ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2007/ Základní údaje o škole

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole"

Transkript

1 . ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2007/ Základní údaje o škole 1

2 1.1 škola název školy Základní škola Chyšky adresa školy Chyšky 96, Chyšky právní forma příspěvková organizace IČO IZO identifikátor školy vedení školy ředitelka: Mgr. Jana Korandová zástupkyně ředitelky: Mgr. Monika Bardová tel.: kontakt fax: www: zschysky.cz 1.2 zřizovatel název zřizovatele adresa zřizovatele kontakt Obec Chyšky, okres Písek Chyšky 27, Chyšky tel.: součásti školy kapacita Základní škola 200 Školní družina 60 Školní jídelna ZŠ základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu 1. stupeň ZŠ ,8 2. stupeň ZŠ ,25 Školní družina materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny Odborné pracovny, knihovna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Sportovní zařízení Dílny a pozemky 9 učeben, 2 herny (oddělení školní družiny) 3 odborné pracovny (chemie-fyzika, počítačová učebna, cvičná kuchyně), 2 knihovny (žákovská, učitelská) Asfaltové hřiště, dopravní hřiště, zahrada Rekonstruovaná tělocvična, sektor pro skok daleký, sektor pro vrh koulí,asfaltové hřiště před školou, asfaltová běžecká rovinka za školou Dílny pro technické činnosti, pozemky - prostory pro výuku pěstitelství byly na pronajatém pozemku. Majitel pozemků vypověděl k ZŠ další možnost pronájmu. Vedení školy požádalo zřizovatele o náhradní prostory pro výuku pěstitelství. 2

3 Žákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami 5 tříd vybaveno nastavitelným nábytkem Třídy vybavené kvalitními učebními pomůckami, zakoupené nové sportovní pomůcky, zakoupené nové hračky do školní družiny Učebnice jsou nakupovány dle potřeby vyučujících, zakoupeny nové učebnice a obrazové pomůcky pro výuku německého jazyka, obrazové pomůcky pro výuku jazyka anglického a pro výuku přírodopisu Kabinety a laboratoře vybavovány novými učebními pomůckami dle finančních možností. Ze sponzorského daru zakoupen model Little Anne pro nácvik resuscitace na výuku přírodovědy a volnočasových aktivit. Z prostředků ONIV zakoupeny rozložitelné modely ( oko, mozek ) pro výuku přírodopisu, zakoupena Orffova sada hudebních nástrojů. Audiovizuální technika v dostačující míře, zakoupen DVD přehrávač, přehrávač CD. Vybavení školy audiovizuální a výpočetní Během školního roku zakoupeny 2 nové technikou počítače a dataprojektor z dotace SIPVZ. Čerpání dotace SIPVZ viz příloha Výroční zprávy. Komentář: Na škole chybí multimediální učebna, v dostačující míře kvalitní výpočetní technika, interaktivní tabule. Zastaralé je i vybavení v odborné učebně chemie a fyziky a v učebně technických činností. 1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 12 Kontakt Jana Vaverková, Chyšky, tel.: Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1. Vzdělávací programy Vzdělávací program ZÁKLADNÍ ŠKOLA - č.j /96-2 OBECNÁ ŠKOLA - č.j /97-20 NÁRODNÍ ŠKOLA - č.j /97-20 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j / ) Zařazené třídy 2.,3.,4.,5.,7.,8.,9 ročník 1. a 6. ročník - ŠVP pro základní školy Škola pro všechny 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy 3

