Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2012/2013"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 do

2 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Na Františku 32, Kněžmost Příspěvková organizace adresa školy právní forma IČO IZO identifikátor školy vedení školy ředitel: Mgr. Ivana Veselá zástupce ředitele: kontakt tel.: www: zsknezmost.cz Mgr. Bc. Alena Brií 1.2 zřizovatel název zřizovatele Obec Kněžmost adresa zřizovatele Na Rynku 51, Kněžmost kontakt tel.: fa: součásti školy kapacita Mateřská škola 83 Základní škola 270 Školní družina 50 Školní jídelna MŠ 83 Školní jídelna ZŠ základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola / 28/ stupeň ZŠ ø 21,8 2. stupeň ZŠ 4 46 ø 11,5 Školní družina ,5 Školní jídelna MŠ 83 Školní jídelna ZŠ 136 2

3 1.5 materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny 5 učeben na I. stupni 2., 4. a 5. tř. interaktivní tabule, družina a herna Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště 5 (dějepis zeměpis / interaktivní tabule, matematika / interaktivní tabule, český jazyk, fyzika chemie přírodopis, počítačová učebna, učebna HV a DV/interaktivní tabule) 1 (sborovna kuchyňka) odpočinková část hřiště před školou s lavičkami a školní zahrada s lavicemi, herními prvky a dvěma pískovišti, pingpongový stůl Sportovní zařízení 1 tělocvična, využívání hřiště před školou a hřiště u sokolovny Dílny a pozemky 1 dílna, 1 pozemek květinový záhon Žákovský nábytek Kromě učebny fyzika chemie přírodopis jsou všechny učebny vybaveny výškově stavitelnými lavicemi a židlemi. V červnu byly zakoupeny nové židle do učebny HV a skříňky do herny a družiny. Vybavení učebními pomůckami, hračkami, Na dostatečné úrovni sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními tety Splňuje podmínky dle ŠVP ZŠ č.j. 227/07 Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben Splňuje podmínky dle ŠVP ZŠ č.j. 227/07 pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou 9 interaktivních tabulí, 1 dataprojektor, 2 televizory, 1 DVD přehrávač, 1 videopřehrávač, počítačová učebna 14 počítačů pro žáky, po jednom počítači v učebnách pro žáky: I. stupeň Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 12 Kontakt Mgr. Jiří Lehečka 1.7 Údaje o občanském sdružení při škole Zaměření Kontakt operativní kontakty, spolupráce se ped. pracovníky při zajišťování akcí (i výdělečných ples, jarmark ), financování školních akcí Mgr. Kateřina Pospíšilová 3

4 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání Kód Obor vzdělání Poznámky Zařazené třídy C/01 Základní škola RVP I. IX. 2.2 Vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY KNĚŽMOST (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j / ) I. IX. 2.3 Dotace vyučovacích hodin ŠVP Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a Jeho svět Umění a kultura Vzdělávací obory (Předměty) Počet hodin: 118 Ročník: Min. čas. dotace Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informační a komunikační výchova Prvouka Vlastivěda 1,5 1,5+0,5 Přírodověda 1,5 1,5+0,5 Hudební výchova Výtvarná výchova Dramatická výchova 1 Tělesná výchova Disp. Člověk a zdraví Člověk a svět práce Pracovní činnosti Celkem disp. hodin 4

5 Poznámky k učebnímu plánu: Organizace hodin Vlastivěda ve 4. ročníku - 1,5 hodiny týdně, tj. jeden týden 1 hodina a druhý týden 2 hodiny. Organizace hodin Přírodověda ve 4. ročníku - 1,5 hodiny týdně, tj. jeden týden 1 hodina a druhý týden 2 hodiny. Učební plán pro 2. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Vzdělávací obory ( Předměty) Počet hodin: 122 Ročník: Minim. časová dotace Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informační a komunikační výchova Člověk a Dějepis společnost Výchova k občanství Člověk a Fyzika , příroda Chemie 2 2 Přírodopis ,5 Zeměpis Umění a Hudební výchova kultura Výtvarná výchova Člověk a Výchova ke zdraví 0,5 0,5 0,5 0, zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Volitelné předměty Celkem 28,5 29,5 32,5 31, Disp. Poznámky k učebnímu plánu: V 7. ročníku škola nabízí žákům možnost zvolit si 2 volitelné předměty s časovou dotací 1 hodina týdně. V 8. a 9. ročníku si žáci mohou vybrat 3 volitelné předměty. V 7. ročníku je nabídnut žákům jako druhý cizí jazyk německý jazyk v rámci volitelných předmětů. Ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce v 6. až 9. ročníku se probírají tematické okruhy Práce s technickými materiály, Pěstitelské práce a chovatelství, Příprava pokrmů a tematický okruh Svět práce. 5

