Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2012/2013"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 do

2 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Na Františku 32, Kněžmost Příspěvková organizace adresa školy právní forma IČO IZO identifikátor školy vedení školy ředitel: Mgr. Ivana Veselá zástupce ředitele: kontakt tel.: www: zsknezmost.cz Mgr. Bc. Alena Brií 1.2 zřizovatel název zřizovatele Obec Kněžmost adresa zřizovatele Na Rynku 51, Kněžmost kontakt tel.: fa: součásti školy kapacita Mateřská škola 83 Základní škola 270 Školní družina 50 Školní jídelna MŠ 83 Školní jídelna ZŠ základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola / 28/ stupeň ZŠ ø 21,8 2. stupeň ZŠ 4 46 ø 11,5 Školní družina ,5 Školní jídelna MŠ 83 Školní jídelna ZŠ 136 2

3 1.5 materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny 5 učeben na I. stupni 2., 4. a 5. tř. interaktivní tabule, družina a herna Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště 5 (dějepis zeměpis / interaktivní tabule, matematika / interaktivní tabule, český jazyk, fyzika chemie přírodopis, počítačová učebna, učebna HV a DV/interaktivní tabule) 1 (sborovna kuchyňka) odpočinková část hřiště před školou s lavičkami a školní zahrada s lavicemi, herními prvky a dvěma pískovišti, pingpongový stůl Sportovní zařízení 1 tělocvična, využívání hřiště před školou a hřiště u sokolovny Dílny a pozemky 1 dílna, 1 pozemek květinový záhon Žákovský nábytek Kromě učebny fyzika chemie přírodopis jsou všechny učebny vybaveny výškově stavitelnými lavicemi a židlemi. V červnu byly zakoupeny nové židle do učebny HV a skříňky do herny a družiny. Vybavení učebními pomůckami, hračkami, Na dostatečné úrovni sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními tety Splňuje podmínky dle ŠVP ZŠ č.j. 227/07 Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben Splňuje podmínky dle ŠVP ZŠ č.j. 227/07 pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou 9 interaktivních tabulí, 1 dataprojektor, 2 televizory, 1 DVD přehrávač, 1 videopřehrávač, počítačová učebna 14 počítačů pro žáky, po jednom počítači v učebnách pro žáky: I. stupeň Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 12 Kontakt Mgr. Jiří Lehečka 1.7 Údaje o občanském sdružení při škole Zaměření Kontakt operativní kontakty, spolupráce se ped. pracovníky při zajišťování akcí (i výdělečných ples, jarmark ), financování školních akcí Mgr. Kateřina Pospíšilová 3

4 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání Kód Obor vzdělání Poznámky Zařazené třídy C/01 Základní škola RVP I. IX. 2.2 Vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY KNĚŽMOST (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j / ) I. IX. 2.3 Dotace vyučovacích hodin ŠVP Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a Jeho svět Umění a kultura Vzdělávací obory (Předměty) Počet hodin: 118 Ročník: Min. čas. dotace Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informační a komunikační výchova Prvouka Vlastivěda 1,5 1,5+0,5 Přírodověda 1,5 1,5+0,5 Hudební výchova Výtvarná výchova Dramatická výchova 1 Tělesná výchova Disp. Člověk a zdraví Člověk a svět práce Pracovní činnosti Celkem disp. hodin 4

5 Poznámky k učebnímu plánu: Organizace hodin Vlastivěda ve 4. ročníku - 1,5 hodiny týdně, tj. jeden týden 1 hodina a druhý týden 2 hodiny. Organizace hodin Přírodověda ve 4. ročníku - 1,5 hodiny týdně, tj. jeden týden 1 hodina a druhý týden 2 hodiny. Učební plán pro 2. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Vzdělávací obory ( Předměty) Počet hodin: 122 Ročník: Minim. časová dotace Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informační a komunikační výchova Člověk a Dějepis společnost Výchova k občanství Člověk a Fyzika , příroda Chemie 2 2 Přírodopis ,5 Zeměpis Umění a Hudební výchova kultura Výtvarná výchova Člověk a Výchova ke zdraví 0,5 0,5 0,5 0, zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Volitelné předměty Celkem 28,5 29,5 32,5 31, Disp. Poznámky k učebnímu plánu: V 7. ročníku škola nabízí žákům možnost zvolit si 2 volitelné předměty s časovou dotací 1 hodina týdně. V 8. a 9. ročníku si žáci mohou vybrat 3 volitelné předměty. V 7. ročníku je nabídnut žákům jako druhý cizí jazyk německý jazyk v rámci volitelných předmětů. Ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce v 6. až 9. ročníku se probírají tematické okruhy Práce s technickými materiály, Pěstitelské práce a chovatelství, Příprava pokrmů a tematický okruh Svět práce. 5