4 Počet pracovníků celkem 20 Počet učitelů ZŠ 12 Počet vychovatelů ŠD 1 Počet správních zaměstnanců ZŠ 3 Počet správních zaměstnanců ŠJ 4 Pedagogičtí pracovníci Funkce Úvazek Bardová Monika zástupkyně ředitele Stupeň vzdělání Aprobace 1,0 VŠ ČJ - D Dvořáková Ivana vychovatelka 1,0 SŠ vychovatelka ŠD Fuka Josef učitel 1,0 VŠ Z - TV Korandová Jana ředitelka 1,0 VŠ školy I.stupeň (+VV ) + AJ Málková Alena učitelka 1,0 VŠ I. stupeň Pešičková Lenka učitelka 1,0 VŠ I. stupeň +VV Průšová Květa učitelka 1,0 VŠ I. stupeň + HV Molík Václav učitel 1,0 VŠ I. stupeň + AJ Řehořová Martina učitelka 1,0 VŠ M - PŘ Vachta Josef učitel 1,0 VŠ F - TČ Smrt Josef učitel 1,0 VŠ VŠZ + pedagogické minimum Zemanová Hana učitelka 1,0 VŠ ČJ - OV Vošahlíková Hana Učitelka 1,0 VŠ M-Z-NJ Komentář: K podal výpověď Mgr. Václav Molík. Od zaměstnána Kristýna Pancová - úvazek 15 hodin, výuka anglického jazyka třída, First certificate in English ( English for speakers of other languages ). Od zaměstnána ing. Karolína Tvrdíková úvazek 10 hodin týdně,výuka chemie (8. a 9.třída) a přírodopisu 6.,7 a 8. třída. Od zaměstnána Zdeňka Slabová vychovatelka ŠD. Pí Ivana Dvořáková dlouhodobá PN. Ing. Josef Smrt nesouhlasil se snížením úvazku a se zaměstnavatelem Dohodu o snížení úvazku nepodepsal. Měl být zaměstnán pouze jako správce počítačové sítě úvazek 11 hodin týdně. 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace Aprobovanost ve výuce Učitelé 1. stupně 5 Učitelé 1. stupně Matematiku ve 4. a 5. třídě vyučuje aprobovaná učitelka matematiky z II. stupně. Český jazyk v 5. třídě vyučuje aprobovaná učitelka ČJ z II. stupně. Ostatní vyučující jsou aprobovaní pro výuku na I. stupni. 4

5 Učitelé 2. stupně 7 Učitelé 2. stupně Není zajištěna aprobovanost výtvarné výchovy a hudební výchovy. Výuku chemie zajišťuje absolvent VŠZ s vystudovaným pedagogickým minimem. Výuku anglického jazyka na I.stupni ( 3.,4.třída ) zajišťuje vyučující s dosaženou jazykovou úrovní B1. Ostatní předměty jsou vyučovány aprobovaně. Vychovatelka ŠD Vychovatelka ŠD Aprobovaná pro práci ve školní družině Komentář: Vedení školy zajistilo pro školní rok 2008/2009 vyšší aprobovanost pro výuku Aj od 5. do 9. ročníku( Kristýna Pancová ) a jiného vyučujícího ( ing. Karolína Tvrdíková ) pro výuku chemie, kde byla výuka nedostačující. Pro nesouhlas se snížením úvazku s ing. J. Smrtem nemůže být aprobovaně zajištěna výuka Vv a Pč na I. a II. stupni. 3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důch. věku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání Jiřina Jirecová samostatná odb. kuchařka 1,0 SOU Lenka Čapková kuchařka 1,0 SOU Hana Chocholová pomocná kuchařka 0,6 SŠ Marie Lachoutová ved. školní jídelny ZŠ 1,0 SOU Josef Kudrna školník 1,0 SOU Jaroslava Petříková uklízečka 1,0 SOU Jaromíra Hanusová uklízečka 1,0 SŠ 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce 5

6 Počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6-ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2008/ Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem 2 0 soukromá gymnázia 0 0 církevní gymnázia 0 0 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště celkem c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední střední celkem akademie školy školy školy odb.učiliště d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků 7 0 e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 2. pololetí školního roku 2007/2008 Přehled o prospěchu 1. stupeň: Třída Počet Prospělo Prospělo žáků s vyzn. Neprospělo Nehodnoceno I II III IV V

7 Celkem Do 3. třídy nastoupila Aneta Kupková. 2. stupeň: Třída Počet Prospělo Prospělo s Neprospělo Nehodnoceno žáků vyznamenáním VI VII VIII IX Celkem Ve školním roce 2007/2008 nastoupil do 6.třídy Arnošt Kuranda ( ), do 8. třídy Denisa Kupková. Celkový přehled: Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Neprospělo Nehodnoceno 1. stupeň stupeň Celkem Přehled o chování 1. stupeň: Třída Počet žáků Pochvaly TU Pochvaly ŘŠ Napomenutí třídního učitele Důtky TU Důtky ŘŠ I II III IV V Celkem stupeň: Třída Počet Pochvala Pochvala Důtka Důtka 2. NTU žáků TU ŘŠ TU ŘŠ stupeň VI VII VIII IX Celkem: stupeň Celkový přehled: Počet žáků 1. stupeň Pochval a TU Pochval a ŘŠ NTU Důtka TU Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň

8 2. stupeň Celkem Údaje o zameškaných hodinách- 1. a 2. pololetí školního roku 2007/2008 Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 1. stupeň 2. stupeň ,99 7 0, , Celkem ,63 0 0, Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení : Ročník Počet žáků Sluchové postižení 0 0 Zrakové postižení 0 0 S vadami řeči 0 0 Tělesné postižení 0 0 S kombinací postižení 0 0 S vývojovými poruchami učení Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy rozvrh hodin (psychohygiena) vzdělávání mimořádně nadaných žáků školní řád, klasifikační řád informační systém vůči žákům a rodičům činnost školního psychologa, speciálního pedagoga, spolupráce s PPP a SPC Rozvrh hodin sestaven tak, aby splňoval požadavky psychohygieny žáků. Zveřejněn na internetových stránkách školy. Individuální práce s talentovanými žáky. Zveřejněn na internetových stránkách školy, v jednotlivých třídách a vyvěšen na úřední desce ZŠ Chyšky. Žákovské knížky, internetové stránky školy, třídní schůzky, Den otevřených dveří, Školská rada Chyšky. Spolupráce s PPP Písek individuální konzultace učitelů k problémovým dětem, 8

9 prevence sociálně-patologických jevů vyšetření problém.žáků, škol.zralost. Spolupráce s PPP, spolupráce s MÚ Milevsko sociální odbor, Arkáda Písek protidrogová prevence, besedy. 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili, počet účastníků: 13 Údaje jsou za školní rok 2007/2008: Písničky a hry s nimi Matematika pro II. stupeň Aranžování sušeného materiálu praktický seminář Fond kulturních a sociálních potřeb tvorba a užití Školení metodiků prevence Kurz anglického jazyka I - pro začátečníky Nejen matematika hrou na I.stupni Sociální práce ve škole mezinárodní konference Cizí jazyk a dyslektik Seminář pro správce počítačových učeben Seminář Les ve škole škola v lese Formy a metody práce v hodinách českého jazyka Kariérové poradenství Matematika 6 a 7 aneb objevujeme matematiku ve škole Zkušenosti s environmentální výchovou Matematické semináře Krabicová geometrie Ukázková hodina matematiky na II. stupni ZŠ Podíl učitele matematiky 2. stupně ZŠ na tvorbě ŠVP Školení požární ochrany Školení elektro Tvořivá škola čtení a psaní s porozuměním ve výuce Čj ve 2.ročníku Specifické vývojové poruchy učení Zúčtování daně z příjmu ze závislé činnost za rok 2007, změny připravované na rok Účetní uzávěrka pro příspěvkové organizace Podzimní dny environmentální výchovy vzdělání a osvěty Učíme se v zahradě Hygienické předpisy ve školním stravování Pros and Cons in Teaching English to Young Learners 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách 9

10 Údaje o významných mimoškolních aktivitách prezentace školy na veřejnosti: - oslava 45 let založení školy - vydávání školního časopisu My všichni školou povinní - Fikarovy slavnosti Nadějkov divadelní představení Čertovská pohádka - Halloween - Sv. Martin připomenutí pranostiky - Den otevřených dveří - Mikulášská obchůzka -Vánoční dílničky - Vánoční akademie - Vánoční florbalový turnaj - VI.školní ples - masopustní průvod - zápis do I. třídy - Jarní receptář - Den naruby ( v rámci svátku Dne učitelů ) - koncert ke Dni matek - projekt Osobnosti Chyšecka - Květinový den-český den proti rakovině 2008 finanční sbírka - občanské sdružení Život dětem na pomoc nemocným dětem- finanční sbírka Srdíčkový den - sbírková akce Pomozte dětem Velikonoční skautské kuřátko - sbírková akce Postavme školu v Africe Spolupráce školy a dalších subjektů : - spolupráce se Školskou radou Chyšky - se žákovskou a místní knihovnou - spolupráce se školním parlamentem - spolupráce se školskou radou - spolupráce s jinými ZŠ ( Kovářov,Sedlec ) - spolupráce s dětským divadelním souborem Hlásek z Milevska - spolupráce s obcí Nadějkov - spolupráce s německou obcí Lengerich ( nabízí se možnost výměnného pobytu žáků) - korespondence se školou Unterweissenbach v Rakousku - spolupráce s rodiči a veřejností formou zájmových útvarů Významné akce školy Akce k prevenci sociálně patologických jevů: - beseda Přátelství a láska p. Nadrchal ( 8., 9.třída ) - beseda Jak si nenechat ublížit p. Nadrchal ( 6.,7. třída) Akce k environmentální výchově : 10

