Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

2 OBSAH 1. Základní údaje Charakteristika školy organizace vzdělávání a výchovy 2.1. Vzdělávací program 2013/ Volitelné předměty, nepovinné předměty, zájmové kroužky Zabezpečení provozu 3.1. Prostorové podmínky Učebny Technické zabezpečení (vybavení školy moderními technologiemi) Počet tříd a jejich naplněnost ve školním roce (stav k ) Rámcový popis personálního zabezpečení školy Údaje o dalším vzdělávání vlastních pedagogických pracovníků Údaje o počtu žáků Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání podle cílů stanovených vzdělávacími programy Údaje o spolupráci 6.1. Spolupráce se sociálními partnery Spolupráce s rodiči Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy 7.1. Výsledky soutěží a přehlídek Zavádění nových metod výuky a vzdělávání Doplňková činnost Vlastní prezentace školy Údaje o poradenských službách 8.1. Zpráva výchovného poradce Práce se žáky se speciálně-vzdělávacími problémy a žáky mimořádně nadanými Vyhodnocení plánu prevence Zpráva metodika prevence Odborná pomoc v oblasti práce s dětmi a mládeží ve volném čase Údaje o řízení školy Stránka - 1 -

3 9.1. Realizace hlavních úkolů stanovených školou pro školní rok 2013/ Evaluace Údaje o dalších záměrech školy Předpokládaný vývoj Materiálně-technické záměry Výchovně-vzdělávací Vývojové trendy Údaje o zapojení do projektů Základní údaje o hospodaření školy Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI a výsledcích kontrol Stránka - 2 -

4 1. Základní údaje o škole 1.1. škola název školy Základní škola,liberec, Švermova 403/40 adresa školy Švermova 403/40, Liberec 10, právní forma příspěvková organizace IČO IZO identifikátor školy ředitel: Mgr. Jarmila Hegrová vedení školy zástupce ředitele: Mgr. Alexandr Irgl tel kontakt zřizovatel název zřizovatele adresa zřizovatele kontakt Statutární město Liberec Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec tel součásti školy základní škola kapacita: 375 školní družina kapacita: 150 školní jídelna kapacita: 375 datum zařazení do rejstříku všeobecné vzdělávání a výchova se zaměřením zaměření školy na environmentální a jazykové vzdělávání 1.4. údaje o školské radě počet členů školské rady 3 předseda školské rady Mgr. Alexandr Irgl Mudr. Jiří Richter členové školské rady Martina Pokorná Rada se schází 2x ročně. V loňském školním roce proběhly doplňující volby v souvislosti s jednání školské rady ukončením práce rodiče. Stránka - 3 -

5 2. Charakteristika školy organizace vzdělávání a výchovy 2.1. vzdělávací program v ročnících počet žáků Naše škola školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. ZSSVE/0305/ ročník volitelné předměty, nepovinné předměty, zájmové kroužky Volitelné předměty Základy ekologie 7. třída Informatika Konverzace v anglickém jazyce 8. třída Regionální dějepis 9. třída Mediální výchova Disponibilní hodiny 1. třída Anglický jazyk další předmět Český jazyk posílení předmětu 2. třída Matematika posílení předmětu Prvouka posílení předmětu Český jazyk posílení předmětu 3. třída Matematika posílení předmětu 3. třída Prvouka posílení předmětu Český jazyk posílení předmětu 4. třída Matematika posílení předmětu Vlastivěda posílení předmětu Český jazyk posílení předmětu 5. třída Matematika posílení předmětu Přírodověda posílení předmětu Přírodopis posílení předmětu Fyzika posílení předmětu 6. třída Matematika posílení předmětu Dějepis posílení předmětu Zeměpis posílení předmětu Český jazyk posílení předmětu 7. třída Zeměpis posílení předmětu Německý jazyk další předmět 8. třída Výchova ke zdraví další předmět Český jazyk posílení předmětu 9. třída Matematika posílení předmětu Fyzika posílení předmětu Zeměpis posílení předmětu 9. třída Německý jazyk další předmět Pracovní vyučování další předmět Nepovinné předměty 1. stupeň Sportovní hry Vybíjená 2. stupeň Sportovní hry Stránka - 4 -