6 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 32 Počet učitelů ZŠ 12 pedagogů s plným úvazkem 1 pedagog s částečným úvazkem Počet vychovatelů ŠD 1 vychovatelka s plným úvazkem 1 vychovatelka s částečným úvazkem Počet učitelek MŠ 6 s plným úvazkem Počet správních zaměstnanců ZŠ 1 hospodářka s částečným úvazkem 3 uklízečky s částečným úvazkem 1 topič částečným úvazkem Počet správních zaměstnanců MŠ 1 s plným úvazkem 2 s částečným úvazkem Počet správních zaměstnanců ŠJ 4 s plným úvazkem 1 s částečným úvazkem 3.2 Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí pracovníci Úvazek Roků Stupeň Funkce. ped.prae vzdělání Aprobace Mgr. Květuše Bartoňová učitelka 1,0 nad 27 VŠ r. Mgr. Jana Daňková učitelka 1,0 nad 27 VŠ r. Mgr. Aneta Šoltysová učitelka 1,0 do 12 VŠ r. Mgr. Vendula Svobodová učitelka 1,0 do 12 VŠ r. Mgr. Marta Pažoutová učitelka 0,82 do 19 VŠ r. Mgr. Ivana Veselá ředitelka 1,0 nad 27 VŠ r. Mgr. Bc. Alena Brií zástupkyně 1,0 do 19 VŠ Z, Bi ředitelky Mgr. Jiří Lehečka učitel 1,0 do 27 VŠ Z, TV Mgr. Zdeněk Chlup učitel 1,0 do 6 VŠ TV, Pč Mgr. Tomáš Breň učitel 1,0 do 12 VŠ Čj, D Mgr. Kateřina Kvapilová učitelka 1.0 do 6 VŠ M, Ch (do ) Mgr. Gabriela Hronová učitelka 0,82 do 12 VŠ M, Aj (od ) Eva Křížová učitelka 0,55 do 19 SŠ Gymn., SEŠ (stud. VŠ Aj) Jaroslava Doležalová učitelka 1,0 nad 27 SŠ předškolní vých. Šárka Svobodová vychovatel 1.0 do 19 SŠ vychovatelství ka Iveta Jirčíková vychovatel 0,55 do 19 SŠ vychovatelství ka Květa Kobrlová učitelka 1.0 do 27 SŠ předškolní vých. MŠ Bc. Lucie Bejrová učitelka MŠ 1.0 do 12 VŠ vychovatelství, předškolní vých. 6

7 Vladimíra Bejrová Radka Pelantová Dagmar Eisová Jana Kabátková učitelka MŠ učitelka MŠ učitelka MŠ učitelka MŠ 1.0 do 12 SŠ předškolní vých. 1.0 do 19 SŠ předškolní vých. 1.0 nad 27 SŠ předškolní vých. 1.0 do 27 SŠ předškolní vých. 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 2. stupně 88 Učitelé 2. stupně 63 Učitelky MŠ 100 Učitelky MŠ 100 Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD 100 I. stupeň Třída Celkem Odborná kvalifikace hodin K % N % Celkem první stupeň II. stupeň Předmět Celkem Odborná kvalifikace hodin K % N % A % Český jazyk Anglický jazyk Informační a komunikační výchova Matematika Výchova k občanství Tělesná výchova Zeměpis Dějepis Přírodopis 7,5 7, ,5 100 Hudební výchova Výtvarná výchova Fyzika 6,5 6, Chemie Praktické činnosti Výchova ke zdraví