6 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 32 Počet učitelů ZŠ 12 pedagogů s plným úvazkem 1 pedagog s částečným úvazkem Počet vychovatelů ŠD 1 vychovatelka s plným úvazkem 1 vychovatelka s částečným úvazkem Počet učitelek MŠ 6 s plným úvazkem Počet správních zaměstnanců ZŠ 1 hospodářka s částečným úvazkem 3 uklízečky s částečným úvazkem 1 topič částečným úvazkem Počet správních zaměstnanců MŠ 1 s plným úvazkem 2 s částečným úvazkem Počet správních zaměstnanců ŠJ 4 s plným úvazkem 1 s částečným úvazkem 3.2 Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí pracovníci Úvazek Roků Stupeň Funkce. ped.prae vzdělání Aprobace Mgr. Květuše Bartoňová učitelka 1,0 nad 27 VŠ r. Mgr. Jana Daňková učitelka 1,0 nad 27 VŠ r. Mgr. Aneta Šoltysová učitelka 1,0 do 12 VŠ r. Mgr. Vendula Svobodová učitelka 1,0 do 12 VŠ r. Mgr. Marta Pažoutová učitelka 0,82 do 19 VŠ r. Mgr. Ivana Veselá ředitelka 1,0 nad 27 VŠ r. Mgr. Bc. Alena Brií zástupkyně 1,0 do 19 VŠ Z, Bi ředitelky Mgr. Jiří Lehečka učitel 1,0 do 27 VŠ Z, TV Mgr. Zdeněk Chlup učitel 1,0 do 6 VŠ TV, Pč Mgr. Tomáš Breň učitel 1,0 do 12 VŠ Čj, D Mgr. Kateřina Kvapilová učitelka 1.0 do 6 VŠ M, Ch (do ) Mgr. Gabriela Hronová učitelka 0,82 do 12 VŠ M, Aj (od ) Eva Křížová učitelka 0,55 do 19 SŠ Gymn., SEŠ (stud. VŠ Aj) Jaroslava Doležalová učitelka 1,0 nad 27 SŠ předškolní vých. Šárka Svobodová vychovatel 1.0 do 19 SŠ vychovatelství ka Iveta Jirčíková vychovatel 0,55 do 19 SŠ vychovatelství ka Květa Kobrlová učitelka 1.0 do 27 SŠ předškolní vých. MŠ Bc. Lucie Bejrová učitelka MŠ 1.0 do 12 VŠ vychovatelství, předškolní vých. 6

7 Vladimíra Bejrová Radka Pelantová Dagmar Eisová Jana Kabátková učitelka MŠ učitelka MŠ učitelka MŠ učitelka MŠ 1.0 do 12 SŠ předškolní vých. 1.0 do 19 SŠ předškolní vých. 1.0 nad 27 SŠ předškolní vých. 1.0 do 27 SŠ předškolní vých. 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 2. stupně 88 Učitelé 2. stupně 63 Učitelky MŠ 100 Učitelky MŠ 100 Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD 100 I. stupeň Třída Celkem Odborná kvalifikace hodin K % N % Celkem první stupeň II. stupeň Předmět Celkem Odborná kvalifikace hodin K % N % A % Český jazyk Anglický jazyk Informační a komunikační výchova Matematika Výchova k občanství Tělesná výchova Zeměpis Dějepis Přírodopis 7,5 7, ,5 100 Hudební výchova Výtvarná výchova Fyzika 6,5 6, Chemie Praktické činnosti Výchova ke zdraví