11 - exkurze Soběslav - Moře a život - exkurze Nedrahovice- Příbram Chraštice - exkurze Červená Řečice recyklace odpadů - exkurze Makov- záchranná stanice pro handicapované živočichy - Hledání jara - seminář Učíme se v zahradě - projekt Les ve škole škola v lese - mandaly z přírodních materiálů vestibul školy - Podzimní dny v Jihočeském kraji - Den Země celosvětová kampaň Ukliďme svět - výtvarná soutěž Natřete to odpadkáčům- návrh samolepek - Den ptactva - návštěva lesní školky Radíkovy - Škola ve školce - projekt Les ve škole- škola v lese - Světový den srdce - beseda plazi - Chýnov exkurze - CHKO Jeseníky- projekt Les ve škole - Zoologiáda-vědomostní soutěž pro žáky - Sběr papíru - Elektrowin sběr vyřazených elektrospotřebičů - přihláška do projektu Zpátky pod stromy Další aktivity školy - Ochrana člověka za mimořádných událostí - branný den - poznávací zájezd pro veřejnost Osvětim, Vělička, Krakov ( školní rok 2007/2008) - poznávací zájezd - Ukrajina-Po stopách Nikoly Šohaje loupežníka ( školní rok 2006/2007) - Sokolská akademie (1. -3.tř.) - Instalace výstavy Muzeum hraček - Helpíkův pohár zdravotnická příprava 5.tříd Výlety: - ZOO Praha 1.,2.,3. třída - Tábor Husitské dny 4.třída - Český Krumlov 5. a 8. třída - Varvažov 6. a 7.třída - Štědronín 9.třída Besedy, přednášky, koncerty, divadla: - beseda Historie ES a EU třída - beseda Energie pro budoucnost 11

12 - beseda s kosmetičkou pí Iveta Kokrmentová 8. a 9.třída - beseda s kadeřnicí pí Hana Neuschelová 8. 9.třída - Národní divadlo Naši furianti - vývoj hudebních nástrojů I. a II. Stupeň - folklorní soubor - Dan Kubica - účast na Fikarových slavnostech Nadějkov Čertovská pohádka - koncert ke Dni matek - výstava malíře Antonína Šíta Péče o volný čas žáků: Na škole ve školním roce 2006/2007 byly otevřeny tyto zájmové útvary: - Hudební kroužek - Divadelní kroužek - Výtvarný kroužek - Taneční kroužek - Hra na hudební nástroj - Zdravotní kroužek - Aerobik - Tvořivé dílny - Mladí zdravotníci - Počítačový kroužek - Kroužek studené a teplé kuchyně - Míčové hry Komentář: I ve školním roce 2007/2008 byl vybírán poplatek za pobyt ve školní družině ( 50,-Kč za žáka měsíčně ) a za zájmové útvary (částka 20,-Kč za žáka měsíčně ). Finanční částky slouží k nákupu hraček ve školní družině a k lepšímu vybavení pomůckami v jednotlivých zájmových útvarech. Ve školním roce 2007/2008 jsme rozšířili zájmové útvary o sportovní kroužky míčové hry a aerobik. Lyžařský výcvik: Ve školním roce 2007/2008 se neuskutečnil na škole týdenní lyžařský výcvik žáků 7.ročníku pro nepřízeň počasí. 7.2 Účast žáků školy v soutěžích MIMOŘÁDNÉ ÚSPĚCHY ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2006/2007 Okresní kolo Olympiády v českém jazyce Zuzana Hanusová 6.-9.místo Okresní kolo Dějepisné olympiády kat. I 12