6 Zájmové kroužky Anglický jazyk Keramický kroužek Sborový zpěv Dívčí klub Počítačový kroužek 1. a 2. třída třída třída třída třída Tuto zájmovou činnost zajišťuje ZŠ. Další kroužky zajišťují organizace, které využívají prostory školy: Gymnastika Karate Slavia pro děti třída třída 3. Zabezpečení provozu 3.1. Prostorové podmínky Výchovně-vzdělávací činnost probíhá ve třech budovách. V budově A jsou umístěny 1. třídy, školní družina, jídelna. V budově B jsou kmenové učebny třídy a odborné učebny. V každé kmenové i odborné učebně je nainstalována interaktivní tabule s dataprojektorem. Do tříd je zaveden internet. Třetí budovou je tělovýchovný pavilon, kde jsou 2 tělocvičny včetně zázemí. V učebních pavilonech jsou na chodbách odpočinkové i sportovní zóny. Budova A je propojena s budovou B koridorem, kde jsou umístěny šatny se šatními skříňkami. Vstup do školy je zabezpečen čipovým systémem. Školní družina má 3 oddělení. Nezbytnou součástí školy jsou vybavené kabinety a to jak zázemím pro učitele, tak oborovými sbírkami. Školní jídelna vaří dvě jídla denně. Rodiče a žáci mohou zvolený oběd čipovat přímo v jídelně či přes internet. Venkovní prostory poskytují dětem možnost různorodých činností školní zahradní pozemek, skautský koutek, relaxační prostor, školní nádvoří a od června víceúčelové hřiště. Po celém pozemku je nainstalována naučná stezka Učebny Kmenové učebny 10 Druh odborné učebny Maximální kapacita Z kapacitních důvodů využívána jako kmenová učebna (ano/ne) Poznámka Učebna CH, F 30 ne Učebna Vv 30 ne učebna Vv a Aj je zároveň Učebna Aj 30 ne používána k výuce skupin Odborná učebna ne stupně Učebna výp. techniky 30 ne Školní kuchyňka 30 ne Stránka - 5 -

7 tříd. 1. stupeň počet ž. 1. stupeň průměr na třídu tříd 2. stupeň počet ž. 2. stupeň průměr na třídu 26 a méně Výroční zpráva Technické zabezpečení (vybavení školy moderními technologiemi) Škola patří k nadstandartně vybaveným jak počtem, tak kvalitou výpočetní techniky. Každá třída je vybavena interaktivní tabulí, osobním počítačem a LCD monitorem. Nejvíce zastoupená interaktivní tabule je ebeam, dále dvě tabule SmartBoard a jedna tabule ActivBoard. V učebně výpočetní techniky se nachází 20 počítačů vybavených operačním systémem Windows 8. Server Dell zajišťuje správu domény a síťové služby pro stanice operačním systémem Microsoft Windows 8 GD ADSL 2+ od O2 Czech Republic a.s. Zbylé učebny a kabinety jsou pokryty pomocí wi-fi připojení Počet tříd a jejich naplněnost ve školním roce (stav k ) kapac ita , , Rámcový popis personálního zabezpečení školy Pedagogičtí pracovníci (pouze učitelé ZŠ) Kvalifikační předpoklady do 30-ti let 31 až 40 let 41 až 50 let 51 až důchodový věk důchodový věk Celkem celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen splňuje 1/1 6/5 4/4 5/4 0/0 16/14 nesplňuje 1/1 0/0 0/0 1/1 0/0 2/2 Pedagogičtí pracovníci (pouze vychovatelé ŠD, případně ŠK) Kvalifikační předpoklady do 30-ti let 31až 40 let 41 až 50 let 51 až důchodový věk důchodový věk Celkem celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen splňuje 1/1 1/1 0/0 1/1 0/0 3/3 nesplňuje 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost - celkově (k ) Počet (přepočtení na plně zaměstnané) Z toho bez odborné kvalifikace 15,27 0,18 Komentář: Hudební výchovu na 1. stupni a v 6. třídě učí učitelka, která studuje čtvrtým rokem pedagogiku 1. stupně na pedagogické fakultě, obor NŠ - HV. Stránka - 6 -

8 Z toho specializované činnosti Počet (přepočtení na plně zaměstnané) z toho bez kvalifikace výchovný poradce 1 0 školní metodik prevence 1 0 koordinátor školního vzdělávacího programu 1 0 koordinátor informačních a komunikačních technologií 1 1 koordinátor environmentální výchovy 1 0 Přehled aprobovanosti výuky 1. stupeň Ročník Celkem hodin Ú % P % O % N % Celkem 1. stupeň stupeň Vyučované předměty Celkem hodin Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Informatika Dějepis Občanská výchova Fyzika Zeměpis Chemie Přírodopis Ú % P % O % N % Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Pracovní vyučování Základy ekologie Mediální výchova Regionální dějepis Knverzace v AJ Celkem 2. stupeň Stránka - 7 -

