Základní škola a Mateřská škola,jevišovice,okres Znojmo. Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola,jevišovice,okres Znojmo. Výroční zpráva"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola,jevišovice,okres Znojmo Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mgr.Jan Vajčner V Jevišovicích ředitel školy 1

2 Část I. Základní charakteristika školy Základní škola a Mateřská škola,jevišovice,okres Znojmo Zřizovatel školy: Město Jevišovice Ředitel školy: Mgr.Jan Vajčner Zástupce ředitele školy : RNDr.Eva Dohnalová Součásti školy: základní škola,mateřská škola,školní družina,školní jídelna telefon, fax: a/základní škola: Stav k Počet tříd Počet Počet žáků Průměrný počet ročníků žáků na třídu 1.stupeň ,50 2.stupeň ,00 Celkem ,30 Stav žáků na konci školního roku byl 193: V průběhu školního roku odešli ze školy 4 žáci,přišlo 2 žáků. Žáci podle spádových obcí/začátek školního roku/: Jevišovice celkem: 88 dívky: 46 chlapci: 42 Biskupice /+Pulkov/ Bojanovice Boskovštejn Černín Jiřice Slatina Rozkoš Střelice Vevčice Hostim Prokopov Únanov Celkem:

3 Celkový počet žáků v ročnících: 1. ročník - 36 dívky: 19 chlapci : Průměrný počet žáků na učitele /učitelé přepočtené úvazky/ : 12,92 /12,1 Učitelé : funkce: aprobace: RNDr.Eva Dohnalová zástupce ředitele školy M-Inf Mgr.Jan Vajčner ředitel školy Bi-Tv Mgr.Josef Fabík třídnictví v VI. třídě Čj-Z Mgr.Jordánková Kamila třídnictví v IX.třídě Čj-Rv Mgr.Karlová Jolana třídnictví v I.A třídě 1.stup. Mgr.Lenka Líšková třídnictví ve IV.třídě 1.stup. Mgr.Kateřina Neuschlová výchovná poradkyně Ch-Př Mgr.Ivana Radová třídnictví ve II.třídě 1.stup. Mgr.Jindra Sokolová třídnictví v V.třídě 1.stup. Mgr.Markéta Vajčnerová Nj Mgr.Petra Vaňková třídnictví v I.A třídě 1.stup. Mgr.Milada Zavadilová třídnictví v VIII.třídě M-Dg Mgr.Hana Zeiserová třídnictví v VIII. třídě D-Rj Aprobovanost výuky: Plně aprobovaně probíhala výuka na celém 1.stupni v předmětech matematika,jazyk český, hudební výchova,pracovní činnosti,informatika. Částečně aprobovaně byl vyučován anglický jazyk,prvouka,přírodověda,vlastivěda,výtvarná výchova,tělesná výchova. Na 2.stupni : Plně aprobovaně : matematika,,dějepis,zeměpis,přírodopis,chemie,německý jazyk,hudební výchova. Částečně aprobovaně: český jazyk,informatika,tělesná výchova. Neaprobovaně : fyzika, anglický jazyk,občanská výchova,výtvarná výchova,pracovní činnosti. Výchovný poradce : Mgr.Kateřina Neuschlová Preventista sociálně patologických jevů : Mgr.Josef Fabík Metodik informačních technologií : RNDr.Eva Dohnalová Výuka nepovinného předmětu náboženství : Mgr.Jiří Ochman Celkový počet vyučovacích hodin náboženství na škole za týden : 2 3

