ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠENOV U NOVÉHO JIČÍNA Škola pro život

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠENOV U NOVÉHO JIČÍNA Škola pro život"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠENOV U NOVÉHO JIČÍNA Škola pro život Důležité kontakty pro rodiče Úřední hodiny ředitelství školy: úterý 8:00 15:00 hodin (po telefon. domluvě) Telefonní čísla: , (ZŠ) možno přepojit do ředitelny, sborovny, jídelny, MŠ Elišky, ŠD, mobil ŘŠ: školy: pedagogických pracovníků: Webové stránky školy:

2 Informujeme vás o novinkách Non scholae, sed vitae discimus. Neučíme se pro školu, ale pro život. Vážení rodiče, předkládáme vám informace o významných změnách v naší škole a také informace důležité pro školní rok 2013/2014. Samozřejmostí jsou během každých prázdnin opravy, úpravy, renovace školních budov. Každoročně o prázdninách opravujeme, vylepšujeme naši školu i my. V loňském roce jsme vybudovali novou multimediální učebnu, koupili další multimediální tabuli, a to do 3. třídy, vybudovali nový kabinet pro vyučující 1. stupně a nakoupili nábytek do školní jídelny. Ještě více změn zaznamenal celý areál školy během letošních prázdnin. Jedná se o nejrozsáhlejší rekonstrukci školy za posledních 20 let. Veškeré rekonstrukce a opravy budov, budování hřišť, zajišťuje Obec Šenov u Nového Jičína. 1. července 2013 rekonstrukce začala. Během prázdnin byl realizován projekt zateplení a výměny oken v budově školní družiny. V srpnu byla provedena výměna oken také v hlavní budově školy. Zateplení celé školy bude ukončeno v říjnu Nová multimediální učebna Budova školní družiny. Učebna přírodopisu V hlavní budově jsme nakoupili nábytek do učebny přírodopisu, skříňky do učebny zeměpisu a dějepisu, koupili multimediální tabule do učebny angličtiny a do učebny 1. třídy. Obnovili jsme lavice a židle do učebny fyziky a chemie, vyměnili vodovodní

3 baterie a zdroje elektrického napětí, s přispěním projektových prostředků jsme vybavili tuto učebnu multimediální dotykovou obrazovkou. Novými nástěnkami jsme přispěli k estetizaci chodeb školy. Barevně jsme natřeli zábradlí a bezpečností prvky v celé hlavní budově. Všechny třídy jsou již vybaveny výškově stavitelným nábytkem a tabulí na pylonech. Rovněž v malé budově, v níž se nacházejí učebny 1. a 2. třídy a školní jídelna, je nakoupen nový nábytek do obou učeben. Učebna 1. a 2. třídy Ve školní zahradě jsme vybudovali nové dětské hřiště s prvky zvyšujícími obratnost a motoriku dětí. Kolem hlavní budovy se nyní provádí izolace základů školy, před školou, pro vyšší bezpečnost žáků, budujeme novou zastávku autobusu. V letošním školním roce ještě plánujeme vybudování spojovací chodby mezi hlavní budovou a školní jídelnou, dále chystáme rekonstrukci, nebo výstavbu nového sportovního hřiště. Dětské hřiště Grantové projekty Již několik let podáváme žádosti o přidělení grantu na mezinárodní i národní projekty a téměř všechny nám byly schváleny. Letošní deváťáci byli našimi prvními účastníky