9 3.6. Údaje o dalším vzdělávání vlastních pedagogických pracovníků Během školního roku byly uspořádány semináře pro všechny členy pedagogického sboru. Jednalo se o tato témata: Rozvoj psychologických, pedagogických, praktických i teoretických dovedností při práci s dětmi. Zde jsme vstoupili do projektu Inkluze vzdělávání, který vede PF Olomouc. Digitální technologie Vzdělávání v oblasti BOZP Oborové vzdělávání Většina kurzů byla hrazena z prostředků Evropských fondů. Název vzdělávacího programu (typ vzdělávání) Počet účastníků Matematika Fraus 10 Čtenářská gramotnost 15 Počítačová gramotnost 12 Netradiční výtvarné techniky 7 Metodika cizího jazyka 12 Ekologie 8 Netradiční sporty 2 Pedagogika dlouhodobě selhávající žák 17 komunikace s rodiči 2 krizová intervence škol 1 jak správně psát 1 fyzika 1 Legislativa nové právní předpisy 1 nová školská legislativa 1 Občanský zákoník 1 4. Údaje o počtu žáků Pracoviště Celkový počet tříd Z toho speciálních Celkový počet žáků Z toho ve speciálních třídách Individuálně integrovaných ZŠ Celkem Zápis žáků k přijetí do prvního ročníku základní školy pro budoucí školní rok Počet zapsaných Počet rozhodnutí o Počet odkladů přijetí Zápis žáků k přijetí do přípravné třídy pro budoucí školní rok Počet žádostí Skutečný počet přijatých žáků 0 0 Stránka - 8 -

10 5. Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání podle cílů stanovených vzdělávacími programy Přehled prospěchu žáků (upraveno) 1. pololetí 2. pololetí prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl nehodnocen 1 0 z toho počet žáků, u kterých bylo použito slovní hodnocení dle 15 odst. 2 vyhl. č. 48/2005 Sb. 0 0 Komentář: Z 11 neprospívajících 3 žáci ukončili devítiletou povinnou školní docházku, 4 žáci přešli na základní školu praktickou a 4 žáci postoupili do vyššího ročníku věkem. Údaje o výchovných opatřeních (upraveno) Pololetí Počet žáků PTU PŘŠ NTU DTU DŘŠ PTU pochvala třídního učitele NTU napomenutí třídního učitele PŘŠ pochvala ředitele školy DTU důtka třídního učitele DŘŠ důtka ředitele školy Počty zameškaných hodin (v součtu za I. a II. pololetí) Omluvené hodiny Neomluvené hodiny Komentář: Neomluvené hodiny byly řešeny v 5 případech. Nejdříve jednáním s rodiči, pak výchovnou komisí a poté byly předány k jednání na oddělení sociálně právní ochrany dětí a na přestupkovou komisi Statutárního města Liberec. Počty přijatých žáků po ukončení základní školy 8. leté gym. 6. leté gym. 4. leté gym. SOŠ obory s mat. SOU obory s mat. SOU OU Neumístěn Celkem Stránka - 9 -

11 Výuka cizích jazyků (vkládejte zkratky Nj, Aj, Fj, Rj apod.) upraveno po ročnících 1. Aj 2. Aj 3. Aj 4. Aj 5. Aj 6. Aj 7. Aj 8. Aj Nj 9. Aj Nj 6. Údaje o spolupráci se sociálními partnery 6.1. Spolupráce s partnery Gymnázium Liberec, Jeronýmova - projekt TechUp TU Liberec fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická praxe 30 studentů Pedagogická fakulta Olomouc vzdělávání pedagogů a výsledné ověřování v praxi " Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR" Úřad práce v Liberci podpora profesní orientace PPP diagnostika, lektorská pomoc SPC - diagnostika, metodická pomoc Maják lektorská činnost Policie ČR lektorská činnost Člověk v tísni lektorská činnost, domácí pomoc dětem sociálně slabším s přípravou do školy Městská policie lektorská činnost, pomoc při organizování dopravních soutěží Divizna, Střevlik, KVK, Naivní divadlo, Galerie 6.2. Spolupráce s rodiči Třídní schůzky Probíhají 3x do roka. Jejich forma je buď frontální, či individuální netradiční žák, učitel, rodič. Stalo se dobrou tradicí, že před třídními schůzkami jsou zařazeny pro rodiče besedy a semináře na určité téma. V loňském roce byla zařazena otázka dopravy v okolí školy, ŠVP Den otevřených dveří Pravidelně první sobotu v novém kalendářním roce se na škole koná Den otevřených dveří. V nižších třídách se ve zkrácených blocích vyučuje, starší děti působí jako organizátoři Účast a výpomoc rodičů ve výuce či na akcích tříd Četnost spolupráce závisí na kreativitě učitele a na sociálním složení třídy Celoškolní pravidelné akce, projekty školy Samotná účast na akcích, materiální a organizační pomoc Stránka