4 Zvolený vzdělávací program Název zvoleného Číslo jednací vzdělávacího programu Žít spolu 360/2007,aktualizovaný k V ročníku Učebny: 10 kmenových tříd 6 odborných učeben informatiky,jazyků, chemie a fyziky,přírodopisu,hudební výchovy,tělocvična b/školní družina Počet zapsaných žáků k : 70 Počet oddělení: 3 Pedagogičtí pracovníci ve školní družině: Helena Neumannová vedoucí vychovatelka ŠD / pracovní úvazek 1,000 Lenka Nováková vychovatelka ŠD / pracovní úvazek 0,536 Mgr.Markéta Vajčnerová vychovatelka ŠD / pracovní úvazek 0,179 Mgr.Ivana Radová 0,107 Mgr.Jolana Karlová 0,054 Mgr.Petra Vaňková 0,054 Vychovatelky ve školní družině ve školním roce 2013/2014 plně kvalifikované. Školní družina byla v tomto školním roce umístěna ve své vlastní třídě v hlavní budově školy a využívala i vedlejší třídy 1.stupně. K venkovním činnostem využívala ŠD především na školní hřiště. c/mateřská škola Počet zapsaných dětí k : 53 Počet oddělení : 2 Pedagogičtí pracovníci v mateřské škole: Ivana Peksová vedoucí učitelka mateřské školy,/pracovní úvazek 1,000/ Jitka Madejová učitelka /pracovní úvazek 1,000/ Leona Čábelová - učitelka /pracovní úvazek 1,000/ Lenka Nováková učitelka /pracovní úvazek 0,483/ Všechny učitelky mateřské školy jsou kvalifikované. Pro svůj provoz využívala mateřská škola vlastní zařízení v Komeniu,školní dvůr,dětské hřiště. Na vycházky chodila do zámeckého parku. Další údaje o mateřské škole uvedeny v příloze Výroční zpráva Mateřské školy Jevišovice d/školní jídelna /počty strávníků uvedeny k / : Počet dětí-strávníků: 224 Počet dospělých strávníků pracovníků školy: 27 Počet cizích strávníků: 43

5 Pracovníci školní jídelny: Marie Šťastná vedoucí školní jídelny Anna Fialová kuchařka Marie Hasmanová hlavní kuchařka Iva Svobodová pomocná kuchařka / pracovní úvazek 0,500 / Provoz školní jídelny v budově Komenia. Správní zaměstnanci školy : Květoslav Petříček školník/pracovní úvazek 1,000/, topič /pracovní úvazek 0,500/ Lenka Kremláčková hospodářka / pracovní úvazek 0,813/ Zdeňka Rožnovská uklízečka v budově Komenia /pracovní úvazek 1,000/ Iva Svobodová uklízečka v hlavní budově/ pracovní úvazek 0,500/ Jaroslava Řiháčková uklízečka v hlavní budově /pracovní úvazek 1,000/ Materiálně technické podmínky pro provoz školy změny ve školním roce 2013/2014: Ve školním roce 2013/2014 byly v průběhu hlavních školních prázdnin provedeny úpravy v hlavní budově školy i v budově Komenia.Do hlavní budovy školy byla z Komenia přestěhována I.třída, a to do bývalé učebny přírodopisu na chodbě u tělocvičny.učebna byla upravena pro potřebu žáků I.třídy.Došlo k rekonstrukci osvětlení,opravě topných těles,uzpůsobení interaktivní tabule,úpravě vybavení třídy nábytkem a kobercem.v důsledku umístění I.třídy byla učebna přírodopisu přestěhována do 1.poschodí.Všech 10 tříd základní školy bude v následujícím školním roce tedy v hlavní budově školy.v průběhu prázdnin byly v hlavní budově vymalovány chodby a a třídy.kapacita šatny byla zvýšena pořízením 12 šatnových skříní. Nejvíce změn se týká mateřské školy v budově Komenia.Mateřská škola byla rozšířena o jednu třídu uvolněním učebny I.třídy.Nová třída mateřské školy byla kompletně upravena a vybavena pro potřebu mateřské školy.byl pořízen odpovídající nábytek,hračky.dále před třídu byly zakoupeny nové šatní skříňky pro 15 dětí.na chodbě před novou třídou bylo upraveno sociální zařízení a chodba byla přepažena zástěnou oddělující areál od schodiště.v této části mateřské školy byla též zřízena přípravna svačin.ve Sluníčkové třídě bylo rozšířeno sociální zařízení tak, aby odpovídalo hygienickým požadavkům. Na zahradě za Komeniem bylo v průběhu prázdnin postaveno pěkné dětské hřiště v hodnotě ,- Kč.Celkové finanční prostředky,které byly vloženy do úprav v mateřské škole činí ,-Kč. 5

6 Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání / na konci školního roku 2013/ Celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet Prospělo s Prospělo Neprospěl Opakují žáků vyznamenání bez (*) o bez (*) Celkem za 1. stupeň Celkem za 2. stupeň Celkem za školu Hodnocení chování Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 2 4 2, ,01 Všichni zbývající žáci = 186 byli z chování hodnoceni stupněm 1 Pochvaly a výchovná opatření : Pochvala ředitele školy: 93 žáků Pochvala třídního učitele: 26 žáků Napomenutí třídního učitele: 1 žáci Důtka třídního učitele: 3 žáků Důtka ředitele školy: 3 žáků 3.Celkový počet zameškaných hodin na škole za školní rok 2012/2013 = 6490 hodin, průměr na jednoho žáka činil 33,98 hodin.