8 Volitelné předměty Praktikum z biologie Sportovní hry Seminář Čj Tvořivá dramatika Německý jazyk Celkem druhý stupeň ZŠ celkem ,5 73 Vysvětlivky ke kvalifikovanosti: K vyučováno kvalifikovaně, N vyučováno nekvalifikovaně, A vyučováno aprobovaně 3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důch. věku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Marcela Kolářová vedoucí kuchařka 1,0 Jitka Malíková kuchařka 1,0 Jitka Svobodová pomocná kuchařka 1,0 Hana Hemzalová ved. školní jídelny ZŠ, pom. kuchařka 0,72 0,28 Jana Kubová hospodářka 0,88 Ivana Prskavcová školnice uklízečka ZŠ 0,25 0,88 Jaroslava Enerová školnice, uklízečka MŠ 1,0 Hana Kavalírová uklízečka ZŠ 0,88 Marcela Kolářová uklízečka ZŠ 0,38 Jindřiška Hanušová uklízečka MŠ prac. provozu ŠJ 0,5 0,38 Marta Bayerlová uklízečka- pradlena MŠ 0,88 Mgr. Jiří Nikodem topič 0,31 Komentář: V pracovní kolektiv se mnoho nemění. Ačkoliv se podařilo zvýšit počet mužů v ped. sboru, stále je i u nás vysoké zastoupení žen. 8

9 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce pro škol. rok 2013/2014 počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2013/ Komentář: Na jaře matka jednoho chlapce na základě soudního rozhodnutí přehlásila do ZŠ Všeň. 4.2 Výsledky přijímacího řízení a) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy SOŠ a SOU a ostatní střední školy střední odb.učiliště celkem b) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední celkem akademie školy školy střední školy odb.učiliště c) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků 8 0 d) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku 14 0 Komentář: 9

10 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu Třída Prospěch s vyznamenáním žáků % žáků % , , , , , , , , , , , , , , , ,45 34, ,49 37,93 Třída Prospěch dostatečný žáků % žáků % žáků % , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,66 26, ,25 47, ,40 36,96 Třída Prospěch nedostatečný žáků % žáků % žáků % , , ,

11 ,91 8, Průměrný prospěch ve vybraných předmětech Třída Vyučovaný předmět Čj, M, PRV 1,03 1,43 1,20 2. Čj, M, PRV 1,36 1,49 1,49 3. Čj, M, PRV, Aj 1,35 1,50 1,66 4. Čj, M, Aj, Vl, Přv 2,02 2,20 2,34 5. Čj, Aj, M, Vl, Přv 2,22 2,31 2,25 6. Čj, M, Aj, D, Z, Př, F 2,07 2,34 2,45 7. Čj, M, Aj, D, Z, Př, F 2,37 2,30 2,67 8. Čj, M, Aj, D, Z, Př, F, Ch 2,16 2,29 2,13 9. Čj, M, Aj, D, Z, Př, F, Ch 2,47 2,79 2,46 Průměrný prospěch v předmětech třída - horší než 2,2 3. třída 4. třída 5. třída Čj 2,58 Čj 2,47 Aj- 2,37 Aj- 2,29 Vla 2,21 Vla 2,41 Přv- 2,26 Přv- 2,24 M- 2,26 Průměrný prospěch v předmětech třída - horší než 2,5: 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída F 2,93 Čj 2,86 Čj 2,73 Čj 2,93 F 2,86 M 2,64 D 2,64 M 2,86 M 2,93 Vo 2,71 F 2,86 11

12 Přehled o chování 1. stupeň Třída Počet žáků Pochvala TU Pochvala ŘŠ NTU Důtka TU Důtka ŘŠ I. 20 II III IV V Celkem stupeň 3. stupeň 2. stupeň Třída Počet žáků Pochvala TU Pochvala ŘŠ NTU Důtka TU Důtka ŘŠ 2. stupeň VI VII VIII IX Celkem stupeň Celkový přehled: Počet Pochvala Pochvala NTU Důtka Důtka 2. stupeň 3. stupeň žáků TU ŘŠ TU ŘŠ 1. stupeň stupeň Celkem