12 Komunikace s rodiči přes ovou poštu, informační letáky Konzultační hodiny 7. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy 7.1. Výsledky soutěží a přehlídek soutěž žák umístění Borkovcová Kateřina místo Moje město Liberec Steidl Matěj místo Steidl Vojtěch 7. místo Okresní kolo recitační soutěže Cybachová Sabina 3. místo Pour Filip 4. místo Krajské finále lehké atletiky - Svobodová Julie 6. místo trojboj Sechovská Karolína 8. místo Pour Filip 1. místo Svobodová Julie 1. místo Okresní kolo lehké atletiky - Chybová Magdalena 2. místo trojboj Sechovská Karolína 2. místo Marková Petra 3. místo 7.2. Zavádění nových metod výuky a vzdělávání Cílem vzdělávání pedagogického sboru je rozvoj konstruktivistického pojetí výchovy. Učitel je garant metody, vede žáky k tomu, aby odvozovali nové poznatky, je poradcem a odborníkem (diskusní metody, problémové vyučování, didaktické hry, skupinové a kooperativní výuky, brainstorming, kritické myšlení, badatelská metoda). Své místo mají i tzv. tradiční metody. Interaktivní tabule pro názorné vyučování a testy mají již nezastupitelnou úlohu. Využíváme inkluzivní metody ve výuce. Nezastupitelné místo má terénní výuka - a to hlavně v předmětech s přírodovědným zaměřením. Specifikou naší školy je nová matematika prof.hejného, který klade důraz na poznání, radost z řešení, logiku, experiment. Celý ŠVP doplňuje ucelený systém výjezdních seminářů Doplňková činnost Vedle své hlavní činnosti škola vyvíjí podnikatelské aktivity, které realizuje formou doplňkové činnosti. Tuto činnost škola provozuje za účelem komerčního využití odborných prostor a vybavení (pronájem tělocvičen, odborné učebny, jídelna). Doplňková činnost přináší určitý zisk, který je možno použít k dalšímu rozvoji školy. Ve školním roce 2013/2014 i na úhradu energií Vlastní prezentace školy Škola prezentovala své výsledky: na webových stránkách školy na vzdělávacích akcích v Liberci Stránka

13 na školních letácích při dnu otevřených dveří při dnech otevřených dílen při spolupráci s žáky a rodiči v regionálním tisku a televizi Projekty realizované školou Keramická a výtvarná dílna Již tradiční setkání s rodiči a dětmi při tvořivé práci. Dílna probíhá v odpoledních hodinách a je hojně navštěvována. Proběhla 2x s doprovodným programem kroužků školy. Recitační soutěž Proběhla v listopadu. Jejím cílem bylo přivést děti ke knize, poezii a najít kandidáty do okresního kola. Přišli se podívat i rodiče. Klub předškoláků Čtyři odpoledne s předškoláky a jejich rodiči proběhla v listopadu. Cílem bylo představit školu budoucím prvňákům. Celoroční projekt Doprava Jedno z témat programu Ekoškola, na kterém pracovaly všechny třídy. Děti mapovaly okolí školy a zakreslovaly nebezpečná místa, sledovaly průjezdnost aut u školy, zaznamenávaly do grafů, vytvářely prezentace. Františkovský poločas Tradiční sportovně-vědomostní akce v polovině školního roku, kde se rodiče zúčastňují jako rozhodčí. Den Slabikáře Setkání rodičů a žáků 1. třídy po zvládnutí abecedy. Škola v přírodě Každoročně probíhá pro žáky 2. a 4. tříd. Harmonizační pobyt Závěrečná akce pro žáky 5. a 9. třídy se uskutečnila v Novém Městě pod Smrkem. Zpívání na schodech Vánoční vystoupení žáků 1. stupně s biblickým příběhem a vánočními písněmi přednesenými školním sborem Slunečnice. Rodiče čtou dětem Reakce školy na celosvětovou kampaň o vlivu předčítání na emoční vývoj dítěte. Odpoledne strávené předčítáním rodičů dětem z jejich oblíbených knížek bylo dále využito i k ocenění nejlepších žáků školy a premiéře muzikálu Červená Karkulka. Praha zdraví páťáky a osmáky Pravidelná akce, kdy 5. třída navštíví historické centrum a 8. třída Parlament ČR a některou z aktuálních výstav. Stránka