4 mezinárodního projektu Poznejme se ve školním roce 2009/2010, tehdy to byli žáci páté třídy. Projekt se konal ve spolupráci s Polskem a naši žáci strávili týden v polské v obci Popielów. V následujícím roce se týdenní pobyt dalších páťáků v Polsku opakoval. V létě 2011 nám byl schválen další, tentokrát dvouletý, mezinárodní projekt Comenius Bridges over space and time, během něhož jsme spolupracovali s jednou polskou a jednou německou školou. Projekt skončil letos v červenci. V průběhu dvou let jsme s našimi žáky několika tříd navštívili partnerskou školu v obci Stare Siolkowice v Polsku v dubnu 2012 a partnerskou školu v obci Grosskorbetha v Německu v říjnu Žáci obou partnerských škol nás navštívili v červnu 2012 a v dubnu Všechny tyto pobyty a společná setkávání byly přínosem, žáci v reálu poznávali život a kulturu jiných zemí. V rámci národních programů jsme získali dotaci na Ozdravný pobyt s environmentální výchovou a lyžařským výcvikem, který se uskutečnil v březnu Pobytu se zúčastnili žáci a pedagogové 1. stupně. V letošním školním roce jsme opět podepsali spolupráci s obcí Popielów, která předložila ke schválení mezinárodní projekt pod názvem Nowe Horyzonty. Týdenní pobyt žáků 5. ročníku by se měl uskutečnit v červnu 2014 v Popielówě v Polsku. Integračního pobytu se v případě schválení projektu zúčastní 15 našich žáků, 15 žáků obce Krakovany a žáci polských škol. V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost čerpáme dotace. Projekt je realizován od a bude pokračovat i v tomto školním roce. Díky projektu byl navýšen počet hodin ve 4. ročníku v předmětech český jazyk, matematika a informatika. S přispěním prostředků z projektu jsme zřídili multimediální učebnu s 24 žákovskými počítači. Školní rok 2013/2014 Již několik let vyučujeme podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. V letošním školním roce máme 160 žáků v 9 třídách. Na základní škole působí čtrnáct stálých pedagogických pracovníků, dvě asistentky pedagoga, dvě vychovatelky školní družiny a jeden učitel náboženství. Pedagogický sbor Ředitelka školy: PaedDr. Jana Bělůnková Zástupkyně ředitelky: Mgr. Dagmar Lupačová Třídní učitelé: I. třída: Mgr. Vladimíra Petřeková II. třída: Mgr. Daniela Furmánková (výchovný poradce) III. třída: Mgr. Pavla Jiráčková IV. třída: Mgr. Milena Merendová V. třída: Mgr. Jana Sedlářová

5 VI. třída: VII. třída: VIII. třída: IX. třída: Mgr. Miroslav Bill (preventista rizikových projevů chování) Mgr. Alena Hubová Mgr. Zuzana Fuňaková (výchovný a kariérový poradce) Ing. Jaromír Kadlec (koordinátor ICT) Netřídní učitelé: Mgr. Helena Vodová (ČJ, AJ), Bc. Renáta Heraltová (HV) Mgr. Eva Macíčková (ČJ, D) Asistentky pedagoga: Helena Vernerová, Eva Genserková Vychovatelky družiny: Mgr. Jana Fabianová, Irena Pernická (učitelka VV) Dále ve škole pracují: účetní Jana Pustějovská a provozní pracovníci Školská rada: předsedkyně: členové: Třídní schůzky, pohovory s rodiči Mgr. Dagmar Lupačová Mgr. Dana Dokládalová, Olga Pallová, Irena Pauló Mgr. Vladimíra Petřeková, Vladimír Seifert Pondělí Čtvrtek záležitosti Čtvrtek Čtvrtek první třída volba třídních výborů, a zást. do Rady rodičů, organizační chování a prospěch, volba povolání, chování a prospěch, školní výlety Prázdniny 2013/2014 Zahájení: pondělí 2. září Podzimní prázdniny: úterý 29. října a středa 30. října Vánoční prázdniny: sobota 21. prosince 2013 až neděle 5. ledna Vyučování začne v pondělí 6. ledna Konec prvního čtvrtek 30. ledna pololetí: Pololetní prázdniny: pátek 31. ledna Jarní prázdniny: pondělí 3. března neděle 9. března Velikonoční čtvrtek 17. dubna a pátek 18. dubna prázdniny: Konec druhého pátek 27. června pololetí: Hlavní prázdniny: sobota 28. června 2014 až neděle 31. srpna Zápis do 1. třídy, přijímací zkoušky na SŠ Zápis do první třídy proběhne na naší škole v pátek 24. ledna 2014, náhradní v pondělí 10. února 2014 ( dle zákona). Přijímací zkoušky na SŠ: první kolo od 22. dubna do 30. dubna 2014.