8 Volitelné předměty Praktikum z biologie Sportovní hry Seminář Čj Tvořivá dramatika Německý jazyk Celkem druhý stupeň ZŠ celkem ,5 73 Vysvětlivky ke kvalifikovanosti: K vyučováno kvalifikovaně, N vyučováno nekvalifikovaně, A vyučováno aprobovaně 3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důch. věku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Marcela Kolářová vedoucí kuchařka 1,0 Jitka Malíková kuchařka 1,0 Jitka Svobodová pomocná kuchařka 1,0 Hana Hemzalová ved. školní jídelny ZŠ, pom. kuchařka 0,72 0,28 Jana Kubová hospodářka 0,88 Ivana Prskavcová školnice uklízečka ZŠ 0,25 0,88 Jaroslava Enerová školnice, uklízečka MŠ 1,0 Hana Kavalírová uklízečka ZŠ 0,88 Marcela Kolářová uklízečka ZŠ 0,38 Jindřiška Hanušová uklízečka MŠ prac. provozu ŠJ 0,5 0,38 Marta Bayerlová uklízečka- pradlena MŠ 0,88 Mgr. Jiří Nikodem topič 0,31 Komentář: V pracovní kolektiv se mnoho nemění. Ačkoliv se podařilo zvýšit počet mužů v ped. sboru, stále je i u nás vysoké zastoupení žen. 8

9 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce pro škol. rok 2013/2014 počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2013/ Komentář: Na jaře matka jednoho chlapce na základě soudního rozhodnutí přehlásila do ZŠ Všeň. 4.2 Výsledky přijímacího řízení a) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy SOŠ a SOU a ostatní střední školy střední odb.učiliště celkem b) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední celkem akademie školy školy střední školy odb.učiliště c) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků 8 0 d) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku 14 0 Komentář: 9

10 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu Třída Prospěch s vyznamenáním žáků % žáků % , , , , , , , , , , , , , , , ,45 34, ,49 37,93 Třída Prospěch dostatečný žáků % žáků % žáků % , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,66 26, ,25 47, ,40 36,96 Třída Prospěch nedostatečný žáků % žáků % žáků % , , ,

11 ,91 8, Průměrný prospěch ve vybraných předmětech Třída Vyučovaný předmět Čj, M, PRV 1,03 1,43 1,20 2. Čj, M, PRV 1,36 1,49 1,49 3. Čj, M, PRV, Aj 1,35 1,50 1,66 4. Čj, M, Aj, Vl, Přv 2,02 2,20 2,34 5. Čj, Aj, M, Vl, Přv 2,22 2,31 2,25 6. Čj, M, Aj, D, Z, Př, F 2,07 2,34 2,45 7. Čj, M, Aj, D, Z, Př, F 2,37 2,30 2,67 8. Čj, M, Aj, D, Z, Př, F, Ch 2,16 2,29 2,13 9. Čj, M, Aj, D, Z, Př, F, Ch 2,47 2,79 2,46 Průměrný prospěch v předmětech třída - horší než 2,2 3. třída 4. třída 5. třída Čj 2,58 Čj 2,47 Aj- 2,37 Aj- 2,29 Vla 2,21 Vla 2,41 Přv- 2,26 Přv- 2,24 M- 2,26 Průměrný prospěch v předmětech třída - horší než 2,5: 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída F 2,93 Čj 2,86 Čj 2,73 Čj 2,93 F 2,86 M 2,64 D 2,64 M 2,86 M 2,93 Vo 2,71 F 2,86 11

12 Přehled o chování 1. stupeň Třída Počet žáků Pochvala TU Pochvala ŘŠ NTU Důtka TU Důtka ŘŠ I. 20 II III IV V Celkem stupeň 3. stupeň 2. stupeň Třída Počet žáků Pochvala TU Pochvala ŘŠ NTU Důtka TU Důtka ŘŠ 2. stupeň VI VII VIII IX Celkem stupeň Celkový přehled: Počet Pochvala Pochvala NTU Důtka Důtka 2. stupeň 3. stupeň žáků TU ŘŠ TU ŘŠ 1. stupeň stupeň Celkem