13 Tadeáš Vaverka Zuzana Hanusová Okresní kolo Konverzační soutěže v angličtině Tadeáš Vaverka 5. místo 6. místo 5. místo Okresní kolo Zeměpisné olympiády kat. B Barbora Petříková kat. C Zeman Jan Souček Lukáš Okresní kolo Fyzikální olympiády kat. E Lukáš Souček kat. F Tereza Hanusová Okresní kolo Matematické olympiády kat. Z -7 Drahomíra Marešová Barbora Petříková kat. Z -8 Ondřej Dvořák Tereza Hanusová kat. Z-9 Zuzana Hanusová Andrea Šetinová Okresní kolo Biologické olympiády kat. C Andrea Šetinová Zuzana Hanusová Okresní kolo Pythagoriády 5. roč. Dominika Trpková Marek Hadrbolec Vojtěch Chochole Okresní kolo Pythagoriády 6.roč. Markéta Petrová 16. místo 9. místo 16. místo 11. místo 2. místo 6. místo 8. místo 8. místo 9. místo 3. místo 8. místo 9. místo 10. místo 4. místo 4. místo 6. místo 4. místo 13

14 Dopravní soutěž mladých cyklistů družstva I. kat. 6. místo II. kat. 2. místo jednotlivci Markéta Jakešová Krajské kolo Biologické olympiády kat. C Andrea Šetinová 2. místo 11. místo Zeměpisná soutěž Eurorébus zapojení do vědomostní soutěže - účast v krajském kole 7. a9. třída Okresní kolo Biologické olympiády kat. D Tereza Hanusová Jan Louda 4. místo 10. místo Okresní kolo Hlídek mladých zdravotníků 1. stupeň družstvo 1. místo 2. stupeň družstvo 4. místo Krajské kolo Hlídek mladých zdravotníků I. stupně 1. místo Republikové kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků I. stupně 3. místo Helpíkův pohár účast žáků Literární soutěž Požární ochrana očima dětí Okresní kolo II. kat. Zuzáková Nikola 2. místo III.kat. Chocholová Lenka 2. místo Jihočeský zvonek sólový zpěv okresní kolo Jana Křížková cena poroty Jižní Čechy malované výtvarná soutěž (Svazek obcí Milevska ) Anna Průšová 1. místo (cena předána na Zemi živitelce ) 14

15 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí ČŠI Viz inspekční zpráva. Ve školním roce 2007/2008 nebyly řešeny žádné písemné stížnosti rodičů. 9. Závěry Ve školním roce 2007/2008 probíhala výuka ve 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9. ročníku podle programu Základní škola čj /96-22 včetně pozdějších úprav. V 1. a 6. ročníku začala výuka podle ŠVP pro základní vzdělání Škola pro všechny. Ve výchovně vzdělávací práci jsou stanoveny i nadále nejdůležitější priority školního roku: prevence šikany,prevence užívání návykových látek, rasismu, výuka cizích jazyků, práce s počítačem, zapojení žáků do soutěží. Většina učitelů na škole se snaží, aby všichni žáci maximálně rozvinuli své předpoklady, dávají důvěru ve schopnosti žáků, nabízejí podporu, všímají si pozorně pokroku každého žáka a oceňují jej. Svědčí o tom i to, že se žáci v mnoha vědomostních soutěžích umístili na předních místech Velmi dobrých úspěchů dosahují i v oblasti sportu. Na škole i nadále velmi dobře pracuje školní parlament.žáci se aktivně zapojují do činnosti školy, posilují se vztahy mezi učiteli a žáky. Byla stanovena Pedagogická pravidla školy (viz úřední deska školy a internetové stránky školy). Na škole pracovalo ve školním roce 2007/ zájmových útvarů. Rozšířili jsme nabídku zájmových útvarů o útvary se sportovním zaměřením aerobik, míčové hry a zdravotní tělesnou výchovu. Zdravotní Tv v pololetí školního roku 2007/2008 ukončila svoji činnost pro malý počet žáků. Výborných výsledků dosáhl kroužek Hlídka mladých zdravotníků I. stupně, který v krajském kole obsadil 1. místo a v republikovém kole 3. místo. Pedagogové se zúčastnili celé řady vzdělávacích akcí DVPP. Problematikou zůstává komplikované spojení do vzdělávacích středisek, časová náročnost cestování a s tím spojena finanční náročnost suplování. Pedagogové velmi dobře znají klima školy a vyhodnocují možná rizika. Ve škole panuje řád a pořádek, pravidla jsou jasná a sdílená,četnost kázeňských přestupků byla i ve školním roce 2007/2008 velmi nízká, oceňování žáků převažuje nad tresty. Práce i chování žáků jsou monitorovány, výsledkům je přikládán velký význam, stejná pozornost je věnována i výsledkům práce školy. Každé čtvrtletí provádíme kontrolu v oblast záškoláctví, násilí a šikany. Nepřítomnost ve škole je pečlivě a průběžně sledována.v případě nutnosti je okamžitě řešena se zákonnými zástupci žáků. S povinností provádět vlastní hodnocení školy je stále aktuálnější otázka, podle čeho posuzovat kvalitu školy. Na základě autoevaluace si vedení školy zmapovalo řadu testů žáků a udělalo dotazníkovou analýzu mezi rodiči i pedagogy. Škola opět využila možnosti testování žáků v projektu výsledku vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ CERMAT. Žáci 9. ročníku ve školním 2007/2008 dosáhli těchto výsledků: - testováno 20 žáků - matematické dovednost, dovednosti v českém jazyce, obecné dovednosti - matematické dovednosti ZŠ úspěšnost 42,7%, kraj 58%, ČR 36,1% 15

