Základní škola a Mateřská škola,jevišovice,okres Znojmo. Výroční zpráva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola,jevišovice,okres Znojmo. Výroční zpráva"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola,jevišovice,okres Znojmo Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mgr.Jan Vajčner V Jevišovicích ředitel školy 1

2 Část I. Základní charakteristika školy Základní škola a Mateřská škola,jevišovice,okres Znojmo Zřizovatel školy: Město Jevišovice Ředitel školy: Mgr.Jan Vajčner Zástupce ředitele školy : RNDr.Eva Dohnalová Součásti školy: základní škola,mateřská škola,školní družina,školní jídelna telefon, fax: a/základní škola: Stav k Počet tříd Počet Počet žáků Průměrný počet ročníků žáků na třídu 1.stupeň ,50 2.stupeň ,00 Celkem ,30 Stav žáků na konci školního roku byl 193: V průběhu školního roku odešli ze školy 4 žáci,přišlo 2 žáků. Žáci podle spádových obcí/začátek školního roku/: Jevišovice celkem: 88 dívky: 46 chlapci: 42 Biskupice /+Pulkov/ Bojanovice Boskovštejn Černín Jiřice Slatina Rozkoš Střelice Vevčice Hostim Prokopov Únanov Celkem:

3 Celkový počet žáků v ročnících: 1. ročník - 36 dívky: 19 chlapci : Průměrný počet žáků na učitele /učitelé přepočtené úvazky/ : 12,92 /12,1 Učitelé : funkce: aprobace: RNDr.Eva Dohnalová zástupce ředitele školy M-Inf Mgr.Jan Vajčner ředitel školy Bi-Tv Mgr.Josef Fabík třídnictví v VI. třídě Čj-Z Mgr.Jordánková Kamila třídnictví v IX.třídě Čj-Rv Mgr.Karlová Jolana třídnictví v I.A třídě 1.stup. Mgr.Lenka Líšková třídnictví ve IV.třídě 1.stup. Mgr.Kateřina Neuschlová výchovná poradkyně Ch-Př Mgr.Ivana Radová třídnictví ve II.třídě 1.stup. Mgr.Jindra Sokolová třídnictví v V.třídě 1.stup. Mgr.Markéta Vajčnerová Nj Mgr.Petra Vaňková třídnictví v I.A třídě 1.stup. Mgr.Milada Zavadilová třídnictví v VIII.třídě M-Dg Mgr.Hana Zeiserová třídnictví v VIII. třídě D-Rj Aprobovanost výuky: Plně aprobovaně probíhala výuka na celém 1.stupni v předmětech matematika,jazyk český, hudební výchova,pracovní činnosti,informatika. Částečně aprobovaně byl vyučován anglický jazyk,prvouka,přírodověda,vlastivěda,výtvarná výchova,tělesná výchova. Na 2.stupni : Plně aprobovaně : matematika,,dějepis,zeměpis,přírodopis,chemie,německý jazyk,hudební výchova. Částečně aprobovaně: český jazyk,informatika,tělesná výchova. Neaprobovaně : fyzika, anglický jazyk,občanská výchova,výtvarná výchova,pracovní činnosti. Výchovný poradce : Mgr.Kateřina Neuschlová Preventista sociálně patologických jevů : Mgr.Josef Fabík Metodik informačních technologií : RNDr.Eva Dohnalová Výuka nepovinného předmětu náboženství : Mgr.Jiří Ochman Celkový počet vyučovacích hodin náboženství na škole za týden : 2 3