7 Část III. Údaje o přijímacím řízení na střední školu Školní rok 2013/2014 Gymnázia SOŠ SOU Celkem: 4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium Počty přijatých žáků Vycházející žáci ve školním roce 2013/2014 a výsledky přijímacího řízení na střední školy: Bajcar David SOU Znojmo,Přímětická truhlář Dřevojan Marek SOŠ Znojmo,Dvořákova agropodnikání Dvořák Vítězslav SZŠ Znojmo,Jana Palacha zdravotnický asistent Fusek Bohumil SOU Znojmo,Uhelná zedník Hubner Petr SOU Znojmo,Dvořákova opravář zem.strojů Kudláček Matěj SOU,Znojmo,Přímětická truhlář Magát Zdeněk SOU Znojmo,Přímětická truhlář Malý Stanislav SŠŘ Třebíč opravář zem.strojů Novotný Tomáš SOU Mor.Budějovice mechanik seřizovač Srb Josef SOŠ Znojmo,Dvořákova agropodnikání Pospíchal Jakub SOU Znojmo,Dvořákova kuchař-číšník Bouzková Andrea SOŠ Třebíč veterinářství Brussmanová Monika SOU Znojmo,Přímětická kuchař - číšník Držmíšková Kateřina SOŠ Znojmo,Přímětická sociální činnost Fialová Martina SOŠ Znojmo,Přímětická sociální činnost Havelková Diana SOU Znojmo,Dvořákova cukrářka Kněžíčková Tereza SOŠ Znojmo,Přímětická cestovní ruch Minarčíková Monika SPŠ Znojmo,Pontassievská lyceum Němcová Dorota SŠS Třebíč architektura Provazníková Lucie SPŠ Břeclav,E.Beneše provoz a ekonomika Pšenčíková Barbora SOŠ Znojmo,Přímětická sociální činnost Valová Lenka SOU Znojmo,Dvořákova zahradník Valová Věra SZŠ Třebíč agropodnikání Zápis žáků do I.třídy pro školní rok 2014/2015 se konal K zápisu se dostavilo a zapsáno bylo 25 žáků, u 6 z nich podali rodiče žádost o odklad školní docházky. Rozhodnutí ředitele školy o odkladu povinné školní docházky obdrželo 6 žáků. Třídní schůzky v úvodu školního roku 2013/2014 V průběhu měsíce září se konaly třídní schůzky třídních učitelů s rodiči žáků jednotlivých tříd. Schůzky byly organizovány tak,aby byla umožněna účast všem rodičům dané třídy. Třídní schůzky v rámci celé školy v průběhu školního roku :

8 Část IV. Účast školy v soutěžích a olympiádách: - matematická olympiáda v 6.-9.ročníku - biologická olympiáda kategorie C, D - zeměpisná olympiáda kategorie 6.,7.,8.-9.třída - dějepisná olympiáda - Pythagoriáda 6.a 7.tříd - Matematický klokánek - Liskulka matematická soutěž pro 1.stupeň - jazyková soutěž - dopravní soutěž mladých cyklistů kategorie I. a II. - soutěž zdravotních hlídek - Znojemský slavíček - Felix futurum prezentuj svou školu - výtvarná soutěž - Dopravní - výtvarná soutěž Chraňme přírodu - výtvarná soutěž Čtěte se slonem Bobem II.třída - dyslektická olympiáda - okresní přebor žákyň ve volejbalu - celoroční soutěž - okresní kolo ve volejbalu - žákyně - okresní kolo v košíkové - žákyně - okresní kolo v halové kopané - CocaCola cup v kopané - McDonals cup ve fotbalu kategorie A a B - okresní přebor v přehazované - okresní kolo ve vybíjené - okresní kolo ve florbalu-orion cup - 2.stupeň - okresní turnaj ve florbalu pro 1.stupeň - Pohár rozhlasu v lehké atletice - okresní přebor v lehké atletice - okresní přebor v přespolním běhu - lehkoatletická olympiáda pro 1.stupeň v Kravsku - plnění OVVZ všichni žáci od IV do IX.třídy - Dračí lodě okresní soutěž škol - soutěž divadelních souborů ve Vyškově - přehlídka divadelních souborů v Prosiměřicích