6 Provoz školy, školní jídelny a školní družiny Budova školy se otevírá v 7:30. Výuka začíná 7:50, končí 13:15 (s výjimkou odpoledního vyučování). Dojíždějící žáci, kterým začíná výuka 8:45, čekají do první přestávky v učebně k tomu určené. Vyučovací hodiny a přestávky: 1. hodina. 7:50 8:35 2. hodina 8:45 9:30 velká přestávka 9:30 9:45 3. hodina 9:45 10:30 4. hodina 10:40 11:25 5. hodina 11:35 12:20 polední přestávka 12:20 12:50 odpolední výuka 6. hodina 12:50 13:35 7. hodina 13:40 14:25 6. hodina 12:30 13:15 polední přestávka 13:15 13:45 odpolední výuka 7. hodina 13:45 14:30 8. hodina 14:35 15:20 Během velké přestávky od 9:30 do 9:45 mohou žáci pobývat v tělocvičně, v případě příznivého počasí na školním hřišti. Pitný režim pro žáky 1. až 5. ročníku zajišťují třídní učitelky, dle zájmu čaj a školní mléko. Pro žáky 1. stupně je zajištěno ovoce z projektu Ovoce do škol. Ve škole je umístěn nápojový automat na teplé nápoje. Na oběd chodí žáci do školní jídelny. Stravu dodává školní jídelna ZŠ Nový Jičín, Jubilejní 3 (tel , Zde rodiče přihlašují i odhlašují obědy dětí, nejpozději však do 8 hodin ráno na daný den. Je-li dítě nemocné, je možno oběd vyzvednout ve školní jídelně v době od 11:50 do 13:00 hodin pouze první den nemoci, další dny je nutné obědy odhlásit. V opačném případě uhradí rodiče plnou cenu oběda, tj. 48 Kč žáci 7-10 let, 50 Kč žáci let, 52 Kč žáci nad 15 let. Školní družina je umístěna na ulici Elišky Krásnohorské 310, do dokončení oprav MŠ v učebnách I. a II. třídy. Vedoucí vychovatelkou je Mgr. Jana Fabianová, ranní provoz začíná v 6:00 hodin (do 7:30 hodin), odpolední provoz trvá do 16:00 hod. Poplatek za ŠD je 100,- Kč měsíčně. Platí se ve dvou splátkách: za období září prosinec (splatnost ) a leden - červen (splatnost ) na účet školy /0800. Výuka Rozvrh žáka, změny v rozvrhu, údaje o prospěchu a chování (elektronická žákovská knížka) mohou žáci i rodiče sledovat prostřednictvím webové aplikace Bakaláři na stránkách školy, po přihlášení na webové stránce Přihlašovací údaje sdělí třídní učitel. Omlouvání žáků: Povinností rodičů je v případě nemoci omluvit dítě telefonicky nejpozději do 2 dnů třídnímu učiteli (případně zanechat vzkaz v kanceláři školy), po skončení nemoci pak písemně v žákovské knížce v rubrice Omluvný list. Ve sporných případech si třídní učitel může vyžádat lékařské potvrzení. Pokud žádá rodič o uvolnění dítěte během vyučování, ze závažných důvodů, musí dítě omluvit předem písemně na předepsaném formuláři: Žádám o uvolnění (jméno dítěte) z vyučování dne od do hodin z důvodu a přebírám za něj plnou zodpovědnost. Podpis