4 Zvolený vzdělávací program Název zvoleného Číslo jednací vzdělávacího programu Žít spolu 360/2007,aktualizovaný k V ročníku Učebny: 10 kmenových tříd 6 odborných učeben informatiky,jazyků, chemie a fyziky,přírodopisu,hudební výchovy,tělocvična b/školní družina Počet zapsaných žáků k : 70 Počet oddělení: 3 Pedagogičtí pracovníci ve školní družině: Helena Neumannová vedoucí vychovatelka ŠD / pracovní úvazek 1,000 Lenka Nováková vychovatelka ŠD / pracovní úvazek 0,536 Mgr.Markéta Vajčnerová vychovatelka ŠD / pracovní úvazek 0,179 Mgr.Ivana Radová 0,107 Mgr.Jolana Karlová 0,054 Mgr.Petra Vaňková 0,054 Vychovatelky ve školní družině ve školním roce 2013/2014 plně kvalifikované. Školní družina byla v tomto školním roce umístěna ve své vlastní třídě v hlavní budově školy a využívala i vedlejší třídy 1.stupně. K venkovním činnostem využívala ŠD především na školní hřiště. c/mateřská škola Počet zapsaných dětí k : 53 Počet oddělení : 2 Pedagogičtí pracovníci v mateřské škole: Ivana Peksová vedoucí učitelka mateřské školy,/pracovní úvazek 1,000/ Jitka Madejová učitelka /pracovní úvazek 1,000/ Leona Čábelová - učitelka /pracovní úvazek 1,000/ Lenka Nováková učitelka /pracovní úvazek 0,483/ Všechny učitelky mateřské školy jsou kvalifikované. Pro svůj provoz využívala mateřská škola vlastní zařízení v Komeniu,školní dvůr,dětské hřiště. Na vycházky chodila do zámeckého parku. Další údaje o mateřské škole uvedeny v příloze Výroční zpráva Mateřské školy Jevišovice d/školní jídelna /počty strávníků uvedeny k / : Počet dětí-strávníků: 224 Počet dospělých strávníků pracovníků školy: 27 Počet cizích strávníků: 43

5 Pracovníci školní jídelny: Marie Šťastná vedoucí školní jídelny Anna Fialová kuchařka Marie Hasmanová hlavní kuchařka Iva Svobodová pomocná kuchařka / pracovní úvazek 0,500 / Provoz školní jídelny v budově Komenia. Správní zaměstnanci školy : Květoslav Petříček školník/pracovní úvazek 1,000/, topič /pracovní úvazek 0,500/ Lenka Kremláčková hospodářka / pracovní úvazek 0,813/ Zdeňka Rožnovská uklízečka v budově Komenia /pracovní úvazek 1,000/ Iva Svobodová uklízečka v hlavní budově/ pracovní úvazek 0,500/ Jaroslava Řiháčková uklízečka v hlavní budově /pracovní úvazek 1,000/ Materiálně technické podmínky pro provoz školy změny ve školním roce 2013/2014: Ve školním roce 2013/2014 byly v průběhu hlavních školních prázdnin provedeny úpravy v hlavní budově školy i v budově Komenia.Do hlavní budovy školy byla z Komenia přestěhována I.třída, a to do bývalé učebny přírodopisu na chodbě u tělocvičny.učebna byla upravena pro potřebu žáků I.třídy.Došlo k rekonstrukci osvětlení,opravě topných těles,uzpůsobení interaktivní tabule,úpravě vybavení třídy nábytkem a kobercem.v důsledku umístění I.třídy byla učebna přírodopisu přestěhována do 1.poschodí.Všech 10 tříd základní školy bude v následujícím školním roce tedy v hlavní budově školy.v průběhu prázdnin byly v hlavní budově vymalovány chodby a a třídy.kapacita šatny byla zvýšena pořízením 12 šatnových skříní. Nejvíce změn se týká mateřské školy v budově Komenia.Mateřská škola byla rozšířena o jednu třídu uvolněním učebny I.třídy.Nová třída mateřské školy byla kompletně upravena a vybavena pro potřebu mateřské školy.byl pořízen odpovídající nábytek,hračky.dále před třídu byly zakoupeny nové šatní skříňky pro 15 dětí.na chodbě před novou třídou bylo upraveno sociální zařízení a chodba byla přepažena zástěnou oddělující areál od schodiště.v této části mateřské školy byla též zřízena přípravna svačin.ve Sluníčkové třídě bylo rozšířeno sociální zařízení tak, aby odpovídalo hygienickým požadavkům. Na zahradě za Komeniem bylo v průběhu prázdnin postaveno pěkné dětské hřiště v hodnotě ,- Kč.Celkové finanční prostředky,které byly vloženy do úprav v mateřské škole činí ,-Kč. 5

6 Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání / na konci školního roku 2013/ Celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet Prospělo s Prospělo Neprospěl Opakují žáků vyznamenání bez (*) o bez (*) Celkem za 1. stupeň Celkem za 2. stupeň Celkem za školu Hodnocení chování Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 2 4 2, ,01 Všichni zbývající žáci = 186 byli z chování hodnoceni stupněm 1 Pochvaly a výchovná opatření : Pochvala ředitele školy: 93 žáků Pochvala třídního učitele: 26 žáků Napomenutí třídního učitele: 1 žáci Důtka třídního učitele: 3 žáků Důtka ředitele školy: 3 žáků 3.Celkový počet zameškaných hodin na škole za školní rok 2012/2013 = 6490 hodin, průměr na jednoho žáka činil 33,98 hodin.