13 5.2 Výsledky testování žáků 5. a 9. tříd Podíly žáků dle průměrné úspěšnosti ve společných úlohách základní úrovně (porovnání se standardem) Grafy ukazují, jaké podíly žáků dosáhly v úlohách úvodní části testů úspěšnosti v pásmech 0 20 %, %, %, % a %. Zahrnuty byly pouze výsledky žáků bez vyznačené speciální vzdělávací potřeby (údaje v závorkách v legendě grafů uvádějí reálné počty zahrnutých žáků). Průměrnou úspěšnost v rozmezí 0 20 % lze považovat za kritický výsledek testu, průměrnou úspěšnost v rozmezí % pak za rizikový výsledek testu. ZŠ Kněžmost 69 % ZŠ Kněžmost 51 % 13

14 ZŠ Kněžmost 71 % ZŠ Kněžmost 71 % ZŠ Kněžmost 48 % 14

15 ZŠ Kněžmost 57 % 5.3 Údaje o zameškaných hodinách třída počet zameškaných hodin průměr na žáka třída počet zameškaných hodin průměr na žáka , , , , , , , , , ,25 třída počet zameškaných hodin průměr na žáka třída počet zameškaných hodin průměr na žáka , , , , , , , , , , Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení : Ročník Počet žáků S vývojovými poruchami učení 5. 1 S vývojovými poruchami učení 6. 3 S vývojovými poruchami učení 7. 1 S vývojovými poruchami učení 8. 3 S vývojovými poruchami učení 9. 2 Ročník Počet žáků Žáci s mimořádným nadáním

16 5.5 Údaje o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy rozvrh hodin (psychohygiena) Velká přestávka 20 min za příznivého počasí venku. Polední přestávka možno i venku otužování. vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním jsou zaměřeny především na individuální péči a odpovídající metody a formy práce. Individuální vzdělávací plány. Spolupráce: výchovný poradce, ředitel, zástupce ředitele, PPP v Mladé Boleslavi, SPC v Mladé Boleslavi, SPC ZŠ v Mnichově Hradišti vzdělávání mimořádně nadaných žáků Nadaní žáci mají možnost doplňovat si a prohlubovat vzdělávací obsah, zadávání specifických úloh, konzultace, účast v soutěžích. školní řád, klasifikační řád Zpracován podle zásad MŠMT informační systém vůči žákům a rodičům Webové stránky školy systém Bakaláři, tři třídní schůzky ročně, vývěska na náměstí, obecní rozhlas. činnost školního psychologa, speciálního pedagoga, spolupráce s PPP a SPC Pouze spolupráce s PPP a SPC. prevence sociálně-patologických jevů Spolupráce: škola, výchovné poradkyně, OÚ Kněžmost, ZUŠ Mnichovo Hradiště, odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor školství, mládeže a sportu KÚ Středočeského kraje, PPP v Mladé Boleslavi, Policie ČR. Vyučující mají k dispozici materiály s protidrogovým zaměřením, časopisy (Učitelské noviny, Školství), publikace s problematikou sociálně patologických jevů, konzultace s vedením školy, výchovnými poradkyněmi a preventistou sociálně patologických jevů, vyhledávání na internetu. V rámci předmětů se konaly také přednášky zaměřené na dopravní výchovu, mezilidské vztahy, protidrogovou výchovu. Přínosem byly přednášky Slánka, o.s. Prevence sociálně patologických jevů. Prostřednictvím žákovského parlamentu a samosprávy se žáci podíleli na organizování školních aktivit. Své problémy mohli řešit pomocí schránek důvěry. Velice kladně hodnotíme spolupráci s paní Ivanou Cenefelsovou zástupkyní Knihovny Kněžmost. klima školy Vliv školního parlamentu na odstraňování rizikových míst (úrazy apod.) Vytváření příjemných prostor pro trávení volného času úprava školní zahrady. přijímaná opatření a jejich vliv na zlepšení výchovně-vzdělávacího procesu Uvedena v zápisech z pedagogických porad 16