16 - dovednosti v českém jazyce- ZŠ úspěšnost 65%, kraj 58%, ČR 56,3% - obecné dovednosti- ZŠ úspěšnost 64%, kraj 50%, ČR 48,7% Závěr: 9.třída ZŠ Chyšky v školním roce 2007/2008 má všechny ukazatele souhrnných výsledků lepší než má kraj. V 7.třídě využilo 7 žáků ( celkový počet žáků 11 ) testování v projektu Scio, které si sami uhradili. Výsledky jim byly předány na záznamovém archu. Vedení školy zajistilo v měsíci listopadu ve spolupráci s PF České Budějovice katedra pedagogiky a psychologie testování žáků 8.a 9. ročníku k volbě povolání. PhDr. Jandová provedla se žáky a jejich zákonnými zástupci rozbor testu. Dotazníková anketa pro rodiče sloužila k navázání kontaktů mezi rodiči a pedagogy. Škola je otevřená rodičům a aktivně usiluje o spolupráci s nimi ( 2x ročně se konají Dny otevřených dveří pro rodiče ). Škola klade velký důraz na získání těch rodičů, kteří se spolupráci brání.učitelé dávají konkrétní návody, jak mají pracovat se svými dětmi. Jednotlivé problémy, které se vyskytly v dotazníkovém šetření, byly řešeny během celého roku hospitace, individuální pohovory, školská rada. Dále jsme zpracovali dotazníkovou metodou sebehodnocení pedagogického pracovníka. Většina pedagogických pracovníků má stanoveny pracovní cíle, kterých chce dosáhnout. Vzhledem k lokalitě školy vidí největší příležitosti ke zlepšení práce školy v oblasti environmentální výchovy. Mezi možná ohrožení školy patří nízký počet žáků a spojování tříd. K silným stránkám školy patří dobrá spolupráci s rodiči, pracovitý kolektiv, vstřícné vedení ( učitelé se společně s vedením školy podílejí na rozhodování související s pedagogickým procesem ), velké množství projektů a akcí. I ve školním roce 2007/2008 se měl již podruhé zorganizovat na škole týdenní lyžařský výcvik pro žáky 7. ročníku. Vzhledem ke špatným sněhovým podmínkám se ve školním roce lyžařský kurz nekonal. Velmi dobrá spolupráce je i se Školskou radou Chyšky. Ve školním roce 2007/2008 byly vybaveny další tři třídy nastavitelným nábytkem, zčásti byly opraveny sklepní prostory školní jídelny. Byla vymalována ředitelna školy a vybavena novým nábytkem. Na škole je neekonomické vytápění ( elektrické přímotopy), které velmi zatěžuje rozpočet školy. Ve školním roce 2008/2009 bude ve škole provedeno zateplení budovy a proběhne výměna oken ve všech budovách školy. Byla zlepšena vybavenost počítačové učebny. Zakoupeny 2 počítače a dataprojektor. Učebna byla pedagogy ve školním roce 2007/2008 více využívána. Zastaralé je stále vybavení odborné učebny chemie a učebny technických činností. Ve velmi špatném stavu jsou i přilehlé umývárny u tělocvičny. I v tomto školním roce jsme se zaměřili na posilování vztahu k životnímu prostředí, na akce k environmentální výchově, na krátkodobé projekty v rámci projektu Lidé a Země a dosáhli velké řady úspěchů. Mezi největší úspěchy patří i to, že naše škola byla vybrána v programu Les ve škole škola v lese k účasti na třídenním lesním setkání za práci v programu Les ve škole do Vernířovic v CHKO Jeseníky. Chtěli bychom dále posilovat vztah k životnímu prostředí a k jeho ochraně a usilovat v budoucnu o titul Ekoškoly. Základní škola Chyšky je od roku 2007 podlimitní. Základní škola se všemi devíti třídami má 139 žáků, to je průměrný počet žáků na třídu 15,4. Z důvodu ekonomické efektivnosti je podle Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.v 4 stanoven minimální průměrný počet 17 žáků na 1 třídu tj. 153 žáků na školu. 16