7 Část III. Údaje o přijímacím řízení na střední školu Školní rok 2013/2014 Gymnázia SOŠ SOU Celkem: 4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium Počty přijatých žáků Vycházející žáci ve školním roce 2013/2014 a výsledky přijímacího řízení na střední školy: Bajcar David SOU Znojmo,Přímětická truhlář Dřevojan Marek SOŠ Znojmo,Dvořákova agropodnikání Dvořák Vítězslav SZŠ Znojmo,Jana Palacha zdravotnický asistent Fusek Bohumil SOU Znojmo,Uhelná zedník Hubner Petr SOU Znojmo,Dvořákova opravář zem.strojů Kudláček Matěj SOU,Znojmo,Přímětická truhlář Magát Zdeněk SOU Znojmo,Přímětická truhlář Malý Stanislav SŠŘ Třebíč opravář zem.strojů Novotný Tomáš SOU Mor.Budějovice mechanik seřizovač Srb Josef SOŠ Znojmo,Dvořákova agropodnikání Pospíchal Jakub SOU Znojmo,Dvořákova kuchař-číšník Bouzková Andrea SOŠ Třebíč veterinářství Brussmanová Monika SOU Znojmo,Přímětická kuchař - číšník Držmíšková Kateřina SOŠ Znojmo,Přímětická sociální činnost Fialová Martina SOŠ Znojmo,Přímětická sociální činnost Havelková Diana SOU Znojmo,Dvořákova cukrářka Kněžíčková Tereza SOŠ Znojmo,Přímětická cestovní ruch Minarčíková Monika SPŠ Znojmo,Pontassievská lyceum Němcová Dorota SŠS Třebíč architektura Provazníková Lucie SPŠ Břeclav,E.Beneše provoz a ekonomika Pšenčíková Barbora SOŠ Znojmo,Přímětická sociální činnost Valová Lenka SOU Znojmo,Dvořákova zahradník Valová Věra SZŠ Třebíč agropodnikání Zápis žáků do I.třídy pro školní rok 2014/2015 se konal K zápisu se dostavilo a zapsáno bylo 25 žáků, u 6 z nich podali rodiče žádost o odklad školní docházky. Rozhodnutí ředitele školy o odkladu povinné školní docházky obdrželo 6 žáků. Třídní schůzky v úvodu školního roku 2013/2014 V průběhu měsíce září se konaly třídní schůzky třídních učitelů s rodiči žáků jednotlivých tříd. Schůzky byly organizovány tak,aby byla umožněna účast všem rodičům dané třídy. Třídní schůzky v rámci celé školy v průběhu školního roku :

8 Část IV. Účast školy v soutěžích a olympiádách: - matematická olympiáda v 6.-9.ročníku - biologická olympiáda kategorie C, D - zeměpisná olympiáda kategorie 6.,7.,8.-9.třída - dějepisná olympiáda - Pythagoriáda 6.a 7.tříd - Matematický klokánek - Liskulka matematická soutěž pro 1.stupeň - jazyková soutěž - dopravní soutěž mladých cyklistů kategorie I. a II. - soutěž zdravotních hlídek - Znojemský slavíček - Felix futurum prezentuj svou školu - výtvarná soutěž - Dopravní - výtvarná soutěž Chraňme přírodu - výtvarná soutěž Čtěte se slonem Bobem II.třída - dyslektická olympiáda - okresní přebor žákyň ve volejbalu - celoroční soutěž - okresní kolo ve volejbalu - žákyně - okresní kolo v košíkové - žákyně - okresní kolo v halové kopané - CocaCola cup v kopané - McDonals cup ve fotbalu kategorie A a B - okresní přebor v přehazované - okresní kolo ve vybíjené - okresní kolo ve florbalu-orion cup - 2.stupeň - okresní turnaj ve florbalu pro 1.stupeň - Pohár rozhlasu v lehké atletice - okresní přebor v lehké atletice - okresní přebor v přespolním běhu - lehkoatletická olympiáda pro 1.stupeň v Kravsku - plnění OVVZ všichni žáci od IV do IX.třídy - Dračí lodě okresní soutěž škol - soutěž divadelních souborů ve Vyškově - přehlídka divadelních souborů v Prosiměřicích