14 Přírodovědný seminář Dvoudenní výukový program v terénu určený pro žáky 7. ročníku. Den pro Zemi Projekt zaměřený na environmentální výchovu, tentokrát zaměřený na téma "Šetrný spotřebitel". Součástí byla i burza, kterou nám pomohli připravit rodiče. Nocování ve škole 1. a 3. ročník Noc s Andersenem 2. stupeň Nocování s paní Hudbou Projekt Moje město Liberec Celodenní akce pro žáky ročníku. Program je po třídách (např. Liberec historický, specifický, umělecký, smyslový). Zájezd do Berlína Vzdělávací akce k reáliím ve výuce německého jazyka Pokos příprava občanů k obraně státu Program MOČR, který si klade za cíl ujasnění pojmů, které souvisí s obranou státu a Armádou České republiky, řešení krizových situací vojenského i nevojenského charakteru. Program vedli pracovníci Odboru komunikace a propagace MOČR. 8. Údaje o poradenských službách 8.1. Zpráva výchovného poradce Konzultační, poradenské a intervenční činnosti výchovné poradkyně: spolupracuje s PPP, SPC, SVP provádí vyhledávání žáků, kteří potřebují pomoc a jejichž výchova, vzdělávání nebo psychický a sociální vývoj vyžadují speciální péči připravuje podmínky pro integraci žáků se zdravotním postižením, návrhy na další péči o tyto žáky, koordinuje poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinuje vzdělávací opatření u těchto žáků průběžně sleduje chování žáků a předkládá návrhy na postup a řešení jednotlivých problémů metodicky pomáhá třídním učitelům při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů zajišťuje nebo zprostředkovává diagnostiku speciálních vzdělávacích potřeb a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami podílí se na realizaci preventivního programu školy spolupracuje s rodiči nebo zákonnými zástupci dítěte spolupracuje při kariérovém poradenství na škole shromažďuje odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči a dalších poradenských zařízeních a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů Stránka

15 Plnění plánu konkrétní činnosti ve školním roce 2013/2014 konzultace případů ve třídách, řešení neobvyklých situací v třídních kolektivech (provedena diagnostika, klima třídy) spolupráce s PPP Liberec, SVP Čáp, SPC pravidelná účast na přednáškách a schůzkách výchovných poradců pořádaných PPP v Liberci kontrola sestavení IVP a průběžná kontrola jeho plnění účast na veletrhu vzdělávání EDUCA individuální pohovory se žáky a rodiči pomoc vyučujícím při řešení neprospěchu, či kázeňských problémech žáků úzká spolupráce s metodikem rizikového chování poskytování informací o navazujícím studiu návštěva Úřadu práce v Liberci účast společně s třídními učiteli na jednání s rodiči a žáky, nejčastěji řešeno vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, školní neúspěšnost a výchovné problémy (IVýP) 8.2. Práce se žáky se speciálně-vzdělávacími problémy a žáky mimořádně nadanými Do pedagogicko-psychologické poradny bylo posláno během školního roku 30 žáků, kterým učitelé poskytovali individualizovanou pomoc v rámci běžných vyučovacích hodin a monitorovali jejich pokroky. Pracovalo se s 11 integrovanými žáky. Ti měli zpracován individuální vzdělávací plán a ve všech případech bylo k nim přistupováno v souladu s platnou legislativou reedukační hodiny, speciální metody práce, didaktické pomůcky, individuální přístup, tolerance. Integrace se týkala ADHD, ADD, dyslexie, dysgrafie, dysortografie, percepčně-motorických obtíží, dyskalkulie, lehké mentální retardace, těžkých řečových vad a Aspergerova syndromu. Učitelé individuálně přistupovali také k dětem nadaným, zajistili pro ně náročnější úkoly, využívali jejich potenciálu ke vzdělávání ostatních žáků, připravovali je individuálně na soutěže a olympiády. Rozvoj jejich talentu jim škola umožňovala také v rámci zájmové činnosti. Individuální výchovný program Škola prošla dvouletým pokusným ověřováním IVýP, který se v letošním školním roce stal metodickým doporučením MŠMT. Individuální výchovný program je forma spolupráce mezi školou, žákem, zákonným zástupcem a případně další stranou při řešení rizikového chování žáka. Cílem IVýP je odstranit rizikové chování žáka a předejít tak důsledkům z tohoto chování vycházejícím. Při řešení problému se škola obrací k zákonnému zástupci žáka jako k partnerovi, s nímž pracuje na dosažení stejného cíle odstranění rizikového chování žáka. Soustředěný a jednotný tlak obou důležitých institucí (školy a rodiny) na žáka zvyšuje pravděpodobnost úspěchu. Letos do něj bylo na naší škole zařazeno celkem 46 žáků, z toho s 12 z nich byl sepsán IVýP Vyhodnocení plánu prevence Prevence sociálně-patologických jevů žáků probíhá na základě zpracovaného Školního preventivního programu, který se zaměřuje především na tyto oblasti prevence: drogová závislost, alkoholismus a kouření, zdravý životní styl, kriminalita a delikvence, virtuální drogy (televize, počítače, video), patologické hráčství, záškoláctví, šikana, vandalismus, intolerance, rasismus. Škola spolupracuje s mnoha odbornými a úředními institucemi: Stránka