17 Z tohoto důvodu se škola stala školou podlimitní a zřizovatel školy udělil škole výjimku s tím, že uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost ( Školský zákon 23 ). Výroční zpráva byla předána Školské radě dne a vyvěšena na veřejném místě (sborovna) v budově školy. Na vědomí: - 1x Školská rada Chyšky - 1x ZŠ Chyšky - 1x OÚ Chyšky (po schválení Školskou radou při ZŠ Chyšky) - zveřejněna na internetových stránkách školy Příloha: vyúčtování dotace SIPVZ Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 vypracovaná pí Marií Hošnovou (účetní školy) bude předána Školské radě na konci kalendářního roku Mgr. Jana Korandová ředitelka školy 17

18 Čerpání dotace SIPVZ ve školním roce 2007/2008 Účelově určené finanční prostředky ze státního rozpočtu na Program na podporu pokrytí konektivity škol v rámci SIPVZ ve výši ,-Kč. Dotace byla použita na nákup 2 ks - počítače s monitorem - cena ,- Kč 1 ks dataprojektor - cena 4 724,- Kč 18

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole . ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Chyšky adresa školy Chyšky 96, 398 53 Chyšky právní forma příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2006-2007. ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Chyšky adresa školy Chyšky 96, 398 53 Chyšky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013 Zpracovala: Mgr. Jana 24. 7. 2013 Č.j.:171/013 Stránka 1 z 17 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Šebetov,

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Za školní rok 2013/2014 Ekonomická zpráva za rok 2013 Zprávu předkládá: Mgr. Dagmar Adamová, ředitelka školy Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Masarykova základní škola Dolní Roveň okres Pardubice PSČ 533 71 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 O b s a h 1/ Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14

Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14 Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14 zpracovala ředitelka Mgr. Jana Šejbová ŠR schválila dne: Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává v souladu s 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.,

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

Masarykova základní škola Dolní Roveň. okres Pardubice PSČ 533 71. Výroční zpráva o činnosti školy. a hospodaření školy

Masarykova základní škola Dolní Roveň. okres Pardubice PSČ 533 71. Výroční zpráva o činnosti školy. a hospodaření školy Masarykova základní škola Dolní Roveň okres Pardubice PSČ 533 71 Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření školy za školní rok 2008-2009 O b s a h 1/ Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola a Mateřská škola, O činnosti školy za školní rok 2007 2008. Hradec Králové Plotiště, P.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola a Mateřská škola, O činnosti školy za školní rok 2007 2008. Hradec Králové Plotiště, P. Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2007 2008 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 2012 Hradec Králové, říjen 2012 Obsah 1 Základní údaje o škole. 3 1.1 Škola..

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014 Hradec Králové, září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole. 3 1.1 Škola..

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Předkládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Mnichovo

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420. VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2012 2013

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420. VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2012 2013 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2012 2013 Předkládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo adresa školy 671 31 Únanov 56 právní forma příspěvková organizace IČO 709 92

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice.

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice. Základní škola Strančice, okres Praha východ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRANČICE, OKRES PRAHA VÝCHOD ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 ZPRACOVAL: Mgr. Pavel PETRŽELA - ředitel školy Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1 Název, adresa, právní forma, IČO, zřizovatel školy 1.2 Zařazení

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2013 / 2014 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova 798 14 Olšany u Prostějova č. 3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Výroční zpráva

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBIROH OKRES ROKYCANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBIROH OKRES ROKYCANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBIROH OKRES ROKYCANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 č.j.: ZSZbiroh/254/14 11. 9. 2014 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více