9 Významné úspěchy žáků školy ve školním roce 2013/2014 Okresní kolo matematické olympiády kategorie Z7 : Nikola Čížková - 2.místo Okresní kolo matematické olympiády Z5 : Jiřina Štěpánková 2.místo Okresní kolo recitační soutěže. Barbora Fialová - 1.místo Znojemský slavíček : Karel Auer - 2.místo Okresní kolo - matematický Klokánek 4.ročník 3.místo Marie Tenorová Okresní kolo matematický Benjamínek - 6.ročník 4.místo Martin Líška Matematická olympiáda Lískulka 2014: 1.ročník 8.místo - Valentýna Hilšerová 2.ročník 1.místo Mojmír Tesař Dopravní soutěž mladých cyklistů: Mladší kategorie - okresní kolo - 2.místo krajské kolo - 3.místo Starší kategorie okresní kolo - 3.místo Tenorová Marie Auerová Petra Brandauer Gabriel Černý Marian Čížková Nikola Derková Julie Líška Martin Dvořák Vítězslav Soutěž mladých zdravotníků : Mladší kategorie okresní kolo 4.místo Starší kategorie okresní kolo 4.místo 9

10 Soutěž škol Felix futurum : 2.místo Okresní soutěž škol - Dračí lodě : 2.místo Okresní přebor ve volejbalu / celoroční soutěž/ : Dívky - 3.místo Konvalinková Ilona Novotná Gabriela Částková Julie Jílková Jana Protivínská Simona Němcová Dorota Fialová Martina Okresní soutěž v přehazované 1.stupeň : Dívky 3.místo Chlapci 5.místo Okresní soutěž ve vybíjené - 1.stupeň : 5.místo Vánoční florbalový turnaj 5.tříd 6.místo Okresní kolo - Pohár rozhlasu v lehké atletice 2.místo mladší žákyně Barbora Fialová Ilona Konvalinková Jana Hochová Gabriela Novotná Julie Částková Simona Protivínská Nikola Čížková Erika Dvořáková 5.místo mladší žáci Okresní kolo přespolní běh 2.místo mladší žákyně 3.místo starší žákyně

11 Okresní přebor v lehké atletice : 1.místo Kamil Švabík hod kriketovým míčkem /přípravka/ 1.místo Aneta Pospíchalová běh na 600 m /přípravka/ 2.místo hod kriketovým míčkem/přípravka/ 1.místo - Jan Hoch skok daleký /mladší žáci/ 1.místo 60 m /mladší žáci/ 3.místo Barbora Fialová běh na 800 m /mladší žákyně/ 1.místo Martina Fialová běh na 800 m /starší žákyně/ 2.místo běh na 60 m/starší žákyně/ 1.místo Julie Částková běh na 800 m /mladší žákyně/ 2.místo běh na 60 m /mladší žákyně/ 1.místo Dorota Němcová vrh koulí /starší žákyně/ 3.místo Nikola Čížková skok vysoký/mladší žákyně/ 3.místo skok daleký /mladší žákyně/ 3.místo Kristýna Hubnerová běh na 60 m/starší žákyně/ 3.místo - běh na 800 m/starší žákyně/ Odznak všestrannosti olympijských vítězů : Diamantový odznak získalo 6 žáků Zlatý odznak získalo 7 žáků Stříbrný odznak získalo 10 žáků Bronzový odznak získalo 22 žáků 11

12 Akce organizované školou pro žáky v průběhu školního roku 2013/2014 Kurz plavání III.-V.třída Lyžařský výcvik v Kunčicích Jeseníky celkem se zúčastnilo 38 žáků školy - organizoval ředitel školy Jan Vajčner Vánoční turnaj smíšených dvojic ve volejbalu zúčastnilo se 12 dvojic - organizoval ředitel školy Jan Vajčner Mikulášská nadílka žáků IX.třídy organizovala paní učitelka Kamila Jordánková Sbíráme s panem Popelou sběr starého papíru,soutěž mezi třídami organizovala zástupkyně ředitele školy Eva Dohnalová Vánoční koncert pro žáky školy a pro veřejnost - připravila paní učitelka Jolana Karlová a Ivana Peksová Vánoční jarmark připravila paní učitelka Hana Zeiserová Barevný týden organizoval Školní parlament Relace do školního rozhlasu v průběhu školního roku - organizovala paní učitelka Hana Zeiserová Koncert ke Dni Matek pro veřejnost - připravila paní učitelka Jolana Karlová Den dětí karneval v tělocvičně školy,průvod masek městem - - organizovala paní učitelka Eva Dohnalová Lízátkový běh zúčastnili se všichni žáci 1. 5.ročníku a děti z mateřské školy - organizovala paní učitelka Markéta Vajčnerová