7 rodiče. (Ke stažení na webu školy.) Bez této omluvenky nebude dítě z vyučování uvolněno. Preventivní prohlídky žáků, očkování, zubní prohlídky aj. zajistěte pro své děti v době mimo vyučování. Povinně volitelné předměty pro žáky 2. stupně v letošním školním roce jsou 8. ročník anglická konverzace, 9. ročník ruský jazyk a základy ruského jazyka. Žáci s vývojovými poruchami učení a žáci vyžadující zvláštní péči se vzdělávají podle individuálních plánů v samostatných hodinách speciální pedagogické péče, případně v rámci tzv. vyrovnávacích opatření. Nadaní žáci mají možnost účastnit se olympiád a soutěží. Přípravu žáků na soutěže provádějí učitelé individuálně. Zájmová činnost Do kroužků se mohou žáci přihlásit dle nabídky: Šikovné ručičky ( ročník), míčové hry ( ročník), keramický kroužek (2. 5. ročník) a nepovinný předmět: Náboženství ( ročník), vyučuje Bc. Mgr. David Powiesník. Výuka náboženství probíhá vždy ve středu. Další možnosti zapojení do kroužků jsou v SVČ Fokus v Novém Jičíně. První soukromá základní umělecká škola MIS music z Kopřivnice nabízí žákům možnost učit se hře na kytaru, flétnu, klavír či housle a navštěvovat komorní hru. Plánované akce školy Září Návštěva školáků v MŠ, Branný den 1. stupeň Říjen Exkurze do návštěvnického centra v N. Jičíně třída Vítání občánků třída Exkurze do planetária a Landeku v Ostravě 1., 2. a 5. třída Listopad Gemma, nabídka středních škol 9. třída Přátelské sportovní utkání ve florbalu v ZŠ Bernartice n.o a 5. třída Den otevřených dveří - celá škola Prosinec Vánoční turnaj, Vánoční koncert, Vánoce ve městě Rozsvícení vánočního stromku v obci a Mikulášská nadílka Vánoční besídky ve třídách, Vánoční bruslení Leden Maškarní rej Beseda pro rodiče předškoláků, děti MŠ navštíví ZŠ Filmové představení celá škola Exkurze do průmyslového závodu 8. a 9. třída , Zápis do 1. třídy a náhradní zápis Únor Lyžařský výcvikový kurz Branný den branné plavání 2. stupeň Předškoláček Březen Exkurze do obecní knihovny a knihovny v N. Jičíně l. stupeň Duben Velikonoce na dědině 1. stupeň Velikonoční jarmark - celá škola Cena Miroslava Moravce celá škola Dopravní soutěž třída Duben Plavecký kurz třída

8 Ekologické téma, environmentální výchova, spolupráce s myslivci, rybáři, apod. celá škola Květen Návštěva úřadu práce 8. třída Olympiáda profesí 8. třída Červen Exkurze do průmyslového závodu 8. a 9. třída Exkurze na statek 1. a 2. třída Školní výlety Turistika a pobyt v přírodě celá škola Sportovní den O pohár starosty celá škola Rozloučení se školou a letní večer pro rodiče Průběžně Cvičení pro žáky zařazené do LTV a ZTV v rehabilitačním centru Reduco Sportovní soutěže: žáci se zúčastní malé kopané, basketbalové soutěže, soutěže v atletice, florbalové soutěže, vybíjené. Bude uspořádán mezitřídní turnaj v košíkové a ve florbalu. Projekty školy EU peníze školám Škola pro život Zdravé zuby, Kouření a já dlouhodobé projekty Školní mléko, Ovoce do škol dlouhodobé projekty Ekologie, ochrana životního prostředí, Den Země každoroční projekty Sběr baterií a malých elektrických spotřebičů, televizorů a výpočetní techniky Recyklohraní celoroční projekt Sběr starého papíru, sběr víček plastových lahví celoroční projekt Preventivní program požární ochrany 2x ročně Platby žáků Finanční příspěvek na činnost Rady rodičů činí 50,- Kč na rodinu (při větším počtu dětí platí nejstarší z dětí). Na konto Občanského sdružení Mládí je v letošním roce vybírán příspěvek 200,- Kč na žáka (u sociálně slabých rodin lze dohodnout snížení částky na polovinu, případně zaplatit ve dvou splátkách). Tyto prostředky budou použity stejně jako v minulých letech na nákup moderních učebních pomůcek, PC techniky, na financování soutěží a na odměny pro žáky. Pokud to finanční situace rodiny dovolí, přivítáme rádi i částku vyšší. Zároveň prosíme podnikatele a firmy o sponzorský dar na konto Občanského sdružení Mládí (č. účtu: /0100). Hodnotu daru je možno odečíst od základu daně v daném zúčtovacím období. Pro potvrzení se prosím obraťte na ředitelství školy. Za poskytnuté prostředky děkujeme. Na závěr Přejeme Vašim dětem i Vám úspěšný školní rok. V Šenově u Nového Jičína dne PaedDr. Jana Bělůnková ředitelka školy

