Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích Církevní právnická osoba Osvobození 19, Litoměřice Čajovna - chráněné pracoviště Chráněné pracoviště Čajovna Hóra vytváří přirozenou alternativu pro setkávání a odpočinek všech, kdo hledají klidný, tichý, nezakouřený prostor. Příjemné prostředí vybízí ke zpomalení, zastavení, oddechu. Individuálně řešená zákoutí zajišťují potřebné soukromí. Čajovna má bezbariérový přístup. Za příhodného počasí slouží k posezení i malá terasa a zahrada. Chráněné pracoviště umožňuje zaměstnání osob se zdravotním a mentálním znevýhodnění. Veřejnost Ano PONDĚLÍ 14:00 23:00 ÚTERÝ 14:00 23:00 STŘEDA 14:00 23:00 ČTVRTEK 14:00 23:00 PÁTEK 14:00 23:00 SOBOTA 16:00 23:00 NEDĚLE 16:00 22:00 26

29 Služby pro osoby se zdravotním postižením Služby související Diakonie ČCE - Multifunkční prostor Oka.mžik Diakonie ČCE Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích Církevní právnická osoba Osvobození 19, Litoměřice , Komunikační prostor Chráněné pracoviště Oka.mžik je sál s bezbariérovým nájezdem v těsném sousedství čajovny Hóra Okamžik je možné si pronajmout a uspořádat vlastní soukromou akci nebo akci pro veřejnost. Je možné se také zúčastnit plánované akce dle aktuálního programu. Pořádáme : koncerty výstavy besedy přednášky autorská čtení cestopisná vyprávění a mnoho dalšího K soukromým akcím, vernisážím či při jiných příležitostech můžeme zajistit raut z chráněného pracoviště restaurace Klobouk Diakonie v Terezíně, čímž také podpoříte pracovně tréninkový program pro lidi se zdravotním a mentálním postižením. Vždy zajistíme profesionální zázemí. Vybavení sálu: konferenční stoly, stolky, židle... zvuková aparatura pro výstavy obrazové rámy 100x70 cm (25 ks), stojany na obrazy (12 ks), závěsný systém pro promítání dataprojektor, promítací plátno, notebook, zatemňovací žaluzie ostatní flipchart, CD přehrávač, cvičící podložky, větrák, rychlovarná konvice, varna na horkou vodu, drobné nádobí atd. Velikost sálu pro cca 40 osob Veřejnost Ano Při pronájmu dle dohody, v době plánovaných akcí dle aktuálního programu. 27

30 Služby pro seniory PEČOVATELSKÁ služba KDP Sluníčko Mgr. Lucie Brožková Fyzická osoba Příčná 376/18, Lovosice Místo poskytování: okres Litoměřice Pečovatelské služby Terénní Pečovatelské služby jsou poskytovány ve vlastním prostředí klienta 3 Senioři Ano PO PÁ 7:00 15:00 (otevírací doba kanceláře) 28

31 Služby pro seniory PEČOVATELSKÁ služba FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Právnická osoba, církevní Švermova, Litoměřice mob.: Pečovatelská služba Terénní Službu poskytujeme uživatelům v jejich domácnostech na území města Litoměřice a v domácnostech v Domech s pečovatelskou službou. Poslání: Základním posláním pečovatelské služby je péče o seniory a zdravotně postižené občany a zabezpečení potřeb těchto osob v jejich domácnostech. Tímto jim umožňujeme, aby mohli co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí. Cíle: Podporovat uživatele v zachování jejich způsobu života ve vlastních domácnostech. Cílem PS je, že 80 % uživatelů zůstane ve své domácnosti, což znamená, že nebude potřebovat jiné pobytové sociální služby. - Pomoci překlenout i přechodné období se zhoršeným zdravotním stavem, který nevyžaduje hospitalizaci. Cílem je, že uživateli PS pomůže překlenout období zvýšené potřebnosti pečovatelské služby a na konci tohoto období nebude uživatel PS potřebovat v tak vysoké míře nebo vůbec. Okamžitá kapacita 10 Osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dítětem/dětmi, senioři. Věková struktura: mládí dospěli (19-26 let), dospěli (27-64 let), mladší senioři (65-80 let), starší senioři (nad 80 let) V časových intervalech: Po, Út, St, Čt, Pá od 7:00 do 20:00 hod. So, Ne od 7:00 do 18:00 hod. 29

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb.

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení.

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení. SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ Chráněné bydlení V Aleji 434, 734 01 Karviná - Ráj ------------------------------------------------------------------------------------------------- SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.