9 Významné úspěchy žáků školy ve školním roce 2013/2014 Okresní kolo matematické olympiády kategorie Z7 : Nikola Čížková - 2.místo Okresní kolo matematické olympiády Z5 : Jiřina Štěpánková 2.místo Okresní kolo recitační soutěže. Barbora Fialová - 1.místo Znojemský slavíček : Karel Auer - 2.místo Okresní kolo - matematický Klokánek 4.ročník 3.místo Marie Tenorová Okresní kolo matematický Benjamínek - 6.ročník 4.místo Martin Líška Matematická olympiáda Lískulka 2014: 1.ročník 8.místo - Valentýna Hilšerová 2.ročník 1.místo Mojmír Tesař Dopravní soutěž mladých cyklistů: Mladší kategorie - okresní kolo - 2.místo krajské kolo - 3.místo Starší kategorie okresní kolo - 3.místo Tenorová Marie Auerová Petra Brandauer Gabriel Černý Marian Čížková Nikola Derková Julie Líška Martin Dvořák Vítězslav Soutěž mladých zdravotníků : Mladší kategorie okresní kolo 4.místo Starší kategorie okresní kolo 4.místo 9

10 Soutěž škol Felix futurum : 2.místo Okresní soutěž škol - Dračí lodě : 2.místo Okresní přebor ve volejbalu / celoroční soutěž/ : Dívky - 3.místo Konvalinková Ilona Novotná Gabriela Částková Julie Jílková Jana Protivínská Simona Němcová Dorota Fialová Martina Okresní soutěž v přehazované 1.stupeň : Dívky 3.místo Chlapci 5.místo Okresní soutěž ve vybíjené - 1.stupeň : 5.místo Vánoční florbalový turnaj 5.tříd 6.místo Okresní kolo - Pohár rozhlasu v lehké atletice 2.místo mladší žákyně Barbora Fialová Ilona Konvalinková Jana Hochová Gabriela Novotná Julie Částková Simona Protivínská Nikola Čížková Erika Dvořáková 5.místo mladší žáci Okresní kolo přespolní běh 2.místo mladší žákyně 3.místo starší žákyně

11 Okresní přebor v lehké atletice : 1.místo Kamil Švabík hod kriketovým míčkem /přípravka/ 1.místo Aneta Pospíchalová běh na 600 m /přípravka/ 2.místo hod kriketovým míčkem/přípravka/ 1.místo - Jan Hoch skok daleký /mladší žáci/ 1.místo 60 m /mladší žáci/ 3.místo Barbora Fialová běh na 800 m /mladší žákyně/ 1.místo Martina Fialová běh na 800 m /starší žákyně/ 2.místo běh na 60 m/starší žákyně/ 1.místo Julie Částková běh na 800 m /mladší žákyně/ 2.místo běh na 60 m /mladší žákyně/ 1.místo Dorota Němcová vrh koulí /starší žákyně/ 3.místo Nikola Čížková skok vysoký/mladší žákyně/ 3.místo skok daleký /mladší žákyně/ 3.místo Kristýna Hubnerová běh na 60 m/starší žákyně/ 3.místo - běh na 800 m/starší žákyně/ Odznak všestrannosti olympijských vítězů : Diamantový odznak získalo 6 žáků Zlatý odznak získalo 7 žáků Stříbrný odznak získalo 10 žáků Bronzový odznak získalo 22 žáků 11

12 Akce organizované školou pro žáky v průběhu školního roku 2013/2014 Kurz plavání III.-V.třída Lyžařský výcvik v Kunčicích Jeseníky celkem se zúčastnilo 38 žáků školy - organizoval ředitel školy Jan Vajčner Vánoční turnaj smíšených dvojic ve volejbalu zúčastnilo se 12 dvojic - organizoval ředitel školy Jan Vajčner Mikulášská nadílka žáků IX.třídy organizovala paní učitelka Kamila Jordánková Sbíráme s panem Popelou sběr starého papíru,soutěž mezi třídami organizovala zástupkyně ředitele školy Eva Dohnalová Vánoční koncert pro žáky školy a pro veřejnost - připravila paní učitelka Jolana Karlová a Ivana Peksová Vánoční jarmark připravila paní učitelka Hana Zeiserová Barevný týden organizoval Školní parlament Relace do školního rozhlasu v průběhu školního roku - organizovala paní učitelka Hana Zeiserová Koncert ke Dni Matek pro veřejnost - připravila paní učitelka Jolana Karlová Den dětí karneval v tělocvičně školy,průvod masek městem - - organizovala paní učitelka Eva Dohnalová Lízátkový běh zúčastnili se všichni žáci 1. 5.ročníku a děti z mateřské školy - organizovala paní učitelka Markéta Vajčnerová