17 Průběh a výsledky vzdělávání soulad výuky s obecnými cíli a zásadami vzdělávání soulad výuky s cíli předškolního nebo základního vzdělávání vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků konkretizace cílů ve sledované výuce návaznost probíraného učiva na předcházející témata Rozhodně ano Spíše ano Rozhodně ne Spíše ne Materiální podpora výuky vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem podnětnost učeben vzhledem k podpoře seberealizace a identity žáků účelnost využití pomůcek, učebnic, didaktické techniky Rozhodně ano Spíše ano Rozhodně ne Spíše ne Vyučovací formy a metody řízení výuky, vnitřní členění hodin sledování a plnění stanovených cílů podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností využívání metod aktivního, prožitkového učení, eperimentování, manipulování, objevování, práce s chybou účelnost výuky frontální, skupinové a individuální vyváženost rolí učitele jako organizátora výuky a jako zdroje informací účelnost aplikovaných metod respektování individuálního tempa, možnost relaace žáků forma kladení otázek Rozhodně ano Spíše ano rozptyl Rozhodně ne Spíše ne Motivace žáků Rozhodně ano Spíše ano Rozhodně ne Spíše ne 17

18 aktivita a zájem žáků o výuku propojení teorie s praí (v činnostech žáků) využívání zkušeností žáků vliv hodnocení na motivaci žáků využívání analýzy chyb ke zvýšení motivace osobní příklad pedagoga Interakce a komunikace klima třídy akceptování stanovených pravidel komunikace mezi učitelem a žáky i mezi žáky navzájem možnost vyjadřování vlastního názoru, argumentace, diskuse vzájemné respektování, výchova k toleranci vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí, příležitosti k samostatným řečovým projevům dětí, rozvoj komunikativních dovedností žáků Rozhodně ano Spíše ano Rozhodně ne Spíše ne Hodnocení žáků věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení respektování individuálních schopností žáků využívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků ocenění pokroku zdůvodnění hodnocení žáků učitelem vhodnost využitých metod hodnocení žáků učitelem využití klasifikačního řádu Rozhodně ano Spíše ano Rozhodně ne Spíše ne Komentář: Učitelé se snaží vést žáky k sebehodnocení. Dbá se více na rozvoj osobnosti, žákům umožňujeme a podporujeme je ve vyhledávání informací, vedeme k chápání souvislostí. Je plně využíváno počítačové a didaktické techniky. Problémy s kázní žáků přetrvávají, zapomínání pomůcek a plnění zadaných úkolů se u některých žáků nesnižuje. Uplatňuje se pestrost ve výuce, aktivita žáků ve vyšších ročnících spíše klesá. Projektová výuka i aktivní učení probíhá ve větší míře spíše na I. stupni, na II. stupni se objevuje již častěji. Hodnocení žáků ústní a písemné se jeví jako věcné a konkrétní, nechybí ani rozbory písemných zkoušení a práce s chybou. Stále se zlepšuje přístup k žákům se specifickými poruchami učení, individuální schopnosti žáků jsou respektovány. 18

19 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků základní školy Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili: Termín Název školení, akce Mgr. Ivana Veselá Komunikace ve školní prai Lesní pedagogika Mirakulum Milovice Drumben a jeho využití Co dělat, když mám jít učit výtvaru a nejsem výtvarník aneb výtvarno pro každého Co dělat, když mám jít učit výtvaru a nejsem výtvarník aneb výtvarno pro každého II Příprava ke konkursnímu řízení na ředitele školy či školského zařízení Mgr. Alena Brií Komunikace ve školní prai Lesní pedagogika Mirakulum Milovice Mgr. Aneta Šoltysová Komunikace ve školní prai Mgr. Jana Daňková Komunikace ve školní prai Mgr. Jiří Lehečka Komunikace ve školní prai Mgr. Vendula Svobodová Komunikace ve školní prai Mgr. Marta Pažoutová Komunikace ve školní prai Eva Křížová Komunikace ve školní prai Mgr. Kateřina Kvapilová Komunikace ve školní prai Mgr. Tomáš Breň Komunikace ve školní prai Všech 5 pohromadě Mgr. Zdeněk Chlup Komunikace ve školní prai Jaroslava Doležalová Komunikace ve školní prai Mgr. Květuše Bartoňová Komunikace ve školní prai Iveta Jirčíková Komunikace ve školní prai ukončeno Kurz pedagogické přípravy pro vychovatele Šárka Svobodová Komunikace ve školní prai Drumben a jeho využití Květa Kobrlová Škola jinak Drumben a jeho využití Máme doma školáka IV. Jana Kabátková Rozvoj předčtenářské gramotnosti Dagmar Eisová Máme doma školáka IV. Bc. Lucie Bejrová Lesní pedagogika Mirakulum Milovice Škola jinak Máme doma školáka IV. Vladimíra Bejrová Zumba pro děti Máme doma školáka IV. Radka Pelantová Zumba pro děti Drumben a jeho využití 19