13 Olympijský den zúčastnili všichni žáci 1.stupně - organizovala paní učitelka Markéta Vajčnerová zúčastnili se všichni žáci 2.stupně - organizoval ředitel školy Jan Vajčner Výstava prací žáků ke konci školního roku připravila paní učitelka Hana Zeiserová Školní akademie / program v příloze/ vystoupení pro žáky školy a pro veřejnost - organizoval ředitel školy Jan Vajčner Předplatné pro 2.stupeň Městské divadlo ve Znojmě 3 představení v průběhu školního roku - organizoval pan učitel Josef Fabík Předplatné pro 1.stupeň - Městské divadlo ve Znojmě 5 představení v průběhu školního roku - organizovala paní učitelka Jolana Karlová Kulturní vystoupení pro žáky konaná ve škole : Beseda s cestovatelem - 2.stupeň Výchovný koncert - MŠ a I.třídy Divadélko pro školy,hradec Králové,1. a 2.stupeň Beseda s atletkou Šárkou Kašpárkovou Filmové představení Znojmo Hobit 2 2.stupeň Filmové představení Znojmo Ledové království 1.stupeň Maňáskové divadlo MŠ,I. III.třídy Pohádky H.Macourka MŠ a I.tříd Přednáška o Hawai 2.stupeň Zájezd do divadla v Brně- Liška Bystrouška O perníkové dědkovi divadelní představení MŠ a 1.stupeň Školní akademie celá škola Dopravní výchova Výuku dopravní výchovy pro IV.třídu,zajišťovala autoškola Chládek ze Znojma.Výuka probíhala ve škole v Jevišovicích.Pro praktický výcvik bylo využito mobilní dopravní hřiště. Celkem měli žáci v průběhu školního roku 4 lekce dopravní výchovy. Sběr léčivých bylin Sběr probíhal v jarních měsících.ve školním roce 2013/2014 sbírali žáci pomerančovou kůru, lipový květ.odevzdáno bylo 64 kg. - organizovala paní vychovatelka Helena Neumannová Projekty : Čarodějný den V.třída pro I.A,I.B,II.třídu Ochrana člověka při mimořádných událostech celá škola Výtvarná dílna Kouzelná albíčka školní družina Zdravé zuby - 1.stupeň Ovoce do škol Školní mléko 13

14 Exkurze: JE Dukovany,vodní elektrárna Dalešice - VIII. a IX.třída Středisko environmentální výchovy Chaloupky II. a V.třída Technické muzeum v Brně, VI. a VII.třída Středisko environmentální výchovy Chaloupky III. a IV.třída Návštěva zemědělského hospodářství u Aurů VII.třída Středisko environmentální výchovy Chaloupky VII. a VIII.třída Středisko environmentální výchovy Chaloupky VII. a VIII.třída Exkurze Vevčice V.třída Planetárium v Brně VII. a VIII.třída Exkurze do NP Podyjí VII. a VIII.třída Equifarma, Záduška - III.třída V průběhu školního roku - Knihovna v Jevišovicích - I. IX.třída Akce organizované pro veřejnost: Rozsvícení vánočního stromu v Domově pro seniory MŠ a I.třídy Vánoční zpívání v kostele pěvecké sbory Vánoční pečení, Domov pro seniory - I.A Vánoční pečení, Domov pro seniory I.B Vánoční koncert v Domově pro seniory Vánoční koncert v Jevišovicích Školní vánoční jarmark Vánoční koncert v Boskovštejně Školní ples Barvení vajíček v Domově pro seniory I.A Barvení vajíček v Domově pro seniory I.B Pálení čarodějnic v Domově pro seniory MŠ,I.A a I.B třídy Vystoupení pěveckých sborů ve Slatině Koncert ke Dni matek v Domově pro seniory Koncert ke Dni matek v Jevišovicích Školní jarmark Dětský den- karnevalový průvod městem Třešňobraní v Domově pro seniory, MŠ a I.A,I.B Školní akademie I ve školním roce 2013/2014 umožnila škola činnost soukromé hudební školy Yamaha z Moravských Budějovic.Výuka probíhala ve čtvrtek a pátek každý týden.školu ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo 58 žáků.učilo se hře na zobcové flétny,kytary a elektrofonické varhany. V rámci sociální a osobnostní výchovy se škola podílela na těchto sbírkách : Život dětem na podporu speciálních oddělení v dětských nemocnicích. Chrpa získání prostředků na léčbu dětí pomocí hyporehabilitace. Šance na zapojení zdravotně postižených dětí do společnosti. Adopce dětí na dálku škola již pátým rokem podpořila finanční částkou 6300,- Kč vzdělávání afrického dítěte z Nové Guinei - Tamby Manssare.