13 5.2 Výsledky testování žáků 5. a 9. tříd Podíly žáků dle průměrné úspěšnosti ve společných úlohách základní úrovně (porovnání se standardem) Grafy ukazují, jaké podíly žáků dosáhly v úlohách úvodní části testů úspěšnosti v pásmech 0 20 %, %, %, % a %. Zahrnuty byly pouze výsledky žáků bez vyznačené speciální vzdělávací potřeby (údaje v závorkách v legendě grafů uvádějí reálné počty zahrnutých žáků). Průměrnou úspěšnost v rozmezí 0 20 % lze považovat za kritický výsledek testu, průměrnou úspěšnost v rozmezí % pak za rizikový výsledek testu. ZŠ Kněžmost 69 % ZŠ Kněžmost 51 % 13

14 ZŠ Kněžmost 71 % ZŠ Kněžmost 71 % ZŠ Kněžmost 48 % 14

15 ZŠ Kněžmost 57 % 5.3 Údaje o zameškaných hodinách třída počet zameškaných hodin průměr na žáka třída počet zameškaných hodin průměr na žáka , , , , , , , , , ,25 třída počet zameškaných hodin průměr na žáka třída počet zameškaných hodin průměr na žáka , , , , , , , , , , Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení : Ročník Počet žáků S vývojovými poruchami učení 5. 1 S vývojovými poruchami učení 6. 3 S vývojovými poruchami učení 7. 1 S vývojovými poruchami učení 8. 3 S vývojovými poruchami učení 9. 2 Ročník Počet žáků Žáci s mimořádným nadáním

16 5.5 Údaje o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy rozvrh hodin (psychohygiena) Velká přestávka 20 min za příznivého počasí venku. Polední přestávka možno i venku otužování. vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním jsou zaměřeny především na individuální péči a odpovídající metody a formy práce. Individuální vzdělávací plány. Spolupráce: výchovný poradce, ředitel, zástupce ředitele, PPP v Mladé Boleslavi, SPC v Mladé Boleslavi, SPC ZŠ v Mnichově Hradišti vzdělávání mimořádně nadaných žáků Nadaní žáci mají možnost doplňovat si a prohlubovat vzdělávací obsah, zadávání specifických úloh, konzultace, účast v soutěžích. školní řád, klasifikační řád Zpracován podle zásad MŠMT informační systém vůči žákům a rodičům Webové stránky školy systém Bakaláři, tři třídní schůzky ročně, vývěska na náměstí, obecní rozhlas. činnost školního psychologa, speciálního pedagoga, spolupráce s PPP a SPC Pouze spolupráce s PPP a SPC. prevence sociálně-patologických jevů Spolupráce: škola, výchovné poradkyně, OÚ Kněžmost, ZUŠ Mnichovo Hradiště, odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor školství, mládeže a sportu KÚ Středočeského kraje, PPP v Mladé Boleslavi, Policie ČR. Vyučující mají k dispozici materiály s protidrogovým zaměřením, časopisy (Učitelské noviny, Školství), publikace s problematikou sociálně patologických jevů, konzultace s vedením školy, výchovnými poradkyněmi a preventistou sociálně patologických jevů, vyhledávání na internetu. V rámci předmětů se konaly také přednášky zaměřené na dopravní výchovu, mezilidské vztahy, protidrogovou výchovu. Přínosem byly přednášky Slánka, o.s. Prevence sociálně patologických jevů. Prostřednictvím žákovského parlamentu a samosprávy se žáci podíleli na organizování školních aktivit. Své problémy mohli řešit pomocí schránek důvěry. Velice kladně hodnotíme spolupráci s paní Ivanou Cenefelsovou zástupkyní Knihovny Kněžmost. klima školy Vliv školního parlamentu na odstraňování rizikových míst (úrazy apod.) Vytváření příjemných prostor pro trávení volného času úprava školní zahrady. přijímaná opatření a jejich vliv na zlepšení výchovně-vzdělávacího procesu Uvedena v zápisech z pedagogických porad 16