20 Samostudium: v době prázdnin všichni učitelé. Komentář: Akci Drumben a jeho využití, Zumba pro děti, Škola jinak a Máme doma školáka IV. si účastnice hradily ze svých prostředků. 20

21 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách Údaje o významných mimoškolních aktivitách Spolupráce školy a dalších subjektů Významné akce školy Akce k prevenci sociálně patologických jevů Středisková knihovna Kněžmost, OÚ Kněžmost, Policie ČR, Slánka,o.s Oslavy 120 let založení školy Projekt celoroční Čtenář Noemova archa - Knihovna Škola nanečisto Mikuláš ve škole Rozsvícení vánočního stromu na náměstí v Kněžmostě Vánoční jarmark Zpívání na schodech Plavecký výcvik 2. třídy Návštěva předškoláků v 1. třídě Pohádkový týden I. stupeň Karneval I. stupeň Beseda p. Vendl Odboj v Kněžmostě Beseda Knihovna Jiří Mára Barevné dny - před Velikonocemi Kněžmostský slavíček pěv. soutěž Zámek Mnichovo Hradiště Všední den naší prababičky Slavnost Malý čtenář pasování na čtenáře spolupráce s Knihovnou Adaptační kurz stmelení kolektivu 6. tř. Adaptační kurz stmelení kolektivu 8. tř. Dopravní hřiště 4. roč. Templ Mladá Boleslav výuk. program Projekt. den deváťáci učiteli Výstava Kněžmost Sokolovna Výstava Karla Čapka HALLOWEEN strašidelné čtení Knihovna Kněžmost Vánoční besídka I.stupeň Přednáška Slánka,o.s. prevence pat. jevů 21

22 Den ochrany obyvatelstva za MU AJAX Školní akademie Turistický den Návštěva ÚP v MB Přehlídka studijních oborů v MB Lyžařský výcvik v Rokytnici nad Jizerou Sportovní den Projektový den Ve jménu krále II. st. Kutná Hora Projektový den TUTANCHAMON PHA => EGYPT (D, Z, Př, HV+VV) Beseda Wintonovy děti Knihovna Kněžmost Jazyková animace NJ Soňa Vrátná Tandem 6. tř. Žákovské volby prezidenta Soutěž Mladých cyklistů Ukázka vojenské techniky Slavnostní zakončení školního roku vyřazení deváťáků Akce k environmentální výchově Sběry papíru Návštěva ÚP žáků 9. třídy Ekurze Dobrovice cukrovar, muzeum Planetárium Praha O Sluníčku, Měsíčku a hvězdičkách Den dětských sponzorů ZOO Praha Ukliďme si svět Úklid Českého ráje Divadelní a hudební pořady Rock. Kapela IMODIUM byt. turné Divadlo MB Tlustý prase Divadlo MB Limonádový Joe HP Hrajeme si s pohádkou Divadlo Slunečnice HP Dobrá zpráva letí světem divadlo MH Divadlo Spejbla s Hurvínka Hurvínkovo zrcadlo Divadlo MB Scapinova šibalství 22