16 Pedagogicko-psychologická poradna v Liberci, Preventivní centrum Maják v Liberci, Krajská hygienická stanice, Odbor sociálně-právní ochrany dětí, Oddělení dávek sociální péče, Policie ČR, Městská policie, etoped Mgr. Petr Šolc, K-centrum Liberec. Plán prevence je každoročně rozšiřován na základě získaných poznatků z problematiky a ze spolupráce s žáky. Pořádáme přednášky, semináře pro žáky i zájemce ze strany rodičů, promítáme instruktážní filmy Zpráva metodika prevence Školní preventivní program směřuje škola hlavně k předcházení a zamezení vzniku nežádoucího a rizikového chování žáků. Poskytujeme převážně primární prevenci, kterou rozumíme veškeré aktivity realizované s cílem předejít problémům a následkům rizikového chování. Největší důraz klademe na spolupráci školy s rodiči žáků. Problematiku prevence začleňujeme také do výuky předmětů, především Občanská výchova, Výchova ke zdraví, Prvouka, Chemie, Informatika. Údaje o prevenci sociálně - patologických jevů šikana kyberšikana záškoláctví 2 x 1 x 10 x Škola má vytvořen minimální preventivní program, který zabezpečuje pravidelná témata do jednotlivých tříd: 1. třída Beseda o bezpečnosti městská policie 2. třída Beseda o bezpečnosti Projekt zdraví Škola v přírodě městská policie Zachraňte Pepíčka beseda se zástupcem RZS 3. třída Bezpečný internet Projekt zuby Projekt Romové a my Beseda o bezpečnosti městská policie Prevence rizikového chování Beseda o bezpečnosti městská policie 4. třída Naše třída můj hrad program etopeda Zachraňte Pepíčka beseda se zástupcem RZS Škola v přírodě Beseda o bezpečnosti městská policie 5. třída Naše třída můj hrad program etopeda Zdravá výživa Harmonizační pobyt Kyberšikana městská policie 6. třída Proč je lepší nekouřit beseda s lékařem Klima třídy program etopeda 7. třída Než užiješ alkohol, užij mozek beseda Stránka

17 7. třída 8. třída 9. třída Naše třída můj hrad Klíčení Naše třída můj hrad Antikoncepce Pohlavně přenosné choroby Šitkredit Promiňte, já jsem tu nový Antikoncepce Pohlavně přenosné choroby Cést la vie Trestní odpovědnost Promiňte, já jsem tu nový Harmonizační pobyt program etopeda program etopeda Maják o.p.s. Maják o.p.s. Člověk v tísni V - klub Maják o.p.s. Maják o.p.s. Člověk v tísni městská policie V - klub Jako každý rok žáci 8. a 9. ročníku navštívili Veletrh vzdělávání Educa. Pravidelně byli během celého školního roku seznamováni s možnostmi dalšího studia. Při výběru střední školy žákům 9. ročníku také pomohla návštěva Úřadu práce v Liberci, Dny otevřených dveří středních škol a profitest na webové stránce infoabsolvent Odborná pomoc v oblasti práce s dětmi a mládeží ve volném čase Škola organizuje mimoškolní aktivity a nabízí aktivity organizované jinými institucemi, které využívají tělocvičny školy. Přehled kroužků Keramický kroužek Sborový zpěv Dívčí klub Výtvarný kroužek Počítačový kroužek Angličtina pro nejmenší Sportovní hry Karate Slavia Florbal DDM Větrník Sokol Františkov Sportovní gymnastika TJ Lokomotiva Liberec Výukové semináře Nastaven systém seminářů, vícedenních aktivit, kterými děti během školní docházky projdou. Další aktivity filmová a divadelní představení besedy školní výlety sportovní kurzy poznávací zájezdy do zemí cílových jazyků vzdělávací exkurze Stránka