17 Průběh a výsledky vzdělávání soulad výuky s obecnými cíli a zásadami vzdělávání soulad výuky s cíli předškolního nebo základního vzdělávání vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků konkretizace cílů ve sledované výuce návaznost probíraného učiva na předcházející témata Rozhodně ano Spíše ano Rozhodně ne Spíše ne Materiální podpora výuky vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem podnětnost učeben vzhledem k podpoře seberealizace a identity žáků účelnost využití pomůcek, učebnic, didaktické techniky Rozhodně ano Spíše ano Rozhodně ne Spíše ne Vyučovací formy a metody řízení výuky, vnitřní členění hodin sledování a plnění stanovených cílů podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností využívání metod aktivního, prožitkového učení, eperimentování, manipulování, objevování, práce s chybou účelnost výuky frontální, skupinové a individuální vyváženost rolí učitele jako organizátora výuky a jako zdroje informací účelnost aplikovaných metod respektování individuálního tempa, možnost relaace žáků forma kladení otázek Rozhodně ano Spíše ano rozptyl Rozhodně ne Spíše ne Motivace žáků Rozhodně ano Spíše ano Rozhodně ne Spíše ne 17

18 aktivita a zájem žáků o výuku propojení teorie s praí (v činnostech žáků) využívání zkušeností žáků vliv hodnocení na motivaci žáků využívání analýzy chyb ke zvýšení motivace osobní příklad pedagoga Interakce a komunikace klima třídy akceptování stanovených pravidel komunikace mezi učitelem a žáky i mezi žáky navzájem možnost vyjadřování vlastního názoru, argumentace, diskuse vzájemné respektování, výchova k toleranci vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí, příležitosti k samostatným řečovým projevům dětí, rozvoj komunikativních dovedností žáků Rozhodně ano Spíše ano Rozhodně ne Spíše ne Hodnocení žáků věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení respektování individuálních schopností žáků využívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků ocenění pokroku zdůvodnění hodnocení žáků učitelem vhodnost využitých metod hodnocení žáků učitelem využití klasifikačního řádu Rozhodně ano Spíše ano Rozhodně ne Spíše ne Komentář: Učitelé se snaží vést žáky k sebehodnocení. Dbá se více na rozvoj osobnosti, žákům umožňujeme a podporujeme je ve vyhledávání informací, vedeme k chápání souvislostí. Je plně využíváno počítačové a didaktické techniky. Problémy s kázní žáků přetrvávají, zapomínání pomůcek a plnění zadaných úkolů se u některých žáků nesnižuje. Uplatňuje se pestrost ve výuce, aktivita žáků ve vyšších ročnících spíše klesá. Projektová výuka i aktivní učení probíhá ve větší míře spíše na I. stupni, na II. stupni se objevuje již častěji. Hodnocení žáků ústní a písemné se jeví jako věcné a konkrétní, nechybí ani rozbory písemných zkoušení a práce s chybou. Stále se zlepšuje přístup k žákům se specifickými poruchami učení, individuální schopnosti žáků jsou respektovány. 18

19 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků základní školy Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili: Termín Název školení, akce Mgr. Ivana Veselá Komunikace ve školní prai Lesní pedagogika Mirakulum Milovice Drumben a jeho využití Co dělat, když mám jít učit výtvaru a nejsem výtvarník aneb výtvarno pro každého Co dělat, když mám jít učit výtvaru a nejsem výtvarník aneb výtvarno pro každého II Příprava ke konkursnímu řízení na ředitele školy či školského zařízení Mgr. Alena Brií Komunikace ve školní prai Lesní pedagogika Mirakulum Milovice Mgr. Aneta Šoltysová Komunikace ve školní prai Mgr. Jana Daňková Komunikace ve školní prai Mgr. Jiří Lehečka Komunikace ve školní prai Mgr. Vendula Svobodová Komunikace ve školní prai Mgr. Marta Pažoutová Komunikace ve školní prai Eva Křížová Komunikace ve školní prai Mgr. Kateřina Kvapilová Komunikace ve školní prai Mgr. Tomáš Breň Komunikace ve školní prai Všech 5 pohromadě Mgr. Zdeněk Chlup Komunikace ve školní prai Jaroslava Doležalová Komunikace ve školní prai Mgr. Květuše Bartoňová Komunikace ve školní prai Iveta Jirčíková Komunikace ve školní prai ukončeno Kurz pedagogické přípravy pro vychovatele Šárka Svobodová Komunikace ve školní prai Drumben a jeho využití Květa Kobrlová Škola jinak Drumben a jeho využití Máme doma školáka IV. Jana Kabátková Rozvoj předčtenářské gramotnosti Dagmar Eisová Máme doma školáka IV. Bc. Lucie Bejrová Lesní pedagogika Mirakulum Milovice Škola jinak Máme doma školáka IV. Vladimíra Bejrová Zumba pro děti Máme doma školáka IV. Radka Pelantová Zumba pro děti Drumben a jeho využití 19