23 Školní výlety Divadélko HK 1. tř tř. - Park Mirakulum Milovice 3. tř tř. Bozkovské jeskyně, zámek Sychrov 5. tř. Karlštejn, WAX, Koněprusy, Beroun - medvědi 6. tř. Sobotka, Humprecht 7. tř tř. Krkonoše - pěší turistika Špindlerův Mlýn, Pec pod Sněžkou 9. tř. rafty Malá Skála 7.2 Účast žáků školy v soutěžích Název soutěže Počet žáků Okresní Dopravní soutěž mladých cyklistů 8 Krajská Dopravní soutěž mladých cyklistů 4 Pěvecká soutěž Kněžmostský slavíček ročník celoroční environmentální 7 soutěž SVĚT KOLEM NÁS 7.3 Účast žáků ve sportovních soutěžích Název soutěže Počet žáků celostátní fotbalová soutěž McDonald s cup 10 Hradecký Namakanec Komentář: Celkový počet soutěží ve školním roce: 5 Počet žáků, kteří se soutěží zúčastnili: Péče o volný čas žáků Zájmové kroužky Práce s keramikou Florbal Fotbal Kondiční cvičení Ruční práce Anglický jazyk pro nejmladší Biologicko-chovatelský kroužek 23

24 Komentář k údajům o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti: - spolupráce školy s OÚ vítání občánků mladšími žáky pod vedením paní Šárky Svobodové; - spolupráce školy s knihovnou besedy, projekty - prezentace školy na veřejnosti vystoupení žáků na plese SRPŠ, veřejné školní akademie - péče o volný čas žáků snažíme se žákům nabídnout různé kroužky problémem je, že se některé nemůžou otevřít pro nezájem 24

25 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Česká školní inspekce v tomto školním roce ve škole neprovedla žádnou kontrolní činnost v ZŠ a MŠ Kněžmost. 25

26 9. Základní údaje o hospodaření školy Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2012 A) Celkové příjmy: mzdové dotace (mzdy, odvody, ONIV, FKSP) = ,- provoz (stát.) = ,- od OÚ = ,- školné = ,- Přehled VHČ za rok 2012 Počet prodaných obědů pro cizí strávníky á 55,- Kč (24,- potraviny 3,- režie 18,- mzdové náklady) účet spotřeba materiálu ,00 Kč = 14,90 účet služby režie 8 073,00 Kč = 8,07 účet mzd. nákl ,00 Kč = 11,00 178,- (nevyplaceno) ,00 Kč = 42,33 náklady celkem ,00 Kč = 76,30 účet tržby ,00 Kč = 34,16 účet pronájem ,00 Kč =143,32 + účet ostatní 200,00 Kč = 0,20 výnosy celkem ,00 Kč = 177,68 zisk z VHČ ,00 Kč = 101,38 B) výdaje: Neinvest.výdaje celkem a z toho mzdové dotace (mzdy, odvody, ONIV, FKSP) = ,- - náklady na platy pracovníků školy ,- - Zákon.odvody Z + S pojištění ,- - Výdaje na učebnice a učební pomůcky ,- - Vzdělávací akce + kurz 8 050,- - Ochran.pomůcky ,- - Zákon.pojištění ,- - Náhrada mzdy ,- - FKSP ,- 26

27 10. Základní údaje o hospodaření SRPŠ Stav účtu k ,46 Stav v hotovosti , /2013 9/12 Květiny pro prvňáky 361,00 Suroviny na buchty (120 let 1306,30 školy) Občerstvení bývalý učitelé 776,00 Spotřební (plast.kelímky, 2879,00 příbory,..) Občerstvení veřej. 5361,00 10/12 Burza 220,00 10/12 DRUMBENY pro žáky ,00 11/12 Sběr papíru (podzim) 9 822,00 11/12 Odměny (Klokan matematika) Příspěvek doprava Kutná 1238,00 Hora Doprava (MB) 112,00 Stav účtu k ,13 Stav v hotovosti.. 575,00 114,00 12/12 SRPŠ ,00 12/12 Suroviny na buchty (faktura) 1 325,70 Vosk Jarmark 580,00 Termočlánek pro keram.pec 1.470,00 Akvárium pro ZOO koutek 2.027,00 12/12 Výtěžek JARMARK - výrobky Výtěžek JARMARK - buchty ,00 12/12 Barvy na drumbeny 639, ,00 Potřeby pro JARMARK 2 601,00 Suroviny na buchty 408,90 Ván.stromeček 400,00 Odměny LVVZ 398,00 Pohoštění žáků besídky 1.st. 600,00 Stav účtu k ,30 Stav v hotovosti.. 874,00 1/13 Sběr bylin 63,00 1/13 Doprava na LVVZ ,00 2/13 Výtěžek ples (vstup, tombola) Vleky, přednáška 1 900, ,00 2/13 Karneval 1.st. 502,00 27

