Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2007-2008"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem, okres Jeseník Adolfovice 170, p. Jeseník Výroční zpráva Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické radě dne s ostatními pracovníky dne předána na Obecní úřad Bělá pod Pradědem dne Počet stran: PaedDr. Irena Rudolfová, řed. ZŠ

2 a)charakteristika školy Název školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem, příspěvková organizace Adolfovice 170, Jeseník Identifikátor zařízení: IČO: Zřizovatel: OÚ Bělá pod Pradědem Ředitel školy: PaedDr. Irena Rudolfová internetové stránky školy: zsadolfovice.cz Součásti školy: základní škola: IZO Mateřská škola: IZO školní družina: IZO školní jídelna: IZO Zařazena do sítě: , poslední úprava Kapacita školy: 260 žáků Kapacita mateřské školy: 74 žáci Kapacita školní družiny: 50 žáků Kapacita školní jídelny: 200 obědů

3 Třídy, žáci, učitelé: Počet tříd: 7 Počet žáků:134 Počet žáků na třídu: 19,14 b)přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami: V 2. 5., ročníku se vyučovalo podle učebních dokumentů Základní škola, č.j /96-2, v 1. a 6. ročníku podle školního vzdělávacího programu Zdravá škola c)údaje o zaměstnancích školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti Aprobovanost: 84,7% Některé výrazné zvláštnosti aprobovanosti: Na naší škole vyučují další učitelé bez aprobace, popř. kvalifikace. 1) 1 vyučující dálkově studuje, vyučuje M, F, informatiku, ukončil bakalářské studium aplikované matematiky na Slezské univerzitě v Opavě, v červnu ukončil inženýrské studium informatiky. 2) Anglický jazyk vyučovala neaprobovaná vyučující, která absolvovala kurz MEJA v Šumperku a neaprobovaná učitelka I. stupně. 3) Německý jazyk vyučovala učitelka s úplným středoškolským odborným vzděláním, držitelka evropského certifikátu B1 z německého jazyka. Konkrétní údaje o zaměstnancích školy: Pedagogičtí pracovníci: Na škole byly zastoupeny následující aprobace: český jazyk (2 vyučující), občanská výchova, dějepis přírodopis + chemie (jedna vyučující s kvalifikací MVDr. a pedagogickým vzděláním), přírodopis + matematika, učitelství pro I. stupeň ZŠ (4 vyučující), tělesná výchova, zcela chybí aprobace pro zeměpis, angličtinu, němčinu. Ve školní družině pracovala kvalifikovaná vychovatelka. Mzdu jedné učitelky hradil OÚ. Ostatní zaměstnanci: Pro práci s postiženým žákem byla přijata asistentka pedagoga, která absolvovala potřebné kurz pro asistenty pedagoga a studium pedagogiky specializovaný modul pro asistenty pedagoga. Na škole je zaměstnána účetní, která je placena z prostředků OÚ. Práci školníka vykonává pracovník s ÚSV, s praxí 16let, který vykonává i práci topiče. Jako uklizečky byly zaměstnány pracovnice s praxí ve školství 29 let a 6 let, v květnu druhou z nich vystřídala nová pracovnice. Ve funkci vedoucí stravovny byla pracovnice s praxí + let. Jako kuchařky jsou zaměstnány dvě vyučené kuchařky (praxe ve školním stravování 26 a 6). Mzda kuchařek je rozdělena takto: vedoucí stravovny a 1 kuchařka jsou placeny ze státního rozpočtu, 1 kuchařka z hospodářské činnosti (obědy ze stravovny odebírají také cizí strávníci). Absolventi, kteří nastoupili na školu: 0 Učitelé v důchodovém věku: 1