20 Samostudium: v době prázdnin všichni učitelé. Komentář: Akci Drumben a jeho využití, Zumba pro děti, Škola jinak a Máme doma školáka IV. si účastnice hradily ze svých prostředků. 20

21 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách Údaje o významných mimoškolních aktivitách Spolupráce školy a dalších subjektů Významné akce školy Akce k prevenci sociálně patologických jevů Středisková knihovna Kněžmost, OÚ Kněžmost, Policie ČR, Slánka,o.s Oslavy 120 let založení školy Projekt celoroční Čtenář Noemova archa - Knihovna Škola nanečisto Mikuláš ve škole Rozsvícení vánočního stromu na náměstí v Kněžmostě Vánoční jarmark Zpívání na schodech Plavecký výcvik 2. třídy Návštěva předškoláků v 1. třídě Pohádkový týden I. stupeň Karneval I. stupeň Beseda p. Vendl Odboj v Kněžmostě Beseda Knihovna Jiří Mára Barevné dny - před Velikonocemi Kněžmostský slavíček pěv. soutěž Zámek Mnichovo Hradiště Všední den naší prababičky Slavnost Malý čtenář pasování na čtenáře spolupráce s Knihovnou Adaptační kurz stmelení kolektivu 6. tř. Adaptační kurz stmelení kolektivu 8. tř. Dopravní hřiště 4. roč. Templ Mladá Boleslav výuk. program Projekt. den deváťáci učiteli Výstava Kněžmost Sokolovna Výstava Karla Čapka HALLOWEEN strašidelné čtení Knihovna Kněžmost Vánoční besídka I.stupeň Přednáška Slánka,o.s. prevence pat. jevů 21

22 Den ochrany obyvatelstva za MU AJAX Školní akademie Turistický den Návštěva ÚP v MB Přehlídka studijních oborů v MB Lyžařský výcvik v Rokytnici nad Jizerou Sportovní den Projektový den Ve jménu krále II. st. Kutná Hora Projektový den TUTANCHAMON PHA => EGYPT (D, Z, Př, HV+VV) Beseda Wintonovy děti Knihovna Kněžmost Jazyková animace NJ Soňa Vrátná Tandem 6. tř. Žákovské volby prezidenta Soutěž Mladých cyklistů Ukázka vojenské techniky Slavnostní zakončení školního roku vyřazení deváťáků Akce k environmentální výchově Sběry papíru Návštěva ÚP žáků 9. třídy Ekurze Dobrovice cukrovar, muzeum Planetárium Praha O Sluníčku, Měsíčku a hvězdičkách Den dětských sponzorů ZOO Praha Ukliďme si svět Úklid Českého ráje Divadelní a hudební pořady Rock. Kapela IMODIUM byt. turné Divadlo MB Tlustý prase Divadlo MB Limonádový Joe HP Hrajeme si s pohádkou Divadlo Slunečnice HP Dobrá zpráva letí světem divadlo MH Divadlo Spejbla s Hurvínka Hurvínkovo zrcadlo Divadlo MB Scapinova šibalství 22

23 Školní výlety Divadélko HK 1. tř tř. - Park Mirakulum Milovice 3. tř tř. Bozkovské jeskyně, zámek Sychrov 5. tř. Karlštejn, WAX, Koněprusy, Beroun - medvědi 6. tř. Sobotka, Humprecht 7. tř tř. Krkonoše - pěší turistika Špindlerův Mlýn, Pec pod Sněžkou 9. tř. rafty Malá Skála 7.2 Účast žáků školy v soutěžích Název soutěže Počet žáků Okresní Dopravní soutěž mladých cyklistů 8 Krajská Dopravní soutěž mladých cyklistů 4 Pěvecká soutěž Kněžmostský slavíček ročník celoroční environmentální 7 soutěž SVĚT KOLEM NÁS 7.3 Účast žáků ve sportovních soutěžích Název soutěže Počet žáků celostátní fotbalová soutěž McDonald s cup 10 Hradecký Namakanec Komentář: Celkový počet soutěží ve školním roce: 5 Počet žáků, kteří se soutěží zúčastnili: Péče o volný čas žáků Zájmové kroužky Práce s keramikou Florbal Fotbal Kondiční cvičení Ruční práce Anglický jazyk pro nejmladší Biologicko-chovatelský kroužek 23