18 sportovní dny 9. Údaje o řízení školy 9.1. Realizace hlavních úkolů stanovených školou pro školní rok 2013/2014 Úkoly pro školní rok byly stanoveny v oblastech Atraktivní škola s rodinným, bezpečným prostředím Kvalitní vzdělání s ohledem na individuální potřeby dětí Spolupracující sbor s vysokým pracovním nasazením Materiální zázemí, kulturní prostředí Učitelé důsledně pracovali na klimatu třídy. Jejich jednání bylo sjednoceno zásluhou vypracovaných vnitřních metodických materiálů. Třídní pravidla, vedle školního řádu, se stala samozřejmou věcí i u učitelů nastupujících i tzv. netřídních. Prezentace školy na webových stránkách se ustálila zásluhou správce webových stránek. Spolupráce učitel rodič žák je stále živé téma. Podařilo se otevřít dvě první třídy. Počet žáků vzrostl ŠVP je základní normou pro práci každého učitele. Práce s žáky je založena na individuálním přístupu k žákům, větší náročnosti učiva pro žáky s lepšími dovednostmi, znalostmi. Výuka byla nastavena tak, že se od dětí vyžaduje větší prezentace a to nejenom ve svém třídním kolektivu, ale i mimo něj. Již v září se zohlednily v plánu práce mezipředmětové vztahy v projektech, spolupráce 1. stupně se školní družinou, spolupráce mezi 1. a 2. stupněm v programu Ekoškola, Globe. Prezentací mimoškolních aktivit jsme se snažili představit různé sportovní, jazykové programy k případnému využití pro příští školní rok. Úspěšně jsme zvládli zapojení do mezinárodní spolupráce díky programům etwinning, Globe, Ekoškola V oblasti vzdělávání se zvládl dokončit projekt "Peníze do škol", Inkluze vzdělávání. Spolupracující sbor podpořilo nejen společné vzdělávání, ale i týmové rekreační aktivity. Důsledně byla dodržována "Pravidla sborovny". Dařily se společné výstupy z projektů V této oblasti došlo k výrazným změnám. Tou nejvýraznější je otevření zrekonstruovaného hřiště u školy. K výměně oken došlo v průběhu roku ve dvou patrech, rekonstrukce patra ŠD, které je nyní určeno pro výuku, proběhla o prázdninách. Úpravou prošlo i zázemí pro učitele. I nadále byly doplňovány kabinetní sbírky v rámci možností školy. Stránka

19 9.2. Evaulace K hodnocení vzdělávacích výsledků školy je používána řada způsobů, aby se získala co nejvěrohodnější zpětná vazba. Hodnocení vzdělávacích výsledků testování SCIO v 7. třídě v M, ČJ, OSP, PPPZ modul A v M, ČJ, OSP v 8. třídě. Z výsledků testování je důležité porovnání obecných studijních předpokladů s výsledky v M a ČJ. Toto srovnání dopadlo dobře. Vedle testování je realizována hospitační činnost, analýza výsledků písemných prací. Analýza celkového hodnocení vypovídá o skutečnosti, že škola dokáže účinně vzdělávat jak žáky s nízkým potenciálem, tak i žáky nadanější. Prostor pro růst kvality do dalšího období se naskýtá v práci s žáky mírně nadprůměrnými. Další oblasti evaluace vyplývají z této výroční zprávy (personální podmínky, strategie a plánování, bezpečné prostředí, atd.). 10. Údaje o dalších záměrech školy Předpokládaný vývoj Již po dva roky žáků na škole přibývá. Jedná se o nárůst zhruba o 100 dětí. Škola stále ještě pro příští rok může přijmout dvě první třídy Materiálně-technické záměry V současné době je potřeba vyměnit zbývající stará, havarijní okna v obou pavilonech a kopiloty v malé tělocvičně. Pro ŠD je nutné upravit celé patro v přízemí. Prostory současné ŠD budou v následujícím roce využity pro nové třídy. Postupně jsou nutné úpravy v tělovýchovném pavilonu elektroinstalace, rozvody vody, odpady, sociální zařízení. Žádná z budov není zateplena. Venkovní prostory jsou v dobrém, vyhovujícím stavu - až na plot a podezdívku ve Vojanově ulici. I nadále je třeba doplňovat kabinetní sbírky Výchovně-vzdělávací oblast vzdělávacích výsledků žáků směřovat k tomu, aby se vzdělávací výsledky žáka pohybovaly na horní hranici možností každého žáka rozčlenění úkolů pro jednotlivé typy vzdělávacích předmětů péče o příznivé klima školy, pedagog - žák, pedagog - rodič, žák - žák, vztahy zaměstnanců školy bezpečné a přívětivé prostředí školy - profesionální výkon práce na všech stupních řízení - řešení nedodržování pravidel, nebýt lhostejný a zároveň pracovat se škálou postupných kroků (IVýP) vzdělávání pracovníků školy - účast školy v projektech podporující vzdělání - umožňovat a vyžadovat další vzdělávání v oblastech, které jsou pro plnění úkolů zásadní mezinárodní spolupráce dále rozvíjet práci v projektu etwinning, rozšířit spolupráci se školou v Německu Stránka