4 Další vzdělávání pedagogických pracovníků: Rok 2007/ 2008 Bc, Vojtěch Dorňák dokončil studium studijního oboru Informatika a výpočetní technika magisterského studijního programu Informační technologie a získal titul inženýr. Poř. Čís. Akce Jméno Instituce Platba školy 1. Jak na evaluaci v MŠ Kolbabová 800,- 2. Nové nápady ve výtvarné práci Šťastná, 2 x 550,- 3. Speciální výuka sociálních dovedností Holubcová 650,- 4. Veselé písničky Kolbabová 450,- 5. Letní škola PAU Praha, Čaastulíková PAU 4 840,- 6. Nové techniky a nápady VV 550,- 7. Ped. pracovník ve víru paragrafů Rudolfová NIDV Olomouc 400,- 8. OSV A 2 Dvoudenní školení pedagogického sboru všichni pedagogové ZŠ AISIS ,-

5 9. Na hudbu trochu jinak 550,- 10. Malé hravé recepty do výuky Nj Lukešová Descartes v.o.s. 940,- 11. Konkrétní program pro praktické vyuč. ŠD 517,- 12. Nové techniky a nápady ve výtvar. Práci Lukešová 700,- 13. MŠ v období kurik. změn Kolbabová 700,- 14. Podzimní škola PAU Častulíková PAU 1590,- 15. Tvorba IVP pro děti na I. stupni Palzerová VŠ sociálně právní Havířov 856,- 16. Využití školní zahrady Pillichová Sluňákov centrum ekologických aktivit 600,- 17. Komunikační a slohová výchova 2. stupeň Častulíková 500,-

6 18 Hravá a zábavná výchova pohybem Holubcová 680,- 19. Jak vést aktivní třídní schůzky Wolfová 560,- 20. Celostátní seminář pro ped. Pracovníky ŠD NIDV Hořovice 1300,- 21. Seminář pro pedagogy návštěva Senátu ČR. Rudolfová Senát ČR zdarma 22. Kompetentní vedení školy aneb zvládání manag. dovedností Projekt - 6 modulů. 5 dvoudenních bloků Rudolfová Zdarma - ESF 23. Tvorba a realizace nového vzděl předmětu Strategie osob. rozvoje Rudolfová Cyrilometodějs ké gymnázium Zdarma - ESF 24. Studium pro vedoucí pracovníky 2. roč. Kadláčová Pedagogická fakulta Olomouc ,-

7 25. Jak na evaluaci v MŠ Kolbabová 800,- 26. Základní norma zdravotnickýc h znalostí Šťastná 1300,- 27. Vše kolem tvorby RVP ve ŠD 500,- 28. Studium pro vedoucí pracovníky Kadláčová PF Olomouc 16260,- 29. Rozvíjení klíčových kompetencí pro zájmové vzdělávání Vila Doris Šumperk 500,- 30. Stres a vyhoření jak jim předcházet Rudolfová Zdarma - ESF 31 Komunikace a zvládání krizových situací v řízení škol Rudolfová, Častulíková, Palzerová SPŠ Přerov a Vzdělávací institut s.r.o. Zdarma - ESF d)údaje o zařazování dětí: Do prvního ročníku se k zápisu dostavilo 21 dětí, bylo přijato 21 dětí. Rozhodnutí ředitelky školy: přijetí do 1. ročníku 23 uvolnění z Tv 3 povolení IVP 2 povolení výuky Čj podle ZŠ praktická 1 prominutí úplaty ve ŠD 1