28 Potřeby pro zápis do 1.tř- 198,00 ZOO koutek 158,00 Výzdoba PLES 105,00 4/13 OZVUČENÍ (faktura) ,00 Doprava (Sport.soutěž) 300,00 Doprava (Sport.soutěž) 120,00 5/13 Sběr papíru (jarní) ,00 5/13 Doprava (Dopr.soutěž) 264,00 Stav účtu k ,79 Stav v hotovosti ,00 28

29 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů V tomto školním roce jsme se zapojili do programu Ovoce do škol, kdy žáci I. stupně dostávali 1 týden ovoce zdarma. 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Další vzdělávání v rámci celoživotního učení bylo realizováno neformální a informální cestou, a to i v rámci samostudia. 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů V březnu 2011 jsme obdrželi Rozhodnutí o poskytnutí dotace 3431/21/7.1.4/2011 na úhradu výdajů souvisejících s realizací projektu Interaktivní škola v rámci projektu EU peníze školám. V únoru 2013 byla podepsána smlouva o poskytnutí grantu z prostředků Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí na realizaci projektu Přírodní učebna (výše grantu Kč). Komentář: O hlavních prázdninách byly do školy na první stupeň instalovány první tři interaktivní tabule, během šk. r. 2012/2013 zbytek interaktivních tabulí tzn. další tři. Ve šk. roce 2011/2012 a 2012/2013 proběhlo školení pedagogů v rámci výše uvedeného projektu. Datum plánované hodnoty je Úzce spolupracujeme s SRPŠ a spoluorganizujeme výdělečné akce (Školní ples, jarmarky). Výtěžky těchto akcí jsou použity jako příspěvek na vybavení školy interaktivní technikou, v tomto šk. roce byly zakoupeny drumbeny a na jaře ozvučovaní technika. Projekt "Přírodní učebna" bude ukončen

30 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Na naší škole odborové organizace nejsou. V Kněžmostě Mgr. Ivana Veselá ředitelka školy Pedagogická rada schválila dne: Školská rada schválila dne: 30

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2010/2011 Č.j.: S24/11 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno. Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno. Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno č. j.: 446/12 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 V Kolči, dne 29. 10. 2012 Vypracovala: Mgr. Michaela Kalkušová Výroční

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Radostice, okres Brno - venkov V Radosticích dne 1. srpna 2014 Předkládá: Mgr. Drahoslava Drábková, ředitelka školy Schváleno na

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Základní škola Jablůnka, okres setín ýroční zpráva o činnosti školy za šk.rok /8 ýroční zpráva o činnosti Základní školy Jablůnka, okres setín za školní rok /8. Základní údaje o škole. škola název školy

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14 Základní škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace, Vilémov 41 783 22 Cholina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Mgr. Dagmar Zapletalová ředitelka Č. j. 63/2014 Obsah: 1.

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008 Základní škola Zeleneč Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2013

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2013 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2013 [1] 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Mnichovo Hradiště,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 (č.j. 107/2015) Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2010

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2010 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2010 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Mnichovo

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace Výroční zpráva 2011 2012 Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r.

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r. 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 75027704 IZO 600138097 identifikátor školy 102232733 Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2014 2015 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2014 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace 4 Učební plán Školní vzdělávací program 4.1 Forma vzdělávání: Denní - běžné třídy 4.1.1 Celkové dotace - přehled Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace 1. 1. 2. 3. 4. 5. stupeň Jazyk a jazyková komunikace

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009 Základní škola Zeleneč Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo adresa školy 671 31 Únanov 56 právní forma příspěvková organizace IČO 709 92

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Kontakt tel.: 515 228 626 e-mail: zs.unanov@zn.orgman.cz www: skolaunanov.cz

Kontakt tel.: 515 228 626 e-mail: zs.unanov@zn.orgman.cz www: skolaunanov.cz 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo adresa školy 671 31 Únanov 56 právní forma příspěvková organizace IČO 709 92

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 130/99-110 38 Signatura: bk2cs103 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Polná, Poděbradova 79,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více