20 10.4. Vývojové trendy Škola vychází ve svém výchovně vzdělávacím procesu z dokumentů MŠMT. Strategie vzdělávací politiky vychází z myšlenky, že každému jednotlivci by vzdělání mělo pomoci maximálně rozvinout vlastní potenciál. Nastavit u dětí myšlenku celoživotního vzdělávání. Trendy školy: rozvoj klíčových kompetencí ICT, výuka po internetu kvalitní výuka cizích jazyků atraktivní učení podpora aktivního občanství inkluze 11. Údaje o zapojení do projektů Název projektu Dotační titul Příjemce/partner získané prostředky Systémová popora partner inkluzivního vzdělávání Návrat k dílnám partner Revitalizace školního hřiště Keramická dílna fond pro podporu a rozvoj vzdělávání města Liberce příjemce 4000 Kč 12. Základní údaje o hospodaření školy Mimorozpočtové zdroje Kdo poskytuje Částka Účel Statutární město Liberec Kč Výtv. a keram. seminář Dílny Z výroční zprávy o hospodaření za uplynulý kalendářní rok příjmová část včetně ŠJ Státní dotace Dotace obce Poplatky žáků Hosp. činnost Ostatní Celkem Kč Kč Kč Kč Kč Kč Z výroční zprávy o hospodaření za uplynulý kalendářní rok výdajová část včetně ŠJ investi ční výdaje Mzdy Odvody Učebnice DVPP Stipen dia Provozní náklady Celkem Schválený hosp. výsledek Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Stránka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011/2012. Celkový počet žáků. Individuálně integrovaných 9 0 189 0 9

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011/2012. Celkový počet žáků. Individuálně integrovaných 9 0 189 0 9 OBSAH: 1. Základní údaje... str. 2 2. Základní statistické údaje..... str. 2 3 3. Charakteristika školy organizace vzdělávání a výchovy...... str. 3 3.1. Charakteristika školy.... str. 3-4 3.2. Vzdělávací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Liberec, U Školy 222/6 U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7 Identifikátor školy: 600080188 Termín konání inspekce: 16., 17. a 20.

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Mateřská škola Delfínek, Liberec, Nezvalova 661/20 příspěvková organizace 460 15 Liberec 15 Telefon: +420 482 751 750 +420 702 048 01 E-mail: ms.20.lbc@volny.cz Web: www.delfinek-liberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2011/2012 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností Plán inkluzivního vzdělávání školy Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 1. Základní údaje Základní škola J. Gutha-Jarkovského je běžnou základní školou v centru Prahy. Už mnoho let

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace

VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace VESELÁ ŠKOLA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky, Teplice, Plynárenská 2953 1. Základní údaje o škole PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Název: Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Základní škola Vsetín, Trávníky 1217. Matouše Václavka 1217, 755 01 Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola Vsetín, Trávníky 1217. Matouše Václavka 1217, 755 01 Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Vsetín, Trávníky 1217 Matouše Václavka 1217, 755 01 Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Plán pro školní rok 2005/2006 Školní metodik prevence: Ředitel školy: Mgr. Táňa Nersesjan Mgr. Libor

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Z á k l a d n í š k o l a S t ř í b r o, M á n e s o v a 4 8 5 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2012/2013 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá:

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace

KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Název školy: ZŠ a ZUŠ, Liberec,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více