15 Školská rada - složení školské rady ve školním roce 2013/2014: Zdeňka Komůrková ing.miroslav Petříček MUDr.Renata Auerová Mgr.Ivana Radová Mgr.Jolana Karlová RNDr.Eva Dohnalová Spolupráce s dalšími organizacemi v obci: I ve školním roce 2013/2014 škola podporovala činnost dětských organizací Junák a Pionýr. V nabídce volnočasových aktivit škola spolupracovala i se Sokolem Jevišovice a Fotbalem Jevišovice. Činnost školního sportovního klubu: -pod hlavičkou ŠSK škola zorganizovala ve školním roce 2013/2014 : - mezitřídní turnaj ve florbalu - vánoční turnaj dvojic ve volejbalu - školní turnaj v beachvolejbalu Činnost Sdružení rodičů při Základní škole Jevišovice: - organizace třídních schůzek a organizace školního plesu zajištění odměn úspěšným žákům na konci školního roku - financování dopravy na exkurze a divadelní představení - příspěvek žákům na lyžařský zájezd - financování dopravy žáků na soutěže Zájmové kroužky ve školním roce 2013/2014 název: počet žáků: vedoucí: Dyslektický/ 11 p.uč.ivana Radová Dopravní /4.-9.r./ 13 p.uč.lenka Líšková Francouzština 6 p.uč.kamila Jordánková Počítače /1.stupeň/ 14 p.zřš.eva Dohnalová Grafomotorický 11 p.uč.petra Vaňková Badminton /5.-9.r./ 18 p.petr Karl Sportovní /4.-5.r./ 14 p.uč.jindra Sokolová Volejbal/ 7.-9.r./ 15 p.řš.jan Vajčner Florbal/2.-4.r./ 16 p.uč.josef Fabík Florbal/5.-9.r./ 12 p.uč.josef Fabík Taekwondo /2.-9.r./ 12 p.eduard Liška Mažoretky /1.-9.r./ 27 p.reháková Jaroslava Celkem pracovalo v kroužcích 183 žáků. 15

16 Zájmové kroužky : grafomotorický,francouzština,dopravní,počítače,sportovní,volejbal,florbal, badminton - pracovaly pod DDM Znojmo mažoretky - pod ZŠ Mor.Budějovice,Havlíčkova taekwondo - pod Sokolem Jevišovice dyslektický- pod školou Žákovský parlament Z každé třídy byli do žákovského parlamentu delegováni dva žáci.parlament se scházel s ředitelem školy v průběhu školního roku pravidelně každý druhý měsíc.žáci přinášeli do školního parlamentu řadu zajímavých podnětů na zlepšení prostředí školy a aktivit školy.

17 Část V. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků V průběhu školního roku 2013/2014 absolvovali učitelé v rámci DVPP tato školení : Mgr.Lenka Líšková RNDr. Eva Dohnalová Mgr.Markéta Vajčnerová Mgr.Kateřina Neuschlová Mgr.Kamila Jordánková Mgr.Jindra Sokolová Mgr.Jan Vajčner Mgr.Libuše Oberreiterová Kurz instruktorů školního lyžování Školská legislativa CŠI Niqes ICT ve škole Umění se prezentovat Komunikace s rodiči Biologicko geografická exkurze Zvládání agresivity,konfliktů Putování za historií Komunikační dovednosti mladších školních dětí Tablet ve výuce Angličtina od začátku Angličtina pro začátečníky Angličtina od začátku Biologicko geografická exkurze Školení vedoucích pracovníků v BOZP a PO Občanský zákoník ve školní praxi Biologicko- geografická exkurze Bezpečnost a ochrana Část VI. Individuální integrace ve školním roce 2013/2014 Typ postižení Ročník Počet žáků Vývojové poruchy učení 3. 2 Vývojové poruchy učení 5. 2 Vývojové poruchy učení 7. 1 Vývojové poruchy učení Celkem 6 Výuka všech integrovaných žáků probíhala podle zpracovaných individuálních vzdělávacích plánů.kromě integrovaných žáků věnovala škola péči i dalším 22 žákům,u kterých pedagogicko psychologická poradna zjistila různá stadia vývojových poruch učení.vybraní žáci chodili dále 1 hodinu do dyslektického kroužku.ve vyučovacích hodinách se učitelé u těchto žáků řídili pokynem MŠMT ČR č.j.23472/92-21/212 - Zajištění péče o žáky s poruchou učení. 17