13 Olympijský den zúčastnili všichni žáci 1.stupně - organizovala paní učitelka Markéta Vajčnerová zúčastnili se všichni žáci 2.stupně - organizoval ředitel školy Jan Vajčner Výstava prací žáků ke konci školního roku připravila paní učitelka Hana Zeiserová Školní akademie / program v příloze/ vystoupení pro žáky školy a pro veřejnost - organizoval ředitel školy Jan Vajčner Předplatné pro 2.stupeň Městské divadlo ve Znojmě 3 představení v průběhu školního roku - organizoval pan učitel Josef Fabík Předplatné pro 1.stupeň - Městské divadlo ve Znojmě 5 představení v průběhu školního roku - organizovala paní učitelka Jolana Karlová Kulturní vystoupení pro žáky konaná ve škole : Beseda s cestovatelem - 2.stupeň Výchovný koncert - MŠ a I.třídy Divadélko pro školy,hradec Králové,1. a 2.stupeň Beseda s atletkou Šárkou Kašpárkovou Filmové představení Znojmo Hobit 2 2.stupeň Filmové představení Znojmo Ledové království 1.stupeň Maňáskové divadlo MŠ,I. III.třídy Pohádky H.Macourka MŠ a I.tříd Přednáška o Hawai 2.stupeň Zájezd do divadla v Brně- Liška Bystrouška O perníkové dědkovi divadelní představení MŠ a 1.stupeň Školní akademie celá škola Dopravní výchova Výuku dopravní výchovy pro IV.třídu,zajišťovala autoškola Chládek ze Znojma.Výuka probíhala ve škole v Jevišovicích.Pro praktický výcvik bylo využito mobilní dopravní hřiště. Celkem měli žáci v průběhu školního roku 4 lekce dopravní výchovy. Sběr léčivých bylin Sběr probíhal v jarních měsících.ve školním roce 2013/2014 sbírali žáci pomerančovou kůru, lipový květ.odevzdáno bylo 64 kg. - organizovala paní vychovatelka Helena Neumannová Projekty : Čarodějný den V.třída pro I.A,I.B,II.třídu Ochrana člověka při mimořádných událostech celá škola Výtvarná dílna Kouzelná albíčka školní družina Zdravé zuby - 1.stupeň Ovoce do škol Školní mléko 13

14 Exkurze: JE Dukovany,vodní elektrárna Dalešice - VIII. a IX.třída Středisko environmentální výchovy Chaloupky II. a V.třída Technické muzeum v Brně, VI. a VII.třída Středisko environmentální výchovy Chaloupky III. a IV.třída Návštěva zemědělského hospodářství u Aurů VII.třída Středisko environmentální výchovy Chaloupky VII. a VIII.třída Středisko environmentální výchovy Chaloupky VII. a VIII.třída Exkurze Vevčice V.třída Planetárium v Brně VII. a VIII.třída Exkurze do NP Podyjí VII. a VIII.třída Equifarma, Záduška - III.třída V průběhu školního roku - Knihovna v Jevišovicích - I. IX.třída Akce organizované pro veřejnost: Rozsvícení vánočního stromu v Domově pro seniory MŠ a I.třídy Vánoční zpívání v kostele pěvecké sbory Vánoční pečení, Domov pro seniory - I.A Vánoční pečení, Domov pro seniory I.B Vánoční koncert v Domově pro seniory Vánoční koncert v Jevišovicích Školní vánoční jarmark Vánoční koncert v Boskovštejně Školní ples Barvení vajíček v Domově pro seniory I.A Barvení vajíček v Domově pro seniory I.B Pálení čarodějnic v Domově pro seniory MŠ,I.A a I.B třídy Vystoupení pěveckých sborů ve Slatině Koncert ke Dni matek v Domově pro seniory Koncert ke Dni matek v Jevišovicích Školní jarmark Dětský den- karnevalový průvod městem Třešňobraní v Domově pro seniory, MŠ a I.A,I.B Školní akademie I ve školním roce 2013/2014 umožnila škola činnost soukromé hudební školy Yamaha z Moravských Budějovic.Výuka probíhala ve čtvrtek a pátek každý týden.školu ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo 58 žáků.učilo se hře na zobcové flétny,kytary a elektrofonické varhany. V rámci sociální a osobnostní výchovy se škola podílela na těchto sbírkách : Život dětem na podporu speciálních oddělení v dětských nemocnicích. Chrpa získání prostředků na léčbu dětí pomocí hyporehabilitace. Šance na zapojení zdravotně postižených dětí do společnosti. Adopce dětí na dálku škola již pátým rokem podpořila finanční částkou 6300,- Kč vzdělávání afrického dítěte z Nové Guinei - Tamby Manssare.