Více

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Změna druhologie sociálních služeb návrh 1 (nejfrekventovanější názor externích expertů MPSV) do konzultačního procesu

Změna druhologie sociálních služeb návrh 1 (nejfrekventovanější názor externích expertů MPSV) do konzultačního procesu Změna druhologie sociálních služeb návrh 1 (nejfrekventovanější názor externích expertů MPSV) do konzultačního procesu Priority Základem je zpřehlednění systému sociálních služeb, odstranění duplicit v

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s.

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Rozsah poskytování sociální služby pro pana. Domov se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Poskytnutí ubytování

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Organizační řád pečovatelské služby

Organizační řád pečovatelské služby Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Organizační řád pečovatelské služby I. Základní ustanovení veřejný závazek I.1 Úvod Poskytovatelem pečovatelské služby je Město Šenov,

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Sociální poradenství

Sociální poradenství Sociální poradenství Dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách: 2 odst. 1) Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství ( 37 odst. 2) o možnostech řešení nepříznivé

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Veřejný závazek sociální služby Chráněné bydlení. Oblastní spolek ČČK Hradec Králové

Veřejný závazek sociální služby Chráněné bydlení. Oblastní spolek ČČK Hradec Králové Oblastní spolek ČČK Hradec Králové Veřejný závazek sociální služby Chráněné bydlení (výtah z Vnitřních pravidel poskytované sociální služby Chráněné bydlení, DaMPi dům chráněného bydlení Oblastního spolku

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Třebechovice pod Orebem

Třebechovice pod Orebem Třebechovice pod Orebem Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz Chci žít v místě, kde to znám poskytnout bydlení dospělým

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

Dům na půl cesty Jičín

Dům na půl cesty Jičín Dům na půl cesty Jičín Aktivita je součástí individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji (www.socialniprojekty.cz). Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Dům na půl cesty Jičín

Dům na půl cesty Jičín Dům na půl cesty Jičín Aktivita je součástí individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji (www.socialniprojekty.cz). Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně Směrnice ředitele č. 1/2014 Ceník služeb SSMO Účinnost od: 1.1.2014 Platnost do: doba neurčitá Schválil: Bc. Jitka

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Tloskov 1 Neveklov 257 56 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 IČO: 640841 Zřizovatel: MPSV ČR fax Telefonní spojení: Spojovatelka: 317 740 111 Ředitel: 317 740 101 www.tloskov.cz

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ

službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ VYHLÁŠKA č 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách DATUM AKTUALIZACE:

Více

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Poslání sociální služby Motto: Domov je tam,

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č./ze dne..

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č./ze dne.. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č./ze dne.. Smluvní strany: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 zastoupená MUDr. Ing. Robertem Plachým

Více

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Kulatý stůl na téma Uplatnitelnost lidí s mentálním postižením na trhu

Více

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace, IČ 48379808, se sídlem Skořická 314, 338 43 Mirošov 1 Standard č.1 Domov pro seniory Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Centrum sociálních služeb Naděje Broumov Jiráskova 193, 550 01 Broumov IČO 48623865 Tel. 491 523 595-6, 774 450 631 e-mail: domovd.broumov@tiscali.

Centrum sociálních služeb Naděje Broumov Jiráskova 193, 550 01 Broumov IČO 48623865 Tel. 491 523 595-6, 774 450 631 e-mail: domovd.broumov@tiscali. Centrum sociálních služeb Naděje Broumov Jiráskova 193, 550 01 Broumov IČO 48623865 Tel. 491 523 595-6, 774 450 631 e-mail: domovd.broumov@tiscali.cz Kontakty: Ředitelka: Ing. Milada Kubalíková tel. 491

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Žadatel: IČ: Požadovaná částka:

Žadatel: IČ: Požadovaná částka: Granty 2013 Návrh výboru pro sociální politiku 1. MV II/s-o. s./1-2695/94 R ze dne 12. 12. 1994 ADRA Praha o. s., Klikatá 1238/90 c, Praha, Pobočka Česká Lípa, Čs. Armády 1578 61388122 30.950,- Kč 24.000,-

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Úhrada klienta

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Úhrada klienta Ceník Od 1. ledna 2007 nahradila dávku zvýšení důchodu pro bezmocnost nová dávka, příspěvek na péči ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. (dále jen PNP )

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby 1. Poslání V denním stacionáři nabízíme lidem s mentálním, kombinovaným a jiným zdravotním postižením (lidé s psychickým onemocněním) ve věku od 16 do 64 let laskavé a klidné prostředí. Dále poskytujeme

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší ZÁMĚRY TKS 13 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracoval Zpracovala: tým: Ing.

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více