18 Péče o nadané žáky : Talentovaným žákům se učitelé věnovali individuelně zadáváním náročnějších ůkolů ve vyučovacích hodinách a jejich přípravě do velkého množství různých soutěží a olympiád,kterých se v průběhu školního roku talentovaní žáci úspěšně zúčastňovali. Environmentální výchova Na oblast environmentální výchovy se naše škola již řadu let zaměřuje a dosahuje v této oblasti dobrých výsledků. Koordinátorkou environmentální výchovy ve školním roce 2013/2014 byla paní učitelka Kateřina Neuschlová,V průběhu školního roku byl plněn celoroční plán environmentální výchovy. Škola je zapojena do projektu zaměřeného na získání titulu Ekoškola.Žáci se učí třídit odpad,velká pozornost je věnována šetření elektrickou,tepelnou energií a vodou.škola se také zapojila do akce Recyklohraní,která spočívá v organizaci sběru baterií a vyřazených přístrojů. Žáci naší školy se také starali o čistotu a pořádek v okolí školy.organizaci a kontrolu zajišťovala paní učitelka Markéta Vajčnerová.Dále se škola podílela na udržování pořádku na fotbalovém hřišti,víceúčelovém hřišti a volejbalovém hřišti v parku. Součástí výchovy k ochraně přírody je také péče o naučnou stezku,kterou škola zřídila v krásném údolí Jevišovky v roce 2007.V rámci Dne Země žáci vyčistili od odpadků zámecký park, les okolo přehrady a údolí kolem Jevišovky.Ve školním roce 2012/2013 proběhl na škole třikrát sběr starého papíru,který je organizován ve spolupráci s firmou ASA, pod názvem Sbíráme s Panem Popelou.Při sběrových dnech bylo odevzdáno celkem 21 tun starého papíru. V rámci předmětu pracovní činnosti pečovala děvčata z 8. a 9.ročníku pod vedením paní učitelky Zeiserové o květinovou výzdobu ve škole.chlapci ze stejných ročníků zajišťovali pod vedením pana učitele Fabíka odklízení roztříděného odpadu. Projekty zaměřené na environmetální výchovu,které proběhly na škole ve školním roce 2013/2014: Sběrový den celá škola Středisko EV Chaloupky II. a V.třída Středisko EV Chaloupky III. a IV.třída Světový Den zvířat celá škola Den stromů celá škola Barevný týden celá škola Sběrový den celá škola Výuka v centru ekologické výchovy Chaloupky VII. a VIII.třída Den vody celá škola Středisko EV Chaloupky I.třídy Den ptactva celá škola Den Země celá škola Den Slunce celá škola Den rodiny celá škola Den životního prostředí celá škola Sběrový den celá škola

19 Preventivní programy v rámci prevence sociálně patologických jevů: Bezpečnost silničního provozu Právní vědomí občanů Kamarádi,múj volný čas a já Poruchy příjmu potravy Záškoláctví Virtuální drogy,gamblerství Autoevaulace školy Ve školním roce 2013/2014 se škola zaměřila na zvýšení požadavků na úroveň vzdělávacích výsledků žáků.v průběhu školního roku učitelé pracovali na sjednocení kriterií pro hodnocení žáků a průběžném upřesňování učiva a nároků na žáky.zlepšila se vzájemná spolupráce mezi vyučujícími jednotlivých předmětů i ročníků.při hospitační činnosti byla zjištěna snaha, v co největší míře aktivizovat žáky skupinovými činnostmi,různými formami spolupráce žáků, vytvářením dovedností při praktických činnostech.učitelé se snažili,aby po převážnou část vyurčovací hodiny žáci pracovali a učitel jejich činnost jen řídil.v 9.ročníku bylo provedeno testování žáků testy společnosti Scio v předmětech český jazyk,matematika,anglický jazyk.výsledky žáků IX.třídy v českém jazyce se ukázaly jako podprůměrné.v matematice se naše škola zařadila mezi lepší průměrné školy,výsledky v tomto předmětu byly lepší než u 60% zúčastněných škol.v anglickém jazyce byly výsledky v naší IX.třídě také podprůměrné.celkově 70% škol bylo lepších.při srovnávání uvedených výsledků se zjišťovanými obecně studijními předpoklady vyplývá,že studijní potencionál žáků je v českém jazyce využíván optimálně, v matematice jsou výsledky žáků na vyšší úrovni,ale studijní potencionál žáků v anglickém jazyce je využíván nedostatečně.kladem provedeného testování bylo to,že každý žák obdržel rozbor svých výsledků a doporučení pro výběr dalšího studia. V hodinách matematiky a přírodovědných předmětů je nutné se zaměřit na rozvoj logického myšlení,dále ve všech vyučovacích hodinách procvičovat paměť.u řady žáků se jeví při samostatném řešení úkolů problém v porozumění textu a v pečlivé práci.na tuto oblast se škola zaměří ve větší míře již v příštím školním roce. Při hodnocení žáků učitelé využívali ve větší míře motivace pochvalou.tradičně se škola věnuje integrovaným žákům a i dalším s různou mírou poruch učení.velká pozornost je věnována i žákům talentovaným,kterým je umožňována účast v olympiádách a soutěžích,ve vyučovacích hodinách učitelé rozvíjí jejich talent individuálním přístupem. V oblasti výchovy se škola ve školním roce 2013/2014 zaměřila na důsledné dodržování školního řádu.ne se vším však můžeme být spokojeni.je třeba přisněji postihovat projevy nevhodného chování vůči spolužákům i učitelům.v této oblasti se zlepšila spolupráce s rodiči.celkově jsou,ale žáci naší školy veřejností při různých akcích,exkurzích,výletech,lyžařském kurzu,kulturních vystoupeních hodnoceni velmi kladně. Jevišovicích V, dne.. Mgr.Vajčner Jan 19