15 Školská rada - složení školské rady ve školním roce 2013/2014: Zdeňka Komůrková ing.miroslav Petříček MUDr.Renata Auerová Mgr.Ivana Radová Mgr.Jolana Karlová RNDr.Eva Dohnalová Spolupráce s dalšími organizacemi v obci: I ve školním roce 2013/2014 škola podporovala činnost dětských organizací Junák a Pionýr. V nabídce volnočasových aktivit škola spolupracovala i se Sokolem Jevišovice a Fotbalem Jevišovice. Činnost školního sportovního klubu: -pod hlavičkou ŠSK škola zorganizovala ve školním roce 2013/2014 : - mezitřídní turnaj ve florbalu - vánoční turnaj dvojic ve volejbalu - školní turnaj v beachvolejbalu Činnost Sdružení rodičů při Základní škole Jevišovice: - organizace třídních schůzek a organizace školního plesu zajištění odměn úspěšným žákům na konci školního roku - financování dopravy na exkurze a divadelní představení - příspěvek žákům na lyžařský zájezd - financování dopravy žáků na soutěže Zájmové kroužky ve školním roce 2013/2014 název: počet žáků: vedoucí: Dyslektický/ 11 p.uč.ivana Radová Dopravní /4.-9.r./ 13 p.uč.lenka Líšková Francouzština 6 p.uč.kamila Jordánková Počítače /1.stupeň/ 14 p.zřš.eva Dohnalová Grafomotorický 11 p.uč.petra Vaňková Badminton /5.-9.r./ 18 p.petr Karl Sportovní /4.-5.r./ 14 p.uč.jindra Sokolová Volejbal/ 7.-9.r./ 15 p.řš.jan Vajčner Florbal/2.-4.r./ 16 p.uč.josef Fabík Florbal/5.-9.r./ 12 p.uč.josef Fabík Taekwondo /2.-9.r./ 12 p.eduard Liška Mažoretky /1.-9.r./ 27 p.reháková Jaroslava Celkem pracovalo v kroužcích 183 žáků. 15

16 Zájmové kroužky : grafomotorický,francouzština,dopravní,počítače,sportovní,volejbal,florbal, badminton - pracovaly pod DDM Znojmo mažoretky - pod ZŠ Mor.Budějovice,Havlíčkova taekwondo - pod Sokolem Jevišovice dyslektický- pod školou Žákovský parlament Z každé třídy byli do žákovského parlamentu delegováni dva žáci.parlament se scházel s ředitelem školy v průběhu školního roku pravidelně každý druhý měsíc.žáci přinášeli do školního parlamentu řadu zajímavých podnětů na zlepšení prostředí školy a aktivit školy.

17 Část V. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků V průběhu školního roku 2013/2014 absolvovali učitelé v rámci DVPP tato školení : Mgr.Lenka Líšková RNDr. Eva Dohnalová Mgr.Markéta Vajčnerová Mgr.Kateřina Neuschlová Mgr.Kamila Jordánková Mgr.Jindra Sokolová Mgr.Jan Vajčner Mgr.Libuše Oberreiterová Kurz instruktorů školního lyžování Školská legislativa CŠI Niqes ICT ve škole Umění se prezentovat Komunikace s rodiči Biologicko geografická exkurze Zvládání agresivity,konfliktů Putování za historií Komunikační dovednosti mladších školních dětí Tablet ve výuce Angličtina od začátku Angličtina pro začátečníky Angličtina od začátku Biologicko geografická exkurze Školení vedoucích pracovníků v BOZP a PO Občanský zákoník ve školní praxi Biologicko- geografická exkurze Bezpečnost a ochrana Část VI. Individuální integrace ve školním roce 2013/2014 Typ postižení Ročník Počet žáků Vývojové poruchy učení 3. 2 Vývojové poruchy učení 5. 2 Vývojové poruchy učení 7. 1 Vývojové poruchy učení Celkem 6 Výuka všech integrovaných žáků probíhala podle zpracovaných individuálních vzdělávacích plánů.kromě integrovaných žáků věnovala škola péči i dalším 22 žákům,u kterých pedagogicko psychologická poradna zjistila různá stadia vývojových poruch učení.vybraní žáci chodili dále 1 hodinu do dyslektického kroužku.ve vyučovacích hodinách se učitelé u těchto žáků řídili pokynem MŠMT ČR č.j.23472/92-21/212 - Zajištění péče o žáky s poruchou učení. 17