8 e) Údaje o vzdělávání žáků konec školního roku : Prospěch Chování počet prospěli pro- nepro- Třída žáků s vyzn.. spěli spěli prům. poch. NTU DTU DŘŠ 2.st. 3.st. I , II.(2.) , II.(3.) , IV.(4.) , IV.(5.) , VI , VII , VIII , IX , celkem , Výsledky přijímacího řízení na střední školy: 9.ročník: 15 žáků přijato na střední školy 15 žáků neumístěni: 0 5.ročník: přijato na gymnázium: 2 (počet přihlášených 2) přijato na sportovní ZŠ 0 (počet přihlášených 0) Komentář k přijímacímu řízení: Pro usnadnění výběru budoucího povolání a volby školy navštívili žáci 9. ročníku Burzu práce v Jeseníku a Informační a poradenské středisko při Úřadu práce v Jeseníku. Žákům jsme umožnili návštěvu dní otevřených dveří na středních školách. V souladu se zákonem bylo v tomto roce vypracováno hodnocení všech vycházejících žáků. f) Výsledky inspekce ČŠI Inspekce školu nenavštívila g) Mimoškolní aktivity Škola nabízela tyto zájmové útvary: sportovní hry, internetová odpoledne, flétna, keramika, gymnastika, košíková, hry pro I. st., dopravní kroužek, logopedie pro nejmenší, angličtina pro 2.r., pěvecký sbor florbal Nepovinné předměty jsme v tomto školním roce nevyučovali. V průběhu roku byl používán Internet pro žáky, jako součást vyučování se mohou připojovat zdarma, mimo výuku měli jednou týdně možnost práce s Internetem za mírný poplatek. V obci mají děti možnost navštěvovat oddíl kopané a místní knihovnu.

9 Další akce školy a školní družiny V září se žáci II. stupně naší školy zapojili do akce, kterou pořádaly složky integrovaného záchranného systému Olomouckého kraje pod názvem Táhneme za jeden provaz. Žáci 4. a 5. ročníku s policisty sledovali provoz na silnici a rozdávali autíčka usměvavá nebo zamračená, podle toho, jak dotyčný řidič jel. 2. listopadu se sešlo 23 soutěžících se svými vyřezanými a nazdobenými dýněmi. Jako každoročně rozhodovaly o vítězi žetony, jejichž pomocí hlasovali přítomní diváci. Vystoupení šermířů z Jeseníku, kterého se zúčastnili žáci od 1. do 9. ročníku, bylo tentokrát věnováno období renesance. 8.třída již tradičně v hodinách praktických činností napekla pro své mladší spolužáky medové perníčky a 5.prosince se v maskách vydala do mateřské školy a do tříd prvního stupně. I letos jsme se sešli na malou chvilku u budovy ZŠ, abychom společně rozsvítili vánoční strom. S krátkým programem vystoupily děti z MŠ pod vedením svých paní učitelek a žákyně pěveckého sboru Součástí programu byl i prodej vánočních pohlednic, které vyrobily děti z MŠ a žáci ZŠ. Výtěžek , 50 Kč bude poslán jako pomoc africké škole, o kterou se snažíme starat. Stejný cíl měl i výtěžek ze sběru plastů a papíru i celoroční ho sběru víček z PET lahví..žáci 2. a 3. ročníku vystoupili s vánočním pásmem v Klubu důchodců v Adolfovicích. Poslední den před Vánocemi patřil posezení u vánočních stromečků, soutěžím a hrám. Děti 4. ročníku nacvičily krátké divadelní představení s názvem Štěstí a Rozum, na které se přišly podívat děti celého I. stupně. V tělocvičně žáci odehráli utkání ve vybíjené a ve florbale. Žáci II. stupně věnovali první dvě hodiny výuce a pak i oni ve třídách oslavili Vánoce. Již tradičně probíhala předvánoční přehlídka vánoční výzdoby tříd a děti byly odměněny zákusky, které napekli rodiče. V obecní knihovně v Bělé pod Pradědem si děti prohlédly výstavu fotografií, nazvanou Stromy v kraji Bělé, součástí byla i beseda s autorem. Ve dnech 26. a se konaly tradiční projektové dny napříč školou. Tentokrát byly věnovány olympijským sportům. 25. března 2008 byli v penzionu Stará pošta ve Filipovicích slavnostně oceněni nejlepší sportovci okresu Jeseník. Naše škola byla požádána, aby připravila slavnostní kulturní a sportovní program. Vystoupení všech našich žáků se setkalo se slovy uznání a pochvaly. 3. třída se podívala na výstavu loveckých trofejí v Jeseníku. Žáci 4. ročníku se zúčastnili akce s názvem Dopravní výuka. 29. května jsme pozvali rodiče dětí na přehlídku toho, co ve škole v rámci výuku a mimo vyučování všechno prožijí a udělají. Žáci všech tříd si připravili vystoupení někteří v rámci vyučování, jiní podle svých zájmových činností. Mohli jsme vidět nejrozličnější vystoupení od hudebních produkcí přes divadlo až k sportovním a tanečním výkonům. Na chodbách směrem k tělocvičně si hosté mohli prohlédnout různé projekty, které zachytily práci dětí během roku. V prostoru proti vchodu probíhala projekce fotografií z akcí školní družiny a z projektových dnů. Celý program trval téměř čtyři hodiny, při kterých se hosté velmi dobře bavili. U příležitosti Dne dětí škola znovu uspořádala 3Skolní olympiádu 1. stupně za účasti žáků ze spřátelených Tulowic. Ve čtvrtek 5. června navštívilo 13 žáků 2. stupně polské Tulowice, kde se zúčastnili mezinárodního sportovního klání. Ve dnech se žáci 6.třídy zúčastnili dopravní a zdravotní výchovy. Děti školili profesionálové - policisté a zdravotníci. 19. června žáci 9. ročníku obhajovali své závěrečné práce. 26. června proběhlo slavnostní přijetí žáků 9. ročníku starostou obce.