24 Komentář k údajům o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti: - spolupráce školy s OÚ vítání občánků mladšími žáky pod vedením paní Šárky Svobodové; - spolupráce školy s knihovnou besedy, projekty - prezentace školy na veřejnosti vystoupení žáků na plese SRPŠ, veřejné školní akademie - péče o volný čas žáků snažíme se žákům nabídnout různé kroužky problémem je, že se některé nemůžou otevřít pro nezájem 24

25 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Česká školní inspekce v tomto školním roce ve škole neprovedla žádnou kontrolní činnost v ZŠ a MŠ Kněžmost. 25

26 9. Základní údaje o hospodaření školy Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2012 A) Celkové příjmy: mzdové dotace (mzdy, odvody, ONIV, FKSP) = ,- provoz (stát.) = ,- od OÚ = ,- školné = ,- Přehled VHČ za rok 2012 Počet prodaných obědů pro cizí strávníky á 55,- Kč (24,- potraviny 3,- režie 18,- mzdové náklady) účet spotřeba materiálu ,00 Kč = 14,90 účet služby režie 8 073,00 Kč = 8,07 účet mzd. nákl ,00 Kč = 11,00 178,- (nevyplaceno) ,00 Kč = 42,33 náklady celkem ,00 Kč = 76,30 účet tržby ,00 Kč = 34,16 účet pronájem ,00 Kč =143,32 + účet ostatní 200,00 Kč = 0,20 výnosy celkem ,00 Kč = 177,68 zisk z VHČ ,00 Kč = 101,38 B) výdaje: Neinvest.výdaje celkem a z toho mzdové dotace (mzdy, odvody, ONIV, FKSP) = ,- - náklady na platy pracovníků školy ,- - Zákon.odvody Z + S pojištění ,- - Výdaje na učebnice a učební pomůcky ,- - Vzdělávací akce + kurz 8 050,- - Ochran.pomůcky ,- - Zákon.pojištění ,- - Náhrada mzdy ,- - FKSP ,- 26

27 10. Základní údaje o hospodaření SRPŠ Stav účtu k ,46 Stav v hotovosti , /2013 9/12 Květiny pro prvňáky 361,00 Suroviny na buchty (120 let 1306,30 školy) Občerstvení bývalý učitelé 776,00 Spotřební (plast.kelímky, 2879,00 příbory,..) Občerstvení veřej. 5361,00 10/12 Burza 220,00 10/12 DRUMBENY pro žáky ,00 11/12 Sběr papíru (podzim) 9 822,00 11/12 Odměny (Klokan matematika) Příspěvek doprava Kutná 1238,00 Hora Doprava (MB) 112,00 Stav účtu k ,13 Stav v hotovosti.. 575,00 114,00 12/12 SRPŠ ,00 12/12 Suroviny na buchty (faktura) 1 325,70 Vosk Jarmark 580,00 Termočlánek pro keram.pec 1.470,00 Akvárium pro ZOO koutek 2.027,00 12/12 Výtěžek JARMARK - výrobky Výtěžek JARMARK - buchty ,00 12/12 Barvy na drumbeny 639, ,00 Potřeby pro JARMARK 2 601,00 Suroviny na buchty 408,90 Ván.stromeček 400,00 Odměny LVVZ 398,00 Pohoštění žáků besídky 1.st. 600,00 Stav účtu k ,30 Stav v hotovosti.. 874,00 1/13 Sběr bylin 63,00 1/13 Doprava na LVVZ ,00 2/13 Výtěžek ples (vstup, tombola) Vleky, přednáška 1 900, ,00 2/13 Karneval 1.st. 502,00 27