18 Péče o nadané žáky : Talentovaným žákům se učitelé věnovali individuelně zadáváním náročnějších ůkolů ve vyučovacích hodinách a jejich přípravě do velkého množství různých soutěží a olympiád,kterých se v průběhu školního roku talentovaní žáci úspěšně zúčastňovali. Environmentální výchova Na oblast environmentální výchovy se naše škola již řadu let zaměřuje a dosahuje v této oblasti dobrých výsledků. Koordinátorkou environmentální výchovy ve školním roce 2013/2014 byla paní učitelka Kateřina Neuschlová,V průběhu školního roku byl plněn celoroční plán environmentální výchovy. Škola je zapojena do projektu zaměřeného na získání titulu Ekoškola.Žáci se učí třídit odpad,velká pozornost je věnována šetření elektrickou,tepelnou energií a vodou.škola se také zapojila do akce Recyklohraní,která spočívá v organizaci sběru baterií a vyřazených přístrojů. Žáci naší školy se také starali o čistotu a pořádek v okolí školy.organizaci a kontrolu zajišťovala paní učitelka Markéta Vajčnerová.Dále se škola podílela na udržování pořádku na fotbalovém hřišti,víceúčelovém hřišti a volejbalovém hřišti v parku. Součástí výchovy k ochraně přírody je také péče o naučnou stezku,kterou škola zřídila v krásném údolí Jevišovky v roce 2007.V rámci Dne Země žáci vyčistili od odpadků zámecký park, les okolo přehrady a údolí kolem Jevišovky.Ve školním roce 2012/2013 proběhl na škole třikrát sběr starého papíru,který je organizován ve spolupráci s firmou ASA, pod názvem Sbíráme s Panem Popelou.Při sběrových dnech bylo odevzdáno celkem 21 tun starého papíru. V rámci předmětu pracovní činnosti pečovala děvčata z 8. a 9.ročníku pod vedením paní učitelky Zeiserové o květinovou výzdobu ve škole.chlapci ze stejných ročníků zajišťovali pod vedením pana učitele Fabíka odklízení roztříděného odpadu. Projekty zaměřené na environmetální výchovu,které proběhly na škole ve školním roce 2013/2014: Sběrový den celá škola Středisko EV Chaloupky II. a V.třída Středisko EV Chaloupky III. a IV.třída Světový Den zvířat celá škola Den stromů celá škola Barevný týden celá škola Sběrový den celá škola Výuka v centru ekologické výchovy Chaloupky VII. a VIII.třída Den vody celá škola Středisko EV Chaloupky I.třídy Den ptactva celá škola Den Země celá škola Den Slunce celá škola Den rodiny celá škola Den životního prostředí celá škola Sběrový den celá škola