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

ZPRAVODAJ ZŠ HALENKOV 2014-2015

ZPRAVODAJ ZŠ HALENKOV 2014-2015 ZPRAVODAJ ZŠ HALENKOV 2014-2015 Milí rodiče, znovu se Vám do rukou dostává náš zpravodaj pro zlepšení komunikace a spolupráce se školou. Režim zvonění a délky přestávek zůstávají beze změny. Jsou nastaveny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Pecka Základní škola a Mateřská škola Pecka Telefon: 493 799166 č.p. 38 Fax: 493 799166 507 82 Pecka E-mail: zs.pecka@seznam.cz www.zs-pecka.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Mgr.et Bc. Eva Víchová ředitelka školy 1 Obsah:

Více

1/ TERMÍNY PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

1/ TERMÍNY PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 50 ZÁŘÍ 2013 Vážení rodiče, předkládáme Vám informace k průběhu nového školního roku. V našem Bezručově zpravodaji opět najdete aktuální termíny, nabídku zájmové činnosti, různých aktivit a další důležité

Více

Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy

Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Uherčice, 691 62 okres Břeclav Uherčice 24, 691 62 Uherčice, te.:519418112, fax:519417077, e-mail: zs.uhercice@cmail.cz Plán práce základní školy byl projednán a schválen

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 16. září 2014 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola Svitavy, Riegrova 4. infomat

Základní škola Svitavy, Riegrova 4. infomat Základní škola Svitavy, Riegrova 4 infomat Školní rok 2014/15 Tento občasník a další informace o dění ve škole i za školou naleznete na internetových stránkách naší školy: www.riegrovka.cz Sledujte také

Více

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková organizace, 783 97 PASEKA 200 tel. 585

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Chrášťany Chrášťany 100, PSČ 373 04, okres České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 Základní údaje organizace Název: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2008/2009 Zpracovala: Mgr. Ilona Chalupová (ředitel ZŠ) V Horní Suché: 27. 8. 2009 2 Obsah

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva Výroční zpráva o činnosti Základní školy v Jeseníku nad Odrou za školní rok 2008/2009 1 z 16 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání, vzdělávací programy,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Vypracoval: Mgr. Jan Hanáček, ředitel Datum: 3. září 2012 1 Obsah: Část I. Část II. Část III. Část

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010 Zpracovala: Mgr. Ilona Chalupová (ředitel ZŠ) V Horní Suché: 30. 8. 2010 2 I. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2013/2014 19. 9. 2014 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst. 3,

Více

Plán školy. Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov. pro školní rok 2013/2014

Plán školy. Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov. pro školní rok 2013/2014 Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov tel.: 587 571 044 skola@zsstepanov.cz Plán školy pro školní rok 2013/2014 V minulých letech se začalo na jednotlivých

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Adresa školy Nová Dědina 368, 789 61 Bludov IČO 63696487 Bankovní spojení 220003510/0300, 220003590/0300- ŠJ DIČ CZ63696487

Více

za školní rok 2013/14

za školní rok 2013/14 za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Frymburk Sídlo školy: Frymburk 112 Zřizovatel školy: Městys Frymburk Ředitelka školy: Mgr. Milada Minaříková 2 Obsah: 1. Charakteristika školy a základní

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

Výroční zpráva. Základní školy T. G. Masaryka a školní jídelny Komenského 478, Hrádek nad Nisou

Výroční zpráva. Základní školy T. G. Masaryka a školní jídelny Komenského 478, Hrádek nad Nisou Výroční zpráva Základní školy T. G. Masaryka a školní jídelny Komenského 478, Hrádek nad Nisou za školní rok 2013/2014 Základní škola T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více