10 V poslední den školního roku nás ještě čekala ve spolupráci SRP ZŠ a kulturní komise obce na školním hřišti Zahradní slavnost": pro děti - odpoledne, pro dospělé večer. Školní družina se věnovala výrobě dárků, starší děti z družiny připravily odpoledne her a soutěží pro své mladší spolužáky, děti zkoušely pletení z pedigu, navštívily jeskyni ve Zlatých Horách, účastnily se Drakiády a dračího reje, poznávaly pranostiky a zvyky, které se vážou ke jménu Ondřej, proběhl mikulášský turnaj ve hře Člověče, nezlob se, děti nejdřív napekly a pak při hrách v družině také snědly vánoční cukroví, 19. prosince se konala vánoční besídka. Měsíce leden až březen byly věnovány projektu Planet, besedovaly s astronomem, navštívily místní knihovnu, zarejdily si na plese mimozemšťanů, soutěžily o nej- kraslici, hrály na pravdu a připomínaly si pravidla slušného chování, povídaly si o fair play, zápasily. Několikrát nocovaly ve škole. Žáci školy nominovali ředitelku školy do soutěže Zlatý Ámos a spolu s ní se účastnili regionálního kola v Olomouci. Zapojili jsme se do projektu CERMAT testování žáků 9. ročníku a Mapa školy, která slouží škole pro vlastní hodnocení. Soutěže: školní kolo Prázdninová fotosoutěž Dáma Olympiáda v Čj Olympiáda v Nj cyklistická časovka Hula hop Cyklista roku (4.r.) Zvoneček (zpěv) Matematický klokan Olympiáda Aj Člověče, nezlob se Florbal Vánoční výzdoba tříd Olympiáda v D Pythagoriáda vlastivědná soutěž 4. a 5. r recitace I. st. Olympiáda I. st sběr plastů a papíru rozsvěcení dýní Zátopkova štafeta Logo školní olympiády výtvarné soutěže okresní kolo přespolní běh Táhneme za jeden provaz Olympiáda v Nj Streethockey kopaná Jesenická liga v košíkové Olympiáda v D Helpíkův pohár Formela Cup Člověče, nezlob se Coca Cola Cup Florbal dopravní soutěž Vánoční laťka Pohár rozhlasu Zelená stezka Šachový turnaj Olympiáda Aj Turnaj v košíkové Matematický klokan Olympiáda v Čj Pythagoriáda Matematická olympiáda Pozdrav planetě Zemi