28 Potřeby pro zápis do 1.tř- 198,00 ZOO koutek 158,00 Výzdoba PLES 105,00 4/13 OZVUČENÍ (faktura) ,00 Doprava (Sport.soutěž) 300,00 Doprava (Sport.soutěž) 120,00 5/13 Sběr papíru (jarní) ,00 5/13 Doprava (Dopr.soutěž) 264,00 Stav účtu k ,79 Stav v hotovosti ,00 28

29 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů V tomto školním roce jsme se zapojili do programu Ovoce do škol, kdy žáci I. stupně dostávali 1 týden ovoce zdarma. 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Další vzdělávání v rámci celoživotního učení bylo realizováno neformální a informální cestou, a to i v rámci samostudia. 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů V březnu 2011 jsme obdrželi Rozhodnutí o poskytnutí dotace 3431/21/7.1.4/2011 na úhradu výdajů souvisejících s realizací projektu Interaktivní škola v rámci projektu EU peníze školám. V únoru 2013 byla podepsána smlouva o poskytnutí grantu z prostředků Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí na realizaci projektu Přírodní učebna (výše grantu Kč). Komentář: O hlavních prázdninách byly do školy na první stupeň instalovány první tři interaktivní tabule, během šk. r. 2012/2013 zbytek interaktivních tabulí tzn. další tři. Ve šk. roce 2011/2012 a 2012/2013 proběhlo školení pedagogů v rámci výše uvedeného projektu. Datum plánované hodnoty je Úzce spolupracujeme s SRPŠ a spoluorganizujeme výdělečné akce (Školní ples, jarmarky). Výtěžky těchto akcí jsou použity jako příspěvek na vybavení školy interaktivní technikou, v tomto šk. roce byly zakoupeny drumbeny a na jaře ozvučovaní technika. Projekt "Přírodní učebna" bude ukončen

30 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Na naší škole odborové organizace nejsou. V Kněžmostě Mgr. Ivana Veselá ředitelka školy Pedagogická rada schválila dne: Školská rada schválila dne: 30

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Radostice, okres Brno - venkov V Radosticích dne 1. srpna 2014 Předkládá: Mgr. Drahoslava Drábková, ředitelka školy Schváleno na

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14 Základní škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace, Vilémov 41 783 22 Cholina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Mgr. Dagmar Zapletalová ředitelka Č. j. 63/2014 Obsah: 1.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r.

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r. 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 75027704 IZO 600138097 identifikátor školy 102232733 Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Kontakt tel.: 515 228 626 e-mail: zs.unanov@zn.orgman.cz www: skolaunanov.cz

Kontakt tel.: 515 228 626 e-mail: zs.unanov@zn.orgman.cz www: skolaunanov.cz 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo adresa školy 671 31 Únanov 56 právní forma příspěvková organizace IČO 709 92

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo adresa školy 671 31 Únanov 56 právní forma příspěvková organizace IČO 709 92

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Křečovice 37, 257 56 Neveklov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola - název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva 2013/2014

Výroční zpráva 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Výroční zpráva 2013/2014 Pohodlný život a lehko získané požitky

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk IČ : 72744430 Telefon: 412332730 Fa : 412315800 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ 1. Základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk IČ : 72744430 Telefon: 412332730 Fax : 412315800 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva ZŠ 1. Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní a mateřská škola Jetřichov, okres Náchod adresa školy Jetřichov 126 549 83 Meziměstí 3 právní

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -1- VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -2-1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 60 611 910 IZO 102 264 708 RED_IZO 600 070 352 Základní škola

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková - 1 - Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012. Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012. Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun 1. Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun Tlustice

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 9. září 2013 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Habrovany, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013 2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Habrovany, příspěvková

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY ZA OBDOBÍ ŠKOLNÍCH LET 2008/2009, 2009/2010, A 2010/2011

AUTOEVALUACE ŠKOLY ZA OBDOBÍ ŠKOLNÍCH LET 2008/2009, 2009/2010, A 2010/2011 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 zs-bechovice@seznam.cz www.zsbechovice.cz IZO 102 301 433 IČO 70 90 24 61 AUTOEVALUACE ŠKOLY ZA OBDOBÍ ŠKOLNÍCH LET 2008/2009,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. července 2014 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 odst. 1, 2 vyhlášky 15/2005 Sb. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více