19 Preventivní programy v rámci prevence sociálně patologických jevů: Bezpečnost silničního provozu Právní vědomí občanů Kamarádi,múj volný čas a já Poruchy příjmu potravy Záškoláctví Virtuální drogy,gamblerství Autoevaulace školy Ve školním roce 2013/2014 se škola zaměřila na zvýšení požadavků na úroveň vzdělávacích výsledků žáků.v průběhu školního roku učitelé pracovali na sjednocení kriterií pro hodnocení žáků a průběžném upřesňování učiva a nároků na žáky.zlepšila se vzájemná spolupráce mezi vyučujícími jednotlivých předmětů i ročníků.při hospitační činnosti byla zjištěna snaha, v co největší míře aktivizovat žáky skupinovými činnostmi,různými formami spolupráce žáků, vytvářením dovedností při praktických činnostech.učitelé se snažili,aby po převážnou část vyurčovací hodiny žáci pracovali a učitel jejich činnost jen řídil.v 9.ročníku bylo provedeno testování žáků testy společnosti Scio v předmětech český jazyk,matematika,anglický jazyk.výsledky žáků IX.třídy v českém jazyce se ukázaly jako podprůměrné.v matematice se naše škola zařadila mezi lepší průměrné školy,výsledky v tomto předmětu byly lepší než u 60% zúčastněných škol.v anglickém jazyce byly výsledky v naší IX.třídě také podprůměrné.celkově 70% škol bylo lepších.při srovnávání uvedených výsledků se zjišťovanými obecně studijními předpoklady vyplývá,že studijní potencionál žáků je v českém jazyce využíván optimálně, v matematice jsou výsledky žáků na vyšší úrovni,ale studijní potencionál žáků v anglickém jazyce je využíván nedostatečně.kladem provedeného testování bylo to,že každý žák obdržel rozbor svých výsledků a doporučení pro výběr dalšího studia. V hodinách matematiky a přírodovědných předmětů je nutné se zaměřit na rozvoj logického myšlení,dále ve všech vyučovacích hodinách procvičovat paměť.u řady žáků se jeví při samostatném řešení úkolů problém v porozumění textu a v pečlivé práci.na tuto oblast se škola zaměří ve větší míře již v příštím školním roce. Při hodnocení žáků učitelé využívali ve větší míře motivace pochvalou.tradičně se škola věnuje integrovaným žákům a i dalším s různou mírou poruch učení.velká pozornost je věnována i žákům talentovaným,kterým je umožňována účast v olympiádách a soutěžích,ve vyučovacích hodinách učitelé rozvíjí jejich talent individuálním přístupem. V oblasti výchovy se škola ve školním roce 2013/2014 zaměřila na důsledné dodržování školního řádu.ne se vším však můžeme být spokojeni.je třeba přisněji postihovat projevy nevhodného chování vůči spolužákům i učitelům.v této oblasti se zlepšila spolupráce s rodiči.celkově jsou,ale žáci naší školy veřejností při různých akcích,exkurzích,výletech,lyžařském kurzu,kulturních vystoupeních hodnoceni velmi kladně. Jevišovicích V, dne.. Mgr.Vajčner Jan 19

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Bukovany Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název: Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín, příspěvková organizace Adresa školy: 696 31 Bukovany 132 IČO 70984042 Vedení

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Součásti školy Škola je plně organizovaná, je zde devět tříd s celkovým počtem žáků do 250, průměr žáků na třídu je kolem 21. Při škole funguje také školní družina se třemi odděleními,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007-08

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007-08 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007-08 a) základní údaje o škole Název školy Základní škola, Přerov,U tenisu 4, 75002 Přerov IČ 60782358 Bankovní spojení 1883122339/0800 Telefon/fax 581601613/581601627

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2014/2015 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2010/2011 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 odst. 1, 2 vyhlášky 15/2005 Sb. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany.

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany. Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 75023482, tel. 544 229 533 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 a) Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Učební plán a koncepce školy

Učební plán a koncepce školy Učební plán a koncepce školy školní rok 2011 / 2012 Učební plán Ve všech ročnících se od letošního roku vyučuje podle ŠVP, jenž byl vytvořen v souladu s RVP ZV Školní vzdělávací program ZV, č.j. 111 2007

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMICE okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁŘÍ 2013 ČÁST I. Charakteristika školy Základní škola Šumice byla rozhodnutím Školského úřadu Uherské

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Akce školy školní rok 2012/2013

Akce školy školní rok 2012/2013 1) Žáci se zapojili do těchto soutěží: Akce školy školní rok 2012/2013 27. ledna 2013 - Dívka roku, K3 Bohumín (Dívka publika žákyně 9. B), 8. února 2013 - Školní kolo v recitační soutěži, 25. února 2013

Více

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s předškoláky Zahájení výuky plavání Navázání spolupráce 1.a

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 280 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 280 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2008/2009 má škola celkem 13 tříd, z toho 5 tříd 1. stupně a 8 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 304 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 23,4. Škola má 10 odborných

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace. O činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace. O činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace O činnosti školy za školní rok 2012/2013 Charakteristika školy Základní škola v Kojeticích sídlí v přízemní

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka:

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2008/2009

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2008/2009 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2008/2009 Svitávka 3. září 2009 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2010/2011 Základní škola Hovězí, okres Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2010/2011 O b s a h : Charakteristika školy Vzdělávací program školy Údaje o pracovnících Údaje o zařazování dětí a žáků Přehledné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 1) Základní údaje o organizaci: Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008 Výroční zpráva byla zpracována ředitelkou školy a schválena

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 1 Základní škola a Mateřská škola Medlov, příspěvková organizace, Medlov 79, 783 91 pošta Uničov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 Zpracovali : pedagogové základní školy ZŠ a MŠ Medlov,

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více