11 h) Spolupráce se zájmovými občanskými sdruženími a s dalšími institucemi: Škola dobře spolupracovala se Sdružením rodičů a přátel Základní školy v Bělé pod Pradědem. Akce školy a rodičovského sdružení se prolínaly, rodiče spolupracovali na školních akcích a někteří pedagogové se podíleli na akcích SRP ZŠ. Rodiče také zajistili tradiční školní ples a pracovali jako vedoucí některých kroužků. Připravili pro děti několik sobotních vycházek. Se školou spolupracovala také školská a kulturní komise OÚ Běpá pod Pradědem. Kontakt mezi školou a rodiči od tohoto roku zprostředkovával školní informační systém (autorem je Ing. Dorňák, učitel naší ZŠ). Kromě možností předávat informace o akcích školy rodiče mohou komunikovat s vyučujícími a sledovat elektronickou žákovskou knížku. Pro informovanost rodičů a obce vyšel čtyřikrát ročně školní zpravodaj. Pro práci s integrovanými žáky jsme spolupracovali nejen s PPP Jeseník, ale také s SPC v Mohelnici a SPC Šumperk. Od roku 2006 pracuje Školská rada Již druhým rokem pracoval školní žákovský parlament. i) Školní vzdělávací program Byla dokončena práce na pracovní verzi školního vzdělávacího programu. Podle ŠVP bylo vyučováno v 1. a 6. ročníku. Žáci těchto ročníku začali pracovat poprvé i v novém předmětu Osobnostní a sociální výchova. j) Úpravy ve škole Součástí školy je Mateřská škola, která prozatím sídlí na odloučeném pracovišti. Prostory pro MŠ jsou již připraveny v budově ZŠ, jejímu přestěhování brání pouze fakt, že schází prostor pro jednu třídu a pro školní družinu. Byl zpracován projekt pro přebudování půdních prostor. Průběžně je rozšiřováno vybavení kabinetů jednotlivých předmětů, zejména nakupujeme CD s výukovými programy a zastaralé obrazové pomůcky jsou nahrazovány novými. Byla částečně modernizována počítačová pracovna a z nevyhovující učebny dílny vybudována učebna pro hudební a výtvarnou výchovu. Ve spolupráci s obecním úřadem byl zpracován projekt na rekonstrukci školního hřiště. Proběhla poslední etapa výměny oken, opraveny odpady ve školní kuchyni, některé třídy byly vymalovány. Součástí výroční zprávy je CD s akcemi školy z Informačního systému za školní rok 2007/2008.

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2013-2014 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více

Výroční zpráva 2012-2013

Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2012-2013 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Mgr. Miroslav Adámek ředitel školy 1 Obsah: I.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 720, 686 0, Staré Město

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Sídlo školy:

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva. Základní školy T. G. Masaryka a školní jídelny Komenského 478, Hrádek nad Nisou

Výroční zpráva. Základní školy T. G. Masaryka a školní jídelny Komenského 478, Hrádek nad Nisou Výroční zpráva Základní školy T. G. Masaryka a školní jídelny Komenského 478, Hrádek nad Nisou za školní rok 2013/2014 Základní škola T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Komenského 1720, 686 03 Staré Město telefon: 702 278 873 zsstmesto@zsstmesto.cz www.zsstmesto.cz bankovní spojení: KB Uherské Hradiště, č.ú. 11631721/0100, IČ: 75022567

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 16. září 2014 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2006 2007

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2006 2007 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2006 2007 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní údaje o škole Název školy: Sídlo:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace 1. 9. 2011 Obsah 1.1. Základní údaje

Více

Zajišťujeme i ozdravné pobyty do zahraničí, při kterých je kladen důraz na prolomení jazykových bariér, poznávání různých kultur, pochopení

Zajišťujeme i ozdravné pobyty do zahraničí, při kterých je kladen důraz na prolomení jazykových bariér, poznávání různých kultur, pochopení Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2007-08 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2008 Školská rada schválila dne 22.10.2008 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více