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvkové

Více

školní rok 2013/2014

školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2013/2014 V Radostíně nad Oslavou 25. srpna 2014

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Sídlo školy:

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy ZŠ Dačice, Komenského 7, okres

Více

Základní škola Blansko, Dvorská 26. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008

Základní škola Blansko, Dvorská 26. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008 Základní škola Blansko, Dvorská 26 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008 srpen 2008 Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy 1 Základní škola Blansko, Dvorská 26 Část I. Základní charakteristika

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2006 2007

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2006 2007 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2006 2007 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní údaje o škole Název školy: Sídlo:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvkové

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 30. 8. 2013 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2012/2013

Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2012/2013 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2012/2013 1 OBSAH : A) Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Adresa školy Nová Dědina 368, 789 61 Bludov IČO 63696487 Bankovní spojení 220003510/0300, 220003590/0300- ŠJ DIČ CZ63696487

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 2. 10. 2014 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

Základní škola Kobylí. Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147. Výroční zpráva. o činnostech školy ve školním roce 2011/12

Základní škola Kobylí. Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147. Výroční zpráva. o činnostech školy ve školním roce 2011/12 Základní škola Kobylí Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147 Výroční zpráva o činnostech školy ve školním roce 2011/12 Zprávu zpracoval : Mgr. Vlastimil Janda, ředitel školy Základní škola Kobylí, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola Hrotovice Výroční zpráva o činnosti školy 2009/10

Základní škola Hrotovice Výroční zpráva o činnosti školy 2009/10 1 Základní škola Hrotovice Výroční zpráva o činnosti školy 2009/10 a) základní údaje o škole Základní škola, F. B. Zvěřiny 221, 675 55 Hrotovice IČO 474 383 12, DIČ CZ-474 383 12, IZO 600 121 691 (ZŠ 047

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY DOMAŽLICE MSGRE B. STAŠKA 232, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva schválena školskou radou dne 3.11.2014 1 1. Základní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2007/2008 I. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Sídlo školy : Dětmarovice 1002

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Náměšť nad Oslavou Husova 579 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola v Náměšti nad Oslavou, Husova 579 je úplná škola s devíti ročníky.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 1.1. Družina... 2 1.2. Stravování... 3 1.3. Organizace... 3 2. Vzdělávací program... 4 2.1. Učební plány... 4 2.2. Tvorba ŠVP...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE. Základní škola s RVMPP Teplice 3, Buzulucká 392

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE. Základní škola s RVMPP Teplice 3, Buzulucká 392 Základní škola s RVMPP Teplice 3, Buzulucká 392 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009 / 2010 Podle 10 zákona č. 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č.225/2009 Sb. Výroční zprávu schválila

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 schváleno školskou radou dne: 18. 10. 2011 1 Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Jimramov, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 JIMRAMOV. Školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Jimramov, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 JIMRAMOV. Školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Jimramov, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 JIMRAMOV Identifikátor školy: 600 130 142 IZO: 102 943 028 Zřizovatel: Městys Jimramov, Nám. J. Karafiáta 39 V